Knihy Heleny Šeblové

     Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

     K dovršení roku 2000 byla seslána na planetu Zemi mise, kterou vedla paní Helena Šeblová. Tato žena byla reinkarnací význačných dějinných postav jako je  Hermes Trismegistos, Marie Magdalská,  Leonardo da Vinci, Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Antonín Dvořák a mnoha dalších, počínaje Atlantidou i Egyptem.

    Planeta Země, která se stala ukřižováním Ježíše Krista planetou kříže a očistcem pro zde inkarnované bytosti, se stala nakonec ve 20. století planetou zla. Proto byl zvažován i katastrofický scénař očisty planety od nahromaděné negativity na a uvnitř planety, protože i planeta Země je živoucí organismus.

     Na planetu Zemi byly poslány i bytosti které zasahovaly karmicky nejen do dějin této planety, ale i do dalších vesmírných vazeb a vztahů, především s planetou Mars.

     Od roku 1992 do roku 2007 pracovala tato skupina v Teplicích a později i v dalších místech pod vedením paní Šeblové, v tichosti a bez publicity a vedla prosby za očistu od všech závažných karem, tak jak k tomu byla vedena Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a dalšími božskými bytostmi ze Světlých sfér.

     Knihy, které byly vydány v roce 2005-7 obsahují informace o činnosti této skupiny, závažná sdělení, poučení a informace ze Světlých sfér, přímo od Boha Otce a Ježíše Krista o tom, jak je to v celém Stvoření provázáno.  Je to především svědectví o velké lásce a milosti Boží, které se dostalo této planetě Zemi a jejím obyvatelům.

     Úkol mise byl v roce 2007 splněn a planeta Země postoupila do 5. sféry a 4. dimenze. Magie už není podporována pránou z Vesmíru. Vláda železného věku, věku Calijugy byla ukončena a nastupuje věk Vodnáře. Mužský princip vlády bude nahražen ženským principem, aby se jednou harmonicky podílely oba principy na vývoji celé planety a lidstva. Planeta se bude vyvíjet postupně do Zlatého věku, pokud lidstvo neučiní závažnou chybu, např. v použití atomových zbraní.

     Název jednotlivých knih:

  1. díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část
  2. díl Poselství - Truhlice pokladů 4. až 5. část
  3. díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část
  4. díl Cesta – Platinová kniha
  5. díl Pochodeň pravdy - Vstupte do Hádovy brány, Hekaté letí na nebesích, Bohové jdou v zástupu
  6. díl Chrám věků – Zrcadlo světa, Stvořitelé
  7. díl Vesmírná jednota lásky – Živly, Zpěv lásky, Bílý Kužel

     Knihy představují více než 2000 stránek a mnohá sdělení  jsou předány lidstvu vůbec poprvé. Pro bytosti opravdu hledající Boha Otce, Ježíše Krista jsou to knihy velmi poučné. Tyto knihy se nachází ve velkém počtu knihoven.