"Mimozemské spisy" - televizní seriál 

 

  Obsah:

 

- Úvod

- Základní rozdělení mimozemšťanů

- Roswell v Novém Mexicu a oblast 51

- Muži v černém

- Mimozemšťané v zakázaných oblastech

- UFO epicentrum

 

     Úvod

     Televizní stanice Prima Zoom začala od  22.8.2014 uveřejňovat seriál „Odhalení – mimozemské spisy“, vždy dva díly najednou.

     Každý díl je uváděn slovy: „Prima uvádí „Odhalení – mimozemské spisy“.  Začala celosvětová akce. Tajné spisy popisující každé setkání s UFO, doteď skryté před očima veřejnosti. Odhalíme pravdu, která je ukrytá za každým z těchto dokumentů. Ukážeme vám to, co před vámi vaše vláda tají. Toto je pořad „odhalení – mimozemské spisy“, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě.“

 

     Moje poznámka: Přesto, že celá řada vědců popírá jakoukoliv existenci mimozemšťanů, kteří by mohli někdy navštívit, nebo dokonce pravidelně či nepravidelně navštěvovat Zemi, přesto je to pravda a děje se to i nyní. Také mnoho politiků, státníků a vojenských představitelů popírají jejich existenci, buď z nevědomosti, nebo právě proto, že vědí, že existují.

      Nejlepší poučení lze najít, jako obvykle, v duchovních knihách, protože nevíme to, co nevíme, přesto, že se řada vědců domnívá, že je lidstvo na takovém stupni vývoje, že už víme (skoro) všechno.

 

    „ Moje poznání“ v tomto textu vychází z mých otázek, které jsem pokládal a dostal, skrze Boha Otce, potvrzeny kódy pravdy a je psáno kurzívou.                                                                                       

 

     V minulosti, ne tak vzdálené, cca ještě před 4 tisíci lety a dříve navštěvovali mimozemšťané planetu Zemi a pomáhali lidem v různých částech světa a lidstvo považovalo tyto bytosti za bohy či anděly. V bibli jsou tyto bytosti zvány jako nefilim nebo elohim. To ale narušovalo vývoj lidstva na základě jeho svobodné vůle, a od jisté doby přestal jakýkoliv zjevný styk s těmito bytostmi. (Víz můj text „Nefilim, Elohim, Jahve a Jahwe“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.)

     Duchovně vyspělé bytosti z mnoha planet naší galaxie to absolutně respektují a mají dostatek schopností, abychom je neviděli, i když se pohybují na Zemi a v jejím nejbližším okolí. Nemáme dosud kvantové dalekohledy ani kvantové vidění, abychom je spatřili, protože se jedná o multidimenzionální bytosti a jejich techniku. Toto vidění bude mít lidstvo, až se změní jeho vědomí a tím také kvantová část DNA, směrem k lásce, soucitu a v dalších aspektech, které zaručí mír na planetě Zemi a nemožnost zneužití této techniky pro vojenské a jiné nežádoucí cíle.

     Ale existují bytosti, které nepocházejí z vysoce duchovních planet, ale mají vysokou technickou úroveň, která jim umožňuje pohyb v galaxii a také mohou být pro naše vidění i naše pozemské přístroje neviditelní. Ti mají na naší planetě svoje zájmy.

 

  Úplně na sám úvod tohoto textu je vhodné ukázat, jací mimozemšťané se mohou vyskytovat na naší Zemi.

 

    Základní rozdělení mimozemšťanů můžeme provést také do těchto tří skupin:

 

     1. Mimozemšťané, kteří jsou trojjediné bytosti, obsahující hmotné tělo, mysl a duši s duchem. Jejich duchovní vývoj nedosáhl (zdaleka) dokonalosti. Duše s duchem tvoří nesmrtelnou Boží část této bytosti a podléhá inkarnaci až do doby, kdy dosáhne takového duchovního stavu, že se může navrátit do sféry Božství. To může trvat stovky a tisíce životů. Při smrti hmotného těla se od něho odlučuje duchovní tělo, obsahující duši s duchem, mysl a esenci hmotného těla. To se nyní týká nás, lidí, na planetě Zemi.

 

     2. Mimozemšťané, kteří jsou trojjediné bytosti, ale jejich duchovní vývoj dosáhl už velmi vysoké úrovně. Mají kvantovou část DNA pracující na 90-100 % a plně obsahují také Boží vrstvy DNA. Tito mimozemšťané pomáhají dalším planetám, které jsou určeny podle Božího plánu, z „osetím“ jejich DNA - s přidáním kvantové části do jejich DNA a s vytvořením potřebných magnetických a krystalických mřížek planety. Tento duchovní vývoj lidstva a příslušné planety k dokonalosti může trvat řádově 1 milion let.

Tento časový úsek je před námi, lidstvem planety Země.

     Tito mimozemšťané, kteří představují naše duchovní rodiče (Plejaďané), prarodiče (z Orionu) a praprarodiče (Arkturiáni) jsou všude kolem nás a pomáhají lidstvu a planetě Zemi při vzestupu a posunu v souvislosti s obdobím okolo roku 2012 a při rekalibraci všeho, co je potřeba a kde nám naše lidské „síly“ na to nestačí, ale tak, aby nebyla narušena naše svobodná vůle. Týká se to především čistoty vzduchu, vody, půdy a zmírnění chemických dopadů. Dále nám pomáhají také bytosti ze Síria a Hathoři.

     Tyto vyspělé bytosti mohou cestovat na základě myšlenky a jsou pro nás zatím neviditelní, protože nechtějí narušit náš duchovní vývoj. Teprve až lidstvo ztratí strach z mimozemšťanů a bude si to přát, teprve potom se nám zjeví. Bude to pro většinu velké překvapení, protože uvidí bytosti velmi podobné lidem.

     Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla nás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

     3. Mimozemšťané, kteří neobsahují duši s duchem, jsou vytvoření pouze hmotným tělem. Jsou to bytosti pouze biologické. Některé bytosti mají jen inteligenci a logiku, ale nemají intuici. Některé bytosti nemají emoce, jako je láska a soucit. Při smrti hmotného těla končí jakákoliv jejich existence. Tyto bytosti mohou být duchovně a technicky vyspělé i nevyspělé, i v jejich kombinacích.

     Mezi mimozemšťany patří EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají nám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi.

     Mezi „mimozemšťany“, patřící do naší sféry Země, ale do jiné dimenze – do astrálu, patří vysocí s malou hlavou a bytosti v kutnách, malé i velké.

     Mezi technicky vyspělé bytosti, které mohou cestovat na základě myšlenky, patří bytosti s chobotem a světlovlasí, vysocí dva až tři metry.

     Ostatní mimozemšťané, EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, muži v černém s černými brýlemi používají kosmická plavidla, která nejsou založena na kvantovém principu.

     Existují také bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváme. Jsme-li dobří, bude k nám tato bytost laskavá, jsme-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle naší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je nám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu.

     Tyto bytosti mohou být pro náš zrak a přístroje, kterými se „díváme“ do vesmíru neviditelné, ale mohou být na jejich přání i viditelné. To záleží na jejich potřebách a cílech.

      Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáme je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat v naší sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech, a k tomuto dali někteří naši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám. Také je udivuje, že kvantové pole lidské DNA vyzařuje světlo a je široké osm metrů a že máme tolik různých emocí, především lásku a soucit.

 

***

     Dále uvádím téměř doslovné texty z několika dílů tohoto pořadu „Odhalení –mimozemské spisy“ a budu se snažit odpovědět na nezodpovězené otázky ufologů a komentátorů. To bude vždy uvedeno slovy jako „moje poznání“.

 

     Roswell v Novém Mexicu a oblast 51 (vysíláno 24.10.2014)

 

    „Pozorování UFO se stalo celosvětovým fenoménem. Americký jihozápad je však bezpochyby epicentrem těch největších UFO událostí všech dob.

     Roswell v Novém Mexicu a oblast 51. Na těchto dvou místech došlo k nejvíce diskutovaným UFO záhadám v historii. Kvůli neustálému zatajování ze strany vlády Spojených států ví veřejnost jen málo z toho, co se skutečně odehrálo. Nyní na povrch vypluly nové důkazy, které přivedlo tuto desítky let starou UFO konspiraci zpět k životu. To vše odhalí šokující příběh, který jste se nikdy neměli doslechnout. Vše od zběhlých agentů CIA, až po nečekané zprávy o UFO technologii. Přidejte se k nám při odhalení tajemství Roswellu a oblasti 51.

     Prima uvádí „Odhalení – mimozemské spisy“. Co skrývá oblast 51?

     Začala celosvětová akce. Tajné spisy popisující každé setkání s UFO, byly až do teď skryty před očima veřejnosti. Odhalíme pravdu, která je ukryta za každým z těchto utajovaných dokumentů. Ukážeme vám to, co před vámi vaše vláda tají.

 

     Duben 2011, město Quantico, Virginie. Únik záhadné, 60 let staré zprávy, adresované bývalému řediteli FBI, J.E.Hooverovi, způsobil přetížení internetových stránek tohoto orgánu. Jeho šokující obsah by mohl odhalit pravdu o největší mimozemské konspiraci všech dob.

     Odhalený spis: Zpráva Guye Hottela. Guy Hottel býval zvláštním agentem, který měl na starost Washingtonský úřad FBI. Do zprávy z 22.3.1950 uvedl to, co řekl jeden ze svědků incidentu v roce 1947.  Nález havarovaných létajících talířů v poušti, v Novém Mexicu. To mohlo změnit celou lidskou historii.

     V Guyově zprávě stojí: Podle popisu mají kulatý tvar s vyvýšeným středem a mají průměr okolo 15 metrů. V každém byla nalezena 3 těla, podobná těm lidským, vysoká zhruba jen metr. Únik této informace v roce 2011 otřásl celou UFO komunitou. Konečně se potvrdilo, co nezávislí vyšetřovatelé předpokládali: vláda Spojených států ví o existenci mimozemšťanů a úmyslně tuto informaci drží v tajnosti. Mnoho lidí došlo k závěru, že se jedná o první oficiální zprávu, týkající se nejznámějšího UFO případu všech dob - Roswellského incidentu.

 

     Odhalený spis: Roswellský incident, 1947 Roswell, Nové Mexico. V noci 2.7. viděli manželé Delmotovi zářící disk, řítící se z nebes obrovskou rychlostí, jak mizí za stromy, severozápadně od města. Delmotovi nemohli uvěřit svým očím. Další den ráno objevil pracovník na ranči M.B. kovové trosky, téměř na stejném místě, na kterém viděli Delmotovi zmizet disk. B. posbíral kousky tohoto podivného materiálu a odnesl je k místnímu šerifovi. Šerif si okamžitě všiml úředníků v Roswellské letecké základně a také toho, že došlo k nějaké letecké havárii. 

     Na místo byl poslán major Jesee  Marcel, aby případ prošetřil. Jeho syn, kterému bylo 12 let, si událost jasně pamatuje. „Jednou v noci přišel otec opravdu pozdě, kolem 2. hodiny ráno. Byl opravdu nadšený, protože probudil mne a matku a řekl nám, že našli části UFO nebo létajícího talíře. Vrak se nepodobal ničemu, co kdy Marcel viděl.“    

     Vyšetřování pod základnou bylo vedeno plukovníkem W.H. Blanchardem jako rutinní záležitost. Lidé neustále mluví o kamufláži, která havárii v Roswellu provází. Pravdou ale je, že na začátku žádná kamufláž nebyla. Armáda okamžitě předstoupila a přiznala, že v Roswellu došlo k pádu létajících talířů a že se podařilo talíře získat. Plukovník Blanchard mě požádal, abych vydal noviny s tvrzením, že armáda našla a získala létající talíře. 8.7.1947 letectvo oznámilo, že byl nalezen létající disk, který má nyní armáda v držení ve svém držení. Oznámení způsobilo obrovský povyk. Spojené státy získaly opravdové UFO.

     Příběh Delmotových se brzy stal národním a později mezinárodním hitem. Armáda na tohle nebyla připravená. Další den bylo vše úplně jinak. Tvrzení odvolali s tím, že Roswellský vrak byl jen obyčejný meteorologický balón. To byl nečekaný obrat, který vyvolal mnoho otázek. Proč armáda pozměnila svůj příběh? Co ve skutečnosti získali? Co se snažili skrýt? 

     Nyní, o 60 let později, předstoupili očití svědkové, aby odhalili nové detaily, které povedou k drtivé pravdě o Roswellském incidentu.

     Toto je pořad „Odhalení – mimozemské spisy“. V něm se dozvíte ta největší tajemství na světě.

 

     Červenec 1947, Roswell, Nové Mexico. Záhadný předmět havaroval kousek od města. Vláda Spojených států oznamuje, že získala vrak létajícího talíře. To vše popřela hned následující den. Mnozí věří, že armáda něco skrývá. Otázkou však zůstává, co? Pentagon pořádá tiskovou konferenci, na které major Jesee Marcel ukazuje vzorek údajně získaného materiálu. Marcel je požádán, aby se nechal vyfotografovat u trosek. Poté armáda odvolá příběh o havárii v Roswellu a oznámí, že je to ve skutečnosti meteorologický balón. Jednoduše řečeno, plukovník Blanchard souhlasil, že udělá z majora Marcela hlupáka před zraky všech medií. Zničil tak jeho kariéru v armádě.

     Jeho syn Jesee ukazuje fotku, na které otec drží v rukou něco, co je zcela jasně část meterologického balónu. Tohle však není to, co nám ukázal v kuchyni v roce 1947. Tohle je něco úplně jiného.

     Tisková konference je jen jedna z mnoha kamufláží, obklopující Roswellský incident. Některé z nich mají i smrtelné následky. V původní zprávě stojí, že jen Delmotovi byli jedinými svědky havárie. To ale nebyla ani zdaleka pravda. Svědků bylo té noci několik a mnozí šli, na rozdíl od Delmotových, havárii vyšetřit. Zjistili však jen to, že všude byly vojenské zátarasy. Vojáci měli strašlivé oznámení pro každého, kdo se přiblížíl. Řekli nám: „Nikdy jste nic neviděli, nikdy jste tady nebyli a nic nevíte. Můžeme vás zastřelit uprostřed této pouště a nikdo vás nikdy nenajde. Zbydou po vás jen kosti a nikdo se nikdy nedozví, co se vám stalo.“

     Co vedlo armádu k takovým chladnokrevným výhrůžkám? Odpověď může mít muž, který byl přímo ve vyšetřovacím týmu. „Hned na místě jsme se dověděli, že se nejedná o letadlo. Plavidlo bylo rozlomené napůl a uvnitř bylo jedno tělo. Pak jsme zavolali pro nákladní auto, jeřáb a několik dalších vozidel, aby z místa dopadu všechno uklidili.“

     Roky ubíhaly a původní svědkové ubývali. Někteří z nich však odmítají vzít si tajemství do hrobu.

    

     Odhalený spis: Roswellská doznání, rok 2002. Walter Hunt, muž, který vydal novinový výtisk o Roswellském incidentu, poskytl čestné prohlášení, odhalující detaily původní kamufláže.

     V něm popisuje svůj vlastní pohled na Roswellský vrak a na mimozemskou posádku uvnitř. Tady uvidíte, jaké byly následky podle svědka havárie nadporučíka W. Hunta, veřejného mluvčího a tohle bylo čestné prohlášení a přímo u soudu. Má to nesmírnou hodnotu.

    V roce 2012 pracuje 35letý vysloužilec CIA, s vysokým stupněm bezpečnostní prověrky, James Brandon, u jednoho z mnoha sejfů této bezpečnostní služby, když v tom najednou objeví krabici nadepsanou jako Roswell. Uvnitř nalezne dech beroucí sbírku dokumentů a fotografií, které odhalují, co se skutečně událo té osudové noci roku 1947. Místo toho, aby na vše zapomněl, se rozhodne pokoušet osud a vyjít s nálezem na veřejnost. A prohlásil, “jsem si naprosto jist, že z havarovaného plavidla, které havarovalo Roswellu, nebyly vytaženy jen trosky, ale také těla, a tato informace byla na malou chvíli dostupná veřejnosti.

     Co se však s vrakem stalo?  A co se stalo především s mimozemskými těly?  Za chvíli uvidíte, že odpovědi na největší otázky této doby mohou být ukryty v hlubinách nechvalně proslulé základny Spojených států, v oblasti 51. 

     Co se stalo s vrakem, který zůstal po Roswellské havárii? A kde se podle zvěsti uchovávají mimozemská těla vyproštěná z vraku?  Pravda se může skrývat na nejvíce střeženém místě na Zemi.

 

     Odhalený spis: Uvnitř oblasti 51.

 

     Hluboko v nevadské poušti, 130 km SZ od Las Vegas leží neindetifikovaná letecká základna Spojených států. Toto místo je známo např. jako Dream Land, neboli země snů. Úřední záznam o její existenci naleznete pouze v ukrytých dokumentech CIA, kde je místo popsané jednoduše jako oblast 51.   

     Původně se jednalo o letiště pro trénink bombardovacích jednotek. Místo bylo opuštěno po druhé světové válce, v roce 1946. To bylo jen chvíli předtím, než armáda vymyslela nové využití pro tuto vzdálenou základnu. Oblast 51 byla nejdříve využita jako výzkumné montážní zařízení, jako letecké zařízení pro vývoj průzkumného letounu. Dnes je oblast zablokovaná a vzdušný prostor přísně střežený. Neoznačená obrněná vozidla hlídkují po celé ploše. Každý, kdo do místa  vkročí, bude bez milosti zastřelen. Každý, kdo naruší vzdušný prostor, bude okamžitě sestřelen. Oblast 51 bylo tak utajené místo, že když jste tam pracovali, nikde jste se o tom nesměli zmínit.

 

     UFO experti věří, že oblast 51 je výzkumné a testovací zařízení pro vraky z Roswellské havárie. Byl Roswellský vrak skutečně odnesen do oblasti 51? Dovolil si někdo z pracovníků vyjít na veřejnost a odhalit výzkum, který probíhal právě na tomto místě?

     Podle novinářky deníku Los Angeles Time, Annie Jacobsen, si přesně tohle někdo dovolil. Nedávno provedla sérii rozsáhlých rozhovorů s bývalými zaměstnanci oblasti 51. Jeden z inženýrů, který v místě pracoval v roce 1978, potvrdil, že trosky z vraku a těla byly skutečně odneseny na výzkum do oblasti 51. Šokující zvrat však nastal v momentě, když řekl, že těla nebyla v žádném případě mimozemského původu.

 

     Odhalený spis: Sovětský plán. 

 

     Rok 1945, válka je u konce. Německo a Japonsko jsou poraženi.  Mír je však nestálý. Stav mezi Spojenými státy a Sovětským svazem je vypjatý a další válka je více než pravděpodobná. Stalin dobře ví, že Spojené státy jsou ve výhodě, díky jaderným zbraním, které mají ve svém arzenálu. Aby zvítězil, bude muset zlomit jejich vůli. Stalin vymyslí neobvyklý plán. Má v úmyslu nechat uprostřed Spojených států přistát plavidlo, které vypadá mimozemsky, s posádkou, která také vypadá mimozemsky. Tím způsobí UFO paniku, podobnou jakou způsobil v roce 1938 O.W. svoji rozhlasovou adaptaci románu H.G.Wellse „Válka světů“.  Sovětský talíř bude upravena verze německého letounu, známého jako samokřídlo.

     Jak ale vytvořit přesvědčivě vypadající mimozemské piloty? Kvůli tomu se Stalin obrací na někoho opravdu  nečekaného. Na nacistického doktora Josefa Mengeleho.  Během války prováděl  Mengele  nepopsatelné experimenty na lidech v koncentračním  táboře Auschwitz. Tam se proslavil jako „anděl smrti“. Stalinovi lidé vyhledají Mengeleho a požádají ho, aby využil svých hrůzostrašných dovedností k vytvoření uvěřitelných mimozemských pilotů. Zdroj E.J. uvedl, že Mengele experimentoval na teenegerech. Vytvářel odporné deformace podobající se mimozemšťanům, které ve své zprávě popisoval Guy Hottel. Ďábelský plán, který je na poslední chvíli zmařen zásahem osudu.

     Při vstupu do vzdušného prostoru Spojených států je dálkově ovládané plavidlo zasaženo bleskem a poté se zřítí do místa nedaleko Roswellu.

     Byl Roswellský incident sovětským plánem jak vyhrát studenou válku?  Mohly by být veškeré důkazy o mimozemšťanech v Roswellu a oblasti 51 jen obyčejný podvrh? Nebo byl sám tento zdroj jeden z těch, co mají na svědomí propracovanou vládní kamufláž?

 

    Další z pracovníků z oblasti 51 zná úplně jiný příběh. Bob Luzar tvrdí, že pracoval v roce 1951 v oblasti 51 na výzkumu technologie z 9 různých létajících talířů. Bob Luzar tvrdí, že byl inženýrem a jeho prací bylo rozebrat pohonný systém jednoho z plavidel. Občas, když byla noc, tak vzal své kamarády k jezeru Brom, kde se podívali, jak tyto věci létají vzduchem. Luzar také odhalil, že armáda nepracovala jen s mimozemskou technologií, ale také se samotnými mimozemšťany. Jeho popis mimozemšťanů je až podezřele podobný tomu ve zprávě Guye Hottela.

     Pokud Luzar tvrdí pravdu, tak co se stalo s futuristickým plavidlem, postaveným za použití mimozemské technologie?

 

     Za chvíli se dozvíme skutečnou a děsivou pravdu o oblasti 51. A to přímo od jednoho z nejrespektovanějších amerických pracovníků v aerokosmickém průmyslu.

     Co se děje v oblasti 51? Skutečně armáda experimentuje s nalezenou mimozemskou technologií po Roswellském incidentu?

     Ben Rich byl v roce 1975 - 1991 ředitelem výrobního zařízení Skunk Works, spol. Locked Marten, ve městě P.M. v Kalifornii. Krátce před svoji smrti, v roce 1995, odhalil, že v aerokosmickém průmyslu se pracuje na tzv. zastaralé mimozemské technologii. Je slavný pro svůj výrok: „Všechno, co uvidíte poletovat po obloze nebo nad poušti, jsme už před 50 lety viděli“. Jednoduše řečeno je výzkum už o mnoho dál než si myslíme.

     To je sice zajímavé, ale teď do toho zkusme zapojit mimozemskou složku. Pokud měli jedno nebo snad více mimozemských plavidel, která zkoumali desítky let, kdo ví, jak daleko mohl jejich výzkum zajít? Možná je Richův projekt založen právě na tom. Rich tvrdí, že tento výzkum byl prováděn pod přímým dozorem vlády Spojených států a trval do roku 1969, kdy R. Nixon předložil výsledky neznámému představenstvu.

     Ben Rich si ve svých posledních dnech uvědomil, že tito lidé mají příliš velkou moc. Proto se rozhodl, že si veřejnost zaslouží vědět pravdu o Roswellu a oblasti 51.

     Mohlo by neznámé Nixonovo záhadné představenstvo být ve skutečnosti nechvalně proslulá skupina „Majestic 12“, a pokud ano, jak rozhodnou o této vyspělé technologii? Poskytnou ji, aby sloužila lidstvu, nebo ji využiji pro svůj vlastní plán?

     Toto je případ „Odhalení –mimozemské spisy“, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě.

 

     Moje poznání:

- V tomto případu je sděleno mnoho kamufláží, jak co do počtu nalezených vraků, tak co do nalezených mimozemšťanů. Nejvíce zavádějící zpráva se týká toho, že se jednalo o vrak sovětského létajícího talíře s upravenými

pozemskými bytostmi.

- U Roswellu byl nalezen pouze jeden vrak mimozemského plavidla, nikoliv více, jak o tom hovořili někteří svědci.

- Ve vraku byli nalezeni tři mimozemšťané, tzv. stříbrňáci, tedy pouze biologické bytosti.

- Tento vrak se stal předlohou jednak pro vývoj pohonné jednotky a jednak pro vývoj celého plavidla – létajícího talíře.

- V oblasti 51 se nachází více vraků mimozemských plavidel.

- V oblasti 51 jsou také nyní další stříbrňáci, kteří spolupracují s armádním vedením.

- V této oblasti 51 jsou vyráběny také létající talíře, které mají schopnost létat okolo planety Země. Jsou viditelné.

- Létající talíře mají pouze Spojené státy.  

- V této oblasti 51 jsou také umístěny jaderné zbraně, které vyvolávají výskyt světelných UFO, nad těmito oblastmi a které lidem sdělují, že už nic nemůže být na Zemi skryto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

     Motto:

     Žádné jaderné zbraňové systémy hromadného ničení už nefungují a nebudou fungovat!!! Už nastalo totální jaderné odzbrojení, ale vlády, které mají v držení jaderné zbraně, to ještě netuší!!!

 

***

      Muži v černém (vysíláno 17.10.2014)

 

     „Muži v černém mají obvykle podobný vzhled. Jsou oblečeni bezchybně, pokaždé samozřejmě v černém. Někdy se pohybují velmi nepřirozeně. Většinou se oslovují čísly a ne jmény. Objevují se za dny, někdy i za hodiny, když se někde objeví UFO. Když někdy muži v černém navštíví svědky, jedná se o zastrašovací schůzku. Svědci jsou vyslýchání, muži se jim pokouší nahnat strach o jejich bezpečí a nebo o život. Svědci potom přestávají mluvit o tom, co bylo, ať už to bylo cokoliv. Bylo nahlášeno, že muži jezdí v černých, neoznačených autech, někdy i v děsivějším vozidle.  Také bylo zpozorováno, že létají v černých, neoznačených vrtulnících. Jen tak poletují okolo a pozorují danou osobu nebo oblast.

     Jen díky zprávám, které poskytly jejich oběti, můžeme bádat o skutečném účelu těchto záhadných bytostí.

 

     Nejznámější zpráva o mužích v černém se týká Jima Tempeltona z roku 1964. Tento muž byl hasič ve městě Carolina ve Velké Británii a setkal se s něčím, co lidé považují za mimozemšťana. Na rodinném výletě, v nádherném přírodním prostředí, pořídil tři snímky své dcery. Teprve po vyvolání fotografií bylo jasné, že se nejednalo o obyčejnou procházku. Na druhém, ze tří snímků, je vidět v pozadí za jeho dcerou tajemná a podivná postava. Zdá se, že má na sobě něco jako je skafandr. Tento incident se proslavil pod názvem „kosmonaut ze Solvey Firth“.

     Krátce po této události navštívili Jima dva muži v černém. Tvrdili, že jsou z úřadu a ptali se ho na celou událost. Muži byli elegantně oblečeni a oslovovali se čísly. Dožadovali se toho, aby je zavezl na místo, kde snímek pořídil. Vzali ho do močálu, do míst, kde se kosmonaut objevil, skoro tak, aby se tajemná postava objevila znovu. Když je však Jim T. žádal o nějaký průkaz, žádný mu neukázali. Vše co řekli, bylo, že pracují pro vládu Jejího Veličenstva. Poté chtěli vědět, kde viděl toho druhého kosmonauta. Jim T. však žádného druhého kosmonauta neviděl.  Když trval na tom, že tam žádný druhý muž nebyl, muži se začali chovat podivně a agresivně. Proč by se ho ptali na druhého kosmonauta? Věděli snad něco, co Jim T. ne? 

     Britské ministerstvo obrany popřelo, že by někdy vyšetřovali tento případ. Když se tito muži objevili ve V.B., bylo popřeno, že tito agenti jsou vyšetřovatelé FBI. Kdo tedy jsou muži v černém?

 

     Antonio Paris je bývalý zaměstnanec kontrarozvědky USA a zvláštní agent Ministerstva obrany. Jako zakladateli a vedoucímu skupiny pro vyšetřování nebeských úkazů se mu podařilo získat historicky nejpůsobivější důkazy o mužích    v černém.

     Antonio vyšetřoval případ ženy, kterou nezastaví nic před tím, aby zjistila důkazy o mužích v černém, a o svém otci.

Podle ní byl její otec údajně muž v černém.  Pohyboval se po leteckých základnách a obtěžoval letce, kteří hlásili spatření UFO. Dokonce jim vyhrožoval smrtí. Dokonce řekla o tom, že on sám viděl mrtvé mimozemšťany a havarované UFO. Tato žena chce jediné; zjistit, kdo ve skutečnosti byl její otec. Aby byla v bezpečí, musela počkat až do jeho smrti. Vládní pracovník dceři oznámí, že pro její vlastní bezpečnost musí být pod stálým bezpečnostním dohledem. Ať už tito muži patří k FBI, CIA, Ministerstvu obrany nebo k čemukoliv jinému, vždy se ujistí, že pokud o tom něco víte, tak nebudete mluvit. Příběh tohoto muže se nikdy nedostal na veřejnost.

     To ale nebyly všechny Antoniovy důkazy o mužích v černém.

     Jeden z nejdůležitějších případů se stal v roce 2008, kdy dva muži v černém navštívili hotel u Niagarských vodopádů v Kanadě.  Existuje kamerový záznam o jejich návštěvě.

     Ředitel hotelu u Niagarských vodopádů zpozoroval z ničeho nic bílé světlo nad řekou Niagara. Jeho pozornost upoutalo, že viděl obrovský černý trojúhelník, který byl velký jak fotbalové hřiště a přitom nevydával žádný zvuk. Jen se vznášel nad hotelem. Dva svědkové byli zděšeni tím, co viděli.

     Když byl ředitel pár dní mimo hotel, jeho kolega obdrží děsivý telefonát od pracovníků hotelu. Ti mu oznamují, že dva podivní muži vyslýchají pracovníky hotelu u recepce. Očití svědci tvrdí, že tyto bytosti neměly žádné obočí ani řasy. Byli zcela oholení a ani nemrkali. Tito dva muži prohledávali hotel a vyslýchali zaměstnance, aby zjistili, kde se ukrývá ředitel. Nakonec oba záhadní muži odejdou. Zaměstnanci jsou zmatení a silně zděšení.

     Naštěstí existovala bezpečnostní nahrávka mužů v černém. Tento záznam je pravý. Může se jednat o první fyzický důkaz o existenci těchto záhadných postav? Mohou to být skuteční muži v černém?

     Na videu jsou patrní zaměstnanci a hosté hotelu. Vše vypadá normálně, dokud se neobjeví tyto dvě záhadné postavy. Expertům mohl stačit tento důkaz k tomu, aby mohli vyvodit několik závěrů.

     „Když si muže prohlédnete, zjistíte, že mají stejné oblečení, a že mají stejnou postavu. Muži vypadají totožně. Přihlížející jsou si vědomi toho, že něco není v pořádku.  Pak ale muži zmizí z dosahu kamer. Co svědky vyděsilo? Nemají žádné vousy, mají modré oči a zcela bílou pleť. Nejděsivější bylo, že podle svědků tito muži nemrkali, ani jednou co byli v hotelu. Díky této analýze můžeme zodpovědět otázku, kdo jsou muži v černém. Ale pozor. Na pravou identitu těchto agentů jste se nemohli připravit. Kladli jsme si otázku, kdo vlastně jsou, i když správná otázka je, čím vlastně jsou. Nejsou to lidé pracující pro vládu, ale že oni sami jsou mimozemšťané.“

     Nepřirozené pohyby, telepatické znalosti. Mohli by to být mimozemští agenti, kteří skrývají UFO před veřejností? Někteří lidé se domnívají, že střet s muži v černém, a případně jako kosmonaut ze Solvey Firth, dokazují, že muži v černém jsou mimozemšťany, jsou mezi námi. Jsou to mimozemšťané, měnící podobu na lidskou. Občas ale ukáži svou skutečnou tvář.

     Pokud budou tyto hrůzy nahánějící návštěvy mužů v černém pokračovat, může náš svět čekat nebezpečí ve formě umlčení celé lidské rasy.

     Toto je pořad „Odhalení – mimozemské spisy.“                                                                                                                                                                                                 ***

    

     Závěr tedy zní, že se jedná o mimozemšťany, což se shoduje s jinou důležitou a zásadní informací dále uvedenou.

 

     Zásadní informace, které se týkají mužů v černém s černými brýlemi, pochází od Boha Otce a jsou napsány v knize „Poselství, 2. díl“, autorky Heleny Šeblové, v kapitolce „Poučení o mimozemšťanech“ (viz příloha; informace pochází z roku 1994).   Mezi mimozemšťany patří EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají nám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi.

 

     Moje poznání:

     Muži v černém jsou mimozemšťané z technicky vyspělé planety, na které její obyvatelé nedokážou vyjadřovat své emoce. Proto přicházejí na různé planety, a také na Zemi, aby zjistili příčiny a zdroj emocí. Tyto emoce představuje v nejobecnější podobě láska, soucit a strach. Také mají schopnost vidět naše světelné tělo – Merkabu, které má průměr osm metrů. Světelné tělo představuje vyzařování kvantového pole lidské DNA, a je spojeno s duchem a duší člověka. To je další věc po které pátrají a co by chtěli také mít.

      Muži v černém jsou pouze biologické bytosti, to znamená, že neobsahují ducha s duší. Mají jen inteligenci a logiku. Nemají intuici (protože intuice je řečí duše). Jejich život je po stránce citové velmi ochuzen. Po smrti hmotného těla končí jakákoliv jejich existence.

     Tito muži mohou být pro nás viditelní nebo neviditelní. Záleží to na jejich volbě. Muži v černém se dostávají na planetu Zemi pomoci rakety, která je pro nás pozemšťany neviditelná. Tato raketa nemá tvar létajícího talíře ani trojúhelníkový tvar. Mužů v černém je na planetě celkem osm a mohou se pohybovat na Zemi pomocí čtyř vrtulníků, které mohou být pro nás také buď viditelné, nebo neviditelné. Každá dvojice má jeden vrtulník. Mají telepatické schopnosti. Tito muži chtějí také navázat kontakt s mimozemšťany z UFO, kteří jsou také pro ně jinak neviditelní, protože mají jinou energii a vibrace.

     Proto přicházejí velmi brzy na místa, kde se lidem zjevilo UFO nebo i mimozemšťané samotní, aby se pokusili o navázání kontaktu. To se jim daří. Muži v černém se chovají i dosti agresivně při zjišťování informací. Ale nepředsta-vují  žádnou hrozbu pro lidstvo!!!

     Otec ženy, popsaný v tomto případu, ale nebyl mimozemšťan. Byl to muž, který jako úředník - agent občas chodil v černém obleku a zjišťoval okolnosti okolo výskytu UFO.

***

     Mimozemšťané v zakázaných oblastech (vysíláno 31.10.2014 )

 

     Listopad 2012,  Ladakh Indie. „Ve vzdálené oblasti od jihočínských hranic bylo nahlášeno více než 150 UFO pozorování. Jedna zpráva v indickém týdeníku popisuje, jak se nad obzorem objevila žlutá světla, která přeletěla čínské hranice a poletovala po obloze zhruba 3-5 hodin. Poté zmizela.

     Oblast Ladakhu leží v Himalájích, v největším pohoří na zemi a v jednom z nejhůře dostupných míst na Zemi. Indická vláda hlášení prošetřuje a předpokládá, že UFO je čínský bezpilotní letoun, který v oblasti hlídkoval. Popis však neodpovídá žádnému typu. Bez jakéhokoliv vysvětlení je případ prohlášen za uzavřený. Jsou UFO mimozemská plavidla? Mohou mít základnu vysoko v Himalájích? Je to skvělé místo pro úkryt. Skrývají se mimozemšťané někde tam? Pokud ano, tak kdo byl na Zemi vlastně dřív? Lidé nebo mimozemšťané?“

 

***

     Komentátor: „Žili uvnitř planety Země. Počasí se začalo měnit. Podmínky pro život byly horší. Ochladilo se. Tito tvorové se přemístili v hlubinách planety do teplejších míst a přežili miliony lety, a když se potom vrátí na povrch, co uvidí? Lidské bytosti. „

 

     „Spis Kincaidova výprava, březen 1999. Americký týdeník uveřejnil článek o Kincaidové výpravě do Grand Canyonu. Kincaid tvrdí, že odhalil podzemní město plné artefaktů egyptského původu, hieroglyfů a mumifikovaných ostatků v pohřebních komorách. Experti ze Smithsonovského institutu toto místo navštívili, aby si jejich nález ověřili. Po ověření je celá oblast prohlášena za nepřístupnou a vstup do jeskyně je uzavřen. Zákaz trvá do dnes. O podzemním městě už nepadla žádná zmínka. Příběh z deníku jsou jediné informace.

     Proč by někdo utajoval tak ohromující historický nález? A proč byl vstup pro veřejnost zakázán?

 

     Legendy indiánských kmenů Zuniů a Hopiů, vypráví o podobných, skoro lidských bytostech, žijících mezi námi v podzemních městech. Říká se, že tito tvorové zachránili lidstvo před přírodní pohromou, která mohla vyhladit veškerý život na Zemi. Tento pravěký lid předběhl svým věděním dobu. Proto je tady otázka, zda mohli být ovlivněni něčím přímo z Vesmíru, někým, kdo náš malinký svět viděl z úplně jiné perspektivy?

     Tyto historky se nevztahují jen k Severní Americe. Mnoho starověkých kultur sdílí podobné příběhy. Jeskynní malby a hieroglyfy vyobrazují starověký lid a jejich život a práci s mimozemšťany, které často nazývali bohy. Sloužily tyto příběhy k ochraně lidstva nebo utajení přítomnosti mimozemšťanů ve starověku? 

Jedna z nezodpovězených otázek je, jestli by starověké civilizace nějak zaznamenaly jejich spolupráci s mimozemšťany?  Komentátor říká, že se domnívá, že by lidé vytvořili nějaký záznam, který by prokazoval, že nás navštívili a že nám pomohli. Mayové své setkání s mimozemšťany popsali velmi podrobně. Nejznámějším příkladem je Packalův sarkofág. Mnozí věří, že na něm můžeme vidět mimozemského pilota, který pilotuje vesmírnou loď.

 

                                 ***                                           

     Na světě je mnoho těžko dostupných, odlehlých a nepřístupných míst. Utajuje vláda skutečnost návštěvníků z Vesmíru? A jestli ano, tak kde tito mimozemšťané sídlí? 

     V celé Evropě se nachází síť jeskynních tunelů s názvem Earth stone. Jednoduše se dá Earth stone přeložit jako místo v zemi. Přesný počet je neznámý, protože se objevují další a další, včetně toho, který opět připomněl desítky let starou záhadu.  Např. v blízkosti Freiburgu v NSR byl v roce 2011 objeven vstup do jeskyně na mléčné farmě.  Místo nálezu připomíná jednu nechvalně známou UFO událost. V roce 1936 byl Freiburg místem jedné záhadné UFO havarie. Nacističtí vědci prohlásili, že z trosek získali vyspělou mimozemskou technologii. Poté ji údajně prozkoumali a vytvořili novou generaci superzbraně. Nacisté totiž udělali během třicátých a čtyřicátých let obrovský pokrok v technologii. Jejich největším výtvorem byla raketa V2, která byla tak vyspělá, že mohla jednoduše doručit zásilku zbraní až do Velké Británie.

     Byl Freiburský tunel mimozemskou základnou?  Pokud ano, spolupracovali mimozemšťané s nacisty nebo bojovali proti nim?“

 

     Moje poznání:

     Freiburgský tunel byl jejich základnou. Ale tito mimozemšťané nespolupracovali s nacisty, naopak proti nim bojovali, než opustili tuto základnu. Plavidla biologických bytostí jsou zničitelná pozemskými zbraněmi.    

 

***

     Odlehlé oblasti, daleko od civilizace, jsou tím nejlepším místem pro provádění přísně tajných experimentů a nelítostná poušť v australském vnitrozemí je přesně tím místem, které vláda hledala. Odhalený spis Pine Gap.

     Pine Gap je satelitní sledovací stanice, která byla založena v roce 1970. Stanici provozuje australská a americká armáda. V průběhu let se stanice změnila v přísně utajené místo k poznání technologie UFO získaných z trosek.

     Povídá se, že Pine Gap vede do hloubky až 8 km, nikdo však neví co se pod povrchem děje. Přes veškerou snahu Pine Gap utajit, došlo k celé řadě neobjasněných událostí, které vedly k prohlídce celé základny. Místní lidé nahlásili, že viděli, jak se podivné bílé disky o průměru okolo 10 metrů vznášejí na obloze nedaleko základny. Experti došli k nečekanému závěru. Mohlo by se jednat o lidské UFO.“

     Experti věří, že disky byly sestaveny z pomoci mimozemšťanů žijících uvnitř základny. Zásadní důkazy o přísně tajné činnosti, probíhající uvnitř základny, se podařilo získat od nejméně očekávaného zdroje.

     Dne 15.3.1991 proletěl raketoplán Discovery  přímo nad vojenskou základnou Pine Gap. Jeho kamery zachytily něco ohromujícího. Na záznamu je vidět obrovské UFO letící přes Austrálii rychlostí přes 80000 km/hod., to je téměř třikrát větší rychlost, než kterou měl raketoplán při startu. Někteří věří, že UFO bylo výsledkem utajované činnosti probíhající na základně. Pokud skutečně mimozemšťané pracují na místě jako je Pine Gap, máme je považovat za přátelé nebo nepřátelé?

     Experti došli k nečekanému závěru: mohlo by se jednat o lidské UFO.

 

     Moje poznání:

      Tato UFO nebyla sestrojená lidmi. Jedná se o UFO duchovně vyspělých bytostí, která provádějí průzkum potencionálně nebezpečných míst pro lidstvo a planetu Zemi, které vytvářejí lidé sami nebo i za pomoci pouze biologických mimozemšťanů. Dávají tím najevo, že nic nemůže být skryto, protože mají kvantové vidění.

     Mimozemšťané – biologické bytosti pomáhají na více místech některým vojenským představitelům při konstrukci a výrobě nových letadel, plavidel a zbraňových systémů. Výměnou za tuto pomoc mohou konat pokusy na lidech, které jim mají pomoci k jejich záchraně na jejich mateřské planetě. Tyto bytosti si už uvědomily, že nemají ducha s duší.

     Existují létající talíře, už sestrojené lidmi za pomoci mimozemské technologie, které patří armádě USA.

 

***

 

     „Rok 1977,  Dulsay v Novém Mexiku. Byl zde nalezený zohavený dobytek. Řezné rány byly provedeny s chirurgickou přesností, které by nebyla schopna žádná známá technologie. Bizární zločin přitáhl pozornost P. Benevitze, fyzika a UFO výzkumníka.

     Benevitz se seznámil se ženou, která pod vlivem hypnózy odhalila, že ona a její syn byli uneseni mimozemšťany, kteří je vzali do podzemní základny. Tam viděla nejen zohavený dobytek, kterému byla vysátá krev, ale také nádoby, ve kterých byly lidské části těla. Do jejich těl byly voperovány mimozemské implantáty, aby je mohli mimozemšťané ovládat.

 

 

     Moje poznání:

     Tato žena měla přinést svědectví o těchto pokusech, konaných na lidech a zvířatech. Bylo ji to ukázáno skrze vysoce duchovní bytosti, které si přály, aby to bylo odhaleno.

 

     Benevitz začal také zkoumat signály v této oblasti a domníval se, že se mu podařilo zachytit vysílání z mimozemské lodě. Benevitz sledoval signál až do oblasti, ve které se nacházela základna Dulsay. Jednomu z jeho spolupracovníků se podařilo propašovat šokující fotografie na veřejnost. Ukazovaly děsivé mimozemské experimenty na lidech. Ještě více šokující bylo, když muž prohlásil, že lidé byli unášeni s plným vědomím americké vlády.

     Komentátor říká, že mezi další teorie patří, že lidé jsou geneticky upravování, aby sloužili nějakému účelu, který vyžaduje změnu genetického kódu nebo toho, jak se vyvíjíme.  Odhaduji, že se možná snaží vytvořit novou formu života. Chtějí, abychom se vyvinuli tak, jak oni potřebují.

 

     Něco jiného představuje případ Phila Schneidera, člověka, který pomáhal vykopat tunely pod vojenskou základnou. Schneiderův tým se neúmyslně prokope do jeskyně, ve které narazí na mimozemšťany, kteří provádějí experimenty na lidech. Poté započne bitva. I přes mnohá zranění se Schneiderovi podaří uniknout.  Několik jeho spolupracovníků však při boji zemře.

     Tunely pod Dulsay jsou podle Schneidera jen malá část toho, co se ukrývá pod povrchem USA. UFO vyšetřovatelé se domnívají, že podzemní síť mohla být vytvořena vysoce vyspělým podzemním vrtákem s názvem „subterra“. Tento prostředek funguje jako ponorka, je poháněn jadernou silou a zanechává za sebou masivní tunely.

     Kam tunely mohou vést? Experti se domnívají, že tunely spojují ta nejzáhadnější místa na planetě, jako např. základnu Dulsay a oblast 51. Mohou také vést na jedno z nepodivuhodnějších letišť v Denveru, v USA. Tato 85 km2 velká základna je druhým největším letištěm na světě.

     Je 1.3.2013. Otec se synem si ze svého domu na předměstí Denveru všimnou podivných světel na obloze. Obyvatelé Colorada sledují, jak se tři světla v trojúhelníkové formaci vznášejí nad denverským letištěm. Letištní orgány se k případu odmítají vyjadřovat a mluvčí federálního leteckého velení trvají na tom, že se tu noc nestalo nic mimořádného.

     Přesto, že bylo letiště otevřeno v roce 1995, stavby probíhající pod letištěm nebyly nikdy ukončeny. Stavba sahá až 8 pater do země, dost na to, aby odolala výbuchu jaderné bomby.           K přepravě mezi terminály a zónou pro odbavení slouží kyvadlová doprava. Na denverském letišti jsou však ještě jedny oddělené koleje. Ty se údajně napojují na tunely s vlaky „Maglev“, které umožňují dopravu mimozemské technologie z míst, jakým je základna Dulsay.

     Možná máme technologii z jiného světa, ale co když se mimozemšťané pomalu dostávají k moci? Po celém světě dochází k hlášení, že mimozemšťané pracují v odlehlých místech a kde pracují v přísně utajených místech s vládními společnostmi. Možná už nežijí na okraji našeho světa.“

 

     Moje poznání:

     Na základně Dulsay pracují také mimozemšťané a pomáhají vojenskému a vědeckému vedení základny ve vytváření systémů pro vývoj kosmických plavidel. Existuje také podzemní spojení, např. mezi letištěm a základnou.

     Tito spolupracující mimozemšťané neusilují o to, aby postupně ovládli lidstvo.

 

***

     „Jeden z nejpodivuhodnějších případů o UFO zahrnuje prezidenta Spojených států,  Dwighta D. Eisenhowera. Eisenhower měl s mimozemšťany nejednu schůzku. Na těch došlo k dohodě, která mimozemšťanům umožnila pohybovat se a operovat v okolí naší planety. Podle jedné zprávy se nějakému mimozemšťanu podařilo proniknout na vysoký úřad. Jeho jméno bylo V.T. Tento V.T. údajně pracoval v Pentagonu po celé tři roky. Jeho krycí jméno bylo „cizinec“. Do dnešního dne nikdo neví, jakou práci pro vládu Spojených států vykonával.

     Byla návštěva V.T. přátelská nebo nepřátelská? A co se stane s lidskou rasou ve chvíli, kdy si mimozemšťané řeknou, že skrývání je u konce?

     Toto je případ „Odhalení – mimozemské spisy.“

***

     Komentátor klade v celém průběhu tohoto dílu mnoho otázek, na které nezná odpověď. Moje možnosti jsou větší a většinou odpovídám v tomto textu na jeho otázky.

     Základní otázka zní, proč se objevují UFO v tak velkém počtu a na některých místech na Zemi?

Pořad „Odhalení – mimozemské spisy“ spíše jen představuje jednotlivé události, ale neukazuje podstatu těchto jevů.

 

     Moje poznání:

     S odkazem na předešlá moje poznání zde mohu jen zopakovat, že lidstvu jako celku nehrozí ze strany těchto mimozemšťanů žádné nebezpečí. Spíše sami potřebují v mnoha záležitostech, pro nás známých a běžných, pomoci.

        

  V první řadě, znovu opakuji, že musíme pochopit, že existují dva druhy UFO, které vnímáme jako jediné úkazy.

     Existují totiž UFO, zářící světlem, a to jsou létající talíře nebo trojúhelníkové tvary, které ovládají vysoce duchovní bytosti z duchovně vyspělých planet naší galaxie. Tyto bytosti mají pro nás poselství, které dosud nechápeme. Tito mimozemšťané nám dávají najevo:

- že existují technicky vyspělé planety, které mohou přilétat k naší planetě Zemi, že ve Vesmíru existuje život v jeho nejvyšší podobě,

- že si máme na ně postupně zvykat, aby se nám mohli také jednou ukázat; to ovšem záleží na vědomí lidstva, protože lidstvo má nyní spíše jen strach z tohoto setkání a tito mimozemšťané to respektují,

- že přelétáváním nad některými místy, nám ukazují, že nepovažují za správné a dobré pro naši planetu, abychom se zabývali výrobou a rozmisťováním jaderných zbraní,

- že nám pomáhají s naší ekologii v oblasti čistoty vzduchu, vody a země, protože bez této pomoci by život v některých částech planety už nebyl.

     Tyto plavidla mají kvantové motory. Jsou nezranitelná našimi lidskými zbraněmi, nemůžeme je zneškodnit!!!

     Od těchto bytostí nehrozí lidem sebemenší nebezpečí, ale jenom pomoc. Jsou to nesmírně láskyplné bytosti a upozorňují nás na to, že nemůžeme nic skrývat, nic nemůžeme utajit. Jakékoliv zneužití jaderných zbraní nebude umožněno, protože u každé takové zbraně jsou specialisté – andělé, kteří znemožní jejich zneužití. Vše se děje na kvantové, pro nás lidi neviditelné úrovni.

     Tato UFO nikdy, ze své podstaty, nehavarovala na planetě Zemi nebo v jejím okolí.

 

     Existují také UFO, která nevyzařují světlo a mají jiný princip pohonu. Jsou to rakety, které mají kruhový tvar. Tyto plavidla ovládají biologické bytosti, mezi které patří EBE, stříbrňáci, šedivci, kteří jsou nejvíce známí, trpaslíci, zelení atd.

    Například šedivci a stříbrňáci také hledají zdroj a příčiny emocí, tak jak se projevují u lidí a dále mají problémy s rozmnožováním svého druhu na své mateřské planetě a zkoumají genetiku a rozmnožování lidstva a možnost jejich přenosu na svou populaci.

     Plavidla těchto bytostí jsou pozemskými zbraněmi zranitelná. Také už byla nějaká plavidla sestřelena a podrobena zkoumání, včetně bytostí, které je ovládaly. Také tyto plavidla i s mimozemšťany nejsou nebezpečím pro lidstvo, ale pro jednotlivé pozemšťany mohou být. Jejich plavidla mají také kruhový tvar a jsou pro lidstvo vždy viditelné. Proto mají na Zemi své základny, aby se mohli skrývat.

 

     UFO epicentrum (vysíláno 31.10.2014) 

 

     Los Angeles, Texas, Spojené království, tyto tři oblasti jsou epicentrem těch nejděsivějších UFO pozorování. UFO epicentra jsou místa, kde došlo k nejednomu pozorování. V průběhu let jsme zaznamenali stovky pozorování, tzn., že na našem nebi se něco děje. Epicentra lidem neustále připomínají, že nejsme sami. A jsou to místa, na kterých žijí lidé ve věčném strachu. 

     Jak poznáme UFO epicentrum? Objevují se podle nějakého vzorce? A pokud ano, jaké nebezpečí to může lidem přinést?

     Dnes v pořadu „odhalení – mimozemské spisy“ odkryjeme největší UFO epicentra na světě.

     V L.A. je asi největší UFO epicentrum. Dokonce se zdá, že UFO aktivit do oblasti přibývá.

 

     21.3.2013, Los Angeles, Kalifornie. Internetové noviny pro podnikatele zveřejnily znepokojující zprávu o nedávném pozorování UFO nad San Fernando Valley. Muž fotografoval na zahradě, když v tom kolem proletí policejní helikoptéra. Okamžitě si upraví objektiv a udělá fotku. Když si později prohlíží fotku, všimne si malého předmětu v dálce, vysoko nad helikoptérou. Experti fotografii prošetřili a zjistili, že se jedná o učebnicový případ létajícího talíře.

     Za desítky let nahlásili obyvatelé L.A. ohromující počet UFO pozorování. Více, než jakékoliv jiné město ve Spojených státech.

 

     1992, Canyon Topanga, L.A. Chvíli po půlnoci policie obdržela telefonát od jistého řidiče a jeho přítelkyně. Řidič tvrdí, že se z nebe snesl paprsek světla a obklopil auto, které se začalo vznášet ve vzduchu. Po chvíli světlo zmizelo a auto spadlo zpět na zem. Pár zůstal zděšený a otřesený.

     V Topanga Canyonu nežije moc lidí, je to obrovský park. 14.7.1992 se zřejmě rozevřela obloha nebo se zjevil nějaký portál, díky kterému bylo vidět stovky UFO. Mluvil jsem s více jak 20 svědky, abych se ujistil, že k pozorování došlo jen v tento den.

 

     Moje poznání:

     Paprsek světla pocházel z létajícího talíře, které bylo řízeno šedivci. Auto se při tomto úkazu pohybovalo malou rychlostí a bylo zvednuto jen do výšky 10-20 cm. V tomto případě šlo o zkoumání lidských emocí. Demonstrace byla provedena se souhlasem armády.

 

 

     Proč L.A. přitahuje mimozemšťany více než jakékoliv jiné místo v Severní Americe? Mnoho UFO expertů se zaměřuje na zapomenutou kapitolu ze 2. světové války.        

     Odhalený spis: Bitva o L.A.  24.2.1942. Spojené státy právě vstoupily do války. UFO se z ničeho nic zjevilo na noční obloze nad L.A., a Spojené státy  spustí palbu, kvůli obavám z útoku Japonců.

     Bitva nad L.A.  v roce 1942 byla událost, ve které mnoho svědků zahlédlo UFO. Armáda začala rychle jednat. Pokusili se zjistit, o co se vlastně jednalo. Ani za pomoci reflektorů na nic nepřišli. Zděšení svědkové pozorují, jak armáda zběsile střílí po vznášejícím se UFO. Bitva nad L.A. je zvláštní kvůli tomu, že žádný z vystřelených projektilů se předmětu ani nedotknul. UFO beze stopy zmizelo stejně rychle, jako se objevilo.

     Sekretář námořnictva Fred Knox prohlásil, že to byl jen falešný poplach a UFO byl jen meteorologický balon.  To bylo vysvětlení armády. Řekl bych, že pokud se vám nepodaří sestřelit meteorologický balon  , pak máte vážný problém s obranou. Je možné, že vysoce vycvičené obranné jednotky vyplýtvaly takové množství střel kvůli náhodnému meteorologickému balonu?

     Více znepokojivé je však něco jiného? Pokud se skutečně jednalo o UFO, vyloží si mimozemšťané tento útok jako zahájení války?

 

     Moje poznání:

     V tomto případě bylo ukázáno, že kosmická plavidla vysoce duchovních bytostí nemohou být pozemskými zbraněmi zničena. To mělo být zdrojem poučení.

 

     Celé Spojené státy jsou plné mimozemských aktivit. My vám prozradíme kde přesně a proč. Toto je pořad „odhalení – mimozemské spisy“, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě.

     L.A. v Kalifornii je místem nesčetných UFO pozorování. Není to však jediné americké epicentrum. Po celém státě Texas se objevují UFO už od počátku 19. století. Komentátor říká: „Myslím si, že se v podzemí nachází nějaká tajná vojenská základna, protože počet hlášení je vysoký. Je to skutečně epicentrum.

 

     Rok 1897, město Aurora, Texas. Podle dallaského deníku narazilo UFO do větrného mlýna. Místní vytáhnou mimozemské tělo z trosek a pohřbí je na aurorském hřbitově. Na pamětní desce je mimozemský pohřeb zaznamenán do dnes.

 

     Moje poznání:

     Zde se jednalo o létající talíř, který byl řízen šedivci. Jednalo se o jejich karmickou záležitost.

 

     Rok 1951, město Lubbock, Texas. Tři profesoři z technické univerzity vyfotografovali letku UFO. Incident se proslavil jako lubbocká světla.

 

     Rok 2008, město Stephaville. Přes třicet svědků, včetně příslušníka zákona vidělo uprostřed dne přelet masivního  UFO. Tato událost se objevila v mediích po celém světě. Což je Texas základna pro mimozemšťany?

 

     Honba za odpovědí začíná 100 km severovýchodně od mexický ch hranic, v městečku Marfa, v Texasu. Obyvatelé už celé století hlásí tajemná světla v oblacích. Mnozí věří, že světla mají mimozemský původ.

     Odhalený spis: město Marfa, rok 1957. Měsíčník Coronet uveřejnil článek o výskytu jevu, s názvem „marfská světla“. Ta byla popsána jako vznášející se zářivé koule o velikosti basketbalového míče. Vědci okamžitě popřeli, že by se mohlo jednat o UFO. Podle nich to byly světla automobilů, odrážející se díky atmosférickému jevu. UFO komunita je však proti tomuto vysvětlení skeptická, a to z jednoho prostého důvodu. Marfská světla se objevují v oblasti nazvané jako Mitchell Flat. Jedná se o soukromý pozemek s nerovným terénem. Ufologové namítají, že dopravní prostředky by nikdy nemohly být zdrojem těchto záhadných světel. 

     Proč úřady tak rychle usoudily, že by se mohlo jednat o atmosférickou anomálii? Má utajování mimozemšťanů v texaských oblacích nějaké následky? Ukázalo se, že ano.

 

     Moje poznání:

     V tomto případě se nejednalo opravdu o UFO. Zářivé koule byly vyzařováním energetických těl, vytvářené vysoce duchovními bytostmi z Orionu. Bylo to nad jednou z oblastí, na kterou přišli v minulosti na planetu Zemi. (Viz dále.)

 

     Rok 1970, Dayton, Texas. Dvě ženy jedou po dálnici, když v tom auto obklopí paprsek světla, vyzařující z noční oblohy. Nad nimi je UFO. Najednou se zjeví několik helikoptér, které UFO obklíčí. V tom však z ničeho nic zmizí. Oběma ženám způsobil paprsek závažné popáleniny, takové, které jsou obvykle spojené s vysokou úrovní radiace.

     Proč mimozemšťané napadli dvě nevinné ženy? A jak je možné, že se ve zlomku sekundy zjevily armádní vrtulníky? Byla si armáda vědomá UFO aktivity? Proč tedy nevarovali veřejnost? Šest let předtím proběhla celá řada experimentů, podle kterých se dá usoudit, že vše věděli.

 

     Moje poznání:

     Uvedené UFO bylo řízeno biologickými bytostmi EBE. Helikoptéry, které se tam objevily, byly řízeny muži v černém. Zásah žen, který vyvolal závažné popáleniny, byl karmickou záležitostí.

 

     Odhalený spis: UFO v Corpus Christi, Texas. 24.8.1974 radar letectva zaznamenal rychle letící UFO, západně od Mexického zálivu. Neuvěřitelnou rychlostí 4 tisíce km/hod mířilo k městu Corpus Christi. Ve stejnou chvíli startovalo malé civilní letadlo z El Pasa do Mexico City. Z neznámých důvodů UFO změnilo směr a srazilo se s letadlem nad místem Coyame v Mexicu. Vláda Spojených států vrak letadla vystopovala. UFO však nebylo k nalezení.

     Nedaleko místa činu byl objeven armádní jeep, ve kterém byla těla čtyř mexických vojáků. Nebyly potvrzeny žádné známky šoku a nezdálo se, že by stříleli ze zbraní. Oficiální příčina smrti – udušení.

 

     Moje poznání:

     UFO, které provedlo útok na malé civilní letadlo, bylo řízeno EBE. Nejednalo se zde o střet, ale o útok EBE na letadlo. Jednalo se o demonstraci možností a síly zničit téměř okamžitě letící objekt.  Zabití čtyř mexických vojáků souvisí se zničením letadla. Byli zabití jako svědci události, aby nemohli vypovídat, co viděli. Tato demonstrace byla provedena na základě žádosti armády vůči EBE.

 

     Blízkost měst Dayton a Corpus Christi je až alarmující. Hned za městem Corpus Christi je námořní letecká základna. Dayton je součástí metropolitní oblasti Houston, která je také místem pro kontrolu raketoplánu společnosti NASA. Mohly by vojenské a vesmírné zařízení pro výzkum přitahovat UFO?

     V roce 1980, kdy došlo k daytonskému incidentu, se NASA chystala ke startu prvního raketoplánu. Někteří experti věří, že mimozemšťané se nám snaží poslat zprávu, kterou se nás snaží donutit k okamžitému zastavení veškerých vesmírných operací.

 

     Bývalý ředitel NASA Maurice Chatelain se v UFO komunitě proslavil tím, že byl mezi NASA pracovníky prvním, kdo veřejně promluvil o UFO. Prohlásil, že NASA si je vědomá přítomnosti mimozemšťanů. Jednalo se o nejvíce střežené tajemství v NASA a Maurice Chatelain ho celé vyzradil.

    

     Odhalíme další tři místa výskytu UFO, kde bylo za posledních 60 let zaznamenáno přes dvanáct tisíc pozorování, včetně agresivních mimozemských útoků. Toto je pořad „odhalení – mimozemské spisy“, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě. Ve Spojených státech je mnoho UFO epicenter. Není to však jediný stát, kde se vyskytuje mnoho UFO epicenter.

     Britská vláda odhalila zprávy svědků za poslední desítky let. Množství informací bylo ohromující. Od 50. let, až po zrušení UFO projektu bylo prošetřeno zhruba 12 tisíc pozorování.

 

     Nick Pope je bývalým zaměstnancem britského UFO úřadu. Jedná se o oddělení, které prošetřuje pozorování UFO. Události, které nastaly v období od 2. světové války až po současnost. Mnoha z těchto setkání byla jen těžko předvídatelná a nebezpečná. Jedna konkrétní událost se mezi vyšetřovateli proslavila jako žádná jiná.

 

     Armáda a UFO

     „Incident v … lese. V řadě několika nocí v prosinci 1980, viděli UFO zaměstnanci letectva Spojených států, kteří byli umístění ve městech W. a B.P. ve Spojeném království.

     Dne 23.12.1980 se vraceli dva angličtí vojáci na svou leteckou základnu. Když procházeli lesem, spatřili nejdříve nad lesem světla a potom jak nedaleko do lesa přistává UFO ve tvaru trojúhelníku. Sgt. Jim Penniston se rozběhl k tomuto místu a spatřil loď. Přistoupil k ní, aby ji mohl ohmatat a cítil kovový zdrsněný povrch. Pak se stalo něco, co mu navždy změnilo život. Při doteku na svítící značku došlo k explozi bílého světla, byl oslepen. Pak viděl, jak se mu před očima mihají jedničky a nuly, jako by ve své hlavě, a to vše se mu vrylo do paměti jako mimozemský kód. Druhý voják, John Burroughs si toto tak nepamatoval a tvrdil, že UFO zase odletělo. Když se vrátili na základnu, zjistili, že uteklo méně času než si mysleli, a i tak čas na jejich hodinkách se lišil o 45 minut.

     Sgt. Jim Penniston si tato čísla zapsal také do svého notesu. Popsal 16 stran notesu jedničkami a nulami. Protože si nebyl jistý zda je to nějak důležité, nikomu o tom neřekl.

     Teprve za třicet let si uvědomil, že by to mohlo být nějak důležité pro lidstvo. Setkal se znovu s Johnem Burroughsem a ten mu při prohlížení notesu řekl, že to je binární kód.

     Sgt. Jim Penniston se obrátil na Nicka Cisleho, experta na binární kód. Ten zjistil, že binární kód lze přečíst v angličtině. Kód obsahoval jednak souřadnice míst na planetě zemi, kde se nacházeli předkové těchto mimozemšťanů z UFO, např. ostrova High Brasil u Irského pobřeží, který byl místem vyspělé keltské kultury, a který zmizel z mapy (jako Atlantida) v 19. století. Dále se jednalo o místo, jako je Sedona v Arizoně, dále v Jižní Americe, v Řecku, Egyptě a v Číně. Druhá část obsahovala sdělení, že se jedná o „průzkum lidstva pro planetární vývoj“ a že „lidstvo v následujících staletích nevyhyne“.

     Komentátor k tomu sdělil jen závěr, který učinil Jim Penniston: „Domnívám se, že jsem viděl pozemskou loď budoucnosti“.

 

     Moje poznání:

     Toto setkání, bylo setkání s UFO, které bylo řízeno bytostmi z Orionu. Jejich předkové už před 105000 lety navštívili planetu zemi a usídlili se na 14 různých místech. Planeta Orion patří mezi naše duchovní prarodiče, když duchovními rodiči jsou Plejáďané.

 

          Více o mimozemšťanech lze najít v mém textu „Stručná historie příchodu a vlivu mimozemšťanů na planetu Zemi“.  Text je také na webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

***

 

     Prošetříme další mimozemské epicentrum a zjistíme, jestli se jedná o poslední. Nejen Spojené státy, ale i Spojené království je zaplaveno mimozemskými aktivitami. Mnoho epicenter se nachází poblíž vojenských zařízení. Jaký je však účel těchto mimozemských misí?  Odpověď může mít velmoc na druhé straně naší planety.

     Čínská lidová republika.  7.7.2010, město Hangzhou. Tisíce lidí nevěří vlastním očím., když ohnivé UFO proletí noční oblohou  ve východní části města. Někteří zachytili pozoruhodné snímky. Úřady okamžitě uzavřely hlavní letiště. Příběh přitáhl mediální pozornost po celém světě. Vláda se zavázala k tomu, že spustí důkladné vyšetřování celého incidentu. Výsledky zkoumání však nebyly nikdy zveřejněny.

     O pouhý týden později se objeví druhé UFO v jihozápadním městě Chongoing. Obyvatelé jsou zděšeni.

     Slavný čínský astronom Wang Si Chao studuje pozorování UFO v Číně už 40 let. Věří, že mimozemská aktivita v Číně bude postupně růst. Podle jeho nedávného projevu také nevylučuje možnost, že by mimozemšťané mohli být nepřátelští.  Pokud jsou přátelští, můžeme naší civilizaci obohatit skrze vzájemnou spolupráci, pokud jsou nepřátelští, mohli bychom se dobře připravit, zaměřit se na jejich slabinu a porazit je. Konec konců jsou to živé bytosti, stejně jako my.

     Dohlíží mimozemšťané na tyto oblasti, aby se připravili na masivní invazi? Pokud ano, je lidstvo schopno se ubránit takovému náhlému útoku?

     Toto je případ „odhalení – mimozemské spisy“.  

 

     Moje poznání:

     Velký počet výskytu létajících talířů, které se nám, lidem, chtěly v minulých šedesáti  letech ukazovat, souvisí také s možností záchrany části lidstva, především před rokem 1987, ale i před rokem 2000 a 2012. V roce 1987 se změnilo vědomí lidstva ale natolik, že další světová válka už nebyla nevyhnutelná. Tento rok 1987 je označován jako rok Harmonické Konvergence. Jedná se o náznaky budoucího láskyplného setkání s těmito mimozemšťany.

    Všechna proroctví z minulosti přestala být účinná ve svém naplnění. Přešel rok 2000 a také rok 2012, a nic se už nestalo, co by mělo celoplanetární dosah. Mnoho, mnoho duchovních bytostí, které byly připraveny lidstvu pomoci, mohly zahájit také oslavu, protože to lidé dokázali a spolu s planetou Zemi jsou součásti Posunu a Vzestupu do nové energie, která bude lidem pomáhat po roce 2012.                                                                                                                                                                                    

Napsal Jan Heczko

Listopad 2014  

                                                                                             

     Literatura:

- N.D,Walsch „Hovory s Bohem I-III“

- Helena Šeblová „Poselství 1. a 2 díl“

- Kryonovy channelingy

                                                                                                                                

     Přílohy:

 

     Kapitolka z knihy „Poselství 1. díl“

 

Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země

 

     Vaše krásná planeta, která byla vybrána po katastrofě na Faethonu jako sídlo pro novou rasu, je opravdu nádherná, i když jste již skoro udělali maximum pro to, aby taková nebyla. Byl to ráj pro bílou rasu, která sem byla přenesena, aby pokračovala ve svém rozvoji. Na této planetě žila černá rasa, která byla v duchovním vývoji poněkud pozadu za vámi, novými lidmi. Byli jste přijati jako nová božstva. Černí lidé vám zpočátku velmi důvěřovali, a vy, zdrceni katastrofou, kterou jste právě prožili, jste byli rozhodnuti těmto lidem pomáhat ze všech sil. Tato planeta měla dost potravy pro všechny své obyvatele i její hosty. Zpočátku jste si vedli dobře. Byli jsme s vámi v kontaktu a pomáhali vám, abyste si zvykli na nové podmínky životní, přinášeli jsme vám dary, které jste mohli využít pro blaho všech. Černé děti vás přijaly s důvěrou a láskou a vy jste jim byli dobrými učiteli. Láska a mír se rozšířily po celém světě. Navštěvoval vás i Otec, kterému jste začali říkat Bůh. Nás jste považovali za anděly, protože jsme se o vás starali. Mnozí z vás pamatovali život na jiné planetě a pamatovali jste si i nás, mimozemšťany.

     Jak míjely věky, začali jste na nás zapomínat. Byli jste samostatní a už jste nebyli na nás závislí. Naše návštěvy již nebyly tak časté. A tu se začal váš vztah k nám měnit. Lidstvo nás začalo pokládat za Bohy, začalo se nás bát, i když jsme stále mnoho dobrého pro ně vykonávali. Museli jsme se stáhnout do pozadí, abychom zbytečně netraumatizovali vás, naše bratry. Ostatní znáte již z vašich dějin. Lidé zapomněli na ponaučení, kterého se jim dostalo. Domnívali se, že jsou vládci a majiteli této planety od počátku a začali bojovat o rozšíření svých zabraných území a začali toužit po stále větší a větší moci. Přestali hlásat bratrství a lásku, odmítali naši pomoc a báli se nás. Mysleli, bláhoví, že chceme opanovat jejich planetu. My jsme nezatrpkli a nepřestali o vás pečovat, ale už jsme vám nemohli radit jako dříve, protože stále méně lidí nás vnímalo.

     Usídlilo se zde postupně neštěstí, nemoc a zloba. Tak se vaše krásná planeta stala očistcem. 

 I tak plnila svůj úkol a byla by vzkvétala, kdyby nedošlo k narušení rovnováhy, nezesilovaly se negativní tendence a neujalo se vlády zlo. Tím okamžikem začaly destrukce celé planety, destrukce v myšlení lidí a postupně se vlivem všech těchto činitelů stávala planeta téměř neobyvatelnou.

     Kdybychom o vás stále nepečovali, už by život na této planetě nebyl. Její půda by byla holá a bez života, jak už se to na některých jejich místech projevuje. Proto jsme stále s vámi a bolí nás srdce nad zkázou, kterou jste způsobili. A stačilo by tak málo! Víra v nás, vaše vesmírné bratry ze Světlých sfér, víra v Otce, kterého někteří z vás nazýváte Bohem. Stačilo by, kdybyste otevřeli své srdce lásce, kterou vám přinášíme a ze svobodné vůle přijali naše dary a učení. Ale někteří z vás raději poslouchají a berou dary z temných sfér, protože je to pro vás pohodlnější a dary, které od nich dostáváte, nebo máte propůjčeny, jsou provázeny velkou slávou a obdivem. To vám vyhovuje, jsou vypočtené na efekt a to je to, co vy dokážete nejlépe sledovat.

     Pokora a vytrvalost, sebeovládání, které od vás požadujeme, se vám nelíbí. Je nám to moc líto, protože vás může zachránit jedině pokora a láska, láska a vytrvalost, houževnatost a nesmírná píle. Je třeba, abyste si přestali myslet, že jste pány tvorstva a jediní v celém Vesmíru. To je nebezpečná teorie, hlavně tím, že ohrožujete ostatní život ve Vesmíru. Vaše výzkumné sondy jsou velmi primitivní a udělali jste z okolí Země jedno velké smetiště. Je třeba, abyste se zamysleli nad tím, proč vaše krásná planeta hyne, proč se tak strašně zkrátil váš věk, proč stárnete tak brzy a proč je tolik nevyléčitelných nemocí, které vás sužují. Zamyslete se nad vaší ekonomikou a výrobou, vždyť vše, co požíváte, je již otrávené a vzduch, který vdechujete je prakticky nedýchatelný.

    Co děláte pro to, aby bylo lépe?

    Vaše opatření jsou směšná a málo efektivní. Zamyslete se každý sám nad sebou. Co pociťuje vaše srdce? Je tam skutečná láska a mír? Není tam spíše tma beznaděje a zoufalství nenávisti a zloby? Nejste pod pláštíkem neustálých činností plni pasivity? Ano, pasivita a nedostatek vroucí lásky je to, co vás zabíjí. Vy neznáte už skoro lásku, vy znáte jen připoutanost. Je mezi vámi mnoho našich reinkarnovaných, ale i někteří z nich selhávají pod vlivem vaší negace. Je mezi vámi dost zasvěcenců a bytostí láskyplných, ale jste nečinní, nic neděláte. Bojíte se cokoliv udělat pro to, abyste tuto planetu a své bližní zachránili.

     Proto vás prosíme, hlásejte všude naše učení lásky a pokory. Pracujte vytrvale pro to, aby vaše Země se očistila a vaše potraviny byly opět ekologicky nezávadné. Změňte způsob vašeho života a výroby. Odvraťte se od temnot a obraťte se ke Světlu!

     Jakmile se vaše myšlení pročistí, bude se pročisťovat vaše okolí i způsob života, pak se opět uzavře ozónová díra na nebi a sedmá pečeť nebude nikdy rozlomena.

     Mír a láska se všemi!

     Poznámka: Text pochází z roku 1992

 

 

 Výňatek z knihy Heleny Šeblové „Poselství 2.díl“, z kapitolky „Poučení o mimozemšťanech“, které pochází přímo od Boha Otce.

 

Poučení o mimozemšťanech

 

      V podstatě nastává čas, abyste o tomto problému věděli něco více než dosud. Co vám nyní sdělím, se vám nebude příliš zamlouvat, protože zkušeností únosů a setkání s mimozemšťany jste prošli všichni. Tyto únosy existují tak dlouho, jako existuje lidstvo na této planetě.

      Že existují vesmírné zákony, které se starají o zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi kladnými a pozitivními silami, také víte. Bez souboje mezi antagonistickými silami by nebylo vývoje, protože vývoj je výsledkem souboje protikladů. Už jste pochopili podstatu souboje mezi dobrem a zlem, pochopili jste funkci a projevy negativity, ale i dobra. Pochopili jste, že na základě svobodné vůle se může člověk cele odevzdat do služeb temnot či Světla.

 Pochopili jste, že se může kdokoli propadnout do jámy pekelné, ale pokud v sobě roznítí jiskru Boží, bude zachráněn. Víte, že na základě zákona rovnosti přitahujete to, co s vámi rezonuje.

      Zkušeností únosů jste prošli z různých důvodů. Prosím, zapomeňte na svou hořkost z pocitu pokoření, které jste prožili, brzy pochopíte a osvobodíte se od ní.

      Stejné zákony, které platí pro souboj dobra se zlem, platí při setkání s mimozemšťany. Hlavní otázka, která vás trápí je, jsou-li to bytosti duchovní či hmotné. Odpověď zní, obojí. Jsou to vícerozměrné bytosti, které mění podobu a tvar dle toho, v které dimenzi se právě nacházejí. V této vaší sféře se vyskytuje několik typů bytostí, které nazýváte mimozemšťany.

 

     Jsou to EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, vysocí s malou hlavou, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají vám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi. Ne všechny tyto bytosti mají mimozemský původ, někteří „mimozemšťané“ patří do vaší sféry, ale pocházejí z jiné dimenze. Někteří byli původně vyrobeni jako roboti, příkladem je EBE, a tak s nimi také bylo zacházeno. Jejich vývoj však postupoval dále takovou rychlostí, s jakou se zdokonalovaly jejich myšlenkové pochody. S nahromaděním určité kvality těchto myšlenkových pochodů došlo k vývojovému skoku a tito roboti začali chápat lidské pocity a chování, až získali sami schopnost cítit.

 

      Zpočátku to lidem, kteří je vyrobili, nedocházelo a tak se na nich dopouštěli zbytečných krutostí tím, že s nimi i nadále zacházeli jako se stroji. Tím se s nimi postupně karmicky vázali.

      To je jedna skupina bytostí mimozemského původu. Často jsou to oni, kdo mají na „svědomí“ únosy lidí z planety Země. Jak sami znáte zákony karmy, tyto bytosti se budou spolu setkávat v různých rolích tak dlouho, dokud se vzájemně nepochopí a nebudou spolu vycházet v lásce a míru.

 

Kapitolka z knihy „Poselství 1. díl“

 

Mimozemšťané – planeta Miros

 

     Je pravda, že existují mimozemšťané, kteří se nám zjevují v té podobě, ve které je chceme vidět?

     Ne tak docela, souvisí to s vaším myšlením, lépe řečeno, vaše vůle je tvůrčí, a té se přizpůsobují některé formy bytí. Život ve Vesmíru je mnohotvárný. Svět hmotný existuje vedle světa duchovního, okolo nás krouží výplody našeho ducha a snažení. Mimo vašeho světa existuje antisvět a současně jsou zde průchody mezi sférami a jednotlivými dimenzemi. Záleží na tom, do které sféry se zatouláme. Existuje dimenze, kde je svět, který se formuje dle touhy lidských bytostí. Je to něco podobného jako ve vaší sféře. Vy svým myšlením vytváříte okolo sebe svůj svět a na základě rovnosti přitahujete ty osoby a situace, které vám náleží. Podobně je tomu na světě, kde se mění bytosti a situace dle přání a touhy lidských bytostí. Není to příliš pokročilý svět, je přibližně na vaší úrovni. To znamená, kdybyste měli možnost navštívit tento svět nebo se s nimi setkat, sešli byste se jakoby s bytostmi, po kterých jste na tomto světě marně toužili. Nebo se zde setkáte s bytostmi, jejichž ztrátu jste velmi těžce nesli. Tyto bytosti snímají vaši touhu a myšlení, vaše myšlenky je zformují a těmi si je vlastně přizpůsobujete.

      Je to láskyplný akt?

      To závisí na pokročilosti jednotlivých bytostí. Některé tak činí z lásky, jiné jen z touhy po rozptýlení a zábavě, ze zvědavosti a ti nejméně pokročilí ze slabosti, protože podléhají vašemu chtění.

     Proč existuje tento svět?

     Pro potěšení smutných – nevědomých a poučení svéhlavých. Je to vlastně falešné nebe.

     Zdá se mi, že bytosti, které zde žijí, nejsou příliš šťastné, protože nemají vlastní vůli.

     Je to karma této planety. Sem se dostanou duše, které pošetile obětovali svou svobodu svým náruživostem a vášním. Je to planeta poučení. Jmenuje se Miros. I bytosti této planety se vyvíjejí. Protože dříve vše podřizovali své vůli a přáním, nyní se podrobují oni. Tak, jak jejich poznání a poučení roste, tak, jak chápou, osvobozují se od této karmy. Jakmile pochopí, jsou svobodni a putují do sféry, která jejich duchovnímu vývoji náleží.

 Mír s vámi.

 

***

 

Výňatek z Kryonova channelingu „Demystifikace New Age -1“ z 18.1.2014

     Laskaví pomocníci

     Existuje mnoho těch, kteří channelují skupiny krásných, esoterických entit. Některé z jejich jmen jsou velmi známé, protože je lidé channelují již velmi dlouho. Budu pokračovat a zmíním některé z těchto skupin, které jsou zastoupeny. Dělám to s velkou láskou – ne abych někoho urazil nebo abych někomu ublížil. Naopak, dělám to proto, abych otevřel možnosti, které jsou mnohem větší, než učí někteří z nich. Existuje mnoho těchto channelovaných skupin, o kterých bylo také napsáno mnoho knih. Zmiňujeme ty z Arkturu, ze Síria, z Orionu a také Plejáďany. To jsou pouze čtyři a jsou mnozí další. Ale to, kdo jsou, a co byste si měli o nich myslet, je pro mnohé z vás matoucí.

     Já vím, jak lidé přemýšlejí. Žijeme s vámi! Držíme vás za ruku, když máte potíže. Pláčeme s vámi; smějeme se a podporujeme vás. Když přijde channeler a jeho informace s vámi rezonují, máte zájem. Možná je to channeling těch z Orionu [například]. Lidé pak mohou říci: „To je má skupina! Miluji tyhle informace.“ Pak se toho držíte, dáte si to za rámeček a chcete dál poslouchat jejich zprávy. Když někdo řekne: „No dobrá, a co Arkturiáni?“ tak mu odpovíte: „Tak o těch nevím. Nikdy jsem o nich neslyšel. Slyšel jsem jenom o těch z Orionu a to jsou ti praví, protože s nimi rezonuji. Pomáhají mi.“

     To nejlépe vystihuje člověka ve 3D. Vidíte, co děláte? Vyloučili jste ostatní, protože JEDNA skupina byla první nebo s vámi rezonuje. To dělá přežívání. Odděluje a vylučuje. Organizované náboženství to dělá celá léta, přivádí planetu na místo, kde je JEDEN BŮH s tisíci „boxů“ oddělování. To není v souladu se zdravým rozumem. Chci demystifikovat ty esoterické skupiny, které zmiňuji. Je načase, esoterici, abyste spatřili krásu tohoto systému, protože se New Age rozškatulkovává a separuje od velkoleposti pravdy.

     Všichni ti, které jsem zmínil, mají něco společného, moji drazí. Chci začít od začátku. Začnu věcmi, které nejsou ověřitelné - historií galaxie a jedním krásným příběhem, který jste už možná slyšeli od jiných nebo ode mne. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů, které vám můžeme vyprávět.

      Historie vaší galaxie

     Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak byste předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

     Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. Dokážete mě sledovat?  To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

     Jsou tací, kteří řeknou: Dobrá, Kryone, odkud přišla první semena? Byla ze středu, z Velkého Centrálního Slunce, ze středu, kterému říkáte Bůh, z tvořivého zdroje, který je všude. Detaily nejsou důležité. Mnohem důležitější je najít a dýchat čistý vzduch než ztrácet čas vyptáváním se, odkud ten vzduch je [metafora].

     Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Předám vám informaci, kterou jsme předávali už dříve, ale měli byste si ji poslechnout znovu, abyste ji nezapomněli. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

     Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

     Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Prozatím nemá jméno a jména jejích obyvatel, rasa nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou také bezejmenné. Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. Mimochodem, jde o příběh, který všichni známe a milujeme. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

     V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu. (Smích.)

     Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Nedovolte, aby vám to zkazilo náladu. „Dobrá, Kryone, já vím, že se to mělo stát v několika generacích.“ Opravdu? Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

     Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě! Ano! Nikdo z vás „nezmešká konec“ této nádherné hry [metafora]!

     Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

     To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. A teď, možná to pro vás nic neznamená, ale představte si to se mnou. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety.

     Zeptejte se nějakého fyzika. Nedejte na má slova. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu? Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Je to nový druh přežívání. Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

     Před miliardami let, jedna planeta vedla ke druhé… miliardy a miliardy let či víc. Kolik „revů“ (revolucí) v galaxii? Mnoho. [Protože všechny planety a hvězdy procházejí galaxií stejnou rychlostí, existuje určitá konstanta na měření času pro veškerý inteligentní život v galaxii. Každé slunce a každá planeta kolem každého slunce má stejné hodiny pro měření doby otáček nebo částečných otáček kolem středu galaxie. Proto se planetární civilizace mohou v tomto směru spolehnout jedna na druhou. Jestliže hovoříte s někým z jiné planety (jiné sluneční soustavy) o letech, nebudou mít vůbec žádnou představu o tom, co máte na mysli, protože vaše roky nejsou těmi jejich.]

     Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením“.

     Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

     Dovolte mi položit otázku: Co víte o vlastnostech biologických prarodičů, které nemají vaši rodiče? Co si myslíte o svých prarodičích, ať už živých nebo mrtvých? Váš pohled na ně se liší od vašeho pohledu na rodiče, viďte? Vaši rodiče jsou praktičtí, ale prarodiče nejsou. Vaši prarodiče jsou ti, kteří vás chtějí bavit, pomáhat vám a berou vás na různá místa. Máma a táta? Ti se trochu liší. Jsou tady, aby bylo jisté, že přežijete a aby vám předávali pravidla života.

     Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

     Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

     Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

     Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

 

 A tak to je.

KRYON

 

     Moje poznámka: Síť tunelů v zemi na různých místech Země existuje a byly vyhloubeny pozemšťany před napadením jinými pozemšťany, kteří byli agresivní, měli dobrou vojenskou techniku a pocházeli ve své minulosti z mimozemšťanů, kteří přišli na planetu Zemi z planety Cyrus a Jantar. To vše vznikalo už před 11600 lety př. n.l.