44.1 Jak postupovat úspěšně na cestě k vyléčení „autoimunitních nemocí“ způsobených zejména EBV pomocí biorezonance

Tento text je výňatek z programu 44 a neobsahuje frekvence na likvidaci DNA platformy EBV.

Motto: „Nevíme co nevíme“, protože se neumíme na to zeptat - položit otázku.  Tento text obsahuje jedno z mých velmi důležitých a klíčových poznání.

Nejdříve informace z internetu:

Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že lidské tělo si s ním poradí. Bohužel neporadí. Za tímto šokujícím tvrzením stojí Anthony Willliam, který se označuje za lékařské medium. Proslul unikátními vědomostmi o lidském zdraví, kterými překvapil mnohé lékaře, kteří si nevěděli rady s diagnózou záhadných chorob svých pacientů.

6. 7. 2017 Energie života Novinky

Anthony William

Anthony William se narodil s jedinečnou schopností komunikovat se svým vyšším Já, které mu poskytuje mimořádně přesné zdravotní informace. A sice s velkým předstihem, než se samotná nemoc projeví takovým způsobem, že lékaři jsou schopni ji teprve diagnostikovat.

Když mu byly čtyři roky, šokoval svou rodinu tím, že na večeři oznámil, že babička má zatím bez symptomů rakovinu plic. Lékařské vyšetření tuto diagnózu brzy potvrdilo.

Anthony se více než 25 let věnuje pomoci lidem překonávat nemoci a předcházet jim. A zároveň tak objevuje skutečnosti, a sice několik desetiletí před jejich vědeckým potvrzením. Jeho soucitný přístup, který bere v úvahu zdraví ve všech ohledech, tedy nejen na fyzické úrovni, mnohokrát poskytl úlevu nemocným. A stejně tak přinesl rozluštění záhadných chorob těm, kteří stáli o to je nalézt.

Anthonyho bezprecedentní přesnost a úspěšnost mu získala důvěru a lásku tisíců lidí po celém světě, mezi nimiž byly například filmové, hudební a sportovní hvězdy, miliardáři, spisovatelé a mnozí další, kteří nemohli najít způsob, jak se vyléčit. Anthony se také stal neocenitelným zdrojem pro lékaře, kteří potřebují pomoc při řešení svých nejtěžších případů, o čemž napsal vlastní knihu s názvem Lékařské medium: Tajemství chronické a záhadné nemoci a jak se definitivně vyléčit.

Virus Epstein-Barrové vytvořil tajnou epidemii

Lékařské komunity si uvědomují pouze jednu verzi EBV, ale ve skutečnosti jich existuje více než 60 forem. Nemají vůbec tušení, jak virus funguje dlouhodobě a jak zákeřný může být, i když dobře vědí, že se snadno přenáší kapénkovou infekcí, slinami (nemoci z líbání), krví, pohlavním stykem a transplantací.

Pravdou však je, že EBV je zdrojem mnoha zdravotních problémů, které jsou v současné době považovány za nemoci záhadné, jakou jsou v úvodu článku zmíněný syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus, tinnitus, vertigo a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady.

Chcete-li lépe porozumět EBV, je velmi žádoucí rozpoznat čtyři fáze, kterými prochází.

 

První fáze

Pokud se člověk nakazí EBV, počáteční stadium se vyznačuje spícím obdobím, kdy se virus rozšiřuje prostřednictvím krevního oběhu. Zcela bez příznaků se jen množí, aby narostl na síle a mohl pak udeřit bezprostřední infekcí.

Druhá fáze

Na konci první fáze je virus Epstein-Barrové připraven bojovat s tělem. Tehdy se EBV poprvé projeví tím, že se změní na mononukleózu. Lékařské komunity si neuvědomují, že každý případ mononukleózy je pouze druhou fází EBV. Během této druhé fáze se imunitní systém těla dostane do války s tímto virem, který napadá jeden nebo více hlavních orgánů. Typicky játra nebo slezinu.

Třetí fáze

Jakmile se virus dostane do jater, sleziny nebo jiných orgánů, zabydlí se tam. Od tohoto okamžiku, když lékař poprvé provede test na EBV, nalezne protilátky a jejich přítomnost přisoudí již proběhlé infekci, kdy EBV byl ve své první fázi. Bohužel lékař jej nenalezne v krevním řečišti. Toto podstatné opomenutí se stane jednou z největších chyb v anamnéze, což je zároveň způsob, jak virus zůstane nezpozorován.

Čtvrtá fáze

Konečným cílem viru Epstein-Barrové je zánět centrálního nervového systému. Imunitní systém by tomu normálně nedovolil, aby se tak stalo.

Pokud však EBV úspěšně prošel třetí fází, využije naší zranitelnosti a začne způsobovat řadu zvláštních příznaků, které zahrnují od bušení srdce přes náhlé nevysvětlitelné bolesti po celém těle až po neuralgii, tedy nezvladatelnou bolest nervů.

Lékaři pacienty s těmito problémy někdy diagnostikují jako s fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem nebo revmatoidní artritidou, což jsou všechny symptomy, o kterých lékařská komunita připouští, že jim nerozumí. Tudíž pacienty nemají jak léčit.

Vyléčení

Zatímco EBV představuje vážnou hrozbu pro zdraví, dobrou zprávou je, že pokud nemocný pečlivě a trpělivě dodržuje kroky popsané v jeho knize, ve zkratce spočívající v důsledné detoxikaci těla a nezvratném přechodu ke zdravému životnímu stylu, může se vyléčit. Může obnovit imunitní systém, osvobodit se od EBV, omladit tělo, získat plnou kontrolu nad svým zdravím a směle pokračovat ve svém životě.

(zdroj: medicalmedium.com)

*******

Moje poznání:

Tento text vznikl na základě informací v knihách Anthonyho Williama, v současnosti největšího léčitele na Zemi, ve kterých autor píše o tom, jak zhoubné mohou být účinky EBV v lidském těle. Píše o počtu 60 EBV. Ale nenašel jsem v jeho knihách ani jedno přesnější jméno.

Jednu knihu s názvem „Štítná žláza a její léčba“ jsem dostal 26.4.2019 od mých slovenských přátel a druhou knihu s názvem „Mystický učitel – Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčení“ jsem „sehnal“ už 27.4.2019. Stačilo mi přečíst jen cca 20 stránek, abych si uvědomil, že existují také jiné možnosti vyléčení některých těžkých a zákeřných nemocí, než založené na stravě. Tou možností je biorezonance a poznání všech patogenů, které působí jako EBV nebo spolupůsobí s nimi. Nazval jsem to platformou EBV.

 

Úplně základní informace v obou těchto knihách je: U mnoha těžkých a záhadných nemocí lékař diagnostikuje, že se jedná o autoimunitní nemoc, to znamená, že tělo napadá samo sebe. To je ale velký omyl, protože tělo samo sebe nikdy nenapadá. Je to jen pojmenování příčiny nemoci, které lékaři nerozumí.

 

V knize je také uvedeno, že existují čtyři stadia nákazy EBV a znovu je stručně zopakuji.

První stadium představuje množení – replikaci virusů a čekání na vhodnou příležitost. EBV je velice trpělivý a inteligentní.

 

Ve druhém stadiu dochází ke vzniku mononukleózy v těle. V této době je virus velmi nakažlivý.

 

Ve třetím stadiu přejde do jater, sleziny nebo do dalších orgánů a není ho možné detekovat. V organismu může přetrvávat léta, až desítky let. Virus EBV produkuje 3 druhy toxinů:

- Toxickou odpadní hmotu neboli vedlejší produkt.

- Protože má šestitýdenní životní cyklus, je zbývající mrtvá hmota sama o sobě toxická. Projevuje se to únavou.

- Jedovaté látky vznikající těmito dvěma procesy mají schopnost vytvářet neurotoxin, který narušuje funkci nervů a mate imunitní systém. K sekreci tohoto speciálního toxinu dochází ve strategickém období třetího stadia a posléze i během čtvrtého stadia, aby se imunitní systém nedokázal zaměřit na virus a jeho likvidaci.

 

Ve čtvrtém stadiu dochází k následkům vyvolaným usídlením agresivního typu EBV v orgánech těla a projevuje se jako:

- Zpomalená činnost jater, nízká výkonnost.

- Žloutenka C.

- Přecitlivělost na potraviny, které v minulosti nepůsobily potíže.

Virus vyčkává, dokud nezachytí stresové hormony, které nasvědčují tomu, že je tělo mimořádně oslabené. Všechny tyto jedy nakonec aktivují imunitu – a zároveň ji naprosto zmatou, protože imunitní systém nemá nejmenší tušení, odkud toxiny přicházejí.

 

Tyto informace mi umožnily klást otázky a získávat na ně odpovědi.

Uvědomil jsem si, že očista od těchto patogenů má prvořadou důležitost pro každé tělo a že je nutno zjistit a doplnit frekvence DNA do souboru, který by mohl přispět účinným způsobem k vyléčení mnoha nemocí, se kterými si medicína zatím neví rady. Soubor jsem nazval jako „platforma EBV“.

S tímto poznatkem jsem začal vytvářet program na vyléčení revmatoidní artritidy (č. 43) a zjistil jsem, že prvořadá očista těla a vyléčení této těžké nemoci by měla být spojeno právě s očistou od celé „platformy EBV“.

 

Příčiny vzniku některých nemocí, také diagnostikovaných jako autoimunitní nemoci, jsou:

 

A- Různé patogeny, tedy houby, plísně, kvasinky, prvoci, virusy, bakterie, paraziti větší. Očista spočívá v likvidaci

     DNA patogenů frekvencemi, které jsem mohl už vytvořit, a jejich počet přesahuje 1200 frekvencí.

 

B- Toxické kovy, chemické škodliviny, aflatoxiny, mykotoxiny Patulin.

     K očistě těla od toxických kovů se mi osvědčilo pití diamantové vody nasycené molekulárním vodíkem. Je to dle

     mých tříletých a ověřených zkušeností nejlepší způsob jak očistit tělo od toxických kovů a chemických škodlivin. Je

    k tomu potřeba na začátku 1 dcl diamantové vody a generátor molekulárního vodíku. Stačí vypít 3-5 dávek denně á 3

    dcl. K očistě od aflatoxinů a mycotoxinů Patulin lze použít frekvence uvedené v závěru tohoto textu.

C- Neurotoxiny.

 

1. K očistě těla od neurotoxinů je možné využít některé druhy ovoce a bylin dle doporučení A.W. 

 

2. Další možností očisty těla od neurotoxinů je pomocí čistících a léčivých frekvencí, kterých je celkem 12. K tomu je potřeba použít plazmový generátor, např. RPZ 14.

 

3. Další vhodný způsob je očista těla za pomoci tachyonové energie. K tomu je nutno mít tachyonovou anténu (např. krystal), která se pokládá na temeno hlavy a působí na očistu těla skrze 7. čakru. Vhodný způsob pro bytosti, které nemají potřebný přístroj.

 

V obou případech by měla očista probíhat 2x týdně.

 

D- Platforma EBV. Očista spočívá ve využití frekvencí na celou platformu EBV.

 

Právě kombinace těchto příčin vyvolává a prohlubuje tyto různé těžké, ale léčitelné nemoci.

 

Bez kompletní očisty těla nelze dosáhnout úplného vyléčení. Je to ale „běh na dlouhou trať“, trvající řadu měsíců.

 

 

Očistou těla od C a D lze přispět k vyléčení těchto nemocí:

 

- ADH a ADHD, porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou.

- Astma

- Celiakie, nesnášenlivost glutenu-lepku ve stravě

- Diabetes ispidus, „žíznivka“

- Fibromyalgie, bolest pohybového aparátu 

- Hypoteróza – onemocnění štítné žlázy

- Chronický únavový syndrom

- Revmatické záněty

- Revmatoidní artritida

- Roztroušená skleróza, spolu s programem č. 16 na vyléčení poškozených myelinových obalů nervů

- Tinnitus – hučení, pískání v uších

 

- Také mentální (nikoliv duševní) poruchy:

 

-- autismus

-- bipolární afektivní porucha

-- deprese

-- dětský autismus

-- fobické úzkostné stavy

-- generalizovaná úzkostná porucha

-- maniodepresivní psychóza

-- mentální retardace

-- narcistická porucha osobnosti

-- nespavost

-- obsedantně-nutkavá porucha

-- paranoidní porucha osobnosti

-- porucha pohlavní identity

-- schizofrenie

 

U některých nemocí musí být očista těla širší a zahrnuje příčiny:

 

- Alzhaimerovy nemoci B, C, D

- Vertigo, závratě  A, C, D

- Lymská borelióza A, B, C, D

- Diabetes 2. typu B, C, D

- Lupus, bakteriální kožní onemocnění A, B

- Únava nadledvin B, C, D

- Psoriáza, lupenka A, B

- Demence A, B, C, D

- Demence u Alzhaimerovy choroby A, B, C, D

- Parkinsonova nemoc A, B, C, D

- Parestézie A, B, C, D

 

Úplné vyléčení je spojeno s osvobozením se od působících stresorů, jak je uvedeno dále.

 

Mentální poruchy, které nemohou být vyléčeny pomoci A, B, C, D:

 

-- disociativní porucha identity

-- mentální anorexie

-- mentální bulimie

-- obsedantně kompulzivní porucha

-- pedofilie

-- sadomasochismus

 

 Časem zjistíme určitě i možností vyléčení některých dalších zde neuvedených nemocí.

 

 

EBV a jejich skupiny možného působení v lidském těle

 

Věk

70-80

50-60

okolo 40

okolo 30

okolo 20

dětský věk

 

Základní skupiny

1

2

3

4

5

6

 

Počet EBV ve skupině

5

5

11

12

12

12

 

Možné působení skupin v těle bez ohledu na věk

2-6

3-6

4-6

5-6

6

6

1

EBV subsp. 

 

příklad

 

11

 

11+12

11+13

11+14

11+15

11+21

12+22

13+23

14+24

15+25

atd.

11+31

atd.

11+12+13

21+12+13

21+22+13

21+22+23

21+22+23

21+22+23

21+11+13

21+22+13

21+12+13

atd.

11+12+31

atd

11+12+13+14

21+12+13+14

21+22+13+14

21+22+23+14

21+22+23+2

21+22+23+24

21+11+13+14+

21+22+13+14

21+12+13+14

atd.

11+12+13+31

atd.

11+12+31+41

atd.

 

11+12+13+14+15

21+12+13+14+15

21+22+13+14+15

21+22+23+14+15

21+22+23+24+15

21+22+23+24+25

21+11+13+14+15

21+22+13+14+15

21+12+13+14+15

atd.

11+12+13+14+31

atd.

11+12+13+31+41

atd.

2

EBV CeHV-  8

 

21

 

 

 

 

3

EBV CeHV-10 

12

 

 

 

 

 

4

EBV CeHV-11 

13

 

 

 

 

 

5

EBV CeHV-12 

 

22

 

 

 

 

6

EBV CeHV-13

 

23

 

 

 

 

7

EBV CeHV-14 

14

 

 

 

 

 

8

EBV POHV-1 

 

24

 

 

 

 

9

EBV POHV-2 

15

 

 

 

 

 

10

EBV POHV-3 

 

25

 

 

 

 

11

EBV CeHV-15 

 

 

31

 

 

 

12

EBV CeHV-16 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthony William ve své knize „Mystický léčitel“ píše o tom, že „existuje více než 60 druhů virů EBV. Kmeny lze rozdělit podle zvyšující se agresivity do šesti skupin, přičemž v každé z nich je zhruba deset typů.“

Protože jsem mohl zjistit jen frekvence na 12 poddruhů EBV a více jich v současnosti není a je tedy tento výčet úplný. To mi umožnilo zjistit, které poddruhy EBV patří do jednotlivých skupin. Výsledek je patrný z tabulky:  5 jich patří do 1. skupiny, 5 jich patří do 2. skupiny a po jednom do 3. a 4. skupiny. Celkem to vytváří tabulku se 6 skupinami a 12 EBV, čili se 72 poli.

Vyšší skupiny 3-6 jsou vytvářeny variacemi EBV z 1. a 2. skupiny a také ze 3. a 4. skupiny, takže větší agresivita je zajištěna působením většího počtu EBV.  Viry EBV CeHV-15 a EBV CeHV-16 se tedy slučují ve svém působení s jinými EBV ze skupiny 1 a 2 do vyšších skupin.

U všech 7 dosud měřených bytostí jsem už mohl zjistit, že počet EBV v těle se pohybuje od 7 do 11 poddruhů.

Pro snadnější práci s nimi jsem vytvořil tabulku:

Výskyt virusů v těle z platformy EBV

 

Jméno

Datum

________________

 

Název patogenů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV subsp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV CeHV-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBV POHV-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex typ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes simplex typ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes Zoster virus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus Varicella Zoster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes virus HHV 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytochalasin sp., 8 typů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterotoxiny sp., 22 typů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungan virus subsp., 4 typy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parechovirus subsp., 14 typů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost zátěže neurotoxiny od 1 do 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patří do skupiny č.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K nalezení jednotlivých patogenů v těle lze s výhodou použít kineziologii a nemusí to trvat déle jako ½ hodiny.

Výskyt těchto některých patogenů v těle neznamená automaticky, že onemocníme některými nemocemi, které se v dané skupině mohou vyskytnout! Protože druhou příčinou závažných onemocnění, způsobených EBV v těle, jsou tzv. stresory.

Na vznik nemocí způsobených EBV naštěstí nepůsobí stresory biologické, chemické, environmentální, nutriční – s výjimkou užívání drog, fyzické, ale především psychologické a duchovní.

Psychologické stresory jsou vyvolávány „Posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP)“  (dle Anthonyho Williama).

Existují závažné případy PTSP, které jsou známy, například zneužívání, únosu, svědectví násilného činu, šikany dítěte,  ženy i muže, znásilnění. Také rozvod rodičů, rozchod s partnerem, havárie v dopravním prostředku, otrava z potravin, náhlá smrt milovaného člena rodiny nebo nejbližších přátel, ztráta majetku vlivem přírodních katastrof - požáru, větru, záplavy nebo také exekuce. Také těžké onemocnění, se kterým si lékaři neví rady, ztráta zaměstnání, ztráta peněžních příjmů, bydlení, atd.

Posttraumatická stresová porucha je postižení, jež vzniká následkem jakéhokoli náročného prožitku. Správná definice PTSP zní, že jde o prožívání přetrvávajících negativních pocitů pramenících z nepříznivé zkušenosti, které člověka jakýmkoli způsobem omezují. Těmito pocity jsou strach, pochyby, nejistota, obavy, starosti, úzkost, hněv, zloba, nadměrná ostražitost, podrážděnost, roztěkanost, odpor k sobě samému, poraženectví, smutek, frustrace, vztek, cynismus, bezmocnost, zranitelnost, snížené sebevědomí, nedostatek sebeúcty a nedůvěra. Patří sem i neschopnost odpouštět druhým a také i sobě. Jedná se tedy o dlouhodobé a často velmi bolestné pocity.  

Mezi duchovní stresory patří stresory vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nevírou a hanobením Boha.

Právě množství a délka působení stresorů rozhoduje o tom, kdy v těle propuknou „záhadné nemoci“.

Další důležitou podmínkou úplného uzdravení je přijetí nemoci s pochopením, že nic není náhoda, nejsme ničí obětí a že se za nemocí skrývají především naše karmické důsledky. Všechny tyto nemoci jsou nemocemi chronickými.

 Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části kombinací patogenů tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci, virusy, bakterie a paraziti) a ve zbývající části negativními emocemi a psychikou. Vždy jsou zastoupeny obě poloviny (velikost částí může být např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10). Každý snad ví, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení chronických nemocí je nutná i změna v myšlení, jednání, odpouštění sobě i druhým. To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocím, ale intenzita zůstane stejná. Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů chronické nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.

Ale je třeba pochopit, že úplné vyléčení má tři fáze:

- očista od patogenů a neurotoxinů

- osvobození se od stresorů

- změna v láskyplného člověka, protože se jedná o chronické nemoci, které na to reagují.

Proto bude léčení působit na každého trochu jinak. Ale už očista od patogenů je dobrý základ.

 

Moje doporučení k používání frekvencí DNA patogenů:

1. Při zadávání frekvencí s daným rozpětím je vhodné používat posun 0.004 kHz/sec. U rozpětí frekvencí  2 kHz  to představuje potřebný čas 8 minut a 20 sekund.

2. Vzhledem k tomu, že při používání správných fungujících frekvencí dochází k likvidaci DNA na 100%, neprovádět likvidaci více než 4 patogenů najednou, aby imunitní systém měl dostatek času na likvidaci mrtvého zbytku patogenů.

3. Další potřebná očista od dalších patogenů by měla probíhat nejdříve za týden.

4. Držitelé přístroje typu SRZ (nebo RPZ 14) mohou s výhodou likvidovat najednou DNA 8 patogenů týdně a s tím, že každý den používají léčivé frekvence a očišťují svůj organismus uvedeným postupem a frekvencemi od:

- mízních blokád - 11 frekvencí á 30´´ (sekund), celkem v  délce 5´ 30´´ (5 minut 30 sekund): 10000, 5000, 880, 787, 727, 522, 444, 440, 148, 146, 6 Hz

a provádějí:

- očistu krve - 2 frekvence v délce 1´: 5000, 2 Hz

- očistu lymfy - 18 frekvencí v délce 9´:  10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440,

  304, 148, 146 Hz

- očistu od aflatoxinů sp. 177,5-179,5 kHz

- očistu od mycotoxinu Patulin   196.0-198.0 kHz

Celkem to představuje 33 minut.

K likvidaci DNA těchto patogenů je postačující přístroj SRZ.

 

Napsal: Jan Heczko 13.5.2019