Sedmý Boží zázrak na pomoc k uzdravení lidstva

Ve dnech 21.-23. 4.2021 došlo k dalšímu, již sedmému Božímu zázraku, zásahu, jako další Boží pomoc pro uzdravení lidstva. Prvních pět proběhlo v roce 2020.

Bůh Stvořitel všeho a všech se rozhodl ve své neskonalé Boží milosti jednou provždy zlikvidovat další patogeny, které způsobovaly jejich těžko poznatelné působení v lidském těle. Těmito patogeny jsou všechny poddruhy jednoho druhu Lichen planus.

Mnoho bolestí, které lidé pociťovali ve svých tělech, byly označovány jako autoimunitní nebo idiopatické, protože nebyly zjišťovány nebo pochopeny úplné účinky jednotlivých poddruhů LP na lidské tělo.

Příkladem jejich působení může být např. Celiakie, nemoc, která představuje nesnášenlivost těla na lepek a na jejím vzniku a průběhu se podílí také 7 poddruhů druhu LP:

 


Lichen planus bullosus 

Lichen planus cutaneous 

Lichen planus esophageal 

Lichen planus hypertrophicus 

Lichen planus oral 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus ulcerosus 


Toto chronické onemocnění způsobovaly houby, kvasinky a několik poddruhů virů. Při neexistenci aktivních virů od 4.4.2021 a nyní už  při neexistenci uvedených poddruhů, bude vyléčení celiakie mnohem snadnější a také její průběh snadnější.

Další nemocí je např. Epidermolysis bullosa, tzv. nemoc motýlích křídel, na jejímž vzniku a průběhu se podílí některé z 15 poddruhů druhu LP a také několik druhů a poddruhů virů. Už nejsou aktivní, zbyly jen fosilie.


Lichen  planus actinicus 

Lichen  planus anal 

Lichen planus aurantius 

Lichen planus bullosus 

Lichen  planus genital 

Lichen planus linearis 

Lichen planus oral 

Lichen  planus palmoplantaris 

Lichen  planus pemphigoides 

Lichen  planus sliznic dutiny ústní 

Lichen  planus vesiculosus 

Lichen  planus verrucosus 

Lichen  planus planopilaris (lyšaj) 

Lichen planus ruber 

Lichen planus simplex 


Také zde při neexistenci aktivních virů a neexistenci poddruhů druhu Lichen planus dojde k uzdravení takto postižených bytostí, protože žádné jiné patogeny nemoc nezpůsobují.

Kromě různých silných bolestivých stavů, které poddruhy druhu LP vyvolávaly v soustavách a orgánech lidského těla, to byly také velmi výrazné účinky na tělo, způsobující kožní choroby. Všechny kožní choroby jsou způsobeny působením jednoho nebo více poddruhů LP nebo také ještě spojeným působením s Human papiloma viry. To jsou dva druhy, které způsobují všechny kožní choroby, pro které nemá klasická medicína postupy a prostředky k vyléčení, jen na zmírnění příznaků. Jedinou možností k vyléčení bylo využití biorezonance, s cílenou likvidaci DNA  těchto patogenů a tím umožnit imunitnímu systému dokončit jejich úplnou likvidaci v těle.

Ovšem největší působení jednotlivých poddruhů Lichen planus je ve vzniku kožnich chorob, těch nejhorších ve svém působení a ve svém vzhledu. Někdy navíc spojených s působením Human papiloma virů.

Jen namátkou uvádím některé známé kožní choroby:

Acne rosacea, Acne conglobata, Acne papulopustulosa, Chlorakné, Angiom, Psoriáza, Ekzém, Angiom, ,Atopický ekzém, Lentigo, Bazaliom, Alopecie, Perniones, Leukoplakie, Impetigo, Tinea, Seberoická dermatida, Urtikarie, Lupus kožní, Pemphigus vulgaris, Pyodermie, Vitiligo, Ulcus crusis.

Po likvidaci mnoha virů Božími zásahy v roce 2020, v roce 2021 vystoupilo do popředí svými účinky na lidské tělo mnoho poddruhů druhu Lichen planus. Ze 45 poddruhů, které jsou všeobecně známy se běžně v tělech vyskytuje 20, ale i 30 poddruhů a s často až velmi bolestnými účinky na různé soustavy a orgány lidského těla.

Sedmý Boží zázrak znemožní další vytváření kožních chorob v lidských tělech a u stávajících chorob dojde k postupnému vyléčení, podle stupně závažnosti choroby, během 3-6 měsíců. U velkých kožních deformací budou i tyto deformace patrné.

 Co zůstane?  Zůstanou i nadále dermatózy a onychomykózy způsobené houbami, kvasinkami a plísněmi.

Dnem 24.4.2021 se nevyskytují  na Zemi  také tyto poddruhy druhu Lichen planus:

Lichen  planus actinicus 

Lichen  planus anal 

Lichen  planus anularis 

Lichen  planus atrophicans 

Lichen planus atrophicus

Lichen planus aurantius 

Lichen planus bullosus 

Lichen planus cutaneous 

Lichen planus  erosivus 

Lichen planus esophageal 

Lichen  planus exanthemicus 

Lichen olanus flavescens 

Lichen  planus follicularis 

Lichen  planus follicularis capillitii 

Lichen planus generalisatus 

Lichen  planus genital 

Lichen planus hypertrophicus 

Lichen planus linearis   

Lichen planus ložiskový

Lichen planus moniliformis

Lichen planus mucosae

Lichen  planus nehtů 

Lichen planus nitidus 

Lichen planus oral 

Lichen  planus palmoplantaris 

Lichen  planus pemphigoides 

Lichen planus penile 

Lichen planus pigmentosus 

Lichen planus reticular 

Lichen planus ruber 

Lichen planus sclerosus 

Lichen  planus planopilaris (lyšaj) 

Lichen  planus sliznic dutiny ústní 

Lichen planus simplex 

Lichen planus spinulosus 

Lichen planus striatus 

Lichen planus subtropicus 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus  trichophyticus 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus unquium 

Lichen planus ulcerosus 

Lichen planus vaginal 

Lichen  planus velkouzlový 

Lichen planus vesicubullous

Lichen  planus vesiculosus 

Lichen  planus verrucosus 

Lichen planus vulgaris 


 

Jsou to zdánlivě jen více než 4 desítky patogenů, ale s velikým dopadem na zdraví každého člověka.

Nesmírně děkujeme Tobě, náš milovaný Bože, za tyto milosti, kterých se nám, lidem na Zemi, těmito sedmi zázraky dostalo.  

Napsal: Jan Heczko, 25. 4. 2021

 

Příloha 1:

Důležitá data, aneb jak vypadala postupná likvidace některých DNA patogenů na Zemi v roce 2020 a 2021

 

1. Ve dnech 24.3. až 23.4. 2020 byl postupně na jednotlivých světadílech zlikvidován Coronavirus SARS-CoV-2.
2. Ve dnech 20.-22. 10. 2020 byly zlikvidovány DNA virů patřících do skupiny tzv. Morgellon virů:

Herpes zoster virus  Nesnesitelně svědivý pásový opar 10 typů 

Herpes zoster virus  Herpetický nádor 22 typů  (cancer)

Coronavirus MERS-CoV 

Coronavirus SARS-CoV      

Human astrovirus     

Human coronavirus  HKU 1 

Human coronavirus NL 63    

Human coronavirus OC 43   

Human coronavirus  229 E    

Human orthopneumovirus 

Human pneumovirus 

Human respirovirus 1 

Human respirovirus 3 

Ljungan virus subsp.,  (LV) 4 typy: typ 1-4 

Paramyxovirus parainfluenzae typ 1 

Paramyxovirus  parainfluenzae  typ 3 

Virus de Norwalk     

 

Touto likvidací došlo k likvidaci rychlejší a bolestivější části rakovinových onemocnění. Tyto nádory byly během několika dní v tělech zlikvidovány a metastáze zlikvidovány.

 

3. Ve dnech 2.-4.11. 2020 bylo zlikvidováno 16 dalších virů, které se podílely na respiračních nemocích velké části obyvatel planety Země, aby oslabené imunitní systémy byly schopny lépe zvládnout stresové situace v jejich životech.

Coronavirus HKU 24 

Cytomegalovirus (CMV

Gamacoronavirus sp.

Human metapneumovirus (HMPV) 

Marburg marburgvirus

Myxovirus influenzae  A

Myxovirus influenzae  A H2N2 

Myxovirus influenzae  A H3N2 

Myxovirus influenzae  A H5N2    

Myxovirus influenzae  A H7N7 

Myxovirus influenzae  B 

Myxovirus influenzae  C 

Paramyxovirus parotitis 

Pneumovirus rod 

Respiratory syncytial virus typ B1  

Rubulavirus parainfluenzae typ 4 

Po této likvidaci se počet těch hlavních virů způsobující respirační nemoci velmi změnil.

 

4. Ve dnech 8.-10.11.2020 došlo k další likvidaci 40 poddruhů  patogenů, z nichž ty nejvíce lidstvo poškozující představovaly „metlu lidstva“, další velkou část zhoubných nádorů, karcinomů a sarkomů, které sužovaly lidstvo od pradávna a také klíšťovou encefalitidu, která bránila lidem mít radost z procházek přírodou, ale také např. Zikavirus sp. Tato skupina patogenů obsahuje 11 poddruhů candid, dva poddruhy motolic a 27 poddruhů virů a 77 jejich typů. 

Candida albicans 

Candida crusei                      

Candida cryptococcus neoformans

Candida dubliniensis

Candida glabrata 

Candida insectamens 

Candida lusitaniae 

Candida parapsilosis 

Candida pinicola 

Candida robusta 

Candida tropicalis 

EBV BX 1 (cancer) 

EBV BX 2  (cancer) 

EBV BY    (cancer) 

Fasciolopsis buskii  všechna stadia kromě vajíček

Fasciolopsis buskii vajíčka 

Deltacoronavirus  sp.

Gamacoronavirus sp.

Herpes zoster virus 13 subsp., 54 typů  (pásový opar)

Herpes zoster virus  klasický pásový opar 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar horní poloviny těla 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar obou paží  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar jedné paže 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar hlavy 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar dolních končetin 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar vulvy 4+1

Herpes zoster virus  Neuralgický pásový opar 6+1

Herpes zoster virus  Poševní pásový opar  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar způsobující kolitidu  4+1

Herpes zoster virus  Pálení horních a dolních končetin  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu

a obrna lícního nervu  4+1

Herpes zoster virus  „Zamrzlé“ rameno  4+1

Respiratory syncytial virus typ A2   

Rubella virus subsp. (zarděnky),  22 typů,

Rubulavirus, kmen RNA, subsp., 3 typy, 

Rubulavirus parainfluenzae typ 2 

Rubulavirus parainfluenzae typ 4 

Rubulavirus pertusis 188,5-190,5 kHz

Variola virus (pravé neštovice)       

Virus klíšťové encefalitidy

Zikavirus sp.

 

5.  Ve dnech  22. až 24.12.2020 došlo k další likvidaci 3 druhů a  poddruhů bakterií a 6 druhů a poddruhů virů, mezi nimi i s dvěma posledními coronaviry, uměle vyvinutými v laboratořích.
To znamená, že už neexistuje na Zemi žádný coronavirus působící na lidi!!!                                                                                                                                                                       

Bakterie:

Branhamella catharalis

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumonie

 

Viry:

Alphacoronavirus typ 1   nově vyvinutý

Betacoronavirus typ 1     nově vyvinutý

Cytomegalovirus typ 2    nově vyvinutý

Human respirovirus typ 3

Paramyxovirus parotitis

Rhinosinusitis paranasalis

 

 

Celkem bylo v pěti krocích zlikvidováno 11 poddruhů candid, 1 motolice a její stadia, 68 druhů a poddruhů virů a 103 jejich typů, které se podílely také na vzniku rakovinových nádorů, úplně celkem 183 poddruhů a typů patogenů.

To je obrovská pomoc pro ozdravení lidstva a úplnou likvidaci některých závažných a dětských chorob.

 

To co se děje zejména u starších lidí je důsledkem poklesu účinnosti jejich imunity na základě vyvolávaného stresu z nakažení, vyvolávaného zdání nakažení z naměřených hodnot testy, které zjišťují jen mrtvé zbytky různých druhů coronavirů, ale už v žádném případě Coronaviru SARS-CoV-2  a odloučení od svých rodin.

 

6. Ve dnech 25.3.2021 až 3.4.2021 byly šestým Božím zázrakem zlikvidovány všechny viry na Zemi.

Tyto všechny viry uvedené v tabulce byly tímto šestým Božím zázrakem zlikvidovány tak, že už nebudou nikdy aktivní na Zemi. Nikoho už nemohou nakazit!!! Jsou to všechny rody, stovky druhů, poddruhů a typů virů.

 

 

Viry  (z Portálu mikrobiologie)

   

RNA viry

Neobalené

ds

Reoviry

      rod Orthoreovirus, rod Orbivirus, rod Rotavirus, rod Coltivirus

   

ss(+)

Astroviry

rod Mamastrovirus

   

Caliciviry

rod Norovirus

   

Picornaviry

rod Enterovirusviry coxsackie, echoviry, enteroviry 68–71, polioviry, rod Rhinovirus, rod Hepatovirusvirus hepatitidy A

   

Hepeviry

virus hepatitidy E

   

Obalené

ss(+)

Coronaviry

rod Coronavirus, rod Torovirus

   

Flaviviry

rod Flavivirusviry horečky denguevirus japonské encefalitidyviry komplexu klíšťové encefalitidyvirus Zikavirus žluté zimnice, rod Hepacivirusvirus hepatitidy C

   

Retroviry

rod Alpharetrovirus, rod Betaretrovirus, rod Gammaretrovirus, rod Deltaretrovirus, rod Epsilonretrovirus, rod LentivirusHIV, rod Spumavirus

   

Togaviry

rod AlphavirusEEEVEEWEE, rod Rubivirusvirus zarděnek

   

ss(-)

Arenaviry

virus horečky Lassa, virus lymfocytární choriomeningitidy

   

Bunyaviry

rod Bunyavirus, rod Hantavirus, rod Nairovirus, rod Phlebovirus

   

Filoviry

rod Ebolavirusviry Eboly, rod Marburgvirusvirus marburské choroby

   

Ortomyxoviry

rod Influenzavirus A, rod Influenzavirus B, rod Influenzavirus C, rod Thogotovirus

   

Paramyxoviry

rod Morbillivirusvirus spalniček, rod Paramyxovirusvirus parainfluenzyvirus příušnic, rod Pneumoviruslidský respirační syncytiální virus

   

Rhabdoviry

rod Lyssavirusvirus vztekliny, rod Vesiculovirusvirus vesikulární stomatitidy

   

rod Deltavirusvirus hepatitidy D

   

DNA viry

Neobalené

ds

Adenoviry

rod Aviadenovirus, rod Mastadenovirus

   

Papillomaviry

lidský papillomavirus

   

Polyomaviry

virus BC, virus JK

   

ss

Parvoviry

parvovirus B19

   

Obalené

ds

Herpesviry

virus herpes simplexvirus varicella zostervirus Epsteina a Barrovécytomegaloviruslidský herpesvirus-6 (HHV-6)lidský herpesvirus-7 (HHV-7)lidský herpesvirus-8 (HHV-8)

   

Hepadnaviry

virus hepatitidy B

   

Poxviry

virus variolyvirus vakcinievirus molluscum contagiosum

   

Nekonvenční viry

Priony

   
 

 

Tyto všechny viry jsou už jen součástí historie planety Země.

 

7. Sedmým Božím zázrakem byly ve dnech 21.-23.4.2021 zlikvidovány všechny poddruhy druhu Lichen planus.

Tomu budou dobře rozumět lékaři specialisté na kožní choroby.

Lichen  planus actinicus 

Lichen  planus anal 

Lichen  planus anularis 

Lichen  planus atrophicans 

Lichen planus atrophicus

Lichen planus aurantius 

Lichen planus bullosus 

Lichen planus cutaneous 

Lichen planus  erosivus 

Lichen planus esophageal 

Lichen  planus exanthemicus 

Lichen olanus flavescens 

Lichen  planus follicularis 

Lichen  planus follicularis capillitii 

Lichen planus generalisatus 

Lichen  planus genital 

Lichen planus hypertrophicus 

Lichen planus linearis  

Lichen planus ložiskový

Lichen planus moniliformis

Lichen planus mucosae

Lichen  planus nehtů 

Lichen planus nitidus 

Lichen planus oral 

Lichen  planus palmoplantaris 

Lichen  planus pemphigoides 

Lichen planus penile 

Lichen planus pigmentosus 

Lichen planus reticular 

Lichen planus ruber 

Lichen planus sclerosus 

Lichen  planus planopilaris (lyšaj) 

Lichen  planus sliznic dutiny ústní 

Lichen planus simplex 

Lichen planus spinulosus 

Lichen planus striatus 

Lichen planus subtropicus 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus  trichophyticus 

Lichen planus tropicus 

Lichen planus unquium 

Lichen planus ulcerosus 

Lichen planus vaginal 

Lichen  planus velkouzlový 

Lichen planus vesicubullous

Lichen  planus vesiculosus 

Lichen  planus verrucosus 

Lichen planus vulgaris


 

Všechny informace, v tomto textu uvedené, jsem postupně získal od Kosmické inteligence! To ale nejsou žádní astronauti.

 

Napsal Jan Heczko, 25.04.2021