Disk POLARIS

Motto: Všechno je energie, čistý záměr je vším!!!

 

      Mám osobní zájem pomoci členům mé rodiny a mým přátelům v jejich různých bolestech, zánětech a nemocích skrze postupy, které toto dokážou zmírnit, odstranit a vyléčit. Dle mého soudu je používání disku POLARIS tím nejlevnějším a nejúčinnějším prostředkem na cestě k uzdravení. Níže uvádím důvody proč tomu tak je.  

     Existuje mnoho způsobů celostního léčení, které ve svých výsledcích vypadají nezřídka jako zázračné vyléčení a lékaři pro to mají název „placebo“, tedy projevená víra v uzdravení.  Ano, je to víra v uzdravení, ale není to placebo.

    K uzdravení dochází tehdy, když je vysloven bytostí čistý záměr k uzdravení, který má ale kvantovou podobu, nikoli lineární podobu. V podstatě to vyžaduje, aby naše mysl a vědomí vyslovila kvantový záměr k léčení a uzdravení.

    Problém je v tom, že naše lidské vědomí je spojeno s vědomím Země a jeho výše je jenom 33 až 35 %, a to na vyjádření kvantového záměru nestačí. Tudíž nedokáže tento záměr předat kvantovému poli „moudrosti – inteligenci našeho těla“, které ví všechno o tom, co se děje v těle i na buněčné úrovni, anebo Vyššímu Já, které to ví také, ale působí na té nejvyšší „příčce“. Mnohá léčení a uzdravení mohou proběhnout až na této vyšší úrovni, protože imunitní systém v našem těle to nedokáže učinit.

     Ale existují právě různé způsoby celostního léčení, jehož prostřednictvím je vytvořen čistý kvantový záměr, je předán „moudrosti – inteligenci našeho těla“ nebo Vyššímu Já a léčení a uzdravení je umožněno a provedeno. Známým způsobem vyvolání kvantového čistého záměru je homeopatie. Ta působí právě tak, že jedna molekula účinné látky vytvoří čistý kvantový záměr pro léčení, kterému rozumí „moudrost – inteligence našeho těla“ a vyvolá procesy v tělesných soustavách vedoucí k uzdravení. To, co opravdu zde působí je kvantová informace a nikoliv chemie. Podstatné ovšem je, že to karma léčené bytostí umožní, tedy, jestli léčený něco pochopil, změnil své myšlení, cítění a jednání, anebo si už něco protrpěl.

 

 

     Jako vždycky, když se setkám s něčím novým, co se nabízí k léčení lidského těla, a může to být zdrojem kvantového záměru, jsem i zde požádal moje Vyšší Já o odpovědi na mé otázky.

     1. Je tento disk Polaris určen pro každého?  Odpověď ANO.

     2. Protože Bůh nechce, abychom jako lidé trpěli, je tento disk Polaris součástí darů Boha pro léčení a uzdravení? 

         ANO.

     3. Souvisí tento dar lidstvu s tím, že jsme jako planeta Země a lidstvo začali přicházet do nové energie po roce 2000

         a zejména po roce 2012?  ANO.

     4. Mohou být s tímto diskem Polaris léčeny a vyléčeny akutní nemoci a postižení? ANO.

     5. Mohou být s tímto diskem Polaris léčeny a vyléčeny chronické nemoci? ANO.

     6. Je léčení za pomoci disku Polaris ovlivňováno karmou léčené bytosti?  ANO.

 

     Disk Polaris je vytvořen tak, že dokáže přijímat tachyonovou energii z magnetického tachyonového energetického pole a vysílat ji do jednotlivých čaker nebo na postižená místa a na základě této energie je vytvořen čistý kvantový záměr k léčení a vyléčení tělesných soustav nebo orgánů přináležejících k jednotlivým čakrám a tím také ke zvýšení energetické rovnováhy jednotlivých tělesných soustav a celého těla.

     (Moje poznámka: Původně jsem považoval tuto energii za energii prány, ale po seznámení se s tachyony už vím, že se jedná o tachyonovou energii, která je silnější. Vědci ji nazvali energii nulového bodu.)

     Co může disk Polaris pomoci léčit:

 

     1. Akutní zdravotní problémy, které mohou být vyléčeny během 24 hodin. Přitom na začátku mohou být bolesti při použití disku Polaris zesíleny v délce několika desítek minut a tím dochází ke karmické očistě bytosti. Akutní zdravotní problémy se mohou opakovat, pokud karma s nimi spojená není rozpuštěna.

 

     2. Chronické zdravotní problémy, trvající i desítky let, mohou být vyléčeny:

- Změnou myšlení, cítění, jednání, odpouštění, vyjadřováním lásky a soucitu k jiným bytostem.

- Nebo v případě, že je karma „zralá“ (byla už z velké části protrpěna) může dojít také i dočasně k zesílení problémů a tím k rozpuštění karmy a vyléčení chronické nemoci. Tato chronická nemoc může být vyléčena během 2 měsíců (což je zpravidla velmi krátká doba v porovnání s dobou jejího působení). To předpokládá každodenní léčení diskem Polaris na všech čakrách a na místě postižení chronickou nemocí.

     Je velmi vhodné vyslovovat upřímně afirmaci např.: „Odpouštím každému, kdo mi kdy ublížil a přijímám odpuštění od všech, kterým jsem ublížil já. Hluboce se miluji, přijímám sám sebe a odpouštím si.“

 

     3. Energetickou úroveň jednotlivých čaker, která je zpravidla pouze na úrovni dobré nebo uspokojivé místo výborné či velmi dobré. Tím dochází k posílení imunitního systému a k samo uzdravování u běžných bakteriologických  a virových onemocnění.

     Je potřeba pochopit, že se jedná o celostní způsob léčení lidského těla a vyléčen nemůže být člověk plný nenávisti, negativity, neschopný soucitu a odpouštění. Tady nepomůže žádný způsob celostního léčení, jedině vnitřní proměna. Takových lidí je na planetě Zemi o něco málo více než 20%.  Ale v Česku jen necelé 1%, takže šance na vyléčení a uzdravení je v ČR velká. Je to také o trpělivosti a pokoře.

 

     Ve firemním textu je popsáno, že je potřeba léčit některé nemoci a postižení opakovaně a že to může způsobovat i různé bolesti, což je také způsob karmické očisty a proto nebuďte překvapení, když nějaké bolesti ucítíte. Vedou k léčení.

     Nicméně je třeba si uvědomit, že klasická medicína neumí vyléčit žádnou chronickou nemoc, ale umí tlumit jen příznaky, které chronická nemoc způsobuje, tedy vlastně jen akutní nemoci – především bolesti a záněty. Ovšem předepisované léky mají vedlejší účinky, které mohou při častějším používání léků způsobit i větší postižení než původní chronická nemoc a její bolestivé příznaky.

 

     Bod 5 a 6 je spolu úzce spojen a vyžaduje změnu chování a jednání nemocné bytosti. Základem pro léčení nemoci je přijetí nemoci za vlastní  a pochopení toho, co nemoc naší mysli říká ke změně v myšlení, cítění,  jednání a ve směru k odpouštění – i sobě, soucitu, láskyplnému jednání a pomoci druhým.

     Ale již samotné odstranění bolesti dle bodu 4 způsobem, který tělu neubližuje a naopak tělo posiluje, a přináší větší energetickou rovnováhu v tělesných soustavách, je obrovským přínosem pro každého trpícího.

 

     K tomu ještě dále dodávám, že podmínkou úspěchu léčení je také víra v uzdravení tímto diskem Polaris.. Mysl totiž vydává signál buněčné struktuře a buňkám, že chce pomoci disku Polaris uzdravit daný zdravotní problém. Všechny naše buňky jsou totiž inteligentní a v případě nevíry nemůže léčení a uzdravení proběhnout. Nemůžete chtít, aby se něco dělo na buněčné úrovni, když mysl tomu nevěří. Buňky totiž reagují na mysl a vědomí.

 

     Velké poděkování jistě patří vynálezci panu MUDr. Dino Tomičovi, že za opravdu nízkou cenu lze získat léčebný přístroj, který opravdu funguje a bude pomáhat velmi, velmi dlouho. Můžete být svým vlastním léčitelem a můžete občas pomoci i jiným v jejich bolestech a zdravotních problémech. A nemá to žádné škodlivé následky a nelze se předávkovat.

 

POLARIS – POLARIZAČNÍ DISK

 

Informace z firemního letáku a firemní obálky, ve které jsou zasílány zájemcům disky Polaris:

 

     Silný nástroj pro zvýšení energie a vitality vašeho těla. S POLARISEM se stanete vynikajícím léčitelem bez jediného dne tréninku. Jednoduše zesilujete průtok vitální energie (bioenergie) do vašeho těla a tím ho povzbuzuje k samovyléčení zcela přirozeným způsobem, což je konec konců i jedině možné. My v podstatě v našem organismu máme veškeré samoléčebné mechanismy a všechny přírodní léky, kterými se nelze předávkovat. Problém se objeví, dojde-li k poklesu nebo ke špatnému průtoku energie v organismu, což POLARIS úspěšně řeší. V krátké době znovu získáte radost ze života.

 

     Způsob užití:

 

- Všechny druhy bolesti

- Gynekologické problémy a sterilita

- PMS (premenstruační syndrom), klimakterické potíže

- Potíže s urinálním (močovým) systémem

- Zvyšuje libido, sexuální touhu u obou pohlaví

- U problémů s prostatou a impotencí

- Střevní potíže a zácpa

- Hemeroidy

- Při žaludečních potížích

- Bolesti páteře a kloubů

- Posiluje činnost jater a sleziny a stimuluje čištění těla na všech úrovních

- Problém s plícemi

- Posiluje práci srdečního svalu

- Při zánětu dutin

- Migréna

- V případě nervozity a napětí

- V případě nespavosti

- Polarizace pitné vody

- A u mnoha dalších problémů, které jsou způsobeny nedostatkem vitální energie

- Nabíjí a zvyšuje účinek krystalů

 

     Moje poznání:

     Všechna tvrzení ve způsobu užití mám potvrzeny kódy pravdy. Lidstvo tak získává v nové energii po roce 2012 mohutný nástroj pro samoléčebné a samo uzdravující procesy, při kterých nemůže dojít k žádnému poškození těla, ale naopak k jeho energetickému posílení a posunu k dosažení homeostázy – energetické rovnováhy.

     Tento text bude také sloužit pro rozšiřování vědomostí o tomto způsobu léčení.

    

     Napsal: Jan Heczko

     V Krnově 29.12.2017, upřesnil 4.11.2018