Jaké bytosti na nás mohou působit z astrálu

 

Pojmy:

- Úpisy, smlouvy, pakty (ÚSP):  Jsou to uzavřené smlouvy mezi jemnohmotnými bytostmi  (JHB) v Astrálu, staré i tisíce let, ve kterých si JHB slíbily energetickou podporu ze strany již inkarnovaných bytostí pro potřebu JHB z Astrálu, pro případ, že neodejdou včas po smrti hmotného těla tunelem ke Světlu.

- Šňůry připoutanosti jsou součástí ÚSP pro jeden ze způsobů čerpání energie. Funguji jako optická vláka a umožňují čerpání energie na dálku desítek metrů.

- Energetický upír (EU) bez obsazení je JHB, která na základě ÚSP  a šňůr připoutanosti odebírá z těla hrubohmotné bytosti (HHB) energii pro svou energetickou potřebu.    

- Energetický upír s obsazením je JHB, která na základě ÚSP  obsadí hmotné tělo HHB a odebírá z jeho hrubohmotného těla energii pro svou energetickou potřebu a také chtěné prožitky, které lze prožít jen v těle HHB, jako je kouření, alkohol, sex, dobré jídlo atd. Nepotřebuje šňůry připoutanosti.

- Nespravedlivý mstitel je JHB, která se mstí HHB za něco domnělého, co HHB neudělala. Toto pronásledování je připuštěno na základě nějaké zkoušky nebo karmy zvoleného životního scénáře. Jinak není pomsta připuštěna.  Toto působení je zapsáno v Akáši, nespravedlivý mstitel už o tom působení většinou vůbec neví, protože se to odehrálo v jiné a dávné inkarnaci. Neexistuji zde žádné ÚSP a šňůry připoutanosti.

- Spravedlivý mstitel (SM) působí jako JHB, je připoutaný ke své pomstě a kvůli tomu se ani neinkarnuje. Obsazuje tělo JHB a působí uvnitř těla s cílem co nejvíce tělo poškodit podle svých představ a jeho bývalém utrpení, které chce pomstít, i s možnou předčasnou smrtí. Pomsta nastupuje právě v ten okamžik a čas, kdy ke křivdě došlo. Prožitky HHB od tohoto působení jsou hrozivé a medicína se snaží tlumit bolesti a zklidnit činnost nervové soustavy.

- Na základě těchto působení na jednotlivé bytosti vznikají u nich nejdříve energetické otisky prvotních bolestí, strachu a traumat na postižených soustavách a orgánech a ty se později otisknou jako druhotné energetické otisky bolestí, strachu a traumat do všeho co bytost užívá pro svůj život v podobě bytu, domu, vybavení, pracoviště a automobilu. A tyto druhotné energetické otisky působí zpětně na danou bytost. Vytváří také karmickou prahovou úroveň bolestí.

- Často působí několik mstitelů na HHB, bývá to 3, 5, 7 a nejvíce jsem se setkal s působením 10 spravedlivých mstitelů, kteří začali působit na vybranou bytost-oběť najednou a vyvolaly v napadené bytosti panickou ataku s nutností hospitalizace.

- Zjistil jsem návazně na to, že na mnoho klientů aktuálně několik SM a mají velké zdravotní potíže, často s dýcháním a kolísavým tlakem a také mají desítky spravedlivých mstitelů zapsáno ve své Akáši, kteří jsou „připraveni“ v budoucnu a daný čas svoji oběť napadnout a potrestat. Důvodem většího působení těchto SM je příchod jemnější energie na Zemi a nutnost se očistit od působení těchto SM. Úplně základní postup je odpustit těmto SM jejich působení a prosit je o odpuštění, v tomto pořadí.

- Řešení těchto stavů je možné přes Vyšší Já způsobem úplné trvalé ochrany proti jejich dalšímu působení ve všech prostorách, časech, dimenzích a sférách.

Jan Heczko 22.4.2022

Příloha 1:

Mstitelé

Mstitelé jsou většinou oběti, které se připoutaly ke své pomstě tak, že se neinkarnují a zůstávají v okolí bytosti, která jim ublížila. Když nastane čas jejich pomsty, různě svého bývalého protivníka trápí. Za to ale zaplatí tím, že se jim uzavře tunel a oni již nemohou za Světlem Boží lásky pro svůj hněv a pomstychtivost. Většinou jsou k sobě připoutaní šňůrou. Poznáme je podle zářivého bodu mstivé energie různě jinak zbarvené. Zářivě jasný bod je symbolem tzv. „spravedlivé pomsty“. Špinavě zbarvené body značí pomstu z negativních emocí, jako je závist, zloba, nenávist, ne právě podložené křivdou.

Toto pronásledování je připuštěno na základě nějaké zkoušky nebo karmy zvoleného životního scénáře. Jinak není pomsta připuštěna.  Nastupuje právě v ten okamžik a čas, kdy ke křivdě došlo.

Mstitelé mohou krýt karmu nebo mohou být sami karmou blokování. Mstitelé kryjí karmu tehdy, nastupuje-li čas odplaty a poučení. Sami jsou však krytí karmou, váží-li se nespravedlivým hněvem.

V prvém případě musíme nejprve poučit mstitele a pak vyprošovat karmy („spravedlivý“ trest a karmický dopad vůle mstitele.)

Ve druhém případě se vyprošuje karma a potom se poučí a vyprosí mstitel.

Pomsta je vždy projev nižší duchovní úrovně, nebo nepoučenosti. Znamená vždy zastávku v duchovním vývoji.

Jakmile mstitel spálí šňůru připoutanosti ke své pomstě a odpustí, je svobodný a může jít dále za Světlem Boží lásky. Protože se nachází v místech, kde není nikdo, kdo by ho poučil, je hledání cesty velmi složité.

Teprve když mstitel sám pochopí svůj omyl a pocítí lítost, lásku a soucit, změní se jeho vibrace a on může být vynesen z temnot. Pak dostává duchovní vůdce a ochránce ze Světla, rozhoří se jeho Jiskra Boží. Pak ho vyhledají členové Bratrstva pomoci ze Světlých sfér a vedou ho do míst, kde je mu vše důkladně vysvětleno. Jen tomu, kdo sám odpustí, může být odpuštěno. Někteří mstitelé jsou tak silně připoutaní ke své pomstě, že ztrácejí své božské vyzařování a jejich jiskra jen doutná a jsou viditelní jako body temného vyzařování.

Výňatek z knihy „Poselství“  Heleny Šeblové 2007.