I. Objevy Dr. Rife, Dr. Clarkové a CAFL

 Dr. Rife (nar.1888) sestrojil svůj první virový mikroskop v roce 1920 a v roce 1930 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. Dr. Rife se stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry.

     Dr. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně. Tento mikroskop nebyl dodnes překonán. Dr. Rife sestrojil plazmové generátory, kterými dokázal likvidovat buněčné membrány patogenních buněk a mohl tak vyléčit např. se 100%ní účinnosti projevy rakoviny v lidském těle. Jako první člověk viděl rakovinové virusy a dal jim jméno BX.

     Vědecké teorie Dr. Rife a metody léčení však velmi kolidovaly s názory ortodoxní lékařské vědy v prvé polovině 20. století. Jeho práce byly násilně přerušeny a celý výzkum i léčebné postupy byly zatlačeny do ilegality. Přístroje, které vyrobil, byly zničeny. Taková byla moc farmaceutického průmyslu a Americké lékařské asociace AMA.

     V době, kdy Dr, Rife prováděl svoje výzkumy (okolo roku 1920 a později) nebylo ještě nic známo o DNA a proto se orientoval na likvidaci buněčných membrán a tím následně na likvidaci patogenu.

Dr. Rife tedy v té době nevěděl nic o DNA, protože důležitý objev o existenci  a významu DNA byl učiněn v roce 1943 a další důležité objevy byly učiněny v roce 1962 a 1966.

 

      Klíčové objevy ve výzkumu DNA

*****

     Moje poznámka:  Další důležité poznání pro lidstvo o DNA a její funkci přinesla multidimenzionální bytost mající jméno KRYON, která sděluje lidstvu formou channelingu už od konce minulého století, že existuje také kvantová část DNA, která představuje 90% z celkové DNA a velmi podrobně řídí lineární, tedy viditelnou část DNA. (Viz také „Kniha Kryon Dvanáct vrstev DNA“).

 

 

Další objev vedoucí k dnešní biorezonanci učinila v 90. letech 20. století  Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D.  (Kniha „Revoluce v léčení všech nemocí“ 2011)

Zjistila, že „veškeré živé organizmy vysílají frekvence v charakteristickém frekvenčním pásmu. Čím jsou primitivnější, tím nižší jsou vysílané frekvence. Zjistila, že frekvence patogenů jsou v rozsahu od 77 do 900 kHz, zatímco u člověk se pohybují tyto frekvence od 1,52-9,46 MHz. Tento jev vysílání frekvencí nazvala Dr.Clarová bioradiaci.“

     Dr. Clarková píše „zatím netuším, co je principem bioradiace. Vím jen, že vysílači jsou naše buňky. Aplikace střídavého napětí s příslušnou frekvencí danému organismu škodí. Frekvence s kladným offsetem je mohou zabíjet po celých skupinách a ve velkém rozsahu, a to až do sedmi minut.“

     V roce 1989 se rozhodla Dr. Clarková najít vlnové délky některých živých organizmů. Našla frekvence pro různé druhy hmyzu. „Pak přišlo překvapující zjištění – na své frekvenci totiž dále vysílal i neživý hmyz. Pásmo sice bylo zúžené, frekvence se pohybovala u horní meze vlnového pásma živého hmyzu, ale jisté frekvence tu přece jen byly.

Moje poznámka: Frekvence pro 750 patogenů, které jsem mohl získat skrze mé Vyšší Já jsou frekvence důsledně příslušející lineární části DNA příslušného patogenu. V porovnání s frekvencemi Dr, Clarkové v její knize na str.438- 449 jsou všechny opravdu nižší. 

     Když se tedy vysílání radiových vln nevztahovalo jen na živé organizmy, ale vyzařovalo i z mrtvých, znamenalo to, že k pokusům mohu používat vypreparované laboratorní vzorky organizmů a nemusím se plahočit po čtyřech na zahradě, ani shánět zvířecí parazity na jatkách. Bylo to šťastné zjištění. Teď už jsem měla k dispozici katalog dodavatelů biologických materiálů, čili vzorky stovek virů, bakterií, plísní a dokonce toxinů.“

     „Takto se tedy zrodila má nová elektronická metoda léčby nemocí. Stačí zjistit specifickou rezonanční frekvenci bakterie, viru nebo parazita za použití neživého vzorku, a nechat na organizmy objevené v těle působit jejich specifickou rezonanční frekvenci. Tyto organizmy jsou během několika minut buď zahubeny, nebo alespoň silně oslabeny. Z těla je pak odstraní bílé krvinky.“

Moje poznámka: Toto její zjištění patří k největšímu omylu Dr. Clarkové, jak bude vysvětleno níže. Dr. Clarková vůbec nepochopila, že by tyto frekvence mohla vysílat DNA.

     „Zapper je přístroj produkující frekvence s kladným offsetem k provádění zappingu. Jestliže člověk může během tří sedmiminutových aplikací uvedených frekvencí zničit všechny nežádoucí bakterie a jiné patogeny ve svém těle, můžeme asi bez nadsázky hovořit o zázračném všeléku. Není nutné vyhledávat jednotlivé frekvence nebo postupně procházet pásmem po jednom kHz. Není podstatné, na jako frekvenci je přístroj nastaven – zabíjí všechny velké i malé původce nemocí: motolice, škrkavky, roztoče, bakterie, viry či houby. Zničí všechny najednou během pouhých 7 minut, a to už při napětí 5 voltů.“

    Dr. Clarková dále ve své knize uvádí, že „viry a bakterie jsou zničeny už během tří minut, hlísti během pěti minut a roztoči do sedmi minut. Nad tuto hranici už není nutno zapování prodlužovat.

     Po první aplikaci (prvních7 minut) následuje pauza 30 minut. Během ní se z hynoucích parazitů uvolní bakterie a viry, které by se vás pak snažily napadnout.

     Účelem druhé aplikace je tedy zničit uvolněné viry a bakterie. Podruhé aplikaci následuje fáze, během níž se uvolňují viry z hynoucích bakterií.

     Tyto viry následně zničíme pomocí třetí aplikace.

     Proud zapperu nepronikne do oční bulvy, varlete a jen omezeně do střev.“

     Moje poznání: Moje poznání a pochopení se opírá o informace sdělované kosmickou inteligenci od počátku devadesátých let minulého století multidimenzionální bytostí jménem Kryon. Mezi zásadní informace patří, že:

1. Všechno je informace a záměr je vším.

2. Všechno živé i neživé přijímá energii z Vesmíru a vše také energii vyzařuje,

3. DNA má lineární část viditelnou mikroskopem (cca 10%) a kvantovou část (cca 90%). Kvantová část řídí velmi detailně lineární část.

4. DNA nemá tvar dvojitého žebříku, ale správně je „žebřík“ stočen do smyčky. Tím, že se nachází v magnetickém poli slunce a Země, indukuje se ve smyčce DNA slabý elektrický proud. Ale sto miliard smyček vytváří už dostatečně silný elektrický proud, který se projevuje jako světlo dosahující na průměr 8 metrů u člověka. Toto světelné tělo má hebrejský název Merkaba. Merkaba v sobě nese všechny informace o stavu těla. Právě toto specifické světlo vyzařuje frekvenci lineární části DNA. Obdobně to platí pro každý živý organizmus.

5. Když se vyšle ze zapperu nebo plazmového generátoru stejná frekvence upravené amplitudy dojde k likvidaci lineární části DNA, tím dochází k usmrcení patogenu. Úkolem imunitního systému je tyto usmrcené patogeny vyloučit z těla.

      K likvidaci patogenů nedochází proto likvidací buněčných membrán či jiným způsobem, ale likvidaci lineární části DNA patogenů. Duše každého organismu, a v ní DNA, je tou částí, která oživuje každý organismus. Má-li být ukončen život jakéhokoliv organismu, je potřeba zlikvidovat jeho lineární část DNA.

6. Imunitní systém neumí rozpoznat, že došlo k likvidaci DNA patogenu a tak se snaží i nadále pracovat jako by byl patogen živý. Ale důležité je to, že se patogen už dále nemnoží a nevytváří další toxiny. Proto nemůže docházet okamžitě k velké úlevě od bolestí či jiných příznaků. Ale proces vyléčení je tím velmi zkrácen.

 

Chyby Dr. Clarkové:

1. Z odstavce o zaperu cituji její tvrzení: Není nutné vyhledávat jednotlivé frekvence nebo postupně procházet pásmem po jednom kHz. Není podstatné, na jako frekvenci je přístroj nastaven – zabíjí všechny velké i malé původce nemocí: motolice, škrkavky, roztoče, bakterie, viry či houby. Zničí všechny najednou během pouhých 7 minut, a to už při napětí 5 voltů.“

Moje poznámka: Kdyby tomu tak opravdu bylo, nepotřebovala by Dr. Clarková vyhledávat frekvence jednotlivých patogenů a takový přístroj by byl velmi nebezpečný v množství likvidovaných patogenů najednou, protože to by imunitní systém jen málokdy zvládnul. Ale platí, jak bude dále uvedeno, že při správném záměru může být používána jakákoliv frekvence, aby mohlo být zničeno alespoň 50% DNA patogenu.

2. Živý organizmus vysílá frekvence ze své lineární části DNA, zatímco mrtvý organizmus vysílá frekvenci energetického otisku mrtvého patogenu, tedy neživé hmoty. Tyto frekvence nemohou být nikdy totožné. Proto frekvence, které zjistila a používala a sdělila Dr. Clarková fungovaly jen na 50%, pokud byl správně formulován latinský název příslušného patogenu. Proč tomu tak je, je uvedeno v následující kapitole v souvislosti s frekvencemi v CAFL.

3. Závěr je ten, že ani jedna frekvence od Dr. Clarkové není správná a nemůže najedenkrát likvidovat DNA patogenu.

Kniha CAFL - Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí

 

Tento seznam obsahuje frekvence, u kterých byl zaznamenán úspěch (lékaři, vědci či běžnými uživateli

frekvenčních generátorů) při jejich použití na konkrétní mikroorganismus či nemoc.

 

     Z této knihy vyjímám:

Str. 3: Využívání frekvenčních terapií není rozhodně lékem. Je to však ověřená a stovkami tisíc lidí používaná metoda, která umí obrovským způsobem stimulovat funkci imunitního systému. Tím samozřejmě dochází k postupnému vyléčení z mnoha nemocí, které Vás mohly sužovat roky. Nedochází pouze k odstraňování příznaků nemocí, ale k likvidaci jejich příčin. Vyléčení z nemoci probíhá postupně a dle stavu organismu. Vždy je tuto metodu dobré pro reálnou představu přirovnat k zabití vosy, která Vám dala právě žihadlo. Ačkoliv jste zcela jednoznačně odstranili příčinu Vaší bolesti a otoku postiženého místa, přesto bude nějakou dobu trvat, než se s tímto stavem organismus vyrovná a vzniklé toxiny vyloučí.

     Nyní však zpět ke stimulaci imunitního systému pomoci účinného zappingu (např. pomoci Super Ravo Zapper). Jak tato stimulace probíhá? Především tím, že frekvenční terapie pomocí SRZ či funkčních  plazmových generátorů ničí choroboplodné mikroorganismy uvnitř lidského těla bez jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus. Pulsy, které tkáněmi procházejí, jednoduše rozkmitají membrány bakterií a parazitů. Buněčná membrána toto rozkmitání vydrží pouze určitý čas a poté dochází k jejímu protržení a tím k deaktivaci těchto choroboplodných mikroorganismů. Stejným způsobem pracují tyto pulsy s parazity a poněkud odlišným způsobem s viry. Viry jsou elektrickými pulsy buď zničeny jako v případě bakterií, nebo dochází k rozrušení povrchu viru a tím k odhalení imunitního systému a následně k jeho přirozené likvidaci.

     Je nutno podotknout, že membrány většiny lidských buněk jsou řádově stotisíckrát odolnější vůči elektrickým pulsům oproti membránám patogenních mikroorganismů. Tento vědecky podložený fakt zaručuje to, že odborně prováděný zapping nemůže zdravé lidské buňky ničit nebo je jakkoli poškodit.

     Při užití většiny frekvencí však zatím z ne zcela objasněných příčin pocházející elektrické impulsy stimulují imunitní systém k velmi vysokým výkonům, které vedou k výraznému nárůstu imunity. A to přímo v průběhu zappingu a několik následujících hodin po jeho ukončení. U některých onemocnění dochází po několika prvních působeních SRZ k velmi významným zlepšením (například u dlouhodobých otoků). Některá onemocnění „odolávají“ delší dobu, avšak ke zlepšení dochází u drtivé většiny téměř všech onemocnění během 2-3 měsíců denního používání. 

Str. 5: Několik postřehů k používání zaperu od autora Johna Nowaka z Canady:

- Při prvním použití zaperu by neměla aplikace přesáhnout 10-15 minut.

- Pamatujte, že další podmínka úspěšného zappingu je v posunu působící frekvence.

- Přechod na plné využívání potenciálu zaperu by měl být kolem 5-10 dní. Po této době, když nebudete mít žádné potíže, můžete poté zapper používat několik hodin denně.

- Zapper má však svá omezení. Jeho pulsy nepronikají do obsahu žaludku, střev, očí, varlat. Zde je samozřejmě vhodné použít plazmový generátor, který pracuje dle poznatků Dr. Rife.

V další části knihy jsou uvedeny další zkušenosti několika uživatelů s používáním přístroje SRZ. Vyplývá z nich také zkušenost, že je potřeba očistu od patogenů provádět opakovaně.

 

*****