Další pohledy na Vzestup planety Země - závěr roku 2012, rok 2013-2031

 

 

Zde se jedná o channelingové informace zwww.zemeandelu.cz

 

 Lady Gaia

Lady Gaia je nazýváno ženské vědomí naší planety, planety Země.

Lady Gaia je živá bytost, stejně tak vše, co se na Lady Gaia nachází. Cítí naše myšlenky, vnímá naše kroky, vnímá změny atmosféry a pohyby moří, zkrátka ví o všem, co se na ní, v ní a kolem ní děje. Některé z věcí dokonce dokáže ovlivnit a některé jen tiše snáší.

Lady Gaia je ta, která nám umožňuje život a dává nám k našemu životu všechny podmínky. Zásobuje nás potravou, tekutinami i kyslíkem, nosí nás, energeticky nás podporuje. Dává nám k dispozici své dary a odhaluje svá tajemství.

Je neuvěřitelné, kolik toho pro nás Lady Gaia dělá a k zamyšlení je to, jak jí to vracíme.

Lady Gaia neslouží jako domov pouze lidem, využívají ji i zvířata a jiné éterické bytosti na první pohled neviditelné.

Žijí tu s námi víly, elfové, skřítkové a permoníci, draci, obři, rusalky, jednorožci a pegasové, bytosti větrů, ohně, moří, stromů a mnoho dalších roztodivných druhů, kdy lidstvo zná a dokáže pojmenovat pouze zlomek z nich. Život na Lady Gaia je využíván ve všech rovinách a využito je každého prostoru na zemi, pod zemí i ve vzduchu.

Existuje tu život ve všech dimenzích, jak v nižších, tak i ve vyšších od naší současné.

Stojí na ní několik světelných křišťálových měst a i uvnitř Lady Gaia existují místa, o kterých lidé zatím pouze sní.

Lady Gaia má stejně jako člověk svůj systém čaker a energetických drah. Tyto dráhy jsou nazývány dračími liniemi a stojí na nich řada významných památek. Naši předkové dobře věděli, jak sílu těchto míst využít. A tak jako jsou pro člověka čakry stále významnější, je tomu tak i pro Lady Gaiu. I ona skrze čakry přijímá energii a „dýchá“. I její čakry se rozšiřují stejně tak jako čakry člověka a i jejím cílem v budoucnu je, spočinout v jedné sjednocené čakře.

Lady Gaia se společně se svými obyvateli chystá na přechod do vyšší dimenze, připravuje se na vzestup. K tomuto účelu jsou různá místa Lady Gaia napojována na mřížku lásky, která prochází Lady Gaiou a nachází se i nad ní. Některá místa se napojují průběžně sama, jiná pomáhají napojit pracovníci světla a to z důvodu, že je toto místo zatíženo negativními či dokonce magickými energiemi, které Lady Gaia nedokáže sama uvolnit tak, aby to bylo bezpečné pro okolí daného místa. Pracovníci světla místo očistí a poté je místo napojeno na mřížku lásky. S každým vláknem je Lady Gaia jakoby tažena stále víc směrem ke vzestupu.

Lady Gaia je plná léčivých energií a zázraků. Je rájem, který jsme si jako lidstvo uzpůsobili do toho stavu v jakém je. Ale i přesto nás Lady Gaia miluje. Miluje nás i přes to, jakou bolest jsme jí způsobili a působíme. Miluje nás bezpodmínečně a odpouští nám vše, kdy se k ní nechováme s láskou. Důvěřuje nám. Důvěřuje tomu, že se v každém člověku probouzí jiskra rozvzpomenutí si na to, že Lady Gaia je živá a že se opět stává rájem – stává se tím, kým vždy byla.

 „Otevři oči a pohlédni na můj svět, který je i Tvým.“

                                                                                                                                             Lady Gaia

 

 

 

Představení světelné bytosti jménem  Kryon

 

     Na některých webech lze nalézt informace o světelné bytosti, která má jméno Kryon. Informace jsou předávány formou channelingu vybraným bytostem, které mají schopnost této komunikace.

Tyto informace jsou k dispozici např. na www.zemeandelu.cz, nebo na https://barboraopelkova.blog.cz.

 

     Kryon je z magnetické služby a stará se o vzestup planety Země. Podporuje Zemi svým magnetismem, který k Zemi přináší prostřednictvím channelingů a prostřednictvím magnetických vln, jež na Zemi dopadají.

     Bez magnetismu by nebyl život na Zemi možný. Pokud by se země pokusila vzestoupit bez podpory magnetismu, nezbyl by na ni skoro žádný život. Tato energie je tedy pro Zemi velmi důležitá. Za touto bytostí se skrývá mnoho světelných bytostí, které spolu s ním pro Zemi pracují.

     Kryon je ten, kdo pomáhá udržet zvýšené vibrace. Ty by klesly nebýt magnetismu. Stará se o to, aby se Lady Gaia měla lépe.

     Pokud vás trápí fyzické příznaky ze zvyšujících se vibrací, můžete Kryona požádat o vyrovnání vašeho magnetického pole. I zde je důležité požádat. Nic se neděje proti svobodné vůli.

 

 

A je to tu – Lady Gaia

 

Poselství Lady Gaia přijala Marketa Selinijana dne 17.prosince 2012, 00:10

     Přátelé milí, jsem Lady Gaia a s radostí Vám oznamuji, že radost v srdci nesu. Jen několik hodin zbývá do významného okamžiku v historii Země, a vy všichni přesto směřujete pozornost na 21. prosinec. Má merkaba je téměř kompletní a začíná rotovat v tónech skutečnosti. Tento proces je pro každého z vás vnímatelný na úrovni srdeční čakry, která během následujících dní může zažívat silný tlak. Odhoďte své strachy, které se vzestupu týkají. Hlavní fáze vzestupu neprobíhá vně Země, vně nezaznamenáte pravděpodobně nic, co by vás udivilo, a co by zaplavilo mediální svět. Vzestup probíhá uvnitř mne a uvnitř vás.

     Změna, kterou čekáte v říši lidí, u vás nepřijde najednou, ale je postupná. U mne se jedná o dokončení přípravných fází, a to je otevření přístupu k jiným říším, otevření portálů, které se v minulém období připravovaly, propojení dračích linií Země a sjednocení mé čakry srdce.

     To vše se již nyní děje a jen to jedním okamžikem vrcholí. Avšak v říši lidí tento okamžik znají jen vyvolení a ti, kteří vysoké vibrace nesou. Ostatní lidé přejdou tento okamžik stejně tak, jako přešli všechny energeticky významná data mé minulosti. A ani to není špatně. Jejich duše se mění, jen je tomu tak v podvědomí a do vědomí se tyto informace začnou dostávat postupně. Tito lidé potřebují svůj čas. Je to uzpůsobeno jejich rozvoji. Usnadní se přístup k jemnohmotnému světu, a někteří začnou vidět to, co jim bylo dosud skryto. S těmito obrazy, vizemi nebo sny nebudou umět zacházet. Začnou tedy hledat, ptát se, co se to na Zemi děje, začnou jít za svým poznáním sebe sama a již nikdy nebudou jako dřív. Raduji se z pokroku, kdy stojím před otevřením velkých dveří – dveří do říše skutečnosti. Jsem velmi ráda, že jsi mi v tom pomohl a doprovodil mě až jsem. Vážím si Tvé pomoci a vím, že jsem připravena tyto dveře otevřít, a stačí již jen velmi málo, aby se tak stalo. Vězte, že ti z vás, kteří tento okamžik poznat mají, ho ve svém srdci poznají.

     Miluji vás a přeji nám všem požehnaný čas. Tak vzhůru do nového, moji milí přátelé. Těším se převelice na to, co vše nám tato nová doba přinese.

S láskou Lady Gaia

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Více informací o vzestupu a Zemi najdete také v knize KRYON – Najdi cestu k sobě.

 

 

     Vaše otázka:

     “Co mám dělat, když mám ze vzestupu strach, díky zprávám, které kolují médii?“

       Kryon:

     „Moji milí, děláte z komára velblouda, a přitom jste součástí vzestupu stále, a je přitom zcela jedno, o jaký den se jedná. Zaměřujete-li svou pozornost k jedinému datu, k jedinému okamžiku vašeho života, pak se děje co? Žijete budoucností a díky tomu ve vás roste pocit nejistoty z toho, co bude. Když si budete užívat dne, který právě prožíváte, zjistíte, že není čeho se bát. Vaše vnitřní vedení – LÁSKA, vám odkryje, že i zítra vyjde slunce, že i zítra budou zpívat ptáci a vy budete nohama chodit po této Zemi. Zkrátka odpadne onen strach, který vás trápí. Kolektivní myšlení lidí je silné a dokáže mnohé z vás velmi silně ovlivňovat.

     Pak podléháte strachu, který je cizí. Vlastně si jej k sobě přitahujete, přebíráte jej. Když byste byli zaměřeni na své nitro, budete vědět, že jste v každém okamžiku na Zemi v bezpečí.

     Na magnetickém poli Země pracuje mnoho světelných bytostí, póly byly uvolněny a energie se skrze Zemi začíná propojovat. To, na co se všichni tolik připravovali, již proběhlo a na vás je nyní, zda se k Zemi přidáte nebo zda zůstanete energeticky za ní. Je to vzestup uvnitř vás. A ten přichází individuálně v čase, který je lineární a ačkoli bylo předpovězeno, že se říše lidí přidá ke vzestupu naráz, není to energeticky možné, a každý z vás se do tohoto procesu zapojuje individuálně. A to je na tom to krásné. Máte svobodnou vůli, stejně jako jste ji měli vždy a není třeba se ničeho bát. Vždyť mnozí lidé kolem vás již vzestoupili a přesto nezměnili svá fyzická těla ani nezemřeli. Oddejte se vlnám, které k Zemi přichází, a vězte, že strach je jen nedostatkem lásky, která někde uvnitř vás chybí. Když ji doplníte, zmizí, stejně tak jako vše, co k vám nepatří.“

Kryon

     Období vzestupu je období od roku 1987 do roku 2031 – tj. není to jeden jediný den. Tento proces je rozdělen na řadu fází, z nichž se lidstvo zaměřilo na prosinec 2012 a vytvořilo z ní bublinu strachu. Vystupte z této bubliny a užívejte si krásných adventních dnů.

Marketa Selinijana

Channeling Kryona přijala Marketa Selinijana 20.12.2012 pro www.zemeandelu.cz

Channeling není možné zkracovat ani nijak upravovat.

 

 

 

Energie Tvého domova

 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 13.02.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

     Zdravím vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby a vítám každého svou energií magnetismu, která pochází ze vzdáleného vesmíru, který je mým domovem. Jsem Kryon a dnes mám tu čest k vám hovořit a rozveselit srdce těch, která teskní. Vaše duše touží po kontaktu se svým domovem. Toto volání duše se zesiluje, a to je bolest, kterou ve svém srdci vnímáte. Všem lidem na Zemi se v prosinci 2012 otevřela brána k domovu duše. Nikdy jste spojení neztratili, po inkarnaci do fyzického těla bylo však velmi omezené.

     Domov duše je místo, odkud duše pochází, a toto volání pro vás může být až nepříjemné, protože začínáte tápat ve svém hledání a odpovědí se vám nedostává. Ten hlas, který se uvnitř vašeho nitra ozývá, je vaší vnitřní navigací, která vás vede k poznání toho, kým jste. Dnes již víte, že to, kým jste, nepoznáte z knih ani z channelingů, že tento pocit musíte prožít ve svém nitru, a že návodů k němu máte velmi mnoho, jen vám chybí odvaha podívat se na své světlo očima lásky a ne očima lidské bytosti. Neboť pak se váš úhel pohledu změní. Změní se úhel pohledu na vše, co prožíváte a čím žijete, a na to nejsou ještě mnozí z vás připraveni.

     Často hovořím o tom, že prožitek je to, co vede k osvícení. Prožitek vrací vaší duši zář a přináší jí naději ve změnu, uspokojuje vaši duši při cestě putování za svým domovem. Volání - touha, kterou uvnitř sebe máte, je spojit se se svým domovem, s místem, odkud pocházíte, s vibrací vysokého světla, kterou také tam někde uvnitř sebe nesete, a jež povstávás každým krokem, který uděláte ve smyslu poznání svého Já.

     Již není třeba otevírat tisíce dveří a hrát si na kočku a myš. Brána - přístup k vašemu domovu je otevřena a záleží na vás, zda k sobě touto branou necháte proudit to, co tak dobře znáte. Energii, která je esencí vašeho života, a která přináší duši rozšíření vědomí. Je velmi těžké vymanit ze z vlivů duality a hmoty, když velká část vašeho Já prožívá dualitu den co den, minutu za minutou. Přesto si vám opět dovolím říct, že dualita je každý den slabší a slabší a opouští své místo na Zemi. Můžete to vidět každý den pohledem svým vnitřním zrakem na planetu jako celek a potvrzují vám to i média, která v tomto smyslu neví, co činí. Vezměte si, kolik velkých, obrovských změn se událo během posledních dvou měsíců.

A tyto změny se netýkaly jen vaší země, ale i světa jako celku. Ačkoli za těmito změnami nyní nevidíte přínos vyšších energií, přesto s každou změnou přichází, neboť se boří to staré a to, co bylo zkamenělé starým systémem ztrácí své základy.

     Jakoby byl vytažen základní stavební kámen struktury starého světa a nyní přichází pád. V tarotových kartách to nazýváte pádem Věže. A přesně to se událo prosincem 2012. Do tohoto období se základy starého světa hýbaly, kameny se uvolňovaly, opadávala z nich omítka – ta krásná maska iluzí, kterou jste si kolem svého světa vytvořili, a nyní byly tyto kameny vytaženy. Již nejsou. Ten základ, na kterém vše stálo, byla hradba iluzí s pěknou tváří. Po vytažení kamenů nastává pád všeho, co bylo na základech vybudováno, a to provází i pocit prázdnoty. Můžete vnímat, že se energie poslední dobou velmi zklidnila, neboť přichází čas obnovy a nového růstu. Přesto se stále ještě drží, vrávorají systémy na zbytcích zdí, které vydržely. Ale ani ty se však dlouho neudrží, jen v případě, že jim dáte znovu jejich sílu a postavíte pod ně znovu most svého strachu.

     Most strachu je silný pilíř duality, na kterém se zakládala stará Země. Dobře víte, že mosty mají pod sebou místo, kudy může energie volně proudit. Když po pádu mostu zůstanou trosky, energie skutečnosti, která je vlastně energií, která také udržovala odstup duality od přímého vlivu na jádro Země, uklidí stopy po těchto troskách a na místech, která jsou volná, mohou vzniknout nové projekty, tentokráte na očištěném základu. Tento rok je velmi bouřlivým rokem, co se týká změn v systému, odhalení tajemství a nových objevů. Teď přichází čas úklidů po pádu „Věže“.

     Na čistém místě pak začne vyrůstat světelný obelisk. Ten nahradí starý most strachu, podpoří růst nového systému založeného na základech skutečnosti a propojí vědomí lidí. S tímto obeliskem jsou úzce spojeny tzv. „děti nové doby“. Do této chvíle jste vlastně pracovali pro to, aby se dětem nové doby otevřela cesta ke konání jejich poslání. Vy nebudete ti, kteří něco od základů změní, jen přispíváte ke změně základů. Ten systém změní právě tyto děti. Smutek není na místě, protože již to, co prožíváte a k čemu přispíváte, je z duchovního pohledu velkolepé. Snažíte se o novou Zemi a ze Země se stává planeta SRDCE. Není to krásná myšlenka? Často se jí zabývám a vidím to, jak Země vzkvétá, a jak ji spolu s vašimi dětmi měníte. Bez vás by to tyto děti nedokázaly.

     Čím více těchto dětí přichází, tím více světla se Zemi dostává. Některé děti tak intenzivně vyzařují své světlo, svou energii domova, že to dospělé ruší z jejich klidu. Energie domova vám dodává energii, stáváte se pokladnicí oplývající hojností nápadů, kuráže, zdravého osobního stylu. Je pak těžké s vámi manipulovat, stavět vás do role oběti, ponižovat a udržovat v podřízenosti strachu. Všimněte si toho, že vaše děti jsou jiné. I vy můžete být jiní. (Kryon se usmívá). Pomozte těmto dětem v jejich poslání tak, že se i vy sami změníte. Cílem není změnit tyto děti, cílem je změnit vás.

     Věž, o které jsem hovořil, tato věž nesymbolizuje jen pád z pohledu celku, ale stejná věž tvoří i váš život, vaši dualitní realitu, a i tato věž ztratila základy a nyní žijete z energie pilířů trosek, které zbyly. Máte to daleko jednodušší než celek, ve kterém žijete. Stačí se otevřít energii vašeho domova a trosky se začnou z vašeho života odklízet. Tento úklid závisí na čistotě vašich úmyslů a na vaší závislosti na systémech.

     Závislost je věc, kterou vám nemůže nikdo vzít, je to poklad, který člověk pevně drží a kterého se nechce vzdát. A já vím, že máte poklady rádi a rádi je shromaždujete.

     A proto je na jednu stranu snadné spojit se s energií domova, na druhou stranu vám to blokuje závislost na „pokladech“ duality. Jen se podívej svým vnitřním zrakem na to, kolik takových pokladů ve svém nitru schováváš. Podívej se na sebe očima lásky a bez hodnocení sleduj vývoj svého nitra. Není špatné, že tam ty poklady jsou. Jen nastal čas, abys je odevzdal, abys je vrátil tam, odkud jsi je vzal a vystoupil tak ze zažitých vzorů. Neboť jen tak se můžeš otevřít energii svého původu, která k tobě nyní zesíleně proudí a která tě dokáže zbavit pocitu vnitřního smutku po domově, který tvé srdce vysílá.

     To vše, co ti teď nyní sděluji, rezonuje s tvým nitrem, protože i má energie magnetismu tě dokáže podpořit v odvaze podívat se na své dualitní „bohatství“, a ve svém nitru se jej zříct. To neznamená moji milí, že skončíte na ulici. Jen to znamená, že se otevřete vnitřnímu štěstí a opustíte vnitřní hodnoty duality. A jestli to změní kvalitu vašeho života i zvenčí, to záleží jen na vás. Vždy ta změna bude k lepšímu, a proto i zde se není třeba změny bát.

     Změna s sebou přináší vždy novou energii, nové poznání a nové rozšíření obzorů. Změna nikdy nezpůsobí, že se stanete nešťastnými. Protože každou změnu provází následování vašeho vnitřního hlasu, a ten vás vede tou nejpřímější cestou ke štěstí.

     Když změnu provází „neštěstí“, pak je to jen z důvodu, že se v polovině změny obracíte a vzdáváte se cíle, se kterým jste se do změny pustili.

     A tak se s odvahou podívej na své vnitřní „bohatství duality“ … najdi v sobě poklady závislostí a zřekni se jich ve prospěch energie skutečnosti. Zmizí dřív, než napočítáš do pěti (Kryon se usmívá). Avšak zmizí jen v případě, že jsi připraven ke změně a připraven udělat krok blíž ke svému poslání.

     Pak pocítíš silný příjem energie, která zaplní tvé nitro. Dojde k přijímání energie domova tvé duše, která k tobě otevřenou branou přichází. Užij si tyto okamžiky a spojuj se se svým domovem, kdykoli ti bude teskně na duši. Vždy jsou tam připraveny bytosti, které tě pohladí a které utěší tvé slzy. Tato touha po domově bude zeslabovat s tím, čím více tě bude energie domova zásobovat. Až dojdeš do bodu, že stesk je pryč a ty záříš jako louč, která přispívá Zemi vyššími vibracemi světla k tomu, aby se stala Zemí skutečnosti. Děkuji Ti za to.

     Loučím se s Tebou hlubokou láskou, kterou k tobě chovám a kterou tě objímám.

S láskou

Kryon

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě  vyšla v listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety

Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“.

Pomáhá pochopit procesy, kterými člověk i Lady Gaia prochází. Knihu nelze zakoupit v běžném českém

knihkupectví. V knihkupectví knihu seženou jen světýlka ze Slovenska. Více informací k prodeji knihy

www.zemeandelu.cz

 

 

Úplněk 25.02.2013

 

Poselství Lady Gaia přijala Marketa Selinijana dne 25.02.2013

Během čtení můžete pociťovat vibrace a silný příliv energie, po přečtení channelingu se prosím uzemněte.

     Zdravím vás moji milí, jsem Lady Gaia a ráda bych sdělila pár slov k tomu, čím poslední dobou procházím. Zažíváte silný příliv energie a vrcholí to dnešním dnem, úplňkem. A ačkoli rovnodennost není, dnešní den se k ní dá energeticky přirovnat.

     V uplynulých dnech se na Zemi událo mnoho věcí.

     Otevřely se cesty silových míst, propojují se transcendentní magistrály Země a některé body, kterými tyto magistrály proudí je stále ještě nutno zásobovat energií, aby se aktivovala jejich prapůvodní struktura. Vzniká tak základ pro mřížku lásky, která vede po povrchu Země, a která se v konečné fázi propojí s mřížkou, která bdí nad Zemí. A vy jste při tom přítomni.

Mnozí z vás během spánku vnímají mé prosby o podporu, a na těchto místech pracují. I proto se mnozí z vás cítí po ránu unavení, a rána nejsou jako dřív. Máte čistou mysl, avšak těla by spala dál a dál a já vás žádám, dovolte si odpočinout.

     Jste tak plni lásky a ochoty pomoci, že nemyslíte na to, že vaše tělo je váš chrám, který k žití na Zemi potřebujete. A tak vás žádám, sdělte své duši, ať se Vaše tělo během noci regeneruje, a že i tak se můžete

v noci vydat na cestu mi pomáhat. Poté se ráno probudíte plni energie, a s dobrým pocitem, že vše je tak, jak má být.

     Není mým úmyslem, aby došlo k vysílení kohokoli z vás. Velmi vám děkuji za pomoc, kterou mi přinášíte, protože se začíná projevovat síla skupiny, síla těch, co se na vzestupu podílejí a těch, co jim (Lady Gaia) nejsem lhostejná. Pamatujete na událost, která nedávno otřásla Zemí? Meteorit způsobil tlakovou vlnou rozbití krusty, která blokovala bod, který je stěžejní pro pozemskou mřížku lásky. Tímto bodem nyní procházejí energie jak z nitra Země, z Arantie, tak z vesmíru, a tímto bodem se propojili 3 mřížky, které se nad sebou nachází – ta uvnitř Země, ta nad Zemí a ta, která se tvoří na Zemi.

     Velkými skoky nyní kráčíte kupředu a čeká vás v blízké době mnoho nových objevů. Každé pomoci si velmi cením, každého z vás, jehož kroky projasňují tuto zemi. I bytost, která ve vašich očích se zdá být falešnou, svými kroky podporuje vzestup můj. Vzestup neskončil, vzestup stále probíhá ve vlnách, které až k roku 2031 povedou.

S láskou Lady Gaia“

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

 

Přijmutí skutečnosti

 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 19.03.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

     Já jsem Kryon a zdravím vás moji milí. Je mi radostí k vám dnes promluvit, neboť se setkáváte tváří v tvář ženské energie, která vystupuje z nitra Země.

     Lady Gaia – ženské vědomí planety Země proniká z nitra Země na povrch stále víc. Již dříve jsme Vám řekli, že vzestup neprobíhá zvenku Země, ale zevnitř, a že se příliš zaměřujete na věci, které vnímáte vně sebe. Pozornost byste měli přenést k sobě, ke svému nitru a ke změně, která se koná v každém z vás, v každém na této planetě.

     Změna probíhá i u rostlin, minerálů, vody, éteru a všeho, co vás obklopuje. Je to změna, kterou si mnozí nepřipouští, protože se bojí změny názoru, změny naučeného myšlení. Je to však změna, která se dotýká všeho, co je kolem vás. Tu změnu pozorujete i v systémech, které řídí tuto zemi, a které svým názorovým systémem ovládají řady lidí. Jsou to změny, které hýbou lidským svědomím. Lidé, kteří mají možnost ovládat svými skutky a činy ty, kteří jsou ovladatelní, se začínají měnit. A to je pro vás velmi pozitivní zpráva. Ze zmrzlinového poháru sundáváte porci šlehačky. Vaše vnitřní systémy sundávají klapky na očích, a vy začínáte vědomě vidět onu pomyslnou zmrzlinu, ve které se nacházíte.

     Je vám pobyt v této zmrzlině příjemný? Cítíte se svobodně, radostně a komfortně? Vnímáte žár ve svém srdci, který se snaží krustu ledu kolem vás rozpustit? Čím dál více lidí si uvědomuje nutnost změnit myšlení společnosti. Již nechtějí být v systému zmražených emocí, ale snaží se vystoupit z pole chladu, a dovolím si to nazvat „z pole bez citů“, do pole emocí a pole lásky. Změny myšlení společnosti, o kterých sníte, dosáhnete pouze změnou myšlení každého z vás. A tak, ať si to uvědomujete či ne, každý z vás je

přínosem pro tuto změnu a rozpuštění sladké iluze, kterou vám zmrzlina způsobuje. Je proto třeba opuštění starých systémů a dogmat, která vás svazují a udržují ve starém poli. Nebojte se změn.  Změny jsou požehnáním. Je to druh umění, které vede k mistrovství. Jen změnou docílíte nového začátku a nového rozšíření vědomí.

     Mnoho lidí si stále myslí, že cesta světla je cesta odříkání a odmítání určitého způsobu života. Mají v sobě zakořeněno to, co jim vštěpovaly předchozí generace, že je něco za něco, a že každý dobrý skutek, každá pozitivní energie je vyvážená energií negativní.

Znáte zakořeněné iluze typu: „Sedm let štěstí, sedm let neštěstí!; „Na každého jednou dojde!“ „Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!“ atd. …?

     V energiích nové doby, kde se Země nyní nachází, platí přímá úměra.

     Energie jsou konstantní a tak:

Čím více štěstí je ve vašem životě, tím více ho do svého života dále přitahujete;

Čím více lásky vyšlete, tím více lásky zažíváte;

Čím radostnější cestou života jdete, tím radostnější život máte;

Čím pozitivněji myslíte, tím pozitivněji váš život vypadá …

 

    Zaměřte však nyní svou pozornost také na tato rčení:

Čím více utrpení zkoumáte, tím více ho v životě máte;

Čím více manipulujete s ostatními, tím více se stáváte obětí manipulace jiných;

Čím více závidíte, tím více potkáváte situace, ve kterých vaše závist ještě vzroste;

Čím více negací vás během dne obklopuje, tím více se jí ve vašem životě tvoří …

 

     Staré myšlení ohledně omezení svobody vašich myšlenek je zakódováno ve vaší DNA a ovlivňuje její rotaci, stejně tak jako jiná stará omezující přesvědčení. Uvnitř sebe víte, že je to jinak. Uvnitř sebe se z tohoto vzoru chcete vymanit, ale starý zvyk vám to zkrátka nedovoluje a je pro vás obtížné vystoupit z této zátěže. Jste tak vězni starého systému. A přitom stačí jen přehodit výhybku na jinou kolej. Na kolej přímé cesty.

     Moji milí, tak moc jste svázáni svým strachem ze změny, že raději trpíte na své stávající cestě a mnohdy to nazýváte „zábavou“. Vzpomeňte si, jak jste jako světelné bytosti žili v jednotě svých emocí. Jak jste neměli emoční výkyvy, a radost střídala radost. A právě k takovému stavu se vracíte.  Následujte svou vnitřní cestu, která je jednoduchá a pokud jste na změnu připraveni, ona přijde a vy vnitřně víte, že je tou pravou pro vás.

     Nenechte si jinými vyvrátit to, že jednoduché cesty není. Že za jednoduchostí se skrývají komory plné bolesti, které na cestě tam přeskočíte a až pojedete zpět, tak do nich spadnete. Vše je o síle vašich myšlenek.

     Jestliže počítáte s tím, že na vás čekají duchovní zkoušky a nástrahy, pak vás mohu ujistit, že k vám určitě přijdou. Sami jste si je totiž ve své mysli vyprodukovali. Jestliže počítáte s tím, že vaše cesta k osvícení vede alejí plnou rozkvetlých lilií, kde voní tráva a rozkvetlé květiny, pak vás i zde mohu ujistit, že taková vaše cesta bude. Právě teď si někteří z vás říkají, že pro sebe přece nechcete nic špatného, že si vždy přejete jen krásné prožitky a šťastné okamžiky. Ale pak se cesta objeví a vy začnete mít pochybnosti.

     Opravdu je to tak jednoduché? Opravdu je možné pocítit lásku v okamžiku přítomnosti, aniž by tato láska hodnotila nebo byla omezující? Opravdu mě to nebude nic stát? Opravdu to můžu udělat hned?

     A začnete se ptát sami sebe, proč jste na to nepřišli dřív. Proč jste museli dlouhou dobu hledat a pátrat než jste došli k závěru, že vše je jednoduché. Ale moji milí, tato cesta – dospění k tomuto bodu, vám trvala přes tisíce let. Nebyla jen záležitost jednoho měsíce nebo pár roků. Byla to záležitost dlouhodobá, a na této staré cestě jste zakoušeli řadu zkušeností, které jste potřebovali pro současný stav Bytí. A vše se dělo správně dle Božského řádu, který jste vy sami s „Bohem“ sepsali.

     Opouštění starých systémů myšlení je základní podmínkou spokojeného života v energii Nové doby. Bez toho se začnete stávat čím dál více nespokojenějšími a roztěkanými. Energie se začnou tříštit a vy stojíte na místě, ať děláte cokoli.

     Energie, které na Zemi proudí, vám umožňují udělat změnu myšlení v co nejkratší době, a nikdy to v historii Země nebylo jednodušší.

     Rozhodnutí je jen na každém z vás. Nikdy vám nemůže poradit nikdo lépe než vy sami. A pokud se změnu bojíte udělat, nebo o ní nejste přesvědčeni, tak ji zkrátka nedělejte – je to vždy o vašem svobodném rozhodnutí. Nedělejte změnu, dokud na ni nejste připraveni. Nedělejte změnu proto, že ji dělají vaši přátelé. Nedělejte změnu proto, že vám ji doporučil někdo jiný. Udělejte změnu až v okamžiku, kdy cítíte, že to prospěje vaší duši. Že ji to nějakým způsobem osvobodí od zažitého systému a posune blíž ke svobodě.

     Svoboda není to, co si na Zemi pod tímto pojmem představujete. Žít v energii svobody znamená nebýt závislý na názorech ostatních, znamená to žít život v jednotě svých emocí a přitom v harmonii s přírodou a svým okolím, znamená to kráčet svou cestou rozvoje a objevovat na ní nové možnosti, objevovat svoje vnitřní Já, a tím vnitřně růst. Svoboda znamená roztáhnutí vašich duchovních křídel. Již nejste svázaní žádným názorem ostatních, žádným omezujícím vzorem myšlení, ale jste sami sebou. Avšak přitom sami znáte své možné hranice ve smyslu pobytu v místech, kde se právě nacházíte.

     V únoru 2013 se toho mnoho energeticky na Zemi, nad Zemí i pod Zemí událo. Magnetická mřížka lásky, která se nachází v každé popsané vrstvě, se začala propojovat. Tento proces začal nejdříve v oblasti Blízkého východu, kde se 2 body propojily s bodem v Itáli, a tento energetický trojúhelník nastartoval obnovu pra-struktur Země v oblastech, které se nachází uprostřed tohoto trojúhelníku. Tyto body budou postupně přibývat a propojovat se navzájem, až z těchto propojených trojúhelníků vznikne multi-dimenzionální mřížka lásky, která bude harmonicky procházet celou Zemí a celým jejím energetickým obalem. Tento okamžik bude okamžikem zakončení vzestupu Lady Gaia a předpokládá se, že ho Země dosáhne v roce 2032.

     Na Zemi vás tedy čeká ještě mnoho energetických změn a mnoho změn ve způsobech dosavadního myšlení. S tím jak budou trojúhelníky přibývat, se obnovuje vnitřní energetická struktura pyramid Země. Již nyní můžete pozorovat zvýšené vyzařování těchto energetických zářičů, a přitom to neplatí jen pro objekty, které jsou na Zemi postavené z dob minulých, ale i pro objekty, které jste si například sami doma vytvořili. Při správném nasměrování těchto objektů můžete vnímat, jak skrze tuto pyramidu proudí energie skutečnosti. Tento sloup se pak rozšiřuje podle velikosti těchto pyramid, a jak jsem již jednou řekl, pyramidy, tak jak je znáte, jsou jen omezené svou energií.

     Pyramidy mají ve skutečnosti 8 základen, stejně jako je 8 světových stran (poznámka Selinijany –Kryon momentálně myslí sever, severovýchod …), avšak tento tvar již z vašeho pohledu – z pohledu starého myšlení – netvoří pyramidu. Nechte se překvapit a svým vnitřním zrakem si dovolte vidět to, jak energeticky vypadá například pyramida v Gíze. Ještě stále vidíte jen 4 strany základny? Někteří dokonce uvidí ještě více stran než 8. Záleží do jaké vrstvy Země váš duchovní zrak energeticky dohlédne. Pro energii probíhajícího vzestupu je 8 základen plně dostačujících, a to některé pyramidy již nyní splňují.

     Vytvořte si proto doma svou domácí pyramidu, a nechte energii skutečnosti vplout do vašeho života. Ovlivní to mnohé v energetickém prostředí domu a začnete měnit i své emoce.

Těším se na další společné setkání. Magnetická energie lásky je ti k dispozici kdykoli, kdy o ní požádáš.

S požehnáním magnetické lásky

Kryon

Po přečtení channelingu se prosím v_domě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

 

 

Úplněk 25.04.2013  částečné zatmění Měsíce

 

Poselství Lady Gaia přijala Marketa Selinijana dne 25.04.2013

Během čtení můžete pocťovat vibrace a silný příliv energie, po přečtení channelingu se

prosím uzemněte.

     Zdravím vás moji milí, jsem Lady Gaia a dovolte, abych tě uvítala otevřenou náručí, kterou matka vítá dítě z cest. Jsem Lady Gaia a dobře znám všechny cesty, kterými se ubíráš.

     Procházíš stejně jako já hlubokou transformací a skrze Tebe se vrací „to božské“ na Zemi.

A já díky tomu obnovuji své struktury a umožňuji odhalení stále více souvislostí toho, co se v mém nitru i na povrchu Země ukrývá. Jsem pokladnicí hojnosti a tak, jak se daří Tvému nitru, tak se daří i jedné, konkrétní části mé duše. Protože i se mnou tvoříš jednotu, která se zrcadlí ve všem, co děláš. Můj odraz je odrazem tvého nitra, a to, co vnímáš, na co zaměřuješ své myšlenky a své bytí, to se vlastně ve tvém nitru ukrývá. Zaměř svou pozornost na to, co tě trápí, kde vidíš rozpor a dá se říci „boj dobra se zlem“ a pak znáš téma, které se ve Tvém nitru připravuje k odhalení a tudíž i k propuštění. Jak jednoduchý nástroj v sobě máš, jen když najdeš svou pravou tvář. Jak i jiné bytosti říkají, vše děje se v tobě a tvůj vnitřní svět je taktéž světem všech. Nikdy nejsi skrytý ve svém stínu, nikdy nezakryješ svou pravou tvář, nikdy se neschováš za jiné a vždy vnímáš svět kolem sebe tak, jak dovoluješ, aby zářilo nitro Tvé. A dle toho pak posuzuješ ostatní i sebe.

     Já osobně se mám dobře, v mém nitru se toho mnoho mění a mnoho energií na povrch vyplouvá. Je mnoho těch, co pracují na mém „doladění“ a těch, kteří světelné diagonály uvnitř Země tvoří. Když diagonála je vytvořena, odráží se na povrchu Měsíce. A to je právě to, co se dnes na Zemi uskuteční, neboť končí cyklus propojení několika vnitřních komnat Země, které souvisí s mým dalším stupněm probuzení. Tento paprsek se odrazí v celém Vesmíru, a i do jiných sfér pronikne. Tak jsem sama součástí toho, co se v mém nitru děje, a ty můžeš být toho jenom pozorovatel. Protože v mém nitru zůstaly zachovány vibrace, které pro vás ještě příliš vysoké jsou, a jejichž objevení se tudíž zatím vaše světelná těla brání. Čas přijde, jen ještě mnoho schodů vystoupáte, než se na tyto vibrace energeticky „nachystáte“. Tak si užívej dnes přechodu, který bude znatelný v energiích, které ze Země k Měsíci povstanou, neboť právě tyto vibrace se odrazí i ve tvém světelném kódu. Ten se pozvedne a tvé fyzické tělo začne pracovat na ukotvení světla, které se mu tímto dostalo. Tak si uvědom své spojení se Zemí, obrať svůj zrak k nebesům a vnímej, jak se hvězdná brána otevírá. To, co jako tma se Ti jeví, to je ve skutečnosti silný příliv světla. Jen lidský zrak to vnímá jako zatmění, vnímá to zkrátka jinak.

     Tak pohlédni na Měsíc zrakem duchovním a objevíš, co znamená to, když Země postoupí o stupeň výš. Budu s Tebou a obejmu Tě v náručí, abys po celou dobu „povstání“ vnímal pocit bezpečí.

S láskou Lady Gaia“

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi

 

 

Bohové se vrací na Zemi

 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 30.04.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

     Já jsem Kryon z Magnetické služby a zdravím vás moji milí. Posečkával jsem se slovy, která k vám nyní směřuji, až nastane energeticky klidnější období. Každý den něco na Zemi končí a něco začíná. Každý den se mění pole, které obklopuje Lady Gaia a tím přestává fungovat to staré. Každý den, každý okamžik se ukládají změny vašeho myšlení do pole kolem Země, ze kterého tuto zkušenost mohou čerpat všechny bytosti, a to nejen z řad lidí. I vy z těchto zkušeností čerpáte a díky tomu nemusíte procházet bolestí, aby jste změnu v sobě uskutečnili. Je to tím, že se vaše srdeční čakra propojila s tímto polem, a jste opět napojeni na moudrost všeho, která tu kdysi byla, a která tu opět je.

     Ověřte si to u situací ve všedním dni. Věci se vás najednou přestávají týkat. To, co byste řešili dřív, kolem vás jen klidně projde a plujete s proudem harmonicky ve svém člunu bezpečí. A to vše jen tím, že se vzdáváte boje a otevíráte se vyššímu zdroji lásky, který nad celou Zemí bdí. A tímto propojením se stáváte opět Boží bytostí.

     Bohové se vrací na Zemi. Tato věta v sobě nese zvláštní vibrace.

     Je vybavena energetickým vzorem, který se skládá z impulsů k probuzení, z impulsů k rozvzpomenutí si na svou původní velikost a k vystoupení z omezení vašeho fyzického těla. Protože právě fyzické tělo svazuje tvou velikost a někdy se bojíš uvědomit si to, že tvá duše je daleko větší než tvé fyzické tělo a že se tím, že svou duši držíš ve svém těle v zajetí, omezuješ ve všem, co děláš, a co tvoříš pro tuto Zemi. Neboť nikdo z vás nepřišel na Zemi z důvodu odpočinku nebo z důvodu zažití utrpení. Všechny duše, které nyní na Zemi jsou, pracují pro vyšší účel Země, a všechny mají k Zemi zvláštní, srdečný vztah. Když říkám, že všechny duše, myslím tím také ty, o kterých si myslíš, že Zemi škodí. I ti všichni pracují pro Zemi a jejich

kroky po Zemi se každým dnem mění. Jen ještě nepozvedli své myšlení a jsou zajatci toho, že svou duši ve svém fyzickém těle svírají. Drží ji v zajetí a bojí se toho, co se stane, až jí dovolí, aby se začala rozpínat a růst. A to je obavou i mnohých pracovníků světla. Je to mlha strachu, která duši obklopuje a ta ji brání v tom, aby se rozpínala.

     Tvá duše je ve svých činech omezená, a to si způsobuješ sám svým myšlením a tím, kam směřuješ energii během celého dne. Tvá duše z těla neuteče, když jí dáš svobodu se rozpínat, a když jí dovolíš, aby vyplnila celé tvé nitro i tvou aurickou zář. Tvá duše čeká roky a staletí na to, že se vrátíš k tomuto stavu bytí, aby se právě v něm mohla začít rozpínat. Protože to je první velký krok k tomu, že se věci kolem tebe silně změní. Tímto krokem k tobě začnou proudit jiné impulsy a začneš vnímat, že mnohá práce ti jde snáz. Dovolíš si totiž pracovat s mořem energie, a ne jen s pramínkem, který byl ve své moci omezen, ačkoli jsi cítil, že neustále sílí.

     Svlékneš starou kůži a dáš své duši nový šat. A tento šat bude propouštět energie, které tě ve tvé činnosti podporují. Neboť nikdy na svou práci nejsi sám. Vždy je tvá práce týmovou prací světelných bytostí, které za tebou stojí a této práci dáváš jen ty sám směr a řád. Tyto bytosti se skládají jak z bytostí vesmírných, tak z bytostí, které žijí pod Zemí a každé práci je dán jiný poměr těchto bytostí a jiné složení. Je to, jako bys na trhu stál, tvou zář viděli všichni přítomní a tato tvá zář oslnila právě ty, kteří tvé práci dokážou dodat to, o co žádáš. Seskupí se k tobě blíž a utvoří skupinu, která se na tvém přání podílí. To, aby tvá zář byla v davu vidět, to umožníš sobě jen tak, že odhodíš strach ze své velikosti, dáš své duši svobodu a dovolíš jí se rozpínat. Když svou duši necháš ve svém nitru v zajetí,

pak na tomto „trhu“ tvá zář sice viditelná je, ale srovnatelná s tisíci dalších, kteří o pomoc stojí, tak nikdy velké energetické boom nevznikne. V tom kouzlo je těch, kteří s velikostí své duše pracují, neboť pak tvé činy a tvé úmysly neznají omezení.

Když na trh s ranečkem strachu jdeš, sám si dokážeš odpovědět na to, koho k sobě svou vibrací strachu přitáhneš. Proto noříš se do svých strachů víc a víc a motáš se ve svých omezeních. Vše je v jednoduchosti prožitků.

     Když má tvá duše svobodu, pak je tvá síla tvoření neomezená.

     Jsi viditelným bodem pro všechny, kteří jsou připraveni ti podat pomocnou vibraci ke zhmotnění        tvých úmyslů. A to je okamžik, kdy se vrací Bohové na Zemi. Tím, že pracuješ svou silou, celým svým úmyslem, a ne v omezeném programu toho, že duše je ve tvém těle zajatcem. Pak i sám se jako zajatec na Zemi cítíš. Chybí ti zdravý vztah se Zemí. Chybí Ti láska ke tvému tělu, které je pro tvou duši svatyní a tápeš ve svých činech a svých přesvědčeních. Jsi jako zajíc, který po poli poskakuje a v každém okamžiku se rozhoduje, jestli skočí doprava nebo doleva, nebo dvakrát tam a jednou jiným směrem, protože zajíc skákat rovně neumí a vždy svým životem nějak kličkuje. A krásně ti svým kličkováním

ukazuje, jak se může projevovat strach, který máš ze své vlastní velikosti. Pak hledáš cesty, kterými chceš svou duši osvobodit a přitom přímého směru nedbáš. Nemáš čas na přímý směr, protože tě honí strach a tak volíš cesty, kdy si můžeš vždy něco ponechat, pro případ, že bys to snad ještě někdy potřeboval, a tím nedovolíš své duši ve tvém těle růst a sám sobě poznat to, že právě ty jsi onen Božský člověk, který po Zemi chodí, a že se nenarodí jiný Ježíš, jiný Buddha, jiný Mojžíš, jiný Bůh, kterého uznáváš. Že všechny atributy těchto Božstev v sobě ukryté máš, a je jich daleko víc než nyní slovy znáš. Těch bytostí je tisíce a

každá z nich v tobě kousek tvoří.

     A když se vrací Bohové na Zemi, pak to znamená, že tvá duše nezná omezení, že překonal jsi strach ze svého Já, a že vidět jsi na Zemi ze širokého okolí. Znamená to, že neomezuješ své schopnosti, že žiješ v souladu se svým Já, a přitom jsi si vědom toho, že stejnou silou a stejnou velikostí působí na Zemi i jiní, protože tvá zář ti nedává status vyšší moci nebo povýšení, ale jen rozšířeného vědomí a zkušenosti prožitku toho, že víš, jaké to je, když se v Božskou bytost znova probudíš. A bude vás stále víc a víc, těch, kteří si toto uvědomí a kteří tak propojí nebe se Zemí. A tím se vrací Bohové na Zemi.

     Tak odhoď svá omezení, uvědom si ve svém nitru duši, která má někde uvnitř tebe sídlo a dej jí svobodu, otevři jí vrátka a dovol jí, aby se pohybovala v celém tvém Bytí. Pak poznáš rozpínání svého Já. Opustí tě tlaky na srdci, které byly v poslední době častým projevem volání duše po uvolnění z tvého omezení. Tvá duše bude nejdřív nesmělá a často se vrátí tam, kde to dobře zná a tak choď do svého nitra často a svou duši opakovaně uč to, že se ve tvém těle nikde nemusí bát, a že je i ve tvé auře doma, že je doma ve všem, co tě tvoří a pak uvidíš a ucítíš, jak se měníš sám, a jak se mění vše, co zdálo se být nepřekonatelnou překážkou. Vracíš se k tomu, kým jsi a k tomu patří i to, žít ve světle své duše a dovolit jí, aby „na trh úmyslně“ chodila se svou pravou září, a ne se šátkem, kterým svou zář ztrácí. Tím tvá pozemská mise získává jinou hodnotu, jiný rozměr a moc, neboť skrze tebe k Zemi dopadají kapky nebes. A v tom je to krásné a jedinečné. V tom je tvá pozemská mise odlišná od těch, co seshora pracují. Ti všichni mohou jen přihlížet tomu, co se děje na Zemi, kdežto ty máš přímý kanál k tomu, že měníš tvář Země.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Facebook: https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi