Základní duchovní poznatky

Základní duchovní poznatky z mnoha duchovních knih

 

- Všechno je energie a její vibrace.

- Nic není náhoda.

- Nejsme ničí obětí.

- Všechno je dokonalé – z hlediska toho, co si máme prožít a poznat.

- Všechno má jen takový význam, jaký tomu přisoudíme.

- Neustále něco tvoříme – myšlenkou, slovem, činem.

- Vše co vytváříme má své následky a důsledky (karma).

- Co se děje, se děje, ale jak prožíváme to co se děje, si vytváříme sami.

- Existuje koloběh životů (reinkarnace).  Všichni máme za sebou stovky životů.

- Všechny věci jsou vytvořeny z téže látky.

- Všechno je Jedno. Naše hmotné tělo je součástí Božího těla, což je celé stvoření. Náš duch je součástí Boží

podstaty a naše duše je individualizovaná součást Boží duše.

- Vše co existuje, je Bůh a neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha.

- Všichni jsme součástí jednoho celku.

- Vše co děláme pro druhé, děláme pro sebe. Vše co děláme pro sebe, děláme také pro druhé.

- Jsme tady proto, abychom pomáhali ostatním. Co mohu nabídnout ostatním, co mohu nabídnout sobě?

- My nejsme hmotné tělo.  Jsme trojjedinou bytostí, která se skládá z ducha a duše, mysli a hmotného těla. Hmotné tělo představuje nástroj mysli a ducha.

- Bůh poznává sám sebe skrze nás, bytosti a ostatní části stvoření.

- Pro duši jsou všechny informace dostupné. Duše je těmito informacemi.

- Chovejte se k bližnímu svému jako k sobě samému.

- My a Bůh jsme Jedno.

- Život je něco, co vytváříme, nikoliv něco co máme.

- Stanete se tím, co si myslíte, že jste.

- Pravá láska nic nevyžaduje.

- Nikdy nepřestanete vytvářet sami sebe.

- Láska a strach se navzájem vylučují. Protože nemohou existovat společně, lidé mají velmi konfliktní vztahy s včerejším Bohem. Není bezdůvodné, že téměř každý duchovní učitel radí: „Nemějte strach“. Boha se nemusíte bát, protože od vás nic nechce. Nechce nic.

- Choď do přírody, rozjímej, poslouchej dobrou hudbu, čti klasickou literaturu nebo poezii – prostě si najdi nějaké spojení s nádherou Života, která je projevem Boha.

- Boj lidstva není vojenský boj, je to boj o lidskou mysl. Problém, před nímž dnes lidstvo stojí, je problém duchovní.

- Strach a pocit viny jsou jediní nepřátelé člověka. A čím větší budete mít strach, tím budete ochotnější se vzdát svobod, které jste měli, neboť existuje něco, co chcete ještě více než svobodu. Je to bezpečí, jistota a přežití.

- V jakémkoli vztahu najdeš jen to, co do něj sám přineseš. Vztahy jsou založeny na dávání a přijímání. Ale všechno, co v partnerském vztahu dostaneš, dostaneš sám od sebe. Jenom si myslíš, že jsi to dostal od partnera. Takže dostáváš jen to, co dáváš. To je tajemstvím lidských vztahů. 

- Čím máte krásnější představu o svém já, tím krásnější je váš život.

- Můžete mít nebe na zemi. Můžete žít v ráji. Nikdy jste z ráje nebyli vyhnáni. To bych vám nikdy neudělal.

- Přitahujete k sobě každého člověka a každou situaci, do které se dostanete. Posílám vám jen anděly.

- Vy sami jste příčinou všeho, co se děje ve vašem životě.

- Peklo je stav bytí. Peklo je vědomí vaši oddělenosti od Boha i od vašeho vlastního Já. Peklo je věčná snaha najít své vlastní Já (svého ducha).

- I to čemu říkáte nebe, je stav bytí. Nebe je vědomí jednoty, extáze sjednocení se vším, co existuje. Je to poznání svého vlastního Já. Nebe není místo, kam se jednou dostanete, nýbrž místo, kde jste pořád. A přesto můžete být v nebi (tj. v Jednotě se vším), aniž si to uvědomujete.

- Radím vám, abyste zdravě jedli. Nasloucháte-li svému tělu, tělo vám řekne, jaké jídlo je pro vás zdravé. Stačí přiblížit ruku k nějakému jídlu a vaše tělo vám okamžitě řekne, zda to jídlo je v souladu s vnitřními záměry vašeho těla a duše. Budete vnímat jeho vibrace.    

- Odpuštění je synonymem vnitřního klidu.

Boží výroky a rady z dialogů mezi Bohem a autorem knih N.D. Walschem

 

     Z knihy „Přijímání Boha“

- Bůh je Život, Bůh je Láska. Jsou to synonyma (navzájem zaměnitelná slova).

- Vaše přežití je zaručené. Dal jsem vám věčný život a ten vám nikdy nevezmu.

- Bolest je zážitek. Utrpení je odsouzení tohoto zážitku. Tím, že bolest přijímáme, můžeme odstranit utrpení.

- Pocit odloučenosti ode mne vám brání navázat se mnou přátelství a využívat mé tvůrčí síly a léčivé schopnosti.

- Všechno je součástí jednoho celku a nic jiného neexistuje. Prohlášení, že jsme všichni Bohem, není jen krásné heslo. Je to přesná charakteristika Nejvyšší reality. Až si to uvědomíte, začnete vnímat život – a chovat se jeden k druhému novým způsobem.

- Bůh ve mně uctívá Boha v Tobě.

- Pro duši jsou všechny informace dostupné. Duše je těmito informacemi.

- Duše je tělem Boha, který se vyvíjí.

- Čas ve skutečnosti neexistuje. Existuje pouze proces, který pokračuje v nekonečném okamžiku přítomnosti.  Bůh je proces.

- Bůh je proces. Proces, nikoli bytost. A tomuto procesu se říká změna. Někteří z vás tomu říkají evoluce.

- Přestože vědci tvrdí, že vytvářejí své teorie na základě pozorování, jejich teoriím se nedá věřit, neboť nic nelze pozorovat objektivně.

- Neexistuje nejednotnost.  Neexistuje oddělenost, existuje pouze Jednota.

- Vy jste zázrak. Zázrak Boží v lidské podobě.

- Stvořitele najdete ve své duši.

- Vesmír je souvislé pole. To je jeho definice i jeho smysl. Poskytuje živým bytostem možnost realizovat se na hmotné úrovni. Vy jste lokalizovanou verzí tohoto souvislého pole, stejně jako všechno kolem vás. Jinými slovy, jste lokalizovaný Bůh.

- Celý váš Vesmír byl kdysi stlačený do jediného bodu, který byl nekonečně menší než tečka na konci této věty. Později tento bod explodoval a stal se větším, nicméně jeho části se od sebe nikdy neoddělily.

- Tohle je jediná otázka, kterou si klade Bůh. Kdo jsem? Kdo jsem? Kdo jsem? A čím teď chci být? A vaše duše používá vašeho života k tomu, aby o tom rozhodla.  Neboť život není proces objevování, život je proces tvoření.

- Nikdy nepřestanete milovat ty, které jste milovali v tomto životě nebo v životech minulých, neboť se s nimi můžete spojit na nejhlubší úrovni, kdykoli chcete.

- Bez strachu můžete žít, když víte, že všechny výsledky v životě jsou dokonalé – včetně výsledku, kterého se bojíte nejvíce, to jest smrti.

- Přítomnost strachu naopak přitahuje všechno, čeho se bojíte.

- Pamatujte si, co jsem vám řekl: nehledáte-li ve své duši, nic nenajdete.

- Stanete se tím, co si myslíte, že jste.

- Čím silnější je váš pocit jednoty se vším, tím menší je vaše bolest a utrpení.

- Hledejte nejdříve království Boží a všechno ostatní vám bude přidáno. A jak najdete království Boží? Tím, že je poskytnete druhým.

- Vyjádřit to čím opravdu jsme je jediný důvod, proč bychom měli dělat cokoli. To však obrací pořadí důležitosti činnosti a bytí. Člověk je šťastný (= bytí) a pak dělá to, co dělají šťastní lidé. Člověk je laskavý a pak dělá to, co dělají laskaví lidé.

- Peklo je stav bytí. Peklo je vědomí vaši oddělenosti od Boha i od vašeho vlastního Já. Peklo je věčná snaha najít své vlastní Já (svého ducha).

- I to čemu říkáte nebe, je stav bytí. Nebe je vědomí jednoty, extáze sjednocení se vším, co existuje. Je to poznání svého vlastního Já. Nebe není místo, kam se jednou dostanete, nýbrž místo, kde jste pořád. A přesto můžete být v nebi (tj. v Jednotě se vším), aniž si to uvědomujete.

- Papež Jan Pavel II prohlásil 28.7.1999, „že nevhodné používání biblických obrazů nesmí vyvolávat psychózu ani strach“. „Neuhasitelný oheň“, o kterém je psáno v bibli, „symbolizuje zoufalství a prázdnotu života bez Boha“.

(Papež byl k tomuto prohlášení inspirován Bohem.)

- Ten, kdo hledá Boha, není nikdy odsouzen. To znamená, že odsouzen není nikdo, neboť každý nakonec hledá Boha, ať tomu říká jakkoli.

- Pravda se mění v závislosti na podmínkách.  Pravda je slovo, které označuje „to, co je pravda v tomto okamžiku“. Nicméně všechno se neustále mění.

- Jsem to, co jsem.

- Jste stvořitelé i stvoření. Jste začátek i konec. Jste alfa a omega. To jste, protože to jsem Já. A vy jste stvořeni podle mého obrazu. Vy jste mnou. Já jsem vámi. Jsem ve vás. Ve vás je mé bytí. V každém člověku a v každé věci.

- Lidstvo a veškerý Život je sjednocené energetické pole. Jediný celek. Proto nemůžete být ničemu nadřazení a nic nemůže být nadřazeno vám.

- Čím máte krásnější představu o svém já, tím krásnější je váš život.

- Můžete mít nebe na zemi. Můžete žít v ráji. Nikdy jste z ráje nebyli vyhnáni. To bych vám nikdy neudělal.

- Přitahujete k sobě každého člověka a každou situaci, do které se dostanete. Posílám vám jen anděly.

- Vy sami jste příčinou všeho, co se děje ve vašem životě.

- Smrt má takový význam, jaký ji přisoudíte.      

- Štěstí je rozhodnutí, nikoli zážitek.

- Všechno co dělám, dělám pro sebe.     

- Cvičení je meditací těla. Vaše  tělo je energetický systém. Proudí jím životní energie. Tuto energii můžete řídit. Někteří ji nazývají  čchi,  jiní  ki.   

- Radím vám, abyste zdravě jedli. Nasloucháte-li svému tělu, tělo vám řekne, jaké jídlo je pro vás zdravé. Stačí přiblížit ruku k nějakému jídlu a vaše tělo vám okamžitě řekne, zda to jídlo je v souladu s vnitřními záměry vašeho těla a duše. Budete vnímat jeho vibrace.    

- Kombinace cvičení a meditace je velmi účinný prostředek zvyšování energie.  

- Emoce jsou zážitky, které si vědomě vybíráte, nikoli zážitky, které vás ovládají.

- Vnitřního klidu dosáhnete, když si uvědomíte, že nejste svým tělem a že nic kolem vás není reálné.

- Život je úžasný dar a všechno v životě je dokonalé – všechno je dokonalým nástrojem pro vytváření dokonalých příležitostí, k dokonalému vyjádření dokonalosti samé.        

- Až se naučíte, jak pečovat o své hmotné tělo a jak ovládat své emoce, budete připravení učinit další krok na cestě ke Stvořiteli ve své duši.

- Nemůžete si uvědomit, co je ve vaši duši božského, dokud neodpustíte tomu, co si myslíte, že božské není.

- Odpuštění je synonymem vnitřního klidu.

- Vaše láska k Bohu vám přináší Boha. Vaše láska k sobě samým vám přináší poznání té části vašeho Já, která je Bohem – a tudíž si uvědomujete, že Bůh nepřichází k vám, nýbrž skrze vás. Neboť Bůh je vždycky součástí vašeho Já.

 

     Z knihy „Co si Bůh přeje“          

- Nejúčinnější modlitba: „Děkuji Ti, Bože, za to, že jsi mi pomohl pochopit, že tento můj problém již byl vyřešen.“

- Když v sobě vytvoříte nějaký pocit, můžete vyvolat i událost mimo vás. Je tomu tak proto, že pocity dokážou hýbat s energií a energie je podstata života.

- Skutečnost, že můžete něco vytvořit tím, že si to zobrazíte v mysli, že to vidíte jako uskutečněné a že si dovolíte prožívat pocit s tím související, je důkazem toho nejohromnějšího, co kdy lidstvo slyšelo: Bůh nic nechce.

- Čemu věříte, toho se vám dostane.

- Bůh říká lidem jedinou věc: „Moje vůle vůči vám je vaší vůlí vůči vám.“

- Nejdůležitější součástí vašeho tvůrčího procesu není to, co činíte v přítomném okamžiku, ale to, jak se cítíte. Vaše pocity vytvářejí vaši vnitřní realitu a vaše vnitřní realita vytváří vaši vnější zkušenost.

- Můžete mít jakýkoli pocit, po kterém toužíte. Pocity mohou být volitelnými, nemusí být nutně trpěnými.

- Pocity jsou vždycky pravdivé.  Emoce nás mohou někdy klamat.

- Vina je zbytečným pocitem a není totéž co lítost. Lítost je pocitem, který nám říká, že nám je líto, že jsme něco udělali, a že to už dělat nechceme. Vina je pocitem, který nás z toho obviňuje a nikdy nám nedovolí to odčinit, ať už jsme udělali cokoli – lítost posiluje, zatímco vina paralyzuje.

- Život vyrůstá z našich záměrů. Věnujte pozornost svým záměrům. A abyste si své záměry ozřejmili, zbavte se ze všeho nejdříve pocitů viny a strachu, neboť vina a strach vaše záměry jen zatemňují.

 

     Z knihy „Upřímnosti k Bohu“

- Pocity jsou jazykem duše. Lásku, která je duší, můžeš vyjádřit jedině tím, že vyjádříš své city.  Neboť když vyjadřuješ své city, vyjadřuješ tím svou duši, která je ztělesněna láskou. Láska je nejhlubší cit. Je u kořene všeho.

- „Žij tak, jako by každý den byl posledním dnem tvého života.“ „Poznej pravdu a pravda tě osvobodí.“

- Učíme se tím, že trpíme. Máme velké štěstí, neboť utrpení je na světě dost.

- „Proto vám říkám, milujte své nepřátelé, žehnejte těm, kteří vás proklínají, buďte dobří k těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Ježíš)

 

      Z knihy „Bůh, na kterého čekáme“

- „Co zaseješ, to sklidíš.“ „Chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby se oni chovali k tobě.“ „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“

- Vaše realita se rodí z vašich myšlenek. Z vašich myšlenek se rodí vaše budoucnost. Vaše názory produkují vaše chování a vaše chování produkuje vaše zážitky. Proto je ze všeho nejdůležitější to, čemu věříte.

- Lidé ve vnějším světě mohou vytvořit vnitřní duchovní události. Nejdříve sami v sobě a pak v ostatních lidech. Mnozí lidé to dělají.

- Vzdělání je nejmocnější nástroj, jaký máte. Vzdělávejte každého. Říkejte každému o Bohu a Životě. Odstraňte negramotnost, pak odstraňte funkční negramotnost a nakonec odstraňte duchovní negramotnost. K tomu budete potřebovat celosvětovou komunikační síť – a nové poselství lidstvu.

- Zítřejší Bůh nebude vyžadovat, abyste věřili v Boha.

- Zítřejší Bůh nemá pohlaví, velikost, tvar, barvu ani žádné jiné vlastnosti individuální živé bytosti.

- Zítřejší Bůh bude měnit svou podobu podle situace a podle požadavků jedince, který ho hledá.

- Zítřejší Bůh mluví s každým a pořád.

- Zítřejší Bůh není nadpřirozená bytost, nýbrž neobyčejný proces, jemuž se říká Život.

- Zítřejší Bůh se neustále mění.

- Zítřejší Bůh není od ničeho oddělen, je všude, je alfou a omegou, začátkem a koncem, totalitou (úplností) všeho, co kdy bylo, co je  a co vždycky bude.

- Zítřejší Bůh je nepotřebný (tzn, že nemá jakékoli potřeby).

- Zítřejší Bůh nebude tak nepochopitelný. Zítřejší Bůh vám prostě řekne: „Nic od vás nechci. Můžete si dělat co chcete. Dal jsem vám svobodnou vůli.“ A bude to myslet vážně.

- Zítřejší Bůh miluje bezpodmínečně a nikoho nesoudí a netrestá.

- Říká se, že vidět znamená věřit, ale Já ti říkám, že věřit znamená vidět.

- Čemu věříš, to se ti stane.  Správně. Tuto pravdu učí mnoho mistrů.

- Vesmír se nesnaží ničeho dosáhnout. Vesmír prostě je. A takový jaký je, je dokonalý, protože nemá žádný program. Jestliže máš nějaký program, pak se ve tvém světě, ve tvé části vesmíru mohou dít věci, které bys rád změnil. Vesmír ti to dovolí. Dá ti k tomu potřebnou sílu.

- Je to Život, který se projevuje jako Život a skrze Život. Život je cyklický, kruhový proces, který zahrnuje všechno, protože je vším.

- Slovo „Život“ je nejblíže k tomu, co chcete vyjádřit, když užíváte slova jako Bůh, Alláh, Brahman, Višnu, nebo Šiva.

- Tělo a mysl jsou vzájemně propojené. Nejsou od sebe oddělené. Tvůj mozek je součástí tvého těla. Tvoje mysl není tvůj mozek, ale můžeš ji otevřít s pomocí mozku. A co mám dělat? Prostě vdechuj Život, který je všude kolem tebe. Dýchej zhluboka, v přirozeném rytmu Života. Můžeš to dělat vleže nebo vsedě.

- Všechno, co děláte, musíte dělat s cílem zachovat Život. To musí být vaší první myšlenkou – vlastně první myšlenkou před vaší první myšlenkou. To nazývají někteří z vás „instinktem“. Uložil jsem jej do buněčné paměti každé živé bytosti. Instinkt je vrozený. Můžete změnit způsob, jak instinkt vyjadřujete.

- Všechno je sebevědomé, ale úroveň sebevědomí se liší. Vysoce sebevědomá energie se vždycky snaží stát se ještě sebevědomější. Čím rychleji energie vibruje, tím bude vibrovat rychleji.

- Všechno živé, až do poslední buňky, molekuly a atomu, obsahuje inteligenci. Tato základní inteligence je životu vrozená. Proto se tyto nepatrné částice pohybují způsobem, který má smysl. Jejich pohyb produkuje specifický a vypočitatelný výsledek. Tomu výsledku se říká život. Na makroúrovni se tomu říká kosmologie vesmíru. Na mikro úrovni se tomu říká jaderná fyzika, kvantová teorie atd.

- Inteligence samozřejmě pochází od tebe. Pochází z té části tebe, která je Mnou. To znamená, že přichází od systému, jehož jsi neoddělitelnou součástí.

- Blaženost je přirozený stav bytí Života a všechny životní formy se k němu vrací. Blaženost je nejvyšší možná vibrace energie. Blaženost je nebe, blaženost je nirvána. Blaženost je sjednocení s Bohem. Blaženost je konec životního cyklu. Životní cykly nikdy nekončí, jinak by přestal Život existovat.

- Život je řízen třemi základními principy: funkčností, přizpůsobivostí a udržitelností.

- A také je otázkou, zda nové pojetí Boha přijmete ještě předtím, než se váš dnešní život změní k nepoznání, nebo až po tom.

- Náš svět je rájem ve srovnání s jinými planetami.

- Bůh nemá nic proti homosexuálnímu manželství. To vám ovšem papež neřekne. Bůh nemá žádné preference a neodsuzuje žádné lidské chování.

- Nitroděložní manipulace – genetická úprava plodu – je Bohem dovolena.

- Z lidí se stávají fanatici, když mají pocit, že je nikdo neslyší. Z lidí se stávají fanatici, když mají pocit, že jejich názory nejsou respektovány. Většina lidí nepotřebuje, aby jejich názory byly přijaty, stačí jim, když jsou respektovány.

- Jen málo lidí se naučilo respektovat názory druhých, zejména když jsou v rozporu s jejich vlastními. Proto je na planetě tolik fanatiků. Sami jste je vytvořili.

- Na vysoké úrovni vědomí můžeš být jedině tehdy, když neočekáváš, že na ni budeš pořád. Očekávání Ti vzdaluje to, co očekáváš. Nepřát si být na vysoké úrovni vědomí může být nejlepší známkou toho, že tam jsi.

- Vždycky můžete být totálně spokojeni s tím, co máte v přítomnosti. Ale jen Mistři si to uvědomují.

- Proces čistého tvoření vychází z touhy, nikoliv z nespokojenosti.

Rozhodnutí něco změnit je rozhodnutím žít. Je to rozhodnutí žít vědomě – být příčinou změn, nikoliv jejich důsledkem.

- Touha růst je pozitivní energie. Rodí se z vášně, nikoli z nespokojenosti. Z touhy Života po Životě.

- Když zjistíš, proti čemu se útočník brání, jsi na nejlepší cestě k usmíření. Usmíření otvírá dveře k vzájemnému uznání – tj. uvědomění – čím opravdu jste. Jsi totožný s Bohem, právě tak jako ten, kdo tě napadl. A teď máš příležitost mu to připomenout.

- Bůh je láska. A svoboda. A radost. A mír. A jednota. To jsou nejkrásnější aspekty Boha a Života, a když jsou lidé něčím jiným, znamená to, že zapomněli, čím opravdu jsou. Všichni jste poslové a všichni máte jen jediné poselství. „Vidím vás“. To je jediné poselství, které kdy budete potřebovat. „Vidím tě. Vidím tvé skutečné já. Znám tě. Znám tvé skutečné já. Miluji tě. Miluji tvé skutečné já.“ Tohle poselství vyléčí všechno.

- Musíš vidět sám sebe takového, jaký opravdu jsi, i když tě ostatní tak nevidí. Zejména když tě tak ostatní nevidí. To dělají všichni velcí mistři, a tím mění svět.

- Celý proces změn musí začít takto: Změňte sebe, změňte svět. Tento proces nelze obejít.

- Tohle je základní princip Nové duchovnosti: smyslem – a největším darem a příležitostí – života jde přetvořit sám sebe podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jsi měl o tom, čím jsi. A to můžeš dělat v každém okamžiku přítomnosti. Nejde o to, zda „máš, co je potřeba“, otázkou je, zda použiješ to, co máš.

- Nemůžeš udělat nic, aniž bys ovlivnil všechno a všechno jsi ty. Tudíž to co děláš, ovlivňuje všechno, bezpro-středně a hluboce.

- Musíte jeden druhého znovu poznat, protože tím začne veškeré léčení. Toto poznání je společným aktem podvědomé mysli, nadvědomé mysli a integrální mysli. Je mimo vědomou vůli. Jde o dosažení nové úrovně vědomí. Je to něco, k čemu dochází automaticky, když jste tím, čím opravdu jste.

- Tohle je poselství Nové duchovnosti, které se na Zemi zrodí. Buďte naději lidstva. Jednota je základní pravdou Nové duchovnosti.

- Vaše představ\y o sobě samých utvářejí vaše představy o Bohu. Většina lidí považuje Boha za větší a mocnější verzi člověka. V bibli je psáno, že jste byli stvořeni podle obrazu Božího. A bible má v tomto ohledu pravdu, protože lidé jsou menší verzi Boha. Znamená to, že vy jste jako Bůh.

- Vypadám jako člověk, když chci vypadat jako člověk. Když chci vypadat jako kometa, vypadám jako kometa.

- Jste-li jako Já, znamená to, že nemáte tělesnou formu, ale že ji můžete přijmout, kdykoli chcete. Znamená to, že jste čistá energie, která má tvůrčí schopnosti, jež se projevuje jako zdroj nekonečné moudrosti a bezpodmínečné lásky. Znamená to, že nejste svým tělem, nýbrž esencí, jež vaše tělo obklopuje a tvoří. Znamená to, že jste samotný Život, který se projevuje určitým způsobem v určitou dobu, protože vás to těší.

- Pro mnohé z vás je Život většinou nepříjemný, protože jste zapomněli, čím jste. Myslíte si, že jste odděleni ode mě, od Života a jeden od druhého. Jedna falešná představa produkuje druhou.

-Jak můžete v tomto iluzorním světě najít mír, harmonii a štěstí? Existuje nějaký tajný recept? Ano, je to služba. Služba Životu.  Když sloužíte Životu, Život slouží vám. Tak je tomu proto, že lidé a Život jsou jedno.

- Vaším úkolem není sloužit Bohu, neboť Bůh od vás nic nepotřebuje. Zítřejší Bůh bude sloužit vám. To je funkci Boha. Zítřejší Bůh nepotřebuje, aby mu někdo sloužil, zítřejší Bůh je služebníkem veškerého Života.

- Opravdový pán je ten, kdo produkuje nejvíce pánů, nikoli nejvíce služebníků. S radostí vám ukazuji, že jste všichni páni. A proto vám nabízím své služby, abyste si vzpomněli, čím jste. A když mi nabídnete své služby, dokážete, že jste páni.

- Řekl jsem, že mi sloužit nemusíte. Až přijmete zítřejšího Boha, služba Bohu přestane být povinností. Ale jestliže se svobodně rozhodnete sloužit Bohu, dokážete tím, že nic nepotřebujete, že máte všechno a že vám dělá velkou radost dát Bohu všechno, co máte – a to je definice mistra.

- Když nahradíme slovo „Bůh“ slovem „Život“, odhalíte tajný recept, jak najít (vytvořit) mír, harmonii a štěstí. Služte Životu ve všem, co si myslíte, co říkáte a co děláte. Ptejte se sami sebe: „Posiluje tato myšlenka, slovo nebo činnost Život nebo jej oslabuje?

- Životu však nemůžete sloužit, dokud si myslíte, že něco postrádáte. Pokud něco postrádáte, snažíte se uspokojit především svoje potřeby a nemáte čas sloužit Životu. Když však víte, že jste Život, okamžitě si uvědomíte, že sloužit Životu znamená sloužit sobě. Tak začínají všichni mistři. Mahatma Gandhí, Matka Tereza....

- Kdybych o sobě chtěl přemýšlet novým způsobem, jak bych to měl udělat?  Odpověď: „Tak, že bys o sobě nepřemýšlel vůbec, tedy o svém já (=tělo). Že bys přemýšlel pouze o svém Já (=duchu a duši).

- Je mnoho druhů služby a tvoje duše ví, kdy dělá, co je pro tebe nejlepší a co je nejlepší pro druhé. A když jsou tyto dvě představy v rozporu, tvoje duše ví,  jak se cítí, když dělá to, co je nejlepší pro druhé, ačkoliv ty si nemyslíš, že to je nejlepší pro tebe. Tento pocit je pocitem velikosti. Najednou se cítíš větším. Někteří lidé tomu říkají nesobeckost.  Tak se cítíš, když zapomeneš na své malé já, a začneš si uvědomovat své Velké Já. Někdy to trvá okamžik, někdy to trvá déle a někdy celý život. Je to v každém případě zážitek, na který nezapomeneš.

- Uvědomit si své vlastní nežádoucí chování je ohromný krok. Mnoho lidí takový krok nikdy neudělá. Je to příliš bolestivé. A teď svou bolestnou zkušenost zvěstuješ lidem a oni to pochopí. I oni se začnou léčit. Copak nechápeš, jak to všechno funguje?  Jste tu proto, abyste jeden druhého probudili. Nemusíte dělat víc než říkat jeden druhému pravdu. Pravda je druh služby.

- Když začneš rozdávat to, co sis myslil, že postrádáš – lásku, soucit, přátelství, peníze, cokoli – najednou si uvědomíš, že jsi to vždycky měl. Všechno se úplně změní. Uvědomíš si, že máš všechno. Ale nezapomínej, že to nemá nic společného s kvantitou. Bytí nelze kvantifikovat. Buď jsi milující,  nebo nejsi, buď jsi dávající, nebo nejsi.

- Kdykoliv se snažíš aplikovat zjednodušená vysvětlení na kompletní životní situace, zdá se, že se vysvětlení začnou hroutit. Nemůžeš znát plány duše. Můžeš znát jen zdánlivý plán těla. A ani tím si nemůžeš být jistý. Nanejvýš se můžeš dohadovat.

- Někteří lidé jsou ve velmi úzkém spojení s totalitou (úplností) toho, čím jsou. Někteří lidé si to uvědomují jen někdy a někteří nikdy. Když jsi ve spojení s totalitou a esencí toho, čím jsi, všechno se ti jeví jinak. Co ti připadalo důležité, najednou důležité není. Co ti připadalo rozhodující, je najednou triviální. Na čem ti záleželo, to je teď lhostejné.

- Pamatuj, že Život se řídí třemi základními principy. Život je funkční, přizpůsobivý a udržitelný. Když se dostane na hranici funkčnosti – když už nemůže fungovat jako dosud – vždycky se přizpůsobí. Už nemůže pokračovat jako dosud. Něco se bude muset změnit a také změní. Život nezklame Život. Život se přizpůsobí. Toto přizpůsobení může vést buď k zániku vaší civilizace, nebo k jejímu obrození.

- Problém vašeho světa spočívá v tom, že příliš mnoho lidí má zavřenou mysl. Myslíte si, že víte všechno, co lze o Bohu vědět, ale nejste ochotní zkoumat nové myšlenky v teologii. Jinak jste ochotni zkoumat všechno ostatní. Já vám však radím, abyste začali zkoumat myšlenky Nové duchovnosti a pak spolu s ostatními začali připravovat prostor pro tuto Novou duchovnost na celém světě.

- Láska a strach se navzájem vylučují. Protože nemohou existovat společně, lidé mají velmi konfliktní vztahy s včerejším Bohem. Není bezdůvodné, že téměř každý duchovní učitel radí: „Nemějte strach“. Boha se nemusíte bát, protože od vás nic nechce. Nechce nic.

- Všechno, co si myslíš, co říkáš a co děláš je soudem o tobě samém. Každý den je soudný den, existuje v každém okamžiku.

- Stále se ptej. Stále zkoumej, neboť jedině v procesu zkoumání najdeš motivaci a vášeň tvořit. V životě je nakonec jen jediná otázka – „kdo jsem“?

- Jediný zdroj má každý člověk ve svém nitru. Hledejte uvnitř, ptejte se uvnitř, jděte hluboko dovnitř – neboť pokud to neuděláte, nic nezískáte, nic se nedovíte.

- Chcete-li se dovědět víc o Nové duchovnosti, musíte jít do svého nitra. Musíte meditovat. Musíte hloubat a přemítat.

- Svůj posvátný zdroj najdeš pouze ve svém nitru.

- Každý, kdo si myslí, že lze všechno najít na stránkách jediné knihy, je stále ještě uvězněn ve starém způsobu myšlení. Zítřejší Bůh nebude hlásat výlučnost jediného zdroje a myšlenky Nové duchovnosti nebudou obsahovat žádnou doktrínu výlučnosti.

- Celou pravdu nenajdeš nikde a částečnou pravdu najdeš všude. Každý jednotlivý zdroj obsahuje neúplné poznání. Tvůj vlastní život píše knihu tvých nejposvátnějších pravd a přináší o tom důkazy.

- Budoucnost lidstva závisí na zkoumání a oživení náboženství, nikoli na jeho odmítnutí. Nová duchovnost nebude odsuzovat tradiční náboženství, naopak se bude snažit zahrnout je do permanentního procesu, který odhaluje Boží pravdu.

- Náboženství bude všudypřítomné. Zmizí jen učení o zlostném, žárlivém a trestajícím Bohu. Zmizí morální ospravedlnění odplaty a pomsty.  Zmizí doktríny o výlučnosti, které vrhaly stíny na mnohá náboženství minulosti.

A vedle náboženství bude existovat nová forma lidského vyjádření touhy po sblížení s Bohem.

- „Musí existovat jiný způsob, jak organizovat náboženství, jak dělat politiku, byznys, jak vzdělávat děti, jak jednat s lidmi, jak žít Život“. Takový způsob existuje. Bude se mu říkat Nová duchovnost a rozšíří se do všech oblastí.

- V následujících letech budou miliony lidí vrženy až na pokraj svého vědomí, na nejzazší hranici svého chápání a možná až na pokraj zoufalství – ale to nebude nenávratné, neboť zázrak je možný vždycky. A lidé s otevřenou myslí a odvážně tlukoucím srdcem oznámí své členství v týmu lidstva a vrhnou se na budování nové budoucnosti. Toho dne přijmete Boha, neboť právě on vás bude inspirovat.

- Hledejte duchovní inspiraci a potravu pro svou duši. Uvědomujte si posvátnost veškerého Života a uctívejte všechno, co je inspirováno Bohem. Choďte kamkoli, kde najdete posvátnou inspiraci. Nebojte se odporovat doktrínám, pokud vám to velí srdce.

- Choď do přírody, rozjímej, poslouchej dobrou hudbu, čti klasickou literaturu nebo poezii – prostě si najdi nějaké spojení s nádherou Života, která je projevem Boha.

- A pamatuj, že i názory, s nimiž nesouhlasíš, tě mohou přivést blíž k tvé vnitřní pravdě. Život vás otevře všemu, co je pravdivé. Proto žehnejte Životu a všemu co je v něm obsaženo. Neodsuzujte to, s čím nesouhlasíte, ani to nepovažujte za špatné, nevhodné nebo neužitečné. Neboť všechno, co vás vede k vaší vnitřní pravdě je dobré, a všechno vás tam vede.

- Už jsem řekl, že v blízké budoucnosti lidstvo ochotně přijme rozšířené pojetí Boha a Života. A tak to bude. To se opravdu stane. A bude to mít nesmírný vliv na vaše náboženství.

- Rozšiřujete své znalosti ve všech oblastech kromě jedné. V oblasti duchovní zaostáváte. Dodnes lpíte na představách, které jste měli před staletími a tisíciletími.

- Dnes si však musíte vybrat mezi malou a velkou myšlenkou. A jestliže si vyberete velkou myšlenku, pak budete moci říci:

--Znamená to, že jsme všichni součásti jednoho celku, jednoho Boha.

--Znamená to, že existuje jen jeden Bůh a tomu je lhostejné, zda jsme katolíci, protestanti, židé, muslimové, hinduisté nebo mormoni.

--Znamená to, že pokud budeme milovat jeden druhého, všechno ostatní se přidá.

--Znamená to, že nikdo není lepší než druzí.

--Znamená to, že přírodní zdroje patří všem lidem na světě.

--Znamená to, že nikdo nic „nevlastní“, ani zemi ani lidi.

--Znamená to, že svoboda je podstatou Života.

--Znamená to, že láska si neklade žádné podmínky a že nemá žádná omezení.

--Znamená to, že radost je přirozeným stavem lidského bytí a že ji nejlépe prožíváme, když ji

  dáváme druhým.

- V nejbližší budoucnosti začnou vznikat populární hnutí, jejichž cílem bude lidi vzdělávat, nikoliv je obracet na víru. Bude to „občanské hnutí za osvobození duše“, které konečně osvobodí lidstvo od víry v ješitného, krutého a pomstychtivého Boha. (N.D.Walsch: „Tohle by mohlo být úkolem Týmu lidstva!“)

- Nejen ve Spojených státech, ale všude na světě je politika nepříznivě ovlivňována vašimi duchovními hodnotami. Je tomu tak proto, že vaše hodnoty jsou založeny na vašem pojetí včerejšího Boha. Vaše hodnoty tvoří starou duchovnost, což je duchovnost odloučenosti, nadřazenosti, pomsty a násilí. Až přijmete zítřejšího Boha, tohle všechno se změní. A uvedení duchovnosti do politiky vám pomůže.

- Boj lidstva není vojenský boj, je to boj o lidskou mysl. Problém, před nímž dnes lidstvo stojí, je problém duchovní.

- Strach a pocit viny jsou jediní nepřátelé člověka. A čím větší budete mít strach, tím budete ochotnější se vzdát svobod, které jste měli, neboť existuje něco, co chcete ještě více než svobodu. Je to bezpečí, jistota a přežití.

- Nová duchovnost je občanské hnutí za osvobození duše. Nová duchovnost chce člověka osvobodit od krutého a despotického Boha. Až počet lidí, kteří nesouhlasí s utlačováním, dosáhne kritického množství, despotický stát padne a represivní náboženství zmizí. V době Nové duchovnosti budete bytostně vnímat jednotu všeho.

- Lidé, kteří přijmou Novou duchovnost, budou žít naprosto průhledným životem.

- V době Nové duchovnosti bude bohatství definováno jako dostupnost a štěstí, nikoli jako vlastnictví a moc. Nová duchovnost bude mít mnoho dalších ekonomických dopadů.

- Trest chování jen pozastaví, ale nezmění.

- Usmíření bude prvním krokem v procesu obnovy lidstva. Než se rozhodnete, co uděláte, musíte si nejdříve uvědomit, co jste udělali.

- Smyslem partnerského vztahu je vytvořit radost a štěstí ve společném životě. V době Nové duchovnosti nebude partnerský vztah chápán jako prostředek k uspokojování potřeb. Něco vytvořit můžeš jen z něčeho, co máš. Jestliže si myslíš, že smyslem partnerského vztahu je něco „najít“, pak to budeš neustále hledat. Jestliže si však myslíš, že smyslem partnerského vztahuje něco „vytvořit“, pak do vztahu přineseš to, co v něm chceš prožívat. Budeš vidět sám sebe jako zdroj toho, co chceš vytvořit, neboť tvůrce čehokoli je zdrojem.

- Většina lidí hledá štěstí ve vnějším světě, a to zejména v partnerských vztazích.

- V době Nové duchovnosti si lidé uvědomí, že všechno má jen takový význam, jaký tomu přisuzujete. To zahrnuje všechno, co děláš a co se ti děje. A budeš podle toho jednat, budeš se chovat tak, jako by to bylo skutečné. Můžeš se zasmát všemu, co se ti v životě stalo, nebo si můžeš říkat: „Je to hrozné. Strašně mi to ublížilo“. Můžeš scénář prožívat až do hořkého konce, ale stejně už znáš konec, tak jaký to má smysl?

- V době Nové duchovnosti lidé pochopí význam lidských vztahů i proces Života a svou roli v něm. Budou Životu žehnat a nazývat jej posvátným, budou se jej účastnit a považovat jej za dobrodružství. Budou jej prožívat a nazývat jej radostí – a pak celý proces dokončí a budou jej nazývat nirvánou… a pak celý proces začnou od začátku v nekonečném koloběhu blaženosti, kterou je Život sám. Tohle je příběh růstu vědomí. Tohle je příběh vývoje lidstva. Tohle je příběh tvého bytí.

- Nikdy se nezbavíš opuštěnosti ve svém životě, dokud neskoncuješ s opuštěností uvnitř svého života. Nikdo ti nemůže vzít to, co máš v sobě. Vytváříš si vztahy proto, abys mohl prožívat, čím jsi uvnitř. Nepotřebuješ vztah ve vnějším světě. Je dobré, když máš vztah se mnou, ve svém nitru. V době Nové duchovnosti bude každému jasné, že všechny vztahy začínají v lidské duši. Máš-li ve svém nitru vztah se mnou – se Životem, s Bohem a se Vším co existuje – pak budou tvé vztahy se vším a s každými zážitky radostí a štěstím – protože jsi je tam přinesl. Pak prožíváš štěstí v každém okamžiku svého života.

- V jakémkoli vztahu najdeš jen to, co do něj sám přineseš. Vztahy jsou založeny na dávání a přijímání. Ale všechno, co v partnerském vztahu dostaneš, dostaneš sám od sebe. Jenom si myslíš, že jsi to dostal od partnera. Takže dostáváš jen to, co dáváš. To je tajemstvím lidských vztahů. 

- Jsi schopen dát cokoli, co chceš sám dostat. Od partnera nechceš nic, co bys nemohl dát jemu.

- Život vám nabízí nejhorší možnost v době, kdy jste na pokraji zásadní životní změny. Nepříjemná volba je způsob, jakým tvá duše oznamuje tvé mysli skrze tvé tělo, že musíš zásadně změnit totalitu svého bytí. Možnosti nejsou „mizerné“, jsou prostě kritické. Do takové situace se dostaneš tak šestkrát až sedmkrát za život. Tyto situace patří k největším požehnáním života.

- Jaký je smysl partnerského vztahu? Základním smyslem všeho je evoluce. A člověk se vyvíjí nejrychleji ve vztahu s druhým člověkem.

- V době Nové duchovnosti budete vnímat sexualitu jako radostnou oslavu života a nádherný projev Božství. Budete ji vyjadřovat bez pocitů viny a studu a bez jakéhokoli omezení, kromě toho, které si sami uložíte.

- Sex je něco jiného, než si většina lidí myslí. Sex je synergická výměna energie. Dochází k ní, kdykoli se setkají dva lidé, a nejde o to, zda mají sexuální vztah, ale o to, zda je jejich vztah kvalitní.

- Buddha o osvícení: „Nemusíte dělat nic“.

- Jak poznám, že jsem osvícený? Poznám to, až najdu klid, radost a lásku v každém okamžiku.

- „Na ničem nezáleží“. Tzn., že jsme svobodni si zvolit, na čem nám bude v životě záležet.

- Máte-li v sobě tolik štěstí, klidu, moudrosti a radosti, že je můžete celý život rozdávat bez ohledu na své problémy, pak jste osvícení. Pak jste opravdoví mistři. Když se už nestaráte o sebe, ale máte zájem o druhé, pak jste mistři.

- Řeknu vám o něčem, co vám radost přinese. Rozhodněte se, že každý den, každý okamžik, každé slovo bude něčím, co budete sdílet s druhými takovým způsobem, aby věděli, že nemusejí nic dělat, nikam jít a něčím být jen proto, aby byli milováni hned teď. Dejte jim najevo, že jsou dokonalí takoví, jací jsou.

   Vracejte lidi sobě samým, aby se mohli milovat. Jednejte s nimi takovým způsobem, aby pochopili, že neexistuje nic, co by jim chybělo, nic, co by potřebovali, nic, čím by už nebyli.

   Chcete vědět, jak nejrychleji poznáte, že jste osvícení? Nejrychleji ti poznáte, když budete dávat druhým najevo, že i oni jsou osvícení. To je poselství Zítřejšího Boha. To bude učit Nová duchovnost. Proto je namaste tak účinným nástrojem, tak smysluplnou výměnou energie: „Bůh ve mně vidí a ctí Boha v tobě.“                                                               

 

Napsal Jan Heczko

Květen 2014

     Více o Nové duchovnosti naléznete v textu "Hovory s Bohem"