Nové způsoby celostního léčení

 

      Úvod

 

     Tento text vychází především z moudrosti informací, sdělené lidstvu multidimenzionální bytostí, pocházející z Božství, a která se nazývá Kryonem. V Česku jsou známy především channeligy, které uskutečňuje Kryon skrze amerického channelera Lee Carrolla. Také už vyšly tři knihy, které poskytly další důležité informace, které channelingy neobsahují. Část těchto důležitých informací ukazuje na postupy související s celostním léčením především sama sebe, ale i druhých.

 

     Vydané knihy v Česku v pořadí dle svého vydání:

     1. Kryon Kniha 12 – Dvanáct vrstev DNA (2014).

     Tato kniha mimo jiné ukazuje, že existuje kvantová část DNA, která řídí celé tělo skrze lineární – viditelnou část DNA, a že existuje také kvantová léčící vrstva. Kryon nám zde sděluje, že máme „moudrost těla“, která ví všechno o našem těle, na rozdíl od mozku, která má název „innate“. Zdůrazňuje, že máme schopnost se léčit sami.

     2. Kryon Kniha 1 – Konec času (2014).

     Zde je mimo jiné důležitá kapitola o „nové energii“, která přichází postupně na planetu Zemi a kapitola o nemocech a léčení. Kniha končí kapitolou o tom, jak požádat o neutrální implantát a zbavit se karmy.

      3. Kryon Kniha 2 – Nemyslete jako člověk (2015).

      V této knize je v kapitole o minulých životech zdůrazněna souvztažnost minulých životů s karmickými důsledky, které jsou součástí současného života i o významu neutrálního implantátu a získání „statusu absolventa“, který umožňuje bytosti, která ukončila své plánované lekce na Zemi, zůstat i nadále naživu a pomáhat planetě v získávání jemnějších vibrací.

 

     Celostní léčení nelze pochopit bez toho, abychom si uvědomili, jaký vliv hrála v lidských životech karma a planetární energie před rokem 1992 a jaký vliv hraje po roce 1992 a zejména po roce 2002, kdy se planeta Země a lidstvo posunuje do nové energie.

     Pokorný člověk patří mezi ty nejmocnější této planety. Je to ten, kdo poznal lásku jako zdroj síly a tvoří s její pomocí. Mění negativní na pozitivní a zlo na laskavost. Tento člověk má sílu léčit lidi, a skupina pokorných lidí dokáže změnit samotnou planetu. Všichni bojovníci ve srovnání s ním blednou, protože síla jednoho z těchto vyrovnaných lidí se vyrovná zástupům těch bez lásky.

 

     Obsah textu

 

       I. Vliv karmy na léčení a vyléčení - uzdravení

           Karma a nemoc

           Fantomové karmy

           Skupinová karma

           Karmické skupiny

      II. Nová energie a tvořivá síla

           Úžasná nová síla

           Otisky a implantáty

           Je to pro každého

           Proč byste to neměli chtít?

           Tvořivá síla

           Komunikace s Vesmírem

     III. Léčení sama sebe a druhých

            Sebeléčení

            Léčení druhých

            Atributy zdraví a léčení    

      IV. Možnosti celostního léčení 

            Léčení skrze moudrost těla – innate

           Léčení s pomocí andělských léčitelů

           Léčení skrze neutrální implantát

           Léčení druhých

           Léčebná metoda Reconnection (znovunapojení)

 

     Text pochází z knih nebo channelingů Kryona, doplněný slovy autora knih Lee Carrolla.

 

     I. Vliv karmy na léčení a vyléčení - uzdravení

 

     Karma a nemoc

 

     S karmou přicházejí zdravotní problémy, nevysvětlené strachy a problémy, finanční obtíže, trénink v mezilidských vztazích a pracovní rébusy. Karma také přináší prosperitu, zdraví, moudrost, manifestaci (projevení) a hojnost (taková je dualita). Životní lekce (spojené s karmou) se vrství. Jsou to souhrnné otisky, které určují tajný cíl, na kterém máte pracovat. Důležité také je, že místo na Zemi, kde se nacházíte, a lidé, se kterými spolupracujete, jsou také součástí systému vaší karmické skupiny. Také zde hraje roli vaše hvězdná karma. Ne všichni se inkarnujete na Zemi.  Mnozí z vás přicházejí a odcházejí z jiných oblastí ve vesmíru s různými nastaveními učebních parametrů. Tato hvězdná karma je obvykle těžká. Chtěli byste se osvobodit od tohoto otisku?

     V předchozí kapitole jsem hovořil o procesu léčení. Povoláte to, co bylo spojené s karmou a souhrnným otiskem. Všechny lidské nemoci, dysfunkce a nerovnováhy jsou přímo spojené s karmickým otiskem. Bez karmického otisku byste neměli vůbec žádné zdravotní problémy.  Jedním z důvodů, proč velké historické postavy v pradávných dobách žily tak dlouho, bylo to, že nenesly žádný karmický otisk. Mnozí z nich byli „nováčci“ (poprvé na Zemi) bez jakékoli karmy. Nyní je jich tu jen málo.

     Vaše lekce se vyvíjely dostatečně dlouho, takže vzniklo mnoho projevů (karmy) tvořících celou „učebnici“ lekcí, které mají být prožity a které vytvářejí složité otisky.

 

     Pamatujte si, že nemoc patří danému člověku. Jeho tělo ji umožnilo. Proto je za ni onen člověk zodpovědný….

a je zodpovědný i za její odchod. Tudíž musí každý člověk osobně umožnit, aby jeho nemoc odešla. Na osobní bázi je snazší vyléčit sebe než druhé, protože sami nad sebou máte úplnou kontrolu a jste za sebe plně zodpovědní. Uzdravení může být okamžité a úplné. Také může být okamžité, ale částečné. Všechny tyto věci jsou vhodné v závislosti na vaší karmické cestě  v danou chvíli a také v závislosti na načasování léčení. Bez karmické očisty se nelze uzdravit!

 

     Existuje několik způsobů, jak vyčistit karmické atributy.  Když je čistíte, je vám dán implantát, aby jste nejprve mohli neutralizovat tu část svého otisku, ve kterém je vaše karma.

     1. První způsob jak vyčistit karmu, je ten nejstarší a nejbolestivější – „projít tím“. Tato metoda často vyžaduje celoživotní oběť a někdy i odchod (smrt).

     2. Dalším způsobem je uvědomění si těchto karmických atributů. K tomu může dojít pouze skrz osvícení. Když se nacházíte v bodě rovnováhy, často jsou vám odhaleny karmické lekce – prostřednictvím intuice, snů a někdy i krizových situací, které vám tyhle věci náhle „vyjasní“.

     3. Další způsob, jak vyčistit karmický atribut, souvisí s předchozím způsobem, ale je doplněn o pomoc jiné vyrovnané osoby (léčitele). Pokud nejste v rovnováze, nemůžete si pomoci sami. Někdy je potřeba někoho dalšího, aby vás do toho stavu přivedl, a vy jste pak mohli pokračovat a sami se uzdravit. Proto je v pořádku, aby s vámi i nadále spolupracovali ti, kterým se říká pomocníci.       

     4. Poslední způsobem, který přinese úplné očištění karmy, je neutrální implantát. Toto je vaše nová síla a je to skutečně mocný a velmi užitečný nástroj na přeměnu negativního na pozitivní.

 

     Nyní dovolte, abych hovořil o smrti. Je pravda, že každý člověk je jedinečný. To znamená, že až odejdete, nikdy se nenarodí nikdo, kdo bude úplně stejný jako vy. To je důvod, proč oplakáváte odchod svých milovaných. 

      Některá úmrtí jsou snazší než jiná, ale pamatujte, že každá smrt je vhodná, i když to tak v danou chvíli nevypadá. Když dojde k nečekané, zdánlivě nesmyslné smrti, pak by, drazí milovaní, vaše pochopení situace mělo být dvakrát větší, protože v této lekci je pro vás skryto mocné poselství. Žádná smrt není nesmyslná. Jste nezměrně milováni a všichni jste ve skupině z nějakého důvodu.

     Ještě bizarnější vám může připadat, že jste to všechno pomáhali plánovat, než jste sem přišli. Proto si situaci uvědomte s naprostou láskou a buďte s danou událostí v míru. Vaše sklíčenost a osamělost kvůli odchodu někoho blízkého je vhodná a časem odezní; bytost, která odešla, žije dál a v týdnech a měsících po své smrti vám o tom může dokonce dávat znamení. Lásku, kterou cítíte k tomu, kdo odešel, on či ona sdílí a oplácí vám ji i po své smrti. (Co zaséváme, to sklízíme.)  Není nic špatného na tom, když se koupete v lásce toho, kdo odešel, pokud netoužíte po minulosti (pokud si bytost nepřivoláváte zpět).   

 

      Fantomové karmy

 

     Nesete mnoho nádherných barevných znaků. Ti, kteří se na vás dívají v dokonalé lásce, tak jako já, vidí veškerou vaši nádheru. Všechny vás vnímáme takové, jací opravdu jste – jste ti, kteří si zvolili těžkou cestu, kteří si vybrali lekce na planetě svobodné volby. Všechny planety takové nejsou. Vaše barvy odhalují mnohé z toho, kdo jste. Neuvědomujete si, že já, Kryon, sedím u vašich nohou ve službě a že vy jste obzvláště silní. Vězte, že my všichni vás milujeme a všechny vás známe jménem.

     Dovolte, abych vám řekl, jak to všechno funguje, drazí. Ačkoli máte úplnou znalost toho, o čem budu hovořit (skrze své Vyšší Já), stále to pro mnohé z vás zůstává skryto a zahaleno. Já jsem Kryon. Nikdy jsem nebyl v procesu učení. Představuji celého Ducha – ty, kteří zde byli, i ty, kteří ne…a také ty, kteří zde budou. Představuji sílu lásky, která pochází od Slunce uvnitř Slunce. Jsem láska, stejně jako vy, když nejste zde. Vy znáte mne a já znám vás. Velmi jasně vidím vaše smlouvy a cesty a miluji každého z vás.

     Každý z vás sem přišel na základě dohody již mnohokrát. Prostřednictvím inkarnací - zrození a smrti na planetě a opětovného návratu – vytváříte energii, které říkáme karma. Karma je vyjadřována a zpracovávána stále dokola a stává se sadou instrukcí či „pravidly hry“ vašeho příštího života. Atributy, které nyní nesete jako člověk kráčející po této planetě v procesu učení, jsou přímou odpovědí na věci, které se staly v minulosti. Říkám vám to, protože je nutné, abyste věděli, že tento „hnací motor“ karmy je nejdůležitějším atributem, který jste umístili tak, abyste se těmito záležitostmi mohli propracovat v příštím vyjádření (životě).

     Každý energetický atribut karmy je jako skličující černá bublina, vytvořena speciálně pro vás, abyste mohli skrze ni projít nebo do ni vstoupit. My (na mé straně závoje) těmto bublinám říkáme „fantomové“, protože k vám mohou přijít, zahalené strachem a hrůzou nebo vztekem. Je ale možné je snadno odstranit či „propíchnout“, aby zmizely. Uvnitř každé z nich je jasně zářící odměna, která se objeví, když projdete zkouškou… této odměny dosáhnete, když vstoupíte přímo do bubliny a budete čelit fantomovi. Odměnou je to, že projdete lekcí či karmou a navždy ji odstraníte z vašich životních lekcí. Při procesu odstraňování je uvolněna energie, která zde byla za tím účelem uložena.  Konečným výsledkem je vaše svoboda a přeměna negativního na pozitivní pro planetu, a tudíž i zvýšení vibrace. Už vidíte, že planeta bez vás není nic?

     Drazí, zde je pravda, kterou byste si měli odnést ve svém srdci: vesmír nesoudí nic z toho, co jste udělali, protože jste kousky Boha, které kráčí po Zemi v lekci, a které jsou zodpovědné samy sobě a systému karmy. Nicméně vše, co děláte, má své důsledky.  To nemá nic společného s příčinou a následkem nebo vinou a trestem. Nic takového není součástí karmického motoru vašich životů, protože vesmír je doslovný a věci, které děláte, vidí buď jako lekci, kterou jste se naučili, nebo jako nastavení pro další lekce, které se máte ještě naučit – obojí vytváří energii určitého typu.

     Dovolte, abych vám s láskou vysvětlil, jak byste se měli dívat na tyto fantomové strachy, které jsou vaše vlastní.

Je zde zastoupeno mnoho strachů: ze samoty, ze selhání, z vlastní smrti – všechny jsou způsobené fantomy…

zejména ten poslední. Strach ze smrti je tak pevně implantován ve vás všech, že je velmi obtížné jím projít.

     I některé další strachy, které s sebou nesete, jsou pro vás velmi skutečné. Co byste měli udělat se vztekem, který

cítíte vůči těm, u kterých se zdá, že vám ve vašem životě ublížili? Co se vztekem, který cítíte k jiným lidem a zejména k těm, kteří jsou s vámi v nějakém vztahu? Tuto „zátěž“ si nesete s sebou a to způsobuje, že jednáte určitými způsoby, které zpětně vypadají, že vás ovládají. Tato emoce se ve skutečnosti čistí velice dobře.

     Vyvolejte si ve své mysli lidi, kteří ve vás vyvolávají vztek – ať se zdá, že skutečně stojí před vámi. Vzpomeňte

 si na ty, kteří vám v minulosti ublížili, přiveďte  je k sobě, podívejte se na ně, a pak je milujte pro to, kdo skutečně

jsou. Odpusťte jim a sledujte, co se stane. Nemusí být před vámi fyzicky, bude tam energie karmické lekce. Co se

stane?

     Nejprve zmizí černá bublina. Můžete si nárokovat odměnu, která v ní byla skryta a karma bude uvolněna… a navždy pryč. Dále dojde k tomu, že bude rozptýlená karmická energie – tito jednotlivci už na vás nebudou mít vliv. A když budou pryč karmické atributy, tito „hráči“ na scéně se k vám od té chvíle začnou chovat jinak. Ovlivnili jste je? Rozhodně ano.  Jak poznají, co se stalo? Věřte mi, část jich samých (Vyšší Já), která je před nimi skryta, to bude okamžitě vědět.

 

     Přesto ti, kteří vám na Zemi ublížili nejvíc, kteří vám dali utrpení vzteku a trápení ve vztahu, souhlasili, že to udělají z čisté lásky, na základě smlouvy, kterou jste uzavřeli před svým příchodem. Jsou to bratři a sestry v Duchu, kteří jsou s vámi dokonce i teď, ale nikdy se neodhalí, dokud jste tu. Až odejdete (umřete), uvidíte je a budete je milovat, protože role, kterou sehráli, byla velmi přesvědčivá. Milovali vás dost na to, aby sehráli negativní roli a díky tomu vás posílili. Pochopte teď lásku, která k tomu byla zapotřebí, a milujte je teď za to. Nepochybně jste i vy nepřáteli někoho jiného, cílem pro negativitu lekce někoho jiného… hrajete svou roli opačným směrem. Jak byste se cítili, kdyby vám tato osoba odpustila? Jak byste reagovali? Pravda je, že to okamžitě ucítíte. Hluboko v sobě si uvědomíte úspěch… to, že jste splnili úkol pro dobro někoho jiného.

     Použijte lásku jako zdroj síly, když tyto věci děláte. Milujte ty, kteří vás nenávidí. Naučte se tolerovat netolerovatelné. Buďte klidní, když se zdá, že klid není vůbec na dosah. To všechno je možné! Toto je klíč k hnacímu motoru karmy. Tyto věci, které jste vytvořili, se snadno uvolní. Zkoušky jsou vytvořeny tak, aby bylo možné je zvládnout. To vy sami jste autory svých zkoušek. Vesmír vám nikdy nedá k řešení problémy, které by byly neřešitelné.

 

     Postavte před sebe strachy a vejděte přímo do nich. Sledujte, jak bubliny karmy praskají, a chopte se odměn, které se v nich skrývají. S naprostou radostí vneste své strachy do své reality a odhoďte je coby fantomy, kterými jsou. Zpracujte tak jeden za druhým s jasným záměrem a integritou… a moudrostí.

     Drazí, s obrovskou láskou nyní hovořím o největších druzích strachu, které prostupují nejméně polovinu z vás, kteří jste v této místnosti (a velmi mnoho z těch, kteří toto čtou). Tento strach je skrytý a mnozí si ho neuvědomují, ale je základem pro velké množství vzteku, který vstupuje do vašich životů.

     Nyní vás vezmu do toho, co se dělo před dobou ledovou, do chrámu na místo, kterému říkáte Atlantida. Vezmu vás tam, abyste si vzpomněli, protože vám pomůže pochopit strach, který vám nyní odhalím. Vaše osvícení na tom místě a v tom čase, váš záměr léčení v onom chrámu… a veškeré vaše pochopení, způsobu, jakým věcem fungovaly, což mělo za následek dlouhé životy… a zdá se, jako by odměnou za to vše byla smrt. Protože nedlouho poté jste všichni zahynuli. Tato událost byla vhodná a byla součástí mnohem většího obrazu, ale vy jste tehdy nepochopili, proč se to stalo.

     Nesete v sobě semena strachu, který souvisí s touto událostí. Můžete říct: „Nic si z toho nepamatuji. Proč bych se měl bát? V současné době je to však nejzákladnější strach učitelů a osvícených lidí na Zemi. Je to strach z osvícení, Je to strach z uzdravení a z toho být léčitelem v nové energii, kterou přináším. Je to strach, který v sobě nesete tak silně, že někteří fyzicky onemocní, když se přiblíží osvícení a svým vlastním znalostem. A jak se začnete dožadovat odměny, která je vám v nové energii nabízena, vaše tělo to odmítá, protože si není vědomo toho, že nyní je bezpečné se této odměny chopit. Byla totiž doba, kdy vaše tělo cítilo probuzení a bylo zdánlivě odměněno zánikem.

     Hovořím o nové energii. Hovořím o tom, proč tu jsem a proč tu jsou nové bytosti ve službě. Byla pouze jedna další doba, kdy jsme tu byli všichni… a vy jste byli krátce poté zdánlivě „potrestáni“. Na buněčné úrovni si to pamatujete velmi jasně.

     Nyní jsem před vámi, abych vám odhalil, že žádné takové potrestání tentokrát nenastane. Toto jsou nádherné mírumilovné časy plné potenciálů. Nyní máte moc projít tímto fantomem tak, jak jsem popsal u ostatních fantomových strachů. Čelte se mnou nyní strachu.

 

     Skupinová karma

 

     Skupinová karma je jádro nejkarmičtějších lekcí. Je to také jeden z nejsložitějších vesmírných mechanismů.

Možná, že někteří máte intuitivní pocit, že mnozí kolem vás s vámi už byli v minulých životech. Pravda je, že jste poměrně blízko k pravdě. Nejprve si uvědomíte, že musíte zpracovat společnou karmu, poté pochopíte, že jste ji společně vytvářeli a nastavovali a pak si uvědomíte, že ji také musíte společně vyčistit. To vyžaduje úsilí bytostí skupiny, a proto se jedná o skupinovou karmu.  V minulých inkarnacích jste možná měli otce, který vás bil…nebo vás někdo podvedl…nebo jste učinili rozhodnutí, jejichž výsledkem byla něčí smrt nebo utrpení. Těmito třemi příklady jste vytvořili složitá skupinová karmická pouta. Tito jednotlivci a skupiny se s vámi vrátí v různých dobách a v různých formách, aby vyjádřili svůj vztah k vašemu karmickému otisku.

 

     Možná, že někteří máte intuitivní pocit, že mnozí kolem vás s vámi už byli v minulých životech. Pravda je, že jste poměrně blízko k pravdě. Nejprve si uvědomíte, že musíte zpracovat společnou karmu, poté pochopíte, že jste ji společně vytvářeli a nastavovali a pak si uvědomíte, že ji také musíte společně vyčistit. To vyžaduje úsilí bytostí skupiny, a proto se jedná o skupinovou karmu.  V minulých inkarnacích jste možná měli otce, který vás bil…nebo vás někdo podvedl…nebo jste učinili rozhodnutí, jejichž výsledkem byla něčí smrt nebo utrpení. Těmito třemi příklady jste vytvořili složitá skupinová karmická pouta. Tito jednotlivci a skupiny se s vámi vrátí v různých dobách a v různých formách, aby vyjádřili svůj vztah k vašemu karmickému otisku.

     Všechny skupiny čelí určitému strachu, protože ten je jádrem karmy. Hovořil jsem o semínku strachu, které v sobě všichni nesete – například, že budete podceňováni nebo opuštění, že zůstanete sami, selžete nebo nesplníte to, co se od vás očekává. Tyto strachy jsou běžné pro všechny.

 

     Mnozí z vás strávili poměrně hodně času tím, že se pokoušeli porozumět tomu, jak věci fungují, a poznat historii a význam určitých věcí. Máte dojem, že když tyto věci pochopíte, pak lépe poznáte i sebe. Ačkoli vám tyto metody v minulých energiích sloužily dobře, v nové energii už svou hodnotu ztratily.

     Nyní přichází čas, abyste pochopili emoce a esenci toho, kdo jste, a spatřili tolik z „kousku Boha“, kterým jste, kolik jen během učení spatřit můžete. Je to nyní snazší a je to umožněno všem, kdo jsou připraveni, nejen několika vyvoleným. Díky tomu k vám sebepoznání teče s velkou silou, vzrušením a pocitem splněných snů. Je to nový dar, který je před vámi a čeká, až ho vezmete na vědomí. Nicméně je zapotřebí odvahy, abyste se přenesli přes svůj strach z něj.

Sebepoznání nenahrazuje práci intelektu, ale obrovsky ji zlepšuje.

     Když se budete snažit „procítit“, kdo jste, a slovně požádáte své průvodce, aby vám při tomto procesu asistovali, získáte obrovskou moudrost, která vám ukáže, jak zapojit i svou intelektuální část. Vybízím vás, abyste se s tímto dopravním prostředkem naučili létat a pocítili, jaké to je vznášet se do nepředstavitelných výšek.

 

     Karmické skupiny

 

   Existuje lidský atribut, který je zároveň atributem duše. Někteří z vás se dříve domnívali, že člověk strávil určitý časový cyklus, který je buď rychlý, pomalý, nebo někde mezi tím. Měříte to roky. Máte téměř pravdu s metodou určování cyklů jednotlivce, nevíte však, že časový cyklus platí i pro duši. A ten byl stejný i v minulém životě a bude stejný i v tom příštím. Je to atribut duše a souvisí s vesmírným vzorem vibrace i s časovým cyklem na Zemi. Je to jeden z mnoha atributů, které si nesete do života, náleží k duši a jsou stálé. Tento atribut není biologický, ale má vesmírný původ.

     Novou informací je to, že existuje i vzor cyklů životů, který zapadá do časového cyklu. Ne každý život má zásadní karmickou důležitost. Ve skutečnosti ji většina životů nemá. Proto mnoho lidí žije obyčejné životy bez zřejmých převratů, krizí, učení, čištění nebo osvícení. Mnoho životů je jenom odpočinkovým obdobím mezi těmi významnými. Vaše duše potřebuje období pouze lehkých zapojení karmy mezi těmi těžkými.

     Co to znamená pro vaši práci? Že se můžete lépe zaměřit na významné životy.

     Velmi vás miluji a chtěl bych vám říci více o tématu karmy a o tom, jaký má vztah k vašim životům. Vězte, že vaše duše je specialista na lekce. Na úrovni duše jsou někteří vybaveni pro menší počet těžkých lekcí a jiní pro bezpočet malých lekcí.

 

     Obecně to funguje takto: rozlišujeme tři základní karmické skupiny – skupiny s cykly od 1 do 3, od 4 do 6, od 7 do 9. Neexistuje delší cyklus než 9.  Zvláštní duše, která má více atributů, může měnit cykly dle přání.

     Ti, kteří mají cykly od 1 do 3, jsou posíláni s vhodným karmickým otiskem, který jim umožňuje rychlý obrat mnoha malých, ale přesto silných lekcí. Tyto častější lekce se týkají vzájemných vztahů s ostatními v lekci. Vy je znáte, protože jsou všude kolem vás. Jsou to ti, kteří potřebují vyčistit zážitky s těmi, kteří je zneužili a s těmi, které zneužili oni. Mají neustále problémy s rodiči nebo s dětmi nebo dalšími příbuznými a přáteli. Dá se, že jsou neustálými obětmi nebo cítí, že se musí vzbouřit, nebo se jednorázově či neustále brání. Jak asi čekáte, 1 dostává trochu jiné dávky než 3. Všichni tito lidé se potřebují naučit důležitou lekci tolerance, která je těžká pro všechny lidi.

     Skupina od 4 do 6 je rovnoměrněji rozšířená ve všech typech karmy.  Setkávají se nejen s některými typickými situacemi, kterými je třeba se propracovat, jako je tomu u skupin 1 až 3, ale prožívají i těžší karmické události, které musí brát v úvahu. Tito lidé musí také zpracovávat záležitosti spojené s větším násilím, obvykle člověka proti člověku. Možná někoho upálili ve jménu Boha nebo ještě hůř, naučili se jak používat negativitu ke kontrole druhých. Také jsou to ti, kteří se setkávají s hroznou smrtí v rukách jiného člověka. Je mezi nimi mnoho vůdců a mnoho humanitárních pracovníků. Jejich hlavní lekci je odpuštění… druhým i sobě. Těchto lidí je víc než jiných.

     Skupina od 7 do 9 dostává těžkou pozemskou karmu. Také velmi často figurují na pozici vůdců všeho druhu, ale často umírají násilně – v důsledku pádu, upálení nebo utonutí. Jejich lekce jsou nejčastěji o překročení velkého strachu, který si nesou z minulých událostí. Jejich strach je často tak veliký, že se v současném životě zdají být nevyrovnaní. Tito lidé se nejčastěji stávají mentálně nemocnými – nebo zcela vyrovnanými. Nesou totiž tak těžké atributy, že aby mohli existovat i na nejzákladnější úrovni normálnosti, je obvykle zapotřebí určitá akce. Důvodem, proč se nejčastěji stávají vůdci je to, že hledají moc jako způsob, jak získat kontrolu nad svým strachem.

 

     Vzpomeňte si na jedno z mých prvních poselství: nová síla vašeho neutrálního implantátu může téměř všechny tyto karmické činnosti zrušit.

 

     II. Nová energie a vaše tvořivá síla

 

     Hovořím o nové energii a říkám, že jsem přišel na vaše pozvání (lidstva), protože jste to umožnili. Vy jste vytvořili posun. Země je nyní připravena na něco, co jsme nečekali, a vy jste hlavními hráči v této hře. Když jste byli na druhé straně závoje, požádali jste, abyste zde nyní mohli být, a podepsali jste o tom smlouvy. Moc dobře jste věděli, že existuje šance, že se to takto stane. Jste součástí toho, co se děje, protože jste si to přáli!  Jak přede mnou nyní sedíte (čtete tato slova), vstoupí tato slova do vašich myslí a zůstane tam. Budete si tuto komunikaci pamatovat, až se budete pomalu

přesouvat směrem k volbě, zda to přijmete nebo ne. Pokud si zvolíte, že se posunete spolu s energií, budeme ctít váš záměr a posuneme věcmi ve vaší kultuře, aby to umožnilo váš růst a sílu. Nesouhlaste s tímto posunem, pokud to tak skutečně nemyslíte.

 

     Úžasná nová síla

 

     Pro vás všechny (celé lidstvo) máme novou, důležitou informaci: se začátkem tohoto nového cyklu máte moc přeměnit své „otisky“ (implantáty ne).  To nebylo dříve dostupné žádnému člověku, s výjimkou těch, kteří dorazili na Zemi zcela bez otisků i implantátů (jako Ježíš).

     Získali jste nový mocný atribut, který je přímo spojený s vaším působením na zemi. Mé poselství o konci času v poslední části přinese dobré zprávy těm, kteří jsou vyrovnaní. Jak by se vám líbilo vymazat veškerou karmu, se kterou jste se potýkali celý život? Jak by se vám líbilo mít jinou barvu aury nebo se osvobodit od pevně daných vlastností? Jste unavení z vašeho astrologického znamení?

 

     Díky nové energii lásky máte nyní schopnost uplatnit tuto novou moc a skutečně vystoupit ze své karmy a všech oken akce přímo do bodu neutrality. Tato neutralita anuluje proces duality, vymaže potřebu lekcí, převezme status absolventa, a poskytne vám obrovskou moc. Tato nová moc je nutná, abyste mohli pracovat na přeměně Země. Země bude potřebovat, aby mnozí z vás provedli tento skok. Jinak nebude dost síly potřebných ke splnění úkolů v příštích 11 letech.

     Abyste mohli udělat tento skok do neutrálního otisku, dojde u vás k mnoha událostem.

     Nejdříve musím vyjasnit, co pro vás znamená být „ve statusu absolventa“. Normálně to znamená být připraven k odchodu (smrt hmotného těla). Jednoduše řečeno, nemáte už žádné další lekce a skončili jste tu. Nicméně nyní je vám tento status k dispozici dříve…zasloužili jste si ho a už není spojený s odchodem. Jakmile provedete změnu na tento nový status, budete jiní. Váš život se změní, a vy se budete cítit jinak. Všechny změny budou nakonec pozitivní, ale jako u každé změny bude i zde nutné se s nimi postupně vyrovnat. Jakmile se s tím vyrovnáte, stále budete sami sebou, ale už nebudete mít žádné otisky minulosti ani otisky cíle. Bude to vyžadovat moudrost a pochopení, toleranci a lásku.

     Když si to budete přát, vaše osobnost může zůstat stejná. I ty části života, které vnímáte jako nejlepší, vám zůstanou. Části, u kterých jste si vždy přáli, aby se změnily, se nyní budou moci změnit. V tom spočívá vaše moc. Nyní máte přímou cestu k singulárnímu zdroji lásky, která je dostupná pouze těm se statusem absolventa.  Ježíš a další měli tento status. A vy to potřebujete, abyste mohli změnit Zemi. Také budete mít mnohem delší život. Vaše stárnutí se zpomalí, nemoci už vás nebudou napadat. Navíc budete schopni vnitřně „překročit“ všechny prvky, které by vás jinak ovlivňovaly.

     Dosud byly tyto prvky brány do vašeho těla, kde byly prověřeny vaším karmickým otiskem prostřednictvím vašeho základního genetického kódu. Podle toho, jestli se váš karmický otisk shodoval s celkovým působením této látky, pak byla přijata nebo potlačena. Tato rutina „přijato nebo odmítnuto“ byla prováděna pro zjištění dobrých a špatných látek, takže řídila to, jestli budete mít nemoc, dobrou nebo špatnou výživu, rychlý nebo pomalý metabolismus (štíhlé či tlusté tělo), projeví se snášenlivost či nesnášenlivost léků, vitamínů a léčby. Také vás mohla ochránit před rakovinou, nemocemi srdce, vysokým krevním tlakem atp., nebo je naopak mohla umožnit. Měla kontrolu nad délkou vašeho života (pokud nebyl ukončen jiným způsobem) a měla vliv na váš vzhled. Také vám umožňovala různé druhy talentů. (S neutrálním otiskem jsou dostupné všechny talenty.) 

     Už nebudete dál absorbovat negativitu, ale budete vysílat pozitivní energii kamkoli půjdete, se smělým, spíše než s obranným postojem. Jídlo, ze kterého jste dřív měli vyrážku, alergie, nebo jste z něj onemocněli, už na vás nebude mít vliv. I nadále budete vyzývání k tomu, abyste používali zdravý rozum při výběru výživy, ale to, co na vás mělo jiný vliv, už ho mít nebude. Nemoci vás budou míjet, pokud si neurčíte jinak. Budete mít méně nehod a bude k vám proudit hojnost.  

 

    Otisky a implantáty

 

     Váš otisk je jako duchovní „otisk prstu“, se kterým jste se narodili. Je zastoupen na buněčné úrovni a společně s DNA reagují s vaší biologií (fyzickým tělem). Nemůže být změněn! Příklady vašeho otisku jsou:

- karmické lekce, které se máte podle svého plánu naučit,

- astrologické vlivy, se kterými jste se narodili (představují magnetickou rovnováhu vašeho znamení),

- vaše hvězdná karma (souvisí s tím, na které planetě se narodíte)

- životní lekce,

- barva vaší aury.

     Toto jsou velmi důležité atributy a odrážejí se na rysech vaší osobnosti: egu, typu těla, emočním stavu, stupni imunity vůči nemocem a životní čáře.

     Tento otisk sice nemůže být změněn (nikdy v daném životě), může však být ovlivněn nebo neutralizován stejně mocným duchovním nástrojem (viz dále). Je pro vás těžké to pochopit?

     Představte si toto: ve vaší zahradní hadici je vždy tlak vody. Není nic, co byste mohli udělat, abyste to změnili. Tento tlak pochází z velmi velkého zdroje a je vždy přítomný. Můžete ho však ovládat nebo dokonce zrušit, pokud instalujete vodovodní kohoutek. Tím jste něco přidali, abyste něco neutralizovali.

     Váš implantát je jako vodovodní kohoutek. Zmírňuje váš otisk. Přemýšlejte o svých implantátech jako o „omezovačích“ či o variabilních ovladačích na vašem otisku. Na rozdíl od otisku se stále mění a jsou chytrým způsobem, umožňujícím vašim průvodcům, aby vstoupili do vašeho „duchovního motoru“. Když se narodíte, máte celou sadu implantátů, které omezují určité aspekty vašeho charakteru. Typickým lidským implantátem, (jak Kryon vysvětlil), který máme všichni, je omezovač intelektu a inteligence, takže jsme omezeni na perspektivu dvoudimenzionálního času (minulost a budoucnost) a máme tendence přemýšlet o vesmíru ve dvou dimenzích. Jak se stáváme osvícenějšími, „vylaďujeme“ nebo dokonce nahrazujeme tento implantát tak, abychom „viděli“ jasněji.

Toto jsou příklady toho, co implantáty ovlivňují:

- duchovní rovnováhu (jak omezené je vaše osvícení),

- vaši inteligenci

- vaši toleranci a mírnost,

- vaši moudrost,

- vaše talenty,

- váš vnitřní mír.

     Váš vrozený otisk může být nastaven tak, že máte „horkou hlavu“, jste mohutní a často nemocní, ale implantáty to mohou změnit o 180o,  když zpracujete svou karmu. Je zásadně důležité si zapamatovat příslib toho všeho. Vybíráte si to před příchodem na svět, v nekonečné moudrosti a lásce, coby kousek Boha, kterým jste, když nejste „v lekci“ (na Zemi).

     Největším využitím implantátu od vesmíru je vaše OPROŠTĚNÍ se od karmy. Když úspěšně projdete údobím vašeho života, které naplní vaši karmickou lekci, jste odměněni implantátem, který uvolní část vašeho vrozeného otisku, která nastavila původní lekci. Když to porovnáme s předchozí analogií zahradní hadice, je to jako byste zavřeli určité kohoutky poté, co je trávník v těchto místech dostatečně zalitý. Tlak vody je tam stále, ale vy už jste na těch místech skončili, takže tam přestanete zalévat – zavřete kohoutky a snížíte tím potřebu tlaku.

 

     Žádost o neutrální implantát je jako žádat vesmír o OPROŠTĚNÍ a jak Kryon řekl, je to nové privilegium. V nové energii nám vesmír nabízí speciální mistrovské průvodce, kteří přijdou prostřednictvím našeho záměru a dají nám sadu výrazně neutralizujících atributů, které téměř zruší všechny vlastnosti, jež nám dává otisk. Můžeme nyní zrušit většinu duchovních vlastností daných naším narozením – zahodit veškeré své karmické lekce, získat větší osvícení (a tím i více moudrosti, tolerance a klidu), stát se vyrovnanějšími, zdravými a připravit se na práci s léčením planety. Žádný div, že někteří ŽÁDAJÍ O IMPLANTÁT! Mechanika tohoto oproštění je poselstvím této knihy – předaným prostřednictvím milujícího mistra Kryona.

     To vše je protkáno faktem, že karmickým oproštěním pomáháte i s přeměnou negativního na pozitivní pro planetu způsobem, který ještě nedávno nebyl možný.

     Drazí přátelé, vy i já jsme spojeni společným poutem – nepřetrhnutelným vláknem energie lásky, která nám nyní dodává sílu. My všichni jsme součástí stejné rodiny lidí, která dělá, co může, aby žila na této planetě v míru. Nejdůležitější je, aby se toto poselství dostalo ke všem, kteří jsou připraveni.

   

     Je to pro každého

 

     Tato nová doba je mocná pro každého v osvícení. Toto poselství se soustředilo na ty, kteří si přejí převzít všechny nabízené pocty. Možná máte pocit, že vy musíte zůstat stejní, nebo že v tom nejste zahrnuti. Ale tak to není! Ačkoli možná nebudete žádat o status absolventa, některé z nových sil jsou na požádání i vaše.

     Proces, kdy je vaše síla spíše agresivní než defenzivní, je okamžitě váš. Nárokujte si ho a používejte už teď!  Promítejte si svou bublinu moci kamkoli jdete a sledujte, jak se lidé kolem vás mění. Bude se zdát, jako by se dříve negativní energie odrážely od vaší nové bubliny, místo aby ji narušovaly jako dříve. Nicméně dostanete, čemu věříte, a pokud neuvěříte tomuto poselství, vaše bublina nebude existovat. Také máte mnohem větší léčivou sílu, než jakou jste měli dříve v energii před rokem 1992. Sílu léčit druhé i sebe.

     Nyní je vhodné vysvětlení, proč to tak je. Dosud byly pozitivní a negativní energie po spojení neutrální. V tomto svém životě jste si až dosud byli bez pochyb velmi vědomi negativity a intuitivně jste si uvědomovali, že musíte negativní energie pročistit, abyste dosáhli rovnováhy…protože každá negativní energie rušila energii pozitivní.

     Rovnováha mezi pozitivním a negativním už není neutrální. Nová síla Zdroje singulární lásky, která je pro vás dostupná, to změnila a vy jste si zasloužili situaci, kdy pozitivní vždy vyhraje.  Negativní už nebude nahrazovat nebo rušit pozitivní.  Místo toho bude pozitivita negativitu ignorovat, protože má nyní moc, kterou dříve neměla. Tuto moc jste si zasloužili svou dosavadní prací na planetě, tím, že jste zvýšili vibraci na současnou vysokou úroveň.

 

     Někteří z vás získají nové průvodce a nové atributy vyšších vibrací, i když jste nevykonávali funkci dobrovolníka posunu. Pokud máte zvlášť silné deprese po krátkou dobu, pak si uvědomte, že u vás proběhla změna průvodce.     I když jste nebyli ponecháni sami (jako v případě těch, kteří žádají o status absolventa), odchod průvodce je pro vaši duši znatelný v každé době.

 

Není žádné větší nové síly než verbalizace (slovo) a vizualizace (představa).

Kombinace těchto dvou vytvoří smysl a podstatu tam, kde dřív nebylo nic než negativita a temnota.

 

     Proč byste to neměli chtít? 

 

     Mít neutrální otisk vám přinese změny, které jste nikdy dřív nezažili. Budou vás lákat jiné věci než dřív a změní se pro vás věci, které se mohly zdát obtížné. Navíc období vyrovnávání se nemusí být příjemné.

     1. Od narození jste byli zvyklí chovat se určitým způsobem. Vaše mluva, touhy, činy a obrana – to vše bylo formováno vaší karmou. „Tlačítka“ vaší osobnosti byla pravidelně „mačkána“ a výsledkem bylo očekávané chování. Vaše karma je poměrně často strukturována tak, aby vám pomohla dostat se přes některé tyto pocity a naučit se moudrosti a míru anulováním strachu. Proto je strachu umožněno, aby byl s vámi prostřednictvím vašeho otisku. Ale přirozeným stavem je klid a vy máte pracovat na jeho dosažení. Vaše osobnost se změní. Obecně to bude změna k lepšímu, ale budete se kvůli tomu lišit od ostatních.

     2. Největším pokušením bude něco, co jste si nikdy neuvědomili: budete schopni odejít bez bolesti. Dokážete jednoduše zmizet. Proč zůstávat a pracovat, když nemusíte? Odpověď je zřejmá. Náhle máte svolení zůstat a použít svou sílu ke změně planety. Vaše svolení odejít je absolutní a nezpůsobilo by žádnou negativní energii, ale budete mít také pocity zodpovědnosti – zůstat a pomoci Zemi velkolepým způsobem.  Když tohle teď víte, můžete zůstat a vykonávat svou práci? Ano! Ale uvědomte si nejprve všechny možnosti, než o tento status požádáte. Dostane se vám pomoci, ale vaše touha odejít může být velmi silná.

     3. Karmická skupina, se kterou jste přišli, už s vámi nebude dále propojena. To může být pro vás všechny nejbolestivější. Mnozí z vašich přátel, dokonce i váš partner, vás mohou opustit. Pro ně jste se změnili a stali se někým jiným. Nicméně vám bude toto lidské pouto chybět. To je součástí období přenastavování. Dokážete být sami, pokud to bude nutné?

     4. EGO bude vaším nejhorším nepřítelem. Do určité míry bylo ego součástí vašeho otisku nebo jím bylo vytvořeno. Dokonce i Ježíš měl menší potíže s egem, když si v určité chvíli svého života uvědomil svou sílu a neměl trpělivost s neosvícenými. Ego je svou podstatou lidské. Na druhé straně závoje neexistuje. Mluvím o vnímání vlastní důležitosti, kterou vytváří biologická mysl. Ego je to, když jsou ostatní lidé pro vás méněcenní. Lidské ego je neopodstatněný pocit moci a stává se drogou pro lidskou mysl. Vlastně budete potřebovat další implantát, abyste zamezili tomu, aby vás ego ovlivňovalo – dokud ho nedokážete udržet pod kontrolou. Být člověkem vyžaduje určité ego – tolik, abyste mohli jednat s jinými lidmi….ale ve vašem případě budete silnější než ostatní, a reakce vašeho ega budou tedy velmi silné. Ego vyhání lásku. Musíte zůstat vyrovnaní.

     5. zároveň musíte získat agresivní duchovní povahu. Garantuji vám, že se to týká zejména osvícených. Ochraňovali jste svou duši jakýmkoli způsobem při společenských situacích, kdy jste byli v kontaktu s jinými lidmi? Dělali jste nějaká opatření, aby vaše energie nebyla oslabena?

     Toto je obranná povaha a není už vhodná! Dosud pro vás mohla být nezbytná, abyste zůstali ve vibraci, po které jste toužili, ale nyní se musíte tohoto postoje vzdát. Už se nemusíte bát, že by vás ovlivnila jakákoli nižší vibrace. Myslete na Ježíše a na to, jak On kráčel mezi lidmi, dotýkal se jich, léčil je a hovořil s nimi.

     Když se někoho dotknete, on dostane něco od vás… Nedojde už k žádnému proudu od negativního k pozitivnímu, pokud jde o vaši sílu. Vaše rovnováha tuto podmínku anuluje. Už nikdy se nebudete muset bát toho, že vás budou obtěžovat nižší vibrace. Ti s nižšími vibracemi budou změněni jen tím, že vám budou nabĺízku – a to dokonce aniž byste o tom museli vůbec přemýšlet. Stanete se generátorem síly a pozitivního vlivu. Nic nedokáže narušit vaši sílu. To je singulární zdroj lásky a ten je absolutní.

      6. Další z nejtěžších nastavení se týká vašeho duševního připoutání k minulosti. Dosud jste všichni v rámci svého otisku viděli minulost jako cosi posvátného. Uctíváte členy rodiny, kteří zemřeli. Tento přístup je negativní, ne osvícený, a je vám dán proto, abyste se nad minulost mohli povznést na své cestě k vyrovnanosti. Samotné toto uvědomění by vám mělo dát mnohem lepší náhled na přítomný okamžik. Lidé tráví mnoho životů tím, že se učí propustit vzpomínky a události.

     Zabývání se cestami do minulosti je závislost s negativní energií. Tyto vzpomínky vám přinášejí smutek, trápení, touhu a libování si v lítosti. Tak vytvářejí pocity hněvu a nenaplněné pomsty; všechno sama negativa!

 

     Tvořivá síla

 

     Nyní máte schopnost tvořit spolu s vašimi průvodci… slovně, hlasitě, jakkoli chcete. Vaše místnosti hojnosti, míru a vaší esence jsou připravené a čekají. Můžete do nich kdykoliv vstoupit, když odstartujete tento proces – vyslovte, co potřebujete, a vytvořte to spolu se svými průvodci.  Můžete být na klidných místech, o kterých jste si dřív nemysleli, že byste tam mohli být. Oprostíte se od věcí, které by dříve spouštěly vaše „tlačítka“ hněvu. Zbavíte se černých karmických bublin, které nesete jako svou zátěž v procesu učení. Jediné, co musíte udělat, je požádat. To je nové a je vám to dáno s láskou.

   

     Chtěl bych vám říci o vaší nové tvořivé síle. Chtěl bych vám říci, kdo jste a co nyní můžete dělat. Ještě před tím vám ale chci osobně vyjádřit lásku. Chci, abyste kolem sebe cítili dotek Boží náruče.

     Abych vám mohl povědět o vaší nové síle – a teď je na to vhodná doba – musím vám říct i něco o historii.

     Vězte toto: dalším opakujícím se tématem, které budu často zmiňovat, je to, že ENERGIE JE NYNÍ NOVÁ. Nepodobá se ničemu, co jste dosud jako lidé zažili. Přináší s sebou nejen moc, ale také změnu. Přináší s sebou zrychlení. Teprve v posledních 50 až 60 letech jste se pozvedli ke statusu absolventů a změnili jste planetu. Ti, kteří jsou jako já ve službě pro vás, přicházejí s velkou láskou a velkým vzrušením. Většina z vás ví, že se věci mění. Dochází zde ke zrychlení osobních karmických událostí. Naplňujete karmu rychleji než dříve, zejména s lidmi kolem sebe (dle smlouvy), o kterých víte, že jsou to vaši karmičtí partneři. Vám, kteří víte o spolutvoření, se to děje téměř neustále. Vy, kteří rozumíte záměru a víte, jak s vámi vesmír spolupracuje, si uvědomujete příčiny a důsledky ve svém současném vztahu. Zatímco dříve jste mohli závoj nadzvednout pouze příležitostně, nyní stojíte s jednou nohou pevně zakotvenou na každé straně… i když jste v procesu učení. A bude to tak vždy, když zde budete. Nyní máte schopnosti, které vám byly dány vaší nově získanou silou. Jaké to jsou? Jak je můžete použít? Jak můžete cítit lásku, kterou přinášejí? Jak můžete spolutvořit pro sebe a zhmotňovat věci, které potřebujete? Netrapte se tím. Toto poselství to vyjasní.   

     Nicméně než to uděláme, chtěl bych vás vzít zpět do staré energie. Vy, jako lidské bytosti na této planetě, jste nikdy nebyli schopni nést svou vlastní esenci (energii duše). Ten „ kousek Boha“, kterým jste VY, když zde nejste. V minulosti byla tato vaše část uschována na oddělených místech.

     Když kmeny Izraelitů putovaly, jejich esence byla uschována v Arše Úmluvy. Přemýšleli jste někdy, co přesně tam bylo? Byli jste to VY. Nyní říkám VY, protože jste nebyli vždy tím, kým jste teď, když sedíte v této místnosti nebo čtete tato slova. Vy jste vlastními předky a mnozí z vás se zúčastnili veškeré historie, o které nyní čtete… zanechali jste poselství pro sebe samé. Je velkou ironií, že nyní tyto zprávy objevujete a odhalujete tak svá vlastní slova a vlastní činy!

     Kdybyste měli možnost vyšetřit tělo toho, o kom bylo napsáno, že se dotknul Archy Úmluvy a zemřel kvůli tomu, zjistili byste, že byl zasažen elektrickým proudem. Protože esence vaší duše, která byla uschována v těchto posvátných předmětech kvůli staré energii, byla elektrická. Měla polaritu a byla svou povahou magnetická.

     Ve staré energii se Duch zjevoval před vámi a slovy, jaká slyšíte a čtete teď, vám říkal, kterou cestou se vydat… říkal vám, co přichází a co dělat. A vy jste poslouchali své vůdce, kteří tento hlas slyšeli, protože tak to tehdy chodilo. Protože bez schopnosti nést celou svou esenci jste byli v temnotě… procházeli jste učením, pomalu naplňovali karmu, ale stále jste byli „kousky Boha“, o kterých jsem mnohokrát mluvil. Uveďme záznamy na pravou míru: když Mojžíš klečel před Duchem, neklečel před hořícím keřem nebo stromem. Klečel před poslem Božím. (Moje poznání: Tímto poslem byl archanděl Gabriel.)

     Takové byly cesty starých energií a Duch se skutečně zjevil, aby vám pomohl. Když jste svou esenci nepřenášeli z místa na místo, byla uložena ve svatyni v chrámu. Byla tam uschována, protože jste ještě nedosáhli osvícení, které máte teď. Tyto chrámy byly velkolepými místy, kam mohli vstoupit jen někteří, protože zde byla ukryta vaše vyšší energie. Vězte toto: až bude chrám znovu postaven, bude zde opět posvátná esence a energie, ale už bude jiná. Nebude vaše. Bude naše!  To změní Zemi. Takový je plán a smlouva, protože Země se stává „majákem“ ve vesmíru, aby cestovatelé, jako jsem já, mohli přijít… a zůstat. To je ve vaší budoucnosti, pokud si to budete přát.

 

     Ve staré energii jste byli vedeni Duchem velmi jednoduchým a přímým způsobem – slovně, prostřednictvím poslů, kteří hovořili s vašimi vůdci. Bylo to skutečné. Nová energie je pro vás tolik odlišná, protože stále nesete zátěž starého a nyní máte potíže pochopit a uvědomit si nezměrnost toho, co je v této době přímo před vámi. V nové energii máte nástroje spolutvoření. Změnilo se to, že už není žádná archa a žádné chrámy. Vaše esence toho, kdo jste – ta část, která musela být dříve ukryta a přenášena – je totiž nyní přímo ve vás. A vše, co nyní potřebujete, je spojení mezi vaším lidským tělem v učení a touto nově dostupnou esencí, kterou s sebou nesete (Vyšší Já). To jsou „nástroje“, o kterých nyní mluvíme. To jsou nástroje, které budete používat ke spolutvoření.

     Vaše spolutvořivé síly jsou pouze pro vás. Síla vašich rad a vašeho léčení pro druhé je také velmi účinná, ale podléhá procesům dané osoby… podobně jako tyto knihy pro vás nemohou nic „udělat“, ale nabízejí vám toho hodně, pokud jste připraveni tomu věřit.

 

     Komunikace s vesmírem

 

     Kdybych vám mohl říci jednu hlavní věc o tom, jak s námi druhá strana závoje spolupracuje, řekl bych, že pracuje doslovně. Mnozí osvícení věřící si stále myslí, že vesmír je jako nějaký druh Santa Clause, který ví, kdy spíte nebo jste vzhůru… a že to jediné, co máte udělat, je jen tak postávat a věci vám k nohám spadnou z nebe. Pokud následujete svou cestu, pak se vám samozřejmě otevřou okna příležitostí, která budou v souladu s vaším směrem.

     Vězte toto: pokud u vás vesmír provede výměnu průvodců a pokud úspěšně přeměňujete negativní (energii) na pozitivní, pak vesmír vidí, že odvádíte svou práci a naplňujete svou smlouvu. Pokud se však také stane, že zároveň s tím strádáte, pak si toho vesmír není vědom! „Jak je to možné?“ můžete se ptát.

     Vesmír musí být informován o tom, co potřebujete, a to se děje prostřednictvím vašich průvodců. Může se to zdát podivné, ale o všechny neduchovní věci musíte požádat. Vesmír samozřejmě ví, jaká je vaše příští karmická lekce, čím musíte projít či jaká další příležitost vám příště vstoupí do cesty, ale musí být informován o tom, co potřebujete, abyste mohli dál žít ve svém lidském prostředí.

     Nejprve potřebujete jídlo! To získáte například tak, že si budete vydělávat peníze (peníze nejsou duchovní koncept). Nežádejte o konkrétní scénáře; místo toho své průvodce informujte, jak to obecně chodí tam, kde jste. Kryon nám jasně připomenul, že naši průvodci jsou našim hlavním spojením s druhou stranou závoje. Dejte jim vědět o tom, že potřebujete práci, sdělte jim částku, kterou potřebujete nebo jim řekněte, jak vám může vesmír pomoci, aby vás dostal na místo, kde budete pracovat méně a vydělávat víc atp. Nebuďte příliš konkrétní v těchto „jak“, tím byste omezovali výsledek, protože ten bude doslovný. Dejte jim vědět, co potřebujete, ale neříkejte jim, jak to pro vás udělat. Tomu se říká spolutvoření.

 

     Průvodci potřebují, abyste s nimi mluvili. Vyslovte tyto věci nahlas. Poslouchejte sami sebe, jak tyto věci říkáte (tak, aby zněly správně); pak (poděkujte a) odstupte (nechte je konat). Dostanete, o čem jste hovořili. Zažívám to neustále. Když nekomunikuji, pak se tyto věci dějí jen velmi okrajově. Když komunikuji, začínají se věci dít a dějí se těmi nejméně očekávanými způsoby. Vždy pokračujte v komunikaci (téměř jako by to byla každodenní modlitba), ale nezapomínejte také strávit určitý čas tichým nasloucháním.

 

     Těm, kteří získali nové průvodce, radím, aby s nimi okamžitě začali hovořit. Zaprvé: pokud to neuděláte, začnou okamžitě a bleskurychle pracovat uvnitř vaší hlavy, takže budete mít pocit, že nejste ze Země a velmi rychle vyhoříte. Musíte jim dát vědět, jak rychle mohou pracovat na vašich nových implantátech…jinak to budou provádět „deformující rychlosti“ a vy nebudete schopen náležitě fungovat!

 

     Ti z vás, kteří s touto novou zkušeností nechtějí dělat nic, stále mohou získat mnoho s touto základní informaci o nové energii z vesmíru.  Kryon jasně řekl, že tato nová energie nám dává nové schopnosti – zintenzivnění sebeuvědomění a naplnění. To znamená, že nyní máme svolení dělat mnohem více s tou naší části, která je svou podstatou „kouskem Boha“, o kterém Kryon hovoří. A jediný způsob, jak ji použít, je prostřednictvím průvodců. Jsme zablokováni, takže to nemůžeme udělat sami (proto ta nabídka neutrálního implantátu), ale stále se můžeme stát mnohem mocnějšími…pomáhat lidem i sobě prostřednictvím neustálé komunikace s našimi průvodci.

     Jaké je tedy jednoduché a rychlé tajemství? Požádejte své průvodce o nejlepší způsob! Začněte klidně i nemotorně, pokud je to nutné, a vyslovte nahlas, že potřebujete pomoc s nalezením nejlepší komunikace (viz dále). Okamžitě začněte vysvětlovat, co potřebujete – duchovně i fyzicky. Pamatujte, že jsou zde proto, aby zařídili, že věci pro vás budou fungovat. Jejich skutečným účelem je pomoci vám realizovat (uskutečnit) komunikaci, abyste se lépe posunuli ze své karmické interakce. Použijte tento nově vylepšený kanál (komunikace s průvodci). 

     Nejdůležitější částí komunikace s průvodci je LÁSKA. Bez ní s nimi nebudete schopni komunikovat. Milujte své průvodce tak, jak milujete Boha. Milujte je, jako byste milovali svou nejmilovanější bytost, či zvíře na Zemi. Vizualizujte (představujte) si sami sebe v jejich náručí, jak se vzájemně objímáte…pak začněte s komunikací. Chcete výsledky? Toto vám je přinese.

 

    Čtyři základní mechanismy spolutvoření

 

     Záměr: Pokud se chystáte spolutvořit a umožnit elektřině Ducha, aby vstoupila do vašeho lidského těla, musíte nejprve dát vesmíru najevo záměr, že to tak je. Abyste to mohli udělat, musíte rozpoznat karmu kolem sebe. Buď jí musíte projít, nebo požádat o implantát, protože je velmi důležité, abyste svou karmu odstranili a byli jste světelným tělem, aby mohla vstoupit tvořivá síla. To je zásadní krok jedna. Vězte, že jakmile jednou slovně prostřednictvím svých průvodců vyjádříte svůj záměr a vesmír ho přijme, nemusíte čekat. (Vesmír je doslovný a ctí váš záměr, i kdyby to mělo trvat roky práce, než by se to skutečně odehrálo.) Vaše zpráva rozpohybuje mechanismus, který zruší vaší karmu a uskuteční situace, které by jinak zůstaly v pozadí vašeho života. Také vám to přinese změnu průvodců.

     Ale zatímco se toto všechno děje, můžete okamžitě spolutvořit… protože záměr je vším. Svůj záměr nemůžete odvolat. Buďte tedy velmi opatrní, než jej vyslovíte, protože věci se budou dít vám a pro vás, s láskou a vhodností, když o to požádáte. Dávejte pozor, jak ho vyjádříte. Je to tichý okamžik, když hovoříte k Duchu, posvátná chvíle vaší vlastní volby, když Duchu říkáte: „Chci se chopit své síly a spolutvořit. Mým záměrem je se stát světelnou bytostí. Mým záměrem je použít dar nové energie tak, jak je to vhodné.“

 

     Realita: Toto je druhá položka ze čtyř. Je nejtěžší. Nová energie spolutvoření je nástroj. Podporuje vás, když žijete. Tento druhý bod je o tom, abyste nové nástroje, které vám budou připadat jako KOUZLO, přijali jako REALITU. (Podobně by se jevil mobil před dvěma sty lety jako kouzlo.)  Očekávejte výsledky, když je používáte, a vězte, že o ně můžete požádat, protože je vlastníte.  Tyto nástroje nejsou něčí představy. Ale když k nim budete přistupovat s obezřetností a nedůvěrou, nebudou fungovat a vy budete frustrování, a tyto věci vám pak nebudou sloužit, jak mají.

 

     Vyslovení: Třetí bod se zabývá mechanismem zhmotnění a je to opakující se téma. Jde o vyslovení záměru (formulaci). Vyslali jste zprávu o ZÁMĚRU a vesmír ji obdržel. Vidíte realitu nástrojů před vámi a nyní slovně vyjádřete vůli je používat, a to prostřednictvím svých průvodců tak, abyste tato slova sami slyšeli. Nepodceňujte tyto detaily, protože vyslovení má svůj smysl. Je důležité, aby vaše vlastní uši slyšely, co říkáte ústy. Vaše slova vycházejí ústy do vzduchu a vracejí se zpět do vaší lidské mysli, která nyní slyší, o co žádáte. Tento proces jde “ruku         v ruce“ s tím, co od vás chce slyšet i Duch. A tak fyzické i astrální tělo slyší stejnou zprávu zároveň a tím dojde ke splynutí dvou myslí (fyzické a astrální).

     Říkal jsem vám o lásce a světle, že jsou stejné. Poukazovali jsme na to, že láska má substanci a že je hustá, protože je tekutá. Láska je tekutá. Když tyto věci vyslovujeme, plyne tato tekutina mezi vaší esencí kousku Boha a vaší esencí člověka v procesu učení. To je zásadní! Vyslovení toho co chcete a potřebujete, musí proběhnout nahlas.

     Ve staré energii jste mohli mít myšlenky a ty se mohly uskutečnit ve dnech, kdy jste dokázali dočasně nadzvednout závoj, a vzít si odtud, co jste mohli, dokud se závoj nevrátil na své místo. Tehdy stačilo na tyto věci pouze pomyslet, protože myšlenka je také energie. Nyní, pro získání absolutní síly, musíte tyto věci také vyslovit!

 

   Tvoření pro sebe:  Čtvrtý a poslední bod je dalším zásadním atributem vědomí. Musíte se naučit, jak to funguje. Můžete si spoluvytvořit vše, co chcete, s veškerou vhodností. Pokud jste se očistili pod karmy a jste nyní osvícení, nebudete vytvářet události, které by byly nevhodné pro vás ani pro ostatní kolem vás. Pokud nejste očištění, ale budete to zkoušet, tvořit se vám nepodaří. Když spolutvoříte, tvořte pouze pro sebe. Dovolte, abych vám to vysvětlil. Jste skupina, ale když používáte svou sílu, používejte ji osobně. Tohle všechno je osobně pro vás. Do svého tvoření nezahrnujte žádnou jinou lidskou bytost, nebo vaše síla nebude uplatněna.

     Ale, „můžete se ptát“, jak to tedy je, když chci vytvořit mír ve vztahu nebo dobré věci pro své děti? (V knize je uveden příklad, jak to funguje, na lidech v sudu s dehtem. Na základě změny - očisty jednoho člověka se začnou měnit postupně i ostatní lidé. Každý z nich tak bude tvořit sám pro sebe. A po nějaké době bude celá skupina čistá.

      O co je vhodné žádat? Vězte toto: můžete žádat o hojnost pro sebe. Ve vaší kultuře můžete žádat o stálý příjem. Můžete žádat o toleranci v situacích a záležitostech, které dříve spouštěly vaše „kouzelná“ karmická tlačítka a rozčilovaly vás… a dosáhnete výsledku. Veškeré toto spolutvoření je vhodné, ale když to uděláte, je zde mechanický atribut, která byste měli znát – nežádejte o nic konkrétního. Řekněte Duchu, co potřebujete pro hojnost ve vaší kultuře, abyste mohli existovat, a pak nechte vesmír, aby nalezl cestu. Pamatujte, že My (Duch) jsme doslovní a snažíme se uskutečnit předložené požadavky. Můžete žádat o vaše cíle, ale neříkejte Duchu, jak mají být dosaženy. 

     Láska Ducha je taková, že když požádáte o jablko, nikdy nedostanete hada. Když stojíte před Duchem a odstraníte veškeré své myšlenky a problémy toho dne – když zvednete své ruce a dáte najevo, že souhlasíte, že budete v této době předvoj, bojovníci světla, Duch vás odmění. Nástroje nové energie vám mohou připadat jako kouzlo, ale někteří z vás byli dnes v noci vyléčení! Vyléčení z netolerance. Vnímejte to jako svou realitu a bude to tak.

     Toto pro vás máme, zatímco se nacházíme ve službě a lásce k vám. Má to samozřejmě posvátný základ! Existuje důvod, proč jste si zuli boty. Je to stejný důvod, jako když jsme požádali Mojžíše, aby zul své sandály před zářícím keřem. To proto, aby Duch mohl omýt vaše nohy! A klidný hlas, který k vám nyní hovoří – hlas Ducha prostřednictvím mého partnera – je ten, který hovořil i k Abrahamovi, Mojžíšovi, Noemovi a hovořil také prostřednictvím velkého Mistra Ježíše… a je také přítomný v milujících slovech Paramahansy Yoganandy. To je Duch. Je neměnný, je milující, jste to vy!

     Moje poznámka: Tímto Duchem je „kousek“ Boha, Vyšší Já.

 

     Stará energie

 

     Jako doplnění k informacím, které jsme vám předali 19. června (viz channeling) pro vás shrneme, jaké byly energie ještě nedávno. Pohybujete se v lineárním časovém rámci, jeden krok za druhým, a taková byla i energie. Pamatujete si, když jste byli dětmi a neměli jste zodpovědnost za dům? Když vaši rodiče odešli z domu, nechali s vámi někoho, kdo na dům dohlédl… nebo možná vůbec neodešli, ale vy jste za něj neměli zodpovědnost. Tak to bylo ještě nedávno ve staré energii – až do doby před několika pozemskými lety.  (Rok 1987 – Harmonická konvergence.)

     Vidíte, v té době jste s sebou neměli plnou esenci toho „kdo jste“. Pro proces učení, i když jste byli kousky Boha kráčejícími po Zemi, byla stanovena pravidla, že nemůžete pojmout svou úplnou esenci. Tato pravidla diktovala i úroveň osvícení.

 

     Channeling: Když jste tehdy seděli před channelerem, musel odložit sám sebe (duše spolu s myslí musela opustit své hmotné tělo), aby mohla vstoupit a hovořit bytost Ducha. To bylo pro lidi těžké, protože předčasně stárli. Také byli zahlceni… přesto bylo vhodné, že tito lidé umožnili tento druh channelingu, protože uzavřeli smlouvu, že to udělají. Bytosti přicházely z druhé strany závoje a pak odešly a člověk se mohl vrátit. Takový byl jediný způsob, jak to mohlo být provedeno.  (Moje poznámka: Takovým channelerem byl například tzv. americký „spící prorok“ Edgar Cayce.)

 

     Komunikace s Duchem: Ve vašich rozhovorech s Duchem nebyla žádná zodpovědnost. Bylo to jako s dětmi. Duch k vám přišel lineárním způsobem a informoval vás o tom, co se má stát a co se stane. Duch přišel a dal vám pravidla, kterými jste se měli řídit… a vy jste to dělali.

 

     Spolutvoření: Nebylo vám umožněno spolutvořit. Zázraky byly určeny předem – i když tyto činy byly odpověďmi na vaše modlitby, Duch je stanovil předem. Byli jste informování o tom (při plánování dalšího života), že se odehrají, takže jste se na ně mohli připravit. Pak je Duch pro vás vytvořil. Teprve v posledních padesáti letech bylo umožněno, aby se tato energie začala pomalu měnit… a jaká to změna! Zatímco s vámi nyní hovoříme, stojí před vámi zástupy bytostí, které jsem s sebou vzal. To je nové! Jsou zde jako podpora nové energie a vaší nové síly – síly, kterou jste si zasloužili!

     Jaká je nová energie? Celý důvod Kryonovy návštěvy a času, který zde strávím, spočívá v přenastavení mřížkového systému (magnetického pole Země), abychom vám umožnili použít vaši nově získanou sílu.

     Máte v (karmickém) otisku omezení, která vám neumožňují pochopit ani čas takový, jaký opravdu je, stejně jako omezení pochopit, že něco může být bez začátku a bez konce. Jak bychom tedy mohli čekat, že vůbec kdy pochopíte svou vlastní dualitu… fakt, že jste rozděleni do částí? Existuje vaše část, která ve vás v tuto chvíli nesídlí. Existuje část, které říkáme „Vyšší Já“ a která je uschována jinde. Bylo to tak i ve staré energii, jenže tehdy byla vaše esence uschována kdesi na podivných místech – v posvátných chrámech. Nyní jsou vaše esence skladovány přímo v mřížkovém systému.

     Teď, v nové energii, se ujímáte své esence, která je „vy“, spojujete ji se svou dualitou a přesouváte ji do své vlastní fyzické osoby, čímž ve skutečnosti „ovlivňujete“ mřížkový systém. Energie vaší vlastní esence, vaše Vyšší Já, představuje tekuté světlo proudící do vašeho lidství, když se chopíte své síly – protože máte svolení to udělat – a „oblékáte si“ energii z mřížkového systému. Toto je pro vás obtížný koncept – uvěřit, že skutečně existuje část vás samých, která není uvnitř vás – ale je to tak. Čím větší si dovolíte osvícení a tvoření pro sebe, tím více toho odebíráte z mřížky.

     Je důležité, abyste věděli, co se děje v mřížkovém systému. Je zde polarita, které si nejste vědomi. V jedné části vašeho kontinentu (Severní Amerika, oblast „čtyři rohy) je úschovna a je zde v zásadě ženská polarita (jin). Mužská polarita (jang) je pro změnu v oblasti Orientu.

     Lidé žijící v oblasti čtyř rohů tento koncept cítí velmi silně, protože představuje dočasnou nerovnováhu vlivem toho, že si odsud berete své nové osvícení a sílu. Naplňujete se esencí svého Vyššího Já… abyste nechali světlo proudit dovnitř a stali se „světelnými bytostmi“.  Ženy to v této oblasti cítí silněji než muži. V oblasti, kde je polarita obráceně, to zase vnímají více muži než ženy. A tak je to v této nové energii, že si můžete brát z těchto oblastí, protože je vám to umožněno. A umožněno je vám i léčení a zhmotňování.

 

      Nová energie

 

      V nové energii je tedy dítě pryč. Jste naplněni zodpovědnosti, která je nyní vaše. Jako děti jste si neuvědomovali, co se stane, až převezmete svou novou moc… ale cítili jste to. To je klíč, drazí. Kvůli omezením ve vašem otisku vám nemůžu vysvětlit, co se děje, abych uspokojil touhu vašeho mozku, který touží po logickém vysvětlení, ale můžete to cítit. Když cítíte, co se děje, můžete požádat o víc, a to se stane.

 

     Channeling: Nyní je channeling jiný… takový, jaký probíhá nyní před vámi – channeler je celou dobu vědomý, přicházející informace ověřuje a díky tomu je channeling jasnější. Duch (Kryon) vás díky tomu může navštívit osobně… a také vám díky tomu může osobně projevovat lásku. Byli jste si v minulosti vědomi lásky, kterou k vám Duch cítí? Pochybuji o tom. Nyní může láska proudit oběma směry. Milujete Ducha? Můžete to otevřeně přiznat i ve svých myšlenkách, protože Duch vás samozřejmě miluje.

 

     Komunikace s Duchem: Při vaší komunikaci s Duchem jsou věci velmi odlišné… a to nám pomůže vysvětlit, co se děje, je to velmi důležité. Komunikace už není lineární. V životě používáte svou vlastní intuitivní lidskou volbu různé věci udělat… děláte rozhodnutí v době, kdy jsou potřeba. A toto je nyní způsob, jakým s vámi bude Duch pracovat, protože jste spolupracujícím kouskem Boha. Jak kráčíte životem, jsou vám skrze Vyšší Já dávány odpovědi tehdy, když je potřebujete, nikoli předem. Je to pro vás nepříjemné? Ano. Musíte „cítit“, jaké to je, abyste si na to mohli zvyknout a vážit si toho. (Moje poznámka: Jedná se o vnímání způsobu komunikace v lidském těle.)

 

     Spolutvoření: Nyní máte moc tvořit pro sebe. Zatímco dříve jste to dělat nemohli, nyní můžete ve svém životě manifestovat (zhmotňovat) věci, které potřebujete: hojnost, zdraví, zázraky a „kouzla“. Někteří z vás o tom pochybují. To způsobuje váš otisk. Otevřete tomuto konceptu svá srdce, protože to vše je skutečně vaše.

 

     Implantát: Záměr je vším! Drazí, pokud jste požádali o implantát, nemůžete to odvolat… vidíte, už v tuto chvíli ho máte. I když může dojít k přechodnému období, kdy je vaše žádost vyřizována, samotný záměr zaručuje, že ho obdržíte. Proto se neptejte: „Mám ho?“ Symptomy jeho příchodu zůstávají stejné: živé sny, období smutku nebo deprese. Každý z vás má ale jiný časový cyklus. Každý z vás pochází z jiného místa. Mnozí pochází z různých kultur. Nejdůležitější ale je, že někteří z vás mají hrozivé karmické atributy a někteří žádné. Implantát je „odstraňovač“ veškeré karmy. Proto tu jste – abyste zvýšili vibraci na planetě Zemi tím, že „procházíte karmou“ a posouváte se dál ve své práci. Nic nezvýší vibraci na planetě rychleji než žádost o neutrální implantát, protože je tím karma zrušena stejně, jako byste jí osobně prošli, jenom rychleji. Ti z vás, kteří mají těžkou karmu, budou mít mnohem těžší období přechodu než ti, kteří jsou už bez karmy. Někteří z vás obdrží implantát a ani to nepoznají. A jiní projdou obdobím smutku.

     V průběhu tohoto procesu (obdržení implantátu) možná ztratíte své negativní karmické atributy a budou vám skutečně chybět. Je zde drama a vy jste si na něj zvykli. Jak poznáte, že jste implantát obdrželi? Hledejte karmu mezi vámi a dalšími lidskými bytostmi, se kterými jste spojeni. Podívejte se, jak s vámi jednají. Uvědomujete si problémy související s dalšími členy vaší rodiny? Jste si vědomi karmy ve vašich vztazích? Když požádáte o neutrální implantát, tyto karmické atributy začnou být odstraňovány. Jakmile zmizí, lidé na druhé straně karmického vztahu to pocítí stejně jako vy, i když si nebudou vědomi toho, co se stalo. To je klíčem… tak poznáte, že je implantát na místě.

     Můžete se ptát, co bude dál? Vytvořili jste si lidský předpoklad, že změna průvodců proběhne jenom jednou. Vězte ale toto: jak budete vyzvedávat svou esenci z mřížkového systému a stávat se světelnými bytostmi, vaši průvodci se budou v průběhu vašeho života měnit pravidelně. Často to bude radostné. Je to součástí vašeho růstu. Protože každý z vás má vedle sebe armádu bytostí ve službě, která čeká, až objevíte své osvícení – na jakékoli úrovni si přejete.

 

     Pro dokreslení možností léčení a vlivu staré a nové energie uvádím výňatek z channelingu  „Nová energie léčení“ z 19.8.2006:

Dovolte, abych vám řekl o zřízení, ve kterém se nacházíte… zřízení Armagedonu pro ty ve vaší kultuře. Až do roku 1987 probíhalo léčení druhu, o který jste žádali, nedostatečně a s velkými prodlevami.  Jistěže i předtím kráčeli po Zemi Mistři a byli to samozřejmě i léčitelé. Ale když to porovnáte s tím, co je k dispozici dnes, přijde vám to minulé léčení skoro jako v temném středověku. Mluvím teď o 60., 70. a 80. letech. Předěl nastal s energií 11:11 roku 1987 (číslo 25 či sedmička v numerologii). Harmonická Konvergence všechno změnila. Byl to milník svolení, kdy lidstvo dalo svolení k obrovskému pokroku a zrychlení ve znalostech, vědomí a energii. Tohle jste zažívali, ačkoli někteří z vás očekávali nirvánu! Místo toho jste dostali školu!

Tato energie dokonce změnila i způsob, jakým funguje léčení, a někteří z vás vědí, o čem mluvím. V minulosti přišli ti, kteří chtěli léčení, za léčitelem a řekli: "Onemocněl jsem a chci, abyste mne uzdravil." A léčitel mohl začít svoji nejlepší práci s touto nemocí. Dnes by měl léčitel říct: "No, nejdřív je třeba vytvořit ´rovnováhu celého těla´, protože je to mistrovství ve vás, které musí vyléčit vaši nemoc.“ A nemocný může říci: „Ne, díky, jen uzdravte tu nemoc, prosím.“ Ale tak už to nebude fungovat. Ti, kteří chtějí pouze „vyléčit nemoc“, zahynou. Je to věk zodpovědnosti, a ti, kteří se probudí k mistrovství ve svém nitru, přežijí. To je nové paradigma léčení na této planetě a zároveň nový způsob přežití.

Věci se již začaly pohybovat pryč ze staré energie, pryč od starých zvyků, víte? Nemůžete mít rachotinu na dvorku a očekávat, že nové pneumatiky z ní udělají závodní auto. A takto vás to učíme. Je to prožitek celého těla, ne jen nový způsob práce se starým člověkem. Je to v souladu s tím, jak Země začíná vibrovat výše a všechny věci kolem, všechny dosud neaktivní systémy, se začínají pomalu aktivovat. Vznikne něco jiného, než jste čekali. Léčení nebude stejné. Už si někdo z vás všiml, že vaše nemocnice jsou jedním z nejnebezpečnějších míst pro vaše zdraví? Dává to smysl? Možná je něco jiného, co byste měli udělat, a co je mnohem bezpečnější? Co takhle studium léčitele ve vašem nitru?

Někteří řeknou: "Chci hodně energie. Chci jít k léčiteli a získat spoustu energie." Ale dnešní léčitel jim odpoví, že nejprve musí vyvážit sebe ve všech směrech, aby bylo možné dostat energii, po které touží. Ale oni řeknou: "Ne, děkuji, prosím jen energii, to je všechno, co chci." Začínáte vidět tu změnu? Systém se mění od "prosím, pomoz mi" na "prosím, pomoz mi, abych si pomohl pomoci sám". Největší změna u metafyzických lidí na planetě bude od "já chudák" k "já Mistr" Proto jsou hluboké vyrovnávací systémy, které jsme vás dnes učili, pouze několik let staré. Přišly teprve poté, co jste překročili milník Harmonické Konvergence. Možná máte pocit, že je to všechno náhoda?

Existují lidé, kteří se potýkají s myslí a říkají léčiteli: "Jsem plný strachu. Byl jsem u psychologů, a přesto se bojím. Kdybych se tak mohl přestat bát a být šťastný." A léčitel by měl říci: "Dobrá, postarejme se o to. Začněme proces, ve kterém se dozvíte víc o sobě a dokážete se o vše postarat." A oni na to: "Ne, děkuji, chci se jen zbavit strachu. Všechno ostatní je v pořádku."  No, všechno ostatní není v pořádku, jinak by tu nebyl strach! Stejné je to s hněvem, víte? "Můžete něco udělat s hněvem, prosím? Máte na to pilulku, doktore? Jenom na vztek, na nic jiného. Pak budu v pohodě, víte?" Tak právě tento druh minulého škatulkování už nefunguje.

Je to velkolepé a je to zkušenost celého těla. Existují lidé, kteří přijdou a sdělí vám: "Jsem tak unavený z duality. Nevím, co mám dělat. Na Zemi je tolik temnoty. Mám tolik problémů, když sleduji zprávy, deprimuje mě to. Kéž bych v mém životě mohl cítit radost. Mohl byste mi dát kousek radosti? Máte pilulku na radost, doktore?" A odpověď je ‒ ne, tak už to nefunguje. Uvidíte to stále častěji, tuto zkušenost celého těla. Stejné je to se spiritualitou. Vědomosti už nedokáží nasytit hlad duše. Mnozí lidé budou přicházet a říkat: "Chci zvýšit svou zbožnost. Chci víc vědomí. Můžeš mi dát více znalostí, abych byl vědomější? Pak vše zaklapne na své místo." Už to nejde. Ti, kteří měli vše postaveno pouze na

„znalosti věcí“, už nebudou prožívat zkušenost celého těla pouze prostřednictvím vědění. To vytváří částečné vědomí bez rovnováhy.

Víte, co by se stalo, kdybyste byli schopni někoho vyléčit, aby zůstal "beze strachu?" Vytvořili byste nebojácnou lidskou bytost s potenciálem běsnícího monstra…arogantního ve všech směrech. Vidíte, skutečný člověk beze strachu se nebojí, protože mu to říká intuice v jeho DNA, ne že by se o tom někde dočetl. Duch už neposkytuje léčení tímto způsobem. Energie se změnila.

 

     III. Léčení sebe sama a druhých                                                                                                                         

 

      Sebeléčení.

 

     Můj partner (Lee Carroll) mi mnohokrát kladl tuto otázku: „Proč to tak je, že stojím před lidmi, kteří chtějí být uzdravení, modlím se za ně, přikládám na ně ruce, a přesto to nemá žádný výsledek?“

     Pamatujte si, že nemoc patří danému člověku. Jeho tělo ji umožnilo. Proto je za ni onen člověk zodpovědný….

a je zodpovědný i za její odchod. Tudíž musí každý člověk osobně umožnit, aby jeho nemoc odešla. Na osobní bázi je snazší vyléčit sebe než druhé, protože sami nad sebou máte úplnou kontrolu a jste za sebe plně zodpovědní. Uzdravení může být okamžité a úplné. Také může být okamžité, ale částečné. Všechny tyto věci jsou vhodné v závislosti na vaší karmické cestě  v danou chvíli a také v závislosti na načasování léčení.

 

     Žádost o neutrální implantát (pro sebe) a nové průvodce může v nové energii přinést rychlé uzdravení.              U některých z vás může dojít ke zvratům (k výraznému léčení), které bude pro vědu matoucí. U některých z vás dojde k zázrakům. V tom spočívají kouzla a zázraky  - v sebeléčení. Při sebeléčení máte úplnou kontrolu nad svou vlastní karmou! Jakmile to bude jednou odhaleno, už zde nebude šance pro fantom (bublina negativity a strachu). Budete o něm vědět. Jakmile ho odhalíte a projdete jím, uzdravíte tím své tělo, dosáhnete rovnováhy a vytvoříte situaci, kdy už „klíč“ nebude pasovat do „zámku“ – teď hovořím o nemoci, která se snaží dostat dovnitř.

 

     Léčení druhých

 

     Pokud jde léčení druhých, je to složité, ale v zásadě jsou zde tato pravidla:

     Drazí, nikdy to nepřestávejte zkoušet!  Když k vám přijde někdo s pláčem a ve velkých bolestech nebo někdo se smrtelnou nemocí nebo někdo jen se zdánlivě lehkými chorobami jako je stres nebo zvýšený krevní tlak, udělejte, co můžete, a použijte pro ně svůj postup. Uvědomte si, že jsou polarizovaní. Použijte svou novou medicínu a své přístroje. Poučte je o záměru a udělejte, co můžete, abyste umožnili jejich uzdravení…

     A tady je to, co se stane: Během vašeho postupu a přitom, když jim budete odhalovat jejich karmu, mohou vidět světlo, které poskytujete. Pokud to bude vhodné, mohou se sami uzdravit. Nicméně jejich karmická smlouva vždy vyhrává! Vy nejste za jejich smlouvu zodpovědní! Jste zodpovědní za to, abyste rozsvítili světlo, když byli v temnotě a nerovnováze. Pokud se rozhodnou vyskočit, pobíhat kolem, tančit ve světle a uzdravit se, je to jejich volba. Pokud se rozhodnou, že nechají své oči před světlem zavřené, je to jejich volba. Pokud se rozhodnou, že uvidí světlo, ale budou se ho bát, je to jejich volba. Vy jste zodpovědní pouze za osvětlení. Rozsviťte světlo a udělejte, co můžete. Nepřebírejte zodpovědnost za jejich léčení ani za jejich nevyléčení! Radujte se z procesu a jděte dál.

     Ale chci vám říci ještě toto: nevzdávejte to! Může to být jediný rozdíl mezi možnosti, že tento člověk jednoho dne zemře, a tím, že dosáhne osvícení, bude žít! Když je člověk připraven, dojde k léčení. Součástí vašeho léčení může být jednoduše to, že ho připravíte, aby ho pak mohl vyléčit někdo jiný. Vězte, že jeden může připravit člověka tak, aby druhý mohl uspět. Takové jsou mechanismy léčení. Protože léčitel, který stále dokola pracuje s lidmi, a oni přesto zemřou, rozumí vesmírné vhodnosti a načasování. Může to být tak, že onen člověk měl zemřít, aby mohl být odměněn novým příchodem, kdy bude opět svěží a nový…a to velmi rychle! Je to vážně tak hrozná věc? Pokuste se být v míru s vhodností Ducha.

 

     Vaše snahy mohou skutečně způsobit sebeléčení druhých. Protože oni jsou zcela zodpovědní za své vlastní léčení. Vy je ve skutečnosti vůbec neléčíte. Jste jednoduše tady, abyste jim svým příkladem léčebného a vyrovnávacího procesu odhalili pravdu o jejich vlastním individuálním procesu léčení. Proto je prvek „záměru“ tak zásadní.

 

     Atributy zdraví a léčení

 

     Chtěl bych, abyste věděli, že tím, co následuje, nechceme vám léčitelům v publiku či u knih nařizovat, abyste změnili cokoli na tom, co děláte. Pokud máte ve své práci úspěchy, pak není třeba víc říkat. To, co následuje, má vaši činnost zlepšit. Pokud uděláte jakékoli z navrhovaných změn, pak budou pozitivní. Budou to osvícené změny. Přinesou vám lepší výsledky!

     Nemoc a nerovnováha: Vězte, že je to důležité téma. Duch (Bůh) vám nedá nemoc ani nerovnováhu! Duch vás, lidi v procesu učení, nesoudí. Chceme, abyste věděli, odkud vaše nemoc pochází. Vychází přímo z VÁS! Je to vaše volba. Ještě než jste přišli, souhlasili jste, že ji vytvoříte nebo umožníte. Je založena na logickém posouzení karmy minulého života. Tudíž jste za ní každým způsobem zodpovědní. Duch vám nic neudělal. Je skutečně vaše – stejně jako ruce a nohy. Předem jste o ni požádali a teď je tady. Může vám připadat divné, že byste mohli požádat o něco tak zdánlivě negativního, děsivého a strach produkujícího. Není to snad v úplném souladu s karmickými lekcemi, které jsou tak děsivé a plné strachu? Protože to všechno je vzájemně propojené. Churavost vaší biologie (těla) je jednoduše vaše karma. Je to jazyk těla člověka v učení.

     Dovolte, abych vám teď řekl o několika atributech lidského těla.

Polarita: Drazí, když jdete na vyšetření vašimi „moderními“ lékařskými zařízeními, nikde nenajdete žádné, které by měřilo polaritu a magnetickou rovnováhu vašich orgánů. Nikdo je také nikde nevylaďuje. Přesto jsou polarita a rovnováha zásadní pro vaše zdraví.

     Už dříve jsem vám řekl o „gauči (polštáři) vašeho magnetického pole“, na kterém „sedíte“ a za který jste zodpovědný. Řekl jsem vám, že bez něho byste určitě zemřeli, protože byl navržen a vytvořen pro vaši biologii.  A přesto to stále nebylo uznáno a pochopeno. Polarita vašeho lidského těla (představuje energii jang a jin) jde „ruku v ruce“ s polaritou Země. Pokud jste perfektně vyvážení a polarita je správná, pak do vás nemoc nemůže vstoupit. „Klíč“ nezapadne do zámku. Stálo by tedy za to, abyste se o této polaritě dozvěděli!

     Každý orgán (v těle) má svou vlastní polaritu, která působí na polaritu vedlejšího orgánu. Je to složité, protože jsou dva druhy polarity: absolutní a relativní. Absolutní polarita je jako dvojpól, to znamená, že pozitivní a negativní nastavení zůstává stejné bez ohledu na fyzické sklony člověka. Relativní polarita se naopak se sklony člověka mění.

     Dva z hlavních orgánů mají relativní polaritu: kůže a mozek. Veškeré polarizované orgány reagují na polaritu planety, ale relativně polarizované orgány reagují také na fyzické sklony člověka.

     Polarita může být měřena ze zdravotních důvodů. Měří se prostřednictvím otisků vašich prstů. Zařízení, které to měří, je v současnosti (rok 1994) dostupné v Německu.

     Moje poznání: V současné době se nachází takové zařízení na několika místech i v Česku.

 

     Pohyb: Dalším faktorem, který je zásadní pro vaše pochopení, je pohyb. Když se vaše pozemská zvířata narodí, mnozí je pozorují s úžasem, protože mají instinkty a intuici, která jim říká, kdo jsou. Sotva vylezou z matčina lůna, už vědí, kam se schovat. Vědí, kde je jídlo, vše zdánlivě bez jakéhokoli učení. Některé z nich také využívají magnetické navigace, přímého spojení biologie a zemského magnetického pole… na buněčné úrovni.

     Pozorujte děti! Když přijdou na svět, mají také intuici a některé instinkty, které si přinesly z předchozího poznání Ducha. Jednou z prvních věcí, které chtějí děti dělat, jakmile jsou dostatečně pohyblivé, i když ještě neumí chodit, je TOČIT SE. To není náhoda. Proč to dělají? Protože intuitivně vědí, že tím vyrovnávají a polarizují své orgány. Co dělají, když jsou dostatečně pohyblivé, aby mohly stát a běhat? Drží se za ruce a chodí v kruhu! (Pozorujte, kterým směrem jdou!)

     Pohyb je pro zdraví nezbytný. Směr pohybu má svůj smysl. Povím vám o tom, proč to funguje. Točení doleva (proti směru hodinových ručiček), pokud se nacházíte nad rovníkem (na severní polokouli), je jemným postrčením polarity. Je dobré pro zdraví a zajišťuje rovnováhu. Točení vpravo nad rovníkem je pro léčení, protože točením vpravo je vyvinuta mnohem větší energie. Pro ty, kteří žijí na jižní polokouli je to opačně. Proč to tak je?

     Máte polaritu, která je měřitelná. Některá má formu jednoduchého dvojpólu, to znamená plus a mínus, jako u magnetu. Řekl jsem vám, že vaše tělo má tuto esenci polarity, která je měřitelná a viditelná ve vaší auře. Vaše aura je součtem i rozdílem polarity a mění se s rovnováhou a zdravím jednotlivce. Řekl jsem vám, že magnetické pole Země je „gaučem“, na kterém magneticky sedíte…který si užíváte, který vás vylaďuje a umožňuje vám dobré zdraví a osvícení. Odpovězte na toto: co se na vaší planetě stane, když vezmete zmagnetizovanou železnou tyč a budete s ní pohybovat stále dokola v oblasti působení jiného většího, magnetického pole? Vytváří to energii, které říkáte elektrický proud.

     Jste polarizované bytosti, otáčející se proti liniím vlivu (magnetickým silokřivkám) zemského magnetického pole, které je měřitelné. Vaším otáčením je vytvářena energie. Nad a pod rovníkem je výsledek otáčení ovlivněn nikoli nezbytně rotací planety, ale tím, že nad rovníkem je pozitivní vliv (+ pól) obrovského dvojpólu a dole je negativní vliv (- pól). Proto to funguje. Pohyb je katalyzátorem rovnováhy! Samotný pohyb nebude fungovat bez záměru.

 

     Moje poznání: Otáčení není otáčením lidského těla kolem vlastní osy, ale jedná se o pohyb po kružnici. Postačujícím a účinným je pohyb po kružnici o průměru 1-2 metry, což se dá snadno uskutečnit i v podmínkách našeho bytu. Pohyb může představovat chůzi, lehký klus, případně běh na větší kružnici. Postačující dobou pohybu po kružnici je 5 minut. Není potřeba delší doby, ale neměla by být ani kratší. Toto otáčení je dobré provádět 5 krát denně v přibližně stejných časových rozestupech 2-3 hodin.

     Před začátkem je potřeba vyslovit záměr toho, čeho chceme dosáhnout, např. slovy:

1.  „Prosím Vesmír o polarizaci mého hmotného těla a všech jeho tělesných soustav.“ Pak se otáčím po kružnici doleva po dobu 5 minut.

2. „Prosím Vesmír o doplnění energie a léčení mé nemoci…, projevů nemoci…., postižení…. (doplnit konkrétními názvy). Pak se otáčím po kružnici vpravo po dobu 5 minut. Toto léčení je podpůrné léčení i v případech léčení alopatickou medicínou, tedy za pomoci chemických léků.

 

     Nové léky: Uvidíte, jak k vám přicházejí léky, které jsou velmi zvláštní. Léky v New Age (= v novém věku, což znamená, že chemické léky vyráběné v nové planetární energii po roce 2002) budou obsahovat život  (v roce 2015 jsou ještě účinnější). Tady přichází na scénu „předpojatost“ léčení.  I když se točíte, je nezbytný záměr, abyste vytvořili rovnováhu nebo léčení. A když budete aplikovat nové léky (vyrobené v nové planetární energii), musíte je vítat! Musí zde být záměr. Musí zde být zodpovědnost. Žádný z nových léků bez toho nebude fungovat. Musíte je vítat a milovat. Pokud budete jen nečinně stát, bát se jich a doufat, že budou fungovat – když je necháte vstoupit do svého těla, necháte je postarat se o něco, na čem byste se měli podílet – pak budou jen nečinně ležet  (v žaludku). Musíte je vítat (aby vůbec fungovaly). Některé z věcí, které vám zde říkám, budou znít hloupě a nevědecky. Pravda však zůstává pravdou, ať se rozhodnete věřit čemukoli.

 

     Nové přístroje: Přijdou k vám přístroje, které budete muset také vítat, protože ani ony nebudou fungovat, pokud s nimi nebudete zcela spolupracovat. To je nový druh vědy, kde jsou lidské bytosti interaktivní (spolupůsobící). (Od roku 1994, kdy byla napsána tato kniha, došlo za 20 let k velkému skoku v přístrojové medicínské technice a ve způsobech operací a léčení.)

     Léčitelé obecně: Nyní bych vám chtěl říci o některých atributech léčitelů na této planetě. Skuteční léčitelé, kteří mají trvalé výsledky a kteří si z léčení udělali své povolání, nesou jedny z nejtěžších karem na planetě. Skutečný léčitel má dlouhý časový cyklus a nemění se snadno. Mnozí z vás zjistí, že toho na sebe hodně nachytají. To znamená, že zachytíte hodně z toho, co odstraňujete, když léčíte. Nesete to mnoha způsoby – někteří z vás v podobě nadváhy, jiní ve formě vzteku či obav o planetu. Zdá se vám, že je tolik lidí, které je třeba uzdravit, ale tak málo času…Mnozí z vás se bojí, že ztratí svou sílu. To všechno jsou atributy skutečných léčitelů.

     Tyto atributy vytvořila jejich těžká karma. Vy, ze všech lidí na planetě, máte největší dar od nové energie. Když se chopíte nového implantátu nebo požádáte o nové průvodce, obdržíte obrovský dar! Tím darem je fakt, že nyní můžete chodit mezi těmi, kteří jsou nejistí, utrápení a nevyrovnaní, dotýkat se jich a už nikdy od nich nic nenachytáte. Už se nebudete muset bát, že převezmete jejich znaky nerovnováhy, a to ani při fyzickém kontaktu. To je nový dar změny průvodce. Je to součást vaši nové síly. Ti, kteří to přijmou, budou vědět, o čem mluvím.

     Už dříve jsem vám dal informaci, že ti s nejtěžší karmou ponesou změnu průvodců nejhůř. Tudíž byste měli očekávat těžké časy. Pokud si tuto cestu zvolíte, budete obrovsky odměněni. Představte si léčení bez stresu a obav! Představte si zcela vyrovnanou osobu…to budete vy! Jsou pro to dobré důvody, protože děláte tu nejtěžší práci.

     IV. Možnosti celostního léčení

     Existuje mnoho knih, které byly napsány osvícenými lékaři, které jsou založeny na karmické očistě a léčebném záměru a následkem bývá vhodné léčení až zázračné vyléčení. Jejich název a kratší texty o jejich obsahu jsou uveřejněny také na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz. Zde se zabývám jen způsoby, které jsou založeny na síle myšlenky, slova a léčebného záměru.

     1. Léčení skrze moudrost těla - innate a buněčnou strukturu. Tento způsob je popsán dostatečně v Knize 12 -  „Dvanáct vrstev DNA“.

 

            Základní poznatky o innate:
            Lidské vědomí představuje informační pole a má 3 části:
  1. Je to dle channelingu pojem vědomí přežití. To odpovídá také pojmu podvědomí. Vedení přebírá mozek a všechny procesy v těle probíhají automaticky, nezávisle na lidské vůli.
  2. Je to dle channelingu pojem vrozené vědomí – innate. To odpovídá pojmu vědomí. Zde se nachází všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti ze současného života.
  3. Je to nadvědomí – zde se nachází všechny informace o našich minulých životech a o všem, co s nimi souvisí.

 

     Lidské bytosti mají mimo jiné devět aspektů, devět energií, které se nacházejí ve třech skupinách a po třech aspektech. Je to lidská skupina, skupina duchovní a podpůrná skupina. Ve všech třech skupinách se nachází Vyšší Já a v lidské skupině také lidské vědomí, které je součástí DNA a innate – vrozená moudrost těla.

     Lidský mozek je dokonalý transformátor a procesor i kalkulátor, vnímá skrze smysly a reaguje na podněty určitým způsobem.

     Mozek ale neví nic o tom, co se děje v našich buňkách nebo v našem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení našeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se lehce zmást. Mozek není napojený na buněčnou strukturu. Ale innate je.

     Innate je inteligence hmotného těla,  innate je vrozená moudrost lidského hmotného těla. Innate ví o celém našem systému. Je právě tak „inteligentní“ jako náš mozek, ale jinak.

     Innate je také kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA, které vědí vše o našem duchovním a buněčném vývoji. Innate si podává ruku s naším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny. Je to naše lidské tělo a je spojeno se vším.

 

     Náš mozek není „napojený“

     Prostřednictvím mozku nikdy nedostaneme signál o počátku určitých nemocí, s výjimkou bolestí a nepohodlí. Ale innate o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. Innate ví od první chvíle, když to vstoupí do těla, protože bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat a celý imunitní systém je v pozoru! Ale na úrovni mozku o tom nemáme ani tušení, protože mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby nám pomohl přežít.

     Innate není v našem mozku, ale je v každé buňce našeho těla, je v každé molekule naší DNA.

 

      Merkaba – kvantové pole innate

     Innate si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustálé vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole innate. Merkaba je kvantové pole okolo našeho těla, které velmi silně pulzuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Merkaba se nazývá také jako „světelné tělo“.

     Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst. Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před námi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od naší innate skrze Merkabu. Intuitivní léčitel cítí kvantovou energii v našem poli vysílanou

naší innate o našem zdraví, o tom, co se děje v našem těle a co v nás možná bují. To je to jediné, co innate dělá.

     Innate se nestará o to, jak vypadáme. Stará se o naše zdraví. Innate zodpovídá za spontánní uzdravení.

 

     Dolování Akáši – úkol pro innate

     Máme-li ve svém těle nějakou nemoc, a chceme dolovat Akášu způsobem, který přivolá naše vyléčení, můžeme. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové sdělení vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připravené, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jsme nebyli nemocní. Detailní plán spočívá v našem nitru, protože jsme to získali a prožili. Innate nám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra naší Akáši a umístit je do naší buněčné struktury. Tak je moudrá – inteligentní. Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbude ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále.

     Při této práci s innate se může projevit potvrzující mrazení. A vzalo se s innate. Innate má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek je pouze jednou částí tělesného systému, a to ne příliš intuitivní částí. Ale innate je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaší duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

     Jedním z jednodušších projevů innate je kineziologie, což je svalový test. Tímto způsobem si můžeme otestovat vhodnost potravy, léků pro naše tělo a také naši alergii na některé látky. To může být samo o sobě velkým přínosem pro naše zdraví.

     Dolování Akáši je důležitým úkolem pro innate. Je možné, abychom mohli přijít do „obrovského skladiště atributů“ vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujeme dnes?  Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování v Akáši. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným, je to, že je třeba povolení od innate. To proto, že innate ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z naší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které nám umožní, abychom se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla. 

 

     Další krok

    Jedním z důležitých atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most (spojnicí)  mezi lidským vědomím a innate. To je jeden ze tří atributů patřící do lidské skupiny. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abychom už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžeme stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Měli bychom být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset tak chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdeme na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by to potvrdit to, o čem víme, že se děje, a ne to teprve objevovat.

 

     Druhý mozek

     Máme pouze jedno slovo pro naše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto dostáváme koncept, podle kterého je innate naším druhým mozkem. Rozhodně nemá funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujeme. Někdy díky tomu může i nahradit funkce, které normálně dělá náš první logický mozek. První mozek je tedy ten, který používáme ve 3D a ten zahrnuje synapse, paměť, logiku a je pevně spojený s přežitím.  Innate je jiný mozek, není logický – je koncepční. Není lineární – je dynamicky kvantový. Vždy se mění, vždy pracuje způsobem, na který nejsme zvyklí.

 

     To se projevuje například při nehodě, po které je kompletně přerušena mícha, tím se ztrácí cit a svalové funkce. To proto, že signály z mozku nedokážou putovat do svalů. Cesta je pro tyto svaly přerušena. Ale v nás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích, ať se jedná o činnost srdce nebo trávení. Aby srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku, potřebuje elektrické impulzy, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Jak je to možné? Innate se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i reprodukci. Srdce stále bije, trávení pokračuje…to vše bez spojení s mozkem.

     Takže innate je inteligenci našeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než náš mozek.

 

      Spojení srdce

     Co můžeme udělat s těmito informacemi. Můžeme vstoupit do kontaktu s innate. Je to spojení srdce. Vyšší Já, innate a lidské vědomí jsou tři lidské energie, které je třeba spojit dohromady – lidské vědomí, Vyšší Já a innate.

     Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito energiemi. Ucítíme je, až rozpoznáme a ucítíme pravdu. Až začneme rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou. Jsme mnohem úplnější. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.

 

     Chytrá innate

     Co kdybychom mohli začít chápat pravdu díky innate v našem nitru? Pochopili bychom, že jsme částí Boha na této planetě a můžeme rozlišit, co se děje a neděje kolem nás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíme pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíme problémy ještě předtím, než se nám vymknou z rukou.

 

     Strava

     Každý z nás se stravuje jinak, podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou nám sdělí naše schopnost rozlišení. Innate je chytrá. Pracuje s naší Akášou, a ví všechno o aspektech naší duše. Je spojena s naším Vyšším Já. Ví, jaká strava je pro nás vhodná na základě našich minulých životů. Je to v naší Akáše a innate je s tím v kontaktu.

 

     Stavění mostu k innate

     Teď, protože začínáme stavět most k innate, se všechno začne měnit. Otázky, které si pokládáme, jako: „Drahý Kryone, jak mohu dolovat svou Akášu? Já tam chci jít a chci vědět to a ono. Jak mohu já vytvořit to a ono ve svém životě?“

     Přichází den, kdy se na tyto věci nebudeme muset ptát. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudeme mít pocit, že jsme ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být innate přítomná v našem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Budeme mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jsme a budeme vědět, že nepocházíme odsud. Že pocházíme z velkého centrálního slunce. A budeme vědět, že jsme věční.

     Je to spojení se srdcem. To innate vytváří emoce. Innate nám dodává energie, kterou nedokážeme vysvětlit. Innate dokáže změnit každou buňku v našem těle – a tato informace nám „zazvoní“ pravdou a osobně nám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Jsme to my – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část našich buněk.

 

             Co všechno je innate?

-          Innate je¨vrozená inteligence našeho těla. Inteligence těla je to, co naše tělo zná a my ne.

-          Innate dokáže změnit každou buňku našeho těla.

-          Innate je v každé buňce našeho těla, v každé molekule naší DNA.

-          Innate je vrozené vědomí, což je inteligence těla.

-          Innate je samotná inteligence buněčné struktury.

-          Innate je energie tělesného vědomí, kterou používáme při „svalovém testování“ – kineziologii.

-          Innate ví, co se děje na každičké buněčné úrovni našeho těla.

-          Innate je to vědomí, které patří tělu, které ví všechno o našem vnitřku, i to, o čem s naším vědomím přežití nevíme nic.

-          Innate je kvantové pole inteligence naší biologie a má název Merkaba.

-          Innate se stará o naše zdraví a zodpovídá za spontánní uzdravení.

-          Innate vytváří emoce.

-          Vskutku by měl existovat most mezi všemi těmito informacemi, které jsou kvantové a naším vědomím. Innate je mostem mezi inteligencí naší

           buněčné struktury, naší DNA a naším 3D lidským vědomím.

-          Innate je klíč.

-          Innate je kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA.

-          Člověk se musí dotknout sám sebe a katalyzátorem tohoto dění je intuice. Je to propojka mozku mezi části, která zajišťuje přežití a mezi innate.

-          Když začneme tvořit čistý záměr na aktivaci naší DNA, začneme se propojovat přes intuici s innate.

-          Kineziologie je také způsob jak mluvit s innate.

 

     Toto léčení souvisí s aktivací DNA.

 

     U kolika postupů, manter, hudby, ilustrací a seminářů jste slyšeli, že „aktivují části vaší DNA“?  Nejspíš u stovek!  Takže, co bylo doopravdy aktivováno? Odpověď zní, že cokoli, co chce vaše DNA aktivovat. Funguje to? Zeptejte se těch, co tím prošli. Ano!  Něco se děje. Skutečná pravda je, že termín aktivace může znamenat mnoho věcí pro mnoho lidí.  Celá složitost je v tom, že bez ohledu jak to nazveme, DNA udělá to, co udělá.

     Je fakt, že existují skutečně dobré postupy a nabízí se dobré nápady, jak dosáhnout „aktivace DNA“ různými způsoby. Výsledky jsou funkční, takže se v mnoha případech děje opravdu něco krásného. Např. to co léčitel skutečně dělá, je zvýšení komunikace mezi DNA a tělem. Takže to nejlepší, co může léčitel udělat, je pracovat s touto frekvencí či vibrací, která reprezentuje multidimenzionální stav. DNA je v buňkách a buňky „poslouchají“ instrukce. DNA poslouchá lidskou mysl (myšlenku, slova) vycházející z vědomí (co je a čeho chci dosáhnout), aby pomohla říci buňkám, co dělat. Takže DNA buňkám neustále „předává“ instrukce pro celé 3D tělo.

     Vědomí člověka je klíčem a „nakopává“ všechny vrstvy DNA, aby dělaly svou práci lépe. Mluvení a poslouchání je proto obojí smícháno v kvantové „polévce“. Nicméně, je třeba si uvědomit, že když „nehovoříme“  ke svým buňkám, tak DNA pouze odpočívá a dělá uvnitř těla věci automaticky.  Proto naše práce spočívá v tom, informovat svou vlastní DNA o tom, co potřebujeme.

 

     Možný postup vedení prosby pro léčení je například:

 

     „Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření.

     Vyslovuji čistý záměr a žádám moji moudrost těla - moji innate, a mou buněčnou strukturu, o úplné vyléčení celého mého pohybového aparátu, veškerého svalstva, všech mých kloubů, vazů a šlach, a také celé mé kardiovaskulární soustavy.

    Děkuji vám a posílám lásku všem buňkám mé buněčné struktury.“

     Další způsob léčení skrze innate souvisí s přeprogramováním innate, dle tohoto postupu:

   - Je načase, abyste o své DNA uvažovali jako o jedné věci, ne jako o bilionech věcí.

   - Jaký je základní příkaz innate? Je tento: dělat pro vás vše, co může, dávat vám množství šancí při zachování svobodné volby, dovolit, aby došlo k probuzení, a tím umožnit lidstvu překročit most přežití a přesunout se do stavu vzestoupené planety.

   - Duchovní přežití představuje potenciál evoluce Země a vše je navrženo pro tuto možnost. Innate je navržena k tomu, aby vás všemi možnými způsoby v rámci systému svobodné volby tlačila vpřed směrem k duchovnímu vědomí. K tomu je innate.

   - Při tomto procesu innate také velmi rozdílnými způsoby překračuje most s tělesnou chemií. Innate je zodpovědná za spontánní uzdravení.

   - Teď, když už víte, co je to innate, dovolte nám promluvit o naprogramování innate z minulosti. V Kryonově Knize Jedna [1993] jsem mluvil o něčem, za co innate zodpovídá. Řekl jsem: „Je načase odložit karmu.“

 

   - Vaše vědomí vstoupilo do nové energie, ale vaše stará původní buněčná struktura ne. Rekalibrace, moji drazí, není automatická.

   - Jste zvyklí na kvantitu, opakování a další lineární koncepty, abyste měnili své nitro. Už nikdy více.

 

     Přeprogramování vašeho těla

 

   - Zatímco lidský mozek je naprogramován na tělesné přežití, innate je naprogramována na duchovní přežití.

   - Innate je připravena spolupracovat, jakmile spatří rozvinutou cestu duchovního vývoje. Výsledkem toho je, že byste mohli žít mnohem déle. Tady je další věc: zůstaňte zdraví, zatímco nestárnete. Mládnutí není složité. Je možné, že je naplněné láskou? Ano

   - S innate musíte hovořit jako se svým nejlepším přítelem, jako byste byli s nějakou lidskou bytostí sedící před vámi.

   - Čistý záměr oslovuje vaše buňky způsobem, který je tak jasný, že jej tělo vidí jako skutečnost a jedná podle toho.

- Řekněte jí: „Už nemusím umírat, abych dosáhl duchovního růstu.“ Nádhera toho všeho spočívá v následujícím: nemusíte innate o ničem přesvědčovat. Ona to ví! Čekala, až na ni zavoláte! Jakmile spatří pokrok, který jste udělali ve svém vědomí, je dohoda uzavřena. Slyšeli jste? Innate ví, kdo jste! Konec konců, je to inteligentní tělo. Ale neví to, dokud jí nedáte zprávu.

- Již se nemusíte rychle reinkarnovat. Klíčem k zastavení stárnutí, jak ho znáte dnes, je přeprogramování innate.

Vaše buněčné tělo bylo navrženo, aby se omlazovalo, a nedělá to dobře. Změnit to je prací innate, ale ta k tomu potřebuje signál. Je to svobodná volba, a vy jste jediní, kteří to mohou udělat – ne nějaký povzbuzovací prostředek nebo léčitel, žádný channeler. VY se musíte naučit, jak komunikovat s innate.

 

   - Innate je vaše inteligentní tělo a je načase, abyste přeprogramovali to, o čem si myslí, že je vaše duchovní přežití. Je to proto, že innate nepřekročilo ten energetický mezník s vámi.

   - Přeprogramujte innate ve svém těle právě teď! Toto přeprogramování se děje prostřednictvím vašeho svobodného vědomého záměru a není těžké. 

 

     1. Odložte svou karmu. Innate udělá, co jí řeknete. Pokud to bude vnímat jako duchovní logiku, bude spolupracovat, protože innate toto poselství poslouchá spolu s vámi!   - Takže, když jsem vám řekl, že máte odhodit svou karmu, řekl jsem, že musíte mluvit se svým tělem a mluvit se svými buňkami. Když to děláte, řekněte: „Skončil jsem s energií minulosti. Opouštím svou starou karmu. Posouvám se vpřed.“

 

2. Chci, abyste všichni začali innate říkat, že: „Nepotřebuji projít přechodným stadiem smrti, abych dosáhl moudrosti, kterou mám v sobě.“

 

3. „Žádám moji innate o přeprogramování z programu duchovního přežití na program, který umožní skrze obnovu buněk také omlazování a zpomalování stárnutí celého mého fyzického těla.“

 

4. Žádám moji innate, celou buněčnou strukturu a všechny buňky mého fyzického těla o uzdravení  (příklad):

* té mé tělesné soustavy, která způsobuje bolesti v mé levé paži

* těch mých tělesných soustav, které způsobují ztuhlost, menší pohyblivost i bolestivost v oblasti mého levého kotníku

* mé endokrinní soustavy, jejíž nedokonalá funkce mi způsobuje alergii na mléko a mléčné výrobky a na další potraviny.

 

5. Každý den hovořím k moudrosti mého těla, k moji innate, k buněčné struktuře, ke všem buňkám mého fyzického těla: Já jsem, kdo jsem, Já jsem léčen a uzdravován, Já jsem stárnoucí mnohem pomaleji, nebo Já jsem stále mladší….

      Zde uvádím i celé důležité znění Kryonova channelingu „Tři části“ z 26.2.2011.

 

Tři části

Tento živý channeling byl předán prostřednictvím Lee Carrolla v Memphisu, Tennessee, v sobotu 26. 02. 2011

Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z Magnetické služby. 

Přechod od hovořícího člověka k otevřenému portálu je nyní dílem okamžiku. A budou tací, kteří budou tento přechod kritizovat. Budou říkat, že to nemůže být takhle, protože přeci 3D lidská bytost a multidimenzionální energie Ducha potřebují víc času! Budou říkat, že jde o hluboký posun energie a budou mít pravdu. Ó, budou mít pravdu! A tak tedy řeknou, že ten muž plně nechanneluje. Co když… co když se ty dveře ale ve skutečnosti nikdy nezavírají? Co když, místo aby otevíral dveře, jednoduše řekne: „Je čas,“ ale dveře už jsou otevřené. Tohle je předpoklad nové energie, ve které žijete.

Co je před vámi? S čím si neumíte poradit? V téhle místnosti není žádné řešení, které by bylo obtížné pro nádherné lidské vědomí, které má problém. Jinými slovy – nikdy by vám tento problém nebyl dán, pokud byste ho nemohli vyřešit. A vy víte, ke komu mluvím. Stvořitel je uvnitř! Ve 3D máte sklony přehodit výhybku, vaše spiritualita vždycky byla taková. Máte dny, kdy se věnujete uctívání, nosíte jiné věci, zpíváte jiné písně, někdy klečíte na kolenou a jindy ne. Pak přijdete domů a všechno je jiné. Použili jste „vypínač“ – máte Boha v určité „přihrádce“. Bůh je v tamtom domě a já jsem nyní ve svém. A toto konkrétní paradigma skončilo. Nyní spolu můžeme být ve 100%ní komunikací, pokud si to zvolíte. Úžasná pomoc, která je láskou Boha, je stále s vámi. Stále!

Nemusíte si už sednout a volat ho. Sídlí ve vás stále. Jeho láska je vždy s vámi. V každém okamžiku. A můžete říct: „Kryone, to zní dobře, jak to uděláme? Jak tohle můžu mít?“ A tak znovu začínáme učení, které je nové a jiné. Je to popis toho, co se děje v lidské bytosti. Co je to, co vás tvoří. A už jsme vám to říkali dříve, ale ne přesně tuto informaci. Je to pouze podobné, protože jsou podobné procesy v těle, které ale nejsou stejné. V minulosti jsme vám předali informace o třech duchovních vrstvách toho, co je ve vás. Nyní budeme hovořit o tom, co je ve vás FYZICKY. Nevěděli jste o tom? Ale věděli. Jenže jste si s tím nikdy neuměli poradit. Jak se toho dotknout, jak s tím pracovat… a co to vlastně je.

Lidská bytost je neobyčejně složitá duchovně, lidská bytost je neobyčejně složitá fyzicky. Rádi bychom nyní odstranili tu složitost a předali vám informace, na které nebudete muset přijít. Stačí, když o nich budete vědět.

A tak začnu něčím, co jsem vám předal již dříve. Něčím krásným. Zprávou z historie. A chci, abyste pečlivě poslouchali, protože vám to pomůže rozumět tomu, co je ve vás a kráse toho všeho. Pravděpodobně to pro vás bude i důkazem o tom, že to existuje. Nemusíte se obracet do historie, ale já bych rád, abyste to udělali.

Od nejmladších až po nejstarší v této místnosti – dívám se na Staré Duše. Nebyli byste tu, kdybyste jimi nebyli. Někteří z vás ani neplánovali, že přijdou – i vy jste Staré Duše. A nemusíte tomu věřit – ani tomu, co vidíte před sebou, a čemu říkáme channeling. Nemusíte tomu věřit. Na tom nezáleží. To nemění vaši velkolepost, drazí, protože já vím, kdo jste. Nemusíte věřit ve mně, ale já věřím ve vás! Když jste stáli ve Větru Stvoření, když jste se rozhodli přijít na tuto planetu a žít život, který žijete… Znám Starou Duši ve vás, znám vaši posvátnost, vaší božskost… A říkám vám, že máte stejný počet andělů jako největší léčitel zde v místnosti. Nezáleží na tom, čemu věříte. To je láska Boha - bezpodmínečná, navždy s vámi… A možná přijde čas, kdy semena, která sejeme dnes, začnou růst a vy si uvědomíte, že nejste sami a že je toho víc, než jste si mysleli. Nebudete muset žádat o pomoc. A když to uděláte, pak to budete VY, kdo pomůže VÁM, protože jednoduše otevřete dveře a vezmete si věci, které už jsou vaše. To je krása lidské bytosti.

Dovolte mi, abych vás vzal zpátky v čase. Znovu, podeváté, budeme channelovat o Eliášovi. Musíte to slyšet ještě jednou v tomto kontextu. Eliáš je jediný člověk, který si zvolil tuto cestu vzestupu. Rozhodl se nezemřít, ale vkročit místo toho do božské energie a opustit planetu – a to také udělal. Tak mocný byl! A moudrý ve věcech Ducha! Věděl, jak to udělat. A příběh, který se vypráví, je docela přesný. Měl někoho, koho byste nazvali učedníkem – Elíšu. A tento učedník ho miloval. Eliáš řekl Elíšovi o svém vzestupu – chtěl, aby to zaznamenal, aby o tom poté vyprávěl, aby lidé věděli, jak to vypadalo. A Elíša řekl: „Mistře, udělám to, ale chci něco na oplátku. Chci mít tvého ducha.“ Řeknu vám, co to znamená. Oba muži si byli něčeho vědomi – něčeho, čeho vy si vědomi nejste. Elíša žádal, aby na něj byla přenesena duchovní moudrost. Jak můžete přenést něco, co není biologické a spojené se zrozením. Není to dědictví, jaké si představujete ve 3D. Jsou zde dva Mistři, jeden se dívá na druhého a říká: „Chci mít to, co máš ty, předtím než odejdeš. Chci, abys mi dal svého ducha (mysl) – ducha, který je duchem Boha, který dlí v tobě. Je to moudrost, která ti umožní vzestoupit. Chci to. Chci pokračovat v tvé práci.“ A Eliáš se na něj podíval a řekl: „Máš to mít. Je to tvé.“

Tento příběh je opravdu o Eliášově Vzestupu, ale příběh v pozadí je o dvou Mistrech, kteří rozumí tomu, jak předat nádhernou energii jeden druhému prostřednictvím posvátného daru. A ještě něco vám o tom povím. Je možné, že věděli víc, než víte vy dnes? Odpověď zní: Ano. Řeknu vám, co Elíša zapsal: Když nadešel jeho čas, vstoupil Eliáš do pole a zažehl světlo.“ Jednoduše zažehl světlo! Všechny multidimenzionální části, které byly jeho součástí, se staly patrnými (viditelnými) a to, co bylo tělesné, zmizelo – vypařilo se. Nemohlo to zůstat takové, jaké to bylo, s božskostí Stvořitele. Jsou tací, kteří to nesprávně pochopili. Domnívají se, že to světlo sestoupilo z mraků… vůz, který přijel a odjel. To ale není to, co Elíša napsal. Přečtěte si to znovu. Eliáš zažehl světlo – přímo tam na Zemi. Bůh v něm se rozzářil jako Slunce…

Řeknu vám hodně o tom, co je v lidské bytosti, a on to věděl. Elíšovy 3D oči ale nemohly pochytit ty multidimenzionální části, jejich neuvěřitelnou velikost, fakt, že Vesmír věděl, že jeden opustil planetu… viděl pouze kouli světla. Viděl ale také ještě něco dalšího. Viděl, jak Eliáš opustil planetu multidimenzionálním způsobem, který mohl být zaznamenán pouze metaforou, protože pro to nebylo žádné vysvětlení…

Už jste někdy měli sen, pro vás TAK skutečný, o určitých věcech, že jste se vzbudili a chtěli to okamžitě zapsat nebo sdělit svému spícímu partnerovi: „Vstávej, musím ti něco říct! Tomu nikdy neuvěříš. Tohle se stalo…“? A pak jste to najednou nedokázali popsat, protože se to nedalo převést do do 3D. Vím, že se vám to stává. Stejné to bylo i s Elíšovýma očima, které viděly něco, co se ve 3D nedá popsat. A metafora, kterou viděl, byly tři energie, které doslova vzaly Eliáše na projížďku… do nebes. Mimo planetu. To nejlepší, s čím mohl Elíša přijít, byl vůz se třemi bílými koňmi. To byla ta metafora. Bylo to to jediné, co mohl dostat ze všeho toho světla a krásy a Boží Slávy. A tak to takto napsal. Vůz. Pojmenoval ho. Dal mu hebrejský název – Merkaba. Merkaba! A o tom chceme dnes mluvit. Právě teď je její vibrace ve vás ještě větší než si myslíte. A tak nyní tyto dva opustíme, ale ještě jednu poznámku – studujte Elíšu a podívejte se na to, co měl. Mistr, který dokázal úžasné věci – krásné, moudré, skvělé… Samozřejmě mu jeho Mistr předal své poznání. Jaký to příběh! Pravdivý, krásný, zaznamenaný pro vás, abyste to viděli…

Nyní se opět vraťme sem. Chci vám říci něco o vašem těle. Je devět energií, o kterých učíme, a nejsou jedinečné, ani oddělené – některé z nich sdílejí stejné jméno a energii, takže první z těch devíti je ve skutečnosti třetí z devíti… Tři už jsme vám předali a dnes vám předáme další tři. Jsou tři sady tří. Není však nutné je rozdělovat. Především – všechny jsou v kruhu. Jsou tím, co byste mohli nazvat multidimenzionální polévkou. My je nyní rozčleníme jenom proto, abyste si je mohli vyzkoušet a prozkoumat. Nefungují odděleně, nejsou od sebe oddělené. Některá může být z vašeho pohledu slabší nebo silnější, ale všech devět je součástí jedné polévky… Dnes budeme hovořit pouze o třech. Ukážeme vám, co je to triáda – Trojice.

Chci, abyste teď chvíli přemýšleli o Trojicích, protože je něco, co v tom bylo vždy přítomno – Nejsvětější trojice… A najdete ji téměř v každém náboženství. I Mistr Kristus měl Otce, Syna a Ducha Svatého… To jsou tři. Tohle je intuitivní. Tři jsou i v Islámu. Spirituálně vidíte tři. Trojka je v numerologii energií katalyzátoru. Katalyzátor je to, co může změnit a pravděpodobně i změní věci kolem, ale sám zůstane beze změny. To je trojka. Je to jedno z nejmocnějších čísel, se kterými se můžete setkat. Krásné. Významné. A mluvíme o tom znovu… jsou tři části lidské biologie. „Tři bílí koně.“ A já vám o nich teď povím: Začnu tím, co je společné pro všechny tři sady tří VYŠŠÍ JÁ. Lidské tělo, které je vaší biologií, má tři hlavní části.

Číslo Jedna – Vyšší Já. Při posledním učení o tomto jsme vám předali tři duchovní části a jednou z nich bylo Vyšší Já. To vám říká, že pokud nakreslíte kruh, Vyšší Já bude v jeho středu. Je to kotva. Je třemi částmi z devíti. Myslíte si, že Vyšší Já je vaší Duší a máte částečně pravdu, protože to, co nazýváte Duše, je 100% božské. Patří vám, je jednotlivá a jedinečná – v určitém smyslu. Dám vám nyní informaci, která ve skutečnosti není vysvětlitelná, ale není tak moc odlišná od toho, co čekáte. Vyšší Já – ta část Stvořitele, kterou jste vy – obsahuje vše, čím jste. Je to část Boha, kterou jste. A proto je jádrem, je středem, je portálem… nechte tento portál v tuto chvíli otevřený, aby vám můj partner mohl předat tuto informaci svým hlasem a lineárním způsobem. Můj partner nikam „neodplul“. Je tu s vámi na této židli. Poodstoupil, otevřel dveře a naslouchá – stejně jako vy. To je channeling. Takhle to funguje. Může začít a skončit kdykoli. Když potřebuje biologickou pomoc – chce se napít vody či kávy, pak jednoduše zastaví a pak znovu začne. Tohle je dar překladu. A on překládá pomocí svého Vyššího Já.

Vyšší Já je doslova „potrubí“ vedoucí skrze Duši na druhou stranu závoje. To je spirituální a vy jste to věděli. Dovolte mi ale říct něco, co jste možná nevěděli. Pokládáte duši za jednotlivou, singulární, ale to ona není – je jedinečná, ale vždy spojená s celkem… Jak můžete mít něco, co je spojené s celkem a je součástí něčeho a přesto je jedinečné (unikátní)? A odpověď zní: ANO (Kryon se směje). Můžu vám to vysvětlit ve 3D:

Dám vám další předpoklad - když odejdete a vrátíte se „domů“, oslavíte to s námi. Vaše Vyšší Já, vaše Duše vysvlečená z vašeho těla a ze všeho, krom vašeho „jádra“, se vrátí zpátky nedotčená, v celé své nádheře – tohle je to, jak vás znám… nemá vaše lidské jméno, je starodávná, nemá konec ani začátek, je kouskem Boha. A Boha nemůžete rozdělit. Když říkám, že jste kouskem Boha, je to pouze pro vaši 3D mysl, nic víc – slova, která můžete pochopit, ale Boha nemůžete rozdělit. Říkám vám tím, že CELÝ Bůh - Stvořitel Vesmíru a veškeré stvoření - žije ve vašem Vyšším Já! Vaše Duše je Jedním se vším! V entanglovaném (propojeném) stavu i s nejvzdálenější hvězdou a planetou, kterou ani nemůžete vidět teleskopem. Je těžké si představit něco tak velkého a skvělého. Proto se Eliáš proměnil v samotné Světlo. Je těžké popsat, kdo jste.

Tady je ale něco, co neočekáváte: Ve vaší 3D představě Duše opouští planetu a jde někam – do nebe, chcete-li – což ale vůbec není místo! Je to dimenze, či spíše skupina dimenzí. Je těžké to popsat 3D bytostem. A můžete si myslet, že zde sídlí 3D způsobem, do té doby než se vrátí na Zem. A pak se znovu zrodí, stane se další Lidskou Bytostí, dostane nové rodiče a nové jméno a prochází dalším životem. Tohle je standardní vnímání. To je od vás ale děsně 3D! (Směje se.) Co když vám řeknu tohle: Jste jedinečné Duše, kousky Boha a máte jméno ve Světle, ale nejste oddělení od Boha a proto jste vždy smícháni se všemi dalšími dušemi, které kdy byly na Zemi! A tak když se vrátíte na Zemi, máte možnost zvolit si, že se stanete částí těch, co zde byli. Nechápejte to špatně – VY jste pořád VY – stále máte Duši, která se vrací a která je jedinečná a jste Duše, kterou jste bývali. Ale když jí můžete dát multidimenzionální vzor, uvidíte rozdíl. Když jste na druhé straně závoje, můžete si vyzvednout něco, co si vyberete z tohoto „jezera duší“ a vezmete si to s sebou na Zem. A tak po Zemi kráčí ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou kouskem reinkarnovaného Mistra Mohameda. Jsou zde ti, kteří jsou přesvědčeni, že jsou částí Matky Marie. Jsou zde ti, kteří jsou přesvědčeni, že je v nich Marie Magdaléna. A někteří jsou přesvědčeni, že jejich součástí je samotný Kristus a že jím byli! Takových je mnoho. Ach jak singulární!

Dovolte mi, abych vám řekl, o co jde. Je všechny – tyto energie – jste vyhledali a řekli jste: „Jsou součástí Boha a já chci tuto část,“ a vyzvedli jste si je, když jste se vraceli na Zem a stali jste se jejich částí. Cítili jste to a věděli jste to svým 3D lineárním způsobem. Nechápali jste, že jsou všude – propojeni se vším. Nečekám, že tomu budete rozumět. Jen chci, abyste to věděli – je to krásné, není to singulární, nevymýšlíte si to. Samozřejmě, jste součástí energií Mistrů – dokonce i Eliáše.

To je Vyšší Já. To je jedno ze tří, o kterých vám chci říct. Mluvíme o lidských biologických atributech. Jeden z nich je hluboce spirituální – Vyšší Já. A nyní se dostáváme k číslům dvě a tři. Když je zkombinujete, dostanete Lidskou Bytost. Nemusíte chápat všechny tři části. Ve skutečnosti je „nepochopíte“ – pochopíte část dvě – Lidské Vědomí…

Číslo Dvě – Lidské Vědomí je velmi uzemněné, je jako Gaia, je ve 3D, je pozemské… je obklopené procesy, které vytváří Gaia a krystalická mřížka. To je dvojka. Lidské Vědomí je to, co víte každý den. To vám opravdu nemusím vysvětlovat. Je to to, s čím kráčíte každý den, je to to, co jste si sem přinesli, to, co toto poslouchá. Nazýváme to Vědomí, ale je to víc než to. Je to fyzické uvědomění – jste to vy a vaše tělo, vy ve vašem těle, jste to vy, vcházející do místnosti – Lidské Vědomí. Lidské Vědomí může změnit chemii, což také trvale činí. Když se radujete a smějete, chemie se mění. Když dýcháte – ať už vědomě nebo ne – veškerá chemie se mění. Když se bojíte, chemie se mění. Když se zamilujete… musím to říkat? – Chemie se změní. No nemilujete to poslední? Když se zamilujete, nestaráte se ani o to, jestli budete kdy znovu jíst. Jak to přežijete? To vás nezajímá. (Kryon se směje.) Je vám to jedno. Vstoupíte do tohoto módu „dočasného šílenství“ a prostě jen chcete být s tím druhým… Právě jsem vám popsal to, co Bůh cítí k vám. Věděli jste to? Tolik zamilovaný do těch, kteří „chybí“! Někteří z vás jsou s ním ve spojení a jiní ne. Většina Země není. Téměř 7 miliard kousků Boha dokonce ani „nepíše domů“. Je do vás tolik zamilován!

Lidské Vědomí je část, kterou znáte ve 3D. A Lidskému Vědomí můžete připsat všechno, co je – zeptejte se intelektuálů a řeknou vám: „Není nic, o čem bych nemohl přemýšlet. Můžu diskutovat o čemkoli.“ Samostatný „box“ mylných představ. (Kryon se směje.) Lidské Vědomí je omezené (limitované). Ve vašem těle jde ještě o něco jiného.

Není zajímavé, že s tím nejste v kontaktu? Předpokládá se, že Lidské Vědomí je vše, co je – můžete být inteligentní, můžete myslet, můžete se smát, zpívat, tvořit, říkat vtipy, brečet, ronit slzy… chybí něco? Nemáte tušení, co se děje ve vašem těle. Můžete se ptát: „Proč Bůh stvořil tělo tímto způsobem?“ Už jsem to řekl předtím – můžete mít ve svém těle nemoc, která roste, ale vy o tom nevíte. Musíte jít k doktorovi a on vám řekne, že ji máte už rok. A vaše tělo vám to jednoduše nikdy neřeklo. Existuje proces, další inteligence, stejně velká jako Lidské Vědomí. A já vám řeknu, co to je a jak funguje. Dám vám její jméno. Není to jméno, které byste měli používat. To jméno je pouze pro dnešní učení. Za okamžik vám povím proč. Už jste slyšeli o testování svalů. Má i jiné jméno – kineziologie. Dáváte těmto věcem zajímavá jména. Proč procesy pojmenováváte tolika písmeny? Proč tomu neříkáte „Hoa“ (Lemurský výraz, pozn. př.)? Kineziologie je proces, kterým vám tělo řekne věci, které nemůžete vědět – vědomě. Testování svalů vám dává odpovědi ANO a NE o látkách, které budou nebo nebudou efektivní pro vaše tělo, o alergiích, o jídle… Co děláte? Navazujete spojení s inteligentní částí svého těla, která nemá žádné jméno, ale které můžete důvěřovat a která ví to, co vy nevíte.

Tady je něco, co jste nikdy nezkusili: co kdybyste se zeptali pomocí testování svalů, jestli je špatně něco, o čem nevíte? Ano nebo ne – ono vám to poví! Nikdo to nedělá, že? Možná to nechcete slyšet. Možná byste to raději slyšeli od člověka v bílém plášti. Možná…

Uvnitř vašeho těla je NĚCO – které VÍ. Říká se tomu innate (vrozené). Pokud chcete definovat innate (to vrozené), pak by to byly věci, které ví – které chápou bez „logiky“. Ve vašem těle je systém – třetí! Zajímavé! Číslo tři – katalyzátor – innate. Řeknu vám, co to je a je to popsáno v knize, kterou můj partner napsal ve spojení se mnou a která je o dvanácti vrstvách DNA. Protože tohle má co dělat s inteligencí DNA.

Innate je největší inteligence ve vašem těle. Je spojené se vším, včetně Lidského Vědomí – a vy ne. Innate je pole DNA. Innate je Merkaba. A teď si řeknete: „Aha! Říkal jsi, že duchovní část je pouze Vyšší Já a teď najednou přicházíš s Merkabou – to je velmi spirituální!“ Kdo vám to řekl? Merkaba je pole Lidské Vrozenosti. Takříkajíc zná všechno o všech záležitostech. Vyšší Já je portál. Innate má co dělat ještě s dalšími věcmi. Kolem innate je pole. Vaše DNA vytváří pole. Toto pole není statické. Jak jen vám mám popsat něco nepopsatelného? DNA pole je naprosto plné informací (doslova našlapané). Je to terminál informací. 90% DNA tvoří informace. Ono pole obklopuje DNA až do 26 stop od lidské bytosti – 8 metrů plných informací. A můžete se zeptat: Jakých informací?“ Dovolte, abych vám to teď popsal. Jsou to ty informace, které potřebujete ve správnou dobu, v závislosti na tom, co toto pole zachytí.

Vyšší Já – Vědomí - innate. Innate zná všechno, co se chemicky odehrává ve vašem těle. Řeknu vám, co dalšího innate kontroluje (má pod kontrolou). Informace ve vašich kmenových buňkách. To je práce innate.

Na něco se vás zeptám: Jste si vědomi toho, že každý kousek DNA je identický? Stovky miliard, bilióny kousků DNA – tyto molekuly, naprosto jedinečné, s vaším otiskem, s vaším akášickým záznamem, s vaším andělským jménem… všechny jsou naprosto stejné! Od vrcholku vaší hlavy až po váš palec – identické. Takže jak je možné, že tvoří buňky, které jsou tak odlišné? Kůže, orgány… Protože tyto identické kousky DNA jsou informací, které hovoří s velmi malým přednastavením, které tvoří geny lidského těla. Jsou motorem závodního auta, které tvoří vaše tělo. 90% je blueprint (matrice, projekt, plán), 3,5% motor. Innate je chytré, innate je inteligentní. Můžete říct: „Ničemu z toho nerozumím. Pokud je to pravda, proč to nevím?“ A tady je odpověď: protože innate je, stejně jako vaše DNA, v kvantovém stavu. Je multidimenzionální, není ve 3D a nemůžete s ní hovořit snadno.

Nebylo by pěkné spojit Lidské Vědomí s innate? Nebylo by to fakt něco? Něco vám povím: Mistr, jménem Ježíš Kristus, měl plně propojené Lidské Vědomí s innate. Úplně a zcela splynuly – protože věděl JAK. A portál k jeho Vyššímu Já byl otevřen. Tři části se spojily, aby se staly  jedním. A co jste ho viděli dělat? Zaprvé – věděl vše o svém těle. Co jste viděli, že dělal? Měl moc nad hmotou! Zajímavé. Co když informace v jeho DNA byly tak kompletní, že je můžete mít i vy? On je měl. Vše bylo „uvařeno“ na 100%. Tohle jsme vám předali už dříve – procenta i věci k zamyšlení – ale teď vám říkáme, že ve vaší DNA je inteligence.

Jak to funguje? Kvantovým způsobem, o kterém říkáte, že je chaotický. Dovolte mi, abych vám dal pár příkladů… Ó, ještě před tím vám ale řeknu o jednom z hlavních atributů. Tady sedíte v nemocnici. Ó, Lidská Bytosti, toto je tak… tak mocné! (Leeův hlas je plný dojetí.) A časů, kdy se toto dělo, je tak málo! Je to tak krásné! Chci vám ukázat, co innate dělá. Innate řídí vaši biologii – naprosto ji ovládá! Dokáže cokoli. Může vás udržet naživu 900 let! Pokud to dovolíte. Myslíte si, že ony biblické časy byly jen výmyslem, že nemohli žít tak dlouho… ó ano, žili. Vaše innate vás o tom ujistí. Má naprostou kontrolu nad lidským tělem… Sedíte v nemocnici (v češtině by byl možná vhodnější výraz „léčebna“ pozn. př.) Dozvídáte se o nemocech, procházíte různými procesy a začínáte se děsit smrti. A nějak – nějakým kouzlem, kterému nerozumíte, které neznáte a které vám nemůžeme vysvětlit – se spojíte s innate… jenom na okamžik! Jen na okamžik! A najednou projdete tím, čemu se říká spontánní remise (náhlé uzdravení zdánlivě „bez příčiny“,  – pozn. př.). A nemoc zmizí. Imunitní systém se vzpamatuje z té výzvy a vědci jen sedí: „Jak jste to udělali?“ Možná jste byli dostatečně vyděšeni. (Kryon se směje.) To není správná odpověď. To je innate! Prostě se o to postaralo. Takhle mocné to je.

Kolem vaší DNA je pole. Dovolte, abych vám o tomto poli něco řekl: Je inteligentní. Říkali jsme vám, že můžete aktivovat část vaší DNA a lidská bytost to chce rozčlenit – hledá v knize o dvanácti energiích a zkoumá, kterou z nich by nejraději aktivovala. Víte, jak hloupé to je? Díváte se na nebe, vidíte duhu a říkáte si: „Mám rád fialovou – ostatní barvy, jděte pryč! Fialová, sestup dolů.“ Nemůžete se jí dotknout. Věděli jste, že duha je kruh? Většina ne. Myslíte si, že mizí v Zemi, že? Je v kruhu. A stejně tak i DNA. Vážně? Víte, že se sama se sebou může spojit? Myslíte si, že je to vlákno, ale je to kruh. Vždycky byl. Vědci už to ví, ale stále to nazýváte vláknem – netuším proč…

Innate vám poví, co potřebujete. Je chytřejší než vy, protože innate je spojené s Akášickou kronikou. Musí být – je to pole DNA. Takže pak můžete začít komunikovat s tou částí svého těla, která ví víc než vy a můžete říct: Přeji si aktivovat tu část DNA, kterou potřebuji nejvíc.“ Někteří z vás potřebují slyšet, že nejvíc potřebují tu část, která vyléčí jejich strach – která vás dostane do bodu, kde budete klidnější. Někteří z vás, a vy víte, koho se to týká, potřebují vrstvu léčení – potřebujete se uzdravit. Potřebujete, aby vaše tělo začalo dělat něco, co dříve nedělalo a innate se o to může postarat. A pak jsou tací, se kterými není nic v nepořádku, ale prostě jen chtějí, aby se jim vedlo lépe než dosud… A o tom chci teď mluvit, protože i tohle innate dokáže.

Co když chcete přestat stárnout? V tom je innate velmi dobré. Vše, co musíte udělat, je spojit se s ním. Předám vám teď proces, o kterém jsem vám říkal již dříve…

Jste si vědomi toho, že lidské tělo samo sebe obnovuje a omlazuje? Je konstruováno tak, aby nikdy nezemřelo. Hmm, a přesto umírá. Umírá, protože to, co je možné obnovit, není perfektní. A můžete si myslet, že přesto může být a mohlo by být, pokud byste něco dělali jen trochu lépe. Existuje důvod, proč stárnete. Tím důvodem je „otisk“ (imprint), který v sobě máte a který je založen na energii planety. Proto ti v minulosti žili 600 a 700 let a vy se dožíváte jenom 80. Něco se stalo s energií této planety. Něco, co skutečně ovlivňuje kmenové buňky. Poslouchejte! Pokaždé, když se buňka ve vašem těle reprodukuje, aby vytvořila novou buňku, objeví se otázka. Buňka se chystá k reprodukci, k roztržení, k rozdělení – udělat ze sebe další, ale těsně před tím, než to udělá, tak se vás innate ptá: Mám vytvořit stejný blueprint (program) jako vždy nebo nějaký jiný?“ A otázka je zodpovězena vždy stejně. Je zde nějaká nová informace? „Ne, vytvoř stejný.“ Dokážete si na okamžik představit moment v čase, kdy se buňka dělí, a vy řeknete: „Moment. Je zde nová informace. Chci, abys tento blueprint změnila, kmenová buňko.“ Dokážete to? A tím vytvoříte něco, co je dokonalé. Lidská bytost začne nestárnout, bude žít velmi dlouhou dobu. Pravděpodobně se vylepší váš imunitní systém.

Dávám vám informaci, o které vám slibuji, že ji potvrdí lékařská věda v příštích dvou desetiletích. A já vám jí dávám teď. Existuje systém inteligence ve vašem těle, který zná víc než vy a ten je připraven a čeká na to, až ho oslovíte svým Lidským Vědomím. A nastane splynutí – vás, innate a vašeho Vyššího Já – a vytvoří tělo, které téměř nebude stárnout. Nebudete se muset bát nemocí, budete moci být v míru a bez dramat. Stanete se jinou lidskou bytostí. A pokud toto spojíte, dosáhnete toho, co vám Mistři na této planetě říkali, že můžete mít. Není to jiné než to, co starověké národy znaly, o čem hovořily a co vám předaly. Tyto věci jsou před vámi v této nové energii. Co s tím můžete dělat?

„Kryone, pořád ještě jsi nám neřekl JAK.“ Můj partner to udělal dříve, pokud jste poslouchali. Existuje most zvaný INTUICE. Intuice spojuje lidské vědomí a innate. A někdy, když máte štěstí, dokonce i Vyšší Já. Duchovní intuice je maturitní zkouškou lidské intuice ve vašem vlastním těle. Intuice je most k innate. Takže začněte používat tuto intuitivní sílu, kterou má každý člověk. Jaký je váš první dojem, když položíte svou otázku? Nesnižujte hodnotu svého pocitu. Začněte se hodně ptát svého těla na různé věci. Nesnižujte hodnotu odpovědí, pokud vám nedávají smysl.

Chodíte do meditačního stavu: „Možná bychom měli změnit svět.“ Možná by to neměla být meditace. To naznačuje, že se dostáváte do jiných říší, kde jste uvolnění, zhluboka dýcháte, dovolíte věcem, aby se děly… Co kdybyste místo toho vstupovali do SOUSTŘEDĚNÉHO stavu intuitivních otázek? „Drahý Duchu, drahé tělo, drahá innate, volím si splynout s vámi v jakékoli formě, pro kterou se rozhodnete. Drahá innate, děkuji ti za to, že jsi ve mně a se mnou a mnou a že mne ochraňuješ. Děkuji ti za pole, které mne obklopuje a drží mne v bezpečí. Díky, že jsem schopný vnímat svou intuici.“ Innate vám řekne, když vám někdo lže. Innate vám umožní poznat, že tento channeling je skutečný. Innate ví víc než lidské vědomí. Innate je v kvantovém stavu. Je to kvantová část lidské bytosti.

To je to, co další dimenze tvoří ve vás. Zastánci super strunové teorie říkají, že jich je jedenáct. ALE je jich víc než dvacet sedm, Přijdou na to. Co je v těch dalších (dimenzích)? Innate. A vy ji máte. Informace, která může být napsána a přepsána uvnitř vaší DNA, která ovlivňuje kmenové buňky, hovoří přímo k biologii a ovlivňuje vás.

A to není všechno. Teď přichází celý kruh. Říkali jsme vám to. Proč neuvažujete o těžení z Akáši? Tím myslíme vyzvednutí těch věcí, které jste prožili v minulých životech, kterými jste prošli a které jste získali? Jsou tady a číhají ve vás, čekají na to, až je použijete! Ale protože jste ve 3D, myslíte si, že jsou v minulosti a že jsou to jen věci, na které se díváte. Nechápete, že jsou v kvantovém stavu, kde neexistuje čas. Použijte je! A můžete se zeptat: „Jak?“ A odpověď zní: INNATE! Ta vaše část – třetí část ze tří, o kterých hovoříme – je připravená nahlédnout do vaší Akáši a vyzvednout to, co právě teď potřebujete, protože innate ví. Nepředstírejte, že víte. Lidské vědomí je omezené 3D. Víte, co chcete, ale innate ví, CO vám umožní dosáhnout toho, co potřebujete.

Není to krásné? Bůh ve vás. Systém, který je větší než jste mysleli. Mnoho z těchto věcí brzy uvidíte. Nebuďte šokovaní a překvapení, pokud lékařská věda, včetně toho, co nazýváte kvantovou biologií, začne dokazovat to, co vám dnes říkám. Nebude to trvat dlouho. Další inteligence uvnitř.

Lidská bytost má svou míchu. Je legrační, že prý udržuje tlukot srdce. Odkud přicházejí signály? Všichni lékařští vědci vám řeknou, že je to takhle nebo takhle. Že signály přicházejí z mozku. Popíšou vám, jak to jde z mozku do svalů tady a svalů támhle. Ale tak to není. Jak je možné, že ti, co mají přerušenou míchu, mohou stále udržovat reproduktivní aktivitu? Odkud to přichází? Předpokládá se, že je to rozhodně z mozku. A odpověď, mí drazí přátelé, zní innate, protože to je propojené se vším – a vždy bylo.

Začínáte mít představu o celkovém obraze a je krásný. A toto je to poselství. Co s tím můžete udělat? Co takhle začít proces, kdy budete hovořit sami se sebou – hovořit pravidelně se svou buněčnou strukturou a zároveň i s Duchem a to téměř tak, jako by byli jedním. Hovořte s innate! Krásné je, že není oddělené od Lidského Vědomí. Je s ním spojené. Je to multidimenzionální část toho, co už máte. Innate jste vy, které se o vás stará nejlepším způsobem, jakým dovede. I když s ním neumíte mluvit. Najděte způsob – INTUITIVNĚ.

Dorazili jste na místo, drazí, kde mluvení s innate bude druhou přirozeností, prostřednictvím intuitivní části, a budete to dělat každičký okamžik dne. Tehdy dosáhnete míru. A tehdy se zamilujete – do sebe… Krásné! Možné! Uskutečnitelné!

A jak kráčíte po planetě, rostliny to budou vědět, zvířata to budou vědět… uvidíte, že to poznají. Je to krásné. To je naše poselství. Tohle jsme vám chtěli říct. Další vysvětlení Boha ve vás.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Odejděte z tohoto místa změněni.

A tak to je.

KRYON

  2. Léčení s pomocí andělských léčitelů. Tento postup se opírá o způsob léčení popsaný v knize „Andělé, naši strážní duchové“ autora Alexandra Placara.

      Možný postup při léčení (vyslovovat vše slovy):

 

      „Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření.

     Prosím moje Vyšší Já o souhlas s léčením kardiovaskulární soustavy mého fyzického těla a mého zdravotního postižení……… (mého mentálního těla – mé mysli; pojmenovat druh postižení)) skrze léčitelské anděly. (Souhlas se zpravidla projeví jako mražení na některé části těla.)“

     Poprosit andělské léčitele o vyléčení celé mé kardiovaskulární soustavy či konkrétního postižení…………… (pojmenovat postižení jménem, nebo tím, jak se to projevuje).

     Poprosit o pomoc při léčení také svého Slunečního anděla a anděly božské lásky.

     Na závěr poděkovat Bohu Otci a všem zúčastněným andělům za léčení.

 

     Léčebný proces je účinný v tom případě, že je podložen naší vírou v Boha, anděly a ve vyléčení skrze jejich zásah a pomoc. V případě více nemocí je potřeba postupovat opakovaně od závažnějších nemocí a chorob k jednodušším.

     3. Léčení skrze neutrální implantát

 

     Žádost o neutrální implantát (pro sebe) a nové průvodce může v nové energii přinést rychlé uzdravení.   U některých z vás může dojít ke zvratům (k výraznému léčení), které bude pro vědu matoucí. U některých z vás dojde k zázrakům. V tom spočívají kouzla a zázraky  - v sebeléčení. Při sebeléčení máte úplnou kontrolu nad svou vlastní karmou! Jakmile to bude jednou odhaleno, už zde nebude šance pro fantom (bublina negativity a strachu). Budete o něm vědět. Jakmile ho odhalíte a projdete jím, uzdravíte tím své tělo, dosáhnete rovnováhy a vytvoříte situaci, kdy už „klíč“ nebude pasovat do „zámku“ – teď hovořím o nemoci, která se snaží dostat dovnitř.

     Otázka: Kryonův popis klíče, který padne do zámku, mi dával velký smysl (Kniha 1). Znamená to, že pokud objevíme příčinu nemoci a uvěříme, že jsme získali nový implantát (na základě slovní prosby), změníme tím zámek a uzdravíme se?  Kryon ale také říká, že léčení přichází, když vyrovnaný člověk přímo komunikuje s Vyšším Já nemocného. Znamená to, že snažit se nalézt příčinu nemoci je bezvýznamné? Má tedy nějakou cenu běžné léčení „přikládáním rukou“ a je vůbec možné sebeuzdravení?

     Odpověď: Drahý, tato odpověď je vhodná pro tebe i pro všechny, kdo ji budou číst. Má to co do činění s léčením, ale také s individualitou a se smlouvami, a tudíž i s minulými životy. Požádání o neutrální implantát povede bezpochyby k osobnímu léčení a je to nejrychlejší způsob, jak toto léčení umožnit. Jako v případě ženy, která se uzdravila z rakoviny (viz strana 97) – byl u ní vyléčen velký nádor na mozku okamžitě po přijetí implantátu… prostě zmizel, vypařil se! Byla evidentně připravena na léčení a její tělo jen čekalo na to, až ona slovně vyjádří svůj záměr. Jaká to síla – a ta je nyní vaše!                                                                                                                                                                                                              

     Pokud jde léčení druhých, je to složité, ale v zásadě jsou zde tato pravidla:

     Drazí, nikdy to nepřestávejte zkoušet!  Když k vám přijde někdo s pláčem a ve velkých bolestech nebo někdo se smrtelnou nemocí nebo někdo jen se zdánlivě lehkými chorobami jako je stres nebo zvýšený krevní tlak, udělejte, co můžete, a použijte pro ně svůj postup. Uvědomte si, že jsou polarizovaní. Použijte svou novou medicínu a své přístroje. Poučte je o záměru a udělejte, co můžete, abyste umožnili jejich uzdravení…

     A tady je to, co se stane: Během vašeho postupu a přitom, když jim budete odhalovat jejich karmu, mohou vidět světlo, které poskytujete. Pokud to bude vhodné, mohou se sami uzdravit. Nicméně jejich karmická smlouva vždy vyhrává! Vy nejste za jejich smlouvu zodpovědní! Jste zodpovědní za to, abyste rozsvítili světlo, když byli v temnotě a nerovnováze. Pokud se rozhodnou vyskočit, pobíhat kolem, tančit ve světle a uzdravit se, je to jejich volba. Pokud se rozhodnou, že nechají své oči před světlem zavřené, je to jejich volba. Pokud se rozhodnou, že uvidí světlo, ale budou se ho bát, je to jejich volba. Vy jste zodpovědní pouze za osvětlení. Rozsviťte světlo a udělejte, co můžete. Nepřebírejte zodpovědnost za jejich léčení ani za jejich nevyléčení! Radujte se z procesu a jděte dál.

     Ale chci vám říci ještě toto: nevzdávejte to! Může to být jediný rozdíl mezi možnosti, že tento člověk jednoho dne zemře, a tím, že dosáhne osvícení, bude žít! Když je člověk připraven, dojde k léčení. Součástí vašeho léčení může být jednoduše to, že ho připravíte, aby ho pak mohl vyléčit někdo jiný. Vězte, že jeden může připravit člověka tak, aby druhý mohl uspět. Takové jsou mechanismy léčení. Protože léčitel, který stále dokola pracuje s lidmi, a oni přesto zemřou, rozumí vesmírné vhodnosti a načasování. Může to být tak, že onen člověk měl zemřít, aby mohl být odměněn novým příchodem, kdy bude opět svěží a nový…a to velmi rychle! Je to vážně tak hrozná věc? Pokuste se být v míru s vhodností Ducha.

     Vaše snahy mohou skutečně způsobit sebeléčení druhých. Protože oni jsou zcela zodpovědní za své vlastní léčení. Vy je ve skutečnosti vůbec neléčíte. Jste jednoduše tady, abyste jim svým příkladem léčebného a vyrovnávacího procesu odhalili pravdu o jejich vlastním individuálním procesu léčení. Proto je prvek „záměru“ tak zásadní.

 

     Při rozhodování o vystoupení do bodu neutrality je vhodné si odpovědět na několik otázek:

1. Jsem vyrovnaná bytost fyzicky, mentálně, duchovně?

2. Dokážu „mluvit“ se svým Vyšším Já, se svými průvodci?

3. Kolik mám průvodců?

4. Chci vystoupit ze své karmy do bodu neutrality?

5. Chci žádat samostatně o status absolventa?

 

     Odpovědi na otázky vám pomohou v orientaci jak dále postupovat.

 

     Prosby mohou znít např. takto:

     1. Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření. Skrze mé Vyšší Já vyslovuji můj čistý záměr a žádám laskavou moudrost mého těla, moji innate, o uzdravení všech tělesných soustav mého těla tak, aby výsledek způsobil zdravé tělo, které bude součástí mé vyrovnané trojjediné bytosti. Děkuji … (Vyslovuji třikrát.)

     2. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Prosím Tě, Otče, i vesmír – všechny příslušné bytosti, které mají příslušné Boží kompetence, o mé vystoupení z mé karmy do bodu neutrality. Děkuji… Pokud se tak stane, převezmu také status absolventa.  (Vyslovuji třikrát

    3. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Prosím Tě, Otče, i vesmír – všechny příslušné bytosti, které mají příslušné Boží kompetence, o získání statusu absolventa. Děkuji… Vyslovuji třikrát.)

     4. Léčení druhých

 

     Možnost léčit druhé se otevírá skrze vlastní Vyšší Já.

     K využití této možnosti je potřeba naučit se komunikovat se svým Vyšším Já. Vyšší Já je odloučená částečka Boha, ještě v době před „velkým třeskem“. Vyšší Já je také Duch - Boží jiskra. Vyšší Já je nedílnou součástí naší duše, která také obsahuje informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí, auru, čakry, karmický plán, karmické mezníky, životní cíle. Vyšší Já ví všechno o našich životech, je napojené na planetární a vesmírné vědomí.

 

     Moje poznámka a poznání: Spojení se svým Vyšším Já, které ví všechno, můžete navázat například takto:

 

1. „Ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření, prosím moje Vyšší Já o předání informace, která bude představovat spojení mé mysli s mým Vyšším Já.“

      Toto navázané spojení se může projevit u začínajících bytostí „nepřehlédnutelným mrazením některých částí těla nebo celého těla“ nebo energií, která se otáčí svisle nebo vodorovně jakoby v různých částech těla a je vnímatelná mysli.

2. Po navázání spojení můžeme pokládat zcela jednoznačné otázky, na které se dá odpovědět „ano“ nebo „ne“. To znamená, že při odpovědi „ano“ ucítíme mrazení, při odpovědi „ne“ neucítíme mrazení. V případě spojení skrze točivou

energii, je její kruhový pohyb ve směru svislém odpovědí „ano“, a její kruhový pohyb ve směru vodorovném představuje „ne“. Převaha této komunikace bude skrze točivou energii.

 

     Uzdravujte nemocné. Tento proces vám nebyl zakázán, je pro vás dostupný už roky. Mnozí z vás to už dělají, ale nenárokujete si přitom lásku Boha-Zdroje s těmi výsledky, jaké měli jiní náboženští vůdci. Ukažte tuto sílu! Je pro všechny. Uzdravujte nemocné vyrovnáním jejich orgánů. Láska Boha-Zdroje odpoví, bude-li to vhodné.

 

     Základy postupu léčení: nejlepší metodou je jeden (léčitel) na jednoho (léčeného).  Vaše duchovní bytost musí komunikovat přímo s duchovní úrovní druhé bytosti. (Vyšší Já s Vyšším Já.) Bude tak probíhat neustálá, logická komunikace čistého vyrovnaného jedince k fyzicky nevyrovnanému, o svolení vystoupit z karmy (to dává duše léčené bytosti, protože se mysl léčeného změnila natolik, že není dále potřeba v karmě setrvávat), a použít dostupné „okno příležitosti“ (vedoucí k léčení a vyléčení). Pokud to bude vhodné, nevyrovnaný jedinec dosáhne fyzické rovnováhy a bude uzdraven. Tak jednoduché to je. 

 

     Někteří k vám přijdou pro léčení, protože to je opravdu jejich chvíle. Přijdou dle plánu. Je vaši zodpovědností použít svou sílu, abyste jim pomohli naplnit jejich účel. Jiní, kteří přijdou, ještě nejsou připraveni. Musí odvést víc práce a to může zahrnovat i to, že musí zůstat nemocní. To ale nemusíte vědět. Převezměte zodpovědnost pouze za léčebný proces. 

     Ne za to, co se stane, pokud léčení „selže“. Je to na Bohu, ne na vás. Pozor! Nijak neomezujte léčení, o které žádáte. Zdroj lásky nemá žádné omezení. Je možné vytvořit hmotu, tam kde žádná nebyla…znovu spojit biologické cesty nebo jednoduše vyrovnat systém pro lepší zdraví. Vaše „zázraky“ jsou logickým použitím lásky Boha-Zdroje. Nejsou nevhodné a jsou vědecké. Vaše dnešní „kouzlo“ bude zítra běžné. Používejte tuto sílu!     

     Na osobní úrovni se naučte „cítit“ či prožívat zdroj Lásky kdykoli si budete přát. Toto je vaše nové právo. Vytvoří to mír, který budete potřebovat, abyste mohli projít tím, co přijde. Čím více času strávíte tím, že toto budete prožívat, tím snazší pro vás bude být čistým kanálem pro naše informace, které budete potřebovat k učení, modlitbám a léčení.

 

     5. Léčebná metoda Reconnection (znovunapojení)

 

     Tato léčebná metoda „dorazila“ do Česka v roce 2007, kdy se v Praze konala první přednáška Dr, Erica Pearla. Nicméně povědomost o této léčebné metodě je nízká. Já jsem získal první informace až úplně na konci března 2015.

    Doslova „osvíceným lékařem,“ je americký lékař, Dr. Eric Pearl. Tento lékař a mezinárodní tým nyní školí další lékaře, zdravotníky, fyzioterapeuty a ostatní zájemce, jak této metody používat. Za dobu od roku 2003 bylo vyškoleno přes 100 000 lidí ve více než 70 zemích světa.

     Dr. Pearl se zabýval chiropraxi a říká, že pravá chiropraxe – stejně jako rekonektivní  léčení – se nezaměřuje na symptomy. Nestanovuje diagnózu a nesnaží se „léčit“. Odstraní prostě interferenci (skládání více vlnění v daném místě) mezi mozkem a tělem a umožní Síle, která tělo stvořila, aby toto tělo uzdravila.  

     Dr. Pearl říká: „Když jsem začal dělat tento druh léčení, nevěděl jsem, co se děje. Lidé vstávali z invalidních vozíků, vracel se jim zrak a sluch; děti s mozkovou obrnou nebo epilepsií najednou mohly zase chodit. Pozoroval jsem ta léčení bez toho, abych je posuzoval. Prostě jsem držel ruce blízko těla těch lidí, aniž bych se jich vůbec dotknul. Ve srovnání s běžným energetickým léčením na něm bylo něco velmi, velmi odlišného. K úžasu všech byla ta léčení obvykle velmi rychlá a trvalá. Badatelé začali pozorovat úrovně energie a aspekty světla, které předtím nikdy neviděli. První pacienti, kteří přišli po nabytí mých schopností na chiropraktické léčení říkali, že cítí mé ruce ještě předtím, než jsem se jich dotknul.

     Rekonektivní léčení je branou k rovnováze a celistvosti, k tomu, abychom sebe sama prožívali tím nejlepším způsobem. Čerpá z něčeho, čemu ještě úplně nerozumíme, co ale má reprodukovatelné (opakovatelné) výsledky a co přesahuje vše, co je tradičně považováno za tzv. energetické léčení. Rekonektivní léčení využívá něčeho, co je mnohem dál – a co je možná na naší planetě přítomno úplně poprvé – a co se jednou stane hlavním nástrojem pro lidi hledající řešení své situace v alternativní a komplementární medicíně.

     Každá zkušenost s rekonektivním léčením je jedinečná. Často jsou hlášena vyléčení už po jednom sezení. V jiných případech to trvá o něco déle, než se léčení rozvine.

      Léčení se může dostavit v mnoha nejrůznějších formách. Optimálním způsobem, jak k léčení přistupovat, je být ve stavu otevřeného očekávání, ale bez toho, abychom očekávali nějaký konkrétní výsledek a bez toho, abychom se ke konkrétním výsledkům upnuli.

     Ale musíme si uvědomit, že skutečné uzdravení je o rovnováze.  Uzdravením (tělo, mysl, duše) se dostává vše do rovnováhy. V rekonektivním léčení se učíme, že čím méně víme o tom, co si ta která osoba myslí o důvodech své návštěvy u nás, tím je to pro toho člověka lépe. Protože tím méně se budeme zaměřovat na onu jedinou a konkrétní část problému, tím méně bude hrozit, že se budeme snažit limitovat výsledek léčení na to, co považujeme za vhodné, možné nebo nemožné. Opravdový rekonektivní léčitel přináší mnohem celistvější výsledky léčení než léčitel, který používá nějakou techniku energetického léčení. Jednoduše proto, že rekonektivní léčitel vůbec nezaměřuje svou pozornost na domnělé symptomy nebo problémy. Místo toho přichází s vědomím, které umožní návrat do perfektní vibrace, energie, světla a informaci, následkem čehož jakákoli nerovnováha prostě „odvibruje mimo obraz“ a daná osoba se vrátí do svého přirozeného stavu optimálního zdraví.

     Uzdravení je mnohem víc, než si myslíme. Jedná se o návrat do optimálního stavu rovnováhy.  A v tomto optimálním stavu rovnováhy naše „nerovnovážnosti“ -  fyzické, mentální, emocionální, duchovní, dokonce i problémy v práci nebo ve vztahu – prostě většinou odvibrují z našeho pole. Obvykle lidé opravdu obdrží to léčení, které očekávali, ale někdy přijde vyléčení, o kterém ani nesnili. A ačkoli se může zdát, že vyléčit se je složité a komplikované, je vyléčení v podstatě takhle jednoduché.

     Je to o naší evoluci. Jak nás jako jednotlivců, tak nás lidstva.

     Máme tisíce profesionálů pracujících ve zdravotnictví – lékařů, sester, fyzioterapeutů, kteří navštívili náš seminář a nyní používají rekonektivní léčení ve své každodenní praxi. Lékařům dává alternativu k operacím a předepisování léků.

     Někteří pacienti se patrně stali nevědomky médiem, přes ně se dr. Pearlovi dostávalo mnoha zajímavých sdělení. Tomuto druhu spojení se dnes říká chanelling. „Celkem to bylo asi padesát lidí, kteří mi postupně sdělili pět doporučení s tím, ať pokračuji v tom, co dělám.“

     A jakých doporučení se Dr. Pearlovi dostalo? 

  • Jsme tu proto, abychom vám řekli: „Dělejte dál to, co děláte.“
  • To, co děláte, přináší Světlo a informaci na tuto planetu.
  • To, co děláte, je znovuzapojování vláken.
  • To, co děláte, je znovuzapojování strun.
  • Musíte si být vědomi toho, že jste mistři.

     Moje poznání:

     Toto léčení, které probíhá u celé trojjedinosti léčené bytosti, je darem Boha lidstvu na planetě Zemi a souvisí s posunem lidstva a Země do nové jemnější energie.  Tento proces nastal v roce 1992. Skrze Kryona bylo lidstvu předáno mnoho informací, také o možnostech celostního léčení. Tato metoda rekonektivního léčení je založena na předchozích dvou popsaných samostatných metodách: 1. „Léčení skrze moudrost svého těla – innate“ a skrze postup 4.“Léčení druhých“. Léčení bytostí v tak velkém měřítku, které tato metoda umožňuje, má velký vliv na vibrace Země a zpětně na vibrace lidstva.

     K čemu vlastně dochází? Léčitel se svou nevědomou mysli, ale se svým Vyšším Já, komunikuje s Vyšším Já léčené bytosti o možnosti ukončení karmických lekcí a tím k možnosti energetického vyrovnání a harmonizaci celé trojjediné bytosti. V kladném případě Vyšší Já léčené bytosti dává pokyn moudrosti fyzického těla – innate k zahájení tohoto postupu, který probíhá na kvantové úrovni a je zatím neznámý lékařské vědě, která poznala jen lineární část DNA. Úzdravná síla je totiž v každém z nás.

     Postup a průběh léčení

1. Léčitel natáhne ruce směrem k léčenému, sám nevysílá žádnou energii. Je důležitý osobní kontakt. Nelze to činit na dálku.

2. Poprosí Boha, (Vesmír) o energetické vyrovnání a harmonizaci léčené bytosti v její trojjedinosti po stránce fyzické, mentální a duchovní a její vyléčení tak, jak je to možné.

2.1 Dochází ke komunikaci Vyššího Já léčitele a Vyššího Já léčeného ohledně souhlasu Vyššího Já léčeného s energetickým vyrovnáním, harmonizací a léčením.

2.2 Při souhlasu se zahájením procesu vyrovnání a léčení dochází k ukončení karmických lekcí a tím dochází k očistě od příslušných karem. Tyto karmy jsou vyškrtnuty z příslušných akášických záznamů.

2.3 Vyšší Já léčené bytosti dává „pokyn“ moudrosti léčeného těla, její innate k zahájení energetického vyrovnání, harmonizaci a léčení, které probíhá na kvantové úrovni.

3. Ukončení je provedeno v době, kdy léčený už necítí silnější impulzy probíhajících změn. Proces může trvat až hodinu, proto je nutné, aby léčená bytost pohodlně ležela nebo seděla.

4. Následuje poděkování léčitele Bohu (Vesmíru).

 

     Každý, kdo přistupuje s vírou a důvěrou k tomuto způsobu léčení může dosáhnout léčitelských úspěchů.

 

     Napsal Jan Heczko

     Březen - Duben 2015

 

     Další důležité channelingy související s léčením a vyléčením:

 Toto není "nová doba" vašich otců

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgii 14. února 2015

Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

(Pozn. překl.: některé výrazy jsou skutečným „oříškem“ pro překlad. V tomto případě to byl výraz New Age, protože nebylo snadné oddělit, zda má Kryon na mysli hnutí – pak by bylo vhodné ponechat původní anglický výraz – nebo prostě „novou dobu“ jako takovou. Proto k tomu prosím přistupujte svým srdcem a intuicí. Možná to v tomto případě ucítíte jinak, než jak jsme se nakonec rozhodli my. Děkujeme za pochopení.)

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Před dvaceti pěti lety, jsem s vámi mluvil o tom, co se dnes děje. V té době to byla jen jakási možnost, ale teď je to vaší realitou. Tehdy se nejednalo o proroctví, když jsem říkal, že nepřijde žádný Armagedon, ani třetí světová válka. Nebylo to proroctví, ale silný potenciál. Celým důvodem pro mou existenci a probuzení mého partnera bylo to, co jste udělali. Vítězství, které obsahuje, je zásluhou starých duší, které kontrolovaly povědomí o načasování toho všeho.

Všechno, co se stalo v průběhu těchto let, byl realizovaný potenciál. My totiž vidíme možnosti toho, co byste mohli udělat, a podáváme o tom zprávu. Mnohé z toho, co vidíme teď, se rychle stává skutečností. Když jsme vám v roce 2012 řekli, že bude nový papež, o 13 měsíců později se to stalo. Nešlo o proroctví, ale spíše o jistou možnost. Viděli jsme to přicházet, protože máme přehled a věděli jsme o starostech současného papeže, o jeho zdraví, a také jsme věděli o možnosti nástupu papeže z Jižní Ameriky. Všechny tyto věci by pro vás měly být „spojováním bodů“. A teď přicházím znovu, ne s proroctvím, ale s informací předanou s blahopřejným postojem vzhledem k potenciálům.

Je zde skutečná „nová energie”

Toto poselství bych vám býval rád předal před 25 lety, ale nebyli jste ještě připraveni. Teď se nacházíte v energii, kterou jsme tehdy předpověděli, a rozumíte tomu, co se stalo. Kdybyste mohli právě teď promítnout lidské emoce na tvořivý zdroj, byly by to atributy radosti a obdivu – možná i slovo hrdost. Drahá lidská bytosti, toto není „Nová doba“ vašich otců. Oslavujeme vás za to, že jste na toto místo přišli včas!

Toto je zásadní informace, kterou vám předáváme, protože na shromáždění, jako je toto (poslouchají a čtou), jsou bojovníci světla a staré duše. Tyto pojmy popisují lidskou bytost, která prošla historií a desítky životů vyznává ezoterickou víru. Mnozí z vás se v tomto životě probudili do přirozené moudrosti duchovna. Mnohokrát jste bojovali bitvy staré energie coby pracovníci světla a zvykli jste si na to, jak věci ve starší energii fungují. Po tisíce let se planeta nezměnila tak moc, takže byste mohli být zapojeni ve stejném typu temných bitev stále znovu a znovu, a tudíž je ve vaší Akáše vyryto, co bychom nazvali duchovními pravidly existence. Ale ta se teď mění. Takže toto poselství je pro pracovníky světla a staré duše, a zahrnuje některé atributy, o kterých jsme mluvili v minulosti, a také některé nové. Dnes večer vám přinášíme některé pozitivní věci, které potřebujete v této energii znát a některé atributy, které by někteří mohli nazvat varováním, jak pracovat v nové energii.

Začali jsme tento rozhovor minulý týden ve městě, kterému říkáte Austin*, v Texasu, tak nám dovolte, abychom začali tam. Moji drazí, tato nová energie je fráze, kterou jste slýchali celé roky. Říkali vám: „Je tu nová doba a s ní přichází nová energie.“ Moji drazí, už dorazila! Teď začíná pěstovat svá semena a její atributy se velice liší od těch, co jste zažili, když jste na to čekali. Měli byste vědět, že šamanské energie ve starých duších, které poslouchají a čtou, shledají některé z těchto věcí obtížnými, dokonce kontroverzními. Je to proto, že jdou proti duchovním zvyklostem zažívaným v minulosti, které fungovaly a které byly správné a pro mnohé vhodné. Takže nám dovolte začít tam, kde jsme skončili.

 

Moji drazí, prosím vezměte na vědomí myšlenku, že když postupujete z jedné energetické úrovně do druhé, učíte se lekce, a ty procesy se potom změní a postoupí na novou úroveň. Bylo by hloupé, abyste přenášeli ty stejné lekce, které jste dokončili, z minulosti do budoucnosti. Přesto se mnozí z vás snaží dělat přesně to právě teď.

Shrnutí z Austinu

Číslo jedna je shrnutí. Řekli jsme vám, že váš světelný kvocient, jakási metafora pro vaše uvědomění a vaše moudré vědomí, je ve vyšší a světlejší energii než byl kdy dříve. Je to možné díky předpovězeným pozitivním změnám, o kterých jsme vám řekli, že přicházejí [ve všech Kryonových knihách], včetně vyrovnání magnetické mřížky (2002) a dalších ezoterických mřížek na planetě. Máte k dispozici mnoho úplně nových nástrojů a musíte objevit nové cesty k vyřešení tohoto rébusu.

Moji drazí, pokud vstupujete do těchto nových energií se starými postupy, budete zklamáni. Minulý týden v Austinu jsme začali tímto předpokladem: teď jste nositeli tak silného světla, že se můžete přestat zabývat negativitou postaru. Už nemusíte dále brát v úvahu to, co byste nazvali čistěním temných energií v místnosti nebo ve svém okolí. To je pro vás těžké vzít v úvahu, protože to mnozí děláte automaticky! Dovolte, abych vám připomněl, co bylo zapotřebí ve staré energii. Před meditací nebo setkáním jste možná potřebovali vyčistit negativní energii. Znečistili jste nějaké místo, modlili se nad ním a vložili do něj světlo. Pokud jste našli nějakou negativní osobu nebo něco, o čem jste si mysleli, že by to mohlo přerušit proud čistoty lásky, mohli jste dokonce skončit a potichu s tím pracovat do té doby, dokud jste nezískali výsledky. Měli jste svůj vlastní způsob vytváření světla, které jste potřebovali, a čistění temnoty, o které jste věděli, že je tam přítomná. A teď vám říkáme: změňte to. Proč? Vy necítíte proč?  To je skutečná otázka. Nejste si vědomi, že se věci změnily? Nepokračujte v používání deštníku, když vyšlo slunce! Pochopte, že jste změnili energii všeho kolem vás.

V této nově poskytnuté energii jste nositeli tak intenzivního světla, že vaše přítomnost v místnosti nedovolí temnotě vstoupit. Současnost! Toto je energie, která konečně ví, kdo jste! Samotná vaše přítomnost stačí k tomu, aby se vyčistila. Přemýšlejte o tom. Vaše světlo je tak silné, že proniká vším. Necítíte to? Teď – a toto je nové, takže to potřebujete slyšet v souvislosti s akcemi New Age, ezoterici. Temnota před vámi bude prchat! 

Někteří z vás milují obřad, který vypadá jako očista. Dejte se do toho, ale vězte, že není nutné čistit, protože jste tady vy a samotná vaše přítomnost se o to postará. Takže místo toho o tom přemýšlejte jako o „vzorování“. Místo čistění negativity vložte do místnosti nový vzor energie, kterou si přejete vytvořit. A teď, opět je to kontroverzní, protože byste mohli říci: „Podívej se na všechny ty lidi, kteří mohou být negativní na místě, jako je toto. Pomysli na všechna setkání v minulosti, která byla pořádána na místě, jako je toto. My musíme vyčistit tu minulou energii, která se přichytila k tomuto místu.“ A my říkáme: „Ne, nemusíte. Už ne.“ Pokud by do této místnosti vstoupil nějaký mistr, zastavili byste a vyčistili ji? Odpověď zní NE. Ten mistr ji čistí svou přítomností! Chápete? Toto je dědictví, které je vaše a pro které jste pracovali. Požadujte je. Jděte si pro ně. Nemusíte je čistit. Toto jsme řekli před týdnem v Austinu* v Texasu.


Pro léčitele – nové energie

Číslo dvě: dnešní večer bude pro léčitele. Je mnoho těch, kteří teď poslouchají můj hlas a později toto budou číst. Léčitelé, na jaký proces jste zvyklí? Jestliže jste dříve prováděli čistění, teď to dělat nemusíte. Zvykněte si na to. Vaše přítomnost vedle toho na lůžku nebo na židli stačí k zahnání veškeré negativity. Teď se ten na židli může bát, ale vás už více neovlivňuje. Nemusíte si nasadit žádné ezoterické brnění, abyste se chránili před svými klienty. To je nové. Jste nositelé rovnováhy, která je tak obrovská a tak nádherná a čistá, že jí nic nepronikne. Nic! Já jen chci, abyste to věděli. Prováděli snad mistři obřad čištění předtím, než dělali své zázraky? Ne!

Jako obvykle mohou vaši klienti opravdu tvořit svou vlastní negativitu, svou vlastní nedůvěru a svůj vlastní strach. To se nezmění. Ale změnilo se to, jak vás ovlivňují. A zde je něco, co jsme dříve neřekli. Existuje evoluční proces probíhající v lidském vědomí, který doslova ovlivňuje mnoho lidských bytostí způsobem, který si neuvědomují. Dříve jsme mluvili o innate. ⃰ ⃰ Je to duchovní chytré tělo – část těla, se kterou komunikujete při svalovém testování. Avšak innate se začíná měnit.

Poslouchejte, jestliže se lidská bytost prostřednictvím svobodné volby rozhodla nevybudovat jakýsi vědomý most k innate a nic o tom neví, je to jeho/její vlastní problém. Ale innate se mění bez výjimky ve všech lidech, nejen u pracovníků světla. To znamená, že duchovní uvědomění se stane okamžitě vyšší vibrací, jestliže to nějaká osoba chce. Lidé mohou procházet svými životy, aniž vůbec vědí o své innate, a je to jejich svobodná volba. Pokud však vybudují most k innate, získaná energie bude vyšší než čas k tomu potřebný. Opakuji, že toto je naprosto svobodná volba. Ale více lidí je nyní přirozeně vedeno k otázce o své existenci.

Teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená a co očekávat. Drahý lidský léčiteli, stojíš nebo sedíš před svým klientem, a může to být ten nejsilnější nevěřící, ale jeho innate je stále aktivní – i když to neví. Váš dar léčitele je pomoc „energii samo-léčení“. Dokonce i to se začíná měnit, protože je nastavujete tak, aby vstoupili do kontaktu se svou vlastní innate. To jim pomáhá k tomu, aby se vyléčili sami. Začínáte vidět téměř okamžitě jisté věci, které jste nikdy dříve neviděli. Jednou z nich je přirozený zájem o ezoteriku života, začátek otázky: „Kdo jsem?“

A teď, abychom urychlili tento proces, vám chci předat jednu proceduru, kterou mnozí z vás provádějí intuitivně. Chci, abyste té osobě na lůžku či na židli přikázali na okamžik zavřít oči a odpovědět na jednu otázku. Ať ta osoba odpovídá nahlas. Někteří z vás už vědí, o jakou otázku se jedná. Zeptáte se: Dáváte svolení k uzdravení?Musí odpovědět slovně, přikývnutí není dostačující. Jestliže odpoví s čistým záměrem a ne pouze stylem „běž s proudem“, pak má jejich innate svolení s vámi hovořit. Tak probíhá hluboké léčení. Budete překvapeni, jak rychle věci fungují v této nové energii a jak se zvýší vaše schopnosti léčitele! Drahá lidská bytosti, tvé světlo nedovolí negativitě, aby se projevila při vašem sezení. Zbavte se představy, že se musíte chránit. Už ne. Vaše světlo se tlačí ven takovou měrou, že to nebude nutné. Toto je pro léčitele, vás všechny, protože se to může přihodit každému, kdo dělá nějakou léčitelskou práci. Vzpomeňte si na tento problém při svých sezeních. 


Nové “naslouchající” tělo

Číslo tři: v lidské historii nikdy nenastane chvíle významnější než tato, kdy dochází k tomu, že tělo naslouchá tomu, co říkáte. Existuje proces, a vždy existoval, při kterém buňky těla dávají pozor na to, co šéf – vy – chce. Po celé roky jsme vás žádali, abyste hovořili se svým tělem, se svou buněčnou strukturou. A teď vám sdělíme, že naslouchá dokonce i tehdy, když si neuvědomujete, co automaticky říkáte! Naslouchá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak co mu říkáte?

Teď nastala doba, kdy negativní dialog bude mít na vás osobně větší vliv než kdykoliv dříve. Myslete na to, co v životě říkáte, když se pohybujete ve společnosti. Jaký je váš přístup, kdy to říkáte a jak často to říkáte? Vaše tělo naslouchá. Drazí pracovníci světla, část vašeho duchovního vývoje spočívá v tom, že tělo, innate, si je teď vědomo všeho. Teď byste mohli říci: „No dobrá, to je pěkné.“ Je to více než pěkné; je to významné! Kdybyste to neslyšeli a nerozuměli tomu, stárli byste tím stejným starým způsobem jako dosud. Proto mluvíme o afirmacích mnohem více než dříve. Je to mnohem více než pouhé pozitivní myšlení. Pokaždé, když otevřete ústa, máte možnost dát pokyny svému tělu, a to vám naslouchá, když k němu hovoříte. Naneštěstí máte ve zvyku mu říkat, že jste nehodní a neschopní!

Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Když se vás někdo zeptá na vaše zdraví, duchovnost, zájem, nebo stárnutí, řeknete: Pracuji na tom, snažím se“? Výsledkem je, že buňky vašeho těla řeknou: No tak jo, pracuje na tom – snaží se,ale (z toho vyplývá) ještě toho nedosáhl/a.Chci, abyste se slyšeli, když mluvíte. Dáváte svému vlastnímu tělu poselství „méně než“?

Snad jsem řekl dost, ale skoro každý z vás pochází z nějaké kultury, která je hrdá na to, že sama sebe určitým způsobem ponižuje. Je to starý zvyk ze starých způsobů, které mají představovat laskavou tvář. Někdo vám chce dát nějaký dárek nebo oslavit vaše narozeniny. Kolik z vás automaticky řekne: „To jsi neměl.“? Uvědomujete si, že vaše jednání a slova říkají: „To si nezasloužím,“ vaší vlastní innate? Vaše činy sdělují: „Jsem nehodný.“ Nemyslíte, že to vaše tělo uslyší nebo uvidí? Ano, je to tak. Je načase vystoupit z  komůrky nehodnosti, pracovníci světla! Žijete s Bohem ve svém nitru! Nebojte se a ani se nestyďte prohlásit: Jsem zdráv, jsem vyléčen, mládnu, mám situaci pod kontrolou.A ne: „Pracuji na tom,“ nebo „snažím se“. To sděluje vašemu tělu, že se to může jednoho dne stát, ale ne dnes. V tom je ten rozdíl. „Jsem hoden štěstí. Jsem hoden pohodové situace ve svém životě. Jsem hoden řešení ve svém životě“.

Když vám chce někdo dát dárek nebo oslavit vaše narozeniny, automaticky řekněte: „Děkuji ti za ten nádherný dárek!“ Vaše innate uslyší: „Jsem hoden tohoto dárku jako ocenění od ostatních.“ Pak je za to mějte rádi.


Změna meditace a ostatních duchovních atributů

Číslo čtyři: meditace. Mění se. Za prvé – začnou se objevovat mladší odborníci, které společnost nebude považovat za dostatečně staré, aby mohli být šamany. Ale jejich Akáša je, protože si vzpomínají. Probouzejí se do doby, kdy to celou dobu dělali. A tudíž počet let, který jste na Zemi v tomto životě, se stane podružným vzhledem k počtu životů, který na Zemi jste. Musíte být schopni to vidět a postřehnout. Takže tou první věcí je toto: už nepřidělujte hodnosti „starších“ těm starým. Přidělujte je těm moudrým.

Ale tou hlavní změnou je, jak se díváte na meditaci a její “pravidla”. Meditace se začne oddělovat od starých pravidel kdo, jak a kolik. Moji drazí, s tímto novým množstvím světla, které nesete, a s vaším bohatým programem, už pouhé bytí v Duchu každý jednotlivý den je meditací. Je pro vás těžké si to představit, protože to již není záležitost lineárních 3D hodin. Jedná se o multidimenzionální komunikační záležitost.

Ne u každého z vás se předpokládá, že bude zacházet s meditací stejně. Je to šokující? Ezoterická věrouka, kterou máte, není tou jedinou pro všechny. Není obecně použitelná. Oceňuje individuální životní stezku. Stáváte se odborníky na duchovnost, protože vaše Akáša začíná ožívat. Jak staří jste na Zemi, odkud jste přišli a co jste dělali, bude řídit to, co děláte v tomto životě ve větším rozsahu než kdy dříve. Bude mnoho mladých lidí, kteří s meditací ožijí. Sledujte to. Budou meditovat celé hodiny, ale nemusí to být vaše cesta. Možná, že řeknete, že nesou meditační náklad za vás.

To je na planetě nové a obzvláště nové je to, že to ucíti nejprve mnozí mladí lidé. Očekávejte, že ani oni se mezi sebou neshodnou na tom, jak ji provádět. Jedná se o novou energii pro ně a jejich druhy. Jeden se bude lišit od druhého v jejím provádění. Ale mnozí se stanou meditačními bojovníky s velkým M na hrudi [smích]. Někteří z vás to uvidí a budete třást hlavou a říkat: „To není nic pro mě,a Duch na vašich ramenou odpoví: „Děkuji za to, že to vidíš, starý moudrý člověče.“ Je to pro ně. Pro vás máme místo toho soucitné žití, procházení den po dni obtížnými situacemi, a vytváření vášnivé podpory se soucitem bez přítomnosti hněvu. To je praktické a představuje to věci, o kterých mluvíme - věci pro velmi staré, pokročilé duše. Práce, kterou budete dělat, se bude lišit od té jejich. Oni jsou „začínající staré duše“ a teď se dostáváme ke specializaci. Nebuďte překvapeni, jestliže základní duchovní práce není pro každého stejná. Dává to smysl, že se velmi lišíte ve vaší životní cestě? Potom oceňte tento předpoklad tím, že nebudete mít žádnouspolečnou doktrínu pro všechny“. U meditace není nic „dobré nebo špatné“. Je jenom to, co pociťujete, že je správné pro váš život a vaši životní práci.

Moji drazí, někteří kroutíte hlavou a říkáte: „No dobrá, to znamená, že se od nás nečeká, že budeme meditovat?“ Jak daleko můžete dojít v lineárnosti? Já chci, abyste se cítili pohodlně. Chci, abyste to pochopili. Lidské bytosti chtějí vyšší autoritu, aby jim řekla, co mají dělat a jak to mají dělat. To se začíná měnit. Copak to necítíte? Vystupte z formy, kde hledáte potvrzení od nějaké vyšší autority. Tou nejvyšší autoritou je tvořivé semeno ve VÁS. Vaše intuice vám dá odpověď na ty nejnáročnější životní otázky.

Vaše intuice vám poví, jak dlouho meditovat, jestli vůbec, a co při tom dělat. Nemusíte se na nikoho obracet a ptát se: „Je to OK?“ nebo: „Existuje nějaká kniha?“ Ty dny jsou pryč, drazí. Ano, v ezoterické komunitě budou vůdcové, ale to jsou rádci v moudrosti a ne duchovní diktátoři. Nechejte je vést láskou a soucitem, ne informacemi a pravidly o tom, jak byste vy měli žít svůj život. Nechejte je vést příklady toho, jak jste zplnomocnění a ne pravidly, nebo co a jak dělat, nebo nějakou doktrínou, která je pro všechny stejná. Nechejte to „co, proč, kolik a kdy“ vzejít z tvořivého zdroje ve svém nitru. Jestliže to zvládnete, budete mít v životě právo na atributy, které jsou jen pro vás, ne pro masy. To nás přivádí k číslu pět.


Změna – ne tak příjemná

Číslo pět: v základní numerologii představuje číslo pět změnu. Chci, abyste vzali na vědomí, zvykli si a přijali změnu, která je chemická ve vašem těle. Chci, abyste ocenili, vzali na vědomí a přijali změnu, která je psychologická ve vašem těle. Vaše Akáša vám začíná dodávat velmi rozdílné a moudré informace, protože se začíná zvyšovat vaše vibrace. Začínáte zjišťovat, že to, kým jste si mysleli, že jste, se může změnit. Zvyky mohou zmizet – dobré i špatné. Při tomto procesu se lidská bytost může začít bát. Není to zajímavé? Proč by změna v nové energii u starých duší měla způsobit strach?

V každé konkrétní době existuje posun v tom, na co jsou lidé zvyklí. Lidé se obávají. Proto prosíme o změnu v přijetí a o moudré přepsání lidské povahy. Chtěl bych, abyste začali vítat změnu ve svém životě a dívali se na ni jako na něco pozitivního. Ať už je jakákoli. To vás přeladí na energii nové Země, takže budete moci přežít a zůstat naživu! Až tak moc je to důležité.

Získáte nové návyky, považované za dobré i špatné, a ty přijdou přímo z vaší stále aktivnější Akáši. Mnozí se budou strachovat a říkat: „Odkud to přišlo?“ Máte milovat to dobré a pochybovat o tom ostatním. To dobré může přijít způsobem, který odhodí staré, špatné návyky a touhy, a také z velké části ovlivní, co chcete jíst. Velká změna ve stravování vás může šokovat a překvapit, a můžete zhubnout nebo přibrat, podle přání. Ať už jste žádali o cokoli, co je nejzdravější pro vaše tělo, bude se zdát, že jde o „převzetí kontroly“ vašimi buňkami.

Akáša se začíná sama vyrovnávat s „vícenásobnými kulturními celoživotními událostmi“. Tento bod znamená, kolik životů jste žili v kultuře, kde jste jedli nebo žili určitým způsobem. To se stává chemií, kterou chce vaše tělo nyní. Co vy na to? To by bylo místo rychlého občerstvení nebo nakupování normálního jídla. Co vy na to? Takže – kolik z vás s tím bude souhlasit nebo se toho bude obávat? Chci, abyste se uvolnili a dovolili Duchu, aby ve vás začal budovat nového člověka. Víte, jak jsme to nazvali? Je to proces, který nikdo nečekal: vzestup během života. Jste to vy, přecházející do nové energie, zatímco jste naživu – proces, který předtím vyžadoval reinkarnaci. Slyšíte, co vám říkám? V minulosti jste museli zemřít, vrátit se zpět, a znovu se vyladit, abyste mohli dělat to, co vám říkáme, že můžete udělat teď, když tady sedíte. Pokud se toho nebojíte.

Vaše innate musí být přeprogramovaná. Řekli jsme vám to už dříve a teď to děláte skrze afirmace, pozitivní myšlení a chování, které teď měníte [soucitné jednání]. Innate je zvyklá na starou představu, že motorem osvícení je reinkarnace. Musíte zemřít a vrátit se zpět, abyste využili výhodu toho, co jste se naučili, ale teď už nemusíte. To je nové. Již dříve jsme vám předali channeling, který o tom mluvil ⃰⃰  ⃰.

Chci, abyste o tom přemýšleli tímto způsobem. Kolik z vás se cítilo, jako byste byli pár posledních let v problémech? Různí se to od strachu ze života po nepříjemné duchovní změny a jiné pocity. Chci, abyste teď získali odvahu oslavovat tyto problémy! Byli jste přelaďováni, drahé lidské bytosti. Možná jste byli přeladěni a sbíráte věci z minulosti, které vás udělají zdravějšími a dají vám delší život. Co kdybyste prožili stovky let v jedné kultuře a jen několik let v této? Nemyslíte, že vaše buněčná struktura chce ty nejpohodlnější atributy – více starého jídla? Jestliže říkáte ano, pak ve svém těle uvidíte chemické změny, aby se přizpůsobilo novému člověku. Je to člověk, který začíná vnímat Akášu. Duchovní evoluce začala.

To jsou změny, které nedokáže provést žádná medicína. Ta pracuje se základním zdravím. Co je ve vaší krvi? Dělali vám poslední dobou krevní test? Zjistíte, že dokonce i ten se může změnit.  Ach ne, vaše krevní skupina se nezmění, ale rovnováha ostatních atributů ano – kvůli tomu, co jíte.

A tady je to, co vám chci o těchto věcech sdělit, je to důležité. Jestliže jsou tyto věci příliš velké, někteří z vás je hluboce pociťují a obávají se jich. Co jsem vám říkal o strachu? Strach zastavuje světlo. Opravdu chcete zastavit tento proces změny? Je to všechno, pro co jste žili, a děje se to proto, že žijete v této nové době. Jestliže si přejete pokračovat, moji drazí, pak zastavte obavy ze světla, které jste vy. Pochopte, že je zde energie, kterou jste nečekali. To bylo číslo pět.

Časové kapsle a planetární evoluce

Číslo šest: šestka je božské číslo. Odkazuje k vyššímu já a mnoha dalším atributům, které hovoří o duchovním systému s přiměřeností a soucitem. Časové kapsle této planety se otevírají a začínají vám přinášet velké množství rychlé energie duchovní evoluce, kterou ještě nelze vysvětlit. Jestliže se ptáte: „Co to je?“ odpověď zní: „Ano.“ I o tom jsme mluvili již dříve.⃰⃰  ⃰  ⃰

Moji drazí, moudrost starých národů říká, že zatím nedokážete definovat v numerologii mistrovské číslo 44 a mistrovská čísla za ním. To protože nemáte vědomí pro pochopení toho, čím jsou. Nevíte, co nevíte. Jestliže to dokážete přijmout a dokážete pochopit, že existují věci zatím nepoznatelné, potom se vyrovnáte s číslem šest.

Časové kapsle starých národů, které vás osely, se otevírají, protože jste překročili milník roku 2012. Nalévají své multidimenzionální atributy do mřížek planety [magnetická mřížka – krystalická mřížka – mřížka Gaii]. Nalévají novou energii života prostřednictvím zrychlené evoluce. To všechno jako první zachytí staré duše, a věci, které jsem obsáhl – jedna až pět – jsou tím usnadněné. Jsou to katalytické energie, o kterých zatím nevíte, které budou nakonec zodpovědné za vývoj myšlení a zvýšenou moudrost. Za několik let budete mít pro ně dokonce v psychologii i jméno.

Všechny tyto věci mají co dělat se zdravým rozumem a moudrostí. Avšak více než to. Začne se objevovat určitý druh znalostí, které nakonec lidstvo přijme jako „způsob věcía nazve to novou lidskou přirozeností. Vzroste soucitnost a změní to, co chce veřejnost vidět v kinech, televizi a na internetu. Pomalu se začne projevovat zvýšená moudrost. Tendence k vyzrálosti a míru na Zemi začala. Jak jsme popsali dříve – stará energie planety bude bojovat až do konce. Bude se snažit udržet při životě staré způsoby. Staré způsoby budou prohrávat, stará energie se nebude reinkarnovat jako stará. Pomalu bude eliminována, stejně tak jako základní škola byla eliminována z vašeho osobního života, když jste postoupili výše.

Tendence ke zdraví a dlouhému životu bude vzkvétat, a mnohé bude odhaleno a změněno, aby to bylo možné. Duchovní bdělost pro masy přijde mnohem později, až zdravý rozum lidské rasy začne „spojovat body“. Řekl jsem vám, že to bude složité, protože mnozí z vás viděli budoucnost jako nějaký druh duchovní exploze. Nebude tomu tak. Bude to pomalá změna vědomí v souladu se zdravým rozumem, která povede k dalšímu uvědomění. Tak to funguje.

Energie, která obchází kolem planety, se nakonec stane tím, jak myslíte, a změní lidstvo ve světlejší, výše vibrující skupinu duší. V tomto procesu ubude chudoby a nemocí, sociální problémy budou vyrovnanější, tolerance se dostane na novou, vyšší úroveň, a nové myšlenky učiní přežití mnohem snadnějším. Nic z toho nebude mít nic společného s vnímanou duchovností. Ještě ne.

Takže zde budou ateisté a agnostici, kteří budou vědět o delším životě, míru na Zemi a soucitu. Přesto to nebudou spojovat s ničím „zvenčí“. To protože pro ně to bude intelektuální, intuitivní a tak, jak to je. Nazvou to novou pokročilou lidskou přirozeností a nebudou vědět, odkud se to vzalo. Ještě ne. Tito intelektuálové se budou ohlížet zpátky do historie a řeknou, že jsme měli barbarskou dobu až do roku 2012, kdy se lidstvo začalo stávat moudřejším. Za sto let se ohlédnete zpět a spatříte lidstvo, které bylo mnohem odlišnější a daleko násilnější. Sociologové doplní do svých grafů nový růstový stupeň, protože to bude signál změny v myšlení, jaký ještě nebyl spatřen. Bude na něj pohlíženo jako na konec lidské nezralosti a začátek moudřejšího lidství. Ale po dlouhou dobu nebude shoda v  „Bohu v nitru“. Ale bude panovat více tolerance mezi věroučnými systémy.

Ale vy a já budeme vědět, co je důvodem těchto změn. Časové kapsle se otevírají a vlévají do vás energii katalytického přeladění vědomí. Přichází to od vašich semenných rodičůPlejáďanů – kteří vás nadmíru milují, podobně jako rodič své dítě, ale mnohem odlišněji. Hrdost, kterou vůči vám pociťují za to, že jste překročili ten milník, a to, že vás sledují při procházení vířením tmy a světla, je známo. Sledovali vás, jak jste se vyrovnávali s tím, co je na vaší planetě stále ještě temné, jak moc vás bolí srdce při tom, co vidíte, a sledovali smrt, která je zde. Jsou potichu, protože svobodná volba je pouze vašev tom, jak rychle změnit planetu. A vy řešíte skládačku tak, jako to dělali oni.

Poznání, že se všechny tyto věci recyklují, a vhodnost vyučovaných lekcí, vám dají větší moudrost. To všechno se právě teď vlévá do mřížek. Je těžké o tom mluvit, protože nevíte, co nevíte. Vaši semenní rodiče to viděli a vědí, kam to směřuje, a jsou bez dechu – sledují, jak otevíráte dveře k tomu, co zažili i oni. 

Bude to chvíli trvat, ale otevřeli jste dveře, a jak čas poplyne, odhalí se vám, o čem to všechno je. Ptáte se, proč já Kryon tolik miluji lidstvo? Právě jsem vám to řekl, protože jsem to viděl už dříve. Stejně tak i ostatní – ti z Orionu, Arkturiáni, a další jména, která jste už slyšeli. Oni všichni tím prošli; ti všichni vás teď sledují; všichni právě teď oslavují váš život. Někteří z vás budou rozumět a vědět, že mám pravdu, a další dnes večer odejdou nebo vstanou ze svých židlí, a sotva si těchto informací povšimnou nebo taky vůbec ne. To je svobodná volba a tu ctíme; ctíme ji tak moc kvůli vám všem. Od Ducha nepřijde žádné posuzování. Když odcházíte a myslíte si, že to bylo krásné setkání a nic víc, tak s vámi ze dveří vychází úplně stejný počet andělských bytostí jako s léčitelem nebo šamanem. Každá lidská bytost je stvořená rovnocenná. To znamená, že vy všichni máte stejný duchovní potenciáluvědomění Stvořitele ve svém nitru.

Toto je poselství pro dnešní den. Ach, lidská bytosti, toto není nová doba vašich otců. Je to vaše nová doba. KRYON
 

Červen 2015