Moje další poznatky ve vztahu k biorezonanci

 

 Shrnutí poznatků o působení  Epstein - Barr virusů (EBV), Herpes virusů (HSV) a Morgellon virusů (MV)

Nejhorší, nejzákeřnější a nejvíce rozšířený virus v lidském těle je Herpes zoster virus (HZV), protože také on způsobuje specifické nádory – herpetické nádory, považované za rakovinové nádory.

 

Tento text vznikl na základě informací uvedených v knihách Anthonyho Williama, v současnosti největšího léčitele na Zemi, ve kterých autor píše o tom, jak zhoubné mohou být účinky EBV v lidském těle. Píše o počtu 60 kmenů EBV. Ale nenašel jsem v jeho knihách ani jedno přesnější jméno.

Text je určen pro každého, kdo se zajímá o své zdraví. Jako zatím jediní na Zemi můžeme používat v Česku, na Slovensku a také v Maďarsku účinné postupy pro likvidaci těchto patogenů za pomoci biorezonance!!!

 

Pro všechny dále uvedené patogeny existují fungující frekvence, tedy takové, které likvidují DNA patogenů na poprvé. To znamená, že takový patogen se nemůže dále rozmnožovat, nemůže nikoho nakazit a likvidaci „mrtvého zbytku“ provede imunitní systém, který má k tomu své očistné postupy. Existují již podrobnější programy na vyléčení některých nemocí s uvedením frekvencí těchto patogenů nebo obsáhlejší seznamy obsahující 1111 nebo také 1450  fungujících frekvencí na likvidaci DNA patogenů. Podrobnosti lze získat na adrese jan.heczko22@gmail.com.

 

Lékařská věda nedokáže likvidovat rakovinové virusy bez poškození zdravých buněk lidského těla, ať už ozařováním nebo chemoterapii. Přitom za pomoci Biorezonance, s dobře fungujícími frekvencemi, to trvá jen 25 minut.

Zde uvádím fungující frekvence na likvidaci DNA nejobávanějších rakovinových virusů

EBV BX1 179,5-181,5 kHz,  EBV BX2 177,5-179,5  kHz , EBV BY 179,0-181,0 kHz. Na jejich likvidaci stačí plazmový generátor.

 

      Obsah:

    I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

   II. Moje poznání týkající se EBV

  III. Působení virusů pásového oparu HZV v lidském těle.

  IV. Moje poznání týkající se virusů pásového oparu HZV.

   V. Základní informace o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného

         kožního onemocnění.

 VI. Moje poznání:  Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického,

         nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance.

 VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance.

VIII. Stresory

   IX. Duchovní příčiny nemocí

    X. Seznam programů na léčení a vyléčení některých nemocí, označovaných někdy jako autoimunitní.

 

Poznámka: Černě vyznačený text je přejatý z knih Anthony Williama nebo z internetu dle odkazu.

 

I. Virus Epstein-Barrové napadl většinu lidstva

Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že lidské tělo si s ním poradí. Bohužel neporadí. Za tímto šokujícím tvrzením stojí Anthony Willliam, který se označuje za lékařské medium. Proslul unikátními vědomostmi o lidském zdraví, kterými překvapil mnohé lékaře, kteří si nevěděli rady s diagnózou záhadných chorob svých pacientů.  (Zdroj: Energie života Novinky  6. 7. 2017)

Anthony William

Anthony William se narodil s jedinečnou schopností komunikovat se svým Vyšším Já, které mu poskytuje mimořádně přesné zdravotní informace. A sice s velkým předstihem, než se samotná nemoc projeví takovým způsobem, že lékaři jsou schopni ji teprve diagnostikovat.

Když mu byly čtyři roky, šokoval svou rodinu tím, že na večeři oznámil, že babička má zatím bez symptomů rakovinu plic. Lékařské vyšetření tuto diagnózu brzy potvrdilo.

Anthony se více než 25 let věnuje pomoci lidem překonávat nemoci a předcházet jim. A zároveň tak objevuje skutečnosti až několik desetiletí před jejich vědeckým potvrzením. Jeho soucitný přístup, který bere v úvahu zdraví ve všech ohledech, tedy nejen na fyzické úrovni, mnohokrát poskytl úlevu nemocným. A stejně tak přinesl rozluštění záhadných chorob těm, kteří stáli o to je nalézt.

Anthonyho bezprecedentní přesnost a úspěšnost mu získala důvěru a lásku tisíců lidí po celém světě, mezi nimiž byly například filmové, hudební a sportovní hvězdy, miliardáři, spisovatelé a mnozí další, kteří nemohli najít způsob, jak se vyléčit. Anthony se také stal neocenitelným zdrojem pro lékaře, kteří potřebují pomoc při řešení svých nejtěžších případů, o čemž napsal vlastní knihu s názvem Lékařské medium: Tajemství chronické a záhadné nemoci a jak se definitivně vyléčit.

Virus Epstein-Barrové vytvořil tajnou epidemii

Lékařské komunity si uvědomují pouze jednu verzi EBV, ale ve skutečnosti jich existuje více než 60 forem. Nemají vůbec tušení, jak virus funguje dlouhodobě a jak zákeřný může být, i když dobře vědí, že se snadno přenáší kapénkovou infekcí, slinami (nemoci z líbání), krví, pohlavním stykem a transplantací.

Pravdou však je, že EBV je zdrojem mnoha zdravotních problémů, které jsou v současné době považovány za nemoci záhadné, jakou jsou v úvodu článku zmíněný syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus, tinnitus, vertigo a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady.

Chcete-li lépe porozumět EBV, je velmi žádoucí rozpoznat čtyři fáze, kterými prochází.

 

První fáze

Pokud se člověk nakazí EBV, počáteční stadium se vyznačuje spícím obdobím, kdy se virus rozšiřuje prostřednictvím krevního oběhu. Zcela bez příznaků se jen množí, aby narostl na síle a mohl pak udeřit bezprostřední infekcí.

Druhá fáze

Na konci první fáze je virus Epstein-Barrové připraven bojovat s tělem. Tehdy se EBV poprvé projeví tím, že se změní na mononukleózu. Lékařské komunity si neuvědomují, že každý případ mononukleózy je pouze druhou fází EBV. Během této druhé fáze se imunitní systém těla dostane do války s tímto virem, který napadá jeden nebo více hlavních orgánů. Typicky játra nebo slezinu.

Třetí fáze

Jakmile se virus dostane do jater, sleziny nebo jiných orgánů, zabydlí se tam. Od tohoto okamžiku, když lékař poprvé provede test na EBV, nalezne protilátky a jejich přítomnost přisoudí již proběhlé infekci, kdy EBV byl ve své první fázi. Bohužel lékař jej nenalezne v krevním řečišti. Toto podstatné opomenutí se stane jednou z největších chyb v anamnéze, což je zároveň způsob, jak virus zůstane nezpozorován.

Čtvrtá fáze

Konečným cílem viru Epstein-Barrové je zánět centrálního nervového systému. Imunitní systém by tomu normálně nedovolil, aby se tak stalo.

Pokud však EBV úspěšně prošel třetí fází, využije naší zranitelnosti a začne způsobovat řadu zvláštních příznaků, které zahrnují od bušení srdce přes náhlé nevysvětlitelné bolesti po celém těle až po neuralgii, tedy nezvladatelnou bolest nervů.

Lékaři pacienty s těmito problémy někdy diagnostikují jako s fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem nebo revmatoidní artritidou, což jsou všechny symptomy, o kterých lékařská komunita připouští, že jim nerozumí. Tudíž pacienty nemají jak léčit.

Vyléčení

Zatímco EBV představuje vážnou hrozbu pro zdraví, dobrou zprávou je, že pokud nemocný pečlivě a trpělivě dodržuje kroky popsané v jeho knize, ve zkratce spočívající v důsledné detoxikaci těla a nezvratném přechodu ke zdravému životnímu stylu, může se vyléčit. Může obnovit imunitní systém, osvobodit se od EBV, omladit tělo, získat plnou kontrolu nad svým zdravím a směle pokračovat ve svém životě.

(zdroj: medicalmedium.com)

 

II. Moje poznání skrze Ducha týkající se EBV

 

Jednu knihu s názvem „Štítná žláza a její léčba“ jsem dostal 26.4.2019 od mých slovenských přátel a druhou knihu s názvem „Mystický učitel – Tajemství chronických i záhadných nemocí a jejich léčení“ jsem „sehnal“ už 27.4.2019. Stačilo mi přečíst jen cca 20 stránek, abych si uvědomil, že existují také jiné možnosti vyléčení některých těžkých a zákeřných nemocí, než založené na stravě. Tou možností je biorezonance a poznání všech patogenů, které působí jako EBV nebo spolupůsobí s nimi. Nazval jsem to platformou EBV.

 

Úplně základní informace v obou těchto knihách je: U mnoha těžkých a záhadných nemocí lékař diagnostikuje, že se jedná o autoimunitní nemoc, to znamená, že tělo napadá samo sebe. To je ale velký omyl, protože tělo samo sebe nikdy nenapadá. Je to jen pojmenování příčiny nemoci, které lékaři nerozumí.

 

V knize je také uvedeno, že existují čtyři stadia nákazy EBV a znovu je stručně zopakuji.

První stadium představuje množení – replikaci virusů a čekání na vhodnou příležitost. EBV je velice trpělivý a inteligentní.

 

Ve druhém stadiu dochází ke vzniku mononukleózy v těle. V této době je virus velmi nakažlivý.

 

Ve třetím stadiu přejde virus do jater, sleziny nebo do dalších orgánů a není ho možné detekovat. V organismu může přetrvávat léta, až desítky let.

Virus EBV produkuje 3 druhy toxinů:

- Toxickou odpadní hmotu neboli vedlejší produkt.

- Protože má šestitýdenní životní cyklus, je zbývající mrtvá hmota sama o sobě toxická. Projevuje se to únavou.

- Jedovaté látky vznikající těmito dvěma procesy mají schopnost vytvářet neurotoxin, který narušuje funkci nervů a mate imunitní systém. K sekreci tohoto speciálního toxinu dochází ve strategickém období třetího stadia a posléze i během čtvrtého stadia, aby se imunitní systém nedokázal zaměřit na virus a jeho likvidaci.

 

Ve čtvrtém stadiu dochází k následkům vyvolaným usídlením agresivního typu EBV v orgánech těla a projevuje se jako:

- Zpomalená činnost jater, nízká výkonnost.

- Žloutenka C.

- Přecitlivělost na potraviny, které v minulosti nepůsobily potíže.

Virus vyčkává, dokud nezachytí stresové hormony, které nasvědčují tomu, že je tělo mimořádně oslabené. Všechny tyto jedy nakonec aktivují imunitu – a zároveň ji naprosto zmatou, protože imunitní systém nemá nejmenší tušení, odkud toxiny přicházejí.

 

Tyto informace mi umožnily klást otázky a získávat na ně odpovědi.

Uvědomil jsem si, že očista od těchto patogenů – virusů,  má prvořadou důležitost pro každé lidské tělo a že je nutno zjistit a doplnit frekvence DNA do souboru, který by mohl přispět účinným způsobem k vyléčení mnoha nemocí, se kterými si medicína zatím neví rady. Soubor jsem nazval jako „platforma EBV“.

 

S tímto poznatkem jsem začal vytvářet program na vyléčení revmatoidní artritidy (č. 43) a zjistil jsem, že prvořadá očista těla a vyléčení této těžké nemoci by měla být spojeno právě s očistou od celé „platformy EBV“.

 

K nalezení jednotlivých patogenů v těle lze s výhodou použít kineziologii a nemusí to trvat déle jako ½ hodiny.

Výskyt těchto některých patogenů v těle neznamená automaticky, že onemocníme některými nemocemi, které se v dané skupině mohou vyskytnout, protože se také jedná o jejich množství v těle a tělesné soustavy, které byly napadeny! Protože druhou příčinou závažných onemocnění, způsobených EBV jsou také toxické látky v těle a také tzv. stresory.

 

Výskyt virusů v těle z platformy EBV

 


 

 

Název patogenů

 

 

 

 

SAV

EBV subsp. 

 

EBV BX1 (sarkom)

x

EBV BX2 (sarkom)

x

EBV BY   (karcinom)

x

EBV CeHV-  8

 

EBV CeHV-10 

 

EBV CeHV-11 

 

EBV CeHV-12 

x

EBV CeHV-13

 

EBV CeHV-14 

x

EBV CeHV-15 

x

EBV CeHV-16 

x

EBV POHV-1 

 

EBV POHV-2 

x

EBV POHV-3 

 

 

 

Herpes simplex typ 1 (HSV-1)

 

Herpes simplex typ 2  (HSV-2)

x

Herpes varicella virus (HHV 3) (plané neštovice)

 

Herpes zoster virus 15 subsp., 16 typů  (HHV 3)  (pásový opar)

x

Herpes virus HHV 6 

x

Herpes virus HHV 7 

x

Herpes virus HHV 8 

x

Herpes virus HHV 9

x

Herpes virus HHV 10

x

Herpes virus HHV 11 

x

Herpes virus HHV 12

x

Herpes virus HHV 13 

 

Herpes virus HHV 14 

 

Herpes virus HHV 15 

 

Herpes virus HHV 16 

x

Cytochalasin sp., 8 typů:

x

Enterotoxiny sp., 22 typů

x

Ljungan virus subsp., 4 typy

x

Parechovirus subsp., 14 typů

x

Neurotoxiny

Dermatoxiny

 

 

 

 


SAV = silně agresivní virusy označené  x

Existují virusy EBV CeHV 1-7 a 9, ale ty nepůsobí na lidské tělo. Také nejsou  EBV POHV vyšších čísel než 3. Mezi EBV byly v tabulce také zařazeny 3 rakovinové virusy, protože vznikají mutaci EBV.

Herpes virus HHV 3 bylo označením pro Herpes varicella virus a také pro Herpes zoster virus. Herpes virus HHV 4 bylo označením pro EBV, Herpes virus HHV 5 bylo označením pro CMV.

Další poznání souvisí s počtem 60 kmenů, které jsou zmíněny v knihách Anthony Williama, které vznikly postupně jako mutace prvotního EBV. Mezi těchto 60 zmutovaných kmenů patří všechny virusy, které jsem zařadil do platformy EBV. Těchto druhů a poddruhů je 46 a k tomu přináleží 16 typů, celkem 62 druhů, poddruhů a typů.

 

III. Další nesmírně důležitou informací z této knihy od A.W.  jsou informace o působení virusů pásového oparu v lidském těle

„Virus pásového oparu (Herpes zoster virus) je odpovědný za nejrůznější záhadné příznaky od vyrážek, které matou dermatology, až po neurologické potíže jako je cukání, mravenčení, pálení, křeče, chronické migrény, bolestí hlavy, a mnohé další, jež sužují miliony lidí. Různé formy pásového oparu způsobují obrnu lícního nervu, „zamrzlé“ rameno, diabetickou neuropatii, kolitidu, pálení pochvy, onemocnění čelistního kloubu, lymskou nemoc, a dokonce chybně diagnostikovanou roztroušenou sklerózu.

Pásový opar je onemocnění, jež se projevuje horečkou, bolestmi hlavy, vyrážkou, bolestmi kloubů a svalů, bolestmi šíje, ostrými neuralgiemi, pálivými bolestmi v průběhu nervu, bušením srdce a dalšími velice nepříjemnými obtížemi. Zdravotnické komunity se domnívají, že pásový opar je způsoben virem zoster, jenž patří do skupiny herpetických virů. A to je pravda – ale jen do určité míry.

Co už doktoři nevědí, je skutečnost, že neexistuje jen jeden typ víru pásového oparu, ale je jich 31. To je důležité vědět, protože různé typy víru způsobují různé příznaky.

Příznaky pásového oparu

K příznakům, které mohou provázet pásový opar, patří horečka a zimnice napodobující chřipku, bolesti hlavy nebo migrény, celkové neurčité bolesti, pálivé bolesti, svědění, brnění, vyrážka či zarudnutí anebo pustuly (puchýře vyplněné hnisem).

Ve skutečnosti jde o klasický projev pouze jednoho typu víru pásového oparu. Sedm kmenů pásového oparu skutečně vyvolává někde na těle kožní příznaky, ovšem ne v očekávaných lokalitách.

Dalších osm kmenů žádné vyrážky nezpůsobuje.

Podobně jako u všech herpetických vírů se i u pásového oparu uplatňují četné způsoby přenosu.

Klidové stadium a aktivace

Jestliže jste byli infikováni virem nebo jste jeho nosiči, patrně o tom ani nevíte. Je pravděpodobné, že než se projeví, bude ve vás přežívat nejméně deset, ale možná až padesát či více let. Virus se skrývá v některém z orgánů, typicky v játrech, kde ho imunitní systém nezaregistruje. Vyčkává, dokud nějaká traumatická tělesná nebo emoční událost organismus neoslabí anebo nevytvoří prostředí, které virus posílí.

Virus typicky přechází do dolní části páteře a vyvolává zánět sedacího nervu. Takže pokud trpíte opakovaně bolestmi v dolní části zad, které přicházejí a odcházejí a zase mizí bez zjevné příčiny, může za tím být virus pasového oparu pendlující mezi játry a páteří.

Pásový opar s vyrážkou

Existuje sedm kmenů víru pasového oparu, které způsobují vyrážky.

- Klasický pásový opar

- Pásový opar horní poloviny těla

- Pásový opar obou paží

- Pásový opar jedné paže

- Pásový opar hlavy

- Pásový opar dolních končetin

- Pásový opar vulvy

 

Neurotoxin pásového oparu

Jedním z pochybených názorů na pásový opar je představa, že se virus skrývá přímo pod kůži postižené vyrážkou, tak tomu ale není. Virus se usazuje mnohem hlouběji, aby mohl co nejvýhodněji vyvolávat zánět nervového systému.

Uvolňuje však neurotoxin, který u těchto sedmi kmenů proniká vnějším směrem do periferních nervů a do kůže. Právě neurotoxin způsobuje svědivé, dráždivé a zarudlé kožní projevy s typickými pustulami.   

 

Pásový opar bez vyrážky

 

Existuje osm kmenů víru pásového oparu. Osm kmenů nezpůsobujících vyrážky rovněž vylučují neurotoxin. V tomto případě však jed neproniká směrem ven do tenkých periferních nervů a kůže, nýbrž dovnitř, do větších nervů. Neurotoxin vystupňuje již přítomný nervový zánět a ještě více zatíží imunitní systém.

 

Člověk postižený některým z typů pásového oparu bez vyrážky má vnitřnější bolesti a závažnější poškozené nervy, než by měl při nemoci s vyrážkou. V důsledku toho může lékař považovat obtíže za fantomové bolesti nebo halucinace a poslat ho na psychiatrii. V tom lepším případě.

 

Doktor například usoudí, že imunitní systém pacienta si spletl určitou část těla s vetřelcem a začal proti ní bojovat (autoimunitní projev). Předepíše nejméně jeden imunosupresivní lék nebo steroidy s cílem zmírnit závažnost útoku. Imunitní systém je v celé věci nevinně, naopak stojí v první linii obrany proti skutečnému škůdci. Léky oslabující imunitní systém poskytují viru (paradoxně) příležitost dál se rozmnožovat a výrazně sílit.

Ještě horší situace nastává, usoudí-li lékař, že je pacient napaden bakteriemi a dá mu antibiotika, jež jsou pro jeho zdravotní stav dvojnásobnou ranou, neboť oslabují imunitní systém a navíc posilují virus pásového oparu.“

 

Osm typů pásového oparu bez vyrážky

 

- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)

- Nesnesitelně svědivý pásový opar

- Poševní pásový opar

- Pásový opar způsobující kolitidu

- Pálení horních a dolních končetin

- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu

- „Zamrzlé“ rameno

- Tělo v jednom ohni“ 

 

Pro více informací odkazují na výše uvedenou knihu!!!

 

IV. Moje poznání skrze Ducha týkající se virusů pásového oparu

 

V knize „Mystický léčitel“ je užito názvu těchto vírů pasového oparu buď jako typy nebo také kmeny. Správněji se jedná ale o 15 poddruhů druhu Herpes zoster virus a 16 typů, celkem 31 Herpes zoster virusů.

Pro lepší práci s nimi jsem je očísloval takto:

Sedm poddruhů pásového oparu s vyrážkou

1- Klasický pásový opar

2- Pásový opar horní poloviny těla

3- Pásový opar obou paží

4- Pásový opar jedné paže

5- Pásový opar hlavy

6- Pásový opar dolních končetin

7- Pásový opar vulvy

 

Osm poddruhů a 16 typů pásového oparu bez vyrážky

 

Těchto 16 typů pásového oparu se vyskytuje jen u dvou poddruhů HZV. Jednak u poddruhu „způsobujícího nesnesitelné svědění“ to je 5 typů a u poddruhu způsobující bolesti a pocity “těla v jednom ohni“ se jedná o 11 typů.

 

8- Neuralgický pásový opar (známý také jako diabetická neuropatie)

9- Nesnesitelně svědivý pásový opar  (5 typů 16-20)

10- Poševní pásový opar

11- Pásový opar způsobující kolitidu

12- Pálení horních a dolních končetin

13- Pásový opar dutiny ústní, onemocnění čelistního kloubu a obrna lícního nervu

14- „Zamrzlé“ rameno

15- „Tělo v jednom ohni“ (11 typů 21-31), způsobují herpetické nádory

 

Anthony William doporučuje ve své knize způsob léčení s pomoci léčivých potravin, léčivých bylin a doplňků stravy. Cílem je posílit imunitní systém léčené bytosti a oslabit imunitní systém patogenu. Jejich výčet je uveden v rámci druhové i cenové dostupnosti na americkém trhu. Bohužel v Česku jsou mnohé z nich dostupné jen v sezónu nebo vůbec. Ale existuje také jiná možnost.

 

Jiný postup v léčení a očistě může být uplatněn za pomoci biorezonance.

 

Skrze Ducha jsem zjistil, že všech těchto 15 poddruhů virů pásového oparu a 16 typů má frekvenci DNA, která se nachází ve stejném  rozpětí  2 kHz, má  frekvencí uvedenou v seznamu frekvencí DNA 880 nebo 1200 patogenu jako Herpes zoster virus.

 

Rozdíly u těchto patogenů v jejich frekvencích DNA jsou sice jen v desítkách Hz, ale jejich účinky v lidském těle zajišťuje kvantová část jejich DNA.  Ta určuje jejich význam, strategii, chování, možnosti vnikat do buněk, možnosti poškození lidského těla, způsob boje o přežití v něm, atd.

 

Kromě likvidace DNA těchto patogenů je velmi důležitá také očista těla od neurotoxinů a dermatoxinů 2x týdně a dlouhodobě několik měsíců, protože ty jsou zdrojem také bolestí. Také může být důležité vyléčení a obnova myelinových obalů nervů.

 

Existují fungující frekvence na likvidaci patogenu Herpes zoster virus a na neurotoxiny a dermatoxiny spolu s celým programem na očistu od EBV a HSV a také od Morgellon virusů.

 

Očista těla od těchto poddruhů a typů HZV by měla být jako naprosto prioritní před vším ostatním. Dokonce i při zjištění karcinomu nebo sarkomu v těle stačí likvidovat prvotně DNA rakovinových virusů, pak řešit HZV, HSV, EBV, Moregellon virusy a teprve pak provádět likvidací karcinomů a sarkomů. To znamená, že zhoubné nádory bez rakovinových virusů už nejsou tím největším nebezpečím. Přitom je potřeba počítat s tím, že očista může být provedena jen u 4 patogenů a v časovém rozestupu 1 týdne. Proto doporučuji při neznalosti počtu těchto poddruhů a typů v těle očistu tak, že se nastaví 4x frekvence na HZV, protože tím dojde k likvidaci DNA až u 4 z nich, pokud je jich alespoň tolik v těle. Podle reakcí se dá usoudit, jestli je potřeba v této očistě pokračovat, protože likvidace jedněch může způsobit zvýšenou aktivitu zbylých poddruhů a typů v těle.

S výhodou lze využít možností vytvářet záměr na očistu od patogenů HZV 15/16 rozšířením seznamu frekvencí DNA patogenů na jednotlivé poddruhy a typy, zejména v případech, kdy jsou příznaky zřetelné.

 

Např.:

Herpes zoster virus, herpesové nádory, 11 typů

Herpes zoster virus, nesnesitelné svědění, 5 typů

Herpes zoster virus, ostatní 6 subsp.

Herpes zoster virus, 7 subsp. s vyrážkou

 

Tímto záměrem se dá urychlit očista od těch HZV, které způsobují největší zdravotní problémy v těle.

Četnost výskytu Herpes zoster virusu v lidských tělech:

 

Na základě screeningu  32 některých mých klientů jsem mohl postupně zjistit, kolik mají ve svém těle těchto poddruhů a typů v okamžiku screeningu. Ukazuji to na možném počtu výskytu HZV od 0 do 31 a četnosti výskytu u klientů x:

 0  xxx

1

2  x

3

4 xx

5 xx

6 xx

7 x

8 xx

9 x

10 xxxx

11  xxx

12 x

13  x

14  xx

15

16

17

18  xx

19

20

21

22 x

23 x

24 x

25

26

27

28

29

30 x
31 xMohu potvrdit, že počet poddruhů a typů HZV v těle klientů vystihuje dostatečně dobře velikost jejich zdravotního postižení. Písmeno x vyjadřuje stav screeningu k datu 1.-23. 10. 2019.  Jak je vidět, jedná se až o masivní invazi těchto virusů v lidském těle.

 

Ale největší poznaní jsem učinil v souvislosti s výskytem nádoru v prsu ženy, která neměla ve svém těle žádné rakovinové virusy EBV BX1, BX2 a BY,  ale měla tam původně nezhoubný cystadenom. To jsem zjistil 30.10.2019.

Žena se podrobila několika lékařským vyšetřením se závěrem, že se jedná o rakovinový agresivní nádor a s několika variantami na řešení.

Pro mě to bylo nepochopitelné, protože vznik rakovinového nádoru-karcinomu v těle, bez přítomností rakovinových virusů, byl pro mě nemyslitelný. Ale zjistil jsem, že má v těle 24 poddruhů a typů Herpes zoster virusů (HZV). Od poloviny listopadu do jeho konce byla očištěna od poloviny z nich. Nicméně se žena rozhodla pro operativní odstranění nádoru.

Začal jsem uvažovat o tom, že za tím zřejmě stojí působení HZV, kdy takový nádor lékařská věda považuje za agresivní rakovinový nádor.

 

Na mé otázky se mi dostalo od kosmické inteligence tohoto poznání:

Některé nádory způsobují rakovinové virusy EBV a některé nádory, hodnocené klasickou medicínou rovněž jako rakovinové, způsobují některé HZV. Nazývám je proto jako herpetické nádory.

 

 

           Rakovinové nádory způsobené rakovinovými virusy EBV a jejich projevy jsou tyto:

  • nádor tlustého střeva – krev ve stolici, zácpa; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor plic – kašel, vykašlávání krve; jedná se o karcinom, způsobený EBV BY
  • nádor slinivky břišní – poruchy trávení, žloutenka; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor jater – žloutenka, zvětšení jater; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2
  • nádory ledvin – krev v moči, bolest v boku či v zádech, hmatné zvětšení ledviny; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2

Celkem to je pět druhů nádorů. Vznikají dlouho, v rozpětí i několika let a jsou také dlouho nebolestivé.

 

Herpetické nádory a jejich projevy jsou tyto:

Celkem to je také pět druhů nádorů. Vznikají i v rozpětí měsíců a jsou brzy bolestivé.

Těmto nádorům předcházejí nejdříve nádory nezhoubné, způsobené Human papiloma virusy. Ty se mohou přeměnit na herpetické nádory vlivem působení Herpes zoster virusu bez vyrážky- jeho 11 typů.

Na vzniku těchto nádorů se tedy podílí Herpes zoster virus bez vyrážky, popsaný v knize Anthony Williama jako „tělo v jednom ohni“. Možná to je vinou překladu z angličtiny do češtiny, ale nejedná se doslovné o „oheň v těle“, ale o jeho agresivní působení na postižený orgán v těle a na přeměnu nezhoubného nádoru na herpetický nádor. Těchto typů je celkem 11. Jejich likvidace DNA pomoci biorezonance při správně provedeném záměru představuje potřebný čas v délce 15 dní, protože lze likvidovat jen 4 typy za týden a za prvních 8 dní může být likvidováno 8 DNA těchto typů (1., 8. a 15. den).

Ostatní Herpes zoster virusy mají také své různé bolestivé projevy v lidském těle, ale nejsou tak agresivní až destrukční jako právě uvedených 11 typů HZV.

Toto moje poznání umožní správně diagnostikovat nádory na nádory rakovinného původu a herpetického původu a umožní rychlou reakci na likvidaci DNA těchto patogenů pomoci biorezonance, protože potřebné frekvence existují.

 

V. Základní informace  o MORGELLON-SYNDROMU, systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění

 

Zdroj: německý časopis Magazin 2000 Plus, duben/květen 2009, translation OSUD.cz 2009 (zkráceno).

Morgellony – jeden z cílených účinků rozprašování chemtrails

V západních médiích zcela umlčováno a v amerických médiích v nejlepším satiricky pojímáno, se stalo známým nové kožní a systémové onemocnění (možná nákaza), kterým je celosvětově napadáno stále více lidí. Pro lékařskou vědu platí, že nemůže být, to co být nesmí Skutečnosti však je, že toto onemocnění označované jako „Morgellony“ je nejen extrémně bolestivé, nýbrž také život ohrožující a pravděpodobně také mnoha způsoby přenosné.

Bývá také pojmenováno jako „zamlčená epidemie“ nebo „tajná americká epidemie“, protože se poprvé objevila v některých jižních státech USA. Lékařský establishment tuto nemoc nadále vytrvale ignoruje a při nejlepším ji označuje „smýšlená Parasitosis“ (blud, při němž je pacient přesvědčen o tom, že má ve svém těle parazity, ačkoliv pro to neexistuje žádný klinický důkaz – jinými slovy, dělají z těchto lidí psychický nemocné, pozn. překl.)

Jak se nemoc projevuje

Extrémní hlavní symptomy jsou: puchýřky na kůži, uhříky, dírky, uzlíky, pocity šimrání, únavový syndrom (CFS), dýchavičnost, omezená výkonnost, dermatitis (zánět kůže, ekzém), celulitida a ztenčená kůže, kašel, bolesti hlavy, zad a kloubů, místa stižená ekzémem a rozpad pigmentu, žluté zuby, kazy, napadení jazyka, bolesti dásní, žluté nehty na rukou a na nohou, šedivění vlasů, záněty očí a rychle zhoršení schopnosti vidět.

Vnitřní hlavní symptomy: Celková únava, dušnost, omezená výkonnost, kašel, zapomětlivost, deprese a předrážděnost, pocit hluchoty, záněty ledvin a měchýře.

Moje poznámka: Popsané symptomy vyvolává především Herpes zoster virus, jeho 15 poddruhů a 16 typů.

 

VI. Moje poznání skrze Ducha:  Vyléčení MORGELLON-SYNDROMU, „systémového, parazitického, nevysvětlitelného kožního onemocnění“ za pomoci biorezonance

Morgellony skutečně existují. Byl jsem na ně upozorněn mými slovenskými přáteli. Je to cílevědomě vytvářená biologická zbraň. Představuje mix určitých virusů, které se snadno replikují a jsou velmi agresivní. Mimo jiné útočí na patogeny v těle, zejména na prvoky, parazity a bakterie, ale také na houby, kvasinky a plísně a vyvolávají v těle boj o jejich přežití. To se projevuje zvýšenou aktivitou všech patogenů v těle, která pak způsobuje popsané příznaky. Všechny tyto virusy jsou obsaženy v seznamu 1200 frekvencí DNA patogenů. Celkem se jedná o 21 druhů a poddruhů virusů. Nejhorší pro lidské tělo je patogen Herpes zoster  virus 15 subsp., 16 typů .

 

Ale moje důležité poznání spočívá také v tom, že k takovým projevům může dojít a také dochází i bez nákazy skrze chemtrails. Stačí k tomu postupná infikace alespoň přibližně polovinou z nich. Velice záleží na množství některých těchto virusů v těle, než na celkovém jejich počtu druhů a poddruhů. Je jasné, že větší počet druhů a poddruhů těchto virusů se může časem změnit i na jejich velké množství, s veškerými popisovanými příznaky. Vždy je u těchto zdravotních postižení zastoupen Herpes zoster virus  15 subsp., 16 typů.

 

Očista těla od Morgellon-syndromu

 


Název patogenu

 

Herpes zoster  virus

15 subsp., 16 typů 

x

Human astrovirus     

x

Human coronavirus  HKU 1 

x

Human coronavirus NL 63 

x

Human coronavirus OC 43 

x

Human coronavirus  229 E 

x

Human orthopneumovirus 

 

Human pneumovirus 

 

Human respirovirus 1 

 

Human respirovirus 3 

 

Ljungan virus subsp., 

LV 4 typy: typ 1-4 

x

Orbivirus Sp.

 

Paramyxovirus parotitis 

 

Paramyxovirus para-

influenzae typ 1 

 

Paramyxovirus  para-

influenzae  typ 3 

 

Parechovirus subsp., (HPeV)

14 typů: typ 1-14 

x

Picomavirus Sp.

x

Poliovirus sp.,

6 typů: typ 0-5

x

Virus de Norwalk     

 

Západonilský virus 

x

Zikavirus sp.

x

Neurotoxiny, dermatoxiny

 

 

SAV = silně agresivní virusy označené x

Moje poznání skrze Ducha:

Mezi zmutované kmeny EBV patří také všechny Morgellon virusy, které jsou uvedeny v tabulce. Těch je, mimo se opakující Herpes zoster virus, celkem 20 a mají celkem 24 typů, dohromady 44 druhů, poddruhů a typů.  Ale kvůli způsobu jejich šíření jsou uvedeny samostatně od EBV.

 

V současné době se setkávám s tímto zdravotním postižením na základě screeningu u 11 bytostí, z počtu 26 bytostí, které pravidelně týdně mohu očišťovat. Nejmladší má 12 let, pak 19 let pak 25 let a ostatní jsou spíše už senioři. Z toho je patrno, jak hodně se tento syndrom v tělech nachází a že se nevyhýbá žádné věkové kategorii. Také jsem už zjistil v ČR infekci patogenem  Zikavirus a Západonilský  virus.

K likvidaci DNA těchto patogenů je potřebný plazmový generátor.

 

VII. Postup při očistě těla za pomoci biorezonance

 

Ze znalostí účinků patogenů, vlastně jen virusů, z obou těchto skupin EBV a Morgellon virusů vyplývá i postup při léčení všech chronických a autoimunitních nemocí a někdy i akutních nemocí.

 

Očista od těchto virusů je naprosto základní a prvotní očistou těla. Postup očisty od těchto virusů je odvislý od příznaků, které způsobují v těle konkrétní bytosti. A protože je souvislost těžko zjistitelná, je vhodné ji začít Herpes virusy.

Vzhledem k možnému velkému rozsahu některých virusů v těle, měla by likvidace jejich DNA proběhnout maximálně u 4 druhů či poddruhů, a 1 x týdně, bez další nějaké jiné očisty od patogenů. Toto pravidlo je velmi důležité! Je to sice „běh na delší trať“, ale dle mého poznání se vyplatí.

Příčiny vzniku některých chronických nemocí, také diagnostikovaných jako autoimunitní nemoci, jsou:

 

A- Různé patogeny, tedy houby, plísně, kvasinky, prvoci, virusy, bakterie, paraziti větší. Očista spočívá v likvidaci

     DNA patogenů frekvencemi, které jsem mohl už vytvořit, a jejich počet přesahuje 1200 frekvencí.

 

B- Toxické kovy, chemické škodliviny, aflatoxiny, mykotoxiny Patulin.

     K očistě těla od toxických kovů se mi osvědčilo pití diamantové vody nasycené molekulárním vodíkem. Je to dle

     mých tříletých a ověřených zkušeností nejlepší způsob jak očistit tělo od toxických kovů a chemických škodlivin. Je

    k tomu potřeba na začátku 1 dcl diamantové vody a generátor molekulárního vodíku. Stačí vypít 3-5 dávek denně á 3

    dcl. K očistě od aflatoxinů a mycotoxinů Patulin lze použít frekvence uvedené v závěru tohoto textu.

C- Neurotoxiny, dermatoxiny

 

1. K očistě těla od neurotoxinů je možné využít některé druhy ovoce a bylin dle doporučení A.W. 

 

2. Další možností očisty těla od neurotoxinů je pomocí čistících a léčivých frekvencí, kterých je celkem 12. K tomu je potřeba použít plazmový generátor, např. RPZ 14.

 

3. Další vhodný způsob je očista těla za pomoci tachyonové energie. K tomu je nutno mít tachyonovou anténu (např. krystal), která se pokládá na temeno hlavy a působí na očistu těla skrze 7. čakru. Je to vhodný způsob očisty pro bytosti, které nemají potřebný přístroj.

 

V obou případech by měla očista probíhat 2x týdně.

 

D- Platforma EBV. Očista spočívá ve využití frekvencí na celou platformu EBV.

 

E- Od 9.6.2019 doplňuji tento výčet možných příčin o tzv. Morgellon – syndrom. Jedná se o 21 virusů, které se podílejí agresivním způsobem na vzniku mnoha dalších bolestivých postižení v lidském těle, zejména ve spojení s kůží a s těžko vysvětlitelnými bolestivými příznaky.

 

F- Specifické skupiny patogenů způsobující a dotvářející konkrétní nemoc či postižení.

 

Právě kombinace těchto příčin vyvolává a prohlubuje tyto různé těžké, ale i léčitelné nemoci.

 

Bez kompletní očisty těla nelze dosáhnout úplného vyléčení. Je to ale „běh na dlouhou trať“, trvající řadu měsíců.

 

Čeho je možno dosáhnout?

 

Očistou těla od C, D, E a F  lze přispět k vyléčení těchto nemocí:

 

- ADH a ADHD, porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou.

- ALS -  amyotrofická laterární skleróza

- Astma

- Celiakie, nesnášenlivost glutenu-lepku ve stravě

- Diabetes ispidus, „žíznivka“

- Fibromyalgie, bolest pohybového aparátu 

- Hypoteróza – onemocnění štítné žlázy

- Chronický únavový syndrom

- Revmatické záněty

- Revmatoidní artritida

- Roztroušená skleróza, spolu s programem č. 16 na vyléčení poškozených myelinových obalů nervů

- Tinnitus – hučení, pískání v uších

 

- Také mentální (nikoliv duševní) poruchy:

 

-- autismus

-- bipolární afektivní porucha

-- deprese

-- dětský autismus

-- fobické úzkostné stavy

-- generalizovaná úzkostná porucha

-- maniodepresivní psychóza

-- mentální retardace

-- narcistická porucha osobnosti

-- nespavost

-- obsedantně-nutkavá porucha

-- paranoidní porucha osobnosti

-- porucha pohlavní identity

-- schizofrenie

 

U některých nemocí musí být očista těla širší a zahrnuje příčiny:

 

- Alzhaimerovy nemoci B, C, D, E, F

- Vertigo, závratě  A, C, D, E, F

- Lymská borelióza A, B, C, D, E, F

- Diabetes 2. typu B, C, D, E, F

- Lupus, bakteriální kožní onemocnění A, B

- Únava nadledvin B, C, D, E, F

- Psoriáza, lupenka A, B,

- Demence A, B, C, D, E, F

- Demence u Alzhaimerovy choroby A, B, C, D, E, F

- Parkinsonova nemoc A, B, C, D, E, F

- Parestézie A, B, C, D, E, F

 

Mentální poruchy, které nemohou být vyléčeny pomoci A, B, C, D, E, F:

 

-- disociativní porucha identity

-- mentální anorexie

-- mentální bulimie

-- obsedantně kompulzivní porucha

-- pedofilie

-- sadomasochismus

 

Ale - úplné vyléčení uvedených nemocí je spojeno s osvobozením se od působících stresorů, jak je uvedeno dále.

 

*****

 

VIII. Stresory

 

Na vznik nemocí způsobených EBV  a Morgellon virusy naštěstí nepůsobí stresory biologické, chemické, environmentální, nutriční – s výjimkou užívání drog, fyzické, ale především psychologické a duchovní.

Psychologické stresory jsou vyvolávány „Posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP)“  (dle Anthonyho Williama).

Existují závažné případy PTSP, které jsou známy, například zneužívání, únosu, svědectví násilného činu, šikany dítěte,  ženy i muže, znásilnění. Také rozvod rodičů, rozchod s partnerem, havárie v dopravním prostředku, otrava z potravin, náhlá smrt milovaného člena rodiny nebo nejbližších přátel, ztráta majetku vlivem přírodních katastrof - požáru, větru, záplavy nebo také exekuce. Také těžké onemocnění, se kterým si lékaři neví rady, ztráta zaměstnání, ztráta peněžních příjmů, bydlení, atd.

Posttraumatická stresová porucha je postižení, jež vzniká následkem jakéhokoli náročného prožitku. Správná definice PTSP zní, že jde o prožívání přetrvávajících negativních pocitů pramenících z nepříznivé zkušenosti, které člověka jakýmkoli způsobem omezují. Těmito pocity jsou strach, pochyby, nejistota, obavy, starosti, úzkost, hněv, zloba, nadměrná ostražitost, podrážděnost, roztěkanost, odpor k sobě samému, poraženectví, smutek, frustrace, vztek, cynismus, bezmocnost, zranitelnost, snížené sebevědomí, nedostatek sebeúcty a nedůvěra. Patří sem i neschopnost odpouštět druhým a také i sobě. Jedná se tedy o dlouhodobé a často velmi bolestné pocity.  

Mezi duchovní stresory patří stresory vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nevírou a hanobením Boha.

Právě množství a délka působení stresorů rozhoduje o tom, kdy v těle propuknou „záhadné nemoci“.

Další důležitou podmínkou úplného uzdravení je přijetí nemoci s pochopením, že nic není náhoda, nejsme ničí obětí a že se za nemocí skrývají především naše karmické důsledky. Všechny tyto nemoci jsou nemocemi chronickými.

 Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části kombinací patogenů tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci, virusy, bakterie a paraziti) a ve zbývající části negativními emocemi a psychikou. Vždy jsou zastoupeny obě poloviny (velikost částí může být např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10). Každý snad ví, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení chronických nemocí je nutná i změna v myšlení, jednání, odpouštění sobě i druhým. To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocím, ale intenzita zůstane stejná. Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů chronické nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.

Ale je třeba pochopit, že úplné vyléčení má tři fáze:

- očista od patogenů a neurotoxinů

- osvobození se od stresorů

- změna v láskyplného člověka, protože se jedná o chronické nemoci, které na to reagují.

Proto bude léčení působit na každého trochu jinak. Ale už očista od patogenů je dobrý základ.

 

IX. Duchovní příčiny nemocí

 

Velmi dobrým pomocníkem pro pochopení duchovních příčin nemocí je kniha Miroslava Hrabice „Co nám tělo říká“. Z knihy uvádím následující výňatek.

 

 

 

Miroslav Hrabica, „Co nám tělo říká“, 2. vydání

Doplněné a rozšířené 2. vydání je z roku 2007, zatímco 1. vydání je z roku 1997.  Kniha se dá koupit na internetu.

     „Určitý názor na vznik nemocí ze zatím netradičního pohledu předkládá tato kniha. Je vyprávěním o zdraví, lásce, mezilidských vztazích, o bolestech i nadějích člověka.“

 

     Moje poznámka:

     Kniha „Co nám tělo říká“ v tomto dalším, na více než dvojnásobně rozšířeném 2. vydání, představuje velmi vydatný zdroj poučení, vedoucí k pochopení, jak je možné vyléčit některé akutní, chronické, dědičné nemoci a některé vrozené vady, které mají mnohdy vazbu na naše minulé životy, a jak odstranit nebo zmírnit projevy akutních nemocí, které se projevují zejména bolestmi a záněty a vedou nás k pochopení, že máme „něco udělat“. Bez pochopení okolností, proč jsme nemocní a proč trpíme a bez patřičných změn v našem životě – myšlení, cítění a jednání vůči druhým, ale i vůči sobě, nemůžeme být vyléčení alopatickou medicínou, ale jen celostní medicínou, která dokáže odhalit příčiny nemoci, protože veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem. K léčení a uzdravení může docházet jen na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

Více k pochopení našeho léčení a vyléčení lze také nalézt v mém textu „Způsoby léčení nemocí“  a „Léky s živou esencí“ na mém webu: https://duchovnipoznatky.webnode.cz.  

     K této knize mě dovedla zkušenost z mého dvouměsíčního každodenního léčení celkem 15 bytostí pomoci frekvencí na léčení nemocí uvedené v F-scanu.  Výsledkem léčení bylo zvýšení jejich energetické rovnováhy, a tedy i účinností imunitního systému na cca dvojnásobek, tedy z úrovně 30-40% na úroveň 70-80%, což samo o sobě je skvělý výsledek. Ale konkrétní vyléčení např. chronických nemocí se musí odvíjet především skrze změny, popsané v této knize, když je bytost k vyléčení dostatečně „připravena“.

 

 

    X. Seznam programů na léčení a vyléčení některých nemocí a označovaných někdy jako autoimunitní.

 

Níže uvedené programy obsahují všechny patogeny ze seznamu 1200 patogenů, které se podílejí na vzniku a průběhu nemoci. Je opravdu velký rozdíl vyhledávat patogeny z těch, které nemoci přímo způsobují, než z celého seznamu. S výhodou lze k takovému vyhledání použít metodu kineziologie.

 

11. Vyléčení onychomykózy za pomoci biorezonance  S                                                                          

12. Vyléčení některých druhů akné za pomoci biorezonance  S                                                  

13. Vyléčení některých nezhoubných nádorů za pomoci biorezonance      S                    

14. Vyléčení paradentózy za pomoci biorezonance  S                                                                               

15. Vyléčení streptokokové infekce za pomoci biorezonance  R                                                   

16. Vyléčení poškozených myelinových obalů nervů za pomoci biorezonance  S                        

17. Vyléčení některých druhů močové inkontinence za pomoci biorezonance     S                   

18. Vyléčení klíšťové encefalitidy a Lymeské borreliózy     K                                          

19. Vyléčení angíny za pomoci biorezonance  R                                                                             

20.  Vyléčení chřipkového onemocnění za pomoci biorezonance  R                                           

21. Vyléčení akutní rýmy za pomoci biorezonance  R                                                      

22. Vyléčení zánětu prostaty za pomoci biorezonance  S                                                                

23. Vyléčení některých druhů tetanie za pomoci biorezonance      K                                  

24. Vyléčení křečových žil způsobených patogeny za pomoci biorezonance  R                       

25. Vyléčení mužské neplodnosti způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K               

26. Vyléčení patogenní bronchitidy za pomoci biorezonance S                                           

27. Vyléčení bolestí zubů a dásní způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K               

28. Vyléčení dětské epilepsie způsobené patogeny za pomoci biorezonance  K                        

29. Vyléčení zánětů štítné žlázy způsobených patogeny za pomoci biorezonance S                

30. Vyléčení dermatomykóz a dermatofytóz za pomoci biorezonance       R        

31. Vyléčení akutních a chronických bolestí hlavy a migrény způsobených patogeny za pomoci

       biorezonance   R                                                                                                 

32. Vyléčení akutního zánětu dýchacích cest, také i s otokem v podhlasivkové oblasti hrtanu, za pomoci 

       biorezonance   S  

33. Vyléčení pneumonie a nozokomiální nákazy způsobené patogeny za pomoci biorezonance  R                                                                       

34. Vyléčení průjmu, úplavice a gastroenteritidy způsobené patogeny za pomoci biorezonance  R                   

35. Vyléčení akutní a chronické gastritidy způsobené patogeny za pomoci biorezonance    R                                                                                                         

36. Vyléčení trombocytopenie a trombózy způsobené patogeny za pomoci biorezonance            R

37. Vyléčení chronické obstrukční plicní nemoci – CHOPN za pomoci biorezonance  R 

38. Vyléčení akutního a chronického zánětu žlučníku způsobeného patogeny za pomoci biorezonance  R

39. Vyléčení akutního a chronického zánětu močových cest způsobených patogeny za pomoci

      biorezonance  R

40. Vyléčení glaukomu za pomoci biorezonance  R

41. Vyléčení hlubokého pánevního zánětu způsobeného patogeny za pomoci biorezonnce R

42. Vyléčení atopického a kontaktního ekzému způsobeného patogeny za pomoci  biorezonance  S

43. Vyléčení revmatoidní artritidy za pomoci biorezonance   R                                        

44. Jak postupovat úspěšně na cestě k vyléčení „autoimunitních nemocí“ způsobených zejména 

       EBV pomoci biorezonance  R         

45. Patogeny, které mohou způsobit poškození dítěte v době před narozením  R                                                                                                    

46. Vyléčení parestézie způsobené patogeny za pomoci biorezonance  R                                      

47. Očista lymfatického systému zaneseného parazity a jejich toxiny za pomoci biorezonance  R              

48. Vyléčení Morgellon-syndromu, systémového, parazitického, nevysvětlitelného

       onemocnění za pomoci biorezonance  R      

49. Cesta k vyléčení postižení jménem tinnitus za pomoci biorezonance a změny mysli R         

50. Shrnutí poznatků o léčení akutních, chronických a autoimunitních nemocí za

      pomoci biorezonance  R

51. Vyléčení pigmentových névů a syndromu dysplastických névů za pomoci

      biorezonance S   

52. Cesta k vyléčení roztroušené sklerózy způsobené patogeny za pomoci biorezonance    R  

53. Vyléčení Alzheimerovy choroby způsobené patogeny za pomoci biorezonance    

54. Cesta k vyléčení Parkinsonovy nemoci i za pomoci biorezonance 

55. Cesta k vyléčení neuropatie za pomoci biorezonance

56. Seznam HPV způsobujících vznik 16 druhů nezhoubných nádorů a 2 druhů polypů

57. Vyléčení ulcerózní kolitidy za pomoci biorezonance

58. Vyléčení dermatóz způsobených HPV za pomoci biorezonabce

59. Cesta k vyléčení bolestí v lidském těle za pomoci biorezonance

60. Nejhorší, nejzákeřnější a nejvíce rozšířený patogen v lidském těle je Herpes zoster virus 15/16

61. Vyléčení celiakie za pomoci biorezonance. R

62. Rakovinové a herpesové nádory

 

Za názvem programu značí: S = program je vhodný pro SRZ,  R= program je vhodný pro plazmový generátor, např. RPZ 14,  K= program je zčásti vhodný pro SRZ a pro RPZ 14. Samozřejmě lze použít s výhodou vždy RPZ 14.

Napsal: Ing. Jan Heczko 12.12.2019

 

Další starší poznatky
 

 

Motto: Všechno je energie a záměr je vším!

Navazuji na můj text uveřejněný v časopise Nová Regena č. 3/2019. Na základě dotazů uživatelů některých biorezonančních přístrojů uvádím další mé poznatky. Jen znovu připomínám, že úplnou likvidaci DNA patogenů způsobí (čistý) záměr obsahující: 1. správný latinský název druhu a poddruhu patogenu a 2. správnou frekvenci, která umožní zasáhnout DNA patogenu, kterou má s přesností 10 Hz. Žádná pevná frekvence to nedokáže způsobit a vždy musí být použito posunu frekvence. Nepřesnost frekvence nad + a pod - 5,0 Hz už nezpůsobí žádnou likvidaci DNA patogenu.

 

Frekvence v CAFL

Již dříve jsem napsal, že v CAFL není ani jedna přesná frekvence na 100 %ní likvidaci DNA patogenů. Některé frekvence představují tzv. léčivé frekvence a jsou to kódy, představující jednotlivé kroky v postupu léčení bytostí na Zemi bytostmi, které patří do kosmické inteligence. Těmto kódům rozumí velmi dobře kosmická inteligence, která vlastně způsobuje léčení chronických či akutních nemocí tak, jak to karma bytosti dovolí. Tyto frekvence - kódy jsou také v programu přístrojů F-SCAN compact a měl jsem možnost se seznámit s 250 frekvencemi na léčení nemocí. Až asi na 2-3 sekvence frekvencí  jsou ostatní správné. Při kontrole u stejných názvů nemocí v CAFL bylo hodně nepřesných a v takovém případě se nic nestane. Můžeme si to představit jako číselný kód pro odemknutí trezoru. Stačí jedna chybička a nic se neotevře.

Opakuji, že frekvence Dr. Rifeho byly určeny pro likvidaci membrán patogenních buněk, tedy buněk obsahujících tělu škodící patogeny, a to představovalo čistý záměr, a pak bylo jedno, jak přesné jsou frekvence, které používal. Také zde docházelo k úplné likvidaci patogenních buněk v několika krocích, vždy o 50%.

Dr. Clarková určovala frekvence naměřené na mrtvých patogenech a tyto frekvence pojmenovala jako biologické záření – bioradiaci. Žádná z nich není frekvence DNA, a proto jejich používání při správném pojmenování patogenu může likvidovat DNA patogenu o 50%. Dr. Clarková také dělala přepočty nemnoha naměřených frekvencí na živých patogenech a frekvencí naměřených na stejných mrtvých patogenech a hledala přepočítací vzorce.

 V tom jsou si výsledky likvidace patogenů dle Dr. Rifeho a Dr. Clarkové podobné - jen 50%ní likvidace  v každém kroku.

Uvádím příklady z CAFL, III. vydání 2013/2014, strana 114:

Stafylokoky, generálně: jedná se o 21 frekvencí, počínaje 7160 konče 453 Hz. Pokud si pustíme tyto frekvence bez udání konkrétního názvu Staphylococca, nestane se nic. Pokud vyjmenujeme více jak jeden poddruh Staphylococca, nestane se nic.  Pokud vyslovíme záměr na likvidaci např. Staphylococcus aureus, likvidace DNA se provede. Pokud vyslovíme Zlatý stafylokok, nic se nestane.

Další frekvence na Staph a Strep  začínají frekvencí 40887. Tato frekvence není součástí léčivých kódů, a proto se nic nestane, protože léčivé kódy začínají 11111 Hz a končí 1Hz, a vždy jen v celých číslech.

Další frekvence jsou na Staphylococcus aureus.  Tato sekvence obsahuje 17 frekvencí, a obsahuje jednu frekvenci 824,4 Hz v neceločíselné hodnotě a tak s jejich použitím se nic nestane.

Další frekvence je na Staphylokoky, infekce a obsahují frekvence, které nejsou uspořádány sestupně od největší, nýbrž tzv. halabala. Nic se s jejich použitím nestane.

Další frekvence je např. na patogen Sphaerotilus natans od HC s frekvencemi 19466,74, 969,19 Hz. Tyto frekvence pocházejí zřejmě od Dr. Rifeho, i když jsou označeny HC a byly určeny na rozbití obalů patogenních buněk, na zcela jiných přístrojích. Ale mají správný název a proto se provede likvidace DNA takového patogenu na 50% v prvním kroku i s nesprávnými frekvencemi.

Důležitý poznatek je ten, že v případech, kdy léčení proběhne jen podle názvu nemoci a s nesprávnými frekvencemi, tedy jen na 50%, lze opakovat postup opět za hodinu, a tak za den v rozpětí 5-6 hodin dosáhnout téměř 100%. Je to stejné jako u likvidace DNA patogenů.

Diagnostické a harmonizační přístroje

Mezi tyto přístroje patří například Oberon titanium, ERI, Bicom, Metatron Hunter a několik dalších.

Princip diagnostiky spočívá v měření energií proudící v těle v jednotlivých energetických drahách do jednotlivých soustav, podsoustav a orgánů. Z jejích velikostí a nedostatků se usuzuje na vznik specifických nemocí, zejména zánětů, a z tohoto poznání se přisuzují k nemocným orgánům určité patogeny, které to způsobují, dle současných poznatků západní a východní medicíny. Na základě měření mohou přístroje doplnit do energetických drah scházející energii k harmonizaci těla, která má omezené časové účinky. Žádný z přístrojů k určování patogenů v těle proto nepracuje přesně, protože by musel zjistit k naměřené frekvenci s přesností  na10 Hz správný název patogenů. Takové znalosti na Zemi zatím neexistují.

 

Přístroje typu F-scan 3

 

Na mnohá terapeutických pracovištích, ale i v domácnostech, jsou používány přístroje  F-scan 3, které umí změřit s určitou přesností frekvenci nějakého patogenu v těle, který má nadprůměrnou amplitudu, ale neumí zcela přesně patogen pojmenovat. Přesnost měření je odvislá od kvality snímajících prvků - elektrod, nalepovacích gelových elektrod a DIRP senzoru, na vodivosti pokožky v místě snímání frekvencí a na psychickém stavu klienta. V takovém případě může dojít k odchylce od skutečné hodnoty frekvence DNA snímaného patogenu, ale také k likvidaci DNA patogenu přístrojem samotným, který zpětným působením na tělo klienta může likvidovat DNA naměřeného patogenu. Ale tato likvidace DNA se provede jen na 50%, protože záměr likvidace je naplněn na 50%. Schází totiž přesné pojmenování patogenu. Co je ale také důležité, je to, že naměřena frekvence jen s určitou přesností je nepřenosná do jiného přístroje (např. do RPZ 14), protože ve skutečnosti je naměřená hodnota s chybou přece jen jiná než ta skutečná.

 

Součástí databáze přístroje je seznam frekvencí, které pochází od Dr. Clarkové, která je zjišťovala na mrtvých patogenech a mají podstatně vyšší frekvence než DNA živého patogenu.  Ty jsou zcela nesprávné, protože o míře přesnosti se zde nedá ani hovořit.

Obrátil se na mne zvídavý terapeut, který používá ve své činnosti přístroj F-scan 3 a plazmový generátor RPZ 14. Požádal mě o vysvětlení situace, kdy u svých klientů naměří frekvenci 355 kHz a pak dohledává v databázi  přístroje patogeny, které takovou frekvenci mohou mít, a dělá z toho nějaké závěry.

V databázi lze najít, například pro naměřenou frekvenci 355 kHz, že by se mohlo jednat o:

- Herpes simplex 2

- Campylobacter pyloridis

- Klebsiella pneumonia

- Salmonella typhimurium

 

Pak hledá podle příznaků, které klient pociťuje, který z těchto patogenů by to mohl být. To asi dělají všichni zvídaví terapeuti a dochází k nesprávným závěrům, pokud se týká zdravotního stavu klienta. Musím ale prohlásit, že zdaleka ani jeden z těchto patogenů nemá frekvenci DNA 355 kHz, protože správné frekvence těchto patogenů se liší v rozmezí od 136 do 175 kHz.  Tyto správné frekvence jsou totiž takové:

 

- Herpes simplex 2  194,0-196,0 kHz

- Campylobacter pyloridis  179,5-181,5 kHz

- Klebsiella pneumonia  217,5-219,5 kHz

- Salmonella typhimurium  191,5-193,5 kHz

 

V mém seznamu frekvencí DNA 880 patogenů nemám sice žádnou hodnotu pro frekvenci 355 kHz, ale v její blízkosti se nachází např:

 

- Dermatophagoides pteronyssinus  351,5-353,5 kHz

- Borrelia burgdorferi  352,5-354,5 kHz

- HPV 18  352,5-354,5 kHz

- Trichuris vulpis  356,0-358,0 kHz

Proto možné zdravotní problémy se nacházejí někde úplně jinde, než to ukazují frekvence Dr. Clarkové.

Všechny přístroje, které snímají z těla potřebné informace, jsou zatíženy určitou mírou nepřesností. Jak jsem mohl zjistit z planetárního vědomí, pak u přístroje F-scan 3 je přesnost měření snímané frekvence mezi 80-85%. To znamená, že při přesnosti 80% by mohl mít patogen, jehož DNA má 100 kHz, naměřené hodnoty jen 80 kHz, ale také až 120 kHz. Je zřejmé, že při takové nepřesnosti by nemohlo dojít ani na základě fyzikálních zákonů k likvidaci DNA patogenů, kde je vyžadována téměř absolutní přesnost nejenom v kHz, ale i v Hz.

Naštěstí je nám lidem cíleně pomáháno z duchovního světa tak, že tzv. energetický pomocník správce karmy ví, který patogen měl tuto naměřenou frekvenční amplitudu, jaká je jeho skutečná frekvence a tu použije energetický pomocník k likvidaci DNA patogenu v měřeném těle. Záměr k likvidaci je vytvořen přístrojem a dokončen energetickým andělem. Bez této možnosti by se taková metoda likvidace DNA patogenů podle naměřených frekvencí, vůbec neujala, i když to je jen na 50% v jednotlivém kroku. 

 

Kroky vedoucí k co nejlepší likvidaci DNA patogenu

Jak u přístroje F-scan  nebo při použití některých nesprávných frekvencí, ale se správným pojmenováním, může dojít jen k 50%ní likvidaci DNA patogenu.

K téměř úplné očistě od DNA určitého patogenu, při počáteční likvidaci jen na 50%,  lze dojít v několika krocích dle vztahu: % likvidace L = (1- 1/ 2n ) . 100, kde n je počet kroků. Při 6 krocích je například toto procento  98,44, a tak zbytek může zvládnout zpravidla imunitní systém sám.

Nejlepší způsob takové likvidace DNA patogenu, s účinností  50%,  je udělat postupnou likvidaci v jednom dni, přičemž interval mezi jednotlivými kroky – ukončením předchozího a začátkem dalšího kroku je alespoň 1 hodina. Je možné postupovat s likvidací také v jednotlivých dnech, takže se celý proces prodlouží na týden.

Většinou lidé po zappování nebo plazmování čekají na poznatelný výsledek, a když se očekávaný výsledek nedostaví, pokračují dále. Mnozí uživatelé přístrojů postup opakují znovu a znovu, ale pak není záměr správně vytvořen, protože v případech, kdy je nesprávná frekvence i název, se  nestane vůbec nic.

Toto jsou dost důležité informace pro všechny uživatele plazmových i elektrodových přístrojů.

 

Co je potřebné pro účinnou očistu těla od patogenů?

1. Přistroje, které mohou vytvářet frekvence obdélníkového tvaru s velkou přesností, krokem 1 Hz a rozsahem alespoň od 1 Hz do 600 kHz a s dostatečnou frekvenční energii. Takové přístroje v ČR existují, např. plazmový generátor RPZ 14 a v omezenější míře, pokud jde o velikost frekvenční energie, přístroj SRZ.

2. Databáze frekvencí DNA patogenů, která umožňuje likvidaci DNA na 100% při jednom jejich použití. Taková databáze je nyní vytvářena a na konci 3/2019 obsahuje 1200 frekvencí DNA patogenů.

3. Programy na vyléčení akutních a chronických nemocí, které umožňují snadnější orientaci v tom, které možné patogeny se podílejí na vzniku a průběhu nemoci. Tyto programy postupně vznikají a na konci 3/2019 je těchto programů 27. Moje představa je vytvořit okolo 100 programů na nemoci, které se u nás v ČR běžně vyskytují. To by mohlo být ukončeno do konce roku 2020.

4. Velkým problémem je ovšem určení těch patogenů, které způsobují v konkrétním těle vznik a pokračování nemoci. Jak již bylo výše řečeno, neexistuje a nebude existovat ani v budoucnu žádný přesný přístroj, který stanoví správný název patogenu – druh, poddruh, typ, sérotyp na přesně naměřenou frekvenci. Je to proto, že v rámci 1 kHz se může nacházet až 100 zcela různých a odlišných patogenů. Přesto existuje způsob, který mám také vyzkoušený, že lze zjistit pomoci kineziologie jakýkoli patogen v našem těle zcela přesně, a dokonce i u nemohoucích bytostí nebo malých dětí (viz text Kineziologie a biorezonance). Stačí k tomu mít přesné názvy patogenů.

Patogeny a jejich vliv na lidské tělo jsou větší, než jsme si dosud mysleli:

- Specifické kombinace patogenů v lidském těle vyvolávají specifické nemoci a postižení. Za vznikem nemocí stojí patogeny i v případech, kdy lékařská věda to přičítá autoimunitním projevům těla nebo některým genovým změnám.

- Některé druhy potravy přispívají k výskytu a rozmnožování patogenů v lidském těle.

- Akutní nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části  negativními emocemi a psychikou a z části kombinací patogenů ze skupiny virusů, bakterií a parazitů nebo prvoků. Někdy i jen ze dvou skupin.

- Chronické nemoci v lidském těle jsou vyvolávány z části negativními emocemi a psychikou a z části kombinací patogenů tři skupin z pěti (houby-kvasinky-plísně, prvoci a k tomu virusy nebo  bakterie nebo paraziti).  

- Degenerativní nemoci jsou vyvolány z části  negativními emocemi a psychikou a z části čtyřmi  skupinami patogenů z pěti skupin: 1. houby, kvasinky, plísně, 2. prvoci, 3. virusy, 4. bakterie, 5. paraziti, nikdy ne všemi pěti.

U všech druhů nemocí jsou vždy zastoupeny obě části (velikost částí může být v poměru negativních emocí a potogenů např. 10/90, 30/70, 50/50, 70/30, 90/10, atd.). Každý snad ví, kde se asi nachází se svými negativními emocemi. Proto k úplnému vyléčení těchto nemocí je nutná i změna v myšlení, jednání, odpouštění sobě i druhým. To znamená, že při likvidaci DNA patogenů se zkrátí doba působení bolestí o tu část doby, která příslušela působení patogenů a zůstane ta část, která příslušela negativním emocem, ale intenzita zůstane stejná. Teprve při změně myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým dojde k postupnému vymizení všech projevů nemoci. Je to vlastně bolestivý tlak na bytost, aby se změnila, protože to je součást evoluce lidstva v jeho duchovním vývoji. Bez toho žádný pokrok v mezilidských vztazích vzniknout nemůže. Každá bytost to má ve své moci a není závislá na jiných bytostech. Dodávám, že klasická medicína nedokáže vyléčit žádnou chronickou nemoc.

Při účinné očistě těla od patogenů vyvolávajících degenerativní nemoc a změnou myšlení, jednání, soucítění a odpouštění sobě i druhým může dojít k vymizení všech projevů degenerativní nemoci. To znamená například, že bytost, která měla obrnu, může být vyléčena do stadia, že bude moci chodit bez opory.

Opakování akutních a chronických nemocí je dáno aktivací patogenů v těle a velikostí a periodicitou negativních emocí.

- Alergeny působí na aktivaci některých druhů a poddruhů patogenů v těle. Tím také působí na vznik a aktivaci chronických nemocí.

- Alergeny jsou pro určité druhy a poddruhy patogenů jako živly působící na  člověka. Větší a rychlá změna tlaku a vlhkosti totiž dráždí některé druhy a poddruhy patogenů, které se cítí být ohroženy a začnou bojovat o své přežití. To pak způsobuje např. akutní bolesti hlavy, migrény, akutní a chronické bolesti žaludku atd.

- Možné množství likvidace DNA patogenů nebylo v rámci 1 týdne u používaných frekvencí z CAFL nebo Dr. Clarkové či ještě z jiných zdrojů nijak regulováno, protože maximální účinnost byla 50%. Dokonce může taková likvidace DNA patogenu probíhat denně, protože to trvá týden, než se téměř celá DNA zlikviduje.  U 100% fungujících frekvencí by měla být týdenní očista provedena jen u 4 patogenů a za určitých podmínek 8 patogenů, aby imunitní systém zvládl proces očisty od mrtvého zbytku a toxinů (viz samostatný text na závěr v každém programu na vyléčení).

- Likvidace patogenů na 50% představuje to, že u 50% konkrétního patogenu dle záměru je likvidována jejich DNA a 50% zůstává funkčních. Takže při opakování za den nebo týden dojde zase jen k likvidaci o 50%, a po druhém kroku tedy zůstává v těle 25% patogenu.

- V případě, že existuje frekvence na rod patogenu, lze tuto frekvenci použít za předpokladu správného pojmenování druhu a poddruhu, který patří do tohoto rodu. Likvidace DNA takového patogenu se uskuteční na 50%.

- Při likvidaci DNA patogenu dochází k likvidaci jen lineární části DNA (viditelné pod mikroskopem).

- V rámci naší planety existuje planetární vědomí, které obsahuje také všechny entity fauny a flóry, a které mají také latinská jména používána na Zemi.

- Pomoci čistého záměru lze docílit toho, aby přístroj SRZ dokázal likvidovat DNA patogenu i kdekoli v těle (viz samostatný text Dobrá rada pro majitelé přístrojů SRZ ).

- Očista těla od patogenů s likvidovaným DNA, skrze imunitní systém, je 4 krát rychlejší než likvidace patogenů s dobrou aktivní DNA.

Texty dle odkazů lze najít na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz, v menu Biorezonance.

Napsal Jan Heczko

Duben 2019, aktualizace 15. 4. 2019