ROK  2012 - 2032

PROBUZENÍ LIDSTVA

 

     Jsou to duchovní informace z různých duchovních knih, které byly vydány především v USA, Anglii a také v České republice, ale také z internetu.

 

Kosmologie

 

     Kosmologie je fundamentem toho, co je stručně uvedeno dále a svůj základ má v precesi rovnodennosti a v cyklických změnách, které jsou s ní spojeny.

     Precese rovnodennosti (PR) je jen pouhé kmitání neboli oběh zemské osy, který trvá 26000 let (přesněji 25920 let). Při kmitání osa Země pomalu opisuje kruh, a ten postupně prochází všemi dvanácti souhvězdími, jedním po druhém. Znamená to, že PR vstupuje do nového souhvězdí asi po 2160 letech. Každý úsek představuje tedy jiné souhvězdí a markantně rozdílný typ energie.

     Většina dávných civilizací ( Mayové, Inkové, Aztékové, Sumerové aj.) si byla PR vědoma a znala každý z těchto dvanácti úseků noční oblohy. Také Tibeťané a Indové pohyb PR zaznamenávali a přikládali nesmírnou důležitost každému z těchto dvanácti úseků.

     Mnozí už víme, že se pohybujeme do věku Vodnáře. Dne 21.12.2012 bude osa Země na hranici tohoto souhvězdí a poprvé za 12960 let se bude  osa Země pohybovat ke středu naší Galaxie. Po dalších 2160 let se bude osa Země pohybovat znamením Vodnáře.

     Velikou roli hraje v astrologii naše nejbližší hvězda-Slunce. Bez slunečního záření by nikde na planetě Zemi neexistoval život. Slunce má vliv na naše počasí, na naši celosvětovou komunikační síť, když se objeví sluneční erupce a jejich dopad ovlivňuje zemské magnetické pole.

     Také Luna (Měsíc) dokáže hýbat s oceány a spolu se Sluncem vytvářet slapové jevy zesílení nebo zeslabení přílivu a odlivu). Také výrazně ovlivňuje naše počasí, působí na biologické párování a generační skladbu živých forem na celé Zemi. Dokonce ovlivňuje i lidské emoce.

     Energie kundalini Země mění polohu na povrchu Země ve dvou zvláštních bodech PR v okamžicích, kdy směr osy Země začíná směřovat ke středu naší Galaxie a kdy začne směřovat od něj. Dne 21.12.2012 začne osa Země směřovat k centru naší Galaxie a kundalini Země začne měnit polohu na povrchu Země. Toto datum je stanoveno matematicky, ale faktický pohyb kundalini začal již v roce 2002. Primární energie Země, která vychází z jejího středu se přesouvá do nového místa na jejím povrchu. To bude mít za následek obrovský a výrazně nový přístup k chápání spirituality (duchovnosti) a zkušenosti, která se nakonec dostane až do každodenního života obyčejného člověka. Na místě, kam se přesune, se náhle objeví spirituální energie, která velmi ovlivní obyvatelstvo žijící v této oblasti. To zase na oplátku ovlivní celý svět znovu nalezenou moudrostí a světlem. Energie kundalini Země se nazývá Had Světla.

    

     Před třinácti tisíci léty, kdy osa Země začala směřovat od středu Galaxie, změnil celý severní pól svoji polohu a před 26000 léty se osa Země rovněž dramaticky posunula.

      U obou posunů se také posunul magnetický pól Země. Před 2000 léty začalo slábnout magnetické pole a před 500 léty začalo slábnout ještě rychleji. Okolo roku 1997 vzrostla  nestabilita magnetického pole a od roku 2005 vznikají magnetické anomálie.

     Těsně před zánikem Atlantidy (asi před 13000 léty) a po zániku odešla část Atlanťanů do různých částí Země a přinesla tam moudrost Zlatého věku Atlantidy. Atlantida představuje dosud nejvyspělejší civilizaci na planetě Zemi a zvláště pak její období Zlatého věku. (Atlanťané navštěvovali tehdy obydlenou planetu Mars-Jantar).

     Den 21.12.2012 vyznačuje nejen konec 26000letého období, ale rovněž 260000letý cyklus. Poprvé v historii naší planety podstoupíme dvojitý transformační skok. Možnosti duchovního růstu v něm jsou nesmírné, což je důvodem, proč bylo téměř 7 miliardám duší dovoleno se zde vtělit (inkarnovat), aby mohly tuto monumentální událost prožít. Toto datum také představuje konec atlantské éry. Experiment Atlantidy začal před 260000 léty, připravoval se 10000 let a trval 240000 let. Zlatý věk Atlantidy trval 1500 let. I když se kontinent Atlantidy zneužitím technologií zhroutil, jsme stále ještě pod  jeho vlivem.

     V tomto období byly i jiné části Země osídleny bytostmi z různých planet, ale ty nebyly součástí tohoto experimentu. Původní obyvatelé Země jsou afričtí černoši.

     Posvátným úkolem je přinést po roce 2032 zpět energii Zlatého věku Atlantidy, a to ještě na vyšší úrovni a tentokrát pro celou planetu.

 

     Dne 21.12.2012 nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Když se toto spojení odehrávalo v minulosti, následovaly po něm kvůli nízké úrovně vědomí lidstva kalamity a katastrofy. Tentokrát však máme šanci vytvořit jiný a báječný nový věk- Zlatý věk planety Země, ale všichni musíme pro to udělat svůj díl práce, neboť výsledek ještě není jistý.

     Matka Země (Gaia), veliký anděl starající se o Zemi, se rozhodla, že Země a vše na ní se musí povznést. To znamená, že všichni a všechno musí nastolit vyšší, jemnější frekvenci bytí. Budeme-li  připraveni, bude rok 2012 začátkem nádherného způsobu života pro nás pro všechny.

     Den 21.12.2012  představuje  začátek dvacetiletého období přechodu, končícího v roce 2032. Potom nastane Zlatý věk.

     O zimním slunovratu 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, Pluto a Uran.  Jakmile se jejich energie vzájemně propojí, bude to mít dopad na planetární vědomí Země. To v sobě obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun, jak individuální tak kolektivní, ovšem za předpokladu, že budeme s energiemi moudře nakládat.

     Plánovaná změna je tak nesmírná, že moudří v dávnověku nedokázali předpovědět, co se po tomto datu stane, a kalendáře dávných civilizací končily rokem 2012.

     Téměř všichni moudří ve svých proroctvích připomínají skutečnost, že před rokem 2012 nastane pětadvacetileté období očisty, které začalo 17.8.1987.

     Vidíme již začátek klimatických změn, jak nás Matka Země varuje a nabádá k probuzení. Protože Země je živoucí organizmus. Jenom lidstvo si myslí, že planeta je dána lidstvu k bezohlednému užívání a plenění. Každá přírodní katastrofa v podobě záplav, požárů, bouří, hurikánů, tsunami nám připomíná, abychom očišťovali od negativity jak sebe samotné, tak i Zemi, po niž kráčíme.

     V České republice si pamatujeme dobře na velkou povodeň-očistu velkého území Moravy a Východních Čech v roce 1997 a na velkou povodeň, která zasáhla velké území Čech v roce 2002. Také proběhly další očisty území na Moravě a v Čechách v roce 2006 a 2009 a v podstatě dochází                v posledních letech neustále k místním záplavám-očistám. Klimatické změny, které prožíváme nyní,  jsou následkem lidského negativního působení na planetu  Zemi v jejím dlouhém historickém vývoji.

     V téže době začala vycházet spousta nových publikací osvícených bytostí, inspirovaných Bohem Otcem nebo dalšími velikými duchovními bytostmi z různých planet Světla o transformaci, což lidem umožňuje, aby sami sobě více porozuměli, aby pochopili, co opravdu jsou a mohli se začít měnit. Aby rozpustili a vyléčili své staré vazby, své připoutanosti ke všemu a ke všem. Když je žák připraven, učitel se vždycky najde. Lidé začali také hojně číst knihy o andělech, které mnohým z nich otevřely vyšší duchovní vědomí.

      Andělé vzkazují všem lidem, že planetě Zemi ani nikomu z nás pomoci nemohou, pokud je o to sami nepožádáme, neboť se nemohou vměšovat do naší svobodné vůle. Ale když anděly o pomoc požádáme, budou nám pomáhat tak dlouho, dokud to bude pro naše dobro. A když je požádáme           o pomoc pro někoho jiného, naše energie vytvoří s touto bytostí spojení, díky němuž mohou andělé pomoci. Potom již záleží na dotyčné bytosti, zda to přijme.

     Požádáme-li anděly o očistu konkrétního místa, zalijí ho svým světlem. Čím častěji to děláme, tím více andělů nás obklopí a bude vyčkávat, aby s námi mohli spolupracovat.

     Uvádíme snadné cvičení, které můžeme vykonávat denně. Umožní nám to zanechávat na Zemi zlaté stopy světla, ať vkročíme kamkoliv.

 

     Cvičení: Zlaté stopy

1. Touto prosbou si přivoláváme archanděla Gabriela a prociťme, jak námi protéká až do

    Země čisté bílé světlo.

2. Touto prosbou vyvoláváme světlo Krista a prociťujeme, jak námi prolíná zlato-bílé světlo

    a proniká až do Země.

3. Poprosme, aby tato energie s námi zůstala po celý den a vpíjela se hluboko do půdy,

     kamkoliv půjdeme.

 

     Při svých každodenních úkolech, ať už pracujeme ve „věžáku“ nebo na zemi, pronikne naše světlo až do půdy a bude pomáhat při očistě světa.

 

Láska a strach

 

     V podstatě neexistuje nic jiného než láska a strach. Mnozí lidé mají odpor nastoupit na cestu  lásky a svým bytím ji projevovat v každé situaci a v každém okamžiku a také ji dokázat přijímat.

     Nenávist je duchovní zhouba nás lidí a tak jako všechny ostatní formy rakoviny, působí zhoubně nikoli navenek, ale uvnitř. Strach, ze kterého vyrůstá, nás doslova požírá za živa, ničí naší mysl, naše tělo, kultury a národy. Zevní léčba může ztlumit příznaky nenávisti, ale jen láska dokáže nenávist zcela odčinit.

     A odčinit ji rozhodně musíme. Ať jde o světové války, místní války a domácí katastrofy. Našim posláním je zbavit svět strachu. Neděláme to jen pro sebe, ale také kvůli našim dětem. Zdědí to, co jim odkážeme. Neexistuje větší dar budoucím generacím než dělat to, oč nás Bůh žádá: milovat jeden druhého, celou planetu a napravit tak svět. Nekontrolovatelný strach roste velmi rychle. Odstranit ho dokáže jen láska. Láska je velmi jemná energie.  Kdykoliv se budeme rozhodovat, co udělat a jak to udělat, zeptejme se svého nitra, co by udělala láska. Zažíváme ji v podobě laskavosti, dávání, slitování, soucitu, míru, radosti, štěstí, přijetí, nesouzení, setkávání se a intimity.

     Strach je náš sdílený nedostatek lásky, naše individuální i kolektivní peklo. Je to svět, naše mysl a naše ego, které nám neustále podává falešné svědectví o nesmyslnosti lásky. Strach na sebe bere podobu vzteku, nemoci, bolesti, chamtivosti, závislosti, zneužívání, sobectví, posedlosti, korupce, násilí a války.

 

 

Vyspělé společnosti na jiných planetách vesmíru

 

     Ve vesmíru jsou tisíce planet s vyspělými společnostmi. Náš současný vývoj na planetě Zemi představuje teprve začátek vývoje. Naše lidská společnost se čím dál více stává nástrojem technologie, místo aby technologie byla nástrojem lidské společnosti. Nejdůležitější je rovnováha mezi technologii a kosmologii života.

     Hrozí nám využití nebo zneužití atomových zbraní, jedovatým odpadem zamořujeme životní prostředí, snažíme se měnit biochemickou strukturu samotného života a naše genetické inženýrství může způsobit největší katastrofu všech dob. Vyrábíme léky, které nahrazují přirozené obranné látky v našich tělech, a tím posilujeme viry, které jsou tak odolné, že mohou vyhladit celé lidstvo. Kácíme deštné pralesy, narušujeme ozónovou vrstvu. Nedokážeme nasytit hladové, i když potravy je dostatek. Poprvé v historii lidstva máme k dispozici technologie, které jsou schopné zničit planetu Zemi a vyhladit celé lidstvo. Dokonale jsme už vykořistili Zemi.

     Naše záchrana spočívá v lásce a přijetí principů vyspělých civilizací na jiných planetách. Bůh nás neopouští a sděluje nám potřebné poznatky skrze osvícené bytosti. Lidstvo se probouzí, čas našeho naplnění přichází. Ale i chyba nebo záměr jedince může mít dalekosáhle důsledky.

     Bůh nám sděluje: „Probuďte se. Dny vašeho rozkvětu přicházejí. Lodyha je silná a květy se už brzy začnou otevírat. Krása a vůně vašich květů naplní celou zemi a vy najdete své místo v zahradě Bohů.“

     -Prvním principem vyspělé společnosti (VS) je princip jednoty. Přijetí jednoty a posvátnosti života. Bytosti ví, že všichni jsme součástí jednoho celku. Proto bytosti ve VS nikdy nezabíjejí druhé.

     -Dalším principem je úroveň dokonalosti. Bytostem je naprosto jasné, čím jsou a čím nejsou. Kdyby je chtěl opravdu někdo zabít, opustí duše své tělo a nechá ho útočníkovi. Na útočníka by se dívali jako na zraněnou část svého já a považovali by za povinnost mu pomoci. Bytosti ve VS neznají zlost a nikdy by se necítily ohrožené.

     -Další princip říká, že všechno souvisí se vším. Nikdo si nenechává nic jenom pro sebe.

     -Vyspělé společnosti sdílejí bohatství, sdílejí všechno a s každým. Přírodní zdroje patří všem.

     -Planety VS patří všem biologickým druhům žijícím v daném systému. VS považují porušování přírodní rovnováhy za destruktivní činnost.

     -Soukromé vlastnictví neexistuje, není součástí vyspělé kultury. Vyspělé bytosti majetek láskyplně spravují, ale nevlastní ho.

     -Vyspělé bytosti neznají soutěžení. Proto nemají sporty, které dětem vštěpují myšlenku, že je nesmírně zábavné, když jeden prohrává a druhý vyhrává.

     -Ve VS děti nevychovávají „děti“, ale starší lidé. Zde žiji společně staří a mladí. Staří nejsou odstrkováni a ponecháni svému osudu. Jsou naopak uctívání a milování jako součást láskyplné komunity. Starší lidé organizují vzdělávací proces.

     -Každá bytost dělá jen to, co miluje a co je nejlepším vyjádřením jejího já.

     -Ve VS neexistuje chudoba, protože jsou uplatňovány principy, že všichni jsme součástí jednoho celku a všeho je dostatek.

     -VS žijí v malých komunitách, odstěhovaly se z velkoměst a zbavily se myšlenky národního uspořádání společnosti, protože myšlenka vlastenectví odporuje základnímu principu, že všichni jsme jeden celek. Nemají žádné zákony ani vlády. Mají rady starších. Vysoce vyspělý správní systém nevyžaduje prakticky žádnou správu.

     -VS přijímají realitu, jasně vidí co je prospěšné. Jejich život se stává jednoduchým. Uctívají životní proces.

     -Všechny bytosti se vyvíjejí a evoluce vede ke konečné jednotě. Neboť jednota je nejvyšší pravdou a evoluce je tedy vývojem k pravdě.

     -Vyspělé bytosti se dorozumívají na citové úrovni. Uvědomují si své pocity a pocity druhých a nikdy se nesnaží své pocity skrývat. Pocity jsou jazykem duše a tyto bytosti to ví.

      -Vyspělé bytosti se většinou dorozumívají telepaticky a byl to normální způsob komunikace před mnoha tisíci léty i na planetě Zemi. (Proto se také nezachovaly žádné písemné zprávy z této doby.)

 

Všechno záleží na tom, čím jsme a čím se chceme stát

 

     -Chceme-li žít v míru a lásce, chovejme se láskyplně a slušně.

     -Chceme-li žít zdravě, nejezme maso, nekuřme karcinogeny, nepijme alkohol.

     -Chceme-li vychovávat své děti, nedovolujme jim, aby se dívaly na zvrácené programy

       v televizi.

     -Chceme-li zlepšit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje, nezacházejme s nimi, jako by

       byly nevyčerpatelné.

     -Chceme-li uctívat milujícího Boha, nerozšiřujme učení o mstivém a trestajícím Bohu.

     -Motivace je vším. Cíle určují prostředky. Náš život vychází z našeho záměru, jsme jeho stvořitelem. Naše skutečné úmysly se projevují na naší činnosti a naše činnost je důsledkem našich  skutečných úmyslů. Všechno se pohybuje v kruhu.

 

Co se stane v roce 2012?

 

     Za předpokladu, že budeme připraveni, nastane prý postupné, i když zrychlené probuzení, neboť vibrace lidstva se zvyšují. To záleží na naprosto každém člověku a proto je tak důležité pro ty, co pracují pro Světlo, aby se soustředili na lásku a dobro a udržovali vizi návratu Zlatého věku Atlantidy. Je třeba se soustředit na nastávající úžasné možnosti.

     Co se bude dít, závisí na tom, kolik bytostí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energii těchto kosmických okamžiků přijmou.

     Vzhledem ke stavu vědomí lidstva bude pravděpodobným výsledkem toto:

     Obrovské masy lidí ve třetí dimenzi, kteří jsou materialističtí a vůči duchovnu uzavření, všechno zdržují. Tyto duše, jež nejsou ještě připraveny, si na konci své inkarnace zvolí pokračování svého vývoje na jiné planetě ve třetí dimenzi.

     Nejvyšší možností je to, že velké množství bytostí žijících ve třetí dimenzi otevře svou srdeční čakru a bude světlem povzneseno do dimenze čtvrté. Když se srdce otevře, nebudeme nikoho zraňovat, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Pro tyto bytosti bude probuzení do duchovních světů nádherným rozšířením jejich vědomí. S otevřeným srdcem budou přirozeně milovat a ctít jiné kultury, faunu i flóru, takže na celém světě budou lepší podmínky pro děti, hladové a bídné, uprchlíky a také pro zvířata. Lidé začnou chápat své minulé životy a rozpomínat se na to, kým ve skutečnosti jsou a vážit si cesty své duše. Lidé procítí jednotu s Bohem, ostatními lidmi, zvířaty i přírodou. Začnou cítit vzájemné bratrství/sesterství a začnou pracovat pro společné blaho. Velké množství bytostí se posune na své cestě osvícení a duchovního vzestupu.

     Mnohé bytosti z těch, které v současné době žijí na planetě Zemi v páté sféře a ve čtvrté dimenzi (tzn. že vidí do minulosti i budoucnosti a podle toho korigují své jednání), se přesunou do páté dimenze (bytosti vidí svět duchovní, čerpají vědomosti z vyšších sfér, umí ovlivnit budoucnost svým myšlením), kde začnou pracovat pro světový mír, spravedlnost a veškeré druhy humanitárních projektů. S vědomím, že je čas na zmírnění světové chudoby, způsobí velkou změnu na planetě Zemi.

     Většina těch bytostí, které jsou v páté dimenzi před rokem 2012, se povznese. Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzických tělech, aby mohly držet světlo pro všechny.

 

     V posledních 15 létech vyšly velmi poučné duchovní knihy, např. od autorů N.D.Walsche, Heleny Šeblové, Deepaka Chopry, Eckharta Tolleho, Drunvala Melchizedeka, Diany Cooper, Marianne Williamson, Bohumily Truhlářové a mnoho, mnoho dalších a mnohé  knihy od zahraničních autorů byly přeložené do češtiny. Vše se dá najít snadno na Internetu a koupit.

      V knihách je ukázáno také, co bylo už učiněno a co máme udělat pro očistu planety Země, pro naší očistu a produchovnění nás lidí a celé planety Země.

     Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty bytosti, které mají vizi pomáhat ostatním. Jednorožci nám připomínají, kdo skutečně jsme. Zatímco andělé působí skrze srdce, jednorožci působí přes duši. Z jejich rohu proudí božská energie. Kamkoli toto světlo namíří, tam přichází uzdravení. Tito ušlechtilí nebeští koně hledají, ty, kteří vyzařují světlo, kteří touží pomáhat druhým a měnit svět k lepšímu, i kdyby to měla být jen jeho malá část.

 

 

     Cvičení: Něco změnit

     Jednoduše prohlasme, že dokážeme něco změnit. Rozmýšlejme o svém životě a o tom, jak ho prožíváme a hledejme to, co můžeme změnit k lepšímu. Pak se podle toho chovejme. Mysleme a jednejme s láskou, s pokorou, se soucitem, s dobrými úmysly a s vírou v Boha. Naše aura se změní a naše vyšší energie se dotkne druhých bytostí.

 

Vesmírné okamžiky

 

     Planeta Země má 12 duchovních čaker umístěných ve 12 duchovních centrech a každé duchovní centrum je spojeno s nějakým archandělem.

     Po celé planetě je rozmístěno 33 vesmírných portálů, z nichž většina se plně otevře v roce 2012. Tyto portály přinášejí kristovské světlo, světlo 12 paprsků a stříbrný paprsek Božského ženství.

     Představme si strom s kmenem procházejícím středem Země. Nahoře dosahují větve až k planetám a hvězdám a propojují se s nimi. Dole se kořeny rozprostírají Zemí ke konkrétním místům.

     Světlo 12 paprsků spolu se stříbrným paprskem prochází z vesmíru větvemi a kmenem a pak se rozprostírá každým z kořenů k portálům, které jsou připraveny se otevřít. Odtamtud prýští jako fontána, aby zavlažila Zemi a její lid Božským světlem. Tato představa pomůže energizovat proces přípravy na vesmírný okamžik v roce 2012. V současné době se otevírají i další menší portály, kde jsou menhiry, posvátná místa nebo místa s přírodními krásami.

     Na planetě Zemi prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelné vysoké frekvence, takže budeme mít úžasné příležitosti k duchovnímu postupu.

     První vesmírný okamžik nastal  v 11 hodin a 11 minut dne 11.11. roku 2011. V této době máme oslavovat svůj úspěch k tomuto datu a představovat si, jaké to bude nádherné v roce 2012.

     Druhý vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 21.12.2012. Bude to nesmírný okamžik, kdy planetu Zemi zaplaví velké světlo a kdy se budou dít zázraky, probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Posun bude energetický, nenastane ani kataklysma ani okamžité osvícení. Ale následující možnosti vyplývající z tohoto okamžiku budou nezměrné a duchovně citlivé bytosti je pocítí.

 

Zákon modlitby

 

     Bůh nám naslouchá celou dobu a je si vědom všeho, o co svými myšlenkami, slovy a modlitbami žádáme. V tomto smyslu jsou negativní myšlenky a obavy modlitbami třetí dimenze. Naříkání, fňukání, smlouvání nebo manipulativní žádosti jsou Bohem a Jeho anděly božsky přehlíženy.

     Ovšem prohlášení, která jsou jasně vyslovena, jsou nesmírně pozitivními modlitbami. Dávejme si proto velký pozor na to, oč žádáme. Žádosti adresované Bohu nebo andělům jsou žhavou linkou do nebes.

 

     -Modleme se od srdce.

     -Ujistěme se, že naše úmysly jsou čisté.

     -Nikdy Bohu nebo andělům neříkejme, co nechceme nebo jak trpíme!

     - Jasně Bohu předložme svou prosbu nebo vizi. (Už jsme udělali toto a chceme dosáhnout

        tohoto. Od Tebe, Bože, prosím toto.)

     -Prosme, aby se stalo to nejvyšší dobro. Pokud to bude skutečně pro nejvyšší dobro

       všech, pak se celý vesmír postará o to, aby se to naplnilo.

 

 

Modlitby vděčnosti

 

     Tyto modlitby jsou modlitbami páté dimenze, v nichž vyjadřujeme svou vděčnost, svoje díky s přesvědčením, že to, oč žádáme, je již naplněno. Pak se s radostí a elánem připravujeme na to, jak toho dosáhneme, přičemž hluboko v nitru víme, že už to máme. Víra a vděčnost jsou mocnými energiemi, které vyvolávají bezprostřední reakci nebes. V páté dimenzi žijeme v jasném proudu Božího vědomí, takže výhradně žádáme o to, co je pro nejvyšší dobro. Pokud to jde, zapálíme před modlitbou svíci.

 

 

Modlitba vize

 

Otče náš,

mám vizi, v níž všichni lidé žiji v míru,

nasyceni a se střechou nad hlavou,

kde je každé dítě milováno a vychováváno

k rozvíjení svých schopností,

kde srdce je důležitější než rozum

a kde moudří jsou uctívání víc než majetní.

 

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost,

příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,

vzduch je svěží a průzračný.

Rostlinám a stromům se dostává výživa

a všem zvířatům úcta a laskavá péče.

Vládne tu láska, radost, štěstí a smích.

 

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.

Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a pokoru,

díky níž přispíváme k šíření světla.

Nechť vzestoupí celý svět.

Děkuji Ti, Otče, za tuto milost.

Tak se staň (amen).

 

     Cvičení: Napište si svoji vlastní modlitbu. Vymyslete si ji stručnou a upřímnou, při psaní do toho vložte své srdce. Pak ji odříkejte třikrát, buď sami, nebo ve skupině.

    

Přechodové období 2012-2032

 

     V roce 2007 začala probíhat krize bank a úvěrů, kdy se mnohé banky počaly hroutit a podniky se ocitaly v kolapsu. Celý systém založený na chamtivosti, korupci, hazardu a utiskování nemajetných již pokračovat nemůže. Přesně v souladu s časovou linií i předpovědích mayského kalendáře začala celá ekonomická struktura upadat.

     V následujících dvaceti letech bude půjčování peněz a účtování úroků pokládán za zkorumpovaný a arogantní. Princip chudých a bohatých se stane nepředstavitelným.

     Banky, finanční instituce a mnoho podniků nejsou napojeny na nejvyšší dobro a musí se přizpůsobit, aby vyhovovaly novým požadavkům.

     Ekonomiky kolabují z toho důvodu, že duchovní frekvence planety vzrostla a staré a nové způsoby fungování už nejsou ve vzájemné součinnosti. Aby se zesynchronizovaly, musí se světová ekonomika pohybovat na rychlejší, jemnější frekvenci, čili se musí stát poctivější, otevřenější, čestnější a průhlednější. Starý systém se bude hroutit, dokud ho plně nenahradí ekonomická struktura založená na spravedlnosti a bezúhonnosti. Po roce 2032 přestanou peníze mít smysl.

     Do roku 2032 se ocitne většina těch, kdo budou žít, v komunitách páté dimenze, v zaměstnání respektujícím jejich schopnosti a talent. Poprvé od doby Zlaté Atlantidy zakusí většina lidí uspokojení své duše v běžném každodenním životě.

     V dvacetiletém období přechodu budou nové možnosti cestování a dopravy znamenat, že již nebude ekonomicky výhodné a udržitelné převážet potraviny na větší a velké vzdálenosti.

     Nové energie budou poskytovat nesmírné příležitosti k duchovnímu růstu, takže mnozí lidé budou vyhledávat duchovní aktivity. To jim automaticky přitáhne, díky jejich vyšším frekvencím veškerou hojnost, kterou budou potřebovat.

     Protože většina lidstva bude žít v páté dimenzi, budou komunity v souladu s nejvyšším dobrem vzájemně spolupracovat a o všechno se dělit. Bude se klást důraz na spolupráci, na vyhledávání toho dobrého v druhých a na podporu jejich samostatnosti, což každému přinese jedinečnou možnost přispívat celku způsoby, které rozezpívají jejich srdce.

     Soukromé společnosti se do roku 2032 stanou jen vzpomínkou, stejně jako supermarkety. Přežijí pouze ty organizace, které se dokážou přizpůsobit měnící se frekvenci planety, a to ve velmi změněné podobě.

     Podniky a obchody, které budou mít k ostatním respekt a aktivně propagují dobro celého lidstva, zvířat a přírodní říše, budou i nadále v tomto přechodovém období prosperovat.

     Lid bohatších zemí povede obrovské hnutí na pomoc těm, kteří měli méně štěstí ne oni, což umožní na celém světě vyrovnat současné nesmírné rozdíly. Otřesné pracovní podmínky již nebudou  tolerovány.

     Celý svět bude hledat přirozené zdroje energie-vodu, slunce, vítr, blesky. Budeme samozřejmě pálit uhlí a dřevo, ale vzrůstající povědomí, že se jedná o neobnovitelné zdroje, a pochopení důležitostí stromů povede k tomu, že to budeme považovat za nepřijatelné. Ropa už nebude přístupná jako dosud.

     Do roku 2032 dokážeme ovládat počasí, především deště, tak jak je tomu i na jiných vyspělých planetách. Lidstvu budou sděleny nové formy ekologické energie. Budou to mezi jiným zemský magnetismus, pyramidální energie, energie rostlin a krystaly. Nakonec budeme získávat energii z oceánů, a ta bude dostupná všem.

     Protože lidé budou žít v menších komunitách, stane se život mnohem jednodušší a prostší a začneme si cenit omezených zdrojů na naší planetě. Tato změna vědomí dovolí, aby přišlo něco nového. Po roce 2032 dokážeme využívat zdroje energie, které jsou v současné době nad naše pochopení a nebudou planetě škodit.

     Do roku 2032 bude cestování lidí omezeno pro nedostatek pohonných hmot, ale po tomto roce  budou lidé cestovat vlastními minihelikoptérami a velké vzdálenosti budou překonávat obrovskou rychlostí v leteckých a vznášejících se dopravních prostředcích. Lidé se budou staromódním spalovacím motorům jen smát.

 

Očista planety Země

 

     Očista se děje vodou, ohněm a mrazem. Voda má vlastnosti vesmírného čištění. Průběžně v historii naší planety byly již její části očišťovány od negativní energie, a to v obdobích kdy se na Zemi vyvíjelo něco nového s vyšší frekvencí. Nejčistšími místy byly ty místa, kde dlouho ležel sníh a led. Než se objevila Zlatá Atlantida, byla doba ledová, která Zemi očistila. Existují předpovědi, že v následujících 300 letech doba ledová opět nastane.

     Na základě současného vědomí začne do roku 2017 Matka Země hlavní očistný program, jímž ze sebe svrhne veškerou negativitu fyzických a emociálních jedů, které jsme do ní jako lidstvo uložili. Matka Země použije k očistě zemětřesení, záplavy, požáry, výbuchy sopek, hurikány a další meteorologické jevy, čímž přitáhne pozornost k systémům, které je třeba změnit.  Ty bytosti, jejichž duše uzavřela dohodu, že při tom přejde do světla, berou její negativní energii s sebou do jiných dimenzí, kde bude eliminována.

    

Jak bude zajištěno, abychom při probíhající očistě byli na správném místě?

 

Archanděl Metatron, nejmocnější z andělů, vzal na sebe úkol, že zajistí, aby každý byl během probíhajících změn na svém předurčeném místě.

     Někteří jedinci, rodiny nebo skupiny duší se mohou rozhodnout odejít společně, jako když se motýli klubou na světlo ze svých kukel.

     Pouze Ti, kdo se bojí smrti, nechápou radost z bytí ve světle nebo to všechno dokážou vidět pouze z lidského hlediska, se tomu mohou vzpírat. Andělé nás ujišťují, že se není čeho bát.

     Pokud naše duše na sebe vzala úkol, že zůstane ve svém těle, budeme pomáhat ostatním nebo pokračovat ve svých zkušenostech. Povede nás archanděl Metatron. Jeho nápovědě se vyplatí poslouchat!

K vyladění se na archanděla Metatrona nám pomůže už také čtení tohoto odstavce.

 

     Abychom dokázali následovat vedení archanděla Metatrona a slyšet jeho poselství o tom, jak být ve správný čas na správném místě, můžeme se modlit nebo se s ním spojovat aktivně. Čím častěji to budeme procvičovat, tím bude pevnější naše vzájemné spojení, i když si toho nemusíme být plně vědomi.

 

Cvičení: Spojení s archandělem Metatronem

 

-Najděme si místo, kde budeme moci spočinout v klidu a nikým rušeni.

-Posaďme se a ruce si položme na stehna dlaněmi vzhůru.

-Nadechujme do sebe nádherné oranžové světlo (což je barva archanděla Metatrona) a při

  výdechu sledujme, jak se naše aura naplňuje jeho energií.

-Uvolněme se a představme si, jak kolem nás plápolá oranžové světlo.

- Následujícími slovy přivoláme mocného archanděla Metatrona: Nyní prosím mocného

  archanděla Metatrona, aby se se mnou spojil a dotknul se mě svým světlem.

-Setrváme chvíli v klidu. Můžeme mít dojem, jako by se nás někdo dotknul, může nás

  něco napadnout, můžeme mít pocit, že nám někdo něco šeptá, nebo jenom prostě

  procítíme klid.

-Když pocítíme, že je už čas, poděkujeme archandělu Metatronovi a otevřeme oči.

 

Vesmírní lidé sil Světla

 

     Na pomoc naší planetě Zemi jsou připraveni Vesmírní lidé sil Světla, kteří monitorují stav negativní a pozitivní energie na planetě Zemi i u jejich obyvatel. Podrobnější informace lze najít na domovské stránce www.vesmirnilide.cz. Zde je uveřejněno 7000 stran textu knih, 5000 obrázků a článků, 230 přednášek.

 

Komunity v páté dimenzi

 

     Tam, kde budou oblasti vyčištěny, se zformují malé komunity páté dimenze, kde budou lidé společně žít pro nejvyšší dobro. Lidé budou natolik vyladění jeden na druhého a mnozí dokážou telepaticky komunikovat, takže nebude třeba žádného vůdce, ale bude pouze Jednota.

     Po roce 2032 nebudou slova jako „rozhodnutí“ nebo „vůdce“ potřebná, neboť lidé budou žít ve vzájemné harmonii a komunikovat většinou telepaticky, a tak se volby budou odvíjet ku prospěchu a uspokojení každého a všech.

     .

     Na program dne se dostane soběstačnost. Místní oblasti budou produkovat místní potraviny. Lidé se naučí pěstovat to, co je pro jejich klima dosažitelné. Může to být jiné než dosud, protože počasí bude  extremnější.

     Pesticidy se již nebudou používat, potraviny budou zdravější. Komunity se budou vzájemně podporovat a spolupracovat a učit se žít v přirozeném řádu věcí.

     Mnozí lidé se duchovně a mimosmyslově otevřou, budou běžně vidět anděly, víly a další elementály. Zahradníci a zemědělci budou komunikovat s elementály, kteří pomáhají rostlinám v růstu. Lidé začnou vidět duchovníma očima, co s obilím udělá voda, které bylo požehnáno.

     Lidé objeví hojnost a dostatek, jež poskytuje příroda, se kterou se zachází s úctou a láskou.

     Protože v páté dimenzi pracuje každý pro nejvyšší dobro všech, začne se uctívat starší generace a lidé budou naslouchat jejich moudrost. Díky organickým potravinám, čistšímu vzduchu a vodě, klidu a míru, komunikaci prostřednictvím vysokofrekvenčním satelitů a dobrého pocitu sounáležitosti, se starší občané opět stanou zdravějšími, aktivnějšími, bystřejšími a užitečnějšími, což ve svém důsledku přispěje ke zvýšení vědomí všech lidí.

     Brzy po roce 2032 vzniknou nová zlatá města povstávající jako Fénix z popela.

 

Zlatá města

 

     Brzy po roce 2032 vyrostou po celé planetě zlatá města páté dimenze. Většina z nich bude postavena v horách, kde bude země očištěna a vzduch čistý a průzračný. Se současným stavem vědomí si je těžko dokážeme představit. Nazývají se zlatými, protože jejich energie bude zlatá.

     Protože populace bude mnohem menší, nebude žádný tlak na půdu, města budou prostorná, plná zeleně a krásy, a také mnohem menší než jsou současné městské aglomerace.

     Každé město bude založeno kolem přírodního pramene, neboť tekoucí voda bude používána k pozvednutí energie místa. Nikde nebude voda chemicky znečištěná, ale bude se udržovat čistá a průzračná pomocí krystalů a magnetů.

     Nebude existovat žádné plánování nebo státní regulace či ego, takže se silnice a domy budou rozvíjet pro nejvyšší dobro svých obyvatel.

     Domovy budou společně budovány ochotnými, štědrými a dobrosrdečnými lidmi, kteří rádi pomohou svým přátelům, rodině i lidem, které neznají.

     Než nová zlatá města vyrostou, bude všude patrný vliv Božského ženství. Všechno bude hladké, odlehčené, s duchem tvořivosti, společné, kulaté a krásné.

     Hudba bude velice populární, hlavně proto, že bude skutečně pochopena její síla, důležitost zvuku a harmonie.

 

Předpovědi některých jasnovidců a proroků

 

     Edgar Cayce , tzv. „spící prorok“ je jedním z nejslavnějších jasnovidců novější doby-  z 1. pol. 20. století. Během svého života přednesl přes 14000 výkladů na 10000 různých témat. Pro většinu odborníků a čtenářů jsou záhadou jeho neuvěřitelné schopností. Ale i to už bylo bytostmi ze Světlých sfér vysvětleno. Odpovědi na otázky získával Cayce od duchovních bytostí, které si ho samy vyhledaly, aby tímto způsobem pomohly lidstvu. Cayce se ponořil do hypnotického spánku, ve kterém se vymístil a ustoupil duchovi, který měl potřebné znalosti. Jemu se podařilo navázat kontakt s vyššími sférami. 

     Pro tuto službu byl vybrán Cayce, protože nejlépe vyhovoval pro tento účel svým ústrojím, a Bůh Otec mu dal vizi Kristovu, aby měl jistotu, že koná vůli Boží. Přesto měl mnoho pochybností. Hlas, který vycházel z Caycových úst byl jiný než jeho a mluvil rozhodným způsobem.

     Například Caycovy průniky do charakteru našeho klimatu se začínají stále více osvědčovat. Jak správně předpovídal, v posledních letech roste intenzita a četnost přírodních pohrom, jako jsou vichřice, zemětřesení a sucha. Od šedesátých let minulého století dochází k velkým smrštím každých deset let, ale předtím se takto prudké vichřice objevovaly přibližně jednou za pět set let. Jiná jeho klimatická předpověď se vztahovala k posunu magnetické polarity Země, jež může mít pro planetu katastrofální následky. Většina vědců dnes věří, že Caycovy prognózy se ukáži jako správné.

     Podobně meteorologům a i jiným vědcům působí reálné obavy i další Caycovy předpovědi, jako například ta o destrukci a potopení některých částí USA. Nedávné informace udávají, že jedno úbočí sopky Cumbre Vieja na ostrově La Palma na Kanárských ostrovech ztrácí stabilitu a hrozí, že při příští erupci by se mohlo ponořit do moře. To by znamenalo, že se téměř 20 km3 skalní hmoty zřítí do hloubky 6 km. Následkem toho by vznikla podmořská vlna vysoká více než 600 m, což by během pěti minut vytvořilo vlnu tsunami vyšší než 1,5 km. Ta by všemi směry rozptýlila stometrovou vlnu o rychlosti tryskového letadla, která by měla kapacitu postačující i na zpustošení pobřeží Spojených států, Karibských ostrovů, pobřeží Jižní Ameriky, Afriky a také části Evropy.

     Dalším populárním věštcem moderní doby je americký věštec Gordon Scallion. I on získal své zvláštní nadání po prodělané nemoci. V jednom silně působícím vidění začal vnímat zeměkouli jako ohroženou. Zdálo se mu, že zemské jádro deformuje výduť měnící jeho hmotu. Scallion tvrdil, že následkem deformace nakonec dojde k mohutnému vyzdvižení zemské kůry, které způsobí dramatické změny polohy a velikosti kontinentů.  Varoval, že poruchy zemské kůry přivodí velká zemětřesení a dojde k zatopení velkých částí pevniny mořem. Ohlásil také posuv zemských pólů a vynoření nových pevnin z moře. Snad nejvýrazněji zapůsobil svou předpovědí tornáda Andrew v srpnu 1992. Dne 26.12.2004

postihla svět mohutná ničivá síla v podobě tsunami, kterou také předpověděl.

     Tyto uvedené vize jenom dokreslují i mayská proroctví související s rokem 2012, jak bylo uvedeno  v odstavci  Kosmologie.

    

Na závěr

 

     Pojivem, které nás všechny spojuje do jednoho celku, je láska. Záleží na našem vědomí, které dokáže hluboce ovlivnit fyzická, emociální, mentální i duchovní těla všech bytostí. Pokud lidé s dobrým záměrem převezmou na planetě zodpovědnost za své myšlenky a emoce, které začnou směřovat k dokonalému zdraví a dobré pohodě všech, mohlo by kolektivní vědomí doslova přes noc vzrůst. Nastanou dramatické změny a naše planeta se stane místem, kde budou všichni žít ve vzájemné symbióze. Na každém z nás záleží, jak vše přijme.

     Do našeho trojdimenziálního světa pronikají bytosti z jiných dimenzí, z nichž mnohé na nás dohlížejí. Většina lidí ví, že jim pomáhá jejich anděl strážný, pokud ho o to požádají a zná jejich cestu. Máme také archanděla, který nad námi bdí, nemluvě o mnoha dalších andělech, jednorožcích a světelných bytostech, která čekají na to, aby nám mohlo pomáhat. Vždycky můžete požádat anděla strážného někoho druhého, aby mu pomohl nést jeho břímě, otevřít mu dveře na duchovní cestu a starat se o něj mnoha způsoby. Naše modlitby pak fungují jako čin milosti a zvyšují frekvence okolo osoby, která to potřebuje, což umožňuje jejím andělům se k ní přiblížit.

     Nikdy nezapomínejme, že jsme trojjediné bytosti, duše, mysl a tělo. Smrtelné je jen naše tělo, ale duše je nesmrtelná.

     Přijímejme vše s porozuměním, pokorou a láskou. Vše je ze Světla vedeno a ovlivnit naši budoucnost můžeme láskou, dobrem, soucitem, pomocí druhým.

     Prosme Boha Otce, aby nás posílil svou láskou ve věcech dobrých, kdykoliv to budeme potřebovat.

 

Podle duchovních knih napsal Jan Heczko,

 listopad 2012

 

Duchovní knihy, ze kterých bylo částečně čerpáno:

-Neale Donald Walsch: Hovory s Bohem 1-3, Bůh, na kterého čekáme

Deepak Chopra: Jak poznat Boha

Drunvalo Melchizedek: Prastaré tajemství květu života, Had Světla 2012 a dále

Diana Cooper: 2012 a léta nadcházející, Světla andělů, Zázrační jednorožci, Karty jednorožců

Marianne Williamson: Návrat k lásce

Adrian G. Gilbert, Maurice  M. Cotterell: Mayská proroctví

Helena Šeblová: Poselství 1.-3. díl, Cesta, Pochodeň pravdy, Chrám věků, Vesmírná jednota lásky, celkem 7 dílů. Knihy obsahují poznatky také z Atlantidy. Viz www.poselstvilasky.cz.

Bohumila Truhlářová: Základní učebnice štěstí: Úmluvy s Bohem pro lidi 3.tisíciletí, Vesmírné zákony v praxi, Revoluce lásky na planetě zemi,  Karma v denním životě, Léčení příčin nemocí.

Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku

Všechny knihy od N.D. Walsche a další mnoho knih a informací najdete na www.andele-svetla.cz.