KRYON "Dvanáct vrstev DNA"

     Kniha má podtitul „Ezoterická studie vnitřního mistrovství“. Je to dokonalá a nádherná kniha o dokonalém a nádherném fungování úplně aktivované lidské DNA.

     Tato kniha Vám může zásadně změnit život k lepšímu!
     Při jejím plném pochopení a aplikaci můžete dosáhnout velmi důležitých změn ve vašem životě:
- Budete sami schopni zjistit, které potraviny jsou pro vás vhodné a které nejsou, které vám škodí! 
- Budete sami moci provádět diagnostiku příčin nemocí, které se už projevují bolestmi některých orgánů a lékařská alopatická (chemická) věda nedokáže příčinu najít a léčí pouze následky – bolesti. Zde je potřebná alespoň základní znalost tělesných soustav a jejich vzájemné působení v lidském těle. Mnoho informací lze získat jednak na internetu, jednak v knihách o celostní medicíně.
- Budete sami moci léčit některá svá tělesná postižení „spontánním“ způsobem, nebo v delším čase, a omlazovat svůj organizmus.
     Všechno to souvisí s DNA, jak je v knize vysvětleno.

***

 

     Obsah knihy je následující:

 • Předmluva
 • Úvod
 1. Neviditelné věci!
 2. Jak to začalo…
 3. DNA zkoumaná novým způsobem
 4. Věci, o kterých nikdo nepřemýšlí
 5. Učení začíná
 6. Dvanáct vrstev DNA
 7. DNA SKUPINA I – Vrstvy Jedna, Dvě a Tři
 8. DNA SKUPINA II – Vrstvy Čtyři, Pět a Šest
 9. DNA SKUPINA III – Vrstvy Sedm, Osm a Devět
 10. DNA SKUPINA IV – Vrstvy Deset, Jedenáct a Dvanáct
 11. SHRNUTÍ SKUPIN DNA a velké děsivé tajemství!
 12. Aktivace pole DNA, Kryon v Boulderu v Coloradu (živý channeling)
 13. Začátek aktivace specifických energií DNA, Kryon v Rize v Lotyšsku (živý channeling)
 14. Dějiny DNA a lidské rasy, Kryon v Portlandu v Oregonu (živý channeling)
 15. Velká vědecká předpojatost, Kryon v Gaithersburgu v Marylandu (živý channeling)
 16. Současné události
  Kryonovy informace
  Ilustrace dvanácti vrstev DNA                                                                                                                      

 

***

 

     DNA je obrovská záhada pro většinu z nás. Takže se podívejme nejprve na pár věcí, které se učí ve škole a pak na ty, které se ve škole neučí.

     DNA (kyselina deoxyribonukleová) je základním plánem (blueprintem) lidské bytosti. Stavebním blokům se říká báze DNA a jsou čtyři různé druhy. Sekvence bází DNA vytváří genetický kód. DNA báze se párují a mnohokrát se kolem sebe stáčejí ve formě spirály – dvoušroubovice. Lidský genetický kód – genom – obsahuje přibližně 41000 lidských genů, které představují naše tendence k tomu, kým jsme. To zahrnuje vše, co máme od přírody a co jsme získali od rodičů a jejich rodičů. Gen je dědičnou jednotkou v žijícím organizmu. Nedědíme jen znaky od svých rodičů, ale také obecné znaky lidských bytostí.

     Celá dvoušroubovice je chemický systém, který představuje 3 miliardy částí. Vědci se domýšleli velkých věcí: že lidský genom je lineární a že celá struktura genu lidské bytosti se rozvine do 3 miliard „písmen“ DNA. Navzdory veškeré logice nemohli vědci nalézt kódy, o kterých určitě věděli, že tam jsou. Používali některé z nejlepších dešifrovacích počítačů té doby, hledali takovou symetrii, která by vytvořila jakýkoli jazyk. Poté ji nalezli. Muselo je to ohromit. Získali  jeden z největších dílků skládačky století.

     V rámci všech písmen, veškeré chemie a vší té zřejmé složitosti lidského genomu měla pouze 4 procenta kód. Pouze proteiny kódující chemie DNA našla jasný kód pro vytváření genů. Pouze malá část lidského genomu byla zapojena do vytváření 41000 genů lidského těla. Zbytek zdánlivě nedělal nic. To nedávalo smysl. Pouhé nepatrné 4 procenta dělají všechno. Proto byla zbylá část DNA označena jako odpadní, dokonce některými z nejprestižnějších mozků.

     Pak vstoupili na scénu ne – 3D myslitelé. Začali přemýšlet jinak. „Co když v odpadu není žádný kód, protože tam být nemá“? Co když těch 96 procent DNA představuje nelineární kvantová pravidla, která „řídí“ kódované části“? To byl zcela nový kontroverzní koncept, který začal uvažovat mimo navyklý rámec omezené 3D logiky!

     Mezinárodní spolupráce vědců přinesla objev, že část „odpadní“ DNA může sloužit tomu, aby vytvořila hranice, které pomáhají správně organizovat zbylá 4 procenta.

      Kryon učí, že pouze 8 procent DNA je ve 3D, ve vrstvě Jedna. Zbylých 11 vrstev je multidimenzionálních. Podle Kryona 92% DNA modifikuje zbytek 8 procent.

     Jednou z objevených věcí bude to, že DNA není ve skutečnosti vlákno, ale smyčka. Ve smyčce protéká slabý elektrický proud a vytváří kolem smyčky magnetické pole. Tyto smyčky se navzájem proplétají a ovinují. Na základě „indukčnosti“ vzniká přesah jednoho magnetického pole do druhého. Indukčnost umožňuje přenos signálů v rámci magnetických polí bez drátů. Právě magnetické pole DNA umožňuje vzájemnou komunikaci molekul DNA tak, že všechny pracují jako jedna.

     Právě magnetické vlastnosti DNA umožňují mistrovskou komunikaci takové úrovně, že to mysl nechápe. Koneckonců, každá molekula ví, jaký je váš „plán“, a všechny „spolu navzájem hovoří“! Musí.

     Když se narodíme, je naše DNA naplněna následujícím způsobem:

     1. Dědičnou biologií našich rodičů, které se přenášejí z generace na generaci.

     2. Karmickým vlivem. Zde se jedná o nedokončené záležitosti přenesené z předchozího života. Není to chemie, je to informace.

     3. Astrologickým vlivem. Je to odraz uspořádání sluneční soustavy v okamžiku zrození. Neuvěřitelná přitažlivá a odstředivá síla planet vytváří šablonu (matrici) ve středu Slunce, odkud je přenášena na Zemi v každém okamžiku prostřednictvím indukčnosti a slunečního větru (heliosféry). Takto je kvantový otisk Slunce umístěn do magnetické mřížky planety Země. Magnetická mřížka Země, která se překrývá s magnetismem DNA, poté vytváří šablonu v části DNA v okamžiku zrození.

    4. Úplným akášickým záznamem všech vašich životů na této planetě.

    5. Posvátností Boha zastoupená ve vašem Vyšším Já.

     Z těchto pěti položek je pouze první položka jedna lineární. Ostatní jsou kvantové.

    

     Kryon prohlašuje ohledně lidských bytostí toto: „Nehleďte do historie dál než 100 000 let a najdete lidi, jako jste vy.

Bytosti z jiného světa (planety), které vypadaly podobně jako my lidé, přicházely na tuto planetu po mnoho let a vhodně zasáhly do běžné lidské evoluce. Předaly nám vrstvy DNA, které nyní vidíme jako duchovní. Umožnily celé naší rase, aby se stala součástí duchovního plánu vesmíru, a dovolily nám stát se „kousky Boha“. Tito mimozemšťané pocházeli ze souhvězdí Plejády, souhvězdí „Sedmi sester“. Tento příběh je o spojení s Plejáďany a o začátcích Lemurie, která vznikla v oblasti, ze které zůstaly časem jen Havajské ostrovy. Zde vznikla civilizace, která se stala nejstarší, nejdéle žijící a nejharmoničtější civilizací na Zemi.

 

     Podle statistik patří více než 85 procent lidstva do některého systému víry a téměř všichni věří v posmrtný život. Pouze malé procento věří v život před životem, tedy na minulé životy. Vidíte zde tu předpojatost? Narodíte se a díky tomu se zrodí i vaše duše, která dříve neexistovala – přišla odnikud a nikdy předtím nebyla. Přímo to křičí, že je to „duchovně nelogické“, přesto je to převládající názor ve většině hlavních duchovních systémů na planetě.

 

***

     Více zde napsat nemohu, ale celá kniha se dá objednat na emailové adrese: kniha@transformace.info.