Milostné vztahy

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe
Původní překlad Maria Bess a Frank Tehan


Drazí přátelé,
Já jsem Jeshua. Všechny vás upřímně zdravím. Jsem tu s překypujícím srdcem. Chci
s vámi sdílet, neboť jste mí bratři a sestry a já s vámi cítím hlubokou spřízněnost. Nejsem
ani víc ani výš, než jste vy, jsme jedním.
Společně jsme se vydali zasadit semínko Kristovské energie na Zemi, semínko, které
postupem času pomalu vyrostlo a vykvetlo v plně zralou květinu. Tento čas na Zemi je
jedním ze završení oné cesty. Je to čas, ve kterém se mnoho semínek začíná vyvíjet a
v mnoha ohledech jste pučící květiny. Společně tvoříme jednotu, skupinu duší, která se
zasvětila zrození nového vědomí. Již na mě nepohlížejte jako na mistra, který stojí nad
vámi, ale jako na přítele, který vás drží za ruku a chce s vámi sdílet svou lásku, protože vás
všechny tak hluboce miluji.
Máte intenzivní touhu po lásce. Hledáte ji ve vztazích s druhými a také prostřednictvím
spojení s božským. Ale to, po čem skutečně dychtíte, leží uvnitř vás samých. Je to vaše
vlastní božská podstata, část vás, která je zajedno s bezpodmínečnou láskou a radostí. Když
prožíváte tuto svou část, je to jako návrat domů. Všechno ostatní jde ve vašem životě
snadno, lehce a radostně. Jste zajedno se sebou samými a nepotřebujete cokoli vnějšího,
abyste se cítili dobře. Jste sami sobě jednotou — a přece se cítíte spojeni se vším ostatním
hlubokým a důvěrným způsobem.
Na vztazích je paradoxní to, že můžete být s druhou osobou důvěrně spojeni jedině tehdy,
když jste schopni přijmout jednotu uvnitř sebe sama. Když jste připraveni přijmout sebe
samé s břemeny z minulosti, se svými vzestupy i pády — pak je zde prostor pro druhou
osobu s jeho či její jedinečnou individualitou. Potom již nepoužíváte druhou osobu, abyste
se vrátili Domů. Namísto toho sdílíte s touto druhou osobou Domov, který nesete uvnitř
svého srdce. Tento typ vztahu se stává společnou oslavou, sdílením a je léčivým vztahem, ať
už je s partnerem, přítelem nebo dítětem. Není v tom žádný zásadní rozdíl. Přece však jsou
milostné vztahy — partnerské vztahy — vztahy, které se ve vás ozývají nejvíce. Nesmírně se
vás dotýkají a vyvolávají hluboké emoce, neboť se zdá, že drží příslib návratu Domů tak,
jako tomu není u žádného jiného vztahu.
Předtím než budu hovořit o milostných vztazích, bych vám rád připomněl, že Domov, po
kterém toužíte, ta původní jednota, ze které jste se jako duše zrodili, není daleko. Dalo by
se říci, že ve sféře času to bylo velmi dávno, kdy jste se rozloučili, symbolicky řečeno,
s Rájem. Kdy jste se ubrali na svou vlastní cestu jako „duše v těle“ a vybrali si jistou formu,
ve které se manifestujete, podstupujete zkušenosti a navštěvujete různá místa ve vesmíru.
Když jste se narodili jako individuální duše a podnikli svou cestu, opustili jste prvotní
jednotu, kterou si můžete představit jako teplou přikrývku lásky a světla, která vám byla
tak důvěrně známá. Jednotu, kde jste vždy cítili bezpečnou přítomnost Otce-Matky-Boha a
tak jste se nikdy neobávali, že budete osamoceni či odmítnuti. Ještě jste ani nechápali tyto
„odmítavé“ představy, a přesto byla v činnosti archetypální síla Boha, která vás porodila
ven z lůna oné jednoty Otce-Matky-Boha.
Jaký byl účel tohoto zrození? Abyste se vy všichni mohli stát nezávislými bohy! Abyste se
vy sami mohli stát výchozím bodem zdroje vřelosti a lásky Otce-Matky-Boha, který dává
vzniknout a povstat nespočtu bytostí. Rozloučení, jež jste na počátku učinili, vám však
zprvu přišlo jako šok. Uvědomili jste si, že s tímto odloučením od jednoty přišlo poznání, že
proto, abyste skutečně zažili proces vývoje, nemůžete vědět nic předem. Uvědomili jste si,
že odděleni od prvotní jednoty můžete být jedině tak, že půjdete zcela svou vlastní cestou
jako individuální duše, která se poprvé začíná seznamovat se strachem, smutkem a
temnotou nevědění a nepochopení.
Stále si sebou nesete tuto prvotní zkušenost smutku a opuštěnosti, jež může velmi silně
vyvstat v oblasti milostných vztahů. Ještě předtím než pohovořím o těchto vztazích, rád
bych vám připomněl, že vy máte kdykoli možnost toto prvotní spojení prožít. Kdykoliv
vstoupíte do bezesného spánku, opouštíte své tělo a spojujete se s nejhlubším zdrojem, z
něhož pocházíte, spojujete se s Bohem, pokud to tak chcete nazývat, či s nejhlubším jádrem
sebe sama: tou částí, která Ráj nikdy neopustila a je stále tam. Přestože jste ho opustili
před miliardami let, jednota je stále uvnitř vás, je to nezcizitelná část vašeho vědomí.
V noci, když vaše mysl není tolik aktivní, odevzdáváte se spánku a vstupujete do nefyzických říší,

 pak, jak opouštíte své tělo, se odebíráte k tomuto Zdroji a tak se osvěžujete. I ve svém každodenním

životě můžete učinit spojení s touto realitou božského ducha, jejížjste důvěrnou součástí. Tím, že se

velmi zklidníte, můžete vnímat tuto přítomnost tady a teď. Vyzývám vás, abychom společně, jako

 jeden, pocítili, jak jsme my všichni podstatnou částí této prvotní tváře Boha.
Představte si, že uprostřed vaší hrudi, ve vaší srdeční čakře, je jasný, krásný krystal.
Vnímejte ho tam a pociťte jeho sílu: čistý, jasný krystal, v němž všechny fazety odráží vaše
mnohé zkušenosti. Tento srdeční-krystal je taktéž spojen se vším kolem vás. Pocity, které
přijímáte od druhých, mohou být tímto krystalem zrcadleny a tak, jak přijímáte jejich
nálady a emoce skrze tento krystal, můžete druhé pochopit. Z tohoto srdečního krystalu
chápete prožitky druhých: jejich bolest a zklamání jsou vám zřejmé.
Tento srdeční krystal je spojen se srdci všech žijících bytostí, neboť my všichni jsme
jedním. Přesto můžete také cítit, že srdce, které nesete ve své hrudi, patří vám: je to vaše
srdce duše. Pociťte, jak jsou oba aspekty provázané. Jste spojeni na úrovni srdce — v
horizontálním poli, jež vás spojuje se vším. Neexistuje tedy jakékoli oddělení, neboť my
jsme jedním. Přesto jste také „jeden/jedna“ ve smyslu, že vy jste vy a nikdo jiný není
přesně jako vy. Jste individuální bytostí a existuje zde vertikální linie, která vás spojuje
přímo se Zdrojem, s Bohem. Jste v tomto fyzickém těle, které je nositelem vašeho srdce,
vašeho vlastního kousku Božského vědomí.
Vnímejte rozsáhlost tohoto krystalu: bezmezné vědomí, které vám patří a přesto může jít
kamkoli chce. Není svázáno s tímto tělem, i když v tomto těle nyní, dočasně, přebývá, je to
tak ohromná energie, že nakonec není vázána k žádné formě. Vy jste tímto vědomím, vy
jste přinesli kousek božské struktury Otce-Matky-Boha spolu s vámi sem na Zemi. Jste
uvnitř sebe celiství a úplní a jste strážcem tohoto srdečního krystalu. Pamatujte na to,
zatímco se teď budeme dívat na téma milostných vztahů.
Když se zamilujete do druhé osoby, často prožíváte na počátku vztahu intenzivní blaho.
Zdá se, jako kdyby se něco uvnitř vás široce rozevřelo, něco, co bylo dlouhou dobu ukryto a
může být odhaleno pouze pohledem druhého. Nezdá se, že druzí lidé vidí to „něco“ uvnitř
vás, ale váš milovaný/á probouzí neskrývanou krásu toho, kým jste. Vaše touha a nadšení
k životu se navrací, cítíte se vnímáni a milováni a chystáte se prožít svou vlastní hloubku —
svůj zázrak. To je zkušenost z poblouznění. Ačkoli se zdá, že je to o druhém, ve skutečnosti
je to o vás, o tom, co ve vás druhý vyvolává, což je nádherné, zázrak! Zdá se, že jste se až
nyní probudili a pocítili, jak moc musíte dávat a jak moc můžete být milováni.
V tom okamžiku jsou lidé obvykle opojeni úžasem a zázrakem tohoto poblouznění, jež
prožívají, a slepě lpí na tom, kdo v nich probudil tento pocit. Ona nebo on má „magickou
hůlku“ ve svých rukou a to, co prvně vedlo k odhalení a k láskyplným pocitům vůči sobě i k
druhým, od vás postupně uniká s tím, jak se zcela zaměřujete na toho druhého.
Pak začne s druhým boj. Budete chtít vlastnit jeho nebo její část, která vám dávala tak
příjemný pocit. A ten druhý/á často to stejné dělá vám. Oba jste touto tahanicí nesmírně
zmatení. Tak to nejvyšší, co si můžete navzájem dát, nakonec vyvolává to nejnižší, totiž
žárlivost, závislost a mocenské boje. Je to extrémně bolestivý pád, který téměř každý ve
svém životě zažil.
Jak k tomuto pádu dochází? Uvnitř vás existují dvě části. Uvnitř vás, v srdečním krystalu,
jenž jsem popsal, existuje láska, která dokáže jeho nebo ji vidět přesně takové, jací jsou, a
můžete prožívat krásu, která je zde přítomna. Z tohoto místa ve svém srdci můžete vstoupit
do vzájemně rovnocenného a vyváženého spojení s druhým, v němž jeden v druhém
uznáváte božské a zároveň jeden v druhém neztrácíte ze zřetele člověka. Připouštíte
druhému jeho bolest, nedůvěru, zklamání a vzdor.
Ve vašem břiše je však v činnosti jiná energie, něco, co může být velmi silné, ničivá síla v
poblouznění. Tuto energii nazývám opomíjené vnitřní dítě, které nese velmi silnou a
hlubokou bolest uvnitř, která sahá zpět k oné prvotní bolesti zrození, opuštění jednoty
Otce-Matky-Boha. Toto dítě se probouzí, i když se poprvé zamilujete, a má mnoho emocí,
jež mohou zastřít vaše srdce. Tyto emoce dokáží srdeční krystal zahalit a zastřít fakt, že to
vy jste zdrojem požitku a blaženosti, které jste prožívali v počátečních fázích romantické
lásky. Tyto pocity se týkají vás a prostoru, jenž jste sami sobě poskytli, jenž byl možná
vytvořen druhým, ale který se stále týká vás.
Dítě ve vás, které je v bolesti a křičí po pozornosti, lásce, uznání a bylo po tak dlouhou
dobu přehlíženo, však může mít tendenci přejímat jistý druh kontroly nad partnerem. Chce
se ho držet za každou cenu, aby pro sebe získalo to, co mu chybí. Takto může dítě a srdeční
krystal skončit na dvou protilehlých stranách. To, co se zprvu zdálo jako velmi krásné, se
proměňuje v destruktivní vztah, kde začínáte jeden s druhým bojovat a vstupujete do bitvy,
kterou ani jeden nechce, ale přesto se odehrává.
Tehdy, když hrozí, že se kouzlo vytrácí, můžete být zoufalí. Chcete se svého partnera držet
za každou cenu, protože jste kdysi s touto osobou cítili absolutní lásku. Začínáte bojovat,
abyste si ho udrželi, a vaše nejstarší bolesti, vaše emoce hněvu, strachu z opuštění, dokonce
nenávisti se mohou vložit do hry. Je pak velmi těžké nechat druhou osobu odejít, neboť jste
poháněni vzpomínkou, jak příjemné to bylo, když bylo vše harmonické.
Je velmi důležité, abyste věděli, jak v této fázi propustit. V okamžiku, kdy cítíte, že jde váš
vztah do klesající spirály a vy se navzájem začínáte obviňovat a vyčítat si, je čas
poodstoupit. Můžete se navzájem velmi silně zranit, a to právě proto, že jste se jeden
druhého tak hluboce dotkli a tuto bolest vyléčit je těžké.
Odvažte se tedy udělat krok zpět, když cítíte, že se vám to vymyká z rukou, že jste zcela
unášeni emocemi, které vám zabraňují přiblížit se ke svému partnerovi s otevřeným
srdcem. Můžete vnímat hluboký strach z opuštění nebo téměř opak: strach spojit se
s někým tak hluboce, že v tom ztratíte sami sebe. Mohou být přítomny také další emoce
jako je hněv nebo žárlivost, ale důležité je to, že ty nejintenzivnější emoce jsou spíše o vás,
než o vztahu. Vztah tyto emoce spustil, ale ony samotné pramení z hlubších příčin.
To, na čem teď záleží, je, že se obrátíte směrem ke zraněnému a odmítnutému dítěti uvnitř,
které je skutečnou příčinou vaší emocionální nerovnováhy. Není to zodpovědnost vašeho
partnera. Stejně tak vy nejste zodpovědní za vnitřní dítě svého partnera. Když činíte
někoho jiného zodpovědným za svou bolest a očekáváte, že ji vyléčí, vede to ve vztazích
k ohromnému zmatení.
Jak tedy poznáte, že se vztah, který byl na počátku milujícím svazkem, ubírá špatným
směrem a začíná být nevyvážený? Vlastně jsou tam jasné náznaky a jedna z cest, jak to
zjistit, je symbolické cvičení se svým vnitřním dítětem.
Představte si, jak v této chvíli stojíte naproti svému partnerovi. Můžete vzít i někoho, kdo je
pro vás velmi důležitý, pokud zrovna nemáte partnera. Dovolte svému vnitřnímu dítěti,
aby se postavilo k vaší levici. Stačí si představit, že vy sami jste dítě, kdekoli pod 10 let.
Postavte se s tímto dítětem po levici naproti vašemu partnerovi. Nyní sledujte, jak toto dítě
reaguje na vašeho milovaného/milovanou. Podívejte se na první reakci dítěte. Zeptejte se
ho: „Co tě k němu/ní přitahovalo? Co pro tebe bylo tak neodolatelné? Co se dotklo tvého
srdce, co tě fascinovalo?“ A pak se zeptejte: „Jak se cítíš nyní?“
Stalo se něco s touto prvotní kvalitou? Cítí tuto lásku dítě stále? V léčivém vztahu je tato
jedinečná kvalita stále velmi přítomná. Stále vás sytí, hřeje, i když váš partner nabral více
lidskou formu se svými vlastními problémy, vzestupy i pády. Přesto je něco z tohoto
prvotního kouzla přítomno a díky tomuto kouzlu mohou být problémy překonány. Pokud
cítíte, že kouzlo chybí, pokud se vaše vnitřní dítě ve skutečnosti cítí nemilováno nebo že je
s ním neférově zacházeno, pak se tu odehrává něco, co vyžaduje vaši pozornost. Dopřejte si
čas, abyste to se svým vnitřním dítětem odhalili.
Abyste tuto situaci vyjasnili, propusťte obraz vnitřního dítěte a  představte si nyní, jak
stojíte před partnerem, kterého jste si vybrali, a pozorujte, jak mezi vámi proudí energie
dávání a přijímání. Nejdříve pozorujte, co dáváte druhému a vnímejte to. Pakliže to cítíte,
nemusí to být vyjádřeno slovy. Pozorujte, co proudí od vás směrem k druhému a vnímejte,
jak se v tento okamžik cítíte. Cítíte díky tomuto dávání více energie nebo se cítíte prázdní a
vyčerpaní? Je dávání inspirující nebo jste jím vyčerpaní? Držte se prvního pocitu.
Poté, co jste se podívali na to, co dáváte druhému, pozorujte opačnou interakci. Co od
druhého přijímáte? Spolehněte se na svůj první pocit, jakmile k vám přijde. Vnímáte to, co
přijímáte příjemně? Otevírá to víc vaše srdce? Cítíte se šťastnější ohledně sebe sama jako
důsledek toho, co přijímáte? Podstata léčivého vztahu je ta, že vám druhý dává něco, co
vytváří ve vašem srdci radost.
Na závěr je tu ještě další znamení destruktivního vztahu. Z vašeho solar plexu — místa
blízko žaludku — vnímáte „provaz“ energie, který je spojen s druhým. Pokud jste vnímaví,
můžete tento provaz pociťovat. To, co hledáte, je pocit, že potřebujete druhého vlastnit,
panikaříte při myšlence, že tu ten druhý již nebude, něco za tento provaz tahá. Pokud to
vnímáte, je to v podstatě energetická pupečníková šňůra, která vás spojuje s druhým a dává
vám pocit: „Potřebuji ho/ji, Neobejdu se bez něj/ní!“ Tento panický strach vám ukazuje, že
nefungujete nezávisle nebo si alespoň myslíte, že to bez druhého nemůžete zvládnout, a
taková závislost může vést k destruktivnímu vztahu.
V léčivém vztahu je přirozené postrádat jeden druhého, když jste nějakým způsobem
odloučeni. Je přirozené mít radost a toužit po vzájemné společnosti. Můžete chtít druhého,
ale nepotřebujete ho. V destruktivním vztahu je však v činnosti něco zhoubného. Je zde
pocit, že nemůžete konat nebo být bez druhého, je na něm závislý váš pocit pohody —
možná samotný život! — a to vás značně oslabuje. Existuje zde hluboký strach z možného
odmítnutí druhým a to vás pokořuje a svírá. Celý vztah již nemá tu radostnou prostorovost
a svobodu, kterou měl na počátku.
Pokuste se tyto věci vnímat tiše, svým vlastním způsobem. Nebojte se vytvořit ve vztahu
prostor pro vnímání takovýchto věcí. Jakmile se jednou ve vztahu ocitnete v negativní
spirále, je často potřebné, aby se partneři navzájem vzdálili, fyzicky a emocionálně, aby
zjistili, kde každý z nich stojí. V takovém čase je často užitečné snažit se o věcech hovořit.
Je nezbytné, aby se vaše energetická pole nejdříve vzájemně osvobodila a získala
dostatečný prostor pro návrat do středu svého srdečního krystalu. Sestoupit svým
vědomím dovnitř tohoto krásného čistého krystalu, který je vaší podstatou. Nezáviset na
druhých, abyste prožívali to, co máte v sobě. Je to tam pro vás — stále. Je to šepot Boha,
jenž můžete v tichu slyšet.
Vnímejte, jak z tohoto krystalu září světelné paprsky na dítě ve vás, které stále trpí bolestí a
které stále hledá mimo sebe přijetí, lásku a bezpečí. Nechť vaše světelné paprsky sestupují
na toto dítě a vy můžete doslova vnímat, jako by se světlo krystalu ukotvovalo prouděním
hlouběji a hlouběji dolů přes vaše břicho a vaše nohy do Země.
To je vaše světlo, vaše jedinečné Světlo Duše! Jste zde, abyste toto světlo prožívali v těle na
Zemi. Vaše specifické světlo je jedinečné, je to vaše Andělské Světlo, a když s ním zůstanete
spojeni, pak přitahujete ve svém životě léčivé vztahy. Nemáte žádnou „potřebu“ druhých. A
také nemáte potřebu přetvářet druhého v někoho „dokonalého“: někoho, kdo vás konečně
uvidí v tom světle, po kterém toužíte, a kdo vám bezpodmínečně rozumí a přijímá vás tak, jak
chcete vy.
Bezpodmínečné přijetí a láska je nalezena pouze ve vašem vlastním srdci — pomocí vás a
pro vás. Nezatěžujte tímto úkolem někoho jiného. Absolutní láska je něco mezi vámi a
vašim Já. Můžete to poskytnout jen sami sobě a když tak činíte, stanete se fontánou lásky
pro ostatní, protože jste pak zcela upřímní a pravdivý sami k sobě. Milujete sebe sama
včetně temné části: onoho dítěte ve vás, které někdy bojuje a je trýzněno.
Když sami sebe milujete, je pro vás jednodušší vidět druhou osobu ve skutečné
perspektivě. Již nemusíte brát tak osobně občasné útočící nebo zraňující věci, které ona
nebo on říká nebo dělá. Jejich skutky a reakce patří jim a je pak jednodušší na ně
emocionálně neodpovídat. Druhá osoba již není zodpovědná za spásu vaší duše — to vy
jste. Vy jste mistrem svého světa, své reality.
Vy všichni jste na této cestě sebe-uvědomění a již jste se druhých lidí svým srdečním
krystalem dotkli: věnujete jim jiskřičky lásky a naděje. Já vám děkuji za váš příchod na
Zemi v tomto čase, v této fázi obratu a přeměny. Jsem s vámi a hluboce vás opatruji. Jste
mí bratři a sestry a já vás miluji.