Podstata veškerého léčení


Maří Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe


Drahé ženy a drazí muži, jsem vám velmi blízko a vy mě můžete vnímat svým srdcem.
V jednom z mých životů na Zemi jsem byla nazývána Marií Magdalénou, žila jsem na Zemi
se smutkem i radostí, se strachem i odvahou. Stejně jako vy jsem prošla každou emocí,
zatímco jsem procházela cestou lidské zkušenosti.
Není známkou svátosti přesáhnout všechny lidské emoce. Charakteristika světců je právě
taková, že uznávají a chápou každé zvrásnění v lidské tváři. Mají hluboké pochopení pro
lidskou cestu na Zemi, neexistuje místo pro hodnocení, pouze prostor a ticho a hluboké
pochopení druhé osoby. Když je nějaká osoba tak hluboce chápána druhou osobou, jejich
břemena se stávají lehčími. Lidská bytost, která takto hluboce vnímá, vidí podstatu druhé
osoby, onu podstatu nekonečné krásy a moudrosti.
Jste lidé, kteří chtějí vidět hluboko. Vždy chcete kopat hlouběji a hlouběji k podstatě,
k Pravdě, a to je vaše největší síla. Vy všichni jste na cestě do tohoto místa, na které
odkazuji. Tím, že ho nejdříve dáte sami sobě a pak ho zpřístupníte druhým, neboť už
nebudete potřebovat hodnotit, oddělovat dobro a zlo, světlo a temnotu. Toto místo, o
kterém hovořím, je Kristovské energetické pole. Vy všichni, kdo nesete tuto energii, jste
přišli o tomto místě svědčit. Jak to činíte? Slova stále nepostačují, neboť jak popíšete tento
tichý a hluboký prostor, který není prázdný, ale plný citu? Slova neuspějí.
Cítila jsem toto ohromné, tiché místo v přítomnosti Jeshuy a hluboce mne dojalo. Byla
jsem otevřená energii jeho přítomnosti, ve které jsem mohla objevit toto místo uvnitř sebe
a postupně ho začít obývat a cítit se v něm doma. Díky tomu jsem mohla postupně
odstupovat od intenzivních lidských emocí, které mě taktéž zaplavovaly: strach, hrůza,
bolest, zuřivost, nenávist. Je velmi snadné ztratit se v takových vnitřních emocionálních
proudech.
Vašim úkolem jako lidské bytosti je vytvořit toto místo uvnitř sebe. Někdo jiný vás může
pozvat učinit tak prostřednictvím své přítomnosti a pozvednutím zrcadla na to, jak by to
mohlo být, jak byste mohli žít z tohoto místa uvnitř sebe. To je v podstatě úkolem či
vnitřním smyslem pracovníků světla: udržovat se v tomto prostoru v přítomnosti druhých,
avšak především a hlavně být v něm přítomen sám o sobě.
Pojďme to na chvíli zkusit. Vnímejte, jak se vaše vědomí stává lehčím a jemnějším,
malinko houpavým a rozčeřeným, nenuceným a velmi otevřeným. Dovolte tomuto
jemnému proudu svého vědomí, ať vámi koluje. Nejdříve přes vaši hlavu, kde snímá ostrost
vašich myšlenek, aby se staly jemné a přátelské. Tam často vzniká ostří na vaše myšlenky,
které pramení z bolesti, již cítíte a z které pak máte potřebu jednat, dát něco najevo, bránit
se. Nechte odejít tuto potřebu a vpusťte tento klidný a jemný proud vašeho opravdového
vědomí. Nechte ho proudit dolů do vašeho krku a ramen, do srdce, solar plexu a břicha.
Můžete myslet na rozčeřený proud, který tak přirozeně a svobodně proudí. Dejte zvláštní
důraz na oblast svého břicha a pánve a nechte, ať vás tento „vodní“ proud jemně očistí. Vše
ostré s tímto proudem odchází. Dovolte, nechť tato energie postupuje do vašich stehen,
kolen a lýtek. Vnímejte, jak proud teče vašimi chodidly mezi všemi prsty na nohou do země
a jak jsou vaše „kořeny“ vyživovány Zemí – krmeny silou a péčí. Vnímejte, jak vás Země
podporuje, ta země pod vašimi chodidly, a jak přicházíte k sobě Domů.
Vnímejte, jak širokou auru chcete kolem sebe rozšířit. Vaše energetické pole se přirozeně
rozšiřuje za vaše fyzické bytí. Kam vaše pole dosahuje, co vnímáte jako dobrou hranici?
Dovolte mu rozšířit se, protože tím nikoho neovlivňujete negativně. Ve skutečnosti váš
prostor taktéž dává prostor druhým.
Bez obav spočiňte sami v sobě. Ponořte se hlouběji do svého břicha a následujte svůj dech.
Vnímejte, jak jste v tomto stavu jemní a klidní, v míru sami se sebou a přesto máte v sobě
silné vnímání jasných hranic. Vaše aura je s vámi v bezpečí. Dovolte jí tedy obsadit prostor,
který vám vyhovuje, zatímco se zároveň uvnitř cítíte klidní a otevření.
Z tohoto stavu vědomí vás zvu, abyste se podívali na to, jak zapojujete nebo uvolňujete
svou mužskou a ženskou energii ve svém každodenním životě. Tíhnete k tomu, abyste je
používali odděleně nebo způsobem, ve kterém se dostatečně nepodporují.
Jemná energie, kterou jsem právě popsala, je vaší ženskou stránkou. Stará se o druhé a
může se hluboce vcítit a chápat. Často však, když chcete zapojit tuto energii v souvislosti
s další, jdete mimo sebe. Vyskočíte ze své vlastní aury, energetického pole a ztrácíte se
v druhé osobě. Vnímejte, zda poznáváte tuto tendenci v sobě a vnímejte, co se s vámi
energeticky děje, když tak činíte. Vaše energie vystřeluje nahoru a vy ztrácíte svůj mír,
kotvu, základnu, břicho.
Nyní budu hovořit o mužské energii. Jsou chvíle, kdy je pro vás spojování s ostatními
příliš. Je pro vás nepřekonatelné jít ven ze sebe a opustit svou základnu. Není to vyživující
a něco je mimo rovnováhu. Tehdy vaše aura potřebuje uzavřít a vy potřebujete jít k sobě
Domů. Zdá se však, jako by jedinou možností bylo nastolit vaši mužskou energii přísnou,
téměř drsnou cestou, jako brnění nebo zeď, abyste zabránili unikání své energie. Kvůli
emocím usazeným uvnitř vás, jako je nespokojenost, hněv nebo zklamání, stavíte obranou
zeď. Podívejte se však na to, co vám to dělá, jak to cítíte uvnitř. Pozorujte, jak vás to
ovlivňuje, dívejte se na to však klidně a s jistou zvědavostí: „Co to se mnou dělá? Vnímám
to jako skličující nebo osvobozující?“ Bohužel povaha obranných reakcí jde proti vašemu
přirozenému a klidnému zdroji uvnitř.
Tento vzorec se ve vás odehrává velmi často a hovořím především ke skupině pracovníků
světla, kteří se narodili s přirozeně vysokou citlivostí a kteří snadno cítí s druhými
osobami. Z jejich role jako průkopníků vědomí mají tendenci dávat ze sebe příliš mnoho
v naději, že nastane rezonance, uznání a naladění s druhým. Když k tomuto spojení
nedochází, což se dělo nebo stále ve všech vašich životech děje, vede to k vnitřní bolesti:
zklamání, frustraci, hněvu, odporu nebo osamělosti. Často pak nasazujete mužskou
energii, abyste se uzavřeli, což je omezující, a vy se cítíte ještě osamělejší. To není způsob,
jak rozšířit svůj prostor, který má stanovit hranice přirozeně. Je to spíše uzavírání se a
odnímání své energie ze svého prostoru.
Povzbuzuji vás, abyste zapojili svou mužskou a ženskou energii jiným způsobem. Právě jste
cítili, že je možné být zcela Doma a zakotveni sami v sobě. Vnímejte to znovu tím, že tam
ještě jednou sestoupíte. Je možné tam zůstat, i když jste ve vzájemné interakci s druhými.
To značí, že propustíte aktivní snahu tak moc měnit věci. Že uznáte svou potřebu kontroly
či uznání a že už nechodíte mimo sebe, abyste se pokoušeli získat právo existovat. Protože
právě to se snažíte dosáhnout přehnanou potřebou dávat a spojovat se s druhými. Máte
touhu vidět potvrzení druhé osoby, že máte právo existovat. Že vás chce takové, jakými ve
skutečnosti jste. Pro dítě je tato touha přirozená, avšak být spirituálně vyzrálý a dospělý
znamená, že se o potřeby a touhy svého vlastního vnitřního dítěte postaráte, že utvrdíte a
uznáte jeho právo existovat – a děláte tak stále znovu a znovu. Činíte to tím, že jste
otevření podnětům svého vnitřního dítěte, a tím, že jste si vědomi jeho potřeb, když na
sebe vzájemně působíte se světem kolem vás.
Nyní se vědomě spojte se svým energetickým polem. Buďte zcela přítomni uvnitř sebe a
vnímejte své vnitřní dítě v břiše. Dýchejte jemně a vnímejte, jak světlo naplňuje vaši auru,
váš prostor. To je posvátný prostor. Máte schopnost pozorovat a vnímat svou vnitřní
esenci, svou vlastní krásu a moudrost, svou vlastní hodnotu a lásku. Pokud máte v životě
nějaký úkol, pak je to tento: vidět, ocenit a přijmout svou vlastní jedinečnou sílu,
drahokam, kterým jste. Tak to je. To probouzí Kristovské vědomí uvnitř vás, které samo
proudí k druhým. Není něčím, čeho potřebujete dosáhnout úsilím nebo bojem. To přesně
je umění stát se hluboce zakořeněným ve své vlastní základně a setrvávat ve svém vlastním
bytí.
To je taktéž doslova řešení k rozpuštění starých traumat, která si v sobě nesete: můžete
vnímat jejich emocionální náplň tím, že nacházíte rovnováhu mezi mužskou a ženskou
energií. Mužská energie vás navrací zpět k sobě, pomáhá vám osvobodit se a rozlišit,
kdykoli je potřeba. Ženská energie je vaše laskavost, vaše schopnost spojovat se, rozumět,
chápat. Ideálně obě tyto energie pracují společně jako jedna. Trauma nastává vždy, když se
oddělíte od svého základu, protože, když jste mimo rovnováhu, odcházíte sami od sebe a
jste roztříštění. Bolest z odmítnutí – zvláště z emocionálního odmítnutí – vás může
hluboce zasáhnout a způsobit, že jste svými pocity trhání na kusy.
O minulých traumatech se můžete mnohé dozvědět vnitřním pozorováním a hloubkovou
regresní terapií, často to pomáhá získat vhledy. Avšak v srdci všeho léčení a sebe-léčení je
návrat k sobě. Přijmout své vlastní já, vzít na vědomí své hranice a přesto zůstat uvnitř
laskavý/á, klidný/á a otevřený/á. A právě díky tomu, že zůstanete sami se sebou, jste
schopni pro druhé udělat mnoho tím, kým jste a co vyzařujete.
Užijte si další okamžik tiše být sami sebou. Uvolněte se a odvažte se být tím, kým jste – jste
překrásní! Kristovská energie se probouzí ve vás všech. Vnímejte přítomnost Krista ve
svém vnitřním prostoru.