Reinfekce - důležité poznatky ohledně reinfekce Coronavirem Covid-19

Velký otazník je nad tím, jak častá může být reinfekce tímto coronavirem. V souvislosti s tím pak může být zpřesněn i postup očisty těla od tohoto patogenu. Během dvou dní jsem na základě synchronicity obdržel informace, které mi umožnily klást otázky mému Vyššímu Já. Týká se to především reinfekce, oslabení imunitního systému a možného využití i přístroje Super Ravo Zapper (SRZ).

Existuje alespoň částečné řešení této pandemie pro již i budoucí nakažené tímto coronavirem Covid-19. V naší republice se nachází stovky biorezonančních přístrojů, které dokážou správnou frekvencí pro likvidaci DNA Covid-19 jeho DNA zlikvidovat. Co to znamená? To znamená, že takový coronavirus je mrtvý, nemůže se dále rozmnožovat, nemůže produkovat další toxiny a nemůže být zdrojem další infekce. Vyléčení těla probíhá podstatně rychleji, protože imunitní systém nemusí nic likvidovat, ale jen uklízet.

Všichni majitelé plazmových generátorů nebo terapeutická střediska, která je používají pro likvidaci DNA patogenů, mohou s velkou výhodou použít opravdu fungující frekvence

188,5-190,5 kHz,

které vedou k likvidaci DNA patogenů, v tomto případě Covid-19, hned napoprvé. Vhodným přístrojem  je také F-scan 3 a 4, který umí frekvenci DNA Covidu-19 v těle změřit a následně DNA i likvidovat a malý přístroj RaMaLoop. Denní kapacita likvidace DNA Covid-19 je natolik velká, že může být ošetřeno i desetitisíce lidí za den, při správné organizaci této alternativní biorezonanční činnosti. Je to potřebné a žádoucí řešení do doby, než bude mít klasická medicína dobře fungující vakcíny bez větších vedlejších škodlivých účinků.

Ale dokonce, speciálně jen u Covidu-19, může dojít k likvidaci jeho DNA nejvíce rozšířeným přístrojem na likvidaci DNA patogenů, kterým je elektrodový „Super Ravo Zapper“, i když se nachází Covid-19 v hloubce těla. Kdo je duchovně založený tuší, že je to projev Boží milosti v této těžké době, kterou připravili lidé lidem, protože to u jinak jiných obdobných patogenů v hloubce těla nefunguje.

Taková modelová situace vznikla na Olomoucku, kde se v Uničově a Litovli nakazilo okolo 15 občanů.  Plazma generátor by jejich očistu zvládl v případě, že by byli dovezeni do jedné místnosti velikosti cca 4x4 m za 10 minut. To znamená, že by nemuseli být v karanténě ani oni ani celé město. I kdyby se to provedlo na více místech po skupinkách, stačila by na to celkem možná jen hodina. To jsou známé možnosti pro ty, kteří hledají řešení a nikoliv vědecká medicínská zdůvodnění. Myslím, že stávající karanténní postupy budou přehodnoceny.

Je zřejmé, že tento coronavirus Covid-19 už z naší planety nezmizí, bude stále na nás působit.  Mutace tohoto coronaviru, o kterých se píše, se netýkají změny DNA.  Na mé otázky, za jak dlouho a kolikrát může proběhnout reinfekce tímto coronavirem, jsem dostal skrze mé Vyšší Já tyto informace:

Při likvidaci DNA coronaviru Covid-19 plazmovým generátorem nebo prodělanou infekcí a s uzdravením i jiným způsobem (tedy za pomoci imunitního systému nebo léku a imunitního systému) dojde v těle ke změnám, které zamezí další reinfekci tímto coronavirem Covid-19.

Podstata spočívá v tom, že „zámky buńky“, které se otevírají pro doplňování potřebných látek do buňky a Covid-19 je dokáže svými „klíči“ otevřít a vniknout do buňky, se pro další reinfekci už neotevřou. Důvodem je buněčná paměť, která si pamatuje dobře první infekci coronavirem a za pomoci magnetického pole, které je indukováno vlákny DNA, dokáže změnit najednou v celém těle, ve všech buňkách, tyto zámky tak, aby je další viry Covid-19  nemohly napadnout a vniknout do buněk. Bez výživy v buňkách už nemají v těle šanci na přežití.

Tuto změnu zámků v buňkách bude provádět ta část našeho uzdravujícího systému, která se jmenuje innate, inteligentní a moudrá část našeho těla, což je kvantové pole obsahující celé tělo, a které ví všechno o tom, co se v těle děje, zatímco mozek neví skoro nic a reaguje jen na bolesti.

Z těchto informací vyplývá následující závěr:

1. Nemá smysl provádět preventivní očistu od coronaviru Covid-19 např. častým plazmováním, protože to nepřinese potřebný efekt. Efekt přináší napadení těla Covidem-19 a po objevení příznaků teprve potom provést likvidaci jeho DNA pomocí plazma generátorů nebo také výše uvedených přístrojů. To přináší následující poznatky.

2. Dříve nebo později bude téměř každý člověk tímto coronavirem Covid-19 napaden. O tom, jaké škody v těle napáchá, rozhodne způsob léčení. Pokud se zvolí způsob likvidace DNA Covidu-19 například plazmováním, stačí na to 10 minut a pak následuje rychlý ústup příznaků. Pokud se objeví účinné vakcíny, bude to výborné. Ale do té doby je plazmování tím nejšetrnějším prostředkem k likvidaci působení Covidu-19 v lidském těle.

3. Tělo nemusí být na začátku nemoci nijak zvlášť ohroženo, protože ukončení působení Covidu-19 v těle za pomoci biorezonance je okamžité.

4. V těle se ale vytvoří, v buněčné paměti, informace o tomto coronaviru Covid-19 a systémů klíčů, které použil k prvnímu otevření zámků. Okamžitou změnou zámků v buňkách skrze kvantové pole Innate  nedojde už ke vniknutí těchto klíčů do buněk a coronaviry Covid-19 zahynou.

5. V případě oslabeného imunitního systému a stresu z nakažení tímto patogenem dochází v těle k vytváření stresorů, které dále oslabují imunitní systém. To umožní, aby se aktivovaly některé patogeny, které dosud imunitní systém dokázal „držet na uzdě“. Tak mohou během několika dnů vzniknout druhotně v těle především respirační nemoci jako je např. chřipka, angina, nachlazení, bronchitida, zápal plic a jiné. Proto by měli lékaři věnovat pozornost i této následné infekci zevnitř, protože na některé z nich mají léčiva a postupy léčení. Určitě chřipka může být tím druhotným projevem.

Setkal jsem se s tím, že žena očištěna od patogenu Covid-19, dostala během 3 dnů klasickou chřipku způsobenou poddruhy druhu Myxovirus influenzae, v čele s Myxovirem influenzae AH3N2.

6. Význam účinnosti imunitního systému (IS) pro možné vyléčení nemoci způsobené patogenem Covid-19 je patrný z následujících hodnot, které jsem obdržel skrze mé Vyšší Já. Vychází z hodnocení účinnosti imunitního systému označeného desetibodovou stupnici, kde hodnota 10 je  nejlépe pracující IS. Dá se to přepočítat také na %.

a) Smrt bez léčení nastává při účinnosti IS v rozmezí 0-2,49. Těchto bytostí je v ČR 100-150 tisíc.

b) Nemoc vyžaduje léčení, bez nebezpečí smrti, při IS 2,50-6,49. Těchto bytostí je v ČR 6,4-6,6 milionů.

c) Nemoc nevyžaduje léčení při účinnosti IS 6.5-10. Těchto bytostí je v ČR 3,9-4,1 milionů.

Pozornost nebo velkou pozornost bude vyžadovat okolo 6.7 mil. obyvatel. To koresponduje s poznáním německých vědců, že počet ohrožených Němců může být 70%.

Na Slovensku bude situace určitě relativně obdobná, protože neexistují zvláštní důvody pro jiné projevy coronaviru Covid-19.

Napsal: Ing. Jan Heczko

19.3.2020

 

Příloha:

- Innate – vrozená inteligence - moudrost lidského těla

- Vylepšená “innate”
- Princip léčení nemocí a uzdravení

 

  Innate – vrozená inteligence - moudrost lidského těla

Úvod

 

     Bůh Stvořitel nás vybavil, mimo jiné, schopností zjistit sám sobě jakékoliv odchylky od dokonalého zdravotního stavu a následně vést příslušné části lidského těla k nápravě. Tato vlastnost a schopnost má jméno innate. Úplně nejstručněji se dá nazvat tato schopnost jako vrozená inteligence – moudrost lidského těla. Tato schopnost je ale vázána na zcela fungující DNA, včetně kvantové části DNA. Naše kvantová DNA ale vesměs pracuje na 30% místo potřebných alespoň 60%. Nicméně jsou na Zemi bytosti, které patří mezi Staré duše a Pracovníky Světla, jejichž DNA pracuje více než na 30 % a mohou vyzkoušet možnosti, které innate poskytuje.

     Znalosti o tom, co je innate pochází od Kryona, který je multidimenzionální bytostí z Božství, a který je sděluje prostřednictvím channelingů. Souhrn poučení a stručný přehled toho, co innate představuje a jak to vyplývá z channelingů, je uveden hned na začátku tohoto textu, a v příloze jsou uvedeny podrobnější informace z příslušných channelingů od Kryona.

 

Vyšší Já, innate, intuice

     Moje zásadní poznání potvrzené kódy pravdy:

1. Innate je kvantové pole spojené s naší biologii. Je v každé buňce našeho těla a proto ví vše o tom, co se v těle děje. Její světelný projev se nazývá Merkaba a má velikost o průměru 8 metrů. Informace o zdravotním stavu všech tělesných soustav se dají zjistit právě v Merkabě. Innate neví nic z naší Akáše.

2. Také DNA vyzařuje světlo, které se nazývá aura a aura představuje informace o stavu naší Akáše, tedy o duchovním stavu naší trojjedinosti. To souvisí s tím, že DNA obsahuje také vlákna vedoucí ke Stvořiteli a také vše o našich minulých životech.

3. Intuice přicházejí od innate do mozku skrze šišinku. Vždy se jedná jen o zdraví, zdravou stravu a je jenom pozitivní. Z mozku pak přichází tato informace do kvantového pole mysli. Jsou s tím spojené všechny kladné emoce. Všechny bytosti na Zemi mohou „mluvit“ se svou innate skrze kyneziologii, tedy za pomoci kyvadélka.

4. Intuice přicházející od Vyššího Já skrze šišinku přímo do kvantového pole mysli a následně do mozku. Intuice se týká duchovního růstu, duchovní cesty a vždy je pozitivní. Jsou s tím spojené všechny kladné emoce.

5. Všechny ostatní pozitivní a všechny negativní myšlenky pocházejí z kvantového pole naší mysli, odtud přecházejí do našeho mozku a jsou zesilovány slovy. Za vše negativní je tedy zodpovědná naše mysl.

6. Na závěr připomínám, že jsme trojjediné bytosti obsahující duši s Duchem, kvantové pole mysli a fyzické tělo. Je to právě naše mysl, která vytváří to, čím jsme v tomto životě.  Naše duše s Duchem a myslí jsou nesmrtelné. Smrtelné je pouze fyzické tělo.

 

Souhrn poučení o innate

 

            Lidské vědomí představuje informační pole a má 3 části

 

  1. Je to dle channelingu pojem vědomí přežití. To odpovídá také pojmu podvědomí. Vedení přebírá mozek a všechny procesy v těle probíhají automaticky, nezávisle na lidské vůli.
  2. Je to dle channelingu pojem vrozené vědomí – innate. To odpovídá pojmu vědomí. Zde se nachází všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti ze současného života.
  3. Je to nadvědomí – zde se nachází všechny informace o našich minulých životech a o všem, co s nimi souvisí.

 

     Lidské bytosti mají mimo jiné devět aspektů, devět energií, které se nacházejí ve třech skupinách a po třech aspektech. Je to lidská skupina, skupina duchovní a podpůrná skupina. Ve všech třech skupinách se nachází Vyšší Já a v lidské skupině také lidské vědomí, které je součástí DNA a innate – vrozená moudrost těla.

     Lidský mozek je dokonalý transformátor a procesor i kalkulátor, vnímá skrze smysly a reaguje na podněty určitým způsobem.

     Mozek ale neví nic o tom, co se děje v našich buňkách nebo v našem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení našeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se lehce zmást. Mozek není napojený na buněčnou strukturu. Ale innate je.

     Innate je inteligence hmotného těla,  innate je vrozená moudrost lidského hmotného těla. Innate ví o celém našem systému. Je právě tak „inteligentní“ jako náš mozek, ale jinak.

     Innate je také kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA, které vědí vše o našem duchovním a buněčném vývoji. Innate si podává ruku s naším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny. Je to naše lidské tělo a je spojeno se vším.

 

     Náš mozek není „napojený“

     Prostřednictvím mozku nikdy nedostaneme signál o počátku určitých nemocí, s výjimkou bolestí a nepohodlí. Ale innate o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. Innate ví od první chvíle, když to vstoupí do těla, protože bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat a celý imunitní systém je v pozoru! Ale na úrovni mozku o tom nemáme ani tušení, protože mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby nám pomohl přežít.

     Innate není v našem mozku, ale je v každé buňce našeho těla, je v každé molekule naší DNA.

 

      Merkaba – kvantové pole innate

     Innate si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustálé vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole innate. Merkaba je kvantové pole okolo našeho těla, které velmi silně pulzuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Merkaba se nazývá také jako „světelné tělo“.

     Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst. Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před námi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od naší innate skrze Merkabu. Intuitivní léčitel cítí kvantovou energii v našem poli vysílanou

naší innate o našem zdraví, o tom, co se děje v našem těle a co v nás možná bují. To je to jediné, co innate dělá.

     Innate se nestará o to, jak vypadáme. Stará se o naše zdraví. Innate zodpovídá za spontánní uzdravení.

 

     Dolování Akáši – úkol pro innate

     Máme-li ve svém těle nějakou nemoc, a chceme dolovat Akášu způsobem, který přivolá naše vyléčení, můžeme. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové sdělení vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připravené, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jsme nebyli nemocní. Detailní plán spočívá v našem nitru, protože jsme to získali a prožili. Innate nám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra naší Akáši a umístit je do naší buněčné struktury. Tak je moudrá – inteligentní. Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbude ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále.

     Při této práci s innate se může projevit potvrzující mrazení. A vzalo se s innate. Innate má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek je pouze jednou částí tělesného systému, a to ne příliš intuitivní částí. Ale innate je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaší duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

     Jedním z jednodušších projevů innate je kineziologie, což je svalový test. Tímto způsobem si můžeme otestovat vhodnost potravy, léků pro naše tělo a také naši alergii na některé látky. To může být samo o sobě velkým přínosem pro naše zdraví.

     Dolování Akáši je důležitým úkolem pro innate. Je možné, abychom mohli přijít do „obrovského skladiště atributů“  vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujeme dnes?  Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování v Akáši. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným, je to, že je třeba povolení od innate. To proto, že innate ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z naší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které nám umožní, abychom se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla. 

 

     Další krok

    Jedním z důležitých atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most (spojnicí)  mezi lidským vědomím a innate. To je jeden ze tří atributů patřící do lidské skupiny. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abychom už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžeme stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Měli bychom být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset tak chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdeme na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by to potvrdit to, o čem víme, že se děje, a ne to teprve objevovat.

 

     Druhý mozek

     Máme pouze jedno slovo pro naše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto dostáváme koncept, podle kterého je innate naším druhým mozkem. Rozhodně nemá funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujeme. Někdy díky tomu může i nahradit funkce, které normálně dělá náš první logický mozek. První mozek je tedy ten, který používáme ve 3D a ten zahrnuje synapse, paměť, logiku a je pevně spojený s přežitím.  Innate je jiný mozek, není logický – je koncepční. Není lineární – je dynamicky kvantový. Vždy se mění, vždy pracuje způsobem, na který nejsme zvyklí.

 

     To se projevuje například při nehodě, po které je kompletně přerušena mícha, tím se ztrácí cit a svalové funkce. To proto, že signály z mozku nedokážou putovat do svalů. Cesta je pro tyto svaly přerušena. Ale v nás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích, ať se jedná o činnost srdce nebo trávení. Aby srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku, potřebuje elektrické impulzy, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Jak je to možné? Innate se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i reprodukci. Srdce stále bije, trávení pokračuje…to vše bez spojení s mozkem.

     Takže innate je inteligenci našeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než náš mozek.

 

      Spojení srdce

     Co můžeme udělat s těmito informacemi. Můžeme vstoupit do kontaktu s innate. Je to spojení srdce. Vyšší Já, innate a lidské vědomí jsou tři lidské energie, které je třeba spojit dohromady – lidské vědomí, Vyšší Já a innate.

     Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito energiemi. Ucítíme je, až rozpoznáme a ucítíme pravdu. Až začneme rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou. Jsme mnohem úplnější. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.

 

     Chytrá innate

     Co kdybychom mohli začít chápat pravdu díky innate v našem nitru? Pochopili bychom, že jsme částí Boha na této planetě a můžeme rozlišit, co se děje a neděje kolem nás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíme pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíme problémy ještě předtím, než se nám vymknou z rukou.

 

     Strava

     Každý z nás se stravuje jinak, podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou nám sdělí naše schopnost rozlišení. Innate je chytrá. Pracuje s naší Akášou, a ví všechno o aspektech naší duše. Je spojena s naším Vyšším Já. Ví, jaká strava je pro nás vhodná na základě našich minulých životů. Je to v naší Akáše a innate je s tím v kontaktu.

 

     Stavění mostu k innate

     Teď, protože začínáme stavět most k innate, se všechno začne měnit. Otázky, které si pokládáme, jako: „Drahý Kryone, jak mohu dolovat svou Akášu? Já tam chci jít a chci vědět to a ono. Jak mohu já vytvořit to a ono ve svém životě?“

     Přichází den, kdy se na tyto věci nebudeme muset ptát. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudeme mít pocit, že jsme ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být innate přítomná v našem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Budeme mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jsme a budeme vědět, že nepocházíme odsud. Že pocházíme z velkého centrálního slunce. A budeme vědět, že jsme věční.

     Je to spojení se srdcem. To innate vytváří emoce. Innate nám dodává energie, kterou nedokážeme vysvětlit. Innate dokáže změnit každou buňku v našem těle – a tato informace nám „zazvoní“ pravdou a osobně nám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Jsme to my – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část našich buněk.

 

     Otevření dveří

     A nyní stojíme ve svém třídimenzionálním fyzickém těle a klademe otázky: „Drahý Kryone, jak se dostanu ke svým buňkám? Jak k nim můžu hovořit? Mluvil jsi o všech těch věcech – o dolování Akáši, o mostu k innate, o chytrém těle vs. logickém těle, o všech těch věcech… a já stojím u dveří, kterými nedokážu projít.“ A máte pravdu. Máte pravdu… Teď je ale čas těmi dveřmi projít, takže začneme rozpravu o tom, jaké to je a co je potřeba.

     My si hned představujeme dveře, které nelze otevřít. Kdybychom je dokázali otevřít, byli bychom v kontaktu se svým buněčným já – s innate, se kterou komunikujeme pomocí testování svalů (kineziologie)… s innate, která ví, na co jsme alergičtí… s innate, která ví, co bychom měli nebo neměli jíst… s innate, která ví o všem, co se děje v našem těle.  V našem těle je sdílená inteligence, ale ve 3D používáme pouze 3D analytickou část – intelekt, který počítá, vidí a má paměť – to je mozek přežití. A byl dostatečně dobrý – až doteď.

     Co bychom měli dělat? Cílem je otevřít dveře. Není to snadné, když to není součástí naší krabice přežití a všeho, co jsme kdy znali. Je to záhada – jak to uděláme?

     Prozkoumejme rozdíl mezi tím, čemu říkáme „dva mozky“. Ten, na který jste zvyklí – říkejme mu intelektuální mozek –umožní nám přemýšlet o čemkoli, je vědecký, zkoumá vesmír pomocí naší představivosti… všechny tyto věci;  ale je něco, co nedokáže – nedokáže se dostat do koncepční multidimenzionální části naší DNA. Neexistuje žádné spojení mezi lidským synaptickým 3D mozkem a innate. Prostě neexistuje. Proto pochybujeme o těchto sdělených věcech, ale víme, že existuje chytré tělo – protože ho můžeme  prověřit pomocí testování svalů. Jak je tedy propojíme? Odpověď zní – nepropojíme. Berme na vědomí, že jsou dva, berme na vědomí, že jsou vzájemně velmi odlišné. Intelektuální mozek nebude schopen se tímto „promyslet“, protože neexistuje žádné spojení. Ještě neexistuje most mezi těmito dvěma mozky. Takže si pojďme povědět o tom druhém mozku.

     Tento náš druhý mozek, zastoupený převážně naší innate a Vyšším Já společně, je zcela a naprosto koncepční. Nejsou to žádné lineárně se pohybující části. Jak k němu můžeme hovořit? Jak s ním můžeme spolupracovat? A tak vám dám pár konceptů. Řeknu vám, jak to udělal můj partner Lee Carrolla, a co zjistil.

     Je zajímavé, že vidíme dveře, které nedokážeme otevřít, drazí. Je to vážně zajímavé. Nejprve chceme, abychom odstranili dveře. Ale nejsou tam. Zdá se, jako by tam byly, protože lineární mozek o tom nedokáže přemýšlet, takže je to bariéra. Neví, co má dělat.  A proto se z toho staly dveře. Ty ale neexistují! A tak je prvním krokem odstranění konceptu dveří. Veškerá komunikace, po které toužíme… koncepty Vyššího Já a Boží lásky… všechny věci, kterých se chceme dotknout, cítit je a mít – dovolme, aby se to vše ukázalo tak, jako by žádné dveře nebyly. To je první krok.

     Innate a Vyšší Já používají nástroj v našem těle, který je kvantový a který je nejméně chápán - intuici. Je žádoucí,  abychom tento „sval“ začali procvičovat a používat. Někteří už vědí, jak ji používat okrajovým způsobem, jenže je těžko polapitelná a tak jak rychle přichází tak i odchází. A proto je důležité, abychom důvěřovali první intuitivní myšlence. Vězme, že první intuitivní myšlenka je často nejvyšší komunikace, kterou pro nás innate má. První intuitivní myšlenka.

     Naše Vyšší Já je propojené s celkem – s celým lidstvem, se všemi dušemi na planetě. Existuje zde spojení. Spojení s Vyšším Já na druhé straně závoje - prostřednictvím epifýzy. Vidí věci kolem nás. Věci, které my nevidíme. Je zodpovědné za to, že nám pomáhá se synchronicitou.  Mnohá potřebná setkání se uskutečňují na základě intuice. To je spolupráce Ducha a člověka v nejlepší podobě – koncepčním způsobem. Žádný hlas z nebes, žádné psaní na zeď. Přichází to do vašeho mozku jako koncepční myšlenka, která se nikdy nezlinearizuje. Nikdy. Přichází rychle jako blesk a hned je pryč.

Druhý krok: naučme se rozpoznávat intuitivní myšlenky. Naučme se, jak je podržet déle, pokud můžeme. Zastavme je a zanalyzujme, o co jde, pokud můžeme. Musíme vzít koncepční intuitivní část svého těla, což je mozek innate, a pracovat s ní prostřednictvím intelektuálního mozku. A abychom to mohli udělat, musíme ji poznat, musíme vidět, o co jde, a pochopit to. Není to snadné.

     Někteří to už dělají. Zjistili , že to umí použít – v podobě „parkovacího anděla“. To je první intuitivní myšlenka. Tedy ne prostřednictvím myšlenek, ale prostřednictvím konceptů, emocí, intuice.

     Kryon o Lee Carrollovi

     Jak můžeme hovořit ke svým buňkám? Co bychom jim řekli, kdybychom mohli? Pojďme nyní mluvit o mém partnerovi Lee Carrollovi, který přijímá  mé channelingy. Dám vám dva příklady. Hned ze začátku jsem svému partnerovi řekl: „Jestli chceš, nemusíš stárnout tak rychle. A chci, abys to učil.“ A tak tu sedíme a učíme to. A on se tehdy zeptal: „Jak?“ A já mu řekl: „Musíš hovořit ke svým buňkám.“ On se zeptal: „Jak?  Jak otevřít ty dveře? Nejsou žádné dveře! Takže co dál? A já mu tehdy řekl: „Pokud se začneš ptát, Duch ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek, a ty si budeš muset hledat koncepty.“ A tak mu začaly přicházet intuitivní záblesky.

     První příklad: Předali jsme mu obrázek telefonu. Ukazovali jsme mu ho stále dokola. Obrázek telefonu. Nevěděl, co s tím. Víte, co dělal? Pokaždé zvedl telefonní sluchátko a poslouchal. A pak si uvědomil, že je to „vnitřní telefon“. Když chci hovořit ke svým buňkám, musím se naučit, jak zvednout sluchátko vnitřního telefonu.“ A tak si začal vizualizovat představu, jak bere telefon a poslouchá. Jenže kdykoli zvedl telefon, na druhé straně nikdo nebyl! Tak mi v meditaci řekl: „Zkusil jsem všechno. Teď už chápu, že je to koncepční telefon, takže poslouchám, ale na druhé straně nikdo není.“ Nemohli jsme mu dát žádnou odpověď. Musel to pro sebe udělat sám. Musel na to přijít sám. Opět jsme mu ukázali obrázek telefonu. A tehdy to pochopil. „Nemůžu se svými buňkami hovořit tak, že budu poslouchat.“ Příště zvedl sluchátko interního telefonu, vizualizoval si to, a začal do telefonu MLUVIT. Řekl: Drahá buněčná strukturo, slyšíš?“ A okamžitou odpovědí bylo mrazení a emoce. Kéž bych vám jen mohl vypovědět, co se opravdu stalo. Jeho buňky jásaly: „To je dost, že se šéf ozval!“

     Teprve tehdy jsem mu mohl říct víc: „Poslouchej, tvoje buněčná struktura stárne automaticky podle rytmu, který byl dokonce popsán i biology. Má to co do činění s měsícem a jeho postavením. A i kdybys byl v kómatu, bude prostě dělat to, co dělá – automaticky prostřednictvím autopilota. Autopilota můžeš kdykoli vyřadit tím, že zvedneš telefon a řekneš svým buňkám, co chceš, aby udělaly.“ On pochopil koncept. Začal hovořit do telefonu. To, co řekl buněčné struktuře, bylo koncepční, ne lineární. Přišel na to, že následování měsíčního cyklu, stárnutí a reprodukce buněk je lineární proces. Tak řekl svým buňkám, aby začaly počítat každý druhý den. To je koncept. Zpomalil stárnutí na polovinu oproti tomu, jak bylo původně vytvořeno. Začal to dělat před pěti lety. Nyní před vámi sedí a zestárl pouze o dva roky. Má víc energie než kdy ve svém životě měl, protože používá „telefon“.

     Zdá se vám to příliš jednoduché? Žádné lineární instrukce. Neexistují žádné dveře. Pochopte to! Komunikace probíhá prostřednictvím intuitivních myšlenek a záblesků, prostřednictvím vyobrazení. Jakmile toto vyobrazení uvidíte, musíte přijít na to, jak u vás bude tato komunikace fungovat. Ne každý uvidí telefon. Někteří máte v Akáše možnost hovořit se svou buněčnou strukturou napřímo, staré duše, protože jste šamani. Dělali jste to léta, jen jste to zapomněli. Někteří z vás to mohou udělat prostřednictvím zvuků a barev. Někteří už to děláte. Někteří používáte energii, abyste hovořili se svým tělem skrze procesy, které jste se naučili a které se můj partner nikdy neučil. Nemá o nich tušení. On potřeboval telefon. Je to inženýr.

     Povím vám druhý příklad. Je stejně bizarní. Drazí, jaká dieta (strava) vás učiní osvícenými?  No, bylo o tom napsáno mnoho knih. Všechny prohlašují totéž. Když se budete stravovat takto, budete osvícení. Jiné říkají: „Vaše tělo nikdy nemělo jíst toto, měli byste jíst toto a to vás očistí natolik, že vás Duch bude ctít jinak než dřív, když jste to dělali špatně. Mému partnerovi jsem řekl před dvěma lety: „Když budeš používat ten telefon, když budeš svým buňkám říkat, abys nestárl tak rychle, neuspěješ, pokud budeš vážit tolik jako teď. Musíš zhubnout.“ Ani to se mu nelíbilo. Zeptal se: „Chceš tím říct, že musím zhubnout, abych si zachoval mladost?“ „Ano.“ Nemůžeš říkat svému tělu, aby dělalo něco a pak dělat pravý opak. Musíš zhubnout. „Kolik?“ Nebylo žádné číslo, protože to je lineární! Akorát.“ Neměl žádný koncept. Ptal se tedy: „Jak?“ Řekl jsem: „Innate ti to poví.“ Vidíte, já nemám žádné odpovědi ohledně jeho těla. Ty má jeho tělo. Řekl jsem vám, staré duše, že ve vaší Akáše jsou stovky životů a v mnoha z nich jste měli to pravé zdraví. Jedli jste to správné jídlo pro vás a to je to, co potřebujete jíst dnes. Máte jíst tak, jako jste jedli v minulosti, aby to zlepšilo váš růst. To chtějí vaše buňky.

     Můj partner zjistil, co to pro něj znamená. Dali jsme mu opět obrázek. Na tom obrázku bylo menu (jídelní lístek). Menu jako mají v restauraci. To jsme mu ukazovali stále dokola. Takže on ve svých představách stále dokola otevíral menu. Samozřejmě se mu to nedařilo – vždyť to byla jen jeho představa, jeho intuice. Jak můžete otevřít intuitivní představu jídelního lístku? Nemůžete. Takže co to mělo znamenat? Nevěděl. Neměl tušení. Tak o tom začal přemýšlet. A pak na to přišel. Říkal jsem vám, že innate s vámi může hovořit velmi zajímavými způsoby – můžete provádět testování svalů (kineziologii), můžete cítit potvrzující mrazení, můžete používat svou schopnost rozlišení tak jako teď - cítíte, že je to pravda. Cítíte mrazení – vaše innate poskakuje nahoru a dolů a říká: „Poslouchej! Poslouchej! Poslouchej!“ A vy cítíte mrazení ve svém těle. TO je innate, která dělá svou práci pro vás.

On to pochopil. Příště, když vešel do restaurace, otevřel jídelní lístek, prstem si ukazoval a sledoval, kdy ucítí mrazení. (Kryon se směje.) Nikomu neřekl, že to dělá. A mrazení se objevilo. Dokonce se mu ani nelíbil ten výběr, ale mrazení cítil. TAK MOC si přál, aby cítil mrazení u koblih, velké porce brambor a chleba! Místo toho dostal polévku a salát. (Smích.) A tak si to objednal. Ne moc velké porce. A to je ono. Takhle se to děje. Znovu to říkám, drazí, tohle CHCE vaše buněčná struktura. Takto to dává najevo. Nemusíte ji k ničemu nutit. Chce to! Můj partner začal jíst jídla, u kterých cítil potvrzující mrazení. Stále dokola. A dělá to tak dodnes. Tak se časem stalo, že nejenže jeho váha klesla – o 26 liber (cca 12 kg – pozn. př.), ale navíc pak zjistil, že už nepotřebuje toto mrazení. Věděl, co jíst, protože to jeho tělo vyžadovalo a nechtělo koblihy, nechtělo brambory a nechtělo chleba. A tak je dodnes odsouvá stranou. Mohlo by to snad být lepší? Jste svou buněčnou strukturou přeškolováni, abyste jedli způsobem, který si vaše Akáša pamatuje jako nejlepší pro vaše dokonalé zdraví.

     Fungovalo to! Koncepty. Intuice. Nikdy to nemůžete intelektualizovat. Nikdy. Dveře, které bývaly v jeho životě, se začaly rozpadat. Musí pracovat i na dalších konceptech. A budou přicházet pomalu, budou to hádanky, ale toto je odpověď, drahé lidské bytosti: používejte druhý mozek. Posaďte se v meditaci a získejte návod, jak nahlas hovořit se svou buněčnou strukturou. Ona vás uslyší vašima ušima. Uslyší vás skrze vibrace vašeho záměru. Vraťte se k intuici prostřednictvím lidského vědomí, lásky a soucitu. Mějte se rádi a vaše buněčná struktura bude spolupracovat víc než kdykoli předtím. To je nový způsob bytí člověka – začne hovořit k vašim částem, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Změní vás a nemoci, které mohou být nyní ve vašem těle, od vás utečou pryč, protože nejsou na programu Boží lásky. Problémy, které máte, nemůžou přežít v novém typu lidského těla. Váš faktor moudrosti vzroste. Vědomí, které máte, začne vidět Zemi jinak. Všechny tyto věci souvisí s odstraněním dveří. Stanete se tím, kým jste sem přišli být.

     Na tyto věci není příliš brzy. Jsou těžké. Nejsou lineární. Nejsou takové, jaké jste čekali. A vy všichni, coby staré duše, to můžete dokázat. Každý z vás. Záleží jen na tom, jak moc to chcete. Někteří z vás se rozhodnou, že to v tomto životě nechtějí. V příštím životě to bude snadnější. Děti, některé z nich se rodí právě teď, se toho účastní. Ony to vědí. Slyší to. Ony jsou koncepční. Nechávají své intuitivní myšlenky, aby je prováděly životem. Mnohé dospělé to konsternuje, protože dospělí chtějí, aby děti byly lineární. (Kryon se směje.) Chtějí, aby dělaly to, co dělali oni, aby šly tam, kam mají, ale děti to nedělají.

Záměr

     Síla záměru je božský katalyzátor pro spolu-tvoření. Čistý záměr posunuje lidstvo dopředu, a je to síla, která způsobuje reakci Země na lidské vědomí.

 

     Přestože se síla záměru změnila, a nyní jsou k dispozici nové způsoby, jak ji modifikovat, aby to byl mnohem mocnější prostředek, vždy to byla hybná síla vaší reality. Byl to lidský záměr, který způsobil novou energii na Zemi. Byl to lidský úmysl, který zrušil předpovídaný Armagedon (r.2000). Je to lidský záměr, který právě teď vytváří na této planetě podmínky, které směřují k potenciálu Nového Jeruzaléma.

 

     Drazí, pokud se setkáte s člověkem nebo entitou, která vám bude říkat, že záměr je starý a není už potřeba, měli byste o tom velmi přemýšlet. Takové tvrzení je daleko od pravdy. Někteří vám budou říkat, že záměr se přetavil na něco jiného. To ano… na mocnější záměr. Z pohledu starého a nového je záměr velmi, velmi starý... a je nesmírně potřebný v nové energii. Od počátku lidstva je považován za měřítko, které může změnit samotnou historii. Je to posvátný, božský nástroj stvoření, základní síla s rozsahem umožnit lidstvu přepsat historii a tím změnit vibrace planety Země. Po 20 let jsme vás učili, že síla záměru vždy byla jedním z klíčů k osobnímu tvoření. Ke spolutvoření. Čistý záměr je vidět v člověku jako jeho svatou energii. Je úžasný. V energetickém spektru je to vzácná ZLATÁ.

 

     Čistý záměr je vším! Toto učení se nezměnilo v žádném z našich sdělení a nezmění se ani do budoucna. V Zemi nové energie, s novými magnetickými a krystalickými změnami, byla síla záměru kompletně přetavena. Stává se větším a mocnějším nástrojem. Jaký je tvůj záměr s tvojí biologií? Jak často mluvíš se svými buňkami? Jak často jim říkáš, co jejich šéf (ty) chce, aby dělaly? Co kdybys jim řekl, aby se vrátily do podmínek podobných těm, když ti bylo deset let? Můžeš se tomu smát… dokud to nezačneš dělat. Začni mluvit se svojí buněčnou strukturou; začni mluvit se svými krevními skupinami; začni si uvědomovat, že tvoje buňky naslouchají záměru tvé vlastní mysli a nechej si dělat pravidelné krevní zkoušky, aby sis potvrdil, co sám tvoříš. Vytvoř si svůj vlastní 3D důkaz o záměru v této nové energii.

 

     Když se začnete zbavovat vnitřních nevyrovnaností a nemoci začnou odcházet, vzpomenete si, kde jste o tom slyšeli. Záměr má co do činění s naladěním se na novou stanici. Požehnaný je člověk praktikující čistý záměr ve všech aspektech svého života. Neboť to je způsob, jak vystoupat po schodišti Přechodu (do reality Nové Země). Neboť takový člověk uvidí tvář Boha a bude to jeho vlastní. Neboť takový člověk se natáhne a chytne se rukou svých průvodců, kteří jsou kolem a už se jich nikdy nepustí. Záměr je energie Nového Věku. Ne všechno, co je staré, bude odplaveno. Někdy to nejstarší je nejnovější. Tak to funguje.

 

Čistý úmysl

 

     Čistý úmysl je interdimenzionální čistota, která je duchovní. Neexistuje čistý úmysl uklidit si pokoj. Je to spirituální atribut, který byl definován jako úmysl, stejný, jaký měl Abrahám, když zvedl nůž, aby ho zabodl do hrudi svého syna. Byl veden čistou opravdovostí, kterou se nedalo otřást a která vychází z podstaty lidské duše.

 

     Nemůže být popřen. Je "čistý", pokud je absolutně správný pro vaši cestu, a je to vědomí v jádru vyšší bytosti. Považujte ho třeba za andělský úmysl, neboť se týká vás, vaší životní lekce proč jste sem přišli (na Zemi). Je velmi mocný a řídí všechno, co je před ním, když je dokončen a uveden do hry.

 

 

VYLEPŠENÁ “INNATE”


 Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je závěr dvou dnů, kdy se mnoho z vás zúčastnilo obou z nich. V rámci procesu je v tom kontinuita vědomí. Bylo zde toho dnes hodně, co jste mohli cítit, a stejně tak i včera, pokud jste si to dovolili. Stále jsou tací, kteří jsou frustrovaní, že necítí vůbec nic. Můžeme zde hovořit o určitých věcech, “channelovat” o určitých věcech, ale realitou zůstává, že vám nic z toho nedochází. Téměř každý, co zde sedíte, je zde za účelem “učení se”, jak sami sobě pomoci v rámci tohoto posunu. Drazí, pokud zde není žádné vaše “uznání” posunu, věci se mohou zhoršovat, protože v ”nové” energii se již nemůžete držet starého paradigmatu energie. V nové energii již nemůžete pokračovat v tom, co jste dlouho předtím dělávali. Už to nefunguje! A dříve či později uvidíte svou vlastní dysfunkci, jestliže se nebudete moci posunout k tomuto novému způsobu myšlení, této energii, která je “ochotná” vás podporovat.

Říkáme to stále znovu a znovu, máte vítr v zádech, ale nic to neznamená, pokud nevztyčíte svou plachtu. A to platí pro vás všechny. Jsou zde věci, které jste v energii, která je tady pro vás, nečekali. Nebo jim nevěříte. Takže jste vždy tvrdě pracovali, sami a pro sebe, dělali jste, co bylo nutné. Ale najednou vám myšlenka, že máte něco z toho odhodit prostě nedává smysl, bojíte se toho nebo si procházíte něčím jiným.

Nazval jsem tento channeling “Vylepšená innate”. Je to podobné téma, jaké jsem vám předal již dřív, ale toto je určeno této skupině (v místnosti). Mnoho z vás v těchto dvou dnech pocítilo něco speciálního. Nepřisuzujte to prezentujícím (na pódiu – pozn. překl.). Odtud vaše pocity nepochází. Je to energie laskavosti, lásky a soucitu, která vychází z nitra každého z vás a omývá vás krásou, kterou si zasloužíte. Není to energie z vnějšího zdroje. Je to jeden z velkých posunů paradigmat této doby, že krása pochází z nitra. Kolik z vás strávilo svůj život se sepjatýma rukama, kdy jste děkovali Bohu, prosili Boha, volali Boha. A teprve nyní zjišťujete, že každá jedna věc pochází od Boha uvnitř vás. Ó, a to není to vše, co je uvnitř.

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

Homeopatie je mezi lidmi již velmi dlouhou dobu. Předpoklad homeopatie však není založen na vědě a proto už sám název v některých kulturách nebyl přijat. Ve skutečnosti také existuje věda, která jí zesměšňuje. A zde je to, jak to funguje. Jde o tinkturu, kterou si dáte pod jazyk, jde o léčebnou substanci, zředěnou chemicky v tak malé koncentraci, že je složité ji vůbec změřit v jednotkách ku miliónu, tak je malinkatá. Lék je stvořen pro vás, k tomu, co vás trápí, abyste si jej vložili pod jazyk a vaše tělo vidělo “záměr” toho, kdo lék vytvořil a toho, kdo ho vložil “dovnitř”. Tělo záměr vidí, následuje instrukce a samo se léčí a uzdravuje a zbavuje se problémů. To je základ homeopatie.

Učili jste se, že když takový lék doplníte o jasně vyjádřený „záměr“, pak ještě zlepší a umocní léčivou látku, která je uvnitř. A když se na to dívají vědci, říkají, že neexistuje žádný způsob, jak by to mohlo fungovat. Říkají, že to musí být pouze “myslí”, protože zde není žádná chemie, která by mohla eventuálně způsobit v těle reakci, jelikož je příliš nepatrná. Je jí prostě příliš málo.

Drazí, lidé užívali tuto metodu po staletí, a dávno před vznikem medicínských léků, dokonce i dávno před objevením Aspirinu. Vypovídá to o tom, jak lidé na prostředky k léčbě nahlíželi. Není to nic nového a funguje to! Na jiných kontinentech jsou miliony lidí, kteří homeopatii užívají i dnes. Daleko víc, než vy. Důvěřují pravdivosti, skutečnosti a projevu homeopatie ve 3D světě. Je to něco, co funguje. Takže máte systém, o němž je známo, že funguje, který je založen na vědě, kde “innate” vašeho těla vidí to, co děláte skrze lék/tinkturu a váš záměr a uzdraví se. Jak byste to mohli kromě homeopatie nazvat? Bylo by to “vědomí” vaší innate. Innate je připravena reagovat na to, co jí dáváte, a vy to můžete během let pozorovat a pracovat s tím, pokud tomu věříte

A víte, co je na tom zábavného? Ve vaší zemi existují chirurgové, kteří vás léčí, napíší vám či vydají recept a současně vám poradí, abyste použili určitou homeopatii, abyste neměli žádné jizvy. A když se jich zeptáte: “Jak to, že jedna homeopatie funguje a jiná nebude?” A oni vám odpoví: “Prostě to tak berte.” Není zde žádné potvrzení, ať tak či tak, prostě jen vědí, že to funguje! A funguje.

Pojďme tedy tuto diskuzi trochu rozšířit. Je to vědomí “innate”, které je mnohem “vyspělejší” než kdy dřív. Je součástí nového člověka a je připraveno na nové věci. Rád bych nyní této skupině něco sdělil. Co když vám řeknu, že v každé jedné lidské bytosti je takové vědomí innate? Mohli bychom dokonce říci, že čeká s široce otevřenýma očima a vztaženýma rukama, aby vám pomohlo, a říká: “Co víc tu je, co mohu udělat pro tvé vlastní tělo? Toto je chemie ve své nejlepší podobě, která je uvnitř DNA, je to innate, jež je napojená na vaši Akášu a vaše vyšší já.

Innate je nádherný systém vědomí. Nevytváří pouze chemické reakce v “nechemických” částech těla. Nezajišťuje pouze “léčení” v rámci homeopatie. Dělá všechno! Zajímalo vás někdy, co je to opravdu spontánní uzdravení? Je to innate ve své nejdokonalejší podobě! Jste to vy s vámi, dokonalí!

Zajímá vás, co můžete udělat právě teď? Ach, měl by vám vzrušením běhat mráz po zádech. To, co můžete udělat právě teď, se trochu liší od toho, co si myslíte. Je tolik možností. Innate je připravená pomoci vašemu vědomí zbavit se věcí, které již více nepotřebujete, které již více nebudou fungovat. Jestli ale máte k tomuto defenzivní přístup, fungovat to nebude, a to je v této nové energii to “nové”.  Jestliže máte “spouštěče”, které po (své) “aktivaci” způsobí, že se naštvete, spouštěče, díky kterým jste znepokojení, když slyšíte nějaké slovo nebo vidíte nějakou situaci, a kdy můžete doslova cítit, jak vás z toho “pálí žáha”, jak byste v této situaci instruovali své tělo, abyste se toho zbavili? Co dát tělu instrukci, aby se zbavilo všeho nevhodného, co vám brání vidět krásu toho, kdo jste? Mohlo by to fungovat?

Nyní, jsou lidé, kteří právě teď poslouchají a říkají si: “To jsou jenom slova. Nejspíš to nebude fungovat”. A těm z vás, kteří si to teď říkáte, to opravdu fungovat nebude, protože tento skutečný záměr vytváří bariéru, bariéru, která také dále vytváří dysfunkci v tomto celém procesu. Rád bych, abyste si vzpomněli na tu tinkturu, která je čistá, bez předpojatosti a kterou si můžete dát pod jazyk. Tělo ji “vidí” a poslouchá (řídí se instrukcemi - pozn. překl.).

Innate chce jen to, co je pro vás dobré. Innate představuje totéž, jako vaše testování svalů (kineziologie). Je to vaše součást, která je stvořená k tomu, aby vám pomohla žít déle. Je stvořená k tomu, abyste se cítili pohodlně, aby vám pomáhala a předávala vám informace. A drazí, innate se nyní zdokonaluje a její funkce se bude vyvíjet ještě víc. Bylo by škoda jí nevyužít. Proč ji všichni nevyužíváte? Muž sedící na židli (myslí Leeho – pozn. překl.) ji potřebuje využít.

Pojďme uvolnit některé věci. Co je to? Společně s mužem na židli můžete říci vaší innate: “Drahá innate, dnes propouštím vše nevhodné, co mě udržuje ve stavu znepokojení a obav, dnes pouštím vše, díky čemu jsem méně zdravý.“ Toto je vhodná doba k propuštění záležitostí, které nefungují a zvláště těch, o nichž si myslíte, že je neřídíte, protože je naopak řídit můžete. Věda provedla experimenty, které skutečně dokazují, že buňky poslouchají vědomí! Chemie těla je vytvořená z vědomí, přičemž tělo ukazuje, že doslova poslouchá lidskou bytost, a to daleko víc, než jste si kdy mysleli. Innate je ještě velkolepější než to!

Drahá innate, propouštím všechny frustrace, které mi brání v tom, abych se posunul vpřed. Drahá innate, propouštím všechny výmluvy, které mi brání v posunu vpřed.“ To je povel (příkaz), ne pouze přání! Stejně tak jako je tinktura příkazem, který říká tělu: “Tady je má objednávka, tohle má nastat, protože mé vědomí je v souladu s mým duchovním já a má innate je laskavým systémem!“ S innate si nepřejete, aby se něco stalo, spolupracuje s ní a hovoříte k ní.

K tomu tématu je mnoho otázek, a jedna z nich je tato: “Jestliže je innate tak dokonalá, proč jen nedělá, co je potřeba?” A já vám řeknu proč. Drazí, předpoklad života samého, celkového “nastavení” vašeho vyššího já, spirituality říká, že máte svobodnou vůli. Máte svobodnou vůli se zabít. Můžete to dělat pomalu, jestli chcete, a to s pomocí vašich špatných zlozvyků či výmluv, nebo to můžete udělat ihned najednou. Je to vaše svobodná volba. A innate pouze čeká, připravená na instrukce. A jestliže strávíte celý svůj život, aniž byste kdy pochopili, že můžete ke své buněčné struktuře hovořit, vaše tělo bude dělat jednoduše pouze to, co samo chce, v plné nefunkčnosti a nerovnováze. To je původ každé nemoci. Věděli jste, že věda prokázala, že ti, kteří jsou plní radosti a často se smějí, žijí déle? To proto, že jejich buněčná struktura je v rovnováze, je zde soulad a koherence (soudržnost), jež pracují společně, aby vás udrželi naživu. A to je pouze smích a radost! A já zde hovořím o instrukcích pro život

Jaké jsou dnes vaše instrukce pro vaše tělo? Každému z vás řeknu, že máte záležitosti, které musíte pustit. Co třeba otázka sebeúcty? Znovu o tom musíme hovořit (Kryonův povzdech). Ta stojí v cestě mnohému. Drazí, pojďme pustit všechno, co vám kdy kdo řekl o tom, kdo jste.  Pouštím vše, co mi bylo řečeno, že definuje to, KDO JSEM! Drahá innate, a vy, kdo jste ke mně hovořili, systémy, o nichž jste mi říkali, dokonce i instruktoři a ti, které jsem miloval, JÁ nyní pouštím všechny informace, které nejsou dost velkolepé pro mé tělo!“ Co třeba hovořit takto? Můžete to udělat? Pojďme to udělat společně! Muži na židli (hovoří opět k Leemu), poslouchej. Platí to i pro tebe. K propuštění věcí, které jsou nevhodné, a vaše innate přesně ví, které to jsou, jí musíte dát pouze svolení, abyste se dostali tam, kde budete cítit, že máte „vítr v zádech. Opustíte toto místo s jinými pocity, než jste přišli… a časem si začnete všímat svého posunu.

Jsou lidé, kteří cítí, že “cvičení” je pro ně příliš těžké a nechtějí to dělat. A někteří na to řeknou: “Víš, že bys měl cvičit”. A oni odvětí: “Ano, já vím, že bych měl…” (smích v publiku). A pak konečně najdete přítele, nebo něco jiného, co vám řekne: “Půjdu s tebou,” dostanete se na místo, kde budete cvičit, nebo místo, kde se můžete procházet, či běhat, cokoli, a tak to tak trochu děláte. Pak se vrátíte a řeknete: “To bylo strašné.” (Opět smích v publiku.) Ale přítel vám řekne: “Pojďme to udělat znovu, a tak to uděláte znovu, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a zrovna, když už jste připraveni říci, že je to nesmysl, začnete vidět výsledky! Jen malé, ale pak nejednou, páni, jsi tam venku, ještě dříve, než vyjde slunce, a běžíš kolem bloku! (Opět smích v sále.) A v čem je rozdíl? Začal jsi vidět výsledky.

Drazí, funguje to přesně tímto způsobem. To, co uděláte dnes, právě nyní, se mnou, začíná pomalu, ale vaše innate to slyší, jestliže máte čistý záměr. Pokud to děláte, protože jste v nějaké skupině, nebude to fungovat. Ale pokud to myslíte vážně, započne to proces. A jakmile začnete vidět výsledky, jaké by měly být, začnete se cítit dobře, budete v noci lépe spát, nebudete se obávat věcí, kterých se obáváte nyní, a vaše prožívání radosti se vrátí, takže budete “probuzení” a radostní a ne plni bolesti, úzkosti, utrpení a obav – už žádná z těchto věcí. To je vše “staré vybavení”, které už není pro vás. A vy to začnete cítit a budete vědět, že to funguje.

A pak se začnete dívat na určitá specifika, abyste odhodili a propustili věci, které vás tvoří. Pouze pro vás. Mnoho z nich je ve vaší Akáše a vy to víte, že ano? Nesete je ve své Akáše a táhnete si je sebou a ony jdou s vámi. Vy ale můžete říci: „Drahá innate, propouštím veškeré věci ze svých akášických záznamů, které mi dnes brání vidět moji velkolepost.“ Dívejte se na to, jakoby se už stalo. Proto jste dnes přišli. Proto jste přišli. Nechť je to pro vás počátek mnoha sezení určených k propouštění (starého a nevhodného) a nechť vidíte výsledky a běžíte kolem bloku, ještě než vyjde slunce.

A tak to je.

KRYON

 

PRINCIP LÉČENÍ NEMOCÍ A UZDRAVENÍ

 

     Jak je známo, alopatická (léková) medicína nedokáže léčit chronické a degenerativní nemoci, ale pouze tlumit jejich příznaky, které se projevují jako akutní nemoci. Není to způsobeno nedokonalostí medicíny samotné, ale je to proto, že ze samého principu nelze tyto nemoci vyléčit alopatickou medicínou. Zde se musí jednat totiž o zcela jiný způsob léčení a uzdravení, protože nemůžeme jako lidé změnit platné vesmírné zákony. Všechny nemoci mají svou karmickou nebo duchovní příčinu, a proto musí být léčeny duchovními způsoby a postupy.

     Chronické a degenerativní nemoci představují často karmické lekce spojené s minulými životy, tak jak je chápeme v naší linearitě. Na úrovní duchovního těla, před další inkarnací, je vždy sestaven karmický plán a karmické mezníky pro budoucí bytí v lidském těle a duchovní tělo si vybírá nejen rodiče, ale i místo a čas narození. To je předmětem interdimenzionálního plánování ještě před naším narozením. Jejich uzdravení vyžaduje pochopení toho, co si duše přála v novém těle prožít a co nemoc či postižení „chce říci“ příslušné bytosti. Bez tohoto pochopení, přijetí, odpouštění, lásky, soucitu, pomoci druhým, je chronická a degenerativní nemoc těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná. Léčení a vyléčení mnoha druhů nemocí je přímo v naší lidské „režii“, především musí začínat v naší mysli, protože veškerá uzdravující schopnost je dána přímo v naší trojjediné bytosti.

      Prvotní příčinou chronických a degenerativních nemocí jsou tedy karmické následky z minulých životů a po roce 2000 a zejména po roce 2012 také karmické následky ze současného života. Proto je nyní na Zemi více chronických nemocí než před rokem 2000. Také je to spojeno s tím, co si duše příslušné bytosti přeje prožít ve spojení s lidským tělem v tomto svém životě, a co nevyplývá ze samotné karmy.

     Druhotnou příčinou je pak změněná DNA v lineární (šroubovice) a kvantové části, která reaguje skrze alergie a intolerance u potravin a nápojů, skrze alergie na dřeviny, byliny a trávy, skrze toxické kovy a chemické škodliviny ve všem co jíme, pijeme a dýcháme. K této změně DNA dochází buď již při narození, nebo až v průběhu života podle karmických mezníků.

     Vyléčení chronické a degenerativní nemoci může být uskutečněno některým ze způsobů celostního léčení a je spojeno se synchronicitou, tedy s časovou okolností, kdy nastane v mysli bytosti takový stav poznání, cítění a jednání, který už může vést k uzdravení.

     Karmická očista těchto chronických a degenerativních nemocí probíhá skrze akutní nemoci a stavy, jako jsou bolesti a záněty – tedy nějaké formy utrpení. Tyto akutní nemoci jsou léčitelné a představují delší či kratší postup vedoucí až k odstranění i příčin chronické nemoci. Čím více pochopíme, že celý uzdravující systém je v nás, tedy i v záměrech naší mysli, tím rychleji se uzdravíme.

*****

     Moje poznání skrze mé Vyšší Já:

    

     Princip léčení nemocí je pro všechny metody léčení stejný a vyplývá z poznání, že všechny nemoci jsou následky karmických skutků a přání duše, že všechny nemoci jsou založeny na negativních emocích, a vše co ve stvoření je, je energie a její formy. Někdy si přeje duše prožít takové utrpení, které by z karmy nevyplynulo.

 

1.  Bytost, která se chce uzdravit, by měla změnit své myšlení, chování a jednání. Cesta k tomu je láska, láskyplné

 jednání, soucit, odpouštění, radost ze života a služba druhým (je třeba se naučit milovat ostatní bytosti a celé stvoření jako sebe samého). Měla by pochopit, čím opravdu je. Že je bytostí trojjedinou, obsahující duši spolu s duchem, mysl a hmotné tělo. Že pouze hmotné tělo je smrtelné, a naše mysl, duše a duch jsou nesmrtelní. Že duch s duší je v nás proto, aby zakoušeli bytí, že mysl je tvořitel (stavitel) a hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha s duší. To, co se má změnit není prvotně naše duše nebo duch, ale je to naše mysl, která je zodpovědná za myšlenky, a myšlenky jsou energií, a jsou tvůrčí. A všechno, naše myšlenky, slova a činy, jsou z hlediska nejvyšší Boží spravedlnosti zapsány do našich akášických záznamů.

 

2.  Protože je vše forma energie a vše dostává energii od Boha ze Stvoření, vše také energii vyzařuje. Proto i naše tělo a každý jeho orgán vyzařuje energii. Nemocný orgán vyzařuje jinou energii než orgán zdravý a klíčem k uzdravení je změna energie nemocného orgánu na energii potřebnou pro činnost a funkci zdravého orgánu. Protože energie představuje vibrace, její velikost a barevné vyzařování, pak přívodem energie s opačnou vibrací lze měnit důsledky patologických vibrací. Všechny způsoby léčení jsou na tomto principu založeny. Léčení a uzdravení probíhá na kvantové úrovni.

3.  Je známé přísloví, už ze středověku, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. To platí doslovně, protože bytost může být  uzdravena jen skrze Boží (vesmírné) zákony. To je činěno tím způsobem, že každá bytost má kromě anděla strážného, čili ochránce, také duchovní bytost, která se jmenuje „správce karmy“. Náš andělský průvodce – správce karmy, kterého má každá lidská bytost u sebe, dohlíží na to, aby se naplnil náš karmický plán-scénář i s příslušnými karmickými mezníky. K zajištění tohoto úkolu má energetické andělské pomocníky. Náš anděl strážný čili ochránce dohlíží zase na to, aby se nestalo nic, co by ohrozilo náš karmický plán. (Proto existují např. zázračně zachráněné bytostí při různých těžkých nehodách a haváriích.) 

4.  Správce karmy se také zúčastňuje na našem léčení. Všechny metody celostního léčení i léčení alopatickou medicínou u akutních nemocí nakonec zakončují na našich tělech a orgánech správci karmy a jejich „andělští  energetičtí pomocníci“, pokud jsme pochopili, co nám příslušná nemoc ukazuje, a pokud jsme změnili svoje myšlení, cítění, jednání a chování. Tím je dosaženo cíle karmy jako poučení pro naši změnu a karma může být odpuštěna, a co je důležité – také vyškrtnuta z příslušných akášických záznamů. Andělští energetičtí pomocníci, jsou součástí doprovodu každé lidské bytosti a vyléčí orgán pomoci energie na kvantové úrovni a tím také dojde k toxické očistě příslušného orgánu a navazujících orgánů.

5.  Důvodem, proč je potřeba k tomuto léčení pomoc je to, že na úrovni 3D či 4D nemá naše DNA možnost projevit celou její schopnost, související s vyjádřením čistého záměru a samouzdravením těla. To je možno činit s DNA na úrovni multi D a tuto schopnost na našem duchovním vývojovém stupni jako lidstvo nemáme. Věda zatím odhalila jen biologickou část DNA, to, co činí cca 5% naší lidské DNA, ale 90% DNA je uspořádáno na kvantové úrovni v dalších vrstvách, které jsou pro přístroje ve 3D resp. 4D nezjistitelné.

6.   Ať je bytost léčená lidskými energetickými pomocníky, léčebnými obrazy, celostní medicínou, skrze odbourání stresu a stresorů, detoxikací, metodou Mental healing – léčení mysli, homeopatickým a autopatickým způsobem nebo alopatickou medicínou, vždy se jedná jen o vyslovení záměru“ k léčení, protože na konci léčení je správce karmy, který rozhoduje o tom, jestli může být nemoc či postižení vyléčeno a andělský energetický pomocník, který provede záměr léčitele, léčené bytosti nebo lékaře, pokud to už karma bytosti dovolí a umožní, aby se tělo vyléčilo „samo“.

7.   Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každá bytost může být vyléčena. To souvisí s karmou bytosti. Vždy je to

 spojeno s určitou formou utrpení. Jedná se především o chronické a degenerativní nemoci a tělesná poškození. Někdy stačí k vyškrtnutí karmy utrpení související s procesem léčení. Někdy nemůže být nemoc či postižení vyléčeno, ale třeba

 jen zmírněno.

 

8.  Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

  9.  Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování, a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího Já. Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí  naší trojjedinosti - těla, mysli a duše s Vyšším Já.

       OPAKUJI: Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje

 lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem.

 

  10.   Proto veškeré dohady o tom, která látka, metoda, postup, způsob léčení je lepší, je nepodstatný, protože se

   jedná vždy jen o vyvolání čistého záměru toho, co má být léčeno a uzdraveno. To co může být skutečně uzdraveno

   souvisí s karmou každého z nás, proto stejně čistý záměr u někoho spustí léčení a uzdravení, někdy i spontánní

   uzdravení, u někoho dojde k částečnému léčení. Není to způsobeno čistotou záměru.

     Víra v uzdravení některým ze způsobů celostní medicíny je důležitá, protože mysl, vědomí, buněčná struktura a všechny buňky musí být v jednotě, má–li se uzdravení uskutečnit. Nejedná se tedy o slepou náboženskou víru. Výsledkem je pak uzdravení, které lékaři přisuzují „placebu“. A protože z karmického hlediska může být uzdraveno okolo 70%  nemocných, pak lékaři hovoří o tom, že placebo v případě takto vyléčených činí 60%. Nejsou daleko od pravdy.

 

11.   Všechno je energie, její vibrace, barvy, melodie a vůně a čistý záměr je vším.