Kniha „Léčebný kód“ autorů  Alexandra Loyda a Bena Johnsona

 

            Je to velmi dobrá kniha pro posílení funkce imunitního systému a samoléčebných schopností těla.

             Tento text je součástí trilogie textů na téma duševních nemocí.

1.      Duševní nemoci a jejich léčení. Zde jsou uvedeny duchovní příčiny duševních nemocí a výňatek textů z knihy „Láska, medicína a zázraky“, kterou napsal MUDr. Bernie S. Siegel, který se zabýval léčením těch nejtěžších chorob vzniklých na základě dlouhodobého stresu. Text o duchovních příčinách duševních nemocí je určen také lékařům.

2.       Kniha „Léčebný kód“ autorů Alexandra Loyda a Bena Johnsona. Kniha se zabývá léčením  „vzpomínek“, které vedou ke stresu a chronickým chorobám.

3.       Kniha „Uzdravení bez léků a bez lékařů“ autora Davida Servana-Schreibera je určena především pro samoléčení deprese, úzkosti a stresu, které ještě nemají za následek chronickou chorobu.

 

     Dříve, než budu uvádět zkráceně text z této knihy (vyšla v roce 2012), uvádím stručně základní poznatky obsažené v duchovních knihách autorů inspirovaných k jejich napsání Bohem Otcem nebo dokonce sdělovaných přímo Bohem Otcem nebo dalšími božskými bytostmi z vysokých sfér planet Světla. Jedná se především o knihy N. D. Walsche, které vznikly na základě dialogu autora s Bohem, také o knihy, jejichž autorkou je Helena Šeblová, a některé mé duchovní poznatky potvrzené kódy pravdy.

     Nejvíce poučnou knihou, která se týká života a smrti je dle mého mínění kniha „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“, která je napsána jako dialog mezi Bohem a autorem N. D. Walschem.  Jedná  se o úžasné poselství lásky Boha k lidem v poslední knize hovoru autora s Bohem (2006). Slova obsažená v této knize mohou zbavit strachu každou bytost v myšlenkách na smrt.

   Duchovní poznatky:

- Smyslem našeho života je vytvářet si tu nejlepší verzi té nejkrásnější představy o tom, co jsme a čeho chceme dosáhnout.

- Všechno je energie a její vibrace. Hmota je forma energie.

- Jsme stvořitelé, tvoříme pomoci myšlenky, slov a činů. Celý náš život si tvoříme sami.

- Duše je život, mysl je stavitel, fyzické tělo je výsledkem.

- My lidé nejsme jen hmotné tělo, ale jsme trojjediné bytosti obsahující nesmrtelného ducha v nesmrtelné duši, mysl a hmotné tělo.

- Hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha.

- Nesmrtelná duše obsahuje nesmrtelného ducha – Boží jiskru, informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí, systém čaker a auru. Duše přesahuje naše hmotné tělo, čili tělo je v duši „ponořeno“.

- Podvědomí, vědomí a nadvědomí jsou informační pole a mozek má k nim přístup skrze mozkové vlny a neuronový systém.

- Naše vzpomínky jsou obsažené v našem vědomí.  Přístup k nim se děje skrze mozkové vlny  a neuronový systém. Naše vzpomínky tvoří 100% našeho vědomí. Lidské buňky nemají žádné vzpomínky, ale jsou spojeny s naším podvědomím. Vykazují určitou inteligenci.

- V literatuře uváděný pojem „nevědomé vědomí“ nebo „nevědomí“ představuje podvědomí  a nadvědomí.

- Mysl představuje morfogenetické pole, které zasahuje všechny buňky našeho těla. Morfogenetické pole mysli tvoří energie myšlenek. Neexistuje podvědomá nebo nevědomá mysl.

- Naše duchovní tělo tvoří mysl a nesmrtelná duše.

- Naše astrální tělo obsahuje duchovní tělo a esenci energie hmotného těla.

- V souladu s Božím plánem existuje reinkarnace, to znamená, že existuje koloběh životů, ve kterém duch zakouší bytí ve hmotném těle v souladu s jeho přáním. Nic není náhoda, všechno je dokonale řízeno pro náš duchovní růst.

- Karma je Boží milost, skrze kterou můžeme napravit naše provinění ve hmotném životě vůči působení vesmírných zákonů. Náprava se děje i skrze bolest a utrpení.

- Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každý nemocný se může vyléčit.

- Bůh Otec je bezpodmínečná, absolutní láska. Bůh nemá vyvolené. Nikoho netrestá.

 

     Proces léčení a uzdravování je spojen s láskou. Pro pochopení pojmu „láska“ uvádím výňatek textu z knihy N. D. Walsche s názvem „Přátelství s Bohem“. Jedná se také o dialog autora s Bohem a otázky autora jsou psány kurzívou.

Jak poznáme, co je čistá a opravdová láska? 

     „Už jsem vám to jednou řekl a budu to znovu opakovat: Žádný projev čisté a opravdové lásky není nepatřičný. Nemohu to říci jednoznačněji.“

     „Láska je něco, co si neklade žádné podmínky a co nemá žádné hranice ani potřeby. Protože si neklade žádné podmínky, nevyžaduje nic, aby byla vyjádřena. Láska nic nevyžaduje. Protože nemá žádné hranice, nikoho neomezuje. Láska je věčná a neomezená. Protože nemá žádné potřeby, nechce nic, co není dáváno svobodně. Nechce vlastnit nic, co nechce být vlastněno. Nechce dávat nic, co není přijímáno   s radostí.

     Láska je svobodná, láska je to, co je svobodné, neboť svoboda je podstatou toho, čím je Bůh, a láska je Bůh, vyjádřený ve vašem světě.“

__________________________________________________________________________________________

Moje poznámka: - Láska dokáže změnit karmické mezníky, protože karma působí tak dlouho, dokud bytost nepochopí  své chyby a omyly a nezmění se“.

- Proto je každá nemoc vyléčitelná, když se bytost postaví na cestu pravdy a lásky. Protože lékař léčí, ale Bůh uzdravuje. Vše můžeme změnit, protože sami jsme stvořitelé svého života.

__________________________________________________________________________________________

 

- Samotná láska je zázračná uzdravující síla. V určitém smyslu je zázrakem a důvodem k bytí. Zeptejte se tedy sami sebe, co se zde, na této planetě, máte naučit, a naučte se to tím, že budete rozdávat lásku celému světu.

- Schopnost uzdravovat se máme v sobě – stejně jako všechny živé bytosti – vrozenou. Bůh nemá oblíbence.

- Dosáhnout klidu v duši umožní se vypořádat s životními starostmi. Urovnání sporů, uvědomění si vlastního já, duchovní otevřenost a láska uvolňují neuvěřitelnou energii, která podporuje biochemii uzdravování.

- Společným jmenovatelem u všech typů depresí je nedostatek lásky nebo ztráta smyslu života, alespoň vnímáno z pohledu postižené osoby. Nemoc pak často funguje jako únik před rutinou, jež ztratila smysl.

- S pocitem, že současné podmínky a možnosti do budoucna není možné snést, osoba v depresi začne „stávkovat a sabotovat“ život, dělat stále méně a ztratí zájem o lidi, práci, koníčky atd. Deprese tohoto typu úzce souvisí s rakovinou.

- Klidná mysl vysílá tělu signál „žij“, zatímco deprese, strach a nevyřešené spory vysílají signály smrti.

 

„Přístup pacienta k nemoci a léčení

 

Není těžkostí, jež nepřekoná láska

není choroby, již láska nevyléčí,

není dveří, jež láska nedokáže otevřít,

není propasti, již láska nepřekročí,

není zdi, již láska nezboří,

není hříchu, jenž láska neodčiní.

Nezáleží na tom, jak hluboko tkví problém,

jak ponuré jsou vyhlídky, jak složitá je zápletka,

jak veliké jsou omyly. Láska je řešení.

Kdybys uměl dosti milovat,

budeš tou nejšťastnější a nejsilnější bytostí na světě“.

 

     Vliv emocí na lidské jednání je snad nejlépe popsán v knize „Hovory s Bohem 3“ od N. D. Walsche. V tomto výňatku se jedná o část dialogu autora s Bohem na téma emocí. Otázky autora jsou psány kurzívou.

 

Prosím tě, řekni mi všechno o těchto pěti základních emocích.

     „Zármutek je přirozená emoce. Je to ona část tvého já, která ti dovoluje s někým se rozloučit, když se loučit nechceš. Tato emoce ti dovoluje vyjádřit zármutek nad nějakou ztrátou. Může to být ztráta milovaného člověka nebo ztráta kontaktní čočky.

     Zármutku se zbavíš tím, že jej vyjádříš. Lidé, jimž v dětství nikdo nebránil projevit zármutek, když je něco trápilo, mají k této emoci zdravý vztah, a proto obvykle zármutek rychle překonají. Naopak lidé, kterým  v dětství zakazovali plakat, dělá pláč potíže. Koneckonců jim to bylo celý život zakazováno. Proto svůj zármutek potlačují.

     Trvale potlačovaný zármutek se časem stane chronickou depresí, což je velmi nepřirozená emoce.  Z deprese lidé zabíjejí. V důsledku deprese začínají války, hroutí se národy.

Hněv je přirozená emoce. Je to nástroj, který vám umožňuje něco odmítnout. Tato emoce však nemusí být škodlivá druhým. Lidé, kterým v dětství nikdo nebránil vyjádřit hněv, mají k této emoci velmi zdravý postoj  a velmi rychle ji překonají. Lidé, kterým v dětství říkali, že není správné hněv projevovat, mají potíže se  s touto emocí vyrovnat.

     Trvale potlačovaný hněv se časem stane zuřivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Ze zuřivosti lidé zabíjejí. V důsledku zuřivosti začínají války, hroutí se národy.

     Závist je přirozená emoce. Je to emoce, díky které se pětileté dítě snaží dosáhnout na kliku, na kterou jeho starší sourozenec hravě dosáhne. Závist je přirozená emoce, díky které se snažíte, dokud něčeho nedosáhnete. Závist je velmi zdravá, velmi přirozená emoce. Lidé, kterým v dětství nikdo nebránil vyjádřit závist, nedělá potíže se s touto emocí vyrovnat.

     Trvale potlačovaná závist se časem stane žárlivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Ze žárlivosti lidé zabíjejí. V důsledku žárlivosti začínají války, hroutí se národy.

     Strach je přirozená emoce. Každé dítě má od narození strach z dvou věcí: z pádu a z hlasitého zvuku. Strach ze všeho ostatního je jen reakce, kterou se děti naučí od svých rodičů. Funkcí strachu je vypěstovat v dítěti opatrnost. Opatrnost je nástroj, který nás udržuje na živu. Opatrnost je důsledkem lásky. Láska je Já. Lidé, kterým v dětství říkali, že není správné projevovat strach, mají potíže se s touto emocí vyrovnat.

     Trvale potlačovaný strach se časem stane panickým strachem, což je velmi nepřirozená emoce.

Z panického strachu lidé zabíjejí. V důsledku panického strachu začínají války, hroutí se národy.

     Láska je přirozená emoce. Je-li dítěti dovoleno vyjadřovat a přijímat bezpodmínečnou lásku, dítě nic jiného nevyžaduje. Neboť radost z lásky je svou vlastni odměnou. Naopak podmínečná a pravidly omezená láska se stane velmi nepřirozenou emocí. Lidé, kterým nebylo v dětství dovoleno vyjadřovat lásku, mají potíže se s touto emocí vyrovnat.

     Trvale potlačovaná láska se časem stane chamtivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Z chamtivosti lidé zabíjejí. V důsledku chamtivosti vznikají války, hroutí se národy.

     Takže jsou-li přirozené emoce potlačovány, produkují nepřirozené reakce. A většina lidí své přirozené emoce potlačuje. Nicméně tyto emoce jsou vaši přátelé. Jsou to vaše dary. Jsou to boží nástroje, které vám umožňují žít bohatým životem. Tyto nástroje dostane každý při narození. Mají vám pomoci zvládnout život.“

Proč tedy většina lidí své emoce potlačuje?

     „Protože jim to bylo v dětství vštěpováno. Protože se to naučili.“

Kdo je to učil?

     „Rodiče. Jejich vychovatelé.“

A proč?  Proč to dělali?

     „Protože se to naučili od svých rodičů, kteří se to naučili zase od svých rodičů.“

Rozumím, ale proč?  Co se to děje?

     „Děje se jen to, že vás vychovávají lidé, kteří k tomu nejsou způsobilí.“

Co tím myslíš?  Kdo jsou ti „nezpůsobilí lidé“?

     „Otec a matka.“

Otcové a matky nejsou způsobilí vychovávat své děti?

     „Ano, dokud jsou mladí. Je vlastně zázrak, že to mnoho z nich dělá tak dobře.

     Nikdo není méně způsobilý vychovávat děti než mladí rodiče. A nikdo si to také neuvědomuje lépe než mladí rodiče. Většina mladých rodičů má velmi málo zkušenosti. Sami teprve nedávno přestali být dětmi. Ještě nenašli sami sebe a už se snaží vychovávat druhé, kteří jsou ještě zranitelnější než oni sami. Rodiče se stále ještě snaží překonat důsledky svého vlastního vychováni.

     Ještě sami nezjistili, kdo jsou, a už se snaží říci svým dětem, kdo jsou ony. Žijí pod tlakem vychovávat své děti správně - zatímco sami nevědí, jak správně žít. Takže nakonec dělají všechno špatně.“

 

***

Kniha „Léčebný kód“

 

       První část knihy

 

     Tato kniha je svým obsahem a také dosahem tak důležitá pro lidstvo, že jsem poprosil Boha Otce o kódy pravdy na mé otázky a obdržel jsem odpovědi:

-Všechny naše nemoci mají svou karmickou příčinu. Léčení za pomoci léčebných kódů představuje karmickou očistu.

- Nezáleží na tom jakého je člověk náboženství ani jakého Boha vyznává.

- Pomoci léčebného kódu se ale nemohou léčit ateisté (tedy nevěřící), protože jim schází potřebná víra a součástí léčení je vyslovení krátké prosebné modlitby. Protože Bůh uzdravuje.

- Metoda léčení za pomoci léčebných kódů je univerzální metodou léčení, a byla lidstvu sdělena jako Boží milost v rychlejší karmické očistě jednotlivců, skupin, národů a tím i  planety Země,

- Autoři knihy používají v některých případech pojmů, které jsou už v duchovním poznání překonané. Upřesnění je prováděno v rámečcích uvedených slovy: Moje poznámka. To nic ale nemění na účinnosti této léčebné metódy.

***

     Léčení léčebným kódem je založeno na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí, a tím je fyziologický stres. Fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze. Terapii léčení za pomoci léčebného kódu „objevil“ Dr. Alexandr Loyd a rozpracoval spolu s dalším lékařem Benem Johnsonem. Je důležité pochopit, že oba doktoři byli a jsou hluboce věřící v Boha.

     Dr. Alexander Loyd je vysvěcený kněz, který po deseti létech studia získal dva doktorské tituly v oborech neuropatické medicíny a psychologie. Dvanáct let se modlil za vyléčení své ženy a hledal způsoby, jak ji pomoci s klinickými depresemi, které ji velmi sužovaly. Na jaře 2001 „objevil“ jednoduchý fyzikální mechanismus odstraňující stres z těla tím, že se léčí jeho zdroj. Tímto způsobem během pár týdnů vyléčil mnoho let trvající deprese své ženy.

     Dr. Loyd pak rok a půl ověřoval tento mechanismus pomocí testů na variabilitu srdeční frekvence, což je lékařská diagnostická metoda, vyhodnocující úroveň stresu v autonomním nervovém systému (na vůli nezávislém). U 86% případů následky stresu z těla zmizely během 20 minut a většina lidí (77%) byla v tomto stavu i po 24 hodinách. Přitom v dostupné literatuře se uvádělo, že stres lze odstranit nejdříve za šest týdnů.

     Dr. Ben Johnson je lékař, který se metodou léčebných kódů vyléčil z normálně nevyléčitelné choroby, která končí smrtí do pěti let od jejího diagnostikování. Vyléčil se zhruba po třech týdnech. Ve své lékařské praxi spojuje běžné lékařské postupy s vhodnými alternativními terapiemi a vytváří pro své pacienty ty nejúčinnější léčebné programy.

     Dr. Ben Johnson říká, že jednou z největších překážek, jakým musel čelit při využívání obou přístupů k léčení byly emocionální a duševní problémy, s nimiž se museli jeho pacienti vypořádat, protože jen tak se mohli uzdravit. Stalo se mu, že pacienti zemřeli poté, co se zbavili rakoviny, a to jen proto, že nedokázali překonat zlost, strach a pocit, že je nikdo nemá rád, a nedokázali odpouštět a zbavit se podobných problémů vyskytujících se v životě.

 

     Tato kniha je o změně života na zcela zásadní úrovni a stačí jen pochopit a praktikovat jednoduché zásady, aby se tělo dokázalo léčit samo. Tělo je léčitel obdařený touto schopností shůry.

     V předmluvě ke knize řekl J.S. Rubin, autor více než dvaceti bestsellerů zaměřených na zdraví, mimo jiné:

     Budete-li využívat prostředky obsažené v „Léčebném kódu“, osvojíte si schopnost upřímně odpouštět, zbavovat se mylných názorů a léčit problémy „srdce“, jež vnášejí do vašeho života stres, pocit neúspěchu

a fyzické nemoci. Léčebné kódy jsou sice nesmírně účinné, ale stejně nemohou fungovat samy o sobě. Musíte pilně procvičovat techniky tohoto systému, a používat takové prostředky, jako je třeba hledání problémů „srdce“.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

     Moje poznámka:

     „Srdce“ je v této knize tím, co se nazývá podvědomí, vědomí a nadvědomí. Je to duchovní srdce.

Nic jiného duchovní srdce neobsahuje. Vědomí obsahuje všechny naše vzpomínky ze současného života. Nadvědomí obsahuje vzpomínky z minulých životů. Léčit „srdce“ znamená léčit naše vzpomínky, které jsou zdrojem našich emocí a stresu. V textu dávám slovo „srdce“ v tomto významu do uvozovek.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     V jednom ze základních konceptů metody léčebných kódů se říká, že všechny vzpomínky jsou uloženy v podobě obrazů, jež mohou být nesprávné nebo dokonce zcela mylné, což má za následek vznik emociálních    a duševních chorob. Na tomto konceptu však bylo nové to, že dané události neboli obrazy nejsou pravdivé.

     Tělo je Bohem stvořeno tak, aby se dokázalo samo léčit, a tímto způsobem se ona schopnost zase obnoví. Odstranit nesprávná data a nahradit je správnými lze skrze energii s odpovídajícími frekvencemi. Každá frekvence se dá změnit, pokud víme jak na to.

     Dr. Johnson říká, že se léčebné kódy staly hrdým skokem k nové podobě léčebného paradigmatu. Vyhnuly se mystice, jež bývá většinou s podobnými terapiemi spojována. Z filozofického a vědeckého hlediska nejsou ničím zatíženy. Nemluvě o tom, že vážně fungují! Sám je toho živoucím důkazem!

 

     Tři určité věci

 

1. Na planetě Zemi je určitá věc, jež dokáže vyléčit jakýkoliv problém ve vašem životě, a tou jsou imunitní         a léčivé systémy těla. Každý člověk má ve svém těle zázračný léčebný systém a ten dokáže vyléčit všechny fyzické i ostatní problémy, které mohou lidi potkat. Je to imunitní systém. Má v sobě vrozený samoléčebný program, jenž funguje tak, že dokáže odstranit jakoukoliv záležitost dříve, než se z ní stane problém. A pokud problém nastane, onen program ho dokáže vyřešit ve chvíli, kdy vznikne.

 

2. Na planetě Zemi je určitá věc, která dokáže vyrušit 1. určitou věc, a tou je stres. Nemoc je projevem stresu. Když lidé vyléčili zdroj svého stresu, zlepšily se jejich vztahy, výrazně se zvýšily jejich příjmy a jejich život byl naprosto spokojený.

 

3. Na planetě Zemi je určitá věc, která dokáže obnovit 1.určitou věc. Léčebný kód je schopen imunitní a léčebné systémy obnovit, protože léčí „problémy duchovního srdce“. Metoda léčebných kódů spočívá  v objevení systému, jenž je v těle od samého počátku lidstva. Jak víme, že se dají obnovit? Protože používáme osvědčený lékařský test, který ani v jednom procentu nereaguje na placebo efekt, což je v dějinách medicíny naprosto nevídaná věc.

 

Sedm tajemství života, zdraví a prosperity

     1. tajemství: existuje pouze jeden zdroj nemocí

     Téměř všechny zdravotní problémy pramení z jediné věci, a tou je – STRES. Se stresem je spojeno více než 95% nemocí a chorob. Stres může pramenit z jakékoliv situace skrze smysly nebo myšlenky vyvolávající pocit strachu, frustrace, zlosti či úzkosti. Zvládnutím stresu zvládneme nemoc.

 

     Fyziologie stresu

     Větší část našeho nervového systému se nazývá autonomní nervový systém (ANS). Funguje automaticky,     o jeho činnosti nemusíme přemýšlet. Pravdou je, že 99,99 % všeho, co se v našem těle v daném okamžiku děje, je ovládáno autonomním nervovým systémem. Autonomní nervový systém má dvě části a opět je zde základem vyváženost.

     Parasympatický nervový systém (PNS) se stará o růst, léčení a udržování těla.

     Sympatický nervový systém (SNS) není využíván tak často jako PNS, nicméně v otázce zdraví a nemoci hraje významnou roli. SNS je to, čemu se říká systém „útok“ nebo „útěk“. Jeho účelem je nám zachraňovat život.

     Když se rozhodnete, zda zvolíte útok, nebo útěk, začne se dít v těle mnoho různých věcí. Úplně se změní proudění krve. Krev už neproudí do žaludku, aby usnadnila zpracování potravy. Neproudí do přední části mozku, aby usnadňovala kreativní (tvořivé) myšlení. Neproudí do ledvin a jater. Proudí převážně do svalů, protože vaše tělo ví, že ho něco ohrožuje, a vy musíte buď urputně bojovat, nebo rychle utéct. A to všechno se děje automaticky.

     Základní buněčná úroveň stresu

     Jakmile se spustí SNS, přestanou naše buňky růst a neprobíhá léčení ani běžná údržba. Buňky se doslova uzavřou a přestanou dostávat výživu, kyslík, minerální látky, esenciální mastné kyseliny a další látky, ani se nezbavují přebytečných látek a toxinů. Všechno musí ustat, kromě toho, co je nezbytné pro přežití. To je příčinou vzniku genetických nemocí a chorob. Vědci také přišli na to, že buňky v růstovém  a léčebném stavu jsou odolné proti nemocem. To je skvělé zjištění.

     Naše centrum kontroly stresu

     Stres je ovládán CNS. Především fyziologický stres vzniká prostřednictvím HPA neboli osy hypothalamus – hypofýza- nadledvinky. Hypothalamus slouží jako centrální jednotka zpracovávající data pro celý mozek. Je ve spojení se všemi částmi limbického systému – tedy s emočními centry mozku. V podstatě má nervová propojení s každou částí mozku a se zbytkem těla je spojen prostřednictvím hormonů, které vytváří a vylučuje pomoci hypofýzy. Hypothalamus ovládá: tepenný krevní tlak, tělesnou teplotu, reguluje vodu v těle, stažitelnost dělohy, mléko v prsou, emocionální pohnutky, růstové hormony, nadledvinky, tyroxin, funkce pohlavních orgánů.

     Z fyziologického hlediska vyvolává stres změny ve všech výše uvedených orgánech, a to především, pokud jde o vylučování adrenalinu, kortizonu, glukózy, inzulínu a růstových hormonů.

     Léčebný kód neléčí žádný z fyzických či psychických problémů. Léčebný kód léčí pouze problémy „srdce“, čímž se zmenšuje nebo úplně odstraňuje fyziologický stres v těle.

     Toto je 1. tajemství: Jediným zdrojem nemocí a problémů v těle je fyziologický stres a léčebné kódy byly objeveny proto, aby odstranily tento typ stresu z těla způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby.

     2. tajemství: Příčinou stresu jsou energetické problémy v těle. (Poznámka:slovo příčinou…. je třeba nahradit slovem důsledkem…)

     „Všechno je energie a veškerá energie má tři společné prvky, jimiž jsou: frekvence, vlnová délka a barevné spektrum. Veškerá hmota je energie, jak to vyslovil Albert Einstein. Energie má mnoho tváří.

     Stres je způsobený nedostatkem energie na buněčné úrovni. Když se buňky na základě stresu uzavřou, aby uchovaly energii, nedostává se do nich kyslík ani výživné látky ani glukóza. Buněčné elektrárny, které se nazývají  mitochondrie jsou bez paliva. A tak jak fungují mitochondrie, tak fungují buňky.

     Léčebné kódy jsou léčebným systémem založeným na kvantové fyzice, jak to někteří fyzici předpovídali před mnoha lety. Základním faktorem každého přístupu je způsob předávání informací. Chemické látky a výživné látky se předávají z molekuly na molekulu rychlostí asi jeden cm za vteřinu a při každém předání dojde k určité ztrátě. Předávání informací pomoci energie probíhá při rychlosti 298000 km za vteřinu, tedy ihned, a nic se přitom neztrácí.

     Toto je 2. tajemství: Podle největších myslitelů naší doby jsou všechny problémy v podstatě energetické problémy. Léčebné kódy léčí energetické problémy a důkazem toho jsou svědectví o vyléčení každého problému, jaký si dovedete představit, a to je tím, že provádíte tuto metodu“. 

     3. tajemství: „Srdce“ je léčebný kontrolní mechanismus

     Dr. Ben Johnson říká, že mnoho let přednášel o příčinách rakoviny. Těmito příčinami jsou emocionální problémy, těžké kovy, změna úrovně PH kyslíku v těle a viry. Emocionální problémy přitom uváděl až na posledním místě. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že se vzpomínky uchovávají v buňkách v celém těle.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

     Moje poznámka:

     Základní informace o podvědomí, vědomí a nadvědomí je uvedena v knize „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“ autora N. D. Walsche. Kniha byla vydána v roce 2006. Cituji slova Boha sdělená autorovi:

     „Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáš ani vědomě neutváříš svou realitu. Děláš to podvědomě, tedy aniž bys věděl, že to děláš, a tím méně proč to děláš. Je to dar, protože ti umožňuje dělat věci automaticky. Celé tvé tělo tak funguje – bez toho, že by sis k tomu dával vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.

     Vědomá rovina je ta, na které vnímáš a vědomě utváříš svou realitu. Tohle je hmotná rovina. To, jak velká část tvého života se odehrává na vědomé rovině, závisí na tvé „úrovni vědomí“.

     Nadvědomí je ta rovina, na které vnímáš a utváříš svou realitu s plným vědomím toho, co děláš. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry.

     Nadvědomí je ta část tebe samotného, na níž tvá duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsi přišel na svět prožít a poznat“.

     Podvědomí, vědomí a nadvědomí jsou informační pole a nachází se v oblasti vymezené lidskou hlavou.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     Dvě lékařské fakulty v USA zveřejnily výzkum ukazující, že tyto typy buněčných vzpomínek mohou být oním chybějícím dílkem ve skládance zvané zdraví a léčení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

   Moje poznámka:

     Na mnoha místech autoři také hovoří o tom, že vzpomínky máme uložené v podvědomé nebo nevědomé mysli.

    Ve skutečnosti vzpomínky nejsou součástí buněk, ani podvědomé či nevědomé mysli, ale jsou obsažené ve vědomí, tedy v naší paměti a v našem nadvědomí. Ve vědomí jsou uloženy všechny vzpomínky ze současného života a mají vztah na situační stres.  V nadvědomí jsou uloženy všechny vzpomínky z minulých životů. Tato oblast je pro nás při narození nové bytosti nepřístupna, protože bychom většinou neunesli toto poznání. Ale náš duch ví vše. Potřebné vzpomínky pro náš současný život se aktivují skrze „temné anděly“ v podobě nemocí, protože všechny nemoce mají karmický základ. Temní andělé dohlížejí, aby se naplnil náš karmický scénář a byly odčiněny utrpením naše karmy z minulého nebo minulých životů. Temní andělé jsou láskyplné bytosti, které však musí vykonávat svou činnost v negativitě a temných sférách.

   To nijak ale neomezuje působení vzpomínek, popsané v této knize. Klíčem k léčení jsou proto vzpomínky uložené ve vědomí a karmické vzpomínky v podvědomí, které mají podobu nemocí.  Jejich připomenutí způsobuje dodatečné emoce a stres. Všechny vzpomínky jsou součástí „srdce“.

     Toto je duchovní pohled na vznik emocí a stresu, který lékaři hledají tam, kde nejsou, ale jejich projevy existují. Bylo mi to vše potvrzeno kódy pravdy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

     „Chcete-li být dlouhodobě či trvale zdraví, musíte vyléčit destruktivní vzpomínky. Je to zcela logické. Během života jsme nashromáždili vzpomínky, které jsou plné pocitů jako je strach, zlost, smutek, nejistota, vina, bezmoc, beznaděj, méněcennost….ten seznam je nekonečný. A  není  možné, abychom to měli v  „sobě“ a nemuseli za to zaplatit určitou cenu. Tou cenou je naše zdraví, vztahy, kariéra atd. Oním zdrojem problémů, které chcete odstranit, jsou právě destruktivní vzpomínky.

     Stačí k vyléčení všech vzpomínek myslet na příjemné věci? Odpověď je bohužel ne, protože v mysli existují mechanismy, které ve vyléčení brání.

     Potlačování destruktivních vzpomínek vyžaduje určitou dávku energie, a to neustále. Celá desítiletí jsme se domnívali, že zvládání těchto vzpomínek nám umožní vyhnout se jejich léčivým účinkům. Nedávné výzkumy potvrzují, že je to naprosto mylný předpoklad. Vzpomínky škodí vždy, bez ohledu na to, zda o nich víme, nebo ne. Zvládání není léčení.

     Léčebný kód léčí destruktivní vzpomínky automaticky. Léčebný kód je fyzický mechanismus těla, jenž po zapojení mění energetický vzorec destruktivní paměti (2. tajemství) na zdravý vzorec (3. tajemství). Jakmile se tak stane, vypne se stresová reakce těla. (1. tajemství)“.

     Toto je 3. tajemství: Problémy „srdce“ jsou ovládány kontrolním mechanismem zdraví. Dokážou reagovat na destruktivní energetické frekvence a vytvářejí stres. Léčebný kód léčí destruktivní vzpomínky z negativních pocitů, názorů, postojů a myšlenek.

     4. Tajemství: „Lidský hard disk“

     „Všechny naše vzpomínky – záznamy toho, co se stalo v našem životě – tvoří přes 90% toho, co je součástí naší paměti, našeho vědomí. Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz“.

______________________________________________________________________________________

     Moje poznámka:

      Hard disk je pevná paměť počítače. „Lidský hard disk“ je naše vědomí a představuje naši „vnější“ paměť, tedy paměť, která není součástí hmotného těla, ale je součástí naši duše a našeho duchovního těla.

     Ve skutečnosti naše vědomí obsahuje 100% vzpomínek. Vzpomínka je obnovená myšlenka a je součástí mysli a mysl představuje morfogenetické pole, je to energie. Myšlenka je energie a tato energie může působit svým nábojem pozitivně nebo negativně na náš mozek, a za pomoci mozkových vln může působit do našeho centra kontroly stresu. Mozek účinkuje jako procesor a transformátor.

     Mysl je stavitel a proto mysl pracuje s těmito vzpomínkami a zároveň se obnovují v mozku neuronová spojení – síť, která začnou v těle působit stejným negativním nebo pozitivním způsobem jako v době prvního vzniku negativní nebo pozitivní myšlenky. Tělo pak reaguje dle tzv. návykových programů, které

vytváří synapse neuronů.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     Léčebný kód nabízí způsob vyčištění našich vzpomínek bez terapie, bez léků a bez medikací. Tento systém je v nás neustále, ale objeven byl až v roce 2001. Léčebné kódy tyto vzpomínky a jejich destruktivní energetické vzorce léčí a vedou nás k přesvědčení, že se není čeho obávat, když k obavám neexistuje žádný důvod. A tím odstraníme příčinu přímo v jeho zdroji. Tím jsme vyčistili „lidský hard disk“ a vyléčili vzpomínky. To je funkcí léčebných kódů, a proto je to převratná věc. Průměrné cvičení této metody trvá asi 6 minut a mělo by se provádět nejlépe třikrát denně.

     Právě jednoduchost této metody je největším problémem při přesvědčování lidí o její účinnosti. Je to tak prosté, že lidé nebudou věřit, že by to mohlo zcela zásadně změnit jejich život.

 

    Toto je 4. tajemství: Všechny vzpomínky jsou uchovávaná energie, kterou si vybavujeme také v podobě

obrazů, a které se po vybavení vzpomínky stanou energii.

 

     5. tajemství: Příčinou nemocí může být váš antivirový program

     Většina z nás má na svém počítači antivirový program a něco podobného má i „lidský hard disk“. Obzvláště se to týká toho, co jsme nazvali „srdcem“, tedy podvědomí, vědomí a nadvědomí. Antivirový program je založený na stimulu a reakci. Reakce je v  podstatě návykový program jak jednáme mysli nebo tělem na stimuly (podněty). Reakce může být podvědomá nebo vědomá.

     Vzpomínky z doby před vývojem řeči, naivního období a traumatické vzpomínky tvoří ochranný programovací názorový systém založeny na stimulu a reakci. Nejvíce nás ovlivňují traumatické vzpomínky.

     Kromě logické mysli máme také reaktivní mysl. A ta okamžitě reaguje, pokud to je potřeba, a to mnohem rychleji, než kdybyste o dané situaci přemýšleli. Např. vás to přiměje dupnout na brzdu a vyhnout se nehodě.

     Když se aktivuje nějaká vzpomínka, udělá přesně to, že obejde logickou mysl a probudí reaktivní mysl. Tomu se říká stresová situace. A to je příčinou toho, že lidé mají obavy, i když je mít nemusí.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Moje poznámka:

     Ve skutečnosti, když se aktivuje nějaká bolestná a traumatická vzpomínka, udělá to, že obejde logickou mysl a aktivují se emoce a emoce mohou být důvodem stresu. Reaktivní mysl neexistuje. Správný název pro tyto projevy je činnost podvědomí.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    „Srdce“ má své problémy – a pro „srdce“ to není minulost, ale žhavá přítomnost. Takže jakmile se oživí nějaká nepříjemná, nebo příjemná vzpomínka, nezabýváte se něčím, co se stalo před mnoha lety – děje se to právě teď.

     Jakmile se objeví podobné traumatické vzpomínky, znamená to, že jste obešli racionální mysl a zapojili reaktivní mysl a tím emocionální mozek, jenž reaguje na bolestné a stresující záležitosti. Jsou-li tyto vzpomínky oživeny v našem vědomí, racionální myšlení se buď vypne, nebo výrazně potlačí. Čím větší bolest cítíme při oživení nepříjemné vzpomínky, tím víc adrenalinu se uvolní a tím širší je záběr toho, s čím se ztotožňujeme v podobných situacích. Jinak řečeno, čím větší bylo trauma z minulosti, tím větší je počet představ, které v nás později vyvolává.

     Jak se dají tyto vzpomínky vyléčit? Tradiční metodou je o nich mluvit. Nejnovější výzkumy ukazují, že mluvení o těchto vzpomínkách málokdy vede k jejich vyléčení. Proč? Protože mysl - ego brání traumatickým vzpomínkám, aby se vyléčily. Protože to mysl - ego bere tak, že si tyto skutečnosti musí připomínat, aby mohlo být tělo chráněno před jakoukoliv újmou.

    Protože mysl - ego chápe své postavení tak, že existuje jen hmotné tělo a mysl je jeho součástí. A konec těla je také konec mysli – ega.

 

     Toto je 5. tajemství:  Všechny vzpomínky se stávají stimulem ochranného programovacího systému      a vyvolávají určité reakce. Systém stimulu a reakce je aktivován, jakmile v přítomnosti nastane situace nebo představa o ni, jež je podobná té, kdy došlo k něčemu traumatizujícímu. Rozsah reakce závisí na tom, jak moc bolestná byla původní vzpomínka.

 

     6. tajemství: Já věřím

     Vaše postoje vás mohou vyléčit, nebo zabít. Výzkum ukázal, že podnětem pro vznik nemocí je vždy mylný názor, a zároveň platí, že jakmile poznáme pravdu a držíme se jí, naše buňky začnou být vůči nemocem odolné.

 

           Jak objevit skryté názory?

     Zde je několik jednoduchých způsobů:

1.       Vaše pocity.  Pokud se vaše pocity neshodují se současnou situací, pak je téměř stoprocentně jasné, že stimulem je nějaká bolestná vzpomínka, jež byla reaktivována a vyvolala určitou reakci. Pocity budou tak reálné, že si budete myslet, že se týkají současnosti, přestože ostatní vidí, že je to nesmysl.

2.       Vaše myšlenky.  Pokud nejsou vaše myšlenky v souladu se současnou situací, je jasné, že jste oživili nějakou bolestnou vzpomínku. Chceme žít v přítomnosti, ne v minulosti nebo v budoucnosti.

3.       Vaše chování. Jestliže neustále děláte věci, které vám nejsou příjemné a příčí se smyslu vašeho života, pak je zjevné, že jednáte na základě určité vzpomínky, jež je stimulem.

4.        Ztráta vědomé kontroly. Pokud vás váš racionální názorový systém nevede tam, kam byste chtěli jít….pak je jasné, že je dosud aktivován postoj založený na stimulu a reakci, jenž způsobuje, že reagujete stejně jako v době, kdy se stala ona nepříjemná věc. 

 

Vždycky jednáme tak, jak smýšlíme. Všechno co děláme, děláme proto, že tomu věříme. Všechno vychází z naší mysli.

 

     Toto je 6. tajemství: Je třeba logicky a racionálně poznat pravdu a podle ní žít. Bůh nám dal schopnost uvažovat logicky a racionálně, tak bychom ji měli využívat. A jakmile ji začneme využívat, dokážeme léčit „srdce“ a pak žít v souladu s tímto vyléčeným „srdcem“.

 

     7. tajemství: Když se „srdce“ střetne s hlavou, vítězem se stává…

     Co znamená, že „srdce“ „zvítězí“? Znamená to, že myslíme, cítíme a jednáme tak, jak bychom to vědomě nikdy neudělali. A také to znamená, že se v těle projeví stresová situace ve chvíli, kdy to není žádoucí. Proto je tak nutné léčit vzpomínky, jež jsou příčinou tohoto procesu.  

     Problémy „srdce“ jsou problémy duše (protože je součástí lidské duše).

     Léčebný kód je sice fyzický mechanismus v těle, který můžete zapnout a aktivovat, ale zároveň obsahuje duchovní cvičení léčící problémy „srdce“. Přiměje to lidi, aby vám odpustili? Sejme to z vás všechny životní hříchy? V žádném případě. Něco takového můžete udělat jen vy a Bůh.

     Léčebný kód léčí destruktivní energetický vzorec vzpomínky obsahující nějaký mylný názor, jenž ve vás vyvolává obavy tehdy, kdy se není čeho obávat, a aktivuje systém stresové reakce těla, když by neměl být aktivován. To vede ke zdravotním potížím a ke všem problémům, jaké vás napadnou.

     Jste tím, kým jste ve svém „srdci“. Můžete lidem říkat: „To jsem já a v to věřím, to dělám a to hodlám udělat“, ale tím, kým skutečně jste, jste ve svém „srdci“, protože, když se hlava (mysl) střetne se „srdcem“, „srdce“ vyhrává.

     Čemu věříte ve svém „srdci“, tomu věříte doopravdy. Co je ve vašem „srdci“, určuje, v jaké situaci jste. Co je ve vašem „srdci“, určuje, jak jednáte. Co je ve vašem „srdci“, to určuje vaše priority.

     Jestliže nejednáme tak, jak bychom chtěli, takže nejsme schopni uskutečnit v životě to, po čem toužíme, pak je jasné, že se reaktivovaly bolestné vzpomínky, jež nás nutí dělat něco, co dělat nechceme. A to platí i o nežá- doucích myšlenkách a pocitech.

     Spojení „srdce“ a těla

     Mějte stále na paměti 1. tajemství říkající, že vzpomínky, názory a problémy „srdce“ ovládají fyziologii těla. Mylné názory podnítí stresovou reakci těla ve chvíli, kdy by neměla být aktivní. Jakmile se to stane (často), výsledkem bývá vznik téměř všech známých nemocí a chorob. Stresová situace uzavírá buňky, vypíná imunitní systém a výsledkem jsou všechny možné zdravotní problémy., jaké si dokážeme představit.

     Jsme přesvědčeni, že „léčebné kódy“ jsou přesně to, co největší mozky naší doby předpovídaly jako budoucnost medicíny. Mají však mnohem větší záběr než medicína. Léčí problémy se vztahy, duševní zdravotní problémy i otázky zaměstnání a vrcholových výkonů – prostě vše na co si vzpomenete – protože všechno má jediný zdroj, a tím je stres vyvolávající destruktivní a bolestné vzpomínky.

    

Toto je 7. tajemství: 1. tajemství je propojeno se 7. tajemstvím.  Jakmile vyléčíte vzpomínky, vyléčíte stres. Jakmile vyléčíte stres, vyléčíte své problémy.

 

     Důležité jsou výsledky

     Slíbil jsem vám, že pokud jde o zdraví, život a prosperitu, ukážu vám, jak dosáhnete v životě takových výsledků, po nichž toužíte. Uvolněte svou mysl. Nechte duši snít o tom, jaký bude od této chvíle váš život.

     Teď si zapište, po čem toužíte, co potřebujete, co hledáte a chcete a vyžadujete atd. Snažte se být co nejkonkrétnější a neklaďte si žádné limity. Vnímejte se všemi smysly a prožívejte to. Nechte se unášet inspirací.

     A teď vám stanovím dva limity. Těmi limity jsou pravda a láska. Podívejte se na všechno, co jste napsali,  a zkoumejte, zda se to shoduje s požadavky pravdy a lásky. Pokud ne, tak to vyškrtněte. Je mi jasné, že si nejspíš říkáte: „Jak poznám, co právě mně přinese pravdivé a láskyplné výsledky?“ Možná, že se vám moje odpověď nebude líbit, ale je to ta jediná, jakou vám mohu dát, a je pravdivá. Vy to poznáte. Možná to bude trvat den, možná týden nebo šest měsíců. Ale budete-li vytrvale hledat pravdu v lásce, naleznete odpověď na tyto otázky. Jakmile se zbavíte destrukčních vzpomínek uložených v „srdci“, uvidíte vše úplně jasně. Jakmile tyto vzpomínky vyléčíte, uvidíte smysl svého života tak jasně jako nikdy předtím. Lidé chtějí především lásku, štěstí a klid.

     Chcete-li mít výsledky, musíte mít dostatek sil. Čím víc sil, tím jsou lepší výsledky. Výsledky mohou být trvalé jen v případě, že je tu trvalý zdroj síly.

     Jakmile se začnete dívat na vlastní život z pohledu pravdy a lásky, úplně to změní vaši realitu a výsledky. Víra v pravdu a lásku uvolní energii, která přináší ty nejlepší výsledky. (Poznámka: Heslo Václava Havla bylo, že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.)

     Nakolik věříte v pravdu a lásku? Na začátku toho všeho je …PRAVDA. Ale chcete-li se k ní dobrat, musíte se občas prodírat lesem lží.

      Krokem číslo jedna by mělo být vyléčení destruktivních vzpomínek uložených v „srdci“. Protože vás nutí věřit tomu, co není pravda. Výsledkem je zmatek, a výsledkem zmatku je, že se vydáte na špatnou cestu. Víra v pravdu přináší pocit, že „vím, že je to správné“. Zmatek způsobuje vzpomínky, jež jsou vzájemně v rozepři. Za druhé je to konflikt mezi naši mysli a „srdcem“. Za třetí je to otupělost způsobena stresem. Devadesát procent lidí žije v určitém stupni stresu, a proto je jejich schopnost správně a jasně myslet výrazně snížena nebo utlumena.

     Test na určení vyrovnanosti

     Testem je míra vyrovnanosti neboli absenci zmatku. Opravdová vyrovnanost není závislá na vnějších okolnostech. Stav vyrovnanosti lidé zaměňují s pocitem štěstí a spokojenosti pramenící z toho, že „věci jdou tak, jak chci“ nebo stav vyrovnanosti zaměňují s pocitem jisté otupělosti.

     Chybějící prvek

     Možná jste už zjistili, že tu ještě pořád něco chybí. Za prvé potřebujeme vědět, jakých výsledků chceme dosáhnout. Za druhé víme, že k tomu potřebujeme určitou sílu. Za třetí je tu přesvědčení uvolňující energii. A za čtvrté je to fakt, že chceme-li dosáhnout žádoucích výsledků, musíme věřit v pravdu. Takže co ještě chybí? Klíčem k uvěření pravdě je POCHOPENÍ. Léčebný kód je mnohem účinnější, protože léčí zdroj a nesnaží se zmírňovat nebo zvládat příznaky. Léčebný kód funguje společně s modlitbou. Já osobně se nejdříve pomodlím  a pak požádám Boha, ať použije takový prostředek, jaký sám zvolí – což se týká i léčebných kódů.

     Pět kroků vedoucích k vytouženým výsledkům jsou tedy: výsledky, energie, přesvědčení, pravda  a pochopení. Máte-li odvahu podniknout tyto kroky na cestě životních změn, pak dosáhnete těch nejlepších výsledků, a možná takových, jaké jste si nedokázali ani představit.

 

      Druhá část knihy

 

     Léčebný kód je onen „univerzální léčebný kód, který účinkuje na každého a v každé situaci, jak nám potvrdily testy prováděné několik let.

     Příklady ze svědectví klientů z vyléčení problémů a nemocí:

     Neochota odpustit, strach dětí ze smrti rodičů, skolióza, chronická bolest, obnovení tělesných funkcí po operaci, léčba emocí a chování (závislost), extrémní bolest (trigeminální neuralgie), poranění páteře a migrény, cukrovka, rakovina,  hemeroidy a tisíce dalších vyléčení jsou na www.thehealingcodebook.com

 

     Léčebné kódy byly objeveny díky Boží milosti teprve nedávno, ale tento léčebný mechanismus jsme měli vždycky. Bylo nám to skryto, protože jsme to nedokázali pochopit, ale teď to vyšlo na světlo, díky jiným úspěšným objevům.

     Objev léčebných kódů odhaluje fyzickou funkci, jež automaticky aktivuje léčivý zdroj. Léčebný kód využívá tohoto léčivého zdroje a mění destruktivní energetický vzorec na léčivou energii.

     Objev léčebných kódů je v podstatě objevem čtyř léčivých center v těle.  Tato čtyři léčivá centra se shodují s hlavními kontrolními centry v každé buňce. Léčivá centra fungují jako skřínka s pojistkami (jističi), a když se zapne ta pravá pojistka, můžete vyléčit téměř cokoli. Příčinou je odstranění stresu, jenž pojistky vypíná, a jakmile stres zmizí, převezme práci neuroimunitní systém a vyléčí to, co v těle nefunguje tak, jak by mělo.

 

     Půjdete-li cestou, po níž prochází léčivá energie čtyřmi léčivými centry těla, objevíte tyto fyzické systémy:

     Kořen nosu: Hypofýza (často označovaná za hlavní žlázu, protože řídí základní endokrinní procesy v těle)

a epifýza.

     Spánky: Vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a hypothalamus.

     Čelisti:  Reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

     Adamovo jablko neboli ohryzek: Páteř a centrální nervový systém a také štítná žláza.

     Jinak řečeno, objevíte kontrolní centra všech systémů, orgánů a buněk v těle. A z těchto center do nich bude proudit léčivá energie.

 

     Jak léčebný kód aktivuje léčivá centra

     Léčivá centra se aktivují pomocí prstů. Léčebný kód je založen na jedné jediné sadě snadných gest rukou      a provádí se tak,  že namíříte všech pět prstů obou rukou postupně na  jedno nebo více léčivých center ve vzdálenosti  pět až šest centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech.

     Léčivá centra aktivují energetický léčebný systém fungující podobně jako imunitní systém. Neničí viry ani bakterie, ale zaměřuje se na vzpomínky spojené s určitou věcí (osobou, událostí), o níž člověk přemýšlí. Díky pozitivním léčivým energetickým frekvencím odstraňuje negativní a destruktivní frekvence a nahrazuje je pozitivními.

     Když buňky při provádění léčebného kódu přijímají zdravou energii, nezdravá energie je doslova vyrušena pozitivní energii,

     Tento systém nazýváme „léčebné kódy“, protože každá procedura obsahuje určitou kódovací sekvenci. Cvičení vytvoří určitou kombinaci čtyř léčivých center v potřebné sekvenci. Tato sekvence je základem při odstraňování stresu spojeného určitým problémem a je schopna léčit vzpomínky, které problém vyvolává.

 

     Existují důkazy, že léčebné kódy opravdu fungují?

1.       Tisíce svědectví klientů, kteří se zbavili všech možných problémů včetně nemocí, které jsou považovány za nevyléčitelné.

2.       Základní diagnostické testy (variabilita srdeční frekvence) ukazující, že po procvičení léčebného kódu je stres natrvalo odstraněn z těla. (viz 

www.thehealingcodebook.com ).

 

     Co vypadá jako zázrak je prostě jen nový objev.

     Podle fyziky je k vyrušení jedné frekvence zapotřebí odpovídající opačná frekvence. Léčebný kód tedy může

fungovat pouze v případě, že cosi objeví dané vzpomínky a cosi určí jejich frekvenci a cosi vytvoří odpovídající opačnou frekvenci. Což se opravdu děje!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

     Moje poznámka:

     Na mou otázku na „cosi“ jsem dostal kód pravdy, že tento zásah provádí správce karmy a bytosti, které se nazývají „temní andělé“. Temní andělé dohlížejí, aby se naplnil náš karmický scénář a byly odčiněny utrpením naše karmy z minulého nebo minulých životů. Jak již bylo výše uvedeno, temní andělé jsou láskyplné bytosti, které však musí vykonávat svou činnost v negativitě a temných sférách. Současně také správce karmy vymazává příslušné karmy z ákášického záznamu příslušné bytosti. Proto je vyléčení trvalé, protože přestala karma platit.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     Jakmile si vybavíte a oživíte nějakou láskyplnou vzpomínku, začne být tělu vysílána frekvence lásky mající odpovídající fyziologické léčivé účinky, také i na poškozené DNA. Bolestné, destruktivní a zkreslené vzpomínky vysílají frekvence, jež jsou příčinou vzniku nemocí a chorob. Podle provedeného výzkumu tyto destruktivní vzpomínky vysílají tělu signál, jenž nás nutí vnímat danou situaci jako určitou hrozbu, ačkoliv to ve skutečnosti není pravda. A právě to udržuje naše tělo ve stresu. Budete-li na tuto věc myslet hodně dlouho, budete se cítit špatně a navíc doslova přesunete své buňky do „sebeobranného módu“ a váš nervový systém zaujme postoj typu „útok, nebo útěk“.

     Budoucnost medicíny je založena na ovládání energií proudící v těle.

 

 

Šestiminutový „univerzální léčebný kód“

 

     Během práce s tisíci klienty jsme dospěli k závěru, že existuje jeden léčebný kód, který zjevně účinkuje téměř na všechno, na skoro každý problém. Je to nejspíš tím, že aktivuje všechna čtyři léčivá centra, takže je to jakýsi „mistrovský kód“ umožňující léčbu všech typů stresu.

     Naučit se tento léčebný kód zabere jen pár minut, ale jeho účinky trvají po celý život.

     Mějte na paměti, že jim můžete působit i na jiné lidi a dokonce i na domácí zvířata.

 

Moje poznámka: Dle kódu pravdy můžeme léčit skrze námi prováděný léčebný kód děti a natolik nemocné bytosti, které nejsou samy schopny pochopit a provádět tato léčebná cvičení, a za podmínky, že se bytost cílevědomě mění na bytost láskyplnou, odpouští všem a prosí o odpuštění ty, kterým ublížila.  Léčebným kódem můžeme působit i na domácí zvířata.

__________________________________________________________________________________________

 

     Pár slov o modlitbě

     Součástí léčebného kódu je i modlitba. Modlitba patří mezi nejvíce zkoumané praktiky v medicíně. Neustále se potvrzuje, že modlitba pomáhá lidi léčit – dokonce i tehdy, když se modlitba netýká přímo jich, ale někoho jiného. Modlitba pro mne bývala vždy naprostý základ, a to i v době, kdy jsem ještě neznal léčebný kód. Léčebný kód je pouhý prostředek, úžasný nový „šroubovák“. Nejdůležitější je váš vztah s Bohem, a to bez ohledu na vaše praktiky. Proto vás naléhavě žádáme, ať se zaměřujete především na modlitbu a léčebný kód se stane součástí celého procesu.

 

     Jak provádět univerzální léčebný kód

     Čtyři cvičební pozice provádějte v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny, a „prozařujte“ léčivá centra uvolněnými prsty (jako kdyby byly konečky prstů malé baterky spojené dohromady) asi pět až šest centimetrů od těla. Není podstatné, zda jsou prsty napjaty nebo pokrčeny, ale vždy musí mířit na oblast kolem léčivého centra. Mít prsty pět až šest centimetrů od těla je často mnohem účinnější než se jimi dotýkat přímo léčivých center.

     Odpočinek po provedení kódu spočívá v položení rukou směřujícími konečky prstů v rozsahu pět až sedm centimetrů pod, nebo vedle centra.

 

     Čtyři léčivá centra

     Kořen nosu: Mezi kořenem nosu a středem obočí, kdyby se obě obočí spojila dohromady.

     Adamovo jablko: Přímo nad ohryzkem.

     Čelist: Po obou stranách hlavy u spodní části dolní čelisti.

     Spánky: Po obou stranách hlavy, asi jeden a půl centimetrů nad spánky a jeden a půl centimetru dozadu.

 

     Postup:

1.       Určete si, nakolik je daná záležitost pro vás nepříjemná podle stupnice od 0 do 10, přičemž 10 je nejvíce bolestný pocit.

2.       Idenfikujte pocity a mylné názory, týkající se oné záležitosti.

3.       Vyhledávání vzpomínek: Vybavte si chvíli, kdy jste se v životě cítili stejně, i když okolnosti byly odlišné. Hledáme podobné pocity nikoli podobné okolnosti. Vraťte se k nejranější vzpomínce, která vyplave na povrch, a na tu se při léčení zaměřte nejdříve.

4.       Ohodnoťte onu ranou vzpomínku podle stupnice od 0 do 10. Možná se vám vybaví víc podobných vzpomínek. Stanovte si tu nejpůsobivější a nejdávnější a na té pracujte nejdřív. Je třeba přesně určit, co vás právě teď trápí, protože stimulem byla nějaká nevyléčená vzpomínka. Často se stává, že jakmile vyléčíte dávnou a hodně silnou vzpomínku, vyléčí se zároveň i další vzpomínky, které jsou k této základní vzpomínce „připojeny“.

5.       Říkejte si modlitbu zaměřenou na léčení a vložte do ní všechno, co jste odhalili (vzpomínka z dětství, mé obavy, má bolest hlavy apod.)

„Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ………………………..(váš problém či určitá záležitost) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i více.“

6.       Každá pozice léčebného kódu trvá asi 30 vteřin. Opakujte přitom „tvrzení zaměřené na pravdu“ týkající se určitého mylného názoru nebo dané záležitosti. Při provádění léčebného kódu se nezaměřujte na negativní věci, ale jen ty pozitivní. Než skončíte, musíte udělat všechny čtyři pozice (většinou se několikrát opakují). Toto cvičení provádějte nejméně 6 minut. Několikrát projděte všemi čtyřmi pozicemi a až potom cvičení ukončete. Nevadí, když cvičení bude trvat déle, hlavně v případě, že jste daný problém vyhodnotili číslem vyšším než 5 či 6. Minimum je podle nás 6 minut

7.       Po provedení léčebného kódu znovu vyhodnoťte danou záležitost. Dostane-li se nejsilnější a nejranější 

      vzpomínka na stupeň 0 nebo 1, můžete přejít k další vzpomínce či problému, který vás nejvíc trápí.

 

          Zaměření kódu na někoho jiného

          Cvičení léčebného kódu můžete provádět i ve prospěch někoho jiného. Stačí říkat modlitbu typu:

„Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ………………………..(problém či určitá záležitost oné blízké osoby) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že………………..(jméno dotyčné osoby)  prostoupí Světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i více.“

 

     Pro vedení léčebných cvičení platí omezení uvedené v poznámce na straně 11.

 

     V knize jsou uvedeny další informace a odpovědi na nejčastější otázky, které jsou spojeny s léčebnými kódy.

     Cvičení s použitím léčebných kódů je nejlépe provádět 3 krát denně, minimálně 1 krát denně, a to až do vymizení všech problémů. Pozice rukou jsou uvedeny v knize na obrázcích.

    

  Využívání hledače problémů „srdce“ k určení potíží

     Celých šestnáct let trvalo, než jsem společně s týmem odborníků sestavil to, co nazývám „hledač problémů „srdce“. Pokud na tyto otázky odpovíte on-line (z počítače), okamžitě dostanete zprávu

s výsledky v rozsahu 10-15 stran (v angličtině)

     Zjistili jsme, že každý problém, který člověk má, spadá do jedné (či více) z dvanácti kategorií. Hledač problémů „srdce“ vám ukáže výsledky v každé z nich.

 

     Tři zábrany

1.       kategorie: Neschopnost odpouštět – to je naprosto zásadní záležitost

2.       kategorie: Škodlivé činnosti – spadají do kategorií sebeobrana a sebeuspokojení

3.       kategorie: Mylné názory – na sebe, na svůj život, na ostatní lidi

 

Základní léčebný systém – každá základní kategorie obsahuje jeden tělesný systém

4.       kategorie: Láska versus sobectví – endokrinní systém

5.       kategorie: Radost versus smutek a deprese – lidská kůže

6.       kategorie: Klid versus smutek a deprese – trávicí soustava

7.       kategorie: Trpělivost versus zlost, frustrace a netrpělivost – imunitní systém

8.       kategorie: Vstřícnost versus odmítavost a hrubost – centrální nervový systém

9.       kategorie: Sebevědomí versus pocit méněcennosti – dýchací systém

10.   kategorie: Důvěra versus ovládání – reprodukční systém

11.   kategorie: Pokora versus nezdravá pýcha a arogance a povrchnost – oběhový systém

12.   kategorie: Sebeovládání versus ztráta kontroly – kosterní a svalový systém

 

     Celkové shrnutí

     První krok:

     Doporučujeme vám začít cvičením léčebného kódu, který můžete používat na ten problém, jenž vás trápí nejvíce. Určete, jaké emoce se skrývají za daným problémem (strach, pocit beznaděje, zlost, úzkost, bezmoc atd.) Ohodnoťte daný problém na stupnici od 0 do 10. Všímejte si, zda se vynoří vzpomínky na chvíle, kdy jste měli v životě stejné pocity, přestože šlo o o zcela jinou situaci. Určete, nakolik vás ona vzpomínka trápí v současné době. Začleňte vzpomínku nebo vzpomínky, jež se vynořily se současným problémem do modlitby. Provádějte léčebný kód. Jakmile skončíte, znovu vzpomínku vyhodnoťte. Pracujte na rané či nejsilnější vzpomínce tak dlouho, až se dostane pod číslo Pak se zaměřte na další vzpomínky, které mají stále „náboj“,       a začněte s těmi nejranějšími či nejsilnějšími, dokud se všechny nedostanou na 1 nebo 0.

     Druhý krok:

     Vezměte si hledač problémů srdce. Tato pomůcka je k mání na

www.thehealingcodebook.com

. Je potřeba se zaregistrovat, tzn. na 1. stránce webu najít větu“ First Time Visitors – Register a kliknout na Register. Ukáže se další stránka do které se vyplní postupně: uživatelské jméno (jakékoliv), křestní jméno, příjmení, svou emailovou adresu, osmimístný kód dvakrát a pak klik na rámeček Submit Registration. (Je třeba pro další spojení si tyto údaje zapsat.) Ukáže se další stránka, kde je nahoře věta, „Také the Heart Issues Finder here.“ Klik na tuto větu. Ukáže se další stránka a na jejím konci je věta: „ Find Your Heart Issues Now.“ Klik na tuto větu a ukáže se tabulka s otázkami, kterou vyplníte podle české předem připravené verze (str. 18-19). Jakmile odpovíte na otázky, kliknete pod poslední otázkou na rámeček Submit a okamžitě získáte osobní zprávu (10-15 stran) o svém skóre ve dvanácti kategoriích týkajících se problémů srdce.  V této zprávě budou uvedeny problémy „srdce“, jenž vás trápí v současné době. Do tabulky „Vyhodnocení 12 kategorií“ si můžete výsledky zapsat nebo si je okopírovat do Wordu (str. 20)  S těmito informacemi postupujte tak, jak je to popsáno v 1. kroku.

 

    Na adrese

https://thehealingcodes.com

 se lze dovědět více o Léčebných kódech. Text se dá přeložit do počítačové češtiny kliknutím na nabídku jazyka.

 

__________________________________________________________________________________________

Moje poznámka: Otázky jsou uvedeny i na konci tohoto textu, ve stejném pořadí jako je to v počítači, takže je možné si nachystat odpovědi dopředu. Výsledky jsou všechny v angličtině, takže to vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo počítačový překlad.

     Třetí krok: Jakmile jste se zaměřili na nejnižší skóre v hledači problémů „srdce“, projděte si každý den jednu z dvanácti kategorií uvedených na této straně. Umožní vám to věnovat se všem problémům. Podle tohoto udržovacího programu se můžete řídit po celý zbytek života. Jakmile se objeví problém, projděte 1. až 3. krok   a pokračujte v léčení této záležitosti.

    

     Léčebný kód a hledač problémů srdce se zabývají zdrojem stresu na buněčné úrovni. Ale co každodenní stres, jaký míváme běžně na mysli, když je řeč o stresu?

     Chceme vám dát ještě jeden nástroj, jenž vám pomůže zvládat v životě i vnější stresové situace – za pár vteřin.

 

     Prohlášení

     Léčebný kód a Okamžitý účinek jsou systémy určené výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Jejich cílem není stanovovat diagnózu, předepisovat léky nebo léčit fyzické nemoci či duševní poruchy.

     Všechny techniky léčebných kódů – včetně univerzálního léčebného kódu a cvičení nazvaného „okamžitý účinek“, jež jsou uvedeny v této knize – jsou techniky, které můžete provádět sami. Jejich cílem je relaxace, omezení stresu a vyvážení bioenergetických systémů a jejich účelem není nahrazovat lékařskou péči.

     Žádný kód na fyzickou či mentální chorobu neexistuje; všechny léčebné kódy se zaměřují pouze na duchovní záležitosti „srdce“.

     Používání zde uvedených technik je založeno na tomto prohlášení, které jste četli a pochopili  a souhlasili s jeho obsahem, čímž jste dospěli k informovanému souhlasu.

 

     Okamžitý účinek: Jak se během 10 vteřin zbavit situačního stresu

 

     Některé běžné příčiny situačního stresu:

Problémy týkající se práce

Finanční nejistota

Strach z neúspěchu nebo špatných výkonů

Nejistota týkající se budoucnosti

Zdravotní problémy

Rodinné záležitosti

Problémy se vztahy

Jednání s negativními lidmi

Zaujímání negativních postojů

Pocit bezmoci

Nízké sebevědomí

Ztráta někoho nebo něčeho důležitého

 

     Nemáme-li dost času na zotavení z každé stresující situace, než nastane další, naše buňky se uzavřou, tělo stárne a my předčasně umíráme.

 

     Toto jsou některé účinky situačního stresu:

Nespavost

Napětí a úzkost

Nejasné myšlení

Snížená výkonnost

Častější chybování

Podrážděnost

Zlost

Mírné deprese

Vysoký krevní tlak

Kardiovaskulární nemoci

Srdeční choroby

Vředy

Alergie

Astma

Migrény

Předčasné stárnutí

 

     Existují fyzické metody, např. aerobní cvičení, techniky hlubokého dýchání a energetická medicína. Mezi nefyzické metody zaměřené na zvládání situačního stresu patří hlavně modlitba a meditace, a i tyto techniky jsou velmi účinné.

 

     Jednoduchá metoda, s níž vás teď seznámíme, spojuje všechny známé prvky umožňující snížit hladinu stresu.

 

     Metoda „okamžitého účinku“ krok za krokem – trvá pouhých 10 vteřin

     Doporučujeme vám, abyste ji prováděli, kdykoli to budete potřebovat, ale nejméně třikrát denně.

    

     Zde jsou čtyři kroky:

1.       Vyhodnoťte svůj stres. Zaměřte se na celkovou úroveň stresu, jakou cítíte v daný den či okamžik. Jak je stres intenzivní, jak je silný? Do jaké míry ovlivňuje vaše pocity? Jak vycházíte s druhými? Jak se díváte na svět? Cítíte to někde v těle? Poté vyhodnoťte stres podle stupnice od 0 do 10, přičemž 0 je stav bez stresu a 10 je nesnesitelná úroveň stresu.

Když vyhodnotíte úroveň stresu před a po cvičení této metody, máte měřítko úspěšnosti při snižování této úrovně.

2.       Spojte dlaně tak, aby vám to bylo příjemné. Můžete proplést prsty, zaujmout pozici jako při modlení nebo jakoukoliv jinou – hlavně musí být dlaně u sebe.

3.       Soustřeďte se na stres, kterého se chcete zbavit – fyzický, emocionální či duševní.

4.       10 vteřin provádějte dýchání:  Rychle a výrazně se nadechujte a vydechujte pomoci tzv. břišního dýchání. Vzduch nadechujte a vydechujte ústy. Dýchejte hodně silně bránicí, aby se při nádechu břicho pohybovalo ven   a dovnitř. Pokud budete mít pocit, že se vám zatočila hlava, zmírněte dýchání. Při silovém dýchání si představujte něco pozitivního. Něco, co představuje opak stresu. Třeba na to, že stres opouští vaše tělo nebo nějaký poklidný výjev. Například, když máte zlost, můžete si v duchu říkat trpělivost nebo klid   

     Toto cvičení je dobré provádět třikrát denně, ale výsledky se dostaví, i když budete cvičit jen jednou denně. Nicméně doporučujeme provádět toto cvičení třikrát i vícekrát denně.

 

     Metoda okamžitého účinku využívá techniku zvanou silové dýchání, protože vytváří dostatek vnitřní fyziologické síly. Je to spojení výrazné energie kyslíku a fyzické námahy.  Tato metoda zahrnuje také jednoduchou „meditaci“, při níž se soustředíte na pocit, jak stres mizí z vašeho těla. Spojení silového dýchání    a soustředěného záměru – meditace a koncentrace na snižování hladiny stresu – je jednou z příčin, proč toto cvičení působí několik hodin. Meditace zároveň snižuje aktivitu v amygdale, tedy tam, kde mozek vytváří pocit strachu a obav.

 

     Vzájemné propojení metod okamžitého účinku a léčebného kódu

 

     Některé stresující situace bývají tak složité a vyvolávají tolik negativních emocí, že cvičení okamžitého účinku přináší jen krátkodobou úlevu.

     Léčebný kód účinkuje rychleji a lépe, nemusíme-li zároveň bojovat se situačním stresem. Jinak řečeno, léčebný kód a technika okamžitého účinku se doplňují a jsou navzájem propojeny. K dosažení optimálního zdraví potřebujete obojí.

 

     Tyto techniky nefungují pouze tehdy, když je vůbec neděláte

Sepsal Jan Heczko

Říjen 2012

 

 

 

 

Léčebné kódy – Hledač problému „srdce“

     V následující tabulce jsou obsaženy všechny otázky, které jsou součástí Hledače problémů „srdce“, ve stejném pořadí. Níže je přeložen úvodní text z tohoto testu. Potom, když dokončíte váš test – hledač problémů „srdce“, můžete si později udělat další test, abyste viděli, zda je nějaká změna ve vašich hodnoceních. To může být cenná cesta ve vašem postupu v průběhu času. Vaše osobní hodnocení je důvěrné, a nebude viděno nebo sdíleno s kýmkoliv jiným, než vámi. Aby byl test platný, je nutno odpovědět na každou otázku. Když jste na pochybách, vyberte si jako první tu volbu, která vám přijde na mysl.

 

 

Pocity

nikdy

zřídka

někdy

obvykle

vždy

Cítím hořkost vůči (otci, matce, Bohu, jinou).

 

 

 

 

 

Když něco udělám, později toho lituji.

 

 

 

 

 

Vypadá to, že je život beznadějný.

 

 

 

 

 

Cítím se jinými odmítnutý.

 

 

 

 

 

Cítím se jako uvězněný za to, co se děje v mém životě.

 

 

 

 

 

Když jdou věci dobře, dělám si vždy starosti, že se stane něco špatného.

 

 

 

 

 

Já chci, co já chci, kdy já chci.

 

 

 

 

 

Cítím se odmítnutý sám sebou, jinými, Bohem.

 

 

 

 

 

Cítím, že nejsem k ničemu a můj původ je hanebný.

 

 

 

 

 

Je mi nevolno, když se neovládám.

 

 

 

 

 

Mám o sobě malé mínění.

 

 

 

 

 

Prosím jiné, aby pro mne něco udělali.

 

 

 

 

 

Cítím, že jsou v mém životě lidé, kterým se nemohu nebo nechci omluvit za věci, které jsem udělal.

 

 

 

 

 

Když se necítím dobře, tak dělám nějakou činnost (nakupování, jezení, spaní, jinou).

 

 

 

 

 

Shledávám, že je těžké uvěřit, že se věci mohou změnit.

 

 

 

 

 

Obávám se milovat úplně.

 

 

 

 

 

Nejsem veselý, protože cítím, že život není také veselý.

 

 

 

 

 

Dělám si starosti o tom, co se může stát.

 

 

 

 

 

Jsem rozhněvaný nebo podrážděný ze způsobu, jak to jiní lidé dělají.

 

 

 

 

 

Cítím, že jsou lidé příliš citliví.

 

 

 

 

 

Je těžké najít takové věci, které by uspokojily můj život.

 

 

 

 

 

Očekávám, že se stane to nejhorší.

 

 

 

 

 

Cítím, že nejsem tak úspěšný, jak bych chtěl.

 

 

 

 

 

Tato moje část je neovladatelná.

 

 

 

 

 

Jestli mě někdo zraňuje, mám problém s tím mít o něm znovu dobré pocity.

 

 

 

 

 

Dělám věci pro sebe, abych se přiměl vypadat dobře jako ostatní.

 

 

 

 

 

Cítím, že se stane něco špatného.

 

 

 

 

 

Potřebuji pochvalu od jiných lidí, abych měl sám ze sebe dobrý pocit.

 

 

 

 

 

Inklinuji k pociťování smutku.

 

 

 

 

 

Mám úzkost.

 

 

 

 

 

Jsem frustrovaný z toho, když věci nejdou tak, jak by měly jít.

 

 

 

 

 

Zažívám ohromnou krutost, bezcitnost.

 

 

 

 

 

Neurčité obavy negativně ovlivňují můj život

 

 

 

 

 

Cítím, že to není spravedlivé, čestné.

 

 

 

 

 

Chci, aby lidé měli o mně vysoké mínění.

 

 

 

 

 

Cítím se nezpůsobilý k tomu, abych dělal to, co se ode mne očekává.

 

 

 

 

 

Mám negativní pocity a myšlenky vůči sobě, když nejsem spokojený.

 

 

 

 

 

Dělám věci, i když vím, že bych je dělat neměl.

 

 

 

 

 

Cítím se bezmocný.

 

 

 

 

 

Většinou se zaměřuji na sebe.

 

 

 

 

 

Potěšení přichází z kladných výsledků, jako jsou peníze, práce, drogy, propagace, nové věci, schválení, atd.

 

 

 

 

 

Cítím, že kdybych jen mohl dostat více………. byl bych spokojený.

 

 

 

 

 

Jsem netrpělivá osoba.

 

 

 

 

 

Lidé, kteří by měli být ke mně laskaví, laskaví nejsou.

 

 

 

 

 

Cítím se vinný nebo zahanbený.

 

 

 

 

 

Dělám si starosti o tom, jak věci dopadnou.

 

 

 

 

 

Cítím, že jsem lepší než jiní.

 

 

 

 

 

Mám problém ovládat sebe.

 

 

 

 

 

Mám negativní pocity a myšlenky vůči sobě nebo

vůči jiným, kvůli minulým problémům.

 

 

 

 

 

Užívám substance (jídlo, drogy, kouření, atd.) ke snížení úzkosti.

 

 

 

 

 

Jiní lidé mě způsobují šťastným  nebo nešťastným.

 

 

 

 

 

Cítím, že nejsem dost milován.

 

 

 

 

 

Cítím se vyzvedáván.

 

 

 

 

 

Cítím, že se věci nemění; budoucnost bude stejná jako minulost.

 

 

 

 

 

Když se cítím frustrovaný, dělám nezdravé věci jako je přejídání, ječení, bojování, atd.

 

 

 

 

 

Život je nevlídný

 

 

 

 

 

Cítím mé obavy, že kdyby mě lidé opravdu znali, že by nebyli rádi, jaký já jsem.

 

 

 

 

 

Srovnávám se s ostatními.

 

 

 

 

 

Cítím, že si nezasloužím úspěch.

 

 

 

 

 

Potřebuji se cítit ovládaný.

 

 

 

 

 

Jsem usmířený s tím, co mi bylo v minulosti uděláno.

 

 

 

 

 

Jsem dost moudrý na to, abych si dobře vybral.

 

 

 

 

 

Mohu čelit všemu, co mi život nabízí.

 

 

 

 

 

Opouštím mou cestu, abych pomáhal jiným.

 

 

 

 

 

Vědomě a uváženě hledám věci k procítění vděčnosti za každý den.

 

 

 

 

 

Všechny věci spolupracují společně pro dobro.

 

 

 

 

 

Když se cítím frustrován, pozastavím se a uklidním.

 

 

 

 

 

Každý týden pomáhám někomu, kdo to potřebuje.

 

 

 

 

 

Můj život na planetě Zemi je smysluplný.

 

 

 

 

 

Věřím, že se mohou stát zázraky.

 

 

 

 

 

Jsem vyrovnaný, ani lepší, ani horší.

 

 

 

 

 

Nastavil jsem pro sebe rozumné standardy a cíle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 12 kategorií

 

 

Kategorie       

Skóre

Scala

Neschopnost odpouštět    

 

 

Škodlivé činnosti

 

 

Mylné názory

 

 

Láska versus sobectví

 

 

Radost versus smutek a deprese

 

 

Klid versus úzkost a strach

 

 

Trpělivost versus zlost, frustrace a netrpělivost

 

 

Vstřícnost versus odmítavost a hrubost

 

 

Sebevědomí versus pocit méněcennosti

 

 

Důvěra versus ovládání

 

 

Pokora versus nezdravá pýcha a arogance a povrchnost

 

 

Sebeovládání versus ztráta kontroly

 

 

Pozitivní sdělení

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Maximální skóre je 300, maximální počet bodů za 1 kategorii je 25.

              Scala se pohybuje od –10 do + 10.  Vypočte se tak, že se spočítá rozdíl 25 - dosažený počet

              skóre, a.toto číslo se odečte od 10 a výsledek je scala.

              Navíc je zde řádek „pozitivní sdělení“, jehož propočet vychází z programu a celkové

              vyhodnocení.