Kde se bere energie potřebná pro činnost lidského těla?

     Moje poznání v tomto textu je potvrzeno kódy pravdy skrze mé Vyšší Já. Je psáno, stejně jako moje poznámky kurzívou.

     Andreas Kalcker ve své knize „Zakázané zdraví“ píše:

      Z různých zdrojů se můžeme dočíst, že za buněčnou energii je zodpovědný adenosintrifosfát neboli ATP. ATP údajně dodává energii, kterou se přenáší fosfáty do dalších silnějších vazeb glukózy či fruktózy, navzdory skutečnosti, že energie je potřebná na rozbití vazeb. Tato teorie je pěkná, ale…kde je důkaz?

 

     Dr. Gilbert N. Ling, biochemik a buněčný fyziolog provedl mnoho experimentů, na jejichž základě prokázal, že tato představa je mylná. Další vědci – Podolský, Kitzinger, Morales a Rutman došli k jednoznačnému závěru, že koncept spojení energie a fosfátu je mylný. Velké množství energie, kterou lze využít ve vazbě fosfátu ATP a krentinfosfátu neexistuje.

 

     Autor říká, že má také pochybnosti ohledně některých biochemických procesů, protože pokud by byly pravdivé, jak by mohli přežít lidé, kteří se věnují extrémním sportům?

     Jako třeba „železný muž“, kdy tito sportovci plavou 3,86 km v moři a bezprostředně poté ujedou 180 km na kole a následně běží ještě maraton 42,2 km, vše s limitem 17 hodin.

     A to vše bez jediné přestávky, jediné, co přijímají, jsou tekutiny, většinou slazenou vodu a k tomu intenzivně dýchají kyslík. Je vypočítáno, že k dokončení závodu je potřeba nějakých minimálně 80 000 kalorií. Nicméně naše tělo nedokáže  v játrech, svalech a krví nahromadit zásobu více než 2 000 kalorií glukózy, a takto ohromné množství kalorií během závodu člověk přijmout nemůže.

 

     Pokud se zaměříme na energii, uvědomíme si, že při příjmu 2500 kalorií denně bychom neměli dostatek energie pro naše tělo.  Je prostá skutečnost, že pumpování srdce, mozková činnost a udržování naší teploty už spotřebovává mnohem více energie, než kolik přijmeme z potravin. Logicky musí existovat jiné zdroje energie, které naše tělo využívá.

     Denní energetická spotřeba srdce činí 1 445 kalorií, energetická spotřeba mozku je 516 kalorií a energetická spotřeba termoregulace a dýchání je minimálně 10 325 kalorií. Aniž bychom vykonali fyzickou námahu, spotřebováváme minimálně 12286 kalorií denně. Tento výčet není kompletní…“

 

     Poznámka: Pro snadné porovnání spotřeby energie je potřebná energie v kJ pro jakoukoliv činnost přepočtena na energetickou hodnotu potravin, kterou dokážeme snadno zjistit. Zde platí vztah, že 1 kcal = 4,185 kJ.

 

     Moje poznání: Výše uvedené hodnoty potřeby energie mám potvrzené.  Normální potřeba energie pro pohybovou aktivitu člověka se pohybuje okolo 3500 kalorií a potřeba energie sportovce, jako je fotbalista či hokejista, se pohybuje okolo 9000 kalorií. Rozdíl mezi denní potřebou energie ve výši cca 16000 kalorií a jejím získáním z potravy ve výši cca 2500 kalorií je docela propastný. Energie získána z potravy slouží totiž primárně k zajištění činnosti mozku a srdce, které jsou pro přežití prvořadé. Přebytek energie se ukládá do tukových tkání a tvoří zásobu energie pro budoucí její možný deficit.

 

    „Navíc existují lidé, kteří jsou schopni přežít bez jakéhokoliv příjmu potravin, což lze vědecky ověřit v Indii. Takoví lidé žijí také v Česku. Přesto, že to jsou skutečnosti, které by měly vést vědce k zamýšlení a zkoumání jak tělo dokáže čerpat energii pro svou kompletní potřebu, je tato pránická energie, až na velmi malé výjimky, neuznávána, nepochopena a zesměšňována. Neboť nevíme co nevíme. Ale z uvedených hodnot je patrno, že maximum energie získáváme z prány a kosmické mřížky.

 

     Proto bychom se měli ptát: Jak a odkud bereme energii?

 

     Dle Dr. Solíse z Mexika je zdrojem energie melanin. Dle Dr. Pollacka z „University of Washington“ je zdrojem energie strukturovaná voda H3O2..

 

     Moje poznání: Melanin může dát tělu až 2800 kalorií za den, ale strukturovaná voda není zdrojem energie.

 

     Multidimenzionální bytost jménem Kryon  nám už více jak 20 let sděluje, že celým stvořením proudí stále energie Boží lásky. Tato energie doplňuje neustále potřebnou energii pro fungování všeho živého i neživého na atomární úrovni. Bez této energie by celé Stvoření nemohlo existovat. Tato energie má název prána nebo také čchi a má i mnoho jiných názvů. Vědci tuto energii nazvali jako reliktní energii, jako „zbytkovou energii po tzv. Velkém třesku“.

 

     Právě tato prána proudí do našeho těla skrze čakrový systém a posiluje potřebný energetický příjem. (Čakry jsou energetická místa v těle, která přijímají pránu (životní energii) vyživující s ní spojené orgány. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí být čakry v pořádku, tedy harmonizované a správně vydávat a přijímat energii. Pokud čakry v pořádku nejsou, například jsou zablokované, tento stav se manifestuje na těle v podobě psychických problémů, či následných nemocí.)  Velikost pránické energie může představovat až 13100 kalorií za den. Spolu s příjmem potravy se může jednat o energii okolo 15500 kalorií. Vyšší potřeba energie může být zajištěna z „kosmické mřížky“, do které má přístup Vyšší Já lidské bytosti. Potřebná energie z kosmické mřížky se odloučí a vstoupí do „univerzální kalibrační mřížky“ konkrétního lidského těla a odtud do pránické energie. Celý tento proces doplňování potřebné energie je řízen Vyšším Já s využitím kvantové části DNA. Je to kvantový proces.

 

      Součástí čakrového systému je systém meridiánů.

     Podle tradiční čínské medicíny proudí energie lidským tělem po dvanácti základních drahách, které nazýváme meridiány. Energie postupně prochází všemi drahami, které naplňují všechny orgány a systémy. Její energetický průtok je základem lidského zdraví. Existuje 12 párů meridiánů (12 na levé a 12 na pravé polovině těla) a k tomu navíc ještě 2 nepárové meridiány. Všechny vedou po povrchu i uvnitř těla a energie těch, které jsou na povrchu, se koncentruje do akupunkturních bodů. Od chodidel k hrudníku, přes paže dolů ke konečkům prstů na rukou proudí ženská energie JIN, od konečků prstů nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům proudí mužská energie JANG. Životodárnému proudění nesmějí bránit žádné překážky. Proudy JIN a JANG by měly být v harmonickém vztahu. Často se však vytvářejí v energetických drahách blokády, které se ihned projeví narušením zdravotního stavu a mohou tak zapříčinit duševní i tělesné poruchy a nemoci. Právě tyto blokády jsou skutečnými příčinami zdravotních potíží! Některé části těla mají pak příliš mnoho energie a jiné naopak příliš málo.

 

     Tento text je asi pochopitelný především duchovním bytostem New Age a především těm, kteří znají Knihy a channelingy od Kryona.

 

     Uvedené informace v tomto textu mám potvrzené skrze mé Vyšší Já.

 

     Napsal Jan Heczko

     Říjen 2016

 

     Moje první příloha se týká pojmu „kosmická mřížka“: Informace o „Kosmické mřížce“ je uvedena v Kryonově „Knize 7 Dopisy z domova“ Tato kniha vyšla v USA v roce 1999, v ČR až v roce 2016. Vydalo nakladatelství Wikina Praha. Cituji:

     „Kosmická mřížka je největší energie, o které jste kdy přemýšleli. Zahrnuje celý vesmír a víc. Je přítomná všude. Neexistuje místo, které byste mohli mít na mysli – v jakékoli dimenzi – v němž by zároveň nebyla tato mřížka. Kosmická mřížka je to, co byste možná nazvali vědomím Boha, a přesto je to fyzika, je to energie a obsahuje vědomí lásky. Říkáme vám tedy, že je vše prostupující a zahrnuje celý vesmír a všechny dimenze. A přesto má jedno jediné vědomí všude zároveň – vždy zároveň. Vzdálenost pro kosmickou mřížku nic neznamená. Nejvzdálenější části této mřížky vědí přesně, co dělá tato část v této místnosti. Kosmická mřížka nemá žádný čas.

      Kosmická mřížka nemá žádné viditelné světlo, i když je esencí světla. Energie mřížky má nulovou rovnováhu, kde je polarita jejich nejmocnějších atributů vyrovnána na nulu. Nulová energie má fantastickou sílu, ale v jejím běžném klidovém stavu se zdá, že je odstraněna kvůli rovnováze nuly. Její síla je uvolněna, když vychýlíte polaritu. Tento zdroj energie je obrovský a je klidný. Pouze když je povolán a destabilizován navrženými způsoby, poskytuje energii.  A až lidé tuto fyziku poznají, otevřou se pro ně všemožné druhy věcí – nejen v oblasti komunikace, ale bude to neomezený zdroj energie všude – neomezené energie!

      Kosmická mřížka není v čase teď. Je v nulovém čase. Nulový čas je čas, který se rovná nule, zatímco čas teď se pohybuje v kruhu.

     Kosmická mřížka je v neustále vyrovnaném stavu a v té vyrovnané energii je potenciálně připravená na zadání pro uvolnění energie. To zadání je dostupné pro lidské vědomí. „Vidí“ veškerý čas jako nulu – nikdy se nepohybující – i když v její energii existuje mnoho časových rámců. Proto bez ohledu na časový rámec vaší reality, probíhá okamžitá komunikace mezi všemi bytostmi, které mřížku znají.

     Kosmická mřížka je to, co umožňuje mechanismus spolutvoření, synchronicitu, a to, co jsme nazvali láska. Kosmická mřížka obsahuje mechanismy, které vám umožňují zázraky na planetě. Reaguje na fyziku – reaguje na vědomí.

     Kosmická mřížka není Bůh! Ale jak už jsme říkali dříve, Bůh (Duch) používá přirozeně se vyskytující fyziku pro mechanismus zázraků.

     Už osm let říkáme, že elegance Boha sídlí v každé buňce vašeho těla!  Pochopení fyziky Ducha nezruší lásku! Místo toho vám přinese nádhernou symetrii a logiku všech věcí a tyto věci pak budou pro vás jasnější, až se posunete do vibrace, kde také budete moci používat energii mřížky. Mřížka tedy není Bůh. Je to jeden z nejmocnějších nástrojů Ducha, které dnes existují, a obsahuje mnoho z toho, co jsme nazvali nevysvětlitelné kouzlo – princip Boha.

     Kosmická mřížka nyní reaguje na něco, na co nikdy na vaší planetě nereagovala. Je vytvářena energie a měněn čas – to vše skrze lidský záměr. Neexistuje větší síla ve vesmíru než lidský záměr a láska.

     Ach, chápete nyní, že když vyjádříte záměr, není to nějaká záhadná energie, která by zdánlivě vplula do etéru a nějak se manifestovala do toho, co chcete nebo potřebujete? Vidíte nyní, že má symetrii, velikost, účel a vědomí a že kolem ní existuje mechanický atribut fyziky a lásky.

     Říkáme vám, že fyzici už o části této mřížky vědí. Ti, kteří zjišťují, že vědomí mění jejich experimenty, vědí, že se něco děje. Přichází to. Vyhlížejte to.“

     Moje druhá příloha se týká „Univerzální kalibrační mřížky“. Informace o „Univerzální kalibrační mřížce“ je uvedena rovněž v Kryonově „Knize 7 Dopisy z domova“ Cituji:

     „Peggy Dubro přijala skrze channeling informaci o univerzální kalibrační mřížce - systému v anatomii naší lidské energie, který nás propojuje s Kosmickou mřížkou. Peggy také vytvořila a rozvinula vyrovnávací techniku EMF. To je nový energetický systém, který urychluje integraci Ducha a biologie, abyste mohli zvýšit své zdraví a spolutvořit zázrak, kterým jste. Vyrovnávací technika EMF je také vytvořena pro práci s univerzální kalibrační mřížkou pro zlepšení a urychlení evolučního procesu. Tato technika používá efektu vlivu člověka na elektromagnetické pole a je to jednoduchá systematická procedura, kterou se může naučit kdokoli. Je to channelovaný drahocenný nástroj od Ducha, který nyní smíme použít. Toto je první ze systémů nové energie, na které se Kryon odvolává, když nás zve, abychom nesli svou úplnou bytost. Je to pozitivní praktické zmocnění.

 

     Kryon říká, že Kosmická mřížka je nejúžasnější nástroj, jaký my lidé nyní máme. Zabrnkejte na energii Kosmické mřížky skrze svou mřížku a vstupte do stavu buněčného uvědomění, které přináší nové schopnosti. Účinek aktivace latentních schopností zahrnuje jasnost, hluboký mír, lepší zdraví a omlazení. Lidé z celého světa se probouzejí do své božské povahy a chtějí pomáhat druhým, aby si také vzpomněli.

 

     Vyrovnávací technika EMF (electromagnetic field = elektromagnetické pole) otevírá dveře k Univerzální kalibrační mřížce (UCL – The Universal Calibration Lattice) jemným, mocnýma vyživujícím způsobem. Tato technika je současně zasvěcením do nového uvědomění naší elektromagnetické přirozenosti. Poskytuje informace o energetické autonomii, která permanentně vyvíjí spojení s Kosmickou mřížkou a umožňuje nám okamžitě použít novou energii. Peggy vyvinula jedinečný způsob, jak pochopit lidské energetické pole coby vlákna světla a energie. Kryon nazývá Univerzální kalibrační mřížku „branou ke Kosmické mřížce“.

    

      Nesení našeho úplného náboje integrujícího dynamiku staré a nové energie

     Kryon nás vybízí, abychom byli sebezmocněnými lidmi, a povzbuzuje nás, abychom nesli úplný náboj své bytosti. Říká, že už teď neseme víc své energie než kdykoliv dříve. Nádherná výzva, které každý z nás lidí čelí, vytváří a udržuje silného ducha schopného nést a používat veškerou tuto energii. To může občas vypadat jako zahlcující úkol, ale jako sebezmocněné lidské bytosti jsme získali mnoho darů, které nám mají pomoci.  Univerzální kosmická mřížka je jedním z těchto darů. Umožňuje nám používat neomezenou energii Kosmické mřížky. Dosud byla hlavní cesta duchovně hledajícího člověka vertikální; to znamená, že jsme se natahovali vzhůru směrem ke svému Vyššímu Já nebo skláněli  dolů, abychom se spojili se Zemí. Tento pohyb byl ve staré energii vhodný. Nyní jsme k tomuto vertikálnímu pohybu použili i nový horizontální energetický pohyb, abychom vnesli energii do tady a teď každodenního života. To zesiluje spolutvořivý proces s Duchem jako partnerem.

     Když se podíváte na ilustraci UCL, můžete spatřit horizontální vlákna, která propojuji čakry s dlouhými vlákny mřížky. Až se naučíte tato horizontální vlákna posílit, zvýšíte svou schopnost spolutvořit s Bohem/Stvořitelem.  Toto je nová duchovní cesta v dynamice nové energie, důsledek veškeré práce odvedené v měnících se energetických mřížkách Země. Nyní můžeme přikročit k UCL, abychom plně posílili proces spolutvoření. Když je tato mřížka aktivována skrze uvědomění, energetické cvičení a moudrost našich emocí, je jako neviditelné brnění, které posiluje bytost. Jakmile si uvědomíme, že domov je přímo tam, kde jsme my, je nám dána příležitost vybudovat tu konstrukci s radostí.“

 

 

 

 

     Moje poznámka: Název „mřížka“ je jen jiným pojmenováním pro „kvantové či multidimenzionální pole“.