Pravda o Coronaviru SARS-CoV-2

Prosím a žádám o předání tohoto e-mailu těm nejvýše postaveným kompetentním pracovníkům v dané organizaci k zamýšlení a akci.

Tento text je určen poslancům, senátorům, politikům, státníkům, význačným osobnostem, ale i všem, kdo mohou něco udělat pro zrušení už zbytečného strachu z Coronaviru SARS-CoV-2, zakořeněného v obyvatelstvu na planetě Zemi.

Jsme svědky největšího pochybení epidemiologů, virologů a hygieniků v lidských dějinách ve spojitosti s Coronavirem SARS-CoV-2.

Už několik měsíců jsme svědky naprostého pochybení práce epidemiologů, virologů, hygieniků na celé planetě  a  jejích myšlení, kteří stále vydávají nově naměřené bytosti, u kterých se najdou vytvořené ochranné látky, za nové či nově nakažené bytosti. To je opravdu největší nehoráznost, jakou lze vyslovit, když takové závěry jsou učiněny jen z nálezu ochranných látek v krvi, nikoliv z nálezu patogenu Coronaviru SARS-CoV-2 v těle.

Protože to úplně stěžejní nikdo nezjišťuje. Ochranné látky v těle nemohou nikoho infikovat a žádný Coronavirus SARS –CoV-2 už v tělech evropských obyvatel od 26.3.2020 neexistuje, jak je v příloze uvedeno a doloženo.

Ale to už nikomu nevadí, protože máme nalezené bytosti s ochrannými látkami a musí být proto infikované a tím odpadá nutnost něco dále ještě zjišťovat. Takto ale normální vědci a výzkumníci nepracují, ale zdravotní systémy ano.

Pokud chtějí zdravotnické systémy toto sdělení o likvidaci  Coronaviru SARS-CoV-2 od „Kosmické inteligence“ popřít, pak musí nyní dokázat najít v těchto „nakažených bytostech“ živý Coronavirus  SARS-CoV-2.

V příloze je text s názvem „6. Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2“.

Infekce Coronavirem SARS-CoV-2 a onemocnění  Covid-19 vznikalo v Evropě  v rozmezí prosinec 2019 až do 26.3.2020.

Bytosti, které se tehdy infikovaly, a infekce se projevila na jejich zdravotním stavu, si vytvořily více či méně, dokonce žádné, ochranné látky v těle, které jsou známkou toho, že byly infikovány, ale mohlo to být jen v tomto období. Bylo to období, vánočních svátků, oslav nového roku, masopustních zábav, společenských plesů, oslavy MDŽ, spousty sportovních utkání, oslav restauracích, divadelních, filmových představení, neustálého styku v MHD, v rodinách, pracovních kolektivech, atd.

 Byla a je to také ukázka účinností imunitního systému, protože mnoho lidí ani netušilo nebo téměř netušilo, že v nich probíhá nějaká infekce. Ale tělo si vytvořilo ochranné látky.  Nyní jsou takoví lidé evidováni jako nakažení, podléhají možnosti karantény, jako že jsou schopni někoho nakazit. Jsou vytvářeny zbytečné mapy ohrožení obyvatel a Semafory. V tom je právě ta obludnost celého postupu. Několik lidí rozhoduje v každém státě o vynakládání obrovských finančních prostředků úplně zbytečně. Svou „odborností“ paralyzovali veškerý společenský a ekonomický život na planetě Zemi. Píšu o tom a posílám informace na kompetentní místa v ČR cca 5 měsíců.

Můžeme si to ukázat na příkladu hudebního klubu Techtle Mechtle. Určitě tento klub byl v tomto časovém rozpětí cca 3 měsíců denně hojně navštěvován, často stále stejnými mladými lidmi s dobrou či slabší imunitou.  Jednalo se zde určitě o tisíce návštěvníků v tomto období, a z toho mnoho i těch samých. Proto by nemělo být divné, že se mnozí z nich infikovali v prostředí, kde je kapénková nákaza snadná, a že u více jak stovky, myslím, že u 165 naměřených bytostí bylo zjištěno, že mají ochranné látky, že jsou tudíž nakažení a další ohnisko nákazy je na světě.

Zatím se zde sešlo více lidí, kteří sem chodí pravidelně, chodili zde, chodí stále zde a jen jim byly naměřeny ochranné látky, které si vytvořili po infekci, což by bylo a je naprosto žádoucí, ale už více jak 4 měsíce nemají v sobě a už nemohou mít v sobě Coronavirus SARS-CoV-2.

Jakékoliv zlepšení v denním počtu „nakažených“ je doprovázeno předpovědí další vlny onemocnění na podzim.

Jen u cca 15 tisíc lidí došlo k onemocnění Covidem, často nevědomě, což je jen 0.0015 promile obyvatel ČR. Stalo se tak především kapénkovou nákazou, díky neexistenci sítě 5G v ČR. Na miliony kontaktů mezi lidmi denně, je to statisticky zanedbatelný počet, ale stále je to strašák sdělovaný zdravotníky a neustále opakovaný v médiích.

Tento text budu posílat na různé instituce tak dlouho, až se najde někdo opravdu moudrý, zodpovědný a kompetentní, a zamyslí se nad tím, co je lidstvu sdělováno.

Napsal  Ing. Jan Heczko, Krnov, protože mi není jedno, co se na planetě děje.

6.8.2020

Příloha: 6. Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2“.

 

6. Jaká je PRAVDA o Coronaviru SARS-CoV-2

Na planetě Zemi se stalo něco, co nikdo z epidemiologů, virologů, hygieniků nečekal, nikdy se s tím nesetkal a tak následky jsou vydávány za příčiny. V duchovním světě má taková událost název „divoká karta“. Předchozí divoká karta byl například rozpad Sovětského svazu. Touto divokou kartou byla likvidace všech možností, které způsobily vznik a infekci Coronavirem SARS-CoV-2.  Kdo jen trochu věří v Boha Stvořitele, mohl předpokládat, že dojde k Božímu zásahu právě v roce 2020 navzdory těm, kteří se o vznik a šíření Coronaviru SARS-CoV-2 zasloužili. Další takový pokus nebude možný.

Od 27.2.2020 jsem dostával skrze kosmickou inteligenci (to nejsou mimozemšťané) informace o tomto  Coronaviru Sars-CoV-2 a nemoci Covid-19.

Napsal jsem 5 různých textů a rozeslal postupně i opakovaně pomocí e-mailů na všechny důležité instituce ČR, ale bez věcné odezvy, kromě úřadu vlády, který to poslal na MZČR. Proto zcela odpovědně a s maximálně možnou informovanosti prohlašuji, že se nikdo na světě nemůže nakazit tímto novým Coronavirem.

Vím toho o likvidaci DNA patogenů velmi mnoho, a vím, jaká je snadná jejich likvidace pomoci biorezonančních plazmových generátorů a tím spíše zásahem kosmické inteligence.

Protože staleté vědomostí a zkušeností z jiných epidemií byly takové, že stačilo rozpoznat příznaky a rozhodnout tím o probíhající infekci a způsobu léčení a nikdo už nemusel hledat příslušný patogen.

 

Žádná epidemiologická a hygienická služba na celém světě vůbec nezjišťuje přítomnost tohoto Coronaviru v těle „nakažené bytosti“, zjišťuje jen vytvořené obranné látky. Když je zjistí, jedná se o nakaženého člověka,  se všemi důsledky a omezeními.

 

Každý, kdo jen trochu rozumí patogenům a jejich projevům ví, že nakazit, tedy infikovat jiného člověka, lze jen prostřednictvím živého patogenu. A když tento živý Coronaviru Sars-CoV-2 neexistuje, tak se nikdo nakazit nemůže. Je to tak stejně, jako když dotekem na zlomenou nohu jiného člověka se nemusíte bát, že se vám také zlomí noha. Ale tento typ myšlení zatím probíhá na celém světě.

 

Jaká je tedy stručně pravda o Coronaviru Sars-CoV-2 podle informací od kosmické inteligence?

1. Coronavirus SARS-CoV-2 vznikl cílenou mutaci Coronaviru SARS CoV, a to za pomoci patogenních frekvencí vložených do sítě 5G. Tyto frekvence způsobily první vznik infekce Coronavirem SARS-CoV-2. Protože síť 5G je už rozšířena na mnoha místech Země, především ve vyspělých státech a původní patogen Coronavirus SARS CoV je také dost rozšířeným patogenem v lidském těle, došlo ihned k dost velkému rozšíření tohoto zmutovaného Coronaviru SARS CoV na Zemi, pojmenovaného později jako Coronavirus SARS CoV-2.

 

2. Zásahem kosmické inteligence došlo 22.3.2020 k likvidaci patogenních frekvencí v celém systému FG sítí. To byla a je úplně zásadní pomoc pro lidstvo, protože tím už není možno dále měnit Coronavirus SARS CoV na Coronavirus SARS CoV-2.

 

3. Další šíření tohoto Coronaviru SARS CoV-2. probíhalo klasickou kapénkovou infekcí. Při obrovské virulenci tohoto Coronaviru SARS CoV-2, která byla některými vědci označena jako 10 x rychlejší než je tomu u klasické chřipky, by hrozila lidstvu opravdu pandémie, protože tak to mělo zřejmě dopadnout, když hned na začátku infekce byl použit výraz pandémie.

 

4. Zásahem kosmické inteligence došlo ještě k další významné pomoci lidstvu. Došlo totiž k postupné a načasované  likvidaci DNA  Coronaviru SARS CoV-2 na Zemi, nejdříve v Evropě a  Číně.

 

5. Dne 15.5.2020 jsem požádal kosmickou inteligenci o doplnění informací k průběhu likvidace DNA Coronaviru SARS-CoV-2 na planetě Zemi.

- Ve dnech 24.3 – 26.3. 2020 byla provedena likvidace v Evropě a státech okolo Středozemního moře a v Číně.

- Ve dnech 31.3. -- 2.4.2020 byla provedena likvidace v Austrálii, Novém Zélandu a zbytku kontinentu Asie mimo Rusko.

- Ve dnech 7.4. – 9.4. 2020 byla provedena likvidace na ostrovních státech Asie.

- Ve dnech 14.4.-16.4. 2020 byla provedena likvidace v Severní a Jižní Americe.

- Ve dnech  21.4 -23.4. 2020 byla provedena likvidace v Rusku a Africe.

Tyto časové posuny likvidace po týdnech, až o 4 týdny, vysvětlují dění na těchto kontinentech a v zemích. Stačil jen posun o 1 týden, aby se to projevilo v podílu počtu nakažených lidí k počtu provedených měření. Zvláště silně se to stále ještě projevuje v Severní a Jižní Americe a v Rusku.

Bez této pomoci ze strany kosmické inteligence by nyní, na konci 7/2020, už probíhala na každém kontinentu opravdu obrovská pandémie.

 

6. Díky kosmické inteligenci došlo k naprosté likvidaci možnosti šíření tohoto Coronaviru SARS CoV-2 jak ze sítě G, tak i přenosem mezi infikovanými a neinfikovanými lidmi.

Závěr

1. Nikdo se nemohl nakazit, tedy infikovat v Evropě Coronavirem SARS-

CoV-2,  po datu 26.3.2020.

 

2. Nikdo se už nemůže na celé Zemi, nejpozději od 24.4.2020, nakazit Coronavirem SARS-CoV-2, protože tento patogen neexistuje v živé aktivní formě na Zemi.

 

3. Neexistuje žádný živý, tedy aktivní, další infekce schopný Coronavirus SARS CoV-2.

 

4. Neexistuje další mutace Coronaviru SARS CoV-2  a nebude existovat, protože to už kosmická inteligence nedovolí. Toto poučení bylo a je pro lidstvo dostačující.

 

5. Veškeré „nakažené či nově nakažené bytosti“, měli jen naměřené ochranné látky ve svém těle, které vznikly nakažením, v Evropě před 24.3.2020. To znamená, že se jedná např. v Evropě o lidi, kteří spolu, přibližně od 12/2019 maximálně do 24.3. žili, pracovali, sportovali, bavili se, scházeli se. V Česku. jsou takové významnější dny pro scházení se  vánoční svátky, oslavy nového roku, 8. březen, ale 19 březen, svátek Josefa, už nemohl být rozhodující pro další infekce, i když ještě vliv sítě 5G existoval

Na celé planetě je naprosto zbytečně vyvolávána neustále vlna strachu, decimována světová ekonomika i po likvidaci všech živých, aktivních, Coronavirů SARS CoV-2.

 

6. Ne všechno mohu napsat pro širší veřejnost, ale toto si myslím je hodně dostačující.

 

7. Nechápu, že ani jeden z odborníků na epidemiologii, virologii a hygienu, nemá touhu prozkoumat coronavirus samotný, protože by ho nenašel a něco by to napovědělo. Nemohu to nazvat jinak než obludnost celého systému nehledání příčin, ale jen následků- ochraných látek v těle vytvořených, a z toho usuzovat na aktivní infekci v těle. Jednou to možná bude vyhodnoceno jako největší barbarství.

 

8. Cui bono? Komu to prospívá? Nepochybuji o tom, že existují lidé, skupiny a instituce, kteří si přejí neustálé vyvolávání strachu.

 

9. Kéž by se Česko a Slovensko stalo průkopníky v tomto poznání.

 

Napsal: Ing. Jan Heczko, 31.7.2020