Další pravda o Coronaviru SARS-CoV-2

Úvod

Několik let se zabývám tou částí biorezonance, která je zaměřena na likvidaci DNA patogenů v lidském těle, dostávám k tomu potřebné informace od kosmické inteligence a mohu tak rozšiřovat poznání o druzích a poddruzích některých patogenů, zejména virů a jejich četnosti, které věda zatím nezaznamenala. Ale jejich likvidace v lidském těle fungujícími frekvencemi je zcela zásadní.

To co nyní prožíváme na Zemi je krize imunitního systému u nemocných obyvatel.

Od konce února 2020 jsem napsal celkem 7 textů, které se zabývají informacemi, které mi mohou být na mé otázky sdělovány kosmickou inteligenci o počátku a průběhu tzv. pandemie Coronaviru-SARS-CoV-2. Texty jsem poslal jak poslancům a senátorům, tak na Úřad vlády a na různé ministerstva a další postižené orgány. Nemyslím, že by se jimi někdo vážněji zabýval, ale byl jsem vedený k tomu, abych je napsal a poslal.

1. Tento stručný text představuje kompletní informaci o vzniku, působení a likvidaci DNA Coronaviru

    2019-nCoV skrze Ducha

2. Reinfekce - důležité poznatky ohledně reinfekce Coronavirem Covid-19

3. Velmi dobrá zpráva pro Evropu a státy okolo Středomoří

4. Zásadní pohled na současné výsledky testovaných bytostí na onemocnění coronavirem Covid-19

5. Další poznatky související s likvidaci DNA coronaviru SARS-CoV-2

6. Úplně jiný pohled na výsledky zjišťování nákazy lidského těla Coronavirem SARS-CoV-2 testy PCR.

 

Obsah textu:

1. Pravda o Coronaviru SARS- CoV-2

2. Kryon - Manipulující strach
3. Změna úrovně stresorů a účinnosti imunitního systému v ČR a SR v roce 2019 a 2020

4. Stav účinnosti imunitního systému obyvatel ČR 28.9.2020

5.  Kvalita činnosti imunitního systému je rozhodující při jakémkoliv uzdravování a uzdravení.

6. Léky s živou esencí 

7. Kryon . Rekalibrace Lidské bytosti

 

1. Pravda o Coronaviru SARS- CoV-2

 

V mém 6. textu na téma Coronaviru SARS-CoV-2 jsem napsal mimo jiné:

Na základě neustálého strachu z Coronaviru SARS- CoV-2, probíhajícího na Zemi od jara 2020, který byl zlikvidován kosmickou inteligencí v době od 26 3. do 23.4. , jsem požádal 11.9.2020  kosmickou inteligenci o odpovědi na mé otázky, které se týkaly výsledků testů PCR.

 

1. Existuje ještě možnost výskytu živého Coronaviru SARS-CoV-2 na planetě Zemi, včetně nějakých laboratoří a bank mikroorganismů? Odpověď je NE.

 

2. Je jistota u lékařů, laborantů a laborantek, výzkumných pracovníků, že nacházejí Coronavirus SARS- CoV-2 v tělech po PCR testu? Je to jistota spojená s nevědomostí?  Odpověď je ANO.

 

Po takové odpovědi je další možná otázka:

 

3. Je možná záměna genomu  Coronaviru SARS- CoV  za Coronaviru SARS- CoV-2?  Odpověď je ANO.

 

4. Jak se liší oba genomy těchto 2 Coronavirů?  Odpověď je o 9 genů.

 

5. Kolik genů má genom Coronaviru SARS-CoV?  Odpověď je počet v rozmezí  66-67 tisíc genů. Přesnější počet na jednotky jsem nepožadoval a není potřeba.

 

6. To znamená, že jen tak málo, tedy 9 genů, je rozhodující pro mutaci Coronaviru SARS –CoV na Coronavirus SARS-CoV-2. A testy PCR to nedokážou takto přesně vyhodnotit!!!!!

 

7. Existují na Zemi lidé nebo skupiny lidí, které ví, k čemu dochází, tedy k záměně obou Coronavirů?  Odpověď je ANO.

 

Z toho jsem udělal závěr: Testy PCR neumí správně vyhodnotit to, co mají zjistit, a to je přítomnost patogenu Coronavirus SARS-CoV-2 v lidském těle. Místo toho zaměňují běžně dosti rozšířený Coronavirus SARS CoV za Coronavirus SARS-CoV-2.  A to je naprostá pravda!!!!! Ale má nesmírné důsledky.

Existuje ještě možnost stěrů u lidí, kteří měli infekci  Coronavirem SARS-CoV-2,  které obsahují vlákna RNA patřící Coronaviru SARS-CoV-2, ale stěry obsahují hlavně RNA vlákna patřící hodně rozšířenému Coronaviru SARS-CoV, v ČR je to více než 10% populace, která má tento původní poddruh ve svém těle.

 

2. Co říká Kryon – multidimenzionální bytost z Božství, která miluje lidstvo, na vzniklou situaci v roce 2020:

Manipulující strach
Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanada, 4. dubna 2020

Výňatek z channelingu:

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci vám ukázat tu předpojatost, tu předpojatost, pokud jste ji dosud neviděli – tak abyste pochopili, jak to funguje. Když se podíváte na všechny informační kanály, budou vám ukazovat všechny ty přehledy nakažených a mrtvých… nakažených a mrtvých, nakažených a mrtvých… Ptám se vás – kde je sloupec uzdravených? Není tam, že? To je zaujatost, vidíte ji tam? Je to zaujatost dramatem – oni ani nepřemýšlejí. No, víte – je to 90%, možná 99% těch, co se uzdravili. Kde to je? Kde jsou tato čísla? Nenajdete je tam.

A pak je tady celá ta ekonomická zkáza a zmar, o kterých vám vykládají. Říkají: „Od dob ekonomické deprese jsme neviděli něco takového a takové potenciály.“ A všichni to začnou srovnávat s hrůzami roku 1929. Ale nikdo neříká: Ano, je to tak, ale pamatujte, je to jen dočasné! Možná to pár let potrvá, ale vrátí se to. Vrátí se to. Burzovní trh se vrátí, je nachystaný a připravený. Toto není konec leteckých společností, ocelářského ani automobilového průmyslu, není! Je to jen drcnutí! Říkají vám to? Nebo to začínají srovnávat s tím nejhorším z nejhoršího a vy se do toho vžíváte? A zelenina ani ovoce není k mání, jenom nezdravá strava.

Chci vám říct něco hlubokého. Později dnes se vám chystám předat channeling zvaný Rodičem svému vnitřnímu dítěti. Ale pro tuto chvíli vám něco řeknu – a je to takhle hluboké: Za několik generací se historikové budou dívat na čísla, která budou velmi výmluvná. Ukazatelé délky života lidstva jako celku se zvyšují. Byly časy, dokonce i v této zemi, kdy lidé žili do pětačtyřiceti; takový byl život. Namouduši, padesát, ne víc. Skutečně se neočekávalo, že byste žili tak dlouho, bylo příliš mnoho nemocí, špatná výživa… Všechny ty věci se rozvinuly, takže sledujete pozvolný vzestup délky života díky výživě, vědomostem a tomu všemu… a tak jste v kondici ještě v osmdesáti, blížíte se devadesáti, a blížíte se průměrné délce života v této zemi a zemi pod vámi – mluvím o Kanadě a USA.

Co kdybych vám řekl, že najdou něco – za několik generací, když se podívají do tabulek a řeknou – „Co ten propad? Co znamená tady ten propad?“ Dají tomu jméno – pojmenují to „Pokles Korona“. Ten pokles je v tabulce, kde vidí celou generaci – nemá to co dělat s virem! To strach zkrátil životy! Strach jim zkrátil životy! Tak hluboké to je. Nedovolte, aby se to stalo! Nedovolte to! Něco vám řeknu: Historikové možná řeknou – nakonec, až udělají všechny propočty – že strach zabil více lidí než ten virus. Hodláte být jedním z nich? Anebo obstojíte v této zkoušce a řeknete:Je to jen hrbol na cestě, dostaneme se přes něj. Je to dočasné. Budeme truchlit, pokud musíme; ale vrátíme se. Hledejme sloupeček uzdravených…“ Někde ve zprávách, místečko v tabulce, které vám ukáže pravdu… Ale spíš ne, nebudou ochotni vám to ukázat, protože to jsou přece poněkud příliš dobré zprávy… Hmm? To jsem vám chtěl povědět.

Skutečně vám neukazují pravdu. Jakkoli špatné si říkáte, že to je – je to jen výmol… Ale skutečná pravda tam není, a ani dobré zprávy tam nejsou, zatím ne… A jednou se to bude propočítávat, uvidíte.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Mnohokrát jsem vám říkal: „Dva kroky vpřed, jeden krok zpátky; a vy právě děláte krok zpátky“. Staré duše, byly jste pro to vybaveny; budu o tom hovořit víc – byly jste pro to vybaveny – tady záříte, proto tady jste, to je faktor soucitu, který máte, zatímco jiní ho nemají – to je vaše zkušenost.

Celý channeling je v příloze.

 

Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu 1


Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery ze soukromí

Výňatek z tohoto channelingu:

 „Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta.

Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Celý channeling je v příloze.

 

3. Změna úrovně stresorů a účinnosti imunitního systému v ČR a SR roce 2019 a 2020

 

Protože vím jak stres a vzniklé stresory dokážou ovlivnit účinnost imunitního systému, napadlo mě zjistit co se děje v ČR a i na Slovensku.

V níže uvedené tabulce uvádím hodnoty, které jsem získal 17.9.2020 od Kosmické inteligence na mé otázky a mají vypovídací schopnost vysvětlit příčiny, proč roste nemocnost v roce 2020 proti roku 2019. Hodnoty stresorů a účinnosti imunitního systému jsou poměřovány na 10 bodové stupnici. Jsou zde pro porovnání uvedené hodnoty za ČR a SR.

Úroveň stresorů 10 v ČR je dána úrovni 2. světové války. V ČR jsme se k tomu nyní velmi přiblížili.

Úroveň stresorů 10 ve SR je dána úrovni vzniklou po rozpadu Česko-Slovenské federace. Také se k tomu nyní blíží.

Zvýšení úrovně stresorů a tím pokles účinnosti imunitního systému se odráží ve zvýšené nemocnosti.

 

Česká republika

průměrná

úroveň stresorů

změna

proti 2019

2019

8,1-8,2

 

1. pol. 2020

9,2-9,3

+ 1,1

3. čtvrt. 2019

(do 17.9.2020)

 

9,7-9,8

 

+ 1,6

 

 

 

 

průměrná

účinnost IS

 

2019

4,5-4,6

 

1. pol. 2020

3,9-4,0

- 0,6

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

3,5-3,6

 

- 1,0

 

 

 

Slovenská

republika

průměrná

úroveň stresorů

 

2019

7,7-7,8

 

1. pol. 2020

8,4-8,5

+ 0,7

3. čtvrt. 2020

8,8-8,9

+ 1,1

 

 

 

 

průměrná

účinnost IS

 

2019

4,6-4,7

 

1. pol. 2020

4,2-4,3

-  0,4

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

3,7-3,8

-  0,9

 

 

 

 

Průměrná

nemocnost v ČR

 

2019

100,0%

 

1. pol. 2020

101,2-101,3 %

+ 1,2-1,3 %

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

103, 0-103,1 %

 

+3,0-3,1 %

Napsal: Ing. Jan Heczko, 18.9.2020

 

4. Stav účinnosti imunitního systému obyvatel ČR 28.9.2020

Dalším krokem pro pochopení situace s nárůstem nemocností bylo získat údaje skrze kosmickou imteligenci pro ČR ohledně rozdělení četnosti stupně účinností imunitního systému na desetibodové stupni 1-10. Z mých zkušeností vím, jak je tato účinnost důležitá, protože charakterizuje možnosti imunitního systému se vypořádat s probíhající infekcí nebo záněty v těle a také rychlost danou tím, kolik patogenů může být v těle likvidováno za týden tím, že je likvidována DNA patogenu fungujícími frekvencemi a v těle nejšetrnějším způsobem.

 

Účinnost

imunitního

systému

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Procento výskytu v ČR

 

0

 

1,5

 

18

 

24

 

30

 

19

 

5

 

2,5

 

0,05

 

0

 

 

Tabulka ukazuje, že na stupni 1 nemůže přežít žádná lidská bytost a stupně 10 dosud žádná lidská bytost nedosáhla.

Na stupni 2, v jeho okolí, se nachází v ČR 150 tisíc lidí, kteří mohou mít vážně zdravotní problémy právě z důvodů strachu, stresorů, které je mohou zasáhnout a dostat na hranici života a smrti. Protože, jak bylo uvedeno v bodě 3 je průměrný pokles účinností imunitního systému o 1 bod, a to je velmi citelné u lidí, kteří měli loni 4 a letos 3 a ještě hůře, když měli loni 3 a nyní mají jen 2.

Naopak jsem zaznamenal u všech několika desítek bytostí, které se pravidelně a dlouhodobě očišťují od nejvíce poškozujících patogenů, vzrůst účinnosti IS minimálně o 1 bod, často i o 2 body a také až o 3 body, ze 3 na 6. Takže to je také cesta jak zvyšovat účinnost imunitního systému.

Nově nemocní lidé, jejichž počty jsou nyní skutečné, nejsou ale nemocní nemocí Covid-19, protože ta byla nazvaná jen pro případy infekce Coronavirem SARS-CoV-2. Ale ten už neexistuje.

Vycházel jsem z toho, že zástupnou roli, za tento již neexistující Coronavirus SARS-CoV-2,  převzal na Zemi již 18 let známý Coronavirus SARS-CoV, jehož mutací vznikl Coronavirus SARS-CoV-2, protože tento původní Coronavirus SARS-CoV dovedou testy PCR zachytit a pak je to vyhodnoceno jako Coronavirus SARS-CoV-2.

Ale na můj dotaz jsem obdržel od kosmické inteligence informaci, že žádná infekce jedním patogenem, potažmo jako virová infekce, neexistuje. Jedná se o celou škálu patogenů, zejména virů, které máme jako lidé v sobě, které udržuje dobrý imunitní systém v rovnováze. Protože viry jsou inteligentní a čekají trpělivě na příležitost se rozmnožit a zaútočit na buňky některých orgánů a soustav v lidském těle. A když oslabení nastane, nemoci mohou propuknout.

Mezi současné časté příznaky infekce nebo zánětů patří zánět dýchacích cest a pneumonie.

Akutní zánět dýchacích cest může být způsobený bakteriemi nebo viry.  Na likvidaci bakterií existují ATB, ale u některých bakterií působí neúplně. U viru neexistují cílené léky a jejich úplná a cílená likvidace je možná jen pomoci  biorezonance.

Mezi takové viry patří zejména:


Coltivirus  194,5-196,5 kHz  

Coronavirus HKU 24  182,5-184,5 kHz

Coronavirus MERS-CoV  169,5-171,5 kHz

Coronavirus SARS-CoV   169,5-171,5 kHz              

Coxsackievirus B  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus B1 249,5-251,5 kHz

Coxsackievirus B2  233,5-235,5 kHz

Coxsackievirus B3  243,5-245,5 kHz

Coxsackievieus B4 237,5-239,5 kHz

Coxsackievirus B5  224,5-226,5 kHz

Coxsackievirus B6  244,5-246,5 kHz

Cytomegalovirus (CMV) 226,5-228,5 kHz

Human coronavirus  HKU 1  209,5-211,5 kHz

Human coronavirus NL 63  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus OC 43 209,5-211,5 kHz

Human coronavirus  229 E  210,5-212,5 kHz

Human pneumovirus  219,5-221,5 kHz

Human respirovirus 1  177,5-179,5 kHz

Human respirovirus 3  160,5-162,5 kHz

Marburg marburgvirus 152,5-154,5 kHz

Morbillivirus  189,5-191,5 kHz

Myxovirus influenzae  B  143,5-145,5 kHz

Myxovirus influenzae  C  144,5-146,5 kHz

Orbivirus  sp. 192,5-194,5 kHz

Paramyxovirus parotitis  194,5-196,5  kHz

Paramyxovirus  parainfluenzae  typ 1

153,5-155,5 kHz

Parvovirus B19   216,5-218,5 kHz

Polyomavirus BK sp.  (BK virus) 209,5-211,5 kHz

Polyomavirus JC sp. (JC virus)  200,5-202,5 kHz

Rhinovirus  31 typů  189,5-207,5 kHz                 

Rotavirus  sp. 203,0-216,0 kHz

Respiratory syncytial virus typ B  191,5-193,5 kHz

Rubulavirus parainfluenzae typ 4  173,5-175,5 kHz

TBE (tick borne encefalit. virus) 276,0-278,0 kHzPodobně u pneumonie se vyskytuji viry:

Coronavirus MERS-CoV  169,5-171,5 kHz

Coronavirus SARS-CoV   169,5-171,5 kHz           

Coxsackievirus A  253,5-255,5 kHz 

Coxsackievirus  A1  246,5-248,5  kHz

Coxsackievirus  A2  254,5-256,5  kHz

Coxsackievirus  A3  251,5-253,5  kHz

Coxsackievirus  A4  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus  A5  239,5-241,5  kHz

Coxsackievirus  A6  249,5-251,5  kHz

Coxsackievirus  A7  239,5-241,5  kHz

Coxsackievirus  A8  237,5-239,5  kHz

Coxsackievirus  A9  221,5-223,5  kHz

Coxsackievirus  A10  222,5-224,5 kHz

Coxsackievirus  A11  209,5-211,5 kHz

Coxsackievirus  A13  242,5-244,5 kHz

Coxsackievirus  A16  210,5-212,5  kHz

Coxsackievirus  A17  206,5-208,5 kHz

Coxsackievirus  A19  210,5-212,5 kHz

Coxsackievirus A 21  248,5-250,5 kHz       

Coxsackievirus B  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus B1 249,5-251,5 kHz

Coxsackievirus B2  233,5-235,5 kHz

Coxsackievirus B3  243,5-245,5 kHz

Coxsackievieus B4 237,5-239,5 kHz

Coxsackievirus B5  224,5-226,5 kHz

Coxsackievirus B6  244,5-246,5 kHz

Cytomegalovirus (CMV) 226,5-228,5 kHz

Deltacoronavirus  sp. 164,5-166,5 kHz

Filovirus Marburg  152,5-154,5 kHz

Gamacoronavirus sp. 163,5-165,5 kHz

Herpes simplex typ 1 (Herpes labialis HSV 1) 184,5-186,5 kHz

Herpes simplex typ 2 (Herpes genitalis HSV 2)  194,0-196,0 kHz

Herpes varicella  virus (plané neštovice) 170,5-172,5 kHz

Herpes virus HHV 6  163,5-165,5 kHz

Herpes virus HHV 7  180,5-182,5 kHz

Herpes virus HHV 8 (Kaposiho syndrom) 172,5-176,5 kHz

Herpes virus HHV  9   215,5-217,5 kHz

Herpes virus HHV 10  191,5-193,5 kHz

Herpes virus HHV 11  198,5-200,5 kHz

Herpes virus HHV 12  197,5-199,5 kHz

Herpes virus HHV 13  207,5-209,5 kHz

Herpes virus HHV 14  183,5-185,5 kHz

Herpes virus HHV 15  212,5-214,5 kHz

Herpes virus HHV 16  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus NL 63  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus OC 43 209,5-211,5 kHz

Human coronavirus  229 E  210,5-212,5 kHz

Human metapneumovirus (HMPV)  172,5-174,5 kHz

Human orthopneumovirus  180,5-182,5 kHz

Human pneumovirus  219,5-221,5 kHz

Human respirovirus 1  177,5-179,5 kHz

Human respirovirus 3  160,5-162,5 kHz

Human T lymphotropic virus 1   173,5-175,5  kHz

Human T lymphotropic virus 2   169,5-171,5  kHz

Marburg marburgvirus 152,5-154,5 kHz

Morbillivirus (spalničky) 189,5-191,5 kHz

Polyomavirus JC sp. (JC virus)  200,5-202,5 kHz

Trush coronavirus  HKU 12  159,5-161,5 kHz

Upozornění: Uvedené frekvence lze používat jen na základě mého písemného Souhlasu.


Z tohoto velkého počtu virů, které mohou vyvolat tato onemocnění, je patrno, že to co může tělo opravdu uzdravit je dobře fungující imunitní systém. V opačném případě je uzdravení obtížné a i dlouhodobého charakteru. Proto posilování účinnosti imunitního systému je prioritní. Základem je zdravá výživa, vitamíny, minerály, stopové prvky, hygiena. Další možnosti spočívají v biorezonanci, kdy je možno zlikvidovat DNA jakéhokoli patogenu za 8 minut a umožnit tělu se rychleji očistit od jejich působení. Ale týdenní počet patogenů, které mohou být zlikvidovány, souvisí také s účinností imunitního systému.

Projevuje se to i tak, že u naměřených lidí testy PCR se nezjistila žádná nákaza a přitom za několik dní umřeli, protože dominantní byly jiné druhy a poddruhy virů nijak zjišťované a naopak u některých  pozitivně testovaných žádné příznaky nemoci neexistují. Vysvětlení je snadné, protože Coronavirus SARS-CoV v jejich tělech nehraje žádnou významnou roli.

 

5.  Kvalita činnosti imunitního systému je rozhodující při jakémkoliv uzdravování a uzdravení.

 

Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

 Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování, a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího Já. Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí naší trojjedinosti - těla, mysli a duše s Vyšším Já.

       OPAKUJI: Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem.

 

Celý text je uveden v příloze.

6. LÉKY S ŽIVOU ESENCÍ 

Tento text navazuje na můj text „Principy léčení nemocí“

 

     Motto: Energie má vibrace - frekvenci, amplitudu, barvu, vůni a melodii. Tak lze spatřit projev celého kosmu na kvantové úrovni - jako kvetoucí zahradu plnou zářivých barev, vůní a melodií. Platí to nejen pro makrosvět, ale i pro mikrosvět.  Léčení a vyléčení je cesta k dosažení energetické rovnováhy tělesné soustavy a také celého těla.

     K dosažení této rovnováhy lze využít léků, které jsou označeny jako „léky s živou esencí“.

 

     „Léky s živou esencí (LEM – live essence medicine) jsou substance či procesy, které přímo používají něco, co má (nebo mělo) živou energii. Místo neživých chemických látek či sloučenin mluvíme o něčem, co je, nebo bylo živé a mělo velkou životní energii. V rámci této definice jsou některé výborné příklady a formy, které teprve přijdou. Bez ohledu na to, jaký proces s LEM používáte, jsou při svém užití velmi silné. Některé jednoduše předají lidskému jednotlivci svou energii a jiné je třeba spolknout. Nicméně LEM dalece přesahují to, co v současné době víte o rostlinách a bylinách. Objevíte mnoho LEM v nečekané formě, které budou schopny nést životní energii, která spolu s vámi způsobí léčení ve vašem těle. Některé LEM jsou přimknuty ke skále – mají životní energii, která zde byla před tisíci lety, kdy energie Země byla větší než dnes. Některé rostou v podobě malých životních forem a jsou připraveny na sklizeň, ale „skrývaly“ svou velkou hodnotu pro vaši biologii. A konečně – některé z nich jsou ze zvířecí říše (zvířata jsou zde, aby vám sloužila) a budou biologické a velmi účinné.

 

     Zde je nápověda ohledně toho, co byste měli hledat.

1. Poohlédněte se po jakékoli medicíně, která je v současnosti ve vaší společnosti známá jako „živá esence“. Mnozí léčitelé už tuto zprávu také dostali a podle toho pojmenovali své substance.

2. Když používáte LEM, hledejte nové způsoby jejich použití a očekávejte mocné výsledky. Součástí nových darů od Ducha je zvýšené vědomí pomocníků (léčitelů) používající dobré metody pro vyrovnání lidského těla (patří mezi ně i LEM).

3. Hledejte systémy LEM – to znamená více než jeden lék ve spojení s jinými známými vyrovnávajícími metodami, například s barvami a zvukem. Léčitel nové doby bude pro vytvoření rovnováhy používat pestrou škálu mnoha systémů dohromady. Je načase, abyste pochopili, že pestré přístupy k  alternativnímu léčení zkombinované do systémů se stanou mnohem mocnějšími a produktivnějšími.

 

     Tyto nové léčebné techniky ovlivní lidskou rovnováhu, dobrou pohodu a zdraví, což vás bude chránit před nemocemi. Spíše než prostředkem léčení nemocných jednotlivců se tyto nové LEM mohou stát přijatou metodou, jak udržet tělo v kontaktu s buněčnou pamětí dobré pohody a zdraví, skutečně ho vyživovat a vytvářet rovnováhu, která umožní velkou sílu při boji s novými odolnými viry, které se hlásí o slovo.“

 

    „Léky s živou esencí“, které působí na imunitní systém, jeho posílení, jsou např.:

 

- sluneční paprsky

- tělesné cvičení – různé jejich systémy

- pěší turistika

- očista těla od patogenů skrze elektrické frekvence - biorezonanci

- vitamíny v přírodní formě

- tinktury z pupenů různých rostlin, keřů a stromů

- všechny léčivé rostliny (např. zelený ječmen, aloe vera, česnek, cibule, medvědí česnek, konopí i technické, levandule,

  echinacea, cirvárový kořen, gotukola, vilcacora, řebříček, měsíček, kontryhel, přeslička, zlatobýl, jitrocel, řepík, anýz,

  badyán, celer, kopr, mateřídouška, vrbovka, heřmánek, lichořeřišnice, lípový květ, zázvor, zelená hořčice, fenyklové

  semínko,)

- některé druhy ovoce (např. ananas, granátové jablko, banány, kokosový ořech, citrony, grepy, papaya)

- některé plody a listy rostlin, keřů a stromů  ( např.  gingko biloba , maliny, borůvky, brusinky, černý bez, šípky, olivy

  a olivový olej, pepř, muškátový oříšek, hřebíček, kurkuma, nové koření, puškvorec, saturejka, cayenský pepř,

  sečuánský pepř, olej z oregana, tymián, myrha)

- některé dřeviny (např. lapacho, moringa)

- některé druhy minerálů (např. dologran)

- některé druhy mořských řas (např. chlorella)

- některé druhy sladkovodních řas (např. spirulina)

- koenzym Q10

- káva

- žen šen

- colostrum

- zelenina obecně

- léčivé byliny a jejich nápoje českého původu

- fermentované  potraviny

- mořská plazma Quinton  PK

- diamantová voda PK

  a výčet není ukončen.

 

 

KLÍČEM K POCHOPENÍ TOHO, CO SE NYNÍ DĚJE NA ZEMI, JE I TO, ŽE TO NENÍ SOUČÁSTÍ REKALIBRACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ, ALE JE TO ZPŮSOBENO JEN SAMOTNÝMI LIDMI. PROTOŽE REKALIBRACE LIDÍ STÁLE PROBÍHÁ, ALE NA JINÉ, LÁSKYPLNÉ ÚROVNÍ.

 

7. Rekalibrace Lidské bytosti

Tento živý channeling byl předán v Red Deer, Alberta, Kanada dne 7. ledna 2012

 

     Rok 2012


     Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channelling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

     Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech, kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.

     Energie, která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channellingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

     Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny - protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

 

Napsal: Ing. Jan Heczko, 5.10.2020

 

Tento text je pro svou délku bez příloh.