Innate – vrozená inteligence - moudrost lidského těla

 

       Obsah:

     - Úvod

     - Souhrn poučení o innate

 

       Literatura:

       Kryonovy channelingy na téma innate, uvedené v příloze:

     - Záhadná innate – vrozená moudrost těla  31.8.2013  Gaithersburg, Maryland, USA

     - Devět aspektů lidské bytosti  21.6.2013  Mt. Shasta,  Kalifornie  USA

     - Otevření dveří  1.9.2013  Boston,  Massachusetts  USA

     - Jak funguje synchronicita  24.8.2013  Asheville,  Sev. Karolína  USA

     - Plánované lidstvo   7.10.2011  Jacksonville,  Florida  USA

     - Evoluce DNA  19.11.2011  Santiago, Chile 

     - Rekalibrace „měli bychom“  26.1.2012  Patagonie

     - Rekalibrace Tmy a Světla  25.2.2012  San Antonio Texas

     - Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie 

     - Proces  4.12.2008  Laguna Hills, Kalifornie

     - Vylepšená innate  15.1.2017  Kalifornie

Úvod

 

     Bůh Stvořitel nás vybavil, mimo jiné, schopností zjistit sám sobě jakékoliv odchylky od dokonalého zdravotního stavu a následně vést příslušné části lidského těla k nápravě. Tato vlastnost a schopnost má jméno innate. Úplně nejstručněji se dá nazvat tato schopnost jako vrozená inteligence – moudrost lidského těla. Tato schopnost je ale vázána na zcela fungující DNA, včetně kvantové části DNA. Naše kvantová DNA ale vesměs pracuje na 30% místo potřebných alespoň 60%. Nicméně jsou na Zemi bytosti, které patří mezi Staré duše a Pracovníky Světla, jejichž DNA pracuje více než na 30 % a mohou vyzkoušet možnosti, které innate poskytuje.

     Znalosti o tom, co je innate pochází od Kryona, který je multidimenzionální bytostí z Božství, a který je sděluje prostřednictvím channelingů. Souhrn poučení a stručný přehled toho, co innate představuje a jak to vyplývá z channelingů, je uveden hned na začátku tohoto textu, a v příloze jsou uvedeny podrobnější informace z příslušných channelingů od Kryona.

Souhrn poučení o innate

            Lidské vědomí představuje informační pole a má 3 části
 1. Je to dle channelingu pojem vědomí přežití. To odpovídá také pojmu podvědomí. Vedení přebírá mozek a všechny procesy v těle probíhají automaticky, nezávisle na lidské vůli.
 2. Je to dle channelingu pojem vrozené vědomí – innate. To odpovídá pojmu vědomí. Zde se nachází všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti ze současného života.
 3. Je to nadvědomí – zde se nachází všechny informace o našich minulých životech a o všem, co s nimi souvisí.

 

     Lidské bytosti mají mimo jiné devět aspektů, devět energií, které se nacházejí ve třech skupinách a po třech aspektech. Je to lidská skupina, skupina duchovní a podpůrná skupina. Ve všech třech skupinách se nachází Vyšší Já a v lidské skupině také lidské vědomí, které je součástí DNA a innate – vrozená moudrost těla.

     Lidský mozek je dokonalý transformátor a procesor i kalkulátor, vnímá skrze smysly a reaguje na podněty určitým způsobem.

     Mozek ale neví nic o tom, co se děje v našich buňkách nebo v našem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení našeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se lehce zmást. Mozek není napojený na buněčnou strukturu. Ale innate je.

     Innate je inteligence hmotného těla,  innate je vrozená moudrost lidského hmotného těla. Innate ví o celém našem systému. Je právě tak „inteligentní“ jako náš mozek, ale jinak.

     Innate je také kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA, které vědí vše o našem duchovním a buněčném vývoji. Innate si podává ruku s naším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny. Je to naše lidské tělo a je spojeno se vším.

 

     Náš mozek není „napojený“

     Prostřednictvím mozku nikdy nedostaneme signál o počátku určitých nemocí, s výjimkou bolestí a nepohodlí. Ale innate o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. Innate ví od první chvíle, když to vstoupí do těla, protože bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat a celý imunitní systém je v pozoru! Ale na úrovni mozku o tom nemáme ani tušení, protože mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby nám pomohl přežít.

     Innate není v našem mozku, ale je v každé buňce našeho těla, je v každé molekule naší DNA.

 

      Merkaba – kvantové pole innate

     Innate si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustálé vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole innate. Merkaba je kvantové pole okolo našeho těla, které velmi silně pulzuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Merkaba se nazývá také jako „světelné tělo“.

     Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst. Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před námi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od naší innate skrze Merkabu. Intuitivní léčitel cítí kvantovou energii v našem poli vysílanou

naší innate o našem zdraví, o tom, co se děje v našem těle a co v nás možná bují. To je to jediné, co innate dělá.

     Innate se nestará o to, jak vypadáme. Stará se o naše zdraví. Innate zodpovídá za spontánní uzdravení.

 

     Dolování Akáši – úkol pro innate

     Máme-li ve svém těle nějakou nemoc, a chceme dolovat Akášu způsobem, který přivolá naše vyléčení, můžeme. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové sdělení vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připravené, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jsme nebyli nemocní. Detailní plán spočívá v našem nitru, protože jsme to získali a prožili. Innate nám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra naší Akáši a umístit je do naší buněčné struktury. Tak je moudrá – inteligentní. Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbude ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále.

     Při této práci s innate se může projevit potvrzující mrazení. A vzalo se s innate. Innate má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek je pouze jednou částí tělesného systému, a to ne příliš intuitivní částí. Ale innate je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaší duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

     Jedním z jednodušších projevů innate je kineziologie, což je svalový test. Tímto způsobem si můžeme otestovat vhodnost potravy, léků pro naše tělo a také naši alergii na některé látky. To může být samo o sobě velkým přínosem pro naše zdraví.

     Dolování Akáši je důležitým úkolem pro innate. Je možné, abychom mohli přijít do „obrovského skladiště atributů“  vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujeme dnes?  Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování v Akáši. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným, je to, že je třeba povolení od innate. To proto, že innate ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z naší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které nám umožní, abychom se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla.  

 

     Další krok

    Jedním z důležitých atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most (spojnicí)  mezi lidským vědomím a innate. To je jeden ze tří atributů patřící do lidské skupiny. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abychom už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžeme stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Měli bychom být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset tak chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdeme na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by to potvrdit to, o čem víme, že se děje, a ne to teprve objevovat.

 

     Druhý mozek

     Máme pouze jedno slovo pro naše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto dostáváme koncept, podle kterého je innate naším druhým mozkem. Rozhodně nemá funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujeme. Někdy díky tomu může i nahradit funkce, které normálně dělá náš první logický mozek. První mozek je tedy ten, který používáme ve 3D a ten zahrnuje synapse, paměť, logiku a je pevně spojený s přežitím.  Innate je jiný mozek, není logický – je koncepční. Není lineární – je dynamicky kvantový. Vždy se mění, vždy pracuje způsobem, na který nejsme zvyklí.

     To se projevuje například při nehodě, po které je kompletně přerušena mícha, tím se ztrácí cit a svalové funkce. To proto, že signály z mozku nedokážou putovat do svalů. Cesta je pro tyto svaly přerušena. Ale v nás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích, ať se jedná o činnost srdce nebo trávení. Aby srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku, potřebuje elektrické impulzy, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Jak je to možné? Innate se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i reprodukci. Srdce stále bije, trávení pokračuje…to vše bez spojení s mozkem.

     Takže innate je inteligenci našeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než náš mozek.

 

      Spojení srdce

     Co můžeme udělat s těmito informacemi. Můžeme vstoupit do kontaktu s innate. Je to spojení srdce. Vyšší Já, innate a lidské vědomí jsou tři lidské energie, které je třeba spojit dohromady – lidské vědomí, Vyšší Já a innate.

     Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito energiemi. Ucítíme je, až rozpoznáme a ucítíme pravdu. Až začneme rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou. Jsme mnohem úplnější. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.

 

     Chytrá innate

     Co kdybychom mohli začít chápat pravdu díky innate v našem nitru? Pochopili bychom, že jsme částí Boha na této planetě a můžeme rozlišit, co se děje a neděje kolem nás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíme pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíme problémy ještě předtím, než se nám vymknou z rukou.

 

     Strava

     Každý z nás se stravuje jinak, podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou nám sdělí naše schopnost rozlišení. Innate je chytrá. Pracuje s naší Akášou, a ví všechno o aspektech naší duše. Je spojena s naším Vyšším Já. Ví, jaká strava je pro nás vhodná na základě našich minulých životů. Je to v naší Akáše a innate je s tím v kontaktu.

 

     Stavění mostu k innate

     Teď, protože začínáme stavět most k innate, se všechno začne měnit. Otázky, které si pokládáme, jako: „Drahý Kryone, jak mohu dolovat svou Akášu? Já tam chci jít a chci vědět to a ono. Jak mohu já vytvořit to a ono ve svém životě?“

     Přichází den, kdy se na tyto věci nebudeme muset ptát. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudeme mít pocit, že jsme ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být innate přítomná v našem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Budeme mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jsme a budeme vědět, že nepocházíme odsud. Že pocházíme z velkého centrálního slunce. A budeme vědět, že jsme věční.

     Je to spojení se srdcem. To innate vytváří emoce. Innate nám dodává energie, kterou nedokážeme vysvětlit. Innate dokáže změnit každou buňku v našem těle – a tato informace nám „zazvoní“ pravdou a osobně nám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Jsme to my – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část našich buněk.

 

     Otevření dveří

     A nyní stojíme ve svém třídimenzionálním fyzickém těle a klademe otázky: „Drahý Kryone, jak se dostanu ke svým buňkám? Jak k nim můžu hovořit? Mluvil jsi o všech těch věcech – o dolování Akáši, o mostu k innate, o chytrém těle vs. logickém těle, o všech těch věcech… a já stojím u dveří, kterými nedokážu projít.“ A máte pravdu. Máte pravdu… Teď je ale čas těmi dveřmi projít, takže začneme rozpravu o tom, jaké to je a co je potřeba.

     My si hned představujeme dveře, které nelze otevřít. Kdybychom je dokázali otevřít, byli bychom v kontaktu se svým buněčným já – s innate, se kterou komunikujeme pomocí testování svalů (kineziologie)… s innate, která ví, na co jsme alergičtí… s innate, která ví, co bychom měli nebo neměli jíst… s innate, která ví o všem, co se děje v našem těle.  V našem těle je sdílená inteligence, ale ve 3D používáme pouze 3D analytickou část – intelekt, který počítá, vidí a má paměť – to je mozek přežití. A byl dostatečně dobrý – až doteď.

     Co bychom měli dělat? Cílem je otevřít dveře. Není to snadné, když to není součástí naší krabice přežití a všeho, co jsme kdy znali. Je to záhada – jak to uděláme?

     Prozkoumejme rozdíl mezi tím, čemu říkáme „dva mozky“. Ten, na který jste zvyklí – říkejme mu intelektuální mozek –umožní nám přemýšlet o čemkoli, je vědecký, zkoumá vesmír pomocí naší představivosti… všechny tyto věci;  ale je něco, co nedokáže – nedokáže se dostat do koncepční multidimenzionální části naší DNA. Neexistuje žádné spojení mezi lidským synaptickým 3D mozkem a innate. Prostě neexistuje. Proto pochybujeme o těchto sdělených věcech, ale víme, že existuje chytré tělo – protože ho můžeme  prověřit pomocí testování svalů. Jak je tedy propojíme? Odpověď zní – nepropojíme. Berme na vědomí, že jsou dva, berme na vědomí, že jsou vzájemně velmi odlišné. Intelektuální mozek nebude schopen se tímto „promyslet“, protože neexistuje žádné spojení. Ještě neexistuje most mezi těmito dvěma mozky. Takže si pojďme povědět o tom druhém mozku.

     Tento náš druhý mozek, zastoupený převážně naší innate a Vyšším Já společně, je zcela a naprosto koncepční. Nejsou to žádné lineárně se pohybující části. Jak k němu můžeme hovořit? Jak s ním můžeme spolupracovat? A tak vám dám pár konceptů. Řeknu vám, jak to udělal můj partner Lee Carrolla, a co zjistil.

     Je zajímavé, že vidíme dveře, které nedokážeme otevřít, drazí. Je to vážně zajímavé. Nejprve chceme, abychom odstranili dveře. Ale nejsou tam. Zdá se, jako by tam byly, protože lineární mozek o tom nedokáže přemýšlet, takže je to bariéra. Neví, co má dělat.  A proto se z toho staly dveře. Ty ale neexistují! A tak je prvním krokem odstranění konceptu dveří. Veškerá komunikace, po které toužíme… koncepty Vyššího Já a Boží lásky… všechny věci, kterých se chceme dotknout, cítit je a mít – dovolme, aby se to vše ukázalo tak, jako by žádné dveře nebyly. To je první krok.

     Innate a Vyšší Já používají nástroj v našem těle, který je kvantový a který je nejméně chápán - intuici. Je žádoucí,  abychom tento „sval“ začali procvičovat a používat. Někteří už vědí, jak ji používat okrajovým způsobem, jenže je těžko polapitelná a tak jak rychle přichází tak i odchází. A proto je důležité, abychom důvěřovali první intuitivní myšlence. Vězme, že první intuitivní myšlenka je často nejvyšší komunikace, kterou pro nás innate má. První intuitivní myšlenka.

     Naše Vyšší Já je propojené s celkem – s celým lidstvem, se všemi dušemi na planetě. Existuje zde spojení. Spojení s Vyšším Já na druhé straně závoje - prostřednictvím epifýzy. Vidí věci kolem nás. Věci, které my nevidíme. Je zodpovědné za to, že nám pomáhá se synchronicitou.  Mnohá potřebná setkání se uskutečňují na základě intuice. To je spolupráce Ducha a člověka v nejlepší podobě – koncepčním způsobem. Žádný hlas z nebes, žádné psaní na zeď. Přichází to do vašeho mozku jako koncepční myšlenka, která se nikdy nezlinearizuje. Nikdy. Přichází rychle jako blesk a hned je pryč.

Druhý krok: naučme se rozpoznávat intuitivní myšlenky. Naučme se, jak je podržet déle, pokud můžeme. Zastavme je a zanalyzujme, o co jde, pokud můžeme. Musíme vzít koncepční intuitivní část svého těla, což je mozek innate, a pracovat s ní prostřednictvím intelektuálního mozku. A abychom to mohli udělat, musíme ji poznat, musíme vidět, o co jde, a pochopit to. Není to snadné.

     Někteří to už dělají. Zjistili , že to umí použít – v podobě „parkovacího anděla“. To je první intuitivní myšlenka. Tedy ne prostřednictvím myšlenek, ale prostřednictvím konceptů, emocí, intuice.

     Kryon o Lee Carrollovi

     Jak můžeme hovořit ke svým buňkám? Co bychom jim řekli, kdybychom mohli? Pojďme nyní mluvit o mém partnerovi Lee Carrollovi, který přijímá  mé channelingy. Dám vám dva příklady. Hned ze začátku jsem svému partnerovi řekl: „Jestli chceš, nemusíš stárnout tak rychle. A chci, abys to učil.“ A tak tu sedíme a učíme to. A on se tehdy zeptal: „Jak?“ A já mu řekl: „Musíš hovořit ke svým buňkám.“ On se zeptal: „Jak?  Jak otevřít ty dveře? Nejsou žádné dveře! Takže co dál? A já mu tehdy řekl: „Pokud se začneš ptát, Duch ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek, a ty si budeš muset hledat koncepty.“ A tak mu začaly přicházet intuitivní záblesky.

     První příklad: Předali jsme mu obrázek telefonu. Ukazovali jsme mu ho stále dokola. Obrázek telefonu. Nevěděl, co s tím. Víte, co dělal? Pokaždé zvedl telefonní sluchátko a poslouchal. A pak si uvědomil, že je to „vnitřní telefon“. Když chci hovořit ke svým buňkám, musím se naučit, jak zvednout sluchátko vnitřního telefonu.“ A tak si začal vizualizovat představu, jak bere telefon a poslouchá. Jenže kdykoli zvedl telefon, na druhé straně nikdo nebyl! Tak mi v meditaci řekl: „Zkusil jsem všechno. Teď už chápu, že je to koncepční telefon, takže poslouchám, ale na druhé straně nikdo není.“ Nemohli jsme mu dát žádnou odpověď. Musel to pro sebe udělat sám. Musel na to přijít sám. Opět jsme mu ukázali obrázek telefonu. A tehdy to pochopil. „Nemůžu se svými buňkami hovořit tak, že budu poslouchat.“ Příště zvedl sluchátko interního telefonu, vizualizoval si to, a začal do telefonu MLUVIT. Řekl: Drahá buněčná strukturo, slyšíš?“ A okamžitou odpovědí bylo mrazení a emoce. Kéž bych vám jen mohl vypovědět, co se opravdu stalo. Jeho buňky jásaly: „To je dost, že se šéf ozval!“

     Teprve tehdy jsem mu mohl říct víc: „Poslouchej, tvoje buněčná struktura stárne automaticky podle rytmu, který byl dokonce popsán i biology. Má to co do činění s měsícem a jeho postavením. A i kdybys byl v kómatu, bude prostě dělat to, co dělá – automaticky prostřednictvím autopilota. Autopilota můžeš kdykoli vyřadit tím, že zvedneš telefon a řekneš svým buňkám, co chceš, aby udělaly.“ On pochopil koncept. Začal hovořit do telefonu. To, co řekl buněčné struktuře, bylo koncepční, ne lineární. Přišel na to, že následování měsíčního cyklu, stárnutí a reprodukce buněk je lineární proces. Tak řekl svým buňkám, aby začaly počítat každý druhý den. To je koncept. Zpomalil stárnutí na polovinu oproti tomu, jak bylo původně vytvořeno. Začal to dělat před pěti lety. Nyní před vámi sedí a zestárl pouze o dva roky. Má víc energie než kdy ve svém životě měl, protože používá „telefon“.

     Zdá se vám to příliš jednoduché? Žádné lineární instrukce. Neexistují žádné dveře. Pochopte to! Komunikace probíhá prostřednictvím intuitivních myšlenek a záblesků, prostřednictvím vyobrazení. Jakmile toto vyobrazení uvidíte, musíte přijít na to, jak u vás bude tato komunikace fungovat. Ne každý uvidí telefon. Někteří máte v Akáše možnost hovořit se svou buněčnou strukturou napřímo, staré duše, protože jste šamani. Dělali jste to léta, jen jste to zapomněli. Někteří z vás to mohou udělat prostřednictvím zvuků a barev. Někteří už to děláte. Někteří používáte energii, abyste hovořili se svým tělem skrze procesy, které jste se naučili a které se můj partner nikdy neučil. Nemá o nich tušení. On potřeboval telefon. Je to inženýr.

     Povím vám druhý příklad. Je stejně bizarní. Drazí, jaká dieta (strava) vás učiní osvícenými?  No, bylo o tom napsáno mnoho knih. Všechny prohlašují totéž. Když se budete stravovat takto, budete osvícení. Jiné říkají: „Vaše tělo nikdy nemělo jíst toto, měli byste jíst toto a to vás očistí natolik, že vás Duch bude ctít jinak než dřív, když jste to dělali špatně. Mému partnerovi jsem řekl před dvěma lety: „Když budeš používat ten telefon, když budeš svým buňkám říkat, abys nestárl tak rychle, neuspěješ, pokud budeš vážit tolik jako teď. Musíš zhubnout.“ Ani to se mu nelíbilo. Zeptal se: „Chceš tím říct, že musím zhubnout, abych si zachoval mladost?“ „Ano.“ Nemůžeš říkat svému tělu, aby dělalo něco a pak dělat pravý opak. Musíš zhubnout. „Kolik?“ Nebylo žádné číslo, protože to je lineární! Akorát.“ Neměl žádný koncept. Ptal se tedy: „Jak?“ Řekl jsem: „Innate ti to poví.“ Vidíte, já nemám žádné odpovědi ohledně jeho těla. Ty má jeho tělo. Řekl jsem vám, staré duše, že ve vaší Akáše jsou stovky životů a v mnoha z nich jste měli to pravé zdraví. Jedli jste to správné jídlo pro vás a to je to, co potřebujete jíst dnes. Máte jíst tak, jako jste jedli v minulosti, aby to zlepšilo váš růst. To chtějí vaše buňky.

     Můj partner zjistil, co to pro něj znamená. Dali jsme mu opět obrázek. Na tom obrázku bylo menu (jídelní lístek). Menu jako mají v restauraci. To jsme mu ukazovali stále dokola. Takže on ve svých představách stále dokola otevíral menu. Samozřejmě se mu to nedařilo – vždyť to byla jen jeho představa, jeho intuice. Jak můžete otevřít intuitivní představu jídelního lístku? Nemůžete. Takže co to mělo znamenat? Nevěděl. Neměl tušení. Tak o tom začal přemýšlet. A pak na to přišel. Říkal jsem vám, že innate s vámi může hovořit velmi zajímavými způsoby – můžete provádět testování svalů (kineziologii), můžete cítit potvrzující mrazení, můžete používat svou schopnost rozlišení tak jako teď - cítíte, že je to pravda. Cítíte mrazení – vaše innate poskakuje nahoru a dolů a říká: „Poslouchej! Poslouchej! Poslouchej!“ A vy cítíte mrazení ve svém těle. TO je innate, která dělá svou práci pro vás.

On to pochopil. Příště, když vešel do restaurace, otevřel jídelní lístek, prstem si ukazoval a sledoval, kdy ucítí mrazení. (Kryon se směje.) Nikomu neřekl, že to dělá. A mrazení se objevilo. Dokonce se mu ani nelíbil ten výběr, ale mrazení cítil. TAK MOC si přál, aby cítil mrazení u koblih, velké porce brambor a chleba! Místo toho dostal polévku a salát. (Smích.) A tak si to objednal. Ne moc velké porce. A to je ono. Takhle se to děje. Znovu to říkám, drazí, tohle CHCE vaše buněčná struktura. Takto to dává najevo. Nemusíte ji k ničemu nutit. Chce to! Můj partner začal jíst jídla, u kterých cítil potvrzující mrazení. Stále dokola. A dělá to tak dodnes. Tak se časem stalo, že nejenže jeho váha klesla – o 26 liber (cca 12 kg – pozn. př.), ale navíc pak zjistil, že už nepotřebuje toto mrazení. Věděl, co jíst, protože to jeho tělo vyžadovalo a nechtělo koblihy, nechtělo brambory a nechtělo chleba. A tak je dodnes odsouvá stranou. Mohlo by to snad být lepší? Jste svou buněčnou strukturou přeškolováni, abyste jedli způsobem, který si vaše Akáša pamatuje jako nejlepší pro vaše dokonalé zdraví.

     Fungovalo to! Koncepty. Intuice. Nikdy to nemůžete intelektualizovat. Nikdy. Dveře, které bývaly v jeho životě, se začaly rozpadat. Musí pracovat i na dalších konceptech. A budou přicházet pomalu, budou to hádanky, ale toto je odpověď, drahé lidské bytosti: používejte druhý mozek. Posaďte se v meditaci a získejte návod, jak nahlas hovořit se svou buněčnou strukturou. Ona vás uslyší vašima ušima. Uslyší vás skrze vibrace vašeho záměru. Vraťte se k intuici prostřednictvím lidského vědomí, lásky a soucitu. Mějte se rádi a vaše buněčná struktura bude spolupracovat víc než kdykoli předtím. To je nový způsob bytí člověka – začne hovořit k vašim částem, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Změní vás a nemoci, které mohou být nyní ve vašem těle, od vás utečou pryč, protože nejsou na programu Boží lásky. Problémy, které máte, nemůžou přežít v novém typu lidského těla. Váš faktor moudrosti vzroste. Vědomí, které máte, začne vidět Zemi jinak. Všechny tyto věci souvisí s odstraněním dveří. Stanete se tím, kým jste sem přišli být.

     Na tyto věci není příliš brzy. Jsou těžké. Nejsou lineární. Nejsou takové, jaké jste čekali. A vy všichni, coby staré duše, to můžete dokázat. Každý z vás. Záleží jen na tom, jak moc to chcete. Někteří z vás se rozhodnou, že to v tomto životě nechtějí. V příštím životě to bude snadnější. Děti, některé z nich se rodí právě teď, se toho účastní. Ony to vědí. Slyší to. Ony jsou koncepční. Nechávají své intuitivní myšlenky, aby je prováděly životem. Mnohé dospělé to konsternuje, protože dospělí chtějí, aby děti byly lineární. (Kryon se směje.) Chtějí, aby dělaly to, co dělali oni, aby šly tam, kam mají, ale děti to nedělají.

Záměr

     Síla záměru je božský katalyzátor pro spolu-tvoření. Čistý záměr posunuje lidstvo dopředu, a je to síla, která způsobuje reakci Země na lidské vědomí.

 

     Přestože se síla záměru změnila, a nyní jsou k dispozici nové způsoby, jak ji modifikovat, aby to byl mnohem mocnější prostředek, vždy to byla hybná síla vaší reality. Byl to lidský záměr, který způsobil novou energii na Zemi. Byl to lidský úmysl, který zrušil předpovídaný Armagedon (r.2000). Je to lidský záměr, který právě teď vytváří na této planetě podmínky, které směřují k potenciálu Nového Jeruzaléma.

 

     Drazí, pokud se setkáte s člověkem nebo entitou, která vám bude říkat, že záměr je starý a není už potřeba, měli byste o tom velmi přemýšlet. Takové tvrzení je daleko od pravdy. Někteří vám budou říkat, že záměr se přetavil na něco jiného. To ano… na mocnější záměr. Z pohledu starého a nového je záměr velmi, velmi starý... a je nesmírně potřebný v nové energii. Od počátku lidstva je považován za měřítko, které může změnit samotnou historii. Je to posvátný, božský nástroj stvoření, základní síla s rozsahem umožnit lidstvu přepsat historii a tím změnit vibrace planety Země. Po 20 let jsme vás učili, že síla záměru vždy byla jedním z klíčů k osobnímu tvoření. Ke spolutvoření. Čistý záměr je vidět v člověku jako jeho svatou energii. Je úžasný. V energetickém spektru je to vzácná ZLATÁ.

 

     Čistý záměr je vším! Toto učení se nezměnilo v žádném z našich sdělení a nezmění se ani do budoucna. V Zemi nové energie, s novými magnetickými a krystalickými změnami, byla síla záměru kompletně přetavena. Stává se větším a mocnějším nástrojem. Jaký je tvůj záměr s tvojí biologií? Jak často mluvíš se svými buňkami? Jak často jim říkáš, co jejich šéf (ty) chce, aby dělaly? Co kdybys jim řekl, aby se vrátily do podmínek podobných těm, když ti bylo deset let? Můžeš se tomu smát… dokud to nezačneš dělat. Začni mluvit se svojí buněčnou strukturou; začni mluvit se svými krevními skupinami; začni si uvědomovat, že tvoje buňky naslouchají záměru tvé vlastní mysli a nechej si dělat pravidelné krevní zkoušky, aby sis potvrdil, co sám tvoříš. Vytvoř si svůj vlastní 3D důkaz o záměru v této nové energii.

 

     Když se začnete zbavovat vnitřních nevyrovnaností a nemoci začnou odcházet, vzpomenete si, kde jste o tom slyšeli. Záměr má co do činění s naladěním se na novou stanici. Požehnaný je člověk praktikující čistý záměr ve všech aspektech svého života. Neboť to je způsob, jak vystoupat po schodišti Přechodu (do reality Nové Země). Neboť takový člověk uvidí tvář Boha a bude to jeho vlastní. Neboť takový člověk se natáhne a chytne se rukou svých průvodců, kteří jsou kolem a už se jich nikdy nepustí. Záměr je energie Nového Věku. Ne všechno, co je staré, bude odplaveno. Někdy to nejstarší je nejnovější. Tak to funguje.

Čistý úmysl

 

     Čistý úmysl je interdimenzionální čistota, která je duchovní. Neexistuje čistý úmysl uklidit si pokoj. Je to spirituální atribut, který byl definován jako úmysl, stejný, jaký měl Abrahám, když zvedl nůž, aby ho zabodl do hrudi svého syna. Byl veden čistou opravdovostí, kterou se nedalo otřást a která vychází z podstaty lidské duše.

 

     Nemůže být popřen. Je "čistý", pokud je absolutně správný pro vaši cestu, a je to vědomí v jádru vyšší bytosti. Považujte ho třeba za andělský úmysl, neboť se týká vás, vaší životní lekce proč jste sem přišli (na Zemi). Je velmi mocný a řídí všechno, co je před ním, když je dokončen a uveden do hry.

 

Nová medicína – poučení od Kryona

 

     Přijdou k vám nějaké léky a přístroje, které jsou velmi speciální. Dovolte mi, abych vám o nich řekl. Medicína Nového Věku bude z těch, které obsahují život. Život, který je buď aktuálně „živý“ anebo byl. Ohledně toho existují „předsudky“.

 

     Záměr je všechno a je katalyzátorem pro mnoho věcí. Toto není nová informace, protože jsme vám ji channelovali již dříve. I když SPINUJETE, záměr je nezbytný pro to, abyste vytvořili rovnováhu či léčení. Nyní vám říkám, že když budete podávat nové léky, MUSÍTE JE VÍTAT. Musí v tom být záměr. Musí tam být zodpovědnost.

 

     Žádný z nových léků, který skutečně obsahuje třídimenzionální vědu, nebude bez toho fungovat. Musíte jej vítat a milovat. Pokud budete nečinně přihlížet, bát se jich a doufat, že budou fungovat – dovolíte jim, aby vstoupily do vašeho těla, necháte je, aby se postaraly o něco, na čem byste se měli podílet – pak nebudou účinkovat. Musíte je vítat (aby vůbec mohly fungovat). Některé z těchto věcí, které vám říkám, znějí hloupě a nevědecky. Pravda zůstává pravdou, ať už si zvolíte věřit čemukoli.

            Základní poznatky o innate ještě stručně:

 • Innate je¨vrozená inteligence našeho těla. Inteligence těla je to, co naše tělo zná a my ne.
 • Innate dokáže změnit každou buňku našeho těla.
 • Innate je v každé buňce našeho těla, v každé molekule naší DNA.
 • Innate je vrozené vědomí, což je inteligence těla.
 • Innate je samotná inteligence buněčné struktury.
 • Innate je energie tělesného vědomí, kterou používáme při „svalovém testování“ – kineziologii.
 • Innate ví, co se děje na každičké buněčné úrovni našeho těla.
 • Innate je to vědomí, které patří tělu, které ví všechno o našem vnitřku, i to, o čem s naším vědomím přežití nevíme nic.
 • Innate je kvantové pole inteligence naší biologie a má název Merkaba.
 • Innate se stará o naše zdraví a zodpovídá za spontánní uzdravení.
 • Innate vytváří emoce.
 • Vskutku by měl existovat most mezi všemi těmito informacemi, které jsou kvantové a naším vědomím. Innate je mostem mezi inteligencí naší buněčné struktury, naší DNA a naším 3D lidským vědomím.
 • Innate je klíč.
 • Innate je kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA.
 • Člověk se musí dotknout sám sebe a katalyzátorem tohoto dění je intuice. Je to propojka mozku mezi části, která zajišťuje přežití a mezi innate.
 • Když začneme tvořit čistý záměr na aktivaci naší DNA, začneme se propojovat přes intuici s innate.
 • Kineziologie je také způsob jak mluvit s innate.

            Další poznatky skrze intuici a kód pravdy:

 • Innate je funkcí mozku.
 • Innate je informační pole obsahující části mozku, míchu a veškeré buňky fyzického těla.
 • Innate má centrum v částech mozku: amygdala, hypofýza, hippocampus, limbický mozek
 • Naším úkolem je vizualizovat propojení mezi naším vědomím a buněčnou inteligencí.
 • DNA je vytvořena tak, aby trvale existoval most mezi námi a innate. Ale bohužel naše DNA pracuje na 30%. Ale to se nyní mění. Nově narozené děti mají DNA pracující na 35%. Můžeme postupně dosáhnout 60%

       Příklad dalšího možného postupu práce s innate:

      Sednu si na židli a v meditaci hovořím ke své buněčné struktuře: Drahý Duchu (Vyšší Já), který jsi ve mně, chci všechny tyto 3 části (vědomí přežití, vrozené vědomí-innate a nadvědomí)  spojit, a žádám novou energii na této planetě, aby působila jako katalyzátor a zahajuji tento proces pro sebe – za pomoci toho, co je kolem mne, a teď tento proces spouštím.

 

 

     Sepsal Jan Heczko

     Prosinec 2013

     Červen 2014

 

      Příloha: Kryonovy channeling  na téma innate

 

“ZÁHADNÁ INNATE - VROZENÁ MOUDROST TĚLA”
Tento živý channeling byl přijat v Gaithersburgu v Marylandu v sobotu, 31. srpna 2013
 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Můj partner odstupuje stranou, ale stále zůstává připojen. Řekli jsme to již dříve: tento proces, kterému se říká channeling není ovládnutím. Channeling je jakési splynutí se svolením, dohoda mezi vědomím lidské bytosti a jeho Vyšším Já. Tuto dohodu není obtížné uzavřít, pokud to dovolí hranice víry a tradice. Pokud vás učili, že tento proces není správný, potom je těžké jej provádět. Proto velká část schopnosti mého partnera channelovat je dána tím, že ví, že je to skutečné a cítí se přitom v pohodě.

Channeling vyžaduje trénink a cvičení, abyste si na něj pomalu zvykli. Je to nádherný “prostor”, ve kterém může lidská bytost sedět a na několik okamžiků jen “být”, protože informace přicházejí bez zapojení intelektu. Můj partner se stává překladatelem. Přijímá nelineární, kvantové informace z mé strany závoje a vytváří lineární proud do svého kulturního jazyka. Trvalo mu to roky. Je to naučený proces.

Filtry v mysli jsou vytvářeny hranicemi tradic a výchovy dané lidské bytosti. Stávají se její “cestou života” a potom musí být odloženy, aby channelované poselství bylo stručné, a přitom tak úplné, jak je to jen možné. Tato poselství musí být předávána způsobem, který bude dávat lidem co největší smysl bez lidských předsudků. Moji drazí, když posloucháte tyto věci, možná vám všechno nedává smysl. Proto vám dáváme možnost později si je znovu poslechnout, aby bylo možné je i přepsat, abyste se s nimi mohli usadit a meditovat nad nimi, abyste si je mohli spojit s jinými částmi informací a pochopili, jak jsou spolu propojeny.

Lekce začíná

Na začátku této lekce vám chci připomenout, proč vám ji dáváme, protože jsme o těchto věcech nikdy nemluvili takto podrobně a proto je načase položit základy do budoucna. Nejlepší způsobem, jak to udělat, je vysvětlit to, jak věci ve vašem nitru fungují. Přitom používáme jazyk, na který nejste zvyklí a koncepty, se kterými jste nikdy dříve doopravdy nepracovali. Jsme si toho vědomi, ale musí to začít tam, kde to musí začít, a musí to být s respektem k různorodým vědomím, která zde jsou. Mnohé fáze učení, ve kterých se nacházíte, se vzájemně liší, protože někteří z vás děláte tento druh práce tak dlouho, jak jen si dokážete vzpomenout, ale jiní z vás se právě probouzejí do potenciálů toho, kým jsou. Nicméně, my předáváme příběh a učení tak, jako byste všichni byli na jedné lodi. Pro dnešek je to vhodné.

V lidském těle probíhají esoterické procesy, které je velmi obtížné vysvětlit. Nedávno jsme vám předali několik z nich i to, jak fungují. Začali jsme vyprávěním o synchronicitě, a jak spolupracuje s lidským tělem. Mluvili jsme o Gaie, průvodcích a energiích na druhé straně závoje. Také jsme vám dali lekci o neuchopitelné Akáše. Jak hovoří s buňkami ve vašem těle? Je to ve vašem mozku nebo není? Co říká? Tato minulá Kryonova poselství si můžete poslechnout, protože můj partner je všechny nahrává.

Takže nastal čas, abychom vám řekli o abstraktních systémech víry, o tom, jak začínají pracovat ve váš prospěch, a jak vědomí začíná být méně lineární. Všechny tyto věci se mohou zdát jako velkomyslné koncepty, ale někteří z vás je používají právě teď. Jeden z nich jsme si schovávali až do teď, protože je těžké ho vysvětlit. Je to ten, kterému říkáme innate“ (vrozená moudrost těla). Dnes vám odhalíme něco o tom, jak funguje - něco, co jsme vám neřekli ani nevysvětlili dříve.


Krátké shrnutí devíti lidských atributů

Existuje úplný esoterický systém, který jsme vám channelovali dříve: „Devět atributů lidské bytosti“ - (14. 6. 2013. Mt. Shasta – Nine Attributes of Human Being, MP3 zatím nepřeloženo do češtiny – pozn. př.). Tyto atributy vzájemně souvisí a spolupracují v rámci okruhu, a já chci, aby je můj partner v blízké budoucnosti učil. Chci, aby to rozvinul do nejméně tří částí tréninku tak, aby je lidstvo mohlo složit dohromady a vidět, jak spolu souvisí. To proto, abyste sami sobě lépe rozuměli. Těchto devět atributů jsme channelovali jako tři skupiny po třech (atributech) – (26. 2. 2011, Memphis - Tři části – pozn. překl.). Není až tak těžké si to představit, ale je těžké začít, když se snažíte pochopit, jak souvisí jeden s druhým, co pro vás mohou znamenat, jak jsou dnes propojené, a jak budou v budoucnu. Je jich devět. Řekli jsme vám, že tři z těchto atributů, jeden v každé skupině, mají stejný název – Vyšší Já. Identifikovali jsme tyto skupiny jako skupinu týkající se lidského těla, skupinu duchovní a podporující skupinu. Vyšší Já bylo v každé z nich. Dnes budeme mluvit o tom, které je součástí tzv. skupiny týkající se lidského těla - a stejně jako u mnoha jiných věcí, i tady je toho víc, než by se mohlo zdát. Říká se tomu „INNATE“ (VROZENÁ MOUDROST TĚLA).

Innate

Slovo innate“ je součástí lidského vědomí. Na tělesné úrovni ji máte všichni a my o ní chceme dnes hovořit způsobem jako nikdy dřív. Povíme vám jen malou část, ale doufejme, že to bude stačit k tomu, abychom vás zaujali a abyste pochopili, že je ve vás víc než si myslíte – mnohem víc.

„Innate“ byla v minulosti popisovaná jako chytrá část vašich buněk. To by mohlo vypadat, jako že existuje i jakási ne-chytrá část, ale řekněme spíš, že je to méně vědomá část - a věřte tomu nebo ne, touto méně vědomou částí je váš mozek. Mozek si uvědomuje spoustu věcí a je to nejdokonalejší kalkulátor, nejlepší paměťový a vztahový výpočetní přístroj, jaký dnes na Zemi existuje. Všechno, co jste kdy zažili, je ve vašem mozku. Ovlivňuje to, jak se chováte, co děláte, jak jednáte, v co věříte a jak chápete věci. Ale dovolte, abych vám řekl, v čem zůstává pozadu. Neví nic o tom, co se děje ve vašich buňkách nebo ve vašem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení vašeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se také lehce zmást.

Váš mozek není “napojený”

Můžete nad tím rozumovat, jak dlouho chcete, a přece svým mozkem nikdy nezjistíte, jak se daří vašim buňkám. Máte alergii na něco, co vaše tělo ještě nezkusilo? Možná se jedná o jídlo, které jste nikdy neochutnali, nebo o chemikálii, kterou jste nikdy neviděli. Jak byste to poznali? Protože když začnete jíst to jídlo nebo přijdete do kontaktu s tou chemickou látkou, měl by váš mozek začít křičet: „Nedělej to! Jsi na to alergický! Doplatíš na to!“ Ale on to neudělá. Není napojený na buněčnou strukturu. Ale „innate“ je.

„Innate“ je inteligence hmotného těla. Ví vše o celém vašem systému. Je právě tak inteligentní jako váš mozek, ale jinak. Takže, co může lidská bytost udělat pro to, aby zjistila, jestli je na něco alergická? Řekněme, že jde konkrétně o vás, takže se můžete zeptat svého mozku, ale ten nemá ani tušení. Takže si dejte to jídlo nebo chemikálii na ruku a proveďte svalový test. Říká se tomu kineziologie, což je složité slovo pro něco velmi prostého. Svalový test využívá tělesnou „innate“, aby vám dal signál “ano/ne” o něčem, co ví, ale váš mozek ne. Takže v kineziologickém procesu chápete, že jste uznali existenci části vašeho tělesného systému, která ví víc než váš mozek? Tento proces je používaný po staletí a je velmi přesný.

„Innate“ ví mnohem víc než to, na co jste alergičtí, milí přátelé. Je také kompletně vyladěná na kvantové části vaší DNA, které vědí vše o vašem duchovním a buněčném vývoji. Innate“ si podává ruku s vaším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny a je těžké to popsat. Kdybyste tuto informaci vložili do kruhového grafu, mohli byste nakreslit spojení mezi skupinami a viděli byste, co tím myslím. Je to vaše chytré tělo a je propojeno se vším. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: nepřipadá vám zvláštní, že existují určité nemoci, které mohou číhat ve vašich buňkách, a které vás mohou napadnout, ale vy je objevíte až díky příznakům nebo až když zemřete? Co to máte za mozek, že vám o tom nic neřekne? Jeho prostřednictvím nikdy nedostanete signál o ničem z toho, s výjimkou nepohodlí a bolesti! Ale „innate“ o tom ví od první chvíle, kdy se to stane.Innate“ pozná, když to vstoupí do vašeho těla, protože vaše bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat, celý váš imunitní systém je v pozoru! A vy o tom přesto nemáte ani tušení, protože váš mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby vám pomohl přežít.

O innate

Co je „innate“? Kde sídlí? Je těžké to vysvětlit. Řekli jsme, drahé lidské bytosti, že těžko uchopitelné akášické informace také nejsou ve vašem mozku. Nemůžete jít do svého mozku a hledat tam, kým jste byli v minulém životě. S „innate“ je to stejné. Není ve vašem mozku, ale v každé buňce vašeho těla, v každé molekule vaší DNA. Rozdíl mezi innate a Akášou je v tom, že innate je na vrchu (ve vašem lineárním vnímání) a neustále vysílá, je vždy přítomná. Jestliže víte, jak ji poslouchat a kde je, můžete si ji naladit. Svalový test je jedním ze způsobů, jak ji poznat, ten nejzákladnější způsob. Někteří z vás také vědí, že „innate“ reaguje na akupunkturu. Věděli jste to? Váš mozek ne.

Merkaba – kvantové pole „innate“

„Innate“ si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustále vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole okolo vašeho těla, které velmi silně pulsuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst.

Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před vámi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od vaší „innate“. Tato vnímavá osoba nemusí provádět svalový test, aby věděla, že se ve vašich buňkách něco děje. Může to vidět nebo cítit v poli kolem vašeho těla. A teď si možná myslíte, že jasnovidec se divá na vaše játra nebo srdce a provádí nějaký druh analýzy. To je velmi lineární myšlení a tak se to neděje. To jen vaše omezení víry už zase pracuje přesčas. Naopak, intuitivní léčitel cítí kvantovou energii ve vašem poli vysílanou vaší „innate“ o vašem zdraví, o tom co se děje ve vašem těle a co ve vás možná bují. Liší se to od toho, co jste si mysleli, že? To je „innate“ a to je to jediné, co „innate“ dělá.

Dolování Akáši – úkol pro „innate“

To, co vám chci dále sdělit, jsme vám říkali již dříve, ale teď to chci vysvětlit lépe. Vaše „innate“ je také jakýmsi správcem toho, co osobně potřebujete. Dovolte mi to vysvětlit: otočte stránku spolu se mnou. V minulosti jsme mluvili o dolování Akáši. Proto nám dovolte na okamžik otevřít dveře. Je možné, moji drazí, že byste mohli přijít do obrovského skladiště atributů vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujete dnes? Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování Akáši a jedná se o základ Kryonova učení. Avšak je těžké popsat způsob, jakým toho jednotlivé lidské bytosti dosáhnou. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným je to, že je třeba povolení od „innate“. To proto, že „innate“ ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z vaší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které vám umožní, abyste se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla.

„Innate“ se nestará o to, jak vypadáte. Stará se o vaše zdraví. Pokud chcete vstoupit do své Akáši a vytáhnout něco, co potřebujete pro přežití, je to v pořádku. Pokud budete chtít vyčistit pleť, nebude to fungovat. Chápete, co tím myslím? Je to správce dolování Akáši. Mimochodem, Akáša je na takové použití dobře připravena. (Kryon mrká.)

Získali jste, co jste prožili, moji drazí, a to všechno je vám dostupné. Leží to v kvantové polévce životních informací, která je připravena k použití. Máte-li ve svém těle právě teď nějakou nemoc, a chcete dolovat Akášu způsobem, který přivolá vaše vyléčení, můžete. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připraveno, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jste nebyli nemocní. Detailní plán spočívá ve vašem nitru, protože jste to získali a prožili. Innate“ zodpovídá za spontánní uzdravení! Věda nemá ani potuchy o tom, jak se to stává. Innate vám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra vaší získané Akáši a umístit je do vaší buněčné struktury. Tak inteligentní je! Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbyde ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále. Představte si, že přes noc dokážete odhodit závislost na chemických látkách. Je to stejný princip.

Seděli jste někdy na setkání, kde bylo něco vyřčeno, nebo se objevil nějaký pocit, a vás z toho zamrazilo? Co to bylo? Mohli byste říci: „To je potvrzující mrazení.“ Hádejte, kde se asi vzalo? Z „innate“! „Innate“ má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek obsahuje přijetí toho, kdo jste, na základě zkušenosti a vzpomínek. Je to váš 3D nástroj pro přežití. Mozek vám ale neumí dát pravdu. Dá vám jen to, co považuje za pravdu na základě logického, upraveného, vypočítaného, synaptického zdůvodnění a na základě vaší minulé zkušenosti.

Mozek vám dokáže říct, abyste se nedotýkali kamen, díky tomu, co se stalo dříve. Ale nemůže vám poskytnout potvrzující zamrazení z informace, kterou nemá. Rozum chce, abyste věřili, že on je určující. Avšak mozek je pouze jednou částí tělesného systému a to ne příliš intuitivní částí. To „innate“ zná pravdu. „Innate“ je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaši duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

 Další krok

Jedním z atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most mezi lidským vědomím a „innate“. To je jedna ze tří věcí v buněčných částech z lekce o devíti atributech, lekce o lidských energiích. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abyste už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžete stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Nedává to smysl? Takže, když vaše tělo napadnou viry nebo bakterie – něco, před čím vás váš mozek nedokáže varovat – stejně se to dozvíte! Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Vím, že vám to dává smysl. Měli byste být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdete na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by potvrdit to, o čem už víte, že se děje, a ne to teprve objevovat.

 Druhý mozek

„Innate“ pro vás dělá tolik věcí! Někteří z vás začínají vidět větší obraz toho, kam s touto diskuzí mířím. Zde je koncept, do kterého jsme se nikdy dříve nepustili. Dáme mu jméno, ale prosím, nechápejte ho špatně. Máte pouze jedno slovo pro vaše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto vám chceme dát koncept, podle kterého je innate“ vaším druhým mozkem. Rozhodně nemá stejnou funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujete. Někdy díky němu může i nahradit funkce, které normálně dělá váš logický mozek.

Dovolte, abych vám ukázal, co mám na mysli. Dám vám hádanku, medicínský hlavolam: když se stane nehoda, při které je kompletně přerušena vaše mícha, ztratíte cit nebo svalové funkce. To proto, že signály z mozku už nedokážou putovat do vašich svalů. Cesta pro tyto signály je přerušena. Vy potom strávíte zbytek svého života v křesle, a dokonce vás možná musí i krmit. Hádanka spočívá v tom, že ve vás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích. Jednou z těch věcí je vaše srdce. Další je trávení. Mnohé z těchto orgánů pokračují v práci, i když vám řeknou, že váš mozek, centrální nervový systém, orgán, který posílá všechny signály, na základě kterých věci pracují, měl přerušené spojení. Vedení, kterým jsou posílány signály, je rozbité. Tak co udržuje všechny ty orgány pod vaším krkem v chodu?

Aby vaše srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku. Aby mohlo bít, potřebuje elektrické impulzy vyslané z konkrétních částí mozku, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Ale mozek je oddělen a srdce si přesto udržuje svůj rytmus!. Jak je to možné? Povím vám to. Innate“ se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle, není koncentrovaná v jednom místě, jako je váš mozek. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i k reprodukci! Srdce stále bije, trávení pokračuje… to vše bez spojení s mozkem.

„Innate“ je chytrá! Je to druhý mozek. Lékařská věda se nad tím často pozastavuje a já jsem vám dal právě odpověď. Takže „innate“ je inteligencí vašeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než váš mozek. A teď to všechno spojím dohromady.

Co čekáme, že s těmito informacemi uděláte? Chci, abyste vstoupili do kontaktu s „innate“. Je to spojení srdce, moji drazí. Vyšší Já, „innate“ a lidské vědomí jsou ty tři lidské energie, které je třeba spojit dohromadylidské vědomí, Vyšší Já a „innate“.

Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito věcmi. Ucítíte je, až rozpoznáte a ucítíte pravdu. Až začnete rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou, přestanete hledat odpovědi kolem sebe. Jste mnohem úplnější a vaše odpovědi jsou často stejné jako těch kolem vás, kteří mají stejné rozlišovací zařízení. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.

Mnozí vám budou říkat, že je to všechno nesmysl. Budou vám vyprávět o Bohu a žádat, abyste věřili jim. Budou vám říkat, že jste se narodili nečistí, nebo že existují společnosti, které se vás snaží kontrolovat, nebo že všude, kam se podíváte, existuje nějaká konspirace namířená proti vám. Vytvářejí strach, jehož výsledkem jsou lidské obavy, zmatek, oddělení a dokonce i válka.

Chytrá „innate“

Co kdybyste mohli začít chápat pravdu díky „innate“ ve vašem nitru? Pochopili byste, že jste částí Boha na této planetě a můžete rozlišit, co se děje a neděje kolem vás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíte pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíte problémy ještě předtím, než se vám vymknou z rukou. Dokonce pak můžete ucítit pravdu o Bohu v nádherném systému vaší Akáši.

Řekli jsme vám to v diskuzi o Akáše už dříve. Každý z vás se stravuje jinak podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou vám sdělí vaše schopnost rozlišení. „Innate“ je chytrá. Pracuje s vaší Akášou a ví všechno o aspektech vaší duše. Je spojená s vaším Vyšším Já. Ví, jaká strava bude pro vás vhodná na základě vašich minulých životů. Je to ve vaší Akáše a vaše „innate“ je s tím v kontaktu. (Ví, jaká strava vám v minulých životech pomohla k dokonalému zdraví – pozn. př.)

Teď, protože začínáte stavět most k innate, se všechno začíná měnit. Otázky, které si tu pokládáte (a jsou vždy stejné) není třeba pokládat: „Drahý Kryone, jak mohu (vaše jméno) dolovat svou Akášu? (vaše jméno) tam chci jít, chci vědět to a chci vědět tamto. Jak mohu já (vaše jméno) vytvořit to a ono ve svém životě?“

Moji drazí, přichází den, kdy se na tyto věci nebudete muset ptát - stejně jako se neptáte někoho na ulici na to, jak máte chodit. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudete mít pocit, že jste ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být „innate“ přítomná ve vašem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Začínáte být mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jste, a jedna z věcí, která se začne stávat je, že budete vědět, že nepocházíte odsud! Ucítíte to! Pocházíte z velkého centrálního slunce. Pocházíte ze stejného místa, odkud pocházím já. A budete vědět, že jste věční! Budete vědět, že máte víc než jeden život a bude to vědět stejně, jako to ví „innate“. Nebude to něco, co jste si spočítali ve své hlavě.

Je to spojení srdcem, moji drazí. To „innate“ vytváří emoce. Dovolte, abych vám řekl, moji drazí, že innate“ vám pomáhá se zamilovat. „Innate“ vám dává energie, které nedokážete vysvětlit. „Innate“ z vás dělá trochu blázny (nikdo nedovede vysvětlit pocit „zamilovanosti“), ale „innate“ o tom ví vše. „Innate“ dokáže změnit každou buňku ve vašem těle – a tato informace vám, zazvoní“ pravdou a osobně vám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Neexistuje nic podobného a to nejdůležitější je, že „pravda je pravda“. Stále víc a víc lidí uvidí to, co vidíte vy. Už rozumíte, jak může „innate“ (vrozená moudrost těla) sloužit lidstvu, jak si podává ruce s vaším Vyšším Já a jak ví o Bohu?

To byl náš příběh pro tento den – o něčem ve vás, co je ohromné a připravené pro vás pracovat. Možná jste neznali ten rozsah nebo o čem to je. Možná jste nevěděli, jak to funguje nebo jak je to důležité. Tak teď už víte trochu víc. A nakonec přijde to nejkrásnější: není to nějaká bytost ve vašem nitru, moji drazí. Jste to vy – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část vašich buněk.

A tak to je.

KRYON

Devět aspektů lidské bytosti

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Mt. Shastě v Kalifornii 21. června 2013

Zdravím vás, milovaní, jsem Kryon z magnetické služby. 

Někteří budou vnímat, že se tato místnost mění, a budou mít pravdu. Protože tato shromáždění mají nádech mystéria Boha. Můj partner otevře portál v šišince mozkové a ustoupí stranou, spolu se svými filtry a svou předpojatostí a nechá vstoupit to, o čem ví, že je čisté. Po léta překládá multidimenzionální jazyk do lineární podoby, kterou slyšíte. Takže tento muž, který prohlašuje, že rozumí a mluví jenom jedním jazykem, se mýlí. Důvod, proč má potíže s jiným jazykem a s učením se něčeho jiného je, že se jako překladatel soustředí na to, co slyšíte. Dělá to již 23 let, takže to, co nyní slyšíte a vnímáte, je tak čisté, jak jen to je možné. Prostřednictvím svého těla se spojuje s druhou stranou závoje. A to je channeling.

Skupina, která je v této místnosti, byla očekávána. Také skupina, která poslouchá tzv. „později“, byla očekávána. Ironií opět je, že když se zeptáte té skupiny, která bude naslouchat později, řekne, že toto poslouchá „teď“. A proto je třeba definovat „teď“ a to se stává hádankou. Hádanka, kterou vám dnes přináším, je však větší, protože já se chystám definovat devět energií lidské bytosti.

V posledních deseti letech vám to bylo předkládáno skrytě, po částech a dílech. Nikdy jsme vám nepředali channeling, v němž by to bylo vše pospojováno jako dnes. Nechtěli jsme to dělat, protože by to bylo předčasné a nyní ten čas nastal. V místnosti je energie moudrosti a přijetí. Ti, co sedí a poslouchají zde v místnosti, jsou staré duše. Definujeme starou duši jako tu, která se v mnoha životech probouzí do té míry, že to v následujícím životě vytváří další a ještě dřívější probuzení, až do doby, než se probudíte téměř při narození. 

Stará duše ví, jaké to je, když přijde do určitého věku, možná dokonce už v pubertě, a uvědomí si, že to, co je po duchovní stránce před ní, je jiné, než co ji učili  -  to sedí na vás všechny. Někteří z vás cítí, že se probouzí zrovna teď. Mám pro vás informaci, že si jednoduše jen vzpomínáte na to, co jste vždy věděli. Takže není divu, že tu stará duše je. Když řeknu, že jsme vás očekávali, myslím tím VÁS – sem patří vaše jméno (Kryon se směje). Drazí, pro Boha to žádný div není. Vaše životní cesta není tajemstvím, není záhadou, čím jste prošli, než jste se sem dostali, není záhadou, jak jste se rozhodli, ani potíže s tím spojené. Cesty jsou tak různé, a přesto je rodina tak stejná…

Boží láska je taková. Projevuje se u každého jinak, ale když se začnete jeden druhému dívat do očí, ať pocházíte zdaleka nebo zblízka, jako první uvidíte, že Bůh v tom druhém zdraví Boha ve vás. A tak je toto shromáždění ctěno a chceme se k němu přidat, tak jako vždycky. Chceme přinést trochu lásky rodiny, která byla oddělena - víte, jak to myslím. Někdo z rodiny odešel nedávno a jiný ne, je to otázka vašeho vnímání, co je nedávno a co ne, a my je přivedli do této místnosti, aby si stoupli kolem vás, zatímco vám bude předáno toto poselství, aby vytvořili kruh kolem této skupiny, která je nyní přede mnou a ta rodina zde zůstane, i když světla zhasnou. To není problém, protože pro nás neexistují žádné hodiny - všechno je v přítomnosti a pro ně jsou tři dny jen mrknutím oka. A my chceme v této místnosti vytvořit určité naladění a udržet ho na té úrovni. To, co oni chtějí předat tomuto shromáždění, je moudrost minulosti propojená se současnou moudrostí, aby fungovaly jako katalyzátor pro vaše pochopení.

Dovolte, abych začal touto skládankou. Tyto věci jsou složité. Z lineárního hlediska k sobě nepasují, jak byste mohli očekávat. Vše, co předkládáme, je svým specifickým způsobem přesné, přeložené pro vás do linearity, abyste mohli pochopit více o sobě.

Účelem tohoto channelingu je rozšířit pochopení velkoleposti procesu lidského vývoje. Začínáte více chápat, kým jste. Někteří chtějí seznam, takže vám ho dáme. A přece, i když vám tento seznam dáme, nebude to možná dávat smysl. 

Připodobním to k připravování jídla. Čtete recept v kuchařce. Je tam seznam všech ingrediencí a veškerého koření. Vy jídlo uvaříte, a když ho jíte, kde je to koření? Je v každém soustu. Dostalo se do všech ingrediencí, takže pokrm konzumujete jako jednu věc a přitom jich kuchař měl mnoho.

Přede mnou sedí „jedna věc“ zvaná lidská bytost, ale chci vám vyjmenovat všechny přísady. Neodkládejte tuto metaforu stranou a neříkejte, že je časově omezená, protože není. Všechny přísady jsou stále ve vás, stejně jako je to s uvařeným jídlem. Ale já je chci oddělit, abyste viděli něco, co jste předtím neviděli. Všechna čísla, která jsem vám dal, a není jich tolik, mají energii. Když mluvíme o skupinách a číslech, která k nim patří, jsou to vždy metaforické energie.

O tom, jak je vnímáte, jsme hovořili v minulosti a ony mají význam, který byste měli pochopit. V devíti prvcích či energiích člověka jsou tři skupiny po třech. Devítka představuje úplnost (dokončení) a my vám tedy představujeme úplnou lidskou bytost. Není třeba k ní nic dodávat, protože je úplná.

Možná si někteří vyslechnou poselství a řeknou, no, já bych chtěl přidat desítku. Je to úplné, milovaní, a tak pokud si myslíte, že je tady ještě jiná energie anebo jiná věc, kterou vnímáte, že by měla být zahrnuta do seznamu, pak patří do některé ze tří skupin skládajících se ze tří. Je těžké vysvětlit, co teď přijde, protože v receptu uvidíte, že každá jednotlivá přísada je jedinečná, i když se v těch třech skupinách po třech bude zdát, že se některá opakuje, žádné opakování to není.

Tři skupiny jsou identifikovány jako lidská skupina, skupina duše a pak tzv. podpůrná skupina, neboli pro lidi doplňková. Takže vysvětlím nejprve to nejjednodušší, jako druhé to složitější a jako třetí to nejvíc nepochopené. A v průběhu vysvětlování vám hned řeknu, že je zde záhada. Tou záhadou je, že ve všech třech skupinách je Vyšší Já. Je to záhada, protože v běžném receptu se to nestává. V tomto receptu ale ano. Pomůžu vám to pochopit - Vyšší Já v každé z těchto tří skupin patří k něčemu jinému. To by vám mělo něco říct o Vyšším Já - je to jediný prvek nacházející se ve všech třech skupinách.

Co je Vyšší Já?  Bylo to vysvětlováno mnohokrát a já stěží najdu definici, která by byla lepší než ty, které jsem vám již poskytl. Je to hlavní zdroj. Kdybych vám vysvětlil, kdo jste a s kým jste, když nejste na planetě, stejně byste tomu nerozuměli. Jak je možné, že jedno jméno reprezentuje vše? Jak můžete být součástí polévky a přesto být identifikováni podle jména a světla? Vaše vědomí tento koncept nepochopí. A tak se to můj partner pokouší linearizovat, když prochází věcmi, které mu předkládám, a překládá myšlenkové skupiny, které dostává, nejlépe, jak to dovede.

Jsou to tři v jednom, je to jedno ve třech, ale Vyšší Já má přednost, pokud to tak chcete nazvat, nade všemi ostatními energiemi, protože je zde třikrát.

Když jsem vám řekl slova „hlavní tvořivý zdroj“, jak jste to vnímali? Jako Boha, fyziku nebo obojí? Tyto věci jsou pro člověka záhadou.

Nyní tedy identifikujeme devět energií, takže uvidíte nejenom složitost, ale i velikost člověka. Ale spolu s tím vám předáváme informaci, kterou si přejeme, abyste pochopili především - že je ve vás Bůh. Mimo všechny definice, jste svůj vlastní stvořitel. Jak budeme pokračovat, poznáte trochu víc o tom, proč to hned necítíte.

První, co vám chci říct je, že těchto devět prvků, dělicích se do tří skupin po třech, představuje dnešního člověka a že definice, které vám dnes dám, se možná zítra změní, protože se vyvíjíte. Některé tyto aspekty, s nimiž vás seznamuji, se možná později rozplynou, protože jak se lidská bytost vyvíjí na cestě duchovního vývoje, tyto prvky se začínají posouvat (měnit). Vždy jich bude devět. Také to přidám k záhadě a položím vám pár intelektuálních otázek, které zodpovím, ale stejně tomu možná nebudete rozumět. A ani nemusíte.

Milovaní, není nutné, abyste snědli jídlo vznešenosti Boha a pochopili, jak vzniklo. Není nutné, když ve svém životě cítíte Boží lásku nebo obdržíte léčení, abyste přesně věděli, jak se to stalo, rozumíte? Není nutné dívat se do mikroskopu a pozorovat buňky, abyste zjistili jak to, že se uzdravily, kvůli tomu, abyste odkráčeli jiní, než jste vstoupili, chápete to? Pokud ano, mohu začít. Pokud to chápete, mohu začít.

Nejjednodušší skupinou, kterou můžeme definovat, je lidská skupina. Máte k ní vztah. Číslem jedna je Vyšší Já v člověku, které na fyzické úrovni sídlí v DNA. Číslem dvě, jak asi očekáváte a jak jsme již řekli v minulosti, je lidské vědomí. Lidské vědomí není odděleno od Vyššího Já, je to jednoduše jen jeden z prvků, které chceme rozdělit, protože se nachází ve 3D. Části lidského vědomí se stávají multidimenzionálními a součástí evolučního procesu je, že se změní. Číslem tři je tzv. innate, což je chytrá část těla (vrozená moudrost těla – pozn. př.); je to část, ke které se momentálně můžete dostat pomocí kineziologie, řeči těla. Všechny tyto procesy překračují most mezi třídimenzionálním hmotným vědomím a tím, co „ví“, co se děje na buněčné úrovni.

Tyto tři části společně tvoří lidskou bytost kráčející ve 3D. Jak se člověk vyvíjí, tyto věci se nejen mění, ale dvě z nich se k sobě navíc přiblíží. My jsme vám zatím neřekli, jak jsou všechny oddělené, ale řeknu vám to teď. Člověk nyní funguje na necelých 35 % a tak jsou velmi oddělené. Již dříve jsme vám řekli, proč jste tady: hledáte své Vyšší Já. Váš intelekt a vaše vědomí se společně pokouší vypátrat, jak se dotknout té vaši části, která je tvořivým zdrojem. Tak vypadá oddělenost.

Používáte testování svalů, abyste zjistili, co innate ve vašem těle žádá, co dělá, co dovolí a co pociťuje. Ptali jste se na mnohé, ptali jste se, zda je v pořádku, když uděláte to či ono, ptali jste se, zda se ve vašem těle děje něco, čím  je třeba se zabývat. Jste odděleni od své buněčné struktury, lidské bytosti, jste si toho vědomi, že? Můžete sedět na židli a mít ve svém těle nemoc, o které vůbec nevíte. Bílé krvinky mohou spěchat na to místo, aby bojovaly s nemocí, poplašné zvony se mohou uzvonit a vy o tom nebudete mít tušení, dokud nebudete mít výsledky krevních testů. Tak vypadá oddělenost.

Dovolte, abych v této skupině pohovořil o vyvíjejícím se člověku. Innate a vědomí se začnou k sobě přibližovat, každý z vás se může stát svým vlastním léčitelem. Budete si vědomi toho, co se děje; prostřednictvím intuice se most mezi těmi dvěma začne zmenšovat. Během tohoto procesu se část této skupiny, což je Vyšší Já, začne vynořovat a to znamená, že innate a lidské vědomí budou v souladu, dokonce i v situacích, o kterých byste si to nemysleli. Je to vaše součást, která je posvátná. Začnete chápat a vidět, že smrt není nepříjemná. Ti, kteří vás nyní obklopili, kteří odešli a vrátili se kvůli této chvilce, kdyby mohli mluvit slovy, by na nás volali, že jste věční.

Nebojte se tohoto přechodu, protože se vrátíte - dříve, než si myslíte a ironií je, že zde sedíte, přemýšlíte nad odděleností, snažíte se o ní něco naučit a přece, až se znovu vrátíte zpátky, budeme spolu. Probudíte se a budete si pamatovat ne to, co se stalo dneska, ale to, co se stalo ve všech vašich životech. To se projeví v moudrosti. Projeví se to u dítěte, které si bude pamatovat, jak číst, i když ho to neučili. Projeví se to u dítěte, které si bude pamatovat, jak chodit, i když ho to neučili. Rychle se upamatuje na věci, o kterých si ve vašem tak praktickém třídimenzionálním světě myslíte, že vaše děti učíte. Přijde to automaticky a blíží se to - to je důkazem, že duchovní část DNA začíná zvyšovat svou výkonnost. To je skupina jedna, to bylo lehké. (Obecenstvo se směje.)

Druhá skupina je nejsložitější k pochopení a nejvíc kontroverzní pro ty, kdo jsou duchovně naladěni, protože nemůžete převést do linearity vše, co je Bůh, jak jste to udělali se vším, co je člověk.  

Tři části Vyššího Já vnímáte jako svou sadu průvodců. Třetí a nejtěžší na pochopení, je ta část vaší duše, která je permanentně na druhé straně závoje. Takže vám opět něco sdělím o této skupině duše. Vyšší Já, součást tří, součást devíti, jedno ve třech a tři v jednom, je vždy přítomné.

Číslo dvě je pro vás těžké. Lidská bytosti, chceš, aby tví průvodci - či jak říkáš těm, co stojí poblíž tebe a na které se obracíš - byli moudřejší, než jsi ty. Takže tohle se někomu může zdát jako špatná zpráva: jste to vy. Musí to být od vás oddělené, aby to mohlo být vaším rádcem na planetě. Důkazem, že říkám pravdu, je to, že to mění energii. Když pracujete na svém osvícení, když se probouzíte do duchovní pravdy, zdá se, že se tito průvodci mění. Vlastně je to doba, a popsali jsme to mnohokrát, kdy se vám zdá, že odešli. My tomu říkáme „odchod do času nula“, kde se, jak bychom technicky řekli po vašem, restartují a vrátí se. Z nuly se vrátí s více informacemi, s větší moudrostí, s lepším zdravím a v jiné energii, než v jaké byli předtím. V linearitě se na ně podíváte a pomyslíte si: „Jsou noví“! To je legrační! Dáte jim jména, a to je ještě legračnější! Hej, vy tam, jak se může lidská duše rozdělit na více kusů a být současně na mnoha místech? Vítejte v kvantové energii! Není to těžké, je to jednoduché, v multidimenzionálním stavu, který není lineární, to není nemožné a intelektuální lineární mysl chce všechno vědět o tom, jak spolu komunikují, co když se jeden hádá… - tak to nefunguje. Opět jste si polidštili Boha. To vytváří mytologii, o které můj partner mluvil již dříve. Musíte to pochopit.

Pochopte, jak je tento systém krásný. Hádejte, kolik máte průvodců? Tři, samozřejmě, je to katalytické číslo. Katalyzátor v chemii, ve fyzice, je něco, co vše mění, ale sám zůstává stejný. A pak to je moudrost a učení a uzdravování a vědomosti a je to součástí sady průvodců  -  těch, kteří pomáhají vaší intuici, ti, kteří intuici generují, zatímco stojí opodál, aby mohli mít nadhled a pochopit, s kým pracují. Toto je nejčastěji nepochopeno. 

Drazí, může vážně část Boha přijít, dostat hmotné tělo, a kráčet po planetě v nevinnosti? Odpověď zní NE, protože hmotná podstata ji nemůže udržet, zmizela by, shořela by, explodovala by. Musíte přijít v energii planety. Zdroj stvoření nemůže přijít na planetu jako zdroj stvoření, roztříštil by se. A tak, když přijdete na planetu, přijde sem jen kousek vaší duše. Kousek, který se může udržet v hmotném těle. Jsou to složité koncepty, ale za chvíli budou jasnější, pokud budete následovat logiku…

Nejen že máte své části umístěné mimo hmotné tělo, ale máte také další části, které jsou na druhé straně závoje. To není vaše Vyšší Já, to je oddělené. Tak co tam dělají? Pojďme si o tom říct: pomáhají vám. Víte, jak vám pomáhají? O tom jste vážně nepřemýšleli. Když má každý človíček své části na božské straně závoje, vytváří to možnosti synchronicity. Tak se stane, že se setkáte s těmi, o nichž jste nevěděli, že se s nimi setkáte, protože nahoře je něco většího (můžete říct). Stále tam probíhá setkání! Pomáhají vám - tlačí vás, směřují vás k těm, s nimiž se máte potkat. Měli byste slyšet, jak jásám, když se vy, ve třetí dimenzi setkáte s těmi, s nimiž se máte setkat, abyste navzdory všemu udělali věci, které byste měli udělat! Měli byste slyšet ty stadiony plné bytostí, křičících: „Je to dobré, zvládli jste to!“  Všichni byli do toho zapojeni.

Dokonce i neosvícení lidé, slyšíte, mají své části a díly na druhé straně závoje, které jsou v Boží mysli, chápete? Takže neosvícený člověk může být součástí vašeho života jako katalyzátor, protože jeho část je na druhé straně závoje, s Boží myslí.

To není lehké pochopit, ale pomůže vám to pochopit frázi „navzdory všemu“. Vidíte? Není to navzdory všemu - je to součást plánu! Pro vás je to složité, pro nás je to normální. Je to krásné, je to systém, je to posvátné, úžasné! Takové je spolutvoření. Pracujete s nimi všemi a ani o tom nevíte. To vám pomůže pochopit více o sdružování do rodin.

Někteří budete zklamáni, protože chcete mít k dispozici andělskou říši s jejich nesmírnou silou, magií, a čímkoli dalším. A vy sedíte, jste jim zavázáni, protože vám pomáhají a vedou vás - a tak to není. Co takhle vystoupit z ulity a věřit své Božské části? Co takhle vyjít ven z bubliny a uznat, že vaše části a díly jsou dostatečně posvátné, abyste jim mohli věřit?  A že to vaše intuice je jejich hlasem ve vašich uších? To vy pomáháte sobě!  Je to příliš? To je nový koncept, nebo ne? Ne z této židle, protože tato slova jsem řekl před 23 lety, ale nyní je čas, kdy se to dostává k duchovně zralejším uším. Chápání je to, co se mění.

Takže přejděme k poslední a nejvíce nepochopené skupině ze všech, ale ještě předtím se na chvilku zastavme u skupiny duše a promluvme si o záhadě, která bude vyjasněna při příštím setkání.

Hovořili jsme mnohokrát o židovském prorokovi Eliášovi. Tento Mistr byl jediný, kdo si svobodně zvolil, že vzestoupí, zatímco si další člověk bude dělat poznámky. Najdete to v Písmu a po vás chci, abyste si to zrevidovali a podívali se na to a přijali metaforu o tom, co viděl pozorovatel, když Eliáš vzestoupil. V očích pozorovatele se proměnil ve světlo a na „vůz“. Jasný vůz, kočár, byl tažen třemi bílými koňmi. Tento kočár byl v hebrejštině pojmenován tak, aby to odpovídalo slovu „vézt se, jet“ a v hebrejštině mu bylo dáno jméno  MERKABA. Tři bílí koně jsou metaforou pro tři energie duše. Tak vidíte, v Písmu to stále je. Pátrejte v hlavních náboženstvích planety po třech v jednom. Ať už si myslíte, že to mají uvedeno správně či ne, je to uctění trojky, což je opět katalyzátor moudrosti a osvícení, které vám byly volně dány k dispozici jako část tajenky během života zde. Můžete si svobodně zvolit, zda se probudíte do pravdy, kým jste anebo ne.

Intelektuál zde vznese otázku a my ji za chvíli zodpovíme. Když Eliáš odešel, jeho fyzické tělo již nebylo na planetě. Takže má nyní šest částí, protože lidská skupina je pryč? To je dobrá otázka, že? Za chvilku ji zodpovíme. 

Poslední trojice, kterou nazveme pomocnou, podpůrnou skupinou, oddělenou od člověka, ale ne doopravdy. Zeptám se: zde, na tomto nádherném místě, víte co je v hoře? (Myšlena posvátná hora Mt. Shasta – pozn. překl.) A víte, že je to také ve stromech, v trávě, v kráse nebe, cítíte to všude. Není to soustředěno pouze v kopci, je to v jezeře, je to ve vodě, je to životní síla kolem vás, kterou možná nechápete správně. Jste součástí Gaii a Gaia na vás reaguje.

Loni jsme učinili prohlášení v channelingu na vrcholu hory v Andách a to znělo takto: „Neexistuje žádný horolezec, který by byl ateistou,“ a tak to je. Jen se jich zeptejte. Pro ně je vznešenost Gaii obsažena v každé buňce a to, co zde vidí, je propojování kousku Boha v Gaii s kouskem Boha v nich. A oni tam chtějí prostě jen zůstat. Chtějí tam zůstat. Jsou tací, kdo jsou tak „sezdáni“ s přírodou (a vy víte, že jsou), že cestují sami na různá místa, jen aby tam byli sami, a pouze vnímali, co tam je. Pramálo rozumí tomu, že jsou do přírody zamilováni proto, že jsou její součástí.

Takže třetí, spolupracující skupina, je cosi, co můžeme také pojmenovat skupinou Gaii, i když to není úplně přesně pravda. První část (skupiny) je vaše Vyšší Já. Jak může být vaše Vyšší Já součástí Gaii? Je na dvou místech, je ve dvou atributech. Vyšší Já v magnetické mřížce planety -  to zní povědomě. Před 23 lety jsem se představil jako magnetický mistr. Můj partner se smál. Myslel, že jsem anděl, kterého může přilepit na ledničku. (Kryon se směje.) Také jsem se smál, svým vlastním způsobem.   

Jste součástí magnetické mřížky planety. To vysvětluje, proč funguje astrologie. Vysvětluje to, proč je vědomí ovlivněno magnetickou mřížkou a proč je magnetické mřížka ovlivněná vědomím. Fyzici to vědí a satelity to prokázaly. Můj partner to přináší na party, dalo by se říct, když prezentuje fyziku Gaii a vědomí. Takže jste součástí Gaii. A magnetická mřížka planety, multidimenzionální polévka energie, která reaguje na sluneční vítr, a vzorce vytvářené gravitací planet, to vše vás ovlivňuje. Opravdu, jste součástí tohoto systému, nejste od něj odděleni. Nejste zvíře, které kráčí po Zemi, netečné ke stromům a vy to víte. Někteří jste si tolik vědomi, že Gaiu milujete. Zde se nachází Vyšší Já v této třetí skupině.

Další je velmi nepochopená krystalická mřížka. Esoterická, neviditelná, multidimenzionální mřížka, která sem byla umístěna. Ve stejné době sem byli vyseti lidé, aby zahájili lidskou činnost. Co uděláte, planeta nikdy nezapomene. Je to mřížka planetárního vědomí ovlivněná lidskou činností. To je důvod, proč nemůžete být na bojišti starém 400, 500 let, aniž byste to necítili, protože co se tam stalo, tam stále je

Řekli jsme vám, že vývoj planety zejména nyní začíná měnit linearitu nebo nelinearitu lidských činů na této mřížce. Mřížka bude mnohem více reagovat na radost, smích a soucit než na smrt, válku a horor. To všechno je součástí Pacha Mamy*. To všechno je součástí posunu planety, o kterém hovořil můj partner. Zjemnění Země, posun vědomí, který byl předpovězen. A řekli jsme vám, že v r. 1989 to bylo zřejmé. Nyní vidíte, jak tato zvláštní mřížka ovlivňuje vás a ovlivňuje všechno, co přijde. Protože když se pohybujete k soucitu a radosti a lásce, když řešíte problémy v integritě, zafixuje se to do mřížky, a ti, kdo přijdou po vás, si to vyzvednou. Je to složité. Pojí se to s velkolepostí člověka.

To byla osmá část z devíti, že? Devítka je zvláštní (Kryon se směje) a nemohu o ní moc říct, ale předám vám ji.

V životě planety existuje spolupracující energie, která musí být nevyvážená. Ještě vám nemohu říct proč a jak, mohu vám pouze říct, že vaše láska ke kytovcům této planety je velmi žádaná. Jsou součástí systému. Také vám řeknu něco, co jsme předtím channelovali pouze jednou. Potřebujete to slyšet a potřebujete to slyšet právě v tomto poselství: když přišli Plejáďané v čisté lásce a ve vší náležitosti jako pokročilá vzestoupená rasa, aby oseli tuto planetu svobodné vůle, neměli v úmyslu vytvořit pouze lidské bytosti… použijte svoji obrazotvornost… To je důvod, proč kytovce milujete. Proto v některých případech jedete na speciální zájezd a na speciálním místě vstoupíte do vody a delfíni k vám připlují. Přemýšleli jste o tom někdy? Co je to, k čemu jsou přitahováni? Nechám vás o tom přemýšlet.

Drazí, bude toho ještě víc. Jak se planeta vyvíjí, budeme vám moct říct více o roli, kterou hrají. Ale už víte o jejich posvátnosti, víte o velrybách a delfínech. Kytovci jsou jako živá knihovna, jsou pro vás velmi důležití. Udržují energii, která je vaší součástí. Jsou jedním z devíti.

A to je náš příběh, pouze zbývá odpovědět na hádanku, kterou zadal intelekt. Když Eliáš vzestoupil, když vy opustíte planetu a odejdete na druhou stranu, co se stane s třemi částmi fyzického těla člověka? Řeknu vám to. Je to velkolepý systém a nyní pochopíte, proč existuje Jeskyně Stvoření. Jeskyně Stvoření je místo, multidimenzionální místo, které jsme popsali mnohokrát, které skutečně je na planetě - její část je ve 3D a část není, je skrytá a nebude nikdy nalezena. Obsahuje tzv. krystalickou substanci nebo předmět a já vám neřeknu jaký, který obsahuje váš akášický záznam. Musí zůstat tady, v lineární formě.

Takže když odejdete, váš život se promítne do tohoto předmětu, chcete-li, do této krystalické hmoty, chcete-li, která je jedinečná pro planetu, v jeskyni, kde je připraven na chvíli, kdy se vrátíte. Tři části hmotné lidské bytosti se v průběhu lidského života stanou jakýmsi „letokruhem“ v tomto speciálním krystalu. Když se vrátíte, drazí, vše, co kdy vaše duše prožila, je vyzvednuto z tohoto speciálního lineárního objektu a umístěno do vaší 3D hmotné DNA. Proto je váš akášický záznam, když zde kráčíte, tak úplný. V určitém smyslu jste totiž nikdy neopustili planetu. V kvantovém, ale i v lineárním smyslu. Takže když se sem vrátíte, vyzvednete si to z Gaii, a pokračujete v procesu. Je to skvělé, je to krásné, je to dobrým způsobem složité. Uctívá to člověka, je to mimo vše, co byste čekali.

Řekli vám, že jste se narodili nečistí. Měli vám říci, že jste se narodili nádherní a že je důvod, proč jste v roce 2013 tady, staré duše. Je důvod, proč chceme, abyste tu zůstali i nadále a vyzařovali jste světlo moudrosti pro ty kolem vás na krystalické mřížce.

Chápu, že tato konkrétní zpráva vytváří více otázek než odpovědí. Můžete vystoupit ze své bubliny a prostě s tím žít? Nežádejte o podrobný návod, to vám nepomůže. To vám nepomůže. Chci abyste dospěli - ne abyste pochopili lineární nebo nelineární části tohoto. Chci, abyste dospěli do míru neutrality - je to jaké to je – a abyste přešli na další úroveň.

A to je ocenění Boha uvnitř a systému, který vás spojil dohromady. Milovaní, jste projektanti, jste Bohem. A to je zpráva pro dnešní večer. Srovnejte se s tím, pokud to potřebujete a uchopte kteroukoliv část, ke které se potřebujete vrátit. Ale všechny tyto věci - tak krásné, tak nádherné, tak elegantní – ukazují, jaká je lidská bytost doopravdy. Zasévejte semínka pro osvícenou planetu, protože tam to spěje.

A tak to je 

Kryon

* Pacha Mama též Pačamama aj. je inckou, chtonickou, bohyní plodnosti. Bližší viz Wikipedia.  Pojem chtonický znamená podsvětní, tedy jde o podsvětní bohyni. Chtonická božstva byla  protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země. (Myslím, že zde Kryon myslel prostě výraz pro Matku Zemi, jen poučil domorodé pojmenování - pozn. Marie Kuchařová)

 

Otevření dveří

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Bostonu v Massachusetts 1. září 2013

Poznámka překladatelky: Otevření dveří je Kryonova často používaná metafora. Jedná se o „dveře“, které oddělují naše vědomé pozemské já od našeho Vyššího Já, od dění „za závojem“, od Boha. Kryon nás často vyzýval, ať na tyto dveře zatlačíme. (Ježíš říkával: „Klepejte a bude vám otevřeno.“). Nyní dozrál čas (i my), aby nám Kryon o tomto konceptu pověděl víc. V tomto channelingu se dozvíte, jakým způsobem se můžete s tím vším spojit…

 Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou. Tak to cítí. Je na to zvyklý. Ale není zvyklý na to, co se chystám udělat dál. Nemá totiž rád, když ho používám jako příklad. Budeme hovořit o schopnosti lidské bytosti hovořit k sobě způsobem, který není lineární, a proto chci, abyste vyčistili svou mysl. Když začínáme tento konkrétní channeling, v tuto chvíli, se na vás dívám a to je něco, co jsem nečekal. (Dlouhá pauza.)

Byla doba, kdy jsem si nemyslel, že by se toto mohlo stát. Zní to legračně, pokud to říká někdo z druhé strany závoje, že? Všechny ty životy, které jste prožili – všechno, čím jste prošli – všechno, čím jste trpěli… a teprve teď, v tomto životě, se to začalo obracet. Myslím, že už jsme to řekli dříve – to bylo překvapení. Překvapení, že se vědomí lidstva mohlo tak rychle změnit, že se to stalo během precese rovnodennosti, během 18 let. To jsme nečekali.

Chceme vám říct ještě něco, než vám dáme další informace. Je to pro vás tak nové, že přizpůsobení se nové energii je pro vás hodně těžké. Jak to víme? Nemůžete přejít ze staré energie na novou bez přechodného stádia. Nemůžete jen zmáčknout přepínač a říct: „Teď je to OK.“ Musí dojít k přizpůsobení všech vašich částí. A stará duše to cítí jako první. Dnes večer tedy budeme hovořit k těm, kteří mohou slyšet můj hlas. Je to o tajemství, o záhadě, jak otevřít dveře. Dveře, které vás tak pevně oddělují – tělesné já od innate (vrozené inteligence těla). Nyní zpomal, můj partnere (Kryon hovoří k Leeovi).

Drazí, předali jsme vám informace o devíti energiích lidské bytosti. Tři z nich jsou v jedné skupině, tři jsou v další a další tři ve třetí skupině. Všude samé trojky. Existuje lidská skupina, skupina duše a podpůrná skupina. Dnes večer chceme hovořit o lidské skupině - o třech energiích – lidském vědomí, tzv. Vyšším Já a o něčem velmi mysteriózním, čemu říkáme innate. Včera večer jsme vám zcela odhalili, co to je innate. (Channeling s názvem Záhadná innate – pozn. př.) Předali jsme vám informace, které přesáhly cokoli předtím. Dokonce jsme vám řekli, že innate je „druhý mozek“. První mozek je ten, který používáte ve 3D a ten zahrnuje synapse, paměť, logiku a je pevně spojený s přežitím. Innate je jiný mozek, není logický – je koncepční. Není lineární – je dynamicky kvantový. Vždy se mění, vždy pracuje způsobem, na který nejste zvyklí. A vy stojíte ve svém třídimenzionálním fyzickém těle a kladete otázky: „Drahý Kryone, jak se dostanu ke svým buňkám? Jak k nim můžu hovořit? Mluvil jsi o všech těch věcech – o dolování Akáši, o mostu k innate, o chytrém těle vs. logickém těle, o všech těch věcech… a já stojím u dveří, kterými nedokážu projít.“ A máte pravdu. Máte pravdu… Teď je ale čas těmi dveřmi projít, takže začneme rozpravu o tom, jaké to je a co je potřeba. Použiji svého partnera jako příklad. A jemu se to nebude líbit. Povím vám ale, co se mu stalo a co prožíval, protože i on musel projít těmi dveřmi…

Vy si hned představujete dveře, které nelze otevřít. Kdybyste je dokázali otevřít, byli byste v kontaktu se svým buněčným já – s innate, se kterou komunikujete pomocí testování svalů (kineziologie)… s innate, která ví, na co jste alergičtí… s innate, která ví, co byste měli nebo neměli jíst… s innate, která ví o všem, co se děje ve vašem těle, dokonce i když vy to nevíte. Včera večer jsme říkali, že ve vašem těle může zuřit nemoc, ale váš mozek vám to neřekne! Prostě si jen tak plujete jako by se nic nedělo a váš mozek reaguje pouze na bolest. Innate, vaše inteligentní tělo, váš druhý mozek, váš koncepční mozek – okamžitě pozná, když se nemoc objeví. Není to divné, že musíte provádět testování svalů, abyste se těla zeptali, na co jste alergičtí? A váš mozek to neví. Ve vašem těle je sdílená inteligence, ale ve 3D používáte pouze 3D analytickou část – intelekt, který počítá, vidí a má paměť – to je mozek přežití. A byl dostatečně dobrý – až doteď. O tom chceme hovořit.

Co byste měli dělat? Jaký je mezi nimi rozdíl? Podívejme se nejprve na to. Cílem je otevřít dveře – to víte. Není to snadné, když to není součástí vaší krabice přežití a všeho, co jste kdy znali. Ani jste o tom nevěděli. Je to záhada – jak to uděláte?

Prozkoumejme rozdíl mezi tím, čemu říkáme „dva mozky“. Ten, na který jste zvyklí – říkejme mu intelektuální mozek – vás dostane tam, kde jste, umožní vám přemýšlet o čemkoli, je vědecký, zkoumá vesmír pomocí vaší představivosti… všechny tyto věci, ale je něco, co nedokáže – nedokáže se dostat do koncepční multidimenzionální části vaší DNA. Neexistuje žádné spojení mezi lidským synaptickým 3D mozkem a innate. Prostě neexistuje. Proto pochybujete o věcech, které vám říkám, ale vy víte, že existuje chytré tělo – můžete to tedy prověřit pomocí testování svalů, pokud o tom pochybujete. Jak je tedy propojíte? Odpověď zní – nepropojíte. Berte na vědomí, že jsou dva, berte na vědomí, že jsou vzájemně velmi odlišné. Intelektuální mozek nebude schopen se tímto „promyslet“, protože neexistuje žádné spojení. Ještě neexistuje most mezi těmito dvěma mozky. Takže někteří opustí tuto místnost a budou se snažit poskládat tuto skládanku pomocí myšlení, ale nebude to fungovat. Takže si pojďme povědět o tom druhém mozku…

Tento váš druhý mozek, zastoupený převážně vaší innate a Vyšším Já společně, je zcela a naprosto koncepční. Nejsou to žádné lineárně se pohybující části (Kryon se směje). Jak k němu můžete hovořit? Jak s ním můžete spolupracovat? A tak vám dám pár konceptů. Řeknu vám, jak to udělal můj partner, a co zjistil. Musel udělat pár věcí, aby se dostal tam, kde je teď.

Je zajímavé, že vidíte dveře, které nedokážete otevřít, drazí. Je to vážně zajímavé. Nejprve chci, abyste odstranili dveře. Nejsou tam. Ne, doopravdy. Zdá se, jako by tam byly, protože váš lineární mozek o tom nedokáže přemýšlet, takže je to bariéra. Neví, co má dělat. Je to bariéra. A proto se z toho staly dveře. Ty ale neexistují! A tak je prvním krokem odstranění konceptu dveří. Veškerá komunikace, po které toužíte… koncepty Vyššího Já a Boží lásky… všechny věci, kterých se chcete dotknout, cítit je a mít – dovolte, aby se to vše ukázalo tak, jako by žádné dveře nebyly. To je první krok.

Innate a Vyšší Já používají nástroj ve vašem těle, který je kvantový a který je nejméně chápán - intuici. Žádáme vás, abyste tento „sval“ začali procvičovat a používat. Někteří z vás už vědí, jak ji používat okrajovým způsobem, jenže je těžko polapitelná a tak jak rychle přichází i odchází. A proto vám říkáme, abyste důvěřovali první intuitivní myšlence. Ctěte, že první intuitivní myšlenka je často nejvyšší komunikace, kterou pro vás innate má. První intuitivní myšlenka.

Chci, abyste začali rozumět konceptu, který se vám chystám předložit. Vaše Vyšší Já je propojené s celkem – s celým lidstvem, se všemi dušemi na planetě. Existuje zde spojení. Spojení s Vyšším Já na druhé straně závoje - prostřednictvím epifýzy. Je součástí celku (Vyšší Já). Proto vidí mnohem více než byste mohli vy. Lineárním způsobem je vysoko nad vámi. Vidí věci kolem vás. Věci, které vy nevidíte. Je zodpovědné za to, že vám pomáhá se synchronicitou. Zamyslete se na chvíli. Někteří z vás se teprve na poslední chvíli intuitivně rozhodli sem přijít. Víte, o čem mluvím, že? A teď tu sedíte na židli a už víte proč. Potřebovali jste tu být. Potřebovali jste slyšet věci, které zde prezentujeme tímto způsobem. To je intuice ve své nejlepší podobě a vy si toho vážíte. Někteří z vás neplánovali přijít na toto setkání, a přesto přišli, protože někdo jiný uposlechl intuici a pozval je. To je stejné. To je spolupráce Ducha a člověka v nejlepší podobě – koncepčním způsobem. Žádný hlas z nebes, žádné psaní na zeď. Přichází to do vašeho mozku jako koncepční myšlenka, která se nikdy nezlinearizuje. Nikdy. Přichází rychle jako blesk a hned je pryč.

Druhý krok: naučte se rozpoznávat intuitivní myšlenky. Naučte se, jak je podržet déle, pokud můžete. Zastavte je a zanalyzujte, o co jde, pokud můžete. Musíte vzít koncepční intuitivní část svého těla, což je mozek innate, a pracovat s ní prostřednictvím intelektuálního mozku. A abyste to mohli udělat, musíte ji poznat, musíte vidět, o co jde, a pochopit to. Není to snadné. (Povzdech.) Není to snadné.

Někteří jste to už udělali a tak to znáte – mluvili jsme o tom včera večer. Zjistili jste, že to umíte použít – v podobě „parkovacího anděla“. Upřímně – jen mezi námi – jste v tom dobří. Vážně jste. Žijete v oblasti, kde to potřebujete. A jste v tom dobří! Zapojili jste tento zdánlivě vnější zdroj, aby vám našel parkovací místo, protože nevidíte celé parkoviště. Důvěřujete mu. Zatočíte vlevo, zatočíte vpravo a najdete místo. Cítíte, že jste využili energii, která vás přesahuje, a proto jste ji nazvali „parkovací anděl“. Zároveň ale na intuitivní úrovni chápete, že jste právě použili svou intuici. Připisujete to andělovi, abyste se cítili líp – a víte, že je to trefné. O tomhle mluvíme. Takže už intuici používáte na úrovni, která je zábavná, ale vyžaduje, abyste naslouchali. Děláte to v reálném čase. Nikdo vám nedává instrukce předem. Nikdo vám neříká, kde bude místo. Provádíte to „v přímém přenosu“. Jste v tom tak dobří, že to opakujete stále znovu a znovu, a díky tomu se ještě zlepšujete. To je první intuitivní myšlenka.

Dokážete to udělat stejně s vaší buněčnou strukturou? Dokážete s ní mluvit způsobem, jakým s ní musel hovořit můj partner? Musel ve svém životě udělat mnoho věcí, které vyžadovaly, aby se naučil používat intuitivní myšlenky a linearizovat tyto věci ve svém životě. Tentokrát vám ukážu pouze jednu nebo dvě z nich a také to, jak mu to bylo prezentováno, a co s tím udělal.

Když Kryon do jeho života přišel poprvé, nelíbilo se mu to. Nelíbilo se mu to, protože jsme použili innate, abychom s ním hovořili. A byl jen jediný způsob, jak upoutat jeho pozornost – skrze emoce, protože neexistuje způsob, jak intelektualizovat lásku Boha. A když seděl na židli poprvé (při channelingu – pozn. př.), plakal a nevěděl proč. Cítil tento prožitek v celém těle a nevěděl proč. Jeho intelekt se rozhněval. Ten hněv pramenil z toho, že nebyl připravený na emoce, když k nim nedal svolení. Jeho intelekt reagoval takto, protože emoce byly něco, co v tu chvíli nečekal, nedovolil ani nechtěl. Prostě k němu přišly. Skrze jeho emoční já jsme získali jeho pozornost. To je innate! Takže rovnou vidíte i mechanismus toho, jak to funguje. Ne prostřednictvím myšlenek, ale prostřednictvím konceptů, emocí, intuice.

Jak můžete hovořit ke svým buňkám? Co byste jim řekli, kdybyste mohli? Pojďme ještě mluvit o mém partnerovi. Dám vám dva příklady. Hned ze začátku jsem svému partnerovi řekl: „Jestli chceš, nemusíš stárnout tak rychle. A chci, abys to učil.“ A tak tu sedíme a učíme to. A on se tehdy zeptal: „Jak?“ A já mu řekl: „Musíš hovořit ke svým buňkám.“ On se zeptal: „Jak?“ Na to se ptáte i vy. Právě teď. Jak otevřít ty dveře? Nejsou žádné dveře! Takže co dál? A já mu tehdy řekl: „Pokud se začneš ptát, Duch ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek a ty si budeš muset hledat koncepty.“ A tak mu začaly přicházet intuitivní záblesky. Nevěděl, co s tím dělat. To je poprvé, co vyprávíme tento příběh. Jemu to není příjemné, nemá rád toto vyprávění historek, protože je to příliš zjednodušené a ukazuje to jeho slabost…

Předali jsme mu obrázek telefonu. Ukazovali jsme mu ho stále dokola. Pořád dokola. Obrázek telefonu. Nevěděl, co s tím. Víte, co dělal? Pokaždé zvedl telefonní sluchátko a poslouchal… (Kryon se směje.) Jak lineární! A pak si uvědomil, že je to „vnitřní telefon“. Když chci hovořit ke svým buňkám, musím se naučit, jak zvednout sluchátko vnitřního telefonu.“ A tak si začal vizualizovat představu, jak bere telefon a poslouchá. A byl v tom vážně dobrý. Jenže kdykoli zvedl telefon, na druhé straně nikdo nebyl! (Kryon je pobavený.) A on by poslouchal a poslouchal. Tak mi v meditaci řekl: „Zkusil jsem všechno. Teď už chápu, že je to koncepční telefon, takže poslouchám, ale na druhé straně nikdo není.“ Nemohli jsme mu dát žádnou odpověď. Musel to pro sebe udělat sám. Musel na to přijít sám. Opět jsme mu ukázali obrázek telefonu. A tehdy to pochopil. „Nemůžu se svými buňkami hovořit tak, že budu poslouchat.“ Příště zvedl sluchátko interního telefonu, vizualizoval si to, a začal do telefonu MLUVIT. Řekl: Drahá buněčná strukturo, slyšíš?“ A okamžitou odpovědí bylo mrazení a emoce. Kéž bych vám jen mohl vypovědět, co se opravdu stalo. Jeho buňky jásaly: „To je dost, že se šéf ozval!“

Teprve tehdy jsem mu mohl říct víc: „Poslouchej, tvoje buněčná struktura stárne automaticky podle rytmu, který byl dokonce popsán i biology. Má to co do činění s měsícem a jeho postavením. A i kdybys byl v kómatu, bude prostě dělat to, co dělá – automaticky prostřednictvím autopilota. Autopilota můžeš kdykoli vyřadit tím, že zvedneš telefon a řekneš svým buňkám, co chceš, aby udělaly.“ On pochopil koncept. Začal hovořit do telefonu. To, co řekl buněčné struktuře, bylo koncepční, ne lineární. Přišel na to, že následování měsíčního cyklu, stárnutí a reprodukce buněk je lineární proces. Tak řekl svým buňkám, aby začaly počítat každý druhý den. To je koncept. Zpomalil stárnutí na polovinu oproti tomu, jak bylo původně vytvořeno. Začal to dělat před pěti lety. Nyní před vámi sedí a zestárl pouze o dva roky. Má víc energie než kdy ve svém životě měl, protože používá „telefon“.

Zdá se vám to příliš jednoduché? Žádné lineární instrukce. Neexistují žádné dveře. Pochopte to! Komunikace probíhá prostřednictvím intuitivních myšlenek a záblesků, prostřednictvím vyobrazení. Jakmile toto vyobrazení uvidíte, musíte přijít na to, jak u vás bude tato komunikace fungovat. Ne každý uvidí telefon. Někteří máte v Akáše možnost hovořit se svou buněčnou strukturou napřímo, staré duše, protože jste šamani. Dělali jste to léta, jen jste to zapomněli. Někteří z vás to mohou udělat prostřednictvím zvuků a barev. Někteří už to děláte. Někteří používáte energii, abyste hovořili se svým tělem skrze procesy, které jste se naučili a které se můj partner nikdy neučil. Nemá o nich tušení. On potřeboval telefon. Je to inženýr.

Povím vám druhý příklad. Je stejně bizarní. Drazí, jaká dieta (strava) vás učiní osvícenými? (Kryon se směje.) No, bylo o tom napsáno mnoho knih. Všechny prohlašují totéž. Když se budete stravovat takto, budete osvícení. Jiné říkají: „Vaše tělo nikdy nemělo jíst toto, měli byste jíst toto a to vás očistí natolik, že vás Duch bude ctít jinak než dřív, když jste to dělali špatně.“ Je o tom mnoho příběhů a mnoho knih. Dal jsem vám k tomu informace. Je to v poslední knize, kterou můj partner nazval Kniha Dvanáct – 12 vrstev DNA. Je to tam. Povím vám to znovu. Mému partnerovi jsem to řekl před dvěma lety! Řekl jsem mu: „Když budeš používat ten telefon, když budeš svým buňkám říkat, abys nestárl tak rychle, neuspěješ, pokud budeš vážit tolik jako teď. Musíš zhubnout.“ Ani to se mu nelíbilo. Zeptal se: „Chceš tím říct, že musím zhubnout, abych si zachoval mladost?“ „Ano.“ Nemůžeš říkat svému tělu, aby dělalo něco a pak dělat pravý opak. Musíš zhubnout. „Kolik?“ Nebylo žádné číslo, protože to je lineární! Akorát.“ Neměl žádný koncept. Ptal se tedy: „Jak?“ Řekl jsem: „Innate ti to poví.“ Vidíte, já nemám žádné odpovědi ohledně jeho těla. Ty má jeho tělo. Všimli jste si toho? Řekl jsem vám, staré duše, že ve vaší Akáše jsou stovky životů a v mnoha z nich jste měli to pravé zdraví. Jedli jste to správné jídlo pro vás a to je to, co potřebujete jíst dnes. A pro mnohé z vás to znamená nejíst jako Američan. Máte jíst tak, jako jste jedli v minulosti, aby to zlepšilo váš růst. To chtějí vaše buňky.

Můj partner zjistil, co to pro něj znamená. Dali jsme mu opět obrázek. I toto vám říkáme poprvé a jemu se to zase nelíbí. Na tom obrázku bylo menu (jídelní lístek). (Kryon se směje.) Menu jako mají v restauraci. To jsme mu ukazovali stále dokola. Takže on ve svých představách stále dokola otevíral menu. Koneckonců, co uděláte, když vám někdo dá menu? Otevřete ho. Samozřejmě se mu to nedařilo – vždyť to byla jen jeho představa, jeho intuice. Jak můžete otevřít intuitivní představu jídelního lístku? Nemůžete. Takže co to mělo znamenat? Nevěděl. Neměl tušení. Tak o tom začal přemýšlet. A pak na to přišel. Říkal jsem vám, že innate s vámi může hovořit velmi zajímavými způsoby – můžete provádět testování svalů (kineziologii), můžete cítit potvrzující mrazení, můžete používat svou schopnost rozlišení tak jako teď - cítíte, že je to pravda. Cítíte mrazení – vaše innate poskakuje nahoru a dolů a říká: „Poslouchej! Poslouchej! Poslouchej!“ A vy cítíte mrazení ve svém těle. TO je innate, která dělá svou práci pro vás.

On to pochopil. Příště, když vešel do restaurace, otevřel jídelní lístek, prstem si ukazoval a sledoval, kdy ucítí mrazení. (Kryon se směje.) Nikomu neřekl, že to dělá. A mrazení se objevilo. Dokonce se mu ani nelíbil ten výběr, ale mrazení cítil. TAK MOC si přál, aby cítil mrazení u koblih, velké porce brambor a chleba! Místo toho dostal polévku a salát. (Smích.) A tak si to objednal. Ne moc velké porce. A to je ono. Takhle se to děje. Znovu to říkám, drazí, tohle CHCE vaše buněčná struktura. Takto to dává najevo. Nemusíte ji k ničemu nutit. Chce to! Můj partner začal jíst jídla, u kterých cítil potvrzující mrazení. Stále dokola. A dělá to tak dodnes. Tak se časem stalo, že nejenže jeho váha klesla – o 26 liber (cca 12 kg – pozn. př.), ale navíc pak zjistil, že už nepotřebuje toto mrazení. Věděl, co jíst, protože to jeho tělo vyžadovalo a nechtělo koblihy, nechtělo brambory a nechtělo chleba. A tak je dodnes odsouvá stranou. Ne proto, že by byl „hodný hoch“, ale protože zná svou dietu (stravu, která mu vyhovuje), protože jeho buněčná struktura dala jasně najevo, co nechce. A to je příslib. Mohlo by to snad být lepší? Jste svou buněčnou strukturou přeškolováni, abyste jedli způsobem, který si vaše Akáša pamatuje jako nejlepší pro vaše dokonalé zdraví.

Pak se mě zeptal: Můžeš mi říct, Kryone, co mi to má innate dala, že to funguje tak dobře? Kde jsem byl? A tak jsem mu řekl: „Úplně na začátku. Byl jsi běžcem v Lemurii. Neměli jste tehdy moc masa. Jen trochu. Měli jste mnoho vegetace a úžasné polévky. Jíš jako Lemuřan. A znovu si to užíváš.“ A on se usmál, protože věděl, že mám pravdu.

Fungovalo to! Koncepty. Intuice. Nikdy to nemůžete intelektualizovat. Nikdy. Dveře, které bývaly v jeho životě, se začaly rozpadat. Musí pracovat i na dalších konceptech. A budou přicházet pomalu, budou to hádanky, ale toto je odpověď, drahé lidské bytosti: používejte druhý mozek. Posaďte se v meditaci a získejte návod, jak nahlas hovořit se svou buněčnou strukturou. Ona vás uslyší vašima ušima. Uslyší vás skrze vibrace vašeho záměru. Vraťte se k intuici prostřednictvím lidského vědomí, lásky a soucitu. Mějte se rádi a vaše buněčná struktura bude spolupracovat víc než kdykoli předtím. To je nový způsob bytí člověkem – začne hovořit k vašim částem, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Změní vás a nemoci, které mohou být nyní ve vašem těle, od vás utečou pryč, protože nejsou na programu Boží lásky. Problémy, které máte, nemůžou přežít v novém typu lidského těla. Váš faktor moudrosti vzroste. Vědomí, které máte, začne vidět Zemi jinak. Všechny tyto věci souvisí s odstraněním dveří. Stanete se tím, kým jste sem přišli být.

Na tyto věci není příliš brzy. Jsou těžké. Nejsou lineární. Nejsou takové, jaké jste čekali. A vy všichni, coby staré duše, to můžete dokázat. Každý z vás. Záleží jen na tom, jak moc to chcete. Někteří z vás se rozhodnou, že to v tomto životě nechtějí. V příštím životě to bude snadnější. Děti, některé z nich se rodí právě teď, se toho účastní. Ony to vědí. Slyší to. Ony jsou koncepční. Nechávají své intuitivní myšlenky, aby je prováděly životem. Mnohé dospělé to konsternuje, protože dospělí chtějí, aby děti byly lineární. (Kryon se směje.) Chtějí, aby dělaly to, co dělali oni, aby šly tam, kam mají, ale děti to nedělají.

Právě teď jsou na Blízkém východě děti, které odmítají být standardními Izraelci, standardními Íránci či standardními Palestinci. Místo toho si zvolily nový životní styl. Rozhodly se být Novými Lidmi, kteří odmítají válku, nenávist a hysterii, která pro Novou Zemi nemá význam. Nebudou mít žádnou válku. O to jde. A vy to uvidíte. Možná dokonce i v tomto životě.

Vidíte, proč jsem vzrušen těmito věcmi? Dostali jsme se dost daleko, je čas odejít. Vyzývám vás, abyste se chopili těchto věcí a začali s nimi pracovat. Není pro to žádná struktura. Jaký máte pocit z instrukcí bez struktury? (Kryon se směje.) Dovolte, aby instrukce byly něčím, co intuitivně tušíte. Bude to dokonalé… pro vás. Dokonalé pro vás, staré duše.

A tak to je.

KRYON

“JAK FUNGUJE SYNCHRONICITA”

Přijato živě v Asheville v Severní Karolíně 24. srpna 2013

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Můj partner opět poodstoupil stranou. Již dříve jsme popsali channeling jako proces, který vzdává čest Lidským Bytostem. Používá multidimenzionální, biologický portál, který se jmenuje šišinka a umožňuje rozšíření tvořivého zdroje ve vás. To je channeling. Je dostupný lidstvu a vždy byl, ale v této nové energii je dostupný pro ty nejnovější informace, myšlenky a procesy, které k vám přicházejí.

Než se pustíme do poselství nebo do čehokoliv z toho, co vás chceme naučit, chci vám položit otázku: Je možné, že ve vašem Vesmíru, vaší galaxii je nějaký inteligentní zdroj, který připravil to, co dnes vidíte? Je možné, že existuje plán, který je laskavý k Lidským Bytostem, protože jsou součástí tvořivého zdroje? Je možné, že nikdy nejste sami? Je možné, že rodina je něco jiného, než si myslíte - že je možná větší, než si myslíte? Je možné, že celé poselství, které vám za chvíli předám, je přesné, pravdivé, skutečné a ze zdroje, který leží mimo vaše tělo a mimo vaší realitu? 

Mému partnerovi (Leeovi) trvalo dlouho, než pochopil, že v tom není žádný trik. Trvalo mu to dlouho, protože myslí vytvořená krabice „reality“, ze které vystoupil, předpokládala, že je to falešné a že ho čekají negativní následky za to, co dělal. „Bůh s lidmi takovým způsobem nemluví,“ říkali mnozí. „Je to trik z temnoty planety a chce napadnout a ovládnout tvou duši,“ říkali jiní. Brzy se však naučil, že pokaždé, když otevřel svou šišinku, stal se bránou pro Boží lásku. A to je vše, co na začátku dostal. Bylo to čisté – to nejčistší, co kdy zažil – a bylo to důsledné, pokaždé stejné. Nikdy se to neposkvrnilo, nezkreslilo a nikdy to neříkalo lidem, aby dělali něco, co je mimo jejich mravní integritu. Bylo to vždy blahopřejné, shovívavé a představovalo to skutečnou duchovní rodinu. Během 23 let se to nikdy nezměnilo.

A tak by to i mělo být, moji drazí, a pokud potřebujete nějaký důkaz, že je to skutečné, možná, jen možná, byste mohli otevřít tu část svého srdce, kterou dokážete otevřít a učinit prohlášení: „Rád bych něco cítil. Chtěl bych ve svých buňkách cítit potvrzení, že je to správné a pravdivé.“ Tehdy byste mohli pocítit mrazení, které se dostaví jen tehdy, když víte, že je vám odhalena pravda. Pravda je prostá: znám vás; znám vaše mnohé životy; vím, čím procházíte, staré duše. Jste pro mě známí. Vidím vás.

Udělali jsme toho společně tolik, přesto jste nikdy nespatřili mou tvář ani mé skutečné jméno. Jsem po celou dobu s vámi v doprovodu, který můžete počítat na bilióny. Jsme s vámi v nejtěžších časech, v slzách, bolesti a ano, také když oslavujete okamžiky, ve kterých si připíjíte na vítězství. Někdy je tím vítězstvím zdraví a někdy řešení problémů, které si nesete celý život. My víme, kdo jste. Nikdy nejste sami.


Systém

Existuje systém, který můj partner vyučoval na těchto setkáních celá léta. Je to systém, který jsme zmínili v nesčetných poselstvích, ale opravdu nikdy jsme mu nevěnovali celý channeling tak jako to děláme dnes. Je to systém, který už mnozí z vás umíte používat, a někteří jej dokonce používáte celou dobu. Jenom nevíte, kdy jej používáte, protože to není vědomé.

Toto poselství se bude týkat toho, jak funguje synchronicita a dáme tomu podtitul „Zánik Gaussovy křivky*“! (Kryon se směje). Když se vám stane něco, co je dobré, vaši přátelé, kteří jsou kolem, možná řeknou: „Ty jsi ale šťastný člověk! Jaká byla pravděpodobnost, že se to stane?“ Když se dostanete do obtížné situace, v něčem, co je pro lidstvo společné, např. operace, a vy přijdete s výsledky, které jsou nad očekávání příznivé, vaši přátelé mohou opět zvolat: „Ty máš ale štěstí!“ A potom už tak nějak pokračujete znovu a znovu v tom, že máte „štěstí“.

Možná někam jdete a náhodou potkáte právě toho správného člověka, který zná někoho jiného, který má právě ty správné informace, které hledáte. To vás vede k tomu, že dostanete přesně to, co chcete. Jaké jsou šance, že se to stane? Vaši přátelé jsou udiveni! „Ty jsi ale neuvěřitelně šťastný člověk! to je vše, co dokážou říci, protože v jejich realitě jednoduše neexistuje žádné jiné vysvětlení. Nenapadne je, že právě ohýbáte zvonovitou Gaussovu křivku průměru a náhodou využíváte nějaký dostupný systém.

Lidé nevidí strukturu synchronicity. Není to součást systémů, které používají. Věří, že je to prostě náhoda. Používají pouze formulace cílů, plánování a na budoucnost zaměřené systémy. Věří, že pouze ty jim mohou pomoci kontrolovat jejich životy. A opravdu, je to jediný způsob, jakým můžete dosáhnout toho, že věci dospějí k předem stanovenému cíli – jediný lineární způsob. V tomto lineárním systému, bez ohledu na to, jaký druh procesu jste studovali a který vás dostane z bodu A do bodu B, musí existovat nějaký cíl. Někteří z vás si tyto cíle lepí na ledničku, aby je měli na očích každý den. Toto je lineární proces pro lineární Lidskou Bytost a je dobře známý.

Co kdybych vám řekl, že existuje proces, který není lineární a má pouze abstraktní cíle? Abstraktní cíl je takový, který říká: „Drahý Bože, pošli mě na správné místo, i když nevím, kde to je. Drahý Bože, když to uděláš, udělej to pro mě pohodlné a pomoz mi, abych viděl smysl. Udělej to snadné a přines mi správné situace a synchronicity, aby mě přivedly na to místo, o kterém nevím.“ Co tomu říkáte?“

Kdybyste řekli toto prohlášení někomu z ulice, řekl by: “Ty musíš být New Age!” Vidí vás jako hloupé a proplouvající bezcílně kolem, kteří doufají, že jim Vesmír nějak ukáže cestu. Smějí se vám. Ale člověk, který začíná využívat synchronicitu jako svou životní cestu, jednoduše mění rámec víry, aby zahrnul něco, co je dostupné všem, ale ne ve 3D. Ve skutečnosti někteří z vás používají tento proces velmi dlouhou dobu, jen si to prostě neuvědomujete.


Pravda o síle synchronicity

Takže dnešní channeling je o síle synchronicity a pravdě o ní.  Teď už víte, co to je, takže budeme mluvit o tom, odkud pochází, kdo je do ní zahrnut a co můžete udělat pro to, aby k ní u vás docházelo. Lidská Bytost vytváří synchronicitu se záměrem a vírou. Tak to začíná.

Následující bod přichází od mého partnera, který rád mluví o „parkovacím andělovi“ (smích). Používá tento příklad, proto použijeme ten samý. Mnoho Pracovníků Světla k tomu rádo používá nějakého konkrétního anděla, který má moc vidět celé obrovské parkoviště, aby viděl, kdo z něj vyjíždí a kde. Vysvětluje se to tak, že člověk požádá parkovacího anděla, aby mu pomohl řídit auto směrem k dobrému parkovacímu místu. To není plánování předem, že? To je jiný koncept - koncept, který vás nebo anděla, který se stává vašima očima, umisťuje vysoko nad parkoviště, abyste viděli jeho parametry a měli přehled o tom, co se na něm děje. Kdyby to bylo možné, potom byste mohli ve 3D nasměrovat svůj automobil tak, abyste dorazili právě ve chvíli, kdy někdo odjíždí, a ono to funguje! Opravdu to funguje. Znovu a znovu to funguje. To proto, že to je definice synchronicity. Není zde žádné plánování předem, je to koncept, který jste stanovili a věříte, že vyžaduje celkový pohled na situaci, který nemůžete vypracovat ve 3D. Mnoho lidí jen krouží po parkovišti a čeká na náhodu.

Nemůžu ale uzavřít diskuzi o parkovacím andělu, aniž bych vám dopověděl zbytek toho příběhu, jak to po mně chce můj partner. Žádný parkovací anděl neexistuje! Jste to vy! Svou moc připisujete mytologické bytosti, která stojí na vašem autě s velkým P na hrudi. (Smích.)

Lidé jsou v tom velmi dobří. Nevěří, že to můžou udělat, ale věří, že to dokáže andělská moc. Proto předávají svou moc vyšší bytosti. Avšak jste to vy, kdo to dělá, moji drazí! To vy jste nalezli to parkovací místo, pouze tomu nevěříte.

Teď nám dovolte dát celý ten příklad do širších souvislostí, které jsou měřítkem života a bytí. Nalézáte se v situaci, že si přejete zlepšit se v oblasti, o které nevíte. Chcete jen zaparkovat. Parkování je metafora pro umístění Lidské Bytosti na místo, které je vhodné pro váš život, ať je to kdekoliv. Dostane vás to tam, abyste pak mohli pokračovat v tom, proč jste přišli. To je ta metafora.

Lidé mají nějakou představu, kde by to mělo být. Je pro vás přirozené stanovovat si cíle a očekávání. Lidé říkají: „Chci napsat knihu; chci vytvořit léčebné centrum; mám toto, a chci mít tamto.“ To je naprosto normální. Takže vám položím další otázku: „Je pro vás v pořádku, pokud nedostanete to, co si představujete? Je OK, když je to lepší? Je to OK, jestliže to odpovídá Akáše, pro kterou jste přišli nebo talentu, který máte možná si ho ani neuvědomujete?“ To je první krok - mít záměr vytvořit synchronicitu ve svém životě, aby vás zavedla na místo, které odpovídá neviděné schopnosti.

Když použijete parkovacího anděla, určíte přesné místo pro své auto? Ne. Řeknete: “Kdekoliv!” Takže váš cíl je abstraktní, ne konkrétní. A o tom to celé je.


Jak to funguje ve 3D

A takto synchronicita funguje: Přijdete na nějaké setkání jako je toto a někoho poprvé potkáte. Možná se s ním setkáte na nějakém místě v zákulisí nebo na chodbě. Dáte se spolu do řeči a zjistíte, že máte společné zájmy. Často má informace, které potřebujete nebo vy máte něco, co potřebuje on, a oba odcházíte se spojením, které jste nečekali. A toto spojení pak vede k někomu dalšímu, protože on zná lidi, které vy ne, a naopak. Později jim můžete zavolat nebo je navštívit. A pak najednou začnete pracovat v oblasti, kde jste to nečekali – mimo to, o čem jste původně přemýšleli. A tato práce naplňuje mnoho věcí, které jste původně chtěli.

Někdy přijedete bez jakéhokoliv očekávání, ale setkáte se s partnerem svého života! To se znovu a znovu stává mnoha lidem, protože se rozhodli přijít tam, kde je rodina. Lidské Bytosti stále znovu rezignují na to, že budou v životě sami. Potom přijdou na setkání podobně smýšlejících a najdou někoho, kdo se k nim skvěle hodí. Život se mění a někdy přijde romance a synchronicita. Neplánovali jste to! Vidíte ten rozdíl?

Co dělá člověk, který vyjde ze dveří a vydá se na toto setkání? Přijde a cítí se dobře, ale po celou dobu se otevírá synchronicitě. „Drahý Duchu, jestliže se mám s někým setkat, potom mi dej znamení prostřednictvím mé intuice, abych se na něj alespoň podíval.“ Vidíte ten rozdíl? Synchronicita je plánování pro koncepty, které nemůžete definovat.

Sedím před starými dušemi a nejméně čtvrtina z vás přesně ví, o čem mluvím. Jste tady kvůli tomu; někdo vám ukázal něco, co vás možná přimělo dívat se na věci jinak. Nepřineslo vám to nějaké učení, že? Jen vás to přimělo podívat se. Můžete na to dát cenovku? Přimělo vás to podívat se na místo, které vám ukázalo, že jste stvoření Bohem, a že biologie má v sobě možná něco víc - něco, čemu říkáme „innate**“„Innate“ je inteligence těla a ta ví, kdo jste. Pracuje s Lidskou Bytostí, kdykoliv je o to požádána. Je to vědomí ve vědomí a napojuje vás na synchronicitu. Dělá to daleko za hranicemi průměru a daleko za Gaussovou křivkou. Proto jsem vám právě předal scénář, ke kterému může docházet stále znovu na setkáních, jako je toto. Na malých i velkých setkáních. A teď nám dovolte promluvit o tom, jak to funguje. Jsou to věci, o kterých mluvíme jen zřídka a nikdy ne při channelingu jako je tento. Nejprve však musíme říci něco o velkoleposti Lidské Bytosti.

Není to tak dlouho, co jsme vám předali channeling s názvem „Devět aspektů Lidské Bytosti“. Je to něco, co chci, aby můj partner začal brzy učit. Je to esoterické, komplexní a nastal na to čas. Těchto devět atributů obsahuje koncepční části, které přesahují to, co je Lidská Bytost zvyklá slyšet a tady je jedna z nich.


Člověk je součástí tvořivého zdroje Vesmíru

Pokud je pravda, moji drazí, že jste součástí tvořivého zdroje, chápete potom logicky, že vaše duše je ohromná a že ve vaší 3D biologii je jen jedna její malá část? Kdyby byla ve vašem těle celá tato energie, zmizeli byste! Změnili byste se ve světlo, které by samo mělo větší moc než všichni Mistři lidstva. Měli byste to, co Eliáš, který jako jediný člověk vzestoupil, zatímco ho někdo jiný sledoval a zapsal to. Eliáš se vypařil, protože Božská moc nemůže žit v Lidské Bytosti v plné síle. Chápete? Pokud jste to pochopili, budete rozumět, že zažíváte pouze malý kousek Boha ve vás, Stvořitele ve vašem těle. A to si žádá další otázku: Kde je zbytek vašeho duchovního já? Je u mě, moji drazí. Je na druhé straně závoje jako část tvořivého zdroje. Nikdy neodchází.

A teď přichází něco, co je ve 3D těžké přijmout. Jste nositeli hmotné identity, která je individuální. Už dříve jsme řekli, že vůbec nejste individuální. Naopak, jste částí velké skupiny, která je Bůh. Když se dostanete na Zem, kousek vás se oddělí a stane se hmotným. Má jedno tělo s jednou tváří a tak věci i vidíte. Ale zbytek vás – který je stále vámi – zůstává s Bohem.

Teď mi dovolte, abych vám řekl toto: Jste multidimenzionální bytosti a vaše část je na druhé straně závoje. Zvykněte si na to. Vaše duše není oddělená, ale ve 3D to tak vypadá. Na druhé straně závoje není duše s vaším obličejem, která by nervózně čekala na to, až se váš zbytek vrátí domů. Jste stále spolu.

Jsou ale lidé, kteří věří v toto rozdělení, protože vše umí jen promítat svou oddělenost do Božího majestátu. Už jsme o tom také mluvili. Zvykněte si na skutečnost, že existuje kvantový Bůh a lineární Lidská Bytost a vy je ve své mysli neumíte snadno spojit dohromady. Pravda je, že jste částí posvátné Boží polévky a ty posvátné části se dívají dolů na vás a jsou vždy k dispozici, vždy dostupné. Tak jako parkovací anděl - části vaší duše vidí všechno. Představte si to! Vaše část je vám k dispozici na druhé straně závoje. Dovolte, abychom to vložili do vaší 3D perspektivy: Na nebi je špeh, který neustále všechno sleduje. Ví, kdo jste, a ví o vás všechno, protože je vaší součástí. Vysílá vám informace, které dostáváte skrze intuici. Jste zde, rozumíte tomu? Předává vám informaci, abyste vstali a někam šli, pokud právě posloucháte.

 

Je to Boží systém v celém lidstvu

Zde je to, co potřebujete vědět: má to tak každá Lidská Bytost na planetě, protože každý člověk je částí celku. Rozumíte tomu? Co by se stalo, kdyby probíhalo vysílání, ale 90 procent lidí by nemělo rádio? Co kdyby 90 procent lidí toto vysílání nikdy neslyšelo? Vysílání probíhá neustále, nese jejich jméno, ale oni nemají rádio, protože tomu nevěří.

A teď přicházíte vy. Někteří z vás dostali své metaforické rádio před dlouhou dobou a někteří jej dostávají právě teď. Aktivuje ho vaše víra v něj. Tím „rádiem“ je šišinka mozková, která se otevírá do multidimenzionální brány, která se vylaďuje přesně na to, co jste vy. Pro Lidskou Bytost je těžké to pochopit. Když uslyšíte toto vysílání od „multidimenzionálního “, vede vás to vlevo a vpravo; ví, kdo jste; je chápavé; je částí Boha; je částí mne. Je těžké to vysvětlit. Proto je to tak krásné, moji drazí. Divili jste se někdy, proč se při silných poselstvích a meditacích cítíte tak dobře? Jste to vy s vámi! Je to nádherné! Pokud jste součástí tvořivé síly, jste kvantoví a multidimenzionální, znamená to, že tato intuitivní poselství mají vaši tvář a nikdy by vás nepřivedla na nějaké místo z jiných než dobrotivých důvodů. To je ten systém.

 

Proč jste na tomto shromáždění?

Teď se vraťme zpět k bodu, kdy jste se rozhodli přijít na toto setkání. Někteří z vás tu dnes sedí, i když o něm do poslední minuty nevěděli. Chci vám říci, že jste naladěni. Vaše rádio funguje, protože k vám vaše intuice promluvila právě včas, abyste se rozhlédli, někam šli a zjistili, že se koná toto shromáždění.

Položím vám otázku: s kým v této místnosti jste se ještě nepotkali? To je těžká otázka, protože jste se nemohli setkat s každým, že ne? Takže teď se dostáváme do procesu synchronicity - procesu, který je řízený prostřednictvím intuitivních myšlenek. Je to něco, co byste nazvali vrozenou inteligencí těla, která vám umožňuje být ve správný okamžik na správném místě a hovořit se správnými lidmi. To byste nedokázali předem naplánovat, viďte? Naopak, musíte být vyladěni a někteří z vás zde dnes možná objeví věci, které způsobí změnu v jejich životě. Možná potkáte další lidi s podobnými zájmy? A o tom to je.

Takže když vám někdo řekne: “Ty musíš být New Age,” jen se usmějte a přikývněte. Používáte intuici a nasloucháte jí, jak jen to jde, aby vás přivedla ve správný čas na správné místo. To by mělo zároveň rozptýlit představy o tom, že New Age člověk jen tak sedí doma a nic nedělá - jen medituje a čeká, až s ním Bůh začne mluvit. Tak to nefunguje. Naopak! Vy chodíte ven, na místa, kam vám vás vede vaše intuice. A pak se rozhodujete: bylo to správné - nebylo to správné? Jak se cítíte, když je to správné, a jak, když to správné není? Spojte si to vše dohromady a velice brzy to pro vás začne pracovat lépe – jako když svaly, když pravidelně cvičíte.

Innate (vrozená inteligence těla) s vámi pracuje, abyste si ji dobře vyladili. Ví, co se snažíte dělat a pomáhá vám v tom. Někdy se na někoho podíváte a on se podívá zpět a najednou to vypadá, že můžete říci: “Zdravím tě, starý příteli! Rád tě zase vidím.” Mohli byste jej obejmout nebo si potřást rukama, to záleží na tom, z jaké jste kultury, a věděli byste, že jste se opět setkali s nejlepším přítelem. Možná má něco pro vás nebo možná taky ne. Možná, že se na okamžik kvantovým způsobem sblížíte a potvrdíte si skutečnost, že jste staré duše. A to docela stačí.


Těžké koncepty

Pro člověka je nejtěžší to, co vám předložím teď. Ten proces je jiný než si myslíte. Zaprvé, řekli jsme, že to není lineární. Je to abstraktní atribut, který nemůžete naplánovat. Neznáte načasování, takže na lednici nemůžete přilepit cíl, o kterém nevíte. Naopak – tento systém vyžaduje, abyste měli víru a nedívali se na hodiny. To je číslo jedna.

Pak jsme uvedli, že informace přichází od vaší části, která je na druhé straně závoje, protože vaše fyzické tělo nemůže obsáhnout veškeré vaše mistrovství. Jste součástí tvořivého zdroje a vždy budete. Vaše část je na mé straně závoje – ta část, která s vámi intuitivně hovoří a říká: “Běž vlevo, běž vpravo, sedni si, běž tamhle a setkej se s tamtou osobou.

Další je ten nejtěžší koncept ze všech. Jak jej popíšeme? Na planetě existuje sedm miliard duší a všechny mají stejné atributy jako vy – úplně všechny. Všechny jsou na druhé straně závoje stejně tak jako na této, zrovna tak jako vy. Všechny jejich části na druhé straně mluví a vysílají zprávy stejně jako ta vaše. Zprávy, které vysílají, používají stejnou “mysl Boha” jako vy, protože jsou také na mé straně závoje. Božské části lidí jsou stále božské - bez ohledu na to, v co věří nebo co dělají jejich hmotné a intelektuální části. Rozumíte tomu?

Takže i když mají na Zemi své hmotné já, které je kompletní, naprosto nevědomé a nemá žádné rádio pro příjem, nic se tím na věci nemění. Stále vysílají potenciály a milující intuitivní zprávy. Tyto zprávy jsou laskavé a určená pro celé lidstvo To znamená, že je můžete také poslouchat a že i oni jsou vyladění na vaši frekvenci, protože ta frekvence není patentovaná. A výsledek? Sdělí vám věci, které jim pomohou pracovat se svými fyzickými protějšky a intuitivně vás vést. Toto je těžké pochopit. Přemýšlejte o tom takto: Božské části lidí, které jste nikdy nepotkali, vědí, že posloucháte. Tudíž tím, že pro vás vysílají, pomáhají svým vlastním protějškům, protože vy jednáte soucitně a pracujete na vytvoření míru na Zemi.

Ve vaší 3D singularitě jste připoutáni k jedné duši – vaší - je to tak? A na mé straně závoje? Ne. Na mé straně, jste propojeni se všemi. A tak dokonce i kousky a části duší naprostých bezvěrců stále vysílají informace, které budou pomáhat lidstvu. Je to složitý koncept. Přemýšlejte o tom jako o kolektivní, intuitivní síle.

„Páni!” říkají lidé. „Podívejte se, jaké jste unikli tragédii. Proč jste opustili budovu před tím, než se zřítila?” Mohli byste říci: “Nevím. Něco mi to řeklo a já jsem to udělal.” Stává se to stále znovu, moji drazí, a teď už víte, jak to funguje. Je možné, že je lidská duše propojena takovým způsobem, že hovoří ke všem najednou? Odpověď zní ano.

Když sedí intuitivní léčitel před naprosto nechápavým a zarytým nevěřícím, dostává přesto poselství, které pomáhá léčit tuto osobu? Ano! Intuitivní vrozená inteligence těla - „innate“ - každé Lidské Bytosti pracuje bez ohledu na to, zda má tento člověk schopnost ji “slyšet” nebo ne. Je to vysílání pro léčitele! Je to vysílání pro všechny. To by vám mělo ukázat, že intuice nepochází z mozkových závitů, ale z portálu šišinky.

Co byste měli udělat s těmito informacemi? No, už jsme to částečně probrali. Za prvé - pochopte ten proces a věřte mu. Nebuďte zklamaní, že vaše plánování nefunguje. Nemůžete mít obojí, moji drazí. Nemůžete čekat, že vaše plány budou sedět někde v koutku a čekat, jestli na ně přijde řada. Synchronicita nebude fungovat, jestliže se budete stále snažit plánovat. Chápete?

Za druhé - pochopení této synchronicity vás může přivést na místo, které jste neplánovali. Je to OK? Staré duše budou sedět na židli a říkat: “Samozřejmě. Ano, je to v pořádku. Všechno je dobré.“ Opravdu? Opravdu? Lidé mají rádi, když je po jejich. Můžete být tlačeni a taženi do nepříjemných situací a na místa, která byste si, kdyby to záleželo na vás, nikdy nevybrali. Dokážete to ocenit? Dokážete říci: „Já jsem v pohodě. Vím, že tu mám být, protože mě sem přivedla synchronicita.“? Vnímejte tu vlnu Boží lásky ve svém srdci a ve všech buňkách svého těla. Potom řekněte: Děkuji ti Bože za to, že jsi mě přivedl ve správnou chvíli na správné místo.“ Může to chvíli trvat, než pochopíte všechna „proč“ ohledně toho všeho, ale nakonec to uvidíte jasně a uvědomíte si, že byste to nikdy nedokázali naplánovat a že je to dokonalé.

Dovolte, abych vám něco řekl: možná, že nikdy nedosáhnete svého 3D cíle. Je to tak v pořádku? Místo abyste dosáhli konečného cíle, budete stále v pohybu. Stále. Je to v pořádku?  Stále zde bude existovat žebřík, na který bude třeba vylézt – v oblasti vědění, uvědomování si i v energii. Budou k vám přicházet stále nové věci. Bude tomu tak až do chvíle, kdy naposledy vydechnete. Budete mít pocit, že jste “nikdy nedospěli” ke svému cíli, ale to není pravda, protože se to děje každý den. Je to způsob uvažování – a ani to se vám nelíbí, že? Vy naopak chcete dorazit do cíle a říci: “Dokázal jsem to!” A pak si chcete koupit nějaké tričko, které by to potvrzovalo. (Smích.)

Synchronicita vás může přivést na místa, která jsou nádherná. Může vám zachránit život, a často tomu tak i je. Ruší všechny karmické atributy, které vás stále vlečou sem a tam. Mění způsob, jakým o vás lidé přemýšlejí, protože se měníte. Mění se způsob, jakým přemýšlíte o druhých, protože jste vedeni na místa, na kterých si uvědomíte, kdo jste. Synchronicita znovu uspořádává to, čemu věříte, protože si začínáte být jistější při svém jednání, a víte, že to funguje. Můžete se postavit zpříma a říct druhým, že nemáte tušení o tom, kam jdete a že jste na to hrdí! Přesto jste zdravější než oni, šťastnější než oni, a milujete lidi, které oni nemilují. Rozumíte tomu, co říkám?

Je to změna ve vnímání života. Mění to všechno, co byly Lidské Bytosti učeny ve 3D, a není to žádné “Nechat být a předat Bohu”. Je to jako partnerství – nové uspořádání, které je koncepční a vyžaduje práci z vaší strany. Vyžaduje ji.

Očekávejte synchronicitu, ale jestliže nepřijde tehdy, kdy se domníváte, že by měla přijít, nebuďte zklamaní. Prostě to takto nemělo být! Lidé jsou zábavní. Podívejte se jen na fráze, které mnozí ve vaší kultuře používají. Oni to vědí! “No, myslím, že se to tak mělo stát.” Nemají vůbec tušení! Ano!! (Kryon se směje.) Nebo: “Vesmír má pro mě poselství.” Netuší, že je to přesně tak! Přesně tak.

Takže jsem vám právě předal mechanismus, který je nádherný a je určen právě vám. Laskavé, užitečné informace jsou vysílány neustále, dokonce i od duší nevěřících. Jejich “Božská část” je aktivní a ví, že vy ji slyšíte. To pomáhá starým duším dostat se z bodu A do bodu B. A víc než to - pomáhá vám to nalézt procesy, principy a lidi, kteří mohou změnit planetu. To je nové.

Nastává začátek „manželství“, které pomůže lidi navigovat nejen v tom, co se děje teď, ale i v tom, co přichází. V Akáše nastaví to, co se bude dít, až sem přijdete příště. Co jsme vám říkali minule? Probírali jsme akášické dědictví. To, co se naučíte tentokrát, si přinesete příště s sebou, takže nastavení, která provedete v tomto životě, si přinesete v budoucnosti. Budete si je pamatovat a budete pokračovat dál. Dnešní synchronicita je zítřejší budoucnost. Je důležité, staré duše, abyste se začaly učit, jak ji používat a nést. Učte se, jak ji očekávat, jak v ní věřit a jak měnit způsob, jak pro vás věci fungují. Jako součást tohoto nového učení vám říkáme, že je načase upustit od Gaussovy 3D křivky, která vám vypráví o průměrnosti a možnostech vašeho života. Vše, co musíte udělat, je trochu šťouchnout do této křivky svou multidimenzionální energií, které se říká synchronicita, a navrhnout svou vlastní křivku. Synchronicita je naučit se uznat své Vyšší Já a skutečnost, že Bůh je ve vás. Představuje ochotu poslouchat takovým způsobem, jakým jste nikdy dříve neposlouchali, zdroj, který je osobní, milující, laskavý a nádherný – energii, která se nikdy nemění.

A tak to je.


KRYON
 

* Gaussova křivka – křivka zobrazující pravděpodobnost výskytu náhodných výsledků, když přibližně kolem 60% výsledků se bude vyskytovat kolem tzv. střední hodnoty. Více zde.

** Innate . je vrozená moudrost těla, lidské bytosti a Kryon o ní podává sdělení ve více svých poselstvích, šířeji např. v poselství „Tři části“ z 26. 2. 2011.

 

Výňatek z channelingu „Plánované lidstvo 2“  7.10.2011

 

     Čas posunout se vpřed. Tady je další odhalení a teď přeřadíme. Tohle odhalení bude dnes poslední. Probíhá největší Probouzení – dokonce i mezi vědci, kteří si uvědomují, že lidské tělo má kvantový doplněk. Před lety experimenty prokázaly, že DNA ovlivňuje kvantové částice. DNA nemůže být kvantovou částicí – je příliš velká. Její molekuly jsou obrovské. Není kvantovou částicí jako světlo nebo jako to, co jste nikdy neviděli – magnetismus. A vaše věda, která ráda věci odděluje, vyčísluje, vkládá je do škatulek a pojmenovává – se dívá na tuto molekulu a říká, že nemůže být kvantovou částicí, protože je příliš velká. Náhle však vědci začínají říkat: „Ano, ALE… zdá se, že ovlivňuje částice, které jsou kvantové.“ Jak byste definovali atributy této biologické molekuly nazvané DNA? Nějakým způsobem hovoří a vysílá zprávy a skutečně mění kvantové otáčky atomové struktury. Tohle je věda. A to jsem se ještě nedostal k metafyzice!

     Co to znamená? Znamená to, že budete schopni rozumět a vidět, že je to pravda, když to i věda dokáže vidět. Začnete se probouzet – konečně – do toho, co je vám vrozené (innate). Innate. Definicí innate je inteligence těla. Inteligence těla je to, co vaše tělo zná a vy ne. Chce to čas, abyste to mohli integrovat, abyste pochopili, co vaše tělo zná. A až to pochopíte, budete přesně jako starověké národy. Tohle je totiž to, co uměli Lemuřané a proto žili tak dlouho. Slyšeli jste o všech těch biblických postavách žijících stovky let? Hádejte co – žili. Taky to věděli, cítili to. O tom jste snad ani nepřemýšleli, nebo ano? Žijete tak krátké životy a myslíte si, že to tak prostě je. Gratulujete si, když se dožijete 80 let, protože vaši předci se dožívali 50 let. Plácáte se po zádech a nemáte ani tušení o tom, že byste mohli žít o 600 let déle, kdybyste chtěli. Ale při tom nejste schopni se probrat. Kráčíte ve 3D. Co kdybyste poznali innate? Co kdybyste dokázali vnímat, když dojde k nerovnováze a dokázali jste s tím něco udělat? Můžete. Procházíte všemi možnými procesy, abyste zjistili, co se s tělem děje. Dává vám to smysl? Je to vaše tělo!  A vy absolutně netušíte, co se uvnitř děje. Každý člověk zde v místnosti, včetně mého partnera, se dívá na části svého těla – chodidla, kotníky… - a představuje si, co se vevnitř děje – s jeho játry, srdcem, plícemi – a jen doufá, že vydrží. To není vědomé říkat: „Je to moje součást, budu s ní spolupracovat.“ Proč chcete pracovat s částí? O čem to je? Je vaše tělo jako motor? Díváte se na něj a říkáte: „Tohle dělá tohle, tohle dělá tohle, trochu s tím pootočím…“ Co to s vámi je? (Kryon se směje. Pozn. M.K.) Možná je čas podívat se dovnitř a spolupracovat se SEBOU. To je VAŠE buněčná struktura! Každičký kus DNA je identický. Sto trilionů kousků! V každém lidském těle je to tak. Proto vaše srdce jste VY! Není to část motoru. Jste to vy! Proč se ho nezeptáte a nespolupracujete s ním? Důvěřujete svému srdci? Ono je inteligentní. A stejně tak i vaše svaly… Innate je inteligencí těla. Je to nepopsatelné. Není centralizovaná a oddělená v mozku. Je v každé části vašeho těla. Je úplně VŠUDE! Je všude. I ve vašem palci.

     Říkávali jsme vám, ať hovoříte s buňkami svého těla. Teď to změníme. Budeme říkat: „Bavte se (radujte se) se svými buňkami.“ Budeme říkat: „Proč si spolu navzájem nepovídáte? Nechte je, ať vám odpovídají. Nedělejte už z toho jednosměrnou konverzaci. - A tohle přichází. Je to dostupné. A vy to uvidíte. Tohle bude přicházet od konceptuálních lidských bytostí – ne lineárních. A to jsou ty, které se nyní rodí. Staré duše (protože mají starodávné znalosti) toto přinesou a začnou to používat. Nováčci na planetě budou bezradní. Taková je cesta, kterou to přijde. Nyní začínáte rozumět, staré duše, proč si rozumíte s indigovými dětmi, když je potkáváte. Máte spolu vztah (navazujete na sebe). Protože si pamatujete, co jste ztratili. Začínáte se probouzet. - Tohle bylo biologické.

     A co takhle spiritualita? Ta je v tom také. Co kdybyste měli lepší spojení se svým Vyšším Já? Pamatujete, jak jsem vám říkal, že můžete být na dvou místech zároveň? Teď se k tomu vrátím. Co myslíte, že je Vyšší Já? Jaká je vaše definice? Každý z vás má jinou. Někdo řekne, že když je „vyšší“, pak musí být v nebi – vždycky se ho chtěl dotknout, ale nebyl dost vysoký. (Kryon se směje. Pozn. M.K.) To je lineární pohled.

     Pokud jste tento vzkaz slyšeli již předtím, pak víte, že „vyšší“ označuje vyšší vibrace. Ne nad vámi či pod vámi, ale uvnitř vás vibruje a je neviditelné, protože je multidimenzionální. To, co vibruje tak rychle, že to nemůžete spatřit - je v jiné dimenzi a přesto je ve vás – to se nazývá Vyšší Já. Je v každém člověku a reprezentuje něco, co neanalyzujete příliš dobře – je to portál vaší duše vedoucí na druhou stranu závoje. Proto když se ho dotknete, dotýkáte se mne. Dotýkáte se starých civilizací, kterými jste vy. Jste na druhé straně závoje a pomáháte sami sobě, drazí, a děláte to skrze portál svého Vyššího Já. Zkuste si to na chvíli představit. Většina lidstva kráčí po Zemi, aniž by to věděla nebo tomu věřila. Někteří nad tím budou koulet očima. Já to vím. Staré duše mají lepší šance, protože tuto znalost již měli. Většina lidstva však chodí kolem a má přímé spojení na druhou stranu závoje naprosto nedotčené, protože o něm vůbec neví. Chodí ve tmě, narážejí do zdí, které si sami vytvořili, vytvářejí si svá vlastní dramata strádání, válek a nenávisti, fungují pouze na základě svého instinktu přežití a nic víc, protože nic jiného neznají. A přitom je u nich nádherný anděl, který je volá a podává jim ruku a říká: „Chyť se, vezmi si to, připoj se.“ Oni to ale nevidí, neslyší, nechápou. Každému z nich se však čas od času něco přihodí. Zahlédnou světlo na temném místě. A můžete vidět, že (i když třeba jen dočasně) je toto světlo naplní soucitnou energií a vezme tyto lidské bytosti k bodu nula. Ohluchlé děti, ohluchlí milovaní, je vezmou do bodu nula a v tomto bodě to mohou uvidět. A po zbytek života mohou vnímat, že toto byl katalyzátor pro jejich osvícení a děkují Bohu za tento dar. Nemluvil bych o tom, jenže dnes je zde v místnosti někdo, kdo to OPRAVDU POTŘEBUJE slyšet! Nejsi unaven z toho zármutku, drahý? Není čas vidět to jinak? Tohle je šance. Přepiš ten anagram, který říká, že ses narodil, abys tímto trpěl. Protože to tak není! Jinak bys tady neseděl a ty víš, o čem mluvím. Vím, kdo tu je.

     Soucit je klíč. Vždycky byl. Přichází čas, kdy Duch nebude muset probouzet soucit prostřednictvím tsunami, stovek tisíc umírajících lidí, tragédií, lidí vyskakujících z oken a všech těch věcí, které vás sráží na kolena a mění Zemi a Krystalickou mřížku. Přichází čas, kdy nic z toho už nebude nutné. Může to trvat generace, ale tam to vše směřuje, milovaní. A ti, kteří zde sedí právě teď, sejí semena pro tuto budoucnost. Soucit bude dar jednoho člověka druhému. Bude vnímán takový, jaký je. Viděn ve své velikosti a slávě. Láska Boží se tím obrovsky zvýší, protože bude viditelnější a zřetelnější. Můžete věřit v cokoli, ale doktrína už nebude vytvářet oddělení. Bude tvořit různorodost, ne oddělení. Vyberete si způsob, kterým budete uctívat a sdílet Boží dary, ale budete si druhých vážit a ne je soudit. Jednoho dne se tak stane. A to přichází s Osvícenou Lidskou Rasou.

     Předávám vám pouze potenciál budoucnosti této planety. Toho, co bude dál. Uvidíte to v době svého života (life time)? Oh, jak definujete dobu života? (Kryon se směje. Pozn.M.K.) Kdykoli vás uvidím, budete v době svého života. Rozumíte? Vrátíte se zpátky. Nechystáte se zmeškat finále, že ne? Pokud to nenastane v tomto životě, vrátíte se zpátky již osvícení, věděli jste to? Protože už nebudete muset znovu procházet tímto. Vrátíte se s rozdílnou – konceptuální - DNA a budete si to pamatovat – ne však to, co nebudete chtít. To je nové! Začíná to být „dost dobrý“. Chvíli to potrvá. Mezitím, jak víte, se nacházíte mezi starou a novou energií a my vám před 22lety říkali, že most je před vámi. Je to ten most, po kterém kráčíte od staré k nové energii. Slavíte svatbu starého a nového, říkáte sbohem Dualitě, ženíte (vdáváte) se s tím, co jste očekávali a věděli jste, že tu stále je - se stupněm, ve kterém se všichni stanete sebe-vyrovnávajícími. Nezáleží na tom, v jaké depresi jste, jak nešťastní jste, co se stalo v práci – vše, co musíte udělat je chvíli počkat. A vše se vyrovná zpět do středu. A vy se probudíte a uvědomíte si to. „Jsem teď OK.“ A to zvládnete sami. Jak se vám to líbí? Byli tací, kteří říkali: „Kryone, proč tolik miluješ Lidstvo?“ Tak především - vy to vidíte jako Lidstvo, já vidím Rodinu. Věděl jsem, kdo je každý z vás, ještě předtím než jste sem přišli. Viděl jsem, jak jste odkládali všechno své spirituální vědomí, abyste zklidnili energie a zapomínali jste, kdo jste. To chce pořádnou kuráž! Rozumíme tomu. Bůh chápe odvahu. Chodili jste po Zemi a doufali, že pochopíte, proč jste sem přišli a že přijdete na místo, jako je toto a uslyšíte toto poselství. Dovolte, ať vám přinese probuzení, které vytrvá po zbytek vašich životů. Dovolte, ať se stane katalyzátorem, který propojí veškeré inkarnace všech duší zde v místnosti. Přejděte přes most od starého k novému a začněte ten proces TEĎ.

     Někteří odsud odejdou a nebudou vědět, co se to stalo. A já vám říkám: Gratuluji, že jste se stali multidimenzionálními. Čím méně víte, tím více dosáhnete. (Smích. Pozn.M.K.) A takhle to bude vypadat. Najděte mír ve svém srdci. Posuňte se do svého středu a spatřete Boží náruč, která je zde pro vás, ať se děje cokoli. Teď už VÍTE, že dosáhnete výsledků. Nemusíte to chápat. A co chceme, abyste dělali dál? Co takhle oslavovat?

       Už jsme vám to říkali dříve. Sedíte a meditujete nebo se modlíte a první věc, kterou někteří udělají je, že řeknou: „Ach Bože, nemáš tušení, co se mi dnes stalo! Dovol, abych ti to řekl.“ (Smích. Pozn.M.K.) „Stalo se tohle a tamto a tohle a tamto a tohle potřebuje.“ A my sedíme a trpělivě nasloucháme, ale chceme vám říci: „My tam byli. Nepamatuješ?“ Tohle chceme, abyste udělali – začlenili nás každým možným způsobem. Poté se začnete propojovat se svým Vyšším Já (které je multidimenzionální a které je Bohem) v každé své myšlence a každém svém činu. A pak začne vaše intuice jiskřit, a začnou k vám proudit nové myšlenky. Je to mimo sféru chápání (přemýšlení). Nyní začnete Věřit. Důvěřovat neviditelnému, které zde je. Ucítíte to, místo abyste to racionalizovali. Dokážete to? Tohle všechno přijde. A vy dosáhnete výsledků. A pak to pochopíte. (Usmívá se. Pozn.M.K.) Jsem zvědavý, co se stane.

     Někteří z vás zde v místnosti obdrželi léčení. Chápete to? Nebo to prostě jen oslavujete? Někteří z vás dostali zázračné léčení! Co s tím uděláte? A já vám řeknu co. Oslavíte to: „Díky, Bože, že se mi dostalo tohoto léčení!“ Nebudete sedět a říkat: „Víš, já dostal tohle léčení a vážně potřebuji vědět, jak se to stalo! Cítil bych se o dost líp, kdybys mi z toho prozradil kroky A, B a C.“ Vím, jak se cítíte. Jste tak vděční! Nechť je tohle metafora pro mír ve vašem životě. Pro nedostatek dramatu, pro neviditelné věci. Pro další krok. Pokud se vám stane něco takového, řekněte: „Děkuji Bože, že je to vyřešené.“ A pak prociťte ten mír a pohněte se vpřed a neptejte se, jak se to stalo. Potom to budete zažívat dál a dál. A jednoho dne se probudíte a řeknete: „Jsem multidimenzionální, protože jsem spokojený s Procesem (cítím se v něm dobře). Netuším, jak to funguje.“ Poté ponesete zápalky Nového Věku. (Kryon se směje. Pozn. M.K.) Budete důvěřovat věcem, o kterých nebudete tušit, jak fungují, ale budete vědět, že jsou skutečné. Tohle se teď děje.

Výňatek z channelingu „Evoluce DNA“  19.11.2011

 

     Co víte o DNA? Velmi málo. Ale začíná se zdát, že se chcete dovědět víc

     I když se nezajímáte o chemii - většina z vás se zajímá o to, co je ve vás, protože o tom nic nevíte. Ale přistupujete k tomuto problému velmi třídimenzionálně. Například můj partner vám řekl, že  váš akášický záznam je ve vaší DNA. Řekl vám, že máte schopnost doslova kutat, tj. prokopat se dovnitř a vydolovat zevnitř informaci, jakou potřebujete. Toto jsou sofistikované myšlenky a tak se třídimenzionální člověk rozhodne, že dostane to, co chce - a první věc, kterou byste mohli chtít, je něco, co vám roky unikalo. Chcete se vrátit a dostat z vaší DNA např. něco, co vám bylo v tomto životě odepřeno. A tak 3D lidská bytost která má nadváhu, chce dostat zpátky tu hubenou, kterou jste kdysi byli (Kryon se směje).

     Víte - já vím, kdo je zde. Lidé to takhle dělají. Je to 3D proces a takhle to nefunguje. Jsou zde ukryty věci, o kterých vědce ještě ani nenapadlo, aby se na ně podívali. Jsou spokojeni, když zkoumají molekuly DNA a jsou spokojeni, když zjistí, že má buněčnou strukturu. Člověk má přibližně 100 trilionů částic identické DNA. Všechny jsou pro vás specifické a jsou pro vás jedinečné. Nikdo nemá vaši DNA. Ani nemůže. Protože nežil váš osobní příběh. Neprošel vašimi životními lekcemi. Nemá vaši zkušenost a proto vaše DNA je v celém vesmíru jedinečná. A je tu něco, na co se věda nikdy nezaměřila: jak tato DNA komunikuje sama se sebou? A ona musí - aby vytvořila člověka a podporovala život. Ale existuje myšlenka, že DNA se využívá pouze ve výzkumu a že tam leží nevyužita. Bude objeveno, že je aktivní. Ale jak komunikuje? A co by vám řekla, kdybyste to uměli rozluštit?

     A tak se dostáváme k pojmu, o kterém jsme mluvili nedávno. Tato představa vychází z toho, že část vašeho těla obsahuje něco, co se nazývá innate = vrozená inteligence těla. Lidské vědomí má 3 vnitřní části: 1.je to vědomí přežití - jedná se o tu část, kterou zrovna teď používáte; 2. je to vrozené vědomí (innate), což je inteligence těla, a 3. nadvědomí. A řekli jsme jen nedávno: innate je to vědomí, které patří tělu, které ví všechno o vašem vnitřku i to, o čem vy ve vaším vědomím přežití nevíte nic.

Dám vám další příklad pro ty, kteří neslyšeli předchozí informaci: ve vašem těle se teď toho tolik odehrává, o čem nemáte žádné povědomí – nazveme to automatickým systémem. Když přebírá vedení mozek, srdce bije automaticky, dýcháte automaticky, trávení probíhá automaticky, sníte, aniž byste to plánovali, a jste tak na to zvyklí. A to vede naše kroky dál. Slyšeli jste někdy o svalovém testu jménem kineziologie? Když se těla zeptáte na něco, co neznáte: „Je to pro mě dobré či ne?“  „Přežiji či ne?“ „Je tento doplněk či lék pro mě vhodný nebo ne?“  Použijeme tento svalový test, abychom zjistili odpověď. Jak to, že vy to nevíte, ale tělo to ví? Znovu vám to říkámemá smysl jít k lékaři, abyste zjistili, zda jste nemocní či ne? Není to zajímavé? Že tu nemoc můžete mít, ale nevíte o tom? Co to je za inteligenci těla, když vám muž nebo žena v bílém plášti musí říct něco, co byste měli vědět? Ale innate ve vašem těle to všechno ví. Možná tělo bojovalo měsíce s nemocí nebo s infekcí. Ale vy musíte zjišťovat, o co se jedná, z vnějšího zdroje!

     Takže se nyní vraťme k DNA. DNA je kvantová. Má kvantové instrukce. Ale samotná molekula není kvantová. Je to biologická molekula, která posílá kvantovou instrukci kvantovým částicím vašeho těla zvaným atomová struktura a které představují instrukce. Je to informace v DNA,  která se obrací na vaše tělo a to nejenom na buněčné úrovni, ale na úrovni atomů, která je schopna léčit a také vytvářet novou tkáň. A DNA má tvar pletence, protože má kolem sebe kvantové pole. Znamená to, že každá část DNA je jako všechny ostatní, proto tam neprobíhá žádná komunikace – protože ono to všechno o sobě ví. A má to jménoinnate. Takže nyní víte, co je innate. Je to pole vaší DNA.

Co máme dál? Chcete to umět změnit, když se s tím dostanete do styku. Budete to aktivovat.  Již jste dříve použili to slovo: aktivovat. Není to přesné. Ale ve vaší 3D má to slovo pro vás význam.  Řeknu vám, jak takový proces vypadá.

     Drazí, nebudete moci dělat s vaší DNA nic z toho, co jsme řekli. A řeknu vám to rovnou: musíte překonat svou mřížku prvního vědomí a dotknout se innate. Takže se dá říct, že proces vašeho bytí člověkem je obsažen ve slově. To znamená, člověk se musí dotknout sám sebe a katalyzátorem toho dění  je takzvaná intuice. No, je to propojka mozku mezi tou vaší částí, která zajišťuje přežití, a mezi innate, vědomou částí. A otázka zní: jak to mám udělat? Jsou lidé, kteří říkají: „Chci aktivovat svoji DNA“. Prosím, říkejte to i nadále, neboť Duch a innate ví přesně, co chcete, i když taková věc, jako je aktivace DNA, neexistuje.

     Ale to, co lze udělat, je aktivovat vrozenou inteligenci vaší DNA a tím způsobem vám dát to, co budete potřebovat. Je to těžké.

     Jsou zde 3 části (vědomí, DNA, innate) a design- Duch – Vyšší Já, které jsme propojili. Takže jsou zde již určité stezky. Jenom stále nejsou průchodné. Jako potrubí, které je částečně uzavřené a může jím projít pouze stružka vody, pouze pár kapek bude puštěno. Všechny trubky jsou v pořádku a vy to víte. I ten věčný pochybovač, který je mezi vámi, to ví. Oni cítí, že uvnitř je Bůh. Vědí, že tam je. Není to zajímavé, že víc než 80% lidstva věří na posmrtný život? Víte, že to existuje. Myšlenka, že po ukončení života vše pomíjí, se vaší intuici nezamlouvá.

     Chtěl bych vám říct, co je v souladu s intuicí. Že váš život skončí a vy pokračujete. To je intuice.  Lidská intuice. Není navždy po vás. A jak by tomu mohlo být, kdyby ve vás nebylo něco vyššího?  Je to v propojení s tím, co je v pozadí - co nazýváme Bohem - najdete ho všude, kde chcete.

     Teď, tyto tři lidské mřížky -  když je tak chcete nazývat - jsou vždy propojeny s něčím, čemu příliš nevěříte - s intuicí - a někteří z vás ji vůbec nepoužívají. Nevěříte jí. A když dostanete intuitivní myšlenky, odvrhnete je. Nevážíte si jich. Protože máte pocit, že je to něco, co jste si vymysleli. A že jsou to prchavé myšlenky vaší obrazotvornosti. Jsou vlastně tím, co bychom mohli nazvat pojivem mezi těmito třemi mřížkami.

     Když začnete tvořit čistý záměr, jak jsme to popsali již dříve - na aktivaci vaší DNA - začnete se propojovat přes intuici s innatte. A když se začnete dostávat do kontaktu s innate ve vás, rozpoznáte to. A to přináší otázku: „Jak poznám, že to dělám správně?“  A odpověď zní: víte to. Není žádný seznam toho, co byste měli hledat. Ale vy to víte. Je to tak těžké. Protože lidé chtějí jiné věci. 

Zeptám se vás něco:  vrátíte se do historie. Vraťme se o stovky a stovky let ve vědomí do doby, kdy Země byla barbarská. Nepřišlo vám nic divného na tom napadnout jiné osady a všechny zabít? A vy všichni jste se toho účastnili, protože takové bylo vědomí lidstva, a to byl váš způsob přežití.

Teď se vás zeptám: „Uvažujete tak v dnešní době?“  A vy řeknete: NE!! A já se vás zeptám: „Jak to víte?“ A vy řeknete: „Protože již nejsme barbaři!“ A já řeknu: „Jak to víte?“  A vy řeknete: „Protože to víme“. Budete to vědět, když se spojíte s vaším innate. Protože to je první krok k vytvoření toho, co jde do jádra každé lidské bytosti.

     Budete se cítit klidnější. Budete mít lepší pocit z toho, čím jste uvnitř, budete mít méně obav o vaše tělo, větší důvěru v to, že vás vaše tělo zalarmuje, když k tomu bude nějaký důvod. A když tak učiní, stane se to intuitivně a vy mu budete naslouchat a budete dle toho reagovat. Znamená to, že jste otevřeli potrubí. Potrubí mezi tou vaší částí, která představuje přežití, a vrozenou vnitřní podstatou, která je inteligencí. A časem se innate zaktivuje způsobem, jak to potřebujete.

     Potřebujete zhubnout - innate vám to umožní. Říkáte: „Zkoušeli jsme to již dříve, ale opravdu to nefungovalo a nemělo to dlouhé trvání“. Říká to takhle vaše innate? A vy to nebudete absolvovat? Ale co když zde existuje postup, na základě kterého se změní vaše buněčná struktura? Váš metabolizmus? A podpoří vás v záměru být zdravější? A pak, drahý člověče, přepíšeš svoji DNA. Změníte sami sebe. Ale učiníte tak na základě automatického postupu.

     Lidé a třetí dimenze chtějí všechno řídit. „Četl jsem Kryonovu knížku o DNA. Líbí se mi vrstva 6.  Myslím na to, že ji budu aktivovat“. Nic takového neexistuje! Když podstupuji tento proces,  říkám, že inteligence mého těla udělá, co je třeba pro moje přežití a jedna z věcí, které s tím budou souviset, je více energie. A vy rychle přestanete stárnout a všimnete si toho. A budete to cítit. A nebudete se ptát: jak to vím? Protože to uvidíte v zrcadle. Je to jen jiný způsob učení.

     Každý člověk manifestuje tyto věci sám sobě způsobem, který se prokazuje vnitřním pocitem. A nemusíte to nikde hlásit ani se ptát - jak to dělám? Víte, jak se to děje. Co je tam dalšího? Je tam mnoho dalšího.

     Máte některé zlozvyky. Nejíte zdravě, nadužíváte léky nebo jste drogově závislí. Chtěli byste to  změnit? Můžete. Prostřednictvím DNA. A je toho ještě víc. nohem víc!

     A co váš emoční problém? Co je to, co jste si vzali s sebou do tohoto života anebo co se vám přihodilo dříve v tomto životě? Tvoří to součást vaší mysli a vy na to stále myslíte. Vím, kdo je zde. Je to strach a bolest, hněv a neodpuštění! Já vím, kdo je zde. Kdy si představíte, jak byste vypadali bez těchto starostí?“  A dostávám odpověď: „Proto tu  teď s tebou sedím. Chtěl bych být od tohoto všeho osvobozen.  Můžete! Víte, innate o tom ví všechno. Je to vás nejlepší přítel. A tyto věci budou pro vás pracovat. Vašim úkolem je vizualizovat propojení mezi vašim vědomím a buněčnou inteligencí.

 

     Sedíte na židli v meditaci a hovoříte ke své buněčné struktuře:

     „Drahý Duchu, který jsi ve mně, chci všechny tyto 3 části (vědomí přežití, vrozené vědomí-innate a nadvědomí) spojit, a žádám novou energii na této planetě, aby působila jako katalyzátor a zahajuji tento proces pro sebe - za pomoci toho, co je kolem mne a teď tento proces spouštím.“

 

     A pak jsou zde někteří, kteří řeknou: „Ale jsou zde některé zvláštnosti!“ Jistěže jsou! A tělo je všechny zná! Ach, drazí, máte všechen náš čas!

     A nyní mluvme o tělesném procesu včetně toho, o kterém jsme mluvili dříve. Je to o dělení vašich buněk. Omlazování orgánů. A vy zde budete sedět a říkat: „Jak to vím? Jak to budu cítit?“ Je toho zde hodně, s čím je nutné pracovat. A musí se to dělat jinak než předtím. Ne na základě seznamu úkonů. Začínáte vidět, kolik je kolem vás staré energie?

     Když budete požádáni, abyste vzestoupili, abyste některé věci formulovali a tak pomohli své duši, uvědomíte si, že to vůbec není přesné a že vy to chcete dělat tak, jak jste to vždy dělali. A pamatujete si to z lemurské doby, kdy jste byli běžně schopni zarovnat všechny vrstvy.

     Doufám, že moje přednáška přinese nějaké ovoce ohledně toho, co je třeba v budoucnu podniknout a  že budete mít výsledky. Protože tato energie, ve které sedíte, je energie, na kterou jste čekali, a je konečně tady! A chci vám ještě říct o neviditelných částech, které jsou vysoce esoterické, a pak to uzavřeme.

     Vaše akášická kronika není jedinou věcí, která se kolem vás nachází. Je zde také to, co se jmenuje krystalická mřížka. Je to mřížka Gaii a my jsme hovořili o třech mřížkách Gaii. Ale tato obsahuje vzpomínky na všechny lidské životy a činnosti a to znamená, že vše, co jste v minulosti zažili, co se týká přátel, rodiny, těch které jste milovali a ztratili, to všechno je v této kvantové mřížce. Poslouchejte: Máte k tomu přístup! Čím víc se dostanete k innate, tím větší je to kvantové pole. Prolíná se to s dalším kvantovým polem, nazývaným krystalická mřížka a najednou zde máte pomoc!  Velkou pomoc! A přichází odněkud, odkud jste to nečekali.

     Nedávno jsme měli channeling, kde se mluvilo o tajemství Akášické kroniky a rolích, které hrají vaši rodiče. A vy mi řeknete: moji rodiče ne! Moje rodiče ne! A já vám řeknu: ne ti pozemští. My hovoříme o duších vašich rodičů. Ani na tom nezáleží, zda jsou ještě zde na Zemi či ne, nebo zda jsou na druhé straně závoje. Jejích úkolem bylo přijít sem a přivést vás na svět. Zda s vámi spolupracují či ne, na tom nezáleží. Protože na druhé straně závoje vědí, co děláte. Že se probudíte. A půjdete na setkání jako je toto. Začnete zasévat semínka míru na Zemi, což se dokoná prostřednictvím posunu vědomí.

     Oni strávili určitou dobu na krystalické mřížce. Části duší vašich rodičů, božské části vašich prarodičů a jejich rodičů a jejich rodičů jsou tam obsaženy. To je ta pomoc. A je velká. A můžete ji nyní cítit.

     Je pro vás těžké oddělit to tělesné, a to co je božské? Zde máte test - je zde někdo, komu nemůžete odpustit? Vizualizujte si ho. Můžete v něm vidět část Boha? Pokud ne, máte ještě  nějakou práci. A když ano, začněte  to vidět a cítit, poznáte to. Pocítíte posun a změnu a dramata kolem událostí se začnou hroutit. Uvidíte je pouze jako boží lásku - jako takoví sem přišli. Někteří sem přišli, aby vás rozčilovali, a tím vás přivedli na setkání, jako je toto, abyste změnili svůj život.

     Poslouchejte, milovaní: Někteří sem přišli zemřít a způsobit vám bolest - a měli vás natolik rádi, že toho svou smrtí docílili. Protože věděli, že vás to posune sem. Do zkoumání sebe sama a do dokonalého plánu planety, který vás zde potřeboval mít. Je v tom systém a my jsme pomocí pro druhé. Máte odvahu to přijmout? Že i vaši nepřátelé jsou vašimi přáteli? Takový je Pracovník světla.       Pracuje ve světle - a nyní je vhodná doba dát se do toho.

     A pozvání platí pro všechny. Opusťte toto místo jiní než jste sem přišli. Začněte se prolínat sami se sebou. Otevřete to potrubí. Když se dostanete do prostřední mřížky, zvané jádro, řeknu vám, co všichni víte.  Budete se mít rádi. Odpustíte všem kolem vás. Nebudete mít žádná dramata ani strachy a půjdete životem den za dnem s jiným pocitem. A nikdy se již nebudete ptát: „Jak to vím, že se toho dotýkám?“ Jednoduše to budete vědět. O tom učíme. Jste frontovou linií této bitvy. Světlo proti temnu. Nová energie proti staré. A máte ohromující sílu. A poprvé s vámi Gaia spolupracuje.

      A toto vše jste vytvořili v posledních letech a budete v tom pokračovat ještě minimálně dalších 18 let.

 

Výňatek z channelingu „Rekalibrace „měli bychom““  26.1.2012

 

     Dovolte nám změnit téma. Kryone, co bych měl jako Pracovník Světla - Lightworker jíst? Slyšel jsem hodně návrhů. Existují lidé, kteří jedí maso a jiní ne; jedni se zbavují všech zpracovaných věcí a jiní ne. Jsou dokonce i takoví, kteří nejedí vůbec nic a pouze dýchají vzduch! Co bych měl dělat, abych uctil Boha a své tělo, s jídlem, které jím?“

      Okamžitě se objeví ti, kteří budou poukazovat na mnohá duchovní písma a říkat, „ Tohle je to, co byste měli dělat. Ostatní, ti méně duchovní vám mohou dát čistou chemii na vyčištění a dietu a zdraví. Přesto se ostatní budou držet tradice vašeho rodinného dědictví nebo zvažovat integritu pojídání zvířat. Takže jaká je pravda? Zdá se, že pro mnohé lidi je v tom zřejmá logika a dává jim to smysl.

     Moji milovaní, co je cílem? Cílem je být zdravý a současně uctívat Boha? Mnozí by řekli, „Ano.“ V pořádku, nastal čas pro duchovní logiku. Otázka zní: Kde jsme ustanovili, že je Bůh? Odpověď: Stvořitel je ve vás. Takže jak uctíváte ten božský plán, který je uvnitř vás? Odpovědí je zůstat naživu tak dlouho jak jen to jde! Znamená to udržovat své světlo na planetě tak dlouho jak můžete. Takže jak můžu dát jedno stravovací „měli bychom“ vám všem, kteří jste tak jedineční a různí? Z toho důvodu, jak může kdokoliv dávat obecně použitelné rady o jediném „správném stravování“ tak široké skupině různých Lidských typů? Ano a to oni dělají.

     A tady je odpověď: V nitru každého z vás je něco, čemu se říká innate. Innate je „inteligence  těla“. Innate je energie tělesného vědomí, kterou používáte, když děláte „svalové testování“ (kineziologie). Innate ví, co se děje na každičké buněčné úrovni vašeho těla, což vy nevíte. Innate je součást vědomí vaší samotné DNA. Je to konečný zdroj pro vaše vlastní „tělesné uvědomění“.

     Innate ví o něčem, čemu se říká Akášické dědictví. Je to znalost toho, kým jste bývali v minulých životech. Všechny vaše stravovací potřeby, zůstat déle naživu ve zdraví, jsou založeny na buněčné struktuře, která ví, co potřebuje a chce a „potřebuje“ to, na co je zvyklá, moji drazí.

     Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde žijete. Pokud jste přišli na tuto planetu z minulého života v Indii, budete chtít jíst jako Ind – dokonce i když jste v Montaně! Pokud jste prožili minulé životy v Asii, a dnes jste z Brooklynu, můžete pořád chtít jíst jako Asiat. Vaše chemie si to „pamatuje“ a touží po tom, co cítí, že uspokojí dobře fungující trávení a zdraví.

     Vaše akášické dědictví je mnohem silnější než byste věřili. Energie minulého života NEJSOU minulostí! Jsou kvantovou energií vaší duchovní masky, která je současná a něco co můžete nosit kolem jako část svého „celého já“….Ony vás ovlivňují!

     Tělo vám řekne právě tohle, pokud se na to zeptáte. Vaše buněčná struktura bude volat po těchto věcech, na které jste byli zvyklí, a přiměje vaše tělo relaxovat a spokojit se s chemií, na kterou je zvyklá. Pokud je tato kultura pro vás něco nového a strávili jste posledních pět životů v nějaké jiné, nebuďte překvapeni, jestliže strava minulé kultury, je to, po čem toužíte. Vegetarián-ská strava bude něčím, co jemu/jí slouží, protože jsou v kontaktu se svou Akášou. Jedí to, co jde jejich buněčné struktuře k duhu, ne to, co jim někdo řekl, že mají jíst, aby se stali více duchovními.

     Věnujte pozornost inteligenci svého těla, protože vám sdělí mnoho o tom, kým jste. Není zde žádné „měli bychom“ s jednou výjimkou. Zůstaňte naživu a buďte zdrávi. Naslouchejte své buněčné struktuře a ona vám řekne, co byste měli jíst. Má to pro vás duchovní logiku? Nesnažte se převádět ostatní na vaši „správnou cestu“ stravování. Uznávejte Akášický systém a uvědomte si, že vaše innate zná daleko lépe než vy, co bude pro vás fungovat. Můj partner právě zkouší „přejídání prostou“stravu.(Kryonův humor).

 

     Měl bych k léčení využít lékaře a léky nebo duchovní metody?

     Drahý Kryone, slyšel jsem, že by člověk měl zůstat přírodní a neužívat pro léčbu na planetě vědu. Neuctívá to Boha, když jdete k lékaři. Konec konců, neříkal jste, že můžeme léčit svou myslí? Takže proč bychom měli vůbec chodit k lékaři, když to můžeme dělat sami? A nejen to, můj lékař není osvícený, takže nemá představu o mé innate nebo o potřebě mého spirituálního těla. Co bych měl dělat?“

     Za prvé, Lidská Bytosti, proč si přeješ uložit do krabic tolik věcí? Stále chceš ano a ne odpověď pro složité situace kvůli svému 3D lineárnímu pohledu téměř na vše. Nauč se myslet mimo 3D krabici! Podívej se na nadpis tohoto úseku (výše); ptá se, který z nich byste měl udělat. Již to předpokládá, že nemůžete dělat obojí, protože se zdají být binární.

     Použijme spirituální logiku: Zde je hypotetická odpověď. „Nechoďte k lékaři, protože můžete vyléčit všechno svou myslí.Takže teď se zeptám: Kolik z vás to umí udělat v této místnosti právě teď? Kolik čtenářů to dokáže efektivně udělat právě teď? Všichni z vás jsou staré duše, ale jste opravdu připraveni to udělat? Víte jak? Máte s tím opravdu dobré výsledky? Umíte se zbavit nemoci a chemické nerovnováhy svou myslí právě teď?

     Sdělím vám pravdu, ať se vám to líbí nebo ne. Nejste na to připraveni! Nejste zatím připraveni převzít riziko komplexního léčení s použitím svých duchovních nástrojů. Lemuřané to dokážou, protože Plejáďané je naučili, jak se to dělá. Je to jeden z Božích příslibů, že přijde den, kdy vaše DNA bude fungovat tak efektivně a vy budete schopni navždy opustit lékárenskou chemii a medicínský průmysl, protože budete mít stvořitelovu energii pracující na 100 procent, něco co jste viděli u velkých mistrů, kteří kráčeli po Zemi.

     To bude možné u vzestoupené Země, na což se těšíte, milovaní. Viděli jste poslední zprávy? Podívejte se z okna. Je to tam, kde jste teď? Říkáme vám, že energie jde tím směrem, ale vy tam ještě nejste.

     Nechte ty, kteří cítí, že umí sami léčit, začít ten proces učením se jak. Mnozí ocení skutečnost, že máte některé z darů pro to už teď. Nechejte proces začít, ale nemyslete si ani na okamžik, že jste přišli na místo, kde každý zdravotní problém může být vyléčen vašimi vlastními silami. Jste studenti ohromného procesu, který nakonec bude váš, pokud si přejete začít kvantový proces rozhovoru s vašimi buňkami. Někteří v tom budou dobří a někteří právě zasévají semena toho všeho.

     Teď bych vám rád řekl, jak Duch pracuje a na možnosti toho, co se má stát v několika příštích letech. Chceme lékařům na planetě dát nové objevy a novou vědu. Budou to velké objevy týkající se Lidského těla a kvantových atributů.

     Podívejte se, co se již stalo, protože část této vědy vám již byla dána a vy ji již využíváte. Představte si vědu, která by umožnila transplantaci srdce, protože to vaše selhává. Samozřejmě! Je to operace, která se na planetě provádí mnohokrát v měsíci. Ta informace přišla od Stvořitele, uvědomujete si to? Nespadla z police nějaké temné energetické knihovny, aby byla použita špatným způsobem.

     Takže, jestliže potřebuješ nové srdce, Pracovníku Světla - Lightworkere, měl bys jít k lékaři nebo si jedno vytvořit svou myslí? Dokud se cítíte v pohodě, že můžete nahradit své srdce novým sami, potom byste mohli uvažovat o použití Bohem daných informaci, které jsou v rukou chirurga. Protože to zachrání váš život a vytvoří situaci, kde zůstáváte a pokračujete v posílání svého světla zemi! Rozumíte tomu, co říkáme?

     Můžete také změnit to, co je medicína a začít proces, jehož design je velkolepý, ale ne příliš 3D. Vyzývám vás, abyste začali využívat to, co bych nazval homeopatickým principem s hlavními léky. Pokud někteří z vás užívají hlavní léky, aby změnili svou chemii, abyste mohli žít lépe a déle, mohli byste mít pocit, že nemáte jinou možnost. „No, udržuje mě to při životě,“ můžete odpovědět. „nemám zatím možnost, to dělat se svým vědomím, tak užívám léky.“

     V této nové energii je něco jiného, co můžete vyzkoušet, pokud jste v této kategorii. Dělejte následující bezpečně, inteligentně, se zdravým rozumem a logikou. Zde je ten úkol. Princip homeopatie je, že téměř neviditelný výtažek substance je spolknut a je spatřen vaší innate. Přirozené „vidění“, které se snažíte provádět a potom nastavit chemii těla jako odpověď. Tudíž byste mohli říci, že posíláte tělu „signál pro rovnováhu.“ Skutečný výtažek není dostatečné velký, aby ovlivnil něco chemicky – a přece funguje!

     Tělo (innate) vidí, co se snažíte dělat a tedy spolupracuje. V tomto smyslu byste mohli říci, že tělo se léčí samo, protože jste byli schopni dát instrukce skrze homeopatickou substanci, co se má dělat. Takže, proč to neudělat s hlavními léky? Začněte snižováním dávkování a začněte rozhovor se svými buňkami a uvidíte, co se stane. Jestliže nebudete úspěšní, pak zastavte snižování. Ačkoliv, k vašemu vlastnímu úžasu, můžete být často v průběhu času úspěšní.

     Můžete být schopni užívat léky na které jste zvyklí a snížit dávkování na nejméně čtvrtinu původního množství. Jde o homeopatický princip a umožňuje vám zachovat účinek léků, ale snížit je na zlomek běžného 3D dávkování. Stále je užíváte vnitřně, ale nyní také kromě chemického působení i signalizují. Signál je odeslán, tělo spolupracuje a vy snižujete možnost vedlejších reakcí

     Nemůžete dávat věci do krabic ano nebo ne, když dojde na velkolepý systém Ducha. Můžete místo toho použít duchovní logiku a vidět věci, které vám Bůh dává na planetě v rámci objevů a principů. Jděte na operaci, zachraňte si život a postavte se a řekněte, „Děkuji Ti Bože, za to a za to, že jsem se narodil tam, kde jsou takové věci možné.“ Budete vědět, co máte dělat, moji drazí. Nikdy se nestresujte kvůli tomuto rozhodnutí, protože vaše innate vám řekne, co je pro vás vhodné, pokud budete ochotni naslouchat.

     Není žádná nová doba. Bůh se nemění. Držte se tradic.

     Podívejme se na závěrečnou část. Jsou tací, kteří budou říkat, že Bůh byl stejný včera i dnes a navěky. Řekli by vám, že byste nicméně neměli být v hnutí New Age, protože Bůh se nikdy nezmění a energie Boha bude stále stejná. Tudíž, vaše myšlenky ohledně přesunující se energie a měnícího se Boha jsou pošetilé. Potom vás budou varovat a řeknou,Držte se zpátky od New Age a místo toho následujte tradice a systémy náboženských a duchovních učení, které jsou ustavené a mají historii s miliardami lidí na planetě.

      Tento celý výše uvedený argument je založen na nedorozumění, moji drazí. Zde je prohlášení, které chci učinit. Bůh byl stejný včera, stejný je i dnes a bude navždy. Je to nádherné, protože Bůh Stvořitel se nikdy nezmění. Co se však mění, je vztah Lidské Bytosti k neměnícímu se Bohu. To co se mění je schopnost Lidské Bytosti dostat se přes starou energii a s novou energií se setkat se Stvořitelem ve svém nitru. Je to Lidská Bytost kdo se mění, ne Bůh.

     To pravé prostředí kolem vás spolupracuje (Gaia), abyste lépe porozuměli Bohu, který byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy. New Age mluví o tom, že Lidské Bytosti rozpoznávají, že jejich vztah k duchu se mění a stává se v jejich životech reálnějším. To znamená, že Lidé teď mohou začít vidět a cítit vnitřního Stvořitele novým, skutečným způsobem. Nové duchovní nástroje jsou po ruce a uvědomění si sebe sama začíná pomalu narůstat. Lidé se mění! Bůh je stejný.

     Zbavte se tradice, protože ta bude sloužit pouze k tomu, aby vás udržela ve vězení vašeho vlastního konání, kde lpíte na mytologii a nikdy nespatříte velkolepost své vlastní duše.

 

     JEDINÉ měli bychom

     Můžete vidět, že je zde jeden atribut, který prostupuje všemi „měli bychom“. Měli byste vždy dovolit sami sobě duchovní rozlišování ve všech věcech. Nerozškatulkovávejte energie, které jsou okolo vás – je to něco, co chce dělat vaše lineární mysl. Místo toho slučte tyto věci do polévky duchovní logiky, která dává smysl vašemu životu. Nepoužívejte svá pravidla pro jinou Lidskou Bytost, ale místo toho zjistěte, co funguje pro vás a oslavte to, protože se stáváte zdravějšími.

Moji milovaní, já jsem bratr/sestra Kryon. Znám vás. Nezáleží na tom, jestli jste mladí nebo nejstarší v této skupině. Všichni z vás jste staré duše, které budou spolu velmi dlouhou dobu.

 

Výňatek z channelingu „Rekalibrace Tmy a Světla“  25.2.2012

 

     Planetární Rovnováha

     Shrnutí: Na této planetě nastává rovnováha toho, co lidé dokázali. Je to uložené kvantovým způsobem v tom, co my nazýváme ´Krystalická mřížka´. Všechno, co se odehraje na této planetě, co lidé vytvoří, zůstává tu jako energie. Veškerá energie, která se vytvoří při každé situaci, zůstává v Krystalické mřížce.  Když se vytvoří temná energie, mřížka vyzařuje Tmu. A když je tu energie Světla, vyzařuje Světlo.

      Už 23 let a hlavně za posledních 18, měníte tuto rovnováhu Tmy a Světla Gaii. Přitom též probíhá posun Vaší DNA. Ta je totiž kvantově naladěna na Krystalickou mřížku. To znamená, že se posouvá nejen ve Vás, ale také v každém novorozenci. Dalo by se říct, že lidská DNA se při porodu okolo sebe rozhlédne a vybere si energii, kterou mu dává Krystalická mřížka. A to je to, jaká bude její počáteční energie do života. Takže to, co děláte teď, ovlivňuje energii Země a také i vědomí nastávajícího lidstva. Zamyslete se nad tím. Celé eóny se tu nic nezměnilo. Lidská povaha byla stále ta stejná, a tedy jste neviděli nic, jen války a frustraci. Teď se to začíná měnit a to je to, co Nositelé Světla na planetě vytvořili.

      Děti se mění. Jsou jiné. Některé z nich mají kvantové vlastnosti. Je mnoho rodičů, kteří se tomuto konceptu smějí, když si tak klidně sedí a užívají lepší Zem, nezamýšlejíc se nad tou velkou změnou, která se před nimi děje, když se nacházejí ve vlastní omezené realitě. Ale děje se to právě teď, když rovnováha Tmy a Světla na Zemi ovlivňuje DNA novorozenců. Historie se neopakuje a namísto toho, aby se lidstvo rozdělovalo a opět dávalo dohromady, pomalu se pokouší spojit. Ale to trvá celé generace a tedy není to až tak očividné jako něco, co se stane z týdne na týden, co by lidé mnohem raději viděli s jejich nedočkavostí a intelektuálním pronásledováním rychle se měnící reality.

      A tedy ať Vám bylo řečeno cokoliv, znamená to, že tu můžete zůstat déle. Delší život je na dosah, o mnoho delší. A hovořím teď k někomu, kdo to opravdu potřeboval slyšet. Už jsme podali instrukce, jak vytvořit nepodmínečný úmysl. Pověděli jsme Vám, že když začnete proces víry, když doslova nahlédnete do svého nitra a splynete s innate (kvantovou inteligencí Vaší biologie), začnete proces změny na multidimenzionálního člověka, na pravou realitu veškeré hmoty ve Vesmíru. Být 3D není normální realita. Je to realita uzavřeného systému přemýšlení, co plodí jen to, co zná, namísto toho, co si dokáže sama představit.

      Innate? Proč byste používali kineziologii, když byste nechtěli něco vědět? Innate je ta energie, kterou kontaktujete, když testujete svaly. Innate je klíč. Rovnováha Tmy a Světla se začíná posouvat k světlejší straně a potom bude kontaktování vlastní celulární struktury pro Vás jednodušší, než proces, který běží sám o sobě, pokud to, co si přejete, je mít Světlo ve Vašem životě.

 

     Přestaňte odevzdávat Vaši moc Vnější Síle!

     Je na čase, abyste přestali dávat zásluhu tomu ‘něčemu‘ mimo Vás a začali si cenit to všemohoucí ve Vás, tak jako to dělali Mistři. Co když je božskost a energie planety ukrytá v lidech namísto andělech na nebesích či obrovských budovách s impozantními fasádami? Lidé se rádi zbavují vlastní vůle v prospěch jiných lidí či jiných bytostí, protože většina z nich si nevěří. A co když rovnováha ve zdraví může být Vaše a můžete zastavit stárnutí? Drazí, můžete žít 200 let, přinejmenším! Omládnete! Takový je Váš design, který ale nepracuje na plné obrátky kvůli rovnováze Tma/ Světlo na této planetě za poslední eóny let. A teď se to mění.

      Na následující generaci a na té, co přijde po ní, si něčeho všimnete; prodloužený život bez použití vědy. Naběhne to automaticky a pro biology to bude velký hlavolam. Proč by lidé měli začít žít déle? Oni Vám na to odpoví: „Možná je to stravou. Snad je to to anebo tamto. Možná je to nedostatek nemocí, protože je tak dobře léčíme“. Budou mít mnoho různých důvodů, ale žádný z nich nebude akorátní, protože nevědí o energii, kterou jste vytvořili a jak tato ovlivňuje DNA. A i přes intuici, která Vám říká o znečistění, které doslova pumpujete do prostředí okolo Vás, lidé začnou žít prodloužený život.¨

 

Výňatek z channelingu „Rekalibrace Gaii“  18.3.2012

 

     Kvantové pole člověka a innate

     Kolem každého člověka je krásné pole, které někteří nazvali magické, protože v tomto poli jsou vaše akášické záznamy a dokonce i vlastnosti vašeho Vyššího Já (duše). Odráží to, co je uvnitř samotné molekuly DNA a kdybyste měli kvantové oči, mohli byste se podívat na člověka a přečíst si kým je a kým byl a co jsou jeho hlavní témata. Viděli byste innate, samotnou inteligenci buněčné struktury. Zde v místnosti jsou tací, kteří to mohou vidět, a které byste označili jako intuitivní léčitele, čtenáře minulých životů a víc. Léčitelé, co jsou zde, jsou závislí na vnitřním vidění, a oni to kolem lidí vidí. Nejedná se o žádnou záhadu. Není to magie, je to věda. Ještě stále jsem nezmínil Gaiu, že? Hned se k tomu dostanu.

     Innate je mostem mezi inteligencí vaší buněčné struktury (a  vaší DNA) a vaším 3D lidským vědomím. Zde v místnosti jsou někteří, kteří provozují kineziologii. Nuže, kineziologie je způsob, jak mluvit s innate. Člověk je chytrý, ale, což je divné, ne natolik, aby věděl, co se děje v jeho těle.  Řekli jsme to dříve a je to záhada, že?  Zrovna teď se může ve vašem těle rozvíjet nemoc a vy se jenom usmíváte a nemáte o tom tušení, dokud to nezačne bolet. Není to zvláštní? Ale innate ve vás to ví již od začátku.

     Možná budete používat svalový test (v kineziologii), abyste zjistili, na co jste alergičtí anebo co se ve vás děje - pomocí odpovědí ano - ne. Není to zajímavé, že musíte podstoupit takovou proceduru, abyste zjistili, co se děje ve vašem vlastním těle? Možná si řeknete: „Možná mi něco chybí? Měli bychom být schopni vědět, co se děje v naší vlastní buněčné struktuře!“ Máte pravdu.  Vskutku, měl by existovat most mezi všemi těmito informacemi, které jsou kvantové, a vaším vědomím. Máte pravdu. Ještě jsem nezmínil Gaiu, že? A tady to začne být dobré.

 

     Energie Gaii je ovládána lidstvem

     Gaia s lidstvem spolupracuje. Vždy měří vlastnosti lidstva jako celku. Když bylo na Zemi jenom pár lidí a když tito byli ve spojení s Gaiou, Gaia na ně reagovala. Také reagovala vaše  DNA. Brala si instrukce od Gaii, aby mohla správně fungovat. DNA, která je matricí člověka, je stvořena ke spolupráci s Gaiou a Gaia je stvořena tak, aby reagovala na lidské vědomí. Je to uzavřený systém a jedno vždy ovlivňuje druhé.

     DNA je vytvořena, aby umožnila člověku dlouhý život, a také je vytvořena, aby umožnila plné omlazení a samoléčení. DNA je vytvořena tak, aby trvale existoval most mezi vámi a innate. Ale není tomu tak, že? Slyšeli jste o lidech ve starověku, kteří žili mnoho let? Bylo snad ve starých spisech něco mylně zapsáno? Ne. Takže, co umožnilo lidským bytostem, že kdysi byly zdravější než dnes? Je to pravda o jejich vysokém věku? Řeknu vám: ano, bylo tomu tak, a uvidíte proč. Pole kolem vás i jiných je tak propojeno s Gaiou, že spolupracujete a posouváte se v závislosti na druhých. To předkové věděli, a proto byli s planetou Jedno (v jednotě). Toto je něco, co začnete také objevovat.

     Gaia si bere z lidského vědomí impuls pro energii k vytváření planety. Pověděli jsme vám o tom před 22 lety. Děje se tak i jiným způsobem, protože vaše DNA jako celek reaguje na to, co se jmenuje Krystalická mřížka planety. Je to esoterická mřížka paměti, a je to nakumulovaná energie a historie lidstva. Přednesli jsme vám informace o Krystalické mřížce již dříve, ale mohli byste zřejmě říct, že je to obal kolem hmoty planety, který není vidět, ale který obsahuje energie, a také historii každého, kdo kdy na této planetě žil. Když se narodíte, pak se při vašem prvním nádechu kvantové pole vašeho lidství podívá na krystalickou mřížku a přizpůsobí její výkonnost energii planety. Z této energie bylo lidstvo vytvořeno.

     Právě teď je energie na této planetě naplněna tisíciletími válek, starých energií boje, machizmu a nesnášenlivosti. Tomu se přizpůsobuje DNA při vašem narození. Zatímco jste byli vytvořeni tak, aby měla vaše DNA 100%ní účinnost, v současnosti má účinnost 30 procent. A toto se, drazí, mění, protože DNA začíná fungovat na vyšší výkon, vzhledem k probíhajícímu posunu vědomí. Nejprve to samozřejmě uvidíte u těch, kdo se zrovna narodili. Jak se poprvé nadechnou, jsou již na 35 procentech, a to se odrazí v tom, že takový člověk bude mnohem víc vědomý a více koncepčně myslící v mnohem mladším věku než se děje teď. Vypadá to, jakoby měli v sobě instinktivní uvědomování si všeobecného lidství, aniž by se to museli znovu a znovu učit jako vy.

     Říkali jsme vám o těchto nových dětech, a proto jsou vaše děti tak mimořádné a vy to víte. Mnozí v publiku, kteří mají vnoučata, to opravdu  pozorují; děti jsou jiné. Mohli byste říct: „No, je to docela špatné, že my to nemůžeme udělat také - zvýšit účinnost naší DNA. Ale vy můžete! Protože energie planety je v pohotovosti a je připravena vyslat signál starým duším, které začínají chápat, že mohou změnit svá vlastní pole pomocí šablony, která v nich je, pomocí vědomí, čistého záměru, a pomocí soucitu. Můžete změnit kvantový vzorec DNA pomocí soucitu! Říkáme to od začátku, tak mi dovolte, abych to shrnul do jednoduchého, nevědeckého vyjádření. Teď postupuj pomalu, můj partnere.  A řekni to srozumitelně. (Kryon mluví k Leeovi).

 

     Přizpůsobení nové DNA na novou energii Gaii

     Vaše DNA se přizpůsobuje tomu, co se stalo na Zemi v době, kdy jste se narodili. Vytvořila pro vás realitu, kterou  nazýváte lidská povaha. Země se mění, Krystalická mřížka malinko zvedá závoj a vaše DNA na to začíná reagovat. První reakce bude znatelná u vašich dětí, a ony již sem přicházejí s jiným vědomím a vlastnostmi. Neuvažují stejným, lineárním způsobem jako vy. Všimli jste si toho?

     Postupem času se to bude více a více měnit. Nakonec bude DNA, která tvoří chybějící článek mezi innate a běžným lidským mozkem, mnohem výkonnější. To znamená, že budete muset mít mnohem intuitivnější uvažování ohledně toho, co je ve vaší vlastní buněčné struktuře správné nebo špatné. Někteří z vás zjistí, že mají jiné stravovací návyky a budete se obracet k buněčné struktuře, která říká:“Když změním to a tamto, budu déle žít“. Výsledkem budou instinktivní změny stravovacích návyků, které nemají žádné vysvětlení. Tak se začíná projevovat innate.

     Návyky, které jste měli po mnoho let, se začnou ztrácet, protože vaše buněčná struktura vám začne pomáhat se jich zbavit, když ví, že vám nesvědčí. Nebuďte překvapeni, když jeden z těchto  zlozvyků, jako je přejídání, začne váš metabolizmus upravovat tak, abyste získali pro své tělo správnou váhu, aniž byste museli držet přísné diety. Jiní zanechají návykové látky a v rámci toho procesu získají jako bonus možnost žít déle.   

      Budete svědky regenerace buněčné struktury, což vás překvapí. Budete se rychleji uzdravovat a budete si toho vědomi. Začnete zažívat situace, kdy budete méně nemocní, než jste kdy byli. Převažující 3D moudrost vám řekne: „No, jsi starý/á takže budeš více nemocný/á“. Ale vy nebudete a  budete vědět, že se cosi mění. Takže, milovaní, říkáme vám, že můžete mít totéž,  co mají mladí. Pomalu se probouzíte do nové energie této planety, která vám umožní déle žít. Vaše DNA  začíná  pracovat efektivněji. 35 procent? Možná dokonce 40 procent, stará duše? Je na postupu k něčemu mnohem vyššímu.

      Prorok Eliáš, Mistr Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed, Paramahansa Yogananda, a mnozí další měli DNA, která pracovala na 90 až 100 procent. Ti všichni si vybrali způsob, jak ji používat a vy ji v nich můžete vidět a cítit.  Prorok Eliáš si vybral a naplánoval, že opustí planetu prostřednictvím vzestoupení.  Tak je to silné. Ježíš Kristus si vybral totéž, svým způsobem - protože to dávalo smysl těm, kdo byli kolem něj a jejichž DNA pracovala hůře.

     V člověku jsou energie, které působí jako katalyzátor osvícení. Jedna z nich je soucit, a vy jste to dnes cítili, že? (Hovoří o předchozí prezentaci příběhu 33 horníků v Chile). Dotklo se to vašich srdcí. Co byste řekli, jaká byla v této místnosti energie a jakou měla barvu a jak byla hustá? No, mnozí by řekli, že to nemělo žádnou barvu. Někdo by se mohl zeptat: “Co chceš říct tím „hustá“, Kryone?“

     Jak jste zde seděli na svých židlích, ta energie na vás dopadla a vy jste cítili, jak se vaše srdce trochu sevřela. Měli jste soucit s těmi, kteří získali zpět své životy a viděli jste srdce příbuzných naplněná tak, že plakali radostí. O tomto hovořím o čemsi neviditelném a přece hustém od emocí. To, co můžete kolem sebe vytvořit a co může změnit životy těch, co jsou zde, je velmi hluboké. Gaia vás zná a

každá chvíle soucitu je zaznamenána.

 

VYLEPŠENÁ “INNATE”

 Tento živý channeling Kryona byl přijat v San José, California, 15. ledna 2017

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je závěr dvou dnů, kdy se mnoho z vás zúčastnilo obou z nich. V rámci procesu je v tom kontinuita vědomí. Bylo zde toho dnes hodně, co jste mohli cítit, a stejně tak i včera, pokud jste si to dovolili. Stále jsou tací, kteří jsou frustrovaní, že necítí vůbec nic. Můžeme zde hovořit o určitých věcech, “channelovat” o určitých věcech, ale realitou zůstává, že vám nic z toho nedochází. Téměř každý, co zde sedíte, je zde za účelem “učení se”, jak sami sobě pomoci v rámci tohoto posunu. Drazí, pokud zde není žádné vaše “uznání” posunu, věci se mohou zhoršovat, protože v ”nové” energii se již nemůžete držet starého paradigmatu energie. V nové energii již nemůžete pokračovat v tom, co jste dlouho předtím dělávali. Už to nefunguje! A dříve či později uvidíte svou vlastní dysfunkci, jestliže se nebudete moci posunout k tomuto novému způsobu myšlení, této energii, která je “ochotná” vás podporovat.

Říkáme to stále znovu a znovu, máte vítr v zádech, ale nic to neznamená, pokud nevztyčíte svou plachtu. A to platí pro vás všechny. Jsou zde věci, které jste v energii, která je tady pro vás, nečekali. Nebo jim nevěříte. Takže jste vždy tvrdě pracovali, sami a pro sebe, dělali jste, co bylo nutné. Ale najednou vám myšlenka, že máte něco z toho odhodit prostě nedává smysl, bojíte se toho nebo si procházíte něčím jiným.

Nazval jsem tento channeling “Vylepšená innate”. Je to podobné téma, jaké jsem vám předal již dřív, ale toto je určeno této skupině (v místnosti). Mnoho z vás v těchto dvou dnech pocítilo něco speciálního. Nepřisuzujte to prezentujícím (na pódiu – pozn. překl.). Odtud vaše pocity nepochází. Je to energie laskavosti, lásky a soucitu, která vychází z nitra každého z vás a omývá vás krásou, kterou si zasloužíte. Není to energie z vnějšího zdroje. Je to jeden z velkých posunů paradigmat této doby, že krása pochází z nitra. Kolik z vás strávilo svůj život se sepjatýma rukama, kdy jste děkovali Bohu, prosili Boha, volali Boha. A teprve nyní zjišťujete, že každá jedna věc pochází od Boha uvnitř vás. Ó, a to není to vše, co je uvnitř.

Vaše biologie je stvořená k tomu, aby poslouchala vše, co jí řeknete. Přináším vám něco k zamyšlení, co pak následně obohatím o další informace. Jde o téma běžně známé všem, kdo o zdraví přemýšlí alternativními způsoby, a nazývá se to homeopatie. Rád bych toto téma na malou chvíli prozkoumal, a to velmi věcným 3D způsobem. Chci, abyste poslouchali pozorně, protože toto je předpokladem k tomu, co přijde pak.

Homeopatie je mezi lidmi již velmi dlouhou dobu. Předpoklad homeopatie však není založen na vědě a proto už sám název v některých kulturách nebyl přijat. Ve skutečnosti také existuje věda, která jí zesměšňuje. A zde je to, jak to funguje. Jde o tinkturu, kterou si dáte pod jazyk, jde o léčebnou substanci, zředěnou chemicky v tak malé koncentraci, že je složité ji vůbec změřit v jednotkách ku miliónu, tak je malinkatá. Lék je stvořen pro vás, k tomu, co vás trápí, abyste si jej vložili pod jazyk a vaše tělo vidělo “záměr” toho, kdo lék vytvořil a toho, kdo ho vložil “dovnitř”. Tělo záměr vidí, následuje instrukce a samo se léčí a uzdravuje a zbavuje se problémů. To je základ homeopatie.

Učili jste se, že když takový lék doplníte o jasně vyjádřený „záměr“, pak ještě zlepší a umocní léčivou látku, která je uvnitř. A když se na to dívají vědci, říkají, že neexistuje žádný způsob, jak by to mohlo fungovat. Říkají, že to musí být pouze “myslí”, protože zde není žádná chemie, která by mohla eventuálně způsobit v těle reakci, jelikož je příliš nepatrná. Je jí prostě příliš málo.

Drazí, lidé užívali tuto metodu po staletí, a dávno před vznikem medicínských léků, dokonce i dávno před objevením Aspirinu. Vypovídá to o tom, jak lidé na prostředky k léčbě nahlíželi. Není to nic nového a funguje to! Na jiných kontinentech jsou miliony lidí, kteří homeopatii užívají i dnes. Daleko víc, než vy. Důvěřují pravdivosti, skutečnosti a projevu homeopatie ve 3D světě. Je to něco, co funguje. Takže máte systém, o němž je známo, že funguje, který je založen na vědě, kde “innate” vašeho těla vidí to, co děláte skrze lék/tinkturu a váš záměr a uzdraví se. Jak byste to mohli kromě homeopatie nazvat? Bylo by to “vědomí” vaší innate. Innate je připravena reagovat na to, co jí dáváte, a vy to můžete během let pozorovat a pracovat s tím, pokud tomu věříte

A víte, co je na tom zábavného? Ve vaší zemi existují chirurgové, kteří vás léčí, napíší vám či vydají recept a současně vám poradí, abyste použili určitou homeopatii, abyste neměli žádné jizvy. A když se jich zeptáte: “Jak to, že jedna homeopatie funguje a jiná nebude?” A oni vám odpoví: “Prostě to tak berte.” Není zde žádné potvrzení, ať tak či tak, prostě jen vědí, že to funguje! A funguje.

Pojďme tedy tuto diskuzi trochu rozšířit. Je to vědomí “innate”, které je mnohem “vyspělejší” než kdy dřív. Je součástí nového člověka a je připraveno na nové věci. Rád bych nyní této skupině něco sdělil. Co když vám řeknu, že v každé jedné lidské bytosti je takové vědomí innate? Mohli bychom dokonce říci, že čeká s široce otevřenýma očima a vztaženýma rukama, aby vám pomohlo, a říká: “Co víc tu je, co mohu udělat pro tvé vlastní tělo? Toto je chemie ve své nejlepší podobě, která je uvnitř DNA, je to innate, jež je napojená na vaši Akášu a vaše vyšší já.

Innate je nádherný systém vědomí. Nevytváří pouze chemické reakce v “nechemických” částech těla. Nezajišťuje pouze “léčení” v rámci homeopatie. Dělá všechno! Zajímalo vás někdy, co je to opravdu spontánní uzdravení? Je to innate ve své nejdokonalejší podobě! Jste to vy s vámi, dokonalí!

Zajímá vás, co můžete udělat právě teď? Ach, měl by vám vzrušením běhat mráz po zádech. To, co můžete udělat právě teď, se trochu liší od toho, co si myslíte. Je tolik možností. Innate je připravená pomoci vašemu vědomí zbavit se věcí, které již více nepotřebujete, které již více nebudou fungovat. Jestli ale máte k tomuto defenzivní přístup, fungovat to nebude, a to je v této nové energii to “nové”.  Jestliže máte “spouštěče”, které po (své) “aktivaci” způsobí, že se naštvete, spouštěče, díky kterým jste znepokojení, když slyšíte nějaké slovo nebo vidíte nějakou situaci, a kdy můžete doslova cítit, jak vás z toho “pálí žáha”, jak byste v této situaci instruovali své tělo, abyste se toho zbavili? Co dát tělu instrukci, aby se zbavilo všeho nevhodného, co vám brání vidět krásu toho, kdo jste? Mohlo by to fungovat?

Nyní, jsou lidé, kteří právě teď poslouchají a říkají si: “To jsou jenom slova. Nejspíš to nebude fungovat”. A těm z vás, kteří si to teď říkáte, to opravdu fungovat nebude, protože tento skutečný záměr vytváří bariéru, bariéru, která také dále vytváří dysfunkci v tomto celém procesu. Rád bych, abyste si vzpomněli na tu tinkturu, která je čistá, bez předpojatosti a kterou si můžete dát pod jazyk. Tělo ji “vidí” a poslouchá (řídí se instrukcemi - pozn. překl.).

Innate chce jen to, co je pro vás dobré. Innate představuje totéž, jako vaše testování svalů (kineziologie). Je to vaše součást, která je stvořená k tomu, aby vám pomohla žít déle. Je stvořená k tomu, abyste se cítili pohodlně, aby vám pomáhala a předávala vám informace. A drazí, innate se nyní zdokonaluje a její funkce se bude vyvíjet ještě víc. Bylo by škoda jí nevyužít. Proč ji všichni nevyužíváte? Muž sedící na židli (myslí Leeho – pozn. překl.) ji potřebuje využít.

Pojďme uvolnit některé věci. Co je to? Společně s mužem na židli můžete říci vaší innate: “Drahá innate, dnes propouštím vše nevhodné, co mě udržuje ve stavu znepokojení a obav, dnes pouštím vše, díky čemu jsem méně zdravý.“ Toto je vhodná doba k propuštění záležitostí, které nefungují a zvláště těch, o nichž si myslíte, že je neřídíte, protože je naopak řídit můžete. Věda provedla experimenty, které skutečně dokazují, že buňky poslouchají vědomí! Chemie těla je vytvořená z vědomí, přičemž tělo ukazuje, že doslova poslouchá lidskou bytost, a to daleko víc, než jste si kdy mysleli. Innate je ještě velkolepější než to!

Drahá innate, propouštím všechny frustrace, které mi brání v tom, abych se posunul vpřed. Drahá innate, propouštím všechny výmluvy, které mi brání v posunu vpřed.“ To je povel (příkaz), ne pouze přání! Stejně tak jako je tinktura příkazem, který říká tělu: “Tady je má objednávka, tohle má nastat, protože mé vědomí je v souladu s mým duchovním já a má innate je laskavým systémem!“ S innate si nepřejete, aby se něco stalo, spolupracuje s ní a hovoříte k ní.

K tomu tématu je mnoho otázek, a jedna z nich je tato: “Jestliže je innate tak dokonalá, proč jen nedělá, co je potřeba?” A já vám řeknu proč. Drazí, předpoklad života samého, celkového “nastavení” vašeho vyššího já, spirituality říká, že máte svobodnou vůli. Máte svobodnou vůli se zabít. Můžete to dělat pomalu, jestli chcete, a to s pomocí vašich špatných zlozvyků či výmluv, nebo to můžete udělat ihned najednou. Je to vaše svobodná volba. A innate pouze čeká, připravená na instrukce. A jestliže strávíte celý svůj život, aniž byste kdy pochopili, že můžete ke své buněčné struktuře hovořit, vaše tělo bude dělat jednoduše pouze to, co samo chce, v plné nefunkčnosti a nerovnováze. To je původ každé nemoci. Věděli jste, že věda prokázala, že ti, kteří jsou plní radosti a často se smějí, žijí déle? To proto, že jejich buněčná struktura je v rovnováze, je zde soulad a koherence (soudržnost), jež pracují společně, aby vás udrželi naživu. A to je pouze smích a radost! A já zde hovořím o instrukcích pro život

Jaké jsou dnes vaše instrukce pro vaše tělo? Každému z vás řeknu, že máte záležitosti, které musíte pustit. Co třeba otázka sebeúcty? Znovu o tom musíme hovořit (Kryonův povzdech). Ta stojí v cestě mnohému. Drazí, pojďme pustit všechno, co vám kdy kdo řekl o tom, kdo jste.  Pouštím vše, co mi bylo řečeno, že definuje to, KDO JSEM! Drahá innate, a vy, kdo jste ke mně hovořili, systémy, o nichž jste mi říkali, dokonce i instruktoři a ti, které jsem miloval, JÁ nyní pouštím všechny informace, které nejsou dost velkolepé pro mé tělo!“ Co třeba hovořit takto? Můžete to udělat? Pojďme to udělat společně! Muži na židli (hovoří opět k Leemu), poslouchej. Platí to i pro tebe. K propuštění věcí, které jsou nevhodné, a vaše innate přesně ví, které to jsou, jí musíte dát pouze svolení, abyste se dostali tam, kde budete cítit, že máte „vítr v zádech. Opustíte toto místo s jinými pocity, než jste přišli… a časem si začnete všímat svého posunu.

Jsou lidé, kteří cítí, že “cvičení” je pro ně příliš těžké a nechtějí to dělat. A někteří na to řeknou: “Víš, že bys měl cvičit”. A oni odvětí: “Ano, já vím, že bych měl…” (smích v publiku). A pak konečně najdete přítele, nebo něco jiného, co vám řekne: “Půjdu s tebou,” dostanete se na místo, kde budete cvičit, nebo místo, kde se můžete procházet, či běhat, cokoli, a tak to tak trochu děláte. Pak se vrátíte a řeknete: “To bylo strašné.” (Opět smích v publiku.) Ale přítel vám řekne: “Pojďme to udělat znovu, a tak to uděláte znovu, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a zrovna, když už jste připraveni říci, že je to nesmysl, začnete vidět výsledky! Jen malé, ale pak nejednou, páni, jsi tam venku, ještě dříve, než vyjde slunce, a běžíš kolem bloku! (Opět smích v sále.) A v čem je rozdíl? Začal jsi vidět výsledky.

Drazí, funguje to přesně tímto způsobem. To, co uděláte dnes, právě nyní, se mnou, začíná pomalu, ale vaše innate to slyší, jestliže máte čistý záměr. Pokud to děláte, protože jste v nějaké skupině, nebude to fungovat. Ale pokud to myslíte vážně, započne to proces. A jakmile začnete vidět výsledky, jaké by měly být, začnete se cítit dobře, budete v noci lépe spát, nebudete se obávat věcí, kterých se obáváte nyní, a vaše prožívání radosti se vrátí, takže budete “probuzení” a radostní a ne plni bolesti, úzkosti, utrpení a obav – už žádná z těchto věcí. To je vše “staré vybavení”, které už není pro vás. A vy to začnete cítit a budete vědět, že to funguje.

A pak se začnete dívat na určitá specifika, abyste odhodili a propustili věci, které vás tvoří. Pouze pro vás. Mnoho z nich je ve vaší Akáše a vy to víte, že ano? Nesete je ve své Akáše a táhnete si je sebou a ony jdou s vámi. Vy ale můžete říci: „Drahá innate, propouštím veškeré věci ze svých akášických záznamů, které mi dnes brání vidět moji velkolepost.“ Dívejte se na to, jakoby se už stalo. Proto jste dnes přišli. Proto jste přišli. Nechť je to pro vás počátek mnoha sezení určených k propouštění (starého a nevhodného) a nechť vidíte výsledky a běžíte kolem bloku, ještě než vyjde slunce.

A tak to je.

KRYON