Homosexualita

     Homosexualita má svůj původ nespočívající v karmě příslušné bytosti, nebo má karmický důvod, je to karmický následek z minulého nebo z několika minulých životů.

 

     Homosexualitu, která nemá karmický důvod, můžeme nazvat jako „pohlavní zmatení“.

     Na úvod k tomuto pojmu předkládám část textu channelingu od Kryona, který má název „Akášický kruh“ ze 17.7.2011.

 

     „Přepínání mezi pohlavími

     Vy, staré duše, dovolte mi, abych vám něco řekl. Pokud jste dostatečně staří, a mnozí z vás jsou, byli jste vším. Slyšíte mě? Všichni z vás. Byli jste oběma pohlavími. Všichni z vás byli tím, co budu nazývat mezipohlavím,  a to znamená, že jste všichni měli spínače pohlaví. Víte, co to znamená, když pro vás nadejde čas pro přepnutí pohlaví? Už jsme o tom mluvili. Budete mít desítky životů v rámci jednoho pohlaví. Jste na to zvyklí. Je to pohodlné. Nemůžete si představit, že budete něčím jiným, a přece je teď čas na změnu. Bude vám trvat přibližně tři životy, než si na to zvyknete, a během těchto tří životů budete mít něco, co nazývám "pohlavní zmatení".

     Ale to vůbec není zmatení. Je to naprosto normální, ale přesto to společnost bude často pokládat za nenormální. Sedím tu, abych vám sdělil, že jste tím prošli všichni. Každý z vás. Tak to je se starými dušemi. Je to součástí systému.“

 

     Tato informace mě vedla k zamýšlení nad tím, co toto pohlavní zmatení způsobuje v našich životech.

 

     Moje poznání:

     Jak se může projevit pohlavní zmatení?

  1. Muži, kteří byli předtím mnohokrát po sobě ženami, a tyto vědomosti, znalosti a zkušenosti mají nyní ve svém podvědomí a vědomí:

      -    Tíhnou k tomu oblékat se, vypadat, mluvit a jednat způsobem navazujícím na svůj ženský život.

      -    Mají jemnější způsoby chování a jednání, dovedou vykonávat domácí a jiné práce, které jsou spíše doménou žen.                                                                                                                                                                                                     

      -   Silným projevem jsou například transvestité. Transvestismus spočívá v zálibě oblékat se a vystupovat jako příslušník opačného pohlaví, spojenou někdy s příslušnou erotickou prezentací. Většinou se jedná o nevědomý protest proti roli vlastního pohlaví, ale při zachování původní heterosexuální apetence.

     -   Nespokojenost s příslušností k vlastnímu pohlaví, resp.touha po příslušnosti k opačnému pohlaví může vést v krajních případech k operativnímu přizpůsobení vlastních pohlavních orgánů genitáliím žádoucího pohlaví. Příležitostně se takto označuje oboupohlavnost (hermafroditismus).

     -    Dalším projevem pohlavního zmatení může být homosexualita, kdy muž s dalším mužem vytváří ve svazku spíše submisivního partnera v ženské roli. Taková dvojice představuje mužský a ženský princip. Je jistě pochopitelné, že taková dvojice může toužit i po osvojení dítěte.

     -   Tyto projevy navíc umocňuje nebo zeslabuje karma jedné bytosti nebo obou bytostí a vztahy mohou být více vyhrocené.

 

  1. Ženy, které byly předtím mnohokrát po sobě muži, a tyto vědomosti, znalosti a zkušenosti mají
  2.  nyní ve svém podvědomí a vědomí:

       -    Tíhnou k tomu, chovat se a jednat spíše jako muži. Dávají přednost oblékat se spíše jako muži, pěstují spíše mužské silové sporty, chtějí zastávat mužská zaměstnání, volný čas užívají podobně jako muži, i v restauracích.

  • Transvestismus se u nich neprojevuje tak silně jako u mužů.
  • Rovněž jako u mužů, se i u nich projevuje nespokojenost se svým pohlavím, a je-li to možné

 podstupují operační zásah ke změně pohlaví.

  • U některých těchto žen se projevuje také homosexualita, a tyto ženy vytvářejí pár, ve kterém žena

hraje spíše dominantní roli, tedy roli mužského principu. I zde touží alespoň jedna z žen po osvojení dítěte, pokud se nerozhodne pro vlastní dítě.

  • Tyto projevy navíc umocňuje nebo zeslabuje karma jedné bytosti nebo obou bytostí a vztahy mohou

být více vyhrocené.

 

     Důležité je pochopit, že se to stává každému z nás, pokud jsme Staré Duše a máme za sebou stovky životů, v těch životech, kdy dochází k přepnutí mezi pohlavím. Stalo se nám to už mnohokrát. Extrémní projevy tohoto pohlavního zmatení by měly být spíše projevem pochopení a soucitu a nikoliv odsuzování nebo dokonce trestání, protože je to normální součástí našich životních lekcí na planetě Zemi.

     Na druhé straně je zbytečné, aby se to stalo předmětem nějakého zvláštního obdivu nebo dokonce hrdosti. Jedná se jen o přirozený projev při změnách pohlaví a spíše je na místě pokora.

 

     Tato homosexualita se projevuje také nesprávnými otáčkami čaker a to lze vhodnými postupy napravit.

 

     Homosexualita, jako karmický následek, je popsána v knize Poselství 1. díl, autorky Heleny Šeblové, která obdržela tyto informace od bytostí ze Světlých sfér. Uvádím kapitolku s názvem „Proč trpí lidé homosexualitou“?

Otázky zde klade autorka.

 

     Jak je to s homosexuály?

     „Je to nemoc karmicky určená. Trpí jí lidé, kteří jsou zaměřeni na hmotu a své smysly. Jako homosexuál se reinkarnuje duch, který v minulém životě myslel jen na svou rozkoš a těkal od jednoho partnera k druhému, bezohledně je opouštěl a navazoval nové a nové známosti. Sledoval jen svou rozkoš a byl neukojitelný. Takový duch se rodí jako homosexuál, aby pocítil na vlastní kůži veškerá příkoří, která dříve způsobil a měl těžké problémy s navázáním kontaktů. V dalším životě je postižen tím, že nemůže sehnat partnera. Pokud to pokorně snesl, je karma vyrovnána a v dalším životě je již normální.

     Ale jakmile zůstal lačný, a z nedostatku příležitostí začal svádět nezletilé nebo děti, pak má jako pojistku tento karmický stav nejméně na tři životy. Je to trest za to, že neznal míru v sexuální rozkoši. Karmu vyrovná tak rychle, jak rychle pochopí, že toto přehánění je nepřípustné. Tento pud je mu dán, aby trpěl, protože lidé s přirozeným instinktem je nechápou a oškliví si je. Trpí proto, že svou náruživostí zavinili mnoho křivd a bolesti.

     Začne-li žít asketickým životem a ovládá své vášně, sice trpí, ale vyrovnává svou karmu. To je poslední fáze. Pak už ho čeká jen jeden život, kdy bude homosexuálem zneužit. Nepropadne-li tomu znovu, obstál ve zkoušce a karma je vyrovnána. Pak již bude normální.

     Výjimečně může být duch homosexuálem jen na jeden život. To se stává tomu, kdo tyto nešťastníky nepřiměřeně pronásledoval. Musí to zažít na vlastní kůži, aby jejich problém pochopil. Na to stačí obyčejně jeden život.

      Takže nejde o vzpurníky z vyšších sfér, ani o jedince, kterých se chce příroda zbavit?

      Ne, k tomu má příroda lepší prostředky. Ve vyšších sférách nejsou vzpurníci, tam jsou lidé vedeni láskou a plní ochotně přírodní a morální zákony. Mají také problémy, ale ty jsou úplně jiného rázu než vaše problémy.

     Mír s vámi!“

 

     Tato homosexualita se neprojevuje  nesprávnými otáčkami čaker.

 

     Oba dva důvody jsou hlavními a jedinými důvody homosexuality.

 

     Tento text mám potvrzen kódy pravdy.

 

     Sepsal  Jan Heczko

     Listopad 2014