7. Další pravda o Coronaviru SARS-CoV-2


Úvod

Několik let se zabývám tou částí biorezonance, která je zaměřena na likvidaci DNA patogenů v lidském těle, dostávám k tomu potřebné informace od kosmické inteligence a mohu tak rozšiřovat poznání o druzích a poddruzích některých patogenů, zejména virů a jejich četnosti, které věda zatím nezaznamenala. Ale jejich likvidace v lidském těle fungujícími frekvencemi je zcela zásadní.

To co nyní prožíváme na Zemi je krize imunitního systému u nemocných obyvatel.

Od konce února 2020 jsem napsal celkem 7 textů, které se zabývají informacemi, které mi mohou být na mé otázky sdělovány kosmickou inteligenci o počátku a průběhu tzv. pandemie Coronaviru-SARS-CoV-2. Texty jsem poslal jak poslancům a senátorům, tak na Úřad vlády a na různé ministerstva a další postižené orgány. Nemyslím, že by se jimi někdo vážněji zabýval, ale byl jsem vedený k tomu, abych je napsal a poslal.

1. Tento stručný text představuje kompletní informaci o vzniku, působení a likvidaci DNA Coronaviru

    2019-nCoV skrze Ducha

2. Reinfekce - důležité poznatky ohledně reinfekce Coronavirem Covid-19

3. Velmi dobrá zpráva pro Evropu a státy okolo Středomoří

4. Zásadní pohled na současné výsledky testovaných bytostí na onemocnění coronavirem Covid-19

5. Další poznatky související s likvidaci DNA coronaviru SARS-CoV-2

6. Úplně jiný pohled na výsledky zjišťování nákazy lidského těla Coronavirem SARS-CoV-2 testy PCR.

 

Obsah textu 7:

1. Pravda o Coronaviru SARS- CoV-2

2. Kryon - Manipulující strach
3. Změna úrovně stresorů a účinnosti imunitního systému v ČR a SR v roce 2019 a 2020

4. Stav účinnosti imunitního systému obyvatel ČR 28.9.2020

5.  Kvalita činnosti imunitního systému je rozhodující při jakémkoliv uzdravování a uzdravení.

6. Léky s živou esencí 

7. Kryon . Rekalibrace Lidské bytosti

 

1. Pravda o Coronaviru SARS- CoV-2

V mém 6. textu na téma Coronaviru SARS-CoV-2 jsem napsal mimo jiné:

Na základě neustálého strachu z Coronaviru SARS- CoV-2, probíhajícího na Zemi od jara 2020, který byl zlikvidován kosmickou inteligencí v době od 26 3. do 23.4. , jsem požádal 11.9.2020  kosmickou inteligenci o odpovědi na mé otázky, které se týkaly výsledků testů PCR.

1. Existuje ještě možnost výskytu živého Coronaviru SARS-CoV-2 na planetě Zemi, včetně nějakých laboratoří a bank mikroorganismů? Odpověď je NE.

 

2. Je jistota u lékařů, laborantů a laborantek, výzkumných pracovníků, že nacházejí Coronavirus SARS- CoV-2 v tělech po PCR testu? Je to jistota spojená s nevědomostí?  Odpověď je ANO.

 

Po takové odpovědi je další možná otázka:

 

3. Je možná záměna genomu  Coronaviru SARS- CoV  za Coronaviru SARS- CoV-2?  Odpověď je ANO.

 

4. Jak se liší oba genomy těchto 2 Coronavirů?  Odpověď je o 9 genů.

 

5. Kolik genů má genom Coronaviru SARS-CoV?  Odpověď je počet v rozmezí  66-67 tisíc genů. Přesnější počet na jednotky jsem nepožadoval a není potřeba.

 

6. To znamená, že jen tak málo, tedy 9 genů, je rozhodující pro mutaci Coronaviru SARS –CoV na Coronavirus SARS-CoV-2. A testy PCR to nedokážou takto přesně vyhodnotit!!!!!

 

7. Existují na Zemi lidé nebo skupiny lidí, které ví, k čemu dochází, tedy k záměně obou Coronavirů?  Odpověď je ANO.

 

Z toho jsem udělal závěr: Testy PCR neumí správně vyhodnotit to, co mají zjistit, a to je přítomnost patogenu Coronavirus SARS-CoV-2 v lidském těle. Místo toho zaměňují běžně dosti rozšířený Coronavirus SARS CoV za Coronavirus SARS-CoV-2.  A to je naprostá pravda!!!!! Ale má nesmírné důsledky.

Existuje ještě možnost stěrů u lidí, kteří měli infekci  Coronavirem SARS-CoV-2,  které obsahují vlákna RNA patřící Coronaviru SARS-CoV-2, ale hlavně RNA vlákna patřící hodně rozšířenému Coronaviru SARS-CoV, v ČR je to více než 10% populace.

 

2. Co říká Kryon – multidimenzionální bytost z Božství, která miluje lidstvo, na vzniklou situaci v roce 2020:

 
Manipulující strach
Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanada, 4. dubna 2020

Výňatek z channelingu:

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci vám ukázat tu předpojatost, tu předpojatost, pokud jste ji dosud neviděli – tak abyste pochopili, jak to funguje. Když se podíváte na všechny informační kanály, budou vám ukazovat všechny ty přehledy nakažených a mrtvých… nakažených a mrtvých, nakažených a mrtvých… Ptám se vás – kde je sloupec uzdravených? Není tam, že? To je zaujatost, vidíte ji tam? Je to zaujatost dramatem – oni ani nepřemýšlejí. No, víte – je to 90%, možná 99% těch, co se uzdravili. Kde to je? Kde jsou tato čísla? Nenajdete je tam.

A pak je tady celá ta ekonomická zkáza a zmar, o kterých vám vykládají. Říkají: „Od dob ekonomické deprese jsme neviděli něco takového a takové potenciály.“ A všichni to začnou srovnávat s hrůzami roku 1929. Ale nikdo neříká: Ano, je to tak, ale pamatujte, je to jen dočasné! Možná to pár let potrvá, ale vrátí se to. Vrátí se to. Burzovní trh se vrátí, je nachystaný a připravený. Toto není konec leteckých společností, ocelářského ani automobilového průmyslu, není! Je to jen drcnutí! Říkají vám to? Nebo to začínají srovnávat s tím nejhorším z nejhoršího a vy se do toho vžíváte? A zelenina ani ovoce není k mání, jenom nezdravá strava.

Chci vám říct něco hlubokého. Později dnes se vám chystám předat channeling zvaný Rodičem svému vnitřnímu dítěti. Ale pro tuto chvíli vám něco řeknu – a je to takhle hluboké: Za několik generací se historikové budou dívat na čísla, která budou velmi výmluvná. Ukazatelé délky života lidstva jako celku se zvyšují. Byly časy, dokonce i v této zemi, kdy lidé žili do pětačtyřiceti; takový byl život. Namouduši, padesát, ne víc. Skutečně se neočekávalo, že byste žili tak dlouho, bylo příliš mnoho nemocí, špatná výživa… Všechny ty věci se rozvinuly, takže sledujete pozvolný vzestup délky života díky výživě, vědomostem a tomu všemu… a tak jste v kondici ještě v osmdesáti, blížíte se devadesáti, a blížíte se průměrné délce života v této zemi a zemi pod vámi – mluvím o Kanadě a USA.

Co kdybych vám řekl, že najdou něco – za několik generací, když se podívají do tabulek a řeknou – „Co ten propad? Co znamená tady ten propad?“ Dají tomu jméno – pojmenují to „Pokles Korona“. Ten pokles je v tabulce, kde vidí celou generaci – nemá to co dělat s virem! To strach zkrátil životy! Strach jim zkrátil životy! Tak hluboké to je. Nedovolte, aby se to stalo! Nedovolte to! Něco vám řeknu: Historikové možná řeknou – nakonec, až udělají všechny propočty – že strach zabil více lidí než ten virus. Hodláte být jedním z nich? Anebo obstojíte v této zkoušce a řeknete:Je to jen hrbol na cestě, dostaneme se přes něj. Je to dočasné. Budeme truchlit, pokud musíme; ale vrátíme se. Hledejme sloupeček uzdravených…“ Někde ve zprávách, místečko v tabulce, které vám ukáže pravdu… Ale spíš ne, nebudou ochotni vám to ukázat, protože to jsou přece poněkud příliš dobré zprávy… Hmm? To jsem vám chtěl povědět.

Skutečně vám neukazují pravdu. Jakkoli špatné si říkáte, že to je – je to jen výmol… Ale skutečná pravda tam není, a ani dobré zprávy tam nejsou, zatím ne… A jednou se to bude propočítávat, uvidíte.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Mnohokrát jsem vám říkal: „Dva kroky vpřed, jeden krok zpátky; a vy právě děláte krok zpátky“. Staré duše, byly jste pro to vybaveny; budu o tom hovořit víc – byly jste pro to vybaveny – tady záříte, proto tady jste, to je faktor soucitu, který máte, zatímco jiní ho nemají – to je vaše zkušenost.

Celý channeling je v příloze.

 

Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu 1


Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery ze soukromí

Výňatek z tohoto channelingu:

 „Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta.

Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Celý channeling je v příloze.

3. Změna úrovně stresorů a účinnosti imunitního systému v ČR a SR roce 2019 a 2020

Protože vím jak stres a vzniklé stresory dokážou ovlivnit účinnost imunitního systému, napadlo mě zjistit co se děje v ČR a i na Slovensku.

V níže uvedené tabulce uvádím hodnoty, které jsem získal 17.9.2020 od Kosmické inteligence na mé otázky a mají vypovídací schopnost vysvětlit příčiny, proč roste nemocnost v roce 2020 proti roku 2019. Hodnoty stresorů a účinnosti imunitního systému jsou poměřovány na 10 bodové stupnici. Jsou zde pro porovnání uvedené hodnoty za ČR a SR.

Úroveň stresorů 10 v ČR je dána úrovni 2. světové války. V ČR jsme se k tomu nyní velmi přiblížili.

Úroveň stresorů 10 ve SR je dána úrovni vzniklou po rozpadu Česko-Slovenské federace. Také se k tomu nyní blíží.

Zvýšení úrovně stresorů a tím pokles účinnosti imunitního systému se odráží ve zvýšené nemocnosti.

 

Česká republika

průměrná

úroveň stresorů

změna

proti 2019

2019

8,1-8,2

 

1. pol. 2020

9,2-9,3

+ 1,1

3. čtvrt. 2019

(do 17.9.2020)

 

9,7-9,8

 

+ 1,6

 

 

 

 

průměrná

účinnost IS

 

2019

4,5-4,6

 

1. pol. 2020

3,9-4,0

- 0,6

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

3,5-3,6

 

- 1,0

 

 

 

Slovenská

republika

průměrná

úroveň stresorů

 

2019

7,7-7,8

 

1. pol. 2020

8,4-8,5

+ 0,7

3. čtvrt. 2020

8,8-8,9

+ 1,1

 

 

 

 

průměrná

účinnost IS

 

2019

4,6-4,7

 

1. pol. 2020

4,2-4,3

-  0,4

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

3,7-3,8

-  0,9

 

 

 

 

Průměrná

nemocnost v ČR

 

2019

100,0%

 

1. pol. 2020

101,2-101,3 %

+ 1,2-1,3 %

3. čtvrt. 2020

(do 17.9.2020)

 

103, 0-103,1 %

 

+3,0-3,1 %

Napsal: Ing. Jan Heczko, 18.9.2020


 

 

4. Stav účinnosti imunitního systému obyvatel ČR 28.9.2020

 

Dalším krokem pro pochopení situace s nárůstem nemocností bylo získat údaje skrze kosmickou imteligenci pro ČR ohledně rozdělení četnosti stupně účinností imunitního systému na desetibodové stupni 1-10. Z mých zkušeností vím, jak je tato účinnost důležitá, protože charakterizuje možnosti imunitního systému se vypořádat s probíhající infekcí nebo záněty v těle a také rychlost danou tím, kolik patogenů může být v těle likvidováno za týden tím, že je likvidována DNA patogenu fungujícími frekvencemi a v těle nejšetrnějším způsobem.

 

Účinnost

imunitního

systému

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Procento výskytu v ČR

 

0

 

1,5

 

18

 

24

 

30

 

19

 

5

 

2,5

 

0,05

 

0

 

 

Tabulka ukazuje, že na stupni 1 nemůže přežít žádná lidská bytost a stupně 10 dosud žádná lidská bytost nedosáhla.

Na stupni 2, v jeho okolí, se nachází v ČR 150 tisíc lidí, kteří mohou mít vážně zdravotní problémy právě z důvodů strachu, stresorů, které je mohou zasáhnout a dostat na hranici života a smrti. Protože, jak bylo uvedeno v bodě 3 je průměrný pokles účinností imunitního systému o 1 bod, a to je velmi citelné u lidí, kteří měli loni 4 a letos 3 a ještě hůře, když měli loni 3 a nyní mají jen 2.

Naopak jsem zaznamenal u všech několika desítek bytostí, které se pravidelně a dlouhodobě očišťují od nejvíce poškozujících patogenů, vzrůst účinnosti IS minimálně o 1 bod, často i o 2 body a také až o 3 body, ze 3 na 6. Takže to je také cesta jak zvyšovat účinnost imunitního systému.

Nově nemocní lidé, jejichž počty jsou nyní skutečné, nejsou ale nemocní nemocí Covid-19, protože ta byla nazvaná jen pro případy infekce Coronavirem SARS-CoV-2. Ale ten už neexistuje.

Vycházel jsem z toho, že zástupnou roli, za tento již neexistující Coronavirus SARS-CoV-2,  převzal na Zemi již 18 let známý Coronavirus SARS-CoV, jehož mutací vznikl Coronavirus SARS-CoV-2, protože tento původní Coronavirus SARS-CoV dovedou testy PCR zachytit a pak je to vyhodnoceno jako Coronavirus SARS-CoV-2.

Ale na můj dotaz jsem obdržel od kosmické inteligence informaci, že žádná infekce jedním patogenem, potažmo jako virová infekce, neexistuje. Jedná se o celou škálu patogenů, zejména virů, které máme jako lidé v sobě, které udržuje dobrý imunitní systém v rovnováze. Protože viry jsou inteligentní a čekají trpělivě na příležitost se rozmnožit a zaútočit na buňky některých orgánů a soustav v lidském těle. A když oslabení nastane, nemoci mohou propuknout.

Mezi současné časté příznaky infekce nebo zánětů patří zánět dýchacích cest a pneumonie.

Akutní zánět dýchacích cest může být způsobený bakteriemi nebo viry.  Na likvidaci bakterií existují ATB, ale u některých bakterií působí neúplně. U viru neexistují cílené léky a jejich úplná a cílená likvidace je možná jen pomoci  biorezonance.

Mezi takové viry patří zejména:


Coltivirus  194,5-196,5 kHz  

Coronavirus HKU 24  182,5-184,5 kHz

Coronavirus MERS-CoV  169,5-171,5 kHz

Coronavirus SARS-CoV   169,5-171,5 kHz              

Coxsackievirus B  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus B1 249,5-251,5 kHz

Coxsackievirus B2  233,5-235,5 kHz

Coxsackievirus B3  243,5-245,5 kHz

Coxsackievieus B4 237,5-239,5 kHz

Coxsackievirus B5  224,5-226,5 kHz

Coxsackievirus B6  244,5-246,5 kHz

Cytomegalovirus (CMV) 226,5-228,5 kHz

Human coronavirus  HKU 1  209,5-211,5 kHz

Human coronavirus NL 63  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus OC 43 209,5-211,5 kHz

Human coronavirus  229 E  210,5-212,5 kHz

Human pneumovirus  219,5-221,5 kHz

Human respirovirus 1  177,5-179,5 kHz

Human respirovirus 3  160,5-162,5 kHz

Marburg marburgvirus 152,5-154,5 kHz

Morbillivirus  189,5-191,5 kHz

Myxovirus influenzae  B  143,5-145,5 kHz

Myxovirus influenzae  C  144,5-146,5 kHz

Orbivirus  sp. 192,5-194,5 kHz

Paramyxovirus parotitis  194,5-196,5  kHz

Paramyxovirus  parainfluenzae  typ 1

153,5-155,5 kHz

Parvovirus B19   216,5-218,5 kHz

Polyomavirus BK sp.  (BK virus) 209,5-211,5 kHz

Polyomavirus JC sp. (JC virus)  200,5-202,5 kHz

Rhinovirus  31 typů  189,5-207,5 kHz                 

Rotavirus  sp. 203,0-216,0 kHz

Respiratory syncytial virus typ B  191,5-193,5 kHz

Rubulavirus parainfluenzae typ 4  173,5-175,5 kHz

TBE (tick borne encefalit. virus) 276,0-278,0 kHzPodobně u pneumonie se vyskytuji viry:

Coronavirus MERS-CoV  169,5-171,5 kHz

Coronavirus SARS-CoV   169,5-171,5 kHz           

Coxsackievirus A  253,5-255,5 kHz 

Coxsackievirus  A1  246,5-248,5  kHz

Coxsackievirus  A2  254,5-256,5  kHz

Coxsackievirus  A3  251,5-253,5  kHz

Coxsackievirus  A4  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus  A5  239,5-241,5  kHz

Coxsackievirus  A6  249,5-251,5  kHz

Coxsackievirus  A7  239,5-241,5  kHz

Coxsackievirus  A8  237,5-239,5  kHz

Coxsackievirus  A9  221,5-223,5  kHz

Coxsackievirus  A10  222,5-224,5 kHz

Coxsackievirus  A11  209,5-211,5 kHz

Coxsackievirus  A13  242,5-244,5 kHz

Coxsackievirus  A16  210,5-212,5  kHz

Coxsackievirus  A17  206,5-208,5 kHz

Coxsackievirus  A19  210,5-212,5 kHz

Coxsackievirus A 21  248,5-250,5 kHz       

Coxsackievirus B  242,5-244,5  kHz

Coxsackievirus B1 249,5-251,5 kHz

Coxsackievirus B2  233,5-235,5 kHz

Coxsackievirus B3  243,5-245,5 kHz

Coxsackievieus B4 237,5-239,5 kHz

Coxsackievirus B5  224,5-226,5 kHz

Coxsackievirus B6  244,5-246,5 kHz

Cytomegalovirus (CMV) 226,5-228,5 kHz

Deltacoronavirus  sp. 164,5-166,5 kHz

Filovirus Marburg  152,5-154,5 kHz

Gamacoronavirus sp. 163,5-165,5 kHz

Herpes simplex typ 1 (Herpes labialis HSV 1) 184,5-186,5 kHz

Herpes simplex typ 2 (Herpes genitalis HSV 2)  194,0-196,0 kHz

Herpes varicella  virus (plané neštovice) 170,5-172,5 kHz

Herpes virus HHV 6  163,5-165,5 kHz

Herpes virus HHV 7  180,5-182,5 kHz

Herpes virus HHV 8 (Kaposiho syndrom) 172,5-176,5 kHz

Herpes virus HHV  9   215,5-217,5 kHz

Herpes virus HHV 10  191,5-193,5 kHz

Herpes virus HHV 11  198,5-200,5 kHz

Herpes virus HHV 12  197,5-199,5 kHz

Herpes virus HHV 13  207,5-209,5 kHz

Herpes virus HHV 14  183,5-185,5 kHz

Herpes virus HHV 15  212,5-214,5 kHz

Herpes virus HHV 16  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus NL 63  206,5-208,5 kHz

Human coronavirus OC 43 209,5-211,5 kHz

Human coronavirus  229 E  210,5-212,5 kHz

Human metapneumovirus (HMPV)  172,5-174,5 kHz

Human orthopneumovirus  180,5-182,5 kHz

Human pneumovirus  219,5-221,5 kHz

Human respirovirus 1  177,5-179,5 kHz

Human respirovirus 3  160,5-162,5 kHz

Human T lymphotropic virus 1   173,5-175,5  kHz

Human T lymphotropic virus 2   169,5-171,5  kHz

Marburg marburgvirus 152,5-154,5 kHz

Morbillivirus (spalničky) 189,5-191,5 kHz

Polyomavirus JC sp. (JC virus)  200,5-202,5 kHz

Trush coronavirus  HKU 12  159,5-161,5 kHz

Upozornění: Používat tyto frekvence lze jen s vydáním mého písemného Souhlasu.


Z tohoto velkého počtu virů, které mohou vyvolat tato onemocnění, je patrno, že to co může tělo opravdu uzdravit je dobře fungující imunitní systém. V opačném případě je uzdravení obtížné a i dlouhodobého charakteru. Proto posilování účinnosti imunitního systému je prioritní. Základem je zdravá výživa, vitamíny, minerály, stopové prvky, hygiena. Další možnosti spočívají v biorezonanci, kdy je možno zlikvidovat DNA jakéhokoli patogenu za 8 minut a umožnit tělu se rychleji očistit od jejich působení. Ale týdenní počet patogenů, které mohou být zlikvidovány, souvisí také s účinností imunitního systému.

Projevuje se to i tak, že u naměřených lidí testy PCR se nezjistila žádná nákaza a přitom za několik dní umřeli, protože dominantní byly jiné druhy a poddruhy virů nijak zjišťované a naopak u některých  pozitivně testovaných žádné příznaky nemoci neexistují. Vysvětlení je snadné, protože Coronavirus SARS-CoV v jejich tělech nehraje žádnou významnou roli.

 

5.  Kvalita činnosti imunitního systému je rozhodující při jakémkoliv uzdravování a uzdravení.

 

Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

 Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování, a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího Já. Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí naší trojjedinosti - těla, mysli a duše s Vyšším Já.

       OPAKUJI: Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem.

 

Celý text je uveden v příloze.

6. LÉKY S ŽIVOU ESENCÍ 

Tento text navazuje na můj text „Principy léčení nemocí“

 

     Motto: Energie má vibrace - frekvenci, amplitudu, barvu, vůni a melodii. Tak lze spatřit projev celého kosmu na kvantové úrovni - jako kvetoucí zahradu plnou zářivých barev, vůní a melodií. Platí to nejen pro makrosvět, ale i pro mikrosvět.  Léčení a vyléčení je cesta k dosažení energetické rovnováhy tělesné soustavy a také celého těla.

     K dosažení této rovnováhy lze využít léků, které jsou označeny jako „léky s živou esencí“.

 

     „Léky s živou esencí (LEM – live essence medicine) jsou substance či procesy, které přímo používají něco, co má (nebo mělo) živou energii. Místo neživých chemických látek či sloučenin mluvíme o něčem, co je, nebo bylo živé a mělo velkou životní energii. V rámci této definice jsou některé výborné příklady a formy, které teprve přijdou. Bez ohledu na to, jaký proces s LEM používáte, jsou při svém užití velmi silné. Některé jednoduše předají lidskému jednotlivci svou energii a jiné je třeba spolknout. Nicméně LEM dalece přesahují to, co v současné době víte o rostlinách a bylinách. Objevíte mnoho LEM v nečekané formě, které budou schopny nést životní energii, která spolu s vámi způsobí léčení ve vašem těle. Některé LEM jsou přimknuty ke skále – mají životní energii, která zde byla před tisíci lety, kdy energie Země byla větší než dnes. Některé rostou v podobě malých životních forem a jsou připraveny na sklizeň, ale „skrývaly“ svou velkou hodnotu pro vaši biologii. A konečně – některé z nich jsou ze zvířecí říše (zvířata jsou zde, aby vám sloužila) a budou biologické a velmi účinné.

 

     Zde je nápověda ohledně toho, co byste měli hledat.

1. Poohlédněte se po jakékoli medicíně, která je v současnosti ve vaší společnosti známá jako „živá esence“. Mnozí léčitelé už tuto zprávu také dostali a podle toho pojmenovali své substance.

2. Když používáte LEM, hledejte nové způsoby jejich použití a očekávejte mocné výsledky. Součástí nových darů od Ducha je zvýšené vědomí pomocníků (léčitelů) používající dobré metody pro vyrovnání lidského těla (patří mezi ně i LEM).

3. Hledejte systémy LEM – to znamená více než jeden lék ve spojení s jinými známými vyrovnávajícími metodami, například s barvami a zvukem. Léčitel nové doby bude pro vytvoření rovnováhy používat pestrou škálu mnoha systémů dohromady. Je načase, abyste pochopili, že pestré přístupy k  alternativnímu léčení zkombinované do systémů se stanou mnohem mocnějšími a produktivnějšími.

 

     Tyto nové léčebné techniky ovlivní lidskou rovnováhu, dobrou pohodu a zdraví, což vás bude chránit před nemocemi. Spíše než prostředkem léčení nemocných jednotlivců se tyto nové LEM mohou stát přijatou metodou, jak udržet tělo v kontaktu s buněčnou pamětí dobré pohody a zdraví, skutečně ho vyživovat a vytvářet rovnováhu, která umožní velkou sílu při boji s novými odolnými viry, které se hlásí o slovo.“

 

    „Léky s živou esencí“, které působí na imunitní systém, jeho posílení, jsou např.:

 

- sluneční paprsky

- tělesné cvičení – různé jejich systémy

- pěší turistika

- očista těla od patogenů skrze elektrické frekvence - biorezonanci

- vitamíny v přírodní formě

- tinktury z pupenů různých rostlin, keřů a stromů

- všechny léčivé rostliny (např. zelený ječmen, aloe vera, česnek, cibule, medvědí česnek, konopí i technické, levandule,

  echinacea, cirvárový kořen, gotukola, vilcacora, řebříček, měsíček, kontryhel, přeslička, zlatobýl, jitrocel, řepík, anýz,

  badyán, celer, kopr, mateřídouška, vrbovka, heřmánek, lichořeřišnice, lípový květ, zázvor, zelená hořčice, fenyklové

  semínko,)

- některé druhy ovoce (např. ananas, granátové jablko, banány, kokosový ořech, citrony, grepy, papaya)

- některé plody a listy rostlin, keřů a stromů  ( např.  gingko biloba , maliny, borůvky, brusinky, černý bez, šípky, olivy

  a olivový olej, pepř, muškátový oříšek, hřebíček, kurkuma, nové koření, puškvorec, saturejka, cayenský pepř,

  sečuánský pepř, olej z oregana, tymián, myrha)

- některé dřeviny (např. lapacho, moringa)

- některé druhy minerálů (např. dologran)

- některé druhy mořských řas (např. chlorella)

- některé druhy sladkovodních řas (např. spirulina)

- koenzym Q10

- káva

- žen šen

- colostrum

- zelenina obecně

- léčivé byliny a jejich nápoje českého původu

- fermentované  potraviny

- mořská plazma Quinton  PK

- diamantová voda PK

  a výčet není ukončen.

 

 

KLÍČEM K POCHOPENÍ TOHO, CO SE NYNÍ DĚJE NA ZEMI, JE I TO, ŽE TO NENÍ SOUČÁSTÍ REKALIBRACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ, ALE JE TO ZPŮSOBENO JEN SAMOTNÝMI LIDMI. PROTOŽE REKALIBRACE LIDÍ STÁLE PROBÍHÁ, ALE NA JINÉ, LÁSKYPLNÉ ÚROVNÍ.

 

7. Rekalibrace Lidské bytosti

Tento živý channeling byl předán v Red Deer, Alberta, Kanada dne 7. ledna 2012

 

     Rok 2012


     Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channelling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

     Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech, kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.

     Energie, která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channellingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

     Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny - protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

 

Napsal: Ing. Jan Heczko, 5.10.2020

 

PŘÍLOHY 1-6:

1. Rekalibrace Lidské bytosti

Tento živý channeling byl předán v Red Deer, Alberta, Kanada dne 7. ledna 2012

 

     S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Lee předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace - toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z Magnetické služby. Zdá se, jakoby to bylo před chvilkou, kdy jsem vám řekl, že v místnosti nastanou změny a já je cítím. Vlastností těch, kteří jsou na druhé straně závoje, je soucit. Ale vždy vyvstávají dotazy. Někteří se ptají: Jak mám poznat, kdo mne navštěvuje? Mám z toho či z onoho obavy, a když channelluji a otevřu ústa, nevím, co se stane. Dovolují každé energii ve vesmíru, aby do mne vstoupila?” A my vám říkáme: oh, jak je třídimenzionální myslet si, že andělé, kteří kolem vás stojí, by někdy toto dopustili! Když je to soucitná energie, pochází od Boha. Když není, pochází od vás. Tak je to jednoduché. Nepředstavujte si ve své mysli množství temných energií, které čekají, aby se na vás vrhly, protože je to lidmi vyrobena sugesce. Tak jste si polidštili Boha, že si nejste jisti ani tehdy, když vás Duch vezme za ruku.

     Pojďme to dnes večer změnit. Vězte, že kamkoliv jdete, a můžete to nazvat, jak chcete, máte doprovod. Je pro mne těžké vysvětlit jak se duše dělí, protože to zní, jakoby to byla negativní věc, ale je to krásné. Vždy jste tři, kamkoliv jdete. Oh, vlastně je vás víc, ale tři představují hlavní skupinu. Jedno z nich je Vyšší Já, což je vaším jádrem. Jak mohu objasnit co je Vyšší Já? Je to jádro, Vy. Je vaše část, která vibruje ve vyšších vibracích. Není to nad vámi, ale spíše ve vás a toto “vy”, vibrující na vyšších frekvencích, otevírá portál, který je doslova spojnicí a nataženou rukou k Duchu. A to jste vy.    Takže to je číslo jedna.

     Pak je tam vědomá mysl, která představuje vaše biologické já. Teď tam jsou dvě části. Kolik je třeba, aby se vytvořila skupina? Vidíte? Jsou kvantové věci, které jste sotva pochopili, a do toho se počítá i pole, které je kolem vás a které je 8 metrů široké. Lidská bytost je úžasná.

Další část je vaše část, která zůstává na mé straně závoje a kterou úplně popíráte. Vidíte ji jako průvodce či pomocníka, na kterého jste úzce napojeni. Ale je to konstanta, která vás spojuje s Bohem - vždy, kdekoliv jste.

 

     Rok 2012


     Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channelling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

     Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech, kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.

     Energie, která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channellingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

     Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny - protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

 

     Nový objev

 

     Toto nové vědomí vytváří nové objevy - pokročilejší vědu, pokročilejší myšlení a řešení pro věci, kterým říkáte základní lidská témata. Populační exploze, potraviny, voda, výroba energie – všechny tyto věcí se změní. Během dvou generací tu bude nové myšlení, nový způsob uvažování a nové objevy, a některé dokonce v průběhu přišitích 18 let. Ale změna probíhá a já vám chci říct, kdo ji nejdříve pocítí. Jsou to ti zde na těchto židlích, kdo poslouchají můj hlas a ti, co toto čtou - kdo byli na této planetě tolikrát a kdo jsou na starou energii zvyklí. Stará duše, začínáš se rozpomínat. Začínáš se rozpomínat na to, jaké to bývalo a jaké to znovu může být. Stará duše, začínáš se přenastavovat a je to buněčná změna ve 3. dimenzi.

     Posuny energie, o kterých hovoříme, nebudou jakýmsi druhem esoterní New Age magie. Naopak, jasně ji uvidíte zakotvenou ve vládách a vědě. Uvidíte ji všude na planetě, když se energie začíná posouvat - odvracet od toho, co všichni očekávali. Pomalu. Řekl jsem to již předtím. Postupně země, které byly léta v izolaci, otevřou své dveře. Raději si teď všechno vyfoťte, protože nic nebude jako dřív. Postupně se k vám ostatní přidají a jejich děti se budou potkávat s vašimi dětmi a vy si uvědomíte, že máte mnoho společného a že oni nemají nízké energie, jak vám bylo řečeno.

 

     Přenastavení biologie/fyzického těla

 

     Předmětem dnešního a zítřejšího channellingu je přenastavení staré duše. Takže channellingy budou podobné a nebudou na sebe přesně navazovat. Nepotřebujete Díl I a Díl II. Řeknu vám všechno dnes a všechno zítra. Chci, abyste věděli, co můžete očekávat a s čím již někteří z vás pracují: přenastavení. Vaše biologická podstata se musí změnit. Musí dokázat absorbovat a pracovat a stát se součástí jemnější energie. Pokud se to má stát, musí dojít k přenastavení jádra, čili energetického centra.

     Ti, kdo studovali mřížku, která představuje vzorcové energie kolem vás, přenastavení znají. Víte o vyvažujících energiích, které jsou nutné k tomu, aby se lidé začali měnit. Víte o tom, co je omlazení těla, na což se ještě i dnes vzpomíná, o tom jak se dělí buňky a jak každičká buňka vašeho těla (včetně mozku a srdce a kůže) regeneruje. Jsou stvořeny tak, aby regenerovaly - pokud jsou odstraněny, jsou stvořeny tak, aby se regenerovaly; pokud se poškodí, jsou stvořeny tak, aby zregenerovaly. Oh, lidé, znovu to říkám: není vám divné, že mořské hvězdici může dorůst končetina a vám ne? Nemyslíte si, že je to divné?   To se změní.

     Nuže, když se všechno regeneruje, není vám to divné, že nemoc může způsobit změnu v myšlení člověka, a že vědci vám řeknou, že mozkové buňky vymírají, přesouvají se, mění nebo otráví a že člověk dokonce ztratí vzpomínky na lásku? Kde je tedy regenerace? Kde je oprava? Takto DNA není vytvořena, moji drazí. Buňky jsou vytvořeny tak, aby se vrátily do původní matrice a vytvořily novou, čerstvou buňku. Tak je to vytvořeno! Vaše věda to uvidí a vaše spirituální těla to uvidí a ti, co zde sedí na židlích, se budou muset přenastavit, aby s tím mohli pracovat.

     Přenastavení probíhá automaticky. Nemusíte o to žádat. Chci vám to zopakovat. Stane se to, protože jste staré duše. A proto jste tady. Nemusíte o to žádat. Ale očekávali jste, že k přenastavení dojde a vy si vzpomínáte. Ale možná to není přesně to, co očekáváte?

     Je to nepohodlné! Někteří z vás pochopí, ke komu míří tato zpráva, když vám začneme vyjmenovávat věci, které jsou méně pozitivní, a s nimiž se někteří z vás během přenastavovacího procesu setkáte. Jde o některé z vás, ne o všechny. Každá lidská bytost má svoji jedinečnou cestu, takže každý zakouší věci svým způsobem. Takže toto není obecně platný výčet toho, co se stane starým duším. Naopak, jsou zde možnosti mnoha příznaků přenastavení, které mohou staré duše zažít a které jsou tady a které jsou připraveny pokročit na této planetě dál.

 

     Seznam


     Někteří budete mít závratě. Je to jeden z příznaků přenastavení. Není v tom nic jiného a přejde to. Ale může to způsobit starosti neboť ti, kdo budou mít závratě, mohou ztratit orientaci a to může dokonce zapříčinit pád. Takže - co si počít s touto novu informací? Za prvé - vězte, že nemáte nějakou hroznou mozkovou nemoc. Za druhé - buďte při chůzi opatrnější! Dává vám to teď smysl?

     Jsou zde i jiné věci. Budete mít problém se spaním - větší než normálně. Budete se budit ne jednou, ale dvakrát i vícekrát. Takže někteří z vás, kdo tyto věci již pocítili, vědí, co se děje. Je to přenastavení.

První otázka, kterou člověk položí, zní:Jak dlouho to potrvá?” Odpověď je, potrvá to tak dlouho, jak to potrvá, oh ty má hustoto (Kryon se usmívá). Myslím, že teď máte o tom představu. Přenastavení potrvá tak dlouho, dokud potrvá a pokud s tím budete bojovat, potrvá déle. A ještě horší je, že pokud si vezmete proti příznakům léky, bude se to stále opakovat. Oslavujte to a žijte s tím. Řekněte svým buňkám, že to chápete a přijměte to, nebojujte s tím. Tím se to urychlí a dokonce to dříve odezní.

     Každá jedna biologická jednotka, tj. člověk v této místnosti je jiný a nyní řekneme něco, co jsme již delší dobu neřekli, ale co potřebujete slyšet. To, co funguje na vašem zdraví, vychází kompletně a úplně z vašeho akášického dědictví. Kde jste strávili většinu vašich životů? Možná to bylo v Asii? Možná v Indii nebo Tibetu? Možná to bylo na jižní polokouli? Každé z těchto míst a každá z těchto kultur měla jiné stravování, které vás udržovalo vyváženými a zdravými - a nyní jste v tomto životě na severní polokouli. Měli byste vědět, že jste výrazně ovlivnění druhem stravy, kterou jste měli v minulých životech.

     Možná jste byli vegany. Možná jste jedli pouze obiloviny. Proto budou vaše buňky, aby byly vyvážené, chtít tuto potravu. Chápete? Jsou zde jiní, kteří pochází hlavně ze Severní Ameriky, z Evropy, kteří neměli nikdy takové stravování jako v Asii nebo na jihu. Proto nechtějí mít nic společného s potravinami těchto zemí. Poslyšte, proto neexistuje obecná odpověď na otázku “co bych měl jíst, aby to podporovalo moje duchovní zdraví?“ Neexistuje žádné “bych”. Místo toho existují dobré signály z toho “vrozeného” ve vás, co vám dává přehled, pokud jde o nejzdravější věci pro vaše tělo. Jinými slovy, naslouchejte vašim buňkám!

     Takže, proč to zmiňuji? Protože budete dostávat od lidí rady ohledně toho, co jíst, abyste vylepšili to, co s vaším zdravím není v pořádku, jak se budete přenastavovat. Rovnou vám říkám, abyste je neposlouchali. Namísto toho jděte do sebe a dovolte, aby vám váš akášický záznam řekl, co pro vás bude fungovat. Nedivte se, když někteří budete alergičtí na věci, které jste vždy jedli. Řeknu vám: vaše tělo se přenastavuje. Tento poznatek bude pro vás potřebný, abyste se pohnuli kupředu, abyste se posunuli na místo, kde budete v rovnováze a v největší moudrosti.

     Mnozí z vás možná nemáte rádi průmyslově zpracované potraviny, protože na to nejste zvyklí v souvislosti s vaší Akášou. Vidíte, co vám říkám? Z hlubin své moudrosti, kterou jste pěstovali a se kterou jste kráčeli znovu a znovu ve svých dávných dějinách, vytáhnete šamanské energie a některé věci v souvislosti s tím přijdou – jako vaše vyvážená strava například - budete s tím muset nějak naložit.

Nebojujte s tím.

     Takové věci můžete očekávat. Jsou tady proto, abyste viděli a cítili. Vizte je takové, jaké jsou: jde o přenastavení. Možná řeknete “Drahý Duchu, děkuji ti za toto přenastavení - za to, že se staráš, abych věděl, kam chci jít a co chci dělat”. Člověče, jak se nyní přenastavíš, bude mít vliv na to, jaký se vrátíš v příštím životě. Již nikdy to nebudeš muset zažít znovu - nikdy. Akášické dědictví je mnohem více než genealogie lidí, z nichž pocházíte (rodičů). To víte. Akášické dědictví představuje ty věci, které jste zažili ve všech životech - bez ohledu na geny vašich rodičů. Někdy se jedná o převažující a nejzávažnější věci, s nimiž musíte zacházet. Ti, kdo zde sedí na židlích a naslouchají mému hlasu, začínají s těmito věcmi pracovat. Tak toto je další věc: Buďte připraveni na to, že tyto věci z minula se vynoří, aby byly vyčištěny.

 

     Čištění minulosti

 

     Možná jste v posledních několika životech neprospívali příliš dobře v lekcích života a nyní cítíte, že byste mohli být v tomto úspěšnější? Budete, neboť Země vás potřebuje. A nepotřebuje, abyste byli sevřeni strachem. Místo toho potřebuje, abyste si řekli: ”Přijímám toto přenastavení bez ohledu na to, co se s mým tělem momentálně děje, pomine to. Jestli je to příliš, pomine to. Stojím zde na této planetě jako božská částečka – moudrý, patřičný – já sem patřím. Nastal můj čas. Buněčné struktury mého těla, poslouchejte: jestli je tu něco nepatřičného, ať to odejde. Odplavte to s odpadem. Vyplavte to, protože to vnímám jako nepatřičné, není to v souladu s energií Božské lásky. Ať do mého vědomí vstupují pouze milosrdné (soucitné) věci”. Možná, že některým z vás se to bude říkat těžko.

 

 

     Dobré zprávy

 

     Takže nyní se podívejme na ty věci, které můžete očekávat na fyzické rovině, které nebudou tak zlé.

Za prvé: budete schopni zatočit s těmi nejhoršími návyky, které jste v tomto životě měli a zbavit se jich velmi rychle. Je to nová energie spolupráce spolu s energií Pracovníka Světla. Máte to? Oh, udělejme si přestávku a udělejte si chvilku na hluboký nádech, protože pracuji s těmi, kdo naslouchají mému hlasu a toto čtou, kteří prošli tisíciletími pronásledování, utrpení, mučení. Jsou zde ti, kteří byli upálení na hranicích. Bylo to proto, že energie, kterou jste na Zemi přinesli, nebyla v souladu s tím, co země prožívala. Svatí muži a ženy byli požádáni, aby někoho vyléčili a potom museli jít za vesnici a skočit z útesu. Strach je takový. A vy jste zde. Znám vás. Vrátili jste se. Ale nyní se tato planeta začíná měnit, takže všechny věci, které jste na zemi s vaší akášickou zkušeností přinesli, začnou spolupracovat s novou energií.

     Oh, zhluboka se nadechněte, protože začíná docházet k razantnějším projevům – ne okamžitě, ne dnes, ne v tuto hodinu; ale pomalounku. Tyto kvantové hodiny se začínají pohybovat vaším směrem. Země dostává jemnější, nadšenou energii. S ní jste se narodili. To je váš nástroj. V minulosti byl považován za divný, cizí, představoval slabost. Byli jste ostrakizováni. Někteří jste byli vypuzeni z rodiny. Já vím, kdo je zde. Říkám vám, že v této nové energii se na vás mohou začít dívat jinak a uvidí, že jste se stali jemnějšími, a ani nebudou vědět, že jsou to oni, kdo se změnili.

     Začnou fungovat věci, které dříve nefungovaly. Máte návyk, kterého byste se chtěli zbavit? Je to způsob vašeho myšlení nebo způsob jak jíte? Je to to, co vkládáte do těla? Je to to, co kouříte? Zabíjí vás to a vy to víte? Víte, ke komu mluvím, drazí. Chcete to změnit? Tak vám říkám, že to, co děláte v této energii, se bude projevovat ve vašem těle odlišně, i když jste to zkoušeli již dřív.

     Poslyšte: nikdo z vás nesmí říct, staré duše, moudré duše: „Já to zkoušel a nefungovalo to“. Pokud to uděláte, bude to, jakoby mluvilo dítě, které nezná, jak fungují věci. Místo toho řekněte: “Nyní to již vím lépe. Budu to manifestovat, neboť mé tělo naslouchá. Nastal můj čas.“

 

     Energie spolupráce a její používání

 

     Takže toto přináší nová energie: spolupráci. Věci půjdou lépe a lépe budou plynout. Pohnou se dopředu, ne dozadu. Když vyslovíte slovo o tom, co chcete v životě mít, a započne tento proces, mnozí z vás hned uvidí pozitivní vývoj věcí. Klíčem je synchronicita. Jděte tam, kde se tyto věci mají uskutečnit. Nepokoušejte se něco manifestovat a potom se zavřít do komory a čekat na to. Namísto toho jděte do míst, kde myslíte, že se ty věci stanou. Rozumíte? Tam budou odpovědi, neboť tudy budou zrovna procházet ti, kteří budou mít pro vás řešení! Hledají vás, zrovna jako vy hledáte je. Neschovávejte se. V procesu předělávání mají lidé sklon se ukrýt, protože se necítí moc dobře.

 

     Běžná nachlazení

 

     Budete častěji nachlazeni. Proč k tomu dojde? Pak se rychleji vyléčíte - a proč se tak děje? Nachlazení člověka bylo vždy důsledkem přenastavování a změn jeho fyziologického procesu. Nachladnout je nutné, proto to nemůžete “vyléčit”. Musíte tím projít. Obyčejné nachlazení je opakující se příležitostí k tomu, aby se imunitní systém sám opravil. To jste snad nevěděli? Proto nepůjdete do lékárny a nekoupíte si léky na běžné nachlazení. Tvoří se ve vás určitým způsobem systém, který vám pomůže, a to se musí se zopakovat. Nebuďte šokováni, když chytnete rýmu a řekněte si: “No, nemyslel jsem si, že to na mně znovu přijde, protože jsem zrovna jednu již prodělal”. Takové je přenastavení.

     To jsou věci, o kterých jsme vám chtěli říct, abyste věděli co se děje a nebáli se jich. Je mnoho pozitivních věcí, které představují opravdu pozitivní energie, které se odehrávají na planetě a které vytvářejí pro lidstvo skvělé příležitosti. To je energie, která podporuje Pracovníka Světla. Není již třeba plavat proti proudu, milovaní.

     No, každý z vás je jiný, a já vím, kdo jste. Klíčem je oddanost. Tyto věci nemůžete dělat jen tak ledabyle - ale to víte, že? Když se dáte do manifestování toho, co v životě potřebujete, Univerzum naslouchá. Když můžete přijímat zprávy z mé strany závoje, já vám řeknu, co již možná víte. Nemáme hodiny. Takže já k vám hovořím TEĎ.

     Vidím energii v této místnosti, a vidím, kdo je zde. Vidím starou duši. Mluvím k Tobě v Teď. Takže je na tobě, co dělají tvé hodiny a jak dlouho to ve tvé realitě potrvá. V mé realitě již k tomu došlo... je to již hotovo, protože nejsilnější možnosti se stanou manifestovanou realitou. Vidíte to takto? Můžete odsud odejít s tím, že ve vaší mysli je věc již uskutečněna? V této místnosti je energie, která se sama právě teď vysílá do míst, kam se potřebuje dostat.

 

     Co očekávat z duchovního hlediska

 

     Co můžete očekávat z duchovního hlediska? Toto přenastavení je o schopnosti zůstat na této planetě ve zdraví a štěstí, bez dramat strachu. To, co si o tom stará duše pamatuje, je potenciálem této doby.

(přestávka)

     Můj partner již dříve zmínil ve své přednášce, že pro něj je jedna z největších záhad, proč řeší staré duše otázky sebeúcty. Ve své nevědomosti zde (Lee) stojí a říká, že nemá potuchy, proč to tak staré duše mají. Řeknu vám proč: protože jste byli biti po stovky let! Pokaždé, když se pohnete o dva kroky dopředu, jste zahnáni o jeden zpátky, někdy i o pět. Takže přicházíte do tohoto života a co očekáváte? Velmi málo. Protože někteří z vás, už když mají jen začít s projektem, máte v sobě hlásek, který říká: ”Oh, věděl jsem, že se něco stane”. Příliš toho nečekáte, že? Je to proto, že ve starší energii se všechno, co jste dělali, setkalo s odporem. Všechno. Kdykoli jste chtěli navrhnout něco pozitivního, co by mohlo pomoci, vám bylo řečeno, že jste zbloudili. Kdykoli jste v nějakém složitém problému viděli duchovní moudrost, nikdo jiný ji neviděl. Neměli zájem. Stále a znovu jste byli osamoceni. Když se věci zavařily, vy jste volali po tom, aby byly řešeny. Většina ostatních volala po zbrani. Nyní říkáme, že se to mění.

Takže, z duchovního hlediska, se budete mít víc rádi a nyní máte příležitosti tak činit, protože ve vás je vesmír, zvaný buněčná struktura, s triliony částeček DNA. Tyto částečky začínají reagovat a začínají být připraveny na zadání vašich instrukcí. Ruka se již, tak říkajíc, chystá vydat pokyn vaši buněčné struktuře a buňky řikají: “OK, ty jsi šéf. Co budeme dělat?”

 

     Klíč k sebeúctě

 

     Sebeúcta je program. Je to program! Je to informace získaná ze zkušenosti, je to něco, co je naučené. Můžete to přeprogramovat! Musíte si pouze říct, co chcete. “Drahá buněčná strukturo, můžete říct, zasloužím si být tady. Nastal můj čas. Mám to, co chtějí i druzí. Je to má doba. Jsem v plánu Země důležitý. Zasloužil jsem si pochvalu. Je moje doba. Drahá buněčná strukturo, zbav mne nevhodných emočních záležitostí, které mně zdržují na mé cestě vpřed ke kráse a síle. Síla, o které hovořím, je má schopnost tvořit soucit a světlo všude, kudy chodím.”

Vaše buněčná struktura se usměje, podá vám ruku, která na vás již čekala a řekne: “V tomto spolutvoření jsme tvými partnery. Pojďme na to.”

 

     Nepohodlí?

 

     Přenastavení - bude mít náročné a krásné vlastnosti. Jak se budete cítit, když najednou budete více osvícení a budete mít víc informací? Budete mít pocit, že jste víc součástí Boha - i když s rýmou (Kryon se usmívá). Někdy upadnete, a budete se muset smát. Biologie je taková. Posun trvá nějaký čas - měsíce, možná víc.

     Takže, když se budete setkávat s věcmi týkajícími se přenastavení a nepohodlí, vězte, proč zde jsou. Takže v tu samou chvíli oslavujte to, co je ve vás, což je větší soucit, který začíná fungovat ve vašem životě. Věci budou fungovat lépe.

 

     Svobodná vůle a celkový obraz

 

     No, takže toto všechno vychází z toho, že jste obdrželi informaci a vy se jí chopíte a budete ji manifestovat. To znamená, že se bude dít vaše svobodná vůle. Pokud si této informace nebudete všímat, stane se velmi málo. Jste přece staré duše a máte svobodnou vůli.

     Nakonec vám položím obyčejnou otázku týkající se tohoto přenastavení: Kryone, říkáš, že se energie Země posouvá. Znamená to, že to bude pociťovat celé lidstvo. Je to tak?” Ano. Celé lidstvo to bude cítit. Uvidíte to ve způsobu, jakým budou odstraněny vlády a jak budou znovu vytvořeny. Budete to vidět ve způsobu jiného myšlení. Uvidíte to ve způsobu jiného myšlení, jak vám to již řekl můj partner během channellingů v minulosti.

     Režimy starých energií se neobnoví, ale rozhodnou se změnit. Společnosti, které ve svých způsobech trvaly 1000 let se rozhodnou najednou změnit. Spolupráce a jednota se stanou normou v průběhu dvou generací. Jednoho dne přijde doba, když se otočíte ke dnešku a řeknete: “Byli jsme barbaři.” Taková je to změna.

 

     Načasování a budoucnost

 

     Na druhé straně závoje jsem v TEĎ. Nemám tady žádné hodiny. Jenom vám říkám to, co vidím. Vidím ozdravenou planetu, nakonec s novou vědou. Vidím planetu, kde není žádná dlouhodobá nemoc a kde otázka čisté vody není žádné téma. V žádném případě! Vidím dobu, kdy všichni lidé mají elektřinu a je lehké ji získat a není drahá, kdy si můžete vytápět domovy lehce a dobře. Toto všechno jsou věci, které jsou nejsilnějším potenciálem v kvantové polévce manifestace. Ale hodiny vám dát nemohu.

Co vám MOHU říct je to, že se tato Země sama přenastavuje a že se objeví různá témata. Některá budou politická a některá budou, co se týče rekalibrace, na tom trochu hůř a Země to pocítí. Stanou se všichni osvícenými? Ne. Vy, staré duše, představujete méně než půl procenta lidské populace a vy zažehnete tu sirku v temnotě. Řekli jsme vám o tom již dříve: stanete se nositeli světla v temnotě, kdy pár světýlek umožní, aby všichni lépe viděli. To je vaše práce, jenom ta práce bude lehčí.

   

1. Rekalibrace Lidské bytosti

Tento živý channeling byl předán v Red Deer, Alberta, Kanada dne 7. ledna 2012

 

     S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu Kryonem a Lee předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace - toto u vytištěné stránky není. Takže si užijte toto obohacené poselství.

Zdravím vás, milovaní. Jsem Kryon z Magnetické služby. Zdá se, jakoby to bylo před chvilkou, kdy jsem vám řekl, že v místnosti nastanou změny a já je cítím. Vlastností těch, kteří jsou na druhé straně závoje, je soucit. Ale vždy vyvstávají dotazy. Někteří se ptají: Jak mám poznat, kdo mne navštěvuje? Mám z toho či z onoho obavy, a když channelluji a otevřu ústa, nevím, co se stane. Dovolují každé energii ve vesmíru, aby do mne vstoupila?” A my vám říkáme: oh, jak je třídimenzionální myslet si, že andělé, kteří kolem vás stojí, by někdy toto dopustili! Když je to soucitná energie, pochází od Boha. Když není, pochází od vás. Tak je to jednoduché. Nepředstavujte si ve své mysli množství temných energií, které čekají, aby se na vás vrhly, protože je to lidmi vyrobena sugesce. Tak jste si polidštili Boha, že si nejste jisti ani tehdy, když vás Duch vezme za ruku.

     Pojďme to dnes večer změnit. Vězte, že kamkoliv jdete, a můžete to nazvat, jak chcete, máte doprovod. Je pro mne těžké vysvětlit jak se duše dělí, protože to zní, jakoby to byla negativní věc, ale je to krásné. Vždy jste tři, kamkoliv jdete. Oh, vlastně je vás víc, ale tři představují hlavní skupinu. Jedno z nich je Vyšší Já, což je vaším jádrem. Jak mohu objasnit co je Vyšší Já? Je to jádro, Vy. Je vaše část, která vibruje ve vyšších vibracích. Není to nad vámi, ale spíše ve vás a toto “vy”, vibrující na vyšších frekvencích, otevírá portál, který je doslova spojnicí a nataženou rukou k Duchu. A to jste vy.    Takže to je číslo jedna.

     Pak je tam vědomá mysl, která představuje vaše biologické já. Teď tam jsou dvě části. Kolik je třeba, aby se vytvořila skupina? Vidíte? Jsou kvantové věci, které jste sotva pochopili, a do toho se počítá i pole, které je kolem vás a které je 8 metrů široké. Lidská bytost je úžasná.

Další část je vaše část, která zůstává na mé straně závoje a kterou úplně popíráte. Vidíte ji jako průvodce či pomocníka, na kterého jste úzce napojeni. Ale je to konstanta, která vás spojuje s Bohem - vždy, kdekoliv jste.

 

     Rok 2012


     Chci hovořit o tom, co se nyní na planetě děje a tímto bych vám chtěl dát první úplný channelling o roce 2012, což je, řekl bych, vlastností energie, která na vás nyní působí. Tato energie se mění. Ti, kdo zde v této místnosti sedíte a budete tu sedět i zítra (hovoří k těm, kdo jsou v Okanagan Valley), obdrží stejnou zprávu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy opakuji zprávu v tom samém jazyce. Je nutné to zopakovat. Bude přepsána a uslyší ji tak mnozí.

     Po mém vysvětlení budou staré duše vědět víc o zkušenostech, kterými procházejí a budou více vědět o tom, co je způsobuje. Vše je dáno v lásce a není tu nic, z čeho mít obavy. Sedíte na bezpečném místě.

     Energie, která nyní navštívila Zemi, byla očekávána. Staré kultury ji předpověděly a nedávno jsme vám o tom dali pár channellingů, dokonce to byl i channeling ze země zvané Peru o pohybu tzv. Opeřeného hada (poprvé zmíněno v knize Kryon, Kniha 8, z r. 2000). Momentálně probíhá posun mezi mužskou a ženskou energií planety. Severní hemisféra, kde vždy převažoval mužský prvek, se mění. Jižní polokoule, která nebyla tak vyhraněna, se mění. Moudrost starých civilizací na jižní polokouli začíná nahrazovat moudrost starých národů ze Severu. A vy začínáte vidět, že lidská bytost je jemnější.

     Z duchovního hlediska jsou staré duše z této změny nejdříve znepokojeny a začínají se z biologického hlediska měnit. Očekávali jste to a je to tady. Tento proces je takový, že ho cítí celá planeta. Nepokoje, které nyní vidíte v zemích, kde nebyly nepokoje po staletí, jsou výsledkem této změny - protože to je to, co se stane, když lidstvo začíná mít víc soucitu, když se chce více sjednocovat než oddělovat a objevují se nové myšlenky a nová moudrost.

 

     Nový objev

 

     Toto nové vědomí vytváří nové objevy - pokročilejší vědu, pokročilejší myšlení a řešení pro věci, kterým říkáte základní lidská témata. Populační exploze, potraviny, voda, výroba energie – všechny tyto věcí se změní. Během dvou generací tu bude nové myšlení, nový způsob uvažování a nové objevy, a některé dokonce v průběhu přišitích 18 let. Ale změna probíhá a já vám chci říct, kdo ji nejdříve pocítí. Jsou to ti zde na těchto židlích, kdo poslouchají můj hlas a ti, co toto čtou - kdo byli na této planetě tolikrát a kdo jsou na starou energii zvyklí. Stará duše, začínáš se rozpomínat. Začínáš se rozpomínat na to, jaké to bývalo a jaké to znovu může být. Stará duše, začínáš se přenastavovat a je to buněčná změna ve 3. dimenzi.

     Posuny energie, o kterých hovoříme, nebudou jakýmsi druhem esoterní New Age magie. Naopak, jasně ji uvidíte zakotvenou ve vládách a vědě. Uvidíte ji všude na planetě, když se energie začíná posouvat - odvracet od toho, co všichni očekávali. Pomalu. Řekl jsem to již předtím. Postupně země, které byly léta v izolaci, otevřou své dveře. Raději si teď všechno vyfoťte, protože nic nebude jako dřív. Postupně se k vám ostatní přidají a jejich děti se budou potkávat s vašimi dětmi a vy si uvědomíte, že máte mnoho společného a že oni nemají nízké energie, jak vám bylo řečeno.

 

     Přenastavení biologie/fyzického těla

 

     Předmětem dnešního a zítřejšího channellingu je přenastavení staré duše. Takže channellingy budou podobné a nebudou na sebe přesně navazovat. Nepotřebujete Díl I a Díl II. Řeknu vám všechno dnes a všechno zítra. Chci, abyste věděli, co můžete očekávat a s čím již někteří z vás pracují: přenastavení. Vaše biologická podstata se musí změnit. Musí dokázat absorbovat a pracovat a stát se součástí jemnější energie. Pokud se to má stát, musí dojít k přenastavení jádra, čili energetického centra.

     Ti, kdo studovali mřížku, která představuje vzorcové energie kolem vás, přenastavení znají. Víte o vyvažujících energiích, které jsou nutné k tomu, aby se lidé začali měnit. Víte o tom, co je omlazení těla, na což se ještě i dnes vzpomíná, o tom jak se dělí buňky a jak každičká buňka vašeho těla (včetně mozku a srdce a kůže) regeneruje. Jsou stvořeny tak, aby regenerovaly - pokud jsou odstraněny, jsou stvořeny tak, aby se regenerovaly; pokud se poškodí, jsou stvořeny tak, aby zregenerovaly. Oh, lidé, znovu to říkám: není vám divné, že mořské hvězdici může dorůst končetina a vám ne? Nemyslíte si, že je to divné?   To se změní.

     Nuže, když se všechno regeneruje, není vám to divné, že nemoc může způsobit změnu v myšlení člověka, a že vědci vám řeknou, že mozkové buňky vymírají, přesouvají se, mění nebo otráví a že člověk dokonce ztratí vzpomínky na lásku? Kde je tedy regenerace? Kde je oprava? Takto DNA není vytvořena, moji drazí. Buňky jsou vytvořeny tak, aby se vrátily do původní matrice a vytvořily novou, čerstvou buňku. Tak je to vytvořeno! Vaše věda to uvidí a vaše spirituální těla to uvidí a ti, co zde sedí na židlích, se budou muset přenastavit, aby s tím mohli pracovat.

     Přenastavení probíhá automaticky. Nemusíte o to žádat. Chci vám to zopakovat. Stane se to, protože jste staré duše. A proto jste tady. Nemusíte o to žádat. Ale očekávali jste, že k přenastavení dojde a vy si vzpomínáte. Ale možná to není přesně to, co očekáváte?

     Je to nepohodlné! Někteří z vás pochopí, ke komu míří tato zpráva, když vám začneme vyjmenovávat věci, které jsou méně pozitivní, a s nimiž se někteří z vás během přenastavovacího procesu setkáte. Jde o některé z vás, ne o všechny. Každá lidská bytost má svoji jedinečnou cestu, takže každý zakouší věci svým způsobem. Takže toto není obecně platný výčet toho, co se stane starým duším. Naopak, jsou zde možnosti mnoha příznaků přenastavení, které mohou staré duše zažít a které jsou tady a které jsou připraveny pokročit na této planetě dál.

 

     Seznam


     Někteří budete mít závratě. Je to jeden z příznaků přenastavení. Není v tom nic jiného a přejde to. Ale může to způsobit starosti neboť ti, kdo budou mít závratě, mohou ztratit orientaci a to může dokonce zapříčinit pád. Takže - co si počít s touto novu informací? Za prvé - vězte, že nemáte nějakou hroznou mozkovou nemoc. Za druhé - buďte při chůzi opatrnější! Dává vám to teď smysl?

     Jsou zde i jiné věci. Budete mít problém se spaním - větší než normálně. Budete se budit ne jednou, ale dvakrát i vícekrát. Takže někteří z vás, kdo tyto věci již pocítili, vědí, co se děje. Je to přenastavení.

První otázka, kterou člověk položí, zní:Jak dlouho to potrvá?” Odpověď je, potrvá to tak dlouho, jak to potrvá, oh ty má hustoto (Kryon se usmívá). Myslím, že teď máte o tom představu. Přenastavení potrvá tak dlouho, dokud potrvá a pokud s tím budete bojovat, potrvá déle. A ještě horší je, že pokud si vezmete proti příznakům léky, bude se to stále opakovat. Oslavujte to a žijte s tím. Řekněte svým buňkám, že to chápete a přijměte to, nebojujte s tím. Tím se to urychlí a dokonce to dříve odezní.

     Každá jedna biologická jednotka, tj. člověk v této místnosti je jiný a nyní řekneme něco, co jsme již delší dobu neřekli, ale co potřebujete slyšet. To, co funguje na vašem zdraví, vychází kompletně a úplně z vašeho akášického dědictví. Kde jste strávili většinu vašich životů? Možná to bylo v Asii? Možná v Indii nebo Tibetu? Možná to bylo na jižní polokouli? Každé z těchto míst a každá z těchto kultur měla jiné stravování, které vás udržovalo vyváženými a zdravými - a nyní jste v tomto životě na severní polokouli. Měli byste vědět, že jste výrazně ovlivnění druhem stravy, kterou jste měli v minulých životech.

     Možná jste byli vegany. Možná jste jedli pouze obiloviny. Proto budou vaše buňky, aby byly vyvážené, chtít tuto potravu. Chápete? Jsou zde jiní, kteří pochází hlavně ze Severní Ameriky, z Evropy, kteří neměli nikdy takové stravování jako v Asii nebo na jihu. Proto nechtějí mít nic společného s potravinami těchto zemí. Poslyšte, proto neexistuje obecná odpověď na otázku “co bych měl jíst, aby to podporovalo moje duchovní zdraví?“ Neexistuje žádné “bych”. Místo toho existují dobré signály z toho “vrozeného” ve vás, co vám dává přehled, pokud jde o nejzdravější věci pro vaše tělo. Jinými slovy, naslouchejte vašim buňkám!

     Takže, proč to zmiňuji? Protože budete dostávat od lidí rady ohledně toho, co jíst, abyste vylepšili to, co s vaším zdravím není v pořádku, jak se budete přenastavovat. Rovnou vám říkám, abyste je neposlouchali. Namísto toho jděte do sebe a dovolte, aby vám váš akášický záznam řekl, co pro vás bude fungovat. Nedivte se, když někteří budete alergičtí na věci, které jste vždy jedli. Řeknu vám: vaše tělo se přenastavuje. Tento poznatek bude pro vás potřebný, abyste se pohnuli kupředu, abyste se posunuli na místo, kde budete v rovnováze a v největší moudrosti.

     Mnozí z vás možná nemáte rádi průmyslově zpracované potraviny, protože na to nejste zvyklí v souvislosti s vaší Akášou. Vidíte, co vám říkám? Z hlubin své moudrosti, kterou jste pěstovali a se kterou jste kráčeli znovu a znovu ve svých dávných dějinách, vytáhnete šamanské energie a některé věci v souvislosti s tím přijdou – jako vaše vyvážená strava například - budete s tím muset nějak naložit.

Nebojujte s tím.

     Takové věci můžete očekávat. Jsou tady proto, abyste viděli a cítili. Vizte je takové, jaké jsou: jde o přenastavení. Možná řeknete “Drahý Duchu, děkuji ti za toto přenastavení - za to, že se staráš, abych věděl, kam chci jít a co chci dělat”. Člověče, jak se nyní přenastavíš, bude mít vliv na to, jaký se vrátíš v příštím životě. Již nikdy to nebudeš muset zažít znovu - nikdy. Akášické dědictví je mnohem více než genealogie lidí, z nichž pocházíte (rodičů). To víte. Akášické dědictví představuje ty věci, které jste zažili ve všech životech - bez ohledu na geny vašich rodičů. Někdy se jedná o převažující a nejzávažnější věci, s nimiž musíte zacházet. Ti, kdo zde sedí na židlích a naslouchají mému hlasu, začínají s těmito věcmi pracovat. Tak toto je další věc: Buďte připraveni na to, že tyto věci z minula se vynoří, aby byly vyčištěny.

 

     Čištění minulosti

 

     Možná jste v posledních několika životech neprospívali příliš dobře v lekcích života a nyní cítíte, že byste mohli být v tomto úspěšnější? Budete, neboť Země vás potřebuje. A nepotřebuje, abyste byli sevřeni strachem. Místo toho potřebuje, abyste si řekli: ”Přijímám toto přenastavení bez ohledu na to, co se s mým tělem momentálně děje, pomine to. Jestli je to příliš, pomine to. Stojím zde na této planetě jako božská částečka – moudrý, patřičný – já sem patřím. Nastal můj čas. Buněčné struktury mého těla, poslouchejte: jestli je tu něco nepatřičného, ať to odejde. Odplavte to s odpadem. Vyplavte to, protože to vnímám jako nepatřičné, není to v souladu s energií Božské lásky. Ať do mého vědomí vstupují pouze milosrdné (soucitné) věci”. Možná, že některým z vás se to bude říkat těžko.

 

 

     Dobré zprávy

 

     Takže nyní se podívejme na ty věci, které můžete očekávat na fyzické rovině, které nebudou tak zlé.

Za prvé: budete schopni zatočit s těmi nejhoršími návyky, které jste v tomto životě měli a zbavit se jich velmi rychle. Je to nová energie spolupráce spolu s energií Pracovníka Světla. Máte to? Oh, udělejme si přestávku a udělejte si chvilku na hluboký nádech, protože pracuji s těmi, kdo naslouchají mému hlasu a toto čtou, kteří prošli tisíciletími pronásledování, utrpení, mučení. Jsou zde ti, kteří byli upálení na hranicích. Bylo to proto, že energie, kterou jste na Zemi přinesli, nebyla v souladu s tím, co země prožívala. Svatí muži a ženy byli požádáni, aby někoho vyléčili a potom museli jít za vesnici a skočit z útesu. Strach je takový. A vy jste zde. Znám vás. Vrátili jste se. Ale nyní se tato planeta začíná měnit, takže všechny věci, které jste na zemi s vaší akášickou zkušeností přinesli, začnou spolupracovat s novou energií.

     Oh, zhluboka se nadechněte, protože začíná docházet k razantnějším projevům – ne okamžitě, ne dnes, ne v tuto hodinu; ale pomalounku. Tyto kvantové hodiny se začínají pohybovat vaším směrem. Země dostává jemnější, nadšenou energii. S ní jste se narodili. To je váš nástroj. V minulosti byl považován za divný, cizí, představoval slabost. Byli jste ostrakizováni. Někteří jste byli vypuzeni z rodiny. Já vím, kdo je zde. Říkám vám, že v této nové energii se na vás mohou začít dívat jinak a uvidí, že jste se stali jemnějšími, a ani nebudou vědět, že jsou to oni, kdo se změnili.

     Začnou fungovat věci, které dříve nefungovaly. Máte návyk, kterého byste se chtěli zbavit? Je to způsob vašeho myšlení nebo způsob jak jíte? Je to to, co vkládáte do těla? Je to to, co kouříte? Zabíjí vás to a vy to víte? Víte, ke komu mluvím, drazí. Chcete to změnit? Tak vám říkám, že to, co děláte v této energii, se bude projevovat ve vašem těle odlišně, i když jste to zkoušeli již dřív.

     Poslyšte: nikdo z vás nesmí říct, staré duše, moudré duše: „Já to zkoušel a nefungovalo to“. Pokud to uděláte, bude to, jakoby mluvilo dítě, které nezná, jak fungují věci. Místo toho řekněte: “Nyní to již vím lépe. Budu to manifestovat, neboť mé tělo naslouchá. Nastal můj čas.“

 

     Energie spolupráce a její používání

 

     Takže toto přináší nová energie: spolupráci. Věci půjdou lépe a lépe budou plynout. Pohnou se dopředu, ne dozadu. Když vyslovíte slovo o tom, co chcete v životě mít, a započne tento proces, mnozí z vás hned uvidí pozitivní vývoj věcí. Klíčem je synchronicita. Jděte tam, kde se tyto věci mají uskutečnit. Nepokoušejte se něco manifestovat a potom se zavřít do komory a čekat na to. Namísto toho jděte do míst, kde myslíte, že se ty věci stanou. Rozumíte? Tam budou odpovědi, neboť tudy budou zrovna procházet ti, kteří budou mít pro vás řešení! Hledají vás, zrovna jako vy hledáte je. Neschovávejte se. V procesu předělávání mají lidé sklon se ukrýt, protože se necítí moc dobře.

 

     Běžná nachlazení

 

     Budete častěji nachlazeni. Proč k tomu dojde? Pak se rychleji vyléčíte - a proč se tak děje? Nachlazení člověka bylo vždy důsledkem přenastavování a změn jeho fyziologického procesu. Nachladnout je nutné, proto to nemůžete “vyléčit”. Musíte tím projít. Obyčejné nachlazení je opakující se příležitostí k tomu, aby se imunitní systém sám opravil. To jste snad nevěděli? Proto nepůjdete do lékárny a nekoupíte si léky na běžné nachlazení. Tvoří se ve vás určitým způsobem systém, který vám pomůže, a to se musí se zopakovat. Nebuďte šokováni, když chytnete rýmu a řekněte si: “No, nemyslel jsem si, že to na mně znovu přijde, protože jsem zrovna jednu již prodělal”. Takové je přenastavení.

     To jsou věci, o kterých jsme vám chtěli říct, abyste věděli co se děje a nebáli se jich. Je mnoho pozitivních věcí, které představují opravdu pozitivní energie, které se odehrávají na planetě a které vytvářejí pro lidstvo skvělé příležitosti. To je energie, která podporuje Pracovníka Světla. Není již třeba plavat proti proudu, milovaní.

     No, každý z vás je jiný, a já vím, kdo jste. Klíčem je oddanost. Tyto věci nemůžete dělat jen tak ledabyle - ale to víte, že? Když se dáte do manifestování toho, co v životě potřebujete, Univerzum naslouchá. Když můžete přijímat zprávy z mé strany závoje, já vám řeknu, co již možná víte. Nemáme hodiny. Takže já k vám hovořím TEĎ.

     Vidím energii v této místnosti, a vidím, kdo je zde. Vidím starou duši. Mluvím k Tobě v Teď. Takže je na tobě, co dělají tvé hodiny a jak dlouho to ve tvé realitě potrvá. V mé realitě již k tomu došlo... je to již hotovo, protože nejsilnější možnosti se stanou manifestovanou realitou. Vidíte to takto? Můžete odsud odejít s tím, že ve vaší mysli je věc již uskutečněna? V této místnosti je energie, která se sama právě teď vysílá do míst, kam se potřebuje dostat.

 

     Co očekávat z duchovního hlediska

 

     Co můžete očekávat z duchovního hlediska? Toto přenastavení je o schopnosti zůstat na této planetě ve zdraví a štěstí, bez dramat strachu. To, co si o tom stará duše pamatuje, je potenciálem této doby.

(přestávka)

     Můj partner již dříve zmínil ve své přednášce, že pro něj je jedna z největších záhad, proč řeší staré duše otázky sebeúcty. Ve své nevědomosti zde (Lee) stojí a říká, že nemá potuchy, proč to tak staré duše mají. Řeknu vám proč: protože jste byli biti po stovky let! Pokaždé, když se pohnete o dva kroky dopředu, jste zahnáni o jeden zpátky, někdy i o pět. Takže přicházíte do tohoto života a co očekáváte? Velmi málo. Protože někteří z vás, už když mají jen začít s projektem, máte v sobě hlásek, který říká: ”Oh, věděl jsem, že se něco stane”. Příliš toho nečekáte, že? Je to proto, že ve starší energii se všechno, co jste dělali, setkalo s odporem. Všechno. Kdykoli jste chtěli navrhnout něco pozitivního, co by mohlo pomoci, vám bylo řečeno, že jste zbloudili. Kdykoli jste v nějakém složitém problému viděli duchovní moudrost, nikdo jiný ji neviděl. Neměli zájem. Stále a znovu jste byli osamoceni. Když se věci zavařily, vy jste volali po tom, aby byly řešeny. Většina ostatních volala po zbrani. Nyní říkáme, že se to mění.

Takže, z duchovního hlediska, se budete mít víc rádi a nyní máte příležitosti tak činit, protože ve vás je vesmír, zvaný buněčná struktura, s triliony částeček DNA. Tyto částečky začínají reagovat a začínají být připraveny na zadání vašich instrukcí. Ruka se již, tak říkajíc, chystá vydat pokyn vaši buněčné struktuře a buňky řikají: “OK, ty jsi šéf. Co budeme dělat?”

 

     Klíč k sebeúctě

 

     Sebeúcta je program. Je to program! Je to informace získaná ze zkušenosti, je to něco, co je naučené. Můžete to přeprogramovat! Musíte si pouze říct, co chcete. “Drahá buněčná strukturo, můžete říct, zasloužím si být tady. Nastal můj čas. Mám to, co chtějí i druzí. Je to má doba. Jsem v plánu Země důležitý. Zasloužil jsem si pochvalu. Je moje doba. Drahá buněčná strukturo, zbav mne nevhodných emočních záležitostí, které mně zdržují na mé cestě vpřed ke kráse a síle. Síla, o které hovořím, je má schopnost tvořit soucit a světlo všude, kudy chodím.”

Vaše buněčná struktura se usměje, podá vám ruku, která na vás již čekala a řekne: “V tomto spolutvoření jsme tvými partnery. Pojďme na to.”

 

     Nepohodlí?

 

     Přenastavení - bude mít náročné a krásné vlastnosti. Jak se budete cítit, když najednou budete více osvícení a budete mít víc informací? Budete mít pocit, že jste víc součástí Boha - i když s rýmou (Kryon se usmívá). Někdy upadnete, a budete se muset smát. Biologie je taková. Posun trvá nějaký čas - měsíce, možná víc.

     Takže, když se budete setkávat s věcmi týkajícími se přenastavení a nepohodlí, vězte, proč zde jsou. Takže v tu samou chvíli oslavujte to, co je ve vás, což je větší soucit, který začíná fungovat ve vašem životě. Věci budou fungovat lépe.

 

     Svobodná vůle a celkový obraz

 

     No, takže toto všechno vychází z toho, že jste obdrželi informaci a vy se jí chopíte a budete ji manifestovat. To znamená, že se bude dít vaše svobodná vůle. Pokud si této informace nebudete všímat, stane se velmi málo. Jste přece staré duše a máte svobodnou vůli.

     Nakonec vám položím obyčejnou otázku týkající se tohoto přenastavení: Kryone, říkáš, že se energie Země posouvá. Znamená to, že to bude pociťovat celé lidstvo. Je to tak?” Ano. Celé lidstvo to bude cítit. Uvidíte to ve způsobu, jakým budou odstraněny vlády a jak budou znovu vytvořeny. Budete to vidět ve způsobu jiného myšlení. Uvidíte to ve způsobu jiného myšlení, jak vám to již řekl můj partner během channellingů v minulosti.

     Režimy starých energií se neobnoví, ale rozhodnou se změnit. Společnosti, které ve svých způsobech trvaly 1000 let se rozhodnou najednou změnit. Spolupráce a jednota se stanou normou v průběhu dvou generací. Jednoho dne přijde doba, když se otočíte ke dnešku a řeknete: “Byli jsme barbaři.” Taková je to změna.

 

     Načasování a budoucnost

 

     Na druhé straně závoje jsem v TEĎ. Nemám tady žádné hodiny. Jenom vám říkám to, co vidím. Vidím ozdravenou planetu, nakonec s novou vědou. Vidím planetu, kde není žádná dlouhodobá nemoc a kde otázka čisté vody není žádné téma. V žádném případě! Vidím dobu, kdy všichni lidé mají elektřinu a je lehké ji získat a není drahá, kdy si můžete vytápět domovy lehce a dobře. Toto všechno jsou věci, které jsou nejsilnějším potenciálem v kvantové polévce manifestace. Ale hodiny vám dát nemohu.

Co vám MOHU říct je to, že se tato Země sama přenastavuje a že se objeví různá témata. Některá budou politická a některá budou, co se týče rekalibrace, na tom trochu hůř a Země to pocítí. Stanou se všichni osvícenými? Ne. Vy, staré duše, představujete méně než půl procenta lidské populace a vy zažehnete tu sirku v temnotě. Řekli jsme vám o tom již dříve: stanete se nositeli světla v temnotě, kdy pár světýlek umožní, aby všichni lépe viděli. To je vaše práce, jenom ta práce bude lehčí.

   

Hovořím v TEĎ. Nemohu vám dát hodiny. Prosím, pochopte smysl toho všeho, když opustíte tuto místnost. Vizte možnosti a nečekejte na denní novinky a na to, že se věci stanou zítra. Lidská bytosti, nezlob se ve svém rychle pracujícím vědomí. Bůh je trpělivý, měj také trpělivost. Cožpak to nestojí za to, že jsi žil tolik životů, že teď přijdeš a dáš tomu všemu šanci?

     V této místnosti jsou tací, kteří přemýšlí o tom, jak dlouho budou žít, vzhledem k tomu, co se nyní děje. Víte, o kom mluvím. Řeknu vám, že vidím potenciál velmi dlouhého života. Stále jsou zde ti, kteří by mi mohli říct: Ano, ale - ano, ale - ano ale....”. Bez ohledu na to, co vám řeknu, někteří budou mít výmluvu, proč to nemůže fungovat. To k vám mluví stará energie. Změňte se! Začněte vidět to, co je možné a změňte to na to, co JE.

 

     Faktor kvantovosti

 

     Nakonec tohle: Čím více se bude věda dívat na strukturu atomu v malém, a pak se podívá na vesmír ve velkém, začne vidět souvislosti. Vaše věda začíná vidět, že není žádná nahodilost v tom, co se zdá být nahodilostí 3D. Místo toho vidí inteligentní design. To znamená, že to, co nazýváte stvořením (tj. způsob, jak byly věci vytvořeny) bylo zaměřeno na život, zaměřeno na soucítění. To, co vidíte, je dílem Boha. Nelze již déle popírat existenci Stvořitele.

     Když se pohroužíte do sebe a budete se zabývat sami sebou, chci, abyste viděli v sobě totéž. Je na čase pochopit, že vy nejste dílem náhody. Váš život není výsledkem náhody. Věci se vám nedějí náhodně. Dějí se vám tak, jak je tvoříte. Je zde systém a může být řízen a programován a přeprogramován.

 

     To je manifestace.

 

     Ostatně, toto je lekce pro celé lidstvo - vytvořit uzdravenou Zemi, stvořit mírovou Zemi, a ve zdraví a tvořivosti jít na místa, o nichž jste ani nesnili. To je začátek. Nemám hodiny. Ale vidím největší potenciály a ty vám dnes předávám, když můj partner sedí před vámi. Potenciály, které vidíme, jsou větší než loni. Když se Pracovníci Světla přenastaví v lehkosti, mohou proces urychlit. Nebojujte proti tomu.

     Takže - když opustíte toto místo, život se vrátí do normálu a nastoupí rutina, můžete se ohlédnout zpět na těchto pár minut, které jsme strávili spolu a říct si: “Přál bych si, abych tyto věci dokázal”. Tak lehce sklouzáváte do staré energie a neuvědomujete si, kdo jste! Proto je potřebné přenastavení, abyste tímto způsobem již nemysleli. To, co se děje v multidimenzionálním stavu má co dělat s vědomím mimo čas a prostor. Jenom když kráčíte po této planetě a udržujete světlo, vytváříte energii, o které jste ani nevěděli, že ji máte. Proto chceme, abyste zůstali zdraví, bez dramat a strachů. Ti, kteří mají pocit, že nedělají pro planetu nic, žijí v černobílém světě, zatímco kolem sebe rozprašují barvy.

     Tak si stanovte cíl, přejete-li si to, protože to lidé mají rádi. Ale chci vám říci toto: jsou mnozí, kteří se mění již tím, že žijí a mají soucit s druhými, kteří jsou kolem nich. Někteří zde v místnosti jsou učitelé, někteří channelleři a někteří jsou léčitelé. Někteří o to nemají zájem a já vím, kteří to jsou, protože tato zpráva není pro všechny. Stojíte nad propastí možnosti, kvůli které jsem sem přišel. Proto je tu Kryon - abych vám pomohl přejít přes most. Gratuluji vám, že jste došli tak daleko.

     Stará energie se bude bránit, milovaní. Počítejte s tím, ale tentokrát počítejte s tím, že vyhrajete. A vyhrajete. Protože letos, v roce 2012, začínají mít Pracovníci Světla převahu. To znamená, že světlo začíná být vidět a semena, která byla zaseta před dávnou dobou, začínají přinášet sklizeň.

A tak to je.

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

 

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/rekalibrace-lidske-bytosti1/

 

2. Manipulující strach
Tento živý channeling byl přijat v Torontu, Kanada, 4. dubna 2020

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nejsme neteční k tomu slonovi pod stolem, drazí; channeling probíhá ve slibné době. V čase, kdy mnozí se nacházejí uprostřed strachu a jiní se mu ze všech sil snaží ubránit. Než postoupíme k něčemu, co chci, abyste slyšeli, potřebuji chvilku.

V této chvíli jsou tu lidé, kteří dávají sbohem svým starším (blízkým); a je to těžké. Nikdy je nenapadlo, že se to stane tímto způsobem, a je to těžké. Adironnda řekla tak moudře některé principy esoteriky a uvažování; ale nepomohlo to, pokud jste někoho ztratili. Zaměřme se na chvíli na soucitný čin, na bytí pracovníkem světla této doby; na dostatek empatie, sdílení míru a soucitu, který máte, a na světlo světa, kterým jste – pro ty, kdo to potřebují. Jen na chvilku. Aspoň na chvilku. Někteří se ptají: „Jak dlouho tohle potrvá? a odpověď zní – dost dlouho. Dostatečně dlouho. Chci vám říci některé věci – a něco z toho budou metafory a někteří z vás porozumí, jiní ne…

Pojďme chvíli hovořit o dětech. Když děti rostou a dosáhnou určitého věku, každý vyrovnaný dobrý rodič ví, jak zacházet s věcmi, kterých se dítě bojí. A ony se bojí všeho prostě proto, že to nikdy neviděli, nebo možná je to rozrušuje nebo jen potřebují pomoc. Někdy mají ten největší strach ze tmy a řeknou: „Mami, tati, bojím se tmy, nevím, co tam je, pomoz mi s tím, možná tam jsou příšery a číhají na mně!“ A každý dobrý rodič ví, jak si s tím poradit. Řeknou: „Poslouchej, miláčku, teď na chvíli rozsvítíme světlo, abys viděl, že tam nic není. A až ho zase zhasneme, ty budeš vědět, že tam pořád nic není… Ale kdybys přece jen dostal strach, třeba jen na chvilku, jsem tady a držím tě za ruku…jen mě obejmi, obejmi mě. Neboj se toho, co tam není,“ řeknou dítěti; a postupem času dítě vyroste a samo udržuje rovnováhu a ví, co vědí jeho rodiče… A je schopno pomáhat dětem, které přivede na svět. Pro lidstvo je to naprosto běžné – chápat, že děti procházejí obdobími strachu, kdy nerozumí věcem A je tak snadné to napravit soucitem, láskou, vysvětlením a světlem. A každý dobrý rodič, který je tady, tím prošel; a vy se svými rodiči jste to měli pravděpodobně stejně.

Něco vám řeknu – dám vám dva scénáře, které jsou s tím prvním v rozporu. Možná je to nevhodné, ale děje se to. Na chvíli si představte to dítě ve stavu strachu – jak se snaží porozumět těm věcem ve tmě a představuje si, jak na něj možná zaútočí.

Scénář 1: Co když místo objetí dítě uvidí, že rodič sám má strach… Pokud se to stane, pro dítě je po všem, protože to je pro ně prostě příliš – bojí se tmy a jeho rodiče rovněž. Poznamená jej to na celý život – nikdy na ten okamžik nezapomene, protože se mu nedostalo žádného objetí. Žádné vysvětlení, žádné světlo – pouze strach… a jeho rodiče se třesou úplně stejně. To se stává, stalo se to – v dobách války, kdy s tím rodič nemohl nic nadělat.

Scénář 2: je ještě horší: Je to nepřiměřená rodičovská kontrola: Když se dítě bojí tmy a rodič řekne „Ano, tak to má být. Protože jsou tam zlé věci a ty musíš dělat tohle a tamto,“ a dítě vyrůstá s pravidly kolem zla; a postupně chápe, že proti tmě se mu nedostane žádného objetí, že jsou jen pravidla.

Vše, co vám tady říkám, jsou metafory – některým už to dochází, jiným ne.

Každý z vás, kdo tady poslouchá, každá lidská bytost má v sobě vnitřní dítě. A v některých je právě nyní to vnitřní dítě vyděšené k smrti. A v některých ne. Já vím, kdo to poslouchá později, i kdo poslouchá a sleduje právě teď. Mnoho zralých starých duší ví přesně, kam to směřuje – a řeknete „Ale, tahle zpráva není pro mě, já už jsem to překonal.“ Vážně jste? Opravdu? Jak daleko to musí zajít, než se to zlomí a začnete se bát? Řeknu ti teď, pracovníku světla, stará duše, máš v sobě výbavu na to, abys utišil tu divokou bestii zvanou STRACH. To samé řekla Adironnda, to samé říkáme všichni, stará duše.

Pokud jste neporozuměli, jedna z věcí, které se radikálně změní, až tohle všechno pomine, bude zodpovědnost těch, kteří vás informují. Až se prach usadí, podíváte se na to zblízka a řeknetevšechna média to jen zhoršovala, zhoršovala! Protože tady dosud nic takového nikdy nebylo. Jsou to média založená na prodeji, jejich výchozím cílem není informovat, drazí, a vy to víte. Soupeří o vaši sledovanost, a čím dramatičtější věci vám ukazují, tím víc vás to přitahuje – mnohé z vás. Možná ne pracovníky světla.

Svět přitahuje drama, a tak, když vám dají informaci, která je korektní a přesná, tak půjdou do diskusních panelů a budou diskutovat a diskutovat… Věděli jste, že je možné zapnout zprávy hned, jak se probudíte, a vypnout je, až když jdete spát a poslouchat to samé třicetkrát, čtyřicetkrát pořád dokola? Jak se při tom cítíte? Jak se cítí vaše vnitřní dítě? Když všechno, co vidíte, je, že i dospělí mají strach? Hm?

Média si neuvědomují jednu věc kvůli svému naprogramování – nejsou si toho vědoma, ještě ne. Mezi všemi těmi tržními informacemi které omílají, dávají reklamy, které jsou nepatřičné. Ty reklamy byly naplánovány dlouho předem… ale není zajímavé, o čem jsou? Obvykle o léku, který potřebujete, protože jste staří. Nebo o léku, který potřebujete, protože jste mladí. Nebo lék, který potřebujete prostě proto, že tu stojíte a jste lidská bytost. Jinými slovy, nikdy nejste normální, pořád něco potřebujete – něco, co vás poléčí. Anebo potřebujete advokáta, který vám poskytne pomoc v této době… (Smích.) Nemyslím, že si média skutečně uvědomují ten řetězec, který planetu děsí k smrti. A to se změní.

Konečně je prostor pro kanály s dobrými zprávami; budou postupně vznikat a budou vám slibovat informace, které nejsou opakovány stále dokola. Nabídnou vám informace, které budou vyvážené a povznášející, tak abyste jasně viděli, co se děje a co se neděje. Je tolik dobrých zpráv, o kterých nikdo z vás neví! Nikdo z vás! Protože to nepatří do rámce toho, co dělají média. Možná řeknete, že jedna z věcí, kterou způsobí tato doba, bude změna v poskytovatelích informací. Protože až to skončí – a ono to skončí – a prach se usadí, podíváte se na ně a řeknete: „Špatná práce, nevedli jste si dobře, nedělali jste to správně – dávali jste nám zábavu, drama, nedali jste nám nic, co by pomohlo našim srdcím, nedrželi jste nás za ruce a neobjímali dost, nic z toho jste nedělali…“ A pak řeknete: „Kdo je zodpovědný za tato média?“ To jedna z věcí, kterou uvidíte měnit se, drazí. Je to restart; takže Země asi bude potřebovat trochu času, ale vy začnete vidět věci jinak, a možná pravdivěji… Možná zjistíte báječné věci, které by nikdy nebyly odvysílány, pokud by nepracovaly pro toto.

Chtěl bych vám něco říct. Chci vám říct o experimentu, který dělali s dětmi před mnoha lety. Byl to experiment, který by nejspíš za dnešních pravidel nebylo možné uskutečnit. Někteří psychologové o tom vědí, studovali to i někteří odborníci na výživu. Šlo o to, že se daly dohromady děti pro experiment s jídlem. Těmto dětem se třikrát denně nabízelo jídlo formou švédského stolu: snídaně, oběd a večeře. A ony si mohly vybrat cokoli a kolik jen chtěly, aniž by jim kdokoli cokoli říkal – žádní rodiče neměli přístup. A ten stůl byl nádherný – začínal zeleninou, přes různé druhy ovoce, rýži – prostě standardní bufet; a samozřejmě na konci stolu zákusky – a ty byly jako stvořené pro děti – takže tyčinka Mars, taky M+M´s, také jsou tam sušenky a koláče… to všechno tam je. A pak sem vpustíte děti: „Je snídaně! Tak co si dáte?“ Co myslíte? Všechny děti běží na konec stolu a nacpou se – sušenkami, dortem… A při obědě udělají to samé. No uznejte, jak by mohla zelenina, třeba tuřín, konkurovat tyčince Mars? U večeře udělají totéž.

Další den bylo všem špatně. (Smích.) To je ale překvapení! Protože dítě to neví… ale innate dítěte to ví! A tak víte, jak tento experiment pokračoval? S postupujícím časem děti začaly jíst zeleninu, rýži, ovoce, všechno možné, a až pak zákusky, ale s mírou, a o to víc si je vychutnávaly. Protože tělo se dožadovalo rovnováhy. Ne jen to nezdravé, rovnováhu. A bylo to zajímavé, neboť experiment ukázal, že dokonce i děti, které dychtí po sladkostech a neumí to jinak, mají innate, která se postará o rovnováhu, když se jí dostane správných věcí.

Chtěl bych, abyste si analyzovali to, co se právě děje na planetě; protože já se chystám prohlásit, že vy nedostáváte správné věci, drazí. Právě teď, drazí, není na této planetě žádná zelenina, není tady žádné ovoce… Myslím, že chápete, co tím říkám. A to se změní. Myslím, že divokou kartou v tomhle směru budou ti, kteří vystoupí a začnou to měnit. Řeknou: „Podívejte, máme tady dobré zprávy, o tom jste dosud neslyšeli, ale je v tom naděje…“

Chci vám ukázat tu předpojatost, tu předpojatost, pokud jste ji dosud neviděli – tak abyste pochopili, jak to funguje. Když se podíváte na všechny informační kanály, budou vám ukazovat všechny ty přehledy nakažených a mrtvých… nakažených a mrtvých, nakažených a mrtvých… Ptám se vás – kde je sloupec uzdravených? Není tam, že? To je zaujatost, vidíte ji tam? Je to zaujatost dramatem – oni ani nepřemýšlejí. No, víte – je to 90%, možná 99% těch, co se uzdravili. Kde to je? Kde jsou tato čísla? Nenajdete je tam.

A pak je tady celá ta ekonomická zkáza a zmar, o kterých vám vykládají. Říkají: „Od dob ekonomické deprese jsme neviděli něco takového a takové potenciály.“ A všichni to začnou srovnávat s hrůzami roku 1929. Ale nikdo neříká: Ano, je to tak, ale pamatujte, je to jen dočasné! Možná to pár let potrvá, ale vrátí se to. Vrátí se to. Burzovní trh se vrátí, je nachystaný a připravený. Toto není konec leteckých společností, ocelářského ani automobilového průmyslu, není! Je to jen drcnutí! Říkají vám to? Nebo to začínají srovnávat s tím nejhorším z nejhoršího a vy se do toho vžíváte? A zelenina ani ovoce není k mání, jenom nezdravá strava.

Chci vám říct něco hlubokého. Později dnes se vám chystám předat channeling zvaný Rodičem svému vnitřnímu dítěti. Ale pro tuto chvíli vám něco řeknu – a je to takhle hluboké: Za několik generací se historikové budou dívat na čísla, která budou velmi výmluvná. Ukazatelé délky života lidstva jako celku se zvyšují. Byly časy, dokonce i v této zemi, kdy lidé žili do pětačtyřiceti; takový byl život. Namouduši, padesát, ne víc. Skutečně se neočekávalo, že byste žili tak dlouho, bylo příliš mnoho nemocí, špatná výživa… Všechny ty věci se rozvinuly, takže sledujete pozvolný vzestup délky života díky výživě, vědomostem a tomu všemu… a tak jste v kondici ještě v osmdesáti, blížíte se devadesáti, a blížíte se průměrné délce života v této zemi a zemi pod vámi – mluvím o Kanadě a USA.

Co kdybych vám řekl, že najdou něco – za několik generací, když se podívají do tabulek a řeknou – „Co ten propad? Co znamená tady ten propad?“ Dají tomu jméno – pojmenují to „Pokles Korona“. Ten pokles je v tabulce, kde vidí celou generaci – nemá to co dělat s virem! To strach zkrátil životy! Strach jim zkrátil životy! Tak hluboké to je. Nedovolte, aby se to stalo! Nedovolte to! Něco vám řeknu: Historikové možná řeknou – nakonec, až udělají všechny propočty – že strach zabil více lidí než ten virus. Hodláte být jedním z nich? Anebo obstojíte v této zkoušce a řeknete:Je to jen hrbol na cestě, dostaneme se přes něj. Je to dočasné. Budeme truchlit, pokud musíme; ale vrátíme se. Hledejme sloupeček uzdravených…“ Někde ve zprávách, místečko v tabulce, které vám ukáže pravdu… Ale spíš ne, nebudou ochotni vám to ukázat, protože to jsou přece poněkud příliš dobré zprávy… Hmm? To jsem vám chtěl povědět.

Skutečně vám neukazují pravdu. Jakkoli špatné si říkáte, že to je – je to jen výmol… Ale skutečná pravda tam není, a ani dobré zprávy tam nejsou, zatím ne… A jednou se to bude propočítávat, uvidíte.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Mnohokrát jsem vám říkal: „Dva kroky vpřed, jeden krok zpátky; a vy právě děláte krok zpátky“. Staré duše, byly jste pro to vybaveny; budu o tom hovořit víc – byly jste pro to vybaveny – tady záříte, proto tady jste, to je faktor soucitu, který máte, zatímco jiní ho nemají – to je vaše zkušenost.

3. Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu 1


Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery  ze soukromí

 Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházíme k vám v této době a víme, jaká doba to je. Je polovina dubna 2020 a my víme, čím si právě teď procházíte. Již jsme to řekli mnohokrát, drazí, Duch (spirit) zná vaše jméno, zná vaši situaci, zná vaše pocity, zná vaše úzkosti a vaše obavy. Je to tak, že někdy se držíme opodál a sledujeme vás, jak pláčete, a stojíme tam a čekáme a čekáme. Už jsme o tom často mluvili a pojmenovali jsme to – my čekáme, až nás vezmete za ruku. To je duchovní svobodná volba lidstva – vidět to, či nevidět; cítit to, či necítit.

Jak jsme již mnohokrát řekli – tato planeta uznává jednoho Boha, krásného milujícího Boha; naprosto ho uznává, po celém světě. A přesto se zdá, že zde vždy existuje jakási zeď. Zeď, kterou lidé vystavěli, i si sami vytvořili její projekt. Ta zeď vždy stojí mezi námi, a přitom vůbec neměla být vyprojektována, drazí, nikdy neměla.

Nikdy nejste sami – vaše duše je plná Boží esence. Vaše duše. To znamená, že my nejsme někde jinde. Ten závoj, o kterém mluvíte, máte uvnitř sebe – uvědomujete si to, že? Není někde stranou na obloze. A říkám to hned na úvod, abyste věděli, proč vám poskytnu informace, které dnes ode mě uslyšíte. Ano, chystám se mluvit o tématu, které hýbe světem. Ano, hodlám mluvit o tom viru. Budu hovořit o následcích a budeme mluvit – právě teď budu mluvit – o některých věcech, které byste měli vědět, a které možná některé z vás povzbudí. A udělám něco, co způsobí, že ostatní protočí panenky a řeknou: „No, Kryone, myslím, že toto fakt ne.“ Uvidíte to hned teď, za chvilku, i v budoucnu. Protože se chystám vám poskytnout informace – trochu informací – o tom, čeho jste právě teď svědkem, a co je tak smutné. Nemusí to být smutné. O tomto „mikrobu“, o tomto viru, který dle vašich slov stojí spoustu životů.

Chystám se vám právě teď sdělit nějaké informace, že nejde o něco zas tak moc nového. Je to něco, co už některým na této planetě přišlo na mysl, a momentálně to v sobě zpracovávají. Ale chci jít ještě dál, aby tomu hodně z vás porozumělo a uvědomilo si, že tento virus vás nezabíjí jde o něco jiného, drazí. Ano, dostane vás do bodu, kde jste buď velmi blízko smrti, nebo uzdravení. Ale pak se najednou odehrává něco jiného, a právě o tom něčem jiném chci mluvit, protože chci, aby to věda věděla, a chci, aby medicína věděla. Toto již přišlo na mysl těm, kteří se snaží vše poskládat, a přesto si nejsou úplně jisti, čeho jsou právě svědkem.

Doufám, že to, co vám vzápětí řeknu, drazí, si někteří, kteří snad naslouchají, vezmou k srdci. Ti, kteří naslouchají channelingu, nepatří nezbytně mezi přední vědce planety, a já jsem si toho vědom. Podívejme se tedy na to, co právě teď ukazují fakta. Virus zasáhne imunitní systém někoho, kdo je třeba slabší, na úroveň, která je nebezpečná. A v tomto nebezpečném stavu budou dotyční umístěni do nemocnice a bude jim věnována ta nejlepší péče, kterou dokážete věnovat. Někteří z nich se dostanou na místa, která nazýváte Jednotky intenzivní péče, a jsou obklopeni specialisty na intenzivní péči, lékaři a zdravotními sestrami, kteří se o ně starají a dělají maximum, aby jim zachránili život. Ale místo toho, aby zažili to, co je obvyklé pro oficiální způsoby práce na Jednotkách intenzivní péče, nebo to, co je běžné pro jakýkoli virus – dokonce i pro viry dřívější, místo toho vidí něco úplně jiného. Vidí náhlý propad a okamžitou – téměř okamžitou – smrt tam, kde by neměla být. Mají problém to pochopit a říkají, že se to nemělo stát; že takto by to být nemělo. Existuje zde tedy něco navíc, děje se něco jiného.

Je to skutečné, drazí. A můžete se zeptat lékařů v první linii… a zdravotních sester, které sledovaly a viděly ty, kteří jsou připojeni na plicní ventilátory; ty, kteří se zotavují nebo ty, kteří se zřejmě dostanou do následujícího stadia nemoci, a ztratíte je. Děje se něco jiného a já vám nyní řeknu, o co jde. A není to nic hrozivého – je to jen chemie. A toto snad povede k pochopení, že v budoucnu se nemusí jednat o zabijáckou chřipku – bude to jen chřipka. A to kvůli tomu, co vám teď říkám, co budu dále rozvíjet, a co vám odhalím. A pokud protáčíte oči, promluvte si se mnou za pár let a uvidíte, jestli i tehdy budete protáčet oči nad tím, co vám právě sdělím.

Drazí, váš imunitní systém toto ještě nikdy nezažil. Většina z vás má silný imunitní systém. Ale u těch z vás, kteří ho silný nemají, bude nadměrně reagovat na tento vir. Dalo by se říci, že to, co dnes zabíjí lidské bytosti, je jejich vlastní imunitní systém, ne ten vir.  Ten vir to jen dostane na určitou úroveň, a pak imunitní systém, který se s ničím takovým nikdy předtím nesetkal, začne přehnaně reagovat, a tato přehnaná reakce způsobí smrt. Právě nyní jsem vám poskytl klíč k tomu, jak nahlížet na vědu. Pokud dokážete zapouzdřit tento imunitní systém tak, aby nereagoval nepřiměřeně, tato chřipka již nikdy nezabije žádného dalšího člověka.

Vy víte, že se sezónní chřipka zase vrátí, a ona se vrátí. Ale bude to prostě jen chřipka; už to nebude žádná zabijácká chřipka, protože vy do té doby přijdete na řešení. A já jsem vám právě poskytl něco, na čem byste měli zapracovat a uvědomit si to. A pokud si myslíte, že se mýlím, zeptejte se těch lékařů na JIPce, jestli tento jev viděli, a oni vám řeknou: „Viděli jsme ten jev. Víme, že zde jde o něco jiného, a kéž bychom věděli, co to je.

Nesoustřeďte se na ten vir, ale na imunitní systém a na to, jak ho dostat do bodu, kde můžete kontrolovat jeho reakci, a zabránit mu, aby se dostal na úroveň, která je pro tolik lidí zničující, a zraňuje tolik srdcí. Taková nepatřičná smrt to je!

To by tedy byla jedna věc. A za druhé, rád bych vám poskytl nějaké informace, které se mohou zdát záhadné, ale jsou to informace o následcích. Toto vše by se možná dalo zařadit i do předchozích channelingů, ne tedy to ohledně pandemie, ale ohledně nadcházející změny energie. Pojďme teď opustit otázku zdraví a podívejme se na ekonomiky. Je mnoho lidí, kteří říkají, že tato situace má zničující účinky na ekonomiky. Něco vám řeknu, drazí, není to zničující. Jde tu o redukování nepotřebného. Mnozí vám to již řekli, byly o tom napsány knihy, futuristé to již vyslovili; a to, že samotný akciový trh má systémové problémy, což znamená, že v této formě selže. A jak jsme vám řekli, způsob, jak se tomu vyhnout, je integrace, aby trh neselhal. A mnozí si lámali hlavu nad tím, co to vlastně je ta integrace. Já vám řeknu, co to je. Je to ten vir, protože to, co se stane, až se akciový trh opět vzpamatuje – a on se vzpamatuje – nastane jeho oživení, drazí, není totiž nastaven tak, aby selhal. Sledujte to – na základě dobrých zpráv se odrazí vzhůru, v případě špatných zpráv se tak neděje. Není vyhaslý, ale to, co se s ním a se souvisejícím obchodováním stane, je restart. A tento restart začne opravovat systémové problémy, které trh přirozeně má, a které vyvstaly v průběhu let a způsobily toto selhání. Někteří budou říkat: „Ale co všechny ty provozovny, které jsou zavřené, a které se již údajně znovu neotevřou?“ a podobné věci. Mají pravdu, drazí. Mnohé obchody se již neotevřou. To budou ty, které tam vůbec neměly být – aspoň ne, pokud ekonomika funguje tak, jak má. Restart znamená osekání věcí, které by neměly existovat, takže když se odrazíte vzhůru, tyto věci nebudou pokračovat, chápete? Takže systémy, které nefungovaly, a procesy, které byly téměř zničené, již nebudou mít tyto vlastnosti, až začnou od nuly, a postupně budou růst. 

Chápete, jak to funguje? Vyjádřím to ještě jinak. Pokud má nějaká lidská bytost potíže a ta lidská bytost s tím opravdu potřebuje pomoci, a třeba jde k nějakému zdravotníkovi nebo psychiatrovi nebo psychologovi, řeknou jim toto: „Musíte se zastavit, nadechnout se, vynulovat se a překalibrovat se.“ Překalibrovat se… každý pracovník světla ví, jak to funguje. Jdete na meditační místo. Po celém světě se ví, jak to funguje. Musíte se vším přestat. Přestanete chodit do práce, budete se držet od rodiny, necháte všeho, a budete tam stát nebo sedět, abyste porozuměli, co je pro vás důležité a co není, ať už to bude trvat jakkoli dlouho. Musíte jít na místo, kde se nic nehýbe. A pak se začne zapojovat intuice a řekne:Aha, vidím, co je špatně. Vidím tady ty věci, které mi nepřináší prospěch, ale myslel jsem, že přináší. Byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych si toho všiml, víte? Hm, vidím tento vztah tady, o kterém jsem si myslel, že nějak funguje, a teď si uvědomuji, že je to jinak. Možná bych se měl znovu podívat. Byl jsem příliš zaneprázdněn sám sebou; příliš jsem se bál svého okolí; děly se mi různé věci; a nikdy jsem se pořádně nevyspal. Není divu, že jsem tyto věci neviděl… není divu, že jsem tyto věci neviděl.

A tak stejně jako tenhle člověk, a tamten člověk, i další člověk, někdy pochopíte, jaké je řešení; co je ta cílová páska. Co musíte udělat, abyste se napravili, je zastavit se, nadechnout se, uvést se do rovnováhy, dýchat, meditovat, nespěchat, a pak začne intuice proudit dovnitř. A tato intuice bez veškerých povinností; a bez všech věcí, které vás ruší; a bez všech obav; a bez těch, kteří vám říkají tohle a tamto, a rozptylují svými názory – to vše zmizí. A místo toho bude do vás proudit nádherná intuice z vašeho duchovna, z vaší vlastní duše, možná i z druhé strany závoje. A ta intuice vám řekne zaprvé: jste vroucně milováni, zadruhé: dobře se podívejte na věci kolem vás, protože nyní je možnost je odstranit a začít znovu od začátku. A až to uděláte, budete zdravější, budete... budete laskavějším člověkem, protože pochopíte, co funguje a co ne.

 

Drahé lidské bytosti, planeta se právě teď nachází v režimu restartu. Na planetě ještě nikdy nedošlo k ničemu podobnému, co by vytvořilo takovou sjednocenost, ani světová válka. Toto je něco nového, sledujte to. Dalo by se říci, že je v tom záměr od toho viru, který mimochodem pochází z přírody, ale nedostal se k vám přirozeně. O tom ale budu mluvit někdy jindy. Teď bych vám chtěl říci, že až toto skončí a věci se začnou vracet do normálu, může to chvíli trvat. Ale po návratu budou věci jinak -  vše bude neotřelejší; vrátí se systémy, které se teď právě opravují, protože budou začínat znovu od začátku. Některá odvětví možná zmizí, a ne kvůli tomu viruprotože budou považovány za nepotřebné. Z tohoto důvodu se budou náhle objevovat nové nápady, nová odvětví, nové vynálezy. Říkám vám – ať už si myslíte, že se stane cokoli, budete se mýlit, protože zde jde o restart, o kterém jsme mluvili; o energetický posun, o kterém jsme mluvili. Když kritici všude kolem říkají: „No, tohle se stát nemůže – ne s takovou ekonomikou, jakou máme,“ mají pravdu. „Nemůže k tomu dojít, pokud akciový trh funguje způsobem, kterým funguje.“ Mají pravdu – nebude to tak. Právě teď jste na nule a při svém návratu se odrazíte směrem nahoru odlišně. Proto má tato planeta tolik naděje.

Sděluji vám tyto věci z lásky a soucitu, protože v budoucnu pochopíte, že mám pravdu. Možná máte problém pochopit, proč se toto či tamto muselo stát. Je to spása lidstva. Je to začátek vyššího vědomí, porozumění a pospolitosti lidstva. Nechali jste nějakého mikroba, aby vás dostal na kolena. Co kdyby to místo něho byla příště láska, porozumění či soucit jednoho k druhému? Mohlo by to zaplavit tuto planetu zdravím, láskou, a uskutečnit věci, které se nikdy předtím nestaly. Není to to, co si myslíte. Předávám vám tyto věci v lásce, abych vám řekl, že nejde jen o naději do budoucna. Existuje naděje na jinou budoucnost. Nebudete se vracet ke stejným starým věcem… ke stejným starým věcemA týká se to politiky, a týká se to televizních a rozhlasových zpráv, týká se to všeho, co se později dozvíte o tom, co se skutečně stalo – o tom, co nazýváte Covid 19. Tyto věci se budou dít, protože je potřebujete, a díky nim dojde k opravení. Na této planetě se bude žít mnohem lépe. Věřte mi – už se nikdy nebudete vracet do tohoto starého světa.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a já se vrátím.

A tak to je.

4. Pár skutečností o viru, které byste měli vzít v úvahu 2


Tento živý channeling byl přijat 14. dubna 2020 během celosvětového semináře s channelery  ze soukromí

 Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Nadešel konec třídenního semináře. Obvykle se vás při takové příležitosti shromáždí stovky v jedné místnosti. Ještě než ze sálu odejdete, je čas se rozloučit, ocenit své zážitky, pomyslet na lidi, které jste potkali, možná se zamyslet nad synchronicitami, které se udály.

Ale dnes je to jiné, že? Díváte se ze svých domovů, a i když vás také jsou stovky, ve skutečnosti jste se navzájem nemohli setkat a pohlédnout si do očí. Neměli jste možnost potřást si rukou s člověkem vedle vás nebo ho obejmout. Na této planetě se cosi stalo a my potřebujeme vaši pomoc. Nadešel váš čas. Vyspělá stará duše bude přesně vědět, o co žádám. Je čas na soucitné činy. V uplynulých týdnech došlo k mnoha rozloučením, drazí. Možná o nich víte, možná ne. Někteří z vás jsou zvyklí se dívat na to, čemu říkáte sport. Představte si stadion zaplněný sedmdesáti tisíci lidských bytostí.  Teď toto číslo vynásobte dvěma či třemi – to je počet těch, kteří jsou teď pryč. A každý z nich měl příbuzné, kteří právě teď potřebují, abyste jim pomohli se rozloučit. Vyspělé staré duše, víte, že je čas přistoupit k soucitným činům. Je to energie, která se sama násobí, a čím více jí poskytnete těm, kteří ji potřebují, ač je ani neznáte, tím více se jí vrací zpátky k vám. To následně ovlivní váš vlastní život. Je to proces. Někteří ho dokonce pojmenovali. Když rozdáváte soucit, sám se okolo vás zdvojnásobí a vy jej pocítíte. Věci okolo vás se začínají vyjasňovat, protože jste otevřeli proud vedoucí ze svého srdce a vypustili to, čím jste vy samotní. A po celé planetě, při tomto celosvětovém stavu pohotovosti, je teď velmi mnoho lidí v hluboké bolesti. Nevědí, co se děje a co mají dělat, a nejsou na tomto setkání a nevezmou do ruky Kryonovu knihu. Ani to není jejich povinností. Jde o soucitný čin toho, kdo zapálí sirku v temné místnosti. A ti, kteří právě teď trpí, vás určitým způsobem začnou vnímat.

Ať mluví jakýmkoli jazykem, kdekoli na světě se možná jednoho dne vzbudí a řeknou svému partnerovi či někomu ve své blízkosti: „Víš, dnes se cítím o trochu lépe. Trochu lépe zvládám svou ztrátu a mohu se zas pohnout z místa. Byla to předčasná smrt, lidé teď umírají a nevidíme v tom smysl, ale nějakým způsobem cítím, že máme pomoc shůry.“ A ta pomoc shůry jste byli vy. Je to shůry, je to vyšší vibrace vás samých, která se line přímo k nim. Není to soustrast, ale vyspělý soucit a mír. Najděte si místo, kde budete více v klidu než kdykoliv dřív. Budete moci stát vzpřímeně, uvědomit si svou vyspělost a mít mír, který přesahuje veškeré chápání. Ten můžete pak vyslat těmto lidem. Ne proto, že s nimi cítíte soustrast a pláčete spolu s nimi, ale proto, že jste na této planetě silnou pevností, která má v sobě klid a může ho vysílat bezpočtu dalších lidí. To jste vy. Staré duše, vyspělost je vaší přirozeností.

Toto je nové. Takto hrstka z vás může ovlivnit mnohé další způsobem, který je pozitivní, soucitný a má sílu změnit svět. Jsme na celosvětovém setkání – teď již víte, proč ten název. Týká se to vás a vaší schopnosti ovlivnit ty, kteří vás právě teď potřebují. Ti, kteří odešli, za sebou nadále zanechávají stopu smutku a loučení. Ať tento den a ať tato má slova neupadnou v zapomnění. Je velice potřebné, abyste si na ně vzpomněli každé ráno nebo večer, kdykoli máte možnost se nad nimi zamyslet. Najděte si třeba krátkou chvilku, zhluboka se nadechněte a vyšlete do světa mír a vyspělost. Někteří budou pochybovat o tom, že by to mělo nějaký smysl; vždycky se někdo takový najde. Čekají, až jim to potvrdí věda. Ale potvrzené je to už teď. Ti, kteří měří jednotné pole lidstva, soucit, koherenci, již teď říkají: „Podívejte, podívejte, na grafu se něco ukazuje! Zdá se, že vědomí je energie a že jej můžeme vyslat dál. Je multidimenzionální.“ A mají pravdu. I tak budou někteří lidé pochybovat. Nejsou to ale staré duše, zatím ne. Jednoho dne jimi budou, až poznají, co znáte vy. Že to, co uděláte tady a teď, může změnit životy a poskytnout útěchu a mír těm, kteří vás nikdy nebudou znát jménem. Nikdy nezjistí, kdo zapálil sirku v temné místnosti a pomohl jim spatřit něco, co nikdy dříve neviděli – způsob, jak obejít zármutek, všimnout si, že vychází slunce, cítit schopnost se zítra nebo někdy později zasmát, i když jim to zatím přijde nepředstavitelné. Právě to děláte. Právě tím jste. A o to vás žádáme.

I když se toto setkání plné channelingů a nových poznatků a osobního růstu chýlí ke konci, právě teď vám říkáme: Toto je váš současný úkol, vyspělé duše. Poslové míru, kteří máte porozumění větší, než lze v této chvíli popsat. Dělejte tyto věci, protože víte, že jste kousky Boha. Přineste změnu těm, kteří vás právě teď potřebují. Ať jim už zítra znovu vyjde slunce, stejně jako vám. Pak spatří světlo a budou vědět, že mají naději a mohou svůj zármutek zvládnout. Je jich tak mnoho! Teď je ten správný čas znovu říci, že právě proto jste přišli. Možná kvůli dnešnímu dni. Abyste zářili světlem, které nikdy nikdo nemůže zpochybnit. Tento úkol vám pomůže se napojit. Někdo se může ptát: ´Jak tedy získám napojení? Jak mám udělat toto a tamto´?Tím, že jiným lidem a planetě poskytujete věci, o kterých mluvíme, smýváte sami vlastní omezení. Rozumíte tomu? Takový je nástroj nové energie. Soucitný čin mění všechno okolo vás a především ty, kterým jej směřujete. Děkujeme vám, drazí, děkujeme vám, drazí, děkujeme vám, drazí, za to, že jste tady, že jste tak nádherní a že nám nasloucháte… že nám nasloucháte! Jsme na místě, které mnozí považují za směšné a hloupé. Víte, že přichází změna. Je to skutečné. Váš život se mění. Není v tom žádný skrytý úmysl. Nikdo po vás nechce, abyste se někam zapsali, něco udělali, něčím byli – kromě toho, být nádhernou lidskou bytostí, která pomáhá ostatním, když jsou v nouzi. Není v tom skrytý úmysl.

S touto myšlenkou teď končím. Budou ještě channelovat další lidé a budou další podobná setkání, ale právě teď na této planetě v toto datum 16. dubna vás potřebujeme. Umožněte, aby to ostatní lidé pocítili způsobem, který poznáte vy i oni. Možná, že jednou v budoucnosti se budou drbat na hlavě a říkat: „Nevím, díky čemu jsem ustál to nejhorší, ale vím, že se za mě někdo modlil. Něco se mi přihodilo a já jsem to zvládnul.“ Vy se pak usmějete a budete vědět, že jste to byli vy. Taková je moc, kterou právě teď máte. Na planetě nikdy dřív nebyla chvíle, kdy jste všichni společně zapojeni do něčeho takového. Ať vás tedy tato koherence myšlenek vpustí do uvědomění, že to, co právě teď uděláte, se skrze jednotné pole ihned přenese k těm, kdo to potřebují. Takový je proces soucitného činu.

Drazí absolventi lásky, s tím vás nyní opouštím. Vy jste ti, kteří mohou na svět přinést změnu a pomoc těm, kteří to potřebují. Blahopřejeme vám, milujeme vás. Stále jsme s vámi a dál vás milujeme, neloučíme se. Neloučíme se.

A tak to je.

Kryon

5. PRINCIP LÉČENÍ NEMOCÍ A UZDRAVENÍ

 

     Jak je známo, alopatická (léková) medicína nedokáže léčit chronické a degenerativní nemoci, ale pouze tlumit jejich příznaky, které se projevují jako akutní nemoci. Není to způsobeno nedokonalostí medicíny samotné, ale je to proto, že ze samého principu nelze tyto nemoci vyléčit alopatickou medicínou. Zde se musí jednat totiž o zcela jiný způsob léčení a uzdravení, protože nemůžeme jako lidé změnit platné vesmírné zákony. Všechny nemoci mají svou karmickou nebo duchovní příčinu, a proto musí být léčeny duchovními způsoby a postupy.

     Chronické a degenerativní nemoci představují často karmické lekce spojené s minulými životy, tak jak je chápeme v naší linearitě. Na úrovní duchovního těla, před další inkarnací, je vždy sestaven karmický plán a karmické mezníky pro budoucí bytí v lidském těle a duchovní tělo si vybírá nejen rodiče, ale i místo a čas narození. To je předmětem interdimenzionálního plánování ještě před naším narozením. Jejich uzdravení vyžaduje pochopení toho, co si duše přála v novém těle prožít a co nemoc či postižení „chce říci“ příslušné bytosti. Bez tohoto pochopení, přijetí, odpouštění, lásky, soucitu, pomoci druhým, je chronická a degenerativní nemoc těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná. Léčení a vyléčení mnoha druhů nemocí je přímo v naší lidské „režii“, především musí začínat v naší mysli, protože veškerá uzdravující schopnost je dána přímo v naší trojjediné bytosti.

      Prvotní příčinou chronických a degenerativních nemocí jsou tedy karmické následky z minulých životů a po roce 2000 a zejména po roce 2012 také karmické následky ze současného života. Proto je nyní na Zemi více chronických nemocí než před rokem 2000. Také je to spojeno s tím, co si duše příslušné bytosti přeje prožít ve spojení s lidským tělem v tomto svém životě, a co nevyplývá ze samotné karmy.

     Druhotnou příčinou je pak změněná DNA v lineární (šroubovice) a kvantové části, která reaguje skrze alergie a intolerance u potravin a nápojů, skrze alergie na dřeviny, byliny a trávy, skrze toxické kovy a chemické škodliviny ve všem co jíme, pijeme a dýcháme. K této změně DNA dochází buď již při narození, nebo až v průběhu života podle karmických mezníků.

     Vyléčení chronické a degenerativní nemoci může být uskutečněno některým ze způsobů celostního léčení a je spojeno se synchronicitou, tedy s časovou okolností, kdy nastane v mysli bytosti takový stav poznání, cítění a jednání, který už může vést k uzdravení.

     Karmická očista těchto chronických a degenerativních nemocí probíhá skrze akutní nemoci a stavy, jako jsou bolesti a záněty – tedy nějaké formy utrpení. Tyto akutní nemoci jsou léčitelné a představují delší či kratší postup vedoucí až k odstranění i příčin chronické nemoci. Čím více pochopíme, že celý uzdravující systém je v nás, tedy i v záměrech naší mysli, tím rychleji se uzdravíme.

*****

     Moje poznání skrze mé Vyšší Já:

    

     Princip léčení nemocí je pro všechny metody léčení stejný a vyplývá z poznání, že všechny nemoci jsou následky karmických skutků a přání duše, že všechny nemoci jsou založeny na negativních emocích, a vše co ve stvoření je, je energie a její formy. Někdy si přeje duše prožít takové utrpení, které by z karmy nevyplynulo.

 

1.  Bytost, která se chce uzdravit, by měla změnit své myšlení, chování a jednání. Cesta k tomu je láska, láskyplné

 jednání, soucit, odpouštění, radost ze života a služba druhým (je třeba se naučit milovat ostatní bytosti a celé stvoření jako sebe samého). Měla by pochopit, čím opravdu je. Že je bytostí trojjedinou, obsahující duši spolu s duchem, mysl a hmotné tělo. Že pouze hmotné tělo je smrtelné, a naše mysl, duše a duch jsou nesmrtelní. Že duch s duší je v nás proto, aby zakoušeli bytí, že mysl je tvořitel (stavitel) a hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha s duší. To, co se má změnit není prvotně naše duše nebo duch, ale je to naše mysl, která je zodpovědná za myšlenky, a myšlenky jsou energií, a jsou tvůrčí. A všechno, naše myšlenky, slova a činy, jsou z hlediska nejvyšší Boží spravedlnosti zapsány do našich akášických záznamů.

 

2.  Protože je vše forma energie a vše dostává energii od Boha ze Stvoření, vše také energii vyzařuje. Proto i naše tělo a každý jeho orgán vyzařuje energii. Nemocný orgán vyzařuje jinou energii než orgán zdravý a klíčem k uzdravení je změna energie nemocného orgánu na energii potřebnou pro činnost a funkci zdravého orgánu. Protože energie představuje vibrace, její velikost a barevné vyzařování, pak přívodem energie s opačnou vibrací lze měnit důsledky patologických vibrací. Všechny způsoby léčení jsou na tomto principu založeny. Léčení a uzdravení probíhá na kvantové úrovni.

3.  Je známé přísloví, už ze středověku, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. To platí doslovně, protože bytost může být  uzdravena jen skrze Boží (vesmírné) zákony. To je činěno tím způsobem, že každá bytost má kromě anděla strážného, čili ochránce, také duchovní bytost, která se jmenuje „správce karmy“. Náš andělský průvodce – správce karmy, kterého má každá lidská bytost u sebe, dohlíží na to, aby se naplnil náš karmický plán-scénář i s příslušnými karmickými mezníky. K zajištění tohoto úkolu má energetické andělské pomocníky. Náš anděl strážný čili ochránce dohlíží zase na to, aby se nestalo nic, co by ohrozilo náš karmický plán. (Proto existují např. zázračně zachráněné bytostí při různých těžkých nehodách a haváriích.) 

4.  Správce karmy se také zúčastňuje na našem léčení. Všechny metody celostního léčení i léčení alopatickou medicínou u akutních nemocí nakonec zakončují na našich tělech a orgánech správci karmy a jejich „andělští  energetičtí pomocníci“, pokud jsme pochopili, co nám příslušná nemoc ukazuje, a pokud jsme změnili svoje myšlení, cítění, jednání a chování. Tím je dosaženo cíle karmy jako poučení pro naši změnu a karma může být odpuštěna, a co je důležité – také vyškrtnuta z příslušných akášických záznamů. Andělští energetičtí pomocníci, jsou součástí doprovodu každé lidské bytosti a vyléčí orgán pomoci energie na kvantové úrovni a tím také dojde k toxické očistě příslušného orgánu a navazujících orgánů.

5.  Důvodem, proč je potřeba k tomuto léčení pomoc je to, že na úrovni 3D či 4D nemá naše DNA možnost projevit celou její schopnost, související s vyjádřením čistého záměru a samouzdravením těla. To je možno činit s DNA na úrovni multi D a tuto schopnost na našem duchovním vývojovém stupni jako lidstvo nemáme. Věda zatím odhalila jen biologickou část DNA, to, co činí cca 5% naší lidské DNA, ale 90% DNA je uspořádáno na kvantové úrovni v dalších vrstvách, které jsou pro přístroje ve 3D resp. 4D nezjistitelné.

6.   Ať je bytost léčená lidskými energetickými pomocníky, léčebnými obrazy, celostní medicínou, skrze odbourání stresu a stresorů, detoxikací, metodou Mental healing – léčení mysli, homeopatickým a autopatickým způsobem nebo alopatickou medicínou, vždy se jedná jen o vyslovení záměru“ k léčení, protože na konci léčení je správce karmy, který rozhoduje o tom, jestli může být nemoc či postižení vyléčeno a andělský energetický pomocník, který provede záměr léčitele, léčené bytosti nebo lékaře, pokud to už karma bytosti dovolí a umožní, aby se tělo vyléčilo „samo“.

7.   Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každá bytost může být vyléčena. To souvisí s karmou bytosti. Vždy je to

 spojeno s určitou formou utrpení. Jedná se především o chronické a degenerativní nemoci a tělesná poškození. Někdy stačí k vyškrtnutí karmy utrpení související s procesem léčení. Někdy nemůže být nemoc či postižení vyléčeno, ale třeba

 jen zmírněno.

 

8.  Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

  9.  Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování, a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího Já. Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí  naší trojjedinosti - těla, mysli a duše s Vyšším Já.

       OPAKUJI: Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje

 lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem.

 

 

  10.   Proto veškeré dohady o tom, která látka, metoda, postup, způsob léčení je lepší, je nepodstatný, protože se

   jedná vždy jen o vyvolání čistého záměru toho, co má být léčeno a uzdraveno. To co může být skutečně uzdraveno

   souvisí s karmou každého z nás, proto stejně čistý záměr u někoho spustí léčení a uzdravení, někdy i spontánní

   uzdravení, u někoho dojde k částečnému léčení. Není to způsobeno čistotou záměru.

     Víra v uzdravení některým ze způsobů celostní medicíny je důležitá, protože mysl, vědomí, buněčná struktura a všechny buňky musí být v jednotě, má–li se uzdravení uskutečnit. Nejedná se tedy o slepou náboženskou víru. Výsledkem je pak uzdravení, které lékaři přisuzují „placebu“. A protože z karmického hlediska může být uzdraveno okolo 70%  nemocných, pak lékaři hovoří o tom, že placebo v případě takto vyléčených činí 60%. Nejsou daleko od pravdy.

 

   11.   Všechno je energie, její vibrace, barvy, melodie a vůně a čistý záměr je vším.

                  Některé metody celostního léčení:

 

-         Léčení homeopatickým způsobem – léčení je založeno na informaci, na kvantovém léčení.

-         Léčení za pomoci akupunktury – léčení je založeno na energetické bázi

-         Metoda Léčebného kódu – léčení je založeno na léčení mysli

-         Metoda Matrix Energetics – metoda je založena na informaci, na kvantovém léčení

-         Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše – léčení je založeno na informaci

-         EFT – techniky emoční svobody – léčení je založeno na energetické bázi

-         Metoda Mental Healing – metoda je založena na léčení mysli

-         Léčebné obrazy – léčení je založeno na energetické bázi

-         Homeopatie – mnoho knih

-         Autopatie – několik knih

 

                      Výběr z knih, které se zabývají celostní medicínou:

-         Bernie S. Siegel, M.D.: „Láska, Medicína a Zázraky“

-         Gerald G. Jampolsky, M.D.: „Léčivá moc lásky“

-         David Servan-Schreiber: „Uzdravení bez léků a bez lékařů“

-         Alexander Loyd a Ben Johnson: „Léčebný kód“

-         Dr. Richard Bartlett: „Matrix Energetics“

-         MUDr. Josef Jonáš: „Kde končí duše a začíná tělo“

-         Helena Šeblová: „Kniha léčebných obrazů“

-         David Frej: „Ajurvéda“

-         Clemens Kuby: „Léčení zázrak v nás“

-         Clemens Kuby: „Mental healing“

-         Clemens Kuby: „Navigátor k sebeléčení a uzdravení“

-         Kryonovy knihy 1-15

 

Doplněk k celostnímu léčení:

     Protože se zajímám také o celostní léčení, jednotlivé způsoby, a jak fungují ve směru k léčení a uzdravení, vím, že pomoci metody celostního léčení se nemůže vyléčit a uzdravit bytost velmi negativní. K těmto bytostem patří zejména bytosti plné zloby, plné nenávisti ke všemu a ke všem, bez soucitu, bez schopnosti odpustit. Právě neschopnost odpouštět je tím největším karmickým břemenem.

     Protože mám tu možnost, zeptal jsem se na množství takových bytostí na Zemi a jejich rozdělení podle příslušnosti k některým světovým náboženstvím a hnutím. Co jsem jen matně tušil, se ukázalo v konkrétní podobě.

     Zastoupení těchto negativních bytostí v jednotlivých náboženstvích je v současnosti následující:

- Hinduismus 20%, to souvisí s kastovnictvím, které je zde uplatňováno a velkými sociálními rozdíly ve společnosti.

- Židé 80%, souvisí to s jejich dějinami, utrpením a neschopností odpustit; stále se učí mladé generace o tom, kdo je jejich nepřítel.

- Budhismus 0%, je to způsobeno oddanosti k Budhovi a jeho učení. Láska ke všemu a ke všem, pokora a nenásilí je jejich způsobem života.

- Křesťanství 4%, za to odpovídají jednotlivé křesťanské směry.

- Islám 95%; zde se jedná o dlouhodobou výchovu těchto věřících k nenávisti k židům, k nenávisti ke křesťanům, k nenávisti  šiitů k sunitům a opačně. Navíc je ovládá víra, že právě jejich náboženství je správné a Alláh je jediný správný Bůh. I to, že se učí mladé generace o tom, kdo je jejich nepřítel.

- Různé církve a sekty v USA, mimo katolickou a protestantskou církev, 41%. Je to způsobeno tím, že si nárokují mnohé církve výlučnost svého postavení a také velkými sociálními rozdíly ve společnosti.

 

     I když se mnohým zdá, že se nic nemění a všechno je stejně špatné jako v minulosti, schází nám širší pohled na planetární děje.

- V roce 1990 bylo těchto negativních bytostí na Zemi 52%.

- V roce 2000 bylo těchto negativních bytostí 38%, a to je opravdu velká změna.

- V roce 2012 bylo těchto negativních bytostí už jen 25%, a to je také velká změna.

- V průměru je nyní (rozhraní roku 2017 a 2018) na Zemi 21 % těchto bytostí.

 

     V EU je takových bytostí jen 7%.

 

     Ale v Česku, které není tak silně věřící v Boha podle vnějšího pohledu, je takových bytostí méně než 1%. To znamená, že je v Česku mnoho duchovních bytostí i mimo rámec křesťanských církví, které věří v Boha svým způsobem.

     V této souvislosti se můžeme těžko divit tomu, že si některé země EU nepřejí přijímat uprchlíky, zejména z islámských zemí. Protože soucit, který je s tím spojený, není vyvážen změnou energií uprchlíků směrem k laskavosti a pochopení jiné kultury. Své přesvědčení si přenáší jen na jiné místo.

     Pro naše léčení a uzdravení by měl platit postoj přijetí nemoci či zdravotního problému a pochopení, že nejsme ničí obětí, že nic není náhoda a vše je z duchovního hlediska dokonalé. Všechny nemoci mají karmický původ a jde jen o to, co s tím uděláme.

     Co může být pomoci celostní metody léčení vyléčeno a uzdraveno?

     1. Akutní zdravotní problémy, které mohou být vyléčeny během 24 hodin. Akutní zdravotní problémy se mohou opakovat, pokud karma s nimi spojená není rozpuštěna.

     2. Chronické a degenerativní zdravotní problémy, trvající i desítky let, mohou být vyléčeny:

- Změnou myšlení, cítění, jednání, odpouštění, vyjadřováním lásky a soucitu k jiným bytostem.

- Nebo v případě, že je karma „zralá“ (byla už z velké části protrpěna) může dojít také i dočasně k zesílení problémů a tím k rozpuštění karmy a vyléčení chronické nemoci. Tato chronická nemoc může být vyléčena spontánně nebo během 2 měsíců (což je zpravidla velmi krátká doba v porovnání s dobou jejího působení).

 

     V souvislosti s procesem celostního léčení je velmi vhodné vyslovovat upřímně některé afirmace, které mohou přispět k naší vnitřní proměně, např.:

 

      - „Odpouštím každému, kdo mi kdy ublížil a přijímám odpuštění od všech, kterým jsem ublížil já. Hluboce se miluji,

         přijímám sám sebe a odpouštím si.“

     - „Cítím lásku všude kolem sebe. Já jsem láskou a jsem milován.“

     - „Jsem oázou klidu, harmonie, prosperity a smíchu. Můj domov odráží vše, co jsem.“

     - „Dokáži hledat štěstí a radost ve všem co dělám. Já sám jsem zdrojem štěstí, radosti a míru ve svém životě.“

     - „Vše co potřebuji, ke mně přichází ve správný čas a na správném místě.“

     - „Když o sebe pečuji, prospívá to celému mému okolí. Zahrnují se láskou a přijetím. Jsem láskyplný, jedinečný a

        úžasný člověk.“

 

         Sepsal Jan Heczko,  květen 2013, aktualizace květen a září 2017, leden 2018, červen 2018.

 

          Na tento text navazuje další můj text  „Léky s živou esencí“.

 

6. LÉKY S ŽIVOU ESENCÍ 

Tento text navazuje na můj text „Principy léčení nemocí“

 

     Motto: Energie má vibrace - frekvenci, amplitudu, barvu, vůni a melodii. Tak lze spatřit projev celého kosmu na kvantové úrovni - jako kvetoucí zahradu plnou zářivých barev, vůní a melodií. Platí to nejen pro makrosvět, ale i pro mikrosvět.  Léčení a vyléčení je cesta k dosažení energetické rovnováhy tělesné soustavy a také celého těla.

     K dosažení této rovnováhy lze využít léků, které jsou označeny jako „léky s živou esencí“.

 

     V knize „Partnerství s Bohem“, sdělenou Kryonem  jako Kniha 6, jsou sděleny také informace o „lécích s živou esencí“, a cituji zde příslušnou stať.  (Kniha byla vydána v USA v roce 1997, v ČR v roce 2016.)

 

     „Léky s živou esencí (LEM – live essence medicine) jsou substance či procesy, které přímo používají něco, co má (nebo mělo) živou energii. Místo neživých chemických látek či sloučenin mluvíme o něčem, co je, nebo bylo živé a mělo velkou životní energii. V rámci této definice jsou některé výborné příklady a formy, které teprve přijdou. Bez ohledu na to, jaký proces s LEM používáte, jsou při svém užití velmi silné. Některé jednoduše předají lidskému jednotlivci svou energii a jiné je třeba spolknout. Nicméně LEM dalece přesahují to, co v současné době víte o rostlinách a bylinách. Objevíte mnoho LEM v nečekané formě, které budou schopny nést životní energii, která spolu s vámi způsobí léčení ve vašem těle. Některé LEM jsou přimknuty ke skále – mají životní energii, která zde byla před tisíci lety, kdy energie Země byla větší než dnes. Některé rostou v podobě malých životních forem a jsou připraveny na sklizeň, ale „skrývaly“ svou velkou hodnotu pro vaši biologii. A konečně – některé z nich jsou ze zvířecí říše (zvířata jsou zde, aby vám sloužila) a budou biologické a velmi účinné.

 

     Zde je nápověda ohledně toho, co byste měli hledat.

1. Poohlédněte se po jakékoli medicíně, která je v současnosti ve vaší společnosti známá jako „živá esence“. Mnozí léčitelé už tuto zprávu také dostali a podle toho pojmenovali své substance.

2. Když používáte LEM, hledejte nové způsoby jejich použití a očekávejte mocné výsledky. Součástí nových darů od Ducha je zvýšené vědomí pomocníků (léčitelů) používající dobré metody pro vyrovnání lidského těla (patří mezi ně i LEM).

3. Hledejte systémy LEM – to znamená více než jeden lék ve spojení s jinými známými vyrovnávajícími metodami, například s barvami a zvukem. Léčitel nové doby bude pro vytvoření rovnováhy používat pestrou škálu mnoha systémů dohromady. Je načase, abyste pochopili, že pestré přístupy k  alternativnímu léčení zkombinované do systémů se stanou mnohem mocnějšími a produktivnějšími.

 

     Tyto nové léčebné techniky ovlivní lidskou rovnováhu, dobrou pohodu a zdraví, což vás bude chránit před nemocemi. Spíše než prostředkem léčení nemocných jednotlivců se tyto nové LEM mohou stát přijatou metodou, jak udržet tělo v kontaktu s buněčnou pamětí dobré pohody a zdraví, skutečně ho vyživovat a vytvářet rovnováhu, která umožní velkou sílu při boji s novými odolnými viry, které se hlásí o slovo.“

 

***

     Tyto informace mě natolik zaujaly, že jsem se pokusil zjistit, co patří do této skupiny léků s živou esencí a jakým způsobem dochází k léčení a vyléčení. Tyto informace jsem postupně získával skrze mé Vyšší Já tak, jak jsem byl schopný poznat příslušné souvislosti. Výsledkem je tento text.

      Moje poznání (psáno kurzívou):

     Veškerá uzdravující schopnost u nemocí akutních, chronických a degenerativních je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a duši s Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. U některých akutních nemocí skrze náš imunitní systém. Léčení probíhá na bázi podvědomí. Imunitní systém pomáhá likvidovat v těle patogeny, toxiny, toxické látky a škodliviny, působí na léčení poraněné kůže – oděrky, řezné rány, působí na odstranění bolestí s tím souvisejících.

 

 

2. Skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate. Léčení probíhá na bázi podvědomí a vědomí. Innate může léčit to, co nedokáže imunitní systém sám zvládnout. Dále může léčit a vyléčit některé akutní nemoci – akutní záněty a akutní bolesti a některé degenerativní nemoci. Záleží na stupni akutní nemoci. Na úrovní innate nemohou být vyléčeny chronické nemoci .

 

3. Skrze naše Vyšší Já. Léčení probíhá na bázi podvědomí, vědomí a nadvědomí. Na úrovni Vyššího Já mohou být vyléčeny především chronické a degenerativní nemoci (mají vztah k minulým životům) a akutní nemoci, které nemohou být vyléčeny ani na úrovní innate.

Zvláštní kapitolou medicíny je invazivní medicína, která prokazuje neustálý vzestup v tom, co může být v lidském těle napraveno a upraveno. Nicméně samotný proces rekonvalescence a uzdravování probíhá podle výše uvedených zásad.

     Některé „léky s živou esencí“ pochází z časových kapslí Plejaďanů – našich duchovních rodičů.  Tyto bytosti, které  pomáhaly lidstvu desítky tisíc let, jsou také známy ze Starého zákona jako Elohimové. Více o vlivu Plejáˇanů na lidstvo lze najít např, v knize  Kryon Kniha 12 „Dvanáct vrstev DNA“ – Ezoterická studie vnitřního mistrovství.

 

    Tyto léky jsou v textu podtrženy s dodatkem PK= Plejádské kapsle.

 

    Plejádská kapsle je v podstatě časová informace, kterou může nějaká bytost sejmout skrze intuici, a to tehdy, když je na to lidstvo připraveno a nemůže dojít k jejímu zneužití.

 

      V tomto stručném textu jsem se pokusil udělat co největší výčet toho, co jsou „léky s živou esencí“, a se kterou úrovní nebo úrovněmi působí na léčení a uzdravení.

 

    „Léky s živou esencí“, které působí na imunitní systém, jeho posílení, jsou např.:

 

- sluneční paprsky

- tělesné cvičení – různé jejich systémy

- pěší turistika

- očista těla od patogenů skrze elektrické frekvence - biorezonanci

- vitamíny v přírodní formě

- tinktury z pupenů různých rostlin, keřů a stromů

- všechny léčivé rostliny (např. zelený ječmen, aloe vera, česnek, cibule, medvědí česnek, konopí i technické, levandule,

  echinacea, cirvárový kořen, gotukola, vilcacora, řebříček, měsíček, kontryhel, přeslička, zlatobýl, jitrocel, řepík, anýz,

  badyán, celer, kopr, mateřídouška, vrbovka, heřmánek, lichořeřišnice, lípový květ, zázvor, zelená hořčice, fenyklové

  semínko,)

- některé druhy ovoce (např. ananas, granátové jablko, banány, kokosový ořech, citrony, grepy, papaya)

- některé plody a listy rostlin, keřů a stromů  ( např.  gingko biloba , maliny, borůvky, brusinky, černý bez, šípky, olivy

  a olivový olej, pepř, muškátový oříšek, hřebíček, kurkuma, nové koření, puškvorec, saturejka, cayenský pepř,

  sečuánský pepř, olej z oregana, tymián, myrha)

- některé dřeviny (např. lapacho, moringa)

- některé druhy minerálů (např. dologran)

- některé druhy mořských řas (např. chlorella)

- některé druhy sladkovodních řas (např. spirulina)

- koenzym Q10

- káva

- žen šen

- colostrum

- zelenina obecně

- léčivé byliny a jejich nápoje českého původu

- fermentované  potraviny

- mořská plazma Quinton  PK

- diamantová voda PK

- Golden Yacca

  a výčet není ukončen.

    „Léky s živou esencí“, které působí skrze Innate – inteligenci a moudrost našeho těla, jsou např.:

 

- afirmace  PK

- skupinová duchovní meditace se záměrem  PK

- skupinová modlitba za uzdravení určitého člověka

- duchovní meditace – s vůněmi a hudbou

- léčebné obrázky ze Světla (např. od Heleny Šeblové)

- hudba inspirována ze Světla (tóny jsou vibrace; mnohonásobné tóny ve složité kompozici a harmonii mají plnou moc

  uzdravení, vytvoření klidu, vyvolání pocitů hluboko v lidském srdci); hudba je kvantová

- obrazy a sochy mistrů, inspirované ze Světla; umění je kvantové

- kmenové buňky  PK

- voda ze všech léčivých pramenů  PK

- čistá voda

- metoda MMS/CDS 

- vyrovnávací technika EMF

- metoda EFT

- homeopatie  PK

- akupunktura 

- esenciální oleje BEWIT  PK

- správně prováděná magnetická terapie, pulzní magnetoterapie  PK

- světelné paprsky určitých frekvencí  PK

- úsměv, humor, 

 

- láskyplné objetí, láskyplné doteky, láskyplný sex

- láskyplné melodie

- květiny s vůněmi a barvami

- Bachovy květy – květové esence

- některé plody keřů a stromů  (např. rakytník řešetlákový,  goji,  chia,  tea tree olej)

- některé houby (např. reishi, cordyceps, agaricus, maitake, chaga, auricularia, polyporus, shirtake)

- některé rostliny, plody (např. bazalka, bobkový list, citron, černucha setá, česnek, dobromysl, fenykl, hořčice, chilli,

  jalovec, kardamom, koriandr, kurkuma, majoránka, rozmarýna, skořice, šafrán, šalvěj, tymián, vanilka, yzop, zázvor)

- koloidní stříbro, mumio, šungit  vše PK

- mořská plazma Quinton  PK

- urinoterapie  PK

- produkty Power Matrix 

- disk Polaris 

- diamantová voda  PK

 

      „Léky s živou esencí“, které způsobují léčení a vyléčení skrze naše Vyšší Já:

           I. Jsou to některé metody celostního léčení, probíhající skrze naše Vyšší Já např.:

  • Metoda Léčebného kódu – léčení je založeno na léčení mysli  PK
  • Metoda Matrix Energetics – metoda je založena na informaci, na kvantovém léčení  PK
  • Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše – léčení je založeno na informaci
  • EFT – techniky emoční svobody – léčení je založeno na energetické bázi
  • Metoda Mental Healing – metoda je založena na léčení mysli  PK
  • Léčebné obrazy – léčení je založeno na energetické bázi

 

II. Jsou to také některé více či méně známé způsoby léčení, jako např.:

      -     Ajurvéda * 

      -     Metody čínské medicíny *  PK

      -     Modlitby za uzdravení nějakého člověka

      -     Některé metody magnetické terapie  PK

      -     Afirmace * PK

      -     Kmenové buňky * PK

      -     Vyrovnávací technika EMF

      -     Metoda EFT

      -     Partnerství se svým Vyšším Já *  PK

      -     Léčivé frekvence – biorezonance *  PK

      -     Vitamín C + lykopen  PK

      -     Produkty Power Matrix (viz poznámku)

      -     Produkty Vetom  

      -     Autopatie  PK

      -     Léčivé obrázky s krystaly diamantové vody  PK

      -     Tachyonová energie  ( má silnější účinky- záměr než léčivý obrázek s k.d.v. – může léčit rychleji)

      -    PrmerCube vytvářející záměr skrze rotující magnetické pole (viz Nová Regena 7/8 2020, doplněno 4.7.2020)

 

           Např. tři poslední způsoby vytvářejí naprosto stejně silný kvantový záměr pro léčení. Rozdíl v ceně pořízení je ale

            značný.

 

      Tento výčet není zdaleka úplný, ale může přispět alespoň částečně k pochopení toho, co je LEM.

 

      Poznámka: Léky označené *, jsou léky s rovnocennými účinky,  jaké mají produkty Power Matrix.

 

Napsal Jan Heczko

červenec 2016

doplněno duben, srpen 2017, červen, srpen 2018 doplnění PK , doplnění 4.7.2020