TACHYONY A JEJICH SKVĚLÉ LÉČIVÉ ÚČINKY

     Ve dnech 29. - 30. září 2018 jsem se zúčastnil velmi dlouho očekávaného semináře „Kryon v Praze“. Pro ty, kterým jméno Kryon nic neříká, uvádím, že se jedná o multidimenzionální bytost pocházejícího z Božství, která má nesmírné znalosti o naší planetě, její historii, historii lidstva, historii galaxie, všech existujících fyzikálních zákonů ve vesmíru, o potenciálech, které pro nás lidstvo existují a mnoho dalšího.

     Od roku 1989 předává postupně potřebné informace pro posun planety Země, pro duchovní růst a vzestup lidstva formou channelingů, které přijímá a pak vyslovuje Lee Carroll z Kalifornie. Za téměř 30 let bylo také do češtiny přeloženo 340 channelingů a vydáno 14 tématických knih od Lee Carrolla a 3 důležité tématické knihy od jeho spolupracovnice Moniky Muranyi. (Viz web https://kryon.webnode.cz.) Kromě obou těchto bytostí byly přítomny i další bytosti z jeho fyzického doprovodu.

     Na seminář jsem odjel s přáním, abych mohl být vyléčen od několika vleklých zdravotních problémů, protože to se dělo některým účastníkům na všech několika stovkách seminářů, které se už na Zemi konaly od roku 1989. A to se mi splnilo vrchovatě, protože jsem mohl poznat způsob, jak se léčit s tachyonovou energii, kdykoliv to bude potřeba!

 

       Zásadní a věrohodné informace o tachyonech pochází od Kryona.

     OTÁZKA:  Drahý Kryone, co si myslíš o energii tachyonů? Mají tachyony nějaký význam pro vědu, medicínu budoucnosti a způsoby meditace?

     ODPOVĚĎ: Ano, pro to všechno a ještě mnoho dalších. Energie Tachyonů nemůže být „zabalená“ (spíše asi myšleno „uzavřená“) v nějaké krabici a oddělená od ostatních interdimenzionálních energií; a přesto je „jaksi“ speciální.  Můžete ji nazývat „vesmírnou energií podpory. Je jakousi latentní energií „naděje“. Je tady stále a může být uložená, umístěná do různých objektů. Můžete ji vnímat jako svého přítele, který vám chce pomoci, když to potřebujete. Když pozorujete energii nějakého křišťálu nebo jiného drahého kamene, seznáte, že všechny mají určitou specifickou a výraznou energii, použitelnou pro různé účely.

     Tachyony jsou částí výjimečných energií, „velké polévky energií“, které se vám samy od sebe přizpůsobují, aby umožnily vytvoření rovnováhy. Úkolem Tachyonů je zlepšit váš život a umožnit dalším energiím, aby odvedly svou práci. Takže je to energie velice klidná, která vstupuje do rezonance s vámi a která , jak vám pomoci v té které situaci.

     Ti, kteří našli způsoby, jak umístit Tachyony do skla a dalších materiálů, vám tak poskytují možnost, abyste je měli vždy k dispozici tímto zvláštním způsobem. Tohle povede k jejich postupné integraci v různých oblastech vědy a medicíny, neboť pokud poznáte, že úkolem Tachyonů je „připravit terén“, tak začnete chápat, že je lze použít v naprosto všech odvětvích a oblastech.

      Uvědomte si, že všichni jste částí pole drobných částic hmoty. Ve vaší realitě se to tak nejeví, protože se cítíte samostatní a izolovaní. Ale opravdu jste propojení. A přistoupení k tomuto poznání dá energiím podobným Tachyonům místo pro existenci a uvědomění, kdo jste.

*****

       Poznání o tom, jak lze využit energii tachyonů pro léčení lidského těla a také působení na okolní přírodu přinesl profesor David Wagner.

      Kdo je prof. David Wagner?

        Základním zdrojem poučení o energii tachyonu a léčících vlastnostech lze nalézt v knize autora Davida Wagnera a Dr. Gabriela Cousens „Energie tachyonu“.  Důležitou bytostí v procesu poznání tachyonové energie byl David Wagner. Převzato z webu „O tachyonech a jejich moci“.

      David Wagner je schopný vědec, vynálezce, podnikatel, spisovatel, léčitel, duchovní učitel vertikality a bojovník za mír.

    Do počátku 90. let byla existence tachyonové energie dostatečně prokázána. Různé způsoby jak tuto energii využívat existovaly. Chyběla však konkrétní praktická metoda, aby se její potenciál stal použitelným pro blaho života na Zemi. Za tuto metodu vděčíme životnímu dílu Davida Wagnera, Američana německého původu žijícího nedaleko Santa Rosy v Kalifornii.

     Na střední škole se dostalo uznání jeho intelektuálním schopnostem. Závěrečnou zkoušku složil dříve a s vyzname- náním a obdržel stipendium. I jeho profesoři na Technické univerzitě ve Phoenixu ho vyznamenali několika cenami a vysokou školu ukončil rovněž neobyčejně brzy a s vyznamenáním, jako doktor Dieselovy techniky. Během své akademické dráhy obdržel mnoho cen a vyznamenání. Navštěvoval přes třicet speciálních kurzů a dostal od ministerstva zdravotnictví státu Arizona licenci jako odborník na infračervené záření v oblasti životního prostředí a kvality vzduchu. Protože má schopnost konstruovat a "předvídat" výsledky, je úspěšným vynálezcem v oblasti digitální a analogové techniky, infračervené techniky, terestrické mikrovlnné komunikace a satelitních zesilovačů. Díky svému jedinečnému nadání se ve všech těchto oblastech vypracoval mezi špičky.

     V roce 1979 začal David Wagner vést akademické a duchovní kurzy - jen máloco mu působí větší potěšení. Jeho talent komplexního myšlení a jednání rozhodujícím způsobem přispěl k tomu, že ho americká vláda zaangažovala do výměnného technického programu s Čínou. Jmenovala ho nejvyšším technickým školitelem a pověřila ho školením nejlepších čínských techniků. Jednalo se o digitální zpracování a přenos dat, vývoj softwaru, zacházení s počítačovým systémem 2020 a digitálními sítěmi, jakož i hledání chyb hardwaru a softwaru. David byl za své "vynikající výkony" v roce 1987 vyznamenán čestným diplomem. V oblasti duchovního rozvoje a léčení zorganizoval mezinárodně známý seminář Quality of One, který má tři stupně. Kromě tohoto semináře vede rovněž dvoustupňový workshop pro léčebná povolání a školí v tomto směru další inspirované učitele. Pravidelně vyučuje v USA, Evropě a Indii. Většina zisků z Davidových vynálezů připadla firmám, v nichž pracoval a nezištně bádal. Vynalezl mnoho přístrojů a procesorů, včetně procesorů WE-6 a WE-7. Roku 1990 vyvrcholilo dvacet let výzkumu a experimentování objevením tachyonizování, které nově strukturuje přírodní materiály na submolekulární úrovni.

     David Wagner je schopný vědec, vynálezce, podnikatel, spisovatel, léčitel, duchovní učitel vertikality a bojovník za mír. V roce 1989 vyšel jeho portrét na titulní straně Sonoma Business Magazine. Od té doby byly Davidovy poznatky a vědecké objevy zveřejněny v mnoha jazycích jak časopisecky, tak i knižně. Kromě toho vystupoval v mnoha rozhlasových a televizních show. Rostoucí zájem sdělovacích prostředků platí především jeho objevu metody tachyonizování a jeho snaze znovu spojit vědu a duchovnost. To všechno Davidovi pomohlo ukázat nové možnosti a zahájit novou éru celostního myšlení. David Wagner je v současné době ředitelem firmy Advanced Tachyon Technologies, členem dozorčí rady WholElectric International Inc. a ředitelem Tachyon Health Center, viceprezidentem Essene Order of Life Inc. a celosvětově uznávaným učitelem a školitelem.

     David Wagner vyrůstal v rodině s dlouhou duchovní tradicí - předkové z otcovy strany jsou již po 3 generace léčitelé a odborníci v oblasti krystalů. Už v raném věku si uvědomil spojení s duchovním vůdcem a rodina tento jeho rozvoj vědomí a schopností podporovala. Když po ukončení studia pracoval jako inženýr v oblasti počítačové techniky a vedle této své činnosti se věnoval metodě harmonizace elektromagnetických polí a rovněž i vlastnímu duchovnímu vývoji, tímto vyváženým rozvojem duchovních a technických schopností připravil živnou půdu pro svoji další práci. 

     Jednoho dne, když bylo Davidovi 28 let, obdržel při ranní meditaci poselství: "Dnes se stane něco, co tvůj život navždy změní. Nezapomeň, že je to pro tvoje dobro!" David byl nadšený. Přijde na to, jak mohou lidé zůstat vertikální? Nebo učiní nějaký jiný vzrušující objev? Možná dokončí svůj stroj, který má pracovat s energií rychlejší než světlo - nebo objeví ještě lepší metodu zacházení s elektromagnetickými poli! Ať tomu mělo být jakkoli, byl to ráno mimořádně vzrušený a optimistický. Později stěhoval se zástupcem ředitele firmy do své kanceláře těžkou skříň. Skříň na něj spadla a zlomila mu tři obratle. O několik okamžiků později celý zástup mužů a žen skříň zvedl a Davida vysvobodil. Ležel s hroznými bolestmi na zemi, a přesto se musel smát, když se ho jeho kamarád zeptal: "Je to tohle?" David najednou věděl, že odpověď zní "ano".
     Tomografie potvrdila, že má zlomené tři bederní obratle. Zranění bylo tak vážné, že čtrnáct ortopedických chirurgů bylo u konce s rozumem. Jeden ho nakonec přemluvil, aby se nechal operovat. Během zákroku chirurg poškodil nervy levé nohy. Nic horšího se nemohlo stát. Teď musel David žít s novými nesnesitelnými bolestmi. Výsledek nové tomografie zpečetil jeho osud. Musel se s bolestmi a mnoha s nimi spojenými omezeními smířit. Americká vláda ho nakonec uznala za trvalého invalidu a vyměřila mu důchod.
     David Wagner zkoušel krystaly, přikládání rukou, magnety, meditaci, reiki, chiropraxi, kortizon, sterodidy a dokonce operaci. Nic nepomáhalo. Nic nedokázalo zmírnit bolesti, které mu znemožňovaly chodit déle než patnáct minut nebo sedět déle než dvacet minut. Nemohl řídit auto, nemohl stát, nemohl zvednout svého malého syna, když plakal, a nemohl obejmout svou ženu. Život se pomalu stával bojem a David musel neustále hledat polohy, které působily co možná nejmenší bolest.


     Jednoho dne ve stavu hluboké meditace dokonce zpochybňoval smysl své existence. Přemýšlel o životě a čekal, až pochopí, proč tato nehoda byla "pro jeho dobro". Teprve teď poznal, co přinese budoucnost. Před svým vnitřním zrakem jasně a zřetelně viděl, jak se mohou přírodní substance na submolekulární úrovni nově strukturovat, takže jsou schopny se stát vodiči tachyonové energie.* Byla toto ta odpověď? Byla to odpověď, a tento proces byl později nazván "tachyonizování™". Tachyonizované™ substance jsou důležitým příspěvkem k celostnímu léčení a duchovnímu probuzení. Jakmile byl dokončen první stroj na tachyonizování™, začal David Wagner experimentovat s tachyonizovanými™ substancemi. Přikládal je na svá zraněná záda a cítil jejich léčivé působení. V následujících měsících jeho bolesti v zádech postupně polevily a poté, co David sám sebe po šest měsíců stále léčil tachyonem, si uvědomil, co jeho vynález znamená pro svět.
     Déle než rok testoval své tachyonizované™ produkty na více než tisíci lidech, aby si ověřil jejich účinnost. Na jaře 1991 zveřejnil svůj objev a založil Advanced Tachyon Technologies (ATT). Ve své práci se soustředil na přeměnu tachyonové energie ve využitelnou energii, která může léčit biologické systémy. Svým revolučním objevem nastolil novou epochu, která dosud zasáhla více než devadesát zemí.“

*****

    V knize Davida Wagnera a Dr. Gabriela Cousens „Energie tachyonu“  (rok 2001) jsou popsány výsledky studií působení tachyonové energie na lidi, zvířata i rostliny. Uvádím jen některé výsledky výzkumu:

1. Rostliny: Firmě ATT se podařilo vyvinout nástroj, který zesiluje energii, působí jako omlazující prostředek a prodlužuje život.

2. Mozek: Tachyon má dlouhodobý vliv na mozek. Mnoho lidí, kteří utrpěli záchvat mrtvice nebo zranění hlavy, vypovídá, že tachyon podstatně urychlil jejich uzdravení. Tachyonizované materiály nám nabízejí možnost stát se přirozenou cestou a daleko rychleji supravodičem kosmické energie.

3. Všechny přirozené energetické systémy, například stromy, rostliny, zvířata a většina malých dětí jsou orientovány vertikálně. Jsme-li orientováni vertikálně, otevírají se všechny čakry přirozenému, vertikálnímu božskému proudu energie a harmonicky spolupracují. To nám pomáhá žít harmonicky na všech úrovních naší existence. Ve vertikálním systému proudí energie celým tělem dolů skrze každou čakru.

     Jsme-li vertikální, získávají naše vztahy na dynamice. Vertikalita nám umožňuje hluboké, vřelé spojení, protože nám pomáhá prožít všechny roviny druhého člověka ve všech našich energetických centrech.

     Léčení tachyonem (tachyonovou energií)

1. Reakce lidských meridiánů na ošetření tachyonizovanou vodou: Studie ukázala, že tachyonizované materiály ovlivňují všechny meridiány, které jsou v nerovnováze a že vytvářejí energetickou rovnováhu. Můžeme zřetelně rozeznat omlazující nebo negentropické efekty, které má tachyonizovaná voda na energetický systém.

2. Prognos (týká se kosmonautů a jejich výcviku): Elektrodiagnostické údaje ukazují, že tachyonizovaná voda uvedla       u 100% všech testovaných osob meridiány během 20 minut do optimálního stavu.

3. Experimenty s živou krví: Tachyonizovaná voda činí krev v kapilárách tekutější tím, že zmenšuje srážlivost červených krvinek.

4. Tachyon a elektronický testovač svalů: Studie dokazuje na počtu 200 osob, že tělo rychle reaguje na vyrovnávající energii tachyonů.  S pomocí tachyonové energie se dokážeme lépe naladit na vyšší úroveň našeho bytí, proto také přispívá k odstranění mentálních, emocionálních, fyzických a duševních blokád.

5. Elektromagnetická pole a tachyon: Na základě vyhodnocených testů je zřejmé, že tachyon činí inkoherentní (nesouvislé, roztříštěné) elektrické pole ENF (extrémně nízkých frekvencí) znovu koherentními tak, že harmonizuje SOEP elektronů a proud elektronů.

     V současné době se používá ke koncentraci tachyonové energie pět základních  typů tachyonizovaného materiálu:

 1. Silica skleněné buňky, 2.Silica disky, 3. Přírodní tkaniny,  4. Tekutiny,  5.  Specifická potrava pro orgány, bylinky a živiny. Každá z těchto substancí měla při klinickém užití mírně odlišný účinek.

 

     Testováno bylo mnoho různých druhů kysličníku křemičitého a přírodních substancí pro zjištění, které jsou nejúčinnější a nejlevnější. Po sedmi lech výzkumu bylo zjištěno, že průmyslově vyráběné sklo všem požadavkům vyhovuje.

     Jak dokazují studie, molekulární struktura kysličníku křemičitého se tachyonizováním mění natolik, že se skleněná čočka stává sběrnou čočkou, kterou můžeme přiložit na libovolné místo na těle a nechat tachyonovou energii cíleně působit. Studie na celém světě dokládají, že tato čočka podporuje léčebné procesy a především ulevuje od bolestí. To se prokázalo na celém světě.

     Výsledky výzkumu a jednotlivé zprávy potvrzují léčivou schopnost tachyonové energie.  Stačí ji nechat  působit na nemocnou část těla. Přitom je důležité, že více neznamená nutně lépe.  Skutečnost, že se tachyonizované nástroje dají použít na všechny části těla, je jeden z nejvíce vzrušujících objevů, které souvisejí s vynálezem tachyonizačního stroje. Když byly vyvinuty specifičtější antény, podpořilo to výzkum. U bolestí bylo zjištěno, že antény ve většině případů přinesly úlevu nebo bolesti odstranily. Díky tisícům aplikací bylo zjištěno, že tachyonová energie dává tělu všechno, co potřebuje, aby se samo vyléčilo.                              

      Silica Discs jsou podle studii nejúčinnější veřejnosti dostupné tachyonové antény. Tachyonová Silica Discs má největší povrch a nejvyšší intenzitu ze všech tvrdých nástrojů z kysličníku křemičitého.

     Bylo zjištěno, že správně použitý Silica Discs ruší škodlivé působení elektromagnetických polí tak, že mění normálně rozptýlená pole střídavého proudu, ve vyvážená, koherentní pole. Další oblasti pro využití tachyonů jsou mobilní telefony, u kterých dochází k odstranění negativního působení.

     Dalšími výzkumy bylo zjištěno, že lze tachyonizovat i mnoho jiných substancí. Tachyonizované tekutiny sestávají hlavně z vody a tekutého kysličníku křemičitého. Studie ukázaly, že tachyonizovaná voda oživuje celé tělo.  Bioenergetický potenciál tachyonizované vody je 7x vyšší než známé minerální vody Evian.

     Dalšími tachyonizovanými výrobky jsou např. vložky do bot, deky, buňky, voda, šály. Vzrušující nové možnosti poskytují určité bylinky, vitaminy, minerály a jiné substance. Tachyonová energie je využitelná i v zemědělství.

     Pomocí metod kyneziologie je možné měřit sílu pole tachyonizovaných antén. Např. pole Silica Discs je 4,5 m velké.

          Existuje pět různých možností užití tachyonu: Za prvé s jeho pomoci můžeme léčit a harmonizovat na fyzické, mentální, emocionální a spirituální úrovni. Druhou možností je zachování lidského zdraví a omlazování. Za třetí mohou sportovci s pomoci tachyonu zlepšit svou sílu a vytrvalost. Za čtvrté tachyon zlepšuje  naši komunikaci s Bohem. A za páté přispívá k vylečení naši Země.

     Shrnutí

     Tachyonizované produkty, které plní organismus a hmotný svět tachyonovou energií, mají nesmírný terapeutický potenciál.

     Existují rozmanité možnosti využití tachyonizovaných produktů. Terapeuti na celém světě, ale především v USA a v Evropě, je od roku 1992 s velkým úspěchem používají. Nepůsobí jenom na lidi, nýbrž aktivizují a léčí všechny živé organismy. Příběh jejich úspěchů je skutečně udivující. Stojíme na prahu zcela nové éry zdravotní prevence a můžeme se spojit s celým energetickým kontinuem. Můžeme odstranit blokády na všech úrovních.

     Léčit fyzické tělo je vynikající. Ale nesmíme se omezit jen na viditelné fyzické výsledky, neboť náš opravdový cíl je vyléčení celé bytosti a rozšíření vědomí.

     Moje poznámka: Připomínám jen, že české vydání knihy pochází z roku 2001, a od té doby došlo k velkému pokroku v pochopení všech možností, které tachyonová energie poskytuje. O tom svědčí také níže uvedený výčet produktů, které firma ATT vytváří a prodává.

*****

     V ČR existuje web www.tachyon-czech.com , kde lze zakoupit mnoho předmětů a substancí z produkce firmy ATT, tak říkajíc šitých na míru, tedy na léčení konkrétního zdravotního problému. Přináším zde jejich menu a nabídku:

Upozornění:
Informace na těchto stránkách nepředstavují pokyny na léčení, ani lékařské vyšetření nenahrazují. K odstranění jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme, aby čtenáři nejdříve vyhledali kvalifikovaného lékaře. Doporučujeme zůstat pod lékařským dohledem v případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů.

Tachyonizované™ produkty mohou pomoci uvést jakoukoliv část těla zpět do rovnováhy. Díky tomu, že nemají vedlejší účinky, můžeme je s důvěrou používat  libovolně dlouho.

Tachyonizované™ produkty mohou pomoci uvést jakoukoliv část těla zpět do rovnováhy. Díky tomu, že nemají vedlejší účinky, můžeme je s důvěrou používat  libovolně dlouho.

Tachyonizované™ produkty jsou trvalými přijímači tachyonové energie. Tento nástroj poskytne organizmu optimální kvalitu energie v množství, které jej přivede zpět do rovnováhy. Používání tachyonizovaných™ produktů má pozitivní působení bez vedlejších účinků. Někdy se můžeme zpočátku setkat s detoxikací (čištěním) organismu. Je lepší, když je tento prospěšný proces pro nás příjemný. Zpomalení detoxikace lze dosáhnout dočasným zkrácením času užívání tachyonizovaných™ produktů.

Regenerace organizmu a zvyšování fyzického výkonu
Zde je několik tipů na produkty, které jsou vhodné k nošení na konkrétních místech.

Menší plochy na těle je možno pokrýt barevnými skleněnými buňkami, či křemíkovými mikrodisky.
Barevné buňky - T24
Barevné buňky - T32
Mikrodisky - T28-MD
Mikrodisky - T35-MD
Mikrodisky Ultra 35mm - T35-MDU

Záda, vnitřní orgány
Barevné buňky - T24
Barevné buňky - T32
Mikrodisky - T28-MD
Mikrodisky - T35-MD
Mikrodisky Ultra 35mm - T35-MDU
Pro pohodlné nošení doporučujeme upevnit disky na oblečení papírovou lepicí páskou, která je k dostání v lékárnách.


Silika disk 10 cm - SD-1
Silika disk 15 cm - SD-6
Silika disk Ultra 10 cm - SD-1U
Silika disk Ultra 15 cm - SD-6U
Vitalizér II - pás - VIT-2


Pružná buňka Flex-Cell - FC-100 – pokrývá plochu o velikosti 3 silika disků o průměru 10 cm (SD-1), vyzařuje šestinásobně silnější proud energie než silika disky. Tyto parametry z něj činí produkt s výborným poměrem cena/výkon.
Pás Liberty Ultra - LB-1 - nejsilnější produkt na běžné nošení, vyzařuje oběma směry.

Kolena, lokty, kotníky
Zde můžeme použít elastické bandáže z bavlny vyráběné v různých velikostech. Můžeme je kombinovat se skleněnými barevnými buňkami a mikrodisky. Návleky lze přikládat i na další části těla s přihlédnutím na potřebnou velikost – předloktí, paže, lýtka, stehna apod.
Návlek na koleno - HK-S
Návlek na loket - HE-S
Návlek na kotník - HA-S
Barevné buňky - T24
Barevné buňky - T32
Mikrodisky - T28-MD
Mikrodisky - T35-MD
Mikrodisky Ultra 35mm - T35-MDU

Zápěstí, předloktí
Nátepníky luxusní- WB-DB
Nátepníky luxusní dlouhé - WB-LN
Barevné buňky - T24
Barevné buňky - T32
Mikrodisky - T28-MD
Mikrodisky - T35-MD
Mikrodisky Ultra 35mm - T35-MDU

Celková regenerace
Osobní kokon - TC-1
Osobní kokon Ultra - TC-U
Podložka na spaní - SP-1
Podložka pro sezení Life-Pad - LP-1

Regenerace skrze chodidla
Na chodidlech se nachází řada zakončení energetických drah tzv. meridian. Systém meridian propojuje navzájem řadu orgánů a přivádí do nich jemnohmotnou energii. Při nošení vložek do bot proudí meridiánami energie v optimálním množství, což umožňuje udržovat tělo v harmonii. Zároveň dochází k regeneraci dolních končetin.
Vložky do bot Air-Glides - AG-M, AG-W
Vložky do bot Happy Souls - HS-M, HS-W

Hlava, paměť, koncentrace
Čelenka pružná Deluxe - HB-DB
Čelenka Velcro na suchý zip - HB-VB

Meditace a relaxace
Čelenka pružná Deluxe - HB-DB
Čelenka Velcro na suchý zip - HB-VB
Osobní kokon - TC-1
Podložka na spaní - SP-1
Podložka pro sezení Life-Pad - LP-1
Meditační přehoz (nový) - TMW-B
Oční maska & ucpávky do uší - DEM-1
Polštářek na oči - TP-1
Meditační masku Ultra - EM-M

Stres
Relaxační polštářek na šíji - SN-1
Čelenka pružná Deluxe - HB-DB
Čelenka Velcro na suchý zip - HB-VB
Šály z umělého hedvábí - SC-55

Elektromagnetické pole
Telefonní mikrodisk - PC-MD
Silika disk 10 cm - SD-1
Silika disk 15 cm - SD-6
Silika disk Ultra 10 cm - SD-1U
Silika disk Ultra 15 cm - SD-6U
Hvězdný prach - TSD-8, TSD-40
Sluneční skvrny - SUN-M
Kostka - CUB-1

Čištění kamenů
Čištění kamenů od negativních energií se běžně provádí protékající vodou a umístěním na sluníčku, či v měsíčním svitu. Umístěním kamenů do pole vyzařujícího ze Silica disku, či pružné buňky Flexcell proces čištění zrychlí, zjednoduší a prohloubí.
Silika disk 10 cm - SD-1
Silika disk 15 cm - SD-6
Silika disk Ultra 10 cm - SD-1U
Silika disk Ultra 15 cm - SD-6U
Pružná buňka Flex-Cell - FC-100 – pokrývá plochu o velikosti 3 silika disků oprůměru 10 cm (SD-1), vyzařuje šestinásobně silnější proud energie než silika disky. Tyto parametry z něj činí produkt s výborným poměrem cena/výkon.
Pás Liberty Ultra - LB-1 - nejsilnější produkt na běžné nošení, vyzařuje oběma směry.

Zvýšení energetického potenciálu (nabíjení) vody a potravin
Nabíječka vody - WC-1
Čirá skosená buňka - T75-RO
Silika disk 10 cm - SD-1
Silika disk 15 cm - SD-6
Silika disk Ultra 10 cm - SD-1U
Silika disk Ultra 15 cm - SD-6U
Pružná buňka Flex-Cell - FC-100

Pro domácí zvířátka
Kapsička pro zvířátka ve tvaru srdce - červená - PP-R
Kapsička pro zvířátka ve tvaru srdce - fialová - PP-P

     Zlepšení intuice a zrychleni spirituálního růstu
Prohloubení spojení s Vyšším Já lze dosáhnout udržením energetického systému čaker ve vertikálním stavu za pomocí přívěsku Vortex Pendant. Důsledkem je větší průtok energií naším energetickým systémem. Dochází ke zvýšení intuice a transformaci negativních emocí. Jak udržet čakry ve vertikálním stavu se dozvíte na seminářích Vertikální reality, které pořádá kalifornská Univerzita integrovaných věd v řadě států včetně Slovenska.
Více informací o seminářích Vertikální reality se dozvíte v Aktualitách.

*****

Další pohled na léčení za pomoci tachyonu - tachyonové energie

Co jsou tachyony?

     Moje poznání skrze mé Vyšší Já:

    Informace které jsou na netu, a které mají vědecký podklad patřící do 20. století, jsou v 21. století už zastaralé. Ale přivedly mě k tomu, abych se pokusil upřesnit některé pojmy, používané dosud při objasňování toho, co vlastně tachyony jsou.

     Tachyony nejsou částice, nýbrž energetické informace. Můžeme si to představit ve 4D jako „balíček – dávku“ energetické informace. Tachyony mají inteligenci a vědomí. Vznikají v jádru galaxií – v 5. a 6. kvantové galaktické síle, představující tah a tlak, které vědci zatím považují za temnou hmotu a temnou energii. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi jádry galaxií, která mají rovněž kvantovou inteligenci a kvantové vědomí. Pohledem 4D vytváří tachyony „vlákna“ energetických informací, která spojují navzájem jádra jednotlivých galaxií. Lze to popsat lineárně takto: Jedno vlákno vychází z jádra galaxie X1 do jádra konkrétní galaxie X2 a opačně jedno vlákno vychází z jádra konkrétní galaxie X2 do jádra galaxie X1 (čili zjednodušeně: galaxie X1 vysílá informace o sobě galaxii X2 a přijímá informace od galaxie X2).

     Součástí těchto vláken energetických informací je také spojení mezi „Matkami galaxií“, představující nejvyšší duchovní bytosti na úrovni galaxií. Je to obdoba toho co nazýváme „Matka Země“ na naší planetě Zemi.

     Všechny galaxie v celém Vesmíru jsou takto navzájem propojené na kvantové úrovni. Tím je zajištěno, že všechny galaxie jsou si vědomé toho, co se děje v celém Vesmíru. Je to nádherný systém, protože nic se nevyvíjí chaoticky, jak se to jeví ve 4D, ale zcela plánovitě, jak to je patrné na kvantové úrovni.

     Tachyony vyzařují na kvantové úrovni bílé zářivé světlo, takže vlákna spojující jádra galaxií vytváří bílá zářivá vlákna. Tato vlákna mají své specifické frekvence a tím mají také svou specifickou melodii a vůni. Protože energie má obecně frekvence, barvu, melodii a vůni, ale patrnou pouze na kvantové úrovni. Ve 4D vnímáme pouze frekvence.

     Rychlost proudění těchto tachyonů představuje čtyřnásobek rychlosti světla v naší sluneční soustavě a je stejná v celém Vesmíru. (V soustavách jednotek založených na metrickém systému (tedy SI) má vzhledem k definici metru přesnou hodnotu 299 792 458 metrů za sekundu).

     Tachyonová energie je odštěpená část energie, která se nachází v jádru každé galaxie a je specifická pro každou galaxii. Tachyonová energie může být svou velikostí použitelná pro léčení každé lidské bytosti.

     Tachyonová vlákna vytváří magnetické tachyonové pole.

     Součástí těchto vláken energetických informací je také spojení mezi „Matkami galaxií“, představující nejvyšší duchovní bytosti na úrovni galaxií.

     Všechny galaxie v celém Vesmíru jsou takto navzájem propojené na kvantové úrovni. Tím je zajištěno, že všechny galaxie jsou si vědomé toho, co se děje v celém Vesmíru. Jaký to nádherný systém, protože nic se nevyvíjí chaoticky, jak se to jeví ve 4D, ale zcela plánovitě, jak to je patrné na kvantové úrovni.

     Tachyonové předměty dodávají tělu energii, výborně stimulují a harmonizují lidský organismus, tiší nebo odstraňují bolesti, mohou vyléčit akutní i chronické nemoci, a mají dobré čistící účinky na elektromagnetický smog a očistu těla od toxických kovů.

 

     Hodnocení účinků: A – výborný,  B – velmi dobrý,  C – dobrý,  D – bez větších účinků,  E – vůbec nepůsobí.                                  

Název

harmonizace

těla

tišení

bolestí

v těle

vyléčení

akutních

nemocí

a zánětů

vyléčení

chronických a degenerativních

nemocí

očista těla od

toxických

kovů

očista těla od

chemických

škodlivin

posílení imunity

těla

 

1

2

3

4

5

6

7

Tachyonová energie

A

A

A

A

C

E

E

 

Tachyonovou energii lze využít k léčení i jiným způsobem

     Pro přívod potřebné energie pro fungování fyzického těla je důležitý systém 7 čaker, kterými proudí do těla prána, protože získávat energii pouze z potravy nestačí.

    Multidimenzionální bytost jménem Kryon  nám už více jak 20 let sděluje, že celým stvořením proudí stále energie Boží lásky. Tato energie doplňuje neustále potřebnou energii pro fungování všeho živého i neživého na atomární úrovni. Bez této energie by celé Stvoření nemohlo existovat. Tato energie má název prána nebo také nesprávně čchi a má i mnoho jiných názvů. Vědci tuto energii nazvali jako reliktní energii, jako „zbytkovou energii po tzv. Velkém třesku“. Energie prány představuje stejnou vibraci jakou má energie čchi, jenom menší intenzity. Prána je část odloučené energie z energie čchi.

 

     Pokud se zaměříme na energii, uvědomněme si, že při příjmu 2500 kalorií denně bychom neměli dostatek energie pro naše tělo.  Je prostá skutečnost, že pumpování srdce, mozková činnost a udržování naší teploty už spotřebovává mnohem více energie, než kolik přijmeme z potravin. Logicky musí existovat jiné zdroje energie, které naše tělo využívá.

          Právě tato prána proudí do našeho těla skrze duchovní srdce a čakrový systém a posiluje potřebný energetický příjem. Čakry jsou energetická místa v těle, která přijímají pránu (životní energii) vyživující s ní spojené orgány. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí být čakry v pořádku, tedy harmonizované a správně vydávat a přijímat energii. Pokud čakry v pořádku nejsou, například jsou zablokované, tento stav se manifestuje na těle v podobě psychických problémů, či následných nemocí.  Velikost pránické energie může představovat až 13100 kalorií za den. Spolu s příjmem potravy se může jednat o energii okolo 15500 kalorií. Vyšší potřeba energie může být zajištěna z „kosmické mřížky“, do které má přístup Vyšší Já lidské bytosti. Potřebná energie z kosmické mřížky se odloučí a vstoupí do „univerzální kalibrační mřížky“ konkrétního lidského těla a odtud do pránické energie. Celý tento proces doplňování potřebné energie je řízen Vyšším Já s využitím kvantové části DNA. Je to kvantový proces.

 

      Součástí čakrového systému je systém meridiánů.

     Podle tradiční čínské medicíny proudí energie lidským tělem po dvanácti základních drahách, které nazýváme meridiány. Energie postupně prochází všemi drahami, které naplňují všechny orgány a systémy. Její energetický průtok je základem lidského zdraví. Existuje 12 párů meridiánů (12 na levé a 12 na pravé polovině těla) a k tomu navíc ještě 2 nepárové meridiány. Všechny vedou po povrchu i uvnitř těla a energie těch, které jsou na povrchu, se koncentruje do akupunkturních bodů. Od chodidel k hrudníku, přes paže dolů ke konečkům prstů na rukou proudí ženská energie JIN, od konečků prstů nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům proudí mužská energie JANG. Životodárnému proudění nesmějí bránit žádné překážky. Proudy JIN a JANG by měly být v harmonickém vztahu. Často se však vytvářejí v energetických drahách blokády, které se ihned projeví narušením zdravotního stavu a mohou tak zapříčinit duševní i tělesné poruchy a nemoci. Právě tyto blokády jsou skutečnými příčinami zdravotních potíží! Některé části těla mají pak příliš mnoho energie a jiné naopak příliš málo.

     Čištění a otevírání čaker

     Čakra je energetické centrum v našem těle, (popisovaná jako vír nebo kruh), které má schopnost přijímat energii, určitým způsobem ji přetvářet a opět vyzařovat. Čakry nestojí samostatně, ale jsou vzájemně propojeny, takže kvalita fungování jedné čakry ovlivňuje kvalitu fungování čaker ostatních. Čakry jsou důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají přední a zadní aspekt.

     Každá čakra má svůj energetický potenciál a funkci, takže určitým způsobem ovlivňuje kvalitu našeho života. Každá čakra má svůj vlastní směr otáčení a svůj způsob otevírání.

     Pokud se čakry otáčejí správně, jsou dostatečně otevřené a správně fungují, projeví se to v našem životě lehkostí, zvýšenou energií a dokážeme lépe a snadněji zvládat běžný život. Na duchovní úrovni se nám mohou zostřit naše léčitelské dary, vnímání a podobně.

     Když se naše čakry otáčejí nesprávně a jsou nedostatečně otevřené, můžeme se cítit bez energie, podrážděně, frustrovaně a i jednoduché záležitosti pro nás mohou být velice obtížně řešitelné. Důvodem je, že naše životní energie je oslabená a to zásadně ovlivňuje naše vnímání a rozhodování. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Čakra tuto energii přijímá, pokud se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty ruky ukazují směr otáčení, palec ukazuje směr proudění energie). Pokud se točí opačně, energii vydává. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka. 

     Čakry a tachyonová energie

     Obdobně jako prána, může vstupovat i tachyonová energie na postižená a zablokovaná místa v těle skrze systém čaker. Je to lepší způsob, než přikládat na různá postižená místa specifické výrobky, materiály a substance.

     Protože jednotlivé tělesné soustavy,  podsoustavy a orgány přináleží k různým čakrám a není jednoduché se orientovat, co k čemu patří, je nejvhodnější využívat k léčení 7. čakru.

     Korunní nebo také temenní čakra – Sedmá čakra 

  • Název: Sahasrara (Sahasrára);
  • Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
  • Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
  • Vůně: kadidlo, lotos
  • Základní princip: čiré Bytí
  • Části těla: velký mozek

     Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry. V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Pozitivně ovlivňuje čisté vědomí, duchovní jednotu, meditace, karmu,

Proces léčení a vyléčení

 

     K harmonizaci těla, odstranění nebo ztišení bolestí, k léčení a vyléčení akutních i chronických nemocí a degenerativních postižení je potřeba učinit dva kroky:

     A. Věřit, že léčení funguje bez jakýchkoli pochybností, protože musí dojít k propojení mysli a těla – všech jeho buněk k jednotě. Nevíra a nedůvěra nemůže vést k úspěšnému konci. Podle síly příznaku – bolesti je třeba postupovat opakovaně (zpravidla 2 – 4x,) a je dobré si zjistit skrze kyneziologii vhodný den pro pokračování v léčení.

     B. Na základě znalosti zdravotního problému, ať už skrze svého lékaře, svých zkušeností nebo na základě zjištění skrze kyneziologii vyslovit záměr k očistě nebo vyléčení zdravotního problému.

     1. Firma ATT vyrábí produkty, které jsou určené na určitý zdravotní problém a to vytváří také záměr pro léčení. V takovém případě stačí položit tachyon na místo, kde se zdravotní problém nachází. Výhodou tohoto širokého sortimentu je, že uživatel nemusí být nějak zvlášť poučený. Nevýhodou je široký sortiment tachyonů, který je finančně náročný, protože jen málokdo má jen jeden zdravotní problém.

 

     2. Další způsob, který je účinnější než přikládání tachyonu na postižené tělo, je pokládání tachyonu na 7. čakru. V takovém případě je ale nutné vyjádřit záměr toho, čeho má být dosaženo.

     Tak jako je na Zemi pro lidstvo nejvyšší duchovní bytost Bůh – Duch, tak pro duchovní světy je to „Nejvyšší princip lásky a stvoření“, protože nejvyšším principem v celém stvoření je láska a soucit. Proto je vhodné a potřebné záměr vyslovit např. takto:

     Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření vyjadřuji záměr vyléčit skrze naše Vyšší Já a tachynovou energii tohoto tachyonu…. (následuje pojmenováni zdravotního problému) v našem těle. Nesmírně za to děkuji.

     V rámci harmonizace a vytváření energetické rovnováhy v těle stačí mít tachyon na své 7. čakře 10 - 15minut denně. Delší čas není škodlivý. Zejména u chronických a degenerativních nemocí je třeba počítat s opakováním postupu léčení. Opakování by mohlo probíhat denně nebo podle údajů získaných pomoci kyneziologie. Připomínám, že Davidu Wagnerovi  trvalo  6 měsíců, než se vyléčil.

     Připomínám, že veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

     Moje poznámka: K tomu odkazuji na můj text o základních poznatcích  ohledné léčení nemocí „Princip léčení nemocí“. Celý text lze najít na mém webu: https://duchovnipoznatky.webnode.cz. Na tomto webu je také vysvětlen pojem „innate“.   

     Pochopil a napsal Jan Heczko. Celý text psaný kurzívou s mým poznáním nebo poznámkami mám potvrzený skrze mé Vyšší Já.

     6.11.2018.