Superstruny

 

          Ve Stvoření existují 2 základní druhy superstrun. Jsou základem duality celého Stvoření – hmoty a řízení

    evoluce.

         Pro jejich odlišení nazývám v tomto textu superstruny, které souvisí s hmotou jako superstruny M a ty, které

    souvisí s řízením procesů jako superstruny C.  Superstruny M tvoří určitý protipól k tomu, co představují

    superstruny C.  Zatímco superstruny M jsou základními kameny hmoty, superstruny C představují základní

    řídící jednotku ve vesmírném DNA.

         Se superstrunami velmi úzce souvisí magnetismus. Pro tento účel bychom mohli říci, že magnetismus je vlastnost

    časoprostoru, která umožňuje řízení všech procesů probíhajících na kvantové úrovni. Základem je elektro-

    magnetická indukce.

 

          Superstruny M

 

          Co říká věda

 

     Existují „struny“, také pojmenované jako „superstruny“, tak, jak jsou popisovány některými vědci. Tyto struny jsou základními stavebními kameny hmoty. Existuje pět konzistentních, ale vzájemně se lišících teorií superstrun, které se opírají o 10 prostorových a 1 časový rozměr. Existuje  bosonová teorie, která se opírá o 26 prostorových rozměrů a 1 časový rozměr.

     Superstrunová teorie považuje struny za jednorozměrné objekty. Tato teorie se nezmiňuje o tom, z čeho jsou superstruny složeny.

 

     Moje poznání:

 

     Superstruny M mají tvar vibrujícího prstence. Při jeho pohybu v magnetickém poli vzniká v prstenci velmi malý elektrický proud. Superstruny jsou jako prstence dvojrozměrné.

     Superstruny M jsou složeny z tauonů jang. Ze strun se skládají horní a dolní kvark. Existuje pouze jeden druh superstrun M.

     Energie tao = reliktní energie je projevem tauonů jang a spolu s kyslíkem a potravou je energií čchi. Energie tao dodává potřebnou energii pro zabezpečení pulzace protonů a neutronů v jádrech atomů a pro pohyb elektronů na potřebných orbitalech. Energie tauonů jin souvisí s rostlinou říší.

     Tauony jang mají duální charakter. Představují při určitých vibracích „reliktní“ energii nebo hmotu v podobě superstrun M.

 

          Superstruny C

 

          Moje poznání:

         

          Všechno co je ve Vesmíru má svou DNA, tedy jak živá příroda tak i to, čemu říkáme neživá příroda.

     Základní řídící jednotkou Vesmíru jsou superstruny C, které představují „vlákna DNA“. DNA je kvantové a kromě

     jedné lineární biologické vrstvy – šroubovice, obsahuje dalších 11 kvantových vrstev, které řídí vrstvu biologickou.  

    Tato „vlákna“ nemají ale lineární tvar, nýbrž tvar uzavřené smyčky - prstence. Tyto superstruny jsou tedy základní

    řídící jednotkou pro řízení jednotlivých kvantových polí DNA, které ve Vesmíru existují a jsou součástí vesmírného

    evolučního systému.

          Vzhledem k tomu, že se tato „vlákna“ nachází například v magnetickém poli Země, indukuje se v nich slabý

      elektrický proud, který je na úrovni jedné smyčky DNA našimi přístroji neměřitelný.  Indukovaný elektrický proud

     v každé smyčce DNA způsobuje ve svém součtu, že naše lidské pole DNA vyzařuje světlo, které má hebrejský název

     Merkaba.

          DNA je naše osobní kvantové pole. Na toto pole působí další kvantová pole v našem Vesmíru, především

     magnetické pole planety Země, planetární krystalická mřížka a kvantové pole našeho vědomí.

 

      K tomuto mému poznání doplňuji alespoň stručně základní informace od Kryona,  multidimenzionální bytosti   a magnetického mistra, o  DNA, Merkabě  a třech důležitých mřížkách. (https://duchovnipoznatky.webnode.cz)

 

       1.  Lidská DNA

 

       Věda dosud nepochopila činnost DNA.  Věda objevila pouze první biologickou vrstvu, kódovanou proteiny, a která představuje jen cca 3,5 % celé DNA. Zbytek označuje jako „odpadní DNA“.  Ve skutečnosti 90% DNA je kvantovou částí a představuje instrukce, co má dělat biologická vrstva a zbývající nepoznaná část je kódována také na tuky a cukry.

 

      Shrnutí skupin DNA

 

      Pro pochopení činnosti DNA na úrovni 3D si ji můžeme představit jako 12 vrstev či energií, které jsou obsaženy ve 4 skupinách. Každá skupina obsahuje 3 vrstvy. Význam jednotlivých vrstev lze snadněji pochopit skrze numerologii. Kniha Kryon 12 viz https://duchovnipoznatky.webnode.cz

     Mistrovství ve vašem nitru je aktivní a vy začínáte otevírat multidimenzionální komunikaci. Uvědomíte si, že toto poselství je to, na které jste čekali, a že vám nemohlo být předáno dříve, protože lidstvo jednoduše nebylo připravené. Nyní je.

 

     Zemské vrstvy

     Vrstva 1 – Biologická vrstva – strom života

     Vrstva 2 – Vaše životní lekce – Boží plán zákona duality

     Vrstva 3 – Vzestup a aktivace

 

     Vrstva lidského božství

     Vrstva 4 – Vaše andělské jméno 1

     Vrstva 5 – Vaše andělské jméno 2

     Vrstva 6 – Vyšší Já

 

     Lemurijské vrstvy

     Vrstva 7 -  Odhalené božství

     Vrstva 8 – Mistrovské akášické  záznamy

     Vrstva 9 - Léčící vrstva

 

     Boží vrstvy

     Vrstva 10 – Volání k božství

     Vrstva 11 – Moudré posvátné ženství

     Vrstva 12 – Všemohoucí Bůh

 

        2. Merkaba

     Lidé mají něco, čemu říkáte Merkaba (světelné tělo). Volně definováno, je to vaše osobní kvantové pole, které má průměr asi osm metrů. Je to pole tvořené souhrnem molekul vaší DNA [které jsou spolu propletené na biologické úrovni]. Toto pole má každá lidská bytost. DNA je unikátní a proto je jedinečná i Merkaba. Toto pole není vaší duší. Není to dokonce ani vaše Vyšší Já. Jste to vy! Pole vaší DNA nemá žádný jiný účel než tvořit rozhraní s vaším hmotným tělem - to je to, co dělá. Propojuje se s vámi a vaším vědomím. Merkaba je kvantové pole okolo vašeho těla, které velmi silně pulsuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst.

     Molekula DNA není kvantovou částicí, ale má kvantové atributy. Tento vědecký fakt by vám mohl povědět trochu více o tom, co by se mohlo skrývat v tomto velmi zvláštním systému. Ve vašem těle, v tom, co bychom nazvali propleteným(entanglovaným) polem DNA, jsou stovky biliónů vašich molekul DNA a všechny vědí vše naráz, jako jedna. Toto pole se nazývá Merkaba.

      Merkaba toho o nás obsahuje mnoho, protože je to most s „innate“ [inteligencí našeho těla]. Nese naši božskost, náš otisk životní síly a dokonce i naši Akášu. Protože náš Akášický záznam je v naší DNA, je to také část Merkaby. Tudíž by se dalo říci, že neustále vysíláme svou minulost prostřednictvím pole naší Merkaby. To je důvod, proč mnoho lidí dokáže přečíst naše minulé životy. Šablony nás všech jsou v posvátných šablonách naší Merkaby.

     Až vědci sestrojí kvantové čočky, které budou používat kryoplazmatický proces a až ho zvládneme a zminiaturizujeme, pak tou z prvních věcí, kterou věda dokáže odhalit, bude, že lidská bytost má kvantové pole! Lidská Merkaba bude odhalena. Zaměříme-li čočky na zvířata a skály a stromy, pak všude spatříme kvantový život. Dokonce i ve vzduchu! Pro planetu bude otevřen nový koncept života a věda bude kvůli tomu muset přepsat všechny biologické zákony. Pomalu se přesuneme ze 3D do stavu vyššího vědomí a informovanosti,  a tato informovanost vyřeší velmi mnoho problémů.

       3. Tři mřížky Země

 

       Všechno to začalo skutečně před 200 000 lety. V té době byl vytvořen koncept „Božího osetí“ a tehdy začalo metaforické orání polí. Existuje něco, co nazveme způsob, jakým druhy spolupracují s Gaiou. Tohle je něco, co nastalo současně s vytvořením mřížky Gaii. Zatím vám poskytnu něco, o čem dosud nikdo neuvažoval. Když se hovoří o planetárních mřížkách, myslíte si, že tyto sítě na této planetě existovaly vždy. Protože je planeta stará, můžete říci: „No, vždyť ty mřížky tu byly vždycky.“ Ale já jsem tu proto, abych vám řekl, že jen jedna jediná tu byla - magnetická mřížka. Jenže ta byla duchovně prázdná. To znamená, že měla jen to, co bylo vytvořeno pohybem zemského jádra. Když dnes hovoříme o planetárních mřížkách, naše konverzace ovlivňuje vědomí lidstva, které je doplněno k magnetické mřížce. Také vám říkáme o Krystalické mřížce a o Mřížce Vědomí Gaii. Obě reagují na lidský soucit.

   První mřížkou je tedy magnetická mřížka. Už 25 let nás Kryon učí, že magnetismus této planety je interdimenzionální síla a ovlivňuje lidskou DNA. To je spojení mezi magnetickým mistrem Kryonem a naší realitou. Takže se podívejme na obraz toho, jak to funguje: náš sluneční systém pohybující se kolem našeho Slunce vytváří gravitační a magnetický vzor, který je pak vyslán Zemi. Je doručen a „spatřen“ naší planetární magnetickou mřížkou a odtud pak putuje přímo do naší DNA. To je astrologie. Je to nejstarší věda na planetě a je založená na vysokých konceptech, které naše moderní věda ani nechápe. Magnetická mřížka je první mřížkou ze tří, které představují mřížkové struktury planety Země.

     Druhou mřížkou je krystalická mřížka. Krystalická mřížka tu byla vždy. Není nová o nic víc než magnetická mřížka. Ve skutečnosti byla na planetě nastavena ve stejnou dobu jako magnetická. Vždy spolupracovala ruku v ruce s magnetismem. Krystalická mřížka byla nazývána mnoha jmény.

     Existují specifická místa na této planetě, kde je krystalická mřížka fyzicky projevená ve formě krystalických struktur. Ty vždy zůstanou na stejném fyzickém místě bez ohledu na to, co magnetismus udělá       a jak bude změněna energie krystalické mřížky. Krystalická mřížka se neposune jako magnetická, u které byste mohli skutečně změřit posun ve fyzickém umístění. Místo toho jsou změněny energetické atributy krystalické struktury. Samotná struktura zůstane tam, kde je… a součástí krystalických struktur na této planetě jsou nejposvátnější místa, která si dokážete představit. A ta zůstanou posvátná.

     Část energie krystalické mřížky je zodpovědná za studnici vědění na planetě. Vše, co kdy bylo – co existuje –  a co má potenciál toho, že bude, je umístěno v krystalické mřížce. V další sekci krystalické mřížky je úschovna. Další část krystalické mřížky je živá – jsou to savci, kteří jsou jakousi „studnicí“ planety – znalost všeho mají ve své DNA. Věk velryb započal. Jak se krystalická mřížka posunula, centra znalostí v savcích na planetě se také změní. Tato informace je ezoterická, nedokazatelná a pravdivá.

     Rok 2012 byl posledním rokem přenastavení energií krystalové mřížky.

 

     Třetí mřížkou Země je lidské vědomí. Tato třetí mřížka reaguje na dimenzionální posun. Má svobodnou volbu.

Precese bodů rovnodennosti a konec roku 2012 vyznačil začátek lidského vědomí, které začíná vstupovat do dospělosti. Toto bylo to proroctví starých národů.

    

            Lidské vědomí představuje informační pole a má 3 části:

  1. Je to dle channelingu pojem vědomí přežití. To odpovídá také pojmu podvědomí. Vedení přebírá mozek a všechny procesy v těle probíhají automaticky, nezávisle na lidské vůli.
  2. Je to dle channelingu pojem vrozené vědomí – innate. To odpovídá pojmu vědomí. Zde se nachází všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti ze současného života.
  3. Je to nadvědomí – zde se nachází všechny informace o našich minulých životech a o všem, co s nimi souvisí.

 

     Lidské bytosti mají mimo jiné devět aspektů, devět energií, které se nacházejí ve třech skupinách a po třech aspektech. Je to lidská skupina, skupina duchovní a podpůrná skupina. Ve všech třech skupinách se nachází Vyšší Já a v lidské skupině také lidské vědomí, které je součástí DNA a innate – vrozené moudrosti těla.

     Lidský mozek je dokonalý transformátor a procesor i kalkulátor, vnímá skrze smysly a reaguje na podněty určitým způsobem.

     Mozek ale neví nic o tom, co se děje v našich buňkách nebo v našem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení našeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se lehce zmást. Mozek není napojený na buněčnou strukturu. Ale innate je.

     Innate je inteligence hmotného těla,  innate je vrozená moudrost lidského hmotného těla. Innate ví o celém našem systému. Je právě tak „inteligentní“ jako náš mozek, ale jinak.

     Innate je také kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA, které vědí vše o našem duchovním a buněčném vývoji. Innate si podává ruku s naším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny. Je to naše lidské tělo a je spojeno se vším.

 

     Náš mozek není „napojený“.  Prostřednictvím mozku nikdy nedostaneme signál o počátku určitých nemocí, s výjimkou bolestí a nepohodlí. Ale innate o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. Innate ví od první chvíle, když to vstoupí do těla, protože bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat a celý imunitní systém je v pozoru! Ale na úrovni mozku o tom nemáme ani tušení, protože mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby nám pomohl přežít.

     Innate není v našem mozku, ale je v každé buňce našeho těla, je v každé molekule naší DNA.

 

Počet a různost superstrun C

 

            Celkový počet druhů superstrun C ve hmotném Vesmíru představuje 24 druhů. Dvanáct druhů je určeno pro tzv. živou přírodu, pro faunu a dvanáct druhů je určeno pro neživou přírodu – floru a nerosty.  V astrálu je používáno šest druhů superstrun C. Celkem je tedy 30 různých druhů superstrun. Základem superstrun C jsou elektrony.

           Superstruny C se od sebe liší frekvencí a melodií.

 

      Existence superstrun C má spojitost s hudbou v tom smyslu, že počet strun odpovídá chromatické stupnici, obsahující 12 tónů a pultónů. Takže počet strun není 11, ale dvanáct. Existuje ale 11 membrán-brán, které spojují 12 strun.

       Pomocí superstrun C se mění částice na subatomární úrovni. Celé stvoření je také řízeno prostřednictvím melodií, které jsou různé pro různé atomární částice a vesmírné objekty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       Náš vesmír je řízen vesmírným počítačem. Počítačový program je založen na superstrunách, na posvátné geometrii a na chemii. Působí přes kvantové „Superpole“, skrze které jsou ovládána a řízena jednotlivá energetická a informační kvantová pole. Je to obdoba DNA v lidském těle v celé její lineární i kvantové podobě.

        V makrokosmu i mikrokosmu platí „jak nahoře, tak dole“.

      Literatura:

     Kryonovy chanelingy

     Kryon Kniha 12  Dvanáct vrstev DNA

 

 

     Napsal: Jan Heczko,

     Květen 2015