VIII. Ceník produktů pro biorezonanci pro rok 2020.03

                                                                                            Platnost od 4.4.2020

 

Ceny se rozumí v Kč a bez DPH a jsou určeny pro koncového uživatele. Přepočet na eura je v kurzu 1 EUR =25,60 Kč. Prodejci těchto produktů pro biorezonanci nakupuji tyto produkty za ceny dle obchodních podmínek.

Seznamy patogenů a programy na vyléčení je možné používat na základě „Souhlasu“, který se vztahuje na jméno uživatele, typ přístroje a jeho výrobní číslo. Licence je chráněna speciálními kódy proti kopírování a přenosu na jiné přístroje nebo na další osoby a je aktivována jen po jejich zaplacení!

 

Všechny seznamy a programy uvedené v tomto ceníku jsou vytvořeny skrze Ducha. 

                                                         

CENÍK ZA SEZNAMY FREKVENCÍ DNA PATOGENŮ

Vyřadil jsem z nabídky roku 2019 seznamy 1, 2 a 3, které se týkaly frekvencí DNA na 750 patogenů, na 880 patogenů, na 1200 patogenů a  „RPZ_databaze JH original“, protože došlo poměrně ke značnému doplnění nových frekvencí DNA o více jako 300.

                                                                                                                                                       Kč/EUR

1.11 Seznam frekvencí DNA 1111 patogenů v uspořádání dle skupin                                         3100,-/121,00

1.12 Aktualizace frekvencí 1.1 s 880 patogeny na 1111 patogenů                                                 500,-/19,60

1.21 Seznam frekvencí DNA 1550 patogenů v uspořádání dle skupin - obsahuje seznam               

        1.11 a 7.1.                                                                                                                            4000,-/156,00

1.22 Aktualizace frekvencí DNA s 1200 patogeny na 1550 patogenů                                             500,-/19,60

2.11 Seznam frekvencí DNA 1111 patogenů dle abecedy                                                            3200,-/124,80               

      nebo při zakoupení seznamu č. 1.11                                                                                       100,-/3,90

2.21 Rpz_databaze 1.1.2020 JH komplet RPZ, SRZ, do programu Ravo Rife 1.21

obsahující 1550 patogenů                                                                                                          5200,-/203,00

2.31 Rpz_databaze 1.1.2020 JH komplet RPZ, SRZ, do programu Ravo Rife 1.21

obsahující 1550 patogenů v případě dřívějšího zakoupení Seznamu frekvencí 2.3

 v rozsahu 1200 patogenů                                                                                                            700,-/27,30 

2.41 Rpz_databaze 1.1.2020 JH komplet RPZ, SRZ, do programu Ravo Rife 1.21

v případě dřívějšího  zakoupení Seznamu frekvencí v rozsahu 1.1. 1200 patogenů                    1700,-/66,30 

7. 1 Doplněk frekvencí DNA patogenů obsahující také skupiny druhů-poddruhů-typů,

        celkem 400 patogenů                                                                                                             990,-/38,60

 

      CENÍK ZA PROGRAMY NA VYLÉČENÍ NEMOCÍ A ZDRAVOTNÍCH  POSTÍŽENÍ

 

Za názvem programu značí: S = program je vhodný pro SRZ,  R= program je vhodný pro plazmový generátor, např. RPZ 14,  K= program je zčásti vhodný pro SRZ a pro RPZ 14. Samozřejmě lze použít s výhodou vždy RPZ 14.

11. Vyléčení onychomykózy za pomoci biorezonance  S                                                                150,-/5,80      

12. Vyléčení některých druhů akné za pomoci biorezonance  S                                                    110,-/4,30

13. Vyléčení některých nezhoubných nádorů za pomoci biorezonance              S                         150,-/5,80

14. Vyléčení paradentózy za pomoci biorezonance  S                                                                    50,-/2,00      

15. Vyléčení streptokokové infekce za pomoci biorezonance  R                                                    240,-/9,40

 

16. Vyléčení poškozených myelinových obalů nervů za pomoci biorezonance  S                         290,-/11,30

17. Vyléčení některých druhů močové inkontinence za pomoci biorezonance S                          150,-/5,80

18. Vyléčení klíšťové encefalitidy a Lymeské borreliózy K                                                            700.-/27,30

19. Vyléčení angíny a zánětu krčních mandlí za pomoci biorezonance   R                                   80,-/3,10

20.  Vyléčení chřipkového onemocnění za pomoci biorezonance  R                                            100,-/3,90

21. Vyléčení akutní rýmy za pomoci biorezonance  R                                                                   140,-/5,50

22. Vyléčení zánětu prostaty za pomoci biorezonance  S                                                             500,-/19,50

23. Vyléčení některých druhů tetanie za pomoci biorezonance  K                                               450,-/17,60

24. Vyléčení křečových žil způsobených patogeny za pomoci biorezonance  R                          450,-/17,60

25. Vyléčení mužské neplodnosti způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K                   600,-/23,40

26. Vyléčení patogenní bronchitidy za pomoci biorezonance S                                                   600,-/23,40

27. Vyléčení bolestí zubů a dásní způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K                   500,-/19,50

28. Vyléčení dětské epilepsie způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K                         800,-/31,00

29. Vyléčení zánětů štítné žlázy způsobených patogeny za pomoci biorezonance S                   890,-/34,70

30. Vyléčení dermatomykóz a dermatofytóz za pomoci biorezonance  R                                     380,-/14,80  

 

Programy od čísla 31 mají kvůli snadnější práci s hledáním patogenů a jejich významu uvedené

 některé intenzívně působící patogeny a také jejich častější výskyt při vzniku nemoci.

 

31. Vyléčení akutních a chronických bolestí hlavy a migrény způsobených patogeny

       za pomoci biorezonance  R                                                                                                      900,-/35,00

32. Vyléčení akutního zánětu horních dýchacích cest, také i s otokem v podhlasivkové

       oblasti hrtanu za pomoci biorezonance   S                                                                               930,-/36,30 

33. Vyléčení pneumonie a nozokomiálních nákaz způsobených patogeny za pomoci

       biorezonnce  R                                                                                                                          900,-/35,00

34. Vyléčení průjmu, úplavice a gastroenteritidy způsobené patogeny  za pomoci

       biorezonance  R                                                                                                                        440,-/17,20

35. Vyléčení akutní a chronické gastritidy způsobené patogeny za pomoci

      biorezonance    R                                                                                                                       800,-/31,00

36. Vyléčení trombocytopenie (nedostatečné tvorby trombocytů) a trombózy způsobené

      patogeny za pomoci biorezonance R                                                                                         300,-/11,70 ¨

37. Vyléčení chronické obstrukční plicní nemoci – CHOPN za pomoci biorezonance  R                  zdarma

38. Vyléčení akutního a chronického zánětu žlučníku způsobeného patogeny za pomoci

       biorezonance  R                                                                                                                         690,-/26,90

39. Vyléčení akutního a chronického zánětu močových cest způsobených patogeny za

       pomoci biorezonance  R                                                                                                            550,-/21.40

40. Vyléčení glaukomu – zeleného zákalu způsobeného patogeny za pomoci

      biorezonance R                                                                                                                            900,-/35,00  

41. Vyléčení hlubokého pánevního zánětu způsobeného patogeny za pomoci

       biorezonance  R                                                                                                                           900,-/35,00           

42. Vyléčení atopického a kontaktního ekzému způsobeného patogeny za pomoci

       biorezonance  S                                                                                                                           500,-/19,50

43. Vyléčení revmatoidní artritidy za pomoci biorezonance   R                                                          990,-/38,60

44. Jak postupovat úspěšně na cestě k vyléčení „autoimunitních nemocí“ způsobených zejména  

       EBV pomoci biorezonance  R                                                                                                      990,/38,60

45. Patogeny, které mohou způsobit poškození dítěte v době před narozením  R                             200,-/7,80

46. Vyléčení parestézie způsobené patogeny za pomoci biorezonance  R                                        900,-/35.00       

47. Očista lymfatického systému zaneseného parazity a jejich toxiny za pomoci

      biorezonance  R                                                                                                                            zdarma  

48. Vyléčení Morgellon-syndromu, systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního

       onemocnění za pomoci biorezonance  R                                                                                     900,-/35,00

49. Cesta k vyléčení postižení jménem tinnitus za pomoci biorezonance a změny mysli R                600,-/23,40

50. Shrnutí poznatků o platformě EBV a Morgellon virusech                                                               zdarma   

51. Vyléčení pigmentových névů a syndromu dysplastických névů za pomoci

      biorezonance S                                                                                                                             850,-/33,20

52. Cesta k vyléčení roztroušené sklerózy způsobené patogeny za pomoci biorezonance        

      v případě již dříve zakoupeného programu č. 44 nebo 1.1 Seznamu frekvencí DNA 880

      patogenů. R                                                                                                                                   300,-/11,70

      Jinak je třeba tyto produkty dokoupit.

      (Před použitím tohoto programu je nutno použít program č.16.)

53. Vyléčení Alzheimerovy choroby způsobené patogeny za pomoci biorezonance    

       v případě již dříve zakoupeného 1.2 Seznamu frekvencí DNA 1200 patogenů

        v uspořádání dle skupin nebo obou programů č. 44 a č. 48     R                                               500,-/19.50                                                                           

       Jinak je třeba tyto produkty dokoupit.

54. Cesta k vyléčení Parkinsonovy nemoci i za pomoci biorezonance                                             

       v případě již dříve zakoupeného 1.2 Seznamu frekvencí DNA 1200 patogenů

        v uspořádání dle skupin nebo obou programů č. 44 a č. 48    R                                                500,-/19,50

       Jinak je třeba tyto produkty dokoupit.

      (Před použitím tohoto programu je nutno použít program č.16.)

55. Cesta k vyléčení neuropatie za pomoci biorezonance v případě již dříve

       zakoupeného 1.2 Seznamu frekvencí DNA 1200 patogenů v uspořádání dle skupin                   

       nebo obou programů č. 44 a č. 48     R                                                                                       600,-/23,40

       Jinak je třeba tyto produkty dokoupit.

       (Před použitím tohoto programu je nutno použít program č.16.)

56. Seznam HPV způsobujících vznik 16 druhů nezhoubných nádorů a 2 druhů polypů  (samotné

      vyléčení nezhoubných nádorů je uvedeno v programu č. 13)   R                                               200,-/7,80

57. Vyléčení ulcerózní kolitidy za pomoci biorezonance   R                                                            500,-/19,50

58. Vyléčení dermatóz způsobených HPV za pomoci biorezonabce  R                                            200,-/7,80

59. Cesta k vyléčení bolestí v lidském těle a obnovení funkce smyslových receptorů za

      pomoci biorezonance  R                                                                                                            200,-/7,80

60. Nejhorší, nejzákeřnější a nejvíce rozšířený patogen v lidském těle

      je Herpes zoster virus 15/16.   R                                                                                                  zdarma

61. Vyléčení celiakie za pomoci biorezonance  R                                                                           400,-/15,6

62. Vyléčení rakoviny  - karcinomů, sarkomů a herpes nádorů za pomoci biorezonance,

      postup činností pro vyléčení R                                                                                                  2000,-/78,0

63.1 Text o vyléčení rakoviny, rakovinových nádorů v lidském těle za pomoci biorezonance. 

         Shrnutí poznatků o působení EBV, HSV a Morgellon virusů.                                                  zdarma  

64. Vyléčení nemoci motýlích křídel za pomoci biorezonance.                                                 jednotlivě zdarma                

65. Vyléčení lumbága, stenózy páteřního kanálu, Bechtěrevovy nemoci, syndrómu

        karpálního tunelu, zánětu sedacího nervu a obdobných zánětlivých nemocí

        souvisejících s páteří, způsobených patogeny, za pomoci biorezonance                              1500,-/58,50                                                  

 

  

      Všechny uvedené ceny platí pro držitele 1 ks plazmového generátoru např. přístroje RPZ 14 a 1 ks přístroje s elektrodami, např. SRZ. Pro střediska, která se zabývají biorezonancí profesionálně, bude za každý další plazmový generátor účtována přirážka + 30% z celkové ceny, a pro každý přístroj s elektrodami + 15%.

  Aktualizace seznamů a doplňování programů bude prováděno formou číslovaných dodatků k tomuto ceníku.

 Vypracoval a zodpovídá za správnost: Ing. Jan Heczko. Email: jan.heczko22@gmail.com.