Velmi dobrá zpráva pro Evropu a státy okolo Středomoří

Ve dnech 24. 3. až  26. 3. 2020 došlo na základě velké Boží milosti a příslušných záměrů   k postupné likvidaci DNA coronaviru Covid-19 ve třech krocích.  Tato biologická zbraň nemá už místo v roce 2020 na planetě Zemi. Přesto si mohlo lidstvo vycítit následky její působení pro své velké poučení.
Tato likvidace byla zaměřena na očistu postižených obyvatel všech států, které jsou součástí Evropy, nebo patřící do Evropy i když nejsou součástí pevniny a dále států, které se nacházejí okolo Středozemního moře, které tak vytváří určitý celek. Likvidace DNA může totiž probíhat jen v případech, že je tento Covid-19 přítomen v těle.

  

  

 

Tyto státy byly doplněny o Středomořské státy:  Turecko, Maltu, Izrael, Libanon, Jordánsko, Egypt, Libyi, Alžírsko, Tunis, Maroko.
I v zasažených lidech v ostatních zemích světa byly obdobně likvidovány DNA Covid-19.
Likvidace DNA coronaviru  Covid-19 znamená, že tento patogen je mrtvý, není tedy aktivní, nemůže se dále množit, nevytváří žádné další toxiny, dříve nakažená bytost už nemůže nikoho nakazit!!! Pak už záleží jen na účinnosti imunitního systému, jak dlouho  bude trvat úplné vyléčení. Není vyloučeno, že imunitní systém při intenzivní a déle trvající infekci a i jiného zdravotního postižení v těle, uzdravení nezvládne.
V prvním kroku 24.3.2020  byly cestou Boží milosti zlikvidovány DNA Covid-19 ve všech tělech napadených bytostí. Nemohly být zlikvidovány ty, které ulpívaly jako živé na různých předmětech od nakažených bytostí.
V druhém kroku 25.3.2020 byly cestou Boží milosti zlikvidovány ty DNA Covid-19, které se dostaly do těl z infikovaných předmětů nebo šlo o bytosti, které se vrátily do Evropy od 24.-25.3. 2020. V ČR bylo infikováno za tento 1 den 30-40 bytostí.
Ve třetím kroku 26.3.2020 byly cestou Boží milosti zlikvidovány ty DNA Covid-19, které se dostaly do těl z infikovaných předmětů nebo šlo o bytosti, které se vrátily do Evropy od 25.-26.3. 2020. V ČR nebyla už infikována žádná bytost.
Bohužel, informace které jsou neustále zveřejňovány v médiích, vytváří dojem, že Covid-19 stále napadá další bytosti. Ve skutečnosti se jedná jen o bytosti již dříve infikované, tedy hlavně před 24.3.2020, u kterých se nacházejí popsané příznaky a imunitní systém si s tím musí poradit lépe a rychleji, protože už nemusí bojovat s aktivními coronaviry Covid-19. Bohužel medicína neumí rychle změřit přítomnost samotného coronaviru  Covid-19 v těle napadené bytosti.
Dne 27. 3. 2020 nejsou v tělech napadených bytostí žádné aktivní Covid-19. To co nyní u těchto bytostí je, je boj imunitního systému s mrtvými původci a následnými projevy této infekce. Zde záleží především na schopnosti imunitního systému každé napadené bytosti, jak rychle se dokáže vyléčit. Proto nejlepší způsob léčení je posilování imunitního systému a dobrý pitný režim, který přispívá k očistě napadených částí těla.
Od dnešního dne, 27. 3. 2020, nastává v Evropě tedy jen fáze léčení následků způsobených  v lidských tělech coronavirem Covid-19.  Vy někteří už víte, že následky likvidace DNA normélního patogenu v těle se projeví do týdne.  Ale velmi znatelně by se to mělo projevit u lidí zasažených  coronavirem Covid-19 přece jen později a už za 2 týdny od data 27. 3. 2020.
ČR měla šanci od konce ledna 2020 využít možnosti likvidace DNA coronaviru Covid-19, protože je v zemi dostatek přístrojů, které to dokážou a zkušeností, možná nákaza mohla být zlikvidována se zlomkem prostředků. Ale přístroje a zkušenosti jsou mimo zdravotnický systém. To nás bude stát stovky miliard korun. Zbytečně. Vím dobře, o čem mluvím.
Informace obdržel a napsal Jan Heczko.
V Krnově 27.3.2020