Lidé a delfíni jsou trojjediné bytosti

 

          Tak jako existuje několik ras lidí na planetě Zemi, tak také existuje několik druhů delfínů, žijících v mořích a oceánech.

          Delfíni jsou předmětem zájmů vědců, námořníků, rybářů, obyčejných lidí a také dětí.

 

          Dle vědecké klasifikace jsou delfíni klasifikování takto:

 

 

Říše:

živočichové (Animalia)

Kmen:

strunatci (Chordata)

Třída:

savci (Mammalia)

Řád:

kytovci (Cetacea)

Čeleď:

delfínovití (Delphinidae)

Rod:

delfín (Tursiops)

 

 

      Jeden z druhů je například delfín skákavý.

     Delfín skákavý (Tursiops truncatus) je známý druh, protože je často chován v delfináriích a je často používán pro výzkumné účely. Je podobný delfínu obecnému, ale má kratší čelisti s menším počtem zubů a působí celkově mohutněji.

Delfín skákavý má tělo dlouhé 2,5 až 4 metry (váží 150–200, výjimečně až 390 kg a dožívá se 30–36 let). Zobákovité čelisti jsou krátké, dolní čelist přesahuje přes horní (v každé polovině čelisti 20–26 zubů). Má hřbetní ploutev, zřetelně protaženou dozadu a trojúhelníkovitě zašpičatělou. Břišní strana je světlá, hřbetní šedohnědá až černá (tmavá barva zasahuje i na čelo a čelisti).

     Život

     Žije ve skupinkách po 5–15 kusech, ale občas se houfuje i do větších skupin (až 100 jedinců). Skupina se většinou zdržuje podél pobřeží na úseku 200–300 km dlouhém a nekoná delší přesuny. Delfíni skákaví dokážou vyvinout rychlost až 50 km/h a rádi se honí s loděmi. Skoky nad hladinou bývají dlouhé až 10 m a 4–5 metrů vysoké. Ryby loví tento delfín spíš u dna a spotřebuje až 7 kg za den. Kromě ryb loví i měkkýše, korýše a menší žraloky.

     Výskyt

     Vyskytuje se v mořích a oceánech tropického a mírného pásma, včetně Středozemního a Černého moře. Místy se podél evropského pobřeží dostane až do Severního moře. V severním Atlantiku bývá loven obyvateli Faerských ostrovů při tradičním lovu grindadráp.

     Březost a mláďata

Jeho březost trvá 12 měsíců. Mládě je asi 1 m dlouhé. Rodí se ocasem napřed. Přichází na svět v mělkých vodách, kde mu matka ihned pomůže nadechnout. Po dobu 18 měsíců pije mateřské mléko, které obsahuje hodně tuku, po němž mládě rychle roste. Asi ve věku 6 měsíců poprvé ochutnají rybu a matka je učí lovit. Samice rodí pouze jedenkrát za tři roky a to jen jedno mládě.

Delfíni se dorozumívají pomocí dýchacích orgánů a jazyka. Vydávají zvuky jako pískání, mlaskání nebo vrzání.

Každých 30 minut musí vyplouvat na hladinu, aby se nadechl vzduchu.

     Inteligence

Inteligence je u delfínů značně vyvinutá, většina vědců je považuje za stejně chytré, jako jsou lidé. Delfíni mají ve skupinách různá postavení a vlastní jazyk a jména.

Je mnoho případů kdy delfíni zachránili člověka nebo jiného tvora když se topil. Stejně jako lidé i delfíni se stále rozvíjejí a přibírají na inteligenci.

***

     Bylo mi dovoleno poznat skrze Boha Otce, že tak jako lidé, tak i delfíni jsou trojjediné bytosti, a jejich trojjedinost je odvozena z Boží trojjedinosti.

 

           Boží trojjedinost je složena ze tří aspektů:

 

1.      Bůh Otec, Boží Matka-Bohyně, Stvořitel všeho a všech;

2.      Bůh Syn;

3.      Duch Svatý – tomuto pojmu odpovídá Boží mysl.

 

Lidská trojjedinost je složena ze tří aspektů:

 

1.  Duch – Boží jiskra, část Boží podstaty; duch je součástí duše, čili silového energetického pole-obalu. Duše obsahuje také informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí, systém čaker a auru, Individualizovaná duše je také součástí duchovního těla. Duch představuje naše „vyšší Já“. Duch a duše jsou nesmrtelné. Vědomí je základním stavebním prvkem ve fyzickém vesmíru, stejně jako prostor, hmota a čas.

 

2.  Hmotné tělo – je ponořeno do duše; duše tedy přesahuje hmotné tělo. Nejsme jen hmotné tělo! Tělo je jen nástrojem mysli a Ducha.

 

3.  Mysl je morfogenetické pole. Myšlenky a slova, které mysl vytváří, jsou energie. Mysl je tvořitel, tvoří myšlenkou a slovem. Mysl je stavitel. Po smrti astrálního těla přechází mysl do esence mysli a stává se součástí duše před další inkarnaci.

    Mysl používá ke tvorbě myšlenek podnětů z činnosti smyslů a ze vzpomínek, které jsou uloženy ve vědomí – v duši.

 

     Tyto lidské aspekty jsou odvozeny z Boží trojjedinosti pro jinou úroveň bytí – tedy pro lidské bytí.   Nejsme (jen) hmotné tělo, které je smrtelné, ale náš duch a duše jsou nesmrtelné. Tím jsme.

 

     To co platí o lidské trojjedinosti, platí ve stejném rozsahu pro delfíni trojjedinost. Všechny aspekty patřící do lidské trojjedinosti jsou součástí také delfíni trojjedinosti!

     Tak jako dochází k reinkarnacím u lidí, tak dochází k reinkarnacím u delfínů!

     Tím jsme ale také bratři a sestry nejen jako lidé, ale také jako lidé a delfíni navzájem. Toto pochopení by mělo vést k úctě k těmto stvořením a také k ukončení jakéhokoliv násilí lidí vůči delfínům. Delfíni tuto skutečnost pochopili už dávno.

 

Milujme delfíny tak, jako delfíni milují nás!

 

     Toto poznání mám potvrzeno kódem pravdy. 

 

     Sepsal  Jan Heczko

     Červen 2013