Biorezonance

 Co se podstatného změnilo v roce 2022 v používání biorezonance k likvidaci DNA patogenů?

V polovině roku 2021 došlo u cca poloviny lidstva k duchovnímu posunu a k začátku silnějšího vnímání potřeby karmické očisty na základě jemnějších energií, které proudí z Vesmíru na celou planetu a lidstvo a z důvodů většího výskytu nemocí pojmenovaných často jako Covid a vyžaduje postupnou, soustředěnou a úplnou očistu od karmických myšlenek, slov, činů a skutků zapsaných v naší Akáše a v naší úplné kvantové DNA. Je to cesta náročná, zdlouhavá a pro některé bytosti i bolestivá. Měl jsem možnost si ověřit, že za každou nemocí, zdravotním postižením a dysfunkcí stojí karma a bez jejího vyškrtnutí z Akášického záznamu se nic nevyřeší. Ale je pravda, že projitou bolestí se dá také některá karma vyškrtnout.

U poloviny lidstva působí i nadále, na počátek vzniku a průběh nemocí, jen patogeny a toxiny, ale u druhé poloviny lidstva nastupuje možnost nebo spíše už potřeba i nutnost očisty Akáše, tedy v ní zapsaných karem. Patogeny a toxiny totiž samy o sobě nejsou karmické projevy. Teprve vyvolané nemoci, postižení a dysfunkce mají karmickou povahu. To znamená, že u této druhé poloviny lidstva nastává tlak skrze nemoci na jejich karmickou očistu. Projevuje se to tak, že je nutno očisťovat z energetického těla a z Akáše nejen energetické otisky způsobené patogeny a toxiny, ale už také jimi způsobené nemoci, zdravotní postižení a dysfunkce a další různé energetické toxické a psychosomatické otisky působení z energetického, duchovního a emočního těla.

To, co je důležité vědět, je to, že pro likvidaci energetických otisků patogenů a toxinů platí stejné frekvence jako na likvidaci aktivních DNA patogenů a toxinů s DNA. To je také důvod provádět likvidaci DNA patogenů 2x stejnými frekvencemi s alespoň týdenním časovým odstupem, pokud nevíte do které poloviny lidstva patříte. Většina bytostí  je už v té druhé polovině.

Úplně základní poznatek spočívá v tom, že některé karmy nejdou vyškrtnout, protože jejich projev je skrytý před všemi možnými formami léčení. Toto zakrytí karem způsobují „Krycí karmy“ a „působení mstitelů z astrálu“. To má přednost před jakýmkoliv působením lékařů i alternativním způsobům léčení. Cesta k vyléčení je uzavřená.

 Ale existují možnosti jak působení krycích karem eliminovat.

 

Za krycími karmami stojí také magická tvorba v podobě přímého a rodového prokletí, kleteb, zaklínání, očarování, uhranutí, krevní msty, msty a další nepojmenované magické tvorby a jejich kombinace, s úplně všemi bolestmi, strachy, stresy. Tato magická tvorba nedovolí vyléčit to, co by mohlo působit proti jejímu namířenému působení.

Pokud byste si mysleli, že to je věc minulosti, tak není. Podle kvalifikovaného odhadu specialistů na tuto problematiku je nějakou magickou tvorbou zasaženo na Slovensku až 50% obyvatel, v Česku 40%. Právě ty nevyléčitelné nemoci, nazvané jako autoimunitní a idiopatické nemoci mají často za sebou přímé prokletí a rodové prokletí zaměřené na poškození zdraví a předčasnou smrt, protože tak se magická tvorba naplňuje, aby byla klasickou medicínou nevyléčitelná.

Získal jsem v tomto roce dost velké zkušeností, které mě dovedly k tvorbě  záměrů.

Už existuje možnost, jak toto působení magické tvorby v těle ukončit!!!            

Je mi dovoleno Kosmickou inteligenci to udělat!!!

Další skupinou omezující léčení a uzdravení jsou samotné vytvořené karmy, které nesouvisí sice s magickou tvorbou, ale souvisí s každodenními myšlenkami, slovy, projevy,  činy a skutky a s veškerou jakoukoliv negativitou,  které mají svou velikost, intenzitu a délku působení. Máme je v Akáši uložené z desítek inkarnací a působí na nás opakovaně v mnoha životech. Je to zátěž, která způsobuje hodně nemocí, zdravotních postižení, dyfunkcí a také bolestí.

Už existuje možnost, jak i toto působení úplně všech karem v těle ukončit!!    

Je mi dovoleno Kosmickou inteligenci to udělat!!!

 

Začíná to už od působení patogenů a toxinů, které nejde zlikvidovat ani způsobem biorezonance. Proč tomu tak je? Protože než se v léčení  těla něco stane, rozhodne o tom vždy bytost z Kosmické inteligence nazvaná „Správce karmy“. Takže všechno úsilí působí jen jako záměr k léčení a vyléčení, ale co se opravdu stane, o tom rozhodne Správce karmy. Takže karma je vždy rozhodující a veškerá magická tvorba je z karmického hlediska akceptována. Ten kdo ji vyslovil, je totiž postižen stejně, protože se mu vrátí zpět podle zákona zpětného působení.

Přestože vím o působení magické tvorby toho dost a považuji to za velice důležitou součást léčení a vyléčení těla, přesto jsem byl zaskočen v minulých dnech tím, že jsem objevil proti mým inkarnacím vyslovené prokletí po více jako 500 letech, které mi neumožňovaly vyléčit některé současné nemoci. Ale existuje už nyní možnost tuto veškerou magickou tvorbu úplně eliminovat.

A také jsem měl možnost poznat působení karem z minulých životů, vytvořených v různých bojích a středověkých válkách u několika klientů.

V této souvislosti je úplně klíčové pochopit, jak vzniká proces uzdravení.

Naše Trojjediná bytost se skládá 1. Z hmotného těla a dalších šesti jemnohmotných těl.   2. Z kvantového pole mysli, kde se vytváří naše myšlenky a teprve odsud vstupuji do mozku, abychom je mohli vyslovit.   3. Z duše, ve které se nachází také Vyšší já, tedy zástupce Boha v nás v podobě Boží Jiskry.  Právě veškerá uzdravují schopnost uzdravit naše tělo, když to karma dovolí, pochází od Vyššího Já. Naše úplná Trojjediná bytost má tedy sama schopnost naše tělo uzdravit. Samotné hmotné tělo je jen hmotným nástrojem pro vyjádření mysli a potřeby duše a je důležité pro karmickou očistu všech jeho těl.

Napsal Jan Heczko 13.8.2022  

 

 E – kniha pro informace a nabídkovou činnost

 

  Obsah:

I. Objevy Dr. Rife, Dr. Clark a CAFL

II. Moje poznatky o čistících frekvencích a likvidaci DNA patogenů,

    CAFL. Proč CAFL funguje maximálně na 50%?

    Moje další poznatky ve vztahu k biorezonanci

III. EZOTERIKA - PRINCIP LÉČENÍ NEMOCÍ A UZDRAVENÍ

IV. Frekvence pro léčení některých akutních a chronických nemocí

V. ©Čistící frekvence DNA patogenů v kHz dle abecedy

     Seznamy 880 frekvencí v kHz, které opravdu fungují.

- © Čistící frekvence DNA  patogenů v kHz dle skupin a abecedy  - vzor 1. strana

- ©Čistící frekvence DNA  patogenů v kHz dle abecedy  -  vzor 1. strana

- ©Čistící frekvence DNA  patogenů v kHz dle frekvencí vzestupně  – vzor 1. strana

VI. Seznam vybraných nemocí z F-scanu compact

VII. Programy na vyléčení některých nemocí způsobených patogeny od 11 do 65

44.1 Jak postupovat úspěšně na cestě k vyléčení „autoimunitních nemocí“ způsobených zejména EBV pomoci  biorezonance

VIII. Ceník produktů pro biorezonanci pro rok 2020

IX. „Souhlas“ k používání frekvencí je samostatnou částí

X. Ezoterický doplněk k biorezonanci 

XI. Kineziologie, věda, kterou je možno elegantně využívat pro biorezonanci

XII. Shrnutí poznatků o léčení akutních, chronických a autoimunitních nemocí za pomoci biorezonance

XIII. Dobrá rada pro majitele přístrojů SRZ

 

     Jednotlivé kapitoly jsou uloženy samostatně v podmenu Biorezonance.