IX. Vyjádření souhlasu s používáním vybraných frekvencí a programu na vyléčení nemocí

 

Všechny produkty – frekvence na likvidaci DNA patogenů a programy na vyléčení nemocí, jak jsou uvedeny v ceníku produktů kap. VIII. jsou chráněny specifickým způsobem a na jejich užívání je poskytován "Souhlas" s jejich užíváním. Je vydán pro konkrétní přístroj a na jméno držitele. I když zdánlivě se dají tyto informace kopírovat, nebudou správně fungovat při jejich zcizení a užívání bez „Souhlasu“ a jejich zaplacení.
 

 „Souhlas“ číslo……………na používání určených produktů biorezonance

 

Poskytovatel produktů:

Jméno:  Ing. Jan Heczko

Bydliště: Krnov,Rooseveltova 22

E-mail: jan.heczko22@gmail.com


Uživatel produktů:


1. Jméno a příjmení vlastníka/firmy přístroje:

2. Adresa bydliště uživatele:

3. E-mailová adresa:    

4. Adresa místa, kde se bude přístroj převážně nacházet:

5. Název přístroje – maximálně 2 různých druhů - pro které bude „souhlas“ využíván a jejich výrobní čísla:

 

6. Konkrétní název produktů, o které má uživatel zájem, kterých se „souhlas“ bude týkat:

Tento „Souhlas“ je vázán na typ přístroje a jeho výrobní číslo a na konkrétní produkty. To znamená, že přístroj mohou používat i další bytosti, například rodinní příslušníci, mimo vlastníka samotného.

 

V souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prohlašuji, že tyto osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě ani jinak zneužity.

 

Ing. Jan Heczko

Místo a datum: