Lidské DNA

 

     Co víme stručně o DNA?

     DNA (kyselina deoxyribonukleová) tvoří základ pro všechny formy života. DNA s několika párově uspořádanými bázemi může vytvářet funkční jednotky zvané geny, které obsahují přesný návod pro výrobu konkrétní bílkoviny. Bílkoviny mají v těle mnoho důležitých funkcí. Vytvářejí orgány, např. kůži nebo vlasy, přenášejí signály, bojují proti infekci. Bílkoviny jsou také stavebními součástmi buněk a podílejí se na tisících základních biochemických pochodů nezbytných pro život.
     U většiny organismů včetně člověka se vyskytuje DNA ve formě dvou řetězců (polynukleotidů) obtáčejících se kolem sebe v pravotočivé spirále – dvoušroubovici. Jejími stavebními jednotkami jsou monosacharid (deoxyribóza), kostra z kyseliny fosforečné a vzájemně si odpovídající dusíkaté báze, kterými jsou uprostřed spojeny obě spirály. Jeden závit spirály obsahuje přibližně 10 párů bází.
     V DNA se vyskytují čtyři dusíkaté báze: adenin (A), thymin (T), cytosin (C),a guanin (G). Každá z nich se váže na vazebný zbytek kyseliny fosforečné a na molekulu cukru deoxyribózy, a vytváří tak nukleotid. Báze obou řetězců vytvářejí párové vazby, a to tak, že adenin se pojí s thyminem a cytosin s guaninem. Dva řetězce dvoušroubovice jsou vzájemně spojeny pomocí vodíkových vazeb. Při vazbě guaninu s cytosinem vznikají tři tyto vazby, při vazbě adeninu s thyaninem vznikají dvě vazby.
     GEN je část DNA nutná k vytvoření bílkoviny. Geny jsou různě velké, od několika set po miliony bází. Řídí náš vývoj, ale také mohou být spuštěny nebo vypnuty vlivem zevního prostředí. Geny obsahují oblasti, kde dochází k přepisu genetického kódu do návodu k tvorbě bílkovin (exony), a úseky které nic nekódují (introny).
     Lidský GENOM je složen přibližně ze tří miliard bází a rozpletená a natažená spirála DNA z jedné buňky má délku přibližně 2 metry. Aby se tedy DNA vešla i do naší nejmenší buňky, musí být určitým způsobem „smotána“. Je kondenzována do struktur zvaných chromozomy, kterých máme 23 párů. Jeden z páru je vždy od otce a jeden od matky. Obecně genetické údaje nese 22 chromozomů, které se nazývají autonomy, zbývající pár – gonozom určuje pohlaví. Potřebný počet genů pro sadu chromozomů přesahuje 40 tisíc genů.
     Tyto geny, kódující bílkoviny, však tvoří pouze asi 1,5 procenta naší DNA. Zbytek jsou regulační úseky DNA, a tak zvané odpadní, nekódující DNA bez jakékoliv známé funkce. V lidském genomu neznáme funkci  97 procent DNA.
 

     Co všechno je ve skutečnosti DNA?

     DNA je jádrm naší existence. DNA obsahuje také karmu, se kterou jsme přišli do tohoto života, a také karmický scénář - plán s karmickými mezníky. To co věda dosud zjistila o DNA, představuje pouze naši vazbu na rodiče, které si ale ještě v astrálu, před novým narozením (reinkarnací), vybíráme tak, aby se co nejlépe naplnil náš karmický scénař. Nejsme proto ničí obětí a nic se neděje náhodně, ale na základě synchronicity.
     DNA tvoří ve skutečnosti smyčku, která se nachází v magnetickém poli Země. To má za následek, že se v této smyčce indukuje slabý, ale měřitelný elektrický proud, který souběžně s chemickými procesy je součástí řídicích procesů v organismu.
     Zatímco viditelná část geonomu je dána ve 3D, zbylých 95 % genomu je zadána časticově (kvantově).  Na časticové  úrovni je tedy uvedeno vše, co je důležité pro náš fyzický a duchovní vývoj. Obsahuje vše o tom, kým opravdu jsme. V lidském vědomí je naše schopnost hovořit k DNA, ovládat ji, pracovat s ní a stát se její části. Proto jedním z největších tajemství naší vlastní reality je naše schopnost řídit naše vlastní tělo a jeho funkce.
     Problém je v tom, že na úrovni 3D nedokážeme plně využívat informace z částicové části DNA, ale pouze na úrovni asi 30%. To způsobilo ve vývoji lidstva to, že jsme ztratili před počátkem našeho letopočtu vědomosti o tom, jak funguje viditelná část vesmíru, že jsme ztratili vědomosti, jak funguje celé tělo a jak ho léčit a vyléčit vlastní schopností. Tato samodiagnostika a samoléčení nefunguje tak, jak to bylo původně určeno. To naši předkové věděli a znali, protože využívali částicovou DNA na 90%. To znamená, že jejich vědomí se nacházelo v 5D. I v současné době jsou na Zemi bytosti, které dokážou číst ákášické záznamy nejen svoje, ale i cizí, to znamená, že i jejich vědomí se nachází v 5D. Dosáhnout stavu vědomí 4D a pak 5D je úkol pro lidstvo po roce 2012. Předzvěstí tohoto posunu ve vývoji našeho vědomí jsou indigové děti, a ještě více to budou jejich děti. S tím vším je také spojena délka života.
     Např. rakovina není virus a není nakažlivá. Rakovina je výsledek neschopnosti lidského těla vyrovnat se s moderní potravou. Výsledek tvoří podněty, které neodpovídají předpokladu toho, jak má tělo pracovat – jako dělení buněk způsobem, který je vyvážený s chemií toho, co přijímá jako potravu. Imunitní systém není zapojený, protože rakovina připadá všem obraným prostředkům těla jako normální činnost buněk, a jako je stále vykonávána. Nejsou ale normální, protože jsou výslovně rakovinotvorné, ale naučili se „schovat“ v buněčné struktuře. Ale částicové vědomí vytváří systém „poznání“, který upozorní tělo na nerovnováhu.
     V okamžiku početí, splynutí mužské a ženské pohlavní buňky, se překopírují všechny potřebné informace z  inkarnované duše do nově vznikající DNA zárodku a vytváří se kompletní DNA nové bytosti.
     DNA představuje jednak informaci a jednak energii, kterou je řízena vlastní činnost buňky a navazujících buněk organismu.

 

     Další poznatky byly předány lidstvu od bytosti ze Světla, která se představuje jako Kryon z Magnetické Služby.

     „Okolo každého z vás existuje pole, které je úplně multidimenziální. Sto biliónů dvojitých spirálově uložených molekul DNA vytvářejí okolo vás pole, které je přibližně osm metrů široké, vytváří světelné tělo a jeho hebrejské jméno je Merkabah. DNA ve vás reprezentuje posvátný element.
     Věda si myslí, že DNA je chemie, ale jenom 3 procenta je chemie ve 3D. Ty 3 procenta tvoří lineární systém, který vytváří geny lidského těla. Zůstatek chemie, který představuje 90 % DNA, není na Zemi dosud objasněný, protože věda hledá stále jen lineárnost.
     Jediný způsob k objasnění je přiblížit se k Multidimenzionálnímu pochopení celé DNA. DNA obsahuje celkem 12 energií, které jsou interaktivní, vzájemně na sebe působí. Chcete-li vědět co je DNA, musíte ji rozložit na lineární systém, protože lidé dokážou prozkoumat jen to, co nepřesahuje jejich kapacitu ve 3D.
     Mezi 12 energiemi jsou některé, které jsou pro lidstvo velmi zajímavé. Jedna z těch energií má číslo devět, kterou můžeme nazvat jako Léčicí vrstva. Jedná se o způsob vysvětlení toho, co je pro lidstvo dosud multidimenzionálně nepochopitelné.
     Lineární část je jednoduchá a zabírá méně než 5 % celé lidské DNA: Většinu tvoří multidimenzionální část, která je komplexní. Obsahuje také Ákášické záznamy o všech životech, které jste prožili. Je tam vaše Vyšší Já. Všechno, co nazýváte duchovno je tam. DNA je duchovní inteligence, ale až tehdy, když vibrujete na tak vysoké úrovni, která vám umožňuje její plné fungování.
Proto si většina lidstva uvědomuje pouze 3 procenta DNA a další část považuje za nepodstatnou.
     Léčitelé o tom vědí své. Léčitel se může stát jedním z nejlepších multidimenzionálních lékařů na Zemi, protože využívá překrytí multidimenzionálních částí, které jsou navrhnuté tak, aby byly plně funkční.
     Proto je dnešní medicína reaktivní, to znamená, že je to chemie vložená do těla, kde proběhne 3D chemická reakce. A je to také dobře, když proběhne. Dokonce je to úžasné, co dokázali vědci a lékaři s chemickým léčením.
     Ve skutečnosti alopatická medicína tělo spíše zhanobuje, protože předpokládá, že tělo neví a potřebuje pomoc. Ale koho je možno vinit, když ve 3D to tak opravdu působí?
     DNA je navržena na fungování v mnoha dimenzích.
     DNA byla Stvořitelem navrhnuta tak, aby pracovala ve dvou částích. Méně jak 5% je lineární, a většina čeká na aktivaci. Lze si to představit tak, že těch 5% je „génový stroj“ a 95% jsou instrukce     o tom, jak má tento stroj pracovat.
     Část imunitního systému je lineární. To je ta část kterou známe, a kterou se zabývá medicína. Ostatních 90 a více procent je možno aktivovat jen multidimenzionálními energiemi, energiemi, které v minulosti lidstvo znalo, ale přišlo o ně.
     Součástí lidského těla jsou meridiány, které se ale nezobrazí na rentgenovém snímku. Meridiánů je dvanáct a jsou to přenosy energetických informací do moudré multidimenzionální části DNA. Pomáhají tělu, aby se uzdravilo samo, s vlastními informacemi,  a s vlastní chemii.
     Když se zamyslíme nad homeopatií, nejde o chemické působení, ale o informace, které pomohou zjistit, co je třeba udělat. Je to signál pro DNA s informací o tom, co je třeba udělat, aby se tělo vyléčilo.
     V deváté vrstvě DNA je obrovské množství léčivé energie, čekající na kvantové instrukce na systematickou změnu vlastní formy. Odhalím vám nejmocnější energii, kterou má k dispozici multidimenzionální DNA. Je to lidské vědomí. Máte posvátné vědomí v poli DNA. Vaše vědomí může komunikovat s buňkovými strukturami vašeho těla každý den. Posiluje to váš imunitní systém a zbavuje vás to chorob, protože energie Lidského vědomí je opravdu jen „informační“ energie.
     Devátá vrstva
     Devátá vrstva je léčící vrstva, ale musí pracovat spolu s první vrstvou DNA, která je chemická 3D vrstva v podobě dvoušroubovice. Musí! Existuje několik možností komunikace s touto částí DNA. Lidské vědomí je nejsilnější z nich a stane se i nejefektivnější, když lidé opustí 3D. Práce s energií je na druhém místě a stává se nejoblíbenější na planetě. Starodávné metody jsou jednoduché a známé již mnoho roků.
     Jak může fyzikální vynález ovlivnit multidimenzionální, inteligentní DNA? Existuje jen jeden způsob: samotný vynález chápe záměr vynálezce. To je něco velmi nezapadající do 3D. Ale kvantová fyzika je taková. Když světlo dokáže měnit svou formu, protože je pozorované člověkem, je tak divné, že vynalézavé vědomí lidského mozku může být ovlivněné záměrem nebo účelem? Tak to funguje!  
     Jak to funguje?
     Existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se nazývá magnetismus, a já jsem mistr magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že se to týká Země. Ne. Je to o DNA. Buńky jsou magnetické –ne jen magnetické, ale jsou komplexně magnetické. Každá jedna buňka. Jedna buňka vidí magnetický vzor ve druhé buňce a jako zámek a klíč zapadnou do sebe, ony vědí, co udělat.
     Přiblížím vám obyčejný scénář. Okolo buňky jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie, a je též multidimenzionální.  A má také DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má také program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří. Je šikovný a moudrý.
     Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto „podání rukou“ a tím pádem se spojí. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat.
     Nyní si řekneme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus uvnitř, nemůže se dále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navrhnuté na boj s chorobami a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně celkem neviditelný! Nedokážou ho vidět, protože napodobují normální buněčnou strukturu pomoci magnetizmu, který dokážou zduplikovat.  Bílé krvinky neví, co mají učinit! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokážou odhalit nepřítele.
     Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco zle v tom, jak tělo pracuje. Nyní vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili vaši mřížku – vaše vlastní kvantové pole – systém navržený tak, že, s ním můžete projít procesem krok za krokem.
Nebo vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobré. To dělají všichni mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.
     Nyní si zopakujme celý příběh.  Máme buňku, celkem zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dostatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka nyní dokáže virus vidět! Dostala informaci, která hovoří: „Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor.“ Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka volá na bílé krvinky. Ty opět přichází, ale tentokrát dokážou virus vidět, protože nebyl schopný se dostat do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.
     Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 biliónů buněk, změní kompletní systémové instrukce DNA: Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo ví! Devátá léčící vrstva je vaší nejlepší ochranou proti většině agresivních chorob známých lidstvu, dokonce i „nevyléčitelných“. Interdimenzionální síla přepsala program, který umožňuje buňkám se bránit.
     Vzestup, ve kterém se nyní nacházíte, vám dává opět možnost pracovat s multi-dimenzionálními částmi vaší DNA. Dělali jste to před dávnými věky a ztratili jste to. Teď je to opět na stole a část vaši populace to co nejdříve přinese pro zbytek světa. Máte 12 vrstvou DNA. Mluvili jsme nyní pouze o jedné vrstvě. Zamyslete se nad nástroji, které máte!“
Moje poznámka:
 Jsou to úžasné informace pro laika i lékaře a vědce. Osvětluje to zcela, jak funguje celostní léčení, kdy se léčí za pomocí informací a energií. Souvisí to také ze vzestupem lidstva po 21.12.2012.
 
     Napsal Jan Heczko
     Květen 2013