Shrnutí poznatků o platformě EBV a Morgellon virusech

Text se týká účinků EBV, Herpes virusů a Morgellon virusů v lidském těle

Tento text je určen pro každého, kdo používá přístroje na likvidaci DNA patogenů v lidském těle!

Program s číslem 50 jsem si ponechával na nějakou, dosti častou nemoc, obtížně vyléčitelnou. A když jsem ji chtěl vybrat z textu programu 44, kde jsem tyto nemoci uvedl, uvědomil jsem si, že je nutno spojit poznatky o platformě EBV z programu 44 a poznatky o Morgellon syndromu z programu 48 do jednoho textu pro souhrnné poučení.. Časově se jednalo mezi nimi jen o měsíc, ale poznatky z nich plynoucí se dotýkají všech programů zpětně do čísla 48 a budou se dotýkat všech programů v budoucnosti.

    Obsah:

    I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

   II. Další nesmírně důležitou informací z této knihy od A.W. jsou informace o působení virusů pásového

        oparu v lidském těle-

  III. Moje poznání týkající se EBV

  IV. Moje poznání týkající se virusů pásového oparu:

   V. Základní informace o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného

         kožního onemocnění za pomoci biorezonance

  VI. Moje poznání:  Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického,

         nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance

 VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance

VIII. Stresory

  IX. Duchovní příčiny nemocí

   X. Diagnostické a harmonizační přístroje

I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že lidské tělo si s ním poradí. Bohužel neporadí. Za tímto šokujícím tvrzením stojí Anthony Willliam, který se označuje za lékařské medium. Proslul unikátními vědomostmi o lidském zdraví, kterými překvapil mnohé lékaře, kteří si nevěděli rady s diagnózou záhadných chorob svých pacientů.  (Zdroj: Energie života Novinky  6. 7. 2017)

Anthony William

Anthony William se narodil s jedinečnou schopností komunikovat se svým vyšším Já, které mu poskytuje mimořádně přesné zdravotní informace. A sice s velkým předstihem, než se samotná nemoc projeví takovým způsobem, že lékaři jsou schopni ji teprve diagnostikovat.

Když mu byly čtyři roky, šokoval svou rodinu tím, že na večeři oznámil, že babička má zatím bez symptomů rakovinu plic. Lékařské vyšetření tuto diagnózu brzy potvrdilo.

Anthony se více než 25 let věnuje pomoci lidem překonávat nemoci a předcházet jim. A zároveň tak objevuje skutečnosti, a sice několik desetiletí před jejich vědeckým potvrzením. Jeho soucitný přístup, který bere v úvahu zdraví ve všech ohledech, tedy nejen na fyzické úrovni, mnohokrát poskytl úlevu nemocným. A stejně tak přinesl rozluštění záhadných chorob těm, kteří stáli o to je nalézt.

Anthonyho bezprecedentní přesnost a úspěšnost mu získala důvěru a lásku tisíců lidí po celém světě, mezi nimiž byly například filmové, hudební a sportovní hvězdy, miliardáři, spisovatelé a mnozí další, kteří nemohli najít způsob, jak se vyléčit. Anthony se také stal neocenitelným zdrojem pro lékaře, kteří potřebují pomoc při řešení svých nejtěžších případů, o čemž napsal vlastní knihu s názvem Lékařské medium: Tajemství chronické a záhadné nemoci a jak se definitivně vyléčit.

Virus Epstein-Barrové vytvořil tajnou epidemii

Lékařské komunity si uvědomují pouze jednu verzi EBV, ale ve skutečnosti jich existuje více než 60 forem. Nemají vůbec tušení, jak virus funguje dlouhodobě a jak zákeřný může být, i když dobře vědí, že se snadno přenáší kapénkovou infekcí, slinami (nemoci z líbání), krví, pohlavním stykem a transplantací.

Pravdou však je, že EBV je zdrojem mnoha zdravotních problémů, které jsou v současné době považovány za nemoci záhadné, jakou jsou v úvodu článku zmíněný syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus, tinnitus, vertigo a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady.

Chcete-li lépe porozumět EBV, je velmi žádoucí rozpoznat čtyři fáze, kterými prochází.

 

První fáze

Pokud se člověk nakazí EBV, počáteční stadium se vyznačuje spícím obdobím, kdy se virus rozšiřuje prostřednictvím krevního oběhu. Zcela bez příznaků se jen množí, aby narostl na síle a mohl pak udeřit bezprostřední infekcí.

Druhá fáze

Na konci první fáze je virus Epstein-Barrové připraven bojovat s tělem. Tehdy se EBV poprvé projeví tím, že se změní na mononukleózu. Lékařské komunity si neuvědomují, že každý případ mononukleózy je pouze druhou fází EBV. Během této druhé fáze se imunitní systém těla dostane do války s tímto virem, který napadá jeden nebo více hlavních orgánů. Typicky játra nebo slezinu.

Třetí fáze

Jakmile se virus dostane do jater, sleziny nebo jiných orgánů, zabydlí se tam. Od tohoto okamžiku, když lékař poprvé provede test na EBV, nalezne protilátky a jejich přítomnost přisoudí již proběhlé infekci, kdy EBV byl ve své první fázi. Bohužel lékař jej nenalezne v krevním řečišti. Toto podstatné opomenutí se stane jednou z největších chyb v anamnéze, což je zároveň způsob, jak virus zůstane nezpozorován.

Čtvrtá fáze

Konečným cílem viru Epstein-Barrové je zánět centrálního nervového systému. Imunitní systém by tomu normálně nedovolil, aby se tak stalo.

Pokud však EBV úspěšně prošel třetí fází, využije naší zranitelnosti a začne způsobovat řadu zvláštních příznaků, které zahrnují od bušení srdce přes náhlé nevysvětlitelné bolesti po celém těle až po neuralgii, tedy nezvladatelnou bolest nervů.

Lékaři pacienty s těmito problémy někdy diagnostikují jako s fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem nebo revmatoidní artritidou, což jsou všechny symptomy, o kterých lékařská komunita připouští, že jim nerozumí. Tudíž pacienty nemají jak léčit.

Vyléčení

Zatímco EBV představuje vážnou hrozbu pro zdraví, dobrou zprávou je, že pokud nemocný pečlivě a trpělivě dodržuje kroky popsané v jeho knize, ve zkratce spočívající v důsledné detoxikaci těla a nezvratném přechodu ke zdravému životnímu stylu, může se vyléčit. Může obnovit imunitní systém, osvobodit se od EBV, omladit tělo, získat plnou kontrolu nad svým zdravím a směle pokračovat ve svém životě.

(zdroj: medicalmedium.com)

 

II. Další nesmírně důležitou informací z této knihy od A.W. jsou informace o působení virusů pásového oparu v lidském těle-

„Virus pásového oparu (Herpes virus Varicella Zoster) je odpovědný za nejrůznější záhadné příznaky od vyrážek, které matou dermatology, až po neurologické potíže jako je cukání, mravenčení, pálení, křeče, chronické migrény, bolestí hlavy, a mnohé další, jež sužují miliony lidí. Různé formy pásového oparu způsobují obrnu lícního nervu, „zamrzlé“ rameno, diabetickou neuropatii, kolitidu, pálení pochvy, onemocnění čelistního kloubu, lymskou nemoc, a dokonce chybně diagnostikovanou roztroušenou sklerózu.

Pásový opar je onemocnění, jež se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, vyrážkou, bolestmi kloubů a svalů, bolestmi šíje, ostrými neuralgiemi, pálivými bolestmi v průběhu nervu, bušením srdce a dalšími velice nepříjemnými obtížemi. Zdravotnické komunity se domnívají, že pásový opar je způsoben virem zoster, jenž patří do skupiny herpetických virů. A to je pravda – ale jen do určité míry.

Co už doktoři nevědí, je skutečnost, že neexistuje jen jeden typ víru pásového oparu, ale je jich 31. To je důležité vědět, protože různé typy víru způsobují různé příznaky.

Příznaky pásového oparu

K příznakům, které mohou provázet pásový opar, patří horečka a zimnice napodobující chřipku, bolesti hlavy nebo migrény, celkové neurčité bolesti, pálivé bolesti, svědění, brnění, vyrážka či zarudnutí anebo pustuly (puchýře vyplněné hnisem).

Ve skutečnosti jde o klasický projev pouze jednoho typu víru pásového oparu. Sedm kmenů pásového oparu skutečně vyvolává někde na těle kožní příznaky, ovšem ne v očekávaných lokalitách.

Dalších osm kmenů žádné vyrážky nezpůsobuje.

Podobně jako u všech herpetických vírů se i u pásového oparu uplatňují četné způsoby přenosu.

Klidové stadium a aktivace

Jestliže jste byli infikováni virem nebo jste jeho nosiči, patrně o tom ani nevíte. Je pravděpodobné, že než se projeví, bude ve vás přežívat nejméně deset, ale možná až padesát či více let. Virus se skrývá v některém z orgánů, typicky v játrech, kde ho imunitní systém nezaregistruje. Vyčkává, dokud nějaká traumatická tělesná nebo emoční událost organismus neoslabí anebo nevytvoří prostředí, které virus posílí.

Virus typicky přechází do dolní části páteře a vyvolává zánět sedacího nervu. Takže pokud trpíte opakovaně bolestmi v dolní části zad, které přicházejí a odcházejí a zase mizí bez zjevné příčiny, může za tím být virus pasového oparu pendlující mezi játry a páteří.

Pásový opar s vyrážkou

Existuje sedm kmenů víru pasového oparu, které způsobují vyrážky.

- Klasický pásový opar

- Pásový opar horní poloviny těla

- Pásový opar obou paží

- Pásový opar jedné paže

- Pásový opar hlavy

- Pásový opar dolních končetin

- Pásový opar vulvy

 

Neurotoxin pásového oparu

Jedním z pochybených názorů na pásový opar je představa, že se virus skrývá přímo pod kůži postižené vyrážkou, tak tomu ale není. Virus se usazuje mnohem hlouběji, aby mohl co nejvýhodněji vyvolávat zánět nervového systému.

Uvolňuje však neurotoxin, který u těchto sedmi kmenů proniká vnějším směrem do periferních nervů a do kůže. Právě neurotoxin způsobuje svědivé, dráždivé a zarudlé kožní projevy s typickými pustulami.   

 

Pásový opar bez vyrážky

 

Existuje osm kmenů víru pásového oparu. Osm kmenů nezpůsobujících vyrážky rovněž vylučují neurotoxin. V tomto případě však jed neproniká směrem ven do tenkých periferních nervů a kůže, nýbrž dovnitř, do větších nervů. Neurotoxin vystupňuje již přítomný nervový zánět a ještě více zatíží imunitní systém.

 

Člověk postižený některým z typů pásového oparu bez vyrážky má vnitřnější bolesti a závažnější poškozené nervy, než by měl při nemoci s vyrážkou. V důsledku toho může lékař považovat obtíže za fantomové bolesti nebo halucinace a poslat ho na psychiatrii. V tom lepším případě.

 

Doktor například usoudí, že imunitní systém pacienta si spletl určitou část těla s vetřelcem a začal proti ní bojovat (autoimunitní projev). Předepíše nejméně jeden imunosupresivní lék nebo steroidy s cílem zmírnit závažnost útoku. Imunitní systém je v celé věci nevinně, naopak stojí v první linii obrany proti skutečnému škůdci. Léky oslabující imunitní systém poskytují viru (paradoxně) příležitost dál se rozmnožovat a

 výrazně sílit.

Ještě horší situace nastává, usoudí-li lékař, že je pacient napaden bakteriemi a dá mu antibiotika, jež jsou pro jeho zdravotní stav dvojnásobnou ranou, neboť oslabují imunitní systém a navíc posilují virus pásového oparu.“

 

„Osm typů pásového oparu bez vyrážky

 

- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)

- Nesnesitelně svědivý pásový opar

- Poševní pásový opar

- Pásový opar způsobující kolitidu

- Pálení horních a dolních končetin

- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu

- „Zamrzlé“ rameno

- Tělo v jednom ohni“

 

Pro více informací odkazují na výše uvedenou knihu!!!

 

III. Moje poznání týkající se EBV

 

Tento text vznikl na základě informací v knihách Anthonyho Williama, v současnosti největšího léčitele na Zemi, ve kterých autor píše o tom, jak zhoubné mohou být účinky EBV v lidském těle. Píše o počtu 60 EBV. Ale nenašel jsem v jeho knihách ani jedno přesnější jméno.

Jednu knihu s názvem „Štítná žláza a její léčba“ jsem dostal 26.4.2019 od mých slovenských přátel a druhou knihu s názvem „Mystický učitel – Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčení“ jsem „sehnal“ už 27.4.2019. Stačilo mi přečíst jen cca 20 stránek, abych si uvědomil, že existují také jiné možnosti vyléčení některých těžkých a zákeřných nemocí, než založené na stravě. Tou možností je biorezonance a poznání všech patogenů, které působí jako EBV nebo spolupůsobí s nimi. Nazval jsem to platformou EBV.

 

Úplně základní informace v obou těchto knihách je: U mnoha těžkých a záhadných nemocí lékař diagnostikuje, že se jedná o autoimunitní nemoc, to znamená, že tělo napadá samo sebe. To je ale velký omyl, protože tělo samo sebe nikdy nenapadá. Je to jen pojmenování příčiny nemoci, které lékaři nerozumí.

 

V knize je také uvedeno, že existují čtyři stadia nákazy EBV a znovu je stručně zopakuji.

První stadium představuje množení – replikaci virusů a čekání na vhodnou příležitost. EBV je velice trpělivý a inteligentní.

 

Ve druhém stadiu dochází ke vzniku mononukleózy v těle. V této době je virus velmi nakažlivý.

 

Ve třetím stadiu přejde virus do jater, sleziny nebo do dalších orgánů a není ho možné detekovat. V organismu může přetrvávat léta, až desítky let.

Virus EBV produkuje 3 druhy toxinů:

- Toxickou odpadní hmotu neboli vedlejší produkt.

- Protože má šestitýdenní životní cyklus, je zbývající mrtvá hmota sama o sobě toxická. Projevuje se to únavou.

- Jedovaté látky vznikající těmito dvěma procesy mají schopnost vytvářet neurotoxin, který narušuje funkci nervů a mate imunitní systém. K sekreci tohoto speciálního toxinu dochází ve strategickém období třetího stadia a posléze i během čtvrtého stadia, aby se imunitní systém nedokázal zaměřit na virus a jeho likvidaci.

 

Ve čtvrtém stadiu dochází k následkům vyvolaným usídlením agresivního typu EBV v orgánech těla a projevuje se jako:

- Zpomalená činnost jater, nízká výkonnost.

- Žloutenka C.

- Přecitlivělost na potraviny, které v minulosti nepůsobily potíže.

Virus vyčkává, dokud nezachytí stresové hormony, které nasvědčují tomu, že je tělo mimořádně oslabené. Všechny tyto jedy nakonec aktivují imunitu – a zároveň ji naprosto zmatou, protože imunitní systém nemá nejmenší tušení, odkud toxiny přicházejí.

 

Tyto informace mi umožnily klást otázky a získávat na ně odpovědi.

Uvědomil jsem si, že očista od těchto patogenů má prvořadou důležitost pro každé tělo a že je nutno zjistit a doplnit frekvence DNA do souboru, který by mohl přispět účinným způsobem k vyléčení mnoha nemocí, se kterými si medicína zatím neví rady. Soubor jsem nazval jako „platforma EBV“.

S tímto poznatkem jsem začal vytvářet program na vyléčení revmatoidní artritidy (č. 43) a zjistil jsem, že prvořadá očista těla a vyléčení této těžké nemoci by měla být spojeno právě s očistou od celé „platformy EBV“.

 

K nalezení jednotlivých patogenů v těle lze s výhodou použít kineziologii a nemusí to trvat déle jako ½ hodiny.

Výskyt těchto některých patogenů v těle neznamená automaticky, že onemocníme některými nemocemi, které se v dané skupině mohou vyskytnout! Protože druhou příčinou závažných onemocnění, způsobených EBV v těle, jsou tzv. stresory.

*******

IV. Moje poznání týkající se virusů pásového oparu

V knize je užito názvu těchto vírů pasového oparu buď jako typy nebo také kmeny. Správně se jedná ale o 15 poddruhů druhu Herpes virus a 16 typů.

Těchto 16 typů pásového oparu se vyskytuje u dvou poddruhů HVVZ. Jednak u poddruhu „způsobujícího nesnesitelné svědění“ to je 5 typů a u poddruhu způsobující bolesti a pocity “těla v jednom ohni“ se jedná o 11 typů.

 

Doporučuji terapeutům a postiženým zakoupení této knihy, která přináší opravdu převratný pohled na příznaky různých nemocí a jejich léčení.

 

Anthony William doporučuje ve své knize způsob léčení s pomoci léčivých bylin a doplňků stravy. Jedná se o 13 produktů.

 

Jiný postup v léčení může být uplatněn za pomoci biorezonance.

 

Skrze kosmickou inteligenci jsem zjistil, že všech těchto 15 poddruhů virů pásového oparu a 16 typů má frekvenci DNA, která se nachází v rozpětí frekvencí uvedených v seznamu frekvencí DNA patogenů jako Herpes virus Varicella Zoster 187,5-189,5 kHz. Tento název bude tedy pozměněn na

 

Herpes virus zoster 15 subsp., 16 typů  187,5-189,5 kHz

 

a frekvence zůstávají stejné!

 

Prosím proto všechny držitele a uživatele seznamu frekvencí DNA 880 nebo 1200 patogenů, abyste si doplnili upřesněný název tohoto patogenu.

 

Výskyt virusů v těle z platformy EBV

 

 

 

Jméno

Datum

 

_____________________________

 

Název patogenů

 

 

 

 

SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV subsp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV BX1 (karcinom)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV BX2 (karcinom)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV BY   (sarkom)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-12 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-14 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-15 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-16 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-2 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex typ 1 (HSV-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex typ 2  (HSV-2)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes varicella virus (HHV 3) (plané neštovice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster virus 15 subsp., 16 typů  (HHV 3)  (pásový opar)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 6 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 7 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 8 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 10

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 11 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 12

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 16 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytochalasin sp., 8 typů:

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterotoxiny sp., 22 typů

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungan virus subsp., 4 typy

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parechovirus subsp., 14 typů

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurotoxiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAV = silně agresivní virusy označené  x

Moje poznání skrze Ducha:

Existují virusy EBV CeHV 1-7 a 9, ale ty nepůsobí na lidské tělo. Také nejsou virusy EBV POHV vyšších čísel než 3. Mezi EBV byly v tabulce také zařazeny 3 rakovinové virusy.

Herpes virus HHV 3 je označením pro Herpes varicella virus a také pro Herpes zoster virus. Herpes virus HHV 4 bylo označením pro EBV, Herpes virus HHV 5 bylo označením pro CMV.

Další poznání souvisí s počtem 60 kmenů, které jsou zmíněny v knihách Anthony Williama, které vznikly postupně jako mutace prvotního EBV. Mezi těchto 60 zmutovaných kmenů patří všechny virusy, které jsem zařadil do platformy EBV. Těchto druhů a poddruhů je 46 a k tomu přináleží 16 typů, celkem 62 druhů, poddruhů a typů.

*******

 

Kromě likvidace DNA těchto patogenů je velmi důležitá také očista těla od neurotoxinů 2x týdně a dlouhodobě několik měsíců, protože ty jsou zdrojem bolestí. Také může být důležité vyléčení a obnova myelinových obalů nervů (program č. 16).

 

Rozdíly u těchto patogenů v jejich frekvencích DNA jsou sice jen v desítkách Hz, ale jejich účinky v lidském těle zajišťuje kvantová část jejich DNA.  Ta určuje jejich význam, strategii, chování, možnosti vnikat do buněk, možnosti poškození lidského těla, způsob boje o přežití v něm, atd.

 


Závěr:

Jak v případě EBV tak i Herpes virusů a zejména virusů pásového oparu je klíčovým postupem likvidace DNA patogenů a očista těla od neurotoxinů. To právě také umožňuje biorezonance.

 

*******

V. Základní informace z programu 48 o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění za pomoci biorezonance

Zdroj: německý časopis Magazin 2000 Plus, duben/květen 2009, translation OSUD.cz 2009

 Morgellony - jeden z cílených účinků rozprašování chemtrails

V západních médiích zcela zamlčováno a v amerických médiích v nejlepším případě satiricky pojímáno, se stalo známým nové kožní a systémové onemocnění (možná nákaza), kterým je celosvětově napadeno stále více lidí. Pro lékařskou vědu platí, že nemůže být, to co být nesmí. Skutečností však je, že toto onemocnění označované jako „Morgellony“ je nejen extrémně bolestivé, nýbrž také život ohrožující a pravděpodobně také mnoha způsoby přenosné.

Bývá také pojmenováno jako „zamlčená epidemie“ nebo „tajná americká epidemie“, protože poprvé se objevila v některých jižních státech USA. Lékařský establishment tuto nemoc nadále vytrvale ignoruje a při nejlepším ji označuje „smyšlená Parasitosis“ (blud, při němž je pacient přesvědčen o tom, že má na svém těle parazity, ačkoliv pro to neexistuje žádný klinický důkaz – jinými slovy, dělají z těch lidí psychicky nemocné, pozn. překl.)

Jak se nemoc projevuje?

Extrémní hlavní symptomy jsou: puchýřky na kůži, uhříky, dírky, uzlíky, pocity šimrání, únavový syndrom (CFS), dýchavičnost, omezená výkonnost, dermatitis (zánět kůže, ekzém), celulitida a ztenčená kůže, kašel, bolesti hlavy, zad a kloubů, místa stižená ekzémem a rozpad pigmentu, žluté zuby, kazy, napadení jazyka, bolesti dásní, žluté nehty na rukou a na nohou, šedivění vlasů, záněty očí a rychlé zhoršení schopnosti vidět.

Vnitřní hlavní symptomy: Celková únava, dušnost, omezená výkonnost, kašel, bolesti hlavy, zad a kloubů, zapomnětlivost, deprese a předrážděnost. Žluté zuby, zubní kaz, napadení jazyka, bolesti dásní, záněty nervů a pocit hluchoty, žluté nehty na rukou a na nohou, šedivění vlasů, oteklé nohy a obličej (edémy). Záněty očí a zhoršené vidění, záněty ledvin a měchýře, bolesti kloubů.

 

VI. Moje poznání:  Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance

Morgellony skutečně existují. Byl jsem na ně upozorněn mými slovenskými přáteli. Je to cílevědomě vytvářená biologická zbraň. Představuje mix určitých virusů, které se snadno replikují a jsou velmi agresivní. Mimo jiné útočí na patogeny v těle, zejména na prvoky, parazity a bakterie, ale také na houby, kvasinky a plísně a vyvolávají v těle boj o jejich přežití. To se projevuje zvýšenou aktivitou všech patogenů v těle, která pak způsobuje popsané příznaky. Všechny tyto virusy jsou obsaženy v seznamu 1200 frekvencí DNA patogenů. Celkem se jedná o 21 druhů a poddruhů virusů. Nejhorší pro lidské tělo je patogen Herpes zoster  virus 15 subsp., 16 typů .

 

Ale moje důležité poznání spočívá také v tom, že k takovým projevům může dojít a také dochází i bez nákazy skrze chemtrails. Stačí k tomu postupná infikace alespoň přibližně polovinou z nich. Velice záleží na množství některých těchto virusů v těle, než na celkovém jejich počtu druhů a poddruhů. Je jasné, že větší počet druhů a poddruhů těchto virusů se může časem změnit i na jejich velké množství, s veškerými popisovanými příznaky. Vždy je u těchto zdravotních postižení zastoupen Herpes zoster virus 15 subsp., 16 typů .

 


Očista těla od Morgellon-syndromu

 

Jméno,  datum

 

 

Název

 

 

 

 

SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster  virus

15 subsp., 16 typů 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human astrovirus      

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human coronavirus  HKU 1 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human coronavirus NL 63 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human coronavirus OC 43 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human coronavirus  229 E 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human orthopneumovirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human pneumovirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human respirovirus 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human respirovirus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungan virus subsp., 

LV 4 typy: typ 1-4 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbivirus Sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramyxovirus parotitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramyxovirus para-

influenzae typ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramyxovirus  para-

influenzae  typ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parechovirus subsp., (HPeV)

14 typů: typ 1-14 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picomavirus Sp.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliovirus sp.,

6 typů: typ 0-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus de Norwalk      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Západonilský virus 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zikavirus sp.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurotoxiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAV = silně agresivní virusy označené x

 

Moje poznání skrze Ducha:

Mezi zmutované kmeny EBV patří také všechny Morgellon virusy, které jsou uvedeny v tabulce. Těch je, mimo se opakující Herpes zoster virus, celkem 20 a mají celkem 24 typů, dohromady 44 druhů, poddruhů a typů.  Ale kvůli způsobu jejich šíření jsou uvedeny samostatně od EBV.

 

V současné době se setkávám s tímto zdravotním postižením na základě screeningu u 11 bytostí, z počtu 26 bytostí, které pravidelně týdně mohu očišťovat. Nejmladší má 12 let, pak 19 let pak 25 let a ostatní jsou spíše už senioři. Z toho je patrno, jak hodně se tento syndrom v tělech nachází a že se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Také jsem už zjistil v ČR infekci patogenem  Zikavirus a Západonilský  virus.

K likvidaci DNA těchto patogenů je potřebný plazmový generátor, např. RPZ 14.

 

VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance

 

Ze znalostí účinků patogenů, téměř jen virusů, z obou těchto skupin EBV a Morgellon virusů vyplývá i postup při léčení všech chronických a autoimunitních nemocí a někdy i akutních nemocí.

 

Očista od těchto virusů je naprosto základní a prvotní očistou těla. Postup očisty od těchto virusů je odvislý od příznaků, které způsobují v těle konkrétní bytosti. A protože je souvislost těžko zjistitelná, je vhodné ji začít Herpes virusy.

Vzhledem k možnému velkému rozsahu některých virusů v těle, měla by likvidace jejich DNA proběhnout maximálně u 4 druhů či poddruhů, a 1 x týdně, bez další nějaké jiné očisty od patogenů. Toto pravidlo je velmi důležité! Je to sice „běh na delší trať“, ale dle mého poznání se vyplatí.

Příčiny vzniku některých chronických nemocí, také diagnostikovaných jako autoimunitní nemoci, jsou:

 

A- Různé patogeny, tedy houby, plísně, kvasinky, prvoci, virusy, bakterie, paraziti větší. Očista spočívá v likvidaci

     DNA patogenů frekvencemi, které jsem mohl už vytvořit, a jejich počet přesahuje 1200 frekvencí.

 

B- Toxické kovy, chemické škodliviny, aflatoxiny, mykotoxiny Patulin.

     K očistě těla od toxických kovů se mi osvědčilo pití diamantové vody nasycené molekulárním vodíkem. Je to dle

     mých tříletých a ověřených zkušeností nejlepší způsob jak očistit tělo od toxických kovů a chemických škodlivin. Je

    k tomu potřeba na začátku 1 dcl diamantové vody a generátor molekulárního vodíku. Stačí vypít 3-5 dávek denně á 3

    dcl. K očistě od aflatoxinů a mycotoxinů Patulin lze použít frekvence uvedené v závěru tohoto textu.

C- Neurotoxiny.

 

1. K očistě těla od neurotoxinů je možné využít některé druhy ovoce a bylin dle doporučení A.W. 

 

2. Další možností očisty těla od neurotoxinů je pomocí čistících a léčivých frekvencí, kterých je celkem 12. K tomu je potřeba použít plazmový generátor, např. RPZ 14.

 

3. Další vhodný způsob je očista těla za pomoci tachyonové energie. K tomu je nutno mít tachyonovou anténu (např. krystal), která se pokládá na temeno hlavy a působí na očistu těla skrze 7. čakru. Je to vhodný způsob očisty pro bytosti, které nemají potřebný přístroj.

 

V obou případech by měla očista probíhat 2x týdně.

 

D- Platforma EBV. Očista spočívá ve využití frekvencí na celou platformu EBV.

 

E- Od 9.6.2019 doplňuji tento výčet možných příčin o tzv. Morgellon – syndrom. Jedná se o 21 virusů, které se podílejí agresivním způsobem na vzniku mnoha dalších bolestivých postižení v lidském těle, zejména ve spojení s kůží a s těžko vysvětlitelnými bolestivými příznaky.

 

F- Specifické skupiny patogenů způsobující a dotvářející konkrétní nemoc či postižení.

 

Právě kombinace těchto příčin vyvolává a prohlubuje tyto různé těžké, ale i léčitelné nemoci.

 

Bez kompletní očisty těla nelze dosáhnout úplného vyléčení. Je to ale „běh na dlouhou trať“, trvající řadu měsíců.

 

Čeho je možno dosáhnout?

 

Očistou těla od C, D, E a F  lze přispět k vyléčení těchto nemocí:

 

- ADH a ADHD, porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou.

- ALS -  amyotrofická laterární skleróza

- Astma

- Celiakie, nesnášenlivost glutenu-lepku ve stravě

- Diabetes ispidus, „žíznivka“

- Fibromyalgie, bolest pohybového aparátu 

- Hypoteróza – onemocnění štítné žlázy

- Chronický únavový syndrom

- Revmatické záněty

- Revmatoidní artritida

- Roztroušená skleróza, spolu s programem č. 16 na vyléčení poškozených myelinových obalů nervů

- Tinnitus – hučení, pískání v uších

 

- Také mentální (nikoliv duševní) poruchy:

 

-- autismus

-- bipolární afektivní porucha

-- deprese

-- dětský autismus

-- fobické úzkostné stavy

-- generalizovaná úzkostná porucha

-- maniodepresivní psychóza

-- mentální retardace

-- narcistická porucha osobnosti

-- nespavost

-- obsedantně-nutkavá porucha

-- paranoidní porucha osobnosti

-- porucha pohlavní identity

-- schizofrenie

 

U některých nemocí musí být očista těla širší a zahrnuje příčiny:

 

- Alzhaimerovy nemoci B, C, D, E, F

- Vertigo, závratě  A, C, D, E, F

- Lymská borelióza A, B, C, D, E, F

- Diabetes 2. typu B, C, D, E, F

- Lupus, bakteriální kožní onemocnění A, B

- Únava nadledvin B, C, D, E, F

- Psoriáza, lupenka A, B,

- Demence A, B, C, D, E, F

- Demence u Alzhaimerovy choroby A, B, C, D, E, F

- Parkinsonova nemoc A, B, C, D, E, F

- Parestézie A, B, C, D, E, F

 

 

 

Mentální poruchy, které nemohou být vyléčeny pomoci A, B, C, D, E, F:

 

-- disociativní porucha identity

-- mentální anorexie

-- mentální bulimie

-- obsedantně kompulzivní porucha

-- pedofilie

-- sadomasochismus

 

Ale - úplné vyléčení uvedených nemocí je spojeno s osvobozením se od působících stresorů, jak je uvedeno dále.

 

*****

VIII. Stresory

 

Na vznik nemocí způsobených EBV  a Morgellon virusy naštěstí nepůsobí stresory biologické, chemické, environmentální, nutriční – s výjimkou užívání drog, fyzické, ale především psychologické a duchovní.

Psychologické stresory jsou vyvolávány „Posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP)“  (dle Anthonyho Williama).

Existují závažné případy PTSP, které jsou známy, například zneužívání, únosu, svědectví násilného činu, šikany dítěte,  ženy i muže, znásilnění. Také rozvod rodičů, rozchod s partnerem, havárie v dopravním prostředku, otrava z potravin, náhlá smrt milovaného člena rodiny nebo nejbližších přátel, ztráta majetku vlivem přírodních katastrof - požáru, větru, záplavy nebo také exekuce. Také těžké onemocnění, se kterým si lékaři neví rady, ztráta zaměstnání, ztráta peněžních příjmů, bydlení, atd.

Posttraumatická stresová porucha je postižení, jež vzniká následkem jakéhokoli náročného prožitku. Správná definice PTSP zní, že jde o prožívání přetrvávajících negativních pocitů pramenících z nepříznivé zkušenosti, které člověka jakýmkoli způsobem omezují. Těmito pocity jsou strach, pochyby, nejistota, obavy, starosti, úzkost, hněv, zloba, nadměrná ostražitost, podrážděnost, roztěkanost, odpor k sobě samému, poraženectví, smutek, frustrace, vztek, cynismus, bezmocnost, zranitelnost, snížené sebevědomí, nedostatek sebeúcty a nedůvěra. Patří sem i neschopnost odpouštět druhým a také i sobě. Jedná se tedy o dlouhodobé a často velmi bolestné pocity.  

Mezi duchovní stresory patří stresory vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nevírou a hanobením Boha.

Právě množství a délka působení stresorů rozhoduje o tom, kdy v těle propuknou „záhadné nemoci“.

Další důležitou podmínkou úplného uzdravení je přijetí nemoci s pochopením, že nic není náhoda, nejsme ničí obětí a že se za nemocí skrývají především naše karmické důsledky. Všechny tyto nemoci jsou nemocemi chronickými.

 Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části kombinací patogenů tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci, virusy, bakterie a paraziti) a ve zbývající části negativními emocemi a psychikou. Vždy jsou zastoupeny obě poloviny (velikost částí může být např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10). Každý snad ví, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení chronických nemocí je nutná i změna v myšlení, jednání, odpouštění sobě i druhým. To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocím, ale intenzita zůstane stejná. Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů chronické nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.

Ale je třeba pochopit, že úplné vyléčení má tři fáze:

- očista od patogenů a neurotoxinů

- osvobození se od stresorů

- změna v láskyplného člověka, protože se jedná o chronické nemoci, které na to reagují.

Proto bude léčení působit na každého trochu jinak. Ale už očista od patogenů je dobrý základ.

 

IX. Duchovní příčiny nemocí

 

Velmi dobrým pomocníkem pro pochopení duchovních příčin nemocí je kniha Miroslava Hrabice „Co nám tělo říká“. Z knihy uvádím následující výňatek.

Miroslav Hrabica, „Co nám tělo říká“, 2. vydání

Doplněné a rozšířené 2. vydání je z roku 2007, zatímco 1. vydání je z roku 1997.  Kniha se dá koupit na internetu.

Rozšířený obsah knihy přepsal Jan Heczko, červen 2017

     „Určitý názor na vznik nemocí ze zatím netradičního pohledu předkládá tato kniha. Je vyprávěním o zdraví, lásce, mezilidských vztazích, o bolestech i nadějích člověka.“

 

     Moje poznámka:

     Kniha „Co nám tělo říká“ v tomto dalším, na více než dvojnásobně rozšířeném 2. vydání, představuje velmi vydatný zdroj poučení, vedoucí k pochopení, jak je možné vyléčit některé akutní, chronické, dědičné nemoci a některé vrozené vady, které mají mnohdy vazbu na naše minulé životy, a jak odstranit nebo zmírnit projevy akutních nemocí, které se projevují zejména bolestmi a záněty a vedou nás k pochopení, že máme „něco udělat“. Bez pochopení okolností, proč jsme nemocní a proč trpíme a bez patřičných změn v našem životě – myšlení, cítění a jednání vůči druhým, ale i vůči sobě, nemůžeme být vyléčení alopatickou medicínou, ale jen celostní medicínou, která dokáže odhalit příčiny nemoci, protože veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem. K léčení a uzdravení může docházet jen na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

Více k pochopení našeho léčení a vyléčení lze také nalézt v mém textu „Způsoby léčení nemocí“  a „Léky s živou esencí“ na mém webu: https://duchovnipoznatky.webnode.cz.  

     K této knize mě dovedla zkušenost z mého dvouměsíčního každodenního léčení celkem 15 bytostí pomoci biorezonance. Výsledkem léčení bylo zvýšení jejich energetické rovnováhy, a tedy i účinností imunitního systému na cca dvojnásobek, tedy z úrovně 30-40% na úroveň 70-80%, což samo o sobě je skvělý výsledek. Ale konkrétní vyléčení např. chronických nemocí se musí odvíjet především skrze změny, popsané v této knize, když je bytost k vyléčení dostatečně „připravena“.

  3 - Úvod

   „Tato kniha je psána, aby Vám napomohla pochopit Vaše strádání a naučila Vás dívat se na svět nejen skrze rozum, ale také citem, s pokorou a díkem za vše, co Vás potkává. Nechť je malou kytičkou, zkrášlující vaše těžké chvíle.

     Nemoc je láska, neboť nás chrání od ještě větších pochybení a omylů.

     Nemoc, je-li správně pochopena, přináší ulehčení tělu a mír duši.“

  4 - Duchovní příčiny nemocí

    „Většinou člověk neuzná, že si především vlastním jednáním narušuje svou duchovní ochranu a tělesnou imunitu. Někdo částečně tento názor přijme, málokdo jej však zcela pochopí. Všem ale může tato kniha něco dát. Prvnímu je zrnem, které se zasévá do půdy jeho mysli s možností v pravý čas vzklíčit. Druhému více poodhrne roušku tajemství, ukáže mu nové obzory. A třetí si jen potvrdí svůj názor. I to je cenné.  Utvrdit se ve své víře, ve správném pohledu na věc.  Neboť nikdy nemáme dostatek jistoty a každý názor, každá myšlenka a čin je nejistotou nahlodáván,

     Moudrý je člověk, který nehledá chválu a snaží se dobrat podstaty věcí, například nemocí a jejich léčení. Nikdo není dokonalý. Snažil jsem se Vám předat vše, co mi srdce našeptávalo.  Knihu jsem psal  pro naše lepší zítřky, s nadějí a přáním, aby se všichni dokázali včas zastavit, srovnat si a zpříjemnit naši životní cestu.“

 

     Strana a podrobný obsah kapitoly:

 

     16 – Základní chorobné procesy – Zánět (itida), poruchy prokrvení, krvácení (hemoragie), horečka, alergie a oslabená imunita, rakovina (zhoubné nádory a onemocnění).

     28 – Srdce, oběhový a cévní systém – Poruchy srdečního rytmu, arytmie (tachykardie, bradykardie, extrasystoly, fibrilace, bloky), flutter, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, srdeční selhání, infarkt myokardu,  revmatická horečka, myokarditida (zánět srdečního svalu),  perikarditida (zánět osrdečníku),  endokarditida (zánět nitroblány srdeční),  srdeční vady, kardiostimulátory, transplantace srdce, oběhový kolaps, hypertenze (vysoký krevní tlak), hypotenze (nízký krevní tlak), kornatění tepen (ateroskleróza), zúžení a uzávěry tepen, ischemická choroba dolních končetin, Buergerova choroba, křečové žíly (varixy dolních končetin a v jícnu), zánět žil (tromboflemitida a flebotrombóza), trombóza žil, chronická žilní nedostatečnost, bércový vřed.

     53 – Krev, lymfa, slezina – Krvácení (hemoragie), chudokrevnost (anémie), leukémie, zvýšena hladina kyseliny močové v krvi (hyperurikémie), hemofilie, zvětšení, zanícení a zduření mízních uzlin, městnání lymfy, lymfedén, maligní lymfomy (Hodgkinova nemoc), zvětšení, ztvrdnutí a natržení sleziny, nakažení virem HIV, AIDS, ztučnění brzlíku, dárcovství krve.

     66 – Dýchací ústrojí – Vysychání nosní sliznice, poruchy čichu, rýma akutní (rinitida), chronická (ozéna) a alergická (senná rýma – polinóza), zánět vedlejších dutin nosních (čelních), zvětšení nosohltanové mandle, krvácení z nosu, vykašlávaní krve (hemoptýza), změny na nosní sliznici, polypy, furunkl na nose, huhňavost (rinolálie), záněty horních cest dýchacích, nazofaryngitida, faryngitida, zánět krčních mandlí (angína), záchvaty kašle, pseudokrup, zánět hrtanu (laryngitida), porucha hlasu (dysfonie), stridor, chřipka (influenza), zánět průdušek (bronchitida) akutní a chronický, bronchiektazie (rozšíření průdušek), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), plicní emfyzém (rozedma plic), plicní hypertenze, cor pulmonale (plicní srdce) plicní embolie a plicní infarkt, dušnost, škytavka, průduškové astma, zápal plic (pneumonie, bronchopneumonie), zaprášení plic (pneumokonióza), silikóza, fibróza plic, alveolitida (EAA, KFA),  tuberkulóza plic, granulomatózy (Wegenerova, histiocytóza X, sarkoidóza), nádory a rakovina plic, bronchogenní karcinom, zánět pohrudnice (pleuritida), pneumo-, .hydro- a hemothorax, dýchací potíže dětí.       

     89 – Trávicí soustava – Zubní plak a kaz, zánět zubní dřeně (pulpitida), ozubice (periodontitida) a okostice (periostitida), bolesti zubů, umrtvení zubů, tečky na zubech, křivě rostoucí zuby, zubní kámen, zánět dásní (gingivitida), paradontóza,  poruchy tvorby slin (ptyalismus, xerostomie, sliny v koutcích úst), afty, jazyk, čelisti, ztížené polykání (dysfagie), onemocnění hltanu a jícnu, gastroezofageální reflux, pálení žáhy (pyróza), zánět žaludku (gastritida), hyperacidita, peptický vřed, rakovina (karcinom) žaludku, „žravost“ (polyfagie), nechutenství (anorexie), žaludeční neuróza, nevolnost (nauzea), zvracení (vomitus), kinetóza,  trávicí enzymy a zánět slinivky břišní (pankreatitida), poruchy vstřebávání živin v tenkém střevě, střevní polypy, adenomy, průjem (diarea), plynatost (meteorismus), celiakální sprue (celiakie), Crohnova nemoc, krvácení do střev, křeče v břiše spojené se zvýšeným nadýmáním, viscerální bolest (kolika), náhlá příhoda břišní (NPB), zánět slepého střeva (appendicitida), zánět tlustého střeva (kolitida), rakovina tlustého střeva, kolorektální karcinom, dráždivý tračník (colon irritabile), zácpa (obstipace), střevní neprůchodnost (ileus), zánět pobřišnice (peritonitida), zánět tlustého střeva a konečníku, hemeroidy, rakovina konečníku, svědění konečníku a v oblasti kostrče.   

     120 – Játra a žlučník – Obnova tkáně jater, zánět jater (hepatitida), alkoholismus a toxikomanie, cirhóza jater, selhávání jater, rakovina jater, žlučových cest a žlučníku, hepatocelulární karcinom, hepatorenální syndrom, zvětšení jater (hepatomegalie), zvýšený bilirubin v krvi, Gilbertův syndrom, zvýšený a nízký cholesterol, zánět žlučníku a žlučových cest (cholecysticida, cholangitida), žlučové kameny (cholelitiáza), žlučníková (biliární) kolika.

     131 – Infekční onemocnění – Virová hepatitida, salmonelóza, úplavice (dysenterie), infekční mononukleóza, infikace virem H5N1 („ptačí“ chřipka) zoonózy (nemoci přenosné ze zvířat na lidi).

     139 – Ledviny a močové ústrojí – Zvýšena bílkovina, bilirubin, cukr a leukocyty v moči, krev v moči, acidurie, ketonurie, glomerulonefritida (zánět ledvinových klubíček), pyelonefritida (bakteriální hnisavý zánět ledvin),  sekundární (ledvinová) hypertenze, selhávání ledvin akutní a chronické (renální insuficiense),  zhoubné nádory ledvin (Grawitzův nádor) a močového měchýře, nefroskleróza, nefrokalcinóza,  svraštělá a polycistická ledvina, bludná ledvina, zdvojení ledviny, jediná ledvina, otoky (edémy), hydronefróza, umělá ledvina, transplantace ledvin, kameny v ledvinách (nefrolitiáza) a v močových cestách (urolitiáza), ledvinová kolika,  ztížené močení zvětšením prostaty, časté noční močení, urémie,  neschopnost udržet moč (inkontinence), pomočování u dětí, papilomy, divertikly, zúžení orgánů močového ústrojí, změny sliznice, IMC,  záněty močové trubice (uretritida) a močového měchýře (cystitida), nefrotický syndrom, nefropatie.

     159 – Pohlavní orgány, prsa – Zánět pochvy (kolpitida), výtok (fluor vaginalis), změny děložního čípku, poruchy tvorby děložní sliznice (endometritida), poruchy menstruačního cyklu, cysty a myomy, snížení a výhřez dělohy, „obrácená“ děloha, neprůchodnost vejcovodů, srůsty, ženská neplodnost, mimoděložní těhotenství, umělé oplodnění, potrat, poruchy činnosti vaječníků, adnexitida (zánět vejcovodů a vaječníků), rakovina ženských pohlavních orgánů, hormonální antikoncepce, klimakterium, menopauza, ochablost prsů, abnormální vývoj prsů,  cysty a zatvrdliny v prsu, mastopatie, rakovina prsu, augmentační mammaplastika (zvětšení prsou) a plastické operace, zánět předkožky penisu, zánět a zbytnění prostaty (prostatitida a hypertrofie prostaty), adenom prostaty, rakovina prostaty a varlat, zánět varlat (orchitida), nesestouplé varle, kýla (tříselná, skrotální, pupeční, v jizvě), snížená plodnost, neplodnost muže, pohlavní nemoci, frigidita, impotence, homosexualita, hypersexualita, promiskuita, sebeukájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     195 – Smyslové orgány – Krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus, barvoslepost, náhlé zhoršení zraku, zánět slzovodných cest, zánět spojivek, trachom, ječné zrno, zánět okrajů očních víček, padání a nepravidelný růst řas, šilhavost, tupozrakost, zelený a šedý zákal (katarakta a glaukom), zánět sítnice oka (retinitida), degenerace a odchlípení sítnice, retinopatie, dvojité vidění, slabozrakost, slepota, zvýšená tvorba ušního mazu, mazová zátka a furunkl v uchu, zánět středního ucha (otitis media), otoskleróza, poškození sluchu, hluchota (surditas), Meniérova nemoc, poruchy rovnováhy, závrať (vertigo), šelest a pískání v uších (tinitus), úbytek a ztráta čichu, ztráta chuti, svědění pokožky, kopřivka (urticaria),  exantém (vyrážka),toxoalergický exantém, ekzém(dermatitida), atopický ekzém, dermorespirační syndrom, hnisavé záněty a vředy, bradavice (veruka), potíže s pletí, změny v obličeji, zvýšena tvorba mazu (seborea), akné (trudovitost mladistvých),  typy, narušení, předčasné šedivění a nadměrné vypadávání vlasů, lupy ve vlasech, problémy s nehty, lakování a kousání nehtů, opar (herpes),  pásový opar (herpes zoster), psoriáza (lupénka), nadměrné pocení,  mykóza (plíseň) mezi prsty a nehtů, celulitida, rakovina kůže, negativní účinky slunění, solária, rakovina kůže, sklerodermie, popáleniny kůže, vitiligo, omezení hmatu.

     251 – Endokrinní systém – Poruchy hypofýzy (gigantismus, nanismus, akromegalie), struma, hyperplazie, hypofunkce, hyperfunkce, zánět (tyroiditida) a nádory štítné žlázy, poruchy funkce příštítných tělísek, kalcémie, nemoci kůry nadledvin, Cushingova a Addisonova nemoc, „vyčerpání“ dřeně nadledvin stresem,  nadprodukce androgenů, virilizace, hirsutismus, AGS – syndrom chronické únavy,  obezita, cukrovka (diabetes mellitus), poruchy hormonální funkce váječníků a varlat, nádory, hlavně žláz s vnitřní sekrecí.

     277 – Opěrný a pohybový aparát – Zvětšená kyfóza a lordóza páteře, skolióza, kyfoskolióza – občasná ranní ztuhlost,  akutní a chronické lumbago (bolesti v  bederní oblasti „houser“, „hexenšus“), bolesti v kříži vyzařující až do dolních končetin (výhřez meziobratlové ploténky, kořenový syndrom , „išias“), bolesti páteře (zejména bederní) z  důvodu její chybné statiky, luxace kyčlí – osteoporóza, osteomalacie, Scheuermannova nemoc, ztuhlost a bolestí svalů podél páteře v oblasti hrudních obratlů, Bechtěrevova nemoc, blokády krční páteře (a růstu k Bohu), bolesti ramen, artróza ramenního kloubu - „zmrzlé  rameno“ – entezopatie, , „tenisový“ loket, syndrom karpalního tunelu, „brnění“ horních končetin, revmatoidní artritida,  artróza palce  ruky (rhisatróza), artroplastika, Dupuytrenova kontraktura, studené končetiny, dna, osteoartrózy (spondylartróza, koxartróza a gonartróza), otoky kolen a kotníků, kulhání (klaudikace), křeče v lýtkách, zánět, natržení Achillovy šlachy, distorze hlezenního kloubu (podvrtnutí kotníku), bolesti paty, ostruha patní kosti, vbočený palec,  kladívkové prsty na nohách, podélně a příčně plochá noha, zborcení nožní klenby, metatarsalgie, zvětšování průměrné velikosti nohou žen i mužů, myozitida, burzitida, torticollis,  svalová atrofie a hypertrofie, pružná kostra dětí a její ztuhnutí ve stáří, omezení hybnosti zraněním, zlomenina kosti, osteomyelitida, nádory a rakovina kostí, amputace končetiny, palce na noze, transplantace kostní dřeně.

     326 – Nervový systém – Nespavost, spánkový apnoický syndrom, skřípání zuby, mluvení ze spánku, pseudohalucinace, syndrom neklidných nohou, nadměrná spavost, (hypersomnie), narkolepsie, Pickwickův syndrom, bolest hlavy (cefalea), migréna, poruchy vědomí (delirium, amence, obnubilace, somnolence, sopor, synkopy), bezvědomí (kóma), vigilní kóma, apalický syndrom, ztráta a poruchy paměti (amnézie, paramnézie), neuropatie, parestézie  („brnění“ v končetinách),  neuritida, polyneuritida, polyradikuloneuritida, kauzalgie, neuralgie, neuralgie trojklaného nervu, úder do hlavy, zranění hlavy,  meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, encefalomyelitida, klíšťová encefalitida, cévní mozková příhoda (CMP, iktus, mozková mrtvice), paréza (obrna), přerušení nervu, plegie (ochrnutí), paraplegie, hemiplegie a kvadruplegie, dětská obrna (poliomyelitida), mozkové nádory, hydrocefalus (edém, vodnatelnost mozku), otřes mozku, borrelióza, Lymeská borelióza, poruchy vyjadřování a učení (koktavost, dyslexie), oligofrenie (slabomyslnost), Downův syndrom,  schizofrenie a jiné psychózy, halucinace, mentální anorexie a mentální bulimie, epilepsie a další onemocnění se záchvaty, onemocnění míchy,  amyotrofická laterální skleróza (ALS), roztroušená skleróza mozkomíšní (RS), Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, chorea, neuróza,  neurastenie, hysterie, fobie, obsese,, deprese, víra.

     394 – Vznik života, lidský vývoj, smrt – Vznik života, těhotenství, porod, předškolní léta, dětské nemoci, dospívání a adaptabilita dětí, zakládání rodiny, intimní život, děti dětí, úcta ke stáří, bezmocnost, život minulý, současný a budoucí, smrt.

     419 – Pár úvah souvisejících s léčbou – Pohádka o synovi a otci, o smyslu lidského života,  osud, o lásce Boží, lékaři a léčitelé, o bolesti, harmonie přírody i v nás, cesta ke světlu,  o klidu, pokoře, lásce a úctě, kniha života, každý člověk, chuť do života, o zdraví těla, o nemocném tesaři, zahrada života.

     433 - Poděkování

     434 - Doslov

     437 - Přehled literatury

     437 - Věcný rejstřík

 

     Závěr:

Možnosti léčení a vyléčení nemocí a vad

 

název/způsob

biorezonance

postupem dle

 knihy

M. Hrabice

 kniha M.Hrabice

+ biorezonance

celostní

léčení skrze

„innate“

celostní

léčení skrze

Vyšší Já

 

 

1

2

3

4

5

A

akutní - dočasně

ano

ano

ano

ano

ano

B

akutní - trvale

ne

ne

ano

ano

ano

C

chronické - některé

ano

ano

ano

ne

ano

D

chronické - všechny

ne

ne

ano

ne

ano

E

dědičné - některé

ano

ano

ano

ano

ano

F

dědičné - všechny

ne

ne

ano

ano

ano

G

vrozené vady - některé

ne

ano

ano

ano

ano

H

vrozené vady - všechny

ne

ano

ano

ano

ano

I

„nevyléčitelné“ - některé

ne

ne

ano

ne

ano

J

„nevyléčitelné“ všechny

ne

ne

ano

ne

ano

   

 Vysvětlivky ke sloupci:

     1- biorezonance představuje použití léčivých frekvencí, například pomoci přístroje F-scan nebo plazmového generátoru RPZ 14. Léčivé frekvence lze nalézt v mém textu „Léčivé frekvence z F-scanu“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

     2 – pochopení a postup pro vytvoření potřebné změny v naší mysli skrze informace uvedené v knize Miroslava Hrabici  „Co nám tělo říká“, 2. vydání rok 2007, 448 stran, k dostání přes internet. K lepšímu pochopení této knihy a „práci“ s ní může přispět text „Emoce, nemoc, zdraví“ pocházející z knihy „Jeshua“, který je také umístěn na mém webu. https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

     Pohledem do tabulky vidíme, že dobře pochopený postup podle této knihy může vést k většímu rozsahu vyléčení než je tomu u způsobu biorezonance. A při spojení postupu dle knihy (prvotně) a následně (druhotné) využití možností biorezonance nastává celostní způsob vyléčení. Nic snad lepšího, jak tyto způsoby vyléčení, fungující v nové energii, která proudí na planetu Zemi od roku 2002, nemohlo lidstvo ze Zdroje, Podstaty, Boha, Ducha obdržet.

 

     3 – kombinace obou způsobů dle 2 + 1. Tento postup přináší stejné výsledky jako postup dle 5, to znamená, že do procesu léčení a vyléčení vstupuje Vyšší Já.

 

     4 – celostní léčení skrze moudrost našeho těla „innate“. Funkce innate v lidském těle je dokonale popsána v channelinzích od Kryona, nebo také v mém textu s názvem „Innate – inteligence lidského těla“ a „Léky s živou esencí“  na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

     5 – celostní léčení skrze naše Vyšší Já. Vysvětlení je uvedeno v mém textu „Léky s živou esencí“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz  a také v mnoha Kryonových channelinzích na webu www.kryon.webnode.cz.

     Celostní léčení dle bodu 4 a bodu 5 představuje léčení a vyléčení, které je nazýváno jako spontánní vyléčení nebo zázrak, ale medicína to nazývá jako „placebo efekt“.

Nakonec bych chtěl zdůraznit, že očista od těchto všech virusů může přinést i bolestivé pocity a stavy v těle, protože se jedná vlastně o očistu od karmy.

6 - Doplňuji toto poznání o pohled na vyléčení chronických nemocí:

 Je to změnou myšlení, cítění, jednání, vykročení na cestu soucitu, lásky, odpouštění jiným a také sobě. Tato změna přináší také změnu našeho vědomí.

„Další důležitou podmínkou úplného uzdravení je přijetí nemoci s pochopením, že nic není náhoda, nejsme ničí obětí a že se za nemocí skrývají především naše karmické příčiny. Všechny tyto nemoci jsou nemocemi chronickými.

Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části kombinací patogenů dvou až tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci, virusy, bakterie a paraziti) a ve zbývající části negativními emocemi a psychikou. Vždy jsou zastoupeny obě poloviny (velikost těchto částí může být např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10). Každý snad ví, možná jen tuší, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení chronických nemocí je nutná i změna v myšlení, cítění jednání, odpouštění sobě i druhým.

To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocím, ale intenzita projevů – bolestí zůstane stejná.

Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů chronické nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji a součást karmických lekcí, kterými má bytost projít. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.“

 

*****

X. Diagnostické a harmonizační přístroje

Mezi tyto přístroje patří například Oberon titanium, ERI, Bicom, Metatron Hunter, Sensitiv Imago, Time Waves Med a několik dalších.

Princip diagnostiky spočívá v měření energií proudící v těle v jednotlivých energetických drahách – meridiánech  do jednotlivých soustav, podsoustav a orgánů. Z jejích velikostí a nedostatků se usuzuje na vznik specifických nemocí, zejména zánětů, a z tohoto poznání se přisuzují k nemocným orgánům určité patogeny, které to způsobují, dle současných poznatků západní a východní medicíny. Na základě měření mohou přístroje doplnit do energetických drah scházející energii k harmonizaci těla, která má omezené časové účinky.

Jsou ale také přístroje jako je Oberon, Sensitiv Imago, Metatron Hunter, Time Waves Med, které dokážou snímat z kvantové části DNA informace o stavu těla, všech jeho částí s velkou přesností a tím diagnostikovat mnohem přesněji možné procesy v lidském těle, než je tomu jen u energetických drah.

V rámci této diagnostiky jsou pak u jednotlivých nemocí a tělesných postižení provedena doporučení ohledně stravy, doplňků stravy, někdy také léků a jsou určeny patogeny, které se na vzniku a průběhu nemoci a postižení podílí, tak jak to současná lékařská věda dokáže rozpoznat a přiřadit. Pracuje se zde s omezeným počtem patogenů a zpravidla jen s názvem druhu, málokdy s názvy poddruhů a už téměř vůbec ne s jejich typy a kmeny.

Všechny diagnostické přístroje mohou snímat potřebné informace u měřeného člověka na dálku, jen na základě záměru, a výsledky jsou i přesnější, protože nejsou ovlivněny úrovni a změnami vodivosti potřebných částí těla.

Žádný z přístrojů, který také určuje působení patogenů v těle a jejich podíl na vzniku nemoci nebo postižení, nepracuje dostatečně přesně, protože by musel zjistit k naměřené frekvenci DNA patogenu, s přesností  na10 Hz, také správný název patogenů. Takové možnosti přístroje nemají, protože je nemají ani tvůrci přístrojů ani tvůrci  databází v nich uložené.

 

Napsal: Jan Heczko,

V Krnově 30.6. – 18.7.2019, aktualizace 24.8.2019