Co dělat pro svůj duchovní postup?

Výběr channelingů od Kryona

 

 

Vše o Bohu

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla,
20. května 2007, Moskva, Rusko

 

Toto je poprvé, co Kryon navštívil Rusko, a tento channeling je z tamního druhého setkání. Ohromné hlediště bylo naplněno těmi, kteří nikdy channeling neslyšeli někteří dokonce nikdy ani neslyšeli o metafyzice! Což z toho udělalo určitou zásadní událost se spoustou energie a emocí. Tito ruští Pracovníci Světla ruší paradigma více než 50tileté kultury v jejich ohromné zemi. S novou energií to myslí vážně a my vás prosíme, abyste jim poslali své vlastní Světlo a mysleli na ně ve svých modlitbách. Jejich záměr je silný a měli radost, že tam mohou být.
 

     Zdravím, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Existují ti, kteří vědí, že onen průvod, který tu byl včera, ve skutečnosti neodešel. Vnímali jste požehnání, když jste vešli do místnosti, že? Nyní dokonce panuje oproti včerejšku větší povědomí o tom, co se teď děje.

     Možná jste dovolili, abyste byli obklopeni andělskými bytostmi, které vás milují? Pro některé z vás je hodně namáhavé si představit, že byste se procházeli s anděly. Někteří řeknou: To mi zní trochu moc přeslazeně, Kryone. A může to být tím, že nechápete, co je to anděl. Co takhle ohromné, mocné stvoření, stojící mezi vámi a strachem, které zničí představu, již máte o svém nepříteli? Co takhle mocná bytost, která čistí dráhu vaší cesty, zařizuje synchronicity ve vašem životě nebo vám přináší mír? I to vám připadá moc přeslazené? Toto byste přijali?

     Ó, mí drazí, jen kdybyste věděli, kdo je Bůh! Možná je tohle ten pravý čas, abyste se to dozvěděli, protože jsem požádal svého kolegu, aby přednesl základní informace při své první návštěvě v této ohromné zemi, a já nyní udělám totéž. Jde o hlavní informaci, která se od tohoto okamžiku bude ozývat v tomto klasickém jazyce /ruštině/, jehož linie překlenuje tisíce let. Je to poselství postavené tak, abyste ho vyslechli a nebáli se ho. Je to poselství, které říká, že Bůh je větší, než si myslíte.

     Ty nám, Kryone, opravdu chceš říci, kdo je Bůh?

      Ano, to chci udělat. Trochu to srovnám, neboť můj partner miluje linearitu. Takže toto je pro něj: Mám v úmyslu představit 11 bodů na počest těch, kteří jsou zde. Tři se budou týkat toho, kým je Bůh, tři Božích způsobů a čtyři budou o nepochopení Boha. Pak předložím jeden o tom, co Bůh chce od vás. A toto mého kolegu opravdu znervózňuje, protože si teď myslí, že musí sledovat všech 11. Netrap se, kolego, udělám to za Tebe.

 

     Kdo je Bůh?

     Číslo jedna: Dá se Bůh vůbec definovat? Je to energie, která představuje lásku. Je to obří slovo, které pro mnohé tolik znamená. Umíte zacházet s jeho nádherou? Slyšíte hudbu v něm a vidíte jeho barvy? Vidíte tu zlatou? Je nádherná! Když jste na druhé straně závoje, mí drazí, jsou vám dostupné všechny frekvence. Nekonečný zásobník frekvencí je tam, kde se zvuk mění ve světlo a existují spolu, neoddělené vašimi lidskými smysly. Nikdy jste na Zemi neviděli ani neslyšeli nic takového. Jak to jen definovat? Jakmile světlo a zvuk společně vibrují tak vysoko, vlastně spolu tvoří souzvuk. Není nic krásnějšího, než když nás člověk slyší a vidí zpívat své jméno ve světle, neboť to je onen bod, kdy se člověk vrací domů. Jak jen to popsat?

     Bůh je nekonečný. Bůh je tvůrčí kosmickou inteligencí Univerza. Bůh je láska v jádru všech věcí. Bůh je nekonečný ve všech svých částech, přesto specifický ve své identitě. Pokud jeden kousek Boha chybí, pak Bůh neexistuje a je spousta kousků.

     Bylo by to příliš velkolepé, kdybych vám řekl, že kdybyste přestali existovat, Bůh by vás následoval? Znám vaše jméno. Zpíval jsem ho ve Světle a udělám to znovu, až se vrátíte z této cesty. Bůh je inteligentním tvůrčím zdrojem Vesmíru a vy jste zde byli, když Země byla umístěna /stvořena/, neboť jste kouskem Boha stejně jako já. Jste stejní jako Kryon a zpíváte mé jméno, protože já jsem vaše sestra, váš bratr. Vážně, seděli jsme vedle sebe, když byla Země utvářena. Není to pro vás moc velkolepé? Máte pochyby? Ó, tak se vrať a intuitivně si to vytáhni ze své paměti a ucítíš, že to je pravda, Stará Duše. To by bylo číslo jedna, že jste kouskem tvůrčí síly Vesmíru, a součástí všeho, co je. Možná to tak nevnímáte, ale je to to, co je před člověkem skutečně ukryto.

     Číslo dvě: Bůh je společenství, ne jednotlivá entita. K Bohu se můžete modlit nebo máte jeho obraz. Stejně jako kterýkoliv člověk si myslíte, že Bůh je individuální, jenže není. Bůh je nápadný, co do počtu, jako světelná legie, přesto je pro vás partnerem. Někdo se chce zeptat: Dobrá, Bůh je můj partner, tak co já dělám na Zemi? Ale můj drahý, odpověď je tak zjevná! Jste zde jen na malou chvíli a luštíte hádanku, již jste souhlasili vyřešit. Podstata hádanky je tato: Jste schopni zjistit během svého pobytu zde, kým jste? Protože pokud ano, změní to realitu planety.

     Víte, to co se stane se Zemí, je část řešení, které Vesmír potřebuje. Je to řešení rozluštitelné pouze s využitím svobodné volby lidí, kteří nevědí, že jsou božští. Tím jste. Jste partnery s kosmem, v dualitě, v temnotě.

     Někteří řekli: Když já, Kryone, nesdílím pocit, že jsem partner kosmu. A to je ta hádanka, že? Pochybnosti! Mnozí z těch, co sedí v této místnosti, by vám řekli něco jiného, neboť cítí, jak je láska omývá, dokonce i teď, když mluvím. Vidí barvy okolo mne, když mluvím. A vnímají partnerství se Stvořitelem Univerza. Jednoznačně vědí, že jim proudí v žilách. Je součástí jejich DNA velkolepé partnerství.

     Číslo tři: Bůh je hodně velikou sbírkou vesmírných entit, jejichž energie vypadá stejně jako vy. Ve vaší DNA je mistrovství. Máte tytéž nástroje, jaké měli největší Mistři na planetě. Věděli jste to? Ohlédněte se a koukněte na ně. Kdo je v dějinách vaším oblíbeným Mistrem? Pamatujte si, že byli lidmi!

     Někdo by mohl říci: Ne. Oni byli dále než lidé. Jeden byl dokonce synem Božím. Vskutku a neřekl vám, že vy jste jimi také? Nezkoušel to a neřekl vám, jak velkou máte moc? Všichni byli jen lidmi, kteří aktivovali všechny nástroje ve svém duchovním kufříku s nástroji stejné, jako máte nyní vy. Tím byli. A co vy? Můžete říci: To nemohu udělat. Nikdy bych nemohl být Mistrem, neboť je to mimo mé možnosti. Dobrá, to je teď vaše svobodná volba, nebo ne? Tak o tomto mluvíme, jako již tolikrát. Člověk se sám rozhodne, kým je a jak velkolepým si přeje být. Tohle je ona hádanka před vámi, že máte schopnost objevit svou část v kosmu nebo ne.

     Využil jsem 3 krátké body k popsání Boha. Každý z nich zahrnoval vás. Pokud by toto bylo jediné, co byste dnes pochopili, pak porozumějte tomuto: Jste součástí Boha. Na této události je víc, než si myslíte. V místnosti se toho děje víc, než si myslíte a ti vidoucí a léčitelé v této místnosti to vědí Začínají vnímat posun a změnu přímo zde v tomto hledišti. Co když toto je ta noc, kdy se to stane? Co když toto je ta noc, kdy se vše uvnitř vás změní? Dovolili byste to? To je svobodná volba, že? Někteří mohou odejít z tohoto místa proměněni a jiní nikoliv. Někteří se mohli velice sblížit, když tu tak seděli a vnímali energii, ale namísto toho zatvrdili svá srdce tehdy andělé pláčou, ale je to vaše svobodná volba. Budeme o tom mluvit za chvíli.

 

     Jak Bůh pracuje

     Jsou tu tři body. Mohou znít povědomě, jako byste je slyšeli již dříve. Ale potřebujete je slyšet znovu.

     Číslo čtyři: Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, které ovlivnily lidstvo, byly stvořeny Lidskými Bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, tak nešlo o Lidskou Bytost. Byl to Mesiáš. Zapomněli jste, že? Největší Mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi lidmi pracujícími pro lidi - měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé.

     Pomysleli jste někdy, že jste byli zázrakem někoho jiného? Věnovali jste tomu jednu jedinou myšlenku? Již dříve jsme vám řekli, že nemůžete opravdu rozhodnout za někoho jiného, víte? Nemůžete ho přinutit v něco věřit. Také ho vlastně nemůžete uzdravit svou silou. Jediné, co můžete učinit, je dovolit mu, aby dohlédl sám na své vyléčení. Ale co když v sobě nesete tolik Světla, že by ve Vás opravdu mohli vidět Boha? Pak by byli možná mohli vidět skrze ony dveře, které jste otevřeli, když jste započali svou duchovní cestu. Mohli by vnímat, že využili vaše Světlo pro zahájení svého vlastního procesu. Tak, co když měli ve svém životě zázrak? Ustoupili byste dozadu a chválili Boha, ne? Pak byste řekli: To je báječné. Děkuji Ti, Bože. Ale neměli byste tušení, že vy jste byli těmi, kdo k tomu nechal dojít, kdo jim otevřel dveře.

     V této místnosti jsou rodiče, kteří toto učinili pro své děti a přivedli své děti k uvědomění. V této místnosti jsou děti, které přivedly k uvědomění své rodiče! V tomto obecenstvu jsou nejlepší přátelé, kteří se k uvědomění přivedli vzájemně. Neexistuje větší láska než tato, kdy otevřete druhému dveře k uzdravení, pak ustoupíte a sledujete je v jejich velikosti. Takto Bůh pracuje skrze vás.

     Měli byste vědět toto. Způsob, jakým Bůh pracuje, je skrze božství Lidských Bytostí na Zemi. Není jiný způsob. Jste kousky Boha, které pak pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého luštění hádanky. Bůh nesejde dolů a nedotkne se Lidských Bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje skrze Lidské Bytosti na planetě, které si říkají Pracovníci Světla.

     Číslu pět je pro vás velmi těžké uvěřit: Mnohokrát, když jsme toto zmiňovali, byla spousta lidí, kteří křičeli, že to není možné prostě není! Poslouchejte toto: Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože Lidská Bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

     Ale existují tací, kteří řeknou: Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci. A já vám znovu připomenu podobenství o Marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi 2 Lidské Bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: Když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

     Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou Lidské Bytosti, jakým směrem si přeje jít. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte v křesle jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě není třeba žádných vnějších sil.

     Jsou zde lidé s těžkým srdcem. Jsou i ti, kteří toto čtou, s těžkým srdcem. Říkají si: Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal. A já ti povím, drahá Lidská Bytosti, že Vesmír ví, co jsi udělala a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám stvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí, nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

     Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není třeba v jiné roli. Takto to funguje i ve Hře o Zemi.

     Číslo šest: Komunikace s Bohem je přímá od Lidské Bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v přítomném okamžiku. Co uděláte s touto informací? Budete podle ní jednat? Uděláte to později? Budete o ní přemýšlet?

     Někdo může říci: Byl jsem na tom setkání, kde jsem slyšel nějakého pána channelovat bytost jménem Kryon. Budu si muset promyslet všechno, co říkal, protože některé věci byly velmi zajímavé, ale nejspíš to neudělám teď hned. A pravda je taková, že to asi neuděláte nikdy.

     Říkali jsme to již předtím. Proč si myslíte, že sedíte zde na těchto sedadlech? Myslíte si, že jste se přišli bavit, nebo jste přišli udělat životní rozhodnutí? Nikdo zde nebude pohoršen tím, co uděláte, protože to je mezi vámi a vaším Vyšším Já. Toto je posvátný prostor, víte? Je to bezpečný prostor. Neexistuje lepší čas k tomu, abyste zatlačili na ony dveře komunikace. I ti nedůvěřiví zde mohou říci: Milý Bože, ukaž mi, že to je skutečné. Je to skutečné, a toto vám otevře dveře! A zahájí to proces, který je božský. Bude tak pomalý nebo rychlý, jak budete chtít Bude postupně odhalovat pravdu, o níž mluvím. Pamatujete si slib, který jsem vám dal včera večer? Požehnán je člověk, který se ptá, protože, pokud si opravdově přeje proniknout dovnitř, onen proces začne. A ty nádherné bytosti, které vás provázejí, začnou tlačit na ty dveře. Tehdy to začnete pociťovat a budete vědět, že to, co říkám, je skutečné.

 

     Nepochopení Boha

     Existuje velké neporozumění Bohu. Bylo vytvořeno na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha a některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolali strach a dodaly jim tím větší moc.

     Číslo sedm: K tomuto se vyjádřím zcela jasně - Na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé Lidské Bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co po vás Bůh chce. Bůh by po Lidské Bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

     Co jsem vám řekl o "číslu dvě"? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli kupředu. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře: Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti atd.? Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Modlili byste se za ni během její cesty nebo snad ne? Možná byste jí dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Takhle se členové rodiny k sobě nechovají. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jenž Lidská Bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

     Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Lidé tohle nezařídili. Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je Lidská Bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

     Číslo osm: Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Teď se pokusím vám něco vykreslit a požádám vás, abyste se na chvíli vcítili do určité role. Řekněme, že zemřete a přejdete na druhou stranu závoje. Představte si, že je vám povoleno vrátit se na Zemi a být s vašimi dětmi, které jsou stále naživu, ale budete neviditelní. Řekněme, že se můžete vznášet okolo nich, snad se jich i dotknout svou energií a láskou. Řekněme, že za správných energetických podmínek by dokonce váš dotek mohly ucítit! Nebylo by to velkolepé?

     Tak. Tady jste vy a neviděni jim pomáháte svou láskou a dotýkáte se jich svou energií a ony řeknou: Ó, mám strach! Právě se mne dotklo něco mnohem většího, než jsem sám snad něco, co by mi mohlo ublížit! Asi to budu uctívat, protože je to tak velké a velkolepé. Určitě bych nerad, aby mi to ublížilo. Třeba, když kleknu na kolena a budu to uctívat, by mě to mohlo nechat na pokoji. Možná, kdybych se před tím dostatečně plazil, by mi to mohlo i něco dát! Jaký by to byl pocit? Právě jste změnili životy svých dětí, jen proto, že jste byli na druhé straně závoje, ale chtěli jste se jich dotknout a držet je za ruku. Takto Bůh pro mnoho lidí vypadá. Cítí tu vznešenost a cítí ten dotek, tudíž padnou na kolena a staví obrovské budovy a sochy. Ale ve skutečnosti klečí na kolenou a uctívají svého bratra či sestru. Jaký z toho máte pocit? Je tohle to, co byste chtěli?

     Ani my to nechceme! Poslyšte, o toto nežádáme. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

     Číslo devět. Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Ó, existují tací, kteří řeknou: Měl by ses raději začít vzdělávat. Chtějí, abyste věci studovali a zapamatovali si je a dali dohromady seznamy za účelem nalezení osvícení. Vyrábějí své vlastní druhy pravidel pro to, co musíte udělat a často vás řídí, zatímco to děláte. Přejí si, abyste absolvovali a získali licenci k nalezení svého vlastního mistrovství a říkají: Poznáš Boha mnohem lépe, pokud budeš následovat tyto kroky, které jsme my vytvořili.

     Tak se vás ptám: Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá ani, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují ti, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

     Číslo Deset: Pro vaši kulturu je obtížné, opravdu je, porozumět. Bůh není politický! Ale jsou tací, kteří by řekli: OK, Kryone, teď jsi zašel příliš daleko. Všechno je politické. Ne, to není. Nechápejte špatně, co vám říkám. Někdo se ptal: Jak se mohu stát tím nejlepším občanem své země? A odpověď je v každé zemi tatáž. Nejlepší občan Ruska je takový, který ve svém životě nalezne soucit. Nejlepší občané Estonska nebo Lotyšska jsou ti, kteří ve svých životech naleznou soucit. Nejlepší občané Litvy jsou ti, kteří ve svém životě naleznou soucit. Nejlepším občanem Ameriky je ten, kdo ve svém životě nalezne soucit. Protože uvnitř vaší vlastní společnosti a vaší vlastní kultury bude právě soucitný občan tím, na kom bude záležet, s ohledem na vedoucí postavení a vaši zemi. Stvoří nejlepší občany, které máte. Dokážete si představit Zemi, kde je každé vedení soucitné? Dokážete si představit Zemi, kde lidem záleží na druhých, bez ohledu na to, kde žijí?

     A dalo by se říci: Nemyslím, že budu žít tak dlouho, abych se toho dožil. No, drahá Lidská Bytosti, takový je ale plán! A není to Boží plán je váš! K tomu jste se rozhodli za Harmonické konvergence, že nakonec na této Zemi bude panovat soucit jednoho k druhému soucit a porozumění od země k zemi. Soucit ke Gaie /Matce Zemi/ a slitování s životním prostředím.

     Ó, nejde o zahájení vlády jednoho světa, neboť k tomu nikdy nedojde. Nejde o začátek jednotné světové církve, protože k tomu taky nedojde nikdy. Je to začátek Lidských Bytostí, procházejících svými každodenními životy ve svých vlastních kulturách, které mají pro sebe vzájemně soucit. Jen počkejte, až to uvidíte! Opravdu k tomu nemusí dojít za doby vašeho života, ale vy jste součástí toho všeho, protože startujete motor, který to způsobí. Jste připraveni na místě, které nemá v historii obdoby, opravdu. Jste zástupci světového hnutí Starých Duší, které se probouzejí a vytvářejí na Zemi vibrační posun, který vyústí v hodně velkou změnu.

     Je začátek osvíceného věku, v němž se Země pozvolna pohybuje k míru. Není to jen možné, již se na tom pracuje. Mayové vám to ukázali a stejně tak starověcí Číňané! Vážně si myslíte, že rok 2012 je koncem světa? Nebo je to konec starých způsobů?

     Ó, Kryone, dívám se na zprávy a je to tak strašné. Nadáváme si, zabíjíme se vzájemně. Není to civilizované, je to strašné.

     A já vám znovu povím, že takhle to vypadá, když posvítíte silným světlem do temnoty. Neboť odhalíte příšerné věci, které tam vždy byly, ale ukrývaly se ve tmě. Nemůžete porazit nepřítele, dokud se mu nepodíváte do obličeje, a to se nyní děje. A jeho obličejem je strach, zlo, sobectví, nenávist a apatie.

     Věřte, že na planetě se děje spousta krásných věcí. Nemluví se o nich, protože dobré zprávy se nehlásí. Popisují soucit lidstva, ale to není příliš zajímavé pro ty, kteří dychtí po dramatech. Buďte trpěliví a vydržte tento souboj mezi světlem a temnotou. Před 18ti lety jsme vám o tomto boji řekli a nyní jste přímo v něm a někteří z vás jsou tím rozpolcení. Jací to jste bojovníci, že máte strach z boje? Proč se neuvolníte, když víte, že máte výzbroj a světlo? Zahajte cestu, o níž mluvíme, a staňte se součástí armády Pracovníků Světla, kteří jsou Starými Dušemi a mají onu moudrost, aby učinili správné rozhodnutí.

     Jsme téměř na konci, téměř připraveni se rozloučit, téměř připraveni odložit ona vědra slz, jež máme, abychom vám jimi mohli omývat chodidla. Ještě o chvilku déle podržíme závoj odhrnutý a vyčkáme oněch posledních okamžiků, kdy můžeme být s vámi.

     Stále se tu mohou stát zvláštní věci. Odejdete odtud s větou Dnes mne navštívil Bůh!? Jak vyhodnotíte to, co se zde děje? Je to pošetilost, něco, co vám někdo přivezl z jiné země? Nebo k vám z druhé strany závoje promlouval duchovní bratr? Jaké je vaše hodnocení? Je možné, aby tato sestra/bratr mluvili prostřednictvím tohoto muže někoho, s kým jste se drželi za ruce po roky či eony na druhé straně závoje? Je možné, abyste cítili, že jste hopsali po vesmíru s tímto přítelem, jenž tu sedí?

 

     Co Bůh chce

     Vidíte, pokud jste toho schopni, že toho se týká Číslo 11, neboť právě to Bůh chce. Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože závisejí na vaší bezmoci. A může být, že jsou těmi, které ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

     Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci: Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne. Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte a odcházíte z této planety, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva nikdy uctívaný, vždy připravený být vám rovným. Přemýšleli jste dnes, kdo se přišel na koho podívat? Ó, možná byste byli překvapeni.

Za to vám děkuji.

A tak to je.

Kryon

Osm posunů k osvícení - 1. část

20.10.2007 Mexico City

 

     Nyní poslouchejte. Co přijde, nejsou pravidla, nejsou to kroky. Jedná se o posuny, které neprobíhají v nějakém určitém časovém období. Každý z vás je jiný. Každý z vás musí dosáhnout vlastního stavu vědomí ve svém vlastním čase.

 

     První posun, který člověk učiní, je [probouzející se] zvědavost – ptá se: „Může to být skutečné?  „Může to být pravda? Co by bylo, kdyby existoval větší obraz? Co když existuje vyšší cíl/účel v životě?“ Toto je důležitý posun a více než 90% lidstva jej nikdy neučiní. Méně než půl procenta lidstva udělá tento posun vědomí. Přesto to bude dost.

     Víte, co se stane během tohoto posunu vědomí? Rozhodnete se, zda uchopíte ruku Anděla, který byl při vás po celý váš život, a tento Anděl má jméno. Je to vaše Vyšší Já. To je první posun, který se uskuteční, a je obrovský.

 

     Druhý posun se stane, když se rozhodnete, že je to skutečné, a že s tím něco uděláte.. Požehnán je člověk, který projde tímto posunem, neboť zde je slib: Nejste ve tmě a nikdy nejste sami. Neboť existují legie andělských bytostí na druhé straně dveří, které nesou vaše jméno, a když na ně zatlačíte, pak andělé vplují do vašeho života. První, co ucítíte, je mír se vším, co jste učinili. Kéž je to důkazem toho, že je to přiměřené, výsledný pocit lásky ve vašem životě.

      Z osmi [posunů] je tento kritický, neboť opravdu uvádí proces do chodu.

     Co se stane jako další, je opravdu zajímavé. Někdy je velmi dlouhá cesta mezi touto druhou fází a tou další. To bude záviset na příslušném člověku a na tom, jak rychle si přeje se pohybovat. A opět říkáme, že zde není žádné posuzování. rozumět světlu. Toto učení nebylo před 25 lety k dispozici. Víte, proč nebylo? Protože na to nebyly vibrace planety připraveny. Bylo mnohem obtížnější dosáhnout porozumění ve vibracích před Harmonickou Konvergencí.

     Třetí posun je tento: Požehnaná je Lidská Bytost, která si uvědomí, že v každém člověku je Temnota i Světlo. Je tam Bůh a je tam i nepřítomnost Boha. Dovolte mi definovat Temnotu. Temnota je definována jako nepřítomnost Světla. Chtěl bych pro vás definovat Světlo. Světlo je silným jasem, který neobsahuje žádnou tmu. Tma nemůže Světlu nic udělat, ale světlo může temnotu zničit. Člověk má volbu, svojí přítomností na Zemi vytvářet jedno z obou.

     Mistr Světla je ve vás! Když člověk pochopí, že neexistuje žádný boj o jeho duši a že je sám zodpovědný za Temnotu i za Světlo, nastane velký průlom. Nazývá se to převzetím zodpovědnosti za Všechno. Nikdo vám nic neprovedl. Nikdo se vás nesnaží dostat. Jste drahocenní a nesete Světlo v sobě. Mistra uvnitř. To je třetí posun.

 

     Nyní přejdeme k poslednímu posunu v rámci učení dnešního dne. Nejprve to shrňme: máme zde člověka, který se ze zvědavosti odebral do uvědomění a pak učinil rozhodnutí skutečně něco udělat pro to, co cítí, a tak zatlačil na dveře ke Světlu. Tato Lidská Bytost pak obdržela odpověď a láska Boha začala téct do jeho života. Tak moc ho to změnilo, že vědění od Ducha začalo zaplavovat jeho buněčnou strukturu. Začal mít intuitivní vjemy toho, jak věci fungují, a jeho intuice byla správná. Stává se méně hodnotícím a více mistrovským. Je schopen nechat odejít zlost ze svého života a odpadla od něj dramata. Ví, že zažil potvrzení pro své konání. Pak vidí ve svém nitru spektrum energie Temnoty a Světla. Rozpozná své vlastní mistrovství uvnitř a ubírá se ke čtvrtému posunu.

 

     A to, moji milí, je definice jednoho pojmu, o kterém jsme jasně hovořili v roce 1989. Když dáte najevo záměr obdržet dar – implantování povolení kráčet dál bez karmy. Je to těžko objasnitelný koncept – vysvětlovali jsme to už tolikrát!

 

     Čtvrtý posun je stornování karmy a pochopení vlastního podílu na své spirituální cestě.

     Když přes vás spirituální vědomí nikdy nepřejde, zůstane energie karmy [jaká je]. Je součástí systému Akáši. Musíte v tom mít jasno, že jste žili mnohokrát a prožívali jiné životy. Tyto životy na sebe energeticky navazují a zkušenosti minulých životů vytvářejí potenciál vašich současných životních zkušeností. Jméno tohoto systému je karma.

     Lidé přicházejí s přednastavenou energií. Ta se táhne jejich celým životem a bude tahat a tlačit na jejich vědomí. Všichni lidé to tak mají, dokud se nerozhodnou ji zrušit, a tato schopnost byla ve staré energii k dispozici pouze pro Mistry této planety. Nyní ji má k dispozici každý, kdo přede mnou sedí na židlích nebo toto čte.

     Některé z těchto karmických věcí jsou stále ve vás. Jsou zodpovědné za některé z výzev, kterým čelíte, protože jste nikdy nedali souhlas, že mohou odejít.

     Toto je systém: Zrušíte tuto starou energii jménem karma, opustíte cestu přednastavení a začnete si pro sebe vytvářet novou energii, jako byste právě přišli na planetu bez jakékoli karmy. Některé z atributů vašeho života se změní. Váš strach z vás spadne, protože je to součást vaší karmy.

     Mnoho lidí zůstane u čtvrtého posunu a nikdy se nepohne dále

 

Osm posunů k osvícení - 2. část

21.10.2007 Mexico City

 

     Energie na planetě se tak moc mění, že doslova probouzí DNA. “Kryone, proč tolik mluvíš o DNA?” Protože v ní leží jádro všeho spirituálního. Obsahuje vaše Vyšší Já. Obsahuje záznamy Akáši vaší existence na Zemi. Obsahuje léčení a mistrovství, vědomí a vzestup. Tak to ve vás biologicky funguje a proto o tom vůbec mluvíme. Proto o tom mluvili i jiní (přednášející na konferenci). Není to jen chemie. Jsou to stavební kameny vzestupu ve vašem těle. Někteří to poznají a někteří ne.

     Pokračování dalších čtyř posunů

     Mnoho, mnoho lidí zůstane jednoduše u čtvrtého a nikdy se nepohnou dál, a to nebude nikdo hodnotit a soudit. Jsou to stejně hluboce založení Pracovníci Světla jako ti, kteří projdou všemi osmi.

     Posun číslo pět.

     Tento posun je hluboký. První čtyři mají do činění s lidmi samotnými a jejich vlastním růstem. Poslední čtyři mají do činění s nimi samotnými a také se zbytkem lidstva.

     Je to intuitivní, že se přes čtvrtý posun probudíte k pochopení toho, proč jste zde. Pátý posun se týká posílání Světla zbytku planety.

     Když jste dosáhli pátého posunu, jste schopni vaší myslí měnit situaci.  Nemáte k řešení žádné karmické problémy a jste nyní odborníci na partnerství se Zemí.

     Před dlouhou dobou přišli na to, že by neměli s jejich meditací posílat žádný duševní postoj nebo myšlenku nebo dokonce vizualizaci. Neboť jejich vizualizace by byla vizualizací jejich vlastní mysli, vytvořenou pro někoho jiného. Ne. Místo toho se ten, kdo posílá Světlo, naučil mechanice fungování a tato mechanika zní: Poslat čisté Světlo bez předsudků nebo myšlenek, neboť [na čisté Světlo] se žádné přednastavení připojit nedá. Mohli byste místo toho poslat Světlo Boha bez nějaké s tím spojené myšlenky, aby triliony bytostí, které představují to, co nazýváte Bohem, mohly toto Světlo vzít a dát ho přesně tam, kam nyní patří? Chtěli byste skutečně nést tíhu vizualizace nebo můžete jít dál a místo toho vizualizovat rozsáhlou synchronicitu, která vytváří perfektní scénář: v pravý čas na pravém místě? Tak se posílá Světlo.

     Vůbec to není tak jednoduché. Neboť musíte jít na místo, kde představy zmizí a kde převezmete energii kabátu Boha. Můžete to cítit. Můžete vnímat, jak se Světlo stává tak bílým, že smyje veškeré duševní postoje a myšlenky ke všem tématům. Pak jej budete posílat na ta nejtemnější místa, jaká si jen můžete představit. A bez přednastavení toto Světlo pak osvítí tato místa božským plánem, který je perfektní. Pokud na těchto nejtemnějších místech existují nějací lidé, pak se jim dostane uvidět věci, které nikdy předtím neviděli. Potom mohou se svobodnou volbou používat věci, které předtím byly v temnotě, avšak nyní jsou osvíceny. Některé z těchto věcí, které budou osvíceny, jsou moudrost, zlepšený způsob myšlení, mírová řešení a změněné životy.

     Tak se posílá Světlo. Není to tak, jak jste si to představovali, že? V našem popisu je integrita v tom, co děláte, neboť vy nevyléváte na planetu vaše myšlenky. Místo toho na ni lijete pouze vaše osvícení.

     Šestý posun.  Číslo šest je těžké objasnit. Nastane, když Pracovník Světla začne chápat interdimenzionální systém a to, jak pro něj věci na Zemi fungují. Začnete chápat spolu-tvoření [co-creation].

     Takže číslo šest je porozumění, jak funguje spolu-tvoření v rámci systému všech s vámi. To je puzzle, které přesahuje 3D. Vyžaduje to něco, o čem jsme hovořili v minulosti a co je nazýváno synchronicitou.

     (“Prosím, Parkovací Anděli,” řeknete, “nechť najdu parkovací místo. Ať se jedno uvolní.” A pak se to stane! Někdo uvolní místo přímo před vámi a vy tam vjedete. Pak řeknete: “Děkuji, Parkovací Anděli.”)

     Číslo šest je velkým posunem. Je to božský posun, neboť vytváří člověka, který začíná pracovat s mřížkou - mřížkou, která je naplněna potenciály.

     Sedmý posun.

     Co víte o číslu 7 (numerologie)? Sedmička je často viděna jako posvátné číslo. Je to číslo, které je nejčastěji spojováno se spirituálními záležitostmi. To dokládá většina vašich písemností v mnoha kulturách.

     Sedmý posun je schopností vyléčit vlastní tělo. Proč je číslem sedm z osmi? Proč by to mělo být tak těžké? Protože vyléčit sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů pro člověka. Zeptejte se libovolného léčitele tady v místnosti: „Co děláš, když jsi nemocný?“ Odpoví: „Přirozeně půjdu k nějakému léčiteli.“ Vy byste mohli odvětit: „Myslel jsem si, že ty jsi léčitel.“ A vy odpovíte: „To je pravda, ale ne pro sebe.“

     Sedmý posun je tedy porozuměním buněčné struktuře. Reprezentuje člověka, který má interdimenzionální smysl pro vnímání svého těla a skutečnou práci s vlastní DNA. Slyšeli jste o zázracích? Slyšeli jste o těch, kteří měli nějakou nemoc, která náhle [spontánně] zmizela? Chtěli byste vědět, jak to funguje? Stane se to uvnitř DNA. Uvnitř vaší DNA existuje vrstva, jedna z dvanácti interdimenzionálních vrstev, která je za to zodpovědná. To je výborná věc, avšak vyléčení je něčím víc, než si představujete.

     Mohli byste říct, že se ve vašem nitru nachází stroj času, který může převíjet biologické události zpět. Výsledkem je buněčná struktura DNA, která neobnovuje nemoc, protože ta tu nikdy nebyla!

     Když se rozhodnete vyléčit se z něčeho tak hluboko zasahujícího, jako je nemoc, tak nepřijde žádná magická energie zvenčí a neodstraní ji. Místo toho se spustí Mistrovství ve vašem nitru a uvede vaši buněčnou strukturu do stavu před objevením se nemoci. Chápete, proč je to číslo sedm? Je to nádherné! Naučte se mluvit se svými buňkami. Provádějte každý den jedno cvičení, při kterém vám vaše buněčná struktura naslouchá, jak k ní hovoříte,… všechny buňky. Říkejte, co chcete, ale dejte jí vědět, že tady je „Boss“ a ten řídí tuto „show“.

     Začněte hovořit s vašimi buňkami. Pokud je každé ráno pozdravíte a oslavíte, slovně, pak děláte svou práci. Divné? Tady přichází rada od jednoho Anděla, který nikdy nebyl člověkem, který vám dává pokyny k vašemu vlastnímu tělu. Už víte, proč to mohu dělat? Protože mohu vnímat vaše osvícení od hlavy až k patě.

     Osmý posun.

     Chtěl bych přistoupit k osmému posunu a tím dnes skončíme. Posun Vzestupu.

     Sdělím vám novou definici vzestupu: Je to člověk se svobodnou vůlí, který – aniž by zemřel - postoupí do dalšího života. Je to člověk, který prošel prvními sedmi posuny, ohlédne se a řekne: „Už nejsem tím, kým jsem kdysi byl.“ Je to doslova vzestup [individuální] kroniky Akáša, která přesahuje 3D, přesahuje to, co člověk považuje za čas a rozum. Je to někdo, kdo svého Mistrovství tak dokonale využije, že se stane někým jiným. To je vzestup.

       Požehnaný je člověk, který na této planetě vytvoří rozdíl. Ten, kdo prošel skrze své strachy - strachem zatlačit na dveře ke Světlu, strachem porozumět své vlastní velikosti a strachem opustit něco pohodlného, čemu se říká staré Já. To jsou ti, kteří rozumí Světlu a spolu-tvoření. Chtěl bych je nyní oslavovat, neboť sedí mezi vámi a vypadají obyčejně.

 

Co se stane?

Tento živý channeling byl předán v Torontu, Ontario, Kanada ve středu 19.října 2011

 

 

     Duch nechce, abyste trpěli! Slyšíte to? Rozumíte tomu? Jestliže to Duch nechce, snad byste to neměli chtít ani vy. Jaký je váš postoj? Co očekáváte? Stará Duše, není důvod, abys pokračovala s onemocněním. Já vím, kdo tu je. Dovolte nám, abychom se vás dotkli… nechte nás, abychom se vás dotkli. A nechť dnešním večerem začne zbytek vašeho života, který bude jiný, než když jste sem přišli. Toto je ve vaší moci. Ve VAŠÍ moci! Natáhnete se a dotknete se té ruky… nebo ne?

 

     Říká vám něco slovo Rekalibrace? Jak byste to popsali rekalibrovat sebe, svoji duchovnost a svoji energii? Rekalibrovat věci okolo vás: vaši vládu, vaši ekonomii, to, jak věci fungují co to pro vás znamená? A já vám povím, že to je to, co právě zažíváte v tomto okamžiku. Je tu energie, která se vlévá do této planety. Energie Posunu, o kterém jsme vám již říkali. Je to důvod, proč jsem tu. Nacházíte se uprostřed 36letého galaktického vyrovnání a já jsem tu s vámi tolik věcí se kolem vás děje rekalibrujete se.

      A vyvstává nová otázka: Drahý Kryone, co tedy bude? Opravdu nastanou 3 dny tmy? Nastane planetární zmatek? Bude to náš konec? A odpověď zní: NE. A my to zopakujeme: Cokoli jste slyšeli, i když to přišlo od učitelů nejvyššího řádu, pokud to vypadá jako negativní zpráva, podívejte se na metaforu! Duch k prorokům promlouvá v metaforách. Vždy to tak bylo. Dobře se na to podívejte metafory jsou jediný způsob, jak Duch komunikuje k těm jednotlivcům, kteří vidí to, co přichází. Nesmíte to brát doslova, ale prohlédněte to skrz naskrz a hledejte to, co poznáte svým vlastním duchovním nitrem, které se dotýká vašeho Já na druhé straně, a které bude vědět, že je to v pořádku. Toto je čas změny ne konce a tmy.

 

      Instrukce pro moudré

      Staré duše zde přede mnou už prošly mnoha věcmi a mnohé si už vytrpěly. Už jste měli svůj čas nadšení či utrpení, mateřství či hrdinství, bojovali jste ve válkách této planety, zanechali své stopy v cizích krajinách a teď jste tady.  Ale nevykonáte nic a nebudete mít žádný účinek na planetu, vaše práce bude neúčinná, pokud si neuvědomíte, že potřebujete vítězný postoj ke strachu. Strach umlčí i toho nejlepšího Pracovníka Světla v této místnosti, včetně mého partnera. Strach vás umlčí! A říkáme to znovu.

      Za prvé odstraňte ze svého života strach! Pokud chcete vědět jak na to, já vám to povím – strach je jen takový papírový tygr, když přijde na lásku. Chyťte za ruku vaše Vyšší Já právě v tomto okamžiku, kdy se k vám natahuje. Je ve vás zrnko Boha, které tam bylo vsazené právě pro tento moment. Můj partner už dostal tyto informace, které jsou již publikované. Přečtěte si je. Bůh je ve vás všech! Možná tomu nevěříte a snad si i myslíte, že si to nezasloužíte, ale je opravdu tam. Vždyť se podívejte... co můžete ztratit? Není náhodou už čas, abyste se vymanili ze sevření strachu, deprese a nejistoty a abyste byli sebejistí a smíření s tím, co zde bylo zaseto?

      Proto jste tu teď a nastal čas, abyste to viděli. Ó, drahý člověče, jsi bojovník, byl jsi trénován, jsi připravený! Nedovol, aby tě strach odzbrojil, chyť za ruku své Vyšší Já a už vykroč vpřed. Pociť lásku Boha právě teď, který se skrze tebe dme. Usmívá se na tebe, usmívej se na něj zpět! Je to v pořádku, úplně v pořádku.... To byl první bod.

      Druhý bod: Mějte soucitnějšího ducha. Soucit je katalyzátorem míru na Zemi. Sjednocení je nástrojem soucitu. Co je to s čím se nedokážete ve svém životě sjednotit? S kým se nedokážete sjednotit? S kým nechcete mluvit? Já vím, kdo tu je.

      Vyzývám vás, abyste je kontaktovali a řekli: Není důležité to, co se stalo. Není důležité, jestli mi někdy zavoláš zpátky. Není to důležité. Chci ti jen dát vědět, že mi na tobě záleží a že jsi pro mě důležitý (á). A to je všechno. A to zajistí soucit ve vás i v té druhé osobě a nezáleží na tom, co udělali... nebo jak tvrdá mají srdce. Já vím, kdo tu je.

      Teď mluvím k duším, které kráčejí celým svým životem s andělskými energiemi po boku a ani jednou jste jim nepoděkovali. A ani jednou je nepozdravili. Protože tomu nevěříte. Já vím, kdo tu je a ke komu mluvím. A ty to víš taky, že? Odejdeš z tohoto místa stále nevěřící. No klidně můžeš, my nebudeme nikoho soudit a všichni ti andělé odejdou z tohoto místa s tebou... přesně tak, jako to bylo po celý tvůj život. Oni pouze čekají na tebe, až je uvidíš. Aby ti mohli pomoci... se vším, s čím chceš pomoci. Na tvojí straně stojí tolik pomocníků, drahá Lidská Bytosti, drahá Stará Duše!... to bylo číslo dvě soucit.

     Teď číslo tři. Musíte změnit svůj postoj! Očekávejte pozitivní řešení. Očekávejte synchronizaci každý den! Já vím, že máte problémy a nevíte, jak je vyřešit. Vím, kdo tu je. A říkám vám, že pomocí vašeho svolení a potenciálu dokážete uskutečnit takové synchronizace, jaké si ani nedokážete představit! A takto vyřešíte všechny své problémy. Když to sami dovolíte. Jsou tu dnes totiž i takoví Pracovníci Světla, Staré Duše, dokonce i léčitelé, kteří si tajně užívají vlastní utrpení. Já vím, kdo tu je!

     Nenastal náhodou už čas, abyste změnili postoj a očekávali pozitivní řešení? Neohlížejte se zpět na negativní věci... právě naopak, všechny je oslavujte! Protože jsou součástí růstu, kterým jste i vy... součástí Boha, kterým jste i vy, vyzývám vás! Oslavujte věci ve vašem životě, které teď vidíte jako negativní. Podívejte se zpět a uspořádejte oslavu! Konvertujte je ve svém mozku do pozitivních věcí. A můžete říct: Kryone, ty vážně nevíš, čím jsem si prošel. Nevím, jestli dokážu něco takového udělat ohledně té konkrétní osoby... Ó, drahá Lidská Bytosti, ta stejná osoba je také součástí plánu. Pracovník Světla to dokáže a planeta se mění, když to děláte.

      Velký Mistr chodil po této Zemi, jeho jméno bylo Kristus. A všude, kam se podíval, měl soucit. A všude, kam se podíval, viděl synchronicitu a řešení. Všude, kam se podíval, byl milován. A lidé v něm viděli lásku Boha. A on vám dal instrukce, drazí moji, tento Mistr vám dal instrukceřekl: Já jsem synem Boha a jste jím i vy! A tak se dobře podívejte, co činím, protože to jste i vy.

 

 Načasování Velkého Posunu

Tento channeling byl předán v Madridu, ve Španělsku 21.března 2009

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Madridu.

 

     Věděli jste, že andělská energie reaguje na radost? Věděli jste, že vás Bůh na tuto planetu nepřivedl proto, abyste trpěli? Namísto toho je zde očekávání magického momentu, kdy vám bude zjeveno, proč jste tady. Jste částí plánu, víte to? Jste částí Boha, víte to? Věděli jste, že jste věční? Nejste jenom Lidskými Bytostmi. Jste kouskem Univerza. A až budete hotovi s tímto úkolem, před kterým lidstvo stojí, tak postoupíte k dalšímu a k dalšímu a k dalšímu. Ty a já jsme přihlíželi, když byla tato planeta budována. Je těžké tomu uvěřit, Stará Duše, ale sledovala jsi, jak byla tato Země formována, a na určité úrovni jsi věděla, že zde budeš – možná dokonce i dnes, možná dokonce i to, že tu budeš sedět.

     Začíná učení

     Možná jste si mysleli, že v tomto posunu není žádná organizace? Vždy existuje nějaký plán – plán, který jste vytvořili a který právě uskutečňujete. Není to lineární plán, jak byste si ho udělali pro sebe, je to kvantový plán, který byl umístěn na lineární povrch. To vám dovoluje mu lépe rozumět, ale je pravda, že jej lze uskutečnit okamžitě, ať už zcela anebo částečně. Je to plán, který v sobě zahrnuje kvantové vlastnosti – to znamená, že se uskuteční vždy část tohoto plánu, ale pořadí na seznamu se může měnit. Je těžké to vysvětlit, ale existuje energetický plán a tento plán se ve své celistvosti nazývá Velkým Posunem. Slyšeli jste to i od jiných a skutečně to začalo už před tím, než v roce 1989 přišel na Zemi Kryon. Ale důvod proč jsem zde, je ten, aby se nestala chyba.

     Sdělím Vám tři části plánu. Těmi částmi jsou (1) čeho už bylo dosaženo, (2) co činíte nyní a (3) co je před vámi. Když vám to předávám, chtěl bych, abyste se radovali, protože se toho už tolik uskutečnilo!

     Posun není plánem Boha. Je to plán vaší vlastní výroby a něco, čeho jste součástí. Takže Vám to detailně vyjmenuji. Seďte uvolněně s pocitem, že jste přímo uprostřed něčeho, co změní budoucnost lidstva.

     Posun se skládá ze tří fází. Trojka je jedním z nejmocnějších čísel. Je využívána ve spiritualitě většiny věroučných systémů na vaší planetě. Reprezentuje energii katalyzátoru. Katalyzátor je definován jako energie, která usnadňuje změnu v jiných věcech ve svém okolí bez toho, aby jí byla ovlivněna. Tou neovlivněnou energií je Boží láska, nezměněná. Věci okolo ní, které se mění, jsou Lidské vědomí a posunující se Země.

     Fáze 1

     Velký Posun začal v roce 1987 Harmonickou Konvergencí. První část tohoto posunu skončila v roce 1999. Je důležité, abyste pochopili, že tato první část posunu v sobě zahrnovala galaktické vyrovnání. Protože energie pravého galaktického zarovnání má svůj počátek v první fázi Posunu. Jak už naznačil můj partner, toto galaktické vyrovnání nenastane v roce 2012. Je již zde. To není nějaká esoterická informace, ale fakt, který vaši astronomové potvrdí svými teleskopy a počítači. Předkové dělali, co mohli a měli dobrý odhad. Ale rok 2012 jako datum galaktického zákrytu je nesprávný.

     Zapamatujte si, že neexistuje nic takového jako předurčené proroctví. Bůh vám nemůže říci, co se stane, protože na této planetě to je úkolem lidí.

      Jestliže tomu tak je, Kryone, jak to, že nám můžeš vyprávět o plánu?

     Je tomu tak proto, že věci, o kterých mluvím, stojí před námi jako možnosti vytvořené lidským vědomím. Proto je to, co vám předávám možno považovat za vědomí možného. Nejsou to předpovědi, ale potenciální energie toho, co se chystáte dosáhnout, protože jednáte v rámci energie vědomí, které máte nyní k dispozici. V těchto 20 letech se stalo mnohé, a je to součástí Posunu. Zde je plán na období 1987 až 1999 – řekli jsme vám, že se stanou následující věci:

     První věcí, která čekala hned za rohem, byl posun Magnetické mřížky. Proto jsem také přišel. Mřížkové seskupení nastalo v roce 1989 a zmizelo v roce 2002. Mřížka byla posunuta z důvodů, které jsem vám předestřel a podrobně vysvětloval po 20 let. Bylo třeba vybudovat matrici pro změnu ve vaší DNA. A to je to, co se opravdu stalo, protože magnetické pole mřížky se v té době velmi výrazně posunulo a protnulo se s magnetickým polem částic, ze kterých se skládá vaše DNA. Toto překrytí přeneslo informace, energie a novou kvantovost do vaší DNA, která byla na něco takového vždy kvantově připravena.

     Druhým bodem v této první fázi bylo zbavení se energie Armageddonu. Teď musím těm z vás, kteří si myslíte, že se nic nestalo, sdělit, že se stala jedna velká věc: Tato planeta se v té době přesunula do jiné energie. Jeden z největších politických systémů na této planetě padl a už se nevrátil, znali jste jej jako Sovětský svaz. A zase vám opakujeme, že to nepředpovědělo žádné Nostradamovo proroctví. Velmi významně se změnila budoucnost, a přesto to nepřivolal žádný věštec. Stalo se něco, co bylo mimo synchronicitu s čímkoli, co vám kdy bylo řečeno. Tato jediná událost změnila budoucnost případné války, ke které nikdy nedošlo. Scénář Armageddonu se prostě neuskutečnil. Nahlédněte zpětně do vašich proroctví, protože tam je řečeno, že k němu dojde.

     Započali jste budovat něco, co jsme pojmenovali Krystalická mřížka. Došlo k interdimenzionální okamžité změně mřížky planety. Vysvětlili jsme to již dříve, takže teď nebudeme podrobně vykládat, co to znamená. Ale tato esoterická kvantová mřížka dovoluje vašemu dnešnímu posunu vědomí, aby byl na Zemi uskutečněn téměř ihned. Starý systém vyžadoval, abyste umřeli a odešli do Jeskyně Stvoření ještě před tím, než bude cokoli aplikováno na Krystalickou mřížku. Nicméně nyní to na kvantové úrovni provádíte, i když jste zde.

     Jednou z největších a nejpronikavějších esoterických energií je karma. Předkové to věděli a mluvili o tom i učili. Znali ji Buddhisté i Hinduisté. Šlo o fungující systém a je zde stále. Ale vy ho v rámci této nové energie nepotřebujete, a říkali jsme to již před 20 lety, že se můžete vyhnout celé karmě, se kterou se dostanete do kontaktu. Slyšeli jste mě? Je to staré Kryonovo učení, ale někteří z vás to potřebují slyšet znovu. Nebylo plánováno, abyste sem přišli a trpěli. Ne. Znovu se vás ptám, slyšeli jste to? Protože někteří z vás pořád pokračují ve vyjetých kolejích, kdy věříte, že drama, které vás obklopuje je něco, kvůli čemu jste sem přišli, abyste to zažili. Není tomu tak! Přišli jste sem, abyste se tomu vyhnuli a stali se Majákem pro novou energii!

 Tak proč jsme přišli? Opakuji, že jste přišli změnit tuto planetu, a to se také stalo! Přišli jste sem šířit Světlo a šíříte je! U tohoto atributu se na chvíli zdržím, protože je důležité, abyste to slyšeli ještě jednou. Nemáte na sobě žádný cejch, který by říkal, že musíte splnit to nebo ono. Říkali jsme, že zde dochází k astrologickému posunu. Musí tomu tak být, protože ti z vás, kteří si snad myslí, že astrologický cyklus je statický a věčný, zapomínají, z čeho je celý systém stvořen.

     Astrologie je nejstarší vědou na planetě, poháněné magnetismem a gravitací protože to jsou síly, které posunují pozice planety kolem Slunce a dávají energii magnetickému a gravitačnímu systému, který je potom přiveden k vám osobně prostřednictvím heliosféry Slunce (gravitačního středu solárního systému). Ta se potom překryje s magnetickou mřížkou Země, která se následně zase překryje s magnetickými atributy vaší DNA. Takže pokud změníte byť i jen jeden z těchto atributů, současně se spolu s ním posunou i výpočty a složky astrologického systému.

     Poté, co jste v první fázi přesunuli Magnetickou mřížku planety, astrologický horoskop lidstva se také lehce posunul. Došlo k přerozdělení celkem tří stupňů v horoskopu. Nejde o třístupňový posun jako takový, ale spíše to znamená, že domy se přestavěly celkem o tři stupně… možná o polovinu stupně v jednom domě, polovinu stupně v jiném a v tom dalším. Některé se zvětšily a jiné zase zmenšily. Takže jsou-li zde nějací astrologové a chtějí se o tom dozvědět něco více, dostanou to jako domácí úkol.

     Tím posledním bodem v první fázi je změna počasí. Říkali jsme vám o tom už před 20 lety. Říkali jsme vám, že v místech, kde se dříve sklízela úroda, tomu tak již nebude. Sdělili jsme, že v některých oblastech, kde se nikdy úrodě nedařilo, se to teď změní. Co vám to říká o tom, co se teď děje? Jde o závažnou změnu ve vodním cyklu planety, která již započala.

     Teď zažíváte počasí, jaké jste neměli po stovky let, možná ještě déle, a věčné hodiny Země se zrychlují. Vysvětlili jsme to již dříve, i co to znamená. Vyprávěli jsme vám o pojmenování, které pro to používáte (globální oteplování) a jak k tomu skutečně dochází, ale nevíte, že jde o předzvěst ochlazovacího cyklu. Toto vše jsou atributy první fáze.

 

     Fáze 2

     Fáze dvě je od roku 2000 do roku 2012. Fáze jedna vytvořila základnu energie pro to, co fáze dvě a tři mohou dovršit. Nyní se nacházíte ve druhé fázi. Chtěli byste vědět, co právě děláte. [Kryon se směje.] Teď to nejdůležitější. Musíte to pochopit. Partnere, teď zpomal, protože tohle je důležité.[Kryon mluví k Leeovi.]

     Když máte lidské vědomí, které něco očekává déle než tisíc let, na příslušné planetě se objeví energie, která se rozroste. Nejde jen o vědomé očekávání, ale zahrnuje v sobě i Gaiu. Vědomí může projevovat skutečnost, a vy jste až do roku 1987 očekávali silný Posun Země, ke kterému má dojít přibližně v dnešní době. Dívali jste se na práce Mayů a neviděli jste to, co viděli oni, ale nesprávně jste si to přeložili jako děs, o kterém jste si mysleli, že vám předali. Viděli jste konec světa a to očekávání leží na planetě jako balvan. Bylo mnoho osudových proroctví, která se vztahovala k roku 2000, a energii tohoto očekávání sdílela dokonce i Gaia. První věcí, kterou máte v této fázi udělat je, že zrušíte přesun Země. Proroci vám budou stále říkat, že se přesune! Mnozí vědci vám budou říkat, že se přesune. Všechno, co bylo po tisíce let programováno, vám říká, že se přesune. Ale já vám řeknu toto: Koncentrované Světlo i tak malé skupiny jako je toto obecenstvo jí zabrání v přesunu! Protože dokonce i takové množství Světla v Temnotě té možnosti posune možnost zániku. To je to nejdůležitější. A mimochodem, vy to děláte. Co se stalo v roce 2000? Přemýšlejte. Nestalo se nic. Teď sýčkové posunuli své předpovědi na rok 2012, a vy se zase můžete bát, jestli chcete - nebo to můžete změnit.

     A dále: Přepsání toho, co si myslíte, že znamená slovo smlouva. To je velmi esoterické, protože odkazuje na názor, že Lidské Bytosti přicházejí s tím, co pokládají za duchovní smlouvu. Většinou je to dáno karmou, ale často to je také něco v DNA, co na vás křičí, proč jste tady. Dovolte mi teď přestylizovat návrh oné smlouvy. Zpracuji to pro tuto novou energii, a použiji metodu otázky a odpovědi:

     Kryone, my máme smlouvu, abychom něco udělali? Ano. Je doživotní? Měla být, ve starší energii, ale teď už ne. Dobrá, tak na jak dlouho je uzavřena? Na jeden den! Jednu hodinu! Každý jednotlivý den nebo okamžik ji můžete přepsat. Podepisujete ji každý den, nebo taky ne. Vyprší v noci, a když ráno vstáváte, můžete ji změnit, když si to budete přát. Rozumíte tomu, co říkám? Nikdo z vás nepřišel dělat nic v této nové energii, vyjma jediné věci: Žít na této planetě v lásce k Bohu a nasměrovat se na místo, kde můžete vyzařovat co nejvíce Světla pro ostatní. Tak to je.

      Velký Posun je součástí kvantumizace DNA.  Umožňuje skutečný duchovní posun vašeho účelu (životního cíle), zatímco jste zde. To působí zmatek těm lidem, kteří se probouzejí ze svých snů rozmetaných na kousky, a mají pocit, že selhali. Místo toho jsou připravováni na nové perspektivy - možná na ty, které v minulosti mohly být uskutečněny pouze jejich smrtí a znovuzrozením. Ale teď se posunuli vpřed s novou moudrostí a cílem, a vyzařují Světlo, které pomůže této planetě způsobem, jaký si nikdy neuměli ani představit.

     Takže jestli jste přišli napsat knihu nebo proto, abyste se stali léčitelem, nelitujte skutečnosti, že se tyto věci nedějí. Pravděpodobně bylo vaše mistrovství aktivováno a místo toho přicházíte, abyste zářili všude, kam vstoupíte. Kniha a léčitelská práce je to daleko méně než vznešenost, kterou teď nesete. Přemýšlejte o tom. Je to hnací síla, kterou nelze nalézt ve stojatých vodách náboženské doktríny, dokud se ta doktrína nezmění a to se může stát!

     Začíná Posun a začíná se měnit samotné jádro vašeho mentálního naprogramování, to vše kvůli zlepšení kvality života.

     Druhá fáze je ta, ve které začínáte s pohybem kvantových energií DNA. Je to fáze, ve které začínáte pracovat s kvantovostí, kterou jako Lidské Bytosti máte a vždy jste měli, ale ležela ladem. Nemusí to pro vás nic znamenat. Je to nejsilnější, nejúžasnější dar této fáze, a já o něm často mluvím. Proto to zde nebudu znovu podrobně rozebírat, ale řeknu vám, že dostáváte příležitost vydolovat Akášický záznam. To znamená, že člověk skutečně může vstoupit do Akáši a vybrat si odtud atributy, které potřebuje, aby obohatil svůj současný život. Jde o atributy, které jsou vaše, a získali jste je prostřednictvím zkušeností z minulého života. Můžete je znovu nabýt a znovu je použít. To poskytuje zcela odlišné paradigma léčení a projevu! Stará Duše, vciť se do životů, které jsi prožila. Jestliže jste měli zásobárnu energie a uložili ji do nádoby, všichni z vás máte stovky nádob. Ale ve vašem trojrozměrném modelu je uložíte do přístěnku a říkáte jim minulé životy. Potom přístěnek zamknete, jako kdybyste k nim neměli mít už nikdy přístup. Děláte to proto, že vše probíhá ve 3D, minulost není dostupná. Ale v kvantovém stavu je! To je kvantomizace DNA. Již jednou jsme vám řekli, že vaše dnešní probuzení může změnit minulost. Začínáte už chápat jak? Ve vašem vědomí, je to, co je minulost, pryč. Ale v kvantovém stavu je všechno, co jste kdy prodělali, stále zde. A tudíž, jelikož se DNA stává kvantovější, vyjdou na povrch všechny tyto atributy z vašich minulých životů, abyste je mohli použít.

     V trojrozměrném modelu si přeješ, abys to dokázal nějakým způsobem vyléčit, že? Přeješ si vyjmout to ze svého těla a něco jiného vložit dovnitř. Dovol mi, abych ti nabídl úplně jinou myšlenku: Proč to prostě nepřetvořit? V tichosti své meditace, proč nepromluvíš ke kvantovým úrovním své DNA? Jak to mám udělat, Kryone? Udělej to prostřednictvím svého Vyššího Já, které tady bylo v každém z tvých životů! Uvědomuješ si to? Jedno Vyšší Já, mnoho životů. Máš přítele, který tady byl vždycky! Řekni svému Vyššímu Já: Najdi mi život, který nebyl postižen chorobou, a vlož jej do mé existující DNA! Protože je ve tvé DNA, na interdimenzionálních úrovních. Tvůj osobní Akášický záznam je ve tvé DNA! Pomalu přiveď ten život zpět. Nahraď tu část tvé DNA, kterou máš teď, vlastnostmi té druhé, která byla také TEBOU tím, kdo již žil a kdo je získal. Je to stále zde. Opravdu to můžeme udělat, Kryone? Samozřejmě, toto je fáze, ve které se to učíme. Toto je fáze, kde můžete začít tento proces učení – více než v co jste, možná, doufali.

Teď to začíná být zvláštní, říkáte. A opravdu je! Protože když se podíváte na kvantové dary, tak nedávají žádný smysl. Ale ve schématu Boží Lásky ano. Nemusíte to chápat, moji milí, abyste to mohli udělat.

 

     Fáze 3

     Léta 2013 až 2025 představují poslední fázi. Už teď vám sděluji, že vám tyto věci budou znít příliš velkolepě. To, co vám teď předám, jsou pouze možnosti a vy si je můžete vyslechnout a říci: No dobře, vždyť jsou to jen možnosti. Jsou příliš skvělé. To se nemůže stát. Ale vraťte se se mnou o 20 let nazpět. Všechny možnosti, které jsem vám v roce 1989 nastínil, se uskutečnily. Uskutečnily se proto, že nastalo to, co bylo v těch možnostech. Došlo k přečtení lidských vlastností ve vašem vědomí. Proto to udělám teď znovu. Jsou to možnosti konečné fáze Velkého Posunu.

     Tou první možností je přestavba současného lidského společenského myšlení. Jsou to energie toho, jakým způsobem fungujete a myslíte. Mně dovolte, abych to pojmenoval jinak: Jedná se o nynější přechod lidského charakteru na vyšší vibrace.

     Na celém světě jste začali s očistou vašich finančních institucí. Všimli jste si toho? Moji milí, kdyby vám byl někdo před 30 lety řekl, že očistíte své finanční instituce, vysmáli by se vám.

     A tady je další z možností. Změnit to, co Lidská povaha dovolí vládám. Posléze budete svědky úplného vyhasnutí staré energie, ve které mohly fungovat diktátorské režimy. Existuje možnost, že se tak stane před rokem 2013.

     Po celé Zemi nastoupí pomalu se rozvíjející vedení, které k vám začne přicházet všude tam, kde s novou energií dbají o potřeby obyvatel. Jako další přijde na řadu léčení kontinentu. Sledujte to. Už jste s tím začali. Sledujte velké posuny v Africe. Najednou začnou i národy na tomto kontinentu požadovat to, co už vy máte fungující vlády, mír, své vlastní domovy, školy, nemocnice a dokonce banky, od kterých si mohou půjčovat

     Před mnoha lety převažoval názor, že by nikdo neměl pokládat Čínu za životaschopného hráče v ekonomické oblasti. Byla zaostalá, se systémem, který neměl nikdy být jako ten západní a neměl žádný zájem připojit se ke zbytku světového ekonomického systému. Podívejte se, co se událo za pouhých 30 let. Proto se dívejte i na Afriku jinýma očima.

     A konečně, dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA.  Poslechněte si toto: Ve vaší DNA je něco, co bude velmi pomalu odhalováno. Za 15 let se o tom objeví jedna studie. Řeknu vám její název, takže až bude hotová, budou vědět, jak ji nazvat. Tady ho máte: Lemurijský kód. Vaším úkolem je být konkrétně zodpovědní za změnu energie na této planetě, den za dnem, v radosti, ve zdraví a s cílem, ke kterému směřujete.

To je dnešní poselství, a jsme už skoro u konce.

 

Nástroje Staré Duše pro rok 2013

Tento živý channeling byl předán 13. ledna 2013, v Boulder, Colorado

 

     Nástroje Staré Duše - 2013

     Dnes vám předáme možnosti a řekneme vám o některých věcech, které vidíme na obzoru. Navíc poukážeme na některé možnosti, které nejsou nezbytně ty nejsilnější, ale které přesto existují. To je nové, protože vám to ukazuje, co se „peče“ v pozadí, a co může, ale nemusí ovlivnit v této chvíli lidstvo. Díky tomu můžete pozorovat svobodnou vůli v akci.

     Rád bych začal opakováním a pokračováním channelingu z minulého týdne. Dnes bychom vám rádi předali pětibodové pojednání o Nástrojích Staré Duše pro rok 2013. Abychom tak řekli, předáme vám pět bodů, na které se můžete podívat. Budou to věci, které budou někteří z vás potřebovat a někteří ne. Také víme, že máme více posluchačů a čtenářů než je těch, kteří jsou zde v místnosti před námi. Proto musíme neustále opakovat: Jestliže se na toto vyladíte, nezáleží, co říkají vaše hodiny nebo kalendář, my víme, kdo jste. Známe možnosti vaší vyvinuté duše naslouchající tomuto poselství i to, že tato možnost je přímo před námi. Jsme v kontaktu s vaším Vyšším Já a známe váš plán. Jsme v kontaktu s tím, o čem byste si mysleli, že je to předem připravený přístup, že můžete nebo nemůžete něco udělat. My to víme také. Takže jestliže posloucháte toto poselství, nebo jej čtete, jste přesně tam, kam patříte.


     Čistění cesty

     Je mnoho věcí naplánovaných aby se staly, které byly vždy naplánovány stát se, jakmile byl překročen ukazatel (2012). Energie roku 2012 obsahovala velký díl strachu a ten teď zmizel. Probíhá čistění, dalo by se říci, hracího pole energií. Když se podíváte na ty věci, z nichž některé mohou být pro vás esoterické, určité atributy posunu jsou oceňovány. Právě teď proběhne precese bodů rovnodennosti a středního bodu. Takže jste právě teď uprostřed přechodu, a proto předkládáme pět bodů, které potřebujete do vaší sady nástrojů při vašem přechodu k této nové energii.

 

     Tolerance
     Číslo jedna je tolerance. Teď budu mluvit ke starým duším, a když mluvím o toleranci, mluvím konkrétně ke starým duším. Stará duše, byla jsi velmi tolerantní po velmi dlouhou dobu. Měla jsi trpělivost se starou energií a musela jsi koexistovat s mnoha věcmi, se kterými jsi neměla nic společného. Teď tě chci požádat, abys byla tolerantní jedna k druhé, protože některým z vás se nebude líbit to, co přijde dále. Někteří z vás se rozloučí s tradicí a tím popudí ostatní.

     Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu: Řekněme například, že jste třicet let léčitelem a máte způsob, který funguje. Máte energie, se kterými pracujete a víte, co děláte. Najednou všechny atributy energie, která je kolem vás, se začínají samy přepisovat. Některé věci, které jsou základní podstatou toho, co děláte a co jste se učili, se začínají měnit.

     Ale s tím nebudete souhlasit, protože určité věci vám fungovaly celé roky! Nebudete chtít věřit, že existují změny k něčemu tak správnému a pohodlnému. Předsudky, které budete mít, jako stará duše v  budoucnu budou zřejmé. Řeknete: „Ne, to nemůže být správné. Vždycky jste museli dělat to či ono. Dělal jsem to tak celé roky a Duch mě vždy odměnil způsobem, jakým tyto věci fungují.

     Tak jak to víte? Co je to, co vám ukáže, že dochází k posunům? První věcí je být tolerantní ve všech věcech, kterým jste kdysi určitým způsobem věřili, protože jsou to věci, které se změní jako první.     Jako další krok následuje změna v nové, intuitivní síly.

     Intuitivní signály, které dostáváte ve své duchovní práci, které vám říkají, co dělat v procesu a se kterými jste pracovali po mnoho let, zůstávají signálem, na který byste se měli spoléhat. Dokonce i channeler může stát před novými paradigmaty, se kterými musí pracovat. Protože s novou energií vztah mezi Lidským hmotným tělem a tím, co nazýváte inteligentním tělem a tělem Vyššího Já, se začne posouvat (rekalibrace způsobu, jakým komunikují mezi sebou). Ale mnozí nebudou ničemu novému naslouchat.   Budou se stále vracet k tomu, co jim fungovalo dříve a nejsou vyladěni na nic, co by mohlo být odlišné.

Stezky, které byste mohli nazvat neuronovými, se začnou budovat jako kvantové mezi fyzickým já a inteligentním já. To znamená, že někteří z vás začínáte získávat koncept schopnosti hovořit s vaší vlastní buněčnou strukturou a dostáváte dobrou zpětnou vazbu. Například mohou být tací, kteří se věnují kineziologii a řeknou: Ne, ne. Musíte to dělat určitým způsobem. Dělali jsme to tak po celá desetiletí. Tak se to má dělat. Nějaký mladší Pracovník Světla může říkat: Dobrá, já to umím udělat jinak a bez toho, jak jste to dělali vy dříve. A tak někteří z vás budou muset být tolerantnější a s otevřenou myslí čelit novým procesům nebo těm, kteří přepisují staré procesy, které jste přečkali. Jestliže to neučiníte, zpomalí se evoluce planety Země, dokonce může nastat rozdělení ve starých duších a v tom, čemu věří na starou a novou metafyziku. A to nechcete. Pokud si to ale zvolíte, řeknu vám, že Nová energie tu je navždy. Už nesklouznete zpátky. Nemůžete. Už jsem to řekl dříve, můj partner to také zmínil nemůžete neznat věci, které přicházejí. Když se zhluboka nadechnete v nové energii, pak už se nemůžete vrátit k tomu starému.

     Tak pro ty, kteří jsou součástí procesů, procedur, učení a systémů, které jste používali po celé roky, vás prosíme o toleranci. Předtím než začnete soudit nebo kritizovat to, čemu jste věřili, že je to vaše pravda, podívejte se na krásu vyvíjející se Země. Podívejte se na tu nádheru Staré Duše, která teď může začít vyžadovat to, o čem jsme vždy říkali, že to dokážete. Celých 23 let vám můj partner říká, co by mohlo být. Teď stojíte tady ve středu dění.

     Někteří budou říkat: „Bůh se nepohybuje tak rychle. Takhle to nefunguje. A pro ně mám vzkaz: Nebylo to tak rychle. Trvalo to tisíce let! Takhle Bůh pracuje. Zeptejte se domorodců, jejichž předkové říkali, že to přijde. To není nové. Je tu ale Posun a je dramatický. Někteří z vás uvidí, co mám na mysli. Někteří z vás kvůli tomu ztratí přátele Staré Duše, které prostě nebudou chtít jít tudy. To bylo číslo jedna.

 

     Trpělivost
     Číslo dvě je trpělivost. Znovu zopakujeme, co jsme řekli už minulý týden: Trpělivost. Atributy, o kterých mluvíme, si dají chvíli načas. Minulý týden jsme vám předali příběh amatérského farmáře, který zasévá semena své úrody a příští ráno běží ven, aby se podíval, jak rostou a to jen proto, aby zjistil, že růst je příliš pomalý na to, aby byl vidět. A tak se to projevuje příliš pomalu. Budete sledovat vaše zprávy, vaši vládu, Zemi, a někteří z vás řeknou: Dobrá, ale já opravdu nevidím žádný velký rozdíl. Je to právě tak jako s těmi semeny, a vy to opravdu nemůžete vidět. Místo toho existuje pomalá, metodická, konzistentní změna ve vědomí. Některé z těch změn nelze získat před tím, než zemřou starší energie. Jiné nebude možné realizovat, dokud je budou stále řídit lidé odpovědní za staré energie. Některé z nich se samy neodhalí do té doby, než mladí převezmou pozici vůdce a právě teď někteří z nich říkají: Trvá to příliš dlouho, Kryone.

     To, co potřebujeme, moji drazí, abyste udělali se svými nástroji, je pochopit, že vaše bytí zde jako staré duše je potravou a světlem pro sazenice, aby mohly růst. Nemůžete jen kontrolovat a říkat, Čekal jsem na to dost dlouho a nechci si procházet dalšími 18 lety. Představte si to takto, moji drazí: Máte teď kropicí konev na zalévání semen a přece před rokem 2012 zde nebyla žádná semena! Staré energie mizí a vy nejen, že teď máte semena, máte i kropicí konev! Tak každé ráno vstaňte a zalévejte, jen pěkně zalévejte.

     Poslouchejte: Ti, kteří přijdou po vás, spatří celou úrodu. To je další věc mezi vašimi nástroji – trpělivost, pochopení a tolerance ke věcem, kterým nerozumíte. V novém paradigmatu se objeví věci, které jste nečekali a vy se na ně můžete podívat a říci: V žádném případě, nepochopení bylo tím, co se dělo po celou dobu.


     Změna přístupu

     Dovolte mi promluvit o čísle tři, změně přístupu. Někteří z vás si začínají dávat dohromady některé věci, které Kryon v minulosti řekl. Před lety jsem channeloval informace, které se nyní uskutečňují a teď je začínáte chápat, ale tehdy jste jim nerozuměli.

     Předali jsme vám tuto frázi: Když každý může mluvit s každým, nemohou existovat tajemství. Ve vaší současné společnosti začalo něco, čemu se říká spojování prostřednictvím sociálních sítí (social networking). Dokonce ještě před vznikem tohoto pojmu jsem vám o něm říkal. Přijde čas, kdy všichni na planetě budou moci mluvit se všemi, okamžitě. Uvědomujete si, jak by to pomohlo odstranit stará komunikační paradigmata? Uvědomujete si, jak by se mohly oslabit nekorektní informace? Uvědomujete si, jak by se dalo zlikvidovat drama a nepravda? Když každý může mluvit s každým - to je to, co se děje!

Takže, technologie vám dala začátek něčeho, na co se někteří z vás, zvláště ti starší, dívají a nechtějí s tím nic dělat. Říkáte: „To je móda mladých. Chci, abyste na to vyladili vaše stanovisko. Dovolte mladým lidem, aby vám ukázali, co dokážou a s kolika přáteli najednou dokážou hovořit. Dovolte jim, aby vám ukázali, co se stane, když chtějí něco sdělit, udělají to na určitém místě a rázem to vědí stovky lidí. Je to nové paradigma způsobu, jakým Lidské Bytosti začínají komunikovat.

     Chci vám říci, kam to nakonec povede, protože sociální propojování nemá hranice. Co se stane, když mladý Izraelec mluví s mladým Íráncem nebo Palestincem o něčem, co viděli na svých zařízeních připojených do sítě? Myšlenky putují přes hranice způsobem, jakým nikdy dříve nemohly.  Co se stane se setkáváním přátel v technickém paradigmatu, kde stovky lidí spolu mluví současně, možná v zemi, kde před tím nikdy nebyli? A výsledek? Bude to pokračovat utvářením porozumění těch, kteří o tom jen slyšeli, nebo jim to někdo vyprávěl. Teď je mohou vidět a slyšet, a budou vědět, že všichni chtějí to stejné! Toto je nové paradigma komunikace, ale více než to, stává se to cestou budoucnosti, kde každý může znát všechno přesně a téměř okamžitě. Bude to jeden z katalyzátorů míru na planetě.

     Je v tom mnohem více než jen setkávání tváří v tvář, moji drazí, a váš přístup je vším. Protože když se podíváte na to všechno a řeknete: „No, je to módní a je to jen pro mladé, a jestliže to je váš případ, pak to úplně zmeškáte. Dovolte mladým lidem, aby vysvětlili, co mohou udělat a nechejte ve své mysli svítit žárovku, protože evoluce Lidského druhu je zde a nikdy nepřestane. Jestli se vám tohle všechno nelíbí, potom sociální propojování vám to jen zhorší! To říkáme v žertu a v legraci.

     Přijde den, kdy toto bude způsobem všech věcí. Bude nemožné stát se poustevníkem. Budete mít vždy více přátel, než jste si mysleli, že je možné. Toto jsou věci, na které vás prosíme, abyste se těšili, ale bude to vyžadovat, abyste se na ně dívali jinýma očima a vyladěni.

 

     Fyzické tělo

     Číslo čtyři je vaše fyzické tělo, protože se musí v této nové energii rekalibrovat. Takže to proběhne bez ohledu na to, co chcete vy. Vy jste projevili zájem zůstat, moji drazí. Takže jste dali svolení fyzikálně chemickým změnám, aby ve vás proběhly. Někteří z vás tomu říkají nemoc, ale není to tak. Je to jednoduše dočasná chemická nerovnováha. Takže to, co vám řekneme dále je, že někteří z vás budou procházet něčím, o čem si myslíte, že to jsou fyzické zkoušky. Někteří, kteří toto čtou a poslouchají, si tím již procházejí. Takže jestliže jste to právě vy, tak už rozumíte, o čem to je.

     Bude to v určitých směrech rychlejší vývoj, než si myslíte. Protože ovlivní ty, kteří si zvolili zůstat a přesunout se do tohoto nového paradigmatu. Přesun do této nové energie je obtížný. Může chemii těla při jeho rekalibraci vystavit stresu. Takže když se tak stane, budete vědět, o čem mluvím a nebudete se toho bát. Proto vás vyzýváme: Oslavujte nerovnováhu! Ať už je ve vaší svalové struktuře nebo vnitřnostech nebo jakémkoliv z těch míst, kde nevíte, odkud se vlastně bere. Vyzývám vás, abyste řekli: Děkuji ti Bože, že se rekalibruji, protože se vyvíjím a vím proč. Máte zůstat, moji drazí a zalévat sazenice. Poznáte, co tím myslím, protože se brzy objeví některé nečekané věci.


     Změna toho, jak věci fungují

     Teď budu velmi opatrný s číslem pět, a změním paradigma způsobu channelingu. Celých 23 let jsme vám dávali informace v polévce možností, které čteme kolem vás jako nejvíce pravděpodobné existující možnosti. Tyto věci se pak často stanou vaší realitou, protože jsou vaší svobodnou volbou a my víme, co si myslíte. Víme, jaké jsou to možnosti, protože známe, jaké jsou předsudky a vidíme celé lidstvo jako celek. Možnosti jsou energie a to nám dává schopnost projektovat vaši budoucnost založenou na tom, jak zpracujete tyto možnosti. Dělali jsme to velice dlouhou dobu. Před třiadvaceti lety jsme vám řekli o mnoha věcech, u kterých existovala možnost, že se stanou, a teď jsou vaší realitou.

     Ale teď se s tímto scénářem rozloučím a předám vám jednu možnost na Zemi, která není tak silná. Povím vám o Lidské Bytosti, která má možnost volby. Tato možnost je asi pouze 50 procentní. Ale já vám „přečtu možnost“, kterou jste nečekali - paradigma, které se začíná posouvat.

     Řekněme si něco o Severní Koreji. Je tam nový mladý vůdce. Existuje možnost, že nikdy neuslyší tento channeling, proto o něm můžu mluvit svobodně. Stojí před dilematem, protože je mladý a ví o rozdílech v energii v jeho zemi. Cítí to. Spočívá na něm linie jeho zesnulého otce a všichni kolem něj předpokládají, že bude klonem této linie. Očekává se, že bude pokračovat ve věcech, které ho naučili, a udělá Severní Koreu velkou.

     Ale on to začíná přehodnocovat. Opravdu, chce být velkým vůdcem, a chce, aby byl viděn i slyšen a aby zanechal svou stopu v historii Severní Koreji. Jeho otec mu ukázal, že je to velmi důležité. Proto zvažuje otázku: Co dělá světového vůdce velkým?

     Dovolte nám položit tuto otázku někomu ve starším pozemském paradigmatu z nedávné doby. Bude to expert a to úspěšný. Takže toto je cenné cvičení, zeptat se někoho z minulosti, kdo ví. Položíme otázku člověku, kterého znáte a jehož jméno je Napoleon. Pro nás to bylo včera a někteří z vás jste byli u toho.

     Když se zeptáte Napoleona: Co dělá světového vůdce velkým?, odpoví: Velikost armády, kolik oblastí může efektivně dobýt s daným množstvím zdrojů a mužů, to, jak důležitým se bude vůdce jevit, bude potom záležet na tom, kolik obyvatel jej prohlásí za císaře nebo krále, na daních, které může uvalit a kolik lidí se jej bojí. Toto nejenže byla Napoleonova realita, ale byla to skutečnost v rámci energie, jejíž byl v té době součástí. Tak se Napoleon pohyboval sem a tam mezi světovým vůdcem, generálem a vězněm. Dokončil téměř všechno, do čeho se pustil. Jeho odbornost byla zřejmá a vy si pamatujete jeho jméno dodnes. Byl slavným.

 

     Co dělá světového vůdce velkým? To, co vám ukazuji, je rozdíl v myšlení mezi tehdy a teď. Existují volby, které tato vyvíjející se mladá Lidská Bytost má, a které mohou změnit všechno na planetě, jestliže chce. Jeho otec by tomuto chlapci řekl, že to, co dělá světového vůdce velkým, je potenciál jeho střelné síly nebo jak blízko se může dostat k držení jaderné zbraně nebo jak se postaví proti síle Západu, nebo jak jako malá země pokračuje ve zhoršování a rozdmýchávání dramatu být všimnut a být obáván. Jeho otec by mu řekl, že toto je jeho linie a že mu to bylo vštěpováno celý jeho život. Jeho otec to zvládl dobře a obklopil se poradci, které potom předal svému synovi.

     A teď existuje 50 procentní šance, že se tam něco děje, ale není to velká možnost, moji drazí. Přicházím s tím, abyste mohli sledovat, jak se to vyvíjí tak nebo onak. Protože jestliže syn bude pokračovat v otcových stopách, bude předurčen k pádu. Energie na Zemi to bude vidět jako staré a na něj se bude pohlížet jako na hlupáka. Pokud si to ale rozmyslí, mohl by se stát nejslavnějším člověkem na planetě což je přesně to, co chtěl jeho otec.

     Pokud by měl Kryon tomuto muži radit, tak bych mu řekl toto: Mohl by být největším známým vůdcem současného světa, protože to, co dělá teď, bude něco, na co se bude svět dívat jako na mezník. A nejen to, ale to co dělá teď, bude navždy v knihách historie, a protože je mladý, má možnost přežít všechny ostatní vůdce na planetě! Takže jeho sláva bude delší než kohokoliv jiného.

     Řekl bych mu toto:Řekni strážcům hranic, ať jdou domů. Pozdrav se s jihem a začněte spojovat Severní a Jižní Koreu takovým způsobem, o jakém žádní proroci minulosti nikdy neřekli, že by se to mohlo stát. Umožni těm dvěma zemím být oddělené, ale ber je jako dvě části velké korejské rodiny s volným obchodem a cestováním. Uzavři spojenectví se Západem a ukaž jim, že to myslíš vážně. Ustup od programu řízených střel, protože je nikdy nebudeš potřebovat!

     To přinese hojnost lidu Severní Koreje, jakou nikdy neočekávali! Budou mít velkou ekonomickou podporu, školy, nemocnice a více respektu než kdy dříve pro svého úžasného vůdce. Výsledkem bude sláva a úspěch pro syna, jichž jeho otec nikdy nedosáhl, něco o čem bude svět mluvit po stovky let. Způsobí, že OSN povstane a bude aplaudovat, až syn přijde do Valného shromáždění. Zeptal bych se ho: Nelíbilo by se ti to?

     Takže tím to uzavřeme. Teď můžete sledovat, jak svět pozoruje, aby viděl, co ten mladý muž dělá. Jestliže je dost chytrý, aby viděl novou energii způsobem, jakým má schopnost ji vidět, stane se možná jedním ze světových nejvíce milovaných vůdců. Budou na něj pohlížet jako, na jeho věk, velmi moudrého, se slávou, jaké by nikdo jiný nemohl dosáhnout. Ale ta stará energie je silná a drama a strach jsou také lákavé.

     Pomalu se objeví tací, kteří budou chápat a vidět, že sjednocování je odpovědí na všechno. Jak těžké je pro nepřátele sjednotit se s nepřáteli, bude to znamenat jejich přežití, protože pokračování v dřívějším způsobu by znamenalo, že skončí v zapomnění. Stará energie už dále nebude podporovat staré způsoby. Sledujte to. Stane se to spíše dříve než později.

     Uzavřeme to tím stejným jako dříve. Lidská Bytosti, neboj se toho, co uvidíš, protože stará energie bude ochromena a bude těžko umírat a neodejde snadno do západu slunce se sklopenou hlavou. Bude bojovat. Dal jsem vám to jako metaforu. Uvidíte to, a až to uvidíte, tak to poznáte. Proto to pochopte a nebojte se toho.

Přijde období rekalibrace a přizpůsobování spolu s tím, jak se tato Země pomalu přesunuje do energie, jako kdyby ze stínu vycházela do slunce. Město na kopci se pomalu odhaluje. Nový Jeruzalém.

A tak to je.

KRYON


Rekalibrace Sebe – 3. část

Tento živý channeling byl předán v Indianapolis, Indiana, 28. července 2012

 

      Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. 

     Vím, kdo tu je a říkám to s tou největší láskou. Vím, kdo tu je. Vím, kdo toto poslouchá. Vím, kdo to čte. Jak víte, čas na mé straně závoje neexistuje, vaše realita není shodná s mou. Někdy mluvím o věcech, které jsou pro vás budoucností, ale pro nás se dějí nyní a to na základě nejsilnějších potenciálů. Můžeme se ale vzájemně ovlivňovat díky tomu nejsilnějšímu poutu, jaké existuje - mohli byste ho nazvat Láska z Akáši. Toto pouto vstupuje do mnoha vašich životů z nejhlubšího nitra duše, které znám… od přítele, kterým jste, když nepředstíráte, že jste člověkem.

      Dlouho před tím než vznikly planety a galaxie, jsme společně ty a  já, řídili vesmír. Je složité vysvětlit věci, které přesahují vysvětlitelné. Protože atributem Tvořivého Zdroje je, že On vždy byl. Síla, ve které neexistuje žádný čas, vždy je. Čas je pak atributem, který byl do toho vložen kvůli intelektu fyzické Lidské Bytosti, která existuje ve 3D. Lidé to všechno budou zkoumat a budou se samozřejmě ptát: Kdy se to stalo? Kdy se to stane? Kde se to může stát? Všechny tyto otázky, ale nedávají smysl na mé straně závoje. Pokud byste měli představu, čím jste prošli dlouho před tím, než jste se dostali sem, na Gaiu, věděli byste, proč tu jste. To vytváří most, který se chystáte přejít. Věděli byste o dobrých věcech, ze kterých se budete radovat v příštím životě a možná i v tomto. A to bude uloženo i pro vaše děti. Víte, že odkaz (dědictví), který zde zanecháte se svým otiskem, zůstane Galaxii na vždy. Až tak je to vážné. A všechny tyto potenciály byly jen potenciály, jak jsem již říkal, před ne tak dávnou dobou – před 22 lety, kdy jsem poprvé otevřel ústa mého partnera a on se bránil vyslovení: Jsem Kryon z Magnetické služby. A tak jsme se potýkali se základy.

 

     Můj přítel při svých přednáškách popisuje věci, které jsou mimo vaší realitu. Mluvíme k němu v podmínkách, které jsou multidimenzionální, abyste došli k pochopení, že musíte proniknout obalem toho, co si myslíte, že je skutečné. Pokud tímto obalem proniknete, rozšíří to element vaší osobnosti, o kterém jste ani nevěděli, že jej máte. Tím je skutečně Tvořivý Zdroj. To vás zavede do oblastí, o kterých dosud nevíte. (Kryon se směje.) A já se směji, protože pro nás je to tak jasné, ale pro vás tak záhadné. Ale záhada se začíná vyjasňovat, když tlačíte na zdi místnosti své reality. Všechny tyto metafory znamenají, že na určité úrovni si musíte sednout a analyzovat, co je to, co musíte změnit. Nadnášíme obtížná témata, která jsou osobní.

      Název tohoto channelingu je podobný jinému, který jsme vám předali již dříve Rekalibrace Sebe číslo 3. Začínáme se ptát na to, co je skutečně základní: Budete schopni posunout se vpřed? Je něco, co vás brzdí? Máte nějaké bloky? Jak o nich víte? Dokážete si pro to jednoduše dojít? Je tu stejný předpoklad, jako u všeho, co jste doteď ve svém životě dělali. Musíte mít určité přípravné znalosti.

      Můžete začít dolovat Akášu, jak jsme vám říkali, s čistým záměrem?  Ano. Můžete si začít přisvojovat věci, které vám pomohou zpomalit stárnutí? Ano. Můžete začít skutečně měnit svůj život tak, že uvidíte mírumilovného člověka tam, kde možná ještě ani není? Ano. Můžete přitáhnout řešení situací, o kterých si myslíte, že jsou neřešitelné? Ano. Ale budete se muset připravit. A nyní dostáváme k těžkým věcem a psychologové by se na to dívali jinak než my.

      Budete si ale muset udělat inventuru, jak se říká inventuru toho, kým jste. A budete se muset podívat na úplné základy velmi, velmi pečlivě a položit si obtížné otázky. Vyjmenuji je. Je jich pět. Když se podíváte do svého nitra – jste připraveni? A vy řeknete: Ano, jsem. A já řeknu: „Pravděpodobně ne.“ Chtěl bych, abyste se podívali na Mistry na planetě, abyste skutečně prozkoumali jejich životy a položili si pak otázku: Jsem připraven?  Je čas, abyste si osvojili některé z atributů, o kterých všichni učili. Není to tak těžké, moji drazí. Začíná to pochopením, poznáním a záměrem. Tady je seznam otázek:

      Z čeho máte strach? Číslo jedna strach. Čeho se bojíte? A vy řeknete: Ničeho se nebojím, jsem připraven. Chci vám něco říct. Bojíte se mnoha věcí, kterých si nejste vědomi, o kterých nevíte, protože jsou skryty a pohřbeny ve vaší Akáše, ale ovlivňují váš každodenní život a proto tolik z vás špatně funguje. Stále si nosíte s sebou části své minulosti, které ovlivňují vaše chování a nutí vás jít jiným směrem, když vidíte něco, co se vám nelíbí. To je strach. A možná nemusí být na prvním místě, ale je to strach. A co je nejdůležitější - ovlivňuje to, kým jste, co byste dělali a kudy byste šli, kdyby tam nebyl? A odpověď je: Ó ano. A vy můžete říct: Počkej, Kryone…“ Ale já říkám: Vy počkejte! Za chvíli to upřesním.

      Číslem dvě je ego. Kryone, o to se nemusíš bát, to už jsem vyřešil před pár lety. Vážně? (Smích.)       Dovolte mi se na něco zeptat. Pokud jste pohromadě s ostatními Pracovníky Světla, o čem se bavíte?  Sedíte a posloucháte? Jste zaujati krásou toho, o čem hovoří, nebo mluvíte o tom, co děláte vy? Mluvíte o tom, jak na sobě pracujete, jak se vyvíjíte? To je forma ega, moji drazí, pokud to nevíte.  Pravděpodobně jste pyšní na to, kolik jste toho zpracovali. Nemůžete se dočkat, až to všem povíte. Dám vám tedy cvičení příště, až půjdete na večeři s přáteli, tohle je váš úkol: zjistěte, jestli je těžké nebo lehké, o sobě neříct vůbec nic, pokud nejste tázáni. Vůbec NIC, pokud nejste tázáni. To vám napoví, jaký máte zvyk. Někteří z vás to předhazují ostatním bez ohledu na to, jestli to někoho zajímá nebo ne, a to je ego Pracovníků Světla pyšných na to, co dokázali. Co Mistři planety Země - dělali to? Pokud se setkali s ostatními, slyšeli jste je mluvit o sobě? Odpověď je: NE. Seděli u nohou těch, co se na ně přišli podívat, poslouchali je, učili je, sytili je a milovali je. 

     Číslem tři je zlost. Vy řeknete: Nezlobím se moc často. Na to jsem se ale neptal. Co vás rozčiluje a proč?  Co je spouštěč? A proč tam je? Co bylo spouštěčem pro Mistry? Povím vám to - žádný neměli. Ne opravdový. Prožívali zklamání. A to, co bylo rozčarováním pro ně, je rozčarováním i pro nás a zrovna tak i pro mnoho z vás -  válka. Nelidskost nás bolí. Nerovnováha nás také bolí… Na co jste naštvaní? Co je tím vaším spouštěčem? A vy víte, co to je. Pokud máte cokoliv, co vás vždycky rozzlobí, pak máte na čem pracovat! Teď můžete říct: Počkej, Kryone, to není moje chyba. A já povím: Počkej, dostanu se k tomu.

      Číslem čtyři jsou reakce. Na co reagujete? Ve kterých případech se nemůžete dočkat, abyste nepřišli se svou „troškou do mlýna“? Pravděpodobně je to politika. Někdo něco řekne a vy na to máte co odpovědět. Co to spouští? Ne zlost, ale reakce. Řeknu vám, co je jednou z reakcí - obrana. Pokud někdo řekne něco o VÁS a není to pravda očividně to není pravda když jde o jejich nevědomost či o nedorozumění, budete reagovat? Možná to budete chtít objasnit, možná jim budete chtít říct, jak to je správně. A kolikrát jste to viděli u Mistrů této planety, mi drazí? Pokud byli obviněni, vyletěli snad? Řešili to? Dávali někomu lekce? Odpověď zní: NE. Pro ně nebyl žádný spouštěč, žádná reakce. Všimli jste si toho? Mistři byli v naprostém klidu a míru. Když někdo řekne něco politického... raději byste na tom měli zapracovat. Ale počkej, Kryone, to není moje chyba, protože…“ A já říkám: Ty počkej!      

      Posuzuješ něco? To je číslo pět. Cokoliv. Pokud se díváš na ostatní, co je první věcí, které si všimneš? Řekneš: Nejsem člověk, který by druhé posuzoval. Na to jsem se neptal. Co vidíš? Co vidí Mistři, když se dívají na kohokoliv? Vidí Boha uvnitř. To je první, co vidí. Bez ohledu na situaci. Bez ohledu na to, kde jsou. Bez ohledu na kontext. Někdo vás nebezpečně předjede na dálnici - vidíte v něm Boha? (Smích.)    Chápete, o čem mluvím? Co je vaším spouštěčem, drazí?

      Vytváříte si domněnky a to lidé dělají. Nechme Lidské Bytosti hovořit. Řeknou: Nechápeš. Přišel jsem s těmito věcmi a celý svůj život se je snažím odnaučit. Ano, vím, že někdy posuzuji. Vím, že jsem někdy naštvaný a že někdy reaguji. Nemůžu si pomoct. To jsou věci, které mě naučili rodiče, a je to pevně usazeno v mé mysli. Nemůžu nic dělat s faktem, že některé věci dělám. Dělám je, protože takový jsem, Kryone! Jsem Lidská Bytost! A nejsem skutečným Mistrem, tak mě nech být! Protože tohle jsou lidské vlastnosti. A já vám říkám, že je načase pochopit, co to vlastně je. Jsou to šablony, se kterými jste přišli, a přímo žebrají o to, abyste je změnili. Úpěnlivě prosí, abyste je změnili. A ať už budete mít jakoukoli výmluvu, Mistři se na vás podívají a řeknou: Nemusíš je mít. Můžeš se jich zbavit. Vytvořili jste si domněnku, že jsou tu navždy. Spojili jste si je se svou osobností a myslíte si, že takhle to je. Mýlíte se. Co vám tady v tomto krátkém channelingu, mí drazí, říkám je, že úplně každá věc na tomto seznamu, který za chvíli znovu projdeme, vám byla dána, abyste ji změnili. A změna těchto věcí, rekalibrace podstaty vaší osobnosti, vás posune rychleji než cokoli jiného k tomu, abyste byli kvantovější, abyste se ve svém životě posunuli k věcem, které chcete. Odklízíte tyto překážky, abyste se mohli posunout kupředu a to ve všech záležitostech, o kterých jsme vás učili. Pokud si neuklidíte cestu, bude to těžší.

      Psychiatři a psychologové. Bůh žehnej těmto Lidským Bytostem, protože pracují s ostatními lidmi a snaží se jim pomoci v jejich životech. Jsou tomu oddáni. Absolutně oddáni. Zajímavé je, že jsou to psychiatři a psychologové a přitom je většina z nich nevyrovnaná. (Smích.) A to je přivedlo k tomuto dílku skládačky – k pomoci lidstvu. Oni to vidí sami na sobě. Vědí, jaké to je. Studují to. Napravují to. Posunují se dopředu. Učí to. To je všeobecně známo. Ale když se jich zeptáte, co dělají, řeknou: Pracujeme s neměnným modelem lidského chování. Snažíme se nepravit některé z věcí, které lidé udělali. Díváme se na jejich minulost, snažíme se to opravit skrze lidské vědomí, skrze uvědomění, skrze trénink, skrze opakování. Prostřednictvím dvanáctibodového programu, pokud je to potřeba. Zbavování se závislostí, strachů, všech těchto věcí spojených se statickým modelem chování se nikdy nezmění. A v tom, moji drazí, je rozdíl mezi tím, co bylo, a co je teď.

      K tomu, co vám říkáme, si musíme opět projít seznam. Je možné přepsat všechno, co stalo ve vašem životě? Nemůžete přepsat minulost, ale můžete změnit své reakce na ni. Všechny vaše výmluvy proč děláte věci tak, jak děláte, budou záhy patřit někomu jinému, ne vám. Protože vy začnete přepisovat vlastní vzorce svého chování. Nejlepším příkladem jsou historičtí Mistři. Je to širší užití toho, co představují historičtí Mistři. Zjistíte, že jakmile začnete, nebude to tak těžké, jak jste se báli. Všechny vaše strachy, které jsou podvědomé a které v sobě nesete, jsou založené na zkušenostech z minulých životů. Čemu se vyhýbáte? Co nechcete dělat? Všechny tyto věci, některé pro vás nevysvětlitelné, mohou být vyčištěny. Už dříve jsme vám předali postup. Začnete tím, že se budete aktivně ptát. Pak tyto věci začnete praktikovat a budete chodit do míst, kam jste dřív chodit nechtěli. Začnete aktivně řídit oblasti, do kterých byste se dříve nepustili. Pokud jste nesmělí, začnete mluvit s lidmi, aniž by se vás na něco ptali. Celkem brzy si uvědomíte, že je to snazší než jste si mysleli. Poměrně brzy se přestanete vyhýbat různým věcem, protože innate (to, co je vám vrozené, inteligence těla) s vámi začne spolupracovat na vaší touze překonat podvědomé strachy a ony zmizí. To je zaručeno. Nebudete je zakrývat programy - ony odejdou. Protože přepíšete informace, které ve vás bývaly, novými informacemi, které sami vytvoříte.

 

Ego už nikdy nebude problém. Budete na sebe hrdí tím správným způsobem, aniž byste o tom s někým potřebovali mluvit, protože Duch to ví a je na vás také hrdý. Není to dost, že vás Boží láska obklopuje kamkoli jdete a říká: Bůh ti žehnej. Jsme na vás tak pyšni. Milujeme vás. A to by mělo stačit, abyste nemuseli s nikým mluvit o tom, co jste vykonali, pokud se nezeptají. Nebudete mít potřebu to ze sebe vylévat. Už to nebudete chtít. Už nikdy nezahájíte rozhovor stylem: Tohle jsem a tohle jsem udělal…“. Ani před „chlapíky“ svépomoci: Takhle jsem si pomohl já. Už nebudete muset, protože budete kompletní! I bez toho. Nesedí to všem v této místnosti, ale některým z vás ano. A některé věci je těžké slyšet

      Zlost je produktem minulosti. Zlobíte se, protože něco tuto zlost spustilo. Ta věc, která je ve vás a ozývá se, je informace. Jste naprogramováni – tímto životem nebo minulým… na tom nezáleží. Jste naprogramováni. A vy to víte, protože vás to rozčiluje. Skutečně odpovídáte emocemi. Vaše chemie se začíná měnit. Musíte to přijmout. Je to poměrně hluboké (silné). Jak by se vám líbilo odstranit tento spouštěč? Přepíšete informaci. Už nikdy nebudete mít zlost. Můžete cítit zklamání… A víte, jak to poznáte? Už nikdy nevznikne chemie zuřivosti. Všechno, z čeho se vaše srdce rozbušilo, z čeho jste se zpotili, co způsobilo doslova zablokování vaší mysli… to všechno odejde. Už nebudou žádné spouštěče zlosti. Zlost už nebude jedním z atributů vašeho života a vy si to za nějaký čas začnete uvědomovat. Zklamání? Ano. Smutek, empatie, soucit? Ano. Zlost ale už ne.

      V minulosti jsme mnohokrát řekli, že dosáhnete stavu, kdy na vás lidé budou ukazovat prstem, nadávat vám a vinit vás z věcí, které nejsou pravda a vy se jim jen podíváte do očí a jediné, co budete cítit, bude lítost, že máte špatný den. Žádná zlost, žádná reakce. Číslo čtyři - žádná reakce. Můžete dosáhnout bodu, kdy na věci, na které byste za normálních okolností reagovali, už vůbec reagovat nebudete. Nebudou mít nad vámi žádnou moc. Reakce je automatická odpověď na program, který je součástí charakteru vaší osobnosti, který nedokážete ovládat. Automaticky se bráníte, automaticky mluvíte, když slyšíte něco, co se vám nelíbí. Co kdyby bylo možné přepsat tento vzorec? Nemusíte souhlasit, ale proč byste měli reagovat? Proč máte potřebu něco bránit? Je to jen představa někoho jiného o vás, nejste to vy. Není co bránit! Když vás Bůh miluje v takové míře, jak vás milujeme, a vidí vás jako božskou bytost kráčející po této planetě a perfektně procházející svými lekcemi den za dnem, není to pro vás dost dobré?

     Když vás někdo nesprávně obviní, můžete z toho být zklamaní, můžete soucítit a přitom nereagovat. Reagujete? Nemusíte. Jak byste soudili ty, co vás obvinili? Jsou určitá slova, která byste použili v minulosti. Jak soudíte ty, co  jsou nevědomí nebo možná neinformovaní? Půjdou a udělají určité věci. Jak posuzujete ty, co nevěří v to, co věříte vy? Jak je vidíte? Věřte nebo ne, to je jedna nejtěžších věcí, mí drazí. Jak je vidí Bůh? Jak je vidí Mistři? Miliony lidí věří v určité duchovní věci, ke kterým se nutně nehlásíte. Co v nich vidíte? V jejich zápalu – co vidíte?  Řeknu vám, co vidí Mistři a nechť je to vaší zkouškou: Požehnaná je Lidská Bytost, která nachází Boha kdekoli a jakkoli, protože je to správné pro jejich cestu. Nesuďte ty, co nenašli Boha tak, jak jste ho našli vy, Staré Duše. Protože cokoliv najdou, je dost dobré pro jejich cestu teď.

      Oslavujte fakt, že touto cestou vůbec chtějí jít. A nalézejte Stvořitele v čemkoliv, co dělají. Pokud chtějí stoupat po schodech a křičet a plakat, pokud se chtějí hlásit k prorokovi, hledají totéž, co jste hledali vy. Jdou svou vlastní cestou, ve svém čase. Dívejte se na ně se soucitem, porozuměním a s radostí. Tak je vidí Bůh, Staré Duše.

      Pět věcí, u kterých jsme vás žádali, abyste se na ně podívali do svého nitra. Dostáváme se blíž k základům, že? Na každý z těch pěti bodů. Začínáte tyto věci čistit, a pokud je kterákoli z těchto věcí v nerovnováze, bude mít problém posunout se vpřed. Tohle jsme vám ještě neříkali tohle jsou atributy, na kterých byste měli sami pracovat. A pokud se vám podaří dosáhnout aspoň částečné opravy některého z nich, třeba jen záměru začít, je to jakoby se dveře otevřely. A věci, o které jste žádali, se začnou řešit.

      Neříkal bych vám to, pokud by to nebylo pravdivé. Tohle je systém ve své nejlepší podobě. Praktikujte Mistrovství s příklady, které vám byly předány v průběhu historie a začněte měnit to, kým jste, abyste se posunuli k tomu, kým budete. A to je to, co změní Zemi. To změní Zemi. Tohle je současným úkolem Starých Duší. A tak to je. 

KRYON

Síla soucitu

 

Živý Kryonův channeling Seattle, Washington, 6. srpna 2000

 

     Zdravím vás drazí, JÁ JSEM Kryon z Magnetické Služby.

     Není nic sladšího než shledání a někteří z vás na něj čekali dlouhý čas. Konečně vás vidím tváří v tvář v lidské formě, v čase proudů energie lásky k rodině. Zdravím čtenáře, ačkoliv se nevidíme.

Je to živý channeling pro mnohé poprvé a přece to doopravdy poprvé není. Pro nás, kteří víme, kdo jste, se radujeme z vaší přítomnosti právě v okamžicích, jaké jsou tyto. Ačkoliv si to možná neuvědomujete, často jsme tu seděli před vámi a milovali vás.

     To se může stát jen v čase a způsobu, jako je tento, kdy budete sedět před Duchem Svatým. Může to být jediný čas, kdy můžete říci Duchu Svatému: Přeji si sdílet energii soucitu a sedět pár minut bez jednání. Drahá lidská rodino, cokoliv se stane ve vašich životech, vy máte tuto sílu, tak ji užívejte nyní, jestliže si to přejete, je v souladu s tím, co vám chceme říct.

     Právě teď tvořte a představujte si, jak jsou vaše životy čisté, volné, plné míru a bez trápení a problémů. Ti z vás, kteří sem přicházejí s buněčnou nemocí v těle, vizualizujte si dobu, než se to stalo. Cítíte míruplný pocit jako byste seděli před Duchem Svatým. Říkáme vám, když si to tak vizualizujete, a požadujete to jako vám vlastní, přivedete to do reality tak, jak to tvoří vaše mysl taková je síla vašich interdimenzionálních darů.

     Nechte „doprovod“ (bytosti a energie zde přítomné spolu s Kryonem), aby tento večer proudil mezi židlemi, dovolte, aby se dotýkal vašich rukou, ramenou a nohou. Čtenáři, jsi v tom také zahrnut, dříve jsme často mluvili o tom, jak vidíme „nyní“ – toho, kdo je zahrnut do poselství, které je zde obsaženo. Toto je i vaše setkání!

     Buďme v době, kdy vás Duch Svatý miluje. Buďme v čase, kdy jste klidní, zklidnění před Duchem Svatým, dokud nebude vhodný čas něco říct, udělat, cítit. BUĎME TEĎ v tomto vzácném čase, kdy hustota lásky Boha proudí mezi vámi a námi - jsme rodina. Není nic velkolepějšího nebo většího než tento moment universa – nic velkolepějšího a většího než vy. Cítíte lásku a čest, kterou Kryon a jeho doprovod pro vás má.

     Při čtení této zprávy si mnoho z vás řekne: „Oh, Kryone, my jsme si zvykli, že přijdeš blahopřeješ nám, uznáváš nás a miluješ nás. Pak se někteří ptají Je to něco, co jen Kryon dělá? Tím, že se na to ptají, nerozumí multidimenzionalitě Ducha Svatého. Nevíte, co je zde? Je zde láska Boha. Nerozumíte, kdo sedí před vámi? Nerozumíte, že sedíte v přítomnosti všeho? Nerozumíte tomu, že co je tady, je všude? Na mnoha úrovních, všechny bytosti znají tento moment! To není zpráva od Kryona. To je zpráva od všeho zpráva z rodiny, sdílená členy rodiny. Je obtížné vysvětit, jak takové věci mohou být v časovém ohraničení. Vězte toto: Všechno-co-je-Bůh ví vše o tomto okamžiku... že sedíte na židlích s očima na stránce nebo ušima poslouchajícíma tato slova. Takto důležití pro nás jste.

     Rodino, je tu energie náležející tomu, o čem si přejeme hovořit, mimo jiných věcí, tuto noc. Je to energie nového jazyka – tu, kterou v minulých zprávách identifikujeme jako Třetí Řeč. Tento jazyk reprezentuje typ komunikace, kde si vás všechny části Boha uvědomují jako užívajícího tento jazyk. Může být těžké si představit, jak to může takto být. Vaše vlastní dualita nemá dost porozumění pro záběr rozsahu Boha, když jste tu.

     Říkáme vám, že VŠE v Bohu ví, že tu sedíte na židlích, čtěte nebo posloucháte. Bůh ví vše z vašich životů. Oh, Lidské Bytosti, máte představu, kdo vy jste! Tohle je jediná planeta svobodné volby ve vesmíru. Je jediná obydlená anděly, kteří testují, jací jste a jako jediní tak můžete měnit svou vlastní realitu. A vy se divíte proč vás tak milujeme?

     Je mnoho přicházejících na planetu, kteří nikdy neviděli 4D - nic o tom nevědí a ještě tomu nerozumí. Možná si myslíte, že jen tehdy, když se vrátíte domů, tak budete schopni vidět zpět a říct, Oh, nyní rozumím, jaká Země byla. Jaký to byl test a výzva. Není to tak, protože celý obraz a sílu toho, to můžete poznat už teď, když tu sedíte na židlích. Věci se mění, včetně schopnosti chápat co je interdimenzionální. Tento šperk vesmíru, který nazýváte vaším planetárním domovem, je jedinečný. Nikde jinde není žádné takové místo s takovou energií jako má Země. Co se děje, bude tak moc ovlivňovat vesmír na buněčné úrovni – a vy to víte.

     Na buněčné úrovni znáte lásku, která je zde dnes prezentována. Můžeme tady jen sedět a gratulovat vám, není třeba nic říkat. Můj partner říká, že tu můžeme být několik dní (co Lee říkal v jeho lekci). A můžeme. Jakmile jste se rozhodli přijít a posadit se, věděli jsme to. I když někdo přišel na toto setkání na poslední chvíli, věděli jsme to. Rozumíme potenciálu vašeho záměru a dokonce i potenciálu, kde budete sedět. Oh, drazí, my známe vaše pravá jména. Vy jste rodina, a my jsme zde, abychom vám gratulovali a blahopřáli.

     Někdo řekne: Nenapsal jsem žádnou knihu ani neudělal nic působivého. Proč mně? Oh, opravdu? Venku je mír, není? Lidské Bytosti. Podívejte se na vaši komunitu a na vaši zemi. Je ve válce? Řekněte mi, Lidské Bytosti, je to déšť ohně? Je Země odsouzená k záhubě? Vy říkáte, že jste nic neudělali a přece jste změnili realitu planety! Sedíte v energii, kterou nikdo nepředpovídal a uvnitř je potenciál, který nikdy předtím nebyl viděn. Vaše změna je směrotvorná! Změnili jste největší předpovědi v tisícileté historii planety. A nyní zde sedíte v realitě, kterou nikdo z vás neočekával, když jste sem dorazili. Cítíte se zvláštní? Ano, to byste měli!

     Kolik z vás si je vědomo, že realita času byla změněna díky vám? Kolik z vás si je vědomo, že vlak lidskosti, ve kterém sedíte, se pohybuje rychleji? Řečeno metaforou - právě cítíte pohyb vozů! Je to rychlejší pohyb než kdy předtím, dosud tak ještě vaše hodiny neměřily. Je to zrychlení času a mnoho z vás si je toho vědomo. Mnoho z vás cítí úzkost skrze toto zrychlení, a i toho jste si vědomi. To je to, co se děje, když 4D bytost zažívá 7D. Jsme tady, abychom vám řekli, že Mír bude stále. Rozumějte částem Boha, kterými jste. Ztište sami sebe a natáhněte ruce k Duchu Svatému a nechte se pohltit tímto okamžikem.

(Pauza...)

 

     Jedinečné Lidské Emoce

     Naše učení tohoto setkání se začíná a otvírá věcmi, které jsme předtím neprobírali. Je to opravdu interdimenzionální Lidské Bytí, o kterém mluvíme – a rozšíření minulých učení (která byla dána v Santa Fe v Novém Mexiku). Přejeme si vám říct o něčem, co všichni víte, ale ještě jste o tom neslyšeli. Přejeme si vám říct něco, co je pro Lidské Bytosti na této planetě jedinečné něco, co neexistuje na žádné jiné planetě, která má inteligentní formy života. Přicházíme vám říct o Božím citu.

V minulosti jsme tuto emoci naznačovali, nyní ji plně odkrýváme. Lidé jsou jediní, kteří mají spirituální emoce na této planetě a jediní s interdimenzionálními emocemi ve Vesmíru. Tento emocionální atribut přechází mezi naší a vaší stranou. Přichází nedotčený do Člověka, když se on nebo ona narodí, a je to atribut Boha. Veškeré emoce a vaše schopnost je cítit - to je atribut Ducha Svatého, což je posvátné. Můžete říci: Kryone, viděli jsme zvířata cítit emoce. Co s tím? Dovolte mi vám říct, že to, co jste viděli u zvířat je instinktivní a ne posvátné. Ačkoliv jste u nich mohli spatřit mnoho očividných emocí, zvířata necítí abstraktně. Nemohou se smát a být naplněni radostí z něčeho abstraktního. Nemohou cítit závist nebo smutek z budoucnosti, tak jako to můžete vy. Ačkoliv můžete číst o jejich osobnostech mnoho věcí, nemají ten samý druh posvátného cítění jako máte vy. Mohou vás milovat, ale nemohou milovat koncept Boha. Mohou cítit smutek nad ztrátou, ale ne nad potencionální ztrátou. Tudíž jsou posvátné emoce atributem, který zahrnuje minulost a možnosti budoucnosti. To umožňuje radost ze vzpomínek, stejně tak jako radost z budoucnosti. A také oslavuje neviděné.

     Emoce jsou části reality vaší vlastní mysli a těla. Můžete používat emoce jakýmkoliv způsobem, který si vyberete, a my vám říkáme, že toto je posvátný atribut Boha. Tato lekce je o něčem, co cítíte běžně, ale je posvátná a tvořivá pro užívání Lidských Emocí. Lidské emoce se právě reálně mění!

 

     E.T. a Emoce

     Jak jsme naznačovali v minulosti, to je to, co je přitažlivé pro ty, kteří vás navštěvují (mluvíme o E.T.). Řekneme vám to znovu. Chtějí se dozvědět tajemství vaší schopnosti měnit realitu. Chtějí se dozvědět tajemství něčeho, co nemají, ale co vy máte a to jsou posvátné emoce. Kryone, můžeš nám povědět o plném dosahu Lidských emocí? Ano, mohu. Povím vám o vaší možnosti pohybovat se mezi jakoukoliv emocí, kterou si vyberete. Všechny emoce mají místo ve změně v interdimenzi-onálních atributech, které tvoří to, co nazýváte realitou. Ale jedna z nich je králem!

 

     Nejsilnější Spirituální Emoce

     Co myslíte, která je nejsilnější emoce na planetě? Někdo řekne: Může to být zlost - kvůli ní zemřelo více lidí než na nemoci. Válka za válkou pustoší naši planetu kvůli zlosti mezi zeměmi a nelidskost je výsledkem. Lidé zabíjejí jeden druhého příšerným způsobem jako výsledek zlosti, hněvu, vzteku. Je to nejsilnější emoce? Ne, není.

     Kryone, tak to může být strach. Strach je zodpovědný za úzkosti a smutek. Strach odpovídá tomu, čemu můžu čelit zítra. Je to emoce, kterou jsem si přinesl s sebou do této budovy dnešní noc, jak jsem tě poslouchal anebo seděl a četl tato slova. Někdy si nemohu pomoci, ale cítím to a stále mě to svírá. Ne. Strach není největší emoce, ale stejně si přeji vám říct o jeho síle.

    Poslouchejte, členové rodiny: hovořím k vám přímo. Jestliže strach narůstá skrze vaše těla právě teď, ztište se na okamžik a následujte Lásku Ducha Svatého a posvátné věci, které jsou tady plynoucí skrze vás, od hlavy až k patě. Chápejte, že máte moc vstát z těchto židlí jiní, než jste sem přišli. Jestliže chcete vědět, co vás uzdraví, povím vám to. Tato energie tady vyzrála se životní změnou... Právě tam, kde sedíte.

     Přestaňme teď na chvíli vyučovat. Je čas na uzdravování a možná to je důvod, proč jste sem přišli, nebo proč toto čtete. Jsou tady někteří, kteří by rádi upustili od slibů a my vám s tím můžeme pomoci (mluví se o slibech z minulých spirituálních životů). Možná jste to chtěli udělat později? Můžete to udělat hned. Proč to neudělat před svitou (skupinou kolem Kryona), která vás tak moc miluje?

     Chceme vám předtím něco říci: Nemusíte nic říkat nahlas jen si to řekněte potichu pro sebe: Ano, toto je pro mě. Upouštím od slibů, se kterými jsem přišel od slibu celibátu, od slibu být osamocen, od slibu být šaman nebo lékař/léčitel odsunut na okraji společnosti, nepochopen a obáván. Již to nechci více. Přeji si mít hojnost ve svém životě. Chci obživu. Chci lásku Boha jako mou stálou společnost. Nechci se nikdy víc trápit. Upouštím od svých slibů z minulých životů tady a teď.

     Slyšíme tě, šamane. Slyšíme tě, knězi. Je to čas změny. Proč nejdete vpřed a neuděláte nové sliby: Slibuji ve jménu Ducha Svatého vibrovat tak vysoko, jak jen je to možné abych se přiblížil(a) k Bohu, a na místo, které je nazýváno Nebem ta energie přichází s tím, jak se přibližuji ke svému Vyššímu Já a objevuji svou božskost. Toto je můj slib. A během toho budu milován(a). Během toho nebudu osamocen(a). Během tohoto procesu budu mít obživu. Slyšíme vás, drahá rodino.

 

     Soucit, Duchovní katalyzátor

     Ne, strach není nejsilnější emocí. Ani zlost. Nyní vám řeknu, co to je. Je to atribut lásky. Můžete říct: Oh, to je velmi, velmi hezké a my věděli, že to řeknete. Ano, ale není to ve skutečnosti láska. Chystáme se identifikovat atribut emoce, která je centrem Třetí Řeči. Třetí Řeč je definována jako jazyk mezi Lidským Bytím a Vyšším Já. A také obsahuje něco, co je katalyzátorem síly. Nazývá se soucit. Je těžké definovat Třetí Řeč pro tuto dimenzi. Když Lidské Bytosti ucítí opravdový soucit k rodině, k sobě, k planetě, energie komunikace bude tvořivá tak, jako dosud nikdy nebyla, a vy to můžete cítit.

     Někteří z vás mohou takové věci cítit během meditací. Někteří z vás cítí takové pocity, když se modlíte. Mění se to v soucit. Kolik z vás si je vědomo zpětné vazby pocitů, když meditujete – zaplaví vás nebo mravenčí nebo se dotknou na hlavě? Kolik z vás si uvědomuje, co to je? Přivádíte sebe sama na úroveň, kdy můžete cítit zážitek energie soucitu. Touto aktivovanou komunikací cítíte zpětný dotek průvodce energie a Vyššího Já.

     Říkáme vám, že soucit je spouštěčem během vaší komunikace s Duchem Svatým. Mluvíme o vytváření „síly (tloušťky) lásky“. Je to soucit, co je klíčem, a když cítíte soucit, vrátí se vám to jako dvousměrná interakce. Začínáte nás cítit, když cítíte soucit, jako energii ve vás. To tvoří komunikaci. To překládá nepřeložitelné. Jsme tu, abychom vám řekli, že toto je jenom vaše. Zvířata necítí posvátný soucit, vy ano. Nic jiného žijícího na vaší planetě nemůže vytvořit tento druh energie, ani nikdo, kdo teď váš svět navštíví.

 

     Více než E.T.

     Ve vesmíru jsou tací, kteří jsou na cestě, která je velmi odlišná od vaší. Nemohou se rozvinout duchovně jako planeta, není jejich záměrem to udělat. Ve „stvoření“ mají všechny věci svůj důvod, a ačkoliv toto vám nikdy nemůže být vysvětleno k vaší spokojenosti, stále dokola vám říkáme, že Země je unikátní a oddělenou formou života ve Vesmíru.

     Někteří z ostatních vás stále ještě navštěvují, tak jak jejich dovednosti, schopnosti postupují v rozsahu porozumění fyzickému vesmíru a způsobu, jak to všechno pracuje. Některé z nich nazýváte E.T. Někteří z nich se o vás tak moc zajímají, že si vás odvezou sebou, aby vás studovali. Skrze proces paralyzujícího rizika odvádějí člověka po člověku. Prosím, dovolte mi vám sdělit, o co se doopravdy zajímají: o vaše emoce, speciálně o soucit. Chtějí se dozvědět o energii soucitu pro jeho sílu. Je to léčení. Je to Třetí Řeč, kterou chtějí znát. Vaše emoce jsou tak silné, že některé jsou nyní vyživovány vaším strachem. To je doklad, jak jste unikátní. Proč ještě, jak se zdá, chtějí studovat rozvinutou rasu s takovou vervou?

 

     Meditace a modlitba

     Drazí, dovolte mi zeptat se vás – Jak meditujete? Jak se modlíte? Soucit je jazykem spolutvoření. Kolik z vás tvoří pro sebe sama? Nyní jsme téměř na spodní hranici v praktikování. Sedíte před Duchem Svatým a říkáte: Oh, Duchu Svatý, potřebuji toto a tamto. ? Říkáte: Oh, Duchu Svatý, potřebuji ti vysvětlit něco předtím, než mi můžeš pomoci; potřebujete vědět, jak to či tamto funguje.?

     Drazí, známe přesně, co vy potřebujete, a milujeme vás. Lidské Bytosti, víme o vás všechno, tak nám nemusíte nic vysvětlovat! V době starých energií jste nás chtěli informovat o lidských potřebách, ale to byla doba dávno před Třetí Řečí. Byl to čas, kdy závoj byl hustý – předtím, než se hnula mřížka.     Dokonce se někteří z vás trápili, že jsou sami... už vám to nemusíme vysvětlovat. Nikdy nejste sami!

     Co vaše spolutvoření, synchronizace a léčení? Jak to děláte, možná se ptáte? Proč se to nedělo v každé době? Odpovědí je to, že jste často užívali příliš mnoho slov! Přijďte, ztišení, a sedněte si před Ducha Svatého. Víme vše, co se děje ve vašich životech. Berte to na vědomí a buďte tiše před majestátností Boha. Staňte se soucitnými a splyňte se svým Vyšším Já.

     Abyste cítili hloubku síly vašich životů a stálý vztah s vaším Vyšším Já, učte se rozvíjet soucit jak ho cítit v duši a srdci. Pociťujte soucit s druhými kolem vás mějte soucit se situacemi, ve kterých jsou mějte soucit pro lidskost a Zemi. Vizualizujte si věci, které si přejete, tím začíná jejich spolutvoření. Vizualizujte si sami sebe bez nemocí, smutku a úzkostí. A pak se těšte z těchto pocitů! Oslavujte čistotu a průzračnost vaší existence.

     Nyní mějte soucit pro tu část Boha, kterou jste vy. Mějte soucit s dětmi Země, ačkoliv můžete říct, že to nesouvisí s tím, co nyní potřebujete, stejně to dělejte. Nerozumíte, co dělá tato nová energie úžasně tvůrčí síly, že soucit, který tvoříte, vypráví celý příběh Vyššímu Já a otevírají se kanály pro komunikaci.

     Soucit je šifra Třetí Řeči, a když jste schopni užívat soucit ve svých modlitbách a meditacích a vizualizacích, odpovědi a řešení přijdou. Soucítění tvoří synchronicitu. Tvoří vaši realitu. Tvoří uzdravování ve vašem těle. Skrz celou historii všichni mistři, kteří k vám kdy mluvili, chtěli mít soucit. Podívali jste se do jejich očí? Viděli jste ho? Kryone, můžete říct, jak jsem to mohl udělat? Jsou to historické postavy. Oh, stvoření linearity, nerozumíte vašemu původu? Ve skutečnosti jste se dívali do jejich očí, jako to dokonce můžete udělat v tento okamžik. Všechny minulé i přítomné avatary planety můžete kdykoli navštívit ve vašem reálném 4D čase. Věděli jste to, že? Podívejte se do jejich očí. První věc, kterou uvidíte, je trvalý a pokračující soucit. To je jejich jazyk!

     Jeden z avatarů, který je nyní na planetě – muž, kterého nazýváte Sai Baba, upevňuje a kotví soucit pro lidstvo. Soucit proudí skrz něj...Všichni avataři, od Eliáše dále, měli soucitnou duši. Podívejte se na záznamy jejich slov a na to, co dělali. Právě jako oni, máte dar pro rozvoj a tvoření. Je to Třetí Jazyk. Je nevysvětlitelný. Je božský.

 

     Energie vašich Andělských průvodců a učitelů

     Drahá interdimenzionální Lidská Bytosti, přejeme si říci ti něco, o čem jsme zatím nediskutovali. Něco o tvém vnímání interdimenzionálních průvodců, andělů a učitelů kdykoliv je voláš, vnímáš jakoby božskou energii. Nikdy předtím jsme neotvírali téma tohoto druhu, protože je to interdimenzionální informace a něčemu byste dřív ještě nevěřili.

     Lidé, zatímco jste ještě na druhé straně závoje, vidím vás jako božské části celku. Vím, kdo jste. My víme, kdo jste. Jste důležitou částí v celistvém plánu. Chtěli byste vědět, jaké je vaše spirituální jméno? Nemohu vám ho říct. Jak bych mohl? Je interdimenzionální, neviděné a neslyšené, stejně jako „doprovod“ kolem vás (svita bytostí a energií, která vás doprovází).

     Je to důkaz vaší linearity, když mi chcete představit své průvodce. Chcete je umístit do vaší vlastní lineární časové konstrukce a chcete jim dát tváře a křídla. Je pro vás vhodné to udělat, pomáhá vám to brát je osobně do vaší vlastní reality. Ale není to nic, co by jim bylo podobné.

     Před mnoha lety, ve staré energii, jsme vám řekli, že jsou nejméně tři průvodci pro každou Lidskou Bytost. Kolik z vás vědělo, že jsme k vám mluvili v metaforách? Mnohé z toho, co jsme vám předávali v písmu a v channelinzích v minulých letech, bylo tohoto druhu. Abyste s tím mohli pracovat, museli jsme personalizovat interdimenzionální informace - byla to jediná cesta.

     Přáli jsme si vám dát správné informace o posvátnosti energií vašich průvodců/andělů. Dali jsme vám číslo 3 jako metaforu... akční číslo. Řekli jsme vám o mateřské/otcovské energii ve stejný čas jako o energii syna/dítěte. Také jsme vám dali informaci o energii Ducha Svatého. Toto je interdimenzionální trojice, neboli Nejsvětější Trojice, kterou jste byli schopni přijmout. Otec, Syn a Duch Svatý jako metafora pro Boha, který je ve vás. V budoucnu vám dáme více informací, ale základem je číslo 3.

     Jsou tři průvodci nebo víc? Nemohu vám to říct. Neboť jsou nespočítatelní. Jak chcete spočítat energii? Jděte k oceánu a dívejte se na vodu. Zeptejte se sami sebe: „Kolik je tu vody?“ (smích) Je to energie. Je to Božská energie, která vás obklopuje až do 27 stop! (8 metrů)

     Dovolte mi říci vám něco velmi speciálního o hustotě průvodcovské energie a o soucitu, této energetické polévce, ve které voláte své pomocníky a učitele. Jsou tři odlišné osobní zdroje energie kolem vás:

(1)   energie členů Lidské rodiny, kteří zemřeli na této Zemi, ale kteří jsou stále s vámi,

(2)   energie těch, kteří vám byli přiděleni při vašem narození (toto se mění s vaším osvícením, jak rostete), a

(3) atribut vás samotných, což je váš vlastní průvodce! Jak jinak si myslíte, že by planeta měla tak  skvělý plán pro vaši synchronicitu a spolutvoření? Už jsme vám to řekli: Dílky a části božství, jste na mnoha místech ve stejný čas. Tudíž, jak tu sedíte, můžete si myslet, že nejste kompletní; nicméně tyto části jsou stále s vámi a také na jiném místě. Je to způsob interdimenzionality. Dočasně to

     přerušuje 4D, která vyžaduje místo a čas, což je absolutní měření ve vaší realitě.

     Ani vám nemohu vysvětlit energii průvodce, když žijete v jedné dimenzi. Mohu vám jenom říct, že tato polévka, hustota energie, kterou nazýváte průvodci/andělé/učitelé, je silně kolem vás a má tři části. A pokud chcete vědět, jaký je hlavní atribut - je to soucit. Interdimenzionálně je s vámi stále. Někdo z vás řekne, že to nikdy necítil. Opravdu? A co tehdy, když jste „cítili“ ty členy rodiny, kteří již zemřeli? Myslíte, že to byla jen vaše představa? A co právě teď? Jsou pryč nebo ne? Nikdy jste to zcela nepochopili! Kdyby ano, pak byste se z toho těšili a oslavili to.

     Také musíte pochopit, že tato podpůrná energie musí být aktivována skrz váš záměr/rozhodnutí. Milióny z vás přišli a odešli, aniž by kdy pochopili svoji sílu   bez uvědomění si, že mohou aktivovat svoji sílu 3. Toto bylo vždy Kryonovo učení, ale nyní můžete plně a pevně uchopit to, co to znamená. Jaké shledání (znovusjednocení)!

     Přejete si aktivovat skupinu kolem vás? Zkuste soucit. Tento doprovod je stejný u každé Lidské Bytosti. Ačkoliv obsahuje individuální energie, vždy je v něm i hlavní atribut jednoty, která patří všem. Je to část, kterou jde těžko popsat. Jak můžete být na mnoho místech ve stejném čase? Jak mohou být průvodci a andělé jednotliví a přitom pohromadě? Vyžaduje to, abyste plně porozuměli nejméně 11 dimenzím v centru vaší fyziky. Neviděné je normální. Zvykněte si na to!

 

     Přezkoumání informace změny průvodce

     Šamani, před 11 lety jsme vám dali informaci, že může být změněn průvodce, jestliže dáte vědomý souhlas pro včlenění čistoty zaměřené na proces vzestupu. Tato metafora znamená změnu energie, která vás doprovází. Tato energie nejprve přichází jako neutrální, jakmile se stane změna doslova je stvořeno nové plavidlo energie, které může obsahovat vaši novou sílu. Před 90 dny jsme vám řekli, co může následovat, když si dáte záměr být v lásce Boha. Mnozí, kteří to udělali, byli ohromeni darem soucitu, pamatujete? Prožívali náhlý příval empatie pro ostatní lidi, zvířata a pro Zemi. Bylo to probuzení nové části jich samých. S tímto uvědoměním přichází ještě větší dar tvoření vlastní reality. 90dní? Skutečně to bylo tolik, ale zároveň šlo o metaforu dokončení.

     Kryone, jak to myslíš, že už nemohu spočítat své průvodce? Já je cítím. Absolutně vím, jací andělé jsou kolem mě. Vnímám Gabriela a Michaela a Rafaela. Co na to říkáš?

     Drazí, energie je neomezená, ale vy ji chcete udělat určitou. Můžete spočítat energii na prstech? Můžete to udělat, jestliže se pro to rozhodnete, ale možná je čas si přiznat, že ti, které cítíte, jsou všichni nekoneční. Je to velkolepější a větší, než si myslíte. Zvyšují vaše vibrace, více čistí váš záměr, zvyšují energii. Jak to chcete spočítat? Jak jen tomu můžete dávat jména? Právě jméno Michael prozrazuje energii zástupu... Kryon je jednou částí té skupiny. Ale stejně tak můžete vnímat výjimečnost/jedinečnost, protože to skrývá oceán aktivity.

     Proč vám o tom říkáme? Protože chceme, abyste porozuměli, že soucit, který jako Lidské Bytosti máte, je základem překladu Třetí Řeči, kterou komunikujete s průvodci. Zajišťuje spolutvoření, synchronicitu a některé další věci, o kterých se vám právě chystáme říct. Tvoří se energie, která je daleko za hranicí toho, co potřebujete pro sebe. Přejeme si vám říct, co tato nová informace pro vás znamená v globálním rozsahu změnu celkové představy reality na Zemi.

 

     Pomoc planetě

     Poslouchejte mě: Jsou věci, které právě přicházejí na Zemi, které potřebují soucit. Volají na vás, abyste jim věnovali energii a soucit - prostředek změny reality. Pokaždé, když sedíte se svými vlastními problémy, chceme, abyste do nich okamžitě ve stejný čas promítali soucit. Protože soucit, který cítíte k dětem, k umírajícím a ke zmatku, je změněn v moudrost Boha. Je to katalyzátor, který také tvoří synchronicitu, a aktuální realitu kamkoliv se zaměříte. Tvoří světlo pro ty, kteří si vybrali novou cestu. Tvoří světlo pro ty, kteří potřebují nové postupy a invence. Máte silnou energii, když ji užíváte s ostatními lidmi. Nyní se vás ptám, jak probudit soucit u dalších členů vaší rodiny.

     Pamatujte, my víme, co bude následovat. Duch Svatý není prázdnota/vakuum týkající se vás, vašeho života nebo Země. Právě teď, a po několik příštích let, musí být rozhodnutí tvořena skrze soucit s tím, co nazýváte Středním Východem. Kryon tam bude, skrze channelera, jehož právě čtete či slyšíte – v říjnu 2000. Chceme, abyste na to pohlédli se soucitem. Až příště budete meditovat, přejeme si, abyste měli soucit pro ta rozhodnutí tam. Vizte neřešitelné vyřešeno. Představujte si, že se to stalo. Nepokoušejte se o tom dělat závěry. A jak si budete vizualizovat tyto zázraky, řekneme vám, že váš vlastní život se stejně tak posune a změní. Je to všechno spojeno v celek. Budete se cítit plni míru, jak to žádáte ve svém srdci. Je to cesta opravdové práce.

     V místnosti plném Lidských andělů v takovém počtu (mluví asi o 250 lidech, kteří sedí před Leem), kde všichni máte čistý soucit soustředěný na jednu věc, musíte být ohromeni tím, co můžete udělat. Jaká obrovská energie to je a jak pracuje. Jak si myslíte, že tvoříte novou realitu planety v r. 2000? Co zastavilo vyskytující se proroctví konce světa? Dostatek soucitu Lidských Bytostí na Zemi mezi r. 1963 a 1987, lidskost zvrátila věci k lepšímu. Sedím před mnohými z vás, kteří to udělali. Je tady obrovská láska! Kolem židlí, kde sedíte - oslavujeme Lidské Bytosti! Oslavujeme tuto rodinu! Je tu ještě něco dalšího. Na Zemi jsou země, které potřebují váš soucit a vaši pozornost. Budeme o nich mluvit jindy, znova a znova. Říkali jsme vám o planetární energii – něčem, co zveme Nový Jeruzalém. Týká se planetárního atributu a planetárního potenciálu, není to místo v Izraeli. Je to metafora, a to jméno je plné slibu a míru pro planetu. Drazí, ale vyžaduje to, že celá Země bude spojená, nejen ti z kontinentu, kde sedíte (mluví o Americe).

     Je tu jeden celý kontinent, který nedostal šanci k plnému probuzení, zatímco čtete tuto stránku. Jsou také zapojeni ve válečných konfliktech a starých kmenových záležitostech. Jsou zapojeni do strachu a nenávisti. Jsou zapojeni do denního přežití, což dokonce považují za duchovní cestu. Ironií je, že představují kolébku zrození Člověka, který je nyní na planetě a přitom mají potíže.

To není politická záležitost, protože do toho Duch Svatý nezasahuje. Ne, je to rodinná záležitost. Příště si sedněte, soucitní, tvořte energii soucitu a posílejte ji do všech zemí a všech kmenů Lidské rodiny na kontinentě, který nazýváte Afrika. Před 11 lety jsme vám řekli, že určité procento lidí odejde, aby usnadnilo změnu na konci doby (Kryon Kniha První). To vidíte teď. Nicméně, jste zároveň v nové energii, kterou jste stvořili, a začínáte si uvědomovat, že to můžete změnit. Chcete to změnit?

     Oh, členové rodiny, narození v duchovním blahobytu v porovnání s jinými v jiných zemích, obraťte svůj soucit na Afriku, protože tato energie se musí změnit pro celou Zemi, aby mohlo dojít k Posunu. Dívejte se na rodinu v Africe jako na bohatou, s hojností jídla a dobrým zdravím. Nepřemýšlejte nad tím, jak se to stane! Místo toho si to představujte, jako by to bylo. Spatřujte řešení pro každého z nich. Představujte si, jak se stávají moudří a harmoničtí.

     Vizualizujte mír!

 

     Další předané potenciály

     Před 11 lety jsme vám dali potenciál, který se týkal r. 99. Viděli jste ho v bílé knize Konec Času. Naznačili jsme, že je diktátor, který může na Zemi v r. 99 tvořit chaos, a on to udělal. (Mluví se o potenciálu na str.23 Kryonovy Knihy „Konec Časů“, což se ukázalo být Kosovo). Vytvořený chaos byl o genocidě. Bylo to poprvé na Zemi, kdy nepravděpodobné seskupení volného pásma řeklo hlavě země: Nezáleží na nezávislosti vašich hranic - žádná osoba nebo země se nemůže dopustit genocidy na svých lidech.

     Tenkrát jsme vám řekli o této možnosti. Potenciál byl tak silný, že se to stalo přesně podle časového plánu a teď je tu jiný takový potenciál. V r. 2002 je tu nový potenciál pro jiný soulad tohoto druhu. Je to potenciál souladu v soucitu, kdy se lidé na Zemi spojí, aby vytvořili změnu bez násilí nebo války a bez zabíjení Lidských Bytostí. Je to obrovský potenciál a představuje Lidskou evoluci. Je to Duchovní vědomí v praxi. Ale máte výběr v časové linii. Uvidíme, co s tím uděláte, drazí.

 

     Nejprve se postarejte o sebe

     Chcete pomoci těm v Africe žít místo toho, aby umírali? Přejete si pomoc tvořit řešení pro Střední Východ? Jestliže ano, musíte začít u sebe. Nazýváme to „sedět na zlaté židli“. Učili jsme vás to znovu a znovu. Až teď, interdimenzionální Lidé, s touto silou lásky a soucitu kolem sebe, možná rozumíte? Vytvořením vlastního majáku budete ve skutečnosti pomáhat směrovat ostatní členy rodiny do bezpečného přístavu na zeměkouli. Jak zářivé je vaše světlo? Nemůžete udělat pro zbytek rodiny, která směřuje na skály, víc než rozzářit své vlastní světlo!

     Co takhle soucit pro vás samotné? Co takhle zmenšit veškerou zlost směrem k těm, kteří s vámi nebudou mluvit? Co takhle odpustit těm, kteří ve vašem životě vykonali neodpustitelné, a tak vás značně poznamenali? Jak je to se soucitem pro vás? Je čas vidět to dítě (ve vás i v nich), které je anděl. Dáme vám více později, ale teď vám obrazně říkáme, že jestliže stojíte mimo všechny ty věci, které byly lidské a jste schopni „vidět“ anděla uvnitř, bude mít tvář dítěte. Mělo by mít nevinnost a bezpodmínečnou lásku vašeho nitra. Vy si tak často děti asociujete s posvátností. Nyní víte proč.

     Je čas mít soucit k sobě samým. Sedět na zlaté židli. Cítit zázraky, které jsou tu dnes pro vás. Čtenáři a posluchači, dovolte, abychom vám řekli, že tu v prostoru kolem vás je energie, která je vzácná a která naléhavě prosí o přijetí. Jestliže jste ochotní cítit teď soucit, budete ohromeni odezvou našeho soucitu. Protože je zde kolem vás a vašich židlí doprovod, který vás chce obejmout a vzít do náručí.

     Dnes v noci jsme vám předali tajemství. Zveme mnoho z vás, abyste se zvedli z místa, kde teď jste, a až bude čas, opustili tento prostor jiní, než jste sem přišli. Oh, šamani, lékaři, duchovní, viděli jsme vás ve vašich minulých životech a slyšeli jsme sliby, které padly tuto noc! Dali jsme vám tajnou informaci, která je stejně stará jako vy sami – umožnění změny reality soucitem. To vám umožní modlit se a meditovat jinak. Pomůže vám to dát věci do pořádku.

     Nemůžete spočítat Boha. Jsme jednotliví a přece nekoneční. Jsme písek času, který se děje „v nekonečném okamžiku“. Jsme centrum fyziky. Jsme Bůh. Jsme rodina. Také jsme do vás zamilovaní. To je ta zpráva. Máme nějaký program? Oh, ano. Je to být s vámi se soucitem. Je to energie partnerství s Bohem, jak jsme říkali od chvíle, kdy jsme začali s tímto učením. V této polévce, kterou nazýváte energií kolem vás, je řešení vašich nejsilnějších životních volání.

     Drazí, jak pozvedáme misky našich slz radosti z umývání vašich chodidel, cítíme hluboký soucit. Dnes to byl návrat domů. Mnozí pocítili dotek Ducha Svatého předaný jako hluboké potvrzení, že to není jen mluvící muž, kterého slyšíte a čtete. Ne, je to skutečná návštěva Ducha Svatého.

     Nejtěžší věc, kterou děláme, je odchod. I teď váháme, přejeme si zůstat a jednoduše vás v tichosti obejmout. Ale je pravý čas – je vhodné se nyní vzdálit. Nikdy dříve v historii lidstva nebyl takový čas, kdy bychom měli víc duchovního spojení s anděly tvářícími se, že jsou lidmi. Je to div, že si nyní přejeme zůstat?

     Odejděte odsud se svatyní vlastního tvoření ve svém životě. Obklopte se láskou Boha. Vytvářejte dlouhotrvající duchovní světlo, které může změnit samotnou Zemi! Vězte, že je to vesmírné světlo a patří všem. A je to tak, že vám dnes byla předána tajemství. A také věda vám dnes byla doručena. A tak to je, že vše, co jsme vám dnes řekli, je pravdivé a známé na buněčné úrovni celého lidstva.

A tak to je, drahá rodino, že vás opět uvidíme.

Kryon

 

     Informace zde uvedené jsou volné a dostupné k tisku, kopii a rozesílání dle vašeho přání. Autorské právo nicméně zakazuje prodej jakoukoliv formou kromě vydavatele.

Zdroj: https://www.kryon.com/

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Jani (https://www.vedomisvetla.webnode.cz/).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Je to v DNA

Kryonův channeling živě
Přijato Lee Carrollem v Kelowna, BC, Kanada
28. června 2008

 

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události naživo obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  - na rozdíl od tištěného textu. Takže  si vychutnejte tuto obohacenou zprávu z krásného města Kelowna.

 

     Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

     Někteří z vás budou mít pocit, jako by k nim promlouvala jejich sestra nebo bratr, protože dnešní den je dnem vyučovacím. Půjde o rozuzlení některých z komplexních poselství, která vám již rok předáváme. Budou rozplétána pomocí 3D přívlastků, aby to pro vás bylo jasnější, aby to mohlo být vyučováno se synchronicitou. Tímto synchronickým způsobem se to tedy stává lineárním a nadešel čas, aby byla předvedena a vyprávěna úplná zpráva jako celek.

     Než toto vyučování zahájíme, přál bych si udělat prohlášení: Požehnána je Lidská Bytost, která vyjde z těchto prostor nedotčena. Požehnána je Lidská Bytost, která nevěří jedinému slovu z tohoto a která je slepá vůči světlu, jež vyučujeme, protože bude mít při odchodu z této místnosti jako doprovod stejný počet andělů jako ostatní. Ono totiž nejde o to, zda je něco správného nebo špatného na tom, kdo to vstřebá nebo nikoliv. Jde jednoduše o energii informace a svobodnou volbu, která je přítomna. Jste milováni nade vše pomyšlení, každý jeden z vás, neboť jste částí Boha. Vím, kdo tu je. Znám jména přítomných… Duchovní jména, která zpíváme ve Světle. Je to jméno vašeho Vyššího Já.

Rád bych pokročil s tímto učením a mám v úmyslu předat nyní mému kolegovi informace, které neočekává. To, co se dnes vyučuje zprostředkovaně, bude v budoucnu vyučováno na přednáškách. Promlouvám teď nahlas ke svému kolegovi o tom, že si přeji, aby tuto informaci rozvinul a vyučoval ji, aby ji i jiní mohli slyšet mimo přímý přenos, kdy nebude působit tak tajemně. Člověk vyučující člověka ve 3D bude mnohem úspěšnější, než bych já kdy mohl být při vyučování skrze něj při channelingu. Takže mu vštípím ony znalosti a plnou moc toto vyučovat stručným a jasným způsobem. Dnes budeme vyučovat o síle Akáši. Již dříve o ní padla zmínka. Předali jsme vám o ní útržky informací. Padaly narážky ohledně jejího významu a nyní bych rád ten příběh rozuzlil.

V minulosti jsme vám vyprávěli o energii, která sem přichází s vámi a je akášická. Slyšeli jste termín Akášická kronika. Ta je záznamem Akáši. Akášu lze definovat jako energii zastupující všechno, co existuje. Akášická kronika je proto záznamem všeho, co bylo a ještě více. Koncept Akáši reprezentuje vše, co je a potenciály všeho, co být může. Ve 3D je Akášická kronika archivem věcí dokonaných. Nicméně, a těžko se to vysvětluje, je též záznamem věcí, jejichž potenciál nebyl realizován.

     Existují dva druhy Akášické kroniky: Jedna je globální a jedna je osobní. Ta globální je uchována na onom místě, o němž jsme mnohokrát mluvili během posledního roku, v Jeskyni Stvoření. Je to fyzické místo na této planetě, naplněné krystalickou energií. Dalo by se říci, že každá jedna Lidská Bytost, která toto slyší nebo čte, má krystal v této jeskyni. Což není interdimenzionálně zcela přesné, ale je to to nejlepší, co vám ve 3D můžeme poskytnout. Zjednodušuje vám to vizualizaci. Každý z vás má hmotný předmět na tomto svatém místě, který je nedotknutelný, je krystalický a zůstává na této planetě i po vašem odchodu.

     Obtížnou částí tohoto vysvětlení je bezčasovost onoho krystalu. Tím chci říci, že nese energii jádra vašeho Vyššího Já, když jste zde na této planetě. Když tu nejste, energie tohoto předmětu je umístěna do Krystalické mřížky, která je globální. Vše, čím jste kdy na této planetě byli, prostupuje a proniká do mřížky. Tudíž byste mohli říci, že vaše Vyšší Já (jeho část) stále sídlí na Zemi. Na určité úrovni byste měli pravdu. To též vysvětluje, jak člověk může mluvit s mrtvými. Neboť v bezčasovém stavu je v onom krystalu přítomen každý, kdo kdy žil (na Zemi).

 

     Přehled příchodů a odchodů první typ Akášické kroniky - globální

     Když přijdete na planetu, aktivujete tuto jedinečnou osobní krystalickou strukturu a vaše Vyšší Já pak zodpovídá jako strážce za tento krystal, zatímco jste zde. Vyšší Já každého člověka je stále na mé straně závoje, ale má výhonky dalo by se říci které umožňují, aby jeho části a kousky přišly do styku s vámi a planetou. S těmito částmi přicházíte do styku při meditaci. Jakmile jednou dorazíte na Zemi, energie Vyššího Já je spojena se Zemí po celou dobu existence Země.

     Život, který právě nyní prožíváte, je vyryt do této krystalické struktury. Rozhodnutí, která děláte, duchovní či jiná, všechno, co zažíváte, čím procházíte jako Lidská Bytost, tím vším je onen krystal nasycen. Vlastnosti krystalické struktury jsou velmi dobře známé vaší vědě. Jde o minerál s atomickou strukturou, jež má dlouhodobé atomické uspořádání. To vytváří jedinečnou vlastnost, která byla záhy objevena - totiž paměťovou. V našem případě se dostáváme o velký kus dále za cokoliv, co bude vaše věda kdy mít krystalickou strukturu obsahující nedotknutelné životní lekce, znalosti, paměť a vzpomínky. Co si však neuvědomujete, či ve 3D nechápete, je, že krystal má též v sobě uložen potenciál budoucnosti. Těžko se to vysvětluje, opravdu, ale držme se prozatím jednoduchosti.
     Žijete svůj život na Zemi. Jakmile jste skončili a zažijete to, co nazýváte smrtí a co my nazýváme přechodem, vrátíte se na chvíli do Jeskyně Stvoření. V tomto okamžiku je vše, co jste zakusili a naučili se, zapečetěno do tohoto krystalického předmětu a poté vaše pozemská esence a osobní posvátná část vašeho Vyššího Já opustí planetu.

     Dalo by se říci, že tento krystalický záznam je jako letokruhy na interdimenzionálním stromě. Vrství se na sebe život za životem - vše, co jste se naučili a vše, co nastřádala vaše DNA. Je to mnohem důkladnější, než byste čekali, neboť změny, které nastaly ve vašem vědomí, pokud k nim došlo, zůstanou na této planetě v podobě vibračního posunu. Zůstávají zde po celý zbytek existence civilizace, jelikož jsou umístěny přímo do Krystalické mřížky Země samé. Můžete tedy říci, že samotná Země se rozeznívá vaší vibrací minulou i přítomnou.

     Nic není promarněno, nic není ztraceno, drahá Lidská Bytosti. Co zde uděláš, zůstává tu. Všechno, co jsi dělal, všechna rozhodnutí, všechno pochopení, láska, radost, drama a žal neexistují jen pro Tebe, jsou i pro Zemi. Takže vibrace Země samotné je tvořena energií triliónů životů, vytvořenou lidstvem za dobu přibližně 50.000 let.

     Nejde o časovou kapsli, je aktivní pořád. Časová kapsle je pasivní. Interdimenzionální věci jsou stále v teď. Proto tedy není na ničem z toho razítko času. Prostě to je a je to viděno planetou jako trvale aktuální. To znamená, že cokoliv jste zažili, je to stále zažíváno a je to čerstvé.

Po určité době pozemského času můžete Zemi znovu navštívit. Většina z vás tak učiní, jelikož jeden život na planetě je jako jeden den v životě vyššího plánu. Vyšší plán je souhrnem stovek vašich životů a Duch vás nevidí jako člověka v tomto životě, ale jako nadčasovou, svatou bytost, která je součástí Boží rodiny, která pracuje pro Zemi. Která zde byla znovu a znovu v rozličných inkarnacích či výrazech karmické energie. Toto je pro vás velice obtížné pochopit a přijmout, neboť se domníváte, že život začíná narozením a končí smrtí. To není pravda o nic více než představa života začínajícího za svítání a končícího za soumraku. Pokračuje a pokračuje a každý život je jako jeden den v rámci většího života. Opakovaně se probouzíte a usínáte… znovu a znovu.

     Nazvali jste tento proces reinkarnace. Vyjádření vašeho Vyššího Já znovu přichází na Zemi. Mimochodem, je to totéž Vyšší Já. Přemýšlejte o tom chvíli… mnoho životů, mnoho obličejů, obě pohlaví… stejné Vyšší Já. Vejde stejně jako kdykoliv předtím a umístí novou energii jako počáteční vklad do krystalu, který je váš. Pak se narodíte na této planetě a pokračujete ve své cestě zdánlivě jako někdo jiný. Poté onen život žijete. Jakmile skončíte, stává se to, co jste zažili a naučili se, dalším letokruhem na krystalu. Postupem času je ta posvátná struktura krystalu nasycena stovkami letokruhů životů. Jedno Vyšší Já, mnoho životů, mnoho jmen a obličejů všechno VY. Toto je esencí Jeskyně Stvoření a procesu Krystalické mřížky. Takto to funguje. Cokoliv uděláte, zůstává zde na této planetě a přispívá k energii všeho lidstva, které bude následovat.

     Tolik souhrnně k Akášické kronice v Jeskyni Stvoření. Těžko se vysvětluje část týkající se toho, jakým způsobem je v ní obsažena i budoucnost. Neboť v Krystalické mřížce jsou také všechny možnosti životů, které byste žít mohli. Pomáhá to nastavit, kým budete příště. Já vám to neumím vysvětlit a ani se o to nechci pokoušet, snad kromě toho, že řeknu, že v tomto všem je záměr. Mnohými to bylo označeno jako karma, pokračování nedokončených záležitostí, něco jako když se probudíte zítra ráno a budete dodělávat úkoly, ke kterým jste se zatím nedostali. Ty úkoly na vás čekají jsou budoucností. Ale vezmete-li v úvahu interdimenzionální energii, ony existovaly vždy a ovlivní to, co uděláte po probuzení.

 

     Druhý typ Akášické kroniky - osobní

     Nyní popojděme k dnešnímu vyučování. Je další druh Akášické kroniky. Existuje miniaturní Akášická kronika, která se objeví v samotné vaší DNA při narození. Je utvářena v děloze a

předána při porodu. Je to Akášická kronika toho, kým jste a kým jste byli na Zemi. Obsahuje taktéž potenciály toho, co byste mohli dělat, nesené ve vláknech vaší DNA. Může se zdát, že jde o věc totožnou s týmiž atributy u krystalických záznamů v Jeskyni Stvoření, ale tak tomu není. Záznam v jeskyni se týká všeho lidstva. Je spojen s Krystalickou mřížkou Země. Účelem záznamu ve vaší DNA jsou individuální objevy, uvědomění, karma a životní lekce.

    Je to esoterické. Dokonce i vám to připadá zvláštní, ne? Někdo to může dokonce označit jako neuvěřitelné, že ve vaší DNA je záznam o tom, kým jste kdy byli. Promluvme si o tom. Budeme mluvit o tom, jak vás to ovlivňuje. Budeme mluvit o tom, co to znamená. Všechno toto vám předáme během krátkého časového úseku, zhuštěného do tohoto dnešního poselství.

 

     Někteří z vás se ptají: Dobrá, Kryone, právě to je záhada. Chápu, co říkáš. Chystáš se vyučovat skutečnost, že sem přicházíme s mnoha energiemi z minulosti. Ale co v prvním okamžiku na Zemi? Máme krystal bez letokruhů, dalo by se říci. Nemáme žádnou energii z minulého vyjádření, žádnou minulou zkušenost na Zemi. Tak co s tím? Co se pak stane?

     Toto je velice logická otázka. Existuje energie známá jako energie nováčka, která je na planetě výjimečná. Většina z vás, kteří toto čtete, to zažila. Též existuje mnoho nově příchozích! Vězte: Kryon si je velmi vědom povahy geometrické progrese. Tím chci říci, že počet Lidských Bytostí na této planetě roste exponenciálně. Tak jak populace narůstá, znamená to, drahé Lidské Bytosti, že existuje mnoho, mnoho nováčků. Neboť, ať už je procento Starých Duší jakékoliv, je ještě vyšší procento těch, kteří zde dosud nebyli. Atributy nově příchozích jsme probírali při jiných příležitostech. Nyní jste již dále.

     Vím, kde jsem, na tomto místě zvaném Kelowna, v této zemi nazývané Kanada. Zmiňuji tyto věci kvůli těm, kteří to budou poslouchat nebo číst později. V této místnosti, při poslechu v reálném čase, není ani jeden nováček. Vy všichni jste tu již byli dříve. Proto je pro vás všechny v této místnosti naše poselství zhuštěné a efektivní. Není zde ani jeden, jehož by se netýkalo. Jsou zde některé velice staré duše, původní zdrojové duše z Lemurie. Mnoho z vás jimi není, ale přišli jste na tuto planetu jednoduše tolikrát, že ony vrypy jsou v mřížce po stovkách. Staré Duše, a těmi opravdu jste, nyní promlouvám k vám. Poslouchejte, protože tohle je pro Pracovníky Světla důležité.

     Je to v DNA

     Dítě se narodí a DNA vnese energie Akáši přímo do jeho osobnosti. Tyto energie mohou všichni okamžitě vidět. Jako první věc dojde na karmický zůstatek. Karma je reálná. Mluví o tom některé z nejdůkladnějších esotericky zaměřených systémů víry na této planetě. Některé z nejstarších systémů víry, které máte, učí nejdříve o karmě. Jsou obeznámeny s tímto systémem příchodů a odchodů a s tím, co pro lidi znamenají.

     Před 19 lety jsme vám řekli, že karma je jednou z prvních věcí, které byste mohli změnit v této nové energii. Řekli jsme, že Pracovník Světla se jí automaticky zbaví, pokud věnuje čistý záměr posunu k většímu uvědomění. Řekli jsme, že jde o implantaci povolení zbavit se karmy. /Tehdy v r. 1989 byl použit název implantát.Karma je energií přenášenou z dřívějšího života a týká se nedokončených lekcí, které se nikdo z vás v tomto kole již učit nepotřebuje. To je jeden z velkých darů velkého Posunu pro vás. Není to žádná novinka. V tomto našem příkladu ji však právě narozené dítě obdrží. Většina Lidských Bytostí dnes narozených karmu má, protože ještě neuplynulo dost času k vytvoření skupiny Pracovníků Světla reinkarnovaných bez karmy. V našem příkladu se ono dítě rozhodně až později, zda svou karmu anuluje nebo nikoliv. Pokud dojde k anulaci v jednom životě, stará hlavní karmická témata se do dalšího nepřenesou.

    Nastavení životních lekcí a energie osobnosti dítěte jsou založeny na krystalické Akášické kronice a jsou přeneseny na dítě po porodu. Dá se říci, že začíná další den a člověk pokračuje ve svém “celkovém příběhu” na Zemi. Dítě začíná růst a o tom jsem již dříve mluvil. Opakuji, že matky budou souhlasit, protože vidí, že vůbec nezáleží na tom, odkud dítě pochází nebo kdo jsou rodiče… dítě přebírá Akášický záznam a energii ze svých minulých životů. Matky to vědí, neboť zažívají děti stejných rodičů, které se jedno od druhého velice liší. Jedno je talentované, druhé ne. Jedno je bojácné, druhé nikoliv. Což se dá, drahá Lidská Bytosti, vysvětlit pouze tím, co ti povídám že je to v DNA. Rezonují s Akášickou kronikou své vlastní minulosti. Přicházejí přímo z Jeskyně Stvoření, kde si do své DNA nechaly otisknout atributy svých minulých životů a začnou své putování. Vezmeme-li v potaz rodokmen, možná vypadají jako otec a matka, a dokonce mohou mít i některé z jejich osobních vlastností, ale základní témata jejich životů /životní lekce/ pocházejí z jejich vlastních minulých životů. Popovídejme si o tom, co získají, když přijdou /na Zemi/.  
     Strach či beze strachu: Kvocient strachu člověka závisí na tom, co se naučil a čím prošel v minulosti. Samozřejmě, pokud jde o Staré Duše, ty přistupují k životu nebojácně, neboť si hlavními strachy procházely znovu a znovu. Některé z nich jsou bojovníky, a to velmi silnými. Vstupují do situací, jako by realitu vlastnily. Jestliže tu byly jen párkrát, méně než 30 či 40 krát, stále se bojí. Jiné přicházejí ze života plného strachu, kde nedělaly nic jiného, než se bály. Bály se ve smrti, bojí se za života a můžete to vidět v jejich očích. Bojí se života jako takového. Matky po celé planetě tráví spoustu svého času tím, že se pokouší zbavit své děti strachu! Milují své děti a nechápou, proč jsou ve všem tak váhavé. Ale ty matky vědí, že to nezpůsobily. Přišlo to odjinud.

     Záliby: Sledujte děti při vývoji jejich vlastních zálib. Co jim chutná? Jakou hudbu mají rády? Čím se rády zabavují? Co je uklidní, rozruší nebo rozčílí? Jejich záliby jsou velice odlišné a nejsou nutně spojené s biologickými rodiči. Zajímavé, ne? Proč tomu tak je? Povím vám tajemství: Věnujte pozornost jídlu, které mají rády, protože to vám poví, kde kdysi žily. Všimněte si toho, jelikož to prozrazuje hodně o tom, na co si DNA zvykla a znovu - všimněte si zálib. Jaká hudba se jim líbí? Co pohladí jejich duši? Co sledují? Co je přitahuje? Je to utvářeno DNA z Akáši kým bývaly, co se naučily a co jim předává krystalická minulost.

     Děti milují bláznivé nápady dneška. Nováčci jednoduše půjdou s proudem a budou si užívat všech těch nových věcí, protože jde o jejich první výlet. Ostatní tak začnou, ale brzy je to unaví a přejdou k věcem, které na ně volají z jejich DNA. To se týká i jejich minulých vloh a zájmů. Někteří se okamžitě vrhnout na retro, k velkému překvapení svých stařešinů. Jejich DNA obsahuje záznam všech minulých životů, které tvoří jejich nynější podobu.

     Vlohy: Buď je mají, nebo ne. Jsou schopny udržet notu nebo nejsou. Některé z nich talenty překypují! Některé jsou od narození výtvarně nadané - jen přenášejí to, co obdržely z Akáši v bezprostředně předcházejícím životě. V DNA se nacházejí životy plné kreslení, barev, tvarů a nádherné hudby. Některé děti přicházejí jako hudební mistři a ve věku 3 či 4 let je již jen otázkou dostatečného rozsahu prstů, kdy budou moci opět hrát na keyboard či na struny kytary. Mnohé z nich jsou ihned přitahovány nástroji, na které kdysi hrávaly a jejich talent je daleko za možnostmi toho, co mohly být naučeny v tomto životě. Jak toto vysvětlíš, Lidská Bytosti? Vše je utvářeno v Akáši.

     Osobnost: Jak dítě roste, jeho osobnost je zdánlivě ovlivňována okolím, někdy je to potěšující, někdy ne. Jako rodičům se vám to občas vymyká z kontroly, přestože jste dělali vše správně! Přemýšlíte: Jak se mohlo mé dítě takto vyvést? Proč není po mně? Proč s ním musím bojovat, abych ho přiměl chápat něco jako zdravý rozum? Vůbec není po mně ani mé rodině.

     Později, jako dospělí, se mohou vydat cestami, které byste nečekali… cestami, jimž jste je neučili. Budete se divit, jak vaše dítě mohlo provést něco tak hrozného. Jiní řeknou: Není nádherné, že mé dítě má dokonalé vědomí? Myslí jako já. Učil jsem je dobře. A já ti povím pravdu, drahá Lidská Bytosti. Vaše děti jsou často vašimi rodiči /z dávných dob/. Přicházejí do karmické skupiny, abyste se nadále vzájemně učili. Rodiny se vtělují do rodin ve výcvikových skupinách, platí to zvláště pro osvícenou výchovu. Tím říkám, že existuje systém výchovy a vzdělání. Čekali jste to? Chci vyjádřit toto, drahá Lidská Bytosti: Odměna za tvou práci na této planetě – poslouchejte – odměna za tvou práci na této planetě bude vyryta do krystalu jako potenciály potomstva, které se z tebe zrodí. Je snadné považovat to za svou zásluhu, ale vlastně to nejste vy, kdo jim toto dává. Jde o koloběh výchovy - od dítěte k rodiči, od rodiče k dítěti.

     Což znamená, že vy, kteří tu sedíte, nejspíš zalidníte tuto planetu Pracovníky Světla, a to i kdyby nevěřili v totéž co vy. Budou dětmi Světla. Jejich srdce budou rezonovat s informací, která se nacházela ve vaší buněčné struktuře. To jste jim předali. Je to součást systému. Je to složité. Jedná se o kombinaci toho, z koho pocházejí, jejich karmických rozhodnutí ohledně toho, kdo byli jejich rodiče, kým byli oni a jaké energie si přejí pro další pokračování. Ale já vám povím, že ta touha a souhlas je v DNA vás obou. Jakmile přejdete na druhou stranu závoje, vyberete si rodinu pro další vyjádření a můžete se vrátit a říci: Chci být ve stejné rodině a pokračovat ve světelném dědictví. Je to opravdové. Je to obtížné. Je to krásné.

     Zcela dospělí: Dospívání skončilo a stojí tu dospělý. Ať již má či nemá strachy, záliby, vlohy, jeho osobnostní rysy a fobie jsou nedotčené. To je u člověka běžné. Ale zde se to zlepšuje: K tomuto okamžiku je tohle to, co přijímáš, drahá Lidská Bytosti, jako to, kým jsi. Tímto jsi a s těmito atributy začínáš pracovat. Cítíš, že to “tak to funguje”, že je to normální, a že je to jako v přírodě… něco prostě “je” a nedá se to změnit. My k tomu můžeme pouze poznamenat: Jak třídimenzionální! neboť přemýšlíte jedině takto: Tohle je úkol, který mi byl tentokrát zadán. Je to ukazatel, který byl domluven a toto jsem já. A vydáte se do života a budete s “tím” pracovat, cokoliv už “to” znamená.

     Další velká schopnost Lidské Bytosti

     Po léta vám psychologové vyprávějí, že byste se opravdu mohli změnit díky způsobu svého myšlení. Dokonce i mimo duchovní kontext říkají: Síla pozitivního myšlení skutečně může změnit váš život. Vědí to. Jde o energii a mají pravdu. Je to též narážka na to, co je v nepořádku s vaším myšlením. V r. 1987 přišla nová energie. Mřížka se posunula a krystal pohnul. Země sama dnes vibruje jinak než tenkrát. Když jsme se objevili, říkali jsme: Změnili jste svou budoucnost. Pověděli jsme vám o nových darech a nyní popíšeme jeden z těch nejlepších. Byl zde vždy, nyní je pouze doplněn.

     Proč jste se rozhodli, že buňky vašeho těla vás mohou ovládat? Proč jste se rozhodli, že své biologické geny máte navěky? Kdo vám to řekl? Zde je staré paradigma energie: Jsem takový, jaký jsem. Bůh mne takového stvořil z nějakého důvodu a já se budu snažit využít toho co nejlépe. Naložím co nejlépe s tím, co mi bylo darováno. To nezní až tak špatně, že? Některým z vás to zní dobře. A já nyní opakuji: Vítejte do interdimenzionálního posunu, protože celé myšlení člověka může být revidováno za účelem začlenění nových nadání!

     Nezáleží na tom, s čím jsem se narodil. Ovládám svou biologickou stránku, svůj imunitní systém a své uvědomění. Bůh mě stvořil jako božskou bytost schopnou požadovat energie z minulosti v rámci svých Akášických záznamů a dokonale přeměnit svou biologii a své vzezření v cokoliv, po čem zatoužím.

     Zní to nemožně? Právě nyní existují skuteční učitelé, kteří instruují lidi, jak myslet mimo geny*. Lékařská věda vám říká, že vaše DNA není vaším osudem**! Jinými slovy, tato celá myšlenka se vyskytuje v celém lidstvu, protože nadešel ten správný čas. Proberme onu posvátnou část.
     Všechno, co máte, je změnitelné, a to včetně nemocí, které v současnosti nosíte ve své krvi. Vždyť je to jen Akášický záznam! Je součásti vaší DNA, takže vám patří. Poslouchejte: Pokud kdy sklad toho, kým jste bývali, obsažený ve vaší vlastní DNA, obsahoval krásnou, mladou, zdravou Lidskou Bytost, ona je tam pořád! Třeba obsahoval schopnost dělat určité věci, být umělcem, řečníkem spisovatelem, bojovníkem, člověkem se sebedůvěrou, který se jen tak neohne a chodí rovnými cestami Chápete, že tohle všechno jste vy? Pořád to tam všechno je.

     Ale vy říkáte: Pěkná myšlenka, Kryone, ale to je minulost. Na minulost si nesáhneš. A já říkám, že je to od vás příliš lineární! Neboť oněmi novými dary jste vy, v nelineárním přístupu k buněčné struktuře. Odlinearizujte svůj život a shledáte, že nejenže se těchto věcí můžete dotknout, můžete je dolovat /vytěžit od zdroje/. Snadno je můžete nasbírat! Ten nápad se mi líbí, Kryone. Jak na to? Jsem připraven.

 

     Dolování v Akáši

     Navedu vás k prvnímu kroku. Musíte tomu věřit. Nevěřte tomu jen proto, že říkám, že to existuje. Musíte hluboce věřit, že je to biologicky tak skutečné, jako vaše ruka. Když pohlédnete na svou ruku, řeknete: Mám ruku, je tu a mohu ji vidět. Není o tom pochyb a váš mozek to ví také. Hmota okolo vás to ví také a na důkaz toho můžete zvedat věci. Bezpochyby. Je to vaše ruka.

      A teď jak se cítíte, když řeknete: Mám ve své DNA Akášickou kroniku. Mám v sobě záznamy o všem, čím jsem kdy byl, a mám k nim přístup. Povězte mi, jaké části vašeho těla proti tomuto tvrzení protestují. Odpovím vám všechny lineární! Logika na vás zaječí: Nemůžeš to udělat. Nemůžeš změnit, kdo jsi. A nebude mít pravdu.

     Všichni to můžete udělat. Je to součást existence v této nové energii a já vám chci říci, že mnozí z vás v této místnosti to již učinili. Lze to udělat pozvolna a v malých krůčcích. Lze to udělat tiše, aniž by si toho někdo všiml a může to být tak zjevné, že vás nepozná váš nejlepší přítel. Energie k tomuto přichází z onoho skladu, jímž jste vy. Je to ve vaší DNA, každý jednotlivý kousíček, trilióny kousků synchronizovaných s vaší vůlí.

     Jsou 3 úrovně obtížnosti: lehká, střední a těžká. Povím vám, co se na které děje. Chápete předpoklad toho všeho? Chápeš, Lidská Bytosti, že o nic nežádáš Boha? Děláš pouze to, že měníš sebe do té míry, že můžeš vstoupit a získat, co ses již naučil na čem jsi již pracoval. Klíč? Musíte porozumět a věřit, že pokaždé s vámi bylo to jedno (stejné) Vyšší Já. Což znamená, že vaše hlavní vědomí mělo co do činění s nimi všemi. Tentokrát nejste jinou bytostí. Jste prostě dalším vyjádřením téhož Vyššího Já. Tudíž jste tu byli kvůli všem těmto věcem, o nichž mluvíme. Musíte tomu věřit. Ví Vyšší Já, co se děje? Musím na to vůbec odpovídat? Vyšší Já čeká, až vy s vírou přijdete.

     Lehká úroveň: Strachy. Fobie a bloky. Je snadné je vyčistit. Přesto má každý problémy s jejich změnou. Jak by se vám líbilo nebát se věcí, jichž se bojíte? Zjednodušíme to. Bojíte se vykročit, bojíte se změny, bojíte se událostí kolem sebe? Někdo trpí fobiemi. K tomu chci říci, že to jsou pozůstatky a dědictví z minulých životních zkušeností. Máte strach z výšek, hmyzu, vody, toho a onoho? Můžete říci: Dobře, to ano, ale vlastně to neovlivňuje můj život, naučil jsem se s tím žít. Ale ano, ovlivňuje! Povím vám proč, neboť je to jako temnota ve studii světla. Nepatří tam. Nepotřebujete ji. Narušuje vaši víru, vaši efektivnost, váš postup a jste si jí trvale vědomi. Vlastně to ani nejste vy, jelikož se jedná o odraz jiného života… odněkud odjinud. Už ji nepotřebujete. Je to, jako byste se pokoušeli o rychlou změnu, ale museli přitom s sebou nosit kupu starých zavazadel, která – dle svého vlastního tvrzení – nepotřebujete nikdy otevřít a použít. Dává to smysl?

     Tak začněte. Začněte pracovat s tím, v co nyní věříte, stejným způsobem jako věříte v existenci své ruky. Brzy zjistíte, že fobie a strachy začínají ustupovat a měnit se. Zatímco se tak děje, začnete nárokovat tu část Akášické kroniky, kterou jste bývali, dochází k oživení. Odpovídá vám to. Opravdu to jste vy. Neodpovídá to nikomu jinému, protože pouze nárokujete to, co již vlastníte. Strachy začnou také mizet. Můžete to vnímat a můžete pokračovat a odmítnout je a pracovat na nich, aby to pocítila i vaše buněčná struktura. Bojíte se výšek? Příležitostně běžte někam vysoko a proveďte na sobě kontrolu. Uvidíte, jak se strach pozvolna zmenšuje. Pohled přes okraj vás již neparalyzuje. Vše začne mizet natolik, že se budete divit, proč jste je vůbec měli! Tohle jsou malé výzvy. Blokády vzniklé vaším pohybem od jedné energie k druhé jsou skutečné, ale ustoupí, jakmile požádáte o sílu toho, co vám patří nebojácnost. Je to růst a chce to praxi. Ale jednoznačně uvidíte pokrok.

Lidé se mění neradi. Takové bloky má mnoho z vás. Jsou to bloky v uvědomění. Co vyvolává vaši zlost? Jde o blok míru, ne? Případně, vydržíte být trpěliví, když vám hlupák vykládá o své hlouposti? Jste schopni chápat, jakým procesem prochází, místo abyste se rozčilili? Ano. Jsou to jednoduché věci. Můžete projít těmito zkouškami, změnit svůj život, a poté začít pracovat na komplexnějších tématech. Krásné na tom je, drahá Lidská Bytosti, že kdybyste všichni dělali ony jednoduché věci, vznikla by skupina mírumilovných bojovníků bojovníků Světla. Byli byste všichni nezatížení strachem, fobiemi a blokádami. Všichni byste vysílali čisté Světlo. Duch vás nikterak neodsuzuje,   i kdybyste neudělali nic jiného. Ale pokud si to přejete, přitvrdí to.

     Střední úroveň: Jak by se vám líbilo zbavit se alergií a změnit svůj imunitní systém? Je to o něco těžší. Mohli byste se ptát: Jak to mám udělat? Prostě to odmyslíš pryč? Alergii buď mám, nebo nemám. Mé buňky jsou alergické. Vážně? Já vám říkám, moji drazí, že v této místnosti jsou někteří, kteří se svých alergií zbavili, protože si uvědomili, že jde jen o pozůstatky něčeho, co již více nepotřebují. Zašli do Akášické kroniky a získali původní DNA z toho života, v němž žádná alergie na cokoliv nikdy neexistovala! Ten modrotisk tam stále je! Představoval imunitní systém, který byl odolný a celistvý a nikdy nepoznal nemoc. Byli silní a nikdy netrpěli alergií. Jak by se vám líbilo nikdy netrpět nevolností? Jak by se vám líbilo oplývat silou a energií v míře převyšující váš věk? To už je obtížnější, že? Ale je to tak. Čímkoliv si myslíte, že jste, může být přepsáno na vaší buněčné úrovni.

     Jak by se vám líbilo mít mír ve všech záležitostech svého života bez rozdílu? Neřekl jsem, že problémy zmizí. Jen jsem se zeptal, jaké by to bylo přistupovat k nim klidně. Jak by se vám líbilo zbavit se dramat a starostí? Dramatické záležitosti jsou zajímavé: Pokud Pracovník Světla nepracuje s karmickou energií, drama zmizí! Pokud se zbavíte své karmy, není žádný důvod pokračovat v dramatu ohledně něčeho, co již nepotřebujete.

     Kryone, já jsem se zbavil karmy před lety, kdy jsem se rozhodl změnit svou cestu. Tohle ale zní, jako by tu stále byla. Tak jednoduché to není. Mít záměr zbavit se karmy je, jako byste si před sebou umetli cestu. Karmické atributy na vás pokřikují. Zvedni mě jsem tvůj! Ale vy si při chůzi vzpomenete, že váš záměr stvořil situaci, kdy je už nikdy zvednout nemusíte. Ale budou navždy kolem vás a budou k vám promlouvat.

     Je to obtížné. Chtěl bych říci, Stará Duše, že každý, kdo sedí v této místnosti, nebo jakýkoliv Pracovník Světla, který toto čte, prošel duchovním odhalením. Byli jste kněžími, byli jste řádovými sestrami, byli jste šamany. Takovými věcmi jste prošli, jinak byste zde neseděli na židlích, ani nečetli tyto esoterické informace. Dalo by se říci, že v rámci těchto středních Akášických atributů je možné si vyvinout osobnost tak mírumilovnou, že s vámi všichni chtějí být. To je ta odpověď, ne? Mír, jaký mívali Mistři. Toto je pouze část se střední náročností, poskytl jsem vám pouze výchozí bod. Předvedl jsem vám jednoduchou variantu. Pak jsem předvedl střední. Nyní vám budu vyprávět o té těžké.

     Těžká úroveň: Toto je ta neuvěřitelná část. Je pro ty, kteří se opravdu chtějí prokopat do Akášických záznamů a změnit budoucnost. V každém jednom z vás je obsaženo vše, čím jste kdy byli eóny zkušeností. Navíc, pokud máte v úmyslu dolovat v Akáše, tedy pokud do ní chcete vejít a vzít si tyto věci, budete anulovat věci, které se vám na tomto životě nelíbí. To je výsledek. Neznamená to, že vstoupíte do DNA a vezmete si něco jiného, co na sebe nalepíte. Vlastně jde o výměnu něco za něco jiného. Takhle to funguje. Neboť DNA dosáhne na vše, čím jste. Vy děláte pouze to, že vyměňujete atributy ukládáte do záznamu to, co vaší energii nevyhovuje a požadujete to, co vám vyhovuje. Vlastníte je všechny.

     A ještě něco: Každý z vás má cosi, čemu my říkáme duchovní nádoba. Tato nádoba je naplněna vším, co jste se kdy na Zemi, coby Lidská Bytost, naučili o Bohu, průvodcích, andělech, o vzájemném působení, o posvátné komunikaci. A ta nádoba je vaše. Nemusí být doplňována v každém životě. Leží zde připravena, abyste mohli odšroubovat víčko a vylít ven vše, co jste kdy věděli. Je součástí systému duchovních Akášických záznamů. Je to ono duchovní pozlacení všeho, co je, dovolující zdánlivému novici na této planetě stát se přes noc Mistrem. Tento novic splatil své dluhy a prožil to. Snad dokonce pro svou víru zemřel.

     Mnoho z vás se bojí určitých věcí, protože jste v jejich důsledku zemřeli. Někteří se esoteriky nechtějí ani dotknout, protože s sebou přináší strach z osvícení a smrti. Váš strach je tak velký, že se bojíte otevřít onu nádobu. Tudíž mnozí odmítnou tento celý předpoklad a neuvěří. Hm, ne úplně. Věříte, ale prostě se toho znovu nechcete ani dotknout. Vím, kdo tu je. Prvním atributem těžké kategorie je tedy otevřít duchovní nádobu a aplikovat na sobě vše, co jste se kdy naučili. Bojíte se toho? Někteří z vás totiž byli důležití v dějinách duchovna. To je pravda.

     Nejenže nesete duchovní znalost, nesete osobnost, kterou jste bývali v té nádobě. Těžko se to vysvětluje. Zdánlivě přes noc se někdo, kdo se vůbec nezajímá o metafyziku, může stát ohromným učitelem. Vylije se nádoba a již musí udělat jen to, že naslouchá a učí se používat informace lineárním způsobem. Ne-učitelé se stanou učiteli. Ti bez jakýchkoliv vědomostí nyní mají velké znalosti. Ti hloupí oplývají moudrostí. Duchovní nádoba to je ta těžká část. Existuje, všichni z vás ji mají. Je zahrnut každý v této místnosti i ti, co toto čtou. Můžete převzít osobnost, která je zcela a úplně jiná, než vaše vrozená. Jste na to připraveni? Jste též připoutáni ke strachům, fobiím a blokům? Chtěli byste klidnější osobnost? Je to strach sám o sobě, že? Může se vám zdát, že sami sebe ztrácíte, jen abyste se našli! V této těžké kategorii je to dosažitelné.

     Toto všechno jsou věci, které lze jasně předat skrze komunikaci s Vyšším Já. Růst v této věci vyžaduje od Lidské Bytosti větší komunikační schopnost s Vyšším Já. Každý krok vás více propojuje. Počkej chvilku, Kryone. Říkal jsi, že se spojujeme s naší DNA, ne s naším Vyšším Já.

     Ano, to jsem řekl. Kde si myslíte, že je Vyšší Já? Je v interdimenzionální DNA. Dokonce jsme vám poskytli informaci, o které vlákno DNA se jedná a jeho název v hebrejštině. Sdělili jsme vám, že jeho číslo je 6: šestá energie DNA. Ona základní informace /jádro/, ono Vyšší Já, se také skrývá v triliónech kousků DNA, které spolu pracují a vytvářejí toho, kým jste. Ó, vy si chcete myslet, že vaše Vyšší Já je nějaký anděl na nebi? Není. Nachází se uvnitř vás, uložené ve vaší buněčné struktuře. Přesně tam je. A ještě byste toho tolik měli vědět.

     Kryone, jsem zmaten. Kde je v tom všem Bůh?

     Přímo tam, kde byste ho nikdy nehledali, neboť Bůh je koncepcí milující rodiny duchovní pomoci, existující někde za závojem. Bůh je láska, přesto nemůžete tuto plnost najít vně sebe. Je to trvalé hledání a lidstvo Boha hledá od doby stvoření. Nyní vám opět odhaluji, že Boží řád je ve vás, a že právě ta esence vašeho božství leží v interdimenzionální DNA uvnitř vašeho vlastního těla. Ztište se a vězte, že vy jste Bůh. Zastavte hledání a oslavujte vítězství v nalezení pravdy na tom nejméně pravděpodobném místě uvnitř.

     Jsme téměř hotovi. Jak by se vám líbilo, mít nadání, která teď nemáte?

     Kryone, jak by to bylo možné? Buď jsem talentovaný, nebo ne. Buď hraji na piano, nebo ne.

     To je od vás velmi 3D! Tudy jdete, přesvědčeni, že je to uzavřené. Cítíte se jako nějaký druh koláče, a když jste venku z trouby, jste hotovi! Nechápete, že jste teprve začátkem receptu, a ten recept si přímo říká o úpravu. Ve vaší Akáše, chci říci ve vaší DNA je vzpomínka na nadání, o němž si myslíte, že ho nemáte, ale které jste mívali. Říká se tomu opět dolování v Akáše. Mluvili jsme o tom dříve. Trvá to roky. Je to proveditelné. Může k tomu dojít a může to být probuzeno. Čeho se bojíte? Proč nezačít?

     Říkáte: No, já neumím mluvit před lidmi. V tom nejsem dobrý.

     A co takhle ten řečník ve 3. století? Toho odhodíte? Koneckonců, on byl vy! Chtěli byste vejít a vyzvednout ony atributy? Řečník bude mluvit s autoritou a lidé budou poslouchat. To je nadání. Mnozí z vás to v sobě mají a neměli při svém narození. Proto si takovou věc nemůžete jen představovat. Nemohli jste žít takovou spoustu životů bez tohoto nadání. Zopakuji to: Ve vaší vlastní historii existuje taková rozmanitost, že se pro ni můžeš natáhnout, drahá Lidská Bytosti. Je tvá a můžeš ji rozvíjet. Moc divné? Zeptejte se na to mého kolegy (Lee Carroll). Udělal to.

      To nejtěžší: Jak by se vám líbilo změnit svou DNA do takové míry, že nemoc, která v ní nyní proudí, by si ani nevzpomněla, že tam kdy byla? Běžte dovnitř a přineste tu čistou DNA z doby před příchodem nemoci! DNA si pamatuje, jaká byla. Účastnila se toho, pamatujete? Začněte měnit svou vlastní DNA interdimenzionálním způsobem, takže nemoc couvne, odejde a nikdy se nevrátí.

     To zní jako zázrak, Kryone!

     Opravdu, je to tak… zázrak posunu k Mistrovství.

     Zázraky jsou jenom věci mimo vaši běžnou víru. Změňte svou víru a stanou se běžnými. Někdy, když se dějí zázračné věci, lidé zvedají ruce k Bohu a říkají: Bože, děkujeme! Nechápou, že aktivovali svou vlastní DNA k takové síle, že obdrželi to, co v minulosti mohli předat jen Mistři. Jednoduše vyměnili to, u čeho měli na výměnu právo, nelineárním způsobem. Uzdravili svůj vlastní život. Co bylo dříve považováno jako dostupné pouze prostřednictvím Mistrů, to je nyní dostupné pro všechny. Je to uschopnění lidské rasy. Méně než půl procenta lidí to udělá. Ale vy jste součástí té skupiny a víte to.

     Nevyprávěli bychom vám tyto věci, kdyby tomu tak nebylo, kdyby nebyly pravdivé. Pouze jsme otevřeli dveře učení, které by mělo být rozšířeno.

     Existuje tu takový systém. Jde o systém, kde energie rodiny zůstává v rodině a ani o tom nevíte. Jsou zde přítomní ti, kteří drží smutek za ty, které ztratili, přesto o ně vůbec nepřišli. V linearitě nechápete Boží lásku či systém, který tu je pro váš prospěch, pro vaše obohacení. Ti, které jste ztratili, vás budou po zbytek vašeho života držet za ruku. Nechápete? Tak to musí být. Je to vaše útěcha. Odtud přichází váš klid. Byl navržen, aby vám pomáhal na cestě životem. Je to rodina!

Hodně je tu toho skryto, a onen systém vám umožňuje začít vstupovat do Akáši. Zatlačte na ty dveře. Uchopte své Vyšší Já za ruku a již se neohlížejte. To je pozvání, Stará Duše. To je pozvání. Požehnáni jsou lidé, kteří toto slyší a čtou.
A tak to je.
KRYON

 

Počátek aktivace DNA

Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll v Rize, Lotyšsko, 15.března 2009

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Opět říkáme, že energie, která se zde šíří, je čistá. Opět říkáme, že nejde o žádné programování nebo manipulaci. Nechceme se zmocnit vašich duší. Chceme jen otevřít vaše srdce.

     Lidské Bytosti hledají Stvořitele, a dělají to téměř od chvíle svého zrození, protože jim něco schází. Já tomu něčemu říkám hudba - píseň, kterou slýchali po dlouhé věky na druhé straně závoje na mé straně. Je to hrozný šok narodit se na tuto planetu v lidském těle, mít najednou buněčnou strukturu, která vám byla opět darovaná. Je to šok pro systém, kterým je duše. Nejvíce evidentní věcí je pocit, že jste najednou sami. Potom strávíte zbytek života hledáním chybějící části.

     Někteří z vás objevili, možná v domech modliteb, jaký je to pocit klečet, vzývat božskou sílu a cítit jak se přes vás přelévá. Je-li to i váš případ, tak tam prostě chcete jen tak sedět, viďte? Je to nádherné. Někteří z vás cítíte totéž při meditaci. Je to krásné! Protože můžete sedět a být v kontaktu, aspoň na malou chvíli. Je to něco fyzického, co můžete udělat, abyste dosáhli spojení, které vám schází.

     V těchto krátkých okamžicích je všechno v pořádku. V těchto chvílích cítíte, že tvoříte čas, ve kterém se aspoň trošičku dotýkáte tváře Boha. A přitom slyšíte hudbu a všechno je v pořádku. Trávíte spoustu času snahou vytvořit něco, co vám schází - od narození.

     Lidstvo to tak dělalo vždy. Vím proč - protože pro mě hudba nikdy nekončí. Já, jako Kryon, vám říkám, že si neumím představit být bez ní. Nebeské chóry, které zpívají ve Světle na mé straně závoje, jsou tím, na co jsme všichni zvyklí, protože jsme věční a patříme sem. Prožili jste věčnost na obou stranách. Také jste ji poslouchali, přesto dojde k úplnému přerušení, když dorazíte na Zemi. Lidské Bytosti musí být zklamané, že zmizela - že už tady není…

     Takže se pustíme do dnešní výuky, a začněme tímto: Na této planetě je nová energie a tato energie se snaží oživit části a oddíly vaší duševní energie, kterou nazýváme DNA. Je to část vašeho těla, která je jak ve třírozměrném tak i v multidimenzionálním světě, kde sídlí Vyšší Já. Tím, že probudíte energii těchto nových nástrojů, rovněž aktivujete sladění Magnetické mřížky, upevnění Krystalické mřížky, vibrační cyklus Gaii, které předpověděli Mayové všechno toto je ve hře. Potom přimícháte energii Harmonické Konvergence. To všechno vám umožní začít proces, který je posvátnou maturitou, a tou je Mistrovství.

     Jsou to mistrovské nástroje příspěvek k pochopení kvantového stavu, který je ve vás. V procesu tohoto odhalování začnou někteří z vás zase slyšet hudbu. To vám slibuji. Není to tak, že byste museli sedět a meditovat, abyste toho dosáhli, protože DNA, je-li aktivována, už takovou zůstane [zůstane změněná]. Vy ji nemůžete zapínat nebo vypínat. Je to složitá skládačka a já jsem vyzval svého partnera, aby byl dnes večer opatrný a postupoval pomalu, aby to bylo ukázáno důkladně, vysvětleno přesně a předáno s láskou.

     To, co následuje, bude přepsáno do knihy. Jsou to instrukce, které můj partner [Lee] slyší poprvé. Kniha o DNA se právě píše a toto je jedna z jejích kapitol. Jde o praktickou část něčeho, co bylo dříve pouze teoretické - 12 vrstev DNA, jak se dělí, jaká jsou jejich jména, jaký je jejich účel. Ale je zde dokonce ještě něco navíc, a dnes večer jsem se rozhodl vám předat tuto informaci zde, na tomto skvělém místě [Riga Arena], na tomto místě s mnoha jazyky [Balt], na místě nedávno nabyté svobody.

     Existuje důvod, proč vám to tady teď odhalujeme, a část toho důvodu je, že to není žádná reklama! Jde o univerzální poselství pro celou rodinu, a ta teď sedí přede mnou, naslouchá v mnoha jazycích [anglicky, lotyšsky, rusky, litevsky, estonsky], ale cítí pouze v jednom jazyce - univerzálním jazyce, jazyce lásky.

     Výuka začíná

     Ti, kteří navštěvují channeling jako je tento, jsou zvídaví, proto se ptají mého partnera: Co je za tím vším o DNA? Proč Kryon pořád mluví o DNA? Proč nemluví o andělech, esoterice? Jak to, že nám neřekne, proč jsme tady? Místo toho chce mluvit jen o chemii. Pokud patříte k takovýmto lidem, drazí, pořád ještě jste nepochopili velký důsledek toho, co je odhalováno: Ve vaší buněčné struktuře jsou mistrovské nástroje a ty nejsou neviditelné. Jsou součástí buněčné struktury, kterou nyní věda zkoumá úplně odlišným způsobem. Duchovní tajemství jsou v DNA! Instrukce nastavené pro mistrovství jsou v DNA! Proto je esoterické studium vaší DNA studiem mistrovství, vnitřního Boha a dveřmi ke všemu-co-je.

     Ve vašem těle je sto triliónů kopií dvojšroubovice a já jsem vám pověděl jména energií, kterých se týkají. Teď budeme mluvit o některých konkrétně - o souboru několika z nich. Avšak, předtím než budeme mluvit o detailech, musíme vám ještě jednou předložit scénáře, které musíte pochopit.

     Lidské Bytosti chtějí seznamy! Chcete všechno rozškatulkovat, abyste si potom mohli lineárně představit, jak věci fungují. To vám pomáhá při učení, protože jste všichni zvyklí na lineární myšlení. Jste také zvyklí na jednoduchý účel mechanických a chemických funkcí. Dokonce i ty nejsložitější chemické funkce pracují pokaždé stejně. Zjistíte, jak co funguje, potom to použijete na seznam vlastností, které se odehrávají v čase v určitém pořadí. Nakonec se stanete chemikem, který zná tyto lineární procesy.

     Kvantová DNA nefunguje lineárně. Myslím to takto: Uvnitř těch nejsložitějších strojů na planetě, těch, které se skládají z tisíců součástek, tyto části dělají vždy stejnou věc. Můžete mít něco tisíckrát složitějšího, než jsou luxusní hodinky, ale pérka a ozubená kolečka zůstávají stále pérky a ozubenými kolečky. Dělají složitým způsobem pořád dokola tu samou věc.

     Vaše důmyslné elektronické přístroje dělají pořád to samé. Provádějí milióny stejných operací stále dokola a dráhy elektronu se přepínají pořád stejně - jednoduchý proces provedený rychle s lineární obtížností. U DNA tomu tak není. Není to stroj. Musíte začít přemýšlet o DNA jako by byla naprosto a zcela interaktivní sama se sebou. Když se změní jedna její část, pak se část, která je vedle, změní také. Potom nedokážete rozeznat individuální smysl jednotlivých částí DNA dělajících pořád tu stejnou věc. Přemýšlejte o složitých hodinkách, které jsme zmínili. Co kdyby byly interdimenzionální a pérko by se najednou stalo kolečkem, a kolečko by změnilo tvar a velikost podle potřeby? Přemýšlejte o tom – část, která už není potřebná, jednoduše zmizí, a je-li třeba něco, co zde není, tak se to objeví! To by bylo vskutku komplexní, že? A navíc, tyto kvantové hodinky se samy rozhodují o změně časového rámce, ve kterém mají fungovat. Zdá se to podivné? Tak to je kvantová DNA.

     Před nějakým časem jsme vám vysvětlili 12 vrstev DNA, tak jak existují podle teorií. Dali jsme si pozor, abychom vám neřekli, co po celou dobu dělá každá z těchto vrstev. Sdělili jsme vám pouze jejich účel a jejich energii nebo paměťové charakteristické znaky. Za chvíli to uvidíte. Ale jak společně pracují, tak se i navzájem ovlivňují. Dá se říci, že se mění v závislosti na tom, co dělají ty ostatní. Takže byste mohli říci, že máte stroj, kde se všechny jeho části přesunují a mění v závislosti na tom, co stroj potřebuje. Je komplexní a je kvantový.

     V kvantovém stavu neexistuje čas. V kvantovém stavu neexistuje žádné reálné místo, kde by něco bylo. Proto kvantová mechanika učí, že každá látka, chcete-li ji tak nazývat, nebo každá energie, chcete-li ji tak nazývat, je všude společně - vše je jedním. Představte si něco tak komplexního! Teď si představte, že je to duplikováno stomiliónkrát ve vašem těle.

Je tu ještě něco dalšího. Dokonce ještě předtím než začneme vyjmenovávat tyto části, které jsou novým souborem nástrojů, je zde něco dalšího.

     Důvodem, proč můj partner váhá, je, že mu to ukazuji a nepotřebuji k tomu žádná slova. Ani žádnou vědu. Je to pro něj nové. Aby DNA správně fungovala, aby dělala všechny ty věci, o kterých mluvíme, esotericky a kvantově, 300 miliónů částí DNA musí všechny něco vědět ve stejný okamžik! Musí existovat komunikace, která probíhá mezi mikroskopickou DNA v nehtu vašeho palce u nohy ve stejnou dobu jako v DNA v nejdelším vlasu na vaší hlavě. Obě o tom musí okamžitě vědět. Potom s tím ty bilióny částí musí souhlasit, musí mít jednotnou energii vstřebávání vědomí. To všechno musí proběhnout ve 3D projekci – to znamená v rámci vaší reality. Věda o tomto procesu neříká ani slovo, s výjimkou toho jediného použitého pro popis fotonů, kterým je propletenost.

     Místo toho se mluví o soutoku energie. Soutok v angličtině opravdu znamená sloučení energií dohromady, takže se stanou něčím jiným - jednotou. Věda to v DNA zatím nevidí, ale na určité úrovni vědci vědí, že to musí existovat. Jak jinak by mohlo lidské tělo fungovat tak, jak funguje?

     Buněčná struktura je jedinečná a unikátní. Jako lineární stroje, je specializovaná a vy už jste slyšeli o kmenových buňkách, které přenášejí tato specifika. Ale DNA je v celém vašem těle stejná. Není specifická. Nemáte DNA nehtu palce u nohy nebo vlasovou DNA nebo srdeční DNA. Máte prostě jen svou vlastní jedinečnou DNA. Bilióny kopií stejných lidských kvantových projektů musí spolu neustále komunikovat, neboť jinak byste přestali existovat. Jak to dělají? Věda pro tuto komunikaci mezi smyčkami DNA zatím jméno opravdu nemá, ale jednou ho bude mít. Je to kvantovost v polévce magnetismu.

     Pojďme teď prostudovat, jak se dosáhne komunikace, a skládačka se začne spojovat dohromady. Protože před vámi je Magnetický Mistr. Mnozí si celá léta mysleli, že magnetický atribut Kryona se týká mřížky. To je pravda pouze částečně, ale ve skutečnosti jde o magnetismus DNA.

     Jak už naznačil můj partner v dnešních předchozích lekcích, existuje něco, co byste měli o DNA vědět, a tím je, že má magnetické složky. Každá smyčka DNA má magnetické pole, které překrývá vedlejší smyčku, která zase překrývá smyčku vedle ní. Jednomu vědomí odpovídají stovky biliónů překrytí. Ta vytvářejí magnetický otisk, který si potom Lidstvo rozšiřuje kolem sebe.    Magnetismus je interdimenzionální energie, kvantová energie, a tento otisk vytváří lidskou auru. Aura není nějaké magnetické pole a nebudete ji moci sledovat s pomocí magnetických přístrojů. Aura je výsledkem souběhu komunikace DNA uvnitř Lidského těla, kvantovým otiskem, sloučením energií za účelem vytvoření kvantového pole, které zatím ještě nelze změřit ničím, co je na planetě k dispozici.

     Vyprávím vám o takových věcech proto, že musíte porozumět tomu, co se děje v DNA, co se děje najednou ve všech jejích energetických vrstvách. Přemýšlejte o koordinaci, o skládačce. Máte-li dosáhnout určitého druhu esoterické aktivace, která je pro vaši DNA nová, jen pomyslete, co se musí odehrát! Stovky biliónů částí ji všechny obdrží najednou. Co to znamená?

     Na chvíli se zamyslete

     Teď již channeluji několik minut. Nicméně, na tak velkém shromáždění jako je toto, je mnoho duchovních cest. Někteří si začínají uvědomovat, že toto je skutečná komunikace, a někteří si to neuvědomí nikdy. Budou tací, kteří rozumí, co přichází a budou tací, kteří tomu nerozumí. Proto je to přeneseno tímto způsobem v reálném čase, abyste mohli přehodnotit informace, když to budete potřebovat. Ale nic z toho, co se děje nyní, vám nebude dáno znovu. Vy a já v kvantovém stavu, drahá rodino, existujeme právě v tuto chvíli. Využijte toho. Protože na tomto místě procházejí v uličkách mezi vašimi sedadly kvantové energie. Některé se vás teď dotýkají a vy je můžete cítit.

     Zvláštnosti.

     Pojďme si povídat o DNA. To je teď, příteli, rozhodující. Uváděj správná čísla, udávej správné důvody a uč to způsobem, který umožní pochopení. [To byly pokyny pro Leeho].

     V této nové energii je pět vrstev, které jsou aktivovány do bodu, kde dosáhnete velkých darů. Ale mýlil bych se, kdybych řekl, že se tak dělo přímočaře, lineárním způsobem, protože jedna z těch pěti vrstev je vždy aktivní. Takže ve skutečnosti jsou čtyři plus jedna! Najednou máme problém, protože když se je snažíme spočítat, tak kvantové energie linearizujeme. Stejně se to snažíme udělat, protože neexistuje způsob, jakým bych vám sdělil kvantovou problematiku, aniž bych ji pro potřeby výuky omezil na 3D prostor. Takže to udělám.

     V darech tohoto věku je zahrnuto pět kvantových energií. Pět konkrétních. Přesto můžete namítnout, že nemůžeme vynechat tu jednu hlavní, protože se jedná o hlavní 3D vrstvu. Pokud dojdete k takovému názoru, budete mít pravdu. Opravdu to dává šest energií, ale já se přesto budu držet konceptu pěti energií, protože První Vrstva DNA je vždy ovlivněná vším, co se děje v těch ostatních. První vrstva je rozpoznatelná v trojrozměrné dvojité šroubovici lineární chemie, kterou můžete pozorovat pod mikroskopem. Ačkoliv se části nemění, to, jak budou spolupracovat, je naprogramováno ostatními jedenácti. Proto je číslo jedna vždy v procesu změny. Představuje chemii. Proto zastupuje to, co vidíte a cítíte.

     V numerologii je číslo pět číslem změny, a proto bude vhodné, když tuto energii zařadíme do dnešní lekce. Pět energií nebo označení vrstev jsou číslo dvě, číslo šest, kombinace vrstev sedm a osm, a číslo devět. Ty všechny reprezentují pět energií zahrnujících šest vrstev. Vysvětlím je dále, a v souhrnu je vyjmenuji. Toto je esoterická výuka a je komplexní. Je krásná, nová a začíná vám osvětlovat některé věci, pojmy, které byste měli znát. Vysvětluje počátek darů Posunu a dává vám vlastnosti, které vám umožní dělat věci, které jste dříve nedokázali. Začíná vysvětlovat nevysvětlitelné.

     Již jsem vám sdělil souhrnnou numerologii této lekce. Takže již jsme ponořeni v energii numerologie. Pokud pochybujete, že pracujeme s energií čísla pět, udělejte toto: vezměte vrstvu dvě, vrstvu šest, vrstvu sedm, osm a devět a sečtěte je dohromady. Dostanete numerologickou energii čísla pět [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. Číslo 32 zredukované na jedno číslo je číslo 5. Takže znovu, pětka znamená obecnou změnu. Připravte se na změnu!

     A teď vám ukážu to, co můj partner nazývá odmítnutím. [Kryon se usmívá.] Žádná z těch věcí se vám nestane, pokud je nebudete sami chtít. Jsou to dary pro Pracovníky Světla. Jestliže Pracovníci Světla chtějí otevřít dveře, jestliže se chtějí prostřednictvím vědomé volby přesunout do kvantového stavu, potom se změna uskuteční. Pokud ne, nestane se vůbec nic. Vaše realita na této planetě je řízena vědomou volbou lidstva.

     Těm, kdo tomuto pojetí nerozumí, znovu zopakuji slavný Hardyho Paradox. Uvádí (ve vaší vlastní vědě), že v kvantovém stavu mění pozorované fotony své vlastnosti. V tom opravdu není rozpor, protože vaším záměrem je pozorováním způsobit změnu ve vaší kvantové DNA. Bez záměru se nic nestane.

     Dobře to vysvětlil skvělý lékař s částečně litevským jménem [člen Kryonova týmu, Dr. Todd Ovokaitys]. Říká, že DNA je jako to nejmodernější letadlo, jaké bylo kdy vyrobeno. Avšak energie na planetě Zemi, která doslova mluví k vaší DNA prostřednictvím magnetického pole, byla vždy nízká. Ve srovnání s mistrovskou energií, ve srovnání s proroky, měla vaše DNA vždy nízkou energii. Proto tento úžasný tryskáč prostě jen popojíždí po ranveji, a to se týká celého lidstva, po všechny časy, po celou historii. Teď se to mění a vy jste připraveni vzlétnout. To je to poselství a vždy bylo. Specifikujme co je jinak.

 

     Učení o DNAkvantové úkoly pro vás a vaši minulost

     V pořadí druhá vrstva DNA je popisována jako životní úkol Lidských Bytostí. Když rozškatulkujete DNA na jednotlivé energie a potom je zapojíte do trojrozměrné výuky, pochopíte to snadněji. Je důležité, abyste pochopili, co to je životní úkol a proč je ve vaší DNA. Přišli jste s ním na tuto planetu a je to něco, co bylo stvořeno kvůli vám, kvůli Akášickým záznamům. Dá se říci, že váš životní úkol je spojen s vašimi minulými životy.

     Jelikož se vztahuje k minulým životům, k vašemu osobnímu Akášickému záznamu, je vrstva dvě spojována s vrstvami sedm a osm [lemurské vrstvy vaší DNA]. Už to začíná být jasnější, že? Žádná z vrstev nepracuje o samotě, ale vraťme se k číslu dvě.

     Někteří z vás možná řeknou: Životní úkol? To zní jako karma. Není tomu tak. Nemá to s karmou nic společného. Naopak, je to energie, která byla na vás vložena a kterou někteří nazývají záměrem. Co vás pohání? Někteří z vás vstoupí a jejich buňky vysílají zprávu, která říká: Nikdy nechci být sám. Co myslíte, že je vašim úkolem? Být sám! To není fér, viďte? Ale je to energie životního úkolu.

     Všechno, co spojuje vaše životy dohromady jako skládačku představující věci, kterých jste ještě nedosáhli, se nyní stává vašim životním úkolem. Hodně z vás, co jste zde, má velmi podobné životní úkoly, a když vám povím, co to je, budete vědět, že mám pravdu. Po generace žily pobaltské národy v realitě, která vás charakterizovala. Jste jací jste. Myslíte tak a tak, a mnozí z vás vědí, o čem mluvím. Proto je tolik životních úkolů, které jsou pro tolik lidí v této místnosti společné: Už nikdy nikomu nedovolte, aby vás definoval jako společenství. Ať je to svoboda a nezávislost, které se budou zrcadlit ve vašem myšlení. Není to karma, ale je to osobní a odráží to, jak jednáte s ostatními. Je to váš životní úkol.

     Víte, co to pro vás znamená jako pro skupinu? Umožní to, aby se vaše energie vznesla! Nebuďte překvapeni, jestliže dojde zde na tomto místě k probuzení, které má duchovní základ. Takto to funguje. To je druhá vrstva a začíná se měnit. Takže můžete říci: No dobře, jak se to mění? Životní úkol musí být životním úkolem. Jak se může změnit, když je založen na tom, co se skutečně stalo? Moje odpověď zní: Mění se její schopnost projevit se. Takže úkol může být stejný, ale výsledek toho úkolu se rozšíří do daleka. Vnímejte mě i nadále.

     Vrstva, která je vždy do všeho zapojena, je číslo šest. Znáte numerologický význam šestky? Najděte si to. My vám řekneme toto: Číslo šest představuje energii Vyššího Já. [Pauza.] Jestliže jste to zatím neslyšeli, musíte si to poslechnout teď: Kde je Vyšší Já? Dobrá, když vezmeme doslova, co jsme teď řekli, musí to být někde výše, je to tak? Ale není tomu tak. Jediné, co je výše, je vaše vnímání této vibrace. Je na místě, které vás nutí, abyste se k němu chtěli modlit. Uvědomili jste si, že tolik z vás chodí do domů modlitby, jen abyste se spojili sami se sebou? Takže klečíte a posloucháte hudbu a modlíte se sami k sobě!

     Nerouhám se. Sděluji vám jádro informace o tom, jak funguje Lidstvo, a vaše pojetí Boha. Vyšší Já, hlavní anděl, ten zlatý, ta část, která je spojena s druhou stranou závoje, kterým je vaše samotná duše, pro vás vždy bylo Bohem. Přesto je vaší částí a je ve vaší DNA! Chtěli byste s ní být spojeni až navěky, že ano? Dokud se tato nová energie nerozvinula, bylo třeba, abyste na tom pracovali, protože nebyla v dosahu běžného lidského vědomí. Ale teď už je!

     A co takhle 100% nepřetržité spojení s Vyšším Já?No, Kryone, kdybych toho dosáhl, byl bych Mistrem. Přesně tak! A co vám brání myslet si, že taková věc je možná, drahé Lidské Bytosti? Zdá se vám to příliš ohromující? Není! Je to pocit smyslu života, že to, že jste zde, má posvátný důvod. Úkoly přicházejí a odcházejí, ale to je prostě život. Láska Boha je stále ve vašem srdci, je vždy přítomna. Energie Posunu začíná měnit vaši schopnost toto mít, a teď se stává mnohem snadnější dosáhnout tohoto mistrovství.

     Šestá vrstva musí být zahrnuta v každé jednotlivé sadě nástrojů, které vám kdy představím. Takže intelektuálové, kteří chtějí věci umístit do 3D, budou sčítat vrstvy kvůli numerologii a říkat: Dobrá, jestliže působí po celou dobu, počítáš ji nebo ne? Řeknu vám, že na tom vůbec nesejde. Protože nadále mění každou vrstvu, se kterou pracuje. Proč se snažit zachytit tuto prchavou energii, která je kvantová? Opravdu musíte všechno pochopit, abyste to mohli využít? Takže druhá vrstva je životním úkolem a šestá vrstva je Vyšším Já. Obě jsou zahrnuty v této sadě nástrojů. Teď se dostáváme ke dvěma, které jsou rozhodující, a které jsme již zmínili dříve.

     Dvě nejdůležitější

     Dvě energie (vrstvy) DNA, které vám teď představím, jsou nejdůležitější energie lidské DNA na planetě. Vždy budou nejdůležitější, protože pohánějí motor kosmického záměru. Zodpovídají za životní úkoly a vztahují se k šesté vrstvě, k Vyššímu Já. Poslouchejte: Jsou pouze dvě skupiny energie DNA, které jsou párové. Jsou to vrstvy čtyři a pět, které dnes probírat nebudeme, a vrstvy sedm a osm, o kterých si povíme.

     Tak jako čtyřka s pětkou, tak i sedmička s osmičkou spolu uzavřely manželství. Můžete namítnout: Ale pročpak? Proč je prostě nenazveš jednou vrstvou? Je to kvůli zdůraznění a numerologii. [Kryon se usmívá.] Potřebovali jste slyšet, jak silná je to energie, abyste to pochopili. Vrstvy sedm a osm jsou to, čemu říkáme Lemurské vrstvy. Jsou to tvořivé vrstvy, které jsou vašimi Akášickými záznamy. Jsou takříkajíc záznamem každého jednotlivého života, který jste kdy na Zemi prožili. Všeho, co jste kdy udělali - všech činů, všech schopností, kterým jste se naučili, a duchovní nádoba znalostí, kterou jste cestou naplnili.

     Poskytli jsme vám jednu cestu za druhou a vysvětlovali jsme vám tuto energii. Zopakuji to znovu: Ve vaší DNA jsou duchovní vědomosti, které jste se učili po celé věky. Po kolik minulých životů si myslíš, že jsi tady byla, Stará Duše? Sedíš tady bez jediného důkazu, že jsi někdy v minulých životech existovala, ale podvědomě to víš, že? Samozřejmě, že to víš! Já vím, kdo je tady, a ty to nemůžeš vyvrátit.

     Během té cesty ses naučila to, co znáš dnes. Během té cesty jsi sbírala kousky a částečky duchovního záměru a učení. Také jsi dělala chyby, které jsi musela dělat, a to naplnilo znalostmi duchovní nádobu tvé DNA. Potom jsi přišla, tentokrát jako Lidská Bytost, která sedí na židli v této místnosti. A já se tě teď ptám: Už jsi otevřela tu nádobu nebo chceš opět dělat všechny ty chyby? Musíš vědět toto: V té duchovní nádobě, v těch vrstvách DNA pojmenovaných Akášické záznamy, jsou znalosti všech životů. Měla by sis zvolit s oddaností otevřít tuto kvantovou nádobu, ven vyjde šamanská energie! Až to uděláš, budeš o mnoho moudřejší, má drahá.

     Právě jsem popsal jeden z atributů prvního daru. Schopnost získat okamžitě duchovní moudrost, takže budete znát své směřování, svůj životní úkol, budete cítit ve svém životě lásku Boha a začnete s procesem spojování. Všechno to získáte pouhým otevřením nádoby. To je úžasné, viďte? Zavede vás to k tomu, co potřebujete znát, a dojdete k synchronicitě, kterou projevíte to, proč jste zde. Ti, kteří otevřou své duchovní nádoby, získají také znalosti o směřování nových energií, kterými se musí řídit, protože mnoho z nich je nových. Umožní obohatit to, co vám sdělím dále, což je kvantum. Nakonec se vše spojí dohromady.

     Teď pojďme probrat spolupůsobení vrstev sedm a osm se šestou vrstvou, Vyšším Já. Co myslíte, že je na minulých životech důležité? Předložím vám k diskuzi dvě vlastnosti, které nejsou nové, ale mají vztah k probíranému tématu.

     Na kvantové cestě neexistuje nic takového jako minulý život. Dobře si to zapamatujte, protože vaše DNA a Akášické záznamy jsou svou povahou kvantové. Proto se nemůžete odvolávat na pojmy spojené s časem, jako je slovo minulost. Co je potom minulý život, Kryone? Copak jsem v minulosti nežil? Ale ano, v trojrozměrné dimenzi to je možné, ale zkušenosti žijí ve vaší DNA jako proud životní energie. Co to znamená, Kryone? Vysvětlím vám to způsobem, kterému budete rozumět, a bude se vám to zdát snadným. Co kdybyste byli před 300 lety slavným malířem? Věděli jste, že talent stále přetrvává? Je pořád zde! To je pěkné, Kryone, ale já vůbec neumím malovat! Aha. Takže jste si vytvořili svůj názor a řeknete mi: „Ne. Zkoušel jsem to a neumím malovat! A já říkám zase vám, že jste to zkoušeli jen v 3D prostoru! Co když vstoupíte do meditativního stavu a přikážete své buněčné struktuře: Chci se přenést do toho života, ve kterém jsem uměl malovat.

Chystám se vám říci něco, co se budete učit pomalu: Začněte s tím procesem! S oddaností. Hlaste se o tuto schopnost. Začnete kreslit, nejprve ne moc dobře, ale potom se něco stane: Začnou se objevovat barvy jako nikdy před tím. Budete vědět, co se k čemu hodí. Můj partner ví, že je to pravda, protože zapojil svou Akášu, aby mohl udělat věci, o které jsem ho požádal. Zabralo to roky, ale nalezl, co už měl, a teď to vidíte na jeho práci. Takže váš Akášický záznam je současnost, ne minulost. Dobře si to zapamatujte.

     A teď, jaký to má vztah k vašemu Vyššímu Já? Povím vám to: Když se podíváte na svůj minulý život, jak to nazýváte, řekněme, že to bylo před stovkami let, a jste v pracovně člověka, který se věnuje návratům do minulých životů, možná vám sdělí, že jste byli v minulosti někým jiným. Možná vám i řekne, kým jste byli. Může to provést, protože je to zapsáno ve vaší Akáše a je to čitelné pro mnohé. Jak se cítíte? Cítíte se s tím spojeni nebo odděleni?

     Chci vám říci toto: Vyšší Já, číslo šest, bylo tím stejným Vyšším Já jako je teď. Proto jste propojeni se vším, čím jste kdy byli, Vaše Vyšší Já bylo stejné! Je to Vyšší Já, které máte teď - ta vaše část, která je tak drahocenná, která byla vždy stejná, po stovky životů to stejné Vyšší Já. Víte, co to znamená? To znamená, že máte přítele, který tam byl!

     To bude hrát roli i v dalším učení. Komplikuje se to a já vím, že to protahujeme. Ale je důležité, abyste to slyšeli. Ve vašem Akášickém záznamu jsou vlastnosti, které potřebujete, drahé Lidské Bytosti. Tentokrát, právě teď, v tomto novém věku, potřebujete tyto nástroje. Potřebujete toto Mistrovství. Potřebujete tuto kvantovou trpělivost. Proč nevstoupíte do Akáši, a nepožádáte své Vyšší Já, aby to aktivovalo? Vaše Vyšší Já si pro to půjde a udělá z vás trpělivou osobu. Věříte tomu?

     Kryone, já mohu změnit vlastnosti své osobnosti?

     A o to jde - to je ten nový nástroj. Ale jde ještě o něco více. Jak by se vám líbilo být chápavými? Jaké by to bylo mít osobnost, která se nikdy neuchyluje k dramatizování nebo strachu? Z kolika životů jste museli vybírat? Můžete si pro to zajít. Je to tam. Žije to ve vaší DNA. Proto to tam bylo uloženo, Lemuřané. Tak si to vezměte!

     Říkáme tomu dolování Akáši. Jde o nový nástroj. Jděte si pro kusy a části, kterými jste vy, které jste žili a které si zasloužíte. Co jste se v tomto životě naučili? Když vám dám čas, když dostanete celý večer, začnete vypočítávat, co jste se v tomto životě naučili? Jako žena, jako muž, jako člověk? A vy byste odpověděli: Potřebuji mnohem delší dobu než jeden večer, abych to mohl zaznamenat. Ano, to byste měli! A teď to vynásobte několika stovkami životů a dostanete celou knihovnu zkušeností a znalostí. Získali jste velkou zásobárnu. Máte ohromné množství zkušeností, ale místo, abyste byli v minulosti, je to všechno teď. To všechno jste vy.

 

     Robert Coxon

     Po mé levici sedí Lidská Bytost [je to Robert Coxon, který hraje hudbu při tomto channelingu]. Je to náš dnešní maestro. Dovolte mi, abych vám o něm něco řekl: když se narodil, tak už uměl hrát na klavír. Věděli jste to? Mohl říci, že chodil na hodiny klavíru, ale neudělal to. Něco vám o něm povím. Když sem přišel, uměl hrát na klavír a uměl skládat hudbu. Ty písně už byly v jeho hlavě, protože se neoddělil od svého minulého života! Po celý tento svůj život se neučil hrát. Místo toho se učil formovat ruce, když rostly, aby dokázal dosáhnout na klávesy a pokračovat v tom, co už uměl. Musel se probourat do Akáši a „vzpomenout si“ co má dělat. Prokopal se do Akáši zcela automaticky!

Slyšeli jste o zázračných dětech, které malují jako mistři? Víte, že žijí kolem nás? Není vám divné, jak je to možné? No dobrá, já vám to teda povím. Protože jejich minulé životy a jejich současné životy jsou tak prostoupené, že když se Člověk narodí, tak se propojí, a oni pokračují tam, kde skončili.

     Někteří z vás to provedli jiným způsobem, protože to, čím jste prošli v minulém životě, bylo hrozné. Možná, že jste přišli se stejným strachem, který vás prostupoval v minulosti? Někteří dokonce řeknou, že jsou prokleti nějakou energií nebo něčím takovým, a nikdy se toho nezbaví. Říkám vám, že ta energie je ve vaší Akáši a přinesli jste si ji sebou - strach, který je tak silný, že ovlivňuje váš životní úkol, vaše Vyšší Já a všechno ve vaší Akáši.

     Není načase se toho zbavit? Můžete to udělat! Můžete sáhnout do energetických vrstev všech těch životů a vytáhnout ven život hrdiny, život plný sebevědomí, odvahy, lásky, pohody a zdraví. Všimli jste si, že jsem vám ještě neřekl o té poslední vrstvě? Tak teď to udělám.

 

     Devátá vrstva

     Devátou vrstvu DNA jsme definovali jako léčící. Teď jste v třírozměrném světě velmi rozrušeni a možná si říkáte: Fajn, tak tu bych chtěl mít. Jako kdybyste mohli sáhnout a vytáhnout ji, ale to nemůžete. Jsou navzájem propojené, pamatujete? Už jsem vám to říkal dříve. Když sedíte před mísou plnou polévky, nemůžete jen tak sáhnout a vytáhnout si vůni, nebo molekulu rajčete. Nemůžete to udělat ani u DNA, protože je interaktivní.

     Je to vůně DNA, kterou vnímáte, kterou čicháte. Jak byste chtěli změnit vůni toho, co jste? Jak byste chtěli uchopit mistrovství, které se odehrálo v jiném životě? Nástroje na to jsou zde!

     Devátá vrstva se jmenuje léčící, ne proto, že léčí tělo to jsme nikdy neřekli léčí Akášu!

     Teď vám odhalíme pár tajemství: Všechny tyto vrstvy pracují společně, a některé z nich leží po celou dobu existence člověka na planetě ladem, připravené k probuzení, až pozemská energie dosáhne určitého bodu. A to je teď. Dnes večer mluvím ke skupině lidí, kteří vědí, co to znamená být omezen starou energií, a najednou získat svobodu a nezávislého ducha. Proto jsem si zvolil předat toto poselství nejprve vám, kteří jste zde, protože dokážete pochopit rozšíření vědomí, radost z vysvobození, myšlenku, že všechno je možné.

     Takže devátá vrstva léčí Akášu. Co to znamená, Kryone? To znamená, že máte schopnost vstoupit do svého vlastního Akášického záznamu a probrat se jím. Svým vlastním způsobem se sami léčíte tvořením a změnou ve své DNA skrze Akášický záznam.

     Přišli jste sem s lidským tělem, se kterým není něco v pořádku? Kryone, já mám sklon k nemocem. Měli jej moji rodiče i moje sestra. Já ho mám asi taky.

     Teď tomu nebudete věřit, takže chci, abyste vnímali čistotu tohoto poselství. Chci, abyste vnímali tu lásku, se kterou je vám předáváno, protože vám dávám věci, které zní zvláštně, které zní nemožně, a které mohli konat pouze Mistři, kteří kráčeli po této Zemi. Právě teď se vám chystám sdělit, drahé Lidské Bytosti, že můžete prohledat svůj vlastní Akášický záznam a nalézt tu nejčistší DNA, která byla vždy vaše, vylepšit ji a umístit do atributů vašeho současného zdravotního stavu. A o tom je devátá vrstva - o léčení Akáši.

     To chceš říct, že se můžu sám léčit? Ale jistě! Proto jste tady, a jste připraveni na to, až vám povím, jak to provést. Je to snadné i obtížné zároveň, záleží na tom, jak moc tomu věříte. Je to skutečná komunikace s druhou stranou. Sedíte-li a říkáte si: Je to jen muž sedící na židli, pak se mějte dobře, protože vaše DNA zůstane beze změny. Chcete-li být součástí Posunu, budete muset začít rozšiřovat své vědomí, aby dokázalo pojmout věci, které jsou neviditelné.

     Dokážete zde cítit lásku Boha? Pokud ano, je to dobrý začátek. Řeknu vám toto: Dokážete-li procítit toto poselství, potom můžete uskutečnit to, co vás učí. To léčení se neuskuteční najednou, ale sdělím vám postup. Každý z vás jste na planetě jedinečný. Každý dostal jedinečný životní úkol. Každý z vás má jedinečný model minulých životů. To znamená, že takový Akášický záznam jako vy, nemá nikdo jiný, a vaše Vyšší Já je rovněž unikátní. To omezuje mou schopnost předat vám nějaký druh trojrozměrného rodného listu nebo způsob jak léčit sebe sama, protože máte co dělat s konkrétními „vy“. A tak proč bychom se místo toho na chvíli tiše neposadili, se vší nevinností, a neřekli Duchu: Rád bych dostal tyto věci. Dávám svolení k probuzení energií, které musí být v mém životě probuzeny, aby byl naplněn účel, proč jsem tady. Chci mít ve svém životě radost a hledat radost v celé Akáši, protože si ji zasloužím. Prožil jsem pozitivní, radostné životy, proto se chci svěřit do rukou této energie.

     Řekněme, že chcete sebeúctu. Vyslovte to. Duchu, tělo, chci sebeúctu, protože jí moc nemám. Stane se to, že Vyšší Já vstoupí do Akáši a přivede zpět bojovníka na bitevním poli - vás v jiném životě. Tato postava se tyčí mezi Lidskými Bytostmi a je udatná v bitvě. Nežádáte o ego, ale spíše o sebejistou osobnost. Zapamatujte si, že můžete žádat a sáhnout si jen pro to, co jste již předtím vytvořili!

     Vy, kteří chcete napsat knihu, nebo nalézt ve své DNA řečníka a tvůrce, udělejte to! Jsou tam. Jak to vím? Protože každý člověk, který bude žádat, poslouchá a čte. Jsou to Staré Duše planety a mají vrchovatě zaplněné Akášické záznamy - ti nejzkušenější ze všech Lidí.

     Proto vy, kteří chcete duchovní znalosti, hledejte duchovní nádobu! Najdete tam Šamana, kterým jste byli, nebo učitele duchovních věcí ve své vesnici. Všechno to tam je. Vím to, protože znám vás!

 

     Shrnutí

     Takže máme pět vrstev energií, které jsou aktivovány: Životní úkol [vrstva 2], Vyšší Já [vrstva 6], dvě Lemurské vrstvy [vrstvy 7 a 8] a léčící vrstvu [vrstva 9]. Jsou to dary tohoto věku. Jsou interdimenzionální a já nemohu uzavřít toto poselství v tomto bodě, aniž bych vás požádal, abyste zapomněli na čísla. Není vám dovoleno, abyste je viděli jako oddělené, tak jak jsem vás je učil. Místo toho po vás chci, abyste se na ně dívali jako na střed světla, které pulsuje - jako na jakousi bránu. Chci vám povědět o bráně k probuzení: Pulsuje hudbou z opačné strany závoje.

Kdybyste pracovali s tímto světlem s čistým úmyslem ve svých meditacích, co byste nalezli, by byla ruka Stvořitele, která se natahuje směrem k vám! A důvod? Je to proto, že Stvořitel chce, abyste jej nalezli! Víte to? Říkali vám, že cesta k nalezení Boha bude obtížná? Říkali vám, že budete muset trpět, nebo že Bůh se o vás ve skutečnosti nestará? Nic není více vzdáleno pravdě! Protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel, to je rodina. Když budete bušit na dveře, dostane se vám pomoci. Není úkolu, na který byste byli sami. Je to energie, která navzájem spolupracuje, je to partnerství. Řeknu to ještě jinak: DNA je kvantové partnerství.

     Dochází k Posunu, a pokud se na něj budete dívat pouze z trojrozměrného hlediska, bude plný změn a strachu, úzkosti a nejistoty. Může to být počasí nebo ekonomie nebo problémy v rodině nebo s přáteli nebo dokonce i problémy v práci. To je jeden posun. Ale přichází jiný posun. Dokážete-li se na něj dívat z kvantového úhlu pohledu, bude to posun, o kterém jsme mluvili asi 20 let. A teď dostáváte k dispozici všechny nástroje, abyste se s tím mohli vyrovnat. Opravdu všechny nástroje.

     Všechny ty věci jsou zabaleny v něčem, co učitelka Peggy nazývá Mřížkou [Peggy Dubro učí o Kosmické Mřížce]. Mřížka představuje osobní Akášické vlastnosti Lidské Bytosti, kvantovou energii, která ji obklopuje, která se dá využít a použít. Zahrnuje léčení, životní rovnováhu a dokonce i mistrovství. DNA je hmotný prostředek kvantového stavu. Kvantový stav je všude kolem. Je těžké to pochopit, Lidská Bytosti, ale právě teď neexistují žádné kousky a části vaší DNA. Nacházejí se všude po celém Vesmíru! Bůh ví, kdo jste, Kvantoví Jedinci. Když začnete aktivovat tyto kousky a části, vaše Mřížka změní barvu, věděli jste to? Ale necháme to na Peggy, aby vám o tom pověděla sama. [Kryon jí pokyne.]

     Jsou to nové energie, a dnes jsme vám poskytli několik popisů těchto nových nástrojů. Všechno to začalo už před lety, je tomu již 20 let. Je tomu tak proto, abyste byli připraveni sedět teď na místě jako je toto, kde se vám dostane pomoci. Všechno, čím můj partner prošel a všechna jeviště, na kterých kdy seděl, jej připravily na tento okamžik. Protože může začít učit a psát knihu o DNA Lidské Bytosti. Je to velkolepé.

     A to je dnešní poselství. Ach moji drazí, jsme připraveni odejít a řekli jsme to už dříve: Tou nejtěžší věcí, kterou děláme, je odcházení. Ta část, která prochází mým partnerem, nechce odejít. Jsem s ním spojen a on to cítí. Ale ta část, která je na druhé straně závoje, která je kvantová, nikdy neodejde. Bude vycházet dveřmi spolu s vámi, když si to zvolíte, bude držet za ruku vaše Vyšší Já, když si to zvolíte. Jaký to dar! Jaká to energie! Opravdu jsou tací, kteří říkají, že se to nikdy nestane, že lidstvo zůstane bez vývoje a nikdy se dál neposune. Lidstvo se nikdy nerozvine. Nikdy nedospěje, a je uvězněno v nízkém vědomí. To všechno se změnilo rokem 1987. Mnozí z vás už zde byli, jste za to zodpovědní, a přitom si to vůbec neuvědomujete. Mnohé se přihodilo na opačné straně závoje, co se vás týká. Někteří z vás sedí na těchto židlích právě kvůli tomu, a pokud je tomu tak, vědí, o čem mluvím.

     Jmenuji se Kryon. Jsem zamilován do Lidstva. Věřím v energii porozumění, když umývám vaše nohy, že se taková věc mohla stát. Cením si vás za to, že jsem vám konečně mohl přinést toto poselství. Blahopřeji vám, drahé lidstvo k tomu, že jste nastoupili svou cestu. Se svobodnou volbou opusťte toto místo osvícenější, než když jste sem přišli. Se svobodnou volbou odsud odejděte připraveni dělat věci, o kterých jste možná ani nevěděli, že je dokážete. Se svobodnou volbou šiřte světlo tohoto poselství a světlo toho, kým jste - částí Boha. Zvu vás k poslechu hudby.

A tak to je.

KRYON

 

Příznaky Posunu 

Tento channeling byl přijat Lee Carrollem v Moskvě, Rusko 23. května 2009
     Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Cítíte to tady? Na tomto místě je něžná energie. Je to jemná energie - něco, co je pociťováno srdcem, ne rozumem. Někdy jsem dostával otázky: „Kryone, víš, kde jsi?" Ach ano. Jsem na místě, kde říkám sbohem mnoha myslím a mnoha tvářím.

     Někteří cítí, že mě již neuvidí [myšleno, že je to na semináři v Moskvě poslední channeling]. Oni to doopravdy nechápou. Spojují channelování mého partnera se mnou a nikdy nepochopí, že kráčím s každým z nich. Nejsem někdo, kdo má být uctíván. Jsem energií domova. Byl jsem s tebou od začátku, od prvního dechu a budu pokračovat až do posledního dechu. Každý z vás na Zemi má spojení s Bohem. Dnes bude probíhat vyučování, ale skutečnou výukou je otázka: Jak široce můžete otevřít svá srdce? Kolik můžete opravdu přijímat? Můžete odejít jiní, než jste přišli?

     Přichází velký Posun. Včera jsme o tom mluvili a soustředili jsme se na jednu část, kterou bylo vědomí. Mluvili jsme o otázce, zda je Posun pro každého, nebo jen pro pár jedinců. Mluvili jsme o tom, co si člověk zvolil. Dali jsme vám metaforu přechodu z duchovní zimy do duchovního léta a ukázali jsme vám, že Přechod se děje všude. Také jsme řekli, že je na lidech, aby otevřeli dveře a vyšli ven. Je to metafora, která znamená, že člověk to může přijmout nebo ne. Posun se děje, ale lidstvo má možnost to vidět, nebo ne. Nikde to není zřejmější než v tom, o čem budu mluvit dál.

     Před 20 lety jsme něco naznačili. DNA se mění. Znovu se na to zaměřím, proto jsem tady. DNA se mění tak, že to bude pro některé záhada, neboť umožní takové procesy v lidském těle, o kterých ani nevíte, že je máte. Tyto procesy však nelze aktivovat, pokud není zapojeno vědomí, které to provede.

 

     Biologie člověka

     Musím mluvit o biologii. Nechci být příliš složitý, ale musím to vysvětlit těm, kteří to úplně nechápou. Jeden z nejsložitějších posunů této nové energie se odehrává ve vaší chemii. Jedná se o skutečný posun, o skutečnou změnu. Vaše DNA je složitá. Obsahuje tři miliardy částic, ale méně než pět procent z nich tvoří desítky tisíc genů, které jsou instrukčními jednotkami lidského těla. Devadesát procent vaší DNA je zcela kvantových. Ale jak jsme řekli včera, jsou to kvantové instrukce, které mluví k 3D chemii, jež je jen v menší části. Takže 3D chemie ve vaší DNA se zdánlivě nebude měnit, ale změní se to, co s ní můžete dělat. Představte si, že méně než 10 procent je motorem, který vyrábí geny, a zbytek jsou instrukce k motoru. Co se mění, jsou instrukce.

     Toto je provedeno přes magnetismus, který je jednou z nejmocnějších a nejdynamičtějších sil pro změnu života na vaší planetě. To bylo naznačeno už v prvním Kryonově přepisu v knize Jedna. To je to, s čím přišel doktor [Dr. Todd Ovokaitys]. Četl o magnetických rezonancích v částech přepisu Kryona a uvědomil si, že jsem popisoval to, co on objevil. Slyšeli jste, že jsem Magnetický Mistr. Mysleli jste si, že to možná má něco společného s mřížkou planety? Ne tak docela. Má to co do činění s DNA, která je také magnetická a je životní silou Země.

     Když přerovnáte některé z magnetických rezonancí kvantových částí DNA, aktivujete potenciál. "Velká slova, Kryone, ale co to znamená? Některá technická vysvětlení přenechám vědeckým zasedáním a toto zde není vědecké zasedání. Dám vám nějaké informace, které se budou zdát neuvěřitelné: Vaše lidské tělo je dokonalé a je závislé na energii planety - instrukční jednotce pro změny vaší DNA. Směřujete do jednoho z největších vibračních zvýšení, jaké kdy tato planeta viděla a to vše je součástí Posunu, o němž jsem mluvil včera. Tato nová vibrace začíná měnit současnou chemii buněčné struktury v důsledku kvantových instrukcí. Přemýšleli jste někdy o buňkách vašeho těla? Mysleli jste si dokonce, že nepracují dobře? Na stupnici od jedné do 10 ukazující, čeho je člověk v tuto chvíli na planetě schopen, představujete trojku. Tělo je schopné 10. Jste pomalu připraveni posunout se k šestce.

     Poslechněte si tohle: Tělo je moc schopné - tak moc, ale nedělá moc dobrou práci. Váš imunitní systém pouští dovnitř tolik nemocí! Je obelstěno tolika viry a opravdu nefunguje dobře. Zní vám to jako božský plán? Sedíte někdy a říkáte: "Kdo to vymyslel? Viry, které se často objevují na planetě, zdánlivě přes noc získají převahu tak rychle a tělo člověka je ani nemůže rozeznat. Co je to za imunitní systém?" Měli byste právo se tak ptát. Odpověď? Není příliš dobrá. Pracuje na 30 procent, proto.

     Jak by se vám líbil imunitní systém, který by blokoval téměř všechno, co přišlo dovnitř, který by nemohl být obelstěn viry, ničícími život. Nedovolil by jim se množit. Věděli jste, že toto patří ke schopnostem vaší DNA? Důvodem, proč je to 30 procent, je to, že i energie planety je vyvinuta na 30 procent. Když k tomu přidají záměr a svobodnou vůli, lidé budou schopni zvýšit efektivitu svého imunitního systému. Budou moci volně chodit mezi viry a chřipkami a nechytí je. Budou vypadat jinak než ostatní lidé. Budou vypadat, jakoby měli nějaký druh magické ochrany. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale je to proto, že se účastní změny - a to se nazývá evoluce člověka.

     Se svobodnou vůlí, přivolávají energii, která je jejich. Věděli jste, že vaše tělo je navrženo tak, aby rakovina nikdy, nikdy nezvítězila? Přesto je to jeden z největších zabijáků lidstva!

     V buněčné struktuře probíhá proces, který provádí diagnostiku sám od sebe. Má medicínský název - ve vědě ho nazývají apoptosis, ale zdá se, že nepracuje moc dobře. Důvodem je, že pracuje na 30 procent. Napadlo vás někdy, proč rakovina získává navrch a tělo s tím nemůže dělat vůbec nic? Jak by se vám líbilo, kdyby byla efektivita imunitního systému zdvojnásobena? Jak by se vám líbilo vidět celou část populace bez rakoviny?

       Kryone, říkáš nám, že k tomu směřujeme?" Uvidíte to u mnoha lidí a bude zřejmé, že jsou jiní. Ale zkouška jejich DNA ukáže, že jsou stejní jako všichni ostatní. Je to proto, že měříte pouze 3D chemii a ne těch kvantových 90 procent. Budete schopni posílit svou DNA a instrukce k chemii. Potenciály pro to budou před rokem 2025. Uvidíte lidi, kteří budou sami o sobě schopni navýšit své imunitní systémy. To je neuvěřitelné." No, jestli jste si mysleli, že je to neuvěřitelné, pak to, co přijde teď, vás bude šokovat.

     Vaše DNA je navržena tak, aby vás udržela naživu po dlouhou dobu. Je navržena tak, aby opravila věci, které jsou nefunkční a omladila je. Nezdá se ti to divné, Lidská Bytosti, že i když jsi na samém vrcholu evolučního žebříčku, může mořské hvězdici dorůst rameno a tobě ne? Přemýšleli jste o tom někdy?   Přichází cosi, co neočekáváte: schopnost Lidských Bytostí, aby jim dorůstaly končetiny, které byly ztraceny. Nyní se může zdát, že to začne chemickými vylepšeními [léky], ale bude to něco, co člověk udělá tím, že změní své DNA. Samotná změna umožní některým novým, vylepšeným lékům, aby účinkovaly na určité části těla - a ne na jiné. To se stane v příští generaci. Jsou to pouze možnosti. Předkládám vám biologickou možnost změny pro posun, který zde je. Jedná se o skutečné změny, které můžete vidět a když o těchto věcech uslyšíte, vzpomeňte si na tento večer. Věda si bude chtít přisvojit všechna vítězství a vůbec je nebude přičítat lidskému vědomí, tak nezapomeňte, že jsme o tom mluvili na tomto esoterickém setkání. Ó, je toho víc, je toho mnohem víc.

     Jak byste chtěli replikovat chromozomy bez zmenšení telomerů? (Koncové části chromozomů – pozn. překl.) Dovolte mi, abych to vyložil. Jak byste chtěli zařídit, aby nestárly tak rychle? Stárnutí je funkce vyprojektovaná pro 30 procent operačního systému DNA. Slyšeli jste někdy o některých pradávných, kteří žili dlouhou, dlouhou dobu? Myslíte si, že to byla chyba, kterou tam vnesla církev? "Nemohli žít tak dlouho," říkají mnozí. "Někdo se musel splést při přepisu," říkají. Co kdyby žili tak dlouho? Oni opravdu žili! To bylo předtím, než došlo na této planetě k vibracím, které snížily vaši DNA až na 30 procent.

     Nová energie je tady

     Pojďme mluvit o novém energetickém systému na planetě. Ve skutečnosti jich existuje několik, ale ten, o kterém chci mluvit, má správce, kteří jsou zde, v tomto městě. Ta, které říkáte Peggy, učitelka, objevila proces, který je čistou energií a je to sada nástrojů, které změní tuto energii v záměr aktivovat DNA způsobem, o jakém jsem vám zrovna řekl. Je to katalyzátor, který posune DNA za 30tiprocentní úroveň. Vidíte, jak to začíná zapadat? Toto zvýšení účinnosti se nepřihodí jen tak samo od sebe. Je to složité a vyžaduje to záměr, který způsobí vibrační Posun. Ó, je toho víc!

     "Kryone, jestliže má muž nebo žena poškozené srdeční chlopně, proč to tělo neopraví?" To je velká otázka. Už jsi o tom někdy přemýšlel? Koneckonců, své orgány nabíjíte stále. V průběhu života obnovujete mnohokrát největší orgán v těle [pokožku]. Tak proč to nemůžete udělat se srdeční chlopní? Co je špatného s tělem, že to neví? Odpověď je, že je v provozu na 30 procent.

     "Mluvíš o zázracích, Kryone." Nemluvím. Mluvím o tom, jaké by lidské tělo mělo být. Přejdu to, protože je to prostě příliš neuvěřitelné, že? Jen mi dovolte říci, že když uvidíte, jak se tyto věci začnou dít, nezapomeňte, že jste o nich prvně slyšeli tady, ano? Na duchovním setkání - ne na vědeckém.

     Znovuprobuzení vnitřního dítěte

     Dojde k potenciálu reaktivace velmi důležité energie a to vše je součástí Posunu. Musíte to slyšet: Hodně bylo řečeno o této energii, která spala. Byli tací, co na tom pracovali, ale když je operační úroveň na 30 procentech, lidské tělo to nemůže rozvíjet. Na 60 procentech už může a bude. Už jste někdy slyšeli o vnitřním dítěti? Tuto energii nemůžete popsat, opravdu, ale dovolte mi, abych vám ji nechal pocítit. Všichni jste kdysi byli dětmi a mnozí z vás měli normální dětství. Vraťte se se mnou na chvíli do doby, kdy vám bylo šest, možná pět. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal: Jak jste se cítili? Čeho jste se obávali? Co bylo ve vašem životě dramatického? Nic! Jedinou věcí, o kterou jste se starali, bylo, jak dlouho si můžete hrát, nebo kdy máte jít do postele. O všechno bylo postaráno, že? Nemuseli jste se starat o to, jak získat peníze, abyste zašli do obchodu pro jídlo. To jste se dozvěděli až později, že?

     Ve vašem životě bývaly doby, kdy vše, co bylo, byla láska. Jak osvobozující pocit! Umíte si ho teď představit? Jak byste chtěli znovu zažít tento pocit jako dospělý? Ach, bylo by to osvobozující? Je to potenciál vědomí, pracujícího na 60 procent. Je to jeden z klíčů k vědomí, který porazí dramata a starosti. Znovuobjevení energie vnitřního dítěte je vyrovnávacím mechanismem tak, že člověk může mít mnohem jednodušší život. Může mít ve svém životě radost – radost, která se projeví stejně jako u dítěte, a to vše je součástí Posunu.

     A co Země?

     Řekli jsme vám, že budeme hovořit i o Gaie [energii planety]. Protože Gaia šla a mluvila o tom! (Jak o tom dnes již dříve mluvil Pepper Lewis). Takže si pojďme prověřit, co Gaia řekla, protože to potřebujete slyšet z několika zdrojů: Netrapte se tím, co se děje na vaší planetě. To, co se děje je přirozené a je to zrychlené v čase kvůli posunu. Není to nic, co jste způsobili vy. Jděte a vyčistěte vzduch a zastavte vyčerpávání přírodních zdrojů, ale vězte, že jste nezpůsobili to, co se nyní děje.

     Slyšeli jste o tom dříve? [Pepper channeloval totéž.] Co se děje, je přirozený cyklus toho, co bychom nazvali koloběhem vody na planetě. Má to co do činění s magnetismem a teplotou a stává se to každých několik set let, plus mínus. To, co právě teď prožíváte, viděli a potvrdili vaši vlastní ruští vědci. Říkají, že jste svědky opětovného výskytu malé doby ledové a to je přesně to, co vám říkáme. Na planetě je podobně, jako jste tu měli v letech 1400 a přišlo to na vás znovu.

     Samo o sobě to není život ohrožující. Ach, jistě, budete mít více bouří. Takže pokud jste v oblasti bouře, budete si toho více vědomi, že? Možná že stoupne hladina vody. Pokud žijete na pláži, možná se přestěhujete. To je chytré. Není to život ohrožující, pokud jste chytří. Ale znovu, je to svobodná volba, ne? A stejně jak jsme se zmínili včera, budou ti, kteří to budou popírat a zůstanou tam, kde jsou bouřky a budou popírat, že tam bouře jsou. Někteří v tomto procesu zahynou. Zůstanou na plážích, budou sledovat, jak voda stoupá, a zahynou. To jsou ti, kteří nechtějí vidět Posun a nechtějí uznat, co se děje.

     Geologické časové úseky na Gaie se zrychlily. Musely, aby se vibrace Gaii zvýšila. Věci se dějí rychleji, než geologové mysleli a přináší vám to, co jste nazvali globálním oteplováním, což je vyvrcholením klimatické situace, která nastane vždy před cyklem ochlazení. Je to normální. Uvidíte. Takže znovu: když vědci zjistí, co se skutečně děje, nezapomeňte na to, co jste slyšeli o Posunu zde, na duchovním setkání a ne na setkání vědců. Tuto informaci vám říkáme již nějakou dobu. Začínají se rýsovat příznaky posunu a budou toho tolik obsahovat!

     Skrytá energie: hledání Boha uvnitř

     Poslední část: Všechny tyto příznaky, včetně změny DNA, vás dostanou do úrovně uvědomění, kdy budete více chtít hledat Boha uvnitř. Opravdu to souvisí s DNA, Kryone?" Ano! Kvantovost částí vaší DNA, která komunikuje s chemií, si začne uvědomovat, že je v tom víc. Mnozí budou hledat Vyšší Já a tehdy budete objevovat jednu z chybějících částí. Je to něco, o čem jste vždy věděli, ale čemu jste nikdy nedůvěřovali. Řeknu vám, co to je. Je to energie, kterou nevyvíjíte sami. Je to energie, kterou mají všichni lidé, a z hloubi své nevědomosti si myslíte, že je vaše. Nemůže být. Je příliš velká. Je to Láska.

     Jsou zde matky. Mami, chci tě vzít zpátky, k narození tvého prvního dítěte. Vzpomínáš si na to? Vzpomínáš si, kdy ti bylo dítě poprvé podáno? Pamatuješ si, jak jste se s dítětem podívali do očí? Vzpomínáš si na to? Jen mi řekni, jaký to byl pocit! Andělé, kteří stáli kolem postele, zpívali a ty jsi to vnímala. To je Boží Láska, která navštíví dva z vás silou, jakou byste vy sami nikdy nevytvořili. Byli tam nějací lidé a plakali? Věděla jsi, že v místnosti s vámi byli vaši předci? Věděla jsi, že v místnosti byli s tebou i tví prarodiče? Věděla jsi, že zpívali? A ty sis myslela, že jsi tu energii vytvořila úplně sama? Nějak sis myslela, že to všechno pochází z tvé chemie, viď? Ne, nepochází. Je to jedna z těch zázračných chvilek, kdy splýváš s Vyšším Já. To, co proudí těmi dveřmi, které jste otevřeli, je Boží láska!

     To je také to, co se stane, když se muž a žena setkají v lásce, když se podívají jeden na druhého a jiskra zažehne milostný vztah. Na malou chvíli se podívají na sebe a jen povzdechnou. Psychologové říkají, že zamilovanost je forma dočasného šílenství. Zachvátí všechny buněčné struktury. Myslíte si, že jste to vytvořili sami, že? No, nevytvořili. Zkušenost s Kundalíní je Boží láska. Když se dva spojí v lásce, vytvoří více energie než by ji mohl každý z nich coby jednotlivá lidská bytost vytvořit.

     Existuje prvek, který chybí, a já ti o tom řeknu, protože je to Boží láska ve tvém životě. Je zde, abys mohl cítit sám sebe a své Vyšší Já. Jak chceš s tím chodit? Jak s tím chceš zářit? Myslíš, že si toho někdo všimne? Ó, všimnou si. Budou říkat: "Proč se tolik usmíváš?" Co jim povíš? "Zamiloval jsem se do sebe!" [Kryon se směje.] Buďte opatrní, to není přesně ta správná odpověď, kterou byste jim měli dát, ale je to fakt! Je to všechno v DNA. To vše Lidskou Bytost posiluje.

     Takže o to jde při Posunu. Není to o tom, co vám Bůh činí. To, co se děje, je o aktivaci, která vám umožní postarat se o kousky a části a energie vašeho vědomí, nad nimiž jste dříve nikdy kontrolu neměli. Budu končit.

     Lidská Bytosti, neptej se jak. To je tak lineární otázka! Neptej se jak. Místo toho jen "buď" a začni se záměrem vytvořit tyto věci ve svém životě. Začni s procesem, který to uskuteční již jen pouhým tvým záměrem. Záměr zahájit proces ho vlastně již zahajuje! Řekli jsme to již dříve. Jsou zde někteří intelektuálové, kteří chtějí tento proces poznat. A jejich argument vypadá takto: "Kryone, nemůžeš čekat, že budeme dělat něco tak významně měnící život, aniž bychom tomu procesu rozuměli. Musíme znát jeho mechaniku. Nesvěříme naše životy něčemu, co funguje záhadně. Zní to jako docela dobrý argument, ne? No, mám něco pro vás. Ode mě pro vás!

     Co se stane dnes, když zde skončíte? Řeknu vám scénář, o kterém si myslím, že se vám přihodí, když jste se na to zeptali. Intelektuál jde ven a sedne do svého automobilu. Pak vyndá manuál a studuje, jak funguje převodovka, každý ventil, každé příslušenství. Pak pokračuje návodem k motoru, každým ventilem, každým příslušenstvím, každým mazáním, dříve než odjede domů. Je to tak? Myslím, konečně, že byste nikdy nesvěřili svůj život něčemu, o čem nevíte, jak to funguje! Nebo svěřili?

     Vidíte? Vy všichni to děláte! Asi je to hloupé přirovnání, ale je takové, protože chci, abyste si to zapamatovali. Otočte klíčem a nastartujte motor záměru. Nechť začne tato cesta, protože v tom je tolik energie, vytvořené vaší vědomou myslí - kvantové energie, kterou nelze definovat ani pochopit. Místo toho věřte lásce, to je tmel, to je mazivo nové energie na této planetě. To jste nechtěli slyšet, intelektuálové, že ne? Protože jsem vám právě řekl, že emoce je klíčem. Zvykněte si na to. Otevřete svá srdce. To je poselství Kryona.

Jsem milovník lidstva. Ten, který zná každého z vás. Každého.

A tak to je. 

KRYON

 

Evoluce DNA

 

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Santiago, Chile,
v neděli, 19. listopadu 2011.

     Zdravím drazí,

jsem Kryon z Magnetické Služby a kvantové setkání bude pokračovat. Jaké bude kvantové setkání? Definujme si, jak to vnímáme: Lidská bytost je kvantová, ale nepoužívá kvantovou energii. Proto zde tato energie čeká jako možnost. Možnost pro každou lidskou bytost, která je tady. Jsou dnes zde někteří z vás, kteří to cítili -  tu nevysvětlitelnou energii domova.

     Co se stane, když si vzpomenete na pravdu? Je to jakoby se zvedl závoj a vy tuto informaci nevnímáte jako novou. Odhaluje cosi, co jste již znali. Takže se to stane potvrzením, ověřením  něčeho, co jste vždy věděli.

     Toto je odhalení způsobu, jak věci fungují. Je tu rozdíl paradigmat, že? V minulosti to ve 3D bylo tak, že přijdete a učíte se nové věci, které přijdou do vaší mysli, zapíšete si je, zapamatujete si je a používáte je. To se mění.

     Na chvilku si představte cibuli. Uvnitř je pravda. A samotná cibule ji chce znát. Ale je obalena vrstvami sebe samé a tak nemůže vědět nic, dokud neodloží slupky. A tak jde na kvantové setkání cibulí! (Kryon se směje). Další cibule vstane a dá jí návod, jak tyto vrstvy odložit. Cibule pomalu odstraňuje slupky, a jak to dělá, všechny informace a pravda se odhalují.  Hluboká pravda, která zde vždy byla.

     Toto je kvantové setkání a tak všechny Staré Duše zde v místnosti přišly se stovkami průvodců. Ale vrstvy nedůvěry, zkušeností z přežití a z třídimenzionálních paradigmat na vás leží jako vrstvy cibule. Pravda je známá. Nejde o záhady - jak jste sem přišli je známé, proč jste tady je známé a co se od vás očekává, že byste měli dělat je také známé. Ale vy jste zavaleni těmi vrstvami.

     Takže, byste mohli říct, že energie je novým paradigmatem učení se. Učíte se, jak pracovat sami se sebou prostřednictvím procesů, které nemají nic společného s pravdou. Není tam žádná informace o pravdě, místo toho je tam informace o tom, jak se propojit a odhalit to, co se tam již nachází. A tak již vidíte jiné paradigma, které máte na dosah a u kterého byste mohli mít pocit, že si na něj vzpomínáte.

To jsou obtížné koncepce a toto je sofistikované publikum, a tak začneme sofistikovanou zprávou o DNA. Jde pouze o jednu z mnoha přednášek, které můj partner prezentuje.

     Co víte o DNA? Velmi málo. Ale začíná se zdát, že se chcete dovědět víc

     I když se nezajímáte o chemii - většina z vás se zajímá o to, co je ve vás, protože o tom nic nevíte. Ale přistupujete k tomuto problému velmi třídimenzionálně. Například můj partner vám řekl, že  váš akášický záznam je ve vaší DNA. Řekl vám, že máte schopnost doslova kutat, tj. prokopat se dovnitř a vydolovat zevnitř informaci, jakou potřebujete. Toto jsou sofistikované myšlenky a tak se třídimenzionální člověk rozhodne, že dostane to, co chce - a první věc, kterou byste mohli chtít, je něco, co vám roky unikalo. Chcete se vrátit a dostat z vaší DNA např. něco, co vám bylo v tomto životě odepřeno. A tak 3D lidská bytost která má nadváhu, chce dostat zpátky tu hubenou, kterou jste kdysi byli (Kryon se směje). 

     Víte - já vím, kdo je zde. Lidé to takhle dělají. Je to 3D proces a takhle to nefunguje. Jsou zde ukryty věci, o kterých vědce ještě ani nenapadlo, aby se na ně podívali. Jsou spokojeni, když zkoumají molekuly DNA a jsou spokojeni, když zjistí, že má buněčnou strukturu. Člověk má přibližně 100 trilionů částic identické DNA. Všechny jsou pro vás specifické a jsou pro vás jedinečné. Nikdo nemá vaši DNA. Ani nemůže. Protože nežil váš osobní příběh. Neprošel vašimi životními lekcemi. Nemá vaši zkušenost a proto vaše DNA je v celém vesmíru jedinečná. A je tu něco, na co se věda nikdy nezaměřila: jak tato DNA komunikuje sama se sebou? A ona musí - aby vytvořila člověka a podporovala život. Ale existuje myšlenka, že DNA se využívá pouze ve výzkumu a že tam leží nevyužita. Bude objeveno, že je aktivní. Ale jak komunikuje? A co by vám řekla, kdybyste to uměli rozluštit?

     A tak se dostáváme k pojmu, o kterém jsme mluvili nedávno. Tato představa vychází z toho, že část vašeho těla obsahuje něco, co se nazývá innate = vrozená inteligence těla. Lidské vědomí má 3 vnitřní části: je to vědomí přežití - jedná se o tu část, kterou zrovna teď používáte; je to vrozené vědomí (innate), což je inteligence těla, a Vyšší Já. A řekli jsme jen nedávno: innate je to vědomí, které patří tělu, které ví všechno o vašem vnitřku i to, o čem vy vaším vědomím přežití nevíte nic.

Dám vám další příklad pro ty, kteří neslyšeli předchozí informaci: ve vašem těle se teď toho tolik odehrává, o čem nemáte žádné povědomí nazveme to automatickým systémem. Když přebírá vedení mozek, srdce bije automaticky, dýcháte automaticky, trávení probíhá automaticky, sníte, aniž byste to plánovali, a jste tak na to zvyklí. A to vede naše kroky dál. Slyšeli jste někdy o svalovém testu jménem kineziologie? Když se těla zeptáte na něco, co neznáte: Je to pro mě dobré či ne?  Přežiji či ne? Je tento doplněk či lék pro mě vhodný nebo ne?  Použijeme tento svalový test, abychom zjistili odpověď. Jak to, že vy to nevíte, ale tělo to ví? Znovu vám to říkámemá smysl jít k lékaři, abyste zjistili, zda jste nemocní či ne? Není to zajímavé? Že tu nemoc můžete mít, ale nevíte o tom? Co to je za inteligenci těla, když vám muž nebo žena v bílém plášti musí říct něco, co byste měli vědět? Ale innate ve vašem těle to všechno ví. Možná tělo bojovalo měsíce s nemocí nebo s infekcí. Ale vy musíte zjišťovat, o co se jedná, z vnějšího zdroje!

     Takže se nyní vraťme k DNA. DNA je kvantová. Má kvantové instrukce. Ale samotná molekula není kvantová. Je to biologická molekula, která posílá kvantovou instrukci kvantovým částicím vašeho těla zvaným atomová struktura a které představují instrukce. Je to informace v DNA,  která se obrací na vaše tělo a to nejenom na buněčné úrovni, ale na úrovni atomů, která je schopna léčit a také vytvářet novou tkáň. A DNA má tvar pletence, protože má kolem sebe kvantové pole. Znamená to, že každá část DNA je jako všechny ostatní, proto tam neprobíhá žádná komunikace protože ono to všechno o sobě ví. A má to jménoinnate. Takže nyní víte, co je innateJe to pole vaší DNA.

Co máme dál? Chcete to umět změnit, když se s tím dostanete do styku. Budete to aktivovat.  Již jste dříve použili to slovo: aktivovat. Není to přesné. Ale ve vaší 3D má to slovo pro vás význam.  Řeknu vám, jak takový proces vypadá.

     Drazí, nebudete moci dělat s vaší DNA nic z toho, co jsme řekli. A řeknu vám to rovnou: musíte překonat svou mřížku prvního vědomí a dotknout se innate. Takže se dá říct, že proces vašeho bytí člověkem je obsažen ve slově. To znamená, člověk se musí dotknout sám sebe a katalyzátorem toho dění  je takzvaná intuice. No, je to propojka mozku mezi tou vaší částí, která zajišťuje přežití, a mezi innate, nevědomou částí. A otázka zní: jak to mám udělat? Jsou lidé, kteří říkají: Chci aktivovat svoji DNA. Prosím, říkejte to i nadále, neboť Duch a innate ví přesně, co chcete, i když taková věc, jako je aktivace DNA, neexistuje.

     Ale to, co lze udělat, je aktivovat vrozenou inteligenci vaší DNA a tím způsobem vám dát to, co budete potřebovat. Je to těžké.

     Jsou zde 3 části a design, který jsme propojili. Takže jsou zde již určité stezky. Jenom stále nejsou průchodné. Jako potrubí, které je částečně uzavřené a může jím projít pouze stružka vody, pouze pár kapek bude puštěno. Všechny trubky jsou v pořádku a vy to víte. I ten věčný pochybovač, který je mezi vámi, to ví. Oni cítí, že uvnitř je Bůh. Vědí, že tam je. Není to zajímavé, že víc než 80% lidstva věří na posmrtný život? Víte, že to existuje. Myšlenka, že po ukončení života vše pomíjí, se vaší intuici nezamlouvá.

     Chtěl bych vám říct, co je v souladu s intuicí. Že váš život skončí a vy pokračujete. To je intuice.  Lidská intuice. Není navždy po vás. A jak by tomu mohlo být, kdyby ve vás nebylo něco vyššího?  Je to v propojení s tím, co je v pozadí - co nazýváme Bohem - najdete ho všude, kde chcete.

Teď, tyto tři lidské mřížky -  když je tak chcete nazývat - jsou vždy propojeny s něčím, čemu příliš nevěříte - s intuicí - a někteří z vás ji vůbec nepoužívají. Nevěříte jí. A když dostanete intuitivní myšlenky, odvrhnete je. Nevážíte si jich. Protože máte pocit, že je to něco, co jste si vymysleli. A že jsou to prchavé myšlenky vaší obrazotvornosti. Jsou vlastně tím, co bychom mohli nazvat pojivem mezi těmito třemi mřížkami.

     Když začnete tvořit čistý záměr, jak jsme to popsali již dříve - na aktivaci vaší DNA - začnete se propojovat přes intuici s innatte. A když se začnete dostávat do kontaktu s innate ve vás, rozpoznáte to. A to přináší otázku: Jak poznám, že to dělám správně?  A odpověď zní: víte to. Není žádný seznam toho, co byste měli hledat. Ale vy to víte. Je to tak těžké. Protože lidé chtějí jiné věci. 

Zeptám se vás něco:  vrátíte se do historie. Vraťme se o stovky a stovky let ve vědomí do doby, kdy Země byla barbarská. Nepřišlo vám nic divného na tom napadnout jiné osady a všechny zabít? A vy všichni jste se toho účastnili, protože takové bylo vědomí lidstva, a to byl váš způsob přežití.

Teď se vás zeptám: Uvažujete tak v dnešní době?  A vy řeknete: NE!! A já se vás zeptám: Jak to víte? A vy řeknete: Protože již nejsme barbaři! A já řeknu: Jak to víte?  A vy řeknete: Protože to víme. Budete to vědět, když se spojíte s vaším innate. Protože to je první krok k vytvoření toho, co jde do jádra každé lidské bytosti.

     Budete se cítit klidnější. Budete mít lepší pocit z toho, čím jste uvnitř, budete mít méně obav o vaše tělo, větší důvěru v to, že vás vaše tělo zalarmuje, když k tomu bude nějaký důvod. A když tak učiní, stane se to intuitivně a vy mu budete naslouchat a budete dle toho reagovat. Znamená to, že jste otevřeli potrubí. Potrubí mezi tou vaší částí, která představuje přežití, a vrozenou vnitřní podstatou, která je inteligencí. A časem se innate zaktivuje způsobem, jak to potřebujete.

     Potřebujete zhubnout - innate vám to umožní. Říkáte: Zkoušeli jsme to již dříve, ale opravdu to nefungovalo a nemělo to dlouhé trvání. Říká to takhle vaše innate? A vy to nebudete absolvovat? Ale co když zde existuje postup, na základě kterého se změní vaše buněčná struktura? Váš metabolizmus? A podpoří vás v záměru být zdravější? A pak, drahý člověče, přepíšeš svoji DNA. Změníte sami sebe. Ale učiníte tak na základě automatického postupu.

     Lidé a třetí dimenze chtějí všechno řídit. Četl jsem Kryonovu knížku o DNA. Líbí se mi vrstva 6.  Myslím na to, že ji budu aktivovat. Nic takového neexistuje! Když podstupuji tento proces,  říkám, že inteligence mého těla udělá, co je třeba pro moje přežití a jedna z věcí, které s tím budou souviset, je více energie. A vy rychle přestanete stárnout a všimnete si toho. A budete to cítit. A nebudete se ptát: jak to vím? Protože to uvidíte v zrcadle. Je to jen jiný způsob učení.

     Každý člověk manifestuje tyto věci sám sobě způsobem, který se prokazuje vnitřním pocitem. A nemusíte to nikde hlásit ani se ptát - jak to dělám? Víte, jak se to děje. Co je tam dalšího? Je tam mnoho dalšího.

     Máte některé zlozvyky. Nejíte zdravě, nadužíváte léky nebo jste drogově závislí. Chtěli byste to  změnit? Můžete. Prostřednictvím DNA. A je toho ještě víc. nohem víc!

     A co váš emoční problém? Co je to, co jste si vzali s sebou do tohoto života anebo co se vám přihodilo dříve v tomto životě? Tvoří to součást vaší mysli a vy na to stále myslíte. Vím, kdo je zde. Je to strach a bolest, hněv a neodpuštění! Já vím, kdo je zde. Kdy si představíte, jak byste vypadali bez těchto starostí?  A dostávám odpověď: Proto tu  teď s tebou sedím. Chtěl bych být od tohoto všeho osvobozen.  Můžete! Víte, innate o tom ví všechno. Je to vás nejlepší přítel. A tyto věci budou pro vás pracovat. Vašim úkolem je vizualizovat propojení mezi vašim vědomím a buněčnou inteligencí.

     Sedíte na židli v meditaci a hovoříte ke své buněčné struktuře:

     Drahý Duchu, který jsi ve mně, chci všechny tyto 3 části spojit, a žádám novou energii na této planetě, aby působila jako katalyzátor a zahajuji tento proces pro sebe - za pomoci toho, co je kolem mne a teď tento proces spouštím.

     A pak jsou zde někteří, kteří řeknou: Ale jsou zde některé zvláštnosti! Jistěže jsou! A tělo je všechny zná! Ach, drazí, máte všechen náš čas!

     A nyní mluvme o tělesném procesu včetně toho, o kterém jsme mluvili dříve. Je to o dělení vašich buněk. Omlazování orgánů. A vy zde budete sedět a říkat: Jak to vím? Jak to budu cítit? Je toho zde hodně, s čím je nutné pracovat. A musí se to dělat jinak než předtím. Ne na základě seznamu úkonů. Začínáte vidět, kolik je kolem vás staré energie?

     Když budete požádáni, abyste vzestoupili, abyste některé věci formulovali a tak pomohli své duši, uvědomíte si, že to vůbec není přesné a že vy to chcete dělat tak, jak jste to vždy dělali. A pamatujete si to z lemurské doby, kdy jste byli běžně schopni zarovnat všechny vrstvy.

     Doufám, že moje přednáška přinese nějaké ovoce ohledně toho, co je třeba v budoucnu podniknout a  že budete mít výsledky. Protože tato energie, ve které sedíte, je energie, na kterou jste čekali, a je konečně tady! A chci vám ještě říct o neviditelných částech, které jsou vysoce esoterické, a pak to uzavřeme.

     Vaše akášická kronika není jedinou věcí, která se kolem vás nachází. Je zde také to, co se jmenuje krystalická mřížka. Je to mřížka Gaii a my jsme hovořili o třech mřížkách Gaii. Ale tato obsahuje vzpomínky na všechny lidské životy a činnosti a to znamená, že vše, co jste v minulosti zažili, co se týká přátel, rodiny, těch které jste milovali a ztratili, to všechno je v této kvantové mřížce. Poslouchejte: Máte k tomu přístup! Čím víc se dostanete k innate, tím větší je to kvantové pole. Prolíná se to s dalším kvantovým polem, nazývaným krystalická mřížka a najednou zde máte pomoc!  Velkou pomoc! A přichází odněkud, odkud jste to nečekali.

     Nedávno jsme měli channeling, kde se mluvilo o tajemství Akášické kroniky a rolích, které hrají vaši rodiče. A vy mi řeknete: moji rodiče ne! Moje rodiče ne! A já vám řeknu: ne ti pozemští. My hovoříme o duších vašich rodičů. Ani na tom nezáleží, zda jsou ještě zde na Zemi či ne, nebo zda jsou na druhé straně závoje. Jejích úkolem bylo přijít sem a přivést vás na svět. Zda s vámi spolupracují či ne, na tom nezáleží. Protože na druhé straně závoje vědí, co děláte. Že se probudíte. A půjdete na setkání jako je toto. Začnete zasévat semínka míru na Zemi, což se dokoná prostřednictvím posunu vědomí.

     Oni strávili určitou dobu na krystalické mřížce. Části duší vašich rodičů, božské části vašich prarodičů a jejich rodičů a jejich rodičů jsou tam obsaženy. To je ta pomoc. A je velká. A můžete ji nyní cítit.

     Je pro vás těžké oddělit to tělesné, a to co je božské? Zde máte test - je zde někdo, komu nemůžete odpustit? Vizualizujte si ho. Můžete v něm vidět část Boha? Pokud ne, máte ještě  nějakou práci. A když ano, začněte  to vidět a cítit, poznáte to. Pocítíte posun a změnu a dramata kolem událostí se začnou hroutit. Uvidíte je pouze jako boží lásku - jako takoví sem přišli. Někteří sem přišli, aby vás rozčilovali, a tím vás přivedli na setkání, jako je toto, abyste změnili svůj život.

     Poslouchejte, milovaní: Někteří sem přišli zemřít a způsobit vám bolest - a měli vás natolik rádi, že toho svou smrtí docílili. Protože věděli, že vás to posune sem. Do zkoumání sebe sama a do dokonalého plánu planety, který vás zde potřeboval mít. Je v tom systém a my jsme pomocí pro druhé. Máte odvahu to přijmout? Že i vaši nepřátelé jsou vašimi přáteli? Takový je Pracovník světla.       Pracuje ve světle - a nyní je vhodná doba dát se do toho.

     A pozvání platí pro všechny. Opusťte toto místo jiní než jste sem přišli. Začněte se prolínat sami se sebou. Otevřete to potrubí. Když se dostanete do prostřední mřížky, zvané jádro, řeknu vám, co všichni víte.  Budete se mít rádi. Odpustíte všem kolem vás. Nebudete mít žádná dramata ani strachy a půjdete životem den za dnem s jiným pocitem. A nikdy se již nebudete ptát: Jak to vím, že se toho dotýkám? Jednoduše to budete vědět. O tom učíme. Jste frontovou linií této bitvy. Světlo proti temnu. Nová energie proti staré. A máte ohromující sílu. A poprvé s vámi Gaia spolupracuje.

      A toto vše jste vytvořili v posledních letech a budete v tom pokračovat ještě minimálně dalších 18 let.

     Toto je informace, která je jiná než informace, kterou jsme vám dali dříve. Protože hovoříme ke skupině, která má schopnost pochopit. Staré Duše. Přišli jste na setkání o DNA. Jste prvními z mnohých. Začínáte chápat něco, co je tak odlišné. Všechno, o čem jsme vás učili, všechno je soustředěno kolem Boží lásky.

     Změňte tuto planetu! Byl jsem na mnoha místech jako Kryon. Na jiných planetách. Je to tak dávno, že o tom nemůžete mít ani zdání. Soustředěn na Staré Duše jsem vám dal tuto informaci. Pozoroval jsem vás po všechna ta léta, jak postupujete a vytváříte planetu plnou nádhery, krásy, posunu vědomí, jakou si ani nedovedete představit. Žádné války, již žádný hlad. Nedovolíte to. Moudrost, která přichází vyřešit problémy, co jsou neřešitelné. Nemůžete si představit, co si  neumíte představit. A řešení všech problémů, které jsou na této planetě, jsou v rukou lidské moudrosti.

     Vy jste začátkem toho všeho. Není divu, že se kundalíní Země pohybuje. Nové duchovní centrum planety, spolu s krystalickou mřížkou, začnou rezonovat jinak než kdy předtím. Nečekám, že to pochopíte. Ale toto je správný posun a my vás oslavujeme každým dnem. Nemáte ani potuchy, co jste zde vytvořili a jak jste dokonalí. Jděte dovnitř a nalezněte krásu. A žijte dlouho.

A tak to je.

KRYON

 

Seznam channelingů v jednotlivých skupinách

 

        Kryon o Bohu

         Obsah:

      - Jak velký je Bůh  23.10.2004  Salzburg, Rakousko 

      - Vše o Bohu  20.5.2007  Moskva, Rusko 

      - Cesta k Bohu  145.6.2008  Asheville, Severní Karolína 

      - Vnímání Boha  6.6.2010  Portland, Maine 

 

         Kryon o Akáši

         Obsah:

      - Je to v DNA 28.6.2008  Kelowna, BC, Kanada

      - Akášický systém  11.9.2010  Syracuse,  New York, USA

      - Akášický kruh  17.7.2011  Totowa,  stát New Jersey,  USA

 

 

        Kryon o soucitu

      - Síla soucitu

  

        Kryon o DNA

        Obsah:

      - Mřížka a DNA  14.7.2001 Breckenridge Colorado

      - Zkušenost Mt. Shasta  21.-22.7.2003  Mt. Shasta, Kalifornie

      - Aktivace třetí vrstvy DNA  27.7.2003 Philadelphie, Pensylvánie 

      - Vše o sebeúctě  30.8.2003  Del Mar, Kalifornie  

      - Pravda o DNA 13.11.2004 Hasbrouck Heights, New Jersey

      - Esoterika na maximum  16.6.2007  Mt. Shasta, Kalifornie 

      - Fyzika a věda 17.6. 2007 Mt. Shasta  Kalifornie 

      - Je to v DNA  28.6.2008  Kelowna, BC, Kanada

      - Lidská evoluce 26.9.2008  Loveland Colorado 

      - Počátek aktivace DNA 15.3.2009  Riga, Lotyšsko

      - Příznaky Posunu  23.5.2009  Moskva, Rusko 

      - Stát se kvantovými  13.6.2009  Sedona, Arizona

      - Dějiny DNA a lidské rasy  29.8.2009  Portland, Oregon 

      - DNA odhalena  13.3.2010  Melbourne, Victoria, Austrálie

      - Devátá – léčicí vrstva DNA  14.5.2010  Moskva, Rusko 

      - Energetické vědomí  17.7.2010  Berkley Springs, West Virginia 

      - Stvoření člověka 18.10.2010  Santiago, Chile 

      - Síla DNA  12.12.2010  Dallas, Texas 

      - Je to všechno v DNA  14.5.2011  Astana, Kazachstán

      - Akášický kruh  17.7.2011  Totowa, New Jersey 

      - Evoluce DNA  19.11.2011  Santiago, Chile 

      - DNA – další poznatky 

 

           Kryon o historii Lidstva

          Obsah:
-         Historie Lidstva  31.8.2007  Okružní plavba Středozemním mořem  str. 1
-         Lidská evoluce  26.9.2008  Loveland, Colorado str. 9
-         Dějiny DNA a lidské rasy  29.8.2009  Portland, Oregon   str.15
-         Stvoření člověka  18.10.2010  Santiago de Chile  str. 23
-         Konec dějin  20.11.2010  Seattle, Washington  str. 27
-         Plánované lidstvo (1)  24.7.2011  Wilmington, Severní Karolina  str. 34
-         Plánované lidstvo (2)  7.10.2011  Jacksonville, Florida  str. 37
-         Načasování Stvoření  12.8.2012  Havajská plavba  str. 43-4     

 

       Kryon o rekalibraci (přenastavení)

       Obsah:

      - Rekalibrace moudrosti  27.11.2011  Lima, Peru 

      - Rekalibrace Vesmíru  25.1.2012  Patagonie

      - Rekalibrace „měli bychom“  26.1.2012  Patagonie

      - Rekalibrace Tmy a Světla  25.2.2012  San Antonio Texas

      - Rekalibrace svobodné vůle  3.3.2012  Dallas, Texas

      - Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie 

      - Rekalibrace Lásky  25.3.2012  Perth, WA,  Austrálie

      - Rekalibrace vědomí  21.4.2012  Madison, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan 

      - Rekalibrace sebe 1. část  28.4.2012  Newport News, Virginia

      - Rekalibrace sebe 2. část  29.4.2012  Greensboro, North Carolina

      - Rekalibrace sebe 3. část  28.7.2012  Indianapolis, Indiana

 

            Kryon o planetě Zemi a Lady Gaie

 

            Obsah:

-         Vztah ke Gaie   24.4.2010  Mt. Shasta, Kalifornie  str. 1

-         Rekalibrace Gaii  18.3.2012  Melbourne, Austrálie  s. 7

-         Písmeno K – Kundalíní Tour  17.10.2012  Okružní cesta JA a SA  s. 11

-         Časová kapsle Gaii  9.2.2013  Salt Lake City, USA  s. 17

-         Uzly a nuly planety  25.5.2013  s. 21-28

 

            Kryon o Posunu – Vzestupu

            Obsah:

-         Osm posunů k osvícení – 1. část  20.10.2007  Mexico City 

-         Osm posunů k osvícení – 2. část  20.10.2007  Mexico City 

-         Posun je tu!  20.10.2008  Santiago de Chile 

-         Načasování velkého posunu  21.3.2009  Madrid, Španělsko

-         Příznaky posunu  23.5.2009  Moskva, Rusko 

-         Nová paradigma reality část1, část 2  12.2.2011  Salt Lake City, Utah

-         Co se stane?  19.10.2011  Toronto, Kanada 

-         Most mečů  29.9.2012  Toronto, Kanada 

-         Čas říct sbohem  8.12.2012  San Rafael, Kalifornie 

-         2013 – A co teď?  6.1.2013  Phoenix, Arizona

-         Nástroje Staré Duše pro rok 2013  13.1.2013  Boulder, Colorado 

-         „Tři větry“  23.-24.2.2013  Saskatoon, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada