Boží pravidla

 

     Abychom pochopili lépe „Boží pravidla“ uvádím jen stručně, že jsme jako lidé trojjediné bytosti, obsahující Ducha – Boží jiskru v duši, mysl a

     fyzické tělo.

     Duše je kvantová energie a informační energie, Duch je částečka Boží podstaty – Stvořitele a mysl je morfogenetické pole.

     Mysl je stavitel, protože myšlenky a slova jsou tvůrčí a vědomí představuje základní stavební kameny.

     Naše hmotné tělo je „ponořeno“ do duše. Naše duše je součástí Boží duše, je to její individualizovaná část. Naše duše nikde nekončí.

     Jako lidé jsme tvořitelé, tvoříme myšlenkou, slovem a činem a na úrovni naší trojjedinosti jsme Bohové. Království Boží je v nás.

     Bez tohoto základního pochopení by nebylo možno porozumět „Božím pravidlům.

 

Výňatek z channelingu Kryona  „Spojování bodů“ z 1.2.2014

 

 Chci, abyste začali spojovat body o Božích pravidlech. Celá planeta Země se stala monoteistickou – jeden Bůh. Jeden Bůh… To je překrásné. Je to první krok. Jeden Bůh. Ale pokud se zeptáte, jaká jsou pravidla toho jednoho Boha, dostanete tisíce scénářů. Takže který je ten správný? A pokud to uděláte špatně, stane se vám něco špatného? Takže bych chtěl bez metafor vyčistit vzduch a pohovořit o tomto tématu.

Nic učiněné s vlídností a laskavostí nečiní nikoho zde špatným. Chci, abyste pochopili tento obraz a spojili si body. Mezi vámi a Bohem existuje určitý systém, který je dokonalý a laskavý, a Bůh – Duch, si přeje, abyste měli vlastnosti mistra: dlouhý život, zdraví, žádný strach, schopnost řešit témata a problémy intuitivně a správně, s moudrostí a láskou, které ve vás ostatní mohou spatřit. To je to, co si Bůh přeje. A přesto je to plné pravidel, že? Pohovořme si o tom.

Není to tak dlouho, co jsem vám poskytl channeling, který se jmenoval Rekalibrace „měli bychom. „Měli byste dělat to?“ „Měli byste dělat ono?“ Nyní tento channeling doplním. Jak vám říkali, abyste se modlili? Co je správně a co není? Přijdete do některých společenství a modlitba je zde velmi, velmi vážná. V některých společenstvích trávíte v modlitbách mnoho času, někde je přímo určen směr, kterým se modlit, někdy i mnohokrát denně… v jiných společnostech se zase medituje jen chvilku a je jedno, kterým směrem jste obrácení. Monoteistický Bůh. Jeden Bůh a všechna ta pravidla… Kdo má pravdu? Inu, řeknu vám toto: máte pravdu, pokud rozumíte Božím pravidlům a není jich mnoho. Začněme tedy zde.

Duch, Bůh si přeje, abyste se cítili dobře při svém uctívání. Slyšeli jste to? Takže vás vaše tradice nutí klečet na koberci a dívat se určitým směrem nebo zakrývat hlavu předepsaným způsobem nebo být v ašrámu a meditovat určitým způsobem – pokud je to způsob, jakým slavíte Boha v sobě, povzbuzuji vás, abyste v tom pokračovali. Protože Boží pravidlo říká: oslavuj Boha v sobě způsobem, kterým chceš. Pokud nepřijdete s tím, že to musíte dělat, ale že to chcete dělat.

A pokud vás to udrží v modlitbách a meditaci hodiny denně, potom v tom pokračujte a pak povstaňte a vnímejte Boha v sobě. Tvář Boha se usměje, vezme vás za ruku a řekne: „Dobrá práce.“ A pokud budete intuitivně meditovat pět minut denně nebo méně, protože intuitivně vnímáte, že se něco děje, a budete cítit, že jste chodící meditátor, pak Duch řekne: „Je toto metoda, při které cítíš, že jsi vykonal svou práci a při níž cítíš Boha v sobě? Pokud to tak je, pak říkám dobrá práce! Vezmi mne za ruku.“ A ucítíte tu samou lásku, kterou cítí ti na druhém konci Země, kteří meditují déle. Vidíte, kam tím mířím? Není žádné „dobře“ nebo „špatně“. Ne, doopravdy.

Jsou to lidské instituce, které tvrdí, že je jedno dobré a druhé špatné. To víte, že? Stoupenci New Age, vás se to týká také. Jste vinní, protože jste vyrostli ve škatulce, která není jako všechny ostatní, ale pořád je to škatulka. Jak dlouho byste měli meditovat? Jak se správně dělá channeling? Jakým směrem se obrátíte? Existuje špatný a správný způsob, jak léčit? Tato škatulka je v New Age velmi zakořeněná. A já ji chci rozpustit. Chci, abyste viděli Boha v každém člověku. Nejen ve svých přátelích, kteří jsou ve vaší škatulce. To je nové paradigma planety, a pokud všechny duše budou chtít následovat tuto strukturu nebo nestrukturu, budou muset rozpustit to, o čem říkáte, že je tosprávné či nesprávné“ a vše přehodnotit.

Boží pravidlo: „Buď tichý a poznej svého Boha,“ co vy na to? Buďte tiší a poznejte svého Boha. Někdo k vám přijde a bude vás urážet. Zmáčkne tlačítko přežití staré energie. Rozpusťte toto tlačítko, ztište se a vězte, že vy jste Bůh, nemůže vám ublížit. A osoba, která vás urážela, potom může odejít – ten tyran, kterým je – ale lidé kolem vás, kteří uvidí vaši reakci, už nikdy nebudou stejní. Zejména děti. Děti uvidí toho Boha jako první, nahrají si to do paměti a budou to napodobovat. Myslíte si, že děti raději napodobí drama, které uvidí u jednoho ze svých rodičů místo lásky, kterou uvidí u toho druhého? Řekněte mi, co si myslíte, že děti opravdu chtějí napodobovat v této energii. Je to nové.

Dysfunkční rodiny místo toho, aby plodily dysfunkční děti, budou plodit děti, které si budou v životě volit lépe. Protože budou schopny vidět rozdíl. Děti začínají být přitahovány celistvostí Ducha. To znamená, že jako první budou následovat rovnováhu a to je to, co si budou přát. Představte si lidskou povahu, která je přitahována rovnováhou místo dramatu. Představte si to. Buďte takoví, jako oni. Děti začínají tento proces, drazí, a někteří jste to už viděli a uvědomujete si to. Tam, kde děti musí činit rozhodnutí – těžká rozhodnutí – mezi rodiči, kde jeden je v rovnováze a druhý není. Co dítě udělá, asi víte. Byly doby, kdy všechny děti plakaly a chtěly oba rodiče. Nyní chtějí toho, který je v rovnováze. Všimli jste si toho? To je rozdíl! Začněte si spojovat body.

Tato planeta se mění a rovnováha bude klíčem. Bude zde laskavost – stejná laskavost, jakou vidí fyzika a po které touží. Vědomí jí začne vidět a bude po ní toužit. Je to katalyzátor pro úplný a naprostý mír na Zemi po zbytek vašich dní.

Co jíte? Mluvili jsme o tom již dříve a dnes tím chceme končit. Duch si přeje, abyste byli zdraví. Dal jsem vám tři Boží pravidla, pamatujete? Duch si přeje, abyste byli v pohodě, chce, abyste našli Boha v sobě, chce, abyste byli zdraví, a možná ještě více. Z těchto tří pravidel si ta další můžete domyslet. Neexistují žádná jiná pravidla než ta, která byla dána člověkem. Žádné speciální místo k meditaci a modlitbě, speciální oblek, speciální nařízení a nic, ačkoli to takto chcete. Pokud to žádá tradice a vaše společnost a vaše kultura, abyste se oblékali určitým způsobem, vypadali nějak a modlili se nějak, pak to ale dělejte pouze pro oslavu Boha v sobě. A pokud byste to dělali pro něco a někoho jiného, nedělejte to, ale stejní vyjděte ven. Ne s úmyslem odsuzovat ostatní, ale s pocitem stejné lásky k monoteistickému Bohu, jednomu Bohu pro celé lidstvo.

Co byste měli jíst? Jezte to, co způsobí, že budete zdraví a zůstanete na této planetě dlouho. „Drahý Kryone, žiji ve společnosti, která po mně chce, abych jedl jen to, co je košer.“ Potom jez košer jídlo, buď zdravý a žij dlouho. Uvědomuješ si, že košer jídlo je jídlo, které bylo vytvořeno intuitivně a bylo dáno lidem na Středním Východě za účelem dobrého zdraví? Aby měli méně baktérií a pro dobrý pocit druhých. Toto je košer jídlo. Nevzniklo z náboženských důvodů, ale ze zdravotních důvodů. Chápete tedy, jak mohou mít Muslim a Žid stejná pravidla pro košer jídlo, že?

A ačkoli to nepřipustí, v obchodech židovské komunity je spousta Muslimů, kteří nakupují to samé jídlo, protože jsou to bratři, kterým byly dány stejné informace ve stejném čase o jídle, které by měli jíst. A pokud jste jedním z nich a slyšíte tento hlas, chci vám poblahopřát, že velebíte svou společnost, svou víru, své předky a Boha v sobě. Jezte to, co je pro vás zdravé. A pokud jste někdo, kdo ani neví, co je mít košer jídlo, začněte naslouchat své Akáše. Naslouchejte zdravým životům (Akášická vzpomínka na minulé životy – pozn. Překl.) a co jste jedli dříve namísto toho, co jíte dnes. A nebuďte šokováni librami (asi 0,45 kg,= 1 libra) které od vás odpadnou, jednoduše protože měníte svůj jídelníček, abyste udělali něco, co jste již dělali a co vám pomáhalo, namísto toho, co v této zemi máte nyní. Protože každý z vás pochází odjinud. Víte to, že? Tato země (USA) je jen tři sta let stará – vy všichni jste přišli odjinud. A co stravovací návyky? Podívali jste se na ně někdy? Možná pro vás nejsou přitažlivé, protože tradice, ve kterých jste vyrostli a chutě, ve kterých jste vyrostli, vás strčily do krabice. A vy tam sedíte a divíte se, proč vaše zdraví chátrá a vaše tělo se zvětšuje. Mohlo by to být jasnější?

 Do své Akáši se můžete dostat pouze přes svou intuici. A proto je třeba více používat váš „intuitivní sval“. Můžete jej cvičit tolika způsoby! Drazí, začněte naslouchat svému tělu. Zkoušejte nové věci, i když nyní nemáte rádi tu chuť, říkám vám – pokud je to určité místo, odkud jste přišli a kde jste strávili mnoho času, potom je to (tamější) jídlo, které ve vašem životě způsobí změnu. A pokud začnete se záměrem zjistit, co to je, zamilujete se do toho, budete to milovat a budete se divit, proč vám trvalo tak dlouho to zjistit. A ve vaší společnosti to můžete koupit téměř všude. Někteří v této místnosti to potřebovali slyšet, zachrání to jejich život. Vím, kdo tu je.

Říká se tomu propojování bodů. Boží pravidla jsou jednoduchá. Velmi jednoduchá. Duch si vás přeje zdravé. Duch si přeje, abyste byli stejně plni míru jako mistři. Duch říká: Udělejte to jakýmkoli způsobem, který vám pomůže dosáhnout těchto věcí – prostřednictvím laskavosti, mírumilovného chování a také své introspekce.“ Vše, co vám dáváme, jste vy s vámi. Ne být se skupinami nebo dodržovat znamení. Jednoho dne vytvoříte osvícenou planetu. Může to trvat několik životů. Máte spoustu času. Ale budete tu a zažijete to, i když si třeba myslíte, že ne. Věřte, že to bude krásné se příště probudit s uvědoměním. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom. Až vám příště bude pět nebo osm, budete vědět, kdo jste. Nebudete si pamatovat chyby, které jste udělali, abyste byli moudrou starou duší v dětském těle. Už to začíná, potkali jste už někoho takového? (Kryon se usmívá). Prarodiče, potkali už jste některé z těchto dětí? Ale ovšemže ano. Už to začalo. A vy budete jedním z nich – až se sem vrátíte příště. Takové jsou potenciály. Už se začaly posouvat.

Toto je vzkaz pro dnešní den. Zdravý selský rozum, duchovní zdravý selský rozum. Nikoli lidská pravidla. Začněte se dívat na to, co činíte a proč tak činíte. A nejdříve velebte Boha v sobě a ne toho, kterého vám jiní přikázali velebit způsobem, který vám nadiktovali.

Miluji lidstvo, protože vidím, jak se mění, je to nádhera. A je toho mnohem víc.

A tak to je.

KRYON

 

    Tento text doplňuji ještě o sdělení KRYONA v channelingu „Poselství pro rok 2014“ ze dne 11.1.2014, které se týká církví.

  

     Církev

 

     Drazí, pokud jste vůdci či představiteli jakéhokoli náboženství na této planetě, mám pro vás vzkaz; ale nejdříve

     dovolte, abych vám blahopřál k vaší práci pro lidstvo. Jestliže pracujete s láskou Boží, a ta je smyslem vašeho

     života, pak konáte Boží dílo. Různé kultury budou reagovat různě na různé věci - to je rozdílnost mezi lidmi. Boží láska

     je ale všude, kam jen pohlédnete. Je v synagogách a mešitách, je v kostelích - k uzdravování dochází všude. Jste na

    správném místě ve správnou dobu, abyste provedli změnu, a zde jsou pokyny pro vás: „Duchovní vůdci, náboženští

     vůdci, řiďte se zdravým rozumem Boha. Přezkoumejte pravidla a doktríny vaší organizace a porovnejte je s Boží

     láskou“.

Pokud vykreslujete Boha jako hrůzu nahánějícího nebo soudícího, nebo říkáte, že ostatní se mýlí, protože Boha neuctívají na správném místě, přezkoumejte to ve světle Boží lásky a změňte to. A říkáme vám, že pokud tak neučiníte, prohrajete. Tím si buďte jistí. Snadno. Snadno. A je snadné si to spočítat. Kolik mužů a žen se hlásí, aby byli jako vy - knězi, imáme, rabíne? Kolik? Kolik mladých lidí se nemůže dočkat, aby byli jako vy? Pokud vidíte oslabení zájmu o vůdčí místo ve vaší skupině, děláte něco špatně. Proč čekat než se to vystupňuje? Proč to neuděláte hned? Zvažte tyto věci ve světle lásky, kterou sami cítíte a která vás přivedla k tomu, abyste vedli jiné lidské bytosti a ukazovali jim světlo, které je zde. Vy všichni.

Už dříve jsme vám řekli, že staré metody přežití vytvářejí oddělenost a v náboženských kruzích je oddělenost součástí staré energie přežití. Co když vám řeknu, že opak udrží vaši církev při životě? Soucit s ostatními skupinami. Ne že oni to dělají špatně, ale soucit s tím, že to dělají jinak. A to, že uvidíte Boží lásku v nich i v sobě, a necháte je být. To je duchovní evoluce a ta je klíčem. Sledujte to.

 

 

    Napsal Jan Heczko

    Červen 2015