X. Ezoterický doplněk k biorezonanci 

pro ty bytosti, které hledají více pravdivých informací k tomuto tématu. Jedná se o výňatky z channelingů a knih multidimenzionální  bytosti s názvem KRYON, která je nesmírně laskavá a milující celé lidstvo na planetě Zemi. Ještě více je pak na adrese https://kryon.webnode.cz.

„Fyzika vědomí – odhalená budoucnost“
Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs v Západní Virginii 29. června 2014 

Začnu tím, že vám povím, že to, co zde na Zemi v tuto chvíli probíhá, jsme viděli už dříve. Viděli jsme to mnohokrát předtím. Probíhalo to v této galaxii s jinými už před vámi, takže víme, co přichází, protože ty další kroky, před kterými stojíte, jsou stejné jako ty, kterými jiní prošli před vámi. Vy jste v galaxii nováčky, kterým se to děje. Vaše pozemská civilizace je velmi mladá a právě si začíná uvědomovat, co má cenu a co ne.  

Rozebrané lidské vědomí

To, co popisujete jako lidské vědomí, jím není. Je to prostě jen vědomí. Patří k lidské bytosti jen proto, že jste lidé a vidíte ho tak. Vy, jako lidská skupina, vytváříte jakousi energii vědomí, proto ho nazýváte lidským vědomím, ale je skoro identické s vědomím, kterým prošly ostatní planety. Je to energie, která má váhu [více o tom dále]. Nazvali byste fyziku „lidskou fyzikou“?

Pro vás vědomí představuje životem vyprodukované uvědomování si. Může ho vytvořit pouze život. Představuje individuální a skupinové myšlenkové hodnoty a změny v průběhu času. Zralost cyklu planetárního vědomí je téměř identická od planety k planetě, protože galaxie je vytvořena z fraktálů energie. Od těch nejmenších po největší, fraktály představují opakující se části stejné věci. Je to nádherná představa a znamená to, že existuje společný systém života napříč galaxií a společné rysy všude s ohledem na její strukturu. To umožňuje, aby se stavební bloky života skoro všude podobaly struktuře DNA. V pokročilém životě přináší DNA daleko více než chemické informace, ale všem jsou společné stejné druhy aminokyselinových struktur, které máte ve svém těle. Viděli jsme to už dříve. Nedává vám to smysl, protože jste viděli, že vesmír začal ne z mnoha, ale z jednoho zdroje? Nicméně, tento zdroj přinesl fraktály všeho, co je dnes.

Jste mladá civilizace, moji drazí, tak mladá, že je obtížné vám dokonce dát perspektivu toho, jak mladí jste. Váš solární systém, s vaší civilizací jako její částí, neoběhl galaxii ještě ani jednou! Postoupil zatím o zlomek vzdálenosti jednoho oběhu [jednotka REV]. Zabere to téměř 200 miliónů pozemských let, jedenkrát procestovat kolem centra galaxie [jeden REV]. Jaký máte pocit z toho, když víte, že existují společnosti a civilizace v jiných světech daleko od vás, které už oběhly dokola tři REVy? Plejáďané (vaše semenná biologie) – polovinu REVu. Tím vám chci jen ukázat, jak starý je život v této galaxii. Někteří z nich vás navštěvují, ale nikdo z nich, nikdo z nich vás nedokáže ovlivnit na stupeň, na jaký to dokážete vy sami. Galaxie tvoří tým se životem a vy jste byli dobře schovaní, mimochodem. Až do teď.

Už dříve jsme viděli planetární zralost, proto vám chci poskytnout větší obraz. Vaše stáří jako lidí na této planetě začíná vysvětlovat, proč Země prochází tak hrozným časem. Historie pozemské civilizace vám připadá nepěkná, že? Vaše minulost a vaše historie jsou naplněny energií přežití: zabíjení, hrozné zbrojení, masová destrukce a žádná elegance nebo respekt k životu. Mučení bylo běžné, a veřejné popravy byly sportem. Moji drazí, všechny planety si tím prošly! Všechny, protože civilizace to dělá; buduje se v průběhu času a růstu. Část růstu nejde vždy směrem k dospělosti. Má schopnost cestou zničit sama sebe, nebo semena svých znalostí. Občas se tak stane, a někdy ne. Jak víte, vaše Země právě minula bod, kde toto bylo možným scénářem (sebezničení – pozn. překl.).

Přichází období, kdy si lidské dítě začíná být vědomo sebe sama. Ego získává navrch a všichni myslí jen na sebe. Můžete to vidět u atributů přežití na školním hřišti. Můžete právě sledovat, jak se z některých stávají násilníci, aby přežili, a z některých ne. Některé děti se svým vědomím nikdy nedospějí, a zůstanou násilníky i jako dospělí. Bojují a rvou se celý svůj život. Nikdy neobjeví eleganci a krásu, které moudrost tvoří s dospělostí. Často umírají mladí.

Planetární vědomí a to, co jste nazvali „lidská povaha“, dospívá - nebo ne. Jak coby civilizace vyrůstáte, shromažďujete znalosti a zkušenosti. Konečně se utváří moudrost, která plodí nové myšlení o lepších cestách řešení problémů, a ne staré techniky přežití [válku]. Skrze toleranci a spolupráci máte příležitost růst a začít společně pracovat, přesně tak, jak to bylo v procesu, který jste zažili během dospívání jako děti.

Musíte to udělat, abyste se posunuli vpřed. Děti to neznají, protože nemají dostatečné intelektuální schopnosti, aby to mohly vidět. Nevědí, co ještě nezažily, a jak víte, některé nikdy nedospějí, a jejich životy budou odrážet hněv, násilí a jednoduché myšlení přežití celý jejich život. Opravdu se musíte na celý systém dívat skrze metaforu vašich vlastních dětí a toho, jak dospívají.

Když vychováváte své děti, dělají stejné věci, jako dělají civilizace. Procházejí lety dospívání [povzdech] a potom doufejme, že z toho vyrostou. Zjednodušuji to a aplikuji dětské vědomí na lidskou civilizaci, ale dovolte mi to. Proč? Protože jste stále na hřišti! Stále jeden druhého sekýrujete, aby bylo vidět, kdo je šéf; stále se vám dostává reakcí; jste stále v přežití – až do doby asi před 50 lety, kdy se to začalo trochu měnit. Teď jste překročili mezník, kde byste mohli zničit sami sebe a nestalo se tak. Říkali jsme vám stále znovu, co tento časový rozvrh je a co vám kalendáře starých národů říkají. To také vysvětluje, proč jsem zde – je to pravá oslava toho, co jste udělali. Teď chci v tomto konkrétním channelingu pokročit dále.

Neviditelná energie vědomí

Chci vám vyprávět o pronikavé neviditelné energii představující hluboký nepoznaný systém.

Existuje dar energie, který zajímá mnohé z vás. Nemůžete ji spatřit, ale chcete ji, protože se vás dotýká způsoby, které jsou fascinující. Tato neviditelná energie je zodpovědná za to, co ezoterici a lidé New Age cítí jako první. Někteří dokážou zachytit energii v něčím aurickém poli. Opravdu citliví léčitelé mohou skutečně nacítit problémy jiného člověka. Pole kolem vás vysílá nemoc, zdraví a radost. Co je to za energii? Jak funguje? Vy, co jste vědecky založení, nechtěli byste si ji zabalit, vzít domů a prozkoumat? Ale to nemůžete.

Institut, který svolal toto setkání [Arlington Institute* v Západní Virginii], se obklopuje právě těmito energiemi – neviditelnými energiemi, které jsou jiné. Co je to, co médium čte, jasnovidný člověk cítí nebo futurista vidí v budoucnosti? Odkud pochází tato energie a může se vůbec nazývat energii? Proč je tak nepolapitelná? Za okamžik vám řeknu více a to je klíčem k budoucnosti.

Lidstvo stojí na této křižovatce. Vědomí přežití je o přeměně do dospělejšího způsobu myšlení. Tato neviditelná energie má atributy, o kterých nic nevíte. Když vám dám talíř, mohli byste ho zahodit. Možná, byste ho ani neviděli. Pracovníci světla a staré duše poznávají změnu jako první. Vše, co se týká této neviditelné energie, které říkáme kvantové vědomí lidstva, se začíná sířit, takže bude trochu zřejmější a daleko méně prchavá.

Kdybych vás právě teď vzal k jiné civilizaci, jako jsou Plejáďané, Orioňané nebo Arkturiáni, nic byste nepoznali. Jako když dítě navštíví setkání básníků - byli byste zmateni! Kde jsou hračky? Proč je to tak nudné? Proč nemůžu pochopit, o čem to mluví? Kdy začne ten film? Už tam jsme?

Zaprvé - oni nemají technologii, jak ji chápete vy. Proč? Protože fyzické stroje, které dělají věci, už dávno vyhodili, protože fungovaly pomalu. Uvědomili si, že fyzika lidského vědomí dokáže stvořit vše, co potřebují. Takovým směrem to jde, moji drazí, a vy nevíte, o co jde. Nevíte, co nevíte.

A teď vám dáme ohledně toho několik náznaků, tak nám to dovolte rozvinout. Lidské vědomí nemá žádnou stručnou definici, kromě té, kterou jsem vám předal na začátku tohoto poselství - o energii života. Ale co kdybych vám řekl, že na jiných dospělých planetách má pevnou definici? Proč? Protože vám to mohou ukázat na tabuli a použít lidskou školní metaforu. Je to matematika! Má pravidla a má fyziku! A nejen to, není ve 3D a nesplňuje žádná 3D pravidla. Není divu, že mu nerozumíte!

Mohl bych vám o něm říci všechno, ale nemělo by to žádný smysl. Zde je příklad atributů, které jsou pro vás matoucí: Řekli jsme vám, že méně než jedna polovina procenta lidstva se určitým způsobem probudí a pak ovlivní celou planetu. To by vám mělo říci, že lidské vědomí není 3D. Jak může něco tak malého ovlivnit celek? Méně než jedna polovina procenta. Není to o tom, kolik z vás to je, protože to je „vyprávění si na hřišti“. Kvantová energie existuje vždy a všude a reaguje na jinou kvantovou energii podle pravidel kvantové energie.

Jak vysvětlíte internet někomu, kdo ještě ani nezná elektřinu? Kde začnete? Jak vysvětlíte elegantní rozdíly motorů závodních aut někomu, kdo zatím nezná ani kolo? To je téma dnešního dne. Jak vám mám povídat o něčem, o čem nemáte žádnou představu, a přece o tom potřebujete vědět? Takže mi dovolte, abych vám předal několik stavebních kamenů a několik metafor.

Bariéra moudrosti

Existuje něco, čemu se říká bariéra moudrosti. Bariéra moudrosti je tím, co popisujeme jako „to, co se stane v energii lidského vědomí, když se objeví určité atributy, které nejsou kvantitativní, ale které ovlivňují a dokonce mění tuto bariéru.“ Takže to není o tom, kolik. Naopak, je to o jiných věcech, ke kterým dojde ve fyzice vědomí, o které zatím nic nevíte. Ale k těmto věcem musí dojít určitým způsobem, rozděleným způsobem, ne centralizovaným, aby se tato bariéra rozbila. Bariéra moudrosti není nějaká zeď nebo překážka, ale energetická bariéra, která čeká, až jí bude dosaženo, tak jako na to čekala zvuková bariéra. Když je bariéry moudrosti dosaženo, zlomí se staré paradigma vědomí, a už nic nemůže být takové, jaké to bylo do té doby.

Když jste prolomili bariéru zvuku, přišli jste domů a řekli: „To je paráda! Pojďme od teď pokračovat v používání starých letadel a starých rychlostí.“? Ne! Málem jste se nemohli dočkat, až navrhnete letadlo, které by ji překonalo! Nic nezůstalo stejné, a vy jste nemohli vrátit džina zpět do láhve. Lidstvo překročilo bod, kdy už není v módu přežití. Prorazilo bariéru moudrosti a teď vstoupilo do režimu, ve kterém začíná budovat proces prospívání. Nemůžete se jednoduše vrátit zpět do méně vědomého stavu.

Je to kvantový atribut. Přemýšlejte o tomto: o moudrosti, která zlepšuje mozky všech lidí do takové míry, že se většina myslí dokáže shodnout na věcech, které si nikdy dříve ani nedokázaly představit. A to vše, aniž by je to někdo učil. Slyšíte to? To jste nečekali. Bariéra je prolomena a ven vychází „intuitivní dospělé lidské myšlení“ pro celou planetu.

Obklopuje lidskou bytost a lidskou civilizaci takovým způsobem, že když se narodí nějaké dítě, nová dospělost se stává druhou přirozenosti – moudrost prospívání, tolerance, řešení skládanek, člověka s člověkem. Říká se tomu bariéra moudrosti. No, tak jste tam! A neobjeví se ohňostroj nebo jiskry na nebi. Nebude žádná oslava, přípitky nebo balónky - s výjimkou mé strany závoje. Všechny staré duše se těší na esenci této energetické bariéry. Dumáte, čím to je, že to funguje, a chystáte se rozšířit existující omezení, které ovlivní celé lidstvo, nejen pracovníky světla a staré duše. Jste připraveni stisknout knoflík fyziky, o kterém jste ani nevěděli, že existuje – to vyžaduje čas.

Chybějící dílek

A teď přichází část, kterou jsem vám chtěl předat – ten chybějící dílek. Jak to vysvětlit? Můj partnere, pokračuj velmi pomalu [mluví k Leeovi]. Lidé vysvětlují věci pouze z pohledu toho, co znají, ne toho, co neznají. Zde je příklad: Vědci se dívají do vesmíru a nalézají atributy, které nedokážou vysvětlit. Tyto atributy nevypadají jako newtonovská věda, ale newtonovská fyzika je všude zlatým standardem, takže lidská bytost bojuje, aby nalezla rovnice, které převedou nevysvětlené do newtonovských hranic. Vítejte do temné hmoty! V budoucnu se svým omezením zasmějete. Už dříve jsme vám říkali, že toto je sklon lidské logiky, a že je velmi pochopitelný! Vzít to, co je známé, pozorovat, co je neznámé, a snažit se umístit to neznámé do hranic známého. Dokonce i tehdy, když se jedná o pokřivené hranice a dokonce i tehdy, když nedávají žádný smysl. Dokonce i tehdy, když jsou tajemné! Místo toho, abyste aktivně hledali chybějící zákony fyziky, pokračujete s tím, co znáte.

Dovolte mi říci, že jeden z největších dílků fraktální informace je ten, který vám schází. Proč oddělujete známou energii vědomí od světa fyziky? Energie má také fraktály, a od malého k velkému, všechny fungují dohromady. Struktura atomu vytváří energii! Vědomí je energie a má kvantové zákony. Chybějícím kouskem pochopení nebo uvědomění si je fyzika vědomí.

Poslouchejte: Jak lidstvo definuje vědomí? „No,“ můžete říci „vědomí je koncept, který popisuje sebe-vědomý stav lidské bytosti. Nedá se změřit, protože to je pouhý koncept.“ Ne, není! Jak se vám líbí toto prohlášení? Gravitace je jakýsi koncept, který popisuje, proč upouštíte věci. Nedá se změřit, protože je to jen koncept. Vy to znáte lépe! Gravitace je neviditelná energie, která se dá vypočítat a je to kvantová energie. Magnetismus je neviditelná, měřitelná a kvantová energie. S vědomím je to stejné. Je to fyzika a vy byste si na to měli zvyknout, protože to je jedna z příštích oblastí fyziky, která vás protáhne dírou ze 3D do multi D. To, o čem přemýšlíte jako o konceptu (vědomí) jím není. Neuvědomujete si, že existují pravidla vědomí, a že je to součást kvantové fyziky.

Existují pravidla, předpoklady, matematika, grafy a řešení. Existují nádherné atributy, i když zatím neznámé, o fyzice vědomí. Když to začnete vidět, začne to vysvětlovat, co se stane a jaké to bude v budoucnu. Ale v této chvíli to tak nevidíte. Chybějícím dílkem je poznání, že vědomí můžete sledovat a měřit, že je můžete zmapovat, dokonce i mimo lidstvo. Je to nádherné! Představte si, že nemáte eleganci newtonovských pravidel a žasnete nad tím, jak pohyb věcí v solárním systému funguje – nemusíte. Newton to spojil dohromady. Jeho matematika vám teď dovoluje vypustit raketu a setkat se o mnoho let později s nějakým asteroidem, který není viditelný lidskýma očima! Je to čistá matematika a je to předpověditelné, a to vytváří určité nádherné možnosti. 

Technologie, kterou máte a práce s ní na této planetě, která je tak nádherná a nápomocná vám byla předána se znalostí fyziky, kterou znáte. Toto je akce a toto reakce; zmáčkněte toto a stane se tamto. Když chápete zákony fyziky, můžete své životy zlepšit a to už děláte.

Právě teď lidstvo chápe a používá čtyři základní zákony fyziky. Řekli jsme vám, že jich je šest, ale i bez těch posledních dvou si uvědomujete, jak používat ty první čtyři. To změnilo lidstvo. Nádherné! A teď, co kdybych vám sdělil, že ten stejný scénář existuje ve vědomí?

Existují zákony vědomí, které jsou přesně takové jako zákony fyziky v tom, že jsou kauzální (příčinné - změna jedné věci způsobí změnu druhé). Ale v kvantovém světě. Tyto zákony pohybu vědomí nejsou lineární, proto vytvářejí odlišné druhy reakcí.

Nové druhy zákonů fyziky

Kdybyste znali zákony vědomí, mohli byste vybudovat lepší svět. Poslechněte si tyto atributy. Především - vědomí necestuje z místa na místo; necestuje žádným přímým směrem; necestuje! Vědomí není na jednom místě, nepřechází na jiné; vědomí se nerozšiřuje. Nestává se větším ani menším. Vědomí pouze JE. Vědomí fyziky je přesně jako atributy 3D fyziky v tom, že sedí a je připravené, až bude povzneseno nebo ne - podle toho, jaké zákony jsou kolem něj. Když se použijí určitá pravidla nebo zákony, potom se změní všechny ostatní zákony. Vědomí je tmelem existence života. Pokud by existovala nějaká definice života, potom je to tato.

Dovolte mi, abych vám pověděl o několika faktorech, které se dají aplikovat na vědomí, aby se změnilo. Jeden z těchto faktorů se nazývá faktor benevolence (laskavosti). Věděli jste, že protože fyzika vědomí je zkoumána a faktor moudrosti je aplikován (získaný překročením bariéry moudrosti), tak to, co se stane dále, je jakési exponenciální porozumění a aplikace pravidel vědomí, které vytváří faktor, jenž generuje benevolentní čin?

Dovolte mi to říci takto: Právě teď na této planetě probíhá boj mezi silami energie. Kvůli vědomí, které jste rozvinuli, a „zákonů“, které jste umístili prostřednictvím fyziky vědomí, nastal právě teď boj v mnoha záležitostech na této planetě, o kterých jsme nikdy nemluvili. Je na planetě zlo? Ano. Existují entity, určené k tomu, aby přišly a dělaly problémy? Ano. Je to šokující? A proč by mělo? V době přechodu do možnosti vyššího vědomí - proč by mělo být? Moji drazí, je to proto, že s tím, co jste vytvořili ve fyzice vědomí a s pravidly, které byly aplikovány, si razíte cestu nižším vědomím způsobem, který je nutí uhnout vám z cesty! Nezapomeňte, že to je 3D způsob přežití. Takže co myslíte, že uděláte? Budete bojovat! Pochopili jste to?

Když se pravidla fyziky použijí na určité situace, můžete sledovat, co se stane. V tom spočívá krása poznání 3D fyziky. Avšak stejné je to i s vědomím. Když dosáhnete bodu porozumění fyzice vědomí – jejímu fungování, mechanismu, rozdělení a spirálnímu dodání - zabouchnete dveře starším energiím. Jisté entity, které navštívily tuto planetu v minulosti, ji už dnes navštívit nemohou. Slyšeli jste to? Nemohou vstoupit! Fyzika vytváří bariéru a oni ji nemohou překročit. Existují temné energie a myšlenky temnoty, které by chtěly vstoupit a hrát si s vaším vědomím. Někteří je nazývají zlem. Ovlivňují lidi a tito lidé s nimi pracují. Pomáhají jim získat moc a kontrolu a v tom, jak ji získávají, není žádný půvab. Ale dveře se zavírají! Zlo, tak jak je znáte, začne slábnout. Zlo je energie, která je nasávána určitými lidmi. Potom se tito lidé opravdu stávají zlými, ale je to jejich volba. To je staré vědomí. To je nejlepší vysvětlení, jaké máme pro to, co se v budoucnu stane.

Duchovní evoluce začíná, a vy začínáte přicházet na planetu se znalostí faktorů, které jste se dnes naučili a budete na nich stavět ve vašem příštím životě. Kdybych mohl použít nějaké označení, pak to, že se narodíte moudří.

Později, až vám bude odhalena fyzika, porozumíte nástrojům, které mohou pracovat s vědomím. Konec konců, je to jen fyzika. Co byste si nemysleli je, že to nemusí být nutně stroje, ale spíše biologičtí pomocníci.

 „Jak to funguje? Jak rychle to funguje? Jak to začne?“ Už to začalo! Jste na hranici bariéry a prolamujete se dovnitř. Jakmile tam jednou jste, tak bych vám chtěl říci, že dosažené výkony všech planet, které dosáhly tohoto bodu, jsou stejné. Všechny se posunuly vpřed, každá z nich. Je to, jako by do toho bylo zapojeno kolektivní vědomí celé planety. Je to, jako byste zahodili vypínač a žádné množství temné energie by to nemohlo zastavit. Ach, bude se snažit! Už jsem vám to řekl dříve. Lidé, kteří do staré energie tolik investovali, jsou jako děti na hřišti, nechtějí vyrůst. Budou kopat a křičet a mlátit kolem sebe. Vědí, že světlo všechno změní a že nedostanou šanci fungovat tak, jak fungovali dříve.

A to je to, o čem mluvíme. Benevolentní (laskavý) faktor a bariéra moudrosti pracují v rámci zákonů vědomí fyziky způsobem, který opravdu spočítáte. Zakončíte to tím, že se zvýší procento efektivity vaší DNA, a to pozvedne generaci za generací. Nakonec budete mít lidskou bytost, která dokáže zacházet s hmotou a zdánlivě tvořit věci z ničeho. Proč je to tak zvláštní? Je to jen fyzika! Nedává smysl, že multidimenzionální fyzika dokáže kontrolovat nižší druh fyziky? Nejvyšším druhem fyziky je vědomí a tato fyzika může kdykoli kontrolovat 3D fyziku.

Mír na Zemi? Ach to je snadné. To je začátek. Sejete pro to semena. Je to jisté. Podívejte se na vaše zprávy. Tak, jak to vypadá dnes, to nebude vypadat věčně. To platí jen pro dnešek. Mír na Zemi není konečným cílem – to sotva! Až vyrostete a budete dospělí, skončíte s házením kamenů jeden na druhého. Skoncujete s tím! To je normální. Potom začnete mít elegantnější myšlenky. Mír na planetě je pouze začátek a potom to zplodí dobro.

 Co si myslíte, že se stane s civilizací bez války, která může vytvořit všechno, co chce fyzicky, takže nikdy nebude hladovět? Jaké by to bylo žít třikrát nebo čtyřikrát déle než žijete dnes, a mít dobré zdraví po celou dobu? Jaká by byla civilizace, která by se mohla přivést do kvantového stavu, kdyby to lidé chtěli, a být „kdekoliv“? To existuje! Přemýšlejte, kde jste byli před 1 000 lety. Teď si představte civilizace v galaxii, které jsou o milión pozemských let starší! Je příliš těžké si to představit? Je to jen fyzika!

Co kdybych vám řekl, že tyto civilizace nemají žádnou centrální kontrolu – slyšeli jste? Slyšeli jste někdy o společnosti bez managementu? Je to tak. Říkáte: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může! Může to fungovat tam, kde jsou všichni propojení do takové míry, že souhlasí se zřejmým a vědí, jaká je jejich práce. Je to intuitivní a přirozené. Pro vás? Nemožné. A tam směřujete. Nebude existovat nic takového jako světovláda. Ta je tak moc 3D! Naopak, bude existovat jakási dohoda světového vědomí. Prostě to budete „vědět lépe“. Co na to říkáte? Co se stane se skupinou dospělých, kteří jdou poprvé na party a nikdy předtím se nepotkali? Co dělají? Házejí jeden po druhém kameny? Ne. Na party existuje vědomí, díky kterému se sejdou, mluví spolu, jedí skvělé jídlo a je jim dobře. Kdo jim řekl pravidla? Museli to nacvičovat? Ne! Přišlo to s dospělostí a lepším poznáním. A co planety, kde už se to stalo? Narodili se do situace, kde to oni vědí lépe.  To je faktor moudrosti a bariéra, kterou překračujete

Nakonec odhodíte každý systém, o kterém jste si kdy mysleli, že jej potřebujete - zvláště ty, které vás organizují do skupin, abyste dělali určité věci. Bude to druhou přirozeností a vy všichni to budete vědět společně. Příliš dobré, aby to byla pravda? Zeptejte se Plejáďanů. Zeptejte Arkturiánů. Zeptejte se kterékoliv minulé planety svobodné volby, protože oni všichni se na vás právě teď dívají. Tato místnost je jich plná. Pokyvují hlavami a říkají: „Výborně! Výborně! Výborně!“

Energie, která přichází, je úměrná vašemu intuitivnímu přístupu k hledání onoho vysílání. Rozumíte? Jinými slovy: existuje laskavá (benevolentní) energie, která vás přitahuje k pravdě a k tomu, jak s ní zacházet. Každý z vás jednotlivě máte k dispozici jedinečnou energii, která s vámi takto pracuje. Je to krásné. Jaký to systém, který zná vaše jméno! Který ví všechno o vaší Akáše, čím jste prošli a kolik životů jste prožili, k čemu jste přitahováni, a kam jdete. K čemu jste povoláni, a kde leží vaše zájmy. Je to nové paradigma! Spolupráce s Duchem, který tě zná, kde je vzájemné podání rukou, které dosud nebylo. A budete vědět, kde leží nová stanice, jak funguje podání rukou a že jste přesně tam, kam patříte. Je to mnohem osobnější, než kdy dřív.

Existují média, léčitelé, intuitivci a channeleři, kteří čtou duchovní záznamy, zabývají se intuicí, channelují a léčí. Je to něco, co dělají, a nikdy to nebylo osobní. Nyní může být. Představte si, že se dostanete na úroveň, kde při každé z věcí, které děláte, cítíte své Vyšší já, které vás zná a je s vámi v kontaktu, a kdy víte, že jste přesně na tom místě, kde potřebujete být. To je nové. Nyní může tato změna začít. Můžete se podívat na astrologické souvislosti, můžete zkoumat planetární aspekty. Můžete se zabývat tím, co řekli starověcí předkové. A během tohoto procesu budete vědět, o čem mluvím. Dojde k vyjasnění. Je to skutečný začátek toho, ke kterému mohlo nastat již v lednu 2014. Zabralo to prostě jen o něco déle času.

Tři mozky

     Kniha  Kryon  Nový člověk – Evoluce lidstva (vydáno v USA 2017, v ČR 2017)

     Koncept, který vám přinášíme, je ten, že v lidské bytosti neexistuje žádný samostatný mozek. Místo jednoho jsou tři..

     Lidský mozek

     Váš mozek je podivuhodný, chemický, synaptický počítač. Dovolte mi, abych to více definoval: Synapse, tak jak o nich mluvíme, je aktivní proces elektromagnetických signálů procházejících cestami nervové matrice [strukturované nervové cesty a uzly] v mozku. Děje se tak rychlostí světla z mnoha oblastí [míst] styčných bodů připojených k ostatním. Dává vám to schopnost kontrolovat vaše přežití, vaše tělo a vaše myšlenky ve 3D.

     Expanzívní myšlení, tak jak ho chápete vy, se týká mozku. Díváte se na mozek a říkáte: „Tohle je oblast tvoření. Je zodpovědná za hudbu, uměleckou práci, poezii, sochařství a intelekt.“

 

     Mozek nemá nic společného s tvořením takových věcí. Spíše je usnadňuje! Pomáhá jim, ale nezodpovídá za ně. Mozek je jen kontrolní stanicí pro síť, váš mozek je takovou kontrolní stanicí i pro mnohem, mnohem víc. Tyto věci jednoduše vypadají, jako kdyby vycházely z krabice, která je vaším mozkem. Ale není tomu tak.

     Mnohé z toho, co považujete za tvořivé a nebo duchovní, včetně channelingu, pochází ze spojení s šišinkou. To zahrnuje vaši intuitivní část, která roste spolu s vaším duchovním vývojem. Je to část vašeho vědomí, která je připojena k tomu, čemu říkáte Vyšší Já. Můžete to nazývat, jak chcete, ale je to připojení z tvořivého zdroje do mozku. Existuje a někteří ho využívají správně. Někteří ne. Široce se otevírá jen skrze svobodnou volbu, a ti, kteří vytvářejí neuvěřitelné věci, jsou připojeni na síť – šišinku. Avšak vy to chápete tak, že se to děje v mozku.

     Ten neviditelný drát, který nemůžete vidět, ten přesah, který v mozku nerozeznáte, je připojení k vnějšku, které mnozí z vás začínáte chápat a cítit. Mozek podporuje tyto atributy, ale nevytváří je. Intuice nepochází z mozku, ale je mozkem podporována. Mozek ji potom aktivuje do něčeho, čemu říkáte myšlení. Mohli byste to spatřit na termografických záznamech se vším tím, o čem si myslíte, že jsou to synapse odehrávající se v mozku, ale mozek prostě jen zpracovává to, co získává odjinud. 

     Kdybyste odpojili „drát od sítě“, jediné, co by mozek mohl pro vás dělat, by bylo udržovat dýchání a poskytovat základní myšlení pro přežití. Mohli byste utéci před bengálským tygrem, aby vás nesežral. Mohli byste pěstovat jídlo, mít děti, naučit se řídit auto, ale mozek nesloží hudbu a nevytvoří sochu. Přirozeně nepřemýšlí o Bohu! Sám sebe neanalyzuje. Ale když je zapojen, dělá to všechno.

Tři části – více k uvážení než si myslíte

 

     Existují tři části mozku lidské bytosti, ale vy si uvědomujete jen dvě z nich. Dnes vám předáme třetí. Druhým mozkem lidské bytosti, který je zpracováván synaptickou částí (mozkovou krabicí), je šišinka. Ta je zodpovědná za tvořivé myšlení, intuici a intelektuální uvědomění. Intuice začíná růst s lidstvem, a vychází z toho, co je vaše innate uvnitř těla. Stává se chytřejší a předává toho více do vašeho mozku, kde je to zpracováváno s vyšší frekvencí a silou, jak se vyvíjíte. Také vám začíná poskytovat Akášické informace (vzpomínky z minulého života). Mohli byste říci, že vaše šišinková síť se zrychluje a váš mozek to zpracovává. Cítíte, že si začínáte věci uvědomovat více intuitivně.

     Most mezi lidským vědomím a inteligentním tělem, innate, začíná vyzrávat a dospívat. Dostáváte se z módu čistého přežití a mnozí se začínají probouzet k větší pravdě. To všechno je rozšířeno v lidské bytosti do bodu, kdy si lidé budou myslet: „Mozek si vede lépe!“ Ne, nevede. Mozek zůstává mozkem a bude zpracovávat lepší intuici ze šišinky. Mozek zůstává hvězdným orgánem pro přežití, ale intuice se bude stávat silnější a silnější. A opakuji, že se váš duchovní internet zrychluje.

     V této 3D energii vidíte pouze jediný orgán, který je podle vás zodpovědný za vše, co děláte, ale ve skutečnosti jsou tři. Vyvinutá lidská bytost má potenciál vytvořit světlo [vědomou energii]. Právě jsem vám předal něco, co můžete později prostudovat – informaci, která je nová. Je to představa o duchovnosti, která je bílým světlem. Je všude. Vidíte ji všude. Existuje příběh o Mojžíšovi a hořícím keři. To byl plamen, který nepohlcoval sám sebe, ale kdybyste jej mohli vidět ve skutečnosti, bylo to bílé světlo. Pro něj to bylo vědomí vyšší, než jaké kdy spatřil, jakási andělská energie, přicházející skrze jeho šišinku, která se do něj promítla.

      Když máte prožitek blízké smrti, jdete do světla. To je víc než metafora. Začínáte vytvářet něco, co nazveme božskost a mistrovství. Bílé světlo vycházející z vás, je vaše vyšší vědomé já. Čím je vyšší efektivita vaší DNA, tím je světlo bělejší. Moji drazí, stáváte se více andělskými, když začínáte chápat tu třetí část.

 

     Třetí mozek

 

     Řekli jsme vám už dříve, že existuje jedna záhada, která se týká lidského srdce. Lidské srdce, drazí, je třetí částí mozku. Vědci nikdy nepochopili, proč má srdce tak ohromné magnetické pole. Je větší než u jakéhokoliv jiného orgánu, včetně mozku se všemi jeho synaptickými aktivitami. Srdce jej zastiňuje mnoha způsoby, a přesto zkoumání srdce fyzickým způsobem poskytne informace, které jsou zdánlivě zcela běžné. Srdce jednoduše pumpuje krev ve specifickém rytmu, který mu zadávají signály z mozku. A přece je v tom mnohem vice.

Když je poškozena mícha při nehodě, srdce pokračuje v pumpování. Signály z mozku, které zdánlivě kontrolují tempo a jeho rytmus, jsou přerušeny. Signály jsou pryč, a přece srdce stále pumpuje. A nejen to – pokračuje i trávení, činnost jater, žlučníku, dokonce i rozmnožování! To všechno bez mozku.

     Existuje třetí prvek vědomí, který je umístěn v lidském srdci. Srdce jste metaforicky identifikovali jako symbol lásky a máte pravdu. Tyto tři části lidského vědomí jdou svou cestou, tedy spolu s mozkem v hlavě.  Je to trilogie Božské přirozenosti z mnoha náboženství [Otec, Syn, Duch svatý]. Ve vašem těle to je šišinka [tvůrce intuice], mozek [přežití] a srdce [soucit].

     Všechny tři dobře fungovaly u mistrů této planety, ale u vás, ve starší energii ne. Ve starší energii jste měli pouze mód přežití. Vyvíjíte se a innate se stává silnější. DNA se zefektivňuje, a tyto části se začínají konečně spojovat. Moji drazí, to, co odděluje lidskou bytost v módu přežití od mistra, je intuitivní soucit. Soucit je plozen srdcem a to není žádná metafora. Je to část mozku - srdce.

     V této trilogii probíhají věci, kterým byste měli rozumět. Spojte si body a začněte používat vědu, abyste nalezli a poznali, že existují věci, které nejsou viditelné na žádné vámi viditelné úrovni. Ale jen proto, že jste k tomu slepí v této chvíli, neznamená to, že se to neděje. Poslouchejte, až k vám dorazí nové objevy fyziky, musíte rozvinout také biologii! Neoddělujte od sebe ty dvě vědy.. Budete mít daleko lepší představu o pravdivosti toho všeho, když dokážete kvantově zmapovat emoce, myšlení a lidské chování. Okamžitě se to samo ukáže.

     Mozek je zodpovědný za podporu [koordinaci] všech tří těchto částí, ale uvědomte si, že ty dvě ostatní části odvádějí veliký kus práce. Intuice a soucit se budou vždy zdát, že přicházejí přímo z mozku, přesně tak, jako se tomu člověku z minulosti zdálo, že kouzlo pochází z krabice. Propojte se s větším obrazem, drazí. Trojice lidského vědomí je začátkem uvědomění si mistrovství.

     To je vše, co vám teď chceme říci. Je to něco pro vás, abyste to zahrnuli do vaší logiky a duchovnosti, že? Přemýšlejte o tom a zeptejte se své vlastní intuice: Je to pravda? Mohlo by to tak být, že lidský mozek je pouze podpůrné zařízení pro něco většího?“ Tato informace začíná vysvětlovat některá měření, která jste si nikdy dříve nedokázali vysvětlit s konvenčním biologickým přístupem. Začíná to vysvětlovat, proč, když lidská bytost udělá určité rozhodnutí, najednou se zdá, že mozek kontroluje tělo lépe. Čím to je, že se tělesné zdraví může náhle změnit, samo se vyléčit, požadovat jiný druh potravy a mít biologickou moudrost? Co způsobuje spontánní vymizení příznaků nemoci? Moji drazí, pokud byste nebyli připojeni, nic z toho by se nestalo. Přemýšlejte: Není to mozek, který vám dal něco z toho. Byl to mozek, který prostě podpořil spojení z toho malého drátu – tvořivého zdroje, bílého světla.“

Já jsem Kryon, milující lidstvo, z dobrého důvodu.

 Odhalená innate 

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu, v Oregonu, v sobotu 22. listopadu 2014


Velkolepá innate

Moji drazí, chci vám povědět o procesu probíhajícím ve vašem těle, který je nejen tajemný, protože není ve 3D, ale i dost těžko uchopitelný, takže jej nelze skutečně definovat. Přesto k vám patří tak dobře, že jste to vlastně vy. Mohli byste se ptát: „Kryone, jak v mém nitru může být něco, aniž bych o tom doopravdy věděl?“ Odpověď, kterou ode mě opět dostanete, zní, že vaše DNA zatím nepracuje na plný výkon. To je ten důvod. Vaše vědomí ještě není synchronizováno s realitou jistého druhu věcí při práci uvnitř vašeho těla. Ale tyto představy k vám konečně přicházejí, a rekalibrace lidstva zahrnuje rozvinutého Ducha ve vašem nitru, a my vám o tom v tomto channelingu povíme trochu víc. 

Dovolte nám nejprve identifikovat innate. Co ji činí tak záhadnou, je to, že se nejedná o funkci mozku. Je to také jeden z mála systémů v těle, který není centralizovaný. Pro vás je to těžké pochopit. Tento systém dosud nebyl objeven, takže také nebyl medicínsky definován. Přesto je pozorován stále znovu.

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Miliardy molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem miliard částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

 


Innate je inteligentní záložní systém

Takže jako první vám chceme o innate říci, že to je tělesný systém, který „ví“ více než váš nervový systém nebo systém mozku mohly kdy vědět. Innate je všudypřítomná. Je v nehtu vašeho palce u nohy i ve vlasech. Je všude, kde je DNA, v každé formě, v jaké je DNA. Je jedinečná a jste to vy.

A teď vám povím, že lékařská věda to pozoruje stále znovu, ale nechápe to. Dovolte mi, abych vám dal jeden příklad: Když si nějaká lidská bytost poškodí při nehodě míchu, je poškozená navždy. Již jsme o tom mluvili a řekli jsme vám: „Není to divné, že se míšní nervy neopraví a opět nedorostou?“ Vše ostatní v těle je naprogramováno k tomu, aby se regenerovalo, a přece se v této oblasti buňky neobnovují dobře. Poškozená končetina to dokáže, ale nervy v míše ne. Také jsme vám řekli, že nastane doba, kdy se obnovovat budou, a že je to součástí rozvinutého člověka, který přichází. Ale dovolte nám promluvit o tom, jaké to je teď.

Představte si toto: řekněme, že znáte nebo jste viděli nějakého paraplegika. Je to člověk na vozíku, který může pohybovat jen svou hlavou. A teď, dává vám nějaký smysl, že většina nervů v míše, které umožňují pohyb, jsou poškozené, a přesto to, co v těle závisí na poškozených mozkových signálech, stále funguje? Srdeční sval nepřestává bít, ačkoli vám říkali, že rytmus tlukotu srdce je posílán z mozku, aby ty signály byly ve správném schématu.

Věda to dokáže vysvětlit u srdce [níže], avšak, pokračuje třeba i trávení a rozmnožování. Většina tělesných funkcí pod krkem je nepřerušená. A přece mozek již signály neposílá. Jak to vysvětlit? Lékařská věda má v současnosti docela dobré vysvětlení pro srdce, protože je celou dobu sledují. Řeknou vám, že srdce může pracovat nezávisle, že tluče díky zvláštním buňkám v sinoatriální uzlině. To je jejich popis innate! Také sledují významný záložní systém při práci.

Je to záložní systém v rámci pole DNA, co vás drží naživu. Toto pole DNA vašeho těla vás v podstatě spojuje s mozkem a signály jsou zasílány kvantovým způsobem [bezdrátově]. Tato sinoatriální uzlina je jakási nervová anténa, která „zachycuje“ mozkové přenosy prostřednictvím tohoto pole. Je v tom tak dobrá, že i když je mozek mrtev, „pamatuje si“ po nějakou dobu toto schéma jako nějaká záložní baterie. V tom spočívá síla innate.

Uvědomte si, že vaše kvantové pole DNA je neustále ve spojení s celým tělem. I tehdy, když dojde k poškození míchy. Mozek pokračuje v posílání signálů, pole DNA je přijímá a posílá do srdečního svalu, trávicím procesům – všemu, kromě svalů v jiných částech. Žádám vás, abyste se pečlivě podívali na tuto tělesnou zvláštnost při zranění páteře. Poznáte, že mám pravdu. Tím získáte reálné potvrzení tohoto jevu.  

Innate, inteligence těla, vás bude udržovat naživu, i když bude poškozeno spojení s mozkem. Innate je mnohem inteligentnější, než takzvaný orgán přežití, kterým je mozek. Mozek je jakýmsi pozoruhodným počítačem přežití a existence. Dává vám možnost zde být, ale není tak inteligentní. Nedovede vám ani sdělit, jestli nemáte v krvi nějakou hroznou nemoc. Innate to dokáže.


Jedinečnost innate

Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o miliardách věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co vás učíme, spočívá v tomto: fyzické tělo, které je řízeno mozkem, začíná budovat most k innate. Tento most vytvoří intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním léčitelem! Nejenže budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mnohem lépe rozumět energii vaší Akáši.

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste měli znát, protože s touto novou energií nastal čas tento program přepsat.


Programování přežití

Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití. Mohli byste se ptát: „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí, a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali jste naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné a velmi ezoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posouvá lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší úroveň fungování vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený vyšším já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate. Vidíte v tom všem ten velkolepý plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení. Teď již víte, odkud se to bere. Opravdu jste si mysleli, že to přichází z mozku? Jak může u nějakého člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Uzdravené rentgenují, vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že není možné, aby se to stalo normálně. Podle těch, kteří jsou duchovně založení, to musí být zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

To je síla, kterou máte. Když innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, lidská bytost, jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama uzdravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl. 

Staré energetické naprogramování innate

Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, přinášíte si ji zpoza závoje do reinkarnovaného těla. Je to energie nedokončených záležitostí. To je karma. Je reálná a ve staré energii byla potřebná.

Je v DNA a innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.

 

Buněčný posun není automatický
 

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co celé ty roky nebylo řečeno. Nyní na toto odhalení nastal čas. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Vše, co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství skutečné nebo není. Ezoterické volby v této nové energii tedy nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a abyste innate nasměrovali k nové energii. Dává vám smysl, že když jako stará duše vstupujete do nové energie, kde už karma není potřeba, že by ji innate sama odložila? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není do vaší DNA naprogramován. O tom všem je svobodná volba.

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, jakkoli inteligentní, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete ji muset přeprogramovat kvůli její předpojatosti ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od chvíle, kdy jste člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Je potřeba vaše svobodná volba, aby bylo možné přeprogramovat to, co pojmenuji jako instrukční soubory innate. Takže odložení vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám předal, a tady je další.

Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.


Vaše síla

Takto to funguje. S innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste stále dokola to samé? Ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. To je důvěryhodnost, kterou musíte mít s innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

Staré duše, existuje několik věcí, které byste měli pochopit. Připadá vám zajímavé, že innate ví všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, a kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom. Dolování Akáši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s innate. Svalové testování, poklepávání, řeč těla, afirmace, dekódování – vše, co můžete použít k ošálení tělesnou logiku lidského mozku, bude fungovat i s innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

Starý program innate

Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je potenciál pro planetu, že se probudí do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starém vědomí se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Umožňovala jim zkušenosti a moudrost. Potom se recyklovaly zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby si jí mřížka planety uvědomila [použila ji]. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, s DNA pracující pouze na jednu třetinu svého potenciálu.

Náhle jste v roce 2012 překročili ukazatel, [který byl vyměřen precesí bodu rovnodennosti] a dosáhli jste ve vědomí bodu, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Poprvé máte schopnost, udělat to, co jsme při mém příchodu před 25 lety věděli, jako možné. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

Chci, abyste všichni začali innate říkat, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes dokáže nejen vstoupit do planetární mřížky, ale také můžete použít všechno, co jste se od začátku naučili. Vaše plná Akašická moudrost a učení jsou nyní energii Země přístupné v reálném čase.

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [proveďte numerologii], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, innate to neví. Po tisíce let, posouvala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a musíte jí to říci vy. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

Nedává to logický smysl, moji drazí, že byste toho mohli na planetě vykonat více, kdybyste se nemuseli znovu zrodit a nemuseli jste stále znovu vyrůstat? Zůstaňte!

Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby stárlo, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.


Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakkoli. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou: „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom setrváváte ve starém paradigmatu, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být! Tady je další věc: zůstaňte zdraví, zatímco nestárnete. Mládnutí není složité. Je možné, že je naplněné láskou? Ano. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

Moji drazí, právě jsem vám předal atribut, který jsem nikdy nebyl schopný lidstvu předat, a vy jste o něm slyšeli dnes večer poprvé. Aby mohla být tato informace předána, museli jste překonat energii roku 2012 a projít rokem 2013 do roku 2014. Je načase, abyste se dozvěděli pravdu. Máte pod kontrolou o mnoho víc, než vás učili. To ukazuje, jak jste mocní. Uvidíte to, a potom v to uvěříte. Ale každý z vás je jedinečný. Ne všichni dokážete probudit innate se stejnou silou. Je to proto, že každý z vás je individualitou na jedinečné duchovní stezce. Moji drazí, já vím, kdo jste!

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a víc! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.

Kniha: Kryon - Konec času

Kniha byla poprvé vydána v USA v roce 1992, v Česku v listopadu 2014.

     Léčení

     Uzdravujte nemocné. Tento proces vám nebyl zakázán, je pro vás dostupný už roky. Mnozí z vás to už dělají, ale nenárokujete si přitom lásku Boha-Zdroje s těmi výsledky, jaké měli jiní náboženští vůdci. Ukažte tuto sílu! Je pro všechny. Uzdravujte nemocné vyrovnáním jejich orgánů. Láska Boha-Zdroje odpoví, bude-li to vhodné.

     Základy postupu léčení: nejlepší metodou je jeden (léčitel) na jednoho (léčeného).  Vaše duchovní bytost musí komunikovat přímo s duchovní úrovní druhé bytosti. (Vyšší Já s Vyšším Já.) Bude tak probíhat neustálá, logická komunikace čistého vyrovnaného jedince k fyzicky nevyrovnanému o svolení vystoupit z karmy (to dává duše léčené bytosti, protože se mysl léčeného změnila natolik, že není dále potřeba v karmě setrvávat), a použít dostupné „okno příležitosti“ (vedoucí k léčení a vyléčení). Pokud to bude vhodné, nevyrovnaný jedinec dosáhne fyzické rovnováhy a bude uzdraven. Tak jednoduché to je. 

     Někteří k vám přijdou pro léčení, protože to je opravdu jejich chvíle. Přijdou dle plánu. Je vaši zodpovědností použít svou sílu, abyste jim pomohli naplnit jejich účel. Jiní, kteří přijdou, ještě nejsou připraveni. Musí odvést víc práce a to může zahrnovat i to, že musí zůstat nemocní. To ale nemusíte vědět. Převezměte zodpovědnost pouze za léčebný proces. 

     Ne za to, co se stane, pokud léčení „selže“. Je to na Bohu, ne na vás. Pozor! Nijak neomezujte léčení, o které žádáte. Zdroj lásky nemá žádné omezení. Je možné vytvořit hmotu, tam kde žádná nebyla…znovu spojit biologické cesty nebo jednoduše vyrovnat systém pro lepší zdraví. Vaše „zázraky“ jsou logickým použitím lásky Boha-Zdroje. Nejsou nevhodné a jsou vědecké. Vaše dnešní „kouzlo“ bude zítra běžné. Používejte tuto sílu!     

     Léčení v nové energii  (po roce 2012)

     V nové energii máte větší moc léčit, než kdy předtím. Pokud jste v rovnováze a lásce a dostanete se do kontaktu s nevyrovnanou lidskou bytostí, která vnímá vaší sílu, pak k ní můžete přistoupit a provést „duchovní dotazování“ (léčení). To se děje tehdy, když se jeden dotýká druhého a ve stejný okamžik se jeden duchovně táže druhého na astrální (nejvyšší možné) úrovni.

     Jedna duše se ptá druhé a otázka zní: „Je vesmírně vhodné, aby byl tvůj otisk v tuto chvíli změněn tak, aby se změnily tvé zámky? Pokud ano, pak máš svolení použít sílu zdroje lásky, abys změnil svou karmu a v odpovědi na tento dotaz ses vyléčil sám.“

     Všimněte si, že nemocná bytost dostává svolení od moci vyrovnané bytosti uzdravit samu sebe. Moc vyrovnané bytosti není skutečně použita na léčení, ale jako katalyzátor nebo k povzbuzení, aby ta druhá bytost pokročila vpřed.

     Můžete si říci: proč by nevyrovnaný člověk měl odpovědět „ne“ na toto povolení použít sílu k vlastnímu uzdravení? Zde totiž vstupuje vesmírná moudrost a vhodnost. Zde vy, jako mocné bytosti duše rozhodujete o svých vlastních lekcích kolektivně, než se vydáte do nového vyjádření na Zemi. Coby „kousky Boha“ používáte zdroj lásky, abyste se rozhodli, jaký by měl ten otisk být, abyste se naučili lekci, která na oplátku zvýší vibraci Země. Později vám popíšu rozdíl mezi tak moc nepochopeným konceptem předurčení (osudu), a tím, co se zde neděje. To může být důležité pro ty z vás, kteří mají problém s pochopením, kolik kontroly máte nad svým vlastním osudem, zatímco jste zde.

    Pokud duše cítí, že lekce ještě není dokončena, pak odmítne příležitost použít moc odstranit nemoc.  „Odmítnutí“ není reakci na vyrovnaného člověka. Váš přístup k léčení se musí nyní změnit, aby zapadl do nového konceptu dávání svolení k vyléčení.  Když je toto svolení přijato,  pak bylo léčení provedeno,  nebo odmítnuto (až do příště).

     Také se můžete ptát, proč by nemocná lidská bytost potřebovala svolení v této záležitosti? Proč to prostě neudělat? Pokud už karma není potřeba, proč jednoduše nepoužít moc a neuzdravit se? Odpověď je jednoduchá: pamatujte, že nemocná lidská bytost je nevyrovnaná. Jakákoli nerovnováha ovlivní celek. Tím chci říci, že nemůžete mít v nerovnováze byť jen jednu ze tří věcí. Fyzická nemoc ovlivní mysl a ducha způsobem, který často způsobí, že je komunikace s astrálem téměř nemožná.  Proto se tolik lidí setká s nemocí a zemře bez naděje. Jakmile se jednou nemoc ujme vlády, pak už často neprobíhá žádná duchovní komunikace.

     Ironii je, že se na zemi často stává, že když si člověk uvědomí hrozící smrt, začne se velmi snažit o usmíření a rovnováhu. Ale tento člověk pak potřebuje něco jiného:       skutečná léčící komunikace vyžaduje duchovní rovnováhu, což není případ umírající osoby s fyzickou nemocí. Proto jsou vyrovnaní léčitelé na planetě  tak moc důležití – aby pomáhali těm, kteří tím nedokáží „projít“ kvůli nemoci.      

     Myslíte si, že nemůžete způsobit rozdíl? Dokonce i vaše přítomnost v místnosti s fyzicky nemocnou osobou může pomoci… věřte tomu! Nikdy neodcházejte pryč od takovéto příležitosti! Dokonce, i když máte pocit, že to nemá žádnou cenu a nevidíte výsledek, odvádíte zde svou práci.

     Uvědomte si, že svou roli zde hrají i životní lekce a karma, které brání v léčení, a že je to předmětem této komunikace, protože v mnoha případech je pro toho člověka vhodné zemřít nebo ještě nějakou dobu strádat (trpět), takže odpověď na onu otázku by byla „ne“.  Odveďte svou práci a jděte dál. Nemějte pocit, že jste selhali, pokud ona osoba nezareaguje. Buďte si vědomi toho, že stejně jako těch co nezareagují, bude i těch, co zareagují (na léčení a uzdravení)… a zde se dostáváme ke změně energie pro planetu.

     Změna nemocného organismu

     V symetrii velmi malých opakujících se částí, které vytvářejí celý nemocný organismus, je pouze několik částí, které tvoří „klíč“. Tyto části mají velmi zvláštní vlastnosti. Nejen, že jsou jediné s výstupky a jamkami, které „hledají“ pasující vzory na buněčné úrovni, ale také jsou citlivé na zásah magnetismu. V těchto vláknech opakujících se částí je velmi specifický magnetismus. To vás pochopitelně nemůže překvapit, pokud jste sledovali Kryonova slova. Já sám jsem zde proto, abych změnil magnetické atributy, ve kterých jste žili po všechny své životy, abyste si mohli užít větší síly. Mluvím o jemném vylaďování vaši spirituality (duchovnosti) na úrovni samotných buněk.

     Abyste uspěli, musíte:

     1. Odhalit tato vlákna (vlákna DNA),

     2. identifikovat dané části (nemocnou tělesnou soustavu) a

     3. změnit je magneticky (záměrem skrze vědomí).

     Buďte si vědomi, že celkové přehrazení magnetické energie nahodilým způsobem nebude fungovat, protože všechny vlastnosti se změní stejnou měrou. Zajišťují vzájemnou rovnováhu, i když celková polarita může být změněna. Klíč zůstane nezměněn. Musíte změnit rovnováhu mezi samotnými částmi ve vláknu. To bude mít podobný výsledek, jako byste vzali klíč a odejmuli z něj jeden z výstupků…pak už nebude pasovat do zámku.

Není žádné větší nové síly než verbalizace (slovo) a vizualizace (představa).

Kombinace těchto dvou vytvoří smysl a podstatu tam, kde dřív nebylo nic než negativita a temnota.

S tímto na mysli – dokážete být klidní?

 

  

 

     Úžasná nová síla

     Pro vás všechny (celé lidstvo) máme novou, důležitou informaci: se začátkem tohoto nového cyklu máte moc přeměnit své „otisky“ (implantáty ne).  To nebylo dříve dostupné žádnému člověku, s výjimkou těch, kteří dorazili na Zemi zcela bez otisků i implantátů (jako Ježíš).

     Získali jste nový mocný atribut, který je přímo spojený s vaším působením na zemi. Mé poselství o konci času v poslední části přinese dobré zprávy těm, kteří jsou vyrovnaní. Jak by se vám líbilo vymazat veškerou karmu, se kterou jste se potýkali celý život? Jak by se vám líbilo mít jinou barvu aury nebo se osvobodit od pevně daných vlastností? Jste unavení z vašeho astrologického znamení?

     S karmou přicházejí zdravotní problémy, nevysvětlené strachy a problémy, finanční obtíže, trénink v mezilidských vztazích a pracovní rébusy. Karma také přináší prosperitu, zdraví, moudrost, manifestaci (projevení) a hojnost (taková je dualita). Životní lekce (spojené s karmou) se vrství. Jsou to souhrnné otisky, které určují tajný cíl, na kterém máte pracovat. Důležité také je, že místo na Zemi, kde se nacházíte, a lidé, se kterými spolupracujete, jsou také součástí systému vaší karmické skupiny. Také zde hraje roli vaše hvězdná karma. Ne všichni se inkarnujete na Zemi.  Mnozí z vás přicházejí a odcházejí z jiných oblastí ve vesmíru s různými nastaveními učebních parametrů. Tato hvězdná karma je obvykle těžká. Chtěli byste se osvobodit od tohoto otisku?

     V předchozí kapitole jsem hovořil o procesu léčení. Povoláte to, co bylo spojené s karmou a souhrnným otiskem. Všechny lidské nemoci, dysfunkce a nerovnováhy jsou přímo spojené s karmickým otiskem. Bez karmického otisku byste neměli vůbec žádné zdravotní problémy.  Jedním z důvodů, proč velké historické postavy v pradávných dobách žily tak dlouho, bylo to, že nenesly žádný karmický otisk. Mnozí z nich byli „nováčci“ (poprvé na Zemi) bez jakékoli karmy. Nyní je jich tu jen málo.

     Vaše lekce se vyvíjely dostatečně dlouho, takže vzniklo mnoho projevů (karmy) tvořících celou „učebnici“ lekcí, které mají být prožity a které vytvářejí složité otisky.

     Díky nové energii lásky máte nyní schopnost uplatnit tuto novou moc a skutečně vystoupit ze své karmy a všech oken akce přímo do bodu neutrality. Tato neutralita anuluje proces duality, vymaže potřebu lekcí, převezme status absolventa, a poskytne vám obrovskou moc. Tato nová moc je nutná, abyste mohli pracovat na přeměně Země. Země bude potřebovat, aby mnozí z vás provedli tento skok. Jinak nebude dost síly potřebných ke splnění úkolů v příštích 11 letech.

     Abyste mohli udělat tento skok do neutrálního otisku, dojde u vás k mnoha událostem.

     Nejdříve musím vyjasnit, co pro vás znamená být „ve statusu absolventa“. Normálně to znamená být připraven k odchodu (smrt hmotného těla). Jednoduše řečeno, nemáte už žádné další lekce a skončili jste tu. Nicméně nyní je vám tento status k dispozici dříve…zasloužili jste si ho a už není spojený s odchodem. Jakmile provedete změnu na tento nový status, budete jiní. Váš život se změní, a vy se budete cítit jinak. Všechny změny budou nakonec pozitivní, ale jako u každé změny bude i zde nutné se s nimi postupně vyrovnat. Jakmile se s tím vyrovnáte, stále budete sami sebou, ale už nebudete mít žádné otisky minulosti ani otisky cíle. Bude to vyžadovat moudrost a pochopení, toleranci a lásku.

     Komunikace s vesmírem !!!       

     Kdybych vám mohl říci jednu hlavní věc o tom, jak s námi druhá strana závoje spolupracuje, řekl bych, že pracuje doslovně. Mnozí osvícení věřící si stále myslí, že vesmír je jako nějaký druh Santa Clause, který ví, kdy spíte nebo jste vzhůru… a že to jediné, co máte udělat, je jen tak postávat a věci vám k nohám spadnou z nebe. Pokud následujete svou cestu, pak se vám samozřejmě otevřou okna příležitostí, která budou v souladu s vaším směrem.

     Vězte toto: pokud u vás vesmír provede výměnu průvodců a pokud úspěšně přeměňujete negativní (energii) na pozitivní, pak vesmír vidí, že odvádíte svou práci a naplňujete svou smlouvu. Pokud se však také stane, že zároveň s tím strádáte, pak si toho vesmír není vědom! „Jak je to možné?“ můžete se ptát.

     Vesmír musí být informován o tom, co potřebujete, a to se děje prostřednictvím vašich průvodců. Může se to

zdát podivné, ale o všechny neduchovní věci musíte požádat. Vesmír samozřejmě ví, jaká je vaše příští karmická lekce, čím musíte projít či jaká další příležitost vám příště vstoupí do cesty, ale musí být informován o tom, co potřebujete, abyste mohli dál žít ve svém lidském prostředí.

     Nejprve potřebujete jídlo! To získáte například tak, že si budete vydělávat peníze (peníze nejsou duchovní koncept). Nežádejte o konkrétní scénáře; místo toho své průvodce informujte, jak to obecně chodí tam, kde jste. Kryon nám jasně připomenul, že naši průvodci jsou našim hlavním spojením s druhou stranou závoje. Dejte jim vědět o tom, že potřebujete práci, sdělte jim částku, kterou potřebujete nebo jim řekněte, jak vám může vesmír pomoci, aby vás dostal na místo, kde budete pracovat méně a vydělávat víc atp. Nebuďte příliš konkrétní v těchto „jak“, tím byste omezovali výsledek, protože ten bude doslovný. Dejte jim vědět, co potřebujete, ale neříkejte jim, jak to pro vás udělat. Tomu se říká spolutvoření.

     Průvodci potřebují, abyste s nimi mluvili. Vyslovte tyto věci nahlas. Poslouchejte sami sebe, jak tyto věci říkáte (tak, aby zněly správně); pak (poděkujte a) odstupte (nechte je konat). Dostanete, o čem jste hovořili. Zažívám to neustále. Když nekomunikuji, pak se tyto věci dějí jen velmi okrajově. Když komunikuji, začínají se věci dít a dějí se těmi nejméně očekávanými způsoby. Vždy pokračujte v komunikaci (téměř jako by to byla každodenní modlitba), ale nezapomínejte také strávit určitý čas tichým nasloucháním.

     Jaké je tedy jednoduché a rychlé tajemství? Požádejte své průvodce o nejlepší způsob! Začněte klidně i nemotorně, pokud je to nutné, a vyslovte nahlas, že potřebujete pomoc s nalezením nejlepší komunikace (viz dále). Okamžitě začněte vysvětlovat, co potřebujete – duchovně i fyzicky. Pamatujte, že jsou zde proto, aby zařídili, že věci pro vás budou fungovat. Jejich skutečným účelem je pomoci vám realizovat (uskutečnit) komunikaci, abyste se lépe posunuli ze své karmické interakce. Použijte tento nově vylepšený kanál (komunikace s průvodci). 

     Nejdůležitější částí komunikace s průvodci je LÁSKA. Bez ní s nimi nebudete schopni komunikovat. Milujte své průvodce tak, jak milujete Boha. Milujte je, jako byste milovali svou nejmilovanější bytost, či zvíře na Zemi. Vizualizujte (představujte) si sami sebe v jejich náručí, jak se vzájemně objímáte…pak začněte s komunikací. Chcete výsledky? Toto vám je přinese.

     Nemoci a léčení

     Nebylo by z pohledu vesmíru korektní, abych vám já jako Kryon odpovídal na otázky, pro jejichž vyslovení nenastalo vhodné okno příležitosti.

     Nicméně také vím, že chápete, že všechny vynálezy, objevy a dokonce i věci zdánlivě náhodné jako objevení historických civilizací jsou vám „dány vesmírem“. Jsem si jistý, že jste si všichni všimli, že vědecké informace jsou vám často prezentovány ve formě osvícení a objevu na mnoha místech planety naráz. A ten kdo získal zásluhy, byl ten, který nejrychleji uposlechl intuici, pospojoval informace s těmi, které byly známy už dříve, a vytvořil tak nové poznání. Nepleťte se, tyto informace nejsou předávány jen osvíceným. Mnozí z vás mají úžasné vědomí bez velkého osvícení. Dobrou intuici bez duchovních znalostí.

     To co vám nyní řeknu, se týká pozemské nemoci. Bude zapotřebí další práce a objevů, ale základy jsou zde. 

     Žijící nemocné organismy na Zemi jsou tvořeny velmi malými vlákny (vlákny DNA) opakujících se částí. Tyto části se symetricky spojují a formují, aby vytvořily systém, který je navržen tak, aby se zachoval navždy. Platí to zejména o lidských systémech, nebo aby přinesl další nerovnováhu a často i smrt. Už jsem hovořil o vhodnosti této skutečnosti i o tom, jak karmické otisky a implantáty na nemoc reagují. Prosím pochopte, že tyto věci nejsou chybou ve vesmírném schématu, ale spíše velmi důležitým a správným mechanismem pro vaši složitou interakci a vaše vyjádření na planetě.

     V symetrii opakujících se částí, které vytvářejí nemocný organismus, jsou specifické části, které jsou zvláštní. Tyto specifické části (= buňky) mají výstupky a jamky, které vypadají jako opačné ke stejným výstupkům a jamkám v podobných systémech v lidském těle. Působí jako vražedný klíč zasunutý do zámku – pokud do sebe výstupky a jamky nemocného a lidského organismu zapadnou, pak se nemoc uchytí a začne růst. Pokud jako osvícené osoby dáváte pozor, pak chápete, jak je karmický otisk aplikován na buněčné úrovni. Protože tvar výstupků a jamek v mnoha systémech vaší osobní biologie je jako zámek, připravený rozpoznat „klíč“ nemocného organismu…nebo ne. Implantát může změnit váš zámek a zamezit tak klíči, aby jej mohl odemknout – tím dojde k uzdravení a rovnováze. Přemýšlejte tedy o svém implantátu jako o zablokovaném vůči nemocem.

     Mnozí z vás přichází s otiskem, který umožňuje nemoci. Tyto věci může vždy vyrušit váš karmický implantát. Je to jednoduše součást celkové lidské karmy související se Zemí v okamžiku vašeho příchodu (na planetu). Mnohým z vás jsou také při narození dány implantáty ke zrušení obecných parametrů otisku, proto někteří lidé onemocní a jiní ne.

     Není na (v možnostech) lidské vědě aby vůbec kdy mohla změnit karmický otisk. Toho nikdy nebude schopna, protože to není biologický proces.  Logicky jsou tedy pouze dvě metody, které vám pomohou:

     1. Pro vás osobně: změna ve vašem implantátu z vesmíru, jak jsem popsal v předchozích kapitolách.

     2. Pro planetu: metoda, která mění nemoc a tedy i klíč – a ten už pak nebude pasovat do žádného lidského systému.

     Vězte toto: i když už je klíč v zámku, není pozdě tyto věci změnit, protože:

     1. klíč stále vytváří nové klíče, které mají zapadnout do dalších zámků v těle, a

     2. protože tento klíč není v zámku za účelem „dobra“. Nemoc je nepřirozený nevyrovnaný stav. Aby to tak zůstalo, musí se už i spojené klíče a zámky vzájemně „vyptávat“, aby věděly, jestli k sobě stále ještě pasují.

 

 

     Přehlídka buněčných struktur

     Když v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, které chcete dosáhnout. V multidimenzionálním stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

     Představte si buněčnou strukturu – je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět, jen když máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.  

     Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam množství výstupků a otvorů, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku, a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a rozdělí s použitím systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připravené rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem svoje polaritní vzory.


     Jak to funguje
     Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus, a já jsem jen náhodou Mistrem Magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické – nejen magnetické, ony jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu kvete. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe. Vědí, co dělat.

 

Přiblížím vám běžný scénář. Okolo jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie a je též multidimenzionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

     Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus vevnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si povíme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus vevnitř, nemůže se už nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navržené na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže duplikovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokáží odhalit nepřítele.

Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku – své vlastní kvantové pole – systém navržený tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. Nebo možná vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni Mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.

     Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkově zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka teď dokáže virus vidět! Dostala informaci, která říká: „Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor.“ Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopný dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.

     To ale není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 triliónů kousků a částí Lidského těla, kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo to ví.

Buněčná komunikace

Tento živý channeling byl přijat na Delfské univerzitě v Georgii 12. dubna 2014          

Toto téma bude o komunikaci s tělem. Ještě než začneme, řeknu vám, že je to konkrétně o komunikaci mezi vámi a vaší buněčnou strukturou a ne naopak. To bude tématem dalšího channelingu. Jsou to dva druhy komunikace, není to jen jednosměrné. A právě teď bude řeč o vás a vašem těle.

Ještě než začneme, je důležité, drahé lidské bytosti, přezkoumat bloky, které stojí v cestě vašemu pochopení toho, co má přijít. Máte pouze jednu realitu. Realitu, která je společná lidským bytostem a kterou sdílíte i s mým partnerem, a tou je život v lineárním světě. Prožíváte věci určitým způsobem. Jste zvyklí na způsob, jakým funguje lidství. Lidská psychologie, všechno co děláte, pohyb, činy, důvody jednání, dosahování výsledků, tresty… to všechno stojí v cestě vašemu pochopení, jak věci fungují. To není snižování vaší inteligence, když řeknu, že toto všechno promítáte na vše kolem vás - ať už je to Bůh nebo prostě vnímání reality v multidimenzionálním stavu, můžete zplodit pouze to, co znáte. A to je předpojatost. Lidstvo má zavedené způsoby, jak uskutečnit věci skrze tvrdou práci a opakování, a pak to aplikuje na všechno ostatní. Máte své lidské způsoby, jak fungujete – vztahy k jiným lidem, vzájemné ústupky (něco za něco) a pak to aplikujete na všechno ostatní. Už dříve jsme vám řekli, že některá vaše organizovaná náboženství to přivedla k absolutnímu maximu a mají dysfunkčního Boha – takového, který se hněvá a soudí a dělá všechno, co dělají lidé.

A než začneme naší diskusi, říkáme vám – tohle byste měli odložit. Při naší rozpravě vám připomeneme některé tradiční metody a pak je porovnáme s pravdou. To je krásné, víte? Tento channeling vychází z předpokladu, že jste schopni mluvit se svou buněčnou strukturou - tak, jak o tom mluvíme už léta – a není to těžké. Jen musíte překonat své lidské předsudky - a pak to není těžké.

Začněme tento rozhovor tím, co bych nazval předmluvou o tom, co je nezbytné, abyste dosáhli toho, o čem dnes budeme mluvit. Musíme definovat, jak nejlépe dokážeme, vědomí, lidské vědomí.  Ale nebude to definice, jakou používáte ve svém akademickém světě. Jsou to věci, které vidíme my. Lidské vědomí se dělí na několik částí; my dnes budeme mluvit jen o dvou.

První je polévka reakcí či chování, která je poháněna dvěma částmi lidského těla – tou první je tzv. synaptický mozek neboli skladiště zkušeností. Tou druhou je ta multidimenzionální část, o které věříte, že je zodpovědná za kreativitu, intuici a Boha.

A pouze směsice těchto dvou – skrze svobodnou volbu člověkapouze pokud jsou tyto dvě části v rovnováze, pak umožní, že má lidská bytost skutečnou kontrolu nad svým životem a je se sebou spokojená. Jakmile je rovnováha narušená jakýmkoli směrem, nefungujete správně. Pokud je vědomí člověka soustředěno pouze v synaptickém mozku, není přítomna důvěra v Boha, člověk nemá schopnost skutečně tvůrčího myšlení a plně se spokojí s tím, co ví. Jemu to stačí, my však mluvíme o dysfunkci, protože Božská část je vždy přítomna. Je vždy k dispozici a poskytla by mu mnoho zvýšeného vědomí a světla. Ale takový člověk si to svobodně zvolil.

Pak jsou tu ti druzídysfunkční stoupenci hnutí New Age. Já jim říkám létavci. Jsou tak zahledění do všeho ezoterického, že nemají ponětí o životě. A synaptický mozek nemá šanci. Logika a zdravý rozum jdou stranou a zůstává pouze to, čemu říkámepředstírání a námluvy“ Viděli jste je. A víte co? Pro ně je to přijatelné. Ale to je lidské vědomí – rovnováha mezi synapsemi a přežitím a tím, co je Božskou částí, kterou nosíte v sobě.

Takže – kde jste vy? Takhle musíme začít naše poselství. Pokud dnes posloucháte, ať už tady v křesle nebo čtete či nasloucháte tomuto poselství později, je pravděpodobné, že jste si vědomi božské části v sobě. Totiž, božská část ve vás je nepolapitelná, je záhadná, ale je skutečná. Stejně skutečná jako synaptický mozek. A já vám chci říct, že OBĚ části velmi silně souvisí s vaší schopností hovořit se svým tělem.

Pokud jste intelektuál a důvěřujete pouze tomu, co je „synaptické“ ve vašem mozku, měli byste se tady zastavit a nepokračovat dál. Protože z toho, co vám teď řeknu, nebudete mít žádný užitek…

Není zajímavé, že jsou tyto části tak silně propojené? Musíte si být vědomi božského uvnitř vás, protože tam je cesta ke komunikaci s tím, co jsme nazvali innate* (vrozená moudrost těla). Už před lety jsme vám dali informaci, že na této planetě přijde den, kdy zdraví jednotlivců bude měřeno zcela jinými způsoby, než je tomu dnes. Že ti s vyšším vědomím budou žít zjevně déle a žádné lékařské měření nezjistí důvod, proč to tak je.

Už jsme vám řekli, že vědomí nakonec bude řídit samotný atribut lidské buněčné a chemické rovnováhy, a že ty další věci, které jsou nyní v centru vaší pozornosti – jídelníček a cvičeníbudou sedět až na sedadle za vědomím. A když jsme vám tohle řekli, musíte dojít k závěru, že se pro vás věci mění. Samotné atributy, které vás drží při životě, se začínají měnit. Mimochodem, větší uvědomění trojrozměrných potřeb vašeho těla vám také přinese lepší zdraví, ale to samo o sobě vám nepomůže mluvit s vaší buněčnou strukturou.

Takže – pokud jste došli až sem, pokud toto tak říkajíc „padlo na úrodnou půdu“, pokud můžete upřímně říci: Věřím v božskou část ve mně,“ pak můžeme pokračovat.  A další část informace vám předám s předpokladem, že to tak máte. Ti duchovně založení došli k tomuto bodu mnohokrát. Ti duchovně založení vědí o buněčné struktuře svého těla, protože má duchovní doplněk, prvek, laskavost… a jsou připraveni pokračovat. Ale je zajímavé, co často udělají dál. Obvykle náhle do toho vrazí předpojatost a dokonce i ti, kteří si říkají osvícení a New Age, začnou to, čemu říkám „lineární proces opakování a nesmyslů“.  Věci, pro které se rozhodli, je potřeba probrat s buněčnou strukturou. Proč byste měli chtít mluvit se svou buněčnou strukturou? Mělo by to být jasné.

V jakém paradigmatu jste vyrostli? Historicky je to tak, že vy, coby osvícené bytosti, žijete ve svých hlavách a všechno, co se vám přihodí, je ve vašich hlavách. Nejkrásnější poezie, která kdy byla napsána, ta nejúchvatnější hudba, která byla kdy složena, ty nejúžasnější obrazy vznikly v hlavě. A zbytek vašeho těla je jen vozidlo, které podpírá vaši hlavu. Vaše hlava se tu a tam podívá dolů na tělo a řekne: Pevně doufám, že ta věc funguje. To je obvyklé. Pak se to ještě vylepší vším tím, co vidíte všude kolem – nákazy nemocemi nebo prostě věci, které se stávají - a přichází strach. Strach stvoří hypochondra, který se bojí všeho, který věří, že všechno chytí, a mimochodem, to se taky obvykle stane. To proto, že lidské tělo snaží poslechnout to, co mu říká hlava. Je obvyklé si myslet, že nad tím nemáte žádnou kontrolu. Nyní přicházíte na toto místo, kde to víte lépe, sedíte a posloucháte a jste připraveni vyrazit…

V minulosti bylo New Age plné procesů, které měly způsobit, že budete schopní mluvit se svými buňkami – ne naopak, jen vy se svými buňkami. A tyto procesy jsou plné opakování – stále dokola. Jsou plné postupů, o kterých si člověk myslí, že se buňkám líbí. Musíte jít na určité místo s určitou teplotou, být v určité energii, jít určitým směrem. Možná to budete muset udělat několikrát. Když to uděláte, přimějete své tělo, aby naslouchalo, vznikne malé okno příležitosti a vy můžete předat zprávu. To je lidská předpojatost.

Drazí, nastal čas to demystifikovat – není to přesné, takhle to nefunguje. Vytváří to domněnku, že tělo je hloupé. Neví nic o ničem, je totálně oddělené a odtržené od vašeho vědomí, od všeho, co děláte, a je neinformované.

Chci vám říct pravdu. Vědecky to bude dokázáno a nebude to tak dlouho trvat. Buňky vašeho těla, zejména to, čemu říkáme innate, mají všechny něco společného a my tomu vůbec poprvé dáme jméno. Takže tady to je – bude to „CAL“ (při vyslovení (anglicky) to zní velmi podobně jako „call“, tedy „volání“ – pozn. překl.). Znamená to – „Cells Are Listening“ - „buňky naslouchají“. Buňky naslouchají. Tak jste byli stvořeni. Váš Božský doplněk je vestavěn do každičké buňky vašeho těla. Buňky jsou souborem toho, co vytvořila DNA podle detailního plánu, který je v každé buňce, a mají jeden rys, který jasně vyčnívá - čekají na pokyny. A jediné pokyny, které uslyší, jsou ty, které jim budou vyslány prostřednictvím božského doplňku lidského vědomí - přímo a s čistým záměrem. Slyšeli jste to?

Pojďme si na chvíli promluvit o této komunikaci. Je to jakoby každá buňka měla telefon, který je připravena zvednout, pokud znáte číslo. Když budete umět vytočit číslo, můžete mluvit se všemi najednou. Všechny zvednou telefon – a budete tam vy. Tohle je do nich vestavěné. A nereaguje to na linearitu. Komunikace s  buňkami těla je multidimenzionální, ale to je i vaše lidské vědomí. (Pousmání.) Je součástí pole DNA, součástí Merkaby vašeho těla. Řeknu vám, co může udělat intuitivní člověkmůže se skrze Merkabu doslova podívat na vaší duši, procítit a říci, zda už jste aktivovali jakoukoli část svého duchovního záměru nebo zda jen hrajete roli.

Co je čistý záměr? Dobrá, promluvme si o tom vaší řečí. Použiju to znovu. Když se do někoho zamilujete a pohlédnete do jeho očí… dva milenci se dívají jeden druhému do očí… nedá se to s ničím srovnat. Cítíte v tom Boha? Vzpomínáte si? Cítíte tam Boha? Cítíte, jen si toho nejste vědomi. Uvědomujete si, že proto je zamilovanost tak úžasná? To proto, že je tam Bůh. Uvědomujete si, že toto není synaptické? Tomu rozumíte, že? Ve skutečnosti je mozek frustrovaný, že jste zamilovaní. Říká: „Víš, měl bys lépe jíst.“ A vy na to: „Jo, ale jsem zamilovaný.“ - „Měl bys uvažovat lépe.“ - „Nemusím, protože jsem zamilovaný.“ - „Proč dáváš boty do mrazáku?“ - „Protože jsem zamilovaný. Prostě jsem zapomněl.“ A to je ono. Když se na někoho podíváte a řeknete: „Miluji tě,“ je to čistý záměr, když jste zamilovaní. Proudí to z vašeho srdce k tomu druhému a od něj zase k vám. Jste krásně propojení. Nic se tomu nevyrovná.

A teď zkuste totéž nasměrovat dovnitř. Ve vás je Božská část, která vás miluje a čeká na to, až jí řeknete: „Miluji tě.“ Pozná, jestli to myslíte vážně. Pokud do někoho nejste skutečně zamilovaní, ale ten druhý to chce slyšet, a tak řeknete: „Miluji tě,“ není to stejné! Vy víte, že není a nikdy nebude. Není v tom to kouzlo, to spojení, to propojeníjsou to jen slova. A tak pokud takto praktikujete to, o čem tady dnes mluvíme, není to čisté, a nemáte správné telefonní číslo na buňky svého těla. Ale pokud sami sebe milujete, pak uctíváte své tělo do té míry, že si uvědomujete, že je součástí toho, jak vás Bůh stvořil. Bez něj by nebylo žádné osvícení, žádné vědomí, nic… Musí dobře fungovat a ono chce. Chce. A zde je příležitost.

Před lety jste mohli vidět guru z Indie. Dovedli ovládat procesy v těle, které jsou automatické – dokázali zpomalit tlukot srdce. Uměli extrémně zpomalit dech. Dokázali ovládat své tělo tak, že to bylo pro všechny nemyslitelné. Promlouvali k části svého těla, která naslouchala a přizpůsobovala se - věděli, jak na to. A vy to umíte také.

Takže – teď, když víte toto, co dál? Právě jsme vám dali dva předpoklady: Prvníkontakt s vaším Božským já vytváří cestu k buňkám, abyste jim mohli „zavolat“ – CALbuňky naslouchají. Rodí se se schopností poslouchat, co chcete vy. Čekají, až jim lidské vědomí dá pokyny. To uděláme za chvíli.

Tak jak to uděláte? Teď, když víte, že čekají? Jak je to možné, co myslíte? Stále jsou tací, kteří si myslí, že tomu procesu rozumí, že jsou probuzenými pracovníky světla, že jsou New Age a vědí, jak na to… Mají na to postup: Musíte ke svým buňkám mluvit nahlas, musíte jim říct přesně, co chcete, musíte jim to říkat několikrát denně a měli byste to dělat každý den. Zní vám to správně?  Některým ano, a pokud vám to zní dobře, pak chci, abyste poznali, co děláte. Aplikujete lineární lidské atributy na překrásný multidimenzionální systém, který přesahuje všechno, co si umíte představit. Je to to, co nazýváte innate – vrozená moudrost těla. A ta nereaguje na opakování.

Pojďme si trochu promluvit o innate. Jste připraveni mluvit se systémem, který od vás zatím nedostal žádnou zprávu. Aspoň ne tímto způsobem. Nyní je na planetě nová energie pro pracovníky světla. Stará duše, poslouchej. Váš soubor nástrojů je vylepšován. Proto to teď posloucháte. Dokážete to. Nedával bych vám něco, co byste nedokázali. Můžete se dotknout svých buněk. Chci vám říct, že budou reagovat. Za malou chvíli vám dám tu informaci.

Chci, abyste se na to podívali v linearitě. Podívejte se teď na to jako na vašeho nejlepšího přítele, každý z vás. Měli byste nejlepšího přítele, možná je to váš partner pro život, možná ne. Někdo, s kým si můžete jen tak sedět a pokecat, bez jakýchkoli omezení, bez pravidel, můžete říct, co vás napadne a můžete si mu vylít srdce a on vás vyslechne. A on může udělat totéž s vámi – to je nejlepší přítel. Teď se vás na něco zeptám: Řekněme, že máte takovéhoto nejlepšího přítele a máte s ním být tři dny a tohle uděláte hned první den. Další den vstanete, posadíte se ke stolu, začnete jíst a dáte mu úplně stejné informace - znovu. Jak myslíte, že to bude fungovat? (Smích v sále.) A nebude to fungovat ani s vašimi buňkami. Chápete, co říkám? Vaše buňky jste VY. Co byste řekli sami sobě? Vaše buňky naslouchají. C-A-L. A vy jste na to připraveni. Ony jsou na to připravené. Poslouchají od té chvíle, kdy jste se narodili. A celou dobu čekají na to, až se probudíte a pochopíte, že máte skutečně možnost s nimi mluvit. Tak to pojďme udělat.

Co byste jim řekli, jak byste je oslovili? Především vězte, že ony rozumí vašemu jazyku. (Smích.) Jsou vaší součástí. Můžete s nimi mluvit jakýmkoli způsobem. Nahlas, pomocí myšlenek, pomocí psaní, je jedno jak. Protože máte jejich číslo a klíčem je láska. Musíte milovat svou buněčnou strukturu natolik, abyste mohli říci: „Miluji tě“. A ona ví, že ji milujete. Nemůže to být prostší a nemůže to být těžší…

Na chvíli jen seďte. Co řeknete? Co se stane? Když vám tělo začne naslouchat, prochází určitými procesy. Dovolte, abych vám pověděl, které to jsou, pak vám dám příklad komunikace a pak budeme hotovi.

Chci, abyste něco věděli. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou a máte správné číslo, první věc, která se stane, je obrovské množství „mrazení“. Budete vědět, že jste tím prošli, drazí. Budete to vědět. To jsou buňky vašeho těla. Oslavují. Oslavují. Innate, vaše moudré tělo, jakkoli ho chcete nazývat, je vaší součástí; a oslavuje: „Slyšeli jste to? Konečně komunikujeme! Trvalo to tak dlouho! Pojďme to oslavit!“ A ačkoli je to metafora a i když to zní hloupě, říkám vám, že právě to se děje. Tělo má radost. Věděli jste, že innate, když s ní mluvíte, se cítí skvěle? Vy, kteří se zabýváte zdravím, víte, jaké to je, být zdravý? Celé vaše tělo se raduje – s každým krokem, s každým dechem. Tak oslavuje innate, když s ní začnete mluvit. Všechny ty roky poslouchá, doufajíc, že začnete. Protože bez vedení si dělá, co chce, to přece víte, že?

Mluvil jsem o zákoně průměru, který můj partner nazývá Gaussovou křivkou**. Bez instrukcí vaše tělo prostě následuje průměr. Dělá si, co chce. S instrukcemi ho ovládáte vy. Nemůže to být jednodušší. Ze všeho nejdříve oslavuje. A další, co udělázačne fungovat. A to, jak začne pracovat, záleží na tom, jak komunikujete se svou buněčnou strukturou, ať už jde o zdraví, o léčení, o mládnutí… o cokoli. Musíte tomu dát čas. Jsou v tom praktické aspekty, kterým musíte porozumět, protože tyto věci se uskuteční pouze prostřednictvím dělení buněk, což nazýváte omlazením. Vaše tělo je stvořeno k omlazování sama sebe. Většina orgánů včetně pokožky se sama o sobě omlazuje, v průběhu času získáváte stále nové. To je způsob, jak zůstáváte naživu. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou, tyto instrukce směřují do dat v DNA a budou zachyceny v dalším omlazovacím cyklu. Takže výsledky nezaznamenáte hned zítra.

To je zdravý rozum. Poprvé se duchovní zdravý rozum spojí s myšlenkou, že ve vašem lineárním myšlení trvá nějaký čas, než dosáhnete uzdravení. Že se všechno spojí, aby došlo k vašemu spontánnímu uzdravení, což už je jiný příběh. Nedává to snad smysl?

A tak to časem začnete cítit a věci, na kterých pracujete a žádáte o ně, se začnou časem ukazovat – a to je třetí věc, o které bych vám chtěl říci, ale na kterou ještě nejste připraveni.

Když začnete mluvit se svými buňkami, innate ví, že vaše vědomí je laskavé. Ví, že chcete zůstat, a existují automatické systémy, které půjdou a uzdraví jiné části těla, o jejichž uzdravení jste nikdy nežádali. Začnete proces prodlužování života. A začne docházet k uzdravení a rovnováze v oblastech, o kterých vaše vědomí nemělo ani potuchy, ale vaše innate o nich ví všechno. Právě jste probudili most mezi lidským vědomím a buněčnou strukturou. Je to snadné. Ale musíte se zamilovat (do sebe).

Představte si na chvíli, že sedíte sami a možná se nahlas chystáte k prvnímu kontaktu.  Nezáleží na tom, jak jste staří nebo mladí; a uvědomíte si, že opravdu milujete tu Božskou část v sobě. Možná si dokonce v duchu představíte Boží tvář, ať už pro vás znamená cokoli. Uvidíte svou věčnost v každé buňce svého těla a dojde vám, že buněčná struktura čeká na to, až se jí ozvete. C-A-L. Buňky naslouchají. A tak začnete a zjistíte, že to číslo máte. Cítíte to a ještě než otevřete pusu, pocítíte mrazení, protože ten telefon někdo zvedl a skutečně poslouchá. A jako první možná řeknete: „My se známe. Miluji vás. Je mi líto, že mi tak dlouho trvalo, než jsem na to přišel. Chci, abyste vstoupily do procesů, o kterých vy víte všechno a já nic. Chci, abyste spojily síly v laskavosti, která vytvoří zdraví a lidskou bytost, která bude žít dlouho. Chci, abyste se mnou hovořily jakýmikoli způsoby, kterým jsem schopen porozumět. Chci vás držet za ruku a vy držte za ruku mě po zbytek mého života. Je-li v mém těle nějaká nepatřičná látka, která narušuje chemickou rovnováhu, chci, aby vhodným způsobem odešla. Uvědomuji si, že mám zvyky, které mě zabíjejí, a chci je změnit. Vím, že můj poměr výšky k hmotnosti je špatný. Chcete, abych to vysvětlil? Jsem shovívavá a laskavá bytost. Drahá buněčná strukturo, chci, aby můj metabolismus odrážel mou velkolepost. Pomoz mi mít tu správnou velikost potřebnou pro naprosté zdraví. Změň, co je potřeba. Stáhni to z Akáši, jestli je to třeba. Ať si vzpomenu, kým jsem býval. Změň mé preference ve stravě, pokud je to třeba, ať mé tělo prahne po tom, co je pro něj dobré, ne po tom, co jsem chtěl, aby potřebovalo. Veď ho k vyrovnanému Božství a já slibuji, že s tebou budu mluvit každý den, protože tě miluji.“ A pak nezavěšuj telefon. Nezavěšuj telefon.

Pokud chcete analyzovat tento channeling, uvědomíte si, že vaše vědomí nikdy neřeklo tělu detaily, protože innate ví, co má dělat, jen čeká na zavolání. Žádáte o rovnováhu a innate ví, co má dělat. Chytrá část vašeho těla dokonce může navázat spojení s Akášou. Dokáže stáhnout ty správné části - ať už jde o zdraví, o změnu, o zanechání škodlivých návyků - jako je přejídání se nebo jiné škodlivé věci, se kterými si nevíte rady, protože je to zvyk – a to se může změnit velice, velice rychle. Během několika cyklů buněčné obnovy. Skutečně se změní to, co chcete jíst. A obejde se to bez trápení a hladovění, protože je to zkrátka staženo z vaší minulosti - z té minulosti, kdy jste neměli ten zvyk, který máte dnes.

To je ta síla před vámi. C-A-L – BUŇKY NASLOUCHAJÍ. Někteří z vás to začnou dělat a výsledky přijdou okamžitě. A chci vám říct – pokud jste jedním z nich, je vaší prací ukázat ostatním, jak na to. Protože se to nezbytně nestane přes noc tím, že někdo poslouchá toto poselství. Možná jim budete muset ukázat, jak jste to provedli.

Na závěr, jaký z toho máte pocit, staré duše? Vědět, že máte uvnitř příteletakového, že díky němu můžete přidávat roky a roky ke svému životu. To všechno zcela vhodně podle plánu, který jste vytvořili pro Zemi, kým budete příště, kdy byste měli přijít a odejít… je to o tom, abyste zůstali zdraví, dokud jste tadyNěkdy příště bude další channeling o tom, jak rozeznat, co tělo říká vám. Protože nemusíte nutně mluvit jeho jazykem. Musíte mu porozumět skrze jisté procesy - jak ono možná mluví s vámi - abyste mu mohli dávat lepší pokyny. Vidíte? Je to kruh.

Energie budoucnosti

(Duchovní evoluce)
Tento živý channeling byl přijat v Newportu v Kalifornii, 7. prosince 2014

Chci, abyste seděli a těšili se uznání, a byl bych rád, kdybyste se v následujících chvílích oprostili od problémů, se kterými jste sem přišli. Když zde sedíte, máte-li v těle nějakou bolestoprostěte se. Máte-li bolest ve svém srdcioprostěte se.  Fyzicky. Naprosto chápeme, že jste tím, čím jste, a musíte projít tím, čím procházíte, ale máte moc se od toho na chvíli oprostit – na několik příštích okamžiků.


Předpoklad buněčné evoluce

Existují vědci a badatelé, kteří věří, že lidský mozek obsahuje vše, co kdy mohl obsahovat. To znamená, že obsahuje talent, inteligenci, nadfyzické projevy a mistrovství v každé jednotlivé lidské buňce. Ale tyto atributy jsou uzamčeny a určitým způsobem závisí na chemii a energii, která je v každém lidském mozku multidimenzionální - tato energie je drží pod zámkem. Tito vědci věří, že možná, ve správný čas, přijdou určité energie a odemknou ji. Tato teorie říká, že lidé jsou kompletní a rozvinutí a na všechno připravení.

Tato teorie protiřečí jiné teorii, která tvrdí, že lidský mozek není kompletní a je produktem pokračující a budoucí buněčné evoluce, která přijde. Ta říká, že nejste inteligentnější, než je schopnost celého těla být inteligentním. Ve vašem těle neexistuje nic kromě toho, co vidíte, a vy si nakonec vypěstujete buňky, aby stvořily vyvinutější lidskou bytost. Mezi těmito dvěma teoriemi, vám řeknu, že ta dříve jmenovaná je přesná. Evoluce od této chvíle bude založena na energii, ne na chemii, a odemkne skrytou moudrost a buněčnou efektivitu – něco, co je již zde a zabudované.

Někdy důkaz tohoto předpokladu přichází zvláštními cestami, moji drazí, a vy to vidíte a nevíte, co si s tím počít. Nějaké poranění mozku spustí Akášickou vzpomínku a najednou vznikne umělec tam, kde člověk dříve umělcem nebyl. Někdy se něco přihodí, možná nějaký úder do hlavy, a zrodí se génius, kde předtím nebyl. To jsou jen malé důkazy, že možná ta předchozí teorie je absolutně pravdivá – ta, která říká: „Uvnitř tebe je vše a čeká to, až se to dostane ven.“

Podívejte se na spontánní uzdravení, protože je to skládanka - a někteří si myslí, že je to zázrak. Jak by se mohlo tělo okamžitě samo vyléčit z některých z nejhorších nerovnováh a nemocí známých lidstvu? A přece se to opakovaně děje. Takže vstupujete do oblasti toho, co vás učili, což je duchovní logika. Podívejte se na to, co jsem řekl v minulosti: stará energie, která je nyní na planetě, uzamkla vaši DNA na přibližně 33 až 34 procentech. Dlouhověcí a moudří mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tu svou otevřenou na 80 až 90 procent. Ukazovali vám, co byste mohli dělat také. My to učíme stále znovu a znovu. Dovolte, abychom to vzali za předpoklad, kterým začneme.


Fyzika toho: shrnutí

Nyní k fyzice – nazvu to duchovní fyzika, takže to není příliš komplikované. V roce 1993 jsme vám dali knihu jménem Konec času. V této knize jsme učinili několik prohlášení. Mluvili jsme o magnetické mřížce Země, a řekli jsme vám, že je nutná pro existenci lidského života – a to taky je. Tehdy s tím vědci nesouhlasili, ale teď už to mnozí z nich vidí. Pokračovali jsme tím, že jsme vám předali ezoteriku toho, co můj partner nazývá duchařskou částí. Vaše DNA, multidimenzionální molekula, má v sobě všechno, co Vesmír zná. Nese váš Akášický záznam, všechny vaše životy, celý váš duchovní úkol, vaše duchovní bytí a vaši karmu. Všechno je ve vaší DNA. Nebude to nikdy dokázáno, protože jde o duchovní atribut. Tato DNA vytváří pole a to se nazývá Merkaba (hebrejské slovo).

Také jsme vám řekli, že magnetická mřížka Země, jakási multidimenzionální energie, přenáší do vaší DNA určité věci na každodenním základě. Tato mřížka se pak stává hlavním energetickým přenosovým systémem. To by mělo spojit body (souvislosti) těm, kteří dávali pozor – protože, jestliže se změní mřížka, moji drazí, vy se změníte spolu s ní. Řekl jsem, že mřížka by se mohla během 10 let změnit podstatněji, než tomu bylo v průběhu 100 let, a to se stalo. Pohyb vaší magnetické mřížky dokážete změřit pomocí kompasu. Mezi lety 1993 a 2002 se hodně posunula, více než v jakémkoliv jiném čase v moderní lidské historii. Řekli jsme, že se to stane, a bylo to tak.

A opět, ti, kteří dávají pozor, by již měli vědět, že se něco dělo. Také jsem vám v průběhu těch prvotních přenosů řekl, že nenastane žádný Armagedon – nenastal - a že nebude žádná 3. světová válka - a nebyla. Tváří v tvář všem těm proroctvím, která vám říkala něco jiného, jsme řekli, že je možné, aby lidské bytosti překročily mezník, přežily a nastartovaly novou energii na této planetě. Řekli jsme vám, že by to byl začátek míru na Zemi a tam se teď nacházíte. Všechny ty minulé roky jsme vám říkali o možnosti toho, kde se nacházíte dnes, posloucháte toto poselství a ptáte se, co bude dál. Proto tento channeling hned pojmenuji: Energie budoucnosti.


Energie budoucnosti

Toto dnešní poselství mluví o energiích, které se projeví poté, a o některých změnách, které lze očekávat a proč k nim dochází. Možná si chcete poslechnout tento channeling několikrát, abyste si to spojili dohromady, protože se zde vyskytují shrnutí i nové informace.

Takže než začneme - co již víme?

Zaprvé: v lidském těle je prostřednictvím vaší DNA uzamčena nádhera a mistrovství, pracující přibližně na 34 procent.

Zadruhé: magnetická mřížka planety aranžuje vše, co má co dělat s vaší DNA. Také má hodně co do činění s tím, čemu říkáte lidská přirozenost, kterou chcete a kterou jste vytvořili. Zdá se stálá, nikdy se neměnící a je viděna taková „jaká je“. Ale my ji budeme nazývat dočasný zámek na DNA. Víte, když se vaše lidské vědomí a duchovní vyzrálost začnou přesouvat do dalších let, vaše DNA se začne měnit. To nemá nic společného s chemií, ale vše je dáno energií, která je v ní uložená a přepisuje data. Nové energie odemknou jisté části, které byly uzamčené - některé z nich jsou přesně ty, o kterých jsem vám vyprávěl na začátku dnešního channelingu - ty věci, které jsou tak tajemné a týkají se léčení a Akáši.

Uzly a nuly – energie pro budoucnost

A teď udělejme další krok. Během uplynulých dvou let jsme vám vyprávěli o otevření uzlů a nul, časových kapslí planety, které čekají na tuto novou energii. Řekli jsme vám, kdo je tam uložil, a že zodpovědný je sám tvořivý zdroj. Řekli jsme vám, že tam jsou déle než 100 tisíc let a čekají, a že se otevřou, pokud překročíte mezník, a právě to jste udělali. Otevírají se pomalu, a my jsme je identifikovali a uspořádali pro vás některé páry. Začínají se otevírat.

Co dělají? Povím vám to. Vylévají informace do mřížek - magnetické, krystalické a do mřížky Gaii – do tří interpersonálních mřížek této planety, které vytvářejí styčnou plochu mezi vámi a vaším vědomím. Tam tedy míří jejich informace. Není to zajímavé? Ty informace nejdou přímo do vašeho vědomí, ale do mřížek. To umožňuje svobodnou volbu, protože nejsou vloženy do vaší mysli. To by bránilo svobodné volbě. Místo toho jsou vloženy do mřížky. Se svobodnou volbou může každý člověk ignorovat vše, co říkám a odejít z této místnosti. Může říci: „Ten člověk na židli je podvodník. Ta informace je směšná; je to hloupost!“ Zatímco bude někdo sedící vedle tohoto pochybovače zázračně vyléčen. V tom je ten rozdíl. Svobodná volba přijmout nebo odmítnout věci okolo vás je tím klíčem k ocenění vašeho individuálního vědomí.


Nový přístup k vesmírné energii

Kdybyste mohli spatřit multidimenzionální energie, a měli možnost poodstoupit a sledovat váš sluneční systém, jak pobíhá kolem středu galaxie, viděli byste energetickou stuhu, kterou v současnosti protínáte. Dalo by se říci, že váš sluneční systém byl v jakési bublině ochranné energie od doby, co na této planetě začal život. Je to astronomicky měřitelné a vědci to vědí. Má dokonce i jméno. Takže to není nic ezoterického. Až se ta bublina vytratí a vy se přesunete do nové oblasti vesmíru, tato energetická stuha, kterou nyní protínáte, se změní. Ve skutečnosti představuje vyšší energii a někdo ji dokonce nazývá radiací.

Váš sluneční systém do ní vstupuje a je to poprvé od doby, kdy jsou lidé na Zemi. Vašemu slunečnímu systému trvá miliony let udělat jeden oběh kolem středu. Tudíž když k tomu došlo minule, vy jste u toho nebyli. Vy jste posvěceni vědomím tvůrčích semen ve svém nitru, a zde přichází radiace, právě včas. Už jsme to říkali dříve, proto se nejedná o novou informaci. Ale teď to spojíme dohromady.

První, co tato radiace zasáhne, je to největší ve vašem slunečním systému – vaše Slunce. Slunce je nukleární motor a má nejvíce energie ve vašem systému. Nová radiace zasáhne vaše Slunce a to okamžitě změní svou energii. Slunce potom vystřelí tuto novou informaci a slunečním větrem (sluneční heliosférou) ji pošle přímo na Zemi. Okamžitě ji zachytí vaše magnetická mřížka (jako obvykle), protože vaše magnetická mřížka vždy zachycuje jakoukoliv energii z heliosféry. Heliosféra (magnetická mřížka Slunce) překrývá magnetickou mřížku Země, a přenos informace je dokončen skrze něco, čemu se říká indukce - teď je ve vaší magnetické mřížce. Pro shrnutí: vzpomeňte si, že jsme vás učili, že jakýkoliv atribut ve vaší magnetické mřížce je následně přenesen do vaší DNA. Pospojujte si body z poselství starého 25 let: tato nová energie ovlivňuje Slunce, Slunce dává energii vaší mřížce a vaše mřížka ji předává do vaší DNA. Jste tím ovlivněni.


Nové „poselství“ z vesmíru

Dovolte, abych vám řekl, o jakém poselství je řeč. „Odemkněte se na 44 procent! To poselství říká: lidská rasa překročila mezník a je připravena na další krok ve vývoji. Teď mluvím o starých duších. Vy budete prvními, kteří dostanou toto poselství. Vy a některé z vašich dětí se starou duší to již začínáte pociťovat a přijímat!

Dovolte, abych vám v této dnešní lekci sdělil, že jako první toto odemknutí začne dělat to, co nazveme Akášickou jasností. Začínáte si vzpomínat a už je načase. Můžete to oslavit? Je načase, abyste po narození už nezačínali znovu od píky, v temnotě a děláním všeho znovu a znovu. Místo toho si to budete pamatovat!

Chci promluvit k některým jedincům, kteří toto poslouchají a jsou v této místnosti. Mají vaše vnoučata odvahu říci vám, kým byla? Nezvedejte ruce; já vím, že tu jste. Oni to cítí, vědí to, a z úst těchto dětí přichází ta nejdůležitější informace, jakou kdy tato planeta slyšela! Ony vědí, kým byly! Některé na vás ukážou prstem a řeknou: „Ty si nevzpomínáš? V jiném životě jsem byla tvoje máma.“ To je trochu zneklidňující, že?

Chci, abyste si vzpomněli na jeden z předpokladů inkarnace, na ten, který vám předáváme stále znovu a znovu. Inkarnujete se do rodinných skupin. Existuje pro to důvod, takže je tam klid a radost. Je to proto, abyste se nemuseli učit energii každého spřízněného člověka pokaždé znovu. Tyto energie rodiny zůstávají společně a vy můžete tímto způsobem dosáhnout více. Pro tyto věci vždy existuje laskavý důvod. Každý jednotlivý atribut ezoterického životního systému, ať už jsou to vaše mřížky nebo reinkarnace, je laskavý. Slyšeli jste to? Je to nádherný systém, a není náhodný. Nemá nic společného s posuzováním, nemá to nic společného s trestáním. Naopak, je o Boží lásce k vám, a to, co se vám chystám sdělit, mění energii.


Akášická jasnost

Takže jsme sdělili, že se přesouváte do nové radiace, a uvedli jsme, že ta protíná Slunce. Slunce ovlivňuje vaše magnetické pole (skrze sluneční vítr) a magnetické pole hovoří k vaší DNA. Najednou je zde možnost, že se odemkne DNA některých z vás. Atributy odemykání Akášické ostrosti vám budou pomáhat, abyste si vzpomněli, kým jste byli. S touto vzpomínkou přichází energie – ne o tom, kým jste byli, ale spíše vám dává energii toho, co jste dělali. Nemyslím fyzicky; myslím energeticky a mentálně. Staré duše si sebou nesou zkušenost. Když se podíváte do očí dítěte, spatříte moudrost, která čeká, až se projeví. Moji drazí, tyto děti jsou jiné. Ony nebudou procházet tím, čím vy! Mají naprosto nový soubor problémů a většina jejich problémů se snaží proplout starými problémy, které jste pro ně vytvořili vy!

Existuje něco, co jsme nadnesli v minulém channelingu nazvaném faktor moudrosti. Tento faktor moudrosti je způsoben Akášickou ostrostí. Poté, co stále znovu a znovu žijete lidské životy, začínáte si vzpomínat na moudrost, kterou jste získali během těch minulých životů. Není nezbytné, abyste si vzpomněli, kým jste byli, ale spíše na tu skutečnost, že jste byli, a na zkušenosti, které jste měli. Představte si dítě přicházející na planetu, které umí číst! Odkud se vzalo? Uvidíte toho ještě víc, i pocit „tam jsem byl, to jsem dělal“.

Akášická ostrost je vzpomínka na zkušenost získanou v minulých životech. Jak dítě roste, ta vzpomínka se stává čistou moudrostí. Spolu s tím, jak se dítě začíná probouzet a otevírá se šišinka, stane se něco dalšího. Mřížka začne hovořit k dítěti prostřednictvím DNA a v té mřížce je také informace z časové kapsle, o které jsme mluvili v minulých channelinzích. Časová kapsle začíná vyživovat planetu vzrůstající moudrostí a znalostí. Nemusíte se reinkarnovat, abyste se ještě více probudili! Akášická ostrost znamená, že lidé najednou vědí více, než jiné děti věděly v minulosti – mnohem více. 

Urychlení

Toto je ten plán, je to systém urychlení, energetický systém pro planetární vzestup. Bude to trvat dlouho, než se zrealizuje, moji drazí, ale začíná to právě teď. V letech 2015, 2016 a 2017 uvidíte marginální důkaz toho, že se to začíná dít. Uvidíte to lehce na mnoha místech. Těmto energiím trvá dlouho, než dozrají, ne všechny se uskuteční rychle a okamžitě. Někteří z vás budou přesvědčeni, že svět prochází temným místem a vy všichni jím procházíte spolu s ním. To protože nevidíte změny takové, jaké jsou, a nechápete, co se ve skutečnosti děje. Řekli jsme to už dříve, že když posvítíte světlem na temné místo, věci, které byly vždy v temnotě, se začnou bránit. To je to, co vidíte právě teď a uvidíte toho ještě mnohem více. Tyto temné věci zde byly stále, ale nesvítilo na ně světlo, kterým na ně svítíte teď.


Uvědomění si já

Akášická ostrost vytváří moudrost a tuto moudrost přenáší do něčeho jiného, o čem vám chceme vyprávět. Jak mám představit tento případ? Když se organismy stanou složitějšími, lépe fungují. Více buněk se spojí dohromady, komunikují a lépe fungují. S vámi jako životní silou se systémy staly propracovanějšími a vyspělejšími. Nakonec jste se stali lidskou bytostí, která má konečně to, co bychom nazvali vnímáním. To znamená, že jste si vědomi toho, že jste zde. Brzy vám přinesu další channeling, který vysvětlí evoluci života na Zemi. Buňky života se množí, žijí a spotřebovávají energii, kterou jste ve vědě ještě nespatřili.

Uvědomění si sebe, je jedním z prvních atributů duchovní inteligence, a vy tady s ní sedíte. Dnes jste mnohem, mnohem výše ve vývoji, než zvířata těsně pod vámi. Díváte se jim do očí, vidíte tam emoce a lásku, a také inteligenci, ale ona nevědí, kdo jsou, ne doopravdy – ne tak jako vy. Váš mozek je tím nejlepším na planetě a to se stalo proto, že více celků a systémů pracovalo společně způsobem, jaký si ještě neumíte představit.

Proč vám to vyprávím? Protože tato základní pravda se vůbec neodráží sociálně. Všimli jste si někdy, že čím větší je nějaká organizace, tím dysfunkčnější se stává? Mohu ukázat na vás a říci, že to je pravý opak toho, co se v průběhu času stalo s buněčnou strukturou? Něco tu schází! Buňky se vzájemně koordinují způsoby, které jste ještě neodhalili. Jedna , že všechny mají stejné informace a všechny pracují směrem ke stejnému inteligentnímu cíli. Jak můžete mít biliony a biliony buněk v lidském těle, které pracují společně, žijí po dlouhou dobu, spolupracují, a dělají, co mohou pro to, aby přežily, a přesto když spojíte dohromady několik stovek lidí, tak jsou dysfunkční?

Víte, že mám pravdu. Čím větší je sociální organizace, tím hůře funguje. A dostáváme se k vládě. Nemusím vám to říkat. Objeví se to v některých případech, že ta organizace je ve skutečnosti hloupá, protože je jich tolik a snaží se dělat stejnou věc. Co je špatné na takovém obrázku? Dovolte mi ukázat vám to, protože se to změní.

Spojené vědomí

Tady je nový pojem: spojené vědomí. Lidské bytosti začínají mít stejný druh atributů vědomí, který si užívají vaše buňky. Budou spojeny. Začnou vědět, co si ten druhý myslí. Ne osobně nebo soukromě, ale intelektuálně a kooperačně. Vůdcem se stane zdravý selský rozum. Velmi brzy naleznete něco, o čem jste si nikdy nemysleli, že by se to mohlo stát: velké organizace začnou fungovat mnohem lépe než dnes. Už jsme mluvili o dni, kdy nastane spolupráce bez vedení. To vše je toho součástí, moji drazí. Umíte si představit situaci, kdy nikdo není ničím pověřen? To se může stát jen tehdy, když všichni jedinci znají problematiku společně. Chápete, co říkám?

Toto, moji drazí, je faktor moudrosti. Umíte si představit, že to ovlivní všechno? Začněme jednoduše: vztahy, byznys obecně, korporace, politiky a vlády. Je-li vědomí fyzika (jak jsem zmínil), znamená to, že fungují absolutní fyzikální pravidla moudrosti a to znamená, že to lze spatřit a pracovat s tím.

Vzpomínáte si na tu radiaci, která přichází vaším směrem ve slunečním systému? Vzpomínáte si, že zasáhne magnetickou mřížku? To vše začne odemykat vaši DNA. Pouze odemkne to, co máte svobodnou volbu přijmout, moji drazí. Nestane se vám to, pokud k tomu nedáte souhlas. Mým úkolem je říci vám, abyste to očekávali!

Všichni se vrátíte zpět, to jsem vám říkal. Bez ohledu na to, co vaše unavené tělo říká teď, vy se vrátíte. Představte si mladé tělo se znalostmi, které jste získali v této době, takže nemusíte dělat stejné chyby! Budete přicházet svěží, dobře vypadající a vzpomínající si! Nezmeškáte tu oslavu, moji drazí. Úplně pokaždé, když jsem vás viděl na své straně závoje, jste se nemohli dočkat, až se do toho znovu dáte, obzvláště pokud šlo o spásu. Strávili jste mnoho času bojem se starou energií, moji drazí. Proč si neužít toho, za co jste zaplatili a co jste si zasloužili? Je toho více. 

Dětské hřiště, znovu

Minulý týden jsme vám řekli, že metafora toho všeho jsou děti na hřišti. Dokážete si ještě vzpomenout, jaké to bylo, být na dětském hřišti? Vzpomínáte si na rváče? Vzpomínáte, jak jste se cítili neschopně nebo jste snad byli tím rváčem vy? Možná jste sehráli cokoliv, co bylo ve vašem nedospělém vědomí, a ostatní děti dělaly totéž. To bylo přežití - udělali jste, co jste mohli, abyste si udrželi to své.

Ale to se změnilo, když jste vyrostli, a jako mladí dospělí jste již ty věci na dětském hřišti neprováděli. Neškádlili jste se, ani jste neházeli kameny, ani jste si nenadávali. Teď to víte lépe, protože jste vyrostli a zmoudřeli. Jen pomyslete na lidstvo, které až do dnešního dne neslezlo z hřiště. V této nové energii po roce 2012 jsou vám k dispozici nástroje zralosti, které jste si zasloužili. Vidíte civilizaci novýma očima a dětské hřiště začíná mizet. Začíná to řešit moudrost.

Moji drazí, lidstvo nevstoupí do této nové moudrosti, dokud spolu budete bojovat jako barbaři. Mimochodem, to jste dělali po celé věky! Učili jste se, jak jeden druhého zabít lépe a lépe, a najednou se vědomí mění. Lidé si začínají ve velkém rozsahu uvědomovat: „Toto není to, co chceme.“ Ach, věřte mi, lidé se o tom budou neustále přít, ale většina si to pomalu uvědomí.

Stejně jako ve skutečném životě si uvědomíte, že někteří rváči nikdy nevyrostli a stále hrají podle pravidel “dětského hřiště”. Některé z nich sledujete na planetě právě teď. Rádi by vzali tu starou, temnou energii a vrátili ji přesně tam, kde byla před rokem 2012. Moc by chtěli, abyste se báli, ale to se nestane. Moudrost se mění.

Vaše innate se začne měnit. Innate je inteligence chytrého těla (je to energie, se kterou se snažíte komunikovat prostřednictvím svalového testování - kineziologie). Most mezi tělem a innate schází, ale začne se stavět. Dovolte mi, abych to převedl do jednoduchých výrazů. Nakonec se stanete svými vlastními intuitivními léčiteli. Budete vědět, co se děje v každém orgánu vašeho těla a v každé žláze – budete vědět, jestli je ve vaší krvi rovnováha! Nemyslíte si, že váš mozek, by vám to měl dát vědět? Vaše innate to už ví! Vždy se snaží sama sebe vyrovnávat a ta jediná část, která je z toho vynechána, je vaše vědomí! Připadá vám současný systém jako kompletní? Nefunguje správně. Ale až začnete fungovat na 44%, stane se to realitou. Toto je pouhý začátek, moji drazí.

Představte si lidskou bytost, která tyto věci ví. Můžete se na ni podívat a říci, že je super-bytost. Jak to může vědět? Vítejte v budoucnosti! Mír na Zemi je pouhým začátkem - je to něco, co vyžaduje jen málo mentálního úsilí, jak by řekl můj partner, protože to automaticky přichází s moudrostí. Skoncovali jste se vzájemným mlácením se na dětském hřišti, když jste se dostali do věku dospělosti. Rozvinuli jste zralost a trochu elegance. Váš program se změnil a musíte se s tím vyrovnat.

To je to, co my vidíme pro tuto planetu! To je naše předpověď. Nebude to okamžitě, ale začíná to teď. Předáváme vám základy toho, jak to funguje, aby se to pro vás stalo reálným, až se to stane. Toto vysvětlení je takové, abyste ho pochopili, není to žádný kouzelný příval energie, který někdo vylije na Zemi a způsobí mír. Není tomu tak. Impuls k tomu přichází z vaší DNA, vaší moudrosti, vašich inkarnací a s tím, co jste se rozhodli dělat.  Toto je to poselství. Je to práce!

Vždy se někteří ptají: „Za jak dlouho? To všechno zní tak dobře.“ Chci, abyste si vzpomněli: někteří z vás zde byli před 20 lety, když mě můj partner přivedl do místnosti velmi podobné této a poprvé mi dovolil začít se a předat vám poselství. V té době jsme vám předali informaci, která je teď přímo před vámi, děje se. Viděli jsme možnosti toho, co by mohlo být a co byste mohli dělat. Nebylo to promarněné proroctví, protože se to stalo!

Duch nezná budoucnost, protože to je svobodná volba lidstva. Ale známe vzorce, které se staly dříve na jiných planetách. Už jsme viděli to, co děláte teď, a viděli jsme celkový pohled, který žádná lidská bytost vidět nemůže. My víme, co se děje v puklinách. Vidíme věci, kterým byste nevěřili, všechny vás posunují kupředu. Jak brzy? To záleží na vás. Je tolik věcí, které jsou ve vaší moci, a to zahrnuje i to, co se děje ve vašem slunečním systému, a co je dle plánu pro nové lidstvo.

Precese bodů rovnodennosti a konec roku 2012 vyznačil začátek lidského vědomí, které začíná vstupovat do dospělosti. Toto bylo to proroctví starých národů. Dále je zde věk zvykání si na to. Nepovím vám, jak dlouho to potrvá. Na jiných planetách to byla překvapivě krátká doba. Existuje možnost, že se přes to dostanete rychle. Moji drazí, zasloužili jste si to. Všechny ty životy skládání této skládačky vyvrcholily do tohoto bodu a teď máte svobodu spatřit konec toho všeho. Vyžaduje to vyladění, abyste se přesunuli ze starého do nového, a při tomto vyladění je rekalibrace nalezení nové frekvence na vás. Zbavení se strachu je na vás.

Nakonec vám povím něco, co jsem řekl už dříve, a chci, abyste to slyšeli stále znovu a znovu. Opakujeme, abyste pochopili to, co uvidíte.  Temnota se bude snažit zvítězit teď, když bylo světlo rozsvíceno. Mají jeden nástroj, který je silný – opravdu silný. Tento nástroj se dokáže dostat k nejvyšším z nejvyšších a zničit je. Můžete se dostat k pracovníkům světla, léčitelům a channelerům. Je to slovo na pět písmen – říká se tomu strach.

Jestliže se bojíte, potom zvítězili. Chci, abyste na to mysleli. Oni to vědí. Nechejte své světlo zářit takovým úžasným způsobem, aby už tady to hrozivé slovo na pět písmen nebylo. Dokonce ani neexistuje. Procházejte těmito časy a pamatujte si je, protože jste je očekávali. Směřujte k nim své úsilí. Směřujte své úsilí k novému slovu na pět písmen – LÁSKA.

A tak to je.
KRYON