Kniha "Andělé, naši strážní duchové"

 

     Kniha obsahuje mnoho příběhů, které jsou spojeny s působením andělů. Také obsahuje mnoho údajů, které jsou převzaté z kabaly a jsou irelevantní pro křesťanství.

 

     Níže uvádím poznatky z těch kapitolek, které jsou důležité.

     Text doplňuji o „moje poznání“ k některým tvrzením autora, které dostávám skrze Boha Otce a kódy pravdy (KP).

 

     První část:

 
     Kapitolka: V šumu křídel andělských – zde je cca 10 příběhů.
     Kapitolka: Andělské dílo – jedná se o sdružení OPUS ANGELORUM – založeno 1896. Je rozšířeno ve více jak 50 zemích.
     Kapitolka: Andělé – ochranní duchové nebo mimozemšťané?

 

     Erich von Daniken došel k závěru, že andělé jsou vlastně mimozemšťané (Sodoma a Gomora).

     Láma Govinda – „Andělé nejsou žádnými halucinacemi. Jsou symboly, ve kterých se ztělesňují nejvyšší poznatky a úsilí lidského ducha. Jejich zviditelnění je tvořivým výkonem našeho ducha, přeměňují náš nejvnitřnější zážitek v takovou formu, kterou můžeme vidět!“  Ať se okřídlené bytosti objevovaly lidem v jakékoliv podobě, všechny měly jedno společné – s odpouštějícími gesty vždy jemně napomínaly a varovaly.

     Kapitolka: Náš anděl strážný

 

     Jsou neustále s námi. Aby nám však mohli účinně pomáhat, musí mít „náš souhlas“, což znamená, že je máme o to žádat. V druhý říjnový den mají strážní andělé svůj svátek.

     Časopis Time z ankety o andělech: Téměř 70% dotázaných věří v jejich existenci a přes 30% s nimi mělo dokonce kontakt. Výzkumy na universitě v Berkeley ukázaly, že setkání s anděly v raném dětství jsou běžná.

     Jak vypadají? Podle Swedenborga, švédského fyzika a neobyčejně duchovně orientovaného člověka, jsou andělé nemateriální bytosti, které neodrážejí sluneční paprsky. Současní badatelé tvrdí, že andělé jsou androgynické bytosti, obdařené mužskými i ženskými vlastnostmi. Americká spisovatelka Eillen Freemanová sbírá zprávy lidí, kteří prožili setkání s andělem strážným. Vyplývá z nich, že nebeští ochránci vypadají různě. Stává se však, že andělé vyhlížejí přesně jako na obrazech.

 

     Moje poznání: Dle KP  se někdy jedná jen o vyslané obrazy těmito anděly, které vnímáme nejdříve skrze naši mysl – a následně skrze naše smysly a mozek. V některých případech se jedná o zhmotnělou podobu anděla. To záleží na záměru a cíli, kterého má být dosaženo.

     Dle KP mohou mít andělé také podobu lidských bytostí, a tím příslušné schopnosti, které jsou ale mnohem větší než u člověka – síla, záměr, rychlost reakce, láskyplné jednání.   

 

     Druhá část:

 

     Tato druhá část je velmi důležitá pro pochopení toho, jakým způsobem si můžeme léčit a vyléčit naše fyzické tělo      i naši mysl. Tento postup je součástí celostní medicíny, která léčí příčiny nemoci, nikoliv jen, že upravuje její  symptomy.

 

     Andělé léčitelé

 

     Co všechno umí andělé léčitelé léčit? Andělští léčitelé dovedou vyléčit jakoukoliv nemoc. Mohou spolupracovat při léčení těžkých chorob, například různých nádorů, stejně jako při menších problémech. Mohou vyléčit infekce, uzdravovat nemocné tkáně. Umějí zastavit degenerativní procesy, záněty kloubů, srdeční problémy, na něž klasická medicína zatím nestačí. Zbaví vás bolestí hlavy nebo vyléčí zranění způsobené úrazy. Můžete s nimi spolupracovat při léčení kožních vyrážek a jiných chronických onemocnění, poruch trávení, onemocnění hrtanu či průdušek. Dokážou vás zbavit stresu, úzkosti a strachu. Pomohou vám najít a odstranit skutečné, hlubší příčiny chorob a mohou dokonce vyléčit blížící se onemocnění dříve, než se vůbec fyzicky projeví.

     Andělští léčitelé nejen uzdravují, umí také přebudovat a zregenerovat vaše tělo. Mohou vám dodávat energii a zbavit vás chronické únavy.

     Není pro ně těžké přestavět celé soustavy orgánů vašeho těla, které nefungují správně, například oběhový systém, dýchací, nervový nebo imunitní systém.

     Dokážou stimulovat k vyšší činnosti vaše žlázy, štítnou žlázu, nadledvinky, brzlík, slinivku břišní. Mohou také pracovat s jednotlivými orgány, jako jsou ledviny nebo oči. Dovedou přebudovat strukturu plic a uvést do pořádku vaše srdce a tepny.

     Budete-li chtít, dovedou vás ještě dál. Pomohou vám rozvíjet tělo a dodají vám energii, kterou budete potřebovat na cestě k naplnění vašeho vyššího poslání. Díky jejich pomoci můžete mít zdravější a kvalitnější buňky než v den, kdy jste se narodili.

     Pracujete-li na proměně svého těla společně s andělskými léčiteli, vnášíte uzdravující částice světla do každé soustavy orgánů. Do každé žlázy a buňky. Vaše tělo se mění a získává vyšší vibrace světla.

     Léčící andělé ochotně a rádi spolupracují při každém způsobu léčby. Mohou urychlit vaše doléčení po chirurgickém zákroku nebo přidat energii světla do léků, které potřebujete. Užíváte-li léky s nežádoucími vedlejšími účinky, pomohou vám je potlačit.

     Andělští léčitelé pracují na základě individuálního i skupinového vědomí. Mohou svou energii spojovat a využívat sílu celé skupiny. Přijdou vám na pomoc vždy, když je požádáte.

 

Moje poznání: Prosit o uzdravení od nemocí a chronických nemocí, následků úrazů, chronické únavy, poklesu imunity, atd., může každá lidská bytost, která v sobě projeví dostatek víry v tyto léčící anděly a o léčení je požádá či poprosí. Je to tedy léčení spojené i s vírou v Boha. U dětí, které nedokážou ještě pochopit a správně požádat o pomoc a léčení, může to udělat rodič, případně jeho zákonný zástupce. O léčení může požádat i bytost za jakoukoliv jinou bytost.

     Rozsah této Boží milosti, která umožňuje tak mocný způsob léčení, souvisí s energií, která přichází na naší planetu Zemi v rámci posunu a vzestupu planety Země a celého lidstva, v souvislosti s rokem 2012.  

     Léčení probíhá na kvantové úrovni příslušných orgánů, kvantové části DNA a se zapojením moudrosti těla – innate do léčícího procesu. V průběhu léčení proběhne vyškrtnutí příslušných karem, které souvisí s danou nemocí nebo postižením, z příslušných akášických záznamů.

 

     Možná máte pocit, že jste zatím moc nerozuměli tomu, jak vlastně andělé léčí. Je-li tomu tak, vůbec to nevadí, protože vaše srdce to od začátku cítí. Dávno předtím, než bude vaše mysl ochotná přijmout plně realitu duchovního světa, vaše srdce bude vnímat anděly, jako nositele silné, čisté, duchovní energie. Při práci s andělskými léčiteli se vaše mysl učí naslouchat srdci. Jsou-li spolu v naprostém souladu a oba, mysl a srdce, si přejí spolupracovat s vysoce rozvinutými andělskými pomocníky, otvírají se vám spojovací dveře a vy stojíte před mimořádnou příležitostí. Andělští léčitelé jsou k vám přitahování společným přáním vašeho srdce a mysli, a splní vám je.

 

     Moje poznámka: Srdcem se rozumí duchovní srdce a duchovní srdce zahrnuje informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí. Není to fyzické srdce.

 

     Jediným posláním andělských léčitelů je spolupráce při rozvoji lidí. Ze všech andělů jsou nejvýše vyvinutí Sluneční andělé. Spolupracují přímo s vaší duši a pomáhají utvářet vaše duchovní tělo. Sluneční andělé k vám přivádějí další andělské léčitele. Přivolávají je na pomoc při převádění vašeho fyzického, emocionálního a duchovního těla na jemnější frekvence světla a energie.

     Je velmi pravděpodobné, že jste se s některými anděly už setkali ve chvílích, kdy vám hrozilo nějaké nebezpečí. Ve zlomku vteřiny vás mohou vytáhnout z hrozícího smrtelného nebezpečí, aby předešli nehodě. Zřídkakdy si uvědomíte, že se něco takové stalo.

     Léčící andělé někdy pracují tak nenápadně, že jejich uzdravující činnost potvrdí až později prováděné testy. Andělští léčitelé vám mohou poslat dávku životní energie, když to nejméně čekáte. Posláním andělů je vést vás a pomáhat vám rozvíjet mysl i tělo. Léčitelé mohou pracovat, zatímco vy spíte. Léčící anděly můžete také zavolat, když se v noci probudíte s nějakou chorobou, například žaludeční virózou. Tito léčitelé přijdou a odstraní virovou infekci a pocit nevolnosti.

     Svobodná vůle každého člověka je základním zákonem lidské evoluce. Nikdo nemá právo do ní jakkoli zasahovat. Ani andělé tedy nemohou přijít a začít vás léčit, kdy se jim zachce. Především vy sami musíte být pevně rozhodnutí, že chcete být zdraví. Vždy pokaždé musíte o léčení požádat.

 

      Sluneční andělé

 

Váš Sluneční anděl není totožný se strážným andělem. Váš Sluneční anděl zůstává s vámi, aby řídil váš vývoj, dokud nebudete osvobozeni od nutnosti přijímat život ve fyzickém těle a nezačnete existovat pouze ve vyšších dimenzích. Sluneční anděl se ztotožňuje s vaším životem a se vším, co po něm přetrvává. Pomůže vám, abyste v okamžiku smrti byli plně vědomí toho, že se vaše duše osvobozuje z fyzického těla.

     Sluneční andělé vždy pracují v souladu s evolucí. Tento anděl přináší jemnou duchovní substanci, která se stane základem mostu spojujícího vaši mysl s vaší duší.

 

     Moje poznámka: Sluneční anděl je také ten anděl, kterému říkáme „sudička“, a který se objevuje v okamžiku našeho  narození.

 

     Ostrov Regenerace

 

     Ostrov Regenerace byl stvořen andělskými léčiteli, kteří o něj pečují. Tento ostrov existuje na vyšší jemnější úrovni, než je rovina fyzická. Najdete tu ty nejkrásnější rostliny, jaké na Zemi ani neexistují. Květiny i stromy září v paprscích slunce a i jejich barvy jsou mnohem krásnější, než jak je známe z našeho hmotného světa.

     Ostrov Regenerace je chráněn velkou silou světla, které ho obklopuje. Protože tento ostrov existuje na vyšší úrovni, než je hmotný svět, dostanete se sem jedině, když budete pozváni.

     Všichni, kdo přicházejí s čistým srdcem a myslí, sem mohou vstoupit a budou vítání. Budete přijati jako vážení zvaní hosté, kteří sem přišli, aby se učili vnímat a myslet v jemnějších rovinách bytí.

 

     Moje poznání: Ostrov Regenerace je určen pro regeneraci astrálních těl bytostí, které v lidském těle procházely těžkými zkouškami a hodně se karmicky vázaly. Regenerace je určena především pro mysl astrální bytosti, která především vytvářela karmické následky, a jejichž odraz je také v informačním poli vědomí, které je součástí duše. Návrh na regeneraci na tomto ostrově vychází od mateřské bytosti po vyhodnocení celého života ve hmotném těle. Pobyt na ostrově Regenerace nemá už žádný vliv na bývalé hmotné tělo ani jeho esenci.

     Během života ve hmotném těle nemůže duše spolu s myslí navštívit ostrov Regenerace.

 

    O léčení fyzického těla na ostrově Regenerace můžeme ale požádat andělské léčitele v meditaci, ve svých představách  o tom, jak se na ostrov dostaneme, jak vypadá jeho prostředí, jak vypadají andělští léčitelé a čeho by mělo být léčením dosaženo.

     Nyní si před vnitřním zrakem představte člun, který se objevil na vzdáleném horizontu a míří k vám. Když se přiblíží na dohled, uvidíte dvě mávající postavy. Člun připlouvá k pobřeží a dvě usměvavé tváře vás zdraví a oslovují vás. Jsou tu proto, aby vás vzali s sebou na ostrov. Nastupte do člunu, pohodlně se opřete a uvolněte se. Plavba probíhá rychle a hladce. Až doplujete k pobřeží ostrova a váš člun zakotví, všichni společně vystoupíte na břeh.

     Rozhlédněte se a vnímejte krásu přírody a celého ostrova. V dálce uvidíte četné horské vodní proudy, které se spojují do kaskády mohutných vodopádů. Tyto vodopády nabíjejí ovzduší léčivou energií. Při nádechu ucítíte čistou svěží vůni vody, vznášející se nad zářivými vodopády. Ve své představě si vyberte jeden z vodopádů a postavte se před něj. Chcete-li, můžete si jít zaplavat do jezera křišťálově čisté vody pod vodopádem. Vstřebejte do sebe jeho očišťující energii.

     Potom se vydejte dál, procházejte po loukách, mezi stromy a květinami a snažte se procítit hluboký soulad s přírodou, která je stvořena jen z barev a zářivého světla. Celý ostrov je posetý květinami. Široké pásy oranžových, zlatých, žlutých, růžových, modrých, bílých a fialových květů se vlní v lehkém vánku z teras, které se táhnou, kam až oči dohlédnou.

     Kdekoli na tomto ostrově můžete najít skupinu andělů. Budete je potkávat u vodopádů i v zahradách mezi květy. Ve své fantazii to snadno dokážete a pomůže vám to najít spojení s vaším Vyšším Já.

     Léčící andělé jsou tu proto, aby dodávali sílu všem, kteří sem přicházejí přijímat léčivou energii a regenerovat. Jsou tady pro vás a budou rozvíjet a léčit vaše tělo tak, aby mohlo přijímat více světla a bylo s ním v dokonalém souladu.

     Přítomností andělských léčitelů se zvyšuje i zářivost vzduchu a všeho ostatního na tomto ostrově.  Vytvářejí fantastickou krásu, barvy, vůně i hudbu.  Zafixujte si tyto představy ve své mysli tak přesně, abyste si je mohli vybavit kdykoli během dne. Budou vám dodávat energii a vytvářet prostor pro skutečnou fyzickou, duševní i emocionální regeneraci.

 

     Andělé božské lásky

 

     Andělé božské lásky mohou vstupovat přímo do středu vašeho duchovního srdce. Poskytují vám tolik lásky, kolik dokážete najednou přijmout. Vznášejí se všude kolem vás a vlévají léčivou energii lásky do celé vaší bytosti. Tito andělé osvobodí vaše emoce z pavučin minulosti a otevřou okvětní lístky lásky ve vašem srdci.  Ještě dlouho po setkání s těmito anděly se budete cítit lehčí, šťastnější a svobodnější než předtím. Andělé vnášejí lásku do každého atomu vaší bytosti, aby vám pomohli změnit negativní emoce, které zažíváte, na emoce, které budou léčit vaše tělo i lidi kolem vás.

     Dosahují toho tím, že vám posílají vlny lásky, aby odstranili hrubé částice energie, které přitahují do vašeho morfogenetického pole mysli vinu, obviňování nebo neschopnost odpouštět. Kdykoliv se cítíte izolováni od ostatních, mohou sejmout závoje, které tento pocit oddělení tvoří. Ukazují vám, jak odstranit přehrady, kterých se obáváte při poznávání své duše a Vyššího Já, jako čisté lásky.

     Andělé božské lásky nevytvářejí lásku, pouze odkrývají lásku, která je uložena v jádru vaší bytosti - ve vaší duši. Jejich láska není sentimentální cit, ale velmi jemná vibrace energie, působící na kvantové úrovni, která léčí fyzické tělo. Nemůže být reprodukována přístroji nebo nahrazena pilulkami.

     Přechází pouze z roviny duše do roviny fyzického těla. Tato síla vychází navenek se zvyšováním vaší vůle k žití, s rozvíjením a prozkoumáváním nových oblastí lásky. Deprese, strach, úzkost a obavy se zmírňují a začínají se ztrácet.

 

     Zákon lásky

 

     Když vstupujete do kontaktu s anděly božské lásky, spojujete se zákonem lásky a začínáte si uvědomovat, že tento zákon je podstatou vaší existence, nejdynamičtější energie ve vesmíru. Zákon lásky vnáší řád do vašeho života. Dává vám otevřenou mysl a moudré a tolerantní přijímání sebe i jiných. Vaše mysl a srdce se stávají laskavějšími a šlechetnějšími. Vaše ochota odpouštět, promíjet slabosti, akceptovat chyby sobě i jiným a nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. To všechno jsou vlastnosti, které vám dodávají andělé božské lásky.

     Naučíte-li se rozumět zákonu lásky díky andělům, můžete vybudovat silný léčivý vztah k sobě. Začněte objevovat božskou lásku v jiných. Pocítíte nádhernou energii ze spojení lásky všech duší ve vaší rodině, sester, bratrů, rodičů i dětí. Začnete také vnímat zářící kruh lásky, který vytváří vaše duchovní rodina a poznáte její neuvěřitelnou léčivou sílu, pulzující v centru vašeho srdce. S jejich dušemi jste spojeni zákonem lásky.

     Andělé božské lásky vám přinášejí duchovní lásku. Když jejich láska proudí do vašeho trojúhelníku se Slunečním světlem a s vaší duší, stává se léčivým prvkem. Když tato láska naplní vaši mysl a vaše srdce, můžete cítit různé emoce, osvobození od strachu, úctu, vděčnost, souznění s těmi, kdo stejně jako vy rozvíjejí svou mysl a tělo. Tato láska je jiná než romantický cit nebo rodinné vztahy, jiná než to, co označujeme jako partnerskou lásku.

     Partnerská láska je zaměřena na jednoho člověka nebo rodinu a učí vás, jak někoho obdarovat velmi osobním způsobem.

     Duchovní láska je všezahrnující, jako slunce, které svítí stejně na všechny a na všechno. Milujete ostatní, protože jste plní lásky.

     Nešťastné a nepříjemné emoce ztrácejí svou sílu, protože jim nevěnujete pozornost. Brzy zaniknou na nedostatek energie. Když se zbavujete svého strachu, negativní energie nemají dostatek energie, aby se udržely ve vašem energetickém poli.

     V duchovní lásce si neuvědomujete sami sebe jako milující nebo milované. Nejste si vědomi, že dáváte nebo dostáváte lásku – jednoduše víte, že jste součástí této energie.  Můžete se naučit dotýkat se této lásky každý den.

     Vidíte-li, že máte sklon k myšlenkám nebo činům, které brzdí vyzařování božské lásky, můžete také poznat, které oblasti vašeho těla potřebují více lásky a méně kritiky. Nejste kritizování ani souzeni těmito vyššími bytostmi, které vyzařují duchovní lásku. Akceptují vás přesně takové, jací jste – jako duše s osobností, která se rozvíjí a učí se síle léčení.  Andělé jen rozšiřují duchovní lásku, kterou už máte ve svém srdci.

 

     Meditace s andělem božské lásky

 

     Rozsviťte růžovou svíci, ať již ve skutečnosti nebo v představách. Usedněte pohodlně do křesla nebo ulehněte na podlahu, a to zcela uvolněně. Zavřete oči a mentálně se otevřete duchovnímu světu. Pozdravte svého anděla, požádejte o jeho ochranu během meditace, o podporu na duchovní cestě.

     Pamatujte, že nejste sami ve světě, i když si neuvědomujete, že se s láskou na vás dívá z duchovního světa a podporuje vás. Anděla pozdravte jako přítele, kterého jste dávno neviděli. S dětskou důvěrou, při klidném, pravidelném dýchání, se ponořte do teplé, růžové energie. Nechte se provívat teplem neomezené boží lásky, která omývá celé vaše tělo, osvěžuje každou buňku.

     Někde vysoko nad vaší hlavou se růžový oblak rozestupuje, nahlížíte do nezměrné hloubky vesmíru, všude je klid, mír a soulad. Promítněte si přes vaše tělo všechny city, které jste dosud prožili.

     Jste opět v oblaku růžového klidu a souladu. Poděkujte svému andělovi. Vždy ho můžete poprosit o pomoc. Vždyť jste jeho přítelem.   

                                                                                       

      Možný postup při léčení (vyslovovat vše slovy):

 

- Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření.
- Prosím moje Vyšší Já o souhlas s léčením mého fyzického těla (mého mentálního těla – mé mysli) skrze léčitelské anděly. (Souhlas se zpravidla projeví jako mražení na některé části těla.)
- Poprosit andělské léčitele o vyléčení konkrétní nemoci……………. či konkrétního postižení…………… (pojmenovat nemoc či postižení jménem, nebo tím, jak se to projevuje).
- Poprosit o pomoc při léčení také svého Slunečního anděla a anděly božské lásky.
- Poděkovat Bohu Otci a všem zúčastněným andělům za léčení.

 

     Léčebný proces je účinný v tom případě, že je podložen naší vírou v Boha, anděly a ve vyléčení skrze jejich zásah a pomoc.  V případě více nemocí je potřeba postupovat opakovaně od závažnějších nemocí a chorob k jednodušším.

 

   

     Napsal Jan Heczko

     Únor 2015