Peníze a Hojnost


Máří Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe


Jsem Marie. Dnes bych vás chtěla pozvat, abyste se ponořili do energie tohoto místa, kde
jsou shromážděni andělé, aby odlehčili vaši tíži a vyčerpanosti.
I vy sami jste také kdysi byli anděly a hluboko uvnitř jimi stále jste. Z jádra vaší bytosti
prochází kanál k andělské říši. Andělé představují ohromnou základní energii, mnohem
jemnější a něžnější než je pozemská realita s její hustotou a tíhou. Otevřete se této andělské
energii, která se může zdát tolik vzdálená, a přesto k vám může přijít prostřednictvím
nekonečného času a prostoru. Vy jste ve svém srdci andělem.
Dovolte této jemnosti a útěše andělské říše, aby proudila do vaší aury a obklopila vaši
hlavu, ramena, srdce a zde si spočinula. Pak nechejte, tuto jemnou růžovou energii proudit
do vašeho žaludku a břicha. Vnímejte, jak vše, co je unavené a těžké v oblasti vašeho
žaludku a břicha je touto energií dotčeno. Malé jiskřičky světla všech barev duhy tančí
kolem vašeho břicha a činí vás šťastné a bezstarostné. Připomínají vám nekonečnou
dimenzi, ze které pocházíte.
Nyní, jak andělské energie proudí do vašich boků a stehen, kolen, lýtek a kotníků, věnujte
zvláštní pozornost tomu, abyste dovolili této energii proudit vašimi chodidly. Vprostřed
vašich chodidel se nachází energie, otvor, který vytváří kanál do Země. V hloubce její
bytosti je Země taktéž Andělem, krásným andělem, který je nyní inkarnován v těle Země.
Vnímejte, jak má tento anděl, kterým Země je, ohromnou moc vás podporovat a
poskytovat vám sílu, bezpečí a stabilitu.
Vnímejte, jak jste zahrnuti v cyklu lásky Země a Nebe. Umožněte těmto energiím dělat
svou práci, ať vás tiše obklopují a vy se jim odevzdejte. Nemusíte o ně usilovat či o nich
přemýšlet. Jsou to energie, které vás vždy doprovází a obě vám náleží. Dovolte léčení, aby
proudilo na místa ve vašem těle a mysli, které potřebují léčení nejvíc. Nikdy
nezapomínejte, že jste součástí této nekonečné, svobodné dimenze, ve které přebývají
andělé.
Přišli jste za dobrodružstvím života na Zemi z vlastní svobodné vůle. Kdykoli však cítíte
tíhu, je důležité, abyste ustoupili do nekonečné dimenze, abyste si připomněli, kým ve
skutečnosti jste a proč jste sem přišli, což je učit se, prožít dobrodružství a zakoušet
všechny druhy věcí. Má to být radostné dobrodružství.
Ve chvíli, kdy je pro vás příliš, příliš tíživé být lidskou bytostí, ciťte se svobodní znovu
okusit tuto andělskou dimenzi, co hrdlo ráčí, a tam se zhluboka nadechněte. Nemusíte tolik
konat. Můžete pustit všechno snažení, snahu a práci — nechejte to být. Záměrem je se
z této andělské říše hluboce nadechnout, abyste byli znovu inspirováni přivést něco z této
Andělsko-Nebeské říše právě sem dolů na Zemi. To je vaše skutečná práce, nikoli mnoho
obav, starostí, plánů a organizování věcí, které jsou součástí toho, že jste v pozemské sféře
„zaneprázdnění“. Ne, vaše skutečná práce je odevzdat se těmto jemným energiím, kterými
ve skutečnosti jste a které nejsou svázány časem ani prostorem. To je světelná práce. A
když tak činíte, zjistíte, že život na Zemi se stává doslova lehčím a méně tíživým.
Dnes hovoříme o tématu „peníze a hojnost“. Zvu vás, abyste pohlédli na tuto věc
z perspektivy vašeho osobního vztahu se Zemí. Záměrem vaší inkarnace je, abyste zažívali
radost v přítomném bytí na Zemi. Váš dar Zemi je, že tu jste, že jste přišli z andělské říše,
z Nebe, abyste odhalili a dali svou krásu, lásku, čistotu všemu, co na Zemi žije — to je váš
dar.
Realita Země, ve které jste přítomní, vás uznává, vítá a přeje si, aby učinila vaši cestu tak
snadnou, jak je to jen možné, abyste mohli zářit ještě více radosti a světla. Země vás chce
podpořit a živit vás. Ráda by využila pro vás příležitosti, které tu jsou, abyste našli štěstí
jako lidská bytost tím, že se těšíte ze všeho, co tu je. Často připisujete vyšší hodnotu
spirituálním darům, s kterými jste přišli a podceňujete hodnotu bytí zde v prostém
potěšení. Je pro vás jednodušší dávat než přijímat.
Ráda bych vám poskytla jednoduchou vizualizaci, kde si můžete představit, do jaké míry
přijímáte ze zemské říše dostatek. Jen si představte, že je tu dlouhá, vysoká klouzačka.
Sedíte na jejím vrcholu, který je umístěn v andělské říši. Jak tam sedíte, jste taktéž
andělem. Pohlédněte na svůj vzhled. Ještě nejste v lidském těle, ale máte kolem sebe
ovinutý plášť z krásné průhledné barvy. Cítíte se volní a zároveň spojeni se vším životem,
neboť chápete každou jeho část zevnitř a víte, že brzy sklouznete dolů do zemské říše.
S vaším spouštěním se dolů může vyjít na povrch mnoho pocitů, já vás však žádám, abyste
se soustředili v této chvíli na pocit důvěry, který cítíte hluboko ve svém bytí. Cítíte, že je
dobré jít a že tím to dává smysl a význam. Představte si, že vaše ruce stále spočívají na
klouzačce, ale už se chcete pustit — a teď se pustíte a začínáte klouzat dolů. Vnímáte trošku
napětí jako dítě, které cítí, když se děje něco strašidelného, ale zároveň i zábavného a
vzrušujícího. A hups, už jedete dolů! Ještě jste si nestanovili místo přistání, jen kloužete a
plynete.
V jisté chvíli vidíte oblak, kterým budete muset projet. Vnímáte to trošku vystrašeně, avšak
„zahalující oblak“ je ve skutečnosti závoj, který zahaluje třídimenzionální svět. Váš sestup
je hladký, graciézní a tak projíždíte tímto závojem, neboť nevzdorujete. Sestupujete níž a
níž do pozemské říše a nakonec dojíždíte na konec klouzačky. Pak přichází chvíle, kdy
skutečně říkáte nebeské říši sbohem, vykračujete do nové reality a inkarnujte se jako
miminko.
Na prahu pozemské říše je někdo jako strážný, anděl, který se na vás dívá s hlubokým
soucitem a ohromnou vážností. Tento anděl vám chce připomenout v poslední chvíli,
abyste si vzpomněli na to, kdo jste a nechce, abyste na to zapomněli. Upřený pohled tohoto
anděla do vás vštěpuje odvahu.
Tento anděl vám taktéž praví, že má co do činění také s hojností ve vašem životě. Dává vám
energii ve formě vaku naplněného zlatem a říká: „Tento vak se zlatem ti náleží. Je to něco,
na co můžeš vznést požadavek a co můžeš používat ve svém životě pro své potěšení a
tvoření všeho, co náleží k tvé životní práci. Přijmi toto bohatství a věz, že tu pro tebe vždy
je. Můžeš si ho nárokovat, neboť je součástí tebe, je to tvůj poklad!“ Pak pokračujte ve své
cestě.
Teď se prosím vraťte do přítomnosti. Prošli jste ve svém životě mnohým a pojďme se
podívat, kolik jste si z tohoto pokladu, který vám anděl dal, již pro sebe nárokovali.
Představte si, že před sebou vidíte vak naplněný zlatou energií a otevíráte ho. Tu, v tomto
vaku, je energie hojnosti, bohatství, které znamená víc než jen materiální blahobyt,
zahrnuje však i materiální věci. Tento vak zlata, který je před vámi, je velmi viditelným
spojením mezi Vesmírem a Zemí, ale taktéž osobní záležitostí, je to vaše hojnost, vaše
bohatství.
Vnímejte, zda dokážete tento vak snadno otevřít a zda dokážete přijmout energii, která
z něj vychází. Vnímejte, zda umožňujete energii, aby prošla do vašich rukou, srdce a do celé
vaší bytosti. Nechejte tuto zlatou energii, aby vás zcela zahalila. Pak se zeptejte: „Je tu
něco, co bych si nyní mohl/a dát, co jsem dříve popíral/a, něco, co potřebuji, abych žil/a
v radosti?“ Buďte otevření tomu, co vám chce tento proud darovat. Hojnost, která vám
náleží, vám pomáhá naplnit poslání vaší duše na Zemi.
Je tu taktéž proud peněz, který vám patří. Často máte ve své mysli představy o tom, co si
zasloužíte a co ne, a to brání plnosti tohoto proudu, aby k vám mohl přijít. Stále se měříte a
porovnáváte s ostatními lidmi, o co žádají, co dostávají, ale smyslem je nalézt svůj vlastní
proud.
Ve skutečnosti je v životě dávání a přijímání v rovnováze, materiální proud přirozeně
podporuje proud spirituální: jsou ve vzájemném souladu. Můžete se na to podívat takto:
vaše spirituální část potřebuje podporu ze Země, z hmotné reality, abyste tu doopravdy
rozkvétali. Dovolte si materiální hojnost, abyste mohli zvýšit svou spirituální energii a
mohla vám být zřejmější, a dovolte jí proudit do světa, aby byla vnímána ostatními a byla
pro ně inspirací. V tomto smyslu budou mít peníze a materiální hojnost pozitivní efekt na
vaše okolí stejně jako na vás.
Můžete taktéž na peníze nahlížet jako na proud směrem k manifestaci, k fyzickému
vyjádření své skutečné podstaty. Když vyjadřujete své světlo v pozemské realitě a užíváte
peníze, které k vám přichází, aby vám v tom pomohly, můžete se dobře starat o sebe stejně
jako prospívat druhým. První část nevylučuje druhou. Můžete propustit starý obraz peněz
jako prostředku ke zvyšování moci a ke kontrole a ovládání svých bližních, povznést se nad
něj. Můžete změnit tento starý způsob používání peněz a použít je v souladu se svou
touhou duše, aby se mohla v pozemské dimenzi vyjádřit.
Neodvracejte se od peněz či materiální hojnosti jen proto, že je to něco, co bylo některými
lidmi zneužito. Bylo by to jako vylévání vody z vaničky i s miminkem. Vnímejte, že je vám
umožněno požadovat materiální hojnost, že je vám umožněno obojí — dávat a přijímat.
Když dovolíte zlatu vašeho pokladu, aby proudilo do vašeho života, přirozená cesta vaší
duše se vyjádřit bude posilněna, neboť ve skutečnosti dostává podporu na praktické úrovni.
Nebojte se peněz, peníze mohou podpořit „bytí“ vaší duše a její „činy“. Peníze nemusí být
používány sobeckým způsobem.
Vy všichni v sobě nesete starý zvyk, kdy jste se naučili potlačovat své vlastní potřeby ve
prospěch těch druhých. A díky tomu můžete mít potíž v plném přijímání peněz a hojnosti
ve svém životě. Pokuste se na to podívat takto: když máte víc, máte více ke sdílení. Sdílení
dává radost a radost vytváří ještě větší hojnost. To znamená, že zde může existovat velmi
pozitivní spirála prostřednictvím odvahy přijímat.
Neobávejte se peněz, věřte jen své integritě. Všichni, kdo jste tu přítomni, jste již učinili
rozhodnutí a jste předurčeni žít na Zemi ze svého srdce. Nejste tu, abyste zneužívali moc,
zanechali jste tento starý způsob bytí. Proto si dovolte být tu plně jako anděl, kterým jste, a
plně přijímat, co potřebujete, abyste zářili své světlo. Země tuze potřebuje lidi, kteří žijí ze
svých srdcí a kteří zároveň znají své lidské potřeby a považují se za hodné přijímat hojnost
a radost v životě.