Kniha "Poslední záhady vědy"

Autor Felix R. Paturi

 

     Tato kniha byla v originále vydána v roce 2005, ale množství záhad se za dobu 9 let nezmenšil, spíše zvětšil. Kniha obsahuje mnoho otázek, na jejichž odpovědi je potřeba, aby se spojila věda, filozofie a ezoterika (duchovnost), protože jenom věda nemá k tomu potřebné nástroje.

 

     Kniha obsahuje několik hlavních kapitol a množství podkapitol. V tomto textu se budeme zaobírat jen některými kapitolami:

- Čím v jádru je svět – energie a hmota ve vesmíru

- Planeta Země – nevysvětlené přírodní úkazy a dávné kultury

- Zázračný život – čistá fyzika, nebo dílo stvoření?

- Náboženství a filozofie – sporné zázraky a palčivé otázky

 

     Tento text obsahuje odpovědi na mé otázky, které pokládal také autor knihy, a které jsem obdržel skrze Boha Otce. Tyto odpovědi nebyly dosud zapsány v mých jiných textech. Jedná se především o texty:

- Lidské DNA

- „Velký třesk“ a tvar kosmického časoprostoru

- Bůh, Ježíš, Boží trojice a lidská trojjedinost

- Nefilim, Elohím, Jahve a Jahwe – stručná historie příchodů mimozemšťanů na planetu Zemi

- Globální oteplování nebo doba ledová

- Svobodná vůle

- Kvantová fyzika – další poznatky

- Vysvětlení některých záhad

     Všechny texty jsou uveřejněny na mém webu  https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

     Obsah

- Kvantová fyzika

- Magnetismus

- Gravitace

- Kosmologie

- Život

- Boží podpora života

- Svobodná vůle

- Voda

- Různé záhady:

-- Kulový blesk

-- Příčiny tzv. bláznivých vln

-- Metanový led

-- Klimatické změny

-- Putující skalní bloky

-- Bagdadská baterie

-- Křišťálové lebky

-- Nuraghy na Sardinii

-- Nazca

-- Korán 

      Kvantová fyzika

- Všechno ve stvoření je spojeno se vším. Děje se to pomocí  kvantového Superpole, které působí na jednotlivá kvantová pole.

- Tak zvané tetrakvarky obsahují 4 kvarky, nikoli 2 kvarky a 2 antikvarky.

- Proton a neutron obsahují 3 nebo 4 kvarky. Stabilní prvky obsahují 3 kvarky 1. generace, ale nestabilní prvky obsahují 4 kvarky, čili tetrakvarky. Tento počet 4 kvarků je příčinou nestability příslušného prvku.

- Moment hybnosti částic, vyjadřovaný jako spin nebo izospin, představuje energii jin a jang.

- Kvarky se zaměňují střídavě v samotném protonu a v samotném neutronu, tedy pulzují. Počet pulzů je 144 za sec.

- Kvarky první generace představují hmotné částice.

- Všechny částice představují jak částice, tak i vlny energie.

- Higgsův boson je správně částice, která doplňuje symetrii bosonů. Není to částice, která propůjčuje hmotu jiným elementárním částicím. Žádná hmota totiž nechybí.

- Zákon o zachování počtu leptonů platí ve hmotné části stvoření.

- Neutrina nepatří mezi leptony. Neutrina jsou informací, přesněji řečeno energetickou informací. Nemají hmotnost, a proto velmi snadno prochází i všemi hmotnými tělesy. Mohou dosahovat i nekonečně velkých rychlostí. Neutriny je naplněno celé stvoření. Neexistuje žádný prázdný prostor.

- Neutrina nejsou svými vlastními částicemi. 

- Nedojde k vyrušení neutrina, když narazí do antineutrina.

- Neutrino při nárazu např, na atom chlóru nezpůsobí jeho přeměnu na radioaktivní atom argonu. Neutrino není lepton, ale informace.

- Všechny informace se šíří skrze magnetismus, tedy prostřednictvím tauonových neutrin.

- Existují „struny“ tak, jak jsou popisovány některými vědci. Tyto struny jsou základními stavebními kameny hmoty. Tyto struny mají tvar kmitajícího prstence. Jsou dvojrozměrné.  Při jeho pohybu v magnetickém poli vzniká v prstenci velmi malý elektrický proud.

- Hledané gravitony existují a mají název tauonová neutrina.

- Existuje možnost „křížení kvant“ energie, pocházející ze stejného zdroje.

- Toto tak zvané „překřížení“ je jiný název pro entanglement. Takto pracuje také lidská DNA. Je to umožněno magnetickými kvantovými poli.

- Například všechny fotony ve stvoření jsou součástí jediného kvantového pole fotonů. Působením tohoto kvantového pole o sobě ví všechny fotony, takže změny u „zkřížených „fotonů“ probíhají v nulovém čase.

- Experiment EPR  vykazuje zjištění, na základě toho, že měřené částice mají inteligenci také skrze kvantové magnetické pole.

- Rychlost zdroje světla a rychlost světla se nesčítá.

- Fyzikální vzorce jsou v celém hmotném stvoření stejné. Rovněž fyzikální konstanty jsou v celém stvoření stejné.

     Magnetismus

- Magnetický monopol neexistuje v hmotné části stvoření, ani v astrální sféře ani v jemnohmotné sféře. Existuje pouze v absolutní sféře, kde neexistuje dualita.

- Nemůže existovat magnet, který by měl jen jeden pól.

- Tauonová neutrina jang působí jako monopol a současně jako dipól.

     Více je uvedeno v textu- Kvantová fyzika – další poznatky

     Gravitace

- Neexistují ve stvoření meziplanetární rakety na gravitační nebo antigravitační pohon.

- Levitace představuje pohyb hmotného předmětu ve směru proti gravitaci vlivem zrušení nebo odclonění gravitace.

- Existuje možnost odclonit gravitaci.

     Více je uvedeno v textu- Kvantová fyzika – další poznatky

     Kosmologie

- Temná hmota v jádru galaxie nepůsobí jako „černá díra“. Úkolem temné hmoty a temné energie – dvojčete – v jádru galaxie je zajistit plochou rotaci všech objektů galaxie a tím umožnit další vývoj těchto objektů v rámci svých slunečních soustav. Velikost temné hmoty a temné energie je dostatečně velká, aby zajistila jen tuto plochou rotaci a nikoli, aby se jádro galaxie chovalo jako „černá díra.

- Uspořádání jádra galaxie, jako dvojče a jeho působení pouze na kvantové úrovni způsobuje tak velikou gravitaci, že hmotnost a energie jádra může být cca desetkrát menší, než by to zajistilo jen hmotné jádro.

- Jádro galaxie obsahuje tzv. Macho objekty, které ve stvoření skutečně existují.

- Einsteinovy rovnice obecné teorie relativity jsou správné pro 4D časoprostor.

- Velikost kosmologické konstanty je lambda = 0,03. Omega má velikost 1.37, což znamená, že je dostatek hmoty ve stvoření.

- Hubbleova konstanta má hodnotu správně 77 km/(s-mpc).

- Teorie „velké rány“ je přesnější než teorie „velkého třesku“.

- Počet hvězd ve stvoření, cca 10 na 22, je dle propočtu vědců správný.

- Hmotnost všech objektů ve Stvoření, cca 1,6 x10 na 53 kg, je podle odhadu vědců správný.

- Neexistuje možnost sloučit teorii relativity a kvantovou mechaniku do jedné teorie.

- Ve stvoření na velmi vyspělých planetách existuje možnost cestování na velké vzdálenosti dle tohoto schéma: hmota, odhmotnění - energie, přeměna energie na informaci, přesun informace obrovskou rychlostí, přeměna informace na energii, přeměna energie na hmotu.

     Více je uvedeno v textu - „Velký třesk“ a tvar kosmického časoprostoru

     Život

     V knize „Bůh, na kterého čekáme“ Bůh říká autorovi knihy N.D. Walchovi o Životě následující:

  „Je na čase, abyste rozšířili své vědomí. Vaše představa o Bohu, jako o něčem, co se nikdy nemění, byla v jistém smyslu správná. Nebyla však úplná. Nechápali jste, že to jediné, co se na Bohu nemění, je skutečnost, že Bůh se neustále mění; že právě tohle může být konstantou. A tak tomu je. Bůh se neustále rozšiřuje. Proces rozšiřování nikdy nekončí. Tak Život funguje, tak se Život přizpůsobuje, tak Život zachovává sám sebe. Tomuto procesu jste říkali evoluce. Nic se „nikdy nemění".

Nerad ti to říkám, ale některé věci se nikdy nemění.

     Jmenuj jednu.

Tak moment, o tom jsme už mluvili. Hovořil jsi o tom v jednom z našich předešlých rozhovorů; jako příklad jsi uvedl kámen. Jsou to nehybné předměty, které se nikdy nemění.

     To není pravda. Kameny se pohybují. Kameny se mění. Jsou v neustálém pohybu. Pod silným mikroskopem bys to viděl. Viděl bys částice pohybující se neuvěřitelnou rychlostí. To je jejich historie. To je historie kamene. „Veškerý život je energie pohybu. Nic není v klidu. Ani jeden předmět ve vesmíru není statický. Všechno je v pohybu. A pohyb je změna.

     Ne všechna energie ve vesmíru vibruje stejnou rychlostí – nebo na stejné úrovni vědomí. Energie, která si je totálně vědomá sama sebe, se pohybuje rychleji. Energie, která si není totálně vědoma sama sebe, se pohybuje velmi pomalu a produkuje stále stejnou strukturu, která se mění během velice dlouhé doby.

     Energetické systémy, které vibrují pomaleji, jsou stabilnější a spolehlivější. Takovým způsobem se pohybuje například vesmír. Mléčná dráha se pohybuje stejným způsobem už miliardy let a můžete se spolehnout, že se tak bude pohybovat další miliardy let. To vše závisí na úrovni sebevědomí.

     Všechno je sebevědomé, ale úroveň sebevědomí se liší. Vysoce sebevědomá energie se vždycky snaží stát se ještě sebevědomější. Život hledá víc Života skrze proces Života. Takže čím rychleji energie vibruje, tím bude vibrovat rychleji.

     Všechno živé, až do poslední buňky, molekuly a atomu, obsahuje inteligenci. Tato základní inteligence je životu vrozená. Je součástí buněčného kódu. Proto se i nepatrné částice pohybují způsobem, který má smysl. Jejich pohyb produkuje specifický a vypočitatelný výsledek. Tomu výsledku se říká Život.

     Na makro úrovni se tomu říká kosmologie vesmíru. Na mikro úrovni se tomu říká jaderná fyzika, kvantová teorie atd.

     Někteří z vás říkají této vrozené inteligenci „pud sebezáchovy“.

     Všechny vaše fyzikální zákony a jejich vypočitatelnost jsou založeny na pochopení, kterého jste zatím dosáhli. A teď přijde zajímavý zvrat: V určitém bodě evolučního procesu si životní energie začne uvědomovat, že si je vědoma sama sebe.

To je veliká událost, že ano?

Jistě. Život si začne uvědomovat, čím JE ve své přítomné formě. To je velice důležité, protože to produkuje něco, čemu říkám fenomén oddělenosti. V tomto bodě si individuální částice Života poprvé uvědomí, že je oddělena od Boha. To je první klíčový okamžik.

Do té doby se částice energie projevovaly jako součást celého systému. Uvědomovaly si svou inteligenci jako inteligenci systému. V prvním klíčovém okamžiku sebeobjevení si jednotka energie uvědomí, že je součástí systému, nikoli systémem samým. Její individuální totožnost se změní v myšlenku, že je od systému oddělena.

Aha.

Ano, tohle je ono velké Aha vesmíru. Je to matka všech Aha. Tak je tomu doslovně, protože z toho se rodí další nový proces Života: chaos.

Chaos?

Ano. Vědomí, že je určitá část života něčím „jiným" než systémem, vnáší do života chaos.

Teď mi ukazuješ, jak je důležitá fyzika. To je úžasné, pokračuj. Jak vytváří myšlenka oddělenosti od celku chaos v systému?

Jednotka energie, která si začne uvědomovat sama sebe, ztrácí vědomí širšího systému. Taková jednotka si teď uvědomuje svou inteligenci - jež je ve skutečnosti inteligencí systému - jako svou vlastní inteligenci.

Příkladem toho je to, co se děje v tomto okamžiku. Ty si myslíš, že jsi to TY, kdo tu mluví, ale ve skutečnosti jsem to JÁ. Část tvého já si myslí, že toto vysvětlení pochází z tvé inteligence, ale tak tomu není, protože ty vůbec nic nevíš. Ale protože to přišlo skrze tebe, myslíš si, že ti to patří. Myslíš si, že to je tvoje, ale ve skutečnosti je to naše. (Inteligence, o které tu mluvím. Mluvím o inteligenci, která teď říká tato slova.)

Máš pravdu. Občas si skutečně myslím, že tohle všechno vychází ze mě. Ačkoli vím, že to tak není, někdy si to myslím.

Z toho si nic nedělej. To je přirozené. Jen ti chci vysvětlit, jak to je přirozené. Tak prostě funguje Život. A ta inteligence samozřejmě pochází od tebe. Pochází z té části tebe, která je mnou. To znamená, že přichází od systému, jehož jsi neoddělitelnou součástí. Když však taková jednotka energie, jako jsi ty, vidí sama sebe jako oddělenou od systému, nikoli jako produkt systému, Život vytváří falešnou představu. Je to jedna z Deseti falešných představ lidí. Je to myšlenka nejednotnosti.

A tady přichází ke slovu teorie chaosu a kvantová fyzika.

Ano. Kvantová fyzika je vědeckým vysvětlením toho, jak se Bůh - neboli systém - dívá na individuální součásti sebe samého. V duchovním smyslu bys tento jev nazval „vyšší úrovní vědomí" nebo „zvýšeným sebevědomím". K tomu dochází, když si to, co je vědomé, uvědomuje skutečnost, že ono samo ovlivňuje to, čeho si je vědomo.

Všechno pozorované je ovlivněno pozorovatelem.“ První zákon kvantové fyziky.

Velice správně. A nyní si energetická jednotka neboli životní forma opět uvědomí sama sebe jako součást systému. Uvědomí si, že čím vyšší je její frekvence, tím větší je její účinek na energii kolem ní.

To je fascinující. Teď začínám chápat, jak se to týká mého vlastního života. Čím víc si uvědomuji sám sebe, tím větší mám vliv na život kolem sebe. A čím víc to cítím, tím víc si uvědomuji svůj potenciální vliv, takže jej mohu vzít v úvahu při svém budoucím rozhodování.

Tak to má fungovat, ale některé pozemské životní formy - vlastně většina - si předem přesně neuvědomují svůj vliv. Proto se součástí systému stává nevypočitatelnost. Tomu se říká stvoření. Stvoření a Stvořitel je jedno a totéž.

V energetické jednotce, které říkáte kámen, je všechno vypočitatelné. Pokud si kamene nebudete všímat, bude existovat stále stejným způsobem velice dlouhou dobu. Samozřejmě i kámen je produktem rozsáhlejšího procesu. Vyvinul se z něčeho jiného. Ten proces však trval velmi dlouho, neboť energetické jednotky, jež kámen produkují, vibrují velice pomalu.

A nyní přijde člověk - energetická jednotka či životní forma vibrující mnohem rychleji - který má schopnost vidět v kameni to, co kámen sám nevidí. Z hlediska kamene udělá člověk něco naprosto neočekávaného. Hodí kámen do leštícího bubnu a leští jej tak dlouho, dokud se z něj nestane krásný zářivý drahokam.

Mnohem pomalejší energetický systém, jehož je kámen součástí, může vyprodukovat stejný výsledek, jestliže se prvky země třou o kámen tak dlouho, dokud se z kamene nestane drahokam. To však trvá věky, zatímco člověk - který ví, jak používat energii k dosažení specifického výsledku - může dosáhnout téhož výsledku během několika hodin. Tomu se říká vědomé tvoření.

Už to chápu! Všechno co dělám, je součástí tvůrčího procesu, který je vlastní veškerému Životu. A jakmile dosáhnu opravdu vysoké úrovně, budu schopen předvídat a dokonce volit způsob, jakým ovlivňuji Život. Mohu se stát pánem svého osudu.

Vidím, že to opravdu „chápeš". A uvědomuješ si, co to má společného s tvým každodenním životem ? Jakmile si to uvědomíš, jakmile se začneš dívat na Život a na Boha novým způsobem, začne se měnit celý základ tvého bytí. Změníš svůj názor na Život - a na své místo v něm.

Zatímco veškerý Život je tvůrčí, vyvinutější prvky Života jsou schopné tvořit vědomě. A čím je určitá životní forma vyvinutější, tím vědoměji tvoří. Až se životní formy stanou ještě sebevědomější, začnou dosahovat vyšších úrovní vědomí, včetně úrovně vědomí, z níž samy vznikly. To vede k druhému klíčovému okamžiku - v němž vaše individuální vědomí začne splývat se Vším. Tomuto stavu říkají někteří východní mystici nirvána neboli blaženost.

Takže ty mi říkáš, že toho mohu dosáhnout už teď, pokud budu chtít?

Ano, přesné to ti říkám. Blaženost je přirozený stav bytí Života, a všechny životní formy se k němu vrací. Vysoce vyspělé životni formy vstupují a vystupují z tohoto stavu vědomě. Tento cyklický pohyb je hnací silou Života.

Blaženost je nejvyšší možná vibrace energie. Blaženost je nebe. Blaženost je nirvána. Blaženost je sjednocení s Bohem. Blaženost je konec životního cyklu. Zrození je nejnižší možná vibrace energie. Zrození je počátek životního cyklu.

Životní cykly nikdy nekončí. Kdyby skončily, Život by přestal existovat. Nic takového se však nestane, protože to Život nedovolí. Život je řízen třemi základními principy: funkčností, přizpůsobivostí a udržitelností. Život funguje, a když zakrní do bodu dysfunkčnosti, přizpůsobí se, a tím se zachová. Život se vždycky zachová. Život je věčný. Všechno v Životě podporuje Život.

Takže se nemáme čeho obávat.

Nicméně si musíte dávat pozor na třetí základní princip Života. Neboť Život je neskonale přizpůsobivý. Aby se zachoval, dokáže změnit svou formu.

Co to znamená pro mé?  Co to znamená pro lidi?

To znamená, že by se vaše planeta mohla stát peklem. To znamená, že energetický systém, jehož jste součásti, se může přizpůsobit jakýmkoli způsobem, aby se zachoval Život. Takže jestliže se lidé, jako součást Života, přizpůsobí životnímu systému, jehož jste součástí, takovým způsobem, že ohrozí fungování samotného systému, systém se pak přizpůsobí, aby se zachoval, a vám se to, příteli, možná nebude líbit.

Životní systém je větší než vaše malé já, ale vy se mylně domníváte, že vaše malé já je větší než systém - který je samozřejmě Velkým Já. Nežijete mimo systém, ale jste jeho součástí, a systém přizpůsobí tu svou část, jíž jste vy, ještě dříve, než vám dovolí, abyste vy změnili JEJ za jeho funkční meze.

Tento „systém" je onen „proces", jejž nazýváš „změnou", že ano? Takže, tento „systém" je to, co nazýváš „Bohem", že ano?

Dalo by se to tak říci.“

***

Boží podpora veškerého života

 

   Bůh – Stvořitel podporuje vznik života ve všech jeho formách v celém stvoření. Důkazem mohou být objevy života ve velkých hloubkách země, na dně moří, v horkých zřídlech i v extrémně kyselých a alkalických prostředích. Život je téměř všude.

- Veškerý život ve stvoření je podporován esenciální energii života. Touto energii je energie tao, která má také název reliktní energie. Tato energie, vznikající v tzv. bílé díře, je projevem Boží lásky ke stvoření. Bez této energie by život nemohl existovat. Existují na Zemi lidé, kteří jsou živí pouze z energie a říkají ji pránická energie, ale správně se jedná o energii tao. Tuto energii nemáme možnost zesílit ani zvlášť přitahovat.

     Mnozí vědci se vyjadřují stále k evoluční teorii a daří se jim vyvracet mnoho darwinistických a především neodarwinistických tezí, ale pro příslušné jevy uváděné ve prospěch tezí nedávají sami jiné smysluplné vysvětlení než působení nějaké vyšší kosmické inteligence, ať už ji říkají Bůh, Stvořitel, moudrost univerza, informační pole nebo jakkoli jinak.

- Žádný život nevzniká na planetách náhodně, např. skrze meteority nebo komety. Vše je řízeno ze Světla tvořiteli a život v prvních nejjednodušších formách je „zasazen“ na planetu, až k tomu nadejdou příhodné podmínky.  

   Je potřeba rozeznávat evoluční vývoj a evoluční revoluci. Evoluční vývoj probíhá skrze inteligenci v buňkách a kvantového pole DNA. Součástí inteligence je také pud sebezáchovy. Avšak revoluční vývoj zajišťují tvořitelé, tedy jemnohmotné bytosti ze Světla, které jsou pro nás neviditelné. Tito tvořitelé jsou  pomocníci Boha – Stvořitele a dělají podle potřeby vývoje planety přímé zásahy do DNA určitého druhu.

Tímto způsobem lze přeskočit velmi pomalý evoluční vývoj a rychle dosáhnout potřebných změn.

- Tak jako lidé tak i rostliny mají jedno společné DNA a také zvířata mají svoje DNA. Toto DNA má svoji lineární část, která je zjistitelná přístroji, a také má kvantovou část, která obsahuje všechny potřebné instrukce pro fungování lineární DNA.

- Také rostliny mají pud sebezáchovy a ten je řízen skrze DNA. Proto dokážou některé rostliny v případě ohrožení nějakým predátorem změnit chemické složení, např. listy, aby se staly pro predátora nepoživatelnými nebo nechutnými. Podobně to může být i u zvířat.

- V naší sluneční soustavě existuje život v nejjednodušších formách flory a fauny na následujících planetách: Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun. Jedná se o živočichy na úrovni jednobuněčných  a mnohobuněčných organizmů, půdní živočichy, dvojlisté a trojlisté a bakterie. U rostlinstva se jedná o houby, řasy, lišejníky. Navzájem se živočichové a rostlinstvo potřebují a podporují.

- Neexistuje žádná forma života (zatím) na Uranu, Venuši, Plutu.  Ale život na Uranu a Venuši v minulosti byl. Neexistuje žádný život na kterémkoliv měsíci v naší sluneční soustavě.

- V našem mozku existuje centrum, skrze které můžeme vnímat Boha – Stvořitele. Tímto centrem je pouze šišinka mozková.

- Důležitý transplantovaný orgán – srdce, plíce, ledvina, játra atd. -  nemůže mít žádný vliv na vyvolávání vzpomínek souvisejících s osobou dárce, Tak to nefunguje, Ale může to být spojeno s tím, že duch dárce obsadí zachráněné tělo a působí na jeho mysl tak, aby mohl ještě zakoušet to, co měl rád ve svém hmotném životě. Jeho vlastní duch buď dobrovolně odstoupí, nebo je vytlačen a neprojevuje své pocity.

- Na urychlení buněčného vývoje působí kvantové pole DNA a jeho vyzařované světlo.

- Halucinogeny (některé) umožňují zkvalitnit mozkové vlny alfa a théta a tím zlepšit přístup do organizačního pole vědomí. Neumožňují přístup do nadvědomí, tedy na informace z minulých životů.

Otevírají tzv. třetí oko, tedy mimosmyslové vnímání. To některým bytostem umožňuje vidět duchovní těla bytostí ve svém okolí, která mohou mít různé deformace.

- Opojení alkoholem vede k tomu, že dochází ke ztrátě prostorové orientace. Příčina spočívá v tom, že alkohol zhorší kvalitu mozkových vln beta a théta a zhorší se komunikace mezi DNA a oblastí velké šedé kůry mozkové.

- Ve hmotném světě nemůže existovat inkarnovaný duch bez duše.  

     Svobodná vůle

     V knihách „Hovory s Bohem“ je mnohokrát zdůrazněno, že:

- Bůh respektuje naší svobodnou vůli a naše svobodná vůle se stává i Boží vůli. Činí ji svou vlastní skrze bezpodmínečnou lásku ke každému člověku! To je Boží dar, který si zatím neuvědomujeme.

     Více je obsaženo v samostatném textu  s názvem „Svobodná vůle“.

     Voda

- Pozoruhodné vlastnosti vody, které jsou velmi odlišné od jakékoli jiné látky ve stvoření, jen dokládají, jak Bůh – Stvořitel podporuje i skrze vodu rozšiřování a rozhojňování života na planetě Zemi, a také v celém stvoření.

- Voda je ovlivněna také skrze DNA člověka. A protože naše lidské tělo obsahuje nejméně 70% vody má dobře fungující DNA také vliv na naše zdraví.

- Kroplinův pokus, spočívající v porovnávání mikroskopických útvarů, vytvořených jako několik kapiček stejné vody, vykazuje rozdílné znaky pro různé osoby a velmi podobné pro stejnou osobu. Tyto rozdíly spočívají v ovlivnění magnetického kvantového pole vody magnetickým kvantovým polem DNA člověka.

     Různé záhady

     Kulový blesk:  Autor uvádí muže, Alexandra Keula ze Salcburku, který se zabývá výzkumem kulových blesků. Ten v letech 2000 – 2001 nasbíral více než 400 případů kulových blesk.

      Také se ještě najdou vědci, kteří jednoduše popírají existenci těchto pozoruhodných svítících koulí, „protože nemůže být, co nesmí být“. Skeptici argumentují tím, že dodnes neexistuje žádné vědecky smysluplné vysvětlení tohoto úkazu.

     Rozporná pozorování

     Vzdor mnoha podobnostem ve svědeckých výpovědích o kulových blescích lze nalézt také leckteré rozpory, jak dokládá tento výčet:

- Kulové blesky měří v průměru 1 cm až 1 m.

- Většina kulových blesků je nažloutlá, oranžová nebo narudlá – vyskytují se však také zelené či namodralé.

- Kulové blesky nejsou příliš světlé. Svítí asi jako žárovka 10 až 100 watů – občas svědci ovšem uvádějí, že jsou oslnivé jako plamen svářečky.

- Kulové blesky stojí nehybně ve vzduchu – nebo putují prostorem rychlostí několika metrů za sekundu. Svědci často uvádějí, že rotují.

- Kulové blesky jsou schopny procházet zavřenými okny, dveřmi nebo dokonce zdmi, aniž po sobě zanechávají stopy – ale mohou také opalovat zdi nebo tavit kovy.

- Když se někdo dotkne kulových blesků rukou, jsou na omak chladné – nicméně také lidi těžce popálily, nebo dokonce usmrtily.

- Kulové blesky jsou neslyšné a stejně neslyšně zmizí – nebo naopak uletí s hlasitým prásknutím.

- Kulové blesky vytrvají pouze několik málo sekund až maximálně asi jednu minutu.

- Mnohé kulové blesky pulzují.

- Kulové blesky se vznikají ve volném prostoru – mohou ale také stoupat z podlahy či se snést dolů z oblaku. Kulové blesky pronikají rovněž do uzavřených prostor, do letadel a ponorek.

- Drtivá většina kulových blesků je pozorována před bouřkou, během ní i po ní – některé se však zjevují i za jasného počasí, kdy svítí sluníčko.

 

     Kulovými blesky se zabývá jen několik málo vědců na světě. Co druhý rok se nyní konají mezinárodní vědecká sympozia věnovaná problematice kulových blesků. Zatím existuje asi deset těchto teorií o jejich vzniku. jsou to:

- Klam a mam

- Optický klam

- Hořící plyn

- Tornáda

- Maserový jev

- Antihmota

- Rádiové vlny

- Chuchvalce křemíkové vaty

- Byčkovova teorie

- Siločary magnetického pole

     Většina výzkumníků atmosféry se v současné době domnívá, že kulové blesky existují, ale stěží někdo z nich věří, že jsou přesvědčivě vyřešeny hádanky spojené s těmito úkazy.  

                                             

    Poprosil jsem skrze Boha Otce o objasnění tohoto fenoménu a dostal jsem následující informace:

  1. Kulové blesky přicházejí na planetu Země z jiné dimenze, která má název astrál. Jejich průnik z astrálu na Zemi představuje porušení vesmírných zákonů.
  2. Kulové blesky jsou negativní energetické částečky bytostí, žijících v jiné dimenzi. Jednotlivý kulový blesk obsahuje negativní energetické částečky jedné bytosti.
  3. Existují karmické vazby mezi kulovým bleskem a místem, kde dochází k jeho výbuchu.
  4. Kulové blesky jsou jako vyspělé energetické systémy „sebevědomé“, čili mají svou inteligenci.
  5. Místo po výbuchu kulového blesku je duchovně očištěno.
  6. Kulové blesky samy o sobě nezpůsobují smrt lidí, ale může se tak stát formou druhotného následku, např. na základě infarktu.
  7. Vlivem kulových blesků může docházet ke zdravotnímu postižení lidí.
     Jedná se tedy vskutku především o ezoterický jev.

 

- Příčinou tzv. bláznivých vln, vznikajících na volném moři a majících za následek potopení lodí nebo zničení vrtných plošin, jsou:

-- obrovské masy vod, které proudí oceánem proti sobě

-- voda, která se dostává ve velkém objemu a náhle do styku se žhavým magmatem na dně moře.

-- působení specialistů z duchovního světa v součinnosti s Lady Gaia. Zde se jedná o naplňování karmy místa nebo osob.

- Jen za 30 let přišla rejdařství o 24 supertankerů, dlouhých více než 200 m, a to bez předchozího varování.

- Metanový led – metanklatrát je nachystán Stvořitelem pro lidstvo pro jeho racionální využívání.

- Zmizení lodí v oblasti Bermudského trojúhelniku je způsobeno metanovým ledem.

--Metan ovlivňuje teplotu ovzduší, ale nemá vliv na klimatické změny. Množství uvolňovaného metanu není tedy příčinou, ale následkem klimatických změn.

-- Na Zemi nedošlo vlivem metanu k přírodním katastrofám, ani před 55 či 250 miliony let ani kdykoliv jindy.

- Klimatické změny na planetě Zemi jsou ovlivněny tzv. vodním režimem planety. Vodní režim planety nesouvisí s tvorbou slunečních skvrn. Ty mají vliv na malé změny teploty ovzduší. Vodní režim souvisí s cykly, které určuje Lady Gaia a reaguje tím i na vědomí celého lidstva.

- Putující skalní bloky a kameny v národním parku USA Panamint Range – pohyb kamenů o hmotnosti 25 – 320 kg provádí tvořitelé ze Světla. Tento nevysvětlitelný úkaz vědeckými postupy má vést lidstvo k pochopení, že existují ve stvoření i jiné síly a možnosti.

- Bagdadská baterie, kterou používali řemeslníci v Assyrii ke galvanickému pokovování předmětů zlatem, pochází jako znalost její konstrukce a fungování z Atlantidy.

- Křišťálové lebky – viz text Vysvětlení některých záhad – Amulety moci vládců Atlantidy

- Nuraghy na Sardinii – tyto stavby měly význam náboženský a astronomický. Každý kmen měl svoji vlastní nuraghu. Obyvatelé v době těchto staveb byli potomci mimozemšťanů ze souhvězdí Siria, ale nikoliv z Nibiru, a také potomci mimozemšťanů z planety Cyrus. Pocházejí ze 7. tisíciletí před n.l..

- Atlantida: Bloky a dlažba nalezena v moři u Baham a také pyramida, která byla objevena a nachází se v moři, jsou pozůstatky po Atlantidě.

- Nazca: Kresby vytvořené na peruánské náhorní pustině byly vytvořeny jako orientační „bod“, který sloužil mimozemšťanům pro nalezení správného místa. Tyto kresby byly vytvořeny těmito mimozemšťany při jejich první návštěvě této oblasti. Tyto obrazce neměly náboženský význam. Obrazce byly vytvořeny Sirianci (Anunnaky) z planety Nibiru v době 290-280 tisíc let před n.l. To znamená, že zde dělali průzkum o výskytu a možné těžbě zlata.

- Korán obsahuje vskutku Boží pojistku v podobě čísla 19. Pojistka působí u hlavních výrazů obsažených v koránu tak, aby nemohlo dojít k vypuštění některých výrazů a tím ke změně významu psaného textu. Je to projevena vůle Alláha. Současné znění koránu není zcela totožné se zněním, které obdržel Muhammad.

 

Napsal Jan Heczko

Květen 2014