Nefilim, Elohim, Jahve a Jahwe

     K napsání tohoto textu mě vedlo několik základních důvodů:

1. Informace o zkáze Faethónu a záchraně tamních obyvatel za pomoci záchranné mise, kterou vedl velitel vesmírného plavidla Jahve z planety Empharis Elohima.

2. Výsledky badatelské činnosti několika autorů knih na podkladě Bible, ze které lze jednoznačně dovodit, že bytosti nazvané v Bibli jako Nefilim nebo Elohim byly skutečné hmotné bytosti, které pomáhaly lidem, především z Faethónu, aby se dokázaly implementovat na nové planetě Zemi.

3. Sdělení Boha (Otce) v knihách „Hovory s Bohem“, že Bůh nezasahuje do našich záležitostí, dal nám svobodnou vůli a je pouze pozorovatel toho, co děláme jako lidé. Skrze nás, lidi, zakouší to, čím jsme a jak myslíme, mluvíme a činíme.

4. Informace o tom, že existovaly v našich lidských dějinách také dvě bytosti, které měly jméno Jahve a Jahwe, což mělo značné důsledky na vývoj monoteistického náboženství v judaismu. Také se to projevilo tím, že došlo v Bibli k záměně Jahveho místo Jahweho, a to mělo své důsledky.

5. Dále jsou to knihy uvedené v seznamu knih tohoto textu.

 

      Mnoho badatelů se zabývá minulostí naší Země. Skeptici chtějí mít všechno potvrzeno lidskými smysly. Proto jakékoliv fragmenty a fosilie, které nezapadají do jejich vidění světa, odmítají. Spousta badatelů skládá z mozaiky různých i drobných nálezů čehokoliv, co souvisí s naší minulosti, postupně události, které byly důležité pro vývoj života na planetě Zemi.

     V tomto textu vycházím jednak z událostí popsaných některými badateli spíše proto, abych měl kontext toho, co si chci ověřit i jiným způsobem. Jiný způsob je založen na tom, že všechny události, až do nejmenších detailů, které se týkají planety Země a lidstva, jsou zapsány v Akáši, a jsou součástí planetárního a vesmírného vědomí. Nic není ztraceno.

     Některé z těchto informací jsou uvedeny v knihách s duchovním obsahem. Především to jsou knihy N.D.Walsche, nejvíce známé jako „Hovory s Bohem“. Mnoho informací z historie vesmíru, planety Země a lidstva bylo sděleno paní Heleně Šeblové, a jsou obsaženy v sedmidílném souboru knih. Mnoho údajů o historii planety Země ve svých tzv. výkladech sdělil na otázky žadatelů Edgar Cayce. Tento muž byl znám jako tzv. „spící prorok“. Tyto informace vzbuzovaly různé pochybnosti svým detailním obsahem, ale jsou naprosto věrohodné, protože pocházejí od bytostí ze Světla. A v současnosti jsou velkým zdrojem informací channelingy od multidimenzionální bytosti, která má jméno Kryon a pochází z Božství. Lepší a přesnější informace  už lidstvo nezíská, protože naše minulost je skrytá pod nánosy hlíny, písku, kamení a mořských sedimentů, ale to je nákladné hledání.

     Moje možnosti jsou větší ještě o to, že mohu klást otázky na všechno, co může být lidstvu sděleno, a že dostávám skrze Boha Otce kódy pravdy a nepravdy na mé správně formulované otázky. A tyto informace jsou uvedeny i v tomto textu.

 

     Obsah

- Stručná historie mimozemšťanů na planetě Zemi

- Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 n. l.

- Jahve a Jahwe

- Stručná historie působení mimozemšťanů na planetě Zemi

- Nefilim – Nefilové = Siriané

- Literatura

 

-Přílohy:

--Výňatky z Bible

--Doplňující kapitolky z knih Heleny Šeblové

-- Channeling od Kryona

    Stručná historie příchodu mimozemšťanů na planetě Zemi

 

     Planeta Země byla v minulosti častěji i opakovaně navštěvována mimozemšťany z různých důvodů.

Zájem některých mimozemšťanů byl o některé druhy surovin (zlato, stříbro, měď …) nebo na planetu Zemi byly vyvezeny bytosti, které z nějakého důvodu byly už nežádoucí na příslušných planetách, a tímto způsobem se chtěla vládnoucí elita těchto bytostí zbavit. O těchto bytostech existuje v knize paní Heleny Šeblové vyjádření jako o vzpurnících. (To velice připomíná situaci, kdy do Austrálie byli vyváženi trestanci z Anglie.)

     Z uvedené literatury je známo, že do osudu planety Země zasahovaly bytosti ze souhvězdí Sirius, Orion, Plejád a z planety Cyrusu, Jantaru-Marsu, Faethónu a Uri, protože do doby narození Ježíše Krista byly na planetě zemi už bytosti ze sedmi souhvězdí nebo planet.

- Mnozí vědci neuznávají žádné důkazy o tom, že na zemi přistávali mimozemšťané, přestože spousty badatelů ukazují ať už různé artefakty, obrázky nebo záznamy, že tomu tak bylo. Místo aby stáli v čele tohoto zájmu o toto poznání, jsou spíše jen brzdou.

 

          Hned na úvod sděluji, že celý následující text mám potvrzený kódy pravdy skrze Boha Otce.

     Moje poznání: Pro pochopení toho, jak mimozemšťané ovlivnili planetu Zemi a vznik lidstva, ras a její migraci, uvádím stručný přehled událostí tak, jak jsem je dostal potvrzeny kódy pravdy.

 

Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 n. l.

 

 

Oblast // planety, rasy

Sirius, 
Nibiru
Orion, 
 Zéta  
Plejády,   
Alcyone 
Faethón
  Jantar   
CyrusM28,   
Sagittarius  
Uri

Země MU

C

 

B,H

 

B,C,H

Z

 

Lemurie (Havajské ostrovy)

 

 

H

 

 

 

 

Atlantida

C

C

 

B

B,C,H

 

 

Austrálie

 

C

 

 

 

 

Z,H

Oceánie–Melanésie, Mikronésie, Polynésie

 

C

 

B

C,H

Z,C

 

Dálný východ - bez Číny

Z,C

 

B,H

B

 

 

 

Čína

 

 

 

 

 

Z

 

Střední východ

 

B

B,H

B

C

Z

 

Blízký východ

C

C

 

B

B,C

C

Z,H

Egypt

C

B

 

B

 

 

 

Severní Afrika - mimo Egypt

 

 

B

B

 

 

 

Střední Afrika

Ce

B

 

 

C,H

Z,C

Z,H

Jižní Afrika

Ce

 

H

B

C,H

 

 

Východní Afrika

Ce

C

 

 

C,H

Z,C

 

Západní Afrika

 

 

H

B

C,H

 

Z,H

Velikonoční ostrov

 

 

 

 

 

 

H

Jižní Amerika – východní část

C

C

 

B

 

C

H

Jižní Amerika – západní část

C

 

 

 

C,H

C

H

Jižní Amerika – severní část

 

 

H

B

C,H

Z

H

Jižní Amerika – jižní část

Z,C

B

B,H

B

C,H

C

H

Střední Amerika

Z,C

 

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – jižní část

 

C

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – severní část

 

B

B,H

B

C,H

Z,C

Z

Severní Amerika –východní část

Z,C

B

 

 

 

 

 

Západní Evropa

C

 

 

B

H

C

 

Východní Evropa – bez Ruska

 

 

 

B

C,H

Z,C

 

Jižní Evropa

C

B

 

 

 

 

 

Severní Evropa

 

 

B,H

B

B,C,H

Z,C

 

Ruské území

 

 

 

B

 

 

 

počet osídlených oblastí

15

14

13

17

16

15

10

počet planet souhvězdí

2

3

1

1

1

1

1

z toho počet planet vzpurníků

1

1

 

 

 

1

1

původ delfínů, velryb
 
x
 
 
 
x
x
vznik potomků do současnosti
x
x
x
x
x
x
 
krevní skupina
A, B
A,B,0
AB, 0
0
A, B
A, 0
AB, 0
první návštěva planetyZemě -
tisíce let před n.l.
 
450
 
105
 
410
 
9
 
340
 
1080
 
620
počet přišlých mimozemšťanů
1 tisíc
3 tis.
42 mil.
360 tis.
95 tisíc
90 tisíc
4 tis.
opakované návštěvy z planet
x
x
x
 
 
x
 
záchranné mise bytostí
 
 
 
x
x
 
x
bílá rasa - B
 
x
x
x
x
 
 
žlutá rasa -Z
x
 
 
 
 
x
x
červená rasa -C
x
x
 
 
x
x
 
hnědá rasa - H
 
 
x
 
x
 
x
černá rasa - Ce
     x
 
 
 
 
 

 

dosažená tecnická úroveň vysoká nízká nízká   nízká         nízká         střední    vysoká

 

     Moje poznání:

     Vysoká technická úroveň představuje možnost cestování v celé naší galaxii ve velmi krátkém čase. K tomu se používají vesmírné brány. Středně technická úroveň umožňuje cestování v celé galaxii, ale rychlost přesunu je pomalejší. Nízká technická úroveň je ta, kterou nyní poznáváme na Zemi. Umožňuje cesty v rámci sluneční soustavy.

     Všechny přesuny obyvatel z planet z nízkou technickou úrovní jsou prováděny jako záchranné akce za pomoci elohímů z planety Empharis Elohima.

 

 

     Všechny bytosti bílé, žluté, rudé, hnědé a černé rasy přišly na planetu Zemi z jiných planet. Původní lidští obyvatelé jsou černoši. Proto Adam byl muž a Eva žena černé pleti.

     Mezi planety naší sluneční soustavy patřil v minulosti Faethón, ale nepatří tam planeta Nibiru (Nimiru), jak dovozuje Z. Sitchin a opakuje M.Biglino.

     Židé jsou potomci obyvatel Faethónu. Jantarané jsou Germánským a Románským etnikem.

     Část popisovaných dějů v Bibli pochází z historie Sumerů, Babyloňanů a Asyřanů.

 

Jahve a Jahwe

 

     Všechno co se kdy stalo na planetě Zemi je zachyceno detailně v ákášickém záznamu planety Země. Nic není ztraceno. I na planetě Zemi žijí bytosti, které mají schopnost číst v těchto záznamech.

Moje možnosti jsou takové, že musím pochopit na co se mám zeptat, a pak poprosit skrze Boha Otce o kód pravdy či nepravdy k dané otázce. Jsem si vědom toho, že je pro mnoho lidí nepřijatelná tato forma komunikace s Bohem, ale mnozí to už chápou, že je to možné, a bude jich přibývat už v blízké budoucnosti.

 

     Pro pochopení události popsaných ve Starém zákonu je velmi důležité poznat a pochopit rozdíl mezi Jahvem - Hospodinem a Jahwem. K tomu jsou určené především informace sdělené v sedmi knihách autorky Heleny Šeblové (a v přiložených kapitolkách z těchto knih).

     Pro poznání hlavních rozdílů mezi Jahvem a Jahwem zde uvádím alespoň závěr z jiného mého textu.

     Především je nutné si uvědomit, že Jahve je titul božství bytosti s hmotným tělem. Je to láskyplná bytost, pocházející z božství.

Obdobně Jahwe je titul příslušející hmotné bytosti, která usiluje o božství, ale na základě magie a na magickém podkladě. To už není ale zdaleka láskyplná bytost. V obou případech se ale jedná o mimozemšťany – astronauty.

     Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o smrtelné bytosti, je jejich časová působnost dána průměrně 250 lety. Proto v rámci většího časového rozpětí se jedná vždy o jiné bytosti, ale se stejným titulem, což vypadá jako by se jednalo stále o tutéž bytost.

***

               Každý věřící v Boha cítí, nebo věří, nebo ví, že Bůh Otec je milující, všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný. Jenomže po přečtení Starého zákona má člověk najednou i jinou představu. Starozákonní Bůh, Hospodin – Jahve, Jehova, jak je nazýván, jenž byl v Ježíšově době hlavním vládnoucím Bohem v judaismu, byla i hrozivá, mstivá a nevraživá bytost. Zdá se, že se vyžíval v různých obětech a obětinách zvířat, v zabíjení prvorozených dětí. Byl to žárlivý Bůh, neustále něco vyžadující. Vybíral si mezi obyvateli ty národy, kterým pomáhal a nabádal i k válkám v jeho jménu. Podle Starého zákona platilo rčení „oko za oko, zub za zub“. Trestem za porušení Božích přikázání bylo i ukamenování.

     To ale souviselo a ještě souvisí s tím, že si lidstvo samo vytvořilo postupně svou představu o Bohu – nadpřirozeném Člověku, a vtisklo ji do podoby posvátných knih. Také to souvisí s tím, že ve Starém zákoně vystupuje především Jahve, v českém překladu Bible nazvaný jako Hospodin, který ale není totožný s křesťanským Bohem Otcem.  Obraz skutečného Boha – Otce přinesl na planetu Zemi až Ježíš Kristus. Ale i zde, ve Starém zákoně, mělo být správně uvedeno jméno Jahwe. (Byly nalezeny nápisy v Sinaji a Negevské poušti, patřící do období před Mojžíšem, s tetragrammem „Jahveho“ YHWH a s nápisem Yaw-rad, což znamená „sestoupení“)

 

     Moje poznání  na základě uvedených knih a kódů pravdy, které jsem obdržel na upřesňující otázky: 

     Jahve, jak již bylo výše sděleno, byla lidská bytost, astronaut, z planety Empharis Elohima. Byl to velitel záchranné akce, která zachránila a převezla část bytostí z Faethónu, před jeho úplným zničením, na různé planety. Ke zničení Faethónu došlo v období cca 9000 let př. Kr. Jahve byl bytostí s duší pocházející z Božství.

    Obyvatelé planety Faethón byli z hlediska pohledu naší současnosti Hebrejci. Hebrejci byli lidé bílé rasy a tmavovlasí. Část těchto Hebrejců byla podle míry jejich duchovní pokročilosti evakuována a přivezena také na planetu Zemi. Tuto evakuaci na Zemi řídil také Jahve, který již předtím častěji a dlouhodoběji navštěvoval Zemi.

     Tato mise rozmístila lidi z Faethónu do sedmnácti oblastí na planetě Zemi. Prvním jejich obydleným územím byla oblast Blízkého, Středního a Dálného východu, Indie-Kašmíru, Afriky, Jižní a Severní Ameriky, Evropy a také území v Jižní Africe. Jahve navštívil a pak navštěvoval opakovaně Zemi až po rozmístění těchto lidí na Zemi.

     Počet Elohimů, kteří přicestovali spolu s Hebrejci, a zajišťovali jejich usídlení, se pohyboval mezi 80-90 tisíci osob. Počet přesídlených Hebrejců na Zemi představoval 360 tisíc osob.

     Planeta Empharis Elohima byla duchovně a technicky velmi vyspělá planeta. Vyznávali jediného Boha.  Jahve se nevydával za Stvořitele Země, tak jak to tvrdil o sobě Jahwe. Jejich technická vyspělost byla v té době podstatně vyšší, než je současná technická vyspělost na Zemi.

     Výška Elohimů dosahovala až 230 cm a jejich barva vlasů byla od světlé, přes zrzavou až k hnědé.

Po potopě, která proběhla také v oblasti Kašmíru v době před cca 3 tisíci lety př. Kr., byli tito Hebrejci Jahvem a jeho doprovodem vyvedeni do oblasti Mezopotámie.

     Jahve a jeho společníci pomáhali novým lidem nejen radou, ale i technickými prostředky. Lidé  považovali své zachránce za anděly a dostali název uváděný v lidské historii jako Elohimové. Tito lidé - Hebrejci si byli na počátku vědomi toho, co se stalo na planetě Faethón, věděli jakým způsobem se dostali na planetu Zemi a jaké možnosti měla tato mise Elohimů. To bylo jistě dlouho i předmětem ústní tradice, protože název Elohim se dostal i Starého zákona, když už tady Elohimové nebyli.

     Jahve a všichni ostatní Elohimové působili na planetě Zemi ve hmotném těle. K dispozici měli rakety na fotonový pohon pro spojení se Zemí. Elohimové odletávali čas od času na svou mateřskou planetu. Jejich pomoc se neomezovala jen na lidi z Faethónu a jejich potomky, ale i na ostatní obyvatele (rasy), kteří byli ve společném prostoru s Hebrejci. Činnost této mise byla ukončena v průběhu 2300-2200 let př.Kr. Tito Elohimové neměli na planetě Zemi žádné potomky. Chovali se jako opravdoví andělé.

     Závěr:

     Lidé z Faethónu byli tedy židé.

     V Bibli není popsána činnost Jahveho ani Elohimů! Bible popisuje činnost Jahweho a jeho družiny! Ale jména jim byla přiřknuta dle dochované tradice.

     Jahve na rozhraní našeho letopočtu přispěl svým tělem (a skrze Ducha archanděla Gabriela) k otěhotnění jeho inkarnované manželky Marie, která porodila Ježíše a další syny a dcery. I to vysvětluje, že barva Ježíšových vlasů byla jiná než ostatních Hebrejců.

 

      Na planetě Jantar byl v dávné minulosti nejvyšším bohem - vládcem Jahwe, kterému byla svěřena péče i o jiné planety, mezi nimi i o naši planetu Zemi. Obě planety udržovaly přátelské kontakty až do doby, kdy došlo ke zkoušce, která souvisela s jejich duchovním postupem.

     Jahwe usiloval o titul božství, který nese název Jahve. Marně o tento titul usiloval. Vytvořil si sám protititul Jahwe, který je platný v temných sférách magie. Svými magickými praktikami zasáhl do vývoje mnoha bytostí a narušil tak rovnováhu a harmonii mužského i ženského principu. Podsunul jim pocit nadřazenosti a tak způsobil, že se tato nerovnováha projevovala karmickými střety, které nejčastěji vyústily ve války.

     Tento vládce byl bytostí, která vyvolala vzpouru agregorů na některých planetách a vynesla kletby vůči planetě Zemi. Na základě tragické události, způsobené pozemšťankou-astronautkou ze země Mu, došlo totiž k neúmyslnému zabití dítěte vládce planety, které bylo současně svatým dítětem Jantaru. Tím došlo postupně k pronesení kleteb ze strany jantaranů vůči planetě Zemi a tím také, na základě zákona zpětného dopadu, k zániku planety Jantar- Mars. Ke zničení planety Jantar došlo přibližně před 330 až 340 tisíci léty. I zde byla část obyvatel Jantaru zachráněna a vládce Jantaru našel další pokračování života na planetě Uri. Na planetě Uri je také vyznáván jediný Bůh.

     Ukončení činnosti Jahveho na planetě Zemi využil potomek Jahweho a začal se „vydávat“ za Jahveho vůči Hebrejcům. Tento nový Jahwe, jako bývalý potomek vládce Jantaru, neměl v lásce planetu Zemi a její obyvatelstvo.

     Jahwe na Zemi působil také ve hmotném těle a k dispozici měl mnoho svých pomocníků – kteří mají v Bibli název jako elohím nebo nefilim. Měli k dispozici podobnou techniku, jakou měli Elohímové, a také kosmický dopravní prostředek – raketoplán, vznášedlo. Hebrejci, kteří přišli do styku s původními Elohímy, nebo je znali z předávaných znalostí a vědomostí je proto také pojmenovali jako Elohímy. Zájem „Jantaranů“ ale byl jiný. Nešlo zde o láskyplnou pomoc přesídlencům, ale o ovládnutí části lidstva i s jeho územím.

     Jahwe začal zasahovat do událostí na planetě Zemi před začátkem 2. tisíciletí př. Kr. Byl to on, kdo si vybral Abraháma pro svůj záměr. Abrahám byl rovněž žid, tedy potomek Hebrejců z Faethónu. Jahwe se rozhodl, že svůj podřízený národ vytvoří právě skrze Abraháma. Měl prostředky a techniku, která mu umožňovala prosazovat své zájmy i násilím. Aby si obyvatelstvo odlišil od ostatních, kteří byli také z části židé, stanovil jako poznávací znamení obřízku. Bylo skryté a současně průkazné, když to bylo potřeba.

     Historický děj, popsaný ve Starém zákonu od Abraháma, se už tedy odehrával v působnosti Jahweho. Jahwe se vydával také za jediného Boha a Stvořitele Země. Jeho působení není možno nazvat láskyplné.

     Slovo Jahve, v českém překladu bible Bůh, Hospodin, by mělo tedy správně být ve Starém zákonu, počínaje Abrahámem, nahrazeno slovem Jahwe. Jeho přímé působení, především na židovské obyvatelstvo, skončilo přibližně 300 let před narozením Ježíše Krista. Trvalo přibližně 1700-1650 let. Nepřímé působení Jahweho skrze různá ustanovení, zákazy, příkazy, obřady, mocenskou strukturu a náboženskou hierarchii platí až dosud. Tyto zákazy a příkazy platily z části také na planetě Uri, a byly tak přeneseny na planetu Zemi.

 

     Musíme si uvědomit, že Jahwe byla smrtelná bytost, byl to člověk, jen z jiné planety. Jeho působení bylo proto časově omezené. Za dobu působení na planetě Zemi se vystřídalo celkem osm bytostí, které pojímáme jako jednoho Jahwe. Existovala proto období, kdy jeden Jahwe nakonec odcestoval na mateřskou planetu a následně se vrátil další jiný Jahwe. Proto existují takové přestávky v působení Jahweho na své Hebrejce.

     Kdykoliv se vrátil nový Jahwe, zjistil, že jeho vyznavači a jejich potomci se nechovali podle sdělených představ jeho předchůdce, a to mělo za následek jeho stavy plné hněvu, vyhrůžek a někdy odepření ochrany vůči jiným skupinám obyvatel. Jahwe sám o sobě prohlašoval, že je velmi žárlivý Bůh.

     Jahwe měl k dispozici raketu na fotonový pohon, a pro pohyb na zemi měl vznášedlo na palivový pohon.

     Proto Bůh Otec posílal do této oblasti opakovaně proroky, aby zvěstovali příchod Mesiáše, který by napravil to učení, které přinesl Židům Jahwe.

     Narození (inkarnace) Ježíše a jeho mise měla naplnit očekávání proroků o Mesiáši a ukázat, že existuje opravdu milující Bůh, Bůh Otec, tak jak ho popisoval Ježíš. Jenomže podstatná většina Židů byla již pod velikým vlivem Jahweho, církevní hierarchie, a především pod vlivem strachu. Ježíše jako Mesiáše nepřijali ani tehdy, ani do dnešních dnů. Židé marně čekají na Jahweho, protože jeho duchovní podstata už byla eliminována, jak to bylo sděleno autorce knih.

     Okolnost, že se nechala většina židů vést Jahwem nemělo jiné důsledky než ty, že podléhají zákonu příčiny a následku, tedy karmě. Bohu Otci nevadí, kterému Bohu lidé věří, ale jací jsou svým myšlením, slovy a činy. To je rozhodující. Bůh Otec miluje všechny bytosti bez rozdílu a nemá žádné preference. Proto duchovně Ježíš považoval jeruzalémský chrám za chrám svého Otce.

     Mauro Biglino ve své knize „Přišel Bůh z vesmíru?“ podrobně rozebírá odkazy v Bibli, které ukazují, že Jahve, tedy správně Jahwe, byl astronaut, že v oblasti dnešního Blízkého východu pobýval jen občasně, s dlouhými přestávkami, že měl k dispozici vesmírné plavidlo, které mohl spatřit jen z dálky zasvěcený člověk, například Mojžíš.

Nefilim – Nefilové = Siriané

 

- Kniha Genesis v hebrejském originále nazývá bytosti, které přišly z Vesmíru na planetu Zemi, jako Nefilim a označuje je za bohy, za boží syny. Toto slovo nefilim představuje ve svém významu obry, ale správněji „ti, kdož byli sesláni dolů“.

- Na planetě Nibiru (také Nimiru, Marduk) žily bytosti Nefilim = Siriané.   Ženy byly vysoké 300-370 cm, muži 430-490 cm. Byly to bytosti dvou etnik- světlé a černé barvy pleti.

- Planeta Nibiru patří do souhvězdí Siria, a na své dráze se dostává jednou za 7200 let do naší Sluneční soustavy. Má na svědomí zemětřesení a potopu světa na naší planetě.

- Siriané, kteří ji obývali, uměli cestovat vesmírným prostorem. V současné době už není lidmi obydlena.

- Planeta Nibiru měla před 430-450 tisíci léty problémy s nedostatkem zlata pro svůj technický rozvoj a také pro záchranu života na jejich planetě. Potřebovali hodně zlata.

- K těžbě zlata si vyhlédli také planetu Zemi. Zjistili, že velké zásoby zlaty jsou v jižní Africe, ale nejen tam.

- Skupina Sirianů, světlé pleti, si vyhlédla k životu oblast Mezopotámie, kde si vybudovali postupně řadu měst a také základnu pro přistávání raket a pro jejich odlet na vesmírnou stanici, protože bylo nutno zlato i jiné kovy dopravit skrze vesmírnou stanici na planetu Nibiru. Hlavními vůdci Sirianů byl nejdříve Enki a pak později jeho starší bratr Enlil. Pro Suméry to byli bohové a všichni Siriánci měli v sumerštině název Anunnakové, v Bibli se objevuje pojmenování jako Anákovci.

- Enki při prvém příletu na Zemi nejdříve vstoupil do moře, protože planeta Země v té době patřila duchovně delfínům a velrybám, aby od nich dostal požehnání k záměru těžby zlata. Pak teprve vstoupil na pevninu Země a postupně začal proces, který vedl k vytvoření lidské rasy černé pleti.

- Delfíni přišli spolu s velrybami na planetu Zemi již mnohem dříve; jednak z planet naší galaxie a z planety z jiné galaxie, vždy spolu s lidskými bytostmi. Delfíni patří mezi nejstarší obyvatele planety Země, protože jsou trojjedinými bytostmi, stejně jako lidé. Mají Ducha - Boží jiskru v duši, mysl a hmotné tělo.

- Kresby „rybích mužů“, které se vyskytly na některých obrazech, jsou ve skutečnosti postavy delfínů, které si tvůrci informací o nich nedokázali představit jinak, než jako obojživelné bytosti.

- K těžbě zlata bylo určeno cca 200 Sirianů a těžili ho v oblasti jižní Afriky 100-150 tisíc let. Zde to byli právě Siriané - vzpurníci černé pleti, kteří tuto činnost prováděli, což bylo zřejmě vhodné přizpůsobení pro klimatické podmínky v jižní Africe.

- Před cca 250 tis. léty se tito Siriané vzbouřili a už nechtěli dále pokračovat v této těžbě.

- Vůdcové Sirianů se rozhodli vyvinout novou rasu na planetě Zemi, a to z DNA primátů a vlastní DNA. Účelem této rasy bylo nahradit Siriany v těžkých pracích. V podstatě šlo o tvorbu lidí - otroků.

- To, co není zachyceno na sumerských tabulkách, se týká činnosti Sirianů i na dalších místech planety, kde také úspěšně těžili zlato. Jednalo se o Jižní Ameriku, Evropu, Asii, Austrálii a ostrov Mu. Kresby na planině Nazca v Peru pocházejí od Sirianů a vytvořili je za pomoci laserové techniky při jejich  návštěvě, kdy zde objevili možnost těžby zlata.

     Napsal Jan Heczko

     květen 2013, doplněno červenec 2014 

 

             Literatura:

              Knihy Heleny Šeblové: údaje byly sdělovány v období let 1992-2007 (celý text knih na

              https://www.bozilaska.cz)

  1. díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část
  2. díl Poselství - Truhlice pokladů 4. až 5. část
  3. díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část
  4. díl Cesta – Platinová kniha
  5. díl Pochodeň pravdy - Vstupte do Hádovy brány, Hekaté letí na nebesích, Bohové jdou v zástupu
  6. díl Chrám věků – Zrcadlo světa, Stvořitelé
  7. díl Vesmírná jednota lásky – Živly, Zpěv lásky, Bílý Kužel

      8. Mauro Biglino: „Přišel Bůh z vesmíru?“

      9. Bible – Český ekumenický překlad 1996

 

            Přílohy

***

          Moje další související texty na mém webu  https://duchovnipoznatky.webnode.cz :

 

- Knihy N.D.Walsche

- Stručná historie příchodu a vlivu mimozemšťanů na planetu Zemi

- Bůh, Ježíš, Boží trojice a lidská trojjedinost

- Ježíš Kristus a apoštolové

- Bible a Starý zákon

- Lidé a delfíni jsou trojjediné bytosti

- Kniha „Poslední záhady vědy“

- Boží trest nebo důsledky?

 

Přílohy

 

 - Výňatky z bible
     Seznam doplňujících kapitolek z knih Heleny Šeblové, které souvisí s předešlým textem:

- Hospodin, Jahve. Kdo jsou Elohimové? Existují? Zplodil Elohim Ježíše Nazaretského?

- Ještě jedna žena v ráji kromě Evy

- Smysl lidského života

- Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země

- Božství, kdo je Nejvyšším principem lásky a kdo je Bůh Otec

- Hry bohů, padlí andělé

- Vzkříšení lásky

- Kdo byli zlatí netopýři

- Prokletí Jantaranů

- Odchod svatých dětí z Jantaru

- Hadi, ještěři a draci

- Zkouška

- Andělé z Atlantidy

- Osvobození od připoutanosti k Jahwemu

- Amulety moci vládců Atlantidy

- Úvaha o duchovním světě, vesmírných bytostech, o Kristu a Bohu

- Stvoření člověka, vývojová řada, zvíře a člověk

- Vznik a vývoj člověka, genetické řady

- Poučení o mimozemšťanech

- Dopis Otce

  - Kryonův channeling „Konec dějin“

 

***

     Výňatky z  Bible:

-V První knize Mojžíšově, v odstavci 6 je zmínka o synech božských. Tento odstavec je časově za informaci o Noemovi a zplození tří jeho synů.

     „Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“

      Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“

     Poznámka: Synové božští byli astronauté, zřejmě z planety Nibiru, tedy bytosti vysokých postav. Ostatní lidé, žijící v oblasti Blízkého a Středního východu, byli rovněž potomci astronautů z Orionu, Plejád, Faethónu, Jantaru, Cyrusu a Uri. Jejich DNA a božských synů, pokud neprošli reinkarnaci na planetě Zemi, bylo spolu nekompatibilní. To mělo vliv na zrození zrůd.

 

- Žalm 82 hovoří: V shromáždění bohů (elohim) postavil se Bůh

     „ V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou.“

     Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí. Ač jsem řekl: „Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího“, zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař.“ Bože povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!

     Poznámka: Ze žalmu je patrno, že Jahveho doprovod-elohim si nepočínal dostatečně lidsky a musel být napomenut. Důležitá je zmínka o jejich smrtelnosti, takže tito bohové byli také astronauti, i když jejich délka života mohla být výrazně vyšší.

 

     V knize Ezechiel, je v úvodu napsáno, že Ezechiel je povolán za proroka. V odstavci 1 Hospodin zjevuje prorokovi svou slávu a vládu nejen nad Izraelem, nýbrž i nad Babylónem.

     „1. Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce. Když jsem byl mezi osidlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakina, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.

     Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severovýchodu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobají člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny tváře lví, a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.

     Takové byly jejich tváře; Jejich křídla byla rozepjatá vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely. Svým vzhledem se ty bytosti podobaly řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.

     Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí, před každou z těch čtyř, bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto: třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři se sobě podobala; jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň; ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch i kola; vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když ony šly, jela, když se ony zastavily, stála, a když se ony vznášely nad zemí, vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech.

     Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod touto klenbou pak byla jejich křídla vztažena jedno k druhému;    každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo.

     I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla. Zvuk se šíříl svrchu nad klenbou, kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící se dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem ho spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího.“

     Poznámka: Z tohoto popisu je zřejmé, že Ezechiel viděl vznášedlo, něco jako letadlo s křídly, umožňující zřejmě kolmý start a přistání a s lidskou posádkou, oblečenou do speciálních obleků.

 

 

Doplňující texty z vybraných kapitol na téma Jantar-Mars, Jahwe a Atlantida ze 4. až 7. dílu knih autorky Heleny Šeblové.

 

    Otázky a vysvětlení autorky jsou psány kurzívou.

 

     Knihy paní Heleny Šeblové

 

     Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

     K dovršení roku 2000 byla seslána na planetu Zemi mise, kterou vedla paní Helena Šeblová. Tato žena byla reinkarnací význačných dějinných postav jako je Hermes Trismegistos, Marie Magdalská,  Leonardo da Vinci, Jan Amos Komenský, Marie Terezie, Antonín Dvořák a mnoha dalších, počínaje Atlantidou i Egyptem.

     Planeta Země, která se stala ukřižováním Ježíše Krista planetou kříže a očistcem pro zde inkarnované bytosti, se stala nakonec ve 20. století planetou zla. Proto byl zvažován i katastrofický scénař očisty planety od nahromaděné negativity na a uvnitř planety, protože i planeta Země je živoucí organismus.

     Na planetu Zemi byly poslány i bytosti, které zasahovaly karmicky nejen do dějin této planety, ale i do dalších vesmírných vazeb a vztahů, především s planetou Jantar-Mars.

     Od roku 1992 do roku 2007 pracovala tato skupina v Teplicích a později i v dalších místech pod vedením paní Šeblové, v tichosti a bez publicity a vedla prosby za očistu od všech závažných karem, tak jak k tomu byla vedena Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a dalšími božskými bytostmi ze Světlých sfér.

 

     Knihy, které byly vydány v roce 2005-7 obsahují informace o činnosti této skupiny, závažná sdělení, poučení a informace se Světlých sfér, přímo od Boha Otce a Ježíše Krista o tom jak je to v celém Stvoření provázáno.  Je to především svědectví o velké lásce a milosti Boží, které se dostalo této planetě Zemi a jejím obyvatelům.

     Úkol mise byl v roce 2007 splněn a planeta Země postoupila do 5. sféry a 4. dimenze. Magie už není podporována pránou z Vesmíru. Vláda železného věku, věku Calijugy byla ukončena a nastupuje věk Vodnáře. Mužský princip vlády bude nahrazen ženským principem, aby se jednou harmonicky podílely oba principy na vývoji celé planety a lidstva. Planeta se bude vyvíjet postupně do Zlatého věku, pokud lidstvo neučiní závažnou chybu, např. v použití atomových zbraní.

     Knihy představují více než 2000 stránek a mnohá sdělení jsou předány lidstvu vůbec poprvé. Pro bytosti opravdu hledající Boha Otce, Ježíše Krista jsou to knihy velmi poučné.

    

 

Hospodin, Jahve.

Kdo jsou Elohimové? Existují? Zplodil Elohim Ježíše Nazaretského?

      Trochu moc otázek najednou. Začneme postupně. Elohimové skutečně existují. Jsou to pokročilé bytosti z planety, která je asi jeden světelný rok vzdálená od vaší planety. Jejich planeta se jmenuje Empharis Elohima, ale toto jméno neznáte a prakticky pro vás nemá význam. V překladu to znamená Studnice vědění. Asi tři roky před narozením Krista náležela do pásma Světlých sfér, a to do sedmé sféry. Nyní postoupila již do 13.té sféry a patří do vesmírné konfederace.

     Jehova, čili Jahve, jak ho židé nazývají, byl skutečně otcem Ježíše Nazaretského. V té době Elohimové hojně navštěvovali vaši planetu a snažili se o její zušlechtění. Jahve byl jeden z nejvyšších velitelů, kteří měli na starost péči o vaši planetu. Marie byla jeho reinkarnovaná žena, která se na Zemi zrodila, aby ji darovala Spasitele, neboť jinak by nemělo učení lásky možnost se uchytit v mysli a srdci lidí pozemských. (Upřesnění: V roce 2007 bylo autorce sděleno, že pro účel početí Ježíše se do těla Jahveho vyzářil archanděl Gabriel, a protože duch v lidském těle je určující a tělo je pouze nástrojem, pak skutečným otcem Ježíše je archanděl Gabriel.  Tato skutečnost nemohla být autorce v roce 1992 ještě sdělena.)

     V této době měla planeta Země postoupit duchovně do vyšší sféry, k tomu bylo třeba, aby byl vyslán Spasitel, čili duchovní vůdce nového věku. Tím byl zvolen Ježíš, jako jeden z nejvhodnějších kandidátů. Jeho povaha plně odpovídala poslání, které mu bylo svěřeno, zjev též. Pro misi na planetě Zemi byl vybaven četnými dary - krásou, výmluvností, inteligencí, schopností uzdravovat své bližní a hlavně byl plný lásky, s jejíž pomocí konal pravé divy.

       S ním se reinkarnovala celá suita pomocníků a přátel, aby mu jeho úkol usnadnili. To byli jeho apoštolové, které postupně poznával a vyzýval k následování a byla to i Marie Magdalská, Marta a Marie s bratrem Lazarem. Mise však neprobíhala tak, jak se očekávalo, byly zde četné překážky v mysli a srdcích lidí (celková situace se velmi podobala současné situaci, kdy má vaše Země též postoupit ve svém vývoji a Spasitel Zlatého věku se již narodil). Ti, co očekávali mesiáše, byli dotčeni a zklamání tím, že by to mohl být jeden z nich, navíc hlásal pokoru, chudobu a lásku. To se nelíbilo mocným vaší planety. Proti své vůli však pociťovali osobní kouzlo Ježíšovo a začali se obávat jeho vlivu na masy prostých lidí, kteří by se mohli vzbouřit, a o tuto moc je připravit. Takový mesiáš se jim nehodil. I rozhodli se, po velikém váhání, že se ho zbaví. Nebylo to snadné, sám Pilát ho chránil, ale když mu nejvyšší kněží pohrozili stížností u římského panovníka, ustoupil. Kristus věděl, že bude obětován, ale svůj úkol dokonal. A tak se jeho učení lásky vtisklo do mysli mnoha generací, ale nebylo to ihned, bezprostřední pamětníci na něho velmi rychle zapomněli, chtěli zapomenout. Teprve syn sv. Heleny – císař – usoudil, že toto učení mu po politické stránce velmi vyhovuje, nechal se svou matkou vyhledat Ježíšův kříž, který byl postupně rozdělen jako svatý ostatek do jednotlivých klášterů a kostelů. Ti dva se velmi zasloužili o rozšíření křesťanské nauky ve vašem světě.

      V Bibli též nenajdete nic o tom, že se Ježíš na svůj úřad pečlivě připravoval v Indii. Stal se jogínem a dík tomuto umění vstal z mrtvých. Dnes vlastně nacházíte doklady o tom, že odešel opět do Indie, před tím však uzavřel manželství s Marií Magdalskou a měl s ní dvě dcery. Později se manželství rozpadlo, Máří Magdalská opustila Ježíše, a ten pojal za manželku Lygii, kterou obdařil syny. Jeho hrob je v Indii. To je velmi stručná historie láskyplné mise Ježíše Nazaretského.

      Tato mise byla součástí plánu pro záchranu lidstva před zlobou a negativitou. Sami víte, jak bylo jeho poselství často překrucováno a jak se později ve jménu Božím a Kristově vedly křižácké války. Většího nepochopení se Ježíšovi nemohlo dostat. Nyní opět nastal čas, kdy je mezi vámi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se  reinkarnoval  Jan, miláček Páně.  Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena a bude poznán teprve, až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je dle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšší sféry. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.

 

     K tomu dodávám, že tímto Spasitelem se stala paní Helena Šeblová, jako reinkarnace Marie Magdalské, a od 15.6.2000 se stala její další duchovní část Strážcem Vesmíru a vystřídala tak v tomto úřadě bytost, kterou známe jako Ježíše Krista.

 

Ještě jedna žena v ráji kromě Evy

 

     Tato žena byla stvořena myšlenkou Adama a Evy, stejně jako had – pokušitel. Eva toužila po přítelkyni, která by byla jako ona a chápala ji, Adam toužil po jiné ženě, která by se lišila od Evy. Jmenovala se Kamao. Nejprve žili v souladu, ale později Kamao žádala rovnocenné postavení s Evou, které jí bylo upíráno. Protože Eva žádala o radu hada, okusili všichni ze stromu poznání ovoce a tím ztratili svou nevinnost a nevědomost. Uvalili na sebe zodpovědnost za sebe i budoucí pokolení. Ženy počaly rodit,  a v potu tváře všichni dobývali své statky a obživu, protože by již nestačila pro všechny. Ve chvíli, kdy ztratil člověk svou nevinnost, a zvítězilo rozumářství, počal člověk pozvolna ztrácet svou citlivost a jasnovidnost. Člověk se takto propracoval k materialismu, ale současně s ním zaplatil daň – poznal pocit osamění a strach.

     Protože tento vývoj Otec předvídal, smiloval se nad lidmi a rozhodl, že pro každou éru 2000 let bude vyslána na Zemi mise spasitelů, která bude pomáhat lidem pronikat do věcí esoterických a učit je lásce. Tak poznávají lidé, že nejsou ve vesmíru sami, ale je o ně pečováno. Ti, co se otevřeli lásce, pochopili, že jakmile se postaví na cestu pravdy a lásky a žijí dle ní, nejsou sami a pocítí Vesmírnou jednotu lásky a stvoření, ale i bezpečí, které z ní vychází. Tito lidé se již nebojí smrti a zrození, o kterém se domnívali, že jsou v něm sami, ale pochopili, že Otec a mnoho přátel je s nimi. Pochopili, že život je věčný, pokud si ho sami svou zlobou a negativitou, či magickými obřady nezničí.

Po čem kdo touží, toho se mu dostane. Je-li dobrý a touží po Světle, Světlo k němu přijde. Je-li pln negativity, přitahuje místo Světla negativitu a přijde temnota se svými stíny zla. Ten, kdo zná pravou lásku, nemůže zbloudit, neboť láska pravá ho vede vždy ke Světlu a do Světlých sfér, kam je na základě rovnosti přitahován. Proto je důležitá čistota láskyplného myšlení, abyste přišli tam, kam náležíte. 

     Mír s vámi.

Otec

Smysl lidského života

 

     Mnozí vidí smysl lidského života v péči o své milé, o svou rodinu, jiní v práci ve prospěch ostatních  i svůj. Každý má poněkud jiný žebříček hodnot. Ale pravý smysl života je v péči o duchovní život svůj a svých bližních, neboť vše na tomto světě se vyvíjí. Jaký ten vývoj bude, záleží jen na vás. Budete-li láskyplní, bude směřovat váš vývoj ke Světlu, budete-li vysílat negativní vibrace jako je zloba, závist a zášť, budete směřovat ke zmaru. Čtyřicet let hrubě materialistické výchovy vás tvrdě poznamenalo. Věci esoterických věd vám zůstaly utajeny, protože bylo zakázáno vše, co odporovalo materialistickému pojetí světa. Někteří z vás tušili, jiní poznali, že existují ještě jiné, skryté světy, jako je svět duchovní, svět utajených nauk, protože nebylo žádoucí o nich vědět nebo mluvit.

     Abychom poznali, kam směřuje váš vývoj, musíme si říci něco o vzniku života, reinkarnačním vývoji a o umírání. Tím se dostaneme k otázkám, proč jsou na světě utrpení, války a bída. Nebudu mluvit o žádném náboženství, neboť je jedno, jak pojmenujeme Nejvyšší princip lásky a stvoření. Někdo v něm vidí Otce, jiný láskyplnou světelnou bytost, někdo vnímá jen čirý extrakt láskyplného vyzařování. Na ničem jiném nezáleží, ale na čem záleží je to, jací vy sami v srdci jste. Jste-li prosti připoutanosti k statkům hmotným či bytostem, neboť vše je pomíjivé a vaše připoutanost je brzdou vašeho duchovního rozvoje a přináší utrpení. Člověk nemá být lhostejný ke svému okolí, má pomáhat skutkem i slovem všude, kde je třeba, ale nesmí být připoutaný k žádné osobě, věci či místu, neboť připoutanost není ta pravá láska. Pravá láska poskytuje svobodu a svobodný vývoj milované osobě tak, jako Otec ponechává nám svobodnou vůli a pomoc nám poskytuje jen tehdy, žádáme-li ho o to. Připoutanost však svazuje, bere svobodu všem bytostem, protože připoutaný člověk si sice myslí, že miluje mnoho, ale ve skutečnosti miluje jen sebe. Mnohý z rodičů si myslí, že pociťuje ke svému dítěti pravou lásku, ale běda, jde jen o připoutanost. Proč? Protože nejraději by za své dítě vše dělal a rozhodoval. Chtěl by, aby bylo úspěšné tam, po čem on marně toužil a čeho se jemu nedostalo, ale už se neptá, touží-li po tom jeho dítě, nebude-li naopak nešťastné, bude-li se nutit do rolí, které mu jeho rodiče vnucují. To není pravá láska, to je sobectví a pýcha, ješitnost, protože při těchto projevech myslí rodiče převážně na sebe, na své pocity. Takový rodič zbavuje své dítě přirozeného vývoje, aktivity a samostatnosti. Tím bere na sebe zodpovědnost za jeho život a přebírá na sebe jeho karmu.

     Vraťme se ke vzniku života. O tom se v současnosti mnoho diskutuje, zejména ve vztahu k zákonu  o interupci. Mnozí tvrdí, že plod v lůně matky ožívá a získává vlastního ducha teprve okolo porodu, do té doby že se zdržuje pouze v okolí plodu. Jiné nauky tvrdí, že plod ožívá teprve v pátém měsíci, kdy matka prvně registruje pohyby. Z toho proto nezbytně vyplývá, že by přerušení těhotenství nebylo nevhodné. Vědci však dokázali, že tyto teorie jsou liché. Na svých filmech zachytili nejen oplodnění vajíčka spermií, ale mají záběry, kde je zachycena úzkost zárodku, který při přerušení těhotenství uhýbá před vražedným nástrojem. Je dokázáno, že plod je živý od okamžiku, kdy vajíčko bylo oplodněno a začalo se rýhovat. Nedivte se tedy, že mnozí poučení vystupují proti přerušení těhotenství, protože je to vražda. Někteří z vás namítnou, že při ohrožení matky má žena právo na tento zákrok. A já se vás ptám, může mít někdo právo na vraždu? Vždyť vůbec nic nevíte o tom, proč duch tohoto dítěte, které k vám přichází a kterého se chcete zbavit, si vybral právě vás. Je možné, že právě on měl být vaším sluníčkem či jedinou oporou ve stáří a nemoci. Také je možné, že jste se přerušením těhotenství zbavili starostí, bolestí a utrpení. Ano, ale tu starost a bolest jste potřebovali prožít proto, abyste něco pochopili, abyste duchovně pokročili, protože je pravda, že utrpením rosteme nejvíce. Štěstí je sice nádherný zážitek, ale současně je to nesmírně náročný karmický mezník, který málokdo zvládne se ctí tak, aby byl pro něho přínosem. Je to vaše odměna i zkouška. Většinou se v tomto stavu zabýváte jen sami sebou, a na ostatní již nemyslíte. Je málo těch, co se dokážou o své štěstí rozdělit, a snaží se, aby i ostatní byli šťastní. Tento karmický mezník je vaší zkouškou, kdy máte osvědčit, jak jste duchovně pokročili.

     Opět se dostáváme ke slovu a pojmu karma. Souvisí úzce s pojmem reinkarnace. Hned vám vše vysvětlím. Souvisí to s vaším vývojem, a koloběhem životů. Existují vývojová pásma, sféry a dimenze, kterými procházejí bytosti i jednotlivé planety, neboť vše se vyvíjí a mělo by spět k dokonalosti. Vaše planeta Země se nachází v nepříliš vysoké sféře a trojrozměrné dimenzi, kde občas něco zaslechnete o čtvrté dimenzi (záhadná zmizení).

      Donedávna na vaší planetě existovalo zlo a dobro přibližně v rovnováze. Je tedy jednou z planet, kde se může bytost očistit ze svých vin. Je tedy jakýmsi očistcem. Jiní razí teorii, že jste v podstatě trestnou planetou vzpurníků. Zamyslíme-li se nad tím blíže, zjistíme, že na tom něco je, zvláště když vyslechneme pověst o planetě Faethón. Planeta Faethón byla obydlena lidskou rasou bílé barvy, kdy vývoj a rozum spěly mílovými kroky vpřed, ale láska a cit zaostávaly. Tak se stalo to, co se nezbytně stát muselo. Pokročilá civilizace počala hubit sama sebe a Faethónu hrozila zkáza. Těsně před smrtelným kolapsem této planety byly zbytky jejího lidu zachráněny pokročilými bytostmi jiných světů. Velitelem záchranných akcí byl Hospodin čili Jahve. Lidstvo Faethónu bylo rozvezeno na planety různých úrovní, dle své pokročilosti duchovní. Velká část byla převezena na planetu Zemi, jejímiž pravými obyvateli byli černoši. Krátce na to se Faethón roztrhal na mnoho kusů a jeden z nich je stále latentním nebezpečím pro vaši planetu Zemi. Záleží na vás, jaké vibrace bude lidstvo vysílat. Před lety jste se zachránili před srážkou s ním tak, že mnoho lidí začalo chápat lásku a její vibrace jako jedinou naši spásu. Tak se také stalo. Vaše láskyplné myšlení vzbuzovalo vibrace, které úlomek Faethónu oddálilo do bezpečné vzdálenosti. Na krásné planetě Zemi jste byli jejími obyvateli přijati jako Bozi. Přiletěli jste s nebe dle předpovědí jejich zasvěcenců a měli pro ně nevídané dary, které byly v jejich očích zázračné. Další styk s mimozemšťany, kteří o vás pečovali, je popsán velmi podrobně ve Starém zákoně.

       Procházíme-li historií vaší planety, zjistíme, že jste se příliš nepolepšili, ale naopak, opět přivádíte na pokraj zhouby další krásnou planetu. Proto mnoho lidí opět předpovídá konec světa. Pro záchranu vašeho světa by však stačilo tak málo a tak mnoho současně. Stačilo by ovládat své myšlení, své sobectví a chtivost, a být láskyplným, tolerantním a pozorným. Láskyplné vibrace eliminují automaticky veškeré zlo, jenže své myšlenky ovládá strašně málo lidí, protože si většinou myslí, že myšlení je anonymní. Kdybyste však mluvili s jasnovidcem, dověděli byste se, že on vidí myšlenky jako tmavé či světlé útvary, různě seskupené v místnosti i venku. Zbarvení mají dle své kvality. Tyto útvary prostupují i zdánlivě pevné zdi, jako jsou stěny domů. Myšlenky se sdružují na základě rovnosti. To znamená, že myslíme-li na někoho v dobrém, posíláme mu dar lásky, proto ho zasáhne seskupení dobrých myšlenek a jemu se vše daří, je šťastný. Dle stejného principu funguje zloba. Ale vraťme se k těm nejznamenitějším a nejláskyplnějším myšlenkám. Ty stoupají a vrátí se posílené a znásobené zpět k těm, kterým byly určeny, ale i k těm, kteří je vysílají. Koho tyto paprsky lásky zasáhnou, pocítí nesmírné štěstí. Vše se mu daří, má dobrou náladu a sálá z něho štěstí. Takto se láska násobí. Říkali jsme si, že u zlobných vibrací je to stejné. Podléhají totiž stejným zákonům. Člověk, který se rozčílí, škodí nejen člověku, na kterého se zlobí, ale současně ohrožuje sebe i všechny ve svém okolí, kteří nejsou odolní vůči negativitě. Co se děje, když se rozzlobíte? Vaše aura se špiní negativitou, hnědne a tmavne, bortí se pod tíhou špatných myšlenek. Trhají se z ní kusy, které vystřelují jako šípy a napadají auru toho, na kterého se zlobíte, kdyby byl tisíc kilometrů daleko. Infikujete ho svým hněvem, takže zasažený je popudlivý a agresivní, aniž by znal příčinu. Jsou-li rozhněvané bytosti v přímém kontaktu, nastává situace, kdy se jeden z nich rozzlobí, protože mu druhý ukřivdil. Řekne mu své mínění slušně, čeká omluvu, ale co se nestane, místo omluvy sklidí další slovní agresi. Proč? Zdá se to nepochopitelné. Je to proto, že ho prvý, kterému bylo ukřivděno, infikoval svým hněvem, i když svůj hněv neprojevil. Může se to stát i tehdy, kdy člověk, který ublížil, si své viny původně nebyl ani vědom. Pokud jeden z nich nepřijde k rozumu a jeho hněv nevyprchá, neztichnou negativní vibrace. Ty dle zákona rovnosti přitahují další negativitu a začarovaný kruh se uzavírá. Ošklivé myšlenky, jako pavučiny, se spojují se stejně negativními myšlenkami, a koho zasáhnou, ten je nešťastný, zlý a možná i nespravedlivý. Co vysíláte, to se vám dříve či později vrací. Jedině láska dokáže tuto zlobu a nenávist eliminovat. Proto lásky a jejich něžných vibrací není nikdy dost. Posiluje vás v dobrém a tiší zlobné vibrace. Každý z vás by si měl najít kratičký čas během dne v ústraní, kde by budil v sobě lásku a posílal ji všem bytostem na světě. To přání je tak prosté a účinné.  "Nechť jsou všechny bytosti šťastné!"

 

Ježíš – Aštar

 

Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země

 

     Vaše krásná planeta, která byla vybrána po katastrofě na Faethónu jako sídlo pro novou rasu, je opravdu nádherná, i když jste již skoro udělali maximum pro to, aby taková nebyla. Byl to ráj pro bílou rasu, která sem byla přenesena, aby pokračovala ve svém rozvoji. Na této planetě žila černá rasa, která byla v duchovním vývoji poněkud pozadu za vámi, novými lidmi. Byli jste přijati jako nová božstva. Černí lidé vám zpočátku velmi důvěřovali, a vy, zdrceni katastrofou, kterou jste právě prožili, jste byli rozhodnuti těmto lidem pomáhat ze všech sil. Tato planeta měla dost potravy pro všechny své obyvatele i její hosty. Zpočátku jste si vedli dobře. Byli jsme s vámi v kontaktu a pomáhali vám, abyste si zvykli na nové podmínky životní, přinášeli jsme vám dary, které jste mohli využít pro blaho všech. Černé děti vás přijaly s důvěrou a láskou a vy jste jim byli dobrými učiteli. Láska a mír se rozšířily po celém světě. Navštěvoval vás i Otec, kterému jste začali říkat Bůh. Nás jste považovali za anděly, protože jsme se o vás starali. Mnozí z vás si pamatovali život na jiné planetě a pamatovali jste si i nás, mimozemšťany.

     Jak míjely věky, začali jste na nás zapomínat. Byli jste samostatní a už jste nebyli na nás závislí. Naše návštěvy již nebyly tak časté. A tu se začal váš vztah k nám měnit. Lidstvo nás začalo pokládat za Bohy, začalo se nás bát, i když jsme stále mnoho dobrého pro ně vykonávali. Museli jsme se stáhnout do pozadí, abychom zbytečně netraumatizovali vás, naše bratry. Ostatní znáte již z vašich dějin. Lidé zapomněli na ponaučení, kterého se jim dostalo. Domnívali se, že jsou vládci a majiteli této planety od počátku a začali bojovat o rozšíření svých zabraných území a začali toužit po stále větší a větší moci. Přestali hlásat bratrství a lásku, odmítali naši pomoc a báli se nás. Mysleli, bláhoví, že chceme opanovat jejich planetu. My jsme nezatrpkli a nepřestali o vás pečovat, ale už jsme vám nemohli radit jako dříve, protože stále méně lidí nás vnímalo.

     Usídlilo se zde postupně neštěstí, nemoc a zloba. Tak se vaše krásná planeta stala očistcem. 

 I tak plnila svůj úkol a byla by vzkvétala, kdyby nedošlo k narušení rovnováhy, nezesilovaly se negativní tendence a neujalo se vlády zlo. Tím okamžikem začaly destrukce celé planety, destrukce v myšlení lidí, a postupně se vlivem všech těchto činitelů stávala planeta téměř neobyvatelnou. Kdybychom o vás stále nepečovali, už by život na této planetě nebyl. Její půda by byla holá a bez života, jak už se to na některých jejich místech projevuje. Proto jsme stále s vámi a bolí nás srdce nad zkázou, kterou jste způsobili. A stačilo by tak málo! Víra v nás, vaše vesmírné bratry ze Světlých sfér, víra v Otce, kterého někteří z vás nazýváte Bohem. Stačilo by, kdybyste otevřeli své srdce lásce, kterou vám přinášíme a ze svobodné vůle přijali naše dary a učení. Ale někteří z vás raději poslouchají a berou dary z temných sfér, protože je to pro vás pohodlnější a dary, které od nich dostáváte nebo máte propůjčeny, jsou provázeny velkou slávou a obdivem. To vám vyhovuje, jsou vypočtené na efekt a to je to, co vy dokážete nejlépe sledovat.

     Pokora a vytrvalost, sebeovládání, které od vás požadujeme, se vám nelíbí. Je nám to moc líto, protože vás může zachránit jedině pokora a láska, láska a vytrvalost, houževnatost a nesmírná píle. Je třeba, abyste si přestali myslet, že jste pány tvorstva a jediní v celém Vesmíru. To je nebezpečná teorie, hlavně tím, že ohrožujete ostatní život ve Vesmíru. Vaše výzkumné sondy jsou velmi primitivní a udělali jste z okolí Země jedno velké smetiště. Je třeba, abyste se zamysleli nad tím, proč vaše krásná planeta hyne, proč se tak strašně zkrátil váš věk, proč stárnete tak brzy a proč je tolik nevyléčitelných nemocí, které vás sužují. Zamyslete se nad vaši ekonomikou a výrobou, vždyť vše, co požíváte, je již otrávené a vzduch, který vdechujete je prakticky nedýchatelný.

    Co děláte pro to, aby bylo lépe?

    Vaše opatření jsou směšná a málo efektivní. Zamyslete se každý sám nad sebou. Co pociťuje vaše srdce? Je tam skutečná láska a mír? Není tam spíše tma beznaděje a zoufalství nenávisti a zloby? Nejste pod pláštíkem neustálých činností plni pasivity? Ano, pasivita a nedostatek vroucí lásky je to, co vás zabíjí. Vy neznáte už skoro lásku, vy znáte jen připoutanost. Je mezi vámi mnoho našich reinkarnovaných, ale i někteří z nich selhávají pod vlivem vaší negace. Je mezi vámi dost zasvěcenců a bytostí láskyplných, ale jste nečinní, nic neděláte. Bojíte se cokoliv udělat pro to, abyste tuto planetu a své bližní zachránili.

     Proto vás prosíme, hlásejte všude naše učení lásky a pokory. Pracujte vytrvale pro to, aby vaše Země se očistila a vaše potraviny byly opět ekologicky nezávadné. Změňte způsob vašeho života a výroby. Odvraťte se od temnot a obraťte se ke Světlu!

     Jakmile se vaše myšlení pročistí, bude se pročisťovat vaše okolí i způsob života, pak se opět uzavře ozónová díra na nebi a sedmá pečeť nebude nikdy rozlomena.

     Mír a láska se všemi!

 

Božství, kdo je Nejvyšším principem lásky a kdo je Bůh Otec

 

      Božství je určitá míra dokonalosti v oblasti moudrosti, vědění a lásky. I ve sférách Božství se bytosti, které dosáhly této úrovně, rozvíjejí a duchovně postupují. S Božstvím můžete splynout, dosáhnete-li 14 té sféry a dimenze. Na této úrovni se již prolíná svět duchovní a hmotný. Božské bytosti berou na sebe dle potřeby libovolný tvar (buď jsou ve stavu éterickém či hmotném). Záleží na tom, jaké cíle si stanoví. Božství je tedy pásmo, kde žijí bytosti velmi dokonalé, láskyplné a moudré. I zde jsou určité stupně dokonalosti. Vrcholem této dokonalosti je Božský princip nejvyšší lásky, který vše řídí a vše ví. Je to Duchovní slunce, které nás oživuje a plní láskou. Je to láska a moudrost sama.

      Bůh Otec, je jeden z nás, ten nejvyšší, nejmoudřejší a nejláskyplnější. Je věčný, neměnný, je v nás i okolo nás. V nás hoří plamenem Božské jiskry a oživuje nás posvátnou pránou. Je jedno, jak mu říkáte, je to stále on, milující, chápající a nikdy trestající. Touží po tom, mít všechny své děti v náručí, aby mohl o ně láskyplně pečovat. Je-li třeba zásahu v jednotlivých vesmírech, galaxiích, oddělí se bytost pověřená tímto úkolem s celou suitou pomocníků z Duchovního slunce a reinkarnuje se v příslušné sféře a dimenzi. Po splnění úkolů se vrací zpět i se svými pomocníky. Jsou to vždy láskyplné úkoly, ale někdy jde o boj s negativitou. Poslání jsou různá a každá bytost z Božství ví, čím byla pověřena.

       Právě z Duchovního slunce čerpají umělci svou inspiraci a vědci své nápady. Božské bytosti jsou strážci dobra a lásky v celém všehomíru. Tak bychom mohli mluvit o strážci vesmírů, galaxií i jednotlivých planet. Božské bytosti nemilují nečinnost a nevědomost. Stále touží po odpovědných úkolech, které plní s láskou, vždy dle potřeby a nelitují námahy ani sil, které musí vynaložit na jejich uskutečnění.

      Bůh Otec je nejvyšší z božských bytostí, která se od Duchovního slunce odděluje jen výjimečně, aby zakročila ve prospěch dobra a dobrých bytostí.

           

Ježíš Nazaretský

 

Hry bohů, padlí andělé

 

 Když se děti Boží propracují k vrcholům duchovní urozenosti, jsou šťastné a plny lásky. Těší se na úkoly, které je očekávají a nemohou se dočkat, až osvědčí svou zdatnost. Jsou jim svěřovány stále náročnější úkoly a podstupují stále těžší a těžší zkoušky. To je naplňuje hrdostí.

     Nastává čas volby. Rozhodují se, zda budou pracovat jako andělé či božstva v dosavadních sférách či přijmou náročnější úkoly v antisvětech nebo jiných sférách.

     Skupina těchto pokročilých bytostí se vydala do různých sfér a dimenzí pracovat jako agregoři a strážci jednotlivých planet a vesmírů. Zpočátku všichni pracovali nadšeně a bezchybně. Vzájemně se navštěvovali a sledovali vývoj planet i jejich obyvatel a starali se o to, aby jejich vývoj probíhal dle plánu. Vše probíhalo lehce, a pokud bylo třeba řešit nějaké závažnější úkoly, vzájemně si pomáhali.

     Postupem času však jim práce zevšedněla a oni pociťovali prázdnotu a nudu, měli pocit, že by vše probíhalo dobře i bez nich, že jsou zde úplně zbyteční a toužili po nějakém vzrušení. Proto si začali vytvářet modelové situace, kdy prožívali různá nebezpečí. Pokud šlo o virtuální realitu, byly tyto hry neškodné, to jim však dlouho nevystačilo. Začali toužit po opravdových dobrodružstvích a pravém nebezpečí. Začali zanedbávat své povinnosti agregorů a stále více porušovali vesmírné zákony. Už jim nestačili svěřené planety, se kterými si pohrávali, ale začali zasahovat do vesmírů, které jim nenáležely. Stále víc si museli vypomáhat magickými praktikami. Začali s pokusy na sobě samých. Začali se sázet o to, kdo se dokáže vyzářit do různých světů, karmicky se vázat a kdo se vrátí nejdříve očištěn. Potom už jim nezáleželo na tom, zda splatí dluhy, ale sázeli se o to, kdo se vrátí silou své magické moci co nejdříve. Začali ztrácet svou duchovní urozenost a mrzačili svá duchovní těla i strom života.

     Velmi brzy se přes veškerá napomenutí strážců dopracovali k tomu, že mizely jejich pečetě a oni je museli nahrazovat magickými pojistkami, uzavírali smlouvy o vzájemné pomoci a posile v těchto neblahých skutcích. Byli již tak karmicky vázáni v různých sférách a dimenzích, že nestačili na své úkoly agregorů. To vedlo k různým katastrofám i odchylnému vývoji planet a jejich obyvatel.

     Těchto agregorů bylo sedm a podnikli útok na jednoho ze strážců. To se nezdařilo dík zásahu milostí Boží, ale jejich chtění se naplňovalo v hmotném světě, protože nedokázali využít šance pro vzájemné osvobození.

     Osvobodit je mohl se souhlasem Božím jen napadený strážce-agregor.  Protože jste pracovali na díle Božím s láskou, dle tří smluv, které jste s Otcem uzavřeli, bylo mnohé napraveno a odpuštěno. Pracovali jste vytrvale na nápravě věcí. I za to vám děkujeme. Zařadili jste se opět do vesmírné jednoty lásky.

     Mír a láska s vámi!

 

Otec, rada nejvyšších a Vesmírná konfederace

Vzkříšení lásky

 

     Když připravovali agregoři vzpouru, hlavní vůdce vzpoury Jahwe si je zavázal krutou přísahou. Podepsali úpisy a smlouvy, které jim zaručovaly potřebnou podporu ostatních. Každý z nich obdržel temný vak, v kterém byly negativní programy a aparáty, ty pak byly jištěny kletbou. Tato kletba se měla uvolnit a spustit negativní destrukční program v případě, že by nositel tohoto vaku porušil přísahu věrnosti a poslušnosti Jahwemu. Destrukční programy vedly k eliminaci. Staly se součástí jejich karmické zátěže. Nastartování destrukčních programů je jištěno různými „ochrannými“ impulzy. Jakmile je padlý agregor v nebezpečí, že poruší přísahu, má tísnivý pocit, dusí se, někdo ho drží pod krkem, má bolestivé pocity či tlaky. Poslouchá-li někoho, kdo by mu sděloval důležité pravdy o učení lásky, neslyší, slyší a ihned zapomene, slyší něco jiného, nebo tvrdě usne. Probudí se teprve, když „nebezpečí“ pomine.

     Podepsali celkem šest základních úpisů, které uzavíraly a eliminovaly jejich láskyplné vibrace. První úpis znamenal vzájemné posilování hrdosti a pýchy na úkor lásky. Druhý úpis rozněcoval nenávist, která ničila lásku. Třetí úpis posiloval žárlivost a závist, která oslabovala lásku. Čtvrtý úpis vedl ke zradě veškerých forem lásky. Pátý úpis vedl k nesnášenlivosti a pohrdání láskou, která byla pokládána za slabost. Šestý úpis vedl k tomu, že uzavřel jejich srdce před láskou a dokonale eliminoval cit lásky a soucit z ní vyplývající. Od každého úpisu vedla stuha bloků ke každému z agregorů. Úpisy byly spojené strunami, které vedly k agregorům a vysílaly negativní signály příslušného charakteru dle toho, která struna se na příslušném úpisu rozezněla. Agregoři reagovali většinou podrážděním či hněvem a agresí. Společné úpisy byly vloženy do černé truhlice a uloženy pod kořeny stromu života magie, který nesl květy a plody, množil se a parazitoval na stromech života bytostí, které užívaly magických praktik. Teprve nyní byli agregoři schopni provést svůj plán a zradit nejen Otce, strážce vesmíru, ale hlavně sebe.

     Svůj boj prohráli a z agregorů se stali padlí andělé, kteří se reinkarnovali na planetách, které tak špatně opatrovali, aby napravili své omyly a chyby. Neustále hledali a někteří ještě hledají pravou cestu lásky. S nimi se reinkarnoval opakovaně i strážce vesmíru, aby se jich ujal a pomohl jim najít pravou lásku bez všech připoutaností. Opakovaně přináší učení lásky nejen jim, ale celému lidstvu. Oni s ním opakovaně bojují a učí se ho milovat. Jen od něho mohou přijmout toto učení lásky. Pak budou od své přísahy osvobozeni a jejich prokletí eliminováno.

     Toto je návod k postupnému vedení proseb k Otci, radě nejvyšších, Jitřnímu andělovi i radě temných andělů.

     Mír s vámi!

Kdo byli zlatí netopýři

 

     Zlatí netopýři byli pokročilou civilizací, která obývala planetu Jantar. Původně byli mírumilovní, ale hierarchie obyvatel byla silně vyhraněná. Dlouho žili pokojně, pokud je nezačali navštěvovat astronauté z jiných planet. Na základě několika střetů s agresivními a proradnými obyvateli jiných planet ztratili důvěru v cizí civilizace.

     K vyvrcholení těchto nešťastných setkání došlo při návštěvě našich astronautů v této části vesmíru. Jantarané, kteří byli na vrcholu duchovní hierarchie planety, měli schopnost létat ve vesmíru pouze do určitých vzdáleností. Jejich energetické vyzařování bylo zlaté, proto byli nazýváni „zlatými netopýry“. Posvátným kamenem byl jantar a ve znaku nesli zlatého netopýra.

     Tuto schopnost měli pouze jejich duchovní vůdcové a vládci. Každý z jantaranů se jim toužil podobat. Během času dokázali vyrobit zvláštní kombinézy, které umožňovaly lety do vesmíru i těm méně pokročilým a ušlechtilým. Jantarané se stále více zaměřovali na rozvoj techniky a pomůcek, které by jim umožnily předstírat duchovní rozvoj určitých vlastností bez ohledu na to, že by je měli získat usilovnou prací na sobě samých. Tak byly duchovní vlastnosti božské urozenosti nahrazovány materialistickou technikou a docházelo k postupnému úpadku myšlení a cítění jantaranů. Produchovnělost mizela a již nebyla tak vysoce ceněna. Jejich vibrace hrubly a tak docházelo k stále častějším střetům s návštěvníky ostatních planet.

     Tyto napjaté vztahy vyvrcholily nešťastným střetem s našimi astronauty, výzkumníky. Jeden z výzkumníků, který byl pověřen pátráním ve volném prostoru vesmíru, narazil na královskou rodinu zlatých netopýrů. Jejich dítě bylo zvědavé a přiblížilo se rychlým letem k astronautovi a ten se cítil napaden. Vše skončilo smrtí dítěte pro nedostatek zkušeností výzkumníka. Žaloba na narušitele, astronauty, byla podána. Setkali se agregoři obou planet a neopatrný výzkumník byl odsouzen k trestu smrti.

     Královská rodina se s tímto ortelem nespokojila a rozhodla se, že převezme „spravedlnost“ do vlastních rukou. Žádali svá božstva o magickou podporu a zlatí netopýři se změnili v „Děti noci“, temné netopýry. Nejprve chtěli zničit pouze členy nešťastné expedice, ale později přenesli svou nenávist na celou planetu Zemi i s jejími obyvateli. Tak se stalo, že mnoho jantaranů vzalo pomstu královské rodiny za svou a účastnilo se promyšleného plánu na pomstu, která se karmicky vybíjela mnoho věků mezi obyvateli těchto dvou planet. Jejich pomsta byla velmi rafinovaně připravována a přinesla planetě Zemi mnoho utrpení, válek a nemocí i katastrof.

     Trpěly však obě strany, protože pro uskutečnění pomsty bylo nutné se inkarnovat na naší planetě a pro poučení se museli ti z pozemšťanů, kteří zavinili tento střet, inkarnovat na Jantaru. Došlo tedy k dělení hlavních aktérů, aby poznali myšlení a cítění svých protivníků a naučili se je chápat. Jantarané však dlouho způsobovali jen chaos a utrpení. Velmi dlouho byli nepoučitelní a zaslepení. Tím se stalo, že „Děti noci“ přinesly naší planetě upírství a současně byly nuceny přijmout karmu planety Země a jejích obyvatel. Jejich dluhy rostly.

      Ti, kteří zůstali na mateřské planetě Jantaru, připravovali klonováním mutanty, které by bylo možné využít vojensky. Protože nechtěli ohrozit vlastní planetu, podrobili si planetu Cyrus, ovládli její obyvatele a vedli je k agresi. Došlo dokonce i k zneužití úlomku planety Faethónu, který v určitých cyklech se přibližuje k naší planetě a tím umožňuje jisté zásahy proti naší planetě.

     Tím, že jsme opláceli zlo zlem, jsme se stále více s nimi karmicky vázali. Byl to odvěký souboj vyrovnaných magických sil, který způsobil zkázu Atlantidy, ale podobné katastrofy se odehrávaly i na Jantaru. Tento souboj však nepřinášel jenom zkázu, ale i trpké ponaučení o nesmyslnosti válek.

     Během věků, kdy jsme žili v rodinných klanech s jantarany na obou planetách, jsme se naučili vzájemnému pochopení a učili jsme se vzájemné úctě a lásce. Toto bylo hlavní poučení, které jsme měli získat na základě těchto zkušeností.

     Nyní stojí obě planety před velmi náročnou karmickou zkouškou. Vykážeme-li, že jsme pochopili, vyřešíme mnoho válečných konfliktů tak, že zabráníme třetí světové válce a pak bude karma válek vyškrtnuta z našich ákášických záznamů.

     To se týká planety Země a jejích obyvatel. Jantarané budou mít co napravovat nejen na vlastní planetě, ale i na podrobených planetách, které zneužili. Protože jim přinesli nesvobodu a agresi, budou je učit míru a svobodě i odpovědnosti.

     Mír a láska s vámi!

Prokletí Jantaranů

 

     Když zemřelo svaté dítě Jantaranů a rodina překonala první otřes z jeho smrti, naplnilo se jejich srdce touhou po pomstě. Shromáždili se, aby promysleli trest těch, kteří zavinili jeho smrt. Nejvyšší agregor planety požadoval trest smrti pro viníka. To však neuspokojilo jejich touhu po pomstě. Jednoho dne svolal otec a matka svatého dítěte všechny poddané a vrhli strašlivou kletbu proti planetě Zemi a rodu jejich svatých dětí. Prokleli je v tom smyslu, že je nikdo nikdy nepozná, když budou plnit svůj svatý úkol. Prokleli je v tom smyslu, že budou pro pravdu a osvícení, které hlásají, vždy umučeni a zabiti. Třetí kletba způsobila, že učení lásky bylo vždy pro lid této planety těžko pochopitelné a proto bylo tak často deformované. Proto se ve jménu lásky válčilo a vraždilo. Čtvrtá kletba určila, že mesiáš bude vždy zrazen. Pátá kletba způsobila, že ve jménu tohoto učení budou vedeny války. Šestá kletba stanovila, že žízeň a touha po tomto učení bude neuhasitelná. Sedmá kletba určila, že těsně před dosažením duchovního cíle, bude tento cíl zakryt nedůvěrou a malověrností. Jakmile byly tyto kletby vysloveny, zhmotnily se v podobě temného, rovnoramenného kříže na planetě Zemi.

     Tímto nepřátelským aktem byla míra porušování vesmírných zákonů dovršena. Jejich kletby se obrátily proti nim a jejich planetě. Otiskly se v podobě temného „T“ do jejich planety. Je to podoba kříže, který svou silou vede viníky k sebezničení.

      Když se opět shromáždili, aby pokračovali ve vedení kleteb, vyslovili osmou kletbu, která zasahovala planetu Zemi a její obyvatele na stromě života a ohrožovala jejich duchovní i hmotný vývoj přímo v podstatě. Byla to kletba, která měla zničit celou planetu i s jejich obyvateli. Jakmile byla tato osmá kletba vyslovena, vír strašlivé negativity a zneužitých živlů zasáhl je i jejich vlastní planetu Jantar. Nyní se tato planeta, která se stala mrtvou planetou, nazývá Mars.

     Na paměť všem pokolením z rodu marťanů, ale i ostatním civilizacím, byly uchovány na planetě pyramidy. Tvář Marsu je zachována. Tato tvář pláče nad zničenou planetou. Je varováním pro všechny, kteří porušují vesmírné zákony a společenství vesmírné jednoty lásky.

     Nastal čas, kdy Jantarané musí pracovat na tom, aby osvobodili tuto planetu i s jejich obyvateli od prokletí, které na ně uvrhli. Teprve tehdy bude osvobozen i Mars. Zatím žijí Jantarané na naší planetě, aby pomáhali napravit své omyly a chyby. Jakmile bude očištěn a osvobozen rod svatých dětí na obou planetách, vytvoří se předpoklad pro harmonický vývoj obou planet i jejich obyvatel, včetně zharmonizování mužského a ženského principu v jejich trojjedinosti.

     Objevuje se trůn, který je osvícen zleva. Je veliký a z jedné pětiny tone ve tmě. Je to trůn pro duál.

     Aby na něm mohly zasednout oba principy, je třeba je ještě z jedné pětiny dočistit. Pak se oba principy spojí ve své trojjedinosti a duchovní urozenosti. Pak zavládne harmonie v celém vesmíru.

     Karmický kříž utrpení planety Země problikává s křížem utrpení planety Jantar. Na příčných břevnech leží vždy jedno svaté dítě. Kříže jsou vidět zezadu.

    To znamená, že toto utrpení je již za vámi a je čas ho vyprosit.

    Před kříži stojí veliké množství lidí. Přes hlavu mají šedý závoj nevědomí, které se mění v pokání a porozumění. Objevuje se černá busta muže, který tenkrát vládl nad vším. Je to vládce Jantaru - Jahwe. Po pravé a levé ruce má velké množství stromů života, které jsou kořeny vzhůru.

     Ve svém poslání selhal pro nedostatek lásky a soucitu. Selhal na základě sobectví, pýchy a připoutaností. Tak došlo k jeho mravnímu pádu. Zařadil se mezi padlé anděly a volil pro sebe a své věrné cestu temnoty, násilí a zla. Mnoho bytostí zavedl. Hořkost jejich pádu cítí mnoho bytostí dodnes a nemohou se s tím smířit. Tato hořkost bez soucitu a lásky je přivedla na cestu sebezničení. Pýcha a zpupnost otočila meč spravedlnosti, na jeho vlastní žádost, proti němu a jeho duchovní podstata byla eliminována.

Odchod svatých dětí z Jantaru

 

     Jakmile se Jantarané sjednotili ve své nenávisti a začali okupovat blízké planety za účelem strategie útoku proti planetě Zemi a napadli i ji, svaté děti opustily Jantar a s nimi odešla urozenost a moc Jantaru. Vládnoucí kasta byla oslabena a snažila se nahradit svaté děti vlastními, které by však pomáhaly zničit nenáviděnou planetu i s jejich obyvateli.

     Jantarané věnovali vše na výzkum zbraní a vědeckých vynálezů, které by jim v těchto snahách pomohly. Vytvořila se nová ideologie, která se svým elitářstvím velmi podobala fašismu. Rasa Jantaranů byla podle nich nadřazena všem obyvatelům ve vesmíru. Rusé vlasy a světlé oči byly důležitými znaky této rasy. Agresivita Jantaranů stále rostla. Z okupovaných planet byly vytvořeny důležité strategické body pro vojenské operace. Vynalezli i psychotronické zbraně, kterými postupně ovládli myšlení a cítění obyvatel planety, která se stala cílem jejich útoku. Vytvořili elitní bojovníky a ty povyšovali na úroveň svatých dětí a takto je i uctívali.

     Spravedliví Jantarané, kteří nesouhlasili s těmito výboji, byli tvrdě potlačováni. Tak se stalo, že Jantarané přinesli války a disharmonii této planetě. Povýšili se na božskou rasu a žádali oběti. Vznikl kult krvavých obětí. Pravé svaté děti se na těchto planetách reinkarnovaly a přinášely útěchu učením lásky, které hlásaly. Často byly mučeny a popravovány. Jak dopadl útok na planetu Zemi, kterou chtěli zničit, všichni víme. Jejich vlastní planeta byla zničena. Nyní se museli i oni reinkarnovat na planetě Zemi a poznat blíže jejich myšlení, cítění a způsob života. Jejich karmické dluhy s pozemšťany se začaly soužitím v některých případech komplikovat, ale většinou na základě pochopení eliminovat.

     Bohužel, genetickými pokusy Jantaranů bylo zakódováno mnoho duševních chorob, s kterými nyní zápasí lidstvo naší planety. Jantarané potřebovali tvrdé a líté bojovníky. Ty získali pokusy, kdy bylo zneužito démonů a běsů pro tento účel. Rasa pozemšťanů a Jantaranů se smísila a tak těmito chorobami nyní trpí i pozemšťané.

     Klíč k léčení těchto chorob získáme teprve tehdy, až si uvědomíme, že jsme všichni jedné podstaty. Až budeme usilovat o harmonické a láskyplné soužití. Až zanecháme nebezpečných pokusů a vynálezů, až uznáme, že všechny bytosti jsou si rovny. Nikdo nebyl stvořen pro otroctví, ani pes. Svou oddaností nám připomíná zákony lásky bez připoutanosti a bez podmínek. Až pochopíme, že i naše planeta je živoucí bytost a nebudeme ji sobecky ničit, tehdy zavládne harmonie a naše planeta se uzdraví.

     Nechť jsou všechny bytosti šťastny!

Hadi, ještěři a draci

 

      Hadi, ještěři a draci jsou jednou z duchovních podob „hadí síly“. Souvisí se stupni  duchovních hodností, které ovlivňují energii bytosti, která je na cestě za svou duchovní urozeností. 

      Za dávných časů žili všichni ve svornosti a lásce. Od určitého vývojového stupně bylo možné, aby se hadi, draci i ještěři realizovali ve hmotě. Na vrcholu byli na této planetě za éry Atlantidy. Pokud šli cestou lásky, přeměnili se ještěři ve svaté draky. Byl to velmi důležitý mezník v jejich vývoji. Milovali lidstvo a lidé milovali je. Vzájemně se učili a pomáhali si. Byl to idylický věk obyvatel této planety. Ne všichni z lidí a ještěrů postupovali ve svém vývoji stejným tempem. Ti, co se opožďovali a ulpěli na úrovni ještěrů, se stále více připoutávali k hmotným záležitostem a říkali si realisté. Jejich ideálem bylo dosáhnout vrcholu svého vývoje ve hmotném světě. Duchovními cíli opovrhovali, protože bylo nemožné pro jejich připoutanost ke hmotě, aby jich dosáhli. Začali si říkat Belialové. Jejich jemné vibrace se zpomalovaly a zářivá energie temněla.

      Ti, kteří šli po cestě lásky dál, se postupně přeměnili v zářivé draky, protože jejich energie se stále zjemňovala, vibrace se zrychlovaly. Vyznávali jediného boha - jeho zářivou tvář plnou lásky. Nazývali ho Zářivou tváří.

      Nejprve žily obě skupiny v poměrném souladu a tolerovaly své odlišné názory. Během času však začalo docházet k ostrým střetům a obě náboženské skupiny se od sebe ostře distancovaly. Začal zápas o moc. To byl konec idylického věku. Belialové začali svému božstvu přinášet krvavé oběti, protože věřili, že jejich božstvo je odmění větší silou v boji.

     Vyznavači Zářivé tváře, kteří hlásali cestu nenásilí, neměli proti agresivním Belialům skoro žádné šance, že se ubrání. Jejich války vyvedly z rovnováhy mnoho planet. Vlivem Belialů byl zničen život na planetě Marsu a tato planeta byla málem eliminována. Následně byla zničena na vaší planetě Atlantida. To byly katastrofy, které mnoho živočišných druhů nepřežilo.

      Rada nejvyšších rozhodla, že marťané se pro ponaučení reinkarnují na planetě Zemi, aby se naučili chápat pozemšťany. Jedině tak se mohou osvobodit od předsudků, které jim byly podsunuty temnými stvořiteli v podobě Belialů. Budou od své karmy osvobozeni teprve tehdy, až pochopí myšlení a cítění pozemšťanů a naučí se je milovat. Ti nesmiřitelní, kteří toužili po pomstě až do sebezničení, byli na základě rovnosti přitaženi na planetu Uri, která se nazývá planetou ještěrů. Pokud je hnala jejich nenávist dál, přeměnili se v temné draky. Velmi brzy pochopili, že jejich dravost je cestou ke zkáze a vyhynutí jejich druhu. Jsou masožraví a jejich dravost je vede k tomu, aby napadali další osídlené planety. Jsou hrozbou celého vesmíru. Přestali se rozmnožovat a hrozí jim nejen vyhynutí, ale i eliminace. Jen ve výjimečných případech přijal temný drak osvícení a dal se na cestu pokání. V takovém případě se reinkarnoval na planetě, kde se nejvíce provinil a napravuje své omyly a chyby. Prochází dlouhou cestou, kdy se učí chápat své protivníky. Učí se vnímat pocity druhých, aby zbytečně neubližoval. Je to cesta nápravy, kdy se může změnit temný ještěr či had v zářivého, láskyplného draka.

     Tento čas je časem zrání, sklizně a oddělování. Každý má mnoho šancí, aby volil správně.

Je to čas osvobození a každý má možnost následovat světlo Boží lásky. Pokud však zvolíte

špatně svou cestu, čeká vás oklika mnoha životů, které by vás měly přivést zpět do náruče Boží.

Čím větší bude vaše ego, tím větší utrpení vám přinese. Jakmile pochopíte pravou podstatu

lásky, sobecké ego zmizí a s ním i utrpení. Budete naplněni pravou láskou a s ní v srdci vstoupíte

do bezpečí vesmírné jednoty lásky.

Zkouška

 

     Dne 6. 8. 2001 se objevuje temný kruh s pěti vztyčenými tyčemi. Nad ním je ohromná temná hlava, kterou držím za uši. Tato hlava se změnila v člověka. Vedu prosby a vidím, že odchází vpravo. Naznačuje, že jen on zná pravou cestu, ale já vím, že tato cesta je temná. Vedu honem prosby za něho i za všechny, které zavedl. Zjevuje se temný kruh a na něm je zavěšeno pět klíčů.

     To znamená, že tato bytost usiluje o nejvyšších pět moudrostí. Tyto temné klíče ovládají vrcholný magický aparát pentagram. Ovládá ho muž, který následoval velmistra a dosáhl jeho úrovně. Na rozdíl od velmistra není uměle stvořeným. Snažil se povýšit své poznání, tedy své duchovní slunce nad Nejvyšší princip lásky, který je Duchovním sluncem světlých sfér. Je to bývalý vládce Marsu - Jantaru, Jahwe. Usiloval o titul božství, který nese název Jahve. Marně o tento titul usiloval. Vytvořil si sám protititul Jahwe, který je platný v temných sférách magie. Svými magickými praktikami zasáhl do vývoje mnoha bytostí a narušil tak rovnováhu a harmonii mužského i ženského principu. Podsunul jim pocit nadřazenosti a tak způsobil, že se tato nerovnováha projevovala karmickými střety, které nejčastěji vyústily ve války.

     Předstoupila malá ženská postava a vedle ní se postavila velká mužská postava, která vnucovala představu nadřazenosti. Potom se objevilo větší množství černých vývojových osmiček v prostoru na znamení, že jde o magické zásahy do přirozeného vývoje. Vedli jsme prosby za harmonizaci a vyrovnání mužského a ženského principu tak, jak je to přirozené. Postavy muže a ženy zesvětlaly a byly stejně veliké. Mezi nimi se objevil zářivý klíč, který nesly společně. Tím klíčem je pravá láska. Objevila se zářící vývojová osmička, která byla ohraničena ještě temnou konturou. Vedla jsem prosbu za očistu a eliminaci všech magických a nepřirozených zásahů do vývoje a temné kontury zmizely a prostor se rozsvítil.

     Ve světle prosvítá šedá hlava medvídka. Jsou vidět jen uši. Je to otisk symbolu síly magie, která byla vyškrtnuta z příslušných ákášických záznamů. I tento otisk byl eliminován. Do popředí vystupuje krvavý kříž jakoby stvořený z rudého světla, který byl uzavřen v rudém kruhu.

     Je to zneužitý kříž, který se stal symbolem „svatých válek“. Toto je třeba vyprosit, protože neexistuje svatá válka. Válka je vyvrcholením násilí, které pramení z touhy po moci. Červená barva je symbolem krve a hněvu.

     Vysoká bytost na obzoru třídí lidstvo.

     Je to duchovní vůdce reinkarnovaný ze světlých sfér.

     Převádí vždy dvě a dvě bytosti do světla.

     Dvě bytosti představují mužský a ženský princip, které vytvoří duál, protože k sobě náleží. Nejsou-li oba principy očištěny od magie, nepostoupí do světla. Pokud jeden z principů je nositelem pentagramu, též nepostoupí do světla. Postup je možný jen tehdy, odevzdá-li pentagram a vzdá-li se moci a síly magie, včetně jejích darů.

Andělé z Atlantidy

 

     Atlantští andělé byli původně ti, kteří dosáhli nejvyšších postů a met za rozkvětu Atlantidy. Byli to vůdcové národů i duchovní učitelé. Vytvořili vzkvétající říši, která byla vzorem všem ostatním národům. Tuto říši navštěvovali Bohové i andělské bytosti a podíleli se svou moudrostí na řízení věcí duchovních i světských. To byl Zlatý věk Atlantidy, ráj na Zemi. Tato vzkvétající říše se však stala předmětem závisti a zloby ostatních méně šťastných národů a říší. Dlouho žili Atlanti na výsluní, ale příliš si zvykli na své štěstí a pohodlí, začali být změkčilí, nepracovali na sobě po duchovní, ale ani tělesné stránce. Tím se stali přístupnými negativitě, zlu a intrikám. Mezi vlivnými vznikl svár o moc a toho využili nepřátelé. Došlo k osudné válce, kdy bylo použito krystalu, který vždy pomáhal řešit problémy a konal veliké zázraky. Očekávalo se, že opět pomůže, ale krystal byl již příliš naplněn negativitou z okolí, takže došlo k osudnému výbuchu, který rozpoutal všechny živly a Atlantida zmizela z povrchu země. Propadla se do moře. To bylo tvrdým ponaučením pro obyvatele bývalé pevniny (kteří skoro všichni zahynuli), která spojovala mnoho světadílů a měla být mostem lásky mezi jednotlivými světadíly a pevninami. Z těch obyvatel Atlantidy, kteří zde zahynuli, pochopili svou chybu a tvrdě pracovali na svém duchovním zdokonalení, vznikli atlantští andělé. Vyprosili si na Otci milost, aby mohli chránit lidstvo těch planet, kterým hrozí zkáza. Přáli si, aby jim včas byla sdělena zázračná moc lásky, aby ji tak poznali v její plné síle a velikosti. Vyprosili si milost šířit lásku mezi nevědomými a pomýlenými, a tato milost jim byla udělena. Zachránili před zkázou mnoho planet s jejími obyvateli v různých sférách a dimenzích, protože je naučili lásce. Naučili je znát Nejvyšší princip lásky a stvoření, aby už nikdy nezanikla planeta, či pevnina s jejími obyvateli, pro svou nevědomost. K tomuto úkolu jsou vybaveni mnoha dary lásky. Od těch dob slouží atlantští andělé neúnavně lásce a záchraně lidstva. Pohybují se ve všech sférách a dimenzích, účastní se láskyplných misí na přelomech století. Pracují i jako jednotlivci tak, jak je vůle Boží a jak to Otec dovolí. Jejich práce je velmi ceněna. Atlantští andělé jsou nejobětavější i nejhrdinnější ze všech andělů Božích. Jsou milováni všemi.

     Protože v příslušných sférách musí překonávat veliké překážky, jsou podporováni všemi zasvěcenci Světlých sfér. Jejich misí se často účastní i Božské bytosti, aby jim pomohly v jejich těžkém poslání. Mnoho atlantských andělů již dosáhlo úrovně Božství.

       Mír s vámi, děti moje.

Osvobození od připoutanosti k Jahwemu

 

     Na základě společných vizí s paní D. jsme všichni poznali, že existuje velice silné pouto mezi oběma planetami Jantar a Země. Na planetě Jantar byl nejvyšším bohem Jahwe, kterému byla svěřena péče i o jiné planety, mezi nimi i naše planeta Země. Obě planety udržovaly přátelské kontakty až do doby, kdy došlo ke zkoušce, která souvisela s jejich duchovním postupem.

     Tuto zkoušku jantarané nezvládli a jejich další duchovní vývoj se tím velice zkomplikoval, i když jejich duchovní vítězství bylo na dosah. Kdyby se při střetu řídili zákony lásky a ne „spravedlivé“ pomsty, byli by dosáhli vysoké duchovní urozenosti. Náš vývoj by se odvíjel též poněkud jinak.

      Jahwe je podřízen Otci, který je vládcem na nebesích. Tento vesmír mu náleží a proto, když Jahwe pochopil svůj omyl, bylo mu doporučeno radou nejvyšších, co musí učinit, aby vše napravil. Jeho pokání bylo upřímné a tak mu pomáhalo mnoho láskyplných bytostí.

     Jahwe však ve své pýše zakódoval sebedestrukční program, který ho měl zničit, kdyby někomu na základě zásadních omylů a chyb škodil. Tato destrukce měla postihnout všechny bytosti, které se k němu připoutaly a odevzdaly mu svou svobodnou vůli i se svící života. Když Jahwe začal osvobozovat všechny a vše od tohoto vlivu, byl spuštěn tento program a nikdo nemohl dělat nic pro jeho záchranu.

     Tento program byl vložen do křišťálových koulí, které posilovaly všechny ve věcech, které pokládal za dobré. Jakmile však byla odhalena míra omylů a chyb, protože byly překročeny všechny meze, nastartoval v nich destrukční program, který změnil zářiče posilující energie v cosi, co odebíralo energii všemu ve svém okolí a pohlcovalo do sebe vše. Vír této přitažlivosti byl tak silný, že v každé kouli mizelo vše. Hrozila všeobecná zkáza planet i jejich obyvatel, včetně veškerých stvoření k němu připoutaných. Tyto koule fungovaly podobně jako černá díra. Tuto hroznou kletbu mohla zrušit jedině láska. Jahwe se správně oddal milosti Boží, ale nesměl prosit nikoho o spásu svou. Sebedestrukci nemohl zastavit, ale mohl všechny připoutané s pomocí Otce zachránit. O to se poctivě snažil.

     Tak bylo stanoveno, že očista a osvobození planety Země s jejími obyvateli bude ukončena do 5.5.2000. Tímto dnem započne očista Jantaru a bude trvat též půl roku. Jakmile očištění a osvobození obou planet bude u konce, bude ukončena i destrukce jeho. Milostí Boží může být zachráněn, povedou-li prosby za něho ti zasvěcenci, kteří mají původ na planetě Zemi a odpustí mu. Musí jich být nejméně sedm.

     K tomu došlo dne 7.10.1999. Děkujeme Otci za tuto milost. V naší skupině nám pomáhali většinou zasvěcenci planety Jantar, aby napravili své omyly a chyby. Za jejich projev lásky jim děkujeme a víme, že naše láska je bude podporovat při práci na očistě planety Jantar i jejích obyvatel, až nastane čas. Naši reinkarnovaní jim budou pomáhat s láskou a pomocí Otce i obou rad tak, jak moudrost Boží dovolí.

     Svaté dítě skončí svůj úkol, vrátí se k Otci a až nastane čas, vrátí se na svou rodnou planetu Jantar. Upírská éra bude skončena, všichni postižení očištěni a vyléčeni, a z pravých upírů se opět stanou láskyplní zlatí netopýři, kteří budou pracovat na díle Božím a pomáhat ve věcech dobrých.

     Přátelství mezi oběma planetami a jejich obyvateli je obnoveno a jejich karmická zkouška duchovního postupu bude u konce.

     Mír s vámi!

Otec, Jitřní anděl, obě rady a Jahwe

Poučení o mimozemšťanech

 

      Dne 7.1.1996 večer před usnutím jsem uviděla dva ohnivé body, které se změnily v pár velkých očí. Nic víc z této bytosti jsem neviděla. Domnívala jsem se, že jde o EBE. Nechtělo se mi příliš podívat se do těchto očí, ale nakonec jsem tak učinila. Očekávala jsem, že nebudu moci uplatnit svou vůli, že strnu a budu ovlivňována, ale nic takového se nestalo. Obě oči se zrcadlily temně stříbrným leskem a připadaly mi jako obrazovky. Ponořila jsem se do jejich hlubin a uviděla jsem nejprve hlavu mladého muže a potom ještě jednu hlavu. Na můj dotaz mi bylo potvrzeno, že vidím skutečně EBE, a v jeho očích se zrcadlí další dvě dimenze bytí. Poprosila jsem Otce o doplňující výklad. Nejprve se mi ozvaly bytosti, které se snažily zdůvodnit své pokusy na nás snahou o vytvoření dokonalejších hybridních bytostí. Moc se mi to nelíbilo. Potom jsem již žádala Otce přímo, aby mi pomohl tento problém objasnit.

      V podstatě nastává čas, abyste o tomto problému věděli něco více než dosud. Co vám nyní sdělím, se vám nebude příliš zamlouvat, protože zkušeností únosů a setkání s mimozemšťany jste prošli všichni. Tyto únosy existují tak dlouho, jako existuje lidstvo na této planetě.

      Že existují vesmírné zákony, které se starají o zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi kladnými a pozitivními silami, také víte. Bez souboje mezi antagonistickými silami by nebylo vývoje, protože vývoj je výsledkem souboje protikladů. Už jste pochopili podstatu souboje mezi dobrem a zlem, pochopili jste funkci a projevy negativity, ale i dobra. Pochopili jste, že na základě svobodné vůle se může člověk cele odevzdat do služeb temnot či Světla.

 Pochopili jste, že se může kdokoli propadnout do jámy pekelné, ale pokud v sobě roznítí jiskru Boží, bude zachráněn. Víte, že na základě zákona rovnosti přitahujete to, co s vámi rezonuje.

      Zkušeností únosů jste prošli z různých důvodů. Prosím, zapomeňte na svou hořkost z pocitu pokoření, které jste prožili, brzy pochopíte a osvobodíte se od ní.

      Stejné zákony, které platí pro souboj dobra se zlem, platí při setkání s mimozemšťany. Hlavní otázka, která vás trápí je, jsou-li to bytosti duchovní či hmotné. Odpověď zní, obojí. Jsou to vícerozměrné bytosti, které mění podobu a tvar dle toho, v které dimenzi se právě nacházejí. V této vaší sféře  se vyskytuje několik typů bytostí, které nazýváte mimozemšťany.

     Jsou to EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, vysocí s malou hlavou, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají vám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi a bytosti v kutnách, malé i velké. Ne všechny tyto bytosti mají mimozemský původ, někteří „mimozemšťané“ patří do vaší sféry, ale pocházejí z jiné dimenze. Někteří byli původně vyrobeni jako roboti, příkladem je EBE, a tak s nimi také bylo zacházeno. Jejich vývoj však postupoval dále takovou rychlostí, s jakou se zdokonalovaly jejich myšlenkové pochody. S nahromaděním určité kvality těchto myšlenkových pochodů došlo k vývojovému skoku a tito roboti začali chápat lidské pocity a chování, až získali sami schopnost cítit.

      Zpočátku to lidem, kteří je vyrobili, nedocházelo a tak se na nich dopouštěli zbytečných krutostí tím, že s nimi i nadále zacházeli jako se stroji. Tím se s nimi postupně karmicky vázali.

      To je jedna skupina bytostí mimozemského původu. Často jsou to oni, kdo mají na „svědomí“ únosy lidí z planety Země. Jak sami znáte zákony karmy, tyto bytosti se budou spolu setkávat v různých rolích tak dlouho, dokud se vzájemně nepochopí a nebudou spolu vycházet v lásce a míru.

      Do další skupiny patří bytosti, které jsme my sami stvořili svým myšlením. To jsou všichni naši magičtí pomocníci a věřitelé. Též zde patří bytosti z dimenze pohádek. Mimo pomocníky a věřitele k nim patří ještě služebníci a vykonavatelé a všechny démonické bytosti, které již nemají jiskru Boží nebo ji nikdy neměly.

     Tyto uměle stvořené bytosti magickým způsobem mají takový charakter, jaký si mág výslovně přál, nebo jaký byl citový a energetický náboj tvůrčí myšlenky. A tak mohou být víly dobré a zlé, ale i různá zázračná zvířata, hmyz i pomocníci či mátohy. Mátohy mají zvláštní charakter. Pokud byly stvořeny mágem, patří do této kategorie, ale i člověk, který ztratil jiskru Boží a stále bloudí, může se stát v duchovním světě takovou mátohou. Vždy záleží na síle tvůrčí imaginace. Chtěli bychom vás upozornit, že tuto tvůrčí invenci má v různé míře každý z vás, nejen mágové.

      Na tomto tvůrčím procesu se tedy podílí ostatní dobré i méně dobré bytosti svým vedením myšlenek a citů. Rozdíl mezi nimi a mágem je ten, že mág tvoří vždy cíleně a ostatní tím, že vytváří okolo sebe myšlenkové útvary a otisky, které může mág zneužít, nebo které se samy postupně formují v různé aparáty, krystaly a zářiče, které svým nábojem posilují buď dobro a pomáhají eliminovat negativitu, nebo mají takový náboj, že posilují zformování negativity, kterou lze použít při vlastním souboji mezi dobrem a zlem.

      Do třetí kategorie mimozemšťanů náleží bytosti, které náleží vyšším či nižším světům, tedy bytosti ze světlých či temných sfér. Jen zvláštním zásahem Božím mohou proniknout do vyšších světlých sfér bytosti z temnot. V nižších sférách světla je jejich proniknutí snadnější. Zástupci Světla však mohou se souhlasem Božím, na základě povolení Rady nejvyšších, do jiných sfér kdykoli, tedy i do temnot.

      Do čtvrté kategorie patří bytosti, které pokládáte za lidské a které mají již takovou úroveň, že jsou schopni cestovat v prostoru a čase, plní různé programy, vedou vědecké výzkumy. To vše na úrovni duchovní i hmotné.

      Rozlišit od sebe jednotlivé bytosti mimozemského původu je pro vás nesmírně obtížné, protože nerozlišujete od sebe mimozemšťany a bytosti pozemské, které náleží jiné dimenzi. Také nerozlišujete bytosti uměle stvořené od bytostí ze sféry a dimenze duchovní.

      Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla vás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

      Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáte je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat ve vaši sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech a k tomuto dali někteří vaši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám.

      Podle úrovně a sféry, ke které tito mimozemšťané náleží, mají k dispozici mnoho aparátů. Mezi ně patří i humanizovaní roboti. I tyto roboty mnozí z vás pokládají za mimozemšťany. Kdo však k mimozemšťanům nepatří, to jsou uměle stvoření, pohádkové bytosti, duchové a démoni. Ti jsou většinou pozemského původu a patří jen do jiné dimenze. Jejich dimenzi nemůžeme ani nazvat dimenzí duchovní, protože někteří z nich nemají ducha, proto patří do dimenze mezi dimenzí hmotnou a duchovní. Je to jeden z paralelních světů a těchto světů je tolik, kolik je v této sféře dimenzí, tedy o kolika dimenzní svět se jedná. Ještě vás musíme upozornit na bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváte. Jste-li dobří, bude k vám tato bytost laskavá, jste-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle vaší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je vám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu. Nejsložitější je dimenze, kde se promítá vaše fantazie, zde vládne značný chaos, protože vaše přání jsou nesourodá. Myslíme, že pro osvětlení fenoménu mimozemšťanů tyto informace stačí.

      Ty jsi viděla EBE, který byl naprogramován tak, aby tě přivedl k myšlence na otázku mimozemšťanů. Nejcitlivější je pro vás otázka únosů, kterou v sobě nesete s pocitem bezmocného vzteku, křivdy a zoufalství, ale vězte, že bez vůle Boží a vaší se vám na hlavě ani vlásek nezkřiví. Pokud jste tyto únosy prožívali, bylo to proto, že jste to měli ve svém karmickém scénáři, nebo jste byli s nimi karmicky vázáni. Proto vězte, že se vám neděje nic, co byste sami v podstatě neplánovali, nebo co by nebylo nutné pro váš další vývoj.

      Ochrana proti únosům je stejná jako proti útokům zla. Víra a důvěra v Otce, prosba o to, aby vás chránil, je vaším štítem. Pokud vedete prosby k Otci, jste maximálně chráněni. Tuto ochranu však eliminuje váš karmický scénář, který nesmí být nikým proti vaši skutečné vůli ohrožen.

     Mír s vámi!

Dopis Otce

 

    Děti moje milované,

    nebudete to mít nikdy lehké, protože zlo se nikdy snadno nevzdává. U lidí sehrají velkou úlohu materialistické zbytky myšlení a obava z neznáma. Budete pronásledováni lékaři, vědci i filozofy, kteří se vás budou bát právě proto, že činíte pro lidstvo zázraky. Budou vám závidět a budou mít strach, že je vyřadíte z konkurenčních důvodů.

     Stále více bude přibývat těch, kteří zažijí vaše zázraky a uvěří vám, protože se přesvědčí o pravdivosti vašeho učení a nastoupí cestou lásky. Budou pomáhat šířit vaše učení, a tak nastane čas, kdy také planeta Země dosáhne vědění, které ji už náleží. Mezi lidmi zavládne moudrost a láskyplnost a pak tedy bude tato planeta se svými obyvateli připravena postoupit do vyšší sféry a nové dimenze.

     Nastane Zlatý věk, kdy váš národ bude hlásat učení lásky po celém světě. Budete národem vyvolených a budete duchovním centrem celého světa.

     Pod vedením duchovního Spasitele nového věku vykonáte mnoho dobrého a užitečného. Bude to radostná a tvůrčí práce. Před tím však přijde mnoho zvratů ve vývoji vašich národů. Bude mnoho zmařených nadějí, kdy s mečem v ruce bude nepravý spasitel hlásat mír a novou víru.

     Vy svou naději, moji milí, nikdy neztrácejte, vytrvejte, jen tak dovedete lidstvo na cestu pravdy a lásky. Pravý Spasitel vás bude ve vaší víře podporovat. Bude vás učit a posilovat ve vašem snažení. Dlouho ho nebudete poznávat, budete jen tušit jeho velikost a lásku, ale v čelo se postaví a ujme se vlády věcí duchovních teprve tehdy, kdy se bude zdát, že je vše ohroženo. Tehdy ho všichni poznáte a on vás vyvede z temnot do Světla a postaví na pravou cestu. Vás i pozemšťany, pro které jste tuto láskyplnou službu podstoupili.

    Mír s vámi, děti moje!  Bdím nad vámi a žehnám vám.

 

Váš Otec

 

Konec dějin

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Seattlu, Washington
20. listopadu 2010

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby a říkám to vždy. To znamená, že to, co je na této planetě multidimenzionální, ale stále nepochopené, je magnetismus. Jeden termín byl nepochopen a druhý byl pochopen špatně. Protože to je kvantový atribut vaší reality a je jedním z mála, který se denně dostává do vašeho života, stejně jako já. Protože já pro vás pracuji kvantovým způsobem a jsem dostupný stejně jako Duch (Bůh).

     Chvilku relaxujte.  Dnes je moje poselství mnohovrstvé a silné. Je o dějinách a je mnoho věcí, které zde budete číst, dokonce i mezi řádky, a o kterých se dnes bude mluvit. Mluvím s publikem, které je větší než to v místnosti. Mnozí nyní poslouchají a čtou. Jsem si vědom potenciálu očí, které čtou tyto stránky a uší, které zde jsou. A i když vás tady v místnosti může být asi stovka, jsou tu tisíce lidí, kteří poslouchají. Je to, jako by poslouchali teď. Četli teď.  

     Dnešní zprávu jsem nazval "Konec dějin" a nejedná se o poselství zkázy. Přijímejte to lineárním způsobem nebo to přijímejte kvantovým způsobem. Pokud budete brát název lineárně, možná vás to vyděsí, protože to zní jako konec časů. Pokud budete brát název kvantově, tak říkáme, že se jedná o konec historické energie.

     Na planetě se odehrává Posun, a na konci této zprávy se k tomuto prohlášení vrátíme. Abych to udělal správně a náležitě, možná někoho urazím, protože někteří z vás, kteří byli vychováni určitým způsobem, mají historickou energii vrozenou. Takže vás žádám o trpělivost s tímto mým poselstvím, a abyste se se mnou propojili, když vám ho předávám.

     Chci vás vzít zpátky do minulosti a některé věci vám vysvětlit, namalovat obraz pohybující se napříč historií. Chci se vrátit k Abrahámovi, otci monoteizmu. U Abraháma se chceme podívat na dějiny  toho,  co byste označili za moderní duchovní víru, protože tímto způsobem svět uvažuje. Ó, před ním bylo mnoho jiných. Někteří z vás jsou Lemuřané a vy víte, co tím myslím. Ale Abrahám představuje pro Zemi začátek toho, co byste nazvali otcem hlavních náboženství na planetě. Tak bych vám chtěl uvést přehled toho, co se stalo, a chci, abyste se na to pozorně podívali.

 

     Abrahám, Otec Židů

     Chci vzdát úctu Abrahámovi, narozenému v Uru, který je nyní součástí dnešního Iráku a chci vzdát úctu jeho synům, z nichž ne všichni se narodili ze Sáry.  Ten, o kom chci mluvit, je Izmael. Abrahám je Žid - velký židovský prorok. Izmael je jeho syn. Není možné říct, že Izmael nebyl Žid, je jím až do dneška. Izmael se narodil v Hebronu. Takže je navíc velmi židovský. Izmael je Žid.

Nyní by se někteří přeli kvůli tomu, jak je židovská linie odvozena od mužů [z matčiny strany]. Ale Duch se dívá na DNA a na akášické spojení, takže duchovně je Izmael Židem. Přišel, aby se stal součástí pokrevní linie Židů.

     Z politických důvodů brzy ztratil přízeň dokonce i u židovského národa. Pak se Izmael přetavil na předka všech Arabů, otce Arábie. Proto byste mohli říci, že Arabové mají  židovskou krev, že v nich proudí Abrahámova krev. Ale Židé brzy Izmaela vypudili. Takže i když máte jednoho Boha a monoteizmus a máte princip Boží lásky a jednoty Boha, byl tam rozkol. Pravda byla smíchaná s nepravdami a dokonce až dodneška by miliarda lidí řekla, že to byl Izmael a ne Izák, který byl téměř obětován na Chrámové hoře. Také by řekli, že není Žid.

     Takže co je tady pravda? Lidé nebyli stvořeni k tomu, aby  byli sjednoceni. Ve starší energii na vaší planetě z těch dob, a dokonce i v době, kdy jste se narodili, na vás působily energie, které vás rozdělovaly a ne sjednocovaly. A to je důvod, proč říkáme, že je to stará energie. Ach, existovali moudří muži a ženy, kteří toho mnoho znali, ale je to stará energie,  která odděluje a rozděluje a je to stará energie, která vytvořila oddělení v nenávisti  mezi  miliony těch, kteří jsou vlastně "čistokrevnými  Židy".

  

     Mohamedovo krásné Poselství jednoty

     Řeknu vám o Mohamedovi, Prorokovi. Mohamed pochází z pokrevní linie Izmaela, který je z linie Abraháma. Takže Mohamed měl židovskou krev, protože takový byl jeho původ, ale nepocházel z této kultury. Ale jeho akášický původ byl od Abraháma [podle Koránu je Abrahám zakladatel islámu].

     Mohamed měl krásné setkání a ne jenom jedno, s andělskou bytostí. Andělé tehdy promlouvali  k lidstvu jednoduchými 3D způsoby. Ale kolik z vás si uvědomuje, že většina andělů, kteří v té době mluvili s lidmi, mluvili s těmi, kteří byli židovského původu? Stejně jako Mohamed, jako Mojžíš, jako Ježíš, jako Abrahám. Protože to  bylo součástí dané historie, což do jisté míry činí židovský původ důležitým pro akášickou podstatu lidstva, a říkali jsme již dříve: "Jak se mají Židé, tak se má Země." Opravdu je tam něco důležitého, na co se musíme podívat a co se brzy změní. Protože v našich očích, jsou "Židé" všichni na Blízkém východě.

     Mohamedova informace od anděla byla tato: Sjednoť Araby a dej jim Boha Izraele. A on to udělal! Informace, kterou měl, byla krásná a později byla sepsána pro jeho následovníky. Bylo to všechno o neuvěřitelné Boží lásce a jednotě člověka. Prorok Mohamed byl sjednotitel, ne separatista.

     Dlouho před Mohamedem přišel Ježíš - Žid. Stal se zodpovědným za to, co dnes nazýváte křesťanství. Všichni jeho učedníci byli Židé. Skála - Petr rybář, který založil křesťanskou církev, byl Žid. A my vám říkáme tyto věci, abychom vám připomenuli, že v tom existuje jednota. Možná, že existuje důvod, drazí, proč má 12 vrstev DNA hebrejská jména? Opravdu, je to na počest Mistrů a linie předků, včetně Mohameda, Ismaele, Izáka, Abraháma a Ježíše. Všechna ta jména jsou součástí původního duchovního jazyka [hebrejštiny].

     Ach, můžete říct: "Existovala sumerština a předtím lemurština. Byl sanskrt a tamilština a mnoho jiných starších jazyků." Správně, ale my mluvíme o jazyku dneška - o takovém, ze kterého můžete vycházet, který má sílu, a kterým dnes mluví čistokrevní potomci Mistrů, kteří chodili po Zemi.

Tak, co s tím vším udělali lidé? Co dělali se všemi těmito posvátnými informacemi od těchto židovských Mistrů? Začali válčit, protože lidé věci oddělují. Nedávají je dohromady. Takže tady máme jednoho krásného Boha, Stvořitele všeho-co-je, a miliony lidí, kteří v to věří, ale přesto proti sobě válčí kvůli ideologii o tom, co Bůh řekl, který prorok byl nejlepší, a která skupina má větší přízeň Boha. To je dávná historie, tisíce let stará. Ale přesně ukazuje, o čem stará energie je.

 

     Lidská povaha?

     No, někdo by mohl říct: "To je lidská povaha." Takže, to je to, co se s lidmi děje a co se bude opakovat znovu a znovu a je to energie dějin historie, vykoupaná v polévce lidské přirozenosti, o které někteří říkají, že se nikdy nezmění. Proto, [říkají,] se to stane znovu a znovu a znovu. Jsem tady, abych ti, drahý, řekl, že se to nestane, protože se na této planetě děje něco, co ukončí dějiny. Ukončí to starou energii dějin. Ukončí to starou lidskou povahu, protože je to otázka vývoje.

 

     Učí se nenávidět od narození

     Dnes se na této Zemi mnozí, kteří se narodili v Izraeli,  učí od narození, jak nemít rád a jak  nedůvě-řovat všemu kolem. V tomto okamžiku dějin Země se všichni kolem nich od narození učí, jak mají nenávidět Židy. Učí je to opravdu pečlivě. Oproti očekávání jsou hrdí na toto oddělení, protože je v sázce rodokmen jejich předků a chtějí dodržet  historický protokol. Chtějí zůstat odděleni. Ale chci vám říct, co se mění. Jo, mění se doopravdy! Mění se to v místech, kde byste to nečekali. Mění se to v Jeruzalémě. Mění se to v Íránu. A děti se probouzí a říkají: "Zopakuj mi, proč bych je měl nenávidět? Co provedli a kdy? To nebyli oni. Byli to jejich předkové. Tihle tady jsou dnešní a neúčastnili se toho. Znovu mi to opakujte, neboť já to tak necítím." Rodiče pokyvují hlavou a říkají: "Dělej, co říkáme, protože tradice a dějiny nám říkají, že jsou to naši nepřátelé a vždy budou." A děti říkají: "Ne. Nebudu to dělat, ani ti kolem mě.“ To pomalu vytváří změnu na této planetě a není zaznamenávána.   Protože vaše světová média nemají tušení, co dělat s touto novou energií, ani jim nepřipadá, že by to byla  bůhvíjaká zpráva. Jsou ponořeny ve staré povaze člověka, kde se za zprávy považují věci, které oddělují a věci, které sjednocují, jimi nejsou. Přesto je to jedna z největších energií, které dnes tato planeta vidí. Jsem zde, abych vám řekl, že je to opravdové  a že se to děje, dalo by se říct pod pokličkou. Ó, jsou tam i jiné věci, o nichž bych vám dal rád zprávu.

 

     Je stanoven vzor – jednota funguje

     Pojďme se bavit o Evropě – o východní a západní Evropě. Podívejte se na historii. Chci, abyste se podívali na dějiny Evropanů. Co o nich víte? Co jste se o nich učili ve škole, Američané? Museli jste se učit všechna ta data a fakta. Trčíte  v zemi, která je sotva 200 let stará a musíte se učit nazpaměť všechny bitvy a všechny ty dobyvatele a všechny ty detaily o armádách za stovky let! Čtrnácté století, od roku 1300 – po celou dobu až k dnešnímu století si jeden druhého pravidelně podrobovali. Bojovali proti sobě jako přílivy oceánu, konstantní a předvídatelné. Když se unavili, dobývali  jiné světadíly. Malé Španělsko je zodpovědné za podrobení celé jižní Ameriky, střední Ameriky a části  Severní Ameriky. Miliony těch, kteří předtím než Španělé přišli, tak nikdy nečinili, dnes mluví jejich jazykem.

     Napoleonovy armády se rozlévaly přes části Evropy jako tekoucí vody v řece, podrobujíc si všechno, co jim stálo v cestě. V Evropě jsou dnes některá města, která stále ještě nevědí, ke které zemi patří! Je to proto, že se jejich hranice tak často měnily! Ale to je historie. Chci, abyste se na to pozorně podívali. Stále zde budou tací, kteří budou říkat: "To je přesně to, co lidé dělají. Vytvářejí hranice a kultury a jdou do války. To je povaha člověka."

     Před padesáti lety začala přicházet tato nová energie. Ó, působení šlo pomalu, milý člověče, ale bylo to tady. Začínalo to, byl to start. Před padesáti lety se v Evropě něco stalo a vy jste o tom tehdy moc neslyšeli. Po druhé světové válce se někteří velmi chytří myslitelé dali dohromady a řekli: "Pokud neuděláme něco jiného, mimo hranice  dnešního myšlení, všechno se bude dít znovu, protože takto to děláme. Lidé válčí." Dokonce i mladá země zvaná Amerika byla zapojena do války. Sama Amerika se předtím téměř rozpadla, protože to je to, co lidé dělají. Oddělují dobré věci. Těmto moudrým lidem bylo zřejmé, že by mohli zkusit něco, co by mohlo fungovat - spojovat místo oddělení. A tak přišli na nápad. Řeknu vám, co to bylo.

     Řekli si: "Co kdybychom získali co nejvíce zemí, které by souhlasily, že se stanou skupinou zemských států? Když s tím začneme nyní a půjdeme na to pomalu, nakonec bychom mohli mít systém, ve kterém bychom mohli společně obchodovat, až by odpadly hranice, nebyly by žádné hraniční kontroly a žádné pasy. Všechny tyto kultury a bývalé nepřátelské země by pravidelně obchodovaly, a aby se to mohlo uskutečnit, mohli bychom mít společnou měnu. Podívejte se na Spojené státy, protože tam to tak  funguje. Evropa se již nikdy nepustí  do války sama se sebou. Nemohla by, protože by to všechno bylo finančně propojeno."

     Samozřejmě, vysmívali se jim! Každý, kdo to slyšel, říkal, že to nemůže být uskutečněno a že tam je prostě příliš mnoho problémů k řešení. Ti, kdo namítali, říkali: "Ne, ne, ne. To my tak  neděláme. Máme příliš mnoho rozdílných kultur. Někdo má silnou měnu, jiní mají slabé měny. Existuje příliš mnoho překážek. Jen si představte, že byste šli z jedné země do druhé, aniž by vás kontrolovali na hranicích! To nebude fungovat. Kdo jste, že navrhujete něco takového?" A přední myslitelé řekli: "Jsme sjednotitelé. A myslíme si, že je to dobrý nápad, takže budeme silní a nikdy nebudeme znovu válčit." To bylo před dvěma generacemi, 50 lety.

     Dnes máte Evropskou unii států. Je jich stále víc, jsou hodně daleko od původního počtu zemí. Některé z nich "stojí ve frontě", aby byly  přijaty! Hranice jsou pryč a hraniční kontroly nejsou a měna s názvem Euro je nejsilnější měnou na Zemi - dokonce silnější než vaše [USA]. Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co to zapříčinilo. Je to posun vědomí, které se rozvíjelo i před 50 lety. Během dvou generací pomalu umožnilo volnomyšlenkářům, aby  sjednotili  věci, které nikdy předtím sjednoceny nebyly. A výsledek? Tyto země se nikdy nepustí jedna do druhé, protože v té chvíli skončily  „dějiny“. Odstartovaly nové paradigma pro Evropu – takové, které nemá historický profil,  který by lidstvo znalo. Stará historie oblasti je pryč a nebude se opakovat.

     Ti ve starém Východním bloku Evropy, kde je dodnes velmi málo jednoty, budou ještě říkat: "Historie se bude znovu opakovat. Jsme její oběti. Je to jen otázka času." Ale ne všichni z nich cítí tímto způsobem. Jsou tací, kteří začínají cítit jednotu spirituality v rámci své vlastní kultury, o čem jim dříve nebylo dovoleno mluvit. Takže přemýšlejí svobodně, mimo rámec starého paradigmatu. To je nové.

     Jsou tací, kteří stojí na pódiích a na tribunách a prohlašují: "Dějiny skončily. Je konec utrpení. Je  konec diktatur. Je  konec těch, kteří by nás ponížili. Místo toho máme začátek objevování, kdo jsme." A ačkoli to neříkají přesně těmito slovy, objevují uvnitř Stvořitele ve svém nitru - to, co je jednotou Boha. Takže je to uzavřený kruh zpět k tomu, co řekl anděl Mohamedovi, že? Protože jednota byla a je klíčem k míru. Je to posvátný princip, který se nikdy nezmění.

     Kdo by si pomyslel, že by se toto mohlo stát? Spojené státy jsou  tím, čím jsou, protože před 200 lety zakladatelé řekli: "Vytvořme skupinu zemských států bez fyzických hranic v systému, který ještě nikdy nebyl vyzkoušen.  Je to projev  jednoty - SPOJENÉ státy americké!" Ach, prošlo to zkouškami, ale sjednotitelé vyhráli. A to je důvod, proč je tato země tím, čím je, proto je na ni nahlíženo, jak je, proto je respektována pro to, čím je a za to, co udělala. Je tak mladá, ale představuje novou energii.

     Vaše Deklarace nezávislosti byla získána channelingem. Věděli jste to? Byl to kolektivní channeling těch, kteří žádali Boha o pomoc. Jděte, přečtěte si to a prociťujte, co je v tom posvátného, neboť to sjednocuje a neodděluje.

 

     Jižní Amerika a nová energie

     Jižní Amerika začíná zvažovat totéž. Můj partner tam právě byl a já mu umožnil vidět energii potenciální budoucnosti v této zemi.

     Chtěl bych vám vykreslit  historii týkající se Jižní Ameriky. Bývaly doby, kdy každá jednotlivá země měla diktátora. Před méně než 15 lety měli krachující ekonomiky a měny, které byly bezcenné. Problémy a konflikty a zabíjení byly normou. Záškodničtí drogoví baroni otevřeně zabíjeli v ulicích a všude byla korupce. Dokonce i politici vytvářeli strach  a  mnoho lidí přes noc zmizelo a nikdy je již nikdo neviděl. Dnes tomu tak  není. Dnes je tam vzrůstající stabilita, jak jedna země po druhé přináší do svých kultur novou, pozitivní a stabilní energii. Takže, bez koncentrovaného  úsilí  nějakého multi-národního vedení nebo směřování, jak se to mohlo za pouhých 15 let změnit?

     Na celém kontinentě zůstal jen jeden diktátor. Co se to děje? Pokud si myslíte, že je to úžasné, je zde změna, o které ještě zatím neuslyšíte. Ale oni o ní právě teď diskutují, tak mi dovolte říct, co si myslí. "Co by se stalo, kdybychom vzali tyto země a zrušili hranice?" Zní vám to povědomě? Oni o tom mluví. V zadních místnostech, kde je nikdo nezaznamenává, říkají: "Co kdybychom měli jednu měnu odshora od Kolumbie až dolů k Chile? A byli bychom silní a byli bychom jednotní." A milí, jsem tady, abych vám řekl, že to bude fungovat a nemusí to trvat ani 50 let. Brzy odejde diktátor a sjednocení může začít.

     Na této planetě dochází k Posunu.

 

     Afrika

     Řeknu vám, kde jinde se to děje a nejste si toho vědomi – začátek sjednocení afrických států. Brzy bude mít tento světadíl něco, co nikdy předtím neměl a až se tento kontinent uzdraví a nebude AIDS ani žádné vážné nemoci, budou chtít to, co máte vy. Budou chtít domy a školy a ekonomiku, která funguje bez korupce. Budou odstraněni úzkoprsí vůdci, kteří zabíjí své národy pro moc v něčem, co bylo po generace nazýváno "dějiny Afriky." Brzy bude konec dějin Afriky a vynoří se nový kontinent.

     Uvědomte si, že síla nemusí přijít z oblastí, kde to očekáváte, neboť se připravuje  nové vedení. Je tam mnoho půdy a populace je tak připravena, že to bude během dvou generací (plus mínus 20 let) jedna z nejsilnějších ekonomik na světě. A stane se to díky pár lidem, kteří dali dohromady  myšlenku sjednocení. To jsou možnosti planety a konec dějin, jak je znáte.

     Přibližně za 70 let tam bude černý muž, který povede africký kontinent do blahobytu a míru. Nebude prezidentem, ale spíše plánovačem a revolučním ekonomickým myslitelem. On, a s ním silná žena, bude realizovat tento plán v rámci celého kontinentu. Budou sjednocovat. To je potenciál a to je plán. Afrika vstane z popela staletí nemocí a zoufalství a vytvoří  životaschopnou ekonomickou sílu s pracovníky, kteří budou schopni vytvářet dobré produkty pro denní potřebu.     Myslíte si, že Čína je ekonomicky silná? Čína musí dělat to, co dělá, svázaná tajemstvími a zaujatostí starých způsobů své vlastní historie. I když je velká, bude muset nakonec soutěžit s Afrikou, zemí svobodných myslitelů a rychlé změny. Čína bude mít velkého konkurenta, který nemá žádné kulturní bariéry, ku prospěchu svobodného lidského ducha.

     Jsou to Staré Duše, které jsou zde, kdo opět změní budoucnost planety, stejně jako to dnes děláte vy svým vlastním způsobem. Dnes bojujete proti Temnotě vědomí svým Světlem a v jedné z posledních bitev, do které vás přivede náboženství. To je důvod, proč jste tady, abyste planetě dali Světlo svými soucitnými myšlenkami. To je práce Pracovníků Světla.

 

     Spiritualita v Severní Americe

     Na tomto místě, kterému říkáte Amerika, existuje více než 350 druhů křesťanství. Je zde příběh jednoho Spasitele, ale mnoho představ o tom, co řekl, co měl na mysli a kým byl. Každá jedna z těchto myšlenek vypadá, že se rozdělí a vytvoří novou církev. Monoteistický Bůh trpí, že je rozčleněn do stovek kusů.

     Historie církve nebyla nijak úžasná a Petr - Skála, by se obracel v hrobě, kdyby věděl, jakou historii jeho církev přinesla. Bývaly doby, kdy křesťané navštěvovali vesnice a vypalovali je a drancovali, protože její obyvatelé nevěřili v jejich Spasitele. To bylo během španělské inkvizice. Byli to teroristé! Měli byste to slyšet, drazí, a nechci bouřit vaše emoce, ale řeknu toto: Než začnete označovat nějakou  duchovní víru jako něco, co je zlé, měli byste se podívat na historii. Křesťané to dělali taky, velmi brzy. Židé to dělali taky a stejně tak raní  muslimové. Radikální fundamenta-listické děti Abraháma bojovaly mezi sebou po staletí. To lidé dělají.

     Lidstvo to dělá. Rozděluje. Jde do války kvůli Bohu. Dokonce samo sebe rozděluje do škatulek, i když tvůrčí energie je jedna energie! Jsem tady, abych vám řekl, že tato přednáška o dějinách končí, protože tento rys lidské povahy se začíná měnit a děti to vědí! A ony to začínají vidět a dávat dohromady. Vidíte, na této planetě dochází k Posunu.

 

     Internet - první světový nástroj sjednocení

     Teď vám předložím něco, o čem přemýšlejí jen někteří: Co si myslíte, o čem je Internet z pohledu historie? Občané všech zemí světa mohou spolu mluvit bez elektronických hranic. Mladí lidé z těchto zemí se mohou navzájem vidět, mluvit spolu a vyjadřovat názory. Bez ohledu na to, co jejich země dělá pro to, aby to potlačila, stejně to dělají. Spoluvytváří síť vědomí, jednoty, multi-kulturního uvědomění. Zůstane to tu. Je to součást nové energie. Mladí lidé to vědí a jdou touto cestou.

Před více než 10 lety jsem vám řekl proroctví. Říkal jsem vám: „Přijde den, kdy každý bude moct mluvit s každým, a proto nebudou moct být žádná spiknutí." Protože spiknutí (konspirace) závisí na oddělení a tajemství – na tom, co se skrývá ve tmě, o čem vědí jen nemnozí. Viděli jste v poslední době zprávy? Co se děje? Mohlo by být, že se odehrává nové paradigma, které jde proti historii?

 

     New Age

     Pak je tu New Age. Dovolte mi, abych vám řekl něco, co se stalo před 20 lety. Je to něco, přes co jsem musel dostat mého partnera: V jedné západní části USA někteří označili Kryona jako zlo století. Můj partner byl napaden některými z hnutí New Age, kteří byli vážení, a bylo o nich dobře smýšleno. Byla to energie, která ho chtěla zastavit dříve, než by napsal příliš mnoho knih, nebo šel s jeho poselstvím do Spojených národů. Bylo to třetím rokem channelingů a bylo tam mnoho zaangažovaných, kteří vyvíjeli organizované úsilí, aby jeho poselství zdiskreditovali. Můj partner byl sražen na kolena a ptal se mě: "Proč? Proč se ti, kteří píší knihy o lásce, pokouší zabít práci jiného?“ A já jsem mu řekl: "To je to, co lidé dělají. Dobývají a rozdělují a mají pocit, že to je součástí přežití jejich vlastní práce." Pak jsem mu řekl, že to nebudou dělat vždy, a že přijde čas, kdy to už nebude ve vědomí lidstva, aby to ještě někdy dělali. To je důvod, proč byl zde - aby pomohl a usnadnil to nové energii.

     Pokud se Arab a Žid mohou na sebe podívat a vidět akášickou spřízněnost a vidět jednu rodinu, je tu naděje. Pokud vidí, že rozdíly mezi nimi již nebudou vyžadovat, aby se navzájem zabíjeli, pak je tu začátek historické změny. A to je to, co se děje nyní. Celé lidstvo, bez ohledu na to, jaké je víry, je vinno, že spadlo do historické pasti oddělování namísto sjednocování. Teď se to začíná měnit. Dochází k Posunu.

 

     Moudrý král

     Chci tě vzít zpět k Šalomounovi, velmi moudrému králi. Je to velmi slavný příběh o tom, jak se dvě matky přetahovaly o stejné dítě. Obě prosily Šalomouna, aby jim dal to dítě a ono skončilo na vladařově klíně, který měl problém vyřešit. Moudrý král, který znal výsledek dříve, než učinil rozhodnutí, nařídil, aby bylo dítě přeťato na polovinu. Každá žena dostane půlku dítěte. Věděl, co se stane a stalo se. Jedna matka okamžitě zbledla a řekla: "Dejte dítě druhé ženě." Šalomoun okamžitě věděl, komu dítě patří. Byla to ta žena, která se dítěte vzdala. To byla skutečná matka. Jak to mohl vědět? Protože soucit je nejmoudřejší věc na světě a je naplněn řešením a sjednocením. Tím je řečeno vše. To je soucit moudré, božské, ženské matky, která ovlivňuje tuto Zemi a Kundalíní se doslova přesouvá z jednoho kontinentu na druhý, jak Země pociťuje tento Posun.

     Někteří se v tomto procesu cítí zoufale sami a nepochopení. Kdyby měl počítač vědomí, představte si, jaké by to bylo, kdybyste ho vypnuli a pak restartovali. Ztratil by svou paměť všeho, co se stalo. Totéž se teď děje s vědomím člověka, jak se samo restartuje do jiného paradigmatu, kde historie nebude ovlivňovat budoucnost. A to je to, co cítíte – jste sami s možností restartu do paradigmatu, který nemá žádné dějiny lidské povahy.

 

     Soucit a jednota jsou novou energií

     Energie roku 2012 byla s vámi po dobu 16 let, kdy jsme s vámi, a bude s vámi ještě 20 dalších  [vypočtené dle mayského kalendáře]. To funguje zarovnání, jak se pohybuje středem rovníku galaxie. Jak nabývá účinnosti precese rovnodenností [kmitání osy Země] a vy se pohybujete do středu zarovnání, je tu 36leté okno zkušenosti, ne jen okamžik zimního slunovratu. Jste v této energii a žijete v ní již několik let.

     Nyní budeme hovořit jen k těm v této místnosti, ne k posluchačům a čtenářům. Chci mluvit k místnosti. Mluvím k těm, co v této energii sedí. Chci, abyste odešli jiní, než jste sem dnes přišli. Chci, abyste odcházeli s aktivací toho, co je andělské, co je energií Stvořitele uvnitř, což vám dá moudrost.

Ne všichni z vás věří jako ten, přes koho poselství přichází, a nezáleží na tom. Takže tady je váš test, vaše pokyny pro daný den. Můžete se podívat na ty tady jako na rodinu, i když s nimi nesouhlasíte? Můžete je milovat? Můžete opustit toto místo a říct: "No, já již nebudu chodit na taková setkání! Jsou to blázni."  Nebo si můžete říct: "Už nebudu chodit na takováto setkání, protože s nimi ne ve všem souhlasím. Ale mám je rád, jsou kdykoli vítáni v mém domě. Pokud budou chtít přijít ke mně na večeři, je to OK. A mohu s nimi žertovat, být s nimi a podat si s nimi ruce. Mohl bych si dokonce někoho z nich vzít, protože uznávám, že je jeden Bůh a je jeden Stvořitel a my všichni to máme v sobě. Nesouhlasím s nimi, ale mohu se s tím ztotožnit."

     Tak se dostanete k pochopení, že vaše myšlenky a rozdíly vás již neoddělují. Lidské Bytosti mohou spolu existovat stejně jako země, které existují vedle sebe bez hranic. Jejich kultury jsou stále jedinečné a ještě stále mají vlastní zemi. Ale teď jsou spolu ve větším záměru, v takovém, kde již nikdy nepůjdou do války jeden proti druhému. Nemohou. Jejich existence jsou vzájemně provázány. To dělá sjednocení. Šalomoun to věděl a tím tajemstvím je soucit.

     Drazí, odejděte odsud v soucítění jednoho k druhému. Když přijdete domů, zapnete televizi a uvidíte někoho, s kým nesouhlasíte, protože s vámi není politicky v souladu, můžete ho milovat? Můžete i tak vidět Stvořitele v jeho nitru? Můžete vidět, jak hraje hru o tom, jak se věci v této zemi usazují, tak, že jste nuceni pracovat společně v jednotě? Viděl to někdo z vás? Nuceni pracovat společně. Nuceni ke kompromisu. Nuceni sjednotit se a ne oddělit. Když to uvidíte v politice, budete vědět, že je to reálné.  

     To vám říkáme. Podívejte se na to. Stará energie odchází pomalu, ale přijde den, kdy bude pryč. Může to trvat jednu generaci! Někteří z vás říkají: "Pak tady nebudu." Říkám vám: "Ach, ano, budete!" Protože nepromeškáte finále! Ani energie domova ani žádná andělské energie nebude schopna vás zadržet. Vrátíte se, bude to  čas obratu, rychlejší než cokoliv ve vašich duchovních dějinách, protože na historii nezáleží, dokonce ani na duchovní historii. Přijdete a odejdete rychle. Vždy ses vracela na Zemi, Stará Duše. To je důvod, proč tě tak milujeme.

     Chci Ti teď umýt nohy za to, co děláš s planetou, Stará Duše. Využij této příležitosti a někoho miluj, dívej se na něj kvantově, vnímej ho jako mnohé, ne pouze jako jednoho.  Podívej se na všechny lidi ve světle jejich spojení s planetou. Dívej se na ně jako na důležité, stejně jako jsi ty. Sjednoť se s nimi. Vidíš, na této planetě dochází k Posunu a ty ho reprezentuješ.

     Když říkám slova: "A tak to je," podrž si jejich energii. Odejdi ve svém vlastním tempu. Chvíli zůstaň sedět, pokud chceš, poté v klidu odejdi. Nechť toto místo zůstane svatyní, dokud se znovu nevrátíš. Takže tu není žádný potlesk, žádný hluk - jen jednota, jen láska jednoho k druhému, jen kvantové myšlení o tom, před čím stojí tato planeta, pokud si to přeješ, můj milý.

Máte teď jiný pocit ve vztahu k záhadám, které jsou před vámi? Doufám, že ano. Každá má vysvětlení, každá jedna.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.