Bosenské pyramidy - stručná historie

 

     Tento krátký text ukazuje co mi bylo umožněno pochopit  v rámci podstatných událostí vedoucích k postavení pyramid na území dnešní Bosny.
       1. V místech, kde se nachází bosenské pyramidy a v jejich širším okolí se již od let 225 -220 tisíc před n.l.  nacházela jedna z několika desítek oblastí na planetě Zemi, kde se postupně nacházeli Sirianci se svými vyvinutými Homo Sapiens – černé pleti a těžili v nich především zlato, které mělo sloužit ke zmírnění klimatických dopadů v podobě neustálého zmenšování slunečního záření na planetu Nimiru (Nibiru). V době zániku života na Nimiru byla tato bosenská oblast stále ještě obydlena Sirianci a jimi vyvinutými Homo Sapiens – černé pleti.
     Základním důvodem stavby pyramid bylo tedy to, že došlo v době 38-37 tisíci lety před .n.l.  k zániku života na planetě Nimiru a k nemožnosti návratu Sirianců  zpět domů.  V té době byly na planetě bytosti z PlejádElohimové, kteří také umožnily vznik Lemurie. Také bytosti z Plejád - Elohimové prováděli záchranné akce u Sirianců žijících na planetě Nimiru, a malá část jich skončila i na Zemi.
     Projektanty těchto pyramid  a ostatních staveb (chodeb) byli Plejáďané spolu se Sirianci. Stavitelé pyramid byli Sirianci a jejich černoši. Bylo to postaveno k ulehčení jejich života na základě očekávaného rozvoje života na Zemi. Tato malá oblast byla vybrána jako skryté, horami chráněné místo, před možnými útoky nepřátelských bytostí.
      Nejstarší pyramida je pyramida Drak a pochází z období před 33-34 tisíci let. Stavba trvala 37 let. Druhou pyramidou je pyramida Měsíce, která byla postavena před 31-32 tisíci lety.  Stavba trvala 70 let. Třetí pyramidou je pyramida Slunce, která byla postavena před 29-30 tisíci lety. Stavba trvala 124 let.
     Celkem v této oblasti bylo postaveno 33 pyramid různých velikostí.
     V oblasti Bosny měla vzniknout základna umožňující aby:
-  pyramidy mohly být používány ke komunikaci s Vesmírem – Plejádami; měly funkcí antén
- pyramidy sloužily k astronomickým a astrologickým účelům
- pyramidy sloužily k výrobě elektrické energie a měly kolem sebe dostatečně silné elektromagnetické pole.
     Pyramidy měly i mnoho dalších účinků a dokázaly:
- harmonizovat vnitřní biologický čas
- synchronizovat energetický systém člověka se systémem planety Země
- zpomalovat degenerativní procesy v lidském těle
- fungovaly jako zdroj informací
- jako zásobník a generátor vody v extrémní kvalitě s léčivými účinky
- mohly synchronizovat jídlo
- umožňovaly přechod prostorem do jiné dimenze
- měly léčivé účinky na lidské tělo
- zprostředkovaly duchovní růst jednotlivce
- produkovaly volnou energii z kosmické mřížky – pole, která je nesmírnou zásobárnou energie v celém kosmu
- plnily obdobnou funkci jako „chrám omlazení v Lemurii“ systémem spojovacích tunelů mezi některými pyramidami
- velké kamenné koule sloužily jako zásobníky léčivé energie, které způsobovaly a stále působí na vznik rovnovážného
  energetického stavu v lidském těle.
     Pyramidy neměly náboženský význam.
     Před cca 4200 lety vybuchla řízeným způsobem v této oblasti „sopka“, jejíž účinek byl dostatečně velký, aby byly pyramidy překryty vrstvami popílku a zeminy.  Z paměti lidstva postupně zmizely bosenské pyramidy.
     V letech 4200 – 3400 před n.l. došlo postupně k přechodu  tamních lidí do oblasti dnešního Středního východu a stali se součástí říše Sumer.
*****
       2. Oblast pyramid se vyznačuje také zejména tím, že pod pyramidou Měsíce se nachází vortal (vír-portál) jednoho z 12 uzlů na planetě Zemi. Tento uzel tvoří dvojici s uzlem, který se nachází v pohoří Rila v Bulharsku.
     Obdobně tvoří dvojici uzlů také  Ida (1. Dvě posvátné hory  na Krétě a 2. Trója, dnes v Anatolii, Turecko, společně zvané „Hora Bohyně)  a další dvojici uzlů je místo Hot Springs, vřídla horkých pramenů a 10. největší město v Arkansasu, a Mount. Shasta, významné duchovní místo, vše v USA.
     Vysvětlení: Zde jsou specifické definice, které nám poskytl Kryon:
     UZLY: Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. vortal je napůl portál a napůl vortex. Mezi těmito liniemi není žádná symetrie a vyskytují se pod Zemí stejně jako na Zemi. Takže se to stává komplexnější, než si myslíte. Všechny tyto linie jsou tvořeny Krystalickou Mřížkou a Krystalická Mřížka je vytvářena Lidským vědomím.                  
     Uzly jsou přesně tím, co bylo uvedeno: místy nesmírné intenzity, kde může Krystalická Mřížka uchovávat časové kapsle šablony stvoření, které tam umístili Plejáďané. Takže uzly mohou být také vzestoupenou zemí a můžete se tam cítit velmi dobře. Nicméně, jak již bylo zmíněno, uzly jsou často na místech, která jsou méně přístupná či žádoucí pro obyčejné lidské obydlí vzhledem ke své intenzivní energii. Lidé jsou k nim v každém případě velmi přitahování a domorodé obyvatelstvo Země si na nich často stavělo své chrámy.
     Tyto časové kapsle jsou na planetě potřeba jako příručky či plány, aby odstartovaly tvořivou energii Gaii. Řekli jsme vám, že jak jsou pomalu uvolňovány, upravují Krystalickou Mřížku, aby pomohly Posunu Lidského vědomí a případně vytvořily pozvednutou (vzestoupenou) planetu.
     Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály života Plejáďanů. Je těžké to vysvětlit, ale uvažujte na chvíli, že kvantová energie může existovat na dvou místech ve stejnou dobu. Je to vlastnost dokonce i vaší vlastní kvantové fyziky, tak by to pro vás nemělo být divné. Uvažujte na chvíli, že i život může mít tyto atributy (existovat na mnoha místech). Proto vězte, že vaši osívací stvořitelé zde vždy byli -  určitým kvantovým způsobem a jsou v časových kapslích.
     Když cítíte tyto energie ve 3D, máte sklon všechny je linearizovat. Proto ti, kdo jsou citliví, uvidí „město“ či ucítí entity, které s vámi mohou dokonce mluvit. Ale realita je taková, že tyto pocity jsou pouze atributy dívání se na hlubokou kvantovou energii, zatímco jste ve 3D.
     Mt. Shasta je jednou z těchto časových kapslí. Tato hora je připravena k aktivaci a uvolnění časové kapsle, které tam již započalo. Ale nyní, s přechodem roku 2012, mohou Plejáďané převzít aktivnější roli. Později pochopíte, co to znamená.
     NULY: Když se Krystalická Mřížka překryje s mřížkou Gaii způsobem, že se jejich energie vzájemně ruší, dostanete nulu. Nula je proto místem, kde je nepřítomnost Krystalické Mřížky a tak to, co dostanete, je pouze čistá energie Gaii.
     V nule, nebo „prázdné zemi“ se může cítit nádherně, ale je to až příliš silné na delší pobyt. Představuje (nula) čistou tvořivou energii. Je daleko těžší žít v ní a místa na Zemi, kde se nachází, jsou z tohoto důvodu často neobydlená (některá jsou také v oceánu). Má také zvláštní rysy magnetického pole, které jsou těžké pro životní sílu a vyrovnané mozkové synapse (které vyžadují rovnováhu magnetického pole, na kterou jste zvyklí). Výsledkem je nerovnováha a zmatek.
--KRYON--
*****
     3.  Tak zvané orby (orbs) nejsou žádné duchovní či jiné entity. Vznikají opravdu jen při focení digitálními fotoaparáty za určitých světelných a časových podmínek.
     Napsal Jan Heczko,

     18.9.2017, doplněno 12.10.2017