Kvantová homeopatie   

     Poslední Kryonův channeling v roce 2013 má také přiléhavý název jako „Poslední channeling roku 2013“. Všechny Kryonovy channelingy, tak jak je známe v překladu do českého jazyka, jsou nesmírně důležité pro naše poznání Stvoření, Boha, včetně lidských bytostí, a to nejen z hlediska lineárního 3D resp. 4D, ale také z hlediska kvantového poznání. Tento poslední channeling je zvlášť důležitý v tom, že nám ukazuje možnosti léčení našeho těla na kvantové úrovni, které může podstoupit každá lidská bytost. Je to součástí tohoto textu.

 

     V několika bodech bych chtěl jenom stručně shrnout to, co je obsaženo z velké části i v tomto channelingu:

 

1.      Období mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 bylo obdobím rekalibrace, která probíhala na všech úrovních Stvoření souvisejících s lidstvem a planetou Zemi a v člověku samotném.

2.      Existuje esoterický proces, který je používán v některých kulturách, zatímco v některých je také popírán. Jedná se o Homeopatii. Homeopatie pracuje s tinkturou, která je z hlediska chemického obsahu příliš nepatrná, aby mohla chemicky reagovat s čímkoliv v těle. Proto je zejména v západní medicíně řadou lékařů zavrhována, za velké podpory farmaceutického průmyslu.

3.      V dnešní době se pomocí homeopatie léčí ve světě 400 milionů pacientů, což je cca 6 procent obyvatel a ve své praxi ji používá 300 tisíc lékařů.

4.      Tinktura takto umístěna do těla, absorbována zpravidla v místě pod jazykem, dokáže ale vyléčit příčinu nemoci. Tinktura je totiž signál pro tělo, aby se samo vyléčilo. Tělo vidí záměr lidské bytosti a začne se léčit tam, kde ví, že by se mělo léčit. Funguje to bez vedení, je to proces v těle. Nedůvěřiví lékaři tomuto způsobu vyléčení přiznávají jen placebo efekt.

5.      Lidská DNA obsahuje cca 10% části pracující lineárním způsobem, ale 90% je část kvantová, která řídí 3 miliardy chemických látek obsažených v těch 10 %. To ještě věda zatím nezná, protože nemá k tomu žádné přístroje pracující na kvantové úrovni.

6.      Účinnost naší lidské DNA je závislá na vědomí lidstva, a byla dosud na výši 30%. To znamená, že instrukce z kvantové části pro chemickou část pracovala jen na 30%. Nyní se rodí bytosti, které mají účinnost DNA 35%. Účinnost 90-100% měli na planetě Zemi Mistři. Ale předloha DNA „pracuje“ na 100%.

7.      Homeopatie je tedy založena na informaci, je to informační energie, která je přečtena v našem těle pomocí innate, což je vrozená inteligence našeho těla – buněčné struktury a interakce s kvantovým polem DNA. Nejde o intelekt, mozek nebo něco, co považujeme za „chemii“. Je to signál záměru, který předpokládá, že DNA je chytrá a potřebuje pouze informaci, nikoliv chemii aby se vyléčilo.

8.      Aniž by lékaři – homeopaté věděli vše o tomto procesu léčení, tento postup fungoval a funguje.

9.      V důsledku změn energií na planetě Zemi a se změnou magnetického pole, v souvislosti s rokem 2012 a s procesem rekalibrace, došlo k výrazné změně ve prospěch života a lidstva.

                 DNA je nyní benevolentní na maximum, čili je připravena přijmout na kvantové úrovni 

            potřebné informace ke změně DNA. Tím, že má DNA kvantové pole, které je v tzv.

            entanglovaném (propleteném) stavu, stačí podnět ke změně u několika molekul DNA, aby došlo

            najednou ke změně u všech molekul.

                 V kvantovém stavu neexistuje čas ani místo. Pole DNA je kvantové a odpovídá různými

            způsoby na kvantovost, ne na linearitu 3D resp.4D, ne na chemii a ne na intelektuální myšlenku.

            Pokud je DNA v kvantovém stavu, pak má kvantové vlastnosti s jinými věcmi v kvantovém stavu.

            Na kvantové úrovni má toto pole, propojující veškerou DNA, inteligenci a je spojené s předlohou.

            To znamená, že ví přesně, jako homeopatie, co se snažíme udělat a je benevolentní na maximum.

            Chemie DNA možná pracuje na 30-35%, ale předloha je na 100%. A proto je kolem naší

            DNA vždy toto pole.

                  V této souvislosti byl už učiněn lékařský objev – homeopatický efekt laseru, který znamená,

             že pokud jsme schopni na kvantové úrovni spustit soubory instrukcí pouze u několika molekul

             DNA, všechny ostatní molekuly se tím řídí ve stejný okamžik. „Jít tam a zůstat tam“ spolupracuje

             s benevolencí DNA lidské bytosti, která je spojena s předlohou a přesně ví, co jí říkáme. A to

             bude vždy fungovat.

                 Čím více vyladíme „jdi tam a zůstaň tam“, tím více bude benevolence vnímána jako instrukce a

             tělo samo se uzdraví dle předlohy. Je to kvantová homeopatie.

10.      Zdrojová předloha DNA, obsahuje stoprocentní DNA, a ta se začíná vylaďovat s benevolencí DNA. To souvisí s využitím kmenových buněk způsobem „jít tam a zůstat tam“.

     To znamená, že léčení bude ještě snadnější, rychlejší a účinnější, než tomu bylo dosud. Homeopatie je proto cesta k léčení a vyléčení mnohých nemocí, a více než jen alternativa alopatické medicíny.

                Obdobně také akupunktura a další obdobné systémy, které působí na meridiány, jsou

            přenosy energetických informací do moudré multidimenzionální části DNA. 

 

                 Ale nejmocnější energii, kterou má k dispozici  multidimenzionální DNA, je lidské

            vědomí. Vědomí je informační pole na kvantové úrovni, které může komunikovat

            s buněčnými strukturami našeho těla každý den. (Více viz  přiložený channeling „Devátá –

            léčící vrstva DNA“.)   

 

            Zájemcům o rozšíření vědomostí o DNA a rekalibraci nabízím ke shlédnutí web

            https://duchovnipoznatky.webnode.cz. Mimo jiné je zde uveden soubor channelingů na téma

            Kryon o DNA, Kryon o Akáši a Kryon o rekalibraci.

 

           Seznam channelingů Kryona o rekalibraci (přenastavení) ukazuje šíři toho, co všechno

   podléhalo  rekalibraci.

 

- Rekalibrace moudrosti  27.11.2011  Lima, Peru 

- Rekalibrace Lidské bytosti  7.1.2012 Red Deer, Alberta, Kanada

- Rekalibrace vědění  14.1.2012  Boulder Colorado, USA

- Rekalibrace Vesmíru  25.1.2012  Patagonie

- Rekalibrace „měli bychom“  26.1.2012  Patagonie

- Rekalibrace Tmy a Světla  25.2.2012  San Antonio Texas

- Rekalibrace svobodné vůle  3.3.2012  Dallas, Texas

- Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie 

- Rekalibrace Lásky  25.3.2012  Perth, WA,  Austrálie

- Rekalibrace vědomí  21.4.2012  Madison, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan 

- Rekalibrace sebe 1. část  28.4.2012  Newport News, Virginia

- Rekalibrace sebe 2. část  29.4.2012  Greensboro, North Carolina

- Rekalibrace sebe 3. část  28.7.2012  Indianapolis, Indiana

- Poslední channeling roku 2013  15.12.2013  Laguna Hills, Kalifornie

 

   Nyní následuje celý channeling.

 

Poslední channeling roku 2013

Tento živý channeling byl předán 15. prosince 2013 v Laguna Hills v Kalifornii

Vloženo 14.01.2014 22:44

 

Zdravím vás, drazí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické Služby.

Je prosinec 2013! Zdá se to teprve chvíli, co jsme se loni viděli spolu s tisícovkami duší po celé planetě. Řekl jsem vám, ať vytrváte. Řekl jsem, že proroctví o precesi rovnodennosti (týkající se 21. 12. 2012) byla tisíciletí stará. Popsali jsme proroky Mayské civilizace, kteří sestavili časové fraktály tak, že jejich kalendář odrážel esoterickou stránku roku 2012. Řekli jsme, že jejich vize byla tak hluboká, že konec jejich kalendáře se shodoval se začátkem nové éry. Řekli jsme vám, že v mezidobí - mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 – bude čas rekalibrace.

 

Poselství za poselstvím jsme vám sdělovali, co se rekalibruje - tedy v zásadě vše. Řekli jsme vám, abyste vydrželi. Naznačili jsme, že budou zasazena semínka větších věcí. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude pro vás obtížný, pro některé více než pro jiné.

 

Nyní shrnu zmíněné obtíže a řeknu vám, co se bude dít od tohoto okamžiku dál. O těchto věcech mohu mluvit stejně, jako mohu mluvit o roku 2013. Protože jste je vytvořili. To není proroctví, drazí. Je to zpráva.

 

Vidím větší obraz, staré duše, který nemůžete vidět, jak zde sedíte a nasloucháte. Vidíte pouze jednotu sebe a několika svých přátel. Je pro vás nemožné vidět přehled založený na miliardách duší po celé planetě, který vidí Duch. Všechny záměry, které tam jsou. Některá z pozitivních překvapení, která nastanou. Některé posuny ve vědomí, které se už - už začínají projevovat.  A skrze to vše neustále opakujeme, a opakujeme, a opakujeme, že temná energie umírá těžce. To proto, abyste rozuměli, že jde o pomalý proces vyhrabávání se z bahna. A bahno vás chce stáhnout zpět. Je toho hodně co může ztratit se světlem, kterým zaléváte tuto planetu. A tento rok byl rokem rekalibrace.

 

Vím, čím jste prošli. Znám přátele, které jste ztratili. Příliš brzy! Znám mnohé zdánlivě podivné okolnosti, ve kterých byli někteří z vás. Prostě řekněme, co si myslíte. Že něco takového se nehodí pro Pracovníka světla. Nebo že něco takového jste si nezasloužili… To je rekalibrace.

 

Role DNA v rekalibraci

Řekl jsem Yaweemu, že toto byl jeho rok (Yawee je Dr. Todd Ovokaitys, spolupracovník Lee Carrolla – pozn. př.). Těm, kteří toto poslouchají mimo tuto místnost, se to může zdát jako odbočení, protože budu hovořit k Yaweemu a vysvětlím některé věci, které jsme nikdy nevysvětlili. Nastal čas. A tak, posluchači, věřte, že co nyní řeknu, zapadá do většího obrazu. Vy v místnosti jste slyšeli Yaweeho hovořit. Proto jste si více vědomi významu toho, o čem budu mluvit.

 

Budeme odhalovat funkci těla, se kterou pracujete, o které si nejste vědomi, že s ní pracujete. Nebo jste – jako Yawee. Jak to vysvětlím? Yawee vstoupil do vaší vize a DNA k vám promlouvala a vy jste 15 minut naslouchali (Kryon hovoří o zkušenosti posluchačů a Dr. Ovokaityse). Na určité úrovni jste si byli vědomi, že nehovoříte k jedné molekule. Byli jste zavedeni do své DNA a na té zkušenosti bylo něco neobvyklého. Hovořili jste více než se sto biliony molekul současně.

 

Existuje proces, který jste použili, který bude objeven. Esoterická medicína ho používala po staletí, aniž si byla vědoma, co skutečně znamená. Homeopatie pracuje s tinkturou, která je příliš nepatrná, aby mohla chemicky reagovat s čímkoliv v těle. Látka je umístěna do těla, absorbována v místě pod jazykem. A funguje to. Je to záhada.

 

Pokud se zeptáte lidské bytosti, která je nakloněna homeopatii a připravuje ji, přijde se všemi možnými druhy důvodů, proč to funguje. Ale důvod je ten, že jste to vy, kdo komunikuje s něčím, co nazýváme innate, vrozená (přirozená) inteligence těla. Nejde o intelekt, mozek, nebo něco, co považujete za svou „chemii“.    

 

Tinktura je signál pro tělo, aby se samo vyléčilo. Není nijak vedena. Ale tělo vidí záměr lidské bytosti a chemický prvek v roztoku, a innate, vrozené „chytré tělo“ něco udělá. Začne se léčit tam, kde ví, že by se mělo léčit. Kolik druhů homeopatických medicín – nesčetně – je známo, že funguje? Bez jakéhokoliv vedení. Je to proces v těle.

 

Věda prostě neví to, co neví (smích). Myslí si, že ví. Myslí, že může projektovat další úroveň, ale nemůže. Yawee to ví. Říká, že může přesáhnout věk 100 let a má pravdu. Pokud mu to umožní další lidské bytosti kolem vás. Yawee teď ví, proč sem přišel. (Smích.)

 

Pojďme chvíli hovořit o tvém nejnovějším vynálezu (Kryon hovoří k Yaweemu). Popisuješ technologii „jít tam a zůstat tam“. Ti, co tu sedí na židlích, netuší, o čem mluvíš. Ty to víš a já taky. Víš, že buď máš neuvěřitelné štěstí, nebo jde o něco jiného. Protože vést kmenovou buňku a atribut „jít tam a zůstat tam“ je jako kdyby lidská bytost hovořila k městu s milionem obyvatel, stála někde na pódiu a pak náhle z celého města našla jednu konkrétní osobu – úplně náhodně. A přesto to funguje. „Jít tam a zůstat“ je makroprogram. Dosáhls nepatrného výsledku. Jak?

 

Biliony, jestli ne stovky bilionů molekul DNA, všechny v lidském těle identické, spolu hovoří. Věda to ještě neví. Uvažovali o tom, ale ještě to neví. Je zde záhada, jak DNA dělá to, co dělá. Musí komunikovat. Přesto tato komunikace není proces, který by věda viděla, studovala nebo uznala. Už jsme vám to řekli dřív, napsali jsme o tom knihy. Vaše DNA má kvantové atributy. Ale je toho víc!

 

Já vidím DNA ve vašem těle jako jeden element. Je to proto, že DNA v lidském těle je sama v sobě v entanglovaném, propleteném stavu. Je to atribut kvantové fyziky, který není dosud chápán ani aplikován v biologii. Představuje „chytré tělo“, vrozenou inteligenci těla. A jestli potřebujete důkaz, je všude.

 

Co víte o identických dvojčatech? Víte, že mají jako jediní na planetě identickou DNA. A co víte ze studií o identických dvojčatech? Víte, že mohou být na opačné straně planety, a mají stejnou intuici ve stejný čas ohledně něčeho, co se děje. Co to říká o DNA? Je propojená. Je propojená v kvantovém stavu.

 

Co víte o kvantovosti v DNA? A odpověď je – téměř nic! Dovolte mi to tedy doplnit. Je to krásné!!! Dovolte mi to tedy doplnit, protože to ovlivní vše, co uděláte odteď dál. (K Leemu) Zpomalím, partnere, chci, aby to bylo předáno přesně. Má to co dělat s tím, co probíhá při rekalibraci lidské bytosti. To, o čem chci hovořit, je rekalibrace. A co se ve vás mění.

 

Pole v DNA je kvantové. A odpovídá různými způsoby na kvantovost, ne na linearitu, ne na chemii, ani na intelektuální myšlenku. Toto je svět, který jste dosud nezměřili, a nemůžete ho vidět a neexistují nástroje, jak ho dokázat – zatím!! Ale budou, a když se tak stane, uvidíte to jasně a budete vědět, že mám pravdu.

 

Pokud je DNA v kvantovém stavu, pak má kvantové vlastnosti s jinými věcmi v kvantovém stavu, cokoli dalšího je kvantové. Tóny, které zpíváte, jsou kvantové. Biologie semen - od Plejáďanů - je kvantová. Právě jsem to řekl a budu pokračovat dál a ty si to uvědomuješ, Yawee, že na kvantové úrovni má toto pole propojující veškerou DNA inteligenci a je spojené s předlohou. To znamená, že přesně, jako homeopatie, co se snažíte dělat. A je benevolentní na maximum. Chemie vaší DNA možná pracuje na 30 nebo 35 procent, ale předloha je na 100%. A proto je kolem vaší DNA vždy toto kvantové pole. Vy, jako lidská bytost, máte výběr invence a záměru a životních rozhodnutí, ale na kvantové úrovni DNA existuje povzbuzující část, která je propojená s předlohou, která je benevolentní a bude spolupracovat s čímkoliv, co jí dáte.

   

Yawee objevil ve svých experimentech něco velmi neobvyklého – homeopatický efekt laseru. Pokud jste na kvantové úrovni schopni spustit soubory instrukcí pouze u několika molekul DNA, všechny ostatní se tím řídí ve stejný okamžik. (Smích.) I když jim to dáte lineárním způsobem, všechny to obdrží ve stejný okamžik. „Jít tam a zůstat tam“ spolupracuje s benevolencí DNA lidské bytosti, která je spojena s předlohou a přesně ví, co jí říkáte. A to bude vždy fungovat. Vždy to bude fungovat.

 

Čím více vyladíte „jdi tam a zůstaň tam“, tím více bude benevolence vnímána jako instrukce a tělo se samo uzdraví dle předlohy. Vy už to víte. Kvantová homeopatie (smích) je to, co děláte. 

 

Části a kousky v linearitě neví, jak se sjednotit s celkem, že, Yawee? Zbytek příběhu je potřesení rukou s entanglovanou DNA lidského těla, propojenou s předlohou, která vás zná, ví, kdo jste, co se děje, co se snažíte dělat, a pomáhá vám v nemožném.

 

Právě jsem vám řekl, proč to celé funguje. Je toho víc. Vždy je toho více. Když ale víte toto, můžete se posunout k některým dalším krokům, na které jste čekali nebo o kterých jste přemýšleli.

 

Drazí přátelé, toto je pole, které bylo celou dobu jen kousek od vás. Samotné jádro benevolence vaší DNA spojené s předlohou bylo rekalibrováno. Někdy bylo propojené s předlohou, jindy ne.  Proto jste se cítili, jak jste se cítili. To je důvod všech nemocí, to je důvod… Pojďme to vyjmenovat. Vyjmenujme to!

 

 

Zdraví

Zaprvé - zdraví. Mám pokračovat? Více nemocných starých duší než dřív, náhle. Jako esoterická nákaza nemocnosti (úsměv). Rekalibrujete se, věci nejsou srovnané. Ale budou. Duch nepracuje s kalendářem. Až nadejde první leden 2014, ujistěte se, že neoslavujete, že všechno už je prostě paráda! Protože každý z vás je jiný, vaše cesty jsou jiné, rekalibrace jsou rozdílné a řešení vašich problémů jsou různá. Ale co vám chci říci je, že semínka rekalibrace byla tento rok zaseta a 2014 je rok, kdy začnou růst.

 

Pole vaší DNA se pomalu vrátí do kalibrace, ale s jinou předlohou. Takovou, která je vylepšená a připravená pro věci za hranicemi staré energie. Řekli jsme vám, že jste byli v něčem, co jsme nazvali esoterický mód přežití. Dokonce jsme vám sdělili atributy, které můžete vidět, které nejsou instinkty přežití - soucítění, tolerance, mírnost a štědrost a další, které mód přežití nezahrnuje.  

 

Můžete říci, že to je jiný typ přežití. Přežití vytvářející soucit a mír na Zemi a všechny ty věci, které zajistí pokračování života na této planetě, navzdory těm, co prorokují a připravují zkázu, těm, kteří i nadále očekávají to nejhorší. Mimochodem, oni to dostanou, od své DNA. Protože to jsou instrukce od nich. A jaké jsou vaše instrukce? Protože to je další věc, o které chci hovořit.

 

Zdraví. Když tedy víte, co se děje ve vašem těle, že je benevolentní a že se začíná znovu srovnávat, máte příležitost dát mu kvantové instrukce svojí intuicí. Neřekl jsem mozkem, že? Musíte použít koncepční intuitivní myšlenky. Vnímejte sami sebe jako uzdravené! Pohleďte na sebe, že jste venku z nemoci nebo anomálie! To jsou instrukce, které půjdou přímo do vaší DNA, k receptorům, které jsou zcela připravené obdržet vaši informaci. Vyléčení pak budou rychlá.

 

Věřte mi. To nejhorší už je za vámi. Ale přeladění a zvládnutí nových energií nějakou dobu potrvá. Takže nespěchejte. Ale to nejhorší už skončilo. Tolik ohledně zdraví.

 

Vědomí

Byli jste prostě trochu mimo. Jak jsme řekli, byl to „rok úplňku“. Vědomí se obtížně sjednocuje s jádrem ve vás, když je stále tak trochu mimo. Energie ho tlačí a tahají, protože se rekalibruje.

 

Tohle některé z vás odvedlo od Ducha, víte to? Vím, kdo je tady, kdo poslouchá! Někteří byli vytrženi přímo ze své víry. Ze své lásky k Bohu. Stali se cyničtí. Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To rekalibrace dělá. Pokud věříte pouze svému intelektu, nic nebude fungovat.

 

Víte, že vaše spojení s vaším Vyšším Já tou krásnou stříbrnou šňůrou, není produkt vašich synapsí a vašeho mozku. Víte to, že? Nemůžete ji intelektuálně prozkoumat. Je dána srdcem, innate, emočním tělem. Partner musí být v rovnováze s emoční stránkou. A pak máte mistrovství, hm?

 

Takže vědomí samo, to které byste měli… Vím, kdo je zde, kolik z vás se pokoušelo vytrvat a překonat to, co se dělo. Vaše pocity, které jste dřív vnímali při meditaci, a které vám dávaly sílu, které vám přinášely úsměv… věci, které vám přinášely dobrý pocit uvnitř… najednou chybí. Vím, kdo tu je a kdo poslouchá. A dovolte mi něco říci – vrací se to zpět. Museli jste se ale tak trochu vyladit na jinou stanici, abyste to dostali zpět. Buďte si toho tedy vědomi! Neopakujte pouze staré způsoby. Zkuste něco nového! Pociťujte dech Boha, jak na vás vydechuje mír, právě teď. To je bod dvě – vědomí.

 

Synchronicita

Ta jakoby se mnohým z vás neděla. Yawee to má letos jinak. Osobně jsem mu řekl, že toto je jeho rok. Že synchronicita se pro něj bude objevovat tento rok. To proto, že je jiný. Potřebuje zasadit semínka, která začnou růst v tom, o čem jsme minulý týden mluvili jako o „nové hranici“ na africkém kontinentu. Říkali jsme to roky. A nyní v tomto poselství vidíte důkaz tohoto – začátek těchto událostí - které se dějí, jak jsme řekli.

 

Synchronicitu jsme mnohokrát vysvětlovali. Je ale potřeba, abyste byli „ponořeni“ sami v sobě! Jak se kvantové pole, benevolentní spojení s předlohou, upravovalo, bylo to těžké.

 

Věci, které jste mysleli, že se stanou, se nestaly. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že se stanou, se staly. A to vás nutí přemýšlet o tom, zda to vůbec děláte správně, je to tak? Vím, kdo tu je, vím, kdo poslouchá. To se změní a vy pomalu získáte toto napojení (ponoření) zpět. Protože benevolentní propojení se zdrojovou předlohou vaší DNA se začíná znovu vylaďovat.

 

Jako lidská rasa získáváte větší procentuální aktivaci své DNA, někteří to budou využívat, jiní ne. Ale získává ji celé lidstvo, ne jen někteří. Pracovníci světla, staré duše, mají moudrost Akáši, cítí ji a znají ji, naslouchají zprávám jako je tato a začínají je používat, začínají se s nimi „slaďovat“.  Očekávají dobré věci.

 

Pokud jste mi věřili před rokem, když jsem vám říkal o roce 2013, věřte mi i nyní. Začíná se to zlepšovat! Neříkal jsem vám, že stará energie umírá těžce? (Smích.) Bude se vás pokoušet zastavit. Není to žádná entita, je to prostě temná energie, která funguje určitým způsobem a v rovnováze se světlem. Buďte si ale vědomi, když posloucháte zprávy a vidíte tam určitý druh věcí, které v tu chvíli nevypadají dobře – je to proto, že zprávy reflektují… pouze temnotu.

 

Posuzování

Posuzování, bod čtvrtý. Špatný úsudek. (Smích.) Někteří z vás udělali špatná rozhodnutí – myslíte si. A sedíte zde a tlučete se do hlavy, protože jste udělali špatná rozhodnutí, a myslíte si, že to umíte lépe. „Jsem přece Stará duše, měl bych mít moudrost, měl bych vědět, jak se toho vyvarovat“. Nebo jste se vydali různými směry, realizovali různé návody, zkoušeli různé věci, které nefungovaly… a znovu jste si opakovali: „Měl bych to umět lépe. Jsem Stará duše!“

 

Ale to je to, co se děje v průběhu rekalibrace. Vidíte, že nejste správně vyladěni. Váš úsudek není v průběhu přeladění tím, čím býval. Před rokem jsem vám řekl, že by bylo lepší, kdybyste se zamkli na záchodě a rok nevylézali. A někdo by vás krmil zpoza dveří. (Smích.) Nedostali byste se do problémů. Samozřejmě, to je Kryonův humor, ale víte, co tím myslím. Když jste venku, musíte procházet životem a činit rozhodnutí, která činíte neustále – ne všechna byla letos dobrá. Nedovolte, aby vás to srazilo. Považujte rok 2013 za rok temnoty, pokud chcete. Procházíte mlhou, která se rozestupuje. Nevyčistí se všechna najednou. Ale jakmile to bude lepší, ucítíte to. Pocítíte to mnoha způsoby, drazí. Napojení, vyladění se, nic není lepší, než úplné propojení s DNA, se zdrojovou předlohou stvoření. A dovolení – ó máte si toho tolik co dovolit (úsměv). Benevolentní DNA… uvědomuješ si, Yawee, že jsi první, kdo ji používá? Uvědomuješ si, Yawee, co od teď můžeš dělat, když víš tyto věci?    

 

 „Jdi tam a zůstaň tam“… je toho na tom mnohem víc - DNA ví, co děláte. Takže zkuste třeba něco více „hvězdného“, pokud chcete, buďte ohromeni, pokud si přejete, že celé pole DNA ví, kdo jste, co děláte, a co lidská bytost dovoluje … a bude to fungovat. Bude to fungovat.

 

Strach

A nakonec: strach. Jste Pracovníci světla, jste Staré duše. A stále tvrdíte: „Ničeho se nebojím.“ Ó ano, bojíte! (Publikum se směje.) Už jsem ten termín použil dřív, pochází z partnerova mozku, tak promiňte, pokud ve skutečnosti není zase tak vtipný. Tohle byl rok „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (Lee/Kryon poukazuje na úryvek z filmu Čaroděj ze země Oz, kde zlá čarodějnice či čaroděj mává pochodní před slaměným strašákem, aby ho vyděsila… - pozn. MK), který se snažil zničit vše, čím jste.

 

Bojíte se, že ztrácíte svůj střed (svou podstatu). A stačí jen několik věcí, abyste začali pochybovat o své spiritualitě, že? „Dělám to správně? Duchu, dělám to správně? Tohle by se nemělo dít! Tamto by se nemělo dít! Co dělám špatně? Dělám to správně? Co je špatně?“ A já jsem zde, abych vám řekl: NIC. Nic není špatně! Všechno je tak, jak to má být, Pracovníku světla, protože ty tím vším procházíš, ty jsi ten, kdo rekalibruje. Chápeš to? Devadesát procent planety prostě sedí… cítí se dobře. Nic se neděje, protože nejsou v kontaktu. Mohli by být, se svobodnou vůlí a svobodnou volbou, mohli by být! Ale nezajímá je to.

 

Tebe to zajímá. A protože tě to zajímá, dal jsi souhlas se rekalibrovat. Jak se ti líbí tohle? Každému, kdo toto poslouchá, právě teď lehce posouváme ten dar, který je kvantový, a říkáme: Opusť strach, protože je to papírový tygr. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře. Děláš vše dobře.

 

A v průběhu tohoto procesu… v průběhu tohoto procesu, ti dojde, proč jsi tady, co tady děláš. Pusť tyto myšlenky strachu. Nedovol okolnostem roku rekalibrace, aby ti našeptaly ztratit svou víru. Zvedni ruku, jestli chceš, a chytni za ruku své vyšší Já, které ti jí nabízí, a nevzdávej se. Je čas skončit tento nesmysl rekalibrace - to, že se cítíš divně, neobvykle, zle. Kdy nevíš, co je s tebou špatně, kdy pochybuješ, kdo jsi. Kdy máš legrační předsudky a vědomí, které nefunguje.

 

Byli jsme s tebou po celou dobu, říkali jsme ti, že to přichází. A stejně - když to přišlo, nevěděls proč, a měls strach. Je čas to pustit. Brzy to skončí. Věci se začínají vyrovnávat. A až se tak stane, synchronicity věcí, ve které jsi doufal, začnou zapadat a začnou přicházet. Někteří z vás budou mít úžasnější synchronicity, než si kdy dokázali představit! Pochopíte, proč se některé věci staly tak, jak se staly.

 

Závěr

Drahé duše, jste předběžci, naděje Galaxie. Přišel jsem sem před všemi těmi roky, abych vám mohl předat tento channeling, víte to? (Smích.) A bude to pokračovat! Tehdy to byla pouze naděje, že překročíte most, posun při precesi rovnodennosti. A vy jste ho silně překročili – další práce začíná. Ale po roce 2013 práce bude taková, že se začne synchronizovat s tím, kdo jste.

 

Kryone, proč jsme tím museli projít? Proto vám říkáme Pracovníci světla, drazí. Protože něco z toho je práce.

 

Už musíme jít. A příště, až budu channelovat, bude rok 2014. Rok sedmičky, rok božství. Ale semínka, která jste zasadili – vaše zdravotní záležitosti, záležitosti vědomí, váš chabý úsudek (smích) a váš strach nechť jsou pohřbeny do země – ale co bude růst, bude krása, kterou jste vždy chtěli pěstovat.

 

A nakonec to bude bod obratu pro mír na Zemi. Nechť soucit na vás prší, drazí. Buďte hrdí, že jste to zvládli. Zvládli jste to.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky a pro  www.transformace.info  a www.kryon.webnode.cz do češtiny přeložil Pavel Z. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Devátá - léčící vrstva DNA

Zpráva přijata v Moskvě, 14. května 2010

Tato zpráva byla upravena (Leem a Kryonem) pro lepší pochopení čtenářů. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžce popisuje. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

 

 

     Zdravím Vás, drazí. Já jsem Kryon z Magnetické Služby. Někteří tvrdí, že je to příliš rychlé, aby takto Lidská Bytost (Lee) překročila hranici tak, jak to vidíte. Říkají, že by to mělo trvat déle, protože jste zvyklí na starší energie. To, co vidíte teď, je člověk, který nikdy úplně nezavřel dveře svému Vyššímu Já.

     Je to dohoda, kterou s ním mám, takže nejde o situaci, při které sedí a připravuje se, mění svůj postoj nebo žádá anděly. Já jsem stále s ním a jsem stále připravený. Někteří z Vás to viděli v lekcích, které dává, a některým je dávám já. (Kryon se usmívá.) Bavíme se o splynutí. Není to jen pro channelery. Je to splynutí, ve kterém se multidimenzionální já spojuje s fyzickým já. Je to proces, který zlepšuje intuici lidí. Je to proces, který dovoluje normálním, obyčejným lidem stát se Mistry. Neznamená to, že by věděli, co se to okolo nich děje, ale intuitivně vědí, jaký je jejich další krok – vykročit ze 3D. Intuitivně cítí, čeho se nemusí obávat. Intuitivně cítí lásku Boha.

     Dnešní zpráva je odlišná. Bude o biologii a dokonale pasuje na to, čemu my říkáme kvantová DNA. Kryone, proč stále hovoříš o DNA? ptají se mnozí. Chceme slyšet o spirituálních věcech. Chceme slyšet o andělech. A ty stále hovoříš o chemii. Pokud si toto myslíte, neposlouchali jste moc pozorně.

     Kolem každého z Vás existuje pole, které je úplně multidimenzionální. Toto pole je vytvářené 100 trilióny chemických kousků nazývaných DNA. Věda zatím neví, jak mezi sebou komunikuje a nedokáže v ní vidět ani multidimenzionální vlastnost. Nevidí ještě kvantové atributy DNA vůbec.

DNA ví, kdo jste. Sto triliónů dvojitých spirálově uložených molekul DNA ve vašem těle, které jsou identické. Vytvářejí okolo Vás pole, které je přibližně osm metrů široké a jeho hebrejské jméno je Merkabah. Teď vidíte, že DNA reprezentuje posvátný element ve vás.

      Krátké shrnutí

     Dovolte mi udělat krátké shrnutí dříve, než budeme pokračovat s informacemi, které dnes přináším. Vy si myslíte, že DNA je chemie. A je, ale pouze 3 procenta DNA jsou chemie třetí dimenze. Zůstatek je multidimenzionální informace, skrytá ve zdánlivě náhodně uložených molekulách. Věda se na to dívá svým způsobem, protože to vnímá jako dvojšroubovici složenou z molekul DNA - nukleotidů. Když se však vědci podívají na tuto chemii, vidí pracovat jen 3 procenta DNA. Ta 3 procenta tvoří lineární systém, který vytváří všechny geny lidského těla.

     Zbytek chemie, který představuje 90% DNA, není objasněný, protože věda  hledá stále jen lineárnost. Chtějí zkoumat věci, které očekávají ve své realitě. Dokonce, i když zbylých 90% vnímají jako záhadu, nadále se koncentrují jen na ta 3 procenta, která vypadají, jako by dělala všechno. Lidská Bytost, když má lineární vědomí, vidí pouze to lineární systémy a lineární chování. O tom vám dnes chci vyprávět.

 

      Jediný způsob, jak přiblížit Multidimenzionální věci

     Před čtyřmi lety jsme vám spolu s mým partnerem tady v Moskvě přiblížili všech dvanáct vrstev DNA a informace, které představují. Tehdy vysvětlil učení Kryona o DNA. V rámci tohoto vysvětlení vám dal informaci, že vůbec nejde o 12 vrstev. Namísto toho je to 12 energií, které jsou interaktivní, vzájemně na sebe působí. Takže pokud chcete vědět, co je to DNA, musíme ji rozbít na lineární systém kvůli pochopení – proto 12 vrstev.

     Co kdybych vám přinesl zprávu celou o lásce? Kolik dílů a částí si myslíte, že má láska? Začněte si dělat seznam. Podívejte se na všechny odlišné druhy lásky, které existují, různé pocity, spletitosti – zatím je to jen studium, ne? Když někoho milujete, nepřemýšlíte nad všemi částmi, ani nepostupujete podle seznamu!

     Když hovoříte o lásce, je to opravdu velké téma. Takže studování lásky je jedna věc a její prožívání je věc druhá. DNA se dá vysvětlit jen tak, že ji uděláme lineární, protože Lidské Bytosti dokáží přezkoumat jen to, co nepřesahuje jejich kapacitu chápat v třetí dimenzi. Dosáhli jste hranice logiky a takovéto koncepty narážejí na vaše hluché uši a hluché vědomí, takže to nemůžete chápat. Věci, které neexistují ve vaší realitě, jsou pro vás nepředstavitelné. Takže celé učení o multidimenzi-onálním aspektu musí být upravené do přímé linie, abyste to dokázali uchopit. Právě kvůli tomu používáme metafory a příklady a proto jsme i rozdělili multidimenzionální vlastnosti na 3D části.

     Mezi dvanácti energiemi DNA jsou některé, které jsou pro lidstvo velmi zajímavé. Můj partner právě teď přijímá poslední strany knihy týkající se tohoto tématu. Více než pět let jsem mu tyto informace velmi, velmi pomalu odevzdával, takže je dokáže dát do lineární formy a upravit je tak, aby byly pro vás pochopitelné. Proto vás dnes chceme vzít na cestu do jedné z těchto energií DNA. Tato energie má číslo devět.

V lineárním učení ji budeme nazývat Devátá vrstva DNA. A hned vám musíme i říct, že nic takové jako Devátá vrstva DNA neexistuje! Je to jen zjednodušené pojmenování. Pouze kvůli učení se stává lineární. Čísla náležící k jednotlivým energiím jsou jen pomůcky, každé jedno z nich. Neexistuje žádná jedna až dvanáct. Všechny jsou spolu v jedné polévce energetické informace, kde na sebe vzájemně působí.

     Jako příklad uvádíme číslo devět, protože tento konkrétní víkend je zaměřený na vlastnosti, o kterých chceme hovořit. Teď, můj partnere, začni pomalu. (Instrukce pro Leeho) I když jsem ti tyto věci diktoval do knihy, jsou tu nějaké nové příklady, které použijeme ve vyučování.

 

     Posun je tu

     Budeme hovořit o lidském těle a jedné jeho vlastnosti, která je pro mnohé nejzajímavější léčení. Takže Deváté vrstvě DNA budeme říkat Léčící vrstva. Udělám, co je v mých silách, abych vám přes mého partnera vysvětlil něco, co je nevysvětlitelné.

     Ve vašem těle se něco děje, něco, s čím jste se už narodili. Je to něco velmi starého a začíná se to opět probouzet. Na planetě dochází k Posunu. Jde o posun v Mayském pojetí a je to časový úsek s potenciálem probuzení vědomí schopnost vibrovat na vyšších frekvencích vědomí, než kdy Lidstvo zažilo. To přináší potenciál pro vytvoření spojení s vaším Vyšším Já. Vědomí mnohých z vás je už poměrně vysoko. Začínáte zjišťovat, že je ve vás něco, co jste si nikdy neuvědomovali. A toto dnes napravím a povím vám o překrásném dvoudílném systému.

 

     Síla DNA

     DNA pracuje v duálním systému, což znamená, že část je lineární a část multidimenzionální. Lineární část je jednoduchá a zabírá méně než 5% celé DNA. Většinu tvoří multidimenzionální část, která je komplexní a složitá na vysvětlení. Obsahuje vaše Akášické záznamy, což je soubor energetických informací o všech životech, které jste prožili. Je tam to, co jste dostali od Plejáďanů. Je tam vaše Vyšší Já. Všechno, co nazýváte duchovno, je tam. DNA je duchovní inteligence, ale až tehdy, když vibrujete na tak vysoké úrovni, která umožňuje její plné fungování. Kvůli tomu si je většina lidstva vědoma jen třech procent DNA a druhou část považuje za nepodstatnou.

     Dovolte nám říci, co je to zdraví a léčení. Více než 20 let na této planetě přijímáte pomalu nové nástroje na práci s multidimenzionální DNA. Léčitelé o tom vědí své! Oni vědí, co se děje léčiteli, který stojí před Lidskou Bytostí. Léčitel a pacient v jedné místnosti a oba mají pole DNA osm metrů široké. Léčitel se postaví před toho, koho jde léčit a pole se překryjí. Když spolu hovoří, dochází k přenosu informací. V tom přenosu je poznání – poznání všeho působící kvantovým, věčným (bezčasovým) způsobem. Ti dva v místnosti vědí, jaké to je, dostávají informace pomocí intuice o potřebách pacienta z DNA pacienta!

     Léčitel se může stát jedním z nejlepších multidimenzionálních lékařů na Zemi, protože využívá překrytí multidimenzionálních částí, které jsou navrženy tak, aby byly šikovné. Proto je dnešní medicína reaktivní. To znamená, že je to chemie vložená do těla, kde proběhne 3D chemická reakce. A je to tak dobré, jak to jen jde.

     Je úžasné, co jste dokázali s chemickým léčením, které máte. Ale je to tak, jak to vnímáte.     Nedůvěřujete šikovnosti těla. Ve skutečnosti ho alopatická medicína spíše zhanobuje, protože předpokládá, že tělo neví a potřebuje pomoc. Je to, jako kdyby tělo bylo neschopné a hloupé. A koho je možné za to vinit, když ve 3D to tak opravdu působí?

 

     DNA - navržená na fungování v mnoha dimenzích

     Vysvětlím vám, co je to Devátá vrstva a co je to dvoudílný scénář léčení v lidském těle a povím vám o mimořádné sebediagnostické schopnosti DNA.

     Nejdříve se spolu podívejme na lineární část. Co kdybyste měli virus právě teď? Poví vám to tělo? Co kdyby byl nějaký orgán napadený rakovinou? Poví vám to tělo? Ne. Nezdá se vám to znepokojující? Není divné, že musíte jít k lékaři, abyste pomocí testů našli tyto problémy? Nekřičí na vás na buněčné úrovni: Něco chybí? Ve skutečnosti křičí a to, co chybí, je 90% kvantových informací v DNA, která byla navržená tak, aby nejen věděla, ale aby se i postarala. Jenže to nefunguje.

     DNA byla navržena tak, aby pracovala ve dvou částech. Méně jak 5% je lineárních a většina čeká na aktivaci. Představte si to, jako kdyby těch 5% byl genový stroj a 95% byly instrukce o tom, jak má tento stroj pracovat.

     Část imunitního systému je lineární. To je ta část, o které víte, a je to ta část, kterou se zabývá vaše medicína. Ostatních 90 a více procent je možné aktivovat jen multidimenzionálními energiemi energiemi, které jste v minulosti znali, ale ztratili jste je.

     Takže toto je pradávná informace. Tehdy lidé možná nevěděli konkrétně o DNA, ale věděli, že existují esoterické principy, které dokáží léčit. Co myslíte, že jsou meridiány těla a kolik jich je? Ukáží se na rentgenovém snímku? Ne. Jsou skutečné? Ano. Je jich dvanáct. Každý z nich představuje nejjednodušší formu multidimenzionálního portálu lidského těla na přístup k inteligenci DNA. Lidstvo to ví už tisíce let. Jak to využíváte ve vaší moderní medicíně? Nevyužíváte, protože moderní medicína to považuje za starou tradici neznalých.

Co je akupunktura a další systémy, které působí na meridiány? Jsou to přenosy energetických informací do moudré multidimenzionální části DNA. Pomohou tělu, aby se uzdravilo samo, s vlastními informacemi, s vlastní chemií, namísto podávání vnější chemie, jako by tělo bylo neznalé a potřebovalo pomoc.

     Uvedu příklad, který vás asi překvapí. Zamyslete se nad homeopatií. Můžete říct, že je to chemie. Ale opravdu je? Myslíte si, že tinktura s téměř neměřitelným množstvím chemie vložená do tělesného systému je reakční? Medicínský výzkum ukázal, že homeopatie není schopná s takovou malou koncentrací zasáhnout tělesný systém. Ale je to právě naopak, protože homeopatikum je jen informačním signálem pro multidimenzionální DNA. V nejjednodušší formě dává tělu informaci, aby mu pomohlo pochopit, co je třeba udělat. Je to signál záměru, který předpokládá, že DNA je chytrá a potřebuje pouze informaci a ne chemii, aby tělo sama vyléčila.

     V Deváté vrstvě DNA je obrovské množství léčivé energie čekající na kvantové instrukce, aby systematicky změnilo vlastní formu. Protože DNA pracuje multidimenzionálním způsobem, není lehké pochopit ji logikou. Představte si skutečný kvantový efekt ve fyzice. Malé částice se chovají velmi divně. Ukázaly to nejjednodušší experimenty se světlem - jako například experiment se dvěma štěrbinami. Světlo může být na dvou místech zároveň. Světlo dokonce dokáže změnit svou formu z vlny na částici, a to pouze tím, že je pozorováno Lidskou Bytostí. Co vám to poví o světle? Je multidimenzionální a šikovnější, než si myslíte. A totéž platí o vaší biologii!

     Už je to nějaký čas, co jste o tom slyšeli. Odhalím vám nejmocnější energii, kterou má k dispozici multidimenzionální DNA: Lidské vědomí. Máte posvátné vědomí v poli DNA, o kterém jsme už hovořili. Vaše vědomí může komunikovat s buněčnými strukturami vašeho těla každý den. Posiluje to váš imunitní systém a zbavuje vás to chorob, protože energie lidského vědomí je opravdu jen informační energie. Posílá informace vašemu tělu, aby se pozvedlo.

     Dám vám pár příkladů

     V roce 1987 Harmonická Konvergence odstartovala časovou vlnu, ve které se teď nacházíte. Posun vědomí, který byl předpovězen před dávným časem, je před vámi a vy tu sedíte po více než dvaceti letech. Téměř každý, kdo mohl přijít na setkání, jako je toto, ví, že právě to se teď děje. Podívejte se na sebe dnes. Teď se podívejte na období před třiceti lety (mluví na Ruské publikum). Něco se stalo, že? Jaksi se staré a tuhé vědomí pozdvihlo a změnilo – a to stejné se stalo s vašimi životy. Toto všechno je součást scénáře, o kterém jsme hovořili roku 1989.

     Stalo se i něco dalšího, téměř se otevřel portál. Můj partner Lee se stal vědomým. Byl inženýr a musel otevřít svůj tvrdošíjný 3D mozek a to i přesto, že 40 let tvrdil, že channeling je směšný nápad. Povím vám, jak jsme toho dosáhli: Zamilovali jsme ho do toho. (Kryon se směje.)  Nemohl odmítnout energii a důkaz lásky Boha v ní, když k němu promluvila na úrovni DNA.

     Mnoho dalších věcí se stalo ve stejném čase. Učitelka Peggy před vámi pravidelně přednáší (Peggy Phoenix Dubro). Dostala vizi o jakémsi vzorci kolem lidského těla. Bylo jí řečeno, že jde o kvantový vzorec, že je multidimenzionální. Začala pracovat s Lidskou Merkabou. Ten vzorec vypadal jako mřížka. Postupně dostávala informace o tom, jak tato Vesmírná Mřížka pracuje. Její informace se staly multidimenzionálními instrukcemi na uvedení DNA do rovnováhy.

     Takže práce s energií se stává jedním z atributů, které promlouvají k devíti desítkám procent DNA. Tato nová energie skutečně může být braná jako informace pro DNA. Je možné ji nebo její výsledky nějak měřit? Odpověď zní ano a zrovna nedávno byla vědecky potvrzená právě tady v Rusku. Takže práce s energií mění biologii!

 

     Devátá vrstva

     Devátá vrstva DNA je léčící vrstva, ale musí pracovat spolu s první vrstvou DNA, která je chemickou 3D vrstvou v podobě dvojšroubovice. Musí! Můžete být multidimenzionální, kolik jen chcete, ale když jdete léčit svoje tělo, chcete to vidět ve vaší realitě, ne? Multidimenzionální část musí pracovat s 3D částí genovým strojem. Najednou začne devátá vrstva pracovat spolu s první. Když je dáte dohromady, dostanete 10. V numerologii se 10 redukuje na 1. Začátek a konec, dokončení a obnovení. Pracují spolu na ukončení staré informace a počátku nové.

     Mezi vámi je slavný Lemuřan, který je přestrojený za lékaře a výzkumníka DNA. Probudil se ve stejné době jako učitelka Peggy a můj partner Lee. Sedí tu dnes přede mnou. Vím, že jen znovu objevuje to, co už dávno ví. Přináší vám multidimenzionální fyzikální vynález, který komunikuje s multidimenzionální částí DNA.

     Chtěl bych vám toto objasnit. Existuje několik možností komunikace s touto částí DNA. Lidské vědomí je nejsilnější z nich a stane se i nejefektivnější, když lidé odejdou ze 3D. Práce s energií je na druhém místě a stává se na planetě stále oblíbenější. Starodávné metody jsou jednoduché a jsou známé už mnoho let. Potom je tam základní fyzika. Poslechněte si, jak to funguje.

     Jak může fyzikální vynález ovlivnit multidimenzionální, inteligentní DNA? Existuje jen jeden způsob: samotný vynález chápe záměr vynálezce. To je něco tak velmi nezapadající do 3D, až se z toho hlava točí. Ale kvantová fyzika je taková. Pokud světlo dokáže změnit svou formu, protože je pozorované Člověkem, je tak divné, že vynalézavé vědomí lidského mozku může být ovlivněné záměrem nebo účelem? Takto to funguje! Proč byl Tesla tak výjimečný nelineárním způsobem? Protože jeho mozek byl naladěný na nelineární záměr. Věděli jste, že objevil nastavitelnou hmotu? (To je Kryonův popis antigravitace.) Můžete udělat objekty těžšími anebo lehčími nastavením hmoty. Dělá se to pomocí magnetismu. Ale nedokázal to kontrolovat, protože tehdy ještě neexistovaly počítače. Ale jeho mozek byl naladěný na multidimenzionální frekvence a ty mu dávaly schopnost přemýšlet nad rámec normálního.

     Lidské vědomí, které vám přinese multidimenzionální vynález, je protknuto každým aspektem tohoto vynálezu. Je těžké to vysvětlit. Vnímejte to jako energetický otisk vynálezcova záměru v kovu, ze kterého je vynález sestrojený. Nezáleží na tom, jak se používá, protože oslovuje DNA a DNA reaguje na tuto informaci.

     Multidimenzionální stav není lineární, takže můžete zahodit všechny pokusy pochopit ho logikou. Můžete zahodit výpočty, které jste se naučili ve fyzice, zvlášť ty, které se týkají energie všeobecně. Například zákon obrácených čtverců je zcela 3D zákon. V multidimenzionálním stavu ale stačí málo. Někdy se zdá, že se energie násobí. Důvodem je, že multidimenzionální energie je ve skutečnosti přenos informací.

 

 

     Přehlídka buněčných struktur

     Když v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, které chcete dosáhnout. V multidimenzionálním stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

     Představte si buněčnou strukturu – je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět, jen když máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.  

     Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam množství otvorů a vyvýšených částí, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku, a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a rozdělí s použitím systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připravené rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem svoje polaritní vzory.


     Jak to funguje
     Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus, a já jsem jen náhodou Mistrem Magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické nejen magnetické, ony jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu kvete. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe. Vědí, co dělat. Přiblížím vám běžný scénář. Okolo jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie a je též multidimenzionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

     Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus vevnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si povíme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus vevnitř, nemůže se už nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navržené na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže duplikovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokáží odhalit nepřítele.

Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku  své vlastní kvantové pole systém navržený tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. Nebo možná vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni Mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.

     Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkově zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka teď dokáže virus vidět! Dostala informaci, která říká: Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor. Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopný dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.

     To ale není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 triliónů kousků a částí Lidského těla, kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo to ví.

Devátá vrstva je vaší nejlepší obranou proti většině agresivních nemocí známých lidstvu, dokonce i těch nevyléčitelných. Interdimenzionální síla přepsala program, který umožňuje buňkám bránit se.

      Rakovina je agresivní a oklame tělo tak, aby ji přijalo. Tělo ji nevnímá jako růst porušující rovnováhu. Dokonce ani nepošle pro pomoc. Pravdou je, že Devátá vrstva je navržená tak, aby ji viděla a zastavila. Ale bez souboru nových instrukcí pro existující DNA to nefunguje. Je potřebné, aby se do procesu zapojilo lidské vědomí. Slyšeli jste už o spontánním vyléčení se? Byli byste si někdy mysleli, že vám povím, jak je to možné? Není to žádná záhada. Lidská Bytost přepíše instrukce do DNA!

     Jak vytvoříte nový vzor buněčné tkáně? Tak, že změníte magnetickou strukturu. Existují systémové instrukce, které odevzdáte buněčné struktuře na vytvoření nové tkáně, jaké jste nikdy předtím neměli. Říkal jsem vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Přijde den, kdy vám opět doroste noha nebo ruka. Jak? Všechno, co potřebujete, je dát DNA nové systémové instrukce. Staré instrukce říkají, že se to dá udělat pouze v děloze. Změňte instrukce!

     Konec konců, poznáte tajemství, která znali dávní lidé. Opravdu žili stovky let? Mnozí ano. Znali tvoření mimo 3D. To, co moderní medicína považuje za mýty a hloupé pověry je interdimenzionální mechanismus. Je načase přehodnotit realitu, ve které žijete. Když fyzici tvrdí, že existuje 11 dimenzí v jádře každého atomu, proč jste se rozhodli, že jen čtyři z nich pracují? Proč nepřijmete fakt, že ve vašem těle je energie (Deváté vrstvy), která pracuje spolu s vaší 3D biologií a je připravená pracovat pro vás? V současnosti to moderní medicína ignoruje. Raději vás zahltí chemií, která vám způsobí rozsáhlé škody, než aby pracovali se systemovými instrukcemi.

      Posun, ve kterém se nacházíte, vám dává možnost opět pracovat s multidimenzionálními částmi vaší DNA. Dělali jste to před dávnými věky a ztratili jste to. Teď je to opět na stole a část vaší populace to brzy přinese pro zbytek světa. Máte 12 vrstev DNA. Bavili jsme se jen o jedné vrstvě. Zamyslete se nad nástroji, které máte!

      Lidské Bytosti, jste tu na Zemi, abyste vykonali svoji práci. Je toho tolik, co se teď děje a tolik dobrých novinek. Možná jsme dnes byli příliš vědečtí, ale tato zpráva byla pro tuto skupinu. Všechny channelingy jsou zveřejněné, ale tento byl pro tuto skupinu. (Moskevský seminář.) Co můžete dělat se svými buňkami? Podívejte se na sílu, kterou jsem vám popsal. Věděli o ní pradávní lidé, věděli o ní obyvatelé Lemurie, teď o ní víte už i vy.

     Budoucí generace o ní jednoho dne budou vědět všechno, všechno ve jménu nové vědy, která objeví multidimenzionální zařízení, které propojí s lidským vědomím. Je množství Lemuřanů v této místnosti a každý z nich ví, že jsem vám právě dal tajemství Chrámu Omlazení. Obyvatelé Lemurie neměli počítače. Neměli žádné nástroje moderní vědy, které máte vy. Ale věděli všechno o Deváté vrstvě, protože měli informace o kvantovém léčení, které byly intuitivní. A ty se ve vás znovu probouzejí.

     Jste větší, než si myslíte. Je to nádherné. Máte v sobě mistrovství. Máte v sobě Lásku Boha!


A tak to je.
KRYON

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (https://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Šárka M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy