Úvod

 

Všechno je energie, záměr je vším a opakování je klíčem!

 

        

 Obrázek je zde uveřejněn s laskavým svolením již zesnulého autora Zdeňka Hajného

 

 

 

Karmický proces účinkování karem se zásadně změnil od 20.4.2023

 

Dne 20.4.2023 došlo k největší změně v karmickém procesu na planetě Zemi od doby Atlantidy.  V tomto dlouhém období fungoval karmický systém tak, že jeho součástí byla jak namířena magická tvorba, tak koncentrovaná negativita, až extrémní  nenávist a extrémní závist a také jejich navrácení zpět k útočníkovi nebo mstiteli. Všechno se karmicky uplatnilo 2 x. Jednou na  namířeného příjemce a jednou při navrácení zpět k útočníkovi, tomu kdo to vyslovil.

Dne 20.4.2023 došlo zásahem Božího Soucitu, Boží Lásky a  Boží Milosti k zásadní změně tak, že karmický proces neprobíhá u příjemce, ale jen u útočníka ve formě  navrácené zpět.  To umožňuje lépe najít a pochopit léčení nemocí, zdravotních postiženi a dysfunkcí. A navíc dochází  k projevům  karmických účinků už v současné inkarnaci, nikoliv až v příští. To také vysvětluje proč je tolik bolestí, stresů a traumat mezi bytostmi, protože se jejich četnost podstatně zvýšila.

Lidé od pradávna vysílali své těžší nebo lehčí magické formy, negativitu, nenávist a závist s karmickým dopadem, aniž by tušili, že se jim to vrátí zpět v plné výši v následné jejich inkarnaci. Bylo to časově odložené a necítili z toho žádný dopad. Netušili, že je to ale potká v příštích i několika inkarnacích podle velikosti karmy. Bytosti, které teď žijí na planetě Zemi už to ale pocítí i ve svém současném životě.

Je to opravdu veliká změna, protože útočníci už nemohou nikomu ublížit i když i zde existují výjimky v podobě úpisů, smluv, slibů a přísah a všechno se jim vrátí i v tomto životě zpět. Mám to už ověřené, že to tak opravdu funguje.

Zabývám se karmickou očistou u bytostí, na kterých spočívá magická tvorba v podobě  prokletí a kleteb, které vytváří karmické bloky, které nedovolí vyléčit některé závažné nemoci, zdravotní postižení  a dysfunkce  a  mají také pojmenování jako chronické, autoimunitní  a idiopatické.

A to důležité i nakonec. Všechny namířeny karma vyslovené útočníky a mstiteli na protivníky byly vyškrtnuty z jejich Akášických záznamů. Představuje to i několik desítek procent Akášického obsahu.

 
Zapsáno 17.11.2023

                                              Partnerství s Vyšším Já

 

        Velmi mně zajímají i alternativní způsoby léčení, jejich princip a způsoby využití. Na webu najdete některé informace, které nejsou jinde uveřejněny, které souvisí s poznáním v rámci mé duchovní činnosti a partnerství s mým Vyšším Já.

         Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté kvantové záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího . Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí naší trojjedinosti - těla, kvantové mysli, kvantového Ducha - Vyššího Já v kvantové duši.

 

 

Co se podstatného změnilo v roce 2022 v používání biorezonance k likvidaci DNA patogenů?

V polovině roku 2021 došlo u cca poloviny lidstva k duchovnímu posunu a k začátku silnějšího vnímání potřeby karmické očisty na základě jemnějších energií, které proudí z Vesmíru na celou planetu a lidstvo a z důvodů většího výskytu nemocí pojmenovaných často jako Covid a vyžaduje postupnou, soustředěnou a úplnou očistu od karmických myšlenek, slov, činů a skutků zapsaných v naší Akáše a v naší úplné kvantové DNA. Je to cesta náročná, zdlouhavá a pro některé bytosti i bolestivá. Měl jsem možnost si ověřit, že za každou nemocí, zdravotním postižením a dysfunkcí stojí karma a bez jejího vyškrtnutí z Akášického záznamu se nic nevyřeší. Ale je pravda, že projitou bolestí se dá také některá karma vyškrtnout.

U poloviny lidstva působí i nadále, na počátek vzniku a průběh nemocí, jen patogeny a toxiny, ale u druhé poloviny lidstva nastupuje možnost nebo spíše už potřeba i nutnost očisty Akáše, tedy v ní zapsaných karem. Patogeny a toxiny totiž samy o sobě nejsou karmické projevy. Teprve vyvolané nemoci, postižení a dysfunkce mají karmickou povahu. To znamená, že u této druhé poloviny lidstva nastává tlak skrze nemoci na jejich karmickou očistu. Projevuje se to tak, že je nutno očisťovat z energetického těla a z Akáše nejen energetické otisky způsobené patogeny a toxiny, ale už také jimi způsobené nemoci, zdravotní postižení a dysfunkce a další různé energetické toxické a psychosomatické otisky působení z energetického, duchovního a emočního těla.

To, co je důležité vědět, je to, že pro likvidaci energetických otisků patogenů a toxinů platí stejné frekvence jako na likvidaci aktivních DNA patogenů a toxinů s DNA. To je také důvod provádět likvidaci DNA patogenů 2x stejnými frekvencemi s alespoň týdenním časovým odstupem, pokud nevíte do které poloviny lidstva patříte. Většina bytostí  je už v té druhé polovině.

Úplně základní poznatek spočívá v tom, že některé karmy nejdou vyškrtnout, protože jejich projev je skrytý před všemi možnými formami léčení. Toto zakrytí karem způsobují „Krycí karmy“ a „působení mstitelů z astrálu“. To má přednost před jakýmkoliv působením lékařů i alternativním způsobům léčení. Cesta k vyléčení je uzavřená.

 Ale existují možnosti jak působení krycích karem eliminovat.

Za krycími karmami stojí také magická tvorba v podobě přímého a rodového prokletí, kleteb, zaklínání, očarování, uhranutí, krevní msty, msty a další nepojmenované magické tvorby a jejich kombinace, s úplně všemi bolestmi, strachy, stresy. Tato magická tvorba nedovolí vyléčit to, co by mohlo působit proti jejímu namířenému působení.

Pokud byste si mysleli, že to je věc minulosti, tak není. Podle kvalifikovaného odhadu specialistů na tuto problematiku je nějakou magickou tvorbou zasaženo na Slovensku až 50% obyvatel, v Česku 40%. Právě ty nevyléčitelné nemoci, nazvané jako autoimunitní a idiopatické nemoci mají často za sebou přímé prokletí a rodové prokletí zaměřené na poškození zdraví a předčasnou smrt, protože tak se magická tvorba naplňuje, aby byla klasickou medicínou nevyléčitelná.

Získal jsem v tomto roce dost velké zkušeností, které mě dovedly k tvorbě  záměrů.

 

Začíná to už od působení patogenů a toxinů, které nejde zlikvidovat ani způsobem biorezonance. Proč tomu tak je? Protože než se v léčení  těla něco stane, rozhodne o tom vždy bytost z Kosmické inteligence nazvaná „Správce karmy“. Takže všechno úsilí působí jen jako záměr k léčení a vyléčení, ale co se opravdu stane, o tom rozhodne Správce karmy. Takže karma je vždy rozhodující a veškerá navrácená magická tvorba je z karmického hlediska akceptována. Ten kdo ji vyslovil, je totiž postižen, protože se mu vrátí zpět podle zákona zpětného působení.

Přestože vím o působení magické tvorby toho dost a považuji to za velice důležitou součást léčení a vyléčení těla, přesto jsem byl zaskočen v minulých dnech tím, že jsem objevil proti mým inkarnacím vyslovené prokletí po více jako 500 letech, které neumožňovaly vyléčit některé současné nemoci. Ale existuje už nyní možnost tuto veškerou magickou tvorbu úplně eliminovat.

A také jsem měl možnost poznat působení karem z minulých životů, vytvořených v různých bojích a středověkých válkách u několika klientů.

 

V této souvislosti je úplně klíčové pochopit, jak vzniká proces uzdravení.

 

Naše Trojjediná bytost se skládá: 

1. Z hmotného těla a dalších šesti jemnohmotných těl.  

2. Z kvantového pole mysli, kde se vytváří naše myšlenky a teprve odsud vstupuji do mozku, abychom je mohli vyslovit.   

3. Z duše, ve které se nachází také Vyšší já, tedy zástupce Boha v nás v podobě Boží Jiskry.  

Právě veškerá uzdravující schopnost uzdravit naše tělo, když to karma dovolí, pochází od Vyššího Já. Naše úplná Trojjediná bytost má tedy sama schopnost naše tělo uzdravit. Samotné hmotné tělo je jen hmotným nástrojem pro vyjádření mysli a potřeby duše, ale  je důležité pro karmickou očistu všech jeho těl.

Napsal Jan Heczko 13.8.2022

 

Jaké bytosti na nás mohou působit z Astrálu

Pojmy:

- Úpisy, smlouvy, pakty (ÚSP):  Jsou to uzavřené smlouvy mezi jemnohmotnými bytostmi  (JHB) v Astrálu, staré i tisíce let, ve kterých si JHB slíbily energetickou podporu ze strany již inkarnovaných bytostí pro potřebu JHB z Astrálu, pro případ, že neodejdou včas po smrti hmotného těla tunelem ke Světlu.

- Šňůry připoutanosti jsou součástí ÚSP pro jeden ze způsobů čerpání energie. Funguji jako optická vlákna a umožňují čerpání energie na dálku desítek metrů.

- Energetický upír (EU) bez obsazení je JHB, která na základě ÚSP  a šňůr připoutanosti odebírá z těla hrubohmotné bytosti (HHB) energii pro svou energetickou potřebu.    

- Energetický upír s obsazením je JHB, která na základě ÚSP  obsadí hmotné tělo HHB a odebírá z jeho hrubohmotného těla energii pro svou energetickou potřebu a také chtěné prožitky, které lze prožít jen v těle HHB, jako je kouření, alkohol, sex, dobré jídlo atd. Nepotřebuje šňůry připoutanosti.

- Nespravedlivý mstitel je JHB, která se mstí HHB za něco domnělého, co HHB neudělala. Toto pronásledování je připuštěno na základě nějaké zkoušky nebo karmy zvoleného životního scénáře. Jinak není pomsta připuštěna.  Toto působení je zapsáno v Akáši, nespravedlivý mstitel už o tom působení většinou vůbec neví, protože se to odehrálo v jiné a dávné inkarnaci. Neexistuji zde žádné ÚSP a šňůry připoutanosti.

- Spravedlivý mstitel (SM) působí jako JHB, je připoutaný ke své pomstě a kvůli tomu se ani neinkarnuje. Obsazuje tělo JHB a působí uvnitř těla s cílem co nejvíce tělo poškodit podle svých představ a jeho bývalém utrpení, které chce pomstít, i s možnou předčasnou smrtí. Pomsta nastupuje právě v ten okamžik a čas, kdy ke křivdě došlo. Prožitky HHB od tohoto působení jsou hrozivé a medicína se snaží tlumit bolesti a zklidnit činnost nervové soustavy.

- Na základě těchto působení na jednotlivé bytosti vznikají u nich nejdříve energetické otisky prvotních bolestí, strachu a traumat na postižených soustavách a orgánech a ty se později otisknou jako druhotné energetické otisky bolestí, strachu a traumat do všeho co bytost užívá pro svůj život v podobě bytu, domu, vybavení, pracoviště a automobilu. A tyto druhotné energetické otisky působí zpětně na danou bytost. Vytváří také karmickou prahovou úroveň bolestí.

- Často působí několik mstitelů na HHB, bývá to 3, 5, 7 a nejvíce jsem se setkal s působením 10 spravedlivých mstitelů, kteří začali působit na vybranou bytost-oběť najednou a vyvolaly v napadené bytosti panickou ataku s nutností hospitalizace.

- Zjistil jsem návazně na to, že na mnoho klientů aktuálně několik SM a mají velké zdravotní potíže, často s dýcháním a kolísavým tlakem a také mají desítky spravedlivých mstitelů zapsáno ve své Akáši, kteří jsou „připraveni“ v budoucnu a daný čas svoji oběť napadnout a potrestat. Důvodem většího působení těchto SM je příchod jemnější energie na Zemi a nutnost se očistit od působení těchto SM. Úplně základní postup je odpustit těmto SM jejich působení a prosit je o odpuštění, v tomto pořadí.

- Řešení těchto stavů je možné přes Vyšší Já způsobem úplné trvalé ochrany proti jejich dalšímu působení ve všech prostorách, časech, dimenzích a sférách.

Jan Heczko 22.4.2022

Dále viz Menu

 

 

 

 

Sedmý Boží zázrak na pomoc k uzdravení lidstva

Ve dnech 21.-23. 4.2021 došlo k dalšímu, již sedmému Božímu zázraku, zásahu, jako další Boží pomoc pro uzdravení lidstva. Prvních pět proběhlo v roce 2020.

 

 

Bůh Stvořitel všeho a všech se rozhodl ve své neskonalé Boží milosti jednou provždy zlikvidovat další patogeny, které způsobovaly jejich těžko poznatelné působení v lidském těle. Těmito patogeny jsou všechny poddruhy jednoho druhu Lichen planus.

Mnoho bolestí, které lidé pociťovali ve svých tělech, byly označovány jako autoimunitní nebo idiopatické, protože nebyly zjišťovány nebo pochopeny úplné účinky jednotlivých poddruhů LP na lidské tělo.

Příkladem jejich působení může být např. Celiakie, nemoc, která představuje nesnášenlivost těla na lepek a na jejím vzniku a průběhu se podílí také 7 poddruhů druhu LP:

Lichen planus bullosus
 

Lichen planus cutaneous 

Lichen planus esophageal 

Lichen planus hypertrophicus 

Lichen planus oral 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus ulcerosus 

 

Toto chronické onemocnění způsobovaly houby, kvasinky a několik poddruhů virů. Při neexistenci aktivních virů od 4.4.2021 a nyní už  při neexistenci uvedených poddruhů, bude vyléčení celiakie mnohem snadnější a také její průběh snadnější.

Další nemocí je např. Epidermolysis bullosa, tzv. nemoc motýlích křídel, na jejímž vzniku a průběhu se podílí některé z 15 poddruhů druhu LP a také několik druhů a poddruhů virů. Už nejsou aktivní, zbyly jen fosilie.

 

Lichen  planus actinicus 

Lichen  planus anal 

Lichen planus aurantius 

Lichen planus bullosus 

Lichen  planus genital 

Lichen planus linearis 

Lichen planus oral 

Lichen  planus palmoplantaris 

Lichen  planus pemphigoides 

Lichen  planus sliznic dutiny ústní 

Lichen  planus vesiculosus 

Lichen  planus verrucosus 

Lichen  planus planopilaris (lyšaj) 

Lichen planus ruber 

Lichen planus simplex 

 

Také zde při neexistenci aktivních virů a neexistenci poddruhů druhu Lichen planus dojde k uzdravení takto postižených bytostí, protože žádné jiné patogeny nemoc nezpůsobují.

Kromě různých silných bolestivých stavů, které poddruhy druhu LP vyvolávaly v soustavách a orgánech lidského těla, to byly také velmi výrazné účinky na tělo, způsobující kožní choroby. Všechny kožní choroby jsou způsobeny působením jednoho nebo více poddruhů LP nebo také ještě spojeným působením s Human papiloma viry. To jsou dva druhy, které způsobují všechny kožní choroby, pro které nemá klasická medicína postupy a prostředky k vyléčení, jen na zmírnění příznaků. Jedinou možností k vyléčení bylo využití biorezonance, s cílenou likvidaci DNA  těchto patogenů a tím umožnit imunitnímu systému dokončit jejich úplnou likvidaci v těle.

Ovšem největší působení jednotlivých poddruhů Lichen planus je ve vzniku kožnich chorob, těch nejhorších ve svém působení a ve svém vzhledu. Někdy navíc spojených s působením Human papiloma virů.

Jen namátkou uvádím některé známé kožní choroby:

Acne rosacea, Acne conglobata, Acne papulopustulosa, Chlorakné, Angiom, Psoriáza, Ekzém, Angiom, ,Atopický ekzém, Lentigo, Bazaliom, Alopecie, Perniones, Leukoplakie, Impetigo, Tinea, Seberoická dermatida, Urtikarie, Lupus kožní, Pemphigus vulgaris, Pyodermie, Vitiligo, Ulcus crusis.

Po likvidaci mnoha virů Božími zásahy v roce 2020, v roce 2021 vystoupilo do popředí svými účinky na lidské tělo mnoho poddruhů druhu Lichen planus. Ze 45 poddruhů, které jsou všeobecně známy se běžně v tělech vyskytuje 20, ale i 30 poddruhů a s často až velmi bolestnými účinky na různé soustavy a orgány lidského těla.

Více o Sedmém zázraku najdete v menu.

 
 

Naplnění šestého Božího zázraku

Dne 4.4.2021, symbolicky na den vzkříšení Ježíše Krista, začalo i vzkříšení lidstva na Zemi, protože byly zlikvidovány všechny kvantové části DNA všech rodů, druhů, poddruhů a typů virů na celé planetě Zemi. To znamená, že tyto všechny viry už nebudou příčinou ani podporou různých nemocí v lidském těle. A týká se to i virů způsobujících nemoci zvířat.

Některé nemoci, které sužovaly lidstvo od nepaměti nebo i jen okolo sta roků úplně zmizí.

Už v roce 2020 byly zlikvidovány Božími zásahy viry způsobující rakovinové nádory a také např. chřipky a klíšťovou encefalitidu.

Dne 4.4.2021 byly zlikvidovány viry, které mají v biorezonanci své místo v podobě frekvence kvantové části DNA a z jejich seznamu se dá dobře usoudit na dopady, které to přinese do lidských těl.

Co můžeme očekávat?

- Všechny tzv. autoimunitní nemoci budou snadněji léčitelné, protože jejich virový základ v podobě EBV CeHV,  EBV POHV a HSV HHV už zmizel. Také všechny další akutní nebo chronické nemoci podporované působením virů budou snadněji léčitelné.

- Zmizí všechny viry způsobující v roce 2021 řadu nemoci jako je zánět dýchacích cest, virová bronchitida, virová pneumonie, které byly označovány jako „Covid“. Zmizí Covid, když všechny coronaviry, včetně 3 uměle vytvořených coronavirů, byly postupně likvidovány už v roce 2020.

 

- Zmizí všechny nezhoubné nádory a dermatózy způsobené Human papiloma viry.

- Zmizí úplně hepatitida, zmizí borelióza.

- Zmizí spousta závažných nemocí, jako je HIV, všechny Eboly, Zika virus, virus žluté zimnice a mnoho dalších nemocí. Afrika si oddechne.

- Některá oddělení v nemocnicích nebudou potřebná.

- Nebude potřebná žádná vakcinace, i když bude ještě nějakou dobu prosazována, než zdravotní systémy zjistí, že ty virové nemoci se už opravdu neobjevují.

- Tak, jak je zkonstruován systém vyhodnocení testů, budou se ještě stále nacházet infikovaní, ale nikoliv nemocní! Nemocní budou mít jiné staré známé nemoci před rokem 2020, než byl současný výskyt.

- Nemůžete být infikováni žádnými způsoby rozšiřování virových souborů nákazy.

- Nemůžete být už infikováni žádnými jinými lidmi a nemůžete infikovat nikoho ani vy sami. Tak je to jednoduché.

- Lidé budou zdravější, ale uvolněná místa v těle budou zaujímat jiné skupiny patogenů, jako jsou houby, kvasinky, plísně, prvoci, bakterie a paraziti – červi, hlístice, motolice, vlasovci, roztoči a tasemnice. Co to bude, o tom rozhodne naše imunitní soustava a naše strava a hygiena. Ale virová onemocnění byla určitě ta nejhorší.

Napsal Jan Heczko, 5.4.2021

 

 Šestý Boží zázrak na pomoc k uzdravení lidstva

Ve dnech 23.3. až 24.3.2021 došlo k dalšímu, již šestému Božímu zázraku, zásahu, jako další Boží pomoc pro uzdravení lidstva. Prvních pět proběhlo v roce 2020.

 

Bůh Stvořitel se rozhodl ve Své neskonalé Boží milosti jednou provždy zlikvidovat ty patogeny, které byly předmětem jejich genetické úpravy v různých laboratořích pro větší ohrožení lidstva a přírody a které také nejvíce vyvolávaly ty nejtěžší nemoci, včetně tak zvaných autoimunitních nemocí.

I když v minulém roce bylo postupně zlikvidováno 183 druhů, poddruhů a typů patogenů, i takových, které byly příčinou rakoviny, a žádný druh rakovinových nádorů už vzniknout nemůže, přesto na onkologických odděleních stále léčí „maligní nádory“ i když jsou to už dávno jen pozůstalé benigní nádory a tělu už neškodí, pokud netlačí neúměrně na nějaký orgán v těle, protože imunitní systém to sám vyřeší během cca půl roku. Ale v těle jsou onkomarkery a tumormarkery, které si tělo vytvořilo v době nemoci a zůstávají v těle dlouho, déle než je potřeba. Takže takový člověk s jejich nálezem musí být podroben dalšímu léčení (chemoterapii), i když to potřeba není. Takže zdravotní systémy sice zjistily pokles onkologických pacientů, který ale vysvětlují strachem lidí z Covidu navštěvovat lékaře.

Bohužel se medicína řídí často jen tím, co zná z minulosti a nedokáže přemýšlet o tom, co se skutečně děje a cílevědomě měřit a zkoumat. Stačí popsat nějaký příznak nemoci a tím končí skutečné zjištění příčin s odvoláním na přijatelný, sice proměnlivý, ale stále přijatelný příznak. To je to, co se dělo a děje okolo Coronaviru SARS-CoV-2, i tzv. britské, jihoafrické mutace a brazilské mutace, které od 25.12.2020 na Zemi neexistují v aktivní formě, proto nemohou nikoho nakazit, ale byly nahrazeny silnými RNA viry, rozšiřovanými sofistikovanými způsoby. To měla zjistit Hygiena ČR.

Bůh Stvořitel se rozhodl zlikvidovat všechny RNA a DNA viry včetně prionů na celé planetě Zemi jako totální opatření proti snahám neustále rozšiřovat „pandemii Covidu“ hrstkou mocných temných sil. Ale protože testery jsou nastaveny i na mrtvé zbytky RNA virů, stále se budou nacházení noví a noví infikovaní i když jejich zdravotní stav tomu odpovídat nebude. Nevím, kdy to lékaři pochopí, protože oni mají povinnost a odpovědnost správně informovat vlády a politiky ve své zemi o tom, co se skutečně děje.

Více najdete v menu "Šestý Boží zázrak".

 

15.1 Čtyři Boží zásahy v roce 2020, týkající se likvidace DNA některých patogenů na Zemi

Tento text navazuje na můj text z 11.11.2020: 14. Čtvrtý Boží zázrak a zpráva o nesmírné Boží milosti k lidem na Zemi

Mnoho lidí, politiků, státníků na celém světě mají neustále víru v tom, že díky Božímu zásahu a Božímu zázraku se stane to, že nemoc Covid-19 zmizí z planety Země nebo se bude projevovat v udržitelných mezích.
1. Bohužel!!!!! zdravotní systémy na celé planetě Zemi, nejenom v Česku, se nezabývají zjišťováním patogenů, alespoň ve vzorcích stovek nemocných, ale ulehčují si situaci tím, že všechno se schovává za Covid-19. Všechny vynakládané náklady tak mají své opodstatnění, protože to je Covid-19.
Jenže Coronavirus SARS-CoV-2 byl zlikvidován Božím zásahem postupně na celé planetě, v jednotlivých světadílech, v období  od 24.3.2020 do 23.4.2020. Vše co následovalo, byly následky působení tohoto koronaviru. Na začátku června už bylo zjevné, že působení příznaků tohoto koronaviru končí.
Ale mělo by být každému odborníkovi jasné, že při obrovské virulenci tohoto koronaviru by byly následky velmi, velmi citelné. Proto byl Boží zásah nutný a tak velmi důležitý.
Jiný důkaz o likvidaci tohoto koronaviru– ve slovenském jazyku:
„Americké CDC priznáva, že nedisponuje vzorkami nového koronavírusu.
UložitZaujímavé zistenia vyplynuli z dokumentu amerického Centra pre kontrolu ochorení (CDC) pod názvom „Diagnostický panel CDC pre RT-PCR diagnostiku 2019-nového koronavírusu (2019-nCoV)“, ktorý je datovaný z 13. júla 2020.
Centrum pre kontrolu ochorení (CDC) je v USA niečo na spôsob slovenského Úradu verejného zdravotníctva. A čo teda vyplávalo na povrch?
Hlboko v uvedenom dokumente, na strane 39 v sekcii s nadpisom „Výkonnostná charakteristika“, sa nachádza nasledovná veta:
„Keďže momentálne nie je k dispozícii kvantifikovaný izolát vírusu 2019-nCoV (SARS-CoV-2), diagnostické testy pre detekciu vírusového RNA boli otestované pomocou katalógových predlôh celého reťazca RNA in vitro…“
Každý existujúci objekt môže byť kvantifikovaný, čiže meraný. Použitie výrazu „kvantifikovaný“ v tejto fráze znamená, že CDC nemá žiadne merateľné množstvo vírusu.
Ďalším dôležitým termínom je slovo „izolát“, čo znamená, že CDC nemá žiadne vzorky izolovaného SARS-CoV-2 vírusu. Inými slovami, nikto doteraz neizoloval nový druh koronavírusu, ktorý údajne spôsobuje ochorenie s názvom COVID-19.
Zopakujeme to ešte raz a veľkými písmenami:
NIKTO DOTERAZ NEIZOLOVAL NOVÝ KORONAVÍRUS.  A TEDA, NIKTO  NEDOKÁZAL, ŽE EXISTUJE!“
Jiný pohled na Covid-19 přináší také světoznámý patolog Dr. Roger Hodkinson.

COVID-19 je najväčší podvod, aký bol kedy spáchaný na nič netušiacej verejnosti - Zem&Vek

Svetoznámy patológ Dr. Roger Hodkinson počas konferenčného hovoru povedal vládnym predstaviteľom v Alberte, že súčasná kríza spôsobená koronavírusom je „najväčší podvod spáchaný na nič netušiacej verejnosti“. Z konferencie vznikol aj video záznam, ktorý nájdete na konci článku. Tiež odsúdil nosenie masiek a tých, ktorí veria v takúto ochranu vyhlásil za nevzdelaných. COVID-19 prirovnáva k horšej chrípke. Hodkinson je odborník na virológiu a ako generálny riaditeľ biotechnologickej spoločnosti o tejto problematike pravdepodobne „niečo vie“.
Více najdete na URL:

https://zemavek.sk/covid-19-je-najvacsi-podvod-aky-bol-kedy-spachany-na-nic-netusiacej-verejnosti/

Celý text najdete v menu.

 
 

 

 

7. Další pravda o Coronaviru SARS-CoV-2


Úvod

Několik let se zabývám tou částí biorezonance, která je zaměřena na likvidaci DNA patogenů v lidském těle, dostávám k tomu potřebné informace od kosmické inteligence a mohu tak rozšiřovat poznání o druzích a poddruzích některých patogenů, zejména virů a jejich četnosti, které věda zatím nezaznamenala. Ale jejich likvidace v lidském těle fungujícími frekvencemi je zcela zásadní.

To co nyní prožíváme na Zemi je krize imunitního systému u nemocných obyvatel.

Od konce února 2020 jsem napsal celkem 7 textů, které se zabývají informacemi, které mi mohou být na mé otázky sdělovány kosmickou inteligenci o počátku a průběhu tzv. pandemie Coronaviru-SARS-CoV-2. Texty jsem poslal jak poslancům a senátorům, tak na Úřad vlády a na různé ministerstva a další postižené orgány. Nemyslím, že by se jimi někdo vážněji zabýval, ale byl jsem vedený k tomu, abych je napsal a poslal.

1. Tento stručný text představuje kompletní informaci o vzniku, působení a likvidaci DNA Coronaviru

    2019-nCoV skrze Ducha

2. Reinfekce - důležité poznatky ohledně reinfekce Coronavirem Covid-19

3. Velmi dobrá zpráva pro Evropu a státy okolo Středomoří

4. Zásadní pohled na současné výsledky testovaných bytostí na onemocnění coronavirem Covid-19

5. Další poznatky související s likvidaci DNA coronaviru SARS-CoV-2

6. Úplně jiný pohled na výsledky zjišťování nákazy lidského těla Coronavirem SARS-CoV-2 testy PCR.

 

Obsah textu 7:

1. Pravda o Coronaviru SARS- CoV-2

2. Kryon - Manipulující strach
3. Změna úrovně stresorů a účinnosti imunitního systému v ČR a SR v roce 2019 a 2020

4. Stav účinnosti imunitního systému obyvatel ČR 28.9.2020

5.  Kvalita činnosti imunitního systému je rozhodující při jakémkoliv uzdravování a uzdravení.

6. Léky s živou esencí 

7. Kryon . Rekalibrace Lidské bytosti


Pokračování najdete v menu.
 

Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2“.

Musel jsem předřadit tento text před duchovní obsah mého úvodu, protože jsme v současné době svědky období plného zbytečného strachu, o kterém lidé ani odborníci neví, že je už zbytečný. Tento text i s přilohou jsem poslal na cca 15 nejvyšších institucí v ČR, naposledy  dne 8.8.2020

 

Prosím a žádám o předání tohoto e-mailu těm nejvýše postaveným kompetentním pracovníkům v dané organizaci k zamýšlení a akci.

Tento text je určen poslancům, senátorům, politikům, státníkům, význačným osobnostem, ale i všem, kdo mohou něco udělat pro zrušení už zbytečného strachu z Coronaviru SARS-CoV-2, zakořeněného v obyvatelstvu na planetě Zemi.

Jsme svědky největšího pochybení epidemiologů, virologů a hygieniků v lidských dějinách ve spojitosti s Coronavirem SARS-CoV-2.

Už několik měsíců jsme svědky naprostého pochybení práce epidemiologů, virologů, hygieniků na celé planetě  a  jejích myšlení, kteří stále vydávají nově naměřené bytosti, u kterých se najdou vytvořené ochranné látky, za nové či nově nakažené bytosti. To je opravdu největší nehoráznost, jakou lze vyslovit, když takové závěry jsou učiněny jen z nálezu ochranných látek v krvi, nikoliv z nálezu patogenu Coronaviru SARS-CoV-2 v těle.

Protože to úplně stěžejní nikdo nezjišťuje. Ochranné látky v těle nemohou nikoho infikovat a žádný Coronavirus SARS –CoV-2 už v tělech evropských obyvatel od 26.3.2020 neexistuje, jak je v příloze uvedeno a doloženo.

Ale to už nikomu nevadí, protože máme nalezené bytosti s ochrannými látkami a musí být proto infikované a tím odpadá nutnost něco dále ještě zjišťovat. Takto ale normální vědci a výzkumníci nepracují, ale zdravotní systémy ano.

Pokud chtějí zdravotnické systémy toto sdělení o likvidaci  Coronaviru SARS-CoV-2 od „Kosmické inteligence“ popřít, pak musí nyní dokázat najít v těchto „nakažených bytostech“ živý Coronavirus  SARS-CoV-2.

V příloze je text s názvem „6. Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2“.

Infekce Coronavirem SARS-CoV-2 a onemocnění  Covid-19 vznikalo v Evropě  v rozmezí prosinec 2019 až do 26.3.2020.

Bytosti, které se tehdy infikovaly, a infekce se projevila na jejich zdravotním stavu, si vytvořily více či méně, dokonce žádné, ochranné látky v těle, které jsou známkou toho, že byly infikovány, ale mohlo to být jen v tomto období. Bylo to období, vánočních svátků, oslav nového roku, masopustních zábav, společenských plesů, oslavy MDŽ, spousty sportovních utkání, oslav restauracích, divadelních, filmových představení, neustálého styku v MHD, v rodinách, pracovních kolektivech, atd.

 Byla a je to také ukázka účinností imunitního systému, protože mnoho lidí ani netušilo nebo téměř netušilo, že v nich probíhá nějaká infekce. Ale tělo si vytvořilo ochranné látky.  Nyní jsou takoví lidé evidováni jako nakažení, podléhají možnosti karantény, jako že jsou schopni někoho nakazit. Jsou vytvářeny zbytečné mapy ohrožení obyvatel a Semafory. V tom je právě ta obludnost celého postupu. Několik lidí rozhoduje v každém státě o vynakládání obrovských finančních prostředků úplně zbytečně. Svou „odborností“ paralyzovali veškerý společenský a ekonomický život na planetě Zemi. Píšu o tom a posílám informace na kompetentní místa v ČR cca 5 měsíců.

Můžeme si to ukázat na příkladu hudebního klubu Techtle Mechtle. Určitě tento klub byl v tomto časovém rozpětí cca 3 měsíců denně hojně navštěvován, často stále stejnými mladými lidmi s dobrou či slabší imunitou.  Jednalo se zde určitě o tisíce návštěvníků v tomto období, a z toho mnoho i těch samých. Proto by nemělo být divné, že se mnozí z nich infikovali v prostředí, kde je kapénková nákaza snadná, a že u více jak stovky, myslím, že u 165 naměřených bytostí bylo zjištěno, že mají ochranné látky, že jsou tudíž nakažení a další ohnisko nákazy je na světě.

Zatím se zde sešlo více lidí, kteří sem chodí pravidelně, chodili zde, chodí stále zde a jen jim byly naměřeny ochranné látky, které si vytvořili po infekci, což by bylo a je naprosto žádoucí, ale už více jak 4 měsíce nemají v sobě a už nemohou mít v sobě Coronavirus SARS-CoV-2.

Jakékoliv zlepšení v denním počtu „nakažených“ je doprovázeno předpovědí další vlny onemocnění na podzim.

Jen u cca 15 tisíc lidí došlo k onemocnění Covidem, často nevědomě, což je jen 0.0015 promile obyvatel ČR. Stalo se tak především kapénkovou nákazou, díky neexistenci sítě 5G v ČR. Na miliony kontaktů mezi lidmi denně, je to statisticky zanedbatelný počet, ale stále je to strašák sdělovaný zdravotníky a neustále opakovaný v médiích.

Tento text budu posílat na různé instituce tak dlouho, až se najde někdo opravdu moudrý, zodpovědný a kompetentní, a zamyslí se nad tím, co je lidstvu sdělováno.

Napsal  Ing. Jan Heczko, Krnov, protože mi není jedno, co se na planetě děje.

6.8.2020

Příloha: 6. Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2“. Příloha je uložena v menu.

 

     Moje poznání: NIC NENÍ NÁHODA, NEJSME NIČÍ OBĚTÍ, VŠECHNO JE DOKONALÉ. 

                 VŠECHNO JE ENERGIE A ZÁMĚR JE VŠÍM A OPAKOVÁNÍ JE KLÍČEM!

 

Úvod

     Tak jako mnozí z vás, i já hledám odpovědi na otázky o smyslu života, proč jsme tady, existuje Bůh, jak se Bůh projevuje, je moje životní cesta správná, a na desítky a stovky dalších otázek, které souvisí s naším životem, s našim bytím. Setkal jsem se v životě s báječnými lidmi, kteří byli moji učitelé i průvodci duchovním poznáním a jsem jim za to nesmírně vděčný. Bez nich bych se nedostal tam, kde si myslím a cítím, že jsem. Ale v podstatě je celý náš život především o vztazích k ostatním lidem, také k fauně  i flóře a všichni lidé, se kterými se dostaneme do styku, jsou naši učitelé.
    Mám už výhodu v tom, že mám od roku 2007 dostatek času na čtení knih. Dávám přitom přednost četbě knih, které jsou inspirovány Bohem, ať už přímo nebo nepřímo skrze bytosti ze Světla. Zajímá mně také alternativní medicína, a v této oblasti vyšlo už mnoho pozoruhodných knih. Dostávají se mi do rukou také populárně vědecké knihy, které jsou mnohdy v jednotlivostech v rozporu s tím, co nám je sdělováno skrze Boha v duchovních knihách a zejména od multidimenzionální bytosti jménem KRYON.
    Základem mého duchovního poznání byly a jsou především knihy od N. D. Walsche, které byly autorovi sdělovány v dialogu přímo Bohem Otcem  (www.andele-svetla.cz) a dále soubor sedmi knih autorky Heleny Šeblové,  které vznikly také pod vedením Boha Otce a Ježíše Krista (https://bozilaska.cz). Zdrojem poučení je pro mne také Edgar Cayce - tzv. spící prorok, protože vím, jakým způsobem dostával potřebné informace  a nyní také Kryonovy knihy a channelingy. Na mém webu jsou uspořádány do 11 samostatných celků, ale nejsou už úplné. Jednotlivé Kryonovy channelingy podle roků vzniku jsou také na www.kryon.webnode.cz.  Nyní, do léta 2017, bylo už vydáno 12 Kryonových knih.                                                                                                                                    
      Na základě mé duchovní činnosti a duchovní očisty jsem se dostal od roku 2011 do duchovního stavu, který se nazývá "Partnerství s Bohem". To mi umožňuje získávat informace například o minulých životech, pokládat otázky téměř z jakékoli oblasti lidské činnosti a dostávat skrze mé Vyšší Já odpovědi formou kódů pravdy či nepravdy. Mohu proto pokládat otázky, na jejichž správnost dostávám kód pravdy, který je nezaměnitelný. To mi umožňuje ptát se také na správnost tvrzení v knihách a pokládat upřesňující otázky v oblastech mého zájmu. Tímto způsobem jsou mi sdělovány informace, které nejsou dosud (nebo téměř) známy. Na základě těchto upřesňujících informací píšu texty, které se opírají o to, co již bylo omezenému rozsahu lidí sděleno a doplňují je těmi poznatky, které byly sděleny mně. Mnoho textů je doplněno mým poznáním, které je někdy až velmi překvapivé.
     Velmi mě zajímá také biblická postava Ježíše Krista. Zde mi bylo umožněno poznat mnoho dalších podrobností z Jeho života a z Jeho učení. S mírnou nadsázkou bych mohl říci: „Všechno bylo jinak!“ Moje poznání je zachyceno v několika textech s názvy:
- „Ježíš, nazaréni, esejci, Kumránci“ (Ježíš nebyl žid, ale esejec.)
- „Ježíš Kristus, Marie Magdalská“ (Mnoho dalších neznámých úryvků z jejich života.)
- „Ježíš Kristus a jeho inkarnace“ (Duše Kristova byla v mnoha tělech dokonalých Mistrů a přinášela stejné učení.)
- „Ježíš, evangelia, evangelisté“ (Nový pohled na evangelisty a autorství evangelií.)
- „ Ježíš a výroky, které neřekl“ (Ukázka toho co bylo přidáno do evangelií církevními otci.)
- „Bible – Nový zákon“ (Obsahuje předchozí texty vcelku.)
- „Ježíš a apoštolové“ (Kde se vzala jejich schopnost šířit Ježíšovo učení?)
- „Bible – Starý zákon“ (Hospodin není totožná bytost s Bohem Otcem.)
     Texty jsou rozděleny do skupin podle témat a skupiny jsou uvedeny v menu. Počet textů byl na konci roku 2014 větší než sedmdesát a některé texty ke knihám mají také i více než padesát stran.   

     Velmi mně zajímají i alternativní způsoby léčení, jejich princip a způsoby využití. Na webu najdete některé informace, které nejsou jinde uveřejněny, které souvisí s poznáním v rámci mojí duchovní činnosti a partnerstvím s mým Vyšším Já.

     Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího . Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí naší trojjedinosti - těla, kvantové mysli, kvantového Ducha - Vyššího Já v kvantové duši.