Kryon - Konec času

Kniha byla poprvé vydána v USA v roce 1992, v Česku v listopadu 2014.

 

     Tato úžasná kniha nejen že doplňuje počáteční channelingy od Kryona, ale přináší i zcela nové informace jak zrychlit svůj duchovní postup. Učení, které nám Kryon přináší je ojedinělé a velmi vhodné pro náš neustále se měnící svět. Přispívá neobyčejně k lepšímu pochopení toho, co se děje na Zemi od počátku 90. let. Právě láskyplná energie, která působí z této knihy při jejím čtení, nás může zcela naplnit.

     

Obsah knihy

 

     Seznámení s Kryonem (kapitola první)                                                                                             str.  9

     Od autora

     Kdo jsem?

     Co jsem?

     Kdo jste vy?

     Proč tu jsem?

     O konci času

     Spojení s láskou

     Přeměna

     Učitelé

     Léčení

     Prožijte dar

 

     Nová energie (kapitola druhá)                                                                                                                39

     Od autora

     Načasování a síla

     Systémoví pracovníci   

     Nesystémoví pracovníci

     Pro ty, kdo jsou uprostřed

     Úžasná nová síla

     Proč byste to neměli chtít?

     Vyrovnání a pomoc

     Co když selžete?

     Jaká je teď vaše cesta?

     Jak tuto sílu používat

     Nové vibrace

     Je to pro každého

     Nový přístup

 

     První živý channeling (kapitola třetí)                                                                                                   73

     Osobní poselství od autora

     První živý channeling

 

     Otázky a odpovědi (kapitola čtvrtá)                                                                                                     93

     Nové odpovědi pro nové časy

     Partnerství se Zemí

     Přečtěte si toto!

 

     Nemoci a léčení (kapitola pátá)                                                                                                          117

     Začátek učení o přeměně

     Léčení v nové energii

     Změna nemocného organismu

 

     Ježíš Kristus (kapitola šestá)                                                                                                               127

     Stručně shrnutý systém metafyzické víry

     „Neviditelné“

     Slova o Ježíšově učení

     Shrnutí kapitoly

 

     Autorovo shrnutí (kapitola sedmá)                                                                                                       151

     Žádání o neutrální implantát (duchovní odblokování)

     Komunikace s vesmírem

     Otisky a implantáty

 

     Příloha A                                                                                                                                              165           

     Otázky ohledně implantátu/odblokování

           

                                                                                                                                

     Obsah této knihy by měl podnítit čtenáře k přečtení celé knihy!! Kniha se dá koupit na adrese: kniha@transformace.info