VIRY A ZHOUBNÉ NÁDORY NA PLANETĚ ZEMI V ROCE 2022

Proč některé biorezonanční přístroje  stále ukazují na přítomnost rakoviny v tělech?

Moje poznatky skrze kosmickou inteligenci představují tu skutečnost, že na Zemi neexistují žádné aktivní DNA patogeny v lidských tělech, které by ještě způsobovaly zhoubné nádory.

V roce 2020 a 2021 jsem přinášel informace o Božích zásazích v postupných likvidacích DNA patogenů, které ohrožovaly lidstvo. Nejdříve trochu historie:

 

V roce 2020 a 2021 proběhla na základě více jak deseti Božích zásahů také likvidace rakovinových patogenů v následujících termínech:

 

1. Herpes zoster virus -  Herpetický rakovinový nádor,  22 typů, k datu 22.10.2020.

 

Herpetické rakovinové nádory a jejich projevy byly tyto:

Tyto nádory způsobovaly  HZV, bez vyrážky, Herpetický nádor,  který měl 22 typů. 

Celkem to bylo pět hlavních druhů nádorů. Vznikaly i v rozpětí měsíců a byly brzy bolestivé.

 

Těmto nádorům předcházely často nádory nezhoubné, způsobené Human papiloma viry. Ty se mohly  přeměnit na herpetické nádory vlivem působení Herpes zoster viru bez vyrážky – jeho 22 typů.

 

2. Rakovinové nádory způsobené EBV, k datu 10.11.2020:

 

EBV BX 1 (cancer) 

EBV BX 2  (cancer) 

EBV BY    (cancer) 

 

Rakovinové nádory způsobené rakovinovými viry EBV a jejich projevy byly tyto:

  • nádor tlustého střeva – krev ve stolici, zácpa; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor plic – kašel, vykašlávání krve; jedná se o karcinom, způsobený EBV BY
  • nádor slinivky břišní – poruchy trávení, žloutenka; jedná se o sarkom způsobený EBV BX1
  • nádor jater – žloutenka, zvětšení jater; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2
  • nádory ledvin – krev v moči, bolest v boku či v zádech, hmatné zvětšení ledviny; jedná se o sarkom způsobený EBV BX2

Celkem to bylo pět hlavních druhů nádorů. Vznikaly dlouho, v rozpětí i několika let a byly dlouho nebolestivé.

Tady jsem měl pocit, že rakovina je zlikvidována, ale objevil jsem další patogeny

3. Candida, všechny poddruhy zlikvidovány k datu 10.11.2020.

  1. Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počala množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
  2. V tom okamžiku se imunitní systém snažil všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám neměl dostatek sil.
  3. Imunitní systém spustíl proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snažil vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci.

 Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou. Všeobecně se také má za to, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání.

 

Zhoubné nádory způsobené některými poddruhy druhu kandida jsou:

- neuroblastom

- retinoblastom

S tímto typem zhoubných nádorů jsem se nikdy nesetkal.

4. Actinomyces massiliensis, který vytvářel bakteriové nádory, lymfomy, zlikvidovány k datu 25.5.2021

Lymfomy jsou zhoubné nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně v okolí sleziny, jater, střev a velkých krevních cév vytvářené bakterii Actinomyces massiliensis.

Tuto bakterii, vytvářející zhoubné nádory jsem objevil v první polovině května 2021 na základě článku o situaci v Polsku, kde se objevil silný výskyt rakovinových nádorů a bylo pro mě nemyslitelné, aby to byly nádory virového původu.

Kdyby medicína zkoumala příčinu vzniku těchto nádorů, mohla najít možná ATB na jejich vyléčení.

 

Závěr:

Boží zásahy znamenaly, že byly zlikvidovány DNA všech těchto patogenů v odstavci 1-4, a tím patogeny přestaly být aktivní a nemohly nikoho nakazit, ani působit na zvětšování pozůstatku nádorů, ani na vznik metastáze. Pak záleželo na jeho velikosti a možností útlaku nervů a tkání jak má být s tímto pozůstatkem nádoru naloženo.

Ale v nemocnicích se operují nebo léčí pomoci chemoterapie zhoubné nádory stále. V čem je tedy rozpor?

Vysvětlení jsem našel hlavně až v průběhu 1. pololetí 2022.

Obecně řečeno, všechny patogeny vytvářejí energetické otisky na energetickém kvantovém těle. Tyto otisky působí na tělo téměř stejně jako aktivní DNA patogeny a mohou být likvidovány stejnými frekvencemi. Jen se musí použít celkem 2x. Rozdíl spočívá jen v tom, že energetické otisky patogenů nevytváří toxiny. Jinak dokážou vyvolat stejné projevy nemocí jako DNA patogeny, pokud to karmická očista Akáše vyžaduje. Ale i u všech Božím zásahem zlikvidovaných DNA patogenů zůstaly v energetickém těle jejich energetické otisky. Ale likvidace DNA patogenů představuje především to, že nemůže vyvolat zhoubný nebo nezhoubný nádor. Z tohoto hlediska žádné nebezpečí lidstvu nehrozí.

Likvidace DNA patogenů, způsobující rakovinové nádory nebo i nezhoubné nádory, ale zanechaly v tělech také jejich energetické otisky, ale také hlavně energetické otisky již vzniklých nádorů, jejichž další růst byl zastaven, ale jsou v těle jako jejich pozůstatek.  Tyto energetické otisky způsobují stále určitou výši  onkomarkerů, podle kterých usuzuje medicína na zhoubný nebo nezhoubný nádor. V případě lékařských vyšetření na možnost rakoviny v těle a následných kontrolách „vyléčených“ se navíc u klientů aktivuji stresory strachu z možného (dalšího) nálezu rakoviny a zvyšují dále hodnotu onkomarkerů, a tak se stává z nezhoubného pozůstatku opět strašák v podobě rakoviny a lékaři operují pozůstatek nebo ničí už nezhoubné buňky chemoterapii. Ale jednou jim i toto skončí.

Uživatelé citlivých biorezonančních přístrojů, jako je  Bicom, Metatron Hunter, TW Imago a možná i několika dalších značek,  i po tomto datu úplné likvidace patogenů způsobujících zhoubné, ale i nezhoubné nádory stále nalézali a nalézají v těle jak zhoubné nádory tak nezhoubné nádory a bylo mi jasné, že je to způsobeno používáním už neaktuální databáze v těcht přístrojích, kter obsahují frekvence zjištěné na mrtvých patogenech dle H.C.  a nereagují na tyto změny v likvidaci DNA patogenů a nové poznatky o působení jejich energetických otisků. A mám to potvrzeno Kosmickou inteligenci, že to je pravda.

Protože tyto citlivé přístroje snímají frekvence energetických otisků těchto rakovinových patogenů, které se nachází v těle jen jako energetický otisk a interpretují je jako zhoubné nádory.  Ale jsou tady ještě energetické otisky už vzniklých nádorů a jejich metastází a také tyto energetické otisky citlivé přístroje dokážou sejmout a interpretovat jako zhoubné nádory.  To se může stát v případě, že tvůrci databáze nevědí nic o energetických otiscích patogenů a z nich vzniklých energetických otisků nemocí. Napomáhají tím zbytečným operacím a chemoterapiím. Ty energetické otisky mají karmické účinky a vydrží dlouho ukazovat na „zhoubné procesy“ v těle.

Prosím, abyste kdo můžete, informovali výrobce těchto přístrojů o potřebě změnit příslušnou část databáze!!!

Současný můj pohled na zhoubné a nezhoubné nádory

Některé poddruhy druhu Aspergillus způsobují nyní nezhoubné nádory podobné těm, které vytvářely HPV jako nezhoubné nádory (NN) nebo viry (ZN).

Poddruhy druhu Aspergillus nevytváří žádné zhoubné nádory a žádné jiné patogeny už ZN nevytváří. Ale některé poddruhy druhu Aspergillus vytváří nezhoubné nádory (NN), které při existenci HPV nevytvářel. Nahrazuje tak jejich působení, aby i při neexistenci HPV existovalo podobné působení na lidstvo.

Tyto NN jsou tvořeny následujícími poddruhy druhu Aspergillus:

 

A1-Fibromy NN - Aspergillus ochraceus  197,5-199,5 kHz, považovaný za NN

A2-Myxomy - mnohočetný myelom  ZN,   Aspergillus clavatus   157,5-159,5 kHz, považovaný dříve za

       ZN

A3-Lipomy NN, lipomy ZN  - Aspergillus caesiellus  170,5-172,5 kHz, považovaný dříve někdy za ZN,

      někdy za NN

A4- Myomy, Melanomy  ZN,  Aspergillus glaucus   173,5-175,5 kHz, považovaný dříve za ZN

A5- Hemangiom, Lymfomy ZN,  leukemie ZN,  Aspergillus paraziticus  173,5-175,5 kHz, považovaný

        dříve  za ZN

A6- Meningiom, Akutní myeloidní leukémie ZN,  Aspergillus restrictus  159,5-161,5 kHz, považovaný

        dříve za ZN

A7- Bazaliom,  považovaný dříve za ZN, také bradavice, Aspergillus fumigatus  192,0-194,0 kHz

 

 

Delší dobu jsem si kladl otázku, proč u některých očišťovaných bytostí od DNA patogenů se projevuji první účinky očisty už za několik minut, hodin nebo za 1 den a u někoho ne a ne, ani za několik dní.  Toto mé pozdní zjištění ale patří k těm nejlepším, které jsem mohl učinit skrze mé Vyšší Já., i když přichází pro mnohé tak pozdě.

Aby se v těle provedl jakýkoli záměr, myšlenkou nebo i za pomoci přístroje, vedoucí k likvidaci DNA patogenů musí platit jednota víry, mysli, těla a všech buněk těla. Úplně vše musí být v jednotě. Proto je tak nutný přesvědčený souhlas bytosti k navržené očistě. Jakékoliv pochybnosti o možnosti, že bude záměr uskutečněn v této jednotě, nevede k cíli a nic se v těle čištěné bytosti nestane. Protože i přístroj vytváří jen záměr a o jeho uskutečnění rozhoduje správce karmy a léčení provádí Vyšší Já.

Napsal  Jan Heczko  8.8.2022