Jak léčí látky MMS, CD a CDS

 

     Existuje už nespočet různých způsobů celostního léčení nemocí, zdravotního poškození, a také vědomostí o spontánním uzdravení, které jsou založeny na aktivaci úzdravných schopností našeho těla. Aktivace a uzdravování probíhá na základě čistého záměru naší mysli se souhlasem a podporou našeho Vyššího Já a s kvantovým působením „moudrosti našeho těla, naší innate“.

     Vždy, když se seznámím s novým léčebným postupem, hledám vysvětlení způsobu, jak to funguje. Vždy se jedná o působení čistého záměru na kvantové úrovni, které spouští léčebný proces. Proto mě také zaujal článek „Příběh mámy autistických dětí z Chorvatska 2016“, otištěného v časopise Nová Regena 9/2016 o tom, jakou léčivou schopnost má oxid chloričitý u nemoci, jakou je autismus.

     To co způsobuje tato látka v těle, představuje vytvoření rovnováhy a stimulaci a posílení imunitního systému, který potom dokáže vyléčit tělo. To co zde působí, není chemie této látky, ale silná kvantová informace o jejím složení a působení.

     Vysvětlení léčivých vlastností můžeme snadněji pochopit například při srovnání homeopatie, esenciálních olejů a používání látek jako je MMS (Miracle Mineral Supplement, česky Zázračný minerální doplněk, obsahující 10-procentní roztok kyseliny citronové a 28-procentní roztok chloritanu sodného), CDS (oxid chloričitý 0,3%).

     Toto léčení je založeno na jejich působení na kvantové úrovni, tedy na multidimenzionální úrovni. Naše tělo, jeho DNA, obsahuje totiž nejen lineární, tedy viditelnou část, tak jak ji věda zčásti popisuje, ale také kvantovou část, což je cca 92% DNA, která je stávajícími přístroji neviditelná. Součástí této kvantové části DNA je také „moudrost či inteligence našeho těla - innate“, která je kvantová a která ví vše o tom, co se děje v lidském těle a dokáže působit na celou buněčnou strukturu. Také se „inteligence lidského těla“ označuje jako druhý mozek.

     Naše innate, které ví o našem těle vše, ale pracuje jen na takové úrovní, na jaké máme kvantové pole vědomí, a to pracuje v průměru okolo 30-35%. K ovlivnění innate - inteligence lidského těla musí mysl vyjádřit čistý záměr, který musí proběhnout na kvantové úrovni. Lze tak učinit skrze lidské vědomí, které je také kvantové, ale zdaleka ne každý člověk to dokáže; nebo to lze učinit jiným způsobem. ČISTÝ ZÁMĚR JE VŠÍM!

     Jeden ze způsobu jak sdělit inteligenci -  moudrosti těla záměr mysli v léčení nějaké tělesné soustavy je homeopatie. Homeopatie není žádná chemie, ale kvantová informace. (To většina lékařů ještě nepochopila, a proto homeopatii neuznává.) Je to kvantová informace o tom, co si mysl člověka přeje uzdravit ve svém těle a používáním správně zvoleného homeopatika „inteligence - moudrost těla“ pochopí, jaký záměr má mysl a začnou probíhat v buněčné struktuře změny, které vedou k uzdravení příslušného orgánu. Homeopatický odborník zde sehrává důležitou roli, protože musí rozpoznat, který orgán v těle může způsobit pociťované bolestivé či nebolestivé příznaky. Do tohoto způsobu léčení je zapojena „pouze innate“, protože záměr léčení je zcela přesný při správném výběru homeopatika.
      Dalším způsobem může být používání esenciálních olejů správného složení a čistoty, například esenciálních olejů BEWIT. Také zde je důležité poznání, které esenciální oleje působí na léčení té které tělesné soustavy, buněčné struktury a také na mysl a emoce člověka. Do procesu léčení, tedy zajištění energetické rovnováhy, je zapojena innate a proces léčení je řízen Vyšším Já.
     A dalším způsobem jsou již uvedené látky MMS, CD a CDS. Všechno je energie, proto je nutno se dívat na tyto látky jako na energii, která má zcela specifické vibrace, to znamená, že má specifické frekvence, amplitudy, vůni, barvu, melodii a kvantovou informaci. Vše působí na kvantové, tedy multidimenzionální úrovni. Takovému působení rozumí velmi dobře „inteligence - moudrost těla“. To co zde léčí, není vůbec chemie, nýbrž kvantová informace.

        Moje poznání: Jak léčí látky MMS, CD a CDS?

     Tyto látky mohou působit dvojím způsobem:
1. Prvotně jako očista těla od toxinů a toxických látek a škodlivin.
2. Prvotně jako očista těla od některých patogenů (prvoků, virů a bakterií).

 

     Vnitřní užití těchto látek, přes prokázané účinky, je ale také předmětem napadání ze strany lékařů, farmaceutického průmyslu a také části veřejnosti.

 

     „Cílem očisty těla, skrze kvantovou informaci obsaženou v MMS, CD nebo CDS, je obnova energetické rovnováhy fyzického těla (homeostáze) tak, aby mohly začít automatické úzdravné  procesy v těle skrze stimulovaný, dobře fungující imunitní systém. Lidská frekvence úplné absolutní rovnováhy člověka je 7,000 MHz. Nižší hodnoty jsou znakem energetické nerovnováhy a projevem nemocí. Dle stupně energetické nerovnováhy tělesných soustav je posílena zejména energetická nerovnováha imunitního systému a nerovnováha nemocné tělesné soustavy. U velkého zdravotního postižení je nutno vytvořit energetickou rovnováhu ve více tělesných soustavách nebo také v celém těle.

 

       Postup A:  Jedná se především o likvidaci účinků toxinů a toxických látek a škodlivin:

- z patogenů, žijících v lidském těle

- z chemických látek získaných z nápojů, potravin a ze vzduchu

- z těžkých kovů získaných rovněž z nápojů, potravin a ze vzduchu.

     Právě očista od těchto toxických látek umožňuje vytvoření energetické rovnováhy v těle a stimulaci imunitního systému. A právě toto je třeba učinit u autistických dětí!

 

     Likvidace těchto toxických látek není provedena chemickou cestou, ale výhradně energetickou cestou,

protože všechno je energie a její vibrace. Toxické látky mají nízkou vibraci a narušují energetickou rovnováhu lidského těla, a proto na této úrovni musí dojít k radikální změně. Do procesu léčení je zapojeno nejen innate – moudrost lidského těla, ale také Vyšší Já příslušné bytosti, které tento proces řídí. Vyšší Já je kvantová část lidské trojjedinosti, a innate je kvantová část lidské DNA. Toto spojení a záměr, který je „vysloven“ použitím chemické substance, umožňuje čerpat energii z prány (neboli odloučené části energii čchi) proudící v čakrovém systému a v případě potřeby také další energii z nekonečně velké energie, která proudí kosmickou mřížkou (podrobnější informace o kosmické mřížce jsou uvedeny níže v mé poznámce).  Tato energie dokáže během krátké doby změnit energie toxických látek na energii, která už tělu neškodí, nýbrž posílí imunitní systém. Toto je vlastně nejdokonalejší způsob očisty těla od toxinů a toxických látek. Současně dochází k posílení funkce imunitního systému a tím následně k ničení některých patogenů, které rovněž přispívají k energetické nerovnováze.

 

     Stávající způsob léčení spočívá také v užívání MMS, CD nebo CDS vnitřně v kapkových množstvích. Tím se potřebná kvantová informace dostává do těla, a naše Vyšší Já a innate na to začnou reagovat, protože poznávají záměr s jakým je látka užívána.

     Vzhledem k tomu, že pro mnohé lidi je vnitřní užívání nepřijatelné, je možné se stejnou účinnosti použít příslušné množství kapek směsi tak, že si je nakapou do dlaní, rozetřou a nechají působit alespoň 10 minut. Pak je možné ruce umýt. Postačuje toto učinit 2x za den (ráno a večer) a tolik dnů, až vymizí příznaky toho, co mělo být vyléčeno. Toto léčení může trvat i několik týdnů, až jeden měsíc. Je to odvislé od velikosti energetické nerovnováhy, která v těle postupně vznikla. 

     U velkých příznaků nemoci je možné nakapat si tyto kapky až 8 x denně, vždy s rozestupem alespoň 70 minut (10 minut působení a 60 minut prodleva). 

     Toto léčení může trvat i několik týdnů, až jeden měsíc. Je to odvislé od velikosti energetické nerovnováhy, která v těle postupně vznikla.  

     MMS, CD se použije v tomto případě bez kyseliny citronové resp. chlorovodíkové, tedy jen jako zpravidla 24,5procentní roztok chloritanu sodného, jehož 3 kapky se kápnou do 100 ml čisté vody a pak zase 3 kapky této směsi se kápnou na ruce. Je to už opravdu jen informace záměru očisty, připomínající působení homeopatika.  Jak MMS, CD, tak i CDS léčí stejný rozsah nemocí.

 

     Postup B. Pro likvidaci některých patogenů v těle je nutno užít dle výše uvedených autorů kniha postupů Jima Humbleho a Andrease Kalckera MMS,CD či CDS tyto směsi také vnitřně, ale i přes kůži i dalšími postupy.  Způsob přípravy a užívání těchto látek je popsán v knize „MMS“, autor Jim Humble a „Zakázané zdraví“, autor Andreas Kalcker.

     Ale ani zde to není chemie, která zničí vibrace patogenu, i když to tak vypadá, ale dochází ke stejnému postupu jejich likvidace jako při likvidaci toxinů a toxických látek v postupu A. Chemickým působením látky se sice zničí biologická část patogenu, ale jeho kvantová část DNA je stále v těle patogenu přítomna jako nízká vibrace. Navíc mrtvé „tělo“ patogenu může představovat toxickou zátěž. I mrtvý patogen by totiž byl, až do vyloučení z těla, stále zdrojem nízké vibrace.  To znamená, že ve skutečnosti musí dojít ke změně negativní energie patogenu na energii co největší rovnováhy. Tím dojde k likvidaci nízké vibrace patogenu a jeho následnému vyloučení skrze stimulovaný imunitní systém. Současně dochází také k očistě těla od toxinů a toxických látek.

 

     Proti tomu stojí způsob likvidace patogenů pomocí biorezonance. Při této očistě dochází k likvidaci DNA patogenu a tím ke zrušení jeho nízké vibrace. V těle pak zůstává mrtvá biologie patogena, která může být toxická a musí být vyloučena skrze dobře fungující imunitní systém.

 

    Závěr: Oba uvedené postupy A i B vedou ke stejnému léčení co do rozsahu i rychlosti, ale jejich vnější užití je příjemnější!

 

     Rozsah vyléčených nemocí, jejichž výčet je v citovaných knihách uveden, je jen následkem dosažené energetické rovnováhy v těle, kdy začne pracovat imunitní systém ve své plné síle a zlikviduje příčiny nemoci, na kterou byla mysl zaměřena a chtěla ji vyléčit. Není to výsledkem chemie.

 

     Proč se některé bytosti neuzdraví? Pomocí MMS, CD a CDS se mohou vyléčit ty bytosti, které to mají jako potenciál uvedeno ve své smlouvě s Bohem. To je umožněno cca 70% bytostí. Ale pozor: Smlouva je uzavírána mezi Bohem a Vyšším Já a na základě duchovního vývoje lidské bytosti může být kdykoliv změněna. Bůh chce, abychom v nové energii, která k nám proudí od roku 1992 a zejména po roce 2012, žili co nejdéle. Toto léčení je jeden z Božích darů, který to má lidstvu umožnit.

 

     Důležité pro toto léčení je záměr daný už příslušnou látkou a také víra v jejich léčivé působení. Je třeba si uvědomit, že se jedná o dary Boha Stvořitele, a proto by to mělo být také spojeno s pocity vděčnosti. Je třeba se vyladit na pocity klidu, lásky, soucitu, odpouštění nejenom jiným, ale i sobě. Člověk zlý, bezcitný a veskrze negativní nemůže očekávat, že se vyléčí těmito způsoby.“

 

***

Moje poznámka se týká pojmu „kosmická mřížka“: Informace o „Kosmické mřížce“ je uvedena v Kryonově „Knize 7 Dopisy z domova“ Tato kniha vyšla v USA v roce 1999, v ČR až v roce 2016. Vydalo nakladatelství Wikina Praha. Cituji:

     „Kosmická mřížka je největší energie, o které jste kdy přemýšleli. Zahrnuje celý vesmír a víc. Je přítomná všude. Neexistuje místo, které byste mohli mít na mysli – v jakékoli dimenzi – v němž by zároveň nebyla tato mřížka. Kosmická mřížka je to, co byste možná nazvali vědomím Boha, a přesto je to fyzika, je to energie a obsahuje vědomí lásky. Říkáme vám tedy, že je vše prostupující a zahrnuje celý vesmír a všechny dimenze. A přesto má jedno jediné vědomí všude zároveň – vždy zároveň. Vzdálenost pro kosmickou mřížku nic neznamená. Nejvzdálenější části této mřížky vědí přesně, co dělá tato část v této místnosti. Kosmická mřížka nemá žádný čas.

     Kosmická mřížka nemá žádné viditelné světlo, i když je esencí světla. Energie mřížky má nulovou rovnováhu, kde je polarita jejich nejmocnějších atributů vyrovnána na nulu. Nulová energie má fantastickou sílu, ale v jejím běžném klidovém stavu se zdá, že je odstraněna kvůli rovnováze nuly. Její síla je uvolněna, když vychýlíte polaritu. Tento zdroj energie je obrovský a je klidný. Pouze když je povolán a destabilizován navrženými způsoby, poskytuje energii.  A až lidé tuto fyziku poznají, otevřou se pro ně všemožné druhy věcí – nejen v oblasti komunikace, ale bude to neomezený zdroj energie všude – neomezené energie!

     Kosmická mřížka není v čase teď. Je v nulovém čase. Nulový čas je čas, který se rovná nule, zatímco čas teď se pohybuje v kruhu.

     Kosmická mřížka je v neustále vyrovnaném stavu a v té vyrovnané energii je potenciálně připravená na zadání pro uvolnění energie. To zadání je dostupné pro lidské vědomí. „Vidí“ veškerý čas jako nulu – nikdy se nepohybující – i když v její energii existuje mnoho časových rámců. Proto bez ohledu na časový rámec vaší reality, probíhá okamžitá komunikace mezi všemi bytostmi, které mřížku znají.

     Kosmická mřížka je to, co umožňuje mechanismus spolutvoření, synchronicitu, a to, co jsme nazvali láska. Kosmická mřížka obsahuje mechanismy, které vám umožňují zázraky na planetě. Reaguje na fyziku – reaguje na vědomí.

     Kosmická mřížka není Bůh! Ale jak už jsme říkali dříve, Bůh (Duch) používá přirozeně se vyskytující fyziku pro mechanismus zázraků.

     Už osm let říkáme, že elegance Boha sídlí v každé buňce vašeho těla!  Pochopení fyziky Ducha nezruší lásku! Místo toho vám přinese nádhernou symetrii a logiku všech věcí a tyto věci pak budou pro vás jasnější, až se posunete do vibrace, kde také budete moci používat energii mřížky. Mřížka tedy není Bůh. Je to jeden z nejmocnějších nástrojů Ducha, které dnes existují, a obsahuje mnoho z toho, co jsme nazvali nevysvětlitelné kouzlo – princip Boha.

     Kosmická mřížka nyní reaguje na něco, na co nikdy na vaší planetě nereagovala. Je vytvářena energie a měněn čas – to vše skrze lidský záměr. Neexistuje větší síla ve vesmíru než lidský záměr a láska.

     Ach, chápete nyní, že když vyjádříte záměr, není to nějaká záhadná energie, která by zdánlivě vplula do etéru a nějak se manifestovala do toho, co chcete nebo potřebujete? Vidíte nyní, že má symetrii, velikost, účel a vědomí a že kolem ní existuje mechanický atribut fyziky a lásky.

     Říkáme vám, že fyzici už o části této mřížky vědí. Ti, kteří zjišťují, že vědomí mění jejich experimenty, vědí, že se něco děje. Přichází to. Vyhlížejte to.“

***

     Ty nejlepší a nejpřesnější informace o tom, co představuje naše DNA, a co je „inteligence - moudrost těla – innate“, pochází od multidimenzionální bytosti, pocházející ze sféry Božství, která má jméno KRYON. Informace jsou součástí mnoha Kryonových knih a stovek channelingů.

     Činnost naší lidské DNA je velmi dobře popsána v knize „Kryon Kniha 12  Dvanáct vrstev DNA“ (vydáno v ČR v roce 2014).  Pouze první vrstva je biologická, taková jak ji zčásti popisuje věda. Ostatní vrstvy jsou kvantové a řídí právě vrstvu biologickou.

     Odhalení o tom, co představuje „inteligence - moudrost těla – innate“ sdělil a stále ještě sděluje opět Kryon,  především ve svých channelinzích. Výňatek z jednoho  channelingu na toto téma je uveden v příloze tohoto textu.

 

     Napsal Jan Heczko

     Září.2016

 

Příloha:

Výňatek z channelingu „Odhalená innate“ 22.11.2014

Co máte v DNA, je velmi obtížné vysvětlit. Biliony molekul DNA ve vašem těle a všechny neustále vzájemně komunikují. Musí tomu tak být, když vezmete v úvahu, co DNA dělá. Jak vaše tělo ví, který druh buňky potřebuje a kde ho potřebuje? To innate je zodpovědná za to všechno při vašem narození. Dalo by se říci, že DNA je vlastně jakési ezoterické centrální řízení. Je to pole kolem bilionů částic DNA, které zná sebe samo jako jednu entitu. Celá DNA pracuje prostřednictvím tohoto pole jako jeden systém, a ten jeden systém, to je innate. Takže se dá říci, že kombinaci buněk DNA ve vašem těle viděných společně jako celek nazýváte inteligentním tělem - innate. Je decentralizovaná. Neexistuje žádný jednotlivý orgán nebo žláza v těle, která by byla zodpovědná za innate. V tomto inteligentním tělesném systému je zahrnuta každá jednotlivá část těla.

I když je tak prchavá, víte, jak skrze innate nalézt tělesné řešení, a často používáte svalový test nebo kineziologii. Existuje mnoho způsobů – tapping (poklepávání), řeč těla, dekódování a další. Všechny tyto systémy vám dávají to, co bychom nazvali zpětnou vazbou inteligentního těla. Velmi úspěšně tím zjišťujete, co vám chce inteligentní tělo sdělit. Ti, kteří těmto procesům pomáhají, velmi dobře vědí, že mluví k „inteligentnímu poli“ v těle. Toto pole představuje DNA jako celek, ne nějaký orgán nebo žlázu, ani mozek.

Jedinečnost innate

Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o bilionech věcí. Věda neuznává ani to, že DNA dokáže komunikovat sama se sebou, a přece tomu tak musí být, aby vaše tělo mohlo všechno třídit způsobem, jakým to dělá. Krása toho, co vás učíme, spočívá v tomto: fyzické tělo, které je řízeno mozkem, začíná budovat most k innate. Tento most vytvoří intuice a nakonec přijde čas, kdy budete svým vlastním léčitelem! Nejenže budete vědět, co se děje ve vašem těle, ale budete mnohem lépe rozumět energii vaší Akáši.

Innate má svůj vlastní druh programování. Je naprogramována na něco, co byste měli znát, protože s touto novou energií nastal čas tento program přepsat.

Programování přežití

Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití. Mohli byste se ptát: „A jaký je v tom rozdíl?“ Tělesné přežití je vaše schopnost uniknout před tygrem, který vás honí, a nalézt potravu a přístřeší. Dává vám logické myšlení, abyste si to spočítali a zůstali jste naživu. Duchovní přežití je velmi odlišné a velmi ezoterické. Jedná se o mnohem vyšší druh přežití. Posouvá lidský duchovní vývoj a poskytuje vyšší úroveň fungování vaší DNA. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Innate ví to, co věděly staré národy. Zná ten velkolepý plán; uvědomte si, že je spojený s Vyšším Já. Innate to ví; vaše DNA to ví. Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety. Tak zní základní příkaz.

Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate. Vidíte v tom všem ten velkolepý plán? Máte zabudovaný jakýsi naváděcí systém, aby vám pomáhal směrovat váš potenciál.

Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení. Teď již víte, odkud se to bere. Opravdu jste si mysleli, že to přichází z mozku? Jak může u nějakého člověka zmizet nějaká nemoc přes noc? Jak je možné, že se tělo může samo vyčistit od něčeho tak nevyváženého přes noc? Jak může tkáň vyrůst tak akcelerovanou rychlostí, že způsobí vyléčení téměř přes noc? Právě jsem vám předal něco, co v nemocnicích vidí stále znovu a znovu. Uzdravené rentgenují, vyšetřují a chemicky testují. Říkají, že není možné, aby se to stalo normálně. Podle těch, kteří jsou duchovně založení, to musí být zázrak! Pro ty se smyslem pro vědu to zůstává nevysvětlitelné. Nádhera toho spočívá v tom, že se to opravdu dá vysvětlit. Je to zázrak innate! Je to vaše vlastní tělo udržující vás naživu. Je to hluboký, zázračný záložní systém.

To je síla, kterou máte. Když innate definitivně začne budovat most k tělesnému já, lidská bytost, jak ji znáte dnes, zmizí. Ta, která zaujme její místo, bude mít mnohem delší život, dokáže se sama uzdravit a dokonce jí budou dorůstat i končetiny. Takto byla navržena, moji drazí, a vám by to mělo začít dávat smysl. 

Staré energetické naprogramování innate

Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: „Je načase odložit karmu.“ Karma je energie, kterou si nesete jako výsledek zkušeností z minulého života, přinášíte si ji zpoza závoje do reinkarnovaného těla. Je to energie nedokončených záležitostí. To je karma. Je reálná a ve staré energii byla potřebná.

Je v DNA a innate jí řídí. Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“  To byly první pokyny, které jste ode mě dostali o procesu, který překračuje most od tělesného já k innate. Řekli jsme vám, abyste používali čistý záměr.

Buněčný posun není automatický

Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho. Takto se odkládá karma. Vidí vás jako šéfa, tak jak tomu má být, a jedná. Teď chci, abyste viděli, co celé ty roky nebylo řečeno. Nyní na toto odhalení nastal čas. Chci, aby vám to dávalo smysl, proto nejprve uvádíme logiku toho všeho. Vše, co je v těle naprogramováno, je naprosto řízeno svobodnou volbou. Máte volbu poslechnout instrukce přežití vašeho mozku, nebo ne. Máte svobodnou volbu věřit, jestli je toto poselství skutečné nebo není. Ezoterické volby v této nové energii tedy nepocházejí automaticky z vašeho těla. Svobodná volba znamená, že se po vás chce, abyste použili své božské vědomí a abyste innate nasměrovali k nové energii. Dává vám smysl, že když jako stará duše vstupujete do nové energie, kde už karma není potřeba, že by ji innate sama odložila? Odpověď zní ne. Innate čeká na instrukce, a posun vašeho vědomí není do vaší DNA naprogramován. O tom všem je svobodná volba.

A teď poslouchejte, protože toto je dnešní učení. Innate, jakkoli inteligentní, bude pokračovat tak jako dříve, dokud nedostane nové pokyny. Budete ji muset přeprogramovat kvůli její předpojatosti ke staré energii. Pracuje s vámi stejným způsobem od chvíle, kdy jste člověkem. Byla navržena k tomu, aby dělala určité věci určitým způsobem, a teď přišla doba to změnit. Vaše vědomí je klíčem k této změně. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Je potřeba vaše svobodná volba, aby bylo možné přeprogramovat to, co pojmenuji jako instrukční soubory innate. Takže odložení vaší karmy bylo první novou energetickou instrukcí, kterou jsem vám předal, a tady je další.

Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. Vaše vědomí, prostřednictvím čistého záměru, je králem tělesné změny. Vždy jste věděli, že můžete změnit svou chemii a léčit své tělo, a klíčem k tomu je hovořit s innate. Teď to začíná být komplikovanější. Za okamžik vám povím, jaký je ten starý program.

Vaše síla

Takto to funguje. innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi. Předpokládejte, že budete hovořit se svým nejlepším přítelem. Omílali byste stále dokola to samé? Ne. Naopak, poskytli byste dobrému příteli k poslechu a porozumění důkaz inteligence. To je důvěryhodnost, kterou musíte mít s innate. Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi. Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

Staré duše, existuje několik věcí, které byste měli pochopit. Připadá vám zajímavé, že innate ví všechno o vašich minulých životech, ale vy ne? Jaký to má vliv na efektivní systém? Rádi byste věděli více? Jaká je energie z minulého života, kterou jste si zasloužili, a kterou můžete dnes opět použít? Mluvili jsme o tom. Dolování Akáši probíhá prostřednictvím svobodné volby vědomí a rozhovoru s innate. Svalové testování, poklepávání, řeč těla, afirmace, dekódování – vše, co můžete použít k ošálení tělesnou logiku lidského mozku, bude fungovat i s innate. Abyste si plně uvědomili tento potenciál, budete muset ve své realitě myslet jinak. Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

Proto nám nyní dovolte mluvit o tom, co musíte přeprogramovat, co je největším úkolem innate.


Přeprogramování vašeho těla

Číslo jedna:

Odložte svou karmu. Opakujeme, že to je číslo jedna. Co vás stále sekýruje, drazí? Co je Achillovou patou vaší osobnosti? Co je tu, čemu nerozumíte? Povím vám to; je to energie minulosti, a pro budoucnost jí není třeba. Zbavte se jí. Innate udělá, co jí řeknete. Pokud to bude vnímat jako duchovní logiku, bude spolupracovat, protože innate toto poselství poslouchá spolu s vámi! Ví, co víte vy, a vy jste vědomým spouštěčem změny své vlastní innate.

Číslo dvě: změňte její základní příkaz. K čemu je innate určena, a co nedává vůbec žádný smysl? Právě teď se vám to chystám sdělit a je to až dosud jedno z největších odhalení. Moji drazí, existuje systém zvaný reinkarnace, který je dosud motorem duchovního vzestupu pro planetu. Žijete svůj život, naučíte se určité věci a jdete dál. Znovu se zrodíte na planetu a ve vaší DNA a Akáše je moudrost, kterou jste si přinesli z minulého života. Každý život vám přidává další moudrost, a vy máte svobodnou volbu ji využít nebo ne, ale přichází s vámi při narození jako nový potenciál.

A staré duše si přinášejí daleko více ezoterické moudrosti než nové duše. Je to až dosud srozumitelné? Vy, jako staré duše, jste tu byli a dělali to.  Viděli jste nováčky na planetě? Ničemu neumí dát hlavu ani patu! Každý další život buduje knihovnu moudrosti. Když sedíte dnes na židli, víte, že jste staré duše. A teď hádejte, co s tím dělá innate

Starý program innate

Innate se naučila to, co požadoval starý systém. Jste připraveni? Smrt. Abyste postoupili, uchopili moudrost, a posunuli se na vyšší duchovní vědomí v příštím životě, potřebujete krátký a činorodý život. Potom se reinkarnujete s tím, co jste nashromáždili. Čím rychlejší jsou učební cykly, tím větší je potenciál pro planetu, že se probudí do vyšší vibrace – duchovní vývoj. Začínáte chápat, k čemu to směřuje? Innate, jak byla navržena, vám poskytne krátký život! Jaký to systém! Je důležité, abyste pochopili smysl, který v tom je. Ve starém vědomí se to stalo „motorem osvícení“. Klíčem byla recyklace starých duší. Umožňovala jim zkušenosti a moudrost. Potom se recyklovaly zpět na planetu, aby ta moudrost mohla být použita.

Je důležité, abyste si zapamatovali, že stará energie opravdu nedovolila moudrosti současného života, aby si jí mřížka planety uvědomila [použila ji]. To šlo provést jedině skrze znovuzrození, s DNA pracující pouze na jednu třetinu svého potenciálu.

Náhle jste v roce 2012 překročili ukazatel, [který byl vyměřen precesí bodu rovnodennosti] a dosáhli jste ve vědomí bodu, o kterém vám říkali vaší proroci. Moji drazí, proto jsem tady! Poprvé máte schopnost, udělat to, co jsme při mém příchodu před 25 lety věděli, jako možné. Vaše DNA se začíná vyvíjet.

Číslo dvě:

Chci, abyste všichni začali innate říkat, že nepotřebujete projít přechodným stadiem smrti, abyste dosáhli moudrosti, kterou máte. Nyní je zde nový proces, a ten je jiný než kterýkoli z těch, které jste měli v minulosti. Vaše současná moudrost dnes dokáže nejen vstoupit do planetární mřížky, ale také můžete použít všechno, co jste se od začátku naučili. Vaše plná Akašická moudrost a učení jsou nyní energii Země přístupné v reálném čase.

Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Naopak, můžete to udělat tak, že zde zůstanete, protože vaše DNA začíná zvyšovat svou efektivitu. Až se dostanete na 36 procent [proveďte numerologii], proces bude kompletní. Potom budete moci zůstat – velmi dlouhou dobu! Moji drazí, innate to neví. Po tisíce let, posouvala planetární potenciál duchovního růstu tím, že vám dávala krátký život. Innate to potřebuje vědět, a musíte jí to říci vy. Delší životy jsou klíčem k planetární evoluci!

Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate. Vaše tělo je navrženo tak, aby stárlo, dokonce i když je to proti zdravému rozumu! Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Chápete to? Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.


Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Můžete to dělat téměř jakkoli. Naučte se, jak používat pozitivní afirmace. Vstupujte do kontaktu s tělem jakýmkoliv způsobem, který jde vaším směrem. Jste připraveni komunikovat se svým inteligentním tělem.

Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Někteří řeknou: „Nejsem si jistý, že to chci!“ Když to řeknete, potom setrváváte ve starém paradigmatu, kde stárnutí rovná se zdravotní problémy. Nemusí to tak být!. Je to nové? Ano. Je to také dost inteligentní, aby to dobře fungovalo.

Staré duše této planety, probuďte se! Probuďte se do nového procesu a nového způsobu života. Můžete zdvojnásobit střední délku života a víc! Nebojte se toho, co vidíte kolem sebe. Budou tací, kteří nebudou s ničím z toho souhlasit, a výsledkem bude, že to nebudou moci udělat. Oni to nechápou. Pokud nebudete tak rychle stárnout, rozdíly mezi vámi a jimi je mohou skutečně vylekat. Nebude tomu tak navždy, protože přijde doba, kdy celé lidstvo bude vědět, že to, co učím dnes večer, je pravda.