Čaroděj - dát souhlas hojnosti


Maří Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe
Původní překlad Maria Bess a Frank Tehan


Drazí přátelé,
všechny vás zdravím v tento zářivý a jasný den v srdci zimy. Já jsem Marie, oslovuji vás
z křišťálově jasné říše, jež je vašim skutečným domovem. Vnímejte světlo kolem sebe,
světlo, které se z mé říše dotýká Země, ale také proudí přímo z vašich srdcí.
Sešli jsme se dnes tu s tak krásným záměrem a to umožnit vaší duši na Zemi zářit. Všichni
jste tímto záměrem spojeni a to vás činí krásné a čisté. Pohlížejte na sebe našima očima,
pozorujte se z určité vzdálenosti: jste stateční andělé v lidské formě z masa a krve.
Vnímejte naši lásku a vděčnost za cestu, po níž kráčíte.
Někdy se tato cesta zdá být velmi osamělá a temná, vaše světlo je však nesporné — je nám
tak jasně zřetelné! Vnímejte, jak září ve vašem srdci, zahalte se do něj. Umožněte svému
světlu proudit společně se světlem z naší strany a osprchujte se v něm od své koruny až k
chodidlům. Léčivá energie je tu pro vás dostupná v každý okamžik, v jakékoli formě, kterou
potřebujete. Přijměte ji, jelikož jste ve svém záměru krásní a čistí.
Mnoho z vás cítí volání pojmout druhé na jejich cestě a přijímání je pro vás něco
obtížného. Mnoho z vás snadno nese své světlo ostatním a pustí se do akce, kdykoli je tu
bolest nebo utrpení. Když však přijde na dávání sobě, často se zdráháte. Proč je tomu tak?
Proč tolik popíráte sami sebe? Bojíte se přijímat a tak se podceňujete. Byli jste učeni
dlouhou tradicí světských i náboženských autorit a vládců, abyste byli druhým k službám a
byli poslušní.
Ten čas nyní skončil. Přišli jste v tomto století sem, abyste hájili své vlastní srdce, svou
vlastní pravdu, své vlastní světlo. Neposlouchali již to, co vám nařizují druzí, nýbrž byli
světelným majákem, před kterým se mohou druzí ohřát. Svět je plný strachů a přikázání
založených na strachu, na normách a hodnotách, které vám neslouží. Přišli jste sem, abyste
si nárokovali své mistrovství nad svým vlastním životem a osvobodili se od minulosti. Jste
tu, abyste byli planoucím andělem světla prostřednictvím své vlastní inspirace! Vnímejte
na chvíli sílu, která skrze vás protéká a pulzuje jako kosmické srdce! To jste vy! Dovolte,
aby se vaše skutečná velikost projevila, a odvažte se postavit a být viděni.
Přišli jste na konec dlouhé cesty mnoha životů. Emoce a pocity, s kterými nyní bojujete,
nejsou jen z tohoto života. Šíříte své světlo po mnoho inkarnací. Pokoušíte se ukotvit ho
v této realitě, jež je opravdu potemnělá a náročná. Vy všichni jste stateční a odvážní.
Vytrvali jste, jinak byste tu nyní v tomto okamžiku neseděli. Uvědomte si svou vlastní sílu a
důstojnost spirituálního bojovníka, kterým jste. Buďte hrdí na to, kým jste a čeho jste
dosáhli!
Sestoupení na Zemi vždy vyžaduje, že za sebou zanecháte část svého nejvyššího světla a
vědění. Noříte se do nevědomosti a odtud kousek po kousku, stránku po stránce, znovu
objevujete své světlo. To je skutečná světelná práce, kterou jste sem přišli dělat. Abyste se
ponořili do nevědomosti a znovu objevili své skutečné já. To je něco mimořádného, co
nemůžeme reprodukovat z Nebe. Vyzařujeme světlo, lásku, mír a důvěru, protože jsme
v říši jednoty, která nám to umožňuje. Vy jste však ponořeni v husté realitě, kde poznání
vlastního světla a vnímání pravdy, jež se ve vás manifestuje, vyžaduje námahu a sílu. Proto
jste tolik odvážní a stateční.
V tomto čase se na Zemi rozprostírá ohromný transformační proces a vy všichni v něm
hrajete roli. Všichni lidé v něm hrají roli, avšak vy jste mezi těmi, kdo vykonávají roli
průkopníků.
Vy již vnímáte novou a harmoničtější realitu, která se touží na Zemi odhalit. Tu, kterou
znáte z naší strany, a tu, kterou jste tak dlouho chtěli na Zemi přinést. Z toho důvodu
nejste netrénovaní a mladiství, když začínáte plnit tuto roli průkopníků. Přinášíte s sebou

toho tolik, co se týká vaší vnitřní moudrosti, vřelosti a soucitu v srdci. Přesto váháte
tuto roli naplnit, povstat a ujmout se vůdcovství, které vám v tomto čase náleží.
Proč váháte? Odkud pramení ten strach a nejistota, které cítíte. Je to tu z části kvůli vašim
osobním zkušenostem z odmítnutí a z části kvůli ohromné přítomnosti strachu,
kolektivního strachu, na Zemi. Lidstvo je v jistém smyslu ztraceno a bloumá nevědíc, čeho
se držet. Opravdu se svět zbláznil! Nyní však, v tomto čase, kdy jsou v mnoha oblastech
krize — ekonomické, politické, ekologické — právě v tomto čase, je potřeba nových hlasů a
nové energie.
Jste tolik skromní, často se skrýváte za svými pochybnostmi a strachy, ale jste to právě vy,
na koho svět čeká — vy a lidé jako vy. Věříte tomu? Zbavte se své chybné skromnosti! Přišli
jste na Zemi s čistým a krásným záměrem — věřte ve svou sílu! Vnímejte, jak proudí vašim
tělem. Častokrát jste se na Zemi cítili odmítnuti za to, kým jste, protože jste byli jiní,
protože jste přinášeli něco, na co ještě nebyla doba zralá. Přesto existují rašící klíčky, které
se zrodily z malých semínek, které jste zaseli během svých mnohých životů. Umožnili jste
tuto transformaci.
To, co je pro vás nyní osobně důležité, je najít rovnováhu mezi svým osobním já a úlohou
jako Pracovníka Světla, kterou chcete vyjádřit světu. Pokud existuje nějaké přikázání, které
byste měli uposlechnout, pak je to tohle: Pečujte o sebe! Dejte sami sebe na první místo!
Zahalte se do vřelosti a soucitu, stejně tak, jak to děláte s ostatními. Vy jste tím kanálem,
nástrojem skrze který se chce manifestovat nové vědomí! Jak může tento kanál náležitě
fungovat, když ho neberete vážně a nevyživujete ho! Co se od vás nyní žádá nejvíc?
Nechejte vaši nejspontánnější část hovořit. Vnímejte, jak vaše vnitřní dítě vykřikuje.
Existuje tu něco, co potlačujete a co chcete nejvíc — ať se to projeví.
Možná je to klid a prostor pro sebe sama. Možná je to propuštění všech těch sebekritických

myšlenek, které vás „zavrhují“. Možná si s někým chcete vysvětlit své nevyřešené emoce

a vyjádřit mu/jí své pocity. Umožněte svému vnitřnímu dítěti, aby vám řeklo, co od vás

nejvíce potřebuje, co pro něj můžete udělat. Věřte tomu, co vám dítě sděluje, neboť je
to vaše nejupřímnější spontánní část.
Být k sobě dobrotivý zejména znamená, že berete své pocity vážně. Nemusíte být vedeni
tím, co byste „měli“ zvnějšku, ale svým vnitřním hlasem, touhou, která promlouvá
prostřednictvím vašeho srdce a břicha. To je pro vás pravdou a to je směr, který vás dovede
přesně tam, kde být chcete. Berte své pocity vážně a uvidíte, že na ně hmotná realit odpovídá.
Pokud byste si měli skutečně vybrat, co v tomto životě chcete, v mnohých z vás žije strach z
nouze, z nedostatku peněz a materiální hojnosti. Pochybujete o tom, zda je v tomto světě
pro vás skutečně místo. Tyto pochyby se převádějí do strachu z nedostatku finančních
zdrojů. Jádrem této úzkosti však nejsou peníze ale přemítání otázky, zda můžete skutečně
být tím, kým jste. Věříte, že jste svobodní a máte prostředky dělat to, co vás skutečně
inspiruje? Důvěřujete šepotu své duše? To, co vás drží zpět není vnější svět, avšak vaše
vlastní výhrady k opravdovému přijetí sebe sama a přijetí čehokoliv, co potřebujete ke
svému rozkvětu a k nalezení radosti.
Podívejte se do sebe. Představte si, jak sedíte na krásném místě v přírodě. Začalo jaro, rodí
se zeleň a slunce svítí na vaši tvář. Sedíte na mýtince v lese a náhle se tu zjeví čaroděj a
směřuje k vám. Přichází k vám a ze svého rukávu vykouzlí zlaté mince, které vám usměvavě
hází. „Kolik chceš, řekni si,“ ptá se. Pozorujte svou odpověď. Jaká je vaše první reakce na
jeho nabídku? Dokážete ji přijmout? Dokážete mu říct přesně tolik, kolik potřebujete?
Nebo cítíte, že vás v srdci něco blokuje? Ptáte se, „Smím si to vzít? Mohu o tolik žádat?“
Musíte o tom přemýšlet a máte pochybnosti? Zaregistrujte zkrátka svou první reakci.
Poté vezměte jednu ze zlatých mincí a podržte ji v ruce. Vnímejte její energii. Pozorujte
nebo pociťte, co je uvnitř těchto peněz. V této zlaté minci je příslib hojnosti na Zemi, ať už
je to život v hezkém domě, příjemné pracoviště nebo výlohy na žití. Je to skutečně o
svobodném prozkoumávání, objevování a tvoření, o pocitu zajištění a bezpečí — vše, co si
spojujete s pozemskou hojností. Vnímejte tuto hřejivou zlatou energii mince a pozorujte,
zda cítíte, jak protéká rukama směrem k vašemu srdci — pozorujte, zda ji dokážete
přijmout. Zeptejte se čaroděje: „Jak se mohu lépe naučit přijímat?“ Nebo to udržujte
jednoduché a hravé a zeptejte se ho: „Můžeš mě tento trik naučit?“ Nechť vám čaroděj
ukáže v podobě slov či gest, jaký klíč k pozemské hojnosti leží uvnitř vás.
Klíč k hojnosti leží ve vás všech. V této fázi svého života nadešel čas pro silnější manifestaci
vašeho nejvyššího já, vaší duše. Zajistili jste pro sebe tento záměr, když jste před dlouhým
časem započali svůj život, dokonce i předtím. Nesete si tento záměr po dlouhý cyklus
životů. Věřte tedy, že pro vás existuje připravená cesta s tím, co ji podporuje a pomáhá ji
udržet. Tím, že stále nasloucháte tomu, po čem skutečně toužíte a tomu, co vás uvnitř
vyživuje, udržujete kurz a cesta si vás najde. Nemusíte se pro to snažit nebo za to bojovat,
cesta si vás najde.