Kineziologie, věda, kterou je možno elegantně využívat pro biorezonanci

     Úvod

     Tento text je napsán speciálně pro očistu těla od různých, pro tělo škodlivých, patogenů. V procesu očisty jsou důležité tři věci:

1. Dobrý přístroj, který dokáže vytvářet čistící frekvence, tedy frekvence na likvidaci patogenů, v rozsahu od 1 Hz do 999 kHz, s přesnosti nastavení změny frekvence 1 Hz a s dostatečným výkonem. Všechny tyto podmínky splňuje např. přístroj plazmový generátor RPZ 14. Přístroj s elektrodami, např. Super Ravo Zapper je dostatečně přesný, ale nemá dostatečný výkon k tomu, aby mohl likvidovat i DNA patogenů v hloubce těla a v dutých orgánech. Ale i ten je možno v mnoha případech potřebné očisty používat. V některých případech je možno volit kombinaci obou přístrojů, protože to je také o ceně služby a ta je různá pro oba přístroje.

2. K dokonalému fungování procesu očisty je nutno používat opravdu fungující frekvence, které u likvidace všech různých poddruhů patogenů fungují na 100%, tedy bez nutnosti znovu očistu opakovat. Tyto frekvence už existují a jsou k dispozici uživatelům přístrojů za určitých podmínek.

 (Informace viz  https://duchovnipoznatky.webnode.cz. Menu Biorezonance )

3. Protože rozsah patogenů působících na lidské tělo je značný, nyní okolo 800 patogenů (v březnu 2019 1200 patogenů)  má stanovené přesné frekvence, a také různé nemoci vznikají působením i mnoha desítek patogenů, které je potřeba v procesu očisty přesně určit, aby mohl vůbec vzniknout záměr k očistě. Také je důležité proces očisty kontrolovat, zejména u přístroje SRZ, protože má slabší výkon. Protože neznám žádný přístroj, který by uměl najít pro určitou nemoc či zdravotní postižení přesný název patogenů, který ji způsobuje, (a mám potvrzeno skrze planetární vědomí, že žádný přístroj nedokáže určit přesně název patogenu dle naměřené frekvence) nabízí se přesto určitý způsob, jak toho dosáhnou, a to  levně a přesně,ale pracněji. Jsou to informace známé jen desítky let a dobře fungující, zvláště od roku 2012.

     Řešení existuje, protože Bůh Stvořitel nás lidi na Zemi nenechává bezbrannými a nevědomými. Toto řešení má název kineziologie a innate.

     Kineziologie

     V lidském těle se nachází také inteligence a moudrost našeho těla, mající v angličtině název innate. Innate je kvantové pole, které obsahuje celé naše tělo, všechny buňky našeho těla a díky tomu ví všechno, co se děje v našem těle.  Protože naše kvantová část DNA pracuje většinou pouze na úrovni 30-33%, nedokážeme zatím jako lidstvo komunikovat na přímo s naší innate, abychom tyto informace snadno získali. Zatím to dokážou jasnovidci, kteří mohou odečítat potřebné energie z tzv. Merkaby, což je světelné pole kvantové části DNA.

     Nicméně každý člověk má možnost získat informace o svém zdravotním stavu skrze postup, mající název kineziologie. Pro toto zjištění se používá „kyvadélko“, zpravidla používající krystal nebo i kuličku, která má dostatečnou hmotnost, aby se napnul provázek, na kterém visí. Právě pohyby jemných svalů na konečcích dvou prstů, které drží provázek s kyvadélkem, zajišťuje innate tak, abychom dostali správnou informaci. To není žádná magie, je to projev kvantového pole innate.

     Tento způsob zjištění informací se používal v minulosti například ke zjištění vhodnosti potraviny pro naše tělo. Bylo to ale spíše chápáno jako magický projev, a obecně k výsledkům nebyla velká důvěra na straně pozorovatele a někdy i uživatele.

     V souvislosti s tím, že chronické nemoci mohou způsobovat mnoho desítek, ale i více jak 100 patogenů, neexistuje žádná levná možnost, ani žádná přesná možnost, jak tyto patogeny v těle zjistit a postup očisty těla průběžně kontrolovat.

     Pokud se rozhodneme pro to, abychom si mohli sami zjistit včas akutní nebo chronické nemoci, které v našem těle začínají nebo už začaly probíhat, nebo si chceme zjistit, které patogeny ještě v těle máme, můžeme si to sami za pomoci innate – kineziologie zjistit. S innate můžeme mluvit jako s inteligentní a moudrou bytostí např. takto.

1. Prosím tě, drahá innate, abych mohl využívat spojení s tebou skrze kineziologii. K tomu upřesňuji, že pohyb kyvadélka kolmo na mou hruď bude představovat odpověď „ANO“ a rovnoběžně s mou hrudí odpověď „NE“. Děkuji. Odpovědí by mělo být „mražení“ na některých částech těla. To je právě projev innate, že prosba může být uskutečněna. Pak klademe jednoznačné otázky, umožňující právě odpověď ANO, NE.

 

2. K tvorbě otázek, týkajících se očisty těla od patogenů lze použít seznamy frekvencí nebo programy na vyléčení některých nemocí způsobených patogeny. A je jich více, než dosud medicína předpokládá. Můžeme se zeptat např. takto: „Prosím tě, drahá innate, jestli je v našem těle patogen Streptococcus pyogenes?“, když si myslíme, že v našem těle začíná nemoc angina.

 

3. K tvorbě otázek je také velice vhodné vědět něco o jednotlivých soustavách v našem těle a také o šíři možných zdravotních stavů. Velmi často by se mohly otázky týkat různých zánětů, které někde v těle probíhají, k jejich včasnému rozpoznání a volbě potřebných opatření.

     Existuje v nabídce na internetu mnoho knih, které popisuji tuto techniku kineziologie a informace, které se dají skrze ní získat. Každý, kdo má opravdový zájem a péči o své tělo by se měl této metodě věnovat. Bude to zdrojem velkého poučení pro každého. A může to udělat jen každý sám za sebe.Vhodné kyvadélko je krystal na řetízku nebo provázku a dá se koupit v obchodech s ezoterickými pomůckami.

Dne 18.3. 2019, v souvislosti s klientem, který je jen ležící a už nedokáže ani dost dobře komunikovat, mě napadlo zjistit, jestli existuje možnost použít metodu kyneziologie i v případě, že to už bytost sama nedokáže, a nebo ještě nedokáže, jak je tomu např. u malých dětí. V takovém případě to může udělat osoba blízká - manželé, rodiče, sourozenci.

V takovém případě se můžeme zeptat např. takto: „Prosím tě, drahá innate, jestli je v těle této bytosti (následuje celé jméno) patogen Streptococcus pyogenes?“, když si myslíme, že v těle této bytosti začíná nemoc angina.

Alespoň stručná informace o tom, co je innate od multidimenzionální bytosti jménem KRYON:

„Dovolte nám nejprve identifikovat innate. Co ji činí tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také jeden z mála systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém dosud nebyl objeven, takže také nebyl medicínsky definován. Přesto je pozorován stále znovu.

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Miliardy molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem miliard částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

Innate je inteligentní záložní systém

Takže jako první vám chceme o innate říci, že to je tělesný systém, který „ví“ více než váš nervový systém nebo systém mozku mohly kdy vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude, kde je DNA, v každé formě, v jaké je DNA. Je jedinečná a jste to vy.

A teď vám povím, že lékařská věda to pozoruje stále znovu, ale nechápe to. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad: Když si nějaká lidská bytost poškodí při nehodě míchu, je poškozená navždy. Již jsme o tom mluvili a řekli jsme vám: „Není to divné, že se míšní nervy neopraví a opět nedorostou?“ Vše ostatní v těle je naprogramováno k tomu, aby se regenerovalo, a přece se v této oblasti buňky neobnovují dobře. Poškozená končetina to dokáže, ale nervy v míše ne. Také jsme vám řekli, že nastane doba, kdy se obnovovat budou, a že je to součástí rozvinutého člověka, který přichází. Ale dovolte nám promluvit o tom, jaké to je teď.“

     Více o innate lze najít např. na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

    Napsal: Jan Heczko, leden 2019, aktualizace 18.3.2019