Poselství od Jeshuy

 

Poselství
inspirované Kristovskou energii

Pamela Kribbe

 

Překlad:
Denisa Vaňková

www.jeshua.cz

 

Kdo je Jeshua

Rozhovor s
Jeshuou, říjen 2002

·        
Kdo jsi, Jeshuo?

Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali jako Ježíš.
Nejsem Ježíš vašich církevních tradic nebo Ježíš vašich náboženských spisů.
Jsem Jeshua-ben-Joseph; žil jsem jako člověk z masa a kostí. Dosáhl jsem před
vámi Kristovského vědomí, ale byl jsem podporován silami, které jsou v této chvíli
mimo vaši představivost. Můj příchod byl vesmírnou událostí - sám jsem se tomu
zpřístupnil.

        
Nebylo to jednoduché. Neuspěl jsem v mých snahách předat lidem nezměrnost Božské lásky.
Existovalo mnoho nedorozumění. Přišel jsem příliš brzy, ale někdo přijít musel.
Můj příchod byl jako vhození kamene do velkého rybníku. Všechny ryby se
rozprchly a kámen klesl do hloubky. Přesto byla i dlouho poté patrná zčeření
hladiny. Dalo by se říci, že druh vědomí, který jsem toužil zprostředkovat,
udělal svoji práci poté pod povrchem. Na hladině rybníka byla stálá zčeření.
Dobře míněné, avšak zavádějící interpretace těchto zčeření rostly ve vzájemné
boje ve jménu Ježíše. Ti, kteří byli dotčeni mou energií, pohnuti impulsem
Kristovské energie, tento impuls ve skutečnosti nedokázali začlenit do své
duševní a fyzické reality.

     
Trvalo dlouhý čas, než Kristovské vědomí mohlo vkročit na planetu Zemi. Nyní ale tento
čas nastává. A já se vracím a promlouvám skrze mnohé, skrze vše a všechny,
kteří mě chtějí slyšet a kteří přišli, aby mě pochopili z tichosti svých srdcí.
Nekážu a nesoudím. Má nejupřímnější naděje je mluvit k vám s nekonečnou a
nezlomnou přítomností Lásky, která je vám přístupná kdykoli.

        
Jsem součástí mnohem širšího vědomí, většího bytí, ale já, Jeshua, jsem inkarnovanou
částí tohoto bytí (nebo pole vědomí). Nemám příliš rád jméno Ježíš, jelikož ho
dostihla zdeformovaná verze toho, co skutečně symbolizuji. "Ježíš" je vlastněn
církevními tradicemi a autoritami. Byl po mnohá staletí tolik formován, aby
zapadl do zájmů církevních patriarchů, že obecný obrázek Ježíše je nyní daleko
vzdálený tomu, co skutečně reprezentuje, a proto by mě skutečně potěšilo,
kdybyste dokázali tento obraz propustit a osvobodit mě z tohoto dědictví.

     
Jsem Jeshua, člověk z masa a kostí. Jsem váš přítel a bratr.
Jsem v každém ohledu důvěrně obeznámen s tím, jaké to je, být člověkem.
Jsem učitel a přítel. Nebojte se mě. Obejměte mě tak, jako objímáte

někoho  spřízněného. Jsme rodina.

V celé knize se nachází channelingy od Jeshua, Marie Magdalény,

Marie matky a Matky Země.

 

Nyní si můžete vybírat z menu.

 Výběr obsahuje jen několik kapitol,

 které jsou důležité pro naše poznání i po mnoha letech od
jejich prvního uveřejnění. Ze všech kapitol je cítit Ježíšova láska
k lidem, ke každému z nás, a léčivý soucit tam, kde je ho potřeba.