Esenciální oleje BEWIT

     Existuje už nespočet různých způsobů celostního léčení nemocí, zdravotního poškození, a také vědomostí o spontánním uzdravení, které jsou založeny na aktivaci úzdravných schopností našeho těla. Aktivace a uzdravování probíhá na základě čistého záměru naší mysli se souhlasem a podporou našeho Vyššího Já a s kvantovým působením „moudrosti našeho těla, naší innate“.

     Vždy, když se seznámím s novým léčebným postupem, hledám vysvětlení způsobu, jak to funguje. Vždy se jedná o působení čistého záměru na kvantové úrovni, které spouští léčebný proces. Proto mě také zaujal článek Františka Kouby „Emoce a zhmotnění myšlenek“, otištěného v časopise Nová Regena 7/2016 o tom, jakou léčivou schopnost mají esenciální oleje BEWIT.

     Tyto esenciální oleje mají léčivou schopnost díky svému složení, které je založeno na využití těch nejlepších přírodních zdrojů a technologických postupech jejich výroby. Vycházejí ze znalostí, že některé rostlinné olejové esence dokáží léčit lidské tělo, tak jak to bylo určeno a stvořeno Bohem Stvořitelem.

     Vysvětlení léčivých vlastností můžeme snadněji pochopit například při srovnání homeopatie a používání olejových esencí.

     Obojí léčení je založeno na jejich působení na kvantové úrovni, tedy na multidimenzionální úrovni. Naše tělo, jeho DNA, obsahuje totiž nejen lineární, tedy viditelnou část, tak jak ji věda zčásti popisuje, ale také kvantovou část, což je cca 92% DNA, která je stávajícími přístroji neviditelná. Součástí této kvantové části DNA je také „moudrost či inteligence našeho těla - innate“, která ví vše o tom, co se děje v lidském těle a dokáže působit na celou buněčnou strukturu. Také se „inteligence lidského těla“ označuje jako druhý mozek.   K ovlivnění inteligence lidského těla musí mysl vyjádřit čistý záměr, který musí proběhnout na kvantové úrovni. Lze tak učinit skrze lidské vědomí, které je také kvantové, ale zdaleka ne každý to dokáže, nebo to lze učinit jiným způsobem.

     Jeden ze způsobu jak sdělit inteligenci -  moudrosti těla záměr mysli v léčení nějaké tělesné soustavy je homeopatie. Homeopatie není žádná chemie, ale kvantová informace. (To většina lékařů ještě nepochopila, a proto homeopatii neuznává.) Je to kvantová informace o tom, co si mysl člověka přeje uzdravit ve svém těle a používáním správně zvoleného homeopatika „inteligence - moudrost těla“ pochopí, jaký záměr má mysl a začnou probíhat v buněčné struktuře změny, které vedou k uzdravení příslušného orgánu. Homeopatický odborník zde sehrává důležitou roli, protože musí rozpoznat, který orgán v těle může způsobit pociťované bolestivé či nebolestivé příznaky.

      Dalším způsobem může být používání esenciálních olejů správného složení a čistoty.  Také zde je důležité poznání, které esenciální oleje působí na léčení té které tělesné soustavy, buněčné struktury a také na mysl a emoce člověka.

     Každý esenciální olej má své specifické vibrace, které spočívají v tom, že mají své jedinečné frekvence, vůni, barvu, melodii a kvantovou informaci, která je ale jiná než je tomu u homeopatika. Vše působí na kvantové, tedy multidimenzionální úrovni. Takovému působení rozumí velmi dobře „inteligence - moudrost těla“.

     Člověk, který zná účinky esenciálních olejů, vybere si pro sebe vhodný podle jeho popsaných účinků, a pak si kápne 1 její kapku na tělo, vytvoří kvantový záměr, kterému „inteligence - moudrost těla“ rozumí a Vyšší Já bytosti se ujme řízení a spustí v těle, v jeho buněčné struktuře a buňkách, léčivé procesy na několika úrovních lidského těla. Jedna kapka je tedy dostatečná velká na samém počátku léčení a úzdravného procesu. 

        Další možnost léčení je skrze samotnou vůni. Kapku esenciálního oleje nebo směsi kápneme např. na talířek, umístíme do středu pokoje nebo do své blízkosti, a hlubokými nádechy nosem začneme vnímat jejich vůni. Nebo lze také použít aroma lampu. To vytvoří potřebnou kvantovou informaci. Takto připravené léčení trvá přibližně jednu hodinu. Pro další léčení je nutné celý proces opakovat, ale jen celkem 2krát za den se stejným esenciálním olejem nebo směsi. Za den lze vystřídat až 6 esenciálních olejů nebo směsí. Přestávky mezi jednotlivými léčeními by měly trvat alespoň jednu hodinu.   

      „Cílem úzdravného procesu, skrze kvantovou informaci obsaženou v kapce esence oleje nebo jejich směsi, je obnova energetické rovnováhy fyzického těla (homeostáze) tak, aby mohly začít automatické úzdravné  procesy v těle skrze stimulovaný, dobře fungující imunitní systém.

     Lidská frekvence úplné absolutní rovnováhy člověka je 7,000 MHz. Nižší hodnoty jsou znakem energetické nerovnováhy a projevem nemocí. Dle stupně energetické nerovnováhy tělesných soustav je posílena zejména energetická nerovnováha imunitního systému a nerovnováha nemocné tělesné soustavy. U velkého zdravotního postižení je nutno vytvořit energetickou rovnováhu ve více tělesných soustavách nebo také v celém těle.¨

     Homeopatie představuje svým zcela přesným záměrem větší účinnost léčení, než je tomu u použití esenciálních olejů. Homeopatie léčí skutečnou příčinu nemocí.

     Esenciální oleje léčí akutní nemoci a poškození. U chronických nemocí působí na jejich příznaky tak, že zmírní nebo odstraní bolestivé i nebolestivé příznaky. Proto lze i za pomoci esenciálních olejů dosáhnout velmi dobrých výsledků, které ale musí někdy být častěji opakovány. Ale samotné odstranění nebo snížení bolesti je dostatečným důvodem pro jejich používání.

Moje poznámka: Informace o fungování homeopatie a nyní také esenciálních olejů BEWIT mám potvrzeno skrze mé Vyšší Já. Ne vše, co je označeno jako esenciální oleje má takovou schopnost, jako právě esenciální oleje BEWIT.

 

     Proč se některé bytosti neuzdraví? Pomocí esenciálních olejů se mohou vyléčit ty bytosti, které to mají jako potenciál uvedeno ve své smlouvě s Bohem. To je umožněno cca 70% bytostí. Ale pozor: Smlouva je uzavírána mezi Bohem a Vyšším Já a na základě duchovního vývoje lidské bytosti může být kdykoliv změněna. Bůh chce, abychom v nové energii, která k nám proudí od roku 1992 a zejména po roce 2012, žili co nejdéle. Toto léčení je jeden z Božích darů, který to má lidstvu umožnit.

     Důležité pro toto léčení je záměr daný už příslušným esenciálním olejem nebo jejich směsí a také víra v jejich léčivé působení. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dary Boha Stvořitele, a proto by to mělo být také spojeno s pocity vděčnosti. Je třeba se vyladit na pocity klidu, lásky, soucitu, odpouštění nejenom jiným, ale i sobě. Člověk zlý, bezcitný a veskrze negativní nemůže očekávat, že se vyléčí těmito způsoby.

     Ty nejlepší a nejpřesnější informace o tom, co představuje naše DNA, a co je „inteligence - moudrost těla – innate“, pochází od multidimenzionální bytosti, pocházející ze sféry Božství, která má jméno KRYON. Informace jsou součástí mnoha Kryonových knih a stovek channelingů.

     Činnost naší lidské DNA je velmi dobře popsána v knize „Kryon Kniha 12  Dvanáct vrstev DNA“ (vydáno v ČR v roce 2014).  Pouze první vrstva je biologická, taková jak ji zčásti popisuje věda. Ostatní vrstvy jsou kvantové a řídí právě vrstvu biologickou.

     Odhalení o tom, co představuje „inteligence - moudrost těla – innate“ sdělil a stále ještě sděluje opět Kryon,  především ve svých channelinzích. Výňatek z jednoho  channelingu na toto téma je uveden v příloze tohoto textu.

 

     Napsal Jan Heczko

     Červenec 2016, doplnění 3.9.2016 a 10.10.2016

 

Příloha:

Výňatek z channelingu „Odhalená innate“ 22.11.2014

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

Jedinečnost innate

Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o bilionech věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co vás učíme, spočívá v tomto: fyzické tělo, které je řízeno mozkem, začíná budovat most k innate. Tento most vytvoří intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním léčitelem! Nejenže budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mnohem lépe rozumět energii vaší Akáši.

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste měli znát, protože s touto novou energií nastal čas tento program přepsat.

Programování přežití

Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití. Mohli byste se ptát: „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí, a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali jste naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné a velmi ezoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posouvá lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší úroveň fungování vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený s Vyšším Já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate. Vidíte v tom všem ten velkolepý plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení. Teď již víte, odkud se to bere. Opravdu jste si mysleli, že to přichází z mozku? Jak může u nějakého člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Uzdravené rentgenují, vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že není možné, aby se to stalo normálně. Podle těch, kteří jsou duchovně založení, to musí být zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

To je síla, kterou máte. Když innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, lidská bytost, jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama uzdravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl. 

Staré energetické naprogramování innate

Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: „Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, přinášíte si ji zpoza závoje do reinkarnovaného těla. Je to energie nedokončených záležitostí. To je karma. Je reálná a ve staré energii byla potřebná.

Je v DNA a innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.

Buněčný posun není automatický

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co celé ty roky nebylo řečeno. Nyní na toto odhalení nastal čas. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Vše, co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství skutečné nebo není. Ezoterické volby v této nové energii tedy nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a abyste innate nasměrovali k nové energii. Dává vám smysl, že když jako stará duše vstupujete do nové energie, kde už karma není potřeba, že by ji innate sama odložila? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není do vaší DNA naprogramován. O tom všem je svobodná volba.

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, jakkoli inteligentní, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete ji muset přeprogramovat kvůli její předpojatosti ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od chvíle, kdy jste člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Je potřeba vaše svobodná volba, aby bylo možné přeprogramovat to, co pojmenuji jako instrukční soubory innate. Takže odložení vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám předal, a tady je další.

Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.

Vaše síla

Takto to funguje. innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste stále dokola to samé? Ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. To je důvěryhodnost, kterou musíte mít s innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

Staré duše, existuje několik věcí, které byste měli pochopit. Připadá vám zajímavé, že innate ví všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, a kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom. Dolování Akáši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s innate. Svalové testování, poklepávání, řeč těla, afirmace, dekódování – vše, co můžete použít k ošálení tělesnou logiku lidského mozku, bude fungovat i s innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

Proto nám nyní dovolte mluvit o tom, co musíte přeprogramovat, co je největším úkolem innate.


Přeprogramování vašeho těla

Číslo jedna:

Odložte svou karmu. Opakujeme, že to je číslo jedna. Co vás stále sekýruje, drazí? Co je Achillovou patou vaší osobnosti? Co je tu, čemu nerozumíte? Povím vám to; je to energie minulosti, a pro budoucnost jí není třeba. Zbavte se jí. Innate udělá, co jí řeknete. Pokud to bude vnímat jako duchovní logiku, bude spolupracovat, protože innate toto poselství poslouchá spolu s vámi! Ví, co víte vy, a vy jste vědomým spouštěčem změny své vlastní innate.

Číslo dvě: změňte její základní příkaz. K čemu je innate určena, a co nedává vůbec žádný smysl? Právě teď se vám to chystám sdělit a je to až dosud jedno z největších odhalení. Moji drazí, existuje systém zvaný reinkarnace, který je dosud motorem duchovního vzestupu pro planetu. Žijete svůj život, naučíte se určité věci a jdete dál. Znovu se zrodíte na planetu a ve vaší DNA a Akáše je moudrost, kterou jste si přinesli z minulého života. Každý život vám přidává další moudrost, a vy máte svobodnou volbu ji využít nebo ne, ale přichází s vámi při narození jako nový potenciál.

A staré duše si přinášejí daleko více ezoterické moudrosti než nové duše. Je to až dosud srozumitelné? Vy, jako staré duše, jste tu byli a dělali to.  Viděli jste nováčky na planetě? Ničemu neumí dát hlavu ani patu! Každý další život buduje knihovnu moudrosti. Když sedíte dnes na židli, víte, že jste staré duše. A teď hádejte, co s tím dělá innate

Starý program innate

Innate se naučila to, co požadoval starý systém. Jste připraveni? Smrt. Abyste postoupili, uchopili moudrost, a posunuli se na vyšší duchovní vědomí v příštím životě, potřebujete krátký a činorodý život. Potom se reinkarnujete s tím, co jste nashromáždili. Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je potenciál pro planetu, že se probudí do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starém vědomí se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Umožňovala jim zkušenosti a moudrost. Potom se recyklovaly zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby si jí mřížka planety uvědomila [použila ji]. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, s DNA pracující pouze na jednu třetinu svého potenciálu.

Náhle jste v roce 2012 překročili ukazatel, [který byl vyměřen precesí bodu rovnodennosti] a dosáhli jste ve vědomí bodu, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Poprvé máte schopnost, udělat to, co jsme při mém příchodu před 25 lety věděli, jako možné. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

Číslo dvě:

Chci, abyste všichni začali innate říkat, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes dokáže nejen vstoupit do planetární mřížky, ale také můžete použít všechno, co jste se od začátku naučili. Vaše plná Akašická moudrost a učení jsou nyní energii Země přístupné v reálném čase.

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [proveďte numerologii], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, innate to neví. Po tisíce let, posouvala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a musíte jí to říci vy. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby stárlo, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.


Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakkoli. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou: „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom setrváváte ve starém paradigmatu, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být!. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a víc! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.