Šestý Boží zázrak na pomoc k uzdravení lidstva

Ve dnech 23.3. až 24.3.2021 došlo k dalšímu, již šestému Božímu zázraku, zásahu, jako další Boží pomoc pro uzdravení lidstva. Prvních pět proběhlo v roce 2020.

Bůh Stvořitel se rozhodl ve Své neskonalé Boží milosti jednou provždy zlikvidovat ty patogeny, které byly předmětem jejich genetické úpravy v různých laboratořích pro větší ohrožení lidstva a přírody a které také nejvíce vyvolávaly ty nejtěžší nemoci, včetně tak zvaných autoimunitních nemocí.

I když v minulém roce bylo postupně zlikvidováno 183 druhů, poddruhů a typů patogenů, i takových, které byly příčinou rakoviny, a žádný druh rakovinových nádorů už vzniknout nemůže, přesto na onkologických odděleních stále léčí „maligní nádory“ i když jsou to už dávno jen pozůstalé benigní nádory a tělu už neškodí, pokud netlačí neúměrně na nějaký orgán v těle, protože imunitní systém to sám vyřeší během cca půl roku. Ale v těle jsou onkomarkery a tumormarkery, které si tělo vytvořilo v době nemoci a zůstávají v těle dlouho, déle než je potřeba. Takže takový člověk s jejich nálezem musí být podroben dalšímu léčení (chemoterapii), i když to potřeba není. Takže zdravotní systémy sice zjistily pokles onkologických pacientů, který ale vysvětlují strachem lidí z Covidu navštěvovat lékaře.

Bohužel se medicína řídí často jen tím, co zná z minulosti a nedokáže přemýšlet o tom, co se skutečně děje a cílevědomě měřit a zkoumat. Stačí popsat nějaký příznak nemoci a tím končí skutečné zjištění příčin s odvoláním na přijatelný, sice proměnlivý, ale stále přijatelný příznak. To je to, co se dělo a děje okolo Coronaviru SARS-CoV-2, i tzv. britské, jihoafrické mutace a brazilské mutace, které od 25.12.2020 na Zemi neexistují v aktivní formě, proto nemohou nikoho nakazit, ale byly nahrazeny silnými RNA viry, rozšiřovanými sofistikovanými způsoby. To měla zjistit Hygiena ČR.

Bůh Stvořitel se rozhodl zlikvidovat všechny RNA a DNA viry včetně prionů na celé planetě Zemi jako totální opatření proti snahám neustále rozšiřovat „pandemii Covidu“ hrstkou mocných temných sil. Ale protože testery jsou nastaveny i na mrtvé zbytky RNA virů, stále se budou nacházení noví a noví infikovaní i když jejich zdravotní stav tomu odpovídat nebude. Nevím, kdy to lékaři pochopí, protože oni mají povinnost a odpovědnost správně informovat vlády a politiky ve své zemi o tom, co se skutečně děje.

Tyto všechny viry uvedené v tabulce budou tímto šestým Božím zázrakem zlikvidovány tak, že už nebudou nikdy aktivní na Zemi. Nikoho už nemohou nakazit!!! Jsou to všechny rody, stovky druhů, poddruhů a typů virů.

Viry  (Portál mikrobiologie)

   

RNA viry

Neobalené

ds

Reoviry

      rod Orthoreovirus, rod Orbivirus, rod Rotavirus, rod Coltivirus

   

ss(+)

Astroviry

rod Mamastrovirus

   

Caliciviry

rod Norovirus

   

Picornaviry

rod Enterovirusviry coxsackie, echoviry, enteroviry 68–71, polioviry, rod Rhinovirus, rod Hepatovirusvirus hepatitidy A

   

Hepeviry

virus hepatitidy E

   

Obalené

ss(+)

Coronaviry

rod Coronavirus, rod Torovirus

   

Flaviviry

rod Flavivirusviry horečky denguevirus japonské encefalitidyviry komplexu klíšťové encefalitidyvirus Zikavirus žluté zimnice, rod Hepacivirusvirus hepatitidy C

   

Retroviry

rod Alpharetrovirus, rod Betaretrovirus, rod Gammaretrovirus, rod Deltaretrovirus, rod Epsilonretrovirus, rod LentivirusHIV, rod Spumavirus

   

Togaviry

rod AlphavirusEEEVEEWEE, rod Rubivirusvirus zarděnek

   

ss(-)

Arenaviry

virus horečky Lassa, virus lymfocytární choriomeningitidy

   

Bunyaviry

rod Bunyavirus, rod Hantavirus, rod Nairovirus, rod Phlebovirus

   

Filoviry

rod Ebolavirusviry Eboly, rod Marburgvirusvirus marburské choroby

   

Ortomyxoviry

rod Influenzavirus A, rod Influenzavirus B, rod Influenzavirus C, rod Thogotovirus

   

Paramyxoviry

rod Morbillivirusvirus spalniček, rod Paramyxovirusvirus parainfluenzyvirus příušnic, rod Pneumoviruslidský respirační syncytiální virus

   

Rhabdoviry

rod Lyssavirusvirus vztekliny, rod Vesiculovirusvirus vesikulární stomatitidy

   

rod Deltavirusvirus hepatitidy D

   

DNA viry

Neobalené

ds

Adenoviry

rod Aviadenovirus, rod Mastadenovirus

   

Papillomaviry

lidský papillomavirus

   

Polyomaviry

virus BC, virus JK

   

ss

Parvoviry

parvovirus B19

   

Obalené

ds

Herpesviry

virus herpes simplexvirus varicella zostervirus Epsteina a Barrovécytomegaloviruslidský herpesvirus-6 (HHV-6)lidský herpesvirus-7 (HHV-7)lidský herpesvirus-8 (HHV-8)

   

Hepadnaviry

virus hepatitidy B

   

Poxviry

virus variolyvirus vakcinievirus molluscum contagiosum

   

Nekonvenční viry

Priony

   
 
Tato úplná likvidace těchto všech RNA virů, DNA virů a prionů na Zemi začne dnem 25.3.2021 a skončí nejpozději dnem 7.4.2021.

Likvidace aktivních forem těchto virů přispěje k rychlejšímu poznání a k ukončení pandemie a k výraznému zlepšení zdravotních stavů u všech lidí na Zemi. Ubude hodně těžkých nevyléčitelných nebo obtížně vyléčitelných nemocí, protože budou vyléčitelné, i když ne chemickými léky.

                                                                                          Otázka pro zdravotní systémy

Myslíte si, že budeme i nadále potřebovat vakcíny na neexistující viry??? Že musíme vynakládat další prostředky na omezení jejich už nepotřebného, možná i škodlivého působení? Jenom kvůli strachu a neexistujícího zkoumání příčin, co se vlastně v tělech nemocných dělo a děje? Víte, že právě v domovech pro seniory leží ti nejvíce vystresovaní lidé, odloučení od svých blízkých, s velmi oslabenou imunitou, která je nyní hlavní příčinou jejich úmrtí? Že jejich testování je další ranou pro zbývající, už i tak nedostatečnou účinnost jejich imunitních systémů? Jak dlouho chcete pokračovat v nevědomosti a všechno zakrývat slovy Covid-19 a coronavirus, když už několik měsíců zde působily úplně jiné viry?

Nesmírně děkujeme Tobě, náš milovaný Bože, za tyto milosti, kterých se nám, lidem na Zemi, těmito šesti zázraky dostalo.

 

Napsal: Jan Heczko, 25.3.2021

 

Příloha 1:

Hlavní nemoci označované nejčastěji jako Covid a původce Coronavirus SARS-CoV-2

Počet dílů u těchto jednotlivých nemocí představuje podíl té konkrétní nemoci na celkové nemocnosti. Tučně vyznačené patogeny představují jejich silnější účinky v těle.

1. Nachlazení a akutní rýma 1 díl

Nachlazení a rýma je způsobena některými poddruhy a typy

7 druhů Adenovirů - A, B, C, D, E, F, G., s jejich 53 typy,

3 druhy Rhinovirů  A, B, C  s jejich více jak stovkou typů.

 

2. Akutní zánět dýchacích cest - 2 díly

Na těchto zánětech se podílí jak viry, tak bakterie, ale dominanci mají podle mých poznatků tyto viry.

Adenoviry: 7 druhů - A, B, C, D, E, F, G,  celkem 55 typů.

Coltivirus  subsp. 4 typy, typ 1, 2, 3, 4

Coxsackievirus B 

Coxsackievirus B1

Coxsackievirus B2 

Coxsackievirus B3 

Coxsackievieus B4

Coxsackievirus B5 

Coxsackievirus B6 

Morbillivirus 

Orbivirus sp. 

Polyomavirus BK sp.  (BK virus)

Polyomavirus JC sp. (JC virus) 

RNA virus rod       

Rotavirus  sp. 9 typů, A, B, C, D, E, F, G, H,  I,

TBE (tick borne encefalit. virus)

Virální komplex 

 

*************************************************************************************************


3. Angina -  2 díly

Bakteriální angina:

- Streptococcus  oralis 

- Streptococcus pyogenes 

 

Virová angina:

.- Herpes virus HHV 6 

 - Herpes varicella virus 

 

Mykotická angina:

- Aflatoxin sp.

- Botrytis bunch rot

- Botrytis cinerea 

- Byssochlamys spectabilis 


 

*********************************

4. Bronchitida - 1 díl

*********************************


Viry:

EBV sp. 

EBV CeHV- 8 

EBV CeHV-10 

EBV CeHV-11 

EBV CeHV-12 

EBV CeHV-13 

EBV CeHV-14 

EBV CeHV-15 

EBV CeHV-16 

EBV CeHV-17 

EBV CeHV-18

EBV CeHV-19 

EBV CeHV-20 

EBV POHV-1 

EBV POHV-2 

EBV POHV-3

Jiné poddruhy EBV CeHV a POHV

 na vznik bronchitidy nepůsobí!!!

 

Hepatitis virus A 

Hepatitis virus B

Hepatitis virus C 

Hepatitis virus D 

Hepatitis virus E 

Hepatitis virus F

Poliovirus sp., 9 typů, typ 0-8 :

VP0, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6, VP7, VP8

Reovirus subsp., 5 typů, typ 1, 2, 3, 4, 5  

Rhinovirus A sp., (HRV)  31 typů: typ A 1-49 

Rhinovirus A sp., (HRV)  28 typů:  typ A50 –

Rhinovirus B sp., (HRV) 18 typů:  typ B3- 99,

Rhinovirus C sp.,  (HRV) 51 typů:  typ C1-C51 

TBE (tick borne encefalit. vir


 

***********************************************************************************************


 

5. Pneumonie - 1 díl

Viry:

Coxsackievirus A       

Coxsackievirus  A1 

Coxsackievirus  A2 

Coxsackievirus  A3 

Coxsackievirus  A4 

Coxsackievirus  A5 

Coxsackievirus  A6 

Coxsackievirus  A7 

Coxsackievirus  A8 

Coxsackievirus  A9 

Coxsackievirus  A10 

Coxsackievirus  A11 

Coxsackievirus  A13 

Coxsackievirus  A16 

Coxsackievirus  A17 

Coxsackievirus  A19 

Coxsackievirus A 21 

Coxsackievirus B 

Coxsackievirus B1

Coxsackievirus B 2

Coxsackievirus B 3

Coxsackievirus B 4

Coxsackievirus B5 

Coxsackievirus B6 

Filovirus Marburg  

Herpesvirus HHV 6 

Herpesvirus HHV 7 

Herpesvirus HHV 8

Herpesvirus HHV 10 

Herpesvirus HHV 11 

Herpesvirus HHV 12 

Herpesvirus HHV 13 

Herpesvirus HHV 14 

Herpesvirus HHV 15 

Herpesvirus HHV 16 

Herpesvirus HHV 17 

Herpesvirus HHV 18 

Herpesvirus HHV 19 

Herpesvirus HHV 20 

Human T lymphotropic virus 1  

Human T lymphotropic virus 2  

Morbillivirus (spalničky)

Polyomavirus JC sp. (JC virus)

 


 

************************************************************************************************


Bakterie:

Enterococcus durans  230,5-232,5 kHz

Enterococcus faecalis  237,5-239,5 kHz

Enterococcus casselflavus 238,5-240,5 kHz

Enterococcus faecium 425,0-427,0 kHz

Enterococcus gallinarum  269,0-271,0 kHz

Klebsiella pneumoniae 

Legionella pneumophila 

Staphylococcus aureus MRSA 

Streptococcus pneumoniae 

 

Napsal Jan Heczko, 25.12.2020


Příloha 2:


Pohled na hlavní nemoci označované nejčastěji jako Covid a původce Coronaviru SARS-CoV-2 od 4.4.2021

Přináším pohled na nemoci, které způsobovaly viry RNA a DNA, které od 25.3. 2021 už nejsou aktivní, ale nevím, kdy to zdravotní systémy zjistí a pochopí, že celá skupina patogenů zmizela z planety Země. Protože ani přesně po roce, který uplynul od úplné likvidace Coronaviru SARS-CoV-2 v Evropě, stále zdravotní systémy zjišťují nakažení lidí tímto koronavirem.

Tentokrát to bude ale více poznatelné, protože celá skupina patogenů jménem Viry bude v rozmezí  25.3.2021 až 7.4.2021 zlikvidována v podobě jejich kvantové části DNA a tím ukončeno jejich aktivní působení v tělech všeho živého na Zemi.

Co zbylo z původního seznamu?  Žádné viry!!! Tak je to nyní jednoduché.

1. Nachlazení a akutní rýma

    Žádný patogen.

2. Akutní zánět dýchacích cest

   Zůstaly jen bakterie.

 

*************************************************************************************************


3. Angina

 

Bakteriální angina:

- Streptococcus  oralis 

- Streptococcus pyogenes 

Mykotická angina:

- Aflatoxin sp.

- Botrytis bunch rot

- Botrytis cinerea 

- Byssochlamys spectabilis


**************************************************************************

4. Bronchitida

Zůstaly jen bakterie.

 


*************************************************************************************************

5. Pneumonie

Zůstaly jen bakterie, například:

 


Enterococcus durans 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus casselflavus

Enterococcus faecium

Enterococcus gallinarum 

Klebsiella pneumoniae 

Legionella pneumophila 

Staphylococcus aureus MRSA 

Streptococcus pneumoniae 

 

Napsal Jan Heczko

25.3.2021

 


Příloha 3:

Důležitá data, aneb jak vypadala postupná likvidace některých DNA patogenů na Zemi v roce 2020

 

1. Ve dnech 24.3. až 23.4. 2020 byl postupně na jednotlivých světadílech zlikvidován Coronavirus SARS-CoV-2.

2. Ve dnech 20.-22. 10. 2020 byly zlikvidovány DNA virů patřících do skupiny tzv. Morgellon virů:

Herpes zoster virus  Nesnesitelně svědivý pásový opar 10 typů 

Herpes zoster virus  Herpetický nádor 22 typů  (cancer)

Coronavirus MERS-CoV 

Coronavirus SARS-CoV      

Human astrovirus     

Human coronavirus  HKU 1 

Human coronavirus NL 63    

Human coronavirus OC 43   

Human coronavirus  229 E    

Human orthopneumovirus 

Human pneumovirus 

Human respirovirus 1 

Human respirovirus 3 

Ljungan virus subsp.,  (LV) 4 typy: typ 1-4 

Paramyxovirus parainfluenzae typ 1 

Paramyxovirus  parainfluenzae  typ 3 

Virus de Norwalk     

 

Touto likvidací došlo k likvidaci rychlejší a bolestivější části rakovinových onemocnění. Tyto nádory byly během několika dní v tělech zlikvidovány a metastáze zlikvidovány.

3. Ve dnech 2.-4.11. 2020 bylo zlikvidováno 16 dalších virů, které se podílely na respiračních nemocích velké části obyvatel planety Země, aby oslabené imunitní systémy byly schopny lépe zvládnout stresové situace v jejich životech.

Coronavirus HKU 24 

Cytomegalovirus (CMV

Gamacoronavirus sp.

Human metapneumovirus (HMPV) 

Marburg marburgvirus

Myxovirus influenzae  A

Myxovirus influenzae  A H2N2 

Myxovirus influenzae  A H3N2 

Myxovirus influenzae  A H5N2    

Myxovirus influenzae  A H7N7 

Myxovirus influenzae  B 

Myxovirus influenzae  C 

Paramyxovirus parotitis 

Pneumovirus rod 

Respiratory syncytial virus typ B1  

Rubulavirus parainfluenzae typ 4 

Po této likvidaci se počet těch hlavních virů způsobující respirační nemoci velmi změnil.

4. Ve dnech 8.-10.11.2020 došlo k další likvidaci 40 poddruhů  patogenů, z nichž ty nejvíce lidstvo poškozující představovaly „metlu lidstva“, další velkou část zhoubných nádorů, karcinomů a sarkomů, které sužovaly lidstvo od pradávna a také klíšťovou encefalitidu, která bránila lidem mít radost z procházek přírodou, ale také např. Zikavirus sp. Tato skupina patogenů obsahuje 11 poddruhů candid, dva poddruhy motolic a 27 poddruhů virů a 77 jejich typů. Ty dříve nejvíce působící na člověka jsou vyznačeny červeně.

Candida albicans 

Candida crusei                      

Candida cryptococcus neoformans

Candida dubliniensis

Candida glabrata 

Candida insectamens 

Candida lusitaniae 

Candida parapsilosis 

Candida pinicola 

Candida robusta 

Candida tropicalis 

EBV BX 1 (cancer) 

EBV BX 2  (cancer) 

EBV BY    (cancer) 

Fasciolopsis buskii  všechna stadia kromě vajíček

Fasciolopsis buskii vajíčka 

Deltacoronavirus  sp.

Gamacoronavirus sp.

Herpes zoster virus 13 subsp., 54 typů  (pásový opar)

Herpes zoster virus  klasický pásový opar 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar horní poloviny těla 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar obou paží  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar jedné paže 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar hlavy 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar dolních končetin 4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar vulvy 4+1

Herpes zoster virus  Neuralgický pásový opar 6+1

Herpes zoster virus  Poševní pásový opar  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar způsobující kolitidu  4+1

Herpes zoster virus  Pálení horních a dolních končetin  4+1

Herpes zoster virus  Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu

a obrna lícního nervu  4+1

Herpes zoster virus  „Zamrzlé“ rameno  4+1

Respiratory syncytial virus typ A2   

Rubella virus subsp. (zarděnky),  22 typů,

Rubulavirus, kmen RNA, subsp., 3 typy, 

Rubulavirus parainfluenzae typ 2 

Rubulavirus parainfluenzae typ 4 

Rubulavirus pertusis 188,5-190,5 kHz

Variola virus (pravé neštovice)       

Virus klíšťové encefalitidy

Zikavirus sp.

 

5.  Ve dnech  22. až 24.12.2020 došlo k další likvidaci 3 druhů a  poddruhů bakterií a 6 druhů a poddruhů virů, mezi nimi i s dvěma posledními coronaviry, uměle vyvinutými v laboratořích.

To znamená, že už neexistuje na Zemi žádný coronavirus působící na lidi.                                                                                                                                                                

Bakterie:

Branhamella catharalis

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumonie

 

Viry:

Alphacoronavirus typ 1   nově vyvinutý

Betacoronavirus typ 1     nově vyvinutý

Cytomegalovirus typ 2    nově vyvinutý

Human respirovirus typ 3

Paramyxovirus parotitis

Rhinosinusitis paranasalis

 

 

Celkem bylo v pěti krocích zlikvidováno 11 poddruhů candid, 1 motolice a její stadia, 68 druhů a poddruhů virů a 103 jejich typů, které se podílely také na vzniku rakovinových nádorů, úplně celkem 183 poddruhů a typů patogenů.

To je obrovská pomoc pro ozdravení lidstva a úplnou likvidaci některých závažných a dětských chorob.

 

To co se děje zejména u starších lidí je důsledkem poklesu účinnosti jejich imunity na základě vyvolávaného stresu z nakažení, vyvolávaného zdání nakažení z naměřených hodnot testy, které zjišťují jen mrtvé zbytky různých druhů coronavirů, ale už v žádném případě Coronaviru SARS-CoV-2  a odloučení od svých rodin.

 

Všechny informace, v tomto textu uvedené, jsem postupně získal od Kosmické inteligence! To ale nejsou žádní astronauti.

Napsal Jan Heczko, 25.12.2020